Sunteți pe pagina 1din 9

Programul

Operaional Competitivitate 2014 2020


sintez

POCompetitivitatesusineinvestiiimenitesrspundnevoiloriprovocrilorlegate
denivelulredusalcompetitivitiieconomice,nspecialnceeaceprivete(a)sprijinul
insuficient pentru cercetare, dezvoltare i inovare (CDI) i (b) infrastructura
subdezvoltat de TIC i implicit servicii slab dezvoltate, poziionnduse astfel ca un
factor generator de intervenii orizontale n economie i societate, de natur s
antrenezecretereisustenabilitate.
AlturareacelordoivectoriCercetareDezvoltareInovareiTehnologiaInformaieii
a Comunicaiilor ncadrul aceluiai program operaional este justificat strategic de
rolulmultiplicatoralacestordomeniiidesprijinuldirectprincareacesteacontribuiela
obiectivele de specializare inteligent si promoveaza noi oportuniti de cretere, n
special ntrun numr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele
comparativealeRomniei.
Investiiilededicateconsolidriicercetrii,dezvoltriitehnologiceiainovriialePO
Competitivitatelecontinupecelenceputenperioada20072013,alecrorrezultate
deja ncep s devin vizibile, dar sunt mai mult orientate ctre implicarea sectorului
privatnactivitideCDI,stimulareaparteneriatelorntresistemulpublicdecercetarei
actoriiprivai,orientareactrepiaitransferultehnologiciomaimareexpunerea
cercetrii romneti pe plan internaional. Proiecte majore, precum Extreme Light
Infrastructure Nuclear Physics (ELINP) sau Centrul Internaional de Studii Avansate
privindSistemeleFluviuDeltMare(DANUBIUSRI)vorfideasemeneafinanateprin
POCompetitivitate.
mbuntireaaccesului,autilizriiicretereacalitiiTICsevarealizaprinintervenii
orizontale n sectorul privat i n procesele de guvernare, n special prin promovarea
unei abordri a serviciilor publice electronice centrate pe evenimente din viaa
cetenilor i ntreprinderilor (Life Events). Totodat, sunt promovate msuri de
mbuntire a infrastructurii specifice TIC pentru educaie, incluziune, sntate i
cultur,suntncurajateinvestiiilenecomeridezvoltareainovriiprinclustere/poli
TICiestefinanatdezvoltareainfrastructuriidnceeacepriveteAccesuliReelele
deGeneraieViitoare(NGA/NGN),cafiindunuldintreobiectivelecheiedeperforman
pentrupunereanaplicareaAgendeiDigitale.
CompetitivitateiCDI
n conformitate cu obiectivele Strategiei UE 2020, Romniaiaasumatointde2%
dinPIBpentrufinanareaCDI(1%dinPIBcheltuielipublicei1%dinPIBcheltuielidin
surseprivate).Avndnvederec,nanul2011,RomniaainvestitnCDIdoar0,48%
dinPIB,80%dininvestiiifiindrealizatedectresectorulpublic,atingereainteide2%
este un obiectiv ambiios. Exist totui premisele necesare atingerii intei asumate,
printrun mixt de politici si prin prioritizare i concentrare tematic, n domeniile
prioritare economice i sociale, n care Romnia are cea mai mare nevoie/cerere de
astfeldeactiviti.

Sectorulprivatn2011,sectorulprivatdinRomniaainvestitnumai825demilioane
lei n CD, 17,1% din totalul investiiilor n cercetare. ntre 2007 i 2011, creterea
cheltuielilorpentruCDnsectorulprivatafostdenumai11,8%,puinpesteotreimedin
procentultotaldecretereacheltuielilorpentruCD.
Dincolo de factorii structurali sau identificat i ali factori care limiteaz investiiile
privatencercetareiinovare:
lipsacapitaluluideriscngeneral,darnmodspecialabsenacapitaluluideriscsub
formdefonduridedicateinovaiilortehnologicerezultatedinactivitideCD;
reducerea sprijinului public naional acordat activitilor de CDI ncepnd din
2009;
complexitatea regulilor de acces la finanare i implementarea proiectelor de CDI
cusprijinpublic;
scdereanumruluideangajaindomeniulCDnsectorulprivat;
multe din companiile cu capital strin nu includ activiti de cercetare n
operaiunilelordinRomnia;
conexiuniredusentrenvmntulsuperioriCDdinsectorulprivatdinRomnia,
ca i slaba aplicabilitate practic a rezultatelor cercetrii generate de sectorul
public;
costul ridicat al nregistrrii brevetelor la nivel european, instituiile romneti
fiindobligateslenregistrezenumailanivelnaional.
Potenialul de inovare al companiilor este strns legat de structura economic a
Romniei, astfel nct peste 56,4 % dintre companiile mari (care reprezint 0,4% din
totalulcompaniilor)suntactivedinpunctdevederealinovrii,ntimpcedoar38,7%
dintrecompaniilemijlociiidoar27,5%dintrecompaniilemicisuntactivedinpunctde
vederealinovrii.
Sectorul public mediul de lucru n institutele de cercetare i n instituiile de
nvmntsuperiordinRomniaestecaracterizatprinfragmentare,calitateneunitar,
standardizare excesiv, utilizare ineficient a resurselor, precum i prin lipsa unei
strategiidedezvoltareintensivainstituiilordecercetare.Aproximativ250deentiti
publicedeCDsuntastzioperaionale.Eleacopermultesubdomeniiinietiinifice
igenereazastfel,uneori,redundaniduplicarensistem.
Dei dinamica produciei tiinifice sa schimbat semnificativ, legturile dintre
nvmnt,cercetareisectoruleconomicrmnncontinuareslabe,rezultatulfiindc
puine idei sunt transferate i comercializate. Activitatea de colaborare tinde s se
realizeze ntre instituiile de CD i marile companii, participarea IMMurilor fiind
limitat.
nceeacepriveteresursauman,Romniaareprocentulcelmaimicdepersonalde
CDraportatlaprocentultotaldeangajai(0,4%n2010),ceeacereprezintunsfertdin
mediaUE.nprivinadistribuieinteritoriu,doarregiuneaBucuretiIlfovseaproprie
demediade1,7%dinUE.
Direciideaciune
Avnd n vedere situaia prezentat mai sus, stimularea dezvoltrii capacitilor i
infrastructuriiCDI(publiceiprivate)determinatdecerereadecercetareestevzut
2

ca o necesitate.Promovareacercetriiprivatevafi prioritar,viznd, printre altele, i


revizuireacadruluijuridiccarereglementeazdrepturiledeproprietateintelectual,cu
scopuldeacretecomercializareacercetrii.
De asemenea, capacitatea de CDI a instituiilor din Romnia de a se integra n mod
eficientnreeleleeuropeneiinternaionaletrebuiesfieconsolidat.Suntnecesare
eforturi paralele de cretere a capacitii administrative i pentru a eficientiza
guvernanasectorial.nacestsens,estenevoiedecooperarecuuniversitilepentrua
orientacercettoricalificaictresectoareleprioritareiinstituiiledeCDI.
DireciileprincipaledeinvestiiinCDIavutenvedereprinPOCsereferlacreterea
cercetrii CDI private, cu scopul de a stimula inovarea la nivelul operatorilor
economici, sprijinirea infrastructurilor de CD i a capacitii de a dezvolta centre de
excelen,bazatepeclusteredecompetitivitateexistentesauviitoareiconectatecu
centre de CDI n cadrul unor poli de cretere, precum i promovarea unui mediu
favorabilinovriinmediuldeafaceri,prindezvoltareadeproduseiservicii,transfer
tehnologic,creareadereeleiclustere.
n acest context, Axa 1 CDI din POC va sprijini n special prioritile de specializare
inteligent, precum i prioritile cu relevan public, mai ales n ceea ce privete
apropierea sectorului public de pia, corelnduse astfel cu interveniile finanate la
nivelnaional,maialeprinPlanulNaionaldeCDI.
UrmtoareledomeniidespecializareinteligentaufostidentificatencadrulStrategiei
NaionaledeCercetareInovare20142020ivorfisusinuteprinPOC:

bioeconomie.
tehnologiainformaieiiacomunicaiilor,spaiuisecuritate.
energie,mediuischimbriclimatice.
econanotehnologiiimaterialeavansate.

POCvasprijini,deasemenea,CDIpentruSntate,unsectordeinteresnaionalpentru
Romnia.ncorelarecuprevederileStrategieiNaionaledeSntate20142020(SNS),
nvederedezvoltareadepolideexcelen/structuriinstituionalecompetitivepepiaa
cercetriidindomeniu,integrareacomponentelordecercetareinovarenlanulvaloric
i stimularea iniiativelor private n domeniul cercetrii care s rspund creterii
accesuluilaserviciiledesntate.
CompetitivitatesiTIC
Agenda Digital pentru Europa subliniaz importana conectivitii n band larg
pentrucretereiinovareeuropeanipentruincluziuneasocialiocupareaforeide
munc. Aceasta stabilete obiective ambiioase de acoperire i de vitez i solicit
statelormembresiamsuri,inclusivdispoziiilegislative,pentruafacilitainvestiiilen
band larg. Obiectivele Agendei Digitale i poziia actual a Romniei fa de aceste
obiective este prezentat n tabelul de mai jos. Se poate observa c Romnia
nregistreazdiferenesemnificativencomparaiecuobiectiveleUEnceeaceprivete
reelele i accesul n band larg (NGA/NGN), utilizarea general a internetului i
alfabetizarea digital, reflectate n deficite semnificative n utilizarea ecomer de
ntreprinderiiceteni.

Direciideaciune
Aa cum este stabilit n Strategia Naional Agenda Digital pentru Romnia (SNADR),
investiiilenTICtrebuiescontribuielandeplinireaobiectivelorgeneralecareasigur
competitivitatea economic i mbuntirea nivelului de trai pentru ceteni. POC
vizeaz patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC: a) eguvernare,
interoperabilitate, securitate informatic, cloud computing social media, b) TIC n
educaie,incluziune,sntateicultur,c)eComer,inovarenTICid)Infrastructura
debandlargiserviciidigitale.
DomeniiledemaisussuntnliniecucelesugeratenDocumentuldepoziiealCE:(1)
extindereadezvoltriiinfrastructuriinbandlargilansareareelelordemarevitez
i(2)dezvoltareadeproduseiserviciiTIC(elearning,esntate,ecultur)iaplicaii
deafaceri(ecommerce)iacereriideTIC.Implementareastrategieiutilizndprincipii
detipuleguvernare2.0,caresrspunddirectnevoilorIMMurilorialecetenilori
care s propun servicii publice disponibile n mediul online (nu sub forma de
nomenclatoarebirocratice,cisubformintuitivdeafacerisaudeevenimentedevia)
va fi susinut i prin POC. Strategia i propune ca un numr de 36 de astfel de
evenimente care implic utilizarea serviciilor publice s fie acoperite n mediul online
(nivelsofisticareIV).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

EvenimentedeviaselectatencadrulSNADR

1 Accidentedemuncasiincapacitatede
Cumsaincepioafacere
9 munca
2
Vanzareasaucumparareaafacerii
Pensionare
0
2 Inscriereaalocatieipentrupersoanecu
Modificariinfunctionareaafacerii
1 handicap
2 Programareaunuiconsultmedicalintr
Obtinereadesursedefinantare
2 unspital
Obinereadegaraniipentru
2
Nastere
intreprinderi
3
2
Faliment
Casatorie
4
2
Lichidare
Divort
5
2
Transferdeproprietate
Deces
6
Obtinereapermisuluide
2 Obtinereaindemnizatieidecresterea
conducereauto
7 copilului
2
Constituireacontractelor
Elibereareaactelordeidentitate
8
2
Votarea
Adoptii
9
3
Asigurareaviitoruluipersonal
Claseprimare/Liceu/Universitati
0
3
Inregistrareapentruplatataxelor
EmigrareinRomania
1
4

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8

Inregistrareaunuiautovehicul
Cumpararea/Inchiriereauneicase
Inscrierealabiblioteca
Cautareauneislujbe
Pierderealoculuidemunca

3
2
3
3
3
4
3
5
3
6

Obtinereacetateniei
Ghidurisiinformatiidecalatorie
Obtinereauneivize
Obtinereaunuipasaport
Denuntareauneiilegalitati


Prioritideinvestiii

Obiectivespecifice

Aciuni

AxaPrioritar1Cercetare,dezvoltaretehnologiciinovare(CDI)nsprijinulcompetitivitiieconomiceidezvoltriiafacerilor
1.1.PromovareainvestiiilornC&I,
dezvoltareadelegturiisinergiintre
ntreprinderi,centreledecercetarei
dezvoltareinvmntulsuperior,n
specialpromovareainvestiiilorn
dezvoltareadeproduseideservicii,
transferuldetehnologii,inovareasocial,
ecoinovareaiaplicaiiledeservicii
publice,stimulareacererii,creareade
reeleidegrupuriiinovareadeschis
prinspecializareainteligent,precumi
sprijinireaactivitilordecercetare
tehnologiciaplicat,liniilorpilot,
aciunilordevalidareprecocea
produselor,capacitilordeproducie
avansateideprimproducie,nspecial
ndomeniultehnologiilorgenerice
esenialeidifuzriitehnologiilordeuz
general
1.2.mbuntireainfrastructurilorde
cercetareiinovare(C&I)iacapacitilor
pentruadezvoltaexcelenanmateriede
C&Iipromovareacentrelorde
competen,nspecialacelordeinteres
european,princonectareaacestoracu

OS1.1
CretereacapacitiideCDIn
domeniiledespecializare
inteligentinsntate

Aciunea1.1.1:MariinfrastructurideCD
Aciunea1.1.2:DezvoltareaunorreeledecentreCD,
coordonatelanivelnaionaliracordatelareele
europeneiinternaionaledeprofiliasigurarea
accesuluicercettorilorlapublicaiitiinificeibazede
dateeuropeneiinternationale
Aciunea1.1.3CreareadesinergiicuaciuniledeCDIale
programuluicadruORIZONT2020alUniuniiEuropenei
alteprogrameCDIinternaionale

OS1.2
Cretereaparticipriiromneti
Aciunea1.1.4Atragereadepersonalcucompetene
ncercetarealanivelulUE
avansatedinstrintatepentruconsolidareacapacitii
CD

Aciunea1.2.1:Stimulareacereriintreprinderilorpentru
inovareprinproiectedeCDIderulatedentreprinderi
OS1.3
individualsaunparteneriatcuinstituteledeCDi
Cretereainvestiiilorprivaten
universiti,nscopulinovriideproceseideprodusen
CDI
sectoareleeconomicecareprezintpotenialdecretere
Aciunea1.2.2:Instrumentedecreditareimsuride

Prioritideinvestiii

Obiectivespecifice

Aciuni

AxaPrioritar1Cercetare,dezvoltaretehnologiciinovare(CDI)nsprijinulcompetitivitiieconomiceidezvoltriiafacerilor
structuriexistentesauemergentede
clusterizarecareurmrescinovareai
dezvoltareaeconomic,ntrunmodcare
rspundenevoilordedezvoltarencare
suntinteresatecomunitilencare
acesteasedezvolt

capitalderiscnfavoareaIMMurilorinovativeia
organizaiilordecercetarecarerspundcererilordepia
OS1.4
Cretereatransferuluide
cunotine,tehnologiei
Aciunea1.2.3:Parteneriatepentrutransferde
personalcucompeteneCDI
cunotine(KnowledgeTransferPartnerships)
ntremediulpublicdecercetare
icelprivat

AxaPriitar2TehnologiaInformaieisiComunicaiilor(TIC)pentruoeconomiedigitalcompetitiv
Prioritideinvestiii

Obiectivespecifice

Aciuni

AxaPrioritar2TehnologiaInformaieisiComunicaiilor(TIC)pentruoeconomiedigitalcompetitiv
2.1.Extindereaconexiuniin
bandlargidifuzarea
reelelordemarevitez,precum
OS2.1
Extindereaidezvoltarea
Aciunea2.1.1mbuntireainfrastructuriinbandlargia
isprijinireaadoptrii
infrastructuriidecomunicaiinband accesuluilainternet
tehnologiiloremergenteia
largdemarevitez
reelelorpentrueconomia
digital;,incluziunedigital,
culturonlineiesntate
2.2.Dezvoltareaproduselori
serviciilorTIC,acomerului

OS2.2
CretereacontribuieisectoruluiTIC

Aciunea2.2.1Sprijinireacreteriivaloriiadugategeneratede
sectorulTICiainovriindomeniuprindezvoltareadeclustere

Prioritideinvestiii
electroniciacereriideTIC;

2.3.ConsolidareaaplicaiilorTIC
pentruguvernareelectronic,e
learning

Obiectivespecifice
pentrucompetitivitateaeconomic

OS2.3
Cretereautilizriisistemelordee
guvernare

OS2.4
Cretereagraduluideutilizarea
Internetului

Aciuni
Aciunea2.2.2SprijinireautilizriiTICpentrudezvoltarea
afacerilor,nspecialacadruluidederulareacomerului
electronic
Aciunea2.3.1Consolidareaiasigurareainteroperabilitii
sistemelorinformaticededicateserviciilordeeguvernaretip
2.0centratepeevenimentedinviaacetenilori
ntreprinderilor,dezvoltareacloudcomputingguvernamentali
acomunicriimediasociale,aOpenDataiBigData
Aciunea2.3.2Asigurareasecuritiiciberneticeasistemelor
TICiareelelorinformatice
Aciunea2.3.3mbuntireaconinutuluidigitalia
infrastructuriiTICsistemicendomeniuleeducaie,e
incluziune,esntateiecultur