Sunteți pe pagina 1din 499

CUPRINS

GE:!\"ERALIT Ă ŢI ASUPRA CONvERTOARELOR STATI CE DE PUTERE

 

1

1.1 Defmiţi.i. Clasificare. Loc

 

1

1.2 Caracterizarea formelor de undă nesinusoidale

4

1.3 Puterea în regim sinusoidal

10

1.4 Puteri în regim nesinusiodal

12

2 REDRESOARELE

 

17

2.1 Defmiţi.i. Clasificare. Ipoteze de studiu

 

17

2.2 Transformatorul

 

19

2.3 Comutaţia ideală şi comutaţia reală

 

22

2.4 Influenţa sarcinii

 

24

2.4.1 Funcţionarea cu

sarcină rezistivă R

24

2.4.2 Funcţionarea cu

sarcină rezistiv-inductivă RL

serie

27

2.4.3 Funcţionarea cu sarcină rezistiv-inductivă RL serie şi diodă de regim liber (DRL)

30

2.4.4 Funcţionarea cu

sarcină RC-paralel

33

2.4.5 Funcţionarea cu sarcină având tensiune electromotoare E

 

36

2.4.6 Concluzii

 

43

2.5

Funcţionarea cu sarcină normală

 

43

2.6

Tensiunea redresată la bome: în gol şi în sarcină

45

2. 7

Redresoare necomandate

46

2.7.1

Redresoare monofazate

46

2.

7.2

Concluzii asupra redresoarelor monofazate

51

2.

7. 3

Redresoarele trifazate

52

2.7.3.1

Redresorul cu punct median

52

2. 7.3.2 Redresorul în stea hexafazată cu punct median 2.7 .3.3 Transforrnatoarele trifazate pentru scheme cu punct median.

 

56

Calculul curenţilor primari

 

59

2.7.3.4 Redresorul în punte

63

2.7.3.5 Groparea schemelor redresoare

71

2.7.4

Sinteză asupra valorilor tensiunii de mers în gol Udo a redresoarelor

 

83

2.8 Redresoare comandate. Control de fază. Calculul valorii medii a tensiunii în gol ~o: a redresorului comandat

 

85

2.9 Comutaţia reală. Calculul căderiide tensiune reactivă UIJ. datorităcomutaţiei

 

89

2.9.1 unghiului de comutaţie )1.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••

Calculul

95

2.9.2 lui U li în funcţie de reactanţa de scăpări Xk

Calculul

• •.•

98

2.9.3 Calculul lui )1. în funcţie de Z,,u,c şi J;

 

100

2.9.4 nutnărolui caracteristic z, al căderii reactive de tensiune

Calculul

 

101

2.9.5 lui V~" în funcţie de z,,u,c şi J;

Calculul

 

102

Cuprins

 

2.10 Căderea rezistivă de tensilme. Calcul

 

103

2.11 Caracteristica externă (de sarcină) a redresorului

106

2.12 Funcţionareaîn scurtcircuit Calculul raportulUi de scurtcircuit pentru schemele de redresare

109

2.12.1 Redresorul de tip paralel

 

110

2.12.2 Redresorul de tip paralel dublu

112

2.12.3 Redresorul de tip serie

114

2.13

Redresorul în punte semicomandată (punte mixtă)

115

2.13.1 semicomandată (mixtă) monofazată

Puntea

116

2.13.2 semicomandată (mixtă) trifazată

Puntea

121

2.14 Funcţionarea redresorului comandat în regim de invertor

125

2.15 Redresorul comandat, cu diodă de regim

 

133

3 FUNCŢIONAREA REDRESOARELOR CU SARCINĂ REALĂ

137

 

3.1 Generalităţi

137

3.2 Conducţia intermitentă a redresorului P3 (M3)

 

138

3.3 Conducţia intermitentă. Generalizarea rezultatelor

143

3.3.1 Inductanţa echivalentă a circuitului pentru diverse scheme de redresare

143

3.3.2 Regimul de conducţie intermitentă

 

144

3.4

Consideraţii legate de comanda tiristoarelor pentru funcţionarea

în regim de conducţie discontinuă

 

149

4 CONVERTOARELE "IN PATRU CADRANE" CU COMUTAŢlENATIJR.ALĂ

151

 

4.1 Generalităţi. Clasificare

151

4.2 Convertoare

în patru cadrane fără curent de circulaţie

152

4.3 Convertoarele "în patru cadrane" cu curent de circulaţie

157

5

 

CONCLUZII ASUPRA REDRESOARELOR

 

163

5.1 Locul redresorului

163

5.2 Pulsaţiile tensiunii

redresate

164

5.3 Comportarea în

170

5.4 Puterile aparente de calcul ale transformatorului. Factorii de putere

171

5.5 Curenţii absorbiţi de la reţea

172

5.6 Perturbaţiile tensiunii de alimentare

 

180

5.7 Consideraţii asupra puterilor absorbite

180

5.8 Reducerea puterii reactive absorbite

185

5.9 Filtrele pasive

189

5. 9.1

Filtrele

pe partea de curent continuu

 

189

5.9.2

Filtrele pe partea de curent alternativ

190

5.1

O Concluzii asupra redresoarelor

192

6

VARIATOARELEDE TENSIUNE ALTERNATIVĂ

193

6.1 Generalităţi

193

6.2 VTA monofazate

194

6.2.1

VTA format din două tiristoare montate antiparalel (sau un triac)

194

6.2.1.1 Funcţionarea cu

sarcină R (fig. 6.2,b)

195

6.2.1.2 Funcţionareacu

sarcinăRL (fig. 6.2,c)

::.:

J-27

6.2.2 VT A constituit dintr-o punte monofazată şi un tiris tor

200

6.2.3 VTA cu triac comandat prin intermediul unui diac

202

6.2.4 Alte tipuri de VTA monofazate

 

206

6.3

VTA trifazate

206

vm

Cuprins

6.3.1 VTA format din două tiristoare montate în antiparalel pe fiecare fază 207 6.3.2 Alte
6.3.1 VTA format din două tiristoare montate în antiparalel pe fiecare fază
207
6.3.2 Alte scheme de VTA trifazate
210
6.4
Utilizarea VTA
.':.~
211
7
CONVERTOAREDEFRECVENŢĂ CU G?MUTAŢIENATIJRALĂ
213
7.1
Cic!oconvertoare monofazate
213
7.1.1 Determinarea unghiurilor de comandă ~ şi a 2 .•.••
217
•.•.••.••••
•••
••••
•.
7.1.2 referinţă sinusoidală
Undă de
217
7.1.3 referinţă trapezoidală
Undă de
220
7.2 Cicloconvertoare trifazate
222
7.3 Multiplicatoare de frecvenţă
224
7.3.1 Multiplicatoare de frecvenţă printr-un număr impar (k=2q+l)
225
7.3.2 Multiplicatoare de frecvenţă printr-un număr par (J
:=2q)
226
7.3.3 Multiplicatoare
de
frecvenţă printr-un număr fracţionar
227
8
CHOPPERELE(VARIATOARELE DE TENSIU:t-.'E CONTINUĂ-VTC)
229
8.1 Generalităţi. Clasificare
229
8.2 Choppere (VTC) pentru un cadran
231
8.2.1
Chopperul coboritor (serie)
231
8.2.1.1 Funcţionarea cu sarcină RL
233
8.2.1.2 Funcţionarea cu sarcină RLE
237
8.2.2
Alte structuri de chopper
241
8.2.2.1 Chopperul cu tiristor şi stingere comandată
241
8.2.2.2 Chopperul
cu
stingere pe catod
247
8.2.2.3 Chopperul cu circuit oscilant de stingere
248
8.2.3
Chopperul ridicător (paralel)
251
8.2.3.1 Funcţionarea
251
8.2.3.2 Chopperul ridicător (paralel) cu tranzistor
252
8.2.4 Chopperul coboritor şi ridicător (serie-paralel)
260
8.2.5 Comanda chopperelor
267
8.3 Choppere pentru douăcadrane·
269
8.4 Choppere pentru patru cadrane
274
9
J:t'
'"VERTOARE
CU COMUTAŢIE COMANDATĂ
281
9.1
Clasificare
,
281
9.2
Invertoare de tensiune cu tensiune dreptunghiulară la ieşire
282
9.
2.1
Invertorul paralel
283 ·•
9.2.1.1 sarcină rezistivă
9.2.1.2 sarcină rezistiv-inductivă
Funcţionarea cu
283
Funcţionarea cu
287
9.2.1.3 diodă de regim liber
Funcţionarea cu
288
9.
2. 2 Invertorul
monofazat în semipunte
294
9.2.3
Invertorul în punte monofazată
299
9.2.3.1 simetrică cu undă plină
Comanda
300
9.2.3.2 asimetrică cu undă plină
Comanda
304
9.2.3.3 Invertoare monofaiate în punte cu tiristoare
309
A. Schema Bedford- Mc Murray
310
B. Schema Mc Murray
311
9.2.4
Invertoare trifazate de tensiune
322
9.2.4.1 Comanda cu undă plină. Ecuaţiile de tensiune ale invertorului.
Reprezentarea în complex a funcţionării invertorului
322
9.2.4.2 Comanda invertorului trifazat funcţionând cu sarcină echilibrată
după programul de 180°
327

IX

Cuprins

 

A. Sarcina echilibrată conectată în

stea (fig. 9.29)

327

B. Sarcină echilibrată conectată în trilmghi

331

C.

FlUlcţionarea cu fir neutru şi sarcină dezechilibrată

,

334

9.2.4.3

Invertoare trifazate cu tiristoare

339

A.

Invertoare de tensilme trifazate cu stingere independentă

339

B.

Invertoare de tensilme trifazate cu stingere autonomă

343

9.3

Invertoare de tensilme cu semnal sintetizat la ieşire

345

9.3.1 Baza

345

9.3.2 Scheme monofazate de invertoare de tensilme cu semnal la ieşire sintetizat

346

9.4

Invertoare de curent cu curent dreptunghiular la ieşire

349

9.4.1

Invertorul de curent monofazat Comanda cu Wldă plină

349

9.4.1.1.

FlUlcţionarea cu

350

9.4.1.2

Flmcţionarea cu

351

9.4.1.3

Concluzii

351

9.4.2

Invertorul de curent trifazat Comanda cu Wldă plină

352

9.4.2.1 Sarcina

echilibrată conectatăîn

stea

353

9.4.2.2 Sarcina echilibrată conectatăîn

triunghi

355

9.4.2.3 Concluzii

357

9.4.3

Invertoare de curent trifazate cu tiristoare

359

9.4.3.1 curent cu stingere

Invertoare de

359

Invertoare de

9.4.3.2 curent cu

stingere autonomă

360

9.5

Consideraţii asupra dispozitivelor semiconductoare ale invertorului,

alimentării şi sarcinii lui

364

9.5.1 Dispozitivele semiconductoare ale invertorului

364

9.5.2 Alirnentarea şi reversibilitatea invertorului monofazat

366

9.5.2.1 Alimentarea de la o baterie de acwnulatoare

367

9.5.2.2 Alimentarea de

la lUl redresor conectat la reţeaua de curent alternativ

368

9.5.3

Sarcina invertorului

370

J 9.6 Invertoare de tensilme comandate pe principiul modulării irnpulsurilor de comandă în durată

 

(MID, în limba franceză MLI, în limba engleză PWM)

371

9.6.1 Generalităţi

371

9.6.2 Invertorul monofazat în semiplmte comandat pe principiul modulaţiei sinusoidale

372

9.6.2.1 Arrnonicile tensiunii de ieşire

375

9.6.2.2 Alegerea frecvenţelor (fP şi fr) şi a parametrilor modulaţiei (m şir)

379

9.6.3 Invertorul în plmte monofazată, comandat pe principiul modulaţiei sinusoidale

380

9.6.4 Invertorul trifazat în punte comandat Pe principiul modulaţiei sinusoidale

:

384

9.7

Invertoare de curent comandate pe principiul modulaţiei irnpulsurilor de comandă

în durată (MID,_MLI, PWM)

386

9.7.1

Invertorul trifazat de curent comandat pe principiul modulaţiei sinusoidale

386

9.8

Alte metode de modulare

a irnpulsurilor de comandă în durată

390

9.8.1

390

9.8.1.1 Comanda prin MID

calculată la

invertoarele de tensilme

391

9.8.1.2 calculată la invertorul de curent trifazat

Comanda prin MID

398

9.8.2

Modulaţia MID

401

9.8.2.1 Algoritmul

de

calcul

specific

zonelor

de

liniaritate

402

9.8.2.2 Algoritmul de calcul specific zonelor de supramodulare

407

9.9

Invertoare de tensilUle multinivel

411

9.9.1 Aspecte specifice întreruptoarelor de înaltă tensilme

411

9.9.2 lnvertorul trifazat de tensilUle cu plmct neutru

412

9.9.2.1 Definirea tensiunilor de pol

9.9.2.2 Modulaţia MID c1ipolară

în funcţie de variabilele de comandă

413

"-

414

9.9.3

Invertorul de tensilme multinivel cu celule de comutaţie imbricate

415

X

Cuprins

 

9.9.3.1 Stuctura de bază pentru două celule de comutaţie

415

9.9.3.2 Generalizare pentru n celule de comutaţie

416

9.9.3.3 Strategia de comandă

417

9.9.3.4 lnvertorul în trei nivele

418 r

9.10

Invertoare cu circuit rezonanL

420

9.10.1 lnvertoare cu circuit rezonant serie···········"-·································································· 420

 

9.10.2 lnvertoare

cu

circuit rezonant

paralel

:::-:-:

425

9.10.3 Comparaţie între invertorul cu circuit rezonant serie şi cel cu circuit rezonant paralel

429

9.11

Convertoare de frecvenţă indirecte

429

de

9.11.1 frecvenţă cu

Convertoare

 

430

de

9.11.2 frecvenţă cu

Convertoare

sarcină cu circuit rezonant

 

430

10

CONVERTOARE

NEPOLUM'TE ŞI Fll

TRE

ACTIVE

433

10.1

Convertoarele cu absorbţie sinusoidală de curenL

 

435

10.1.1 Preregulatoare pentru corecţia factorului de putere (P.f.C.)

 

435

10.1.2 Redresorul cu modulaţie a impulsurilor în durată (MLI)

439

 

10.1.2.1 Redresorul monofazat cu

439

10.1.2.2 Redresorul trifazat cu

440

 

10.2

Filtrajul activ

441

10.2.1 Principiul f!.ltrajului activ

 

442

10.2.2 Configuraţia lmui f!.ltru activ

 

,

443

10.2.3 Comanda f!ltrelor active trifazate

 

444

 

10.2.3.1 Comanda utilizând conceptul de putere instantanee

 

444

10.2.3.2 Comanda prin extragerea componentelor poluante din curenţii de sarcină

 

447

 

10.2.4 Comanda ft.ltrelor active monofazate

 

450

10.2.5 Dimensionarea elementelor din circuitul de forţă

 

450

 

10.2.5.1 Noţilmea de funcţie de

conversie

:

450

10.2.5.2 Sistemul de mărimi riportate

453

10.2.5.3 Exemplu

454

10.2.5.4 Dimensionarea f!ltrelor de intrare ale f!ltrelor active

 

457

 

10.2.6

Filtrajul activ serie

 

460

 

10.2.6.1 Filtrul activ serie comandat în tensilme

 

461

10.2.6.2 Filtrul activ serie comandat în curent

461

Il PROTECŢIA CONVERTOARELOR STATICE DE PUTERE

 

462

 

11.1

Principii de bază utilizate. Elaborarea schemei de protecţie

462

11.·2 Protecţiaîn curent

,

 

,

463

11.3

Protecţia în

tensilme

471

 

11.3.1

Sursele de supratensilme

471

11.3.1.1 Supratensiunile repetitive

472

11.3.1.2 Şupratensiunile aleatoare

474

 

11.3.2 Posibilităţile de protecţie la supratensiuni

 

474

11.3.3 Protecţia la supratensiuni a redresoarelor

476

11.4

Concluzii

480

12

DISPOZITIVELE FACTS IN REŢELELE ELECTRICE DE TRANSPORT

 

481

12.1 Condiţiile care au dus la apariţia şi dezvoltarea dispozitivelor FACTS

481

12.2 Obiectivele FACTS

 

482

12.3 Flmcţionarea dispozitivelor FACTS

482

12.4 Diferite tipuri de FACTS

484

12.4.1 TCSC- Thyristor Controlled Series Capacitor

 

484

12.4.2 TCSCR- Thyristor Controlled Series Capacitor & Reactor:

 

485

XI

Cuprins

12.4.3 SVC- Static Var Compensator······.·············································································· 485

12.4.4 ASVC- Advanced Static Var Compensator

486

12.4.5 UPFC- Unified Power Flow Controller

487

12.5

Posibilităţilede acţhme ale unui sistem UPFC

488

BIBLIOGRAFIE

493

XII