Sunteți pe pagina 1din 9

Asigurari si reasigurari

Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confrunta


persoanele sau firmele in activitatea lor de zi cu zi sau in cea de afaceri, acoperind
consecintele financiare ale unor evenimente nedorite.
Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica
sau juridica, numita asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice-asigurator,
platind acestuia o suma de bani numita prima de asigurare.
Mod de actiune:
- Asigurarea compenseaza financiar efectele unui eveniment nefavorabil.
- Fondurile pentru compensarea financiara a asiguratului sunt create de asigurator,
din primele platite de persoanele sau organizatiile care au cumparat asigurari.
- In cazul in care detinatorul politei va suferi un prejudiciu asiguratorul accepta riscul
despagubirii.
Asigurarea reprezinta o metoda de transfer a riscului.
Rolul si functiile asigurarii
Rolul fundamental al asigurarilor: Protejarea bunurilor si persoanelor impotriva
diferitelor riscuri.
Functiuni socio-economice:
- Contributia la crearea produsului intern brut
- Perticiparea in calitate de ofertant pe piata capitalului de imprumut
- Realizarea de plasamente de resurse in investitii sau pe piata inscrisurilor de valoare
Fortele distructive ale naturii si accidentele
Fortele naturii declanseaza calamitati cu efecte distructive puternice:
- Seceta
- Avalanse
- Inundatii
- Cutremure
- Etc
Dezvoltarea stiintei si tehnicii poate prezenta riscuri pentru om ( avarii la mijloace de
productie, accidente de munca )
Omul prin modul necorespunzator in care isi indeplineste uneori atributiile ce-i revin in
activitatea economica sau prin comportarea sa reprobabila in societate.
Anumiti factori socio-economici: crize economice, somaj, inflatia, conjucturi
nefavorabile.
Cauze cu caracter obiectiv:
- Pozitia terenului fata de sursa de apa ceea ce il face supus inundatiilor
- Caracteristicile materialelor folosite la constructii
- Sensibilitatea la grindina a unor culture agricole
Cauze cu caracter subiectiv:
- Atitudinea inconsitenta a unor persoane care prin neglijenta, iresponsabilitate, care
pot genera accidente cu efecte grave

In practica asigurarilor evenimentele care provoaca pagube sunt denumite generic


catastrofe naturale in timp ce altele sunt considerate catastrofe tehnice.
Daunele produse de catastrofe naturale sau tehnice se grupeaza in functie de marimea
lor in mici, medii, mari.
Se mai face distinctie intre daunele totale inregistrate in urma unei catastrofe si
daunele protejate prin masuri speciale de asigurare.

Accidentele sunt considerate evenimente aleatorii care pericliteaza viata, santatea si


integritatea corporala a oamenilor aflati in diverse locuri si ipostaze ( acasa, loc de
munca, etc)
Profesionale sau de munca
De transport
De trafic rutier, feroviar, aviatic
Forme de protectie a oamenilor si a bunurilor impotriva fortelor distructive
ale naturii si a accidentelor
Evitarea sau prevenirea riscului
Limitarea pagubelor provocate de riscurile produse
Crearea de rezerve in vederea acoperii, pe seama resurselor proprii, a eventualelor
pagube
Trecerea riscului asupra unei societati de asigurari
Fonduri de asigurare
-

Fond de rezerva constituit in mod individual


Fond de rezerva sau de asigurare constituite in mod centralizate
Fond de asigurare propriu-zisa

Conceptul de asigurare
Problemele asigurarii sunt abordate sub trei aspecte:
1. Juridic
2. Economic
3. Financiar
Sub aspect juridic o asigurare pentru a fi operata trebuie sa capete o forma juridica, aceasta
forma este data de contractul de asigurat, numit si legea partilor.
Cf. legii asigurarilor din 1995 prin contractul de asigurare, asiguratul se oblica sa plateasca o
prima asiguratorului, iar acesta se oblica ca la producerea unui anumite risc sa plateasca
asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita indemnizatie, in
limitele si la termenele convenite.
Contractul este consensual, sinalagmatic, aleatoriu, are titlu oneros, este succesiv, este de
aziune, de buna credinta.
Sub aspect economic si financiar
Existanta asigurarii este indisolubil legata de necesitatea constituirii unui fond de resurse,
destinat indemnizarii pagubelor provocate de anumite fenomene.
Fondul de asigurare imbraca in mod necesar forma baneasca.

Fondul de asigurare se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene


viitoare si nesigure si se utilizeaza pentru acoperirea pagubelor, finantarea unor actiuni,
constituirea unor fonduri de rezerva.

Functiile asigurarilor
Functia de repartitie:
- formarea fondului de asigurare.
- Dirijarea fondului de administrare.
Functia de control urmareste modul de incasare, efectuare plati. Etc
Elementele tehnice ale asigurarilor
1. Asiguratorul
2. Asiguratul
3. Contractul de asigurare
4. Riscul de asigurat
5. Evaluarea
6. Suma asigurata
7. Norma de asigurare
8. Prima de asigurare
9. Durata asigurarii
10.Paguba sau dauna
11.Despagubirea de asigurare

Asigurarea de bunuri acopera o gama larga de riscuri a caror producere poate determina
mari pagube materiale.
Catastrofe: naturale, tehnice, ecologice, furt, greve, etc.
In categoria de bunuri sunt incluse:
- Cladiri
- Platforme petroliere
- Poturi
- Aeroporturi
- Masini
- Utilaje
- Bani
- Valori
- Etc
Contracul de asigurari de bunuri.
Asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului o despagubire.
Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat.
Nu se pot asigura bunurile care din cauza degradarii nu mai pot fi folosite potrivit
destinatiei.
Prin valoarea bunurilor se intelege:
- La mijloacele fixe si obiectele de inventar valoarea din nou a avestora, din care se
scade uzura, vechimea, etc.
- La materiile prime, materiale, produse finita, marfuri pretul de cost
- La obiectele de muzeu sau expozitie, precum si lucrari pe sticla ori pe placi de
marmura - sumele corespunzatoare valorii de circulatie.

Dupa fiecare paguba suma asigurata se micsoreaza, cu incepere la data producerii


evenimentului.
Asigurarea continua pt o suma mai mica, prima ramane pentru aceasta perioada la
aceiasi valoare.
Pt a revine la suma asigurata initial, asiguratul trebuie sa plateasca o asigurare
suplimentara.
Contractul de asigurare
Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se oblige sa plateasca o
prima asiguratorului care preia asupra sa riscul asigurat, obligandu-se, la producerea
acestuia, sa plateasca asiguratului sau unei terte personae o despagubire sau suma
asigurata.
Contractul de asigurare este:
Personal desi obiectul asigurarii poate fi o proprietate, bun, sau interes prin
contract se asigura persoana si nu proprietatea. In cazul in care asiguratul vinde
proprietatea asigurata noul proprietar nu este asigurat in baza aceluasi contract, decat
daca asiguratorul accepta acest lucru.
Consensual se incheie prin consimtamantul partilor, prin simplul acord acord de
vointa al partilor.
Sinalagmatic partile contractante isi asuma obligatii reciproce si
interdependente.
Unic este unic pentru intreaga sa durata, unicitatea se mentine chiar daca
asiguratul pierde contractul, in acest caz se elibereaza copia.
Oneros nu este gratuit fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un
folos, in schimbul obligatiei pe care si-o asuma.
Cu executare succesiva se esaloneaza in timp.
Aleatoriu la incheierea lui partile nu cunosc existenta sau intinderea exacta a
avantajelor patrimoniale, ce vor rezulta pentru ele din contract. Pentru fiecare dintre
parti o sansa de castig sau un risc de pierdere.
De adeziune este redactat si imprimat de asigurator, la el a aderat asiguratului.
Contract de buna credinta presupune ca executarea acestuia sa se faca cu
buna credinta de catre parti.
Exista 3 tipuri de contracte de asigurare:
De baza
Suplimentar
Special
In acest contract sunt indicate:
Bunurile asigurate
Valabilitatea
Cota de prima tarifara
Locul aflarii acestor bunuri
Elementele contractului de asigurare
Interesul asigurarii reprezinta suma efectiva evaluabila in bani pe care
asiguratul respectiv o poate suferi ca pierdere. Functioneaza principiul necesitatii
existentei unui interes patrimonial si indemnizarea care impedica asiguratul de a primi
o suma mai mare cat cea reala.

Obiectul si riscul asigurarii anumite bunuri, despagubirile pe care le datoreaza


asiguratul unei terte persoane, un atribut al persoanei ( viata, capacitatea de munca ).
Riscul constituie elementul estential si caracteristic al contractului de asigurare, daca
riscul lipseste contractul este lipsit de eficacitate.
Suma asigurata si prima de asigurare este parte din valoarea de asigurare
pentru care asiguratorul isi asuma respunderea, in cazul producerii evenimentului
pentru care s-a incheiat asigurarea, suma asigurata reprezinta limita maxima a
raspunderii asiguratorului si constituie unul din elementele care stau la baza calcularii
primei de asigurare. Suma asigurata nu poate depasi valoarea reala a bunului iar supra
asigurarea nu este admisa.
Prima de asigurare este suma de bani pe care asiguratul este obligat sa o plateasca
asiguratorului.
Prima poate fi pura (cota de baza-destinata stric despagubirii), neta (egala cu prima
pura la care se adauga cheltuieli) sau totala (estea cea care este platita de asigurat si
rezulta din adunarea primei nete cu cheltuieli si taxe)
Paguba si despagubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul
este obligat sa o plateasca asiguratului daca evenimentul asigurat este produs.
Principii valabile la acordarea despagubirii:

Principiul raspunderii proportionale

Principiul primului risc

Principiul raspunderii limitate ( clauza cu fransiza )


Conditiile de validitate ale contractului de asigurare:
Capacitatea de a contracta a partilor contractante
Consimtamantul valabil al partii ce se obliga
Sa existe un obiect determinat
O cauza licita si morala
Perfectarea contractului de asigurare impune asiguratorului sa informeze in prealabil
solicitantul asupra produsului de asigurare oferit si a conditiilor de asigurare. Etape:
Declaratia de asigurare
Momentul de referinta al incheierii contractului
Formalizarea contractului ca document
Proba contractului
Perfectarea contractului impune precizarea obligatorie a:
Momentul incheierii asigurarii
Momentul intrarii in vigoare a asigurarii
Momentul inceperii raspunderii
Momentul expirarii acesteia
Derularea si efectele contractuale de asigurare
In derularea contractului pot interveni:
Modificarea
Denuntarea
Rezilierea
Nulitatea
Reactivarea si reinnoirea contractului

Piata asigurarilor se caracterizeaza printr-un grad ridicat de eterogenitate.

Caracteristici:
Preponderenta anumitor categorii de asigurari
Existenta anumitor societati de asigurari si reasigurari
Norme si reglementari specifice
Acoperiri mai mari sau excluderi de risc
Europa este locul de aparitie a asigurarilor moderne si ramane o piata esentiala la nivel
mondial, cu ocrestere rapida mai ales in ramurile asigurarilor de viata si de
economisire.
In Europa piata unica a asigurarilor acopera 28 de tari ce formeaza Zona Economica
Europeana.
Asigurarile reprezinta un sector cheie al economiei europene a carui influenta se simte
in:
Protectia in fata riscurilor in domeniul economic si social al tarilor membre
Rolul de stimulator al ideei de economisire pe termen mediu si lung
Ca furnizor de fonduri pentru pietele financiare
Pentru dezvoltarea tehnicilor de management al activelor si de management al
riscurilor
De la o tara la alta in cadrul UE asigurarile se diferentiaza in functie de:
Procentajul persoanelor ce poseda autoturisme si locuinte
Sistemul de pensii si asigurarile de sanatate
Principalele piete din Europa
Piata Lloyds
Are dimensiune internationala, fondata din anul 1688.
Fondatorul Edward Lloyds.
In prezent piata Lloyds isi are sediul principal in Londra, la inceput au fost asigurari
maritime apoi au inceput si subscrierea asigurarilor nemaritime.
Au introdus anumite tipuri de asigurari:
Prima polita de asigurare a locuintelor
Prima polita de asigurari de autovehicule
Prima polita de asigurare de aviatie
Prima polita de asigurare a satelitilor
Piata Londrei
Cea mai veche si mai mare piata internationala.
Aceasta piata cuprinde:
Companii britanice
Reasiguratori profesionisti din alte tari
Cluburi de protectie si indemnizare pentru asigurari maritime
Brokeri de asigurari si reasigurari
Factori care au stat la baza evolutiei rapide a pietelor de asigurari
-

Cresterea economica a tarilor industrializate


Schimbarile intervenite in structura pietelor de asigurari
Imbunatatirea climatului in domeniul afacerilor directe
Globalizarea serviciilor financiare


Despagubirea
Se face:
1.
Se face dupa pretul intial, acest pret nu ia in calcul deprecierea.
2.
Dupa pretul initial din care se scade deprecierea potrivit reglementarilor
contabile.
3.
Dupa valoarea economica, determinata prin valoarea prezenta si veniturile pe
care le produce.
4.
Dupa valoarea de piata.
5.
Dupa valoarea de inlocuire.

In vederea determnarii valorii reale a cladirilor trebuie luate in considerare:


Tipul de cladire
Destinatia cladirii
Materialel folosite
Suprafata construita
Calitatea constructiei
Vechimea
Modul de intretinere
Principiile despagubirii:
1.
Principiul raspunderii proportionale despagubirea este stabilita in aceeasi
proportie fata de paguba, cu cea in care se afla suma asigurata fata de valoarea
bunului asigurat.
2.
Principiul raspunderii limitate
Referat pt asigurare:
Trasaturile caracteristice ale contractelor de bunuri, persoane, raspundere civila.
Tarifele de prime la asigurarile de bunuri
Determinarea nivelului cotei de prima tarifara, pe baza careia se stabileste volumul
primelor de asigurari, are o imporanta deosebita in cadrul activitatii de asigurare.
La pasigurarile de bunuri, cea mai mare parte din primele incasate de asigurator se
utilizeaza pentru plata despagubirilor cuvenite asiguratilor.
Elemeentul principal in functie de care se stabileste nivelul cotei de prima tarifara este
marimea probabila a despagubirilor pe care asiguratorul le va plati asiguratilor.
Calcului primei nete se porneste de la indicele de despagubire.
Aceasta arata cat reprezinta in medie, despagubirile achitate de asigurator la fiecare
100 de unitati monetare suma asigurata, pentru o anumita categorie de bunuri.
Totalul despagubirilor platite de asigurator indica volumul efectiv al raspunderii
asumate de acesta intr-o perioada trecuta.

Acest volu permite stabilirea, pe baza unor calcule de probabilitate, a nivelului primei
nete necesare constituirii unui fond de asigurare, la nivelul raspunderii asiguratorului
dintr-o perioada viitoare.
Indiciele de despagubire poate fi calculat pe baza datelor oferite de statisticile de
asigurare.
Formula de calcul I = s/n*v
I indicele de despagubire anual
S suma totala a despagubirilor platite de asigurator
N numarul bunurilor asigurate
V valoarea media a sumei asigurate
Se calculeaza indicele mediu de despagubire ca o medie aritmetica simpla a indicilor
anuali.
Se corecteaza indicele mediu de despagubire cu un adaos de risc.
Marimea acestui adaos este influentata de nivelul abaterilor indicilor de despagubire
anuali, fata de indicele mediu de despagubire si se obtine calculand abaterea medie
patratica.
Aplicatie:
S cladire 500000 lei
S mobilier 17550 lei
S aparatura 217000 lei
Cp cladiri 0.5 %
Cp mobilier 1.3 %
Cp aparatura 1.7 %
Dauna cladire 285000 lei
Dauna mobilier 10450 lei
Dauna aparatura 123000 lei
Franciza 10 % deductibila din suma asigurata
Prima Cota de prima * suma asigurata
Prima cladire = 500000 * 0.5 % = 2500
Prima mobilier = 17550 * 1.3 % = 228.15
Prima aparatura birotica = 217000 * 1.7 % = 3689
Total prima 6417.15 lei
Despagubirea dauna valoarea fransizei
Val fransizei pt cladire 500000 * 10 % = 50000
Val fransizei pt mobilier 17550 * 10 % = 1755
Val fransizei pt aparatura 217000 * 10 % = 21700
Despagubire cladire 285000-50000=235000
Despagubire mobilier 10450-1755=8695
Despagubire aparatura 123555-21700=101850

Despagubire totala 345545 lei


Suma asigurata ramasa suma asigurata initial despagubirea
Suma ramasa asigurat cladire 500000-235000=265000
Mobilier 17550-8695=8855
Aparatura 21700-101850=115150
Suma asigurata ramasa 389005

Problema 2
S = 40000
Cp 1.2 %
Paguba 20500
Recuperari 78000 lei
Prima cp * suma asigurata = 40000*1.2 = 480 lei
Despagubirea - paguba recuperari 20500-7800 = 12700
Problema 2
Valoarea reala 400000
Societatea 1 =200000
Societatea 2 =150000
Societatea 1 cota prima 0.55 %
Societatea 2 cota prima 0.605 %
Paguba totala 90000
Prima s 1 asigurata * cp = 200000*0.55 % =1100
Prima s 2 asigurata * cp = 150000*0.605 % = 907.5
Despagubirea este proportionala cu cuantumul pagubei si cu raportul dintre suma
totala asigurata si valoarea reala a cladirii.
Despagubire = paguba * suma totala asigurata/valoarea reala a cladirii
Despagubire = 90000*350000/400000 = 78750
Despagubirea la societatea 1 sau 2 = despagubirea totala * suma asigurata la societate
/ suma asigurata totala
Desp soc 1 = 78750*200000/350000 = 45000
Desp soc 2 = 78750*150000/350000 =

S-ar putea să vă placă și