Sunteți pe pagina 1din 1

Cercetare, proiectare

Programa

Bibliografie:

Joan van Emden and Jennifer Easteal, Technical writing and speaking. An
introduction, London, The McGraw Hill, 2006; (cap. 2 Writing techniques, cap.6

Speaking techniques)
Dumitru Zai, Elemente de metodologia cercetrii, Iai, Editura Universitii Al. I.

Cuza ;
Cristina Hulic, Textul ca intertextualitate, Bucureti, Editura Eminescu, 1981 ;
Magdalena Vulpe, Ghidul cercettorului umanist, Cluj-Napoca, Clusium, 2002 ;
Umberto Eco, Cum se face o tez de licen, Iai, Polirom, 2006 ;
Ilie Rad, Cum se scrie un text tiinific, Iai, Polirom, 2008.
Mihaela t. Rdulescu, Metodologia cercetrii tiinifice, Bucureti, Editura Didactic
i Pedagogic, 2006.