Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA ____ - LA FISA POSTULUI

pentru salariatul _________________


contract individual de munca nr.____/______

I.

Atributii si sarcini pentru utilizarea casei de marcat:

1. Sa emita bon fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau
bacsisurile incasate;
2. Sa nu emita bonuri cu o valoare inferioar pretului de vanzare a bunului sau
tarifului de prestare a serviciului;
3. In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea
in functiune a acestora, va inregistra in registrul special, toate operatiunile
efectuate si va emite chitanta pentru respectivele operatiuni si facturi, la
cererea clientului;
4. Sa notifice imediat unitatii de service, defectiunea casei de marcat;
5. Sa nu introduca in sertarul casei de marcat alte sume in afara celor marcate
cu bon fiscal sau primite la inceperea programului ca suma de serviciu pentru
acordarea restului(fond de rulment);
6. Sa nu emita bonuri fiscale continand date eronate;
7. Sa inmaneze bonul fiscal clientului si sa intocmeasca factura la cererea
acestuia (amenda in acest caz este 1.250 lei aplicata persoanei fizice);
8. Sa intocmeasca procesul verbal pentru corectie/anulare bon fiscal doar in
cazul
in care nu a inmanat bonul respectiv clientului. Dupa predarea
bonului la client nu se mai fac corectii sau anulari.
9. La ora inceperii programului de lucru va inregistra sumele de bani personali in
registrul special de bani personali, pus la dispozitie de angajator. Nu va
adauga sume de bani in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii
programului de lucru. In timpul programului de munca va putea cheltui din
banii trecuti in registru doar daca detine documente justificative pentru
sumele cheltuite;
10. In timpul programului de lucru, la solicitarea organelor de control, va prezenta
si va justifica sumele de bani personali ( amenda este 1.250 lei aplicata
persoanei fizice).
11. La inchiderea programului de lucru sa emita raportul Z care este unic si
obligatoriu.
12. Sa deconteze suma incasata reprezentand valoarea din raportul Z.
II.

Sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor si sarcinilor prevazute


in prezenta ANEXA

Angajator,

Salariat,

Model oferit de contabilii de pe grupul Contabili pe Facebook


Postat pe www.cabinetexpert.ro

Data: .

Data: .

Model oferit de contabilii de pe grupul Contabili pe Facebook


Postat pe www.cabinetexpert.ro

S-ar putea să vă placă și