Sunteți pe pagina 1din 104

CUPRINSUL

Cap. 1.

Generaliti

1.1. Parametrii stabilizatoarelor


1.2. Clasificarea stabllizatoarelor

........

Cap. 2. Stabilizatoare linlare

2. L Schema bloc
2.2. Stabilizatoare parametrice
2.2.1. Stabilizatoare parametrice simple
2.2.2. Stablllzatoare parametrlce cu tranzistoare ......
2.2.3. Stabilizator parametric cu performane ridicate
2.3. Stabilizatoare liniare cu reacie

14
14
16
19
20

2.3.1. Amplificatoare de eroare cu un tranz.i.stor


2.3.2. Stablli7.atoare cu amplicator de eroare dile
renli!ll
2.3.3. Stabilizator cu preregulator

20

:t3.4. Procedeu simplu de reducere a ondulaiilor --2.3.5. Procedeu simplu de reducere a impedanei de

34

ieire

2.3.6. Stabilizatoare penh"u tensiuni mari


2.4. Scheme de protecie
2.4.1. Protecia la scurtcircuit
2.4.3. Protecie la supracuren~ ........ --- -

98

10
10

25
31

37

39
44
41>
50

2. 5. S tabili-zatoare cu performane ridicate --


2.5.1. Surs de tensiune variabil 3-24 V/2,5 A
2.5.2. Surs de tensiune variabil 18-40 V/2 A -
2.6. Amplificator de eroare universal
2.7o. Surs

stabili:.o:at

Cap. J. Sta bilb:atoan: in

3. 1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

-comutalie

Elemente compone nte


Stabilizator coboritor de tens iune
Stabilizator ridictor de tensiune --
Sabilizator de tensi-uni simetrice
Stabilizator au toosci\ator cu amplificator

Cap. 4. Alegerea ele me nte lor de red resare-filtrar e


Bibliografie

59
59
G4
67
71
73

universal

73
77
81
86
89
9-1
97