Sunteți pe pagina 1din 7

VARIANTA 4

Alegeti dintre urmatorii aminoacizi, pe cei care nu au scheletul format din trei atomi de carbon:
A
Cys
B
Ser
C
Ala
D
Val
E
Nici un raspuns corect

Care dintre afirmatiile urmatoare cu privire la aspartat nu sunt reale :


A
Face parte din clasa aminoacizilor dicarboxilici
B
Este precursor in sinteza de amide
C
Poate transporta amoniacul prin sange
D
Este folosit in sinteza de glutamina
E
Intervine in ureogeneza

Care dintre urmatoarele molecule nu poate rezulta in urma transformari aminoacizilor?


A
Asparagina
B
Histamina
C
Glutamina
D
Vitamina B3
E
Vitamina B2

Dintre aminoacizii naturali, urmatorii sunt esentiali:


A
Leu, Ile, Val
B
Met, Ala, Leu
C
His, Val, Thr
D
Trp, Phe, Asp
E
Nici un raspuns corect

Glutationul este un tripeptid care:


A
Are rol in reactiile de metilare din organism
B
Are functie antioxidanta
C
Intervine in metilarea substratelor
D
Este format din trei aminoacizi asezati in ordinea: Glu Gly Cys
E
Nici un raspuns corect

Care dintre urmatorii aminoacizi pot forma amide, prin reactia cu amoniacul:
A
Gly si Asp
B
Cys si Met
C
Ser si Thr
D
Asp si Glu
E
Leu, Ile

Tripeptidul glutation:
A
B
C
D
E

Are simbolul GS-SG


Prezinta trei legaturi peptidice
Prezinta in structura trei aminoacizi: Cys, Glu, Gly
Intervine in oxidarea apei oxigenate
Nici un raspuns corect

Hemul din structura hemoproteinelor este un nucleu tetrapirolic care are


A
Punti disulfidice in molecula
B
Punti metinice in molecula
C
Un atom de fier tetravalent in molecula
D
O legatura cu tirozina din globina
E
Doua legaturi cu un rest de alanina din globina

Citocromii sunt proteine:


A
B
C
D
E

Situate in membrana nucleului celular


Pot fi situate in membrana interna a mitocondriei
Pot fi de tip a,b,c, cu rol esential in transpotul protonilor in lantul respirator
Care intervin in transmiterea informatiei genetice
Polimer cu rol in transportul de oxigen

10

O molecula de hemoglobina prezinta :


A
Opt resturi de acid propionic
B
Patru radicali metil
C
Protoporfirina legata covalent de hem
D
Globina formata din doua lanturi de aminoacizi identice
E
Nici un raspuns corect

11

Methemoglobinemia, este o situatie patologica, caracterizata prin concentratii ale methemoglobinei in sange peste limita superioara
normala; acest lucru se datoreaza:
A
Aportului crescut de substante antioxidante
B
Defectului de substante oxidante
C
Defectului in reducerea hemoglobinei la methemoglobina
D
Defectului de enzima methemoglobin reductaza
E
Nici un raspuns corect

12

Care din urmatoarele componente reprezinta nucleotide purinic :


A
Citidin difosfat
B
Guanozina
C
Adenozin monofosfat
D
Uridina
E
CTP

13

Dintre acizii nucleici, ADN-ul este o molecula bicatenara care:


A
Este legata de proteine bazice din nucleu, numite histone
B
Are doua catene complementare legate prin legaturi fosfodiesterice
C
Prezinta legaturi de hidrogen intracatenare, prin care este foarte stabila
D
Are un numar egal de baze azotate purinice de tip adenina cu cele pirimidinice de tip guanina
E
Nici un raspuns corect

14

Care dintre urmatoarele afirmatii legate de nucleozidele pirimidinice sunt adevarate:


A
Sunt molecule formate din nucleotide la care se leaga 1,2 sau 3 radicali fosfat
B
Pot avea in structura fie riboza, fie deoxiriboza
C
Formeaza cu radicalul fosfat legaturi macroergice
D
Sunt unitati care se regasesc exclusiv in structura ARN
E
Nici un raspuns corect

15

Care dintre urmatoarele enzime face parte din clasa hidrolazelor?


A
Aldolaza
B
Lipaza
C
Decarboxilaza
D
Dehidrogenaza
E
Nici un raspuns corect

16

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la FAD sunt corecte?


A
Este o coenzima a hidroxilazelor
B
Intervine in reducerea lactatului
C
Este apoenzima enzimei care catalizeaza transformarea acidului succinic
D
Este coenzima unor dehidrogenaze piridinice
E
Nici un raspuns corect

17

Kinazele sunt enzime care catalizeaza reactia de transfer a radicalului fosfat:


A
Intotdeauna de la ATP la o molecula de substrat
B
Intre doua nucleotide formand legatura fosfodiesterica
C
De la un substrat care are o legatura fosfat macroergica, la ADP, cu formare de ATP
D
Pot forma ATP in mitocondrie, prin fosforilare oxidativa
E
Nici un raspuns corect

18

Care din urmatoarele afirmatii referitoare la izoenzime nu este adevarata:


A
Sunt forme molecular distincte ale aceleiasi enzime
B
Se diferentiaza prin afinitatea pentru substrat
C
Catalizeaza aceeasi reactie, dar cu afinitate diferita
D
Sunt proteine formate dintr-un singur lant de aminoacizi
E
Sunt proteine oligomere care catalizeaza aceeasi reactie

19

Mutaza:
A
B
C
D
E

Este o transferaza
Catalizeaza reactii ireversibile
Este o enzima care catalizeaza o reactie de izomerizare
Este o enzima care muta o molecula dintr-un compartiment celular in altul
Poate cataliza transformarea F-1-P in F-1,6 P2

20

Adenozilcobalamina:
A
Este coenzima pentru metionin sintetaza
B
Intervine in transformarea homocisteinei in metionina
C
Este coenzima metil-malonil-mutazei (MMM)
D
Se formeaza din vitamina B12 prin decarboxilare
E
Nici un raspuns corect

21

Care dintre urmatoarele grupe de vitamine sunt importante in hematopoieza?


A
B1, B2, B12
B
C,D, B12
C
B6, B9, B12
D
B1, B12, Acid folic
E
B3 si B9

22

Rodopsina, proteina rosie din retina :


A
Se formeaza din forma trans a retinalului
B
Se formeaza si descompune continuu in celulele cu bastonase
C
Se obtine din forma trans a retinaldehidei
D
Intervine in formarea de lumina
E
Are rol in sinteza de vitamina D3

23

Mentionati care dintre urmatoarele organe, nu reprezinta tinta pentru actiunea colecalciferolului :
A
Intestin
B
Rinichi
C
Os
D
Ficat
E
Nici un raspuns corect

24

In mecanismul de decarboxilare a alfa cetoacizilor, sunt implicate complexe de enzime, si deci mai multe coenzime; care dintre
urmatoarele coenzime nu intervine in acest mecanism :
A
HSCoA
B
CoQ
C
TPP
D
FAD
E
NAD+

25

Alegeti afirmatia falsa cu privire la NAD + :


A
Este coenzima dehidrogenazelor piridinice
B
Provine din vitamina B3
C
Se poate forma dintr-un precursor aminoacidic
D
Cuprinde in structura doua baze azotate specifice acizilor nucleici
E
Poate forma prin fosforilare, o alta coenzima

26

Care dintre afirmatiile referitoare la citocromi sunt false:


A
Sunt hemoproteine care contin fier
B
Sunt compusi colorati
C
Intervin in transportul de protoni din mitocondrie
D
Au valenta fierului variabila
E
Nici un raspuns corect

27

Reactia de fosforilare la nivel de substrat :


A
Are loc in mitocondrie, prin cuplarea ADP cu fosfatul
B
Consta in fosforilarea substratului in prezenta unei kinaze
C
Este catalizata de o kinaza care defosforileaza un substrat
D
Are loc prin fosforilarea ADP-ului, folosind energia degajata din lantul respirator
E
Nici un raspuns corect

28

Mentionati care dintre urmatoarele componente face parte din categoria dizaharidelor :
A
Lactoza
B
Galactoza
C
Manoza
D
Fructoza
E
Nici un raspuns corect

29

Fosfolipidele, sunt o categorie de lipide complexe care:


A
au structura asemanatoare cu sfingolipidele
B
au in structura lor colesterol legat de fosfat
C
predomina in structura membranelor celulare
D
au in structura lor digliceridul, componenta comuna cu sfingolipidele
E
contin exclusiv acizi grasi neesentiali

30

Mentionati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la ceramid sunt adevarate:


A
Este format din sfingolipid si AGS
B
Rezulta din defosforilarea fosfolipidelor
C
Este un precursor pentru sfingolipide
D
Se poate cupla cu un fosfolipid si formeaza sfingomielina
E
Este format din sfingozina si un alcol
31

Care dintre urmatoarele enzime nu se incadreaza in categoria enzimelor specifice ale glicolizei, deci nu este supusa reglarii:
A
Piruvat K
B
Fosfo fructoz kinaza
C
Aldolaza
D
Glucoz kinaza
E
Nici un raspuns corect

32

Precizati care dintre urmatoarele transformari din cursul glicolizei, reprezinta reactie de fosforilare la nivel de substrat:
A
Reactia glucoz kinazei
B
Reactia aldolazei
C
Reactia PFK (fosfo fructo kinaza)
D
Reactia piruvat kinazei
E
Reactia enolazei

33

Alegeti dintre urmatoarele afirmatii referitoare la glicoliza pe cea care este falsa:
A
In cursul glicolizei de genereaza coenzime reduse
B
Este un proces hiperglicemiant, cu formare de energie
C
In etapa de formare a triozfosfatilor, se consuma energie
D
Are loc in citoplasma
E
Prezinta doua reactii de fosforilare la substrat

34

Gliconeogeneza:
A
B
C
D
E

Este un proces exclusiv mitocondrial


Prezinta atat enzime comune cu cele din glicoliza, cat si trei enzime specifice
Poate fi controlata de hormoni, prin reglare calitativa
Prezinta si o etapa in care se consuma ATP
Reprezinta procesul de formare a glicogenului

35

Sinteza de glicogen:
A
Este controlata prin mecansim covalent, de catre hormoni
B
Reprezinta modalitatea organismului de a elimina excesul de zahar
C
Reprezinta un mecanism hiperglicemic de reglare a nivelului glucidelor in circulatie
D
Are drept etapa intermnediara, formarea acidului UDP glucuronic
E
Utilizeaza un nucleotid de tip CTP

36

In degradarea glicogenului:
A
Intervine o enzima reglabila prin control covalent al hormonilor
B
Legaturile 1-6 glicozidice sunt degradate cu ajutorul unei glicogen fosforilaze
C
Glicogenaza este enzima cheie
D
Procesul este reglat exclusiv prin hormoni hiperglicemianti
E
Nici un raspuns corect

37

UDP glucoz dehidrogenaza:


A
Este enzima care intervine in degradarea acidului glucuronic
B
Favorizeaza sinteza formei active a acidului glucuronic

C
D
E
38

Intervine in formarea mucopolizaharidelor prin cuplarea proteinelor cu polizaharidele


Este o enzima din clasa sintetazelor
Atunci cand este defecta, conduce la instalarea pentozuriei esentiale

Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu fructoz 6 fosfat este adevarata:


A
Se genereaza prin reactii de fosforilare in cursul caii pentoz fosfatilor
B
Se poate forma prin fosforilare la substrat, din fructoz 1,6 difosfat
C
Este produs de reactie in calea pentoz fosfatilor
D
Se poate converti in fructoz 1 fosfat in prezenta unei fosfataze
E
Nici un raspuns corect

39

Acizii grasi destinati betaoxidarii sunt transferati in mitocondrie sub forma de:
A
Acil-SCoA
B
Citrat
C
Acilcarnitina
D
Malat
E
Oxalacetat

40

In cadrul procesului de sinteza a acizilor grasi:


A
Intervine biotina drept coenzima
B
NAD este redus la NADH, care apoi se angajeaza in lantul respirator
C
Carnitina este pentru transportul acetil ScoA prin membrana
D
Este necesara actiunea citrat liazei mitocondriale
E
Nici un raspuns corect

41

Glutaminaza, enzima care, permite degradarea glutaminei, cu eliberarea aminiacului in vederea transformarii acestuia, este localizata
in:
A Tesut adipos
B Rinichi
C Miocard
D Sange
E Intestin

42

Oligofrenia fenilpiruvica are drept cauza defectul genetic al enzimei numita:


A
G-6-P DH
B
Tyr Transaminaza
C
Tyr-Hidroxilaza
D
Phe-hidroxilaza
E
DOPA-Decarboxilaza

43

Unele dintre lipoproteinele plasmatice au rol important in transportul lipidelor simple sintetizate in ficat. Acestea sunt:
A
Chilomicroni
B
VLDL
C
LDL
D
Beta lipoproteine
E
HDL

44

Urmatoarele molecule pot fi produsi de metabolism ai aminoacizilor, cu exceptia:


A
Amoniac
B
Piruvat
C
Oxalacetat
D
Glucoza
E
Colesterol

45

Care dintre urmatoarele enzime nu se regaseste in calea de sinteza a ureei?


A
OCT ornitin carbamil transferaza
B
Carbamil fosfat sintetaza
C
Arginaza
D
Citrat liaza
E
Arginino succinat liaza

46

Biosinteza ureei are loc prin succesiunea de transformari :


A
L-ornitina L-citrulina L-arginina arginino-succinic uree
B
L-citrulina L-ornitina arginino-succinic arginina uree

C
D
E
47

48

Citrulina arginino-succinic ornitina arginina uree


L-ornitina L-citrulina arginino-succinic L-arginina uree
Nici un raspuns corect

VLDL este lipoproteina ce contine :


A
TG de natura exogena
B
Apo B48 si Apo A
C
Apo B100 , Apo-E si Apo-C
D
Fosfolipide membranare
E
Nici un raspuns corect
Alegeti secventa corespunzatoare formarii hemului:
A
Coproporfirinogen
uroporfirinogen
protoporfirinogen
protoporfirina
porfobilininogen
hem
B
Uroporfirinogen
porfobilininogen
coproporfirinogen
protoporfirinogen
protoporfirina
hem
C
Porfobilininogen
uroporfirinogen
coproporfirinogen
protoporfirina
protoporfirinogen
hem
D
Porfobilininogen
uroporfirinogen
coproporfirinogen protoporfirinogen
protoporfirina
hem
E
Nici un raspuns correct

49

Placa bacteriana supragingivala :


A
Este formata din tartrul dentar
B
Este cauzata de prezenta cariilor dentare
C
Este subtire si poroasa
D
Prin degradarea proteinelor rezulta corpi cetonici care favorizeaza aparitia tartrului
E
Are rol protector impotriva demineralizarii dintilor

50

Tartrul dentar:
A
B
C
D
E

Reprezinta placa bacteriana demineralizata


Este favorizat de un pH alcalin
Mineralele nu se depun pe placa bacteriana
Contine lipide, enzime: TGO, TGP
Persoanele cu exces de fosfataza alcalina sunt predispuse la aparitia tartrului

51

Etapele intracelulare de sinteza a colagenului nu includ :


A
Activarea si legarea aminoacizilor
B
Hidroxilarea prolinei si lizinei
C
Sinteza de procolagen prin glicozilare
D
Expulzia monomerului in exterior
E
Proteoliza

52

Urmatorii aminoacizi se pot gasi in structura colagenului, cu exceptia:


A
Ala
B
Gly
C
Trp
D
Ser
E
Val

53

Dintre urmatorii hormoni, care nu este implicat in reglarea calcemiei?


A
Calcitonina
B
Parathormon
C
Calcitriol
D
Glucagon
E
Tiroxina

54

Urmatoarele actiuni reprezinta etape intracelulare din calea de sinteza a colagenului, cu exceptia:
A
Hidroxilarea prolinei si lizinei
B
Glicozilarea (adaugarea resturilor de G, Gal)
C
Formarea trihelixului de procolagen
D
Activarea aminoacizilor
E
Formarea legaturilor incrucisate intre fibrile

55

Precizati care dintre urmatorii factori nu sunt implicati in mineralizarea osului:


A
Calciu
B
Fosfataza alcalina
C
Calcitriol
D
MetHb Reductaza
E
Calcitonina

56

pH-ul in cavitatea orala este:


A
6,7 6,9
B
6,1 6-3
C
7,1 7,3
D
6 6.5
E
Nici un raspuns corect

57

Dintre urmatoarele enzime, un rol important in prevenirea cariilor dentare revine:


A
Sialoperoxidaza
B
Amilaza salivara
C
Lizozim
D
Maltaza salivara
E
Clcitonina

58

Vascozitatea salivei este data in mare parte de concentratia salivara in:


A
Amilaza
B
Mucina
C
Fosfataza
D
Lizozim
E
Apatita

59

Care dintre urmatoarele forme de apatita, atunci cand este in exces, reprezinta un element de risc in ce priveste potentialul de instalare
al cariei dentare?
A
Hidroxiapatita
B
Carbonatapatita
C
Fluorapatita
D
Clorapatita
E
Nici un raspuns corect

60

In smaltul tanar, predomina o anumita categorie de proteine. Acestea sunt:


A
Enameline
B
Colagen
C
Amelogenine
D
Reticulina
E
Albuminele