Sunteți pe pagina 1din 156

ANNE MURRAY

|n ]ara
gheizerelor
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
S|NZIANA MIHALACHE

ALCRIS

Capitolul 1
|ntr-o mn`, Beth ridic` husa de aluminiu \n care-[i ]inea
camerele de filmat, iar \n cealalt` valiza.
Se opri o clip`, urm`rind avionul islandez cu ruta
Akureyri-Reykjavik, care tocmai decola; apoi, \[i mut` privirea \n
direc]ia vrfurilor muntoase, \nz`pezite, care str`juiau micul ora[
pierdut \ntre fiorduri.
Z`pada str`lucea \n b`taia soarelui ca o crust` zaharisit`
deasupra unei pr`jituri imense. Avea s` fie o noapte senin`. Poate ar
fi trebuit s` mai fac` \nc` ni[te poze
Dar se ab]inu, zmbind \n sinea ei. Nu doar c` filmul \i era pe
terminate, dar deja \l auzea pe Oliver cum se plnge :
Nu \nc` un apus, Beth.
Oliver era impresarul extraordinar care-i ob]inuse cteva
deplas`ri. Deseori se certau pe tema tipului de poze pe care clien]ii
[i le doreau \ntr-o bro[ur` turistic`, \n reclame, \n ghiduri sau \n
calendare.

ANNE MURRAY

Oliver prefera ceea ce el numea "poze practice", pe teme


comune. Deviza lui era "Ce-i \n mn`, nu-i minciun`" ; astfel, c`
prefera peisaje cu flori sau animale, cu ambarca]iuni ancorate \n
porturi sau cu hoteluri luxoase.
|n schimb, Beth prefera s` capteze ineditul unui loc: cea]a care
\ncepea s` se ridice de pe un lac la primele ore ale dimine]ii, coama
valurilor sau momentul \n care acestea se sp`rgeau de stnci, norii
cu diversele lor ipostaze, fragmente de roci [i alte asemenea.
De multe ori, cei doi aveau discu]ii aprinse, pentru ca \n cele din
urm` s` ajung` la un compromis. Astfel, Oliver reu[ea s`-i ofere lui
Beth de lucru, iar ea \[i p`stra pl`cerea de a imortaliza ineditul
peisajelor doar \n timpul liber. Nu c`l`torea nic`ieri f`r` mapa
maronie \n care-[i ]inea cele mai reu[ite fotografii, dup` p`rerea ei;
poze pe care le f`cuse de pl`cere [i pe cheltuiala ei. Pentru unele,
a[teptase ore \n [ir ca s` surprind` momentul \n lumina potrivit`.
Pentru altele, trebuise s` se trasc` sau s` se chirceasc` \n diverse
pozi]ii, tocmai pentru ca animalul focalizat s` n-o observe.
Era con[tient` de faptul c` aceste poze \i dezv`luiau harul artistic
[i fotografic mai bine dect tot ce realizase pn` atunci. |ntr-o bun`
zi avea s`-[i demonstreze adev`rata valoare. |nc` se afla la vrsta
tinere]ii; avea dou`zeci [i cinci de ani. |ntre timp, \ns`, trebuia s` se
conformeze regulilor ce-i erau impuse.
Analizndu-[i pe rnd colegii, realiz` c` niciunul nu avea tot
ce-[i dore[te. Hofi [i Gunnar, prietenii la care avea s` locuiasc` aici,
de exemplu ; erau c`s`tori]i, iar mariajul lor era unul solid.
Cuno[tin]ele lui Gunnar despre insul` [i \ndemnarea lui ca
mecanic \l recomandaser` drept unul dintre cei mai c`uta]i

|N }ARA GHEIZERELOR

speciali[ti \n domeniul \ndrum`torilor de trasee sau al celor ce le


alc`tuiau. Iar Hofi practic` [i priceput` \n a \ncropi o mas` cald`
\n doar cteva minute. Cei doi se potriveau de minune. Aveau o
afacere prosper`. {i totu[i, le lipsea un singur lucru: un copil, pe
care [i-l doreau enorm de mult.
Beth \ns`[i, \[i construise o carier` satisf`c`toare, care-i ocupa
\ntreg timpul, [i care o f`cuse cunoscut` peste tot. Mnca fotografia
pe pine. Nu avea pic de timp liber, nici m`car s` viseze cu ochii
deschi[i la c`s`torie sau la copii.
|[i aranj` mai bine caseta pe um`r. |ncerc` s` se concentreze
asupra altui am`nunt, minunndu-se de aerul limpede [i t`ios.
Aproape toat` c`ldura necesar` industriei era ob]inut` din izvoarele
termale [i din c`ldura emanat` de vulcani, care se g`seau cu zecile
pe insul`. Astfel c` atmosfera nu era poluat` de furnale sau de
co[urile fabricilor.
De[i era mijlocul lui iulie, vntul pi[ca destul de tare, mai ales c`
insula se situa exact sub cercul arctic. Beth petrecuse o s`pt`mn`
\n sudul ]`rii [i \n fiecare zi se g`sea ceva care s-o surprind` \n
aceast` ]ar` a contrastelor; \n fiecare zi v`zuse cte un am`nunt
demn de a fi imortalizat. Astfel c` se \ntorcea cu un material de dou`
ori mai bogat dect \[i propusese.
Ie[i din aeroport [i c`ut` un taxi. La c]iva metri de ea se auzi
scr[netul unui Fiat vechi. Portiera se trnti \n l`turi [i din`untru
ap`ru o femeie cu o statur` impozant`, purtnd un pulover gri [i
pantaloni ro[ii. Aceasta se repezi spre Beth cu bra]ele deschise [i-i
ur` bun venit. P`rul auriu [i bogat al femeii era strns \ntr-o coad`
la spate.

ANNE MURRAY

Hofi ! Nu m` a[teptam s` vii! }i-am spus la telefon c` am s` iau


un taxi.
Nu era nevoie, [i-i lu` valiza din mn`. }i-ai terminat filmele?
Beth nu-i r`spunse, dar se strmb`.
{tiam eu, rse Hofi. Te-am avertizat. O s` oprim [i mai
cump`r`m.
Cred c` n-am l`sat nimic nefotografiat, zise Beth \n timp ce se
urca \n ma[in`. Oricum, totul este incredibil de scump pe-aici; \n
plus, de azi \nainte, se zice c` sunt \n vacan]`. Deci, nu cred
Crede-m`, o s` ai nevoie, [i porni motorul.
Zgomotul asurzitor al ma[inii \ngreuna conversa]ia. Beth se
mul]umi doar s` afle c` Gunnar e bine [i c` afacerea le merge bine,
dup` care \ncepu s` admire p`[unile [i cmpurile pe care p`[teau
vaci, oi, uneori [i cai islandezi. |n spatele acestora se \n`l]au crestele
abrupte, maronii ale mun]ilor.
|ntr-adev`r, Hofi opri pentru a cump`ra ni[te filme pentru
aparat, de[i pre]ul, dup` calculele lui Beth, era unul exorbitant.
Apoi, ajunser` [i la casa g`lbuie cu acoperi[ de un ro[u-aprins \n
care locuiau prietenii ei.
Undeva \n lateral era parcat un Land Rover, \n dreptul c`uia se
vedea o construc]ie anex`, probabil un studio de lucru, cu garaj [i
cu depozit de materiale.
Cnd te \ntorci la Londra? o \ntreb` Hofi.
Ar trebui s` fiu acolo la sfr[itul s`pt`mnii. Trei zile \mi ajung
ca s` stau pu]in cu tine [i ca s` aflu ultimele brfe. {tiu c` e[ti destul
de ocupat` acum [i nu vreau s` deranjez.
Nu se poate. Ultima oar` cnd ai fost la noi, ai stat tot cteva

|N }ARA GHEIZERELOR

zile, asta dup` ce te plimbasei o s`pt`mn` prin ]ar`. {tiu totul,


insist` Hofi, de[i Beth \ncerca s`-i explice situa]ia. Ne bucur`m c`
e[ti aici. Nu te \ntreb pentru c` vreau s` te [tiu plecat`. N-ai nimic
de lucru acas` [i cred c` [i tu vrei s` stai. Iar dac` r`mi, te asigur c`
n-ai s` stai degeaba !
Adic` ? se entuziasm` Beth.
O expedi]ie, zise cealalt` pe un ton obi[nuit. De-a lungul
cmpiilor de lav` [i-mprejurul acestora. Spre izvoarele termale [i pe
la pe[terile de ghea]` de la ghe]arul Vatnajokull
Poftim? exclam` tn`ra. Nu [tiam c` au voie [i turi[tii
Nu e vorba de o excursie obi[nuit`. E o expedi]ie \n scopuri
[tiin]ifice. Am aranjat totul. O s` avem al`turi de noi [i un geolog.
Ce s-a \ntmplat cu ghe]arul ? De ce merge]i ?
Beth ar fi vrut s-o \ntrebe att de multe lucruri [i nu [tia cu care
s` \nceap`.
Se preg`tesc pentru o erup]ie. Au trecut cinci ani de la ultima
[i se pare c` stratul de z`pad` de deasupra e destul de mare, iar
presiunea din`untrul vulcanului pare c` n-are s` mai \ntrzie prea
mult s` ias` la suprafa]`.
Beth se pierdu cu privirea \n zare.
O s` fim [apte. Opt, dac` vii cu noi. I-am sugerat domnului
Brennan, finan]atorul expedi]iei, c` ai putea fi fotograful nostru
oficial. Mi-a zis c` o s` se mai gndeasc`. Oricum, i-am spus [i c` ai
putea s` ne aju]i la g`tit. Trebuie s` vii, Beth.
Beth continua s` priveasc` spre dep`rt`ri. Buc`tar [i fotograf, \n
acela[i timpAmintirile \i creeau un disconfort la fel de nepl`cut ca
\n urm` cu doi ani.

10

ANNE MURRAY

|n timpul unei [edin]e foto \n Elve]ia pentru o marc` de echipamente sportive, \ncercase s` mearg` \ntr-o expedi]ie de-a lungul
ghe]arului Ron. Nu g`sise al]i doritori. {i totu[i, reu[ise s` ajung` \n
locul respectiv [i s` fac` pozele pe care le dorise; [i asta numai
datorit` faptului c` buc`tarul echipei de geologi care-i \nso]ea, \[i
scrntise piciorul, \ntrziind astfel echipa. Atunci \l cunoscuse pe
Allan.
Allan Bryce singurul b`rbat pe care-l iubise. Cel cu care se
c`s`torise, dar nu \n adev`ratul sens al cuvntului. Cel care o r`nise
[i care-i distrusese \ncrederea. Dac` n-ar fi fost att de absorbit` de
munca ei
Beth? o auzi pe Hofi.
Trezit` din amintirile acelea dureroase, Beth reu[i s` surd`.
N-ai nicio [ans` s` pleci f`r` mine!
Preocupat` de alte asemenea amintiri, Beth uit` s-o \ntrebe pe
Hofi, care era obi[nuit` s` g`teasc` pentru foarte multe persoane,
de ce ar mai fi avut nevoie de \nc` un ajutor. U[or, u[or, \ncepu s`
-[i revin`.
E extraordinar, Hofi. E o [ans` unic` \n via]`.
A[a e; [i n-ai voie s-o pierzi.
Nici vorb`, o anun]` Beth \n timp ce-[i lua bagajele din spate.
O s`-l conving pe domnul Brennan c` nu poate pleca f`r` mine. E[ti
o prieten` minunat`, Hofi.
Sper
Mirosul de cafea proasp`t f`cut` \i l`s` lui Beth gura ap`,
amintindu-i c` nu mncase de mai bine de [ase ore.
Hofi l`s` valiza prietenei ei \n capul sc`rilor :

|N }ARA GHEIZERELOR

11

Hai s`-i cuno[ti pe ceilal]i \nainte s` urci la tine \n camer`.


Cu to]ii stau aici? se mir` ea.
Acum patru s`pt`mni, zmbi Hofi, am pornit spre Myvan cu
o echip` de zoologi. Au fost zece [i a trebuit s`-i hr`nim \nainte de
a pleca la drum. |ntr-un fel, e mai u[or. {tii m`car c` ai pe toat`
lumea [i c` po]i s`-i urne[ti mai devreme. Ei \nc` nu-[i dau seama ce
important e \n Islanda s` porne[ti orice expedi]ie la primele ore ale
dimine]ii, ca s` te obi[nuie[ti cu vremea [i cu schimb`rile bru[te. Cel
pu]in, de data asta am avut camere destule, iar noi n-a trebuit s`
renun]`m la a noastr`. Dartu va trebui s-o \mpar]i pe a ta, se
scuz` ea din priviri. Te superi ?
Fire[te c` nu ! Face parte din farmecul expedi]iei.
Cu toate acestea, [i-ar fi dorit s` aib` m`car o singur` noapte de
relaxare. S`pt`mna trecuse \ntr-un ritm foarte alert, cu toate
c`l`toriile [i cu orele lungi de \ncordare. Iar amintirea lui Allan
iscat` pe nepreg`ite, o tulburase foarte mult. Cel pu]in, se consola
cu ideea c` drumurile lor nu aveau cum s` se intersecteze aici.
Potrivit revistei "Natural World", domnul Allan Bryce se afla \ntr-o
expedi]ie \n Alaska. Beth avea revista cu ea, pentru c` i se
publicaser` cteva poze cu flori, \n plin peisaj de iarn`. O
\ncercaser` senza]ii ciudate cnd le v`zuse acolo, dar avea s` se
obi[nuiasc`; trebuia s` se obi[nuiasc`. Dar se consola [i cu ideea
[ansei unice pe care avea s` o experimenteze. |mp`r]irea camerei
era unul din compromisurile pe care le f`cea.
Presupun c` va trebui s` \mpart [i cortul.
{tiam c` vei \n]elege situa]ia, r`sufl` u[urat` prietena ei. Eu am
avut cteva probleme \n a-i explica doamnei Brennan. Nu \n]elegea

12

ANNE MURRAY

c` \n Land Rover nu \ncap dect cteva lucruri esen]iale [i c` n-am


cum s` iau cte un cort pentru fiecare.
Iar eu nu [tiu cum de ai r`bdare s`-i explici.
De obicei, oamenii \n]eleg situa]ia. Dar uneorisunt pu]in
mai dificili, [i cele dou` schimbar` priviri sugestive.
Hofi deschise u[a. Dup` r`ceala cu care fusese primit` \n
hotelurile prin care trecuse, Beth afl` aici o c`ldur` [i o familiaritate
reconfortante. Dintr-o singur` privire, realiz` c` mobilierul de lemn,
sitemul de iluminare [i draperiile grele erau exact a[a cum le l`sase
data trecut`.
Doi b`rba]i [i o femeie care st`teau \n col]ul cel mai \ndep`rtat
al camerei \[i \ncetar` conversa]ia, cercetnd-o pe Beth, curio[i [i
interesa]i de ceea ce vedeau, \n acela[i timp.
Ea e Beth \ncepu Hofi.
Farrell, interveni tn`ra repede.
De ceva timp, \i spusese lui Hofi c` va reveni la numele de fat`;
[i nu dorea gre[eli din acest punct de vedere. Orict de ridicol
p`rea, de cte ori auzea numele lui Allan, se sim]ea r`nit`.
Un b`rbat scund [i \ndesat, de vreo [aizeci de ani, se ridic`
dintr-un fotoliu [i se repezi la Beth.
Presupun c` tu e[ti fotograful de care ne-a povestit domni[oara
Petursson.
Hofi \[i mu[c` buzele.
Se refer` la mine, [opti ea. Eu sunt Hofi, domnule Brennan. |n
Islanda, femeile nu adopt` numele b`rba]ilor lor dup` c`s`torie.
La naiba cu Mi[carea de Eiberare se \ncrunt` musafirul.
Eugene! se auzi vocea unei femei de pe canapea.

|N }ARA GHEIZERELOR

13

Era o doamn` cam de cincizeci de ani, cu o nuan]` ro[cat` \n


p`r.
So]ul meu are anumite fixuri. Crede c` fiica noastr` a divor]at
a doua oar` din cauza Mi[c`rii Feministe, ad`ug` [optit.
{i a[a este! strig` el.
{i cam uit` c` nu to]i b`rba]ii sunt la fel dedirec]i ca el.
Eugene, zise ea cu glas dulce, u[or amuzat`, fii atent cum vorbe[ti.
Eu sunt Lucille Brennan, reveni ea. Spune-mi, draga mea, de ce nu
folosi]i numele so]ilor vo[tri ? Vreau s` spun c` nu e un nume
prostesc sau neconven]ional sau mai-[tiu-eu-cum. Ar trebui s` vezi
ce nume sunt \n ]ara noastr`. Iar Petursson e chiar un nume dr`gu].
Mul]umesc, zise Hofi, v`dit impresionat` de amabilitatea
femeii. {i mie-mi place. Dar aici, nu exist` nume de familie.
Petursson \nseamn`, de fapt, fiul lui Petur. Numele b`rbatului vine
de la numele tat`lui s`u. Iar pe socrul meu \l cheam` Arni Jonsson.
{i e fiul lui Jon? se interes` Lucille. La fel e [i pentru femeie?
Eu m` numesc Hofi Karlsdottir, \ncuviin]` gazda, adic` fiica lui
Karl. Ne adres`m unul altuia pe numele mic. A[a se obi[nuie[te \nc`
din cele mai vechi timpuri.
Ok. Dac` a[a se face pe-aici
B`rbatul scutur` din cap, dar Beth \n]elese dup` privirea lui Hofi
c` nu se mul]umise doar cu acea explica]ie.
Domnul Brennan e din Texas, o inform` Hofi pe prietena ei.
Cred c` nu trebuia s` men]ionezi, nu-i a[a, feti]o ?
|nc` o dat`, Beth \[i d`du seama c` b`trnul spune mai mult
dect o ar`tau figura lui sever` [i hainele tipice pentru un om din
vest.

14

ANNE MURRAY

Cu ce te mai ocupi pe lng` asta? \ntreb` el.


Cum adic` pe lng` asta? zise Beth nedumerit`.
Adic` pe lng` faptul c` faci poze.
Doar cu asta, domnule Brennan. Fotografia eprofesia mea;
era pe punctul de a spune "via]a mea".
C[tigi mult ?
|ntrebarea o [oc`. B`rbatul trecuse foarte repede la ceea ce-l
interesa pe el. |l privi discret.
M` descurc.
Ct de bine?
Bini[or.
Domnul Brennan \[i ascu]i privirile.
Abia a[tep]i ocazia s`-mi ar`]i, nu? ad`ug` el dup` o scurt`
t`cere.
Ea d`du din cap, iar el \ntinse mna.
Bine ai venit! [i-i scutur` mna cu o mi[care ferm`. Eu am
pornit cu vite, am ie[it pe pia]` [i am f`cut c]iva dolari, iar acum pot
s` fac ceea ce-mi place.
Adic`, domnule Brennan? \ntreb` Beth.
Mai bine spune-mi Eugene. |mi place s` c`l`toresc. M`
fascineaz` lumea \n care tr`im. Mun]ii, v`ile, junglele, apele,
vulcanii, ghe]arii. Sunt o istorie vie. Geologia e un hobby al meu.
N-am avut niciodat` parte de lec]ii \n adev`ratul sens al cuvntului,
dar m` ocup foarte serios de asta. Presupun c` sunt un om norocos.
|mi permit s` fac ceea ce-mi place, [i am o so]ie care \mi accept`
aceast` pasiune, [i se \ntoarse c`tre Lucille.
Lucille zmbi \n semn de r`spuns.

|N }ARA GHEIZERELOR

15

Dragul meu, ai catalogat-o pe domni[oara Farrell ?


Spune]i-mi Beth, v` rog, insist` tn`ra, strngnd mna plin`
de inele a femeii.
{i eu care v` credeam foarte formale pe voi, englezoaicele,
remarc` femeia, f`r` urm` de repro[.
E greu s` r`mi distant, mai ales \ntr-o expedi]ie.
Sper s` ai dreptate.
Beth \[i ridic` ochii ca s` vad` cine vorbise. Era un b`rbat care
st`tuse \ntr-un fotoliu din col] pn` atunci, [i care acum se afla la
um`rul ei. Era pu]in mai \nalt dect ea. Afi[a o figur` provocatoare
\ntr-un sens admirativ, care o uimi pe Beth. Se afla foarte aproape
de ea, a[a c` nu avu \ncotro [i-i accept` mna \ntins`.
Rob Wilson, treizeci [i unu de ani, celibatar [i domesticit.
Calm, \n general, dar r`spund provoc`rilor [i ador expedi]iile.
Apropo, sunt geolog.
Mna lui o re]inu pe a ei mai mult dect ar fi fost necesar. Beth
[i-o trase delicat, rznd f`r` menajamente.
A fost o reclam` sau o fi[` de prezentare?
Se nume[te comunicare.
Lic`rirea juc`u[` din ochii lui \i spunea lui Beth c` el nu vorbea
neap`rat serios, [i c` ac]ionase astfel doar ca s` fac` impresie [i ca s`
fie ]inut minte. Oricum, modul lui de a se prezenta era ceva nou [i
amuzant \n acela[i timp.
|n]eleg, surse Beth. Cel pu]in, domnule Wilson, nimeni n-are
s` v` acuze de reticen]`.
Rob, te rog. Nimeni nu mi-a mai spus pe nume de ani de zile;
cu excep]ia mamei, dar nu suntem \n termeni prea buni.

16

ANNE MURRAY

Beth se holb` la el, pentru a-[i da curnd seama c` doar o


tachina.
M` doare sufletul pentru tine. Dar va trebui s` m` scuza]i; a[
vrea s` m` r`coresc pu]in, [i-[i lu` caseta.
Voi num`ra secundele pn` la \ntorcerea ta, spuse Rob cu
ambele mini pe piept.
Beth \[i re]inu un zmbet. Nu era bine s` se arate impresionat`
\nc` din prima clip`. Poate c` lui Rob \i lipseau anumite calit`]i, iar
mndria era una dintre ele, al`turi de sim]ul umorului.
|ndat` ce ie[ir`, Beth schimb` cu Hofi priviri amuzate.
O s` fie o expedi]ie al naibii de interesant`. O s` fie [i o
domni[oar` Brennan ?
Hofi confirm` din cap [i-i ar`t` o u[` de baie, \n spatele c`reia se
auzea apa du[ului.
Tat`l ei zice c` arat` foarte bine; joac` tenis [i face aerobic, zise
Hofi nemul]umit`. E dr`gu]`, dar, zic eu, nu e fericit`.
|i deschise lui Beth u[a de la camera pe care o locuise la ultima
ei [edere aici.
Amndou` r`maser` \n prag, ca tr`snite. Camera ar`ta de parc`
fusese devastat` de o tornad`. Pe unul dintre paturi de aflau dou`
valize r`v`[ite. Rochii, c`m`[i, pantaloni, lenjerie toate erau
\mpr`[tiate, inclusiv pe cel`lalt pat. Dou` pulovere pe jos al`turi de
dou` perechi de pantofi [i una de cizme nou-nou]e. M`su]a de
toalet` gemea sub num`rul \ngrozitor de mare de tuburi creme de
fa]`, de mini, pudre, o trus` mare de farduri, perii [i altele.
Cnd a sosit familia Brennan? murmur` Beth uluit`.
Azi dup`-amiaz`Au fost primii care au sosit. I-am servit cu

|N }ARA GHEIZERELOR

17

cafea, dup` care domni[oara a urcat aici. {i n-a mai cobort.


Iar eu \mpart cortul cuea? morm`i Beth. O fi ea frumoas`,
dar nu mi se pare c` ar avea prea mult` experien]` \n a \mpacheta
pentru o expedi]ie.
Mama ei \mi spunea c` fata n-a fost prea \ncntat` s` vin`. Dar
ei i s-a p`rut mai \n]elept s` n-o lase singur` acas`.
Niciuna dintre ele nu-[i putea lua ochii de la dezordinea din
camer`. Amndou` erau uimite de haosul iscat \n doar cteva ore.
C]i ani are ?
E de-o vrst` cu tine: dou`zeci [i cinci.
Ce? {i eu care credeam c` e o adolescent` zv`p`iat` [i r`sf`]at`.
{i dezordonat`!
Beth \[i f`cu loc printre lucrurile aruncate peste tot, spre unul
dintre paturi; culese de pe el un sutien minuscul [i o pereche de
ciorapi [i le arunc` pe mormanul de haine de al`turi. |[i puse jos
caseta [i aparatul de fotografiat [i, dintr-o mi[care, ridic` un bra] din
hainele fetei [i le plas` deasupra unei valize desf`cute, apoi \[i lu`
valiza ei din mna lui Hofi.
{i a divor]at de dou` ori\i aminti Hofi.
Uitasem. Crezi c` asta a contribuit la ?
Cine [tie, scutur` prietena ei din umeri. Cred c` Gunnar mi-a
fi tras o b`taie
Unde e Gunnar ? schimb` Beth subiectul, care \ncepea s`
devieze.
Hofi \i era foarte apropiat`, singura \n care avusese \ncredere [i
c`reia \i m`rturisise durerea tr`d`rii. Chiar [i atunci, abia dup` un
an de suferin]`. La un an dup` ce, deschiznd u[a, se pomenise fa]`

18

ANNE MURRAY

\n fa]` cu frumoasa negres` Shalana. Un an \n care \ncercase


disperat` s`-l uite pe Allan Bryce, s`-[i [tearg` din minte acele patru
luni superbe pe care le tr`ise cu el. Acum, durerea nu se mai vedea.
Dar nici nu se vindecase; chiar [i dup` \nc` un an, orice nume, poz`,
miros \i tulbura amintirile, aproape insuportabil. Oare cnd avea s`
se sfr[easc`? Se zice c` timpul vindec` toate r`nile. De ce nu o
vindeca [i pe-a ei?
Aie[it pu]in, ezit` Hofi. Trebuia s` aduc` cealalt` ma[in`, [i
benzin`, [i se uit` la ceas. Ar trebui s` apar`. M` duc s` preg`tesc
cina. Mai avem cte ceva de \mpachetat \nainte de a pleca mine
diminea]`. Ai tot ce-]i trebuie? Am l`sat un prosop curat [i cu o
cut` \ntre sprncene, \l scoase din mormanul de haine mutate de
Beth. Iat`-l. Coboar` \ndat` ce e[ti gata. Vreau s` [tiu tot ce-ai mai
f`cut \n ultimul timp.
Beth se descheie la geac`, apoi \[i trecu degetele sub]iri prin
p`rul ondulat [i-[i mas` gtul \ncordat.
Desf`cu [i caseta. Era normal ca Hofi s` fie pu]in stresat`, gndi
ea, mai ales cnd avea pe cap opt oameni, c`rora trebuia s` le
asigure confortul timp de o s`pt`mn`. Faptul c` mai f`cuse acela[i
lucru ani de-a rndul, nu-i u[ura munca; fiecare expedi]ie aduna
oameni diferi]i, fiecare cu preferin]ele [i cu preten]iile lor.
|[i scoase prosopul [i pijamaua [i se uit` la ele nemul]umit`.
Comparativ cu lenjeria alb` a colegei ei de camer`, ale ei p`reau
total lipsite de feminitate. Oft`. Cel pu]in se consola cu c`ldura
sacului de dormit, [i asta conta cel mai mult \ntr-o ]ar` care era
acoperit` de ghea]` \n propor]ie de zece la sut`, [i \n care "Mica
epoc` de ghea]`" se \ncheiase abia cu trei sute de ani \n urm`.

|N }ARA GHEIZERELOR

19

Beth se cufund` pe patul ei, privind hainele fetei. Garderoba ei


avea mai multe perechi de blugi dect de fuste. Bine\n]eles, c` [i
munca \i impunea o anumit` ]inut`. Nimeni n-ar fi luat \n serios o
femeie fotograf care ap`rea \ntr-un peisaj s`lbatic \mbr`cat` cu o
fusti]` [i pe tocuri \nalte.
|[i mut` privirea spre trusa de cosmetice, apoi se analiz` pe sine
\n oglind`. Tot ce folosise ea, era un ruj discret.
Se analiz` astfel timp \ndelungat. Avea o piele frumos colorat`,
poate din cauza aerului proasp`t pe care-l inspira zilnic. Acesta era
unul din am`nuntele incitante ale carierei ei, care presupunea o
via]` tr`it` sub cerul liber indiferent de condi]iile atmosferice; astfel
c` trecuse prin umezeal` ct s` nu uite niciodat`.
Ochii ei verzi-c`prui erau umbri]i de sprncene dese [i negre.
Nasul \i era potrivit. Pn` acum nu observase nici conturul negru
din jurul ochilor [i nici ridurile gurii.
Fiecare am`nunt al figurii ei \[i g`sea o justificare. La fel [i
\mbr`c`mintea ni[te pantaloni verzi, o c`ma[` g`lbuie [i un
jerseu, care \i \mbr`cau trupul sub]ire.
Ceea ce conta, la urma urmei, era faptul de a fi recunoscut` ca
fotograf, nu ca femeie. Faptul c` Rob Wilson o remarcase \nc` din
prima clip`, precum [i mijloacele pe care domni[oara Brennan le
afi[a pentru a se \nfrumuse]a, veniser` ca un [oc.
Beth se r`suci pe c`lcie \n momentul \n care auzi o u[`
deschizndu-se. Hofi o catalogase pe fat` drept "dr`gu]`". |ns` nu
era dr`gu]`, era superb`.
Purta un neglijeu de m`tase crem, iar p`rul blond \i curgea \n
valuri pe umerii goi. Pielea bronzat`, ochii migdala]i [i buzele

20

ANNE MURRAY

voluptuoase \ntregeau imaginea fetei. De altfel, \ntreaga ei fiin]`


inspira senzualitate cu pieptul bogat, [olduri \mplinite [i o talie
minuscul`. Manichiura [i pedichiura \i erau perfecte.
Vznd-o pe Beth, tn`rta se opri \n loc, u[or nemul]umit`.
Beth se ridic`, resim]ind acut simplitatea propriei persoane, [i-[i
lu` pijamaua \ndreptndu-se spre baie. Cnd acceptase propunerea
lui Hofi, nu [tia ce o a[teapt`. Hofi ar fi putut s-o avertizeze. Probabil
c` domni[oara Brennan, fiic` de om bogat, femeie divor]at` de dou`
ori, era tipul perfect de scorpie care tortura pe oricine venea \n
contact cu ea. Astfel c` Beth [i-ar fi dorit un cort separat, acum mai
mult ca oricnd.
Beth \nghi]i \n sec, preg`tindu-se de ap`rare, dar \nainte de a
rosti ceva, o auzi pe cealalt` :
Scuze pentru deranj.
Glasul \i era moale [i r`gu[it. Involuntar, Beth se \ntreb` dac` din
cauza ]ig`rilor sau a lacrimilor v`rsate.
De obicei, nu sunt a[a desau poate c` sunt, scutur` ea din
umeri. Dar nu inten]ionat. Se pare c` lucrurile mele s-au
cam\mpr`[tiat.
Se repezi la un prosop [i la cteva sticlu]e de pe noptier`.
Sunt Gaynor, zmbi ea. Gaynor Brennan.
Beth se prezent` [i ea.
Sper c` nu te superi c` ]i-am dat la o parte cteva lucruri.
Presupun c` a trebuit s-o faci, [i se uit` la deranjul din camer`.
Nici nu [tiu cum o s` mi le pun \napoi \n valize. Se pare c` am mai
multe dect credeam.
Beth r`sufl` u[urat`. Imaginea dezordonat`, precum [i prima

|N }ARA GHEIZERELOR

21

impresie despre blonda frumoas` din fa]a ei, o preg`tiser` pentru ce


e mai r`u, dar vulnerabilitatea tinerei o surprindea [i o amuza \n
acela[i timp.
Nu e u[or s` te preg`te[ti de vacan]`, remarc` Beth. Am citit
undeva c` e bine s`-]i faci o list` cu lucrurile necesare, apoi s` le
\njum`t`]e[ti. E un sfat bun, de[i nici eu nu m` limitez doar la ce se
spune.
Trebuie s` ne aranj`m pentru seara asta? \ntreb` cealalt`.
Nu, de obicei purt`m ceea ce vom \mbr`ca [i a doua zi. Eu
r`mn a[a.
C`l`tore[ti mult? se interes` Gaynor, cotob`ind printre haine.
Sunt norocoas`, surse Beth. Slujba m-a dus \n toate col]urile
lumii. Sunt fotograf, ad`ug`, vznd-o pe tn`r` ]innd dou` rochii
\n mn`, nedumerit`.
Ce interesant! |]i plac lucrurile astea? Se referea la rochii.
Nu chiar, [i se repezi spre un jerseu care st`tea s` cad` de pe
marginea patului. Specializarea mea este studiul vie]ii s`lbatice, al
mediului \n care tr`im [i alte asemenea.
|nseamn` c` ai talent, o admir` cealalt`. Presupun c` ai
concuren]`.
La fel ca-n orice profesie. Dar eu sunt norocoas`, am un
impresar de treab`. El g`se[te clien]ii, eu fac pozele.
Adic` ignor` faptul c` e[ti femeie, s`ri Gaynor.
N-o s` fie a[a la nesfr[it, o lini[ti Beth. N-am de gnd s` m`
limitez la bro[uri turistice [i la publicitate toat` via]a mea. Tocmai de
aceea sunt foarte \ncntat` de expedi]ia asta. E o ocazie
extraordinar` s` pot face ni[te poze adev`rate.

22

ANNE MURRAY

Asta zic [i eu curaj, clipi cealalt`. Ce zici de ?


|nainte de a termina fraza, Beth \i ar`t` o c`ma[` [i un pulover.
Poate c` mintea \i zbura la pre]ul pe care Gaynor \l pl`tise pentru
toate acele lucruri.
Ai o hain` c`lduroas`? se interes` Beth. }i-ar trebui una
impermeabil`, [i pantaloni c`lduro[i. Plus c`ciul` [i m`nu[i. |n caz
de furtuni, ad`ug`, c`ci tn`ra p`lise.
Suntem \n iulie!
Dar ninge \ncontinuu.
Cred c` tata s-a ocupat de astea.
{i se duse la dulap, de unde \i arat` lui Beth o jachet` crem,
f`cut` din cea mai fin` piele, cu bl`ni]`, de nurc` poate, gndi Beth.
E bun`?
Beth abia \[i st`pni rsul. Gaynor n-ar fi \n]eles-o [i nu-[i dorea
s-o r`neasc`.
Mdase mul]umi ea s` spun`, a[a cum o f`cea de cele mai
multe ori.
Uite ce ePoate c` o s` m` crezi o nesim]it` c` fac asta dup`
doar cteva clipe, darai putea s` m` aju]i s` \mpachetez?
Credeam c` nu mai \ntrebi niciodat`, rse Beth.

Capitolul 2
Dup` o or`, amndou` coborr` pentru cin`. Terminaser` de
\mpachetat. Nu fusese o treab` u[oar`; aproape la fiecare lucru pe
care \ncerca s`-l elimine, Beth \ntmpina protestele lui Gaynor:
Dar \mi trebuie
Cu toate acestea, Beth se \nc`p`]nase s` umple o \ntreag` valiz`
cu ce avea s` r`mn` acas`.
Renun]aser` la majoritatea produselor de \nfrumuse]are, cu
toate c` Gaynor le includea \n obiecte absolut necesare. Creme de
corp, rujuri, pe toate le l`saser` deoparte. Cel mai mult se
impacientase Gaynor pentru deodorantele de la firma Carmen.
Doar gndul c` va trebui s` se despart` de ele o \ngrozea.
Pentru Dumnezeu, nu-]i cer s`-]i tai o mn` sau un picior,
protest` Beth.
Dar e la fel.
|n cele din urm`, neputndu-se dispensa de ajutorul lui Beth
pentru a \mpacheta, Gaynor se consol` cu ideea c` \ncepnd de a

24

ANNE MURRAY

doua zi va ar`ta jalnic, [i se decise a se aranja ct putea mai bine


pentru acea sear`. Astfel c`, \ntorcndu-se de la du[, Beth o g`si
complet fardat`, aranjat` [i \mpopo]onat` cu tot ce avea mai de
seam` \n trusa de machiaj.
Deci? Ce zici?
E[ti extraordinar`, o admir` Beth. Nu pari a fi machiat` [i
totu[i
{tiu. Ochii \mi par mai expresivi, iar gura mai mare.
Vorbea de propriile ei tr`s`turi de parc` erau ale altcuiva.
Acesta e tot farmecul, nu? O iluzie. Eu sunt o iluzie.
Remarca o l`sa pe Beth f`r` cuvinte.
Rob Wilson nu [tia la care s` se uite mai repede, la Beth sau la
Gaynor, care-l salut` printr-un gest discret, \nainte de a traversa
camera spre locul unde se aflau p`rin]ii ei. F`r` a o sl`bi pe tn`r`
din ochi, Rob lu` bra]ul celeilalte.
Cine e asta? [opti el.
Beth \n]elese c` Rob ajunsese dup` familia Brennan.
E fata lor. O cheam` Gaynor [i e foarte dr`gu]`.
Nu se [tie din ce motiv ad`ugase [i acel atribut. |n spatele
fardurilor [i a imaginii prefabricate, Beth sim]ise o urm` de triste]e,
lipsa siguran]ei, [i nu-[i dorea s-o mai vad` suferind.
Nici nu m`-ndoiesc.
Un sentiment de invidie o \ncerc` \n acea clip`. Nimeni n-o
admirase [i pe ea la fel. Dar \[i reveni la fel de repede nici ea nu
ar`tase la fel de bine nicicnd.
Amintindu-[i observa]iile lui Gaynor privind iluzia pe care o crea,
Beth se \ntreba dac` frumuse]ea nu cerea un pre] mult prea mare.

|N }ARA GHEIZERELOR

25

S` te prezint? \l \ntreb` Beth. Nu c` ai avea nevoie de ajutor; te


descurci [i f`r` mine.
Aia a fost o alt` situa]ie, iar Beth realiz` imediat diferen]a.
Adic`Scuze, \mi pare r`u.
Nu-i nimic, zmbi ea, v`zndu-l c` ro[e[te.
Nu c` tu n-ai fi atr`g`toare. E[ti, dar ea e
Uimitoare? complet` ea
Una ca eaDumnezeulete m`tur` de pe picioare.
Beth \l privi curioas`.
Vreau s` zic, doar dac` o prive[ti. Cred c` m-ar face
buc`]i-buc`]ele \n doar cteva minute.
Cum po]i s` spui a[a ceva? Nici m`car n-o cuno[ti. Nu e vorba
despre un monstru, ci despre o fiin]`. |ntr-adev`r, e minunat`, dar
la urma urmei, e doar o fiin]` uman`. Care are acelea[i probleme ca
[i noi.
Beth surprinse mirarea lui Rob; chiar [i ei \i era neclar motivul
pentru care s`rise \n ap`rarea lui Gaynor, dar realiz` imediat c`
citise \n cealalt` durerea pe care ea \ns`[i o tr`ise.
Mie mi se pare o fire care se autocontroleaz` \n tot ce face.
Cu to]ii afi[`m o anumit` ipostaz` \n public.
Beth vorbea din perspectiva femeii de carier` care nu avea nici
timp, nici iluzii pentru rela]ii de lung` durat`. Aceasta era masca sub
care se ascundea, a[teptnd ca r`nile s` i se vindece, uneori chiar
\ntrebndu se dac` va mai apuca acea zi.
Allan fusese primul b`rbat [i etalonul dup` care \i m`sura pe to]i
ceilal]i. |n ciuda modului \n care se sfr[ise totul [i a felului cinic \n
care se debarasase de ea, nu mai \ntlnise pe nimeni asem`n`tor.

26

ANNE MURRAY

Sau poate c` nici nu mai acordase vreo [ans` altcuiva |i ]inuse la


distan]`, ferindu-se s` se implice serios, mai mult dect un simplu
s`rut astfel \[i c[tigase reputa]ia de femeie frigid`, poate chiar mai
r`u.
|ns` realitatea era cu totul alta. Cte nop]i nu se rugase pentru a
fi eliberat` de amintirile trupului s`u puternic care o domina, \n cele
mai intime momente; de senza]ia atingerii lui delicate, a s`ruturilor
[i a mngierilor care o desc`tu[au [i o ridicau pe culmile fericirii?
Bra]ele lui care o acopereau, lumea din jurul lor explodnd, ea
ag`]ndu-se de el, apoi cufundndu-seadncindu-se \n valurile
ce-i purtau pe amndoi departe [i unde r`mneau \ncle[ta]i,
tr`indu-[i clipa de pace [i de extaz.
Nici chiar \n somn nu-[i mai g`sea refugiul. El \nc` se afla acolo,
\n visele ei, a[teptnd-o. Oare nu se va elibera de el niciodat`?
Crezi c` ar trebui? o trezi Rob din reverie.
Ru[inat` de gndurile ei la fel de pertinente ca \ntotdeauna, i-ar
fi mul]umit lui Rob c` o salvase cu poblemele care-l m`cinau pe el.
Oricum, va trebui s` vorbe[ti cu ea la un moment dat. O s`
c`l`torim \mpreun`. De ce nu spargi ghea]a acum? Poate va fi pu]in
rezervat`, la \nceput, dar cred c` doar din timiditate. Are un sim] al
umorului extraordinar, [i nu e doar o blond` proast`.
Nu e[ti geloas`? se mir` el.
Din cauza ei?
Nu voiam s` spun asta ro[i el.
A[ min]i s` spun c` n-a[ vrea s` schimb nimic la mine.
"Sufletul, de exemplu, continu` \n sinea ei. L-a[ \nlocui cu o
pies` de o]el, nou`, neatins`, imbatabil`. "

|N }ARA GHEIZERELOR

27

Se uit` la Gaynor, care-[i tr`sese un scaun al`turi de mama ei.


Dup` felul \n care gesticula, se vedea c`-i povestea mamei aventura
\mpachetatului. Din cnd \n cnd, Eugene mai sorbea cte o
\nghi]itur` din lichidul maroniu din paharul pe care-l ]inea \n mn`.
" Nu, continu` Beth, nu sunt geloas` ".
Deci, se auzi vocea tat`lui, sunte]i amndou` preg`tite de
plecare? Am auzit c` ne punem \n mi[care destul de devreme mine.
S` v` aduc ceva de b`ut.
Pentru mine, nu, mul]umesc, zise Beth. Eu sunt gata; mai am
doar de cur`]at aparatele [i lentilele. O s` m` ocup de ele dup` ce
mnc`m. Apropo, ar trebui s-o ajut pe Hofi. V` rog s` m` scuza]i
Bine\n]eles, zise Eugene. Dar tu, b`iete? se adres` el lui Rob.
Din prag, Beth \l v`zu pe tn`r surznd incert, \ncercnd s` par`
demn. |ns` \n timp ce f`cea cuno[tin]` cu Gaynor, pe fa]a lui se
putea citi nesiguran]a.
Buc`t`ria era mare, echipat` cu toate ustensilele necesare;
dulapurile erau f`cute din lemn de brad, iar podeaua fusese gndit`
\n a[a fel \nct s` fie u[or de cur`]at. Nuan]ele de ro[u [i maro
d`deau spa]iului o not` de intimitate.
Masa era preg`tit` pentru opt persoane. Undeva lng` u[`
a[teptau mai multe boluri pline cu mncare, precum [i farfuriile. O
salat` fran]uzeasc`, asezonat` cu crudit`]i [i cu mur`turi, precum [i
produse de patiserie [i un tort de ciocolat`. Din tava de pe aragaz
venea un miros savuros.
Hofi sp`la vasele.
Mor de foame. Ce mnc`m azi?
Hofi tres`ri, speriat`.

28

ANNE MURRAY

Scuz`-m`. Am crezut c` m-ai auzit cnd am intrat. Te ajut cu


ceva?
Hofi se [terse pe un prosop alb, \nc` tremurnd, [i-[i aranj` o
[uvi]` r`zlea]` de p`r.
Nu-i nimic. M` gndeam [i se uit` repede la ceas. Ar trebui
s` m` concentrez la ceea ce fac. Deci, vrei s` m` aju]i, [i privi \n jurul
ei dezorientat`.
Te sim]i bine?
Da, normal, r`spunse cealalt`, f`r` s-o priveasc` pe Beth. Totul
e preg`tit. Dac` tot avem musafiri din America, m-am gndit s` nu
fac prea mult` mncare specific islandez`. Am f`cut sup` de g`in`.
Mine, pe drum, o s` mnc`m carne rece. Iar ca felul doi, am
preg`tit o specialitate de pe-aici, [i zmbi satisf`cut`.
Lui Beth i se f`cu gura ap`, amintindu-[i de costi]ele de miel
afumat.
Nu-mi mai spune. Deja m` doare stomacul.
Mai avem [i salat` de hering [i crudit`]i, iar desertul e la
alegere.
Afar`, se auzi zgomotul unei ma[ini. Hofi se \ntoarse c`tre Beth,
\mbujorat` [i cu ochii sclipind de fericire.
A venit Gunnar, [i-ncepu s`-[i desfac` [or]ul de buc`t`rie. |i
chem pe restul la mas`.
M` duc eu.
Nu, o repezi femeia, pentru ca apoi s`-[i controleze glasul.
Trebuie s` fac pe gazda bun`, [i s` stau pu]in [i cu ei. Am fost att
de ocupat` cu alte lucruri.
Sunt sigur` c` te \n]eleg. Mai ales c` te ocupi [i de proviziile

|N }ARA GHEIZERELOR

29

pentru drum.
Chiar [i-a[a, trebuie s` facem totul cum se cuvine. Dac`
\ntr-adev`r vrei s` m` aju]i, \nc`lze[te te rog supa. {i po]i s` pui pe
mas` salata [i pinea. E \n dulap. Nu te superi, nu?
Spre mirarea lui Beth, prietena ei p`rea foarte agitat`. Dup`
at]ia ani \n care se ocupase cu aprovizionarea diverselor expedi]ii,
ar fi trebuit s` fac` toate acestea legat` la ochi, gndea Beth. Dar
toat` lumea trecea prin momente mai dificile
Bine\n]eles c` nu, rse ea. Du-te [i f` pe gazda. Sunt gata
imediat.
Beth scoase din dulap opt castrona[e. Ezit` \nainte de a le pune
pe mas`.
Hofi, de ce opt? Sunt trei de la familia Brennan, cu Rob patru,
tu, eu [i Gunnar suntem
|nainte de a avea r`gaz s` r`spund`, u[a se trnti \n l`turi [i \n
prag ap`ru o matahal` de om, \mbr`cat \ntr-o geac` pufoas` care-i
accentua [i mai mult statura. Cu p`rul lui blond [i lung [i cu barba
stufoas`, p`rea un viking din vechile legende nordice.
Beth, strig` el surznd [i \mbr`]i[nd-o. M` bucur s` te v`d.
{i eu m` bucur c` sunt aici, Gunnar, murmur` ea cnd se v`zu
eliberat` din strnsoare.
{i, e[ti mul]umit` de ce ]i-a spus Hofi ?
|ntre timp, \ncepuse s` se dezbrace. So]ia lui \i atinse u[or bra]ul,
iar el o s`rut` u[or pe frunte.
De[i era obi[nuit` cu dovezile de afec]iune ale celor doi so]i,
Beth se \nduio[` urm`rindu-i ; imaginea \i sf[ia sufletul, for]nd-o
s` admit` singur`tatea \n care tr`ia [i pe care refuza s-o vad`. |i

30

ANNE MURRAY

aminti de pierderea suferit`, de[i \i era clar c` se simte mai bine f`r`
Allan. Nu merita s` plng` pentru un cinic lipsit de sensibilitate. {i
nici nu mai dorea acest lucru.
Absolut, rse Beth, \ncepnd s` pun` sup` \n boluri.
Da? M` gndeam c` poate
Bine\n]eles c` e mul]umit`, \l \ntrerupse Hofi [i-l trase pe so]ul
ei spre sufragerie. Beth o s` fac` multe poze de excep]ie \n expedi]ia
asta? {i o s` scoat` bani, o s` c[tige premii [i o s` devin` faimoas`.
Acum, hai s`-]i \ntmpini musafirii.
Gunnar p`rea cam nedumerit de situa]ie. |ncepu s` vorbeasc` pe
limba lor, u[or nelini[tit, iar Hofi \i r`spunse cu greutate, ceea ce-l
nemul]umi [i mai mult. |ns` ea \l scoase din buc`t`rie, \nainte ca el
s` mai adauge vreun comentariu, [i \nchise u[a \n urma lor.
Beth \[i v`zu de treab` mai departe. La un moment dat auzi pa[i
din direc]ia sufrageriei; nu [tia cine poate fi, dar se a[tepta ca cineva
s` bat` la u[`. B`taia \ntrzie, pn` cnd, dintr-o dat` u[a se
deschise. Un b`rbat \nalt [i brunet p`[i \nainte. Ducea cu el un
rucsac \nfundat cu de toate; era echipat de plecare, cu o geac`
impermeabil` [i cu bocanci solizi. Pe sub pantalonii gro[i [i mula]i
pe picioare i se vedea musculatura format` \n urma multelor
expedi]ii \ntreprinse de-a lungul vie]ii.
Beth tres`ri \n momentul \n care observ` chipul str`inului; sc`p`
bolul din mn`, iar acesta se f`cu ]`nd`ri.
Pentru o clip`, chiar [i el p`ru mirat, [ocat chiar, de \ntlnirea
nea[teptat`. |ntr-o frac]iune de secund`, \ns`, \[i rec`p`t` controlul,
\ncordndu-se, ascu]indu-[i privirea de ghea]`.
Ce naiba cau]i aici? zise el.

|N }ARA GHEIZERELOR

31

Trecuser` doi ani de cnd discutaser` ultima oar`, dar glasul lui
nu se schimbase deloc. Niciodat` nu-l mai auzise att de acru. O
trecur` fiorii.
Beth se aplec` s` strng` cioburile. Sim]ea c` se sufoc` [i c`
picioarele n-o mai ascult`. Inima st`tea s`-i sar` din piept. Gndea
incoerent. |n minte \i ap`reau tot felul de imagini tr`ite \n ultimele
ore [i care acum \ncepeau s` capete sens: agita]ia lui Hofi, ezitarea
cu care-i r`spundea la unele \ntreb`ri, opt tacmuri. Hofi [tia c` va
veni [i Allan. Oare planificase aceast` \ntlnire ? Sau ea [i cu Allan se
\ntlneau acum din pur` coinciden]`, iar prietena ei t`cuse pentru
a nu tulbura atmosfera?
Deci? se r`sti el.
Beth se ridic` \ncet, ]innd cioburile \n ambele palme. |i vjia
capul.
Credeamc` e[ti \n Alaska, bigui ea.
Dup` cum vezi, nu sunt. Am terminat acolo.
Deci, vizita lui nu era una de pl`cere.
|nc` nu mi-ai spus ce cau]i aici.
Aici, \n Islanda sau aici, \n casa aceasta?
Ambele.
Beth arunc` la gunoi resturile, dup` care \[i relu` treaba. |nc`
tremura.
Am avut de lucru \n sud, o s`pt`mn`. Hofi [i Gunnar m-au
invitat la ei cteva zile, \nainte de a m` \ntoarce \n Anglia.
|[i amintea ct de mult insistase prietena ei, motivnd c` \i este
dor de ea [i c` vrea s-o vad` \n carne [i oase. Acum \n]elegea de ce.
Dar tu? Pot s` te \ntreb ce faci aici?

32

ANNE MURRAY

Intui]ia \i [optea c` motivul nu poate fi dect unul singur, dar


voia s`-l aud` din gura lui.
Am fost chemat \n calitate de ghid pentru proiectul Grimsvotn.
La ghe]arul Vatnajokull ?
{tii despre el?
Mi-a povestit Hofi. Dar n-a men]ionat numele t`u.
Allan t`cea, analiznd informa]ia.
Tu conduci expedi]ia, remarc` ea, f`r` urm` de interoga]ie.
Da, [i-[i l`sa jos rucsacul, iar peste el \[i puse geaca.
Din sufragerie se auzeau rsete [i frnturi de conversa]ie.
La ce or` ai avion? se interes` el.
Ce avion?
Cel cu care te \ntorci la Londra, zise el \ncepnd s`-[i piard`
r`bdarea.
Beth se sprijini de dulap, transpirat` [i \mbujorat`. Allan p`[i
repede spre chiuvet` pentru a se sp`la pe mini. Cu siguran]`, el \i
observase mi[c`rile.
Nunu [tiu, bngui ea, nervoas` c` sosirea lui nea[teptat` o
afectase att.
Cam trziu, nu?
Nu cred, r`spunse ea cu capul sus. Am destul timp, nu m`
\ntorc la Londra pn` s`pt`mna viitoare.
Replica \l bulversase de-a binelea, iar Beth sim]i o satisfac]ie
imens`.
Am ajuns abia azi.
Darnu po]i r`mne singur` aici.
Hofi nici nu mi-a sugerat a[a ceva. Eugene m-a acceptat \n

|N }ARA GHEIZERELOR

33

expedi]ie ca fotograf [i ca ajutor de buc`tar.


Amintirile primei lor \ntlniri \ncepeau s` lucreze, dar merita
durerea pe care o pricinuiau acum, mai ales pentru [ocul ce se citea
\n ochii lui Allan. {i el \[i amintea.
Nu, n-am s` accept a[a ceva, hot`r\ el.
Pn` \n acel moment, Beth uitase de expedi]ie. Cu ct pleca mai
repede din Islanda [i cu ct se \ndep`rta mai mult de Allan, cu att
va putea s`-[i ling` r`nile \n lini[te. Aceast` \ntlnire \i \ntrecuse
toate a[tept`rile, iar [ocul fusese extrem de mare, dar avea s`-[i
revin`.
Dar [i dac` abandona acum, ar fi l`sat impresia c` prezen]a lui
\nc` o mai influen]a, chiar dac` acesta era singurul lucru care o mai
punea \n mi[care. Oare nu era mai interesant s` r`mn` acolo unde
nu era dorit`? Dar cine nu o dorea?
Era clar c` Hofi \[i asumase anumite riscuri, incluznd-o [i pe ea
\n expedi]ie. Gunnar o primise foarte bine, [i \[i dorea compania ei.
La fel, [i ceilal]i se ar`taser` foarte deschi[i cu privire la prezen]a ei.
Din punct de vedere profesional, aceasta era [ansa pe care o
a[teptase toat` via]a. {ansa de a fotografia natura \n toat`
splendoarea ei. Nu putea s` ignore o asemenea ocazie f`r` a se mai
gndi pu]in.
|[i aminti cuvintele tat`lui, de cnd era copil : "Fii atent`, Beth,
ocazia ]i se ive[te sub cele mai nea[teptate chipuri, poate chiar sub
masca unui cer[etor. Dac` o respingi, s-ar putea s` n-o mai prinzi a
doua oar`."
Nu cred c` e datoria ta s` decizi, \l \nfrunt` ea.
Nu \ncerca s` dea na[tere la o ceart`, dar se sim]ea \ndrept`]it`

34

ANNE MURRAY

s` se afle acolo. |ncerca s` se st`pneasc`, pentru a nu fi cople[it`


de caracterul lui.
Cum dore[ti, se mul]umi el s` r`spund`.
Victoria \i provoca grea]`. De fapt, nu c[tigase nimic, pentru c`
el nu se va da b`tut. Era pur [i simplu o alegere pe care ea o f`cuse
cu bun` [tiin]`.
U[a de la sufragerie se deschise, iar Gunnar \i pofti pe to]i la
mas`. |i cercet` din priviri pe Beth [i pe Allan, mul]umit de sine.
Te sim]i bine, murmur` el? trecnd pe lng` Beth.
N-am v`rsat snge, nu? [opti [i ea, \ns` el nu \n]elese. Sunt
bine, Gunnar. Pu]in [ocat`, dar altfel, totul e \n regul`.
Hofi v` dore[te numai binele
Beth \l b`tu pe um`r. Se zice doar c` drumul spre iad e pavat cu
bune inten]ii. "Iadul meu, inten]iile lui Hofi" ofta Beth \n sinea ei. O
c`ut` pe prietena ei din priviri [i observ` c` aceasta tocmai \ncepuse
o discu]ie aprins` cu Lucille. Rob f`cea eforturi disperate s-o
impresioneze pe Gayor, care p`rea cople[it` de flec`reala
musafirului.
Allan! strig` Eugene. Bine ai venit! A[ fi dat orice s` fiu [i eu cu
tine la erup]ia vulcanului Hubbard.
A fost o experien]` extraordinar`. Am f`cut ceva poze [i le am
la mine; dac` vrei, le vezi mai trziu.
Dac` vreau?! Auzi]i ce spune!
Toat` lumea se \ntoarse spre cei doi. Beth reu[i s` surprind`
ochii lui Hofi, care \nc` se agita de colo-colo, l`snd-o a \n]elege c`
aveau ceva de discutat \ntre patru ochi. Aceasta din urm` r`sufl`
u[urat`, ca [i cum i s-ar fi luat o povar` de pe suflet.

|N }ARA GHEIZERELOR

35

F`r` discursuri acum, Eugene, se plnse Lucille. Am venit s`


mnc`m, nu s` st`m dup` tine.
Taci, femeie. Vreau s` spun un singur lucru: avem privilegiul
de a avea cu noi, \n aceast` expedi]ie, pe unul dintre cei mai
renumi]i [i mai experimenta]i geologi, chiar dac` e foarte tn`r \nc`.
Nu mai sunt tn`r, \i repro[` Allan, ar`tnd firele albe ce-i
crescuser`.
{i pe care Beth nu le observase pn` atunci. Dar nu p`reau s`-l
\mb`trneasc`, ci-i d`deau, mai degrab` un aer autoritar. Are treizeci
[i patru de ani, gndi ea. Treizeci [i patru de ani, [ase luni [i dou`
s`pt`mni.
Oricum, continu` b`trnul, vreau s` \nv`] de la el ct de mult,
[i v` sf`tuiesc s` face]i asemenea. N-o s` mai ave]i aceast` ocazie. Iar
acum, poate ar fi bine s` facem [i prezent`rile. Ea este domni[oara
Farrell.
Sprncenele lui se arcuir`, iar ea \l \nfrunt` la fel de mndr` ca
[i mai \nainte. Faima pe care [i-o construise nu avea nimic de-a face
cu numele lui. Dac` s-ar fi folosit de el, ar fi avut multe de c[tigat,
dar pe nedrept. Astfel c` acum era complet pe picioarele ei,
independent`.
Ne [tim. Tocmai am f`cut cuno[tin]` cu domni[oara Farrell.
Beth e fotograf de prim` mn`, mi s-a spus. M` bazez pe ea ca
s` imortaliz`m locurile prin care trecem. Am \n]eles c` o s` fie [i un
ajutor pentru gazda noastr`, dar nu [tiu ct timp va mai g`si [i
pentru asta. Deci, Beth, vreau s` te v`d tot timpul cu aparatul \n
mn`. De mncat, putem mnca oricnd, dar locurile sunt
irecuperabile. M-ai \n]eles?

36

ANNE MURRAY

Perfect.
Bun. Ea e so]ia mea, Lucille. Ultima oar` cnd ai fost la noi \n
State, era la sora ei. Se ocup` de toate colec]iile mele, le
catalogheaz`. Se pricepe foarte bine.
Allan d`du mna cu Lucille, care nu se putu ab]ine s` nu arunce
o privire [i fetei ei, aluzie la o posibil` leg`tur` \ntre cei doi.
Iar ea este fiica mea, Gaynor. Ea nu face prea multe, \n afara
faptului c`-mi cheltuie banii. Dar pentru asta sunt fetele frumoase,
nu ? [i rse cu poft`, determinnd-o pe fat` s` fac` la fel.
|mi pare bine, domnule Bryce.
Beth observ` demnitatea cu care se prezenta Gaynor, precum [i
vocea ei r`gu[it`.
Sper s` fiu mai mult dect un simplu pasager. Poate dac` Beth
e prea ocupat`, a[ putea s`-i iau eu locul la preg`tirea mnc`rii.
{i ce [tii tu, m` rog, despre cum se g`te[te? o ironiz` tat`l ei.
Nici m`car nu
O s`-mi fie de ajutor, domnule BrennanEugene, se repezi
Hofi. Se g`se[te de lucru.
Lucille \l \nghionti pe so]ul ei care ar mai fi vrut s` mai spun`
ceva [i care se l`s` p`guba[.
Niciodat` nu iau pasageri cu mine, zise Allan, \nc` ]innd mna
fetei \ntr-a lui.
Rob \i privea pe cei doi cu o mutr` cam descump`nit`.
Haide]i s` ne a[ez`m, \i invit` Hofi.
Eugene \l prezent` [i pe Rob. |n cteva minute, Allan era pus \n
tem` cu toat` via]a tn`rului, cu studiile [i cu specializ`rile pe care
acesta le urmase.

|N }ARA GHEIZERELOR

37

Beth st`tea \ntre Hofi [i Rob; \i pierise pofta de mncare [i sorbea


supa cu foarte mare greutate.
E[ti sup`rat` pe mine? [opti gazda, \n timp ce strngeau vasele.
Tu ai planificat totul ?
Eu ? A[ vrea eu s` am asemenea puteri. Soarta v-a adus
\mpreun`, \]i jur. Allan ne-a scris \n leg`tur` cu faptul c` a fost
contactat s` mearg` \n aceast` expedi]ie. Se pare c` el [i cu Eugene
sunt prieteni de mul]i ani
|nc` un am`nunt pe care Beth nu-l [tia.
Cred c` s-au \ntlnit \n timp ce Allan era invitat la divese
facult`]i pentru a ]ine ni[te cursuri. Allan nu trebuie s` stea neap`rat
la ghe]ar, dar Eugene a ]inut mor]i[ s` vad` personal ghe]arul
Vatnajokull. Astfel c` i-a oferit lui Allan resursele materiale, cu
condi]ia ca el s` organizeze totul, astfel \nct s` se poat` vedea ct
mai multe. Apoi s-a consultat [i cu noi \n privin]a datei, apoi ai sunat
tu [iBeth, nu e bine c` v-a]i desp`r]it.
Hofi, o opri Beth, nu puteam sta \mpreun`.
E ridicol ce spui, r`spunse cealalt`, trntind vasele \n chiuvet`.
Dac` au existat vreodat` doi oameni f`cu]i unul pentru cel`lalt,
atunci tu [i Allan sunte]i aceia. Chiar [i Gunnar mi-a spus-o. Cnd
ne-am \ntlnit \n luna voastr` de miere, mi-a zis c` sunte]i cel mai
potrivit cuplu, \n afar` de noi. Deci nu-mi spune mie c` nu pute]i sta
\mpreun`.
Beth sim]i un nod \n gt. Nu mai avea ce s`-i repro[eze. Nici
m`car mama ei nu [tia adev`ratul motiv pentru care-l p`r`sise pe
Allan. Cnd se vedea nevoit` s` dea explica]ii, f`cea apel la
nepotrivirea de caracter; apoi, \ncerca s`-l uitedar nu reu[ea.

38

ANNE MURRAY

Hofi, se auzi glasul r`gu[it al lui Gunnar, ne-ai pus la mas` ca


s` ne dai de mncare. Unde e mncarea?
Acum, acum, se gr`bi femeia.
Beth se a[ez` la loc, con[tient` c` Allan o urm`rea.
Dup` cin`, urc` \n camera ei, spernd c` poate c[tiga o clip` de
lini[te, pentru a se reculege. |ns` Gaynor ap`ru [i ea la scurt
timp pentru a se mai aranja. Era foarte fericit` c` toat` lumea se
purtase foarte bine cu ea.
Cum nu se putea preface c` are o migren` sau alte asemenea,
Beth se v`zu nevoit` s`-[i ia aparatul [i s-o urmeze pe fat`.

Capitolul 3
Nu exist` doi ghe]ari identici, le explica Allan musafirilor \n
mometul cnd Beth se al`tur` grupului. Fiecare are propriile-i
curburi [i forme.
|i zmbi \n]eleg`tor lui Gaynor, care se a[ez` \ntre Rob [i mama
ei. Pe Beth o ignora total.
Chiar [i-a[a, ghe]arii sunt foarte imprevizibili. Se mi[c`
\ncontinuu, uneori poate cu doar c]iva centimetri pe an; dar, din
motive \nc` necunoscute nou`, la un moment dat pot exploda
brusc.
Cum s-a \ntmplat cu Hubbard, interveni Eugene.
La un moment dat, o parte din ghe]arul Hubbard a \nceput s`
avanseze foarte rapid. Cum se \ntmpl` cu toate rurile, centrul
avanseaz` mai repede dect marginile, care sunt \mpiedicate de
contactul cu stncile laterale ale albiei. Dar aici nu e vorba doar de
ap`, ci de tone de ghea]` care galopeaz` spre ie[irea din fiord. {i nu
e o mas` compact`, solid`. Exist` numeroase scurgeri, [an]uri care

40

ANNE MURRAY

apar la suprafa]`, [i care curg mai repede dect baza. Presiunea


formeaz` fisuri care se propag` la sute de metri adncime.
|i fermecase pe to]i cu pove[tile lui, gndea Beth. Chiar [i ea
\ncetase a-[i cur`]a aparatul, ascultndu-l nemi[cat`; tonalit`]ile
vocii lui \i trezeau [i mai multe amintiri.
Revenindu-[i, plec` privirea, continund s` [tearg` lentilele.
Beth nu-[i putea \nchipui motivul pentru care Allan era chemat
s` ]in` cursuri. |[i iubea munca, dar \n ciuda faptului c` prefera s`
stea \n aer liber, s` cerceteze, nu se pricepea s`-[i comunice
experien]ele \n public. |[i prezenta cursurile \mpreun` cu diverse
poze [i astfel reu[ea s`-i ademeneasc` pe cei ce-l ascultau; le
povestea experien]e amuzante sau \nfrico[`toare de pe parcursul
expedi]iilor, \nct auditoriul se sim]ea ca [i cum ar fi tr`it pe propria
piele toate acele \ntmpl`ri.
Chiar [i Beth \[i aminti cum se l`sase furat` de una din
prelegerile lui. La zece luni de la desp`r]irea lor, Allan se afla la
Londra pentru un astfel de curs. Se f`cuse mult` publicitate pe
seama lui, iar ea era convins` c` trecuse peste ce fusese mai greu,
peste toat` furia ce se acumulase \n ea. Se hot`rse s`-l asiste, doar
a[a, ca un fel de test, convins` c` se va putea concentra exclusiv la
ce i se ar`ta. Apoi, reu[ise s` se strecoare afar` \nainte de aprinderea
luminilor, pentru ca nimeni s` nu-i vad` lacrimile din ochi.
Eugene \ncepu s` r`sfoiasc` printre pozele oferite de Allan,
fluiernd admirativ. Instinctiv, [i ceilal]i se aplecar` pentru a se uita
la ele.
Beth \[i ridic` privirea [i-l surprinse pe Allan urm`rind-o cu un
surs rece pe buze [i cu un lic`r demonic \n priviri. Era o provocare.

|N }ARA GHEIZERELOR

41

Nu-i p`sa dac` ea avea s` se uite sau nu la fotografii. Dar dac` nu o


f`cea, se putea ca cineva s` se \ntrebe de ce, iar el a[tepta s`-i vad`
reac]ia.
Eugene salv` situa]ia, punndu-i \n bra]e toate pozele :
Ce zici de astea, feti]o?
A[ezndu-[i aparatul pe podea, Beth \ncepu s` le examineze
atent`. Cu to]ii a[teptau r`spunsul ei. Era o situa]ie incomod`, de[i
nimeni nu mai [tia \n afar` de ea [i de Allan. Cu to]ii se a[teptau la
acela[i r`spuns. Dac` le admira, [i-ar fi pus \n pericol integritatea
profesional`, [i-ar fi c`lcat pe mndrie. Sim]i cum privirile lui o
sfredeleau; atmosfera dintre ei se \ncinsese, iar lupta era deja una
deschis`, invizibil` pentru ceilal]i.
Imaginile sunt unice, \ncepu ea, privindu-l incert pe b`trn.
Dar ? se auzi glasul lui Allan.
Beth trase puternic aer \n piept.
Dar, ca tehnic`{i nu vreau s` v` jignesc, domnule Bryce, se
vede c` sunt f`cute de un amator.
Voia doar s` spun` adev`rul. Dac` ceilal]i aveau s-o interpreteze
drept un atac frontal, n-avea ce s` fac`.
Allan o privi curios, nelini[tit, uimit [i nesigur pe el, \n acela[i
timp.
Dezvolt` pu]in, \i suger` el, f`cnd-o s` \nghe]e.
Chiar a[a, cum adic`? Mie mi se par al naibii de bune, o
provoc` [i Eugene.
Beth alese una [i le-o ar`t`.
De exemplu, acest munte de ghea]` este o imagine superb`.
Dar \n lipsa compara]iei cu o fiin]` uman`, nu ne d`m seama ct de

42

ANNE MURRAY

imens este de fapt.


Nu a[tept` reac]ii, ci merse mai departe.
Domnul Bryce [i-a ales bine unghiul, se poate vedea [i pu]in`
verdea]`, pe locul din care face poza. Dar dac` ar fi stat [i mai
departe [i dac` ar fi pus pe unul dintre colegii lui la marginea sau la
mijlocul pozei, poate chiar unul \mbr`cat \ntr-o geac` portocalie sau
galben` ca s` contrasteze cu ghea]a, impactul ar fi fost mult mai
mare.
Allan \ntinse mna, iar Beth \i d`du fotografia pe care el \ncepu
s-o examineze, \ncruntat. Musafirii \ncepur` a [u[oti.
Ai dreptate.
|n ochii lui se putea citi att admira]ia ct [i respectul pentru ea.
F`r` ca altcineva s`-[i dea seama, Beth r`sufl` u[urat`.
Se pare c` [tii meserie, morm`i Eugene. Cam a[a ceva a[ vrea
s` duc \napoi \n Texas. Crezi c` po]i?
Nu pot s` promit o erup]ie, dar am s` m` str`duiesc pentru
restul.
Dosarul t`u Beth, murmur` Hofi. |ntotdeauna \l ai cu tine.
Adu-l jos. Dac` Eugene mai are \ndoieliFac cafea \ntre timp.
Beth ezit`, dar Gaynor se oferi imediat.
M` duc eu. M`car att pot s` fac pentru tine.
Spre dezam`girea ei, trebuia s` le arate acele poze. Erau foarte
personale, o colec]ie alc`tuit` \n ultimii doi ani, \n care fiecare poz`
reflecta dispozi]ia ei, emo]iile tr`ite \n acel moment. Fiecare
reprezenta o p`rticic` din propria ei persoan`.
Dar Hofi avea dreptate. Erau poze care nu l`sau loc la comentarii
privind profesionalismul ei. Reapari]ia lui Allan \i distrusese to]i

|N }ARA GHEIZERELOR

43

pilonii de sprijin [i o pusese fa]` \n fa]` cu singur`tatea \n care tr`ia.


Era vulnerabil`, lipsit` de ap`rare. Avea nevoie de un punct de
sprijin, iar munca ei reprezenta acel punct, acel spa]iu intim \n care
se putea retrage.
Ct de mult trebuie s` ne ]inem de tine ca s` ne ar`]i
capodoperele tale? zise Rob. E nevoie de v`rsare de snge? De
m`seaua mea de minte? |]i cnt [i o arie dac` vrei.
Beth accept`, \n cele din urm`. Dispre]uia falsa modestie [i
n-avea de gnd s`-[i alc`tuiasc` o imagine pornind de la astfel de
tactici.
E o map` cu fermoar, de culoare maro, \i spuse ea lui Gaynor.
Se afl` chiar la suprafa]`.
Gaynor disp`ru sus, iar Hofi \n buc`t`rie, pentru cafele.
B`rba]ii \ncepur` s` discute despre eventualele pericole ce
puteau s` apar` pe parcursul c`l`toriei. Beth \[i relu` activitatea de
cur`]are a aparatelor. O umbr` ap`ru \n dreptul palmelor ei, [i-[i
ridic` privirea. Rob o urm`rea.
Ai avut dreptate, se ghemui el lng` Beth.
Cu ce ? \ntreb` ea distrat`, lustruind lentilele.
Cu Gaynor. Nu e deloc a[a cum mi-a[ fi imaginat-o.
Femeile sunt \ntotdeauna imprevizibile.
Tu nu pari s` te conformezi regulii, rse el.
Ah, Rob. Att de curnd \i repro[` ea, \n]elegnd aluzia.
E ridicol, nu-i a[a? Abia am cunoscut-o, dar [tiu sigur c` ea e
aleasa.
Beth nu coment` nimic, dndu-[i seama c` vorbe[te cu ea [i
mediteaz`, totodat`.

44

ANNE MURRAY

Dar cum s-o fac s` reac]ioneze la fel? E amabil`, dar prea


formal`, totu[i. {i asta e diferen]a dintre noi; ca [i cum ar p`stra \n
mod deliberat o distan]` fa]` de restul lumiisau fa]` de mine.
Dup` un moment de gndire, Beth se decise s` sparg` ghea]a; la
urma urmei, p`rin]ii fetei nu f`cuser` un secret din drama ei.
Are doar dou`zeci [i cinci de ani, Rob, [i a trecut deja prin
dou` divor]uri. Nu e doar o fandosit` cu bani mul]i. Cred c` se
auto\nvinov`]e[te pentru e[ecul ei ; a suferit foarte mult. Deci, nu e
de mirare c` nu se arunc` imediat \ntr-o alt` rela]ie. Poate dac`-i
acorzi pu]in timp; s` n-o sufoci sau s` n-o gr`be[ti. {i s-o la[i [i pe
ea s` vorbeasc`, din cnd \n cnd
A fost chiar att de evident?
Beth confirm` din cap.
La mas`, p`rea exasperat`.
Nici nu [tiu de ce m` mai agit, scutur` el din umeri. Adic`, e
clar c` n-o interesez. {i cu o astfel de concuren]`, ce [anse a[ avea?
Care concuren]` ? \nm`rmuri ea.
El, murmur` cel`lalt. Domnul Allan Bryce.
"Nu se poate!" se \nfior` Beth.
{i [tii ce e mai grav? continu` el, scormonind durerea
ren`scut` \n sufletul lui Beth.
Nu
Nu conta pentru ea; Allan putea face orice, cu oricine. Nu-i mai
p`sa.
Toat` lumea \l admir`. {i eu \l admir, la naiba !
Cred c` doar ai impresia, murmur` ea, sec`tuit`.
A[ vrea eu.

|N }ARA GHEIZERELOR

45

S` fim serio[i, se enerv` ea. Cu o asemenea atitudine, n-ai s-o


cucere[ti niciodat`. Iar mie nu mi s-a p`rut c`-i acord` lui Gaynor o
aten]ie special`.
Pentru c` nu l-ai urm`rit. Eu da. {i ceea ce-am v`zut, nu m`
\ncurajeaz` prea mult.
Atuncinu [tiu ce s`-]i spun, bolborosi ea.
Nici nu trebuie, zmbi musafirul. Nu e problema ta, nu ? A,
cafeaua, mul]umim.
Hofi a[ez` tava pe m`su]` [i \ncepu s` \mpart` ce[tile. |ntre timp,
Gaynor coborse cu mapa.
Ai f`cut [coal` ca s` \nve]i toate astea? se interes` fata.
Beth se mul]umi s` plece capul [i deschise dosarul, atingnd
u[or fiecare fotografie, ca [i cum din ele [i-ar fi extras curajul [i
\ntreaga for]` interioar`.
Am f`cut un Master la Colegiul de Arte Plastice, timp de doi
ani. Acolo am \nv`]at despre diversele tipuri de aparate foto, de
lentile, moduri de utilizare, tipuri de poze [i felul \n care le se
imprim`; am \nv`]at [i cum s` facem filme sau clipuri, precum [i
diverse utiliz`ri ale luminii.
Gaynor, \ns`, \ncetase s-o mai asculte. |[i lungise gtul pentru a
se uita \n`untru, trecnd la repezeal` prin mai multe pagini.
Sunt fabuloase. Uit`-te [i tu, Rob.
{i-i ar`t` un amurg surprins \ntre ni[te dealuri, un amestec de
nuan]e de violet [i purpuriu, \nv`luite \ntr-o cea]` sub]ire ce se l`sa
deasupra v`ii de dedesubt.
Nu-i a[a c` sunt minunate?
Cu siguran]`, confirm` el mul]umit.

46

ANNE MURRAY

Hofi? r`sun` glasul gros al lui Gunnar.


Eum` \ntorc imediat. Beth, toarn` tu, te rog, cefeaua.
Sigur c` da.
|nmn` dosarul lui Rob [i lui Gaynor, care se a[ezar` pe covor,
iar ea se ridic` \n picioare. Pentru a ajunge la m`su]`, trebuia s`
treac` de Allan, care p`rea foarte prins \ntr-o conversa]ie cu Eugene.
De[i \n mod sigur auzise rug`mintea gazdei, el nu f`cu nicio mi[care
pentru a se da din calea lui Beth. Astfel c` nu-i l`sa acesteia alt`
posibilitate dect s` ocoleasc` sau s` se strecoare pe lng` el. Ceea
ce [i f`cu, scuzndu-se. Mi[carea o intimid`, oferindu-i lui prilejul de
a schi]a un zmbet ironic, drept pentru care Beth [i-ar fi dorit
s`-l fi c`lcat pe degete f`r` mil`.
Musafirii \i admirau fotografiile, trecndu-le din mn` \n mn`.
Eugene urma, apoi Allan. O u[oar` nesiguran]` o cuprinse pe Beth
\n timp ce servea cafeaua. Oare el avea s` p`trund` dincolo de
imagini?
|ncerc` s`-[i [tearg` din minte orice idee anticipat`. Era absolut
neconcludent faptul c` voia s`-i ghiceasc` gndurile sau reac]iile.
Sau, \n orice caz, nu trebuia s`-i pese de acestea.
|ntinse ce[tile lui Gaynor [i doamnei Brennan, apoi b`rba]ilor.
Pe Allan \l l`s` la urm`. |i turn` [i lui, ad`ugnd doar o linguri]` de
zah`r. Apoi se ridic`, pentru a duce ustensilele la buc`t`rie.
I se p`ru c`-l aude mul]umind [i-[i \ntoarse privirea. |n schimb,
\i surprinse doar rnjetul ironic, cu o not` de triumf. O privea pe
deasupra ce[tii. |n acel moment, ea realiz` gre[eala pe care o f`cuse.
|mbujorat`, se repezi la bolul de fri[c` pentru a i-l oferi. |nainte ca
ea s` fac` vreo mi[care, Allan se \ntoarse pe jum`tate, \nct doar ea

|N }ARA GHEIZERELOR

47

\l auzi [optind:
Dup` atta timpM` \ntreb ce altceva \]i mai aminte[ti,
domni[oar` Farrell.
Parc` ap`sase acel nume.
Nimic, [uier` ea, aproape fugind spre buc`t`rie, \nainte ca
paloarea fe]ei s-o tr`deze mai mult dect o f`cuse deja.
Se rezem` \n spatele u[ii de la buc`t`rie pentru a-[i rec`p`ta
suflarea. Ceva nu era \n regul`. Ea juca rolul victimei, a celei ce
fusese tr`dat`. Iar el p`rea att de afectat [i de mnios, de parc` ea
ar fi fost de vin`.
Abia atunci realiz` Beth c` prietena ei nu se mi[case pentru a
vedea cine a intrat \n buc`t`rie, de[i auzise zgomot. Hofi se afla \n
dreptul chiuvetei, privind pe fereastr`.
Te sim]i bine?
O \ntrebare retoric` ; se vedea clar c` Hofi nu era \n apele ei, mai
ales c` ardea toat`.
Hofi ? Ce s-a \ntmplat ?
Nimic zmbi femeia. Am sim]it c` nu-[i g`sea cuvintele,
[i desen` un cerc deasupra capului.
C` ame]e[ti?
Da, dar acum sunt bine. Serios, Beth, [i-[i [terse fruntea cu
podul palmei. M-am aplecat [i cred c` m-am ridicat prea brusc.
{i mie mi s-a \ntmplat de cteva ori. Dar acum e[ti bine ?
Da. De ce ai venit?
Pentru cafea.
Te rog, f`-o tu. Mirosulnu mai pot [i-[i puse ni[te ap`
\ntr-un pahar, din care sorbi pn` cnd \i reveni culoarea \n obraji.

48

ANNE MURRAY

Gata, sunt bine. Vezi? {i tu?


Eu? Beth \ncepu s`-[i fac` de lucru la cafetier`. Splendid.
NuM` refeream la tine [i la Allan.
Acum \mi spune pe numele de familie.
"Cu ur`", ar fi ad`ugat.
La fel \i zic [i eu. Ceilal]i [tiu c` abia ne-am cunoscut. Mi se
pare cel mai bun mod de a interac]iona [i de a trece peste
momentele jenante.
Dar n-o s` sta]i toat` expedi]ia \ntr-o asemenea [i continu`
\ntr-o \n[iruire de cuvinte islandeze.
Nu v`d alt` cale, zise Beth oprind aparatul [i punnd lichidul
fierbinte pe tav`. Mai ales c` niciunul dintre noi nu vrea s`
p`r`seasc` expedi]ia.
|nseamn` c` exist` o speran]`. O s` fi]i \mpreun` toat`
s`pt`mna. O s` v` aminti]i de toate clipele petrecute \mpreun`,
de
Taci ! strig` Beth. E prea trziu, Hofi. Orice-ar fi fost \ntre noi,
acum s-a terminat.
"Min]i", \i dicta propria con[tiin]`.
Nu te cred, r`spunse Hofi. Dac` ar fi \ntr-adev`r cum spui,
atunci n-ai mai suferi att. Allan \nc` mai face parte din tine. |l ai \n
snge. Iar el te adora. Te privea cnd nu erai atent` [i te sorbea din
ochi ; pe chipul lui se putea citi toat` dragostea pe care ]i-o purta.
Se lumina dintr-o dat`. Nici nu mi-a venit s` cred cnd mi-ai spus c`
v-a]i desp`r]it. Nu vedeam rostul vorbelor tale. {i niciodat` n-am
\n]eles ce
{i dintr-o dat` se opri, uimit` de revela]ia pe care tocmai o tr`ia.

|N }ARA GHEIZERELOR

49

Nu te-am \ntrebat niciodat`. Poate nu e prea trziu s` te \ntreb


acum
Beth [tia ce va urma, [i pentru prima oar`, nu fugea din calea
cuvintelor. Voia, [i chiar avea nevoie s` se confeseze cuiva, iar Hofi
era cea mai apropiat` prieten` a ei.
Ce s-a \ntmplat, Beth ? Ce n-a mers?
Beth sim]i un nod \n gt. Ochii i se pierduser`, usca]i de attea
lacrimi, rev`znd a nu-[tiu-cta oar` acea scen` \n care se pomenise
cu o alt` femeie \n apartamentul lui Allan. |n doar cteva secunde,
\ntregul univers se pr`bu[ise. |[i \ntoarse fa]a de la Hofi. Nu dorea
s` plng`; v`rsase prea multe lacrimi \n cei doi ani care trecuser` de
atunci.
El a fost tot ceea ce-mi dorisem. Tr`iam ferici]i, \mplini]i. Dar,
a uitat s`-mi spun` cevaEra deja c`s`torit.
Beth lu` tava [i se gr`bi spre sufragerie, l`snd-o pe Hofi f`r`
cuvinte.
Fotografiile ei se aflau \n minile tuturor.
E[ti foarte talentat`, Beth, zise Gaynor admirativ. Sper s` \nv`]
[i eu cte ceva de la tine. Dar n-o s` te \ncurc prea mult. Mi-am adus
[i eu aparatul. E unul dintr-alea care face poze singur. {tii, la care
doar ape[i un buton. Crezi c` o s` m` descurc?
Replicile fetei veniser` ca o porti]` de salvare. Ar fi fost imposibil
s` n-o placi pe Gaynor.
Cu siguran]`. Mai [tii ce marc` e?
Cred c` Hassellnu-[tiu-cum, se \ncrunt` cealalt`.
Hasselbald, complet` Beth.
Era de a[teptat. Fata avea unul din cele mai scumpe aparate de

50

ANNE MURRAY

mici dimensiuni, pentru care mul]i profesioni[ti, chiar [i Beth \ns`[i,


ar fi dat orice. Iar fata vorbea de el ca [i cum ar fi fost doar o juc`rie.
O s` te descurci, ad`ug`, u[or ironic.
Apoi \ncepu s` se plimbe prin camer`, umplnd ce[tile acolo
unde era cazul, r`spunznd la diverse \ntreb`ri referitoare la poze,
la loca]ii [i la felul \n care procedase pentru a surprinde un anumit
moment.
|ncerca s`-[i g`seasc` mereu o ocupa]ie pentru a-l evita pe Allan,
\ns` de fiecare dat` ceva o atr`gea spre el, doar pentru a se \nfiora
sub privirile lui de ghea]`. La un moment dat, Beth puse cafetiera la
loc pe tav`; tremura prea tare [i nu dorea s` devin` prea evident.
|[i ]inea capul sus. Mndr`, \ndr`znea]`, se preg`tea de lupt`.
De[i el p`rea blnd deocamdat`, presim]ea amenin]area unui atac,
iar inima \ncepu s`-i bat` puternic.
Allan ridic` \n mini dosarul.
Mi-a[ fi dorit s` pot spune c` domni[oara Gaynor habar n-are
ce vorbe[te, c` acestea sunt doar ni[te rebuturi sentimentaledar
nu pot. Poate c` e[ti o scorpie, o la[`, o tr`d`toare de prim` mn`,
domni[oar` Farrell, dar ai talent la fotografie.
{i arunc` dosarul spre ea.
Cum\]ipermi]i? bigui ea, [ocat`.
Ba bine c` nu, rnji el. Doar amintindu-mi ce-ai f`cut, [i-mi este
mult mai u[or, [i se \ntoarse dezgustat spre musafiri.
Dar ce f`cuse ea? |n afara faptului c`-l p`r`sise pe cel ce se
c`s`torise cu ea, de[i mai avea o alt` so]ie, [i c` tr`ise \ntr-o mare
minciun`? Ce altceva f`cuse?
Nu avea niciun drept s-o acuze; el era cel vinovat. |[i mu[c`

|N }ARA GHEIZERELOR

51

buzele pn` la snge. Ea fusese cea tr`dat`.


Pu]in` aten]ie, v` rog, zise Allan, ridicnd bra]ele.
Se f`cu lini[te [i toate privirile se \ndreptar` spre el.
Cred c` e momentul potrivit s` deschidem oficial aceast`
expedi]ie [i s` mergem afar`, pentru o poz` cu apusul.
Ce idee romantic`, se auzi glasul inocent al lui Gaynor, care
r`suci [i mai adnc cu]itul \n rana lui Beth.
|nainte de asta, a[ vrea s` l`muresc ni[te lucruri. |n primul
rnd, \n calitate de conduc`tor de grup, eu fac legea. Nu e nimic
egoist \n asta, totul ]ine doar de siguran]a voastr`. |n al doilea rnd,
f`r` alcool, nici m`car spirt.
Se auzi murmur din direc]ia lui Rob [i-a lui Eugene, pe care so]ia
lui \l reduse la t`cere cu un ghiont.
|n Islanda, legea este foarte strict` \n privin]a b`uturilor. |n
afar` de-asta, fiecare dintre voi trebuie s` fie preg`tit s` conduc`
ma[ina la un moment dat. Mai ales \n trec`tori, unde poate va trebui
s` le remorc`m. Sunte]i preg`ti]i s` accepta]i aceste condi]ii?
Cum fiecare consim]ea \n felul lui, Allan se \ntoarse spre Beth.
Mai vrei s` participi ?
Ea [tia c` se a[teapta la un abandon.
Chiar [i a[a, Beth avea \ncredere c` Allan nu va abuza de
autoritatea lui. N-ar fi pus \n pericol siguran]a grupului, sau propria
lui reputa]ie. Dar, \ntr-un fel sau altul, ochii lui alba[tri o avertizau
asupra unei iminente r`zbun`ri.
Beth \l \nfrunt`. Deja era prea trziu s` renun]e, iar miza
profesional`, precum [i mndria ei erau mult prea mari ca s`-[i
poat` permite a[a ceva.

52

ANNE MURRAY

Bine\n]eles.
Cum vrei
Ea fugi sus pentru a-[i aduce trepiedul [i un film nou, \ncercnd
\n acela[i timp s` ascund` toat` nelini[tea ce o tulbura.

Capitolul 4
B`rba]ii aranjau bagajele pe capota ma[inilor [i le legau, pentru
mai mult` siguran]`.
Gunnar f`cuse plinul ambelor ma[ini. Mncarea fusese preg`tit`
\n buc`t`ria mobil`, [i toate erau puse \n portbagajul lui Gunnar, cu
excep]ia mesei pentru ziua respectiv`. Hofi preg`tea ni[te co[uri, pe
care avea s` le lege de sp`tarele scaunelor din spate.
Gaynor \[i prinsese o coad` la spate, l`snd la vedere pielea de
pe ceaf`, ceea ce-i conferea un aer [i mai vulnerabil. F`r` machiaj,
ar`ta proasp`t` [i mult mai tn`r`. Cu toate acestea, puloverul de
ln` de culoare bej [i c`m`[a mov, o f`ceau s` par` a fi sosit de la o
tur` de cump`r`turi.
Beth \[i trecu mna prin p`r, [i-[i mas` u[or ceafa, \ncercnd s`
se elibereze de tensiunea acumulat` pe parcursul nop]ii nedormite.
Gaynor f`cu o poz` mamei sale, care ducea la ma[in` un covora[.
La ce-]i trebuie? Nu e frig.
Dar cine-a zis c` ar fi? Am mai fost \n astfel de excursii. M`

54

ANNE MURRAY

deranjeaz` toate zgl]ielile [i toate vibra]iile. La vrsta mea, am


nevoie de tot confortul posibil.
Beth se plimba printre ei, f`cnd poze. Reu[i s` surprind`
palmele \ncle[tate ale lui Rob [i ale lui Eugene, \n timp ce strngeau
o funie. Apoi, pe Gunnar [i pe Allan, \n timp ce presau bagajele, iar
pe fundal ap`rea soarele o poz` pe care o considera foarte bun`.
Allan \[i ridic` privirea [i o fix` un scurt moment. Din cauza
soarelui care se \n`l]a \n spatele lui, Beth nu putu s`-i citeasc`
expresia fe]ei. Apoi, el se aplec` la loc.
"Nu e pentru mine, ar fi vrut ea s` strige. E pentru Eugene.
Pentru asta m` pl`te[te". |n schimb, \[i \nghi]i vorbele.
Bun, zise Allan. Sunte]i gata?
O trecur` fiorii, la fel ca pe ceilal]i. Allan s`ri jos de pe capot`,
[i-[i \mbr`c` puloverul. Purta o c`ma[` scoas` din pantaloni, care \i
punea \n eviden]` mu[chii spatelui [i ai umerilor. De[i hainele \i
acopereau \ntreg corpul, Beth ghicea c` sl`bise, chiar dac` ar`ta \nc`
foarte bine. Compara]iile permanente pe care le f`cea \ntre atunci [i
acum, revigorau amintirile despre ei, [i nu voia ca situa]ia s` se
prelungeasc` prea mult.
Beth se gr`bi s` a[eze aparatul la locul lui. Hofi \ncuie u[a, dup`
care se apropie de prietena ei.
Ar`]i cam obosit`, [opti ea. N-ai dormit?
Iar tu ar`]i de mii de ori mai bine, o evit` Beth. }i-ai revenit din
ame]eal` ?
Nu era nimic serios, zise Hofi, plecnd ochi [i ro[ind. N-ai mai
spus nim`nui, nu-i a[a?
Beth o privi mirat`.

|N }ARA GHEIZERELOR

55

Ba da, am dat un anun] \n tot ora[ul. Normal c` n-am spus.


Nici n-aveam cui.
Lui Gunnar, o fulger` Hofi.
Nu i-am spus. Mi-ai spus c` e[ti \n regul`{i, ca s` fiu sincer`,
am [i uitat incidentul. M` preocupau alte lucruri. Dar acum sper c`
e[ti bine, se \ncrunt` ea.
Nu e nimic grav, o asigur` femeia, strngnd-o de mn`.
Gunnar e foarte \ngrijorat pentru mine [i nu vreau acest lucru.
Ok, accept` prietena ei, de[i surprins` de culoarea aprins` a
femeii.
Hofi alerg` iute spre so]ul ei, \l s`rut` repede pe obraz, apoi urc`
\n spatele uneia dintre ma[ini.
Beth trase adnc aer \n piept. Oare cu cine avea s` c`l`toreasc`?
Nici nu [tia unde s` se urce. Dac` mergea cu Hofi, trebuia s`
\nfrunte \ntreb`rile acesteia. Deja observase preocuparea ei \nc` din
seara precedent`, iar Hofi nu se va da b`tut`, mai ales c` nici nu voia
s` vorbeasc` despre propria persoan`.
Dac` ar fi mers cu Allan, ar fi \nr`ut`]it situa]ia dintre ei. El fiind
[eful, ar fi putut s-o atace oricnd [i oricum.
Ca [i cum i-ar fi citit gndurile, Allan se \ntoarse spre ea:
Tu [i cu Gaynor veni]i cu mine.
Beth \ncuviin]` din cap, pe cnd cealalt` se lumin` toat`. Rob
deveni u[or impacientat, pentru ca apoi s` r`sufle mul]umit, c`ci
Allan \l chem` [i pe el \n ma[in`, pe scaunul din fa]`.
Se instalar` repede; Beth st`tea chiar \n spatele lui Allan, cu
aparatul foto pe picioare. |n`untru era un f[it \ngrozitor, iar
Gaynor \ntreb` de unde vine. B`rba]ii zmbir`, iar Allan \i ar`t` o

56

ANNE MURRAY

sta]ie.
Cu asta, putem comunica \ntre noi, \n caz de urgen]`. Fiecare
am`nunt conteaz`.
Pornir`. Gunnar era primul, Allan \l urma.
Nu-i a[a c`-i extraordinar? strig` Gaynor ca s` acopere
zgomotul motorului.
Beth o aprob`, mul]umit` c`, cel pu]in \n timpul drumului,
discu]iile aveau s` fie reduse la maximum. Primul lucru pe care-l
vedea \n fa]` erau umerii lui Allan [i p`rul lui negru [i bogat. Se
tunsese de curnd, \nct firele nu-i mai st`teau \ncol`cite, ci drepte.
|ntr-o frac]iune de secund`, ochii lui o surprinser` prin oglinda
retrovizoare. Ea \[i feri privirea imediat, neputnd s`-[i ascund`
emo]ia. Privi pe geam, \n schimb.
P`[unile erau pline de turme de vite; verdele viu al ierbii
contrasta puternic cu nuan]ele maroniu-\nchise ale stncilor gola[e
din apropiere [i cu apele rului ce curgea \n stnga lor, spre gura
fiordului.
N-ar fi trebuit s` vin`, gndea Beth. Poate c` o f`cuse din
mndrie; dar [i s` stea dou`zeci [i patru de ore al`turi de el, \ntr-o
tensiune permanent`, i se p`rea mai mult dect putea \ndura. Ura
lui [i atacurile pe care le f`cea la adresa ei deveneau din ce \n ce mai
evidente, cu toate c` ceilal]i pasageri \nc` nu-[i d`deau seama. Poate
c` amndoi erau preocupa]i de alte gnduri ; sau poate se plictiseau.
F`r` a-[i \ntoarce capul, Beth \ncerc` s`-l priveasc` din nou. {i de
data asta, el o urm`rea. Nu putea s` conduc` [i s` se uite la ea \n
acela[i timp! Sau poate c` sim]ise momentul exactEl \[i feri
primul privirea, brusc, ca o lovitur`.

|N }ARA GHEIZERELOR

57

Beth se trase mai spre u[`, pentru a ie[i din raza lui. |[i \ntoarse
[i piciorul, pentru a nu lovi caseta cu aparatele. Nu st`tea comod [i
[tia c` nu va rezista mult, dar se ab]inu pe ct posibil.
Gaynor se \ntinse pe toat` bancheta, antrenndu-se \ntr-o
discu]ie animat` cu ambii b`rba]i. Allan \i r`spundea, \ntors pe
jum`tate spre ea. Rdeau, veseli, de[i Rob p`rea pu]in fals. Beth \l
comp`timea, dar continu` s` se uite pe geam, amintindu-[i de seara
precedent`.
Dup` cafea, grupul se r`spndise, fiecare \n camera lui. Beth \[i
f`cuse toaleta de sear`, dup` care se urcase \n pat; Gaynor nici nu
se demachiase \nc`, [i avea chef de vorb`. Despre Allan.
Nu ]i se pare c` e diferit? murmur` ea. Are un fel de[arm.
Nu crezi?
Beth r`spunse ceva \nfundat [i-[i aranj` mai bine perna.
Serios acum, nu crezi c` are ceva special? Arat` bine, e
inteligent, [i are un fel de a se uita \n ochii celuilaltS`-]i spun
sincer, mi se \nmoaie genunchii doar cnd m` prive[te.
Beth afi[` un zmbet ct mai larg, de[i fierbea \n sinea ei. Nu [tia
ce s` fac`. "Nu te \ndr`gosti de el, ar fi vrut s`-i strige. Ai s` suferi din
nou. E deja c`s`torit. Era c`s`torit [i cnd m-a luat pe mine". Dar nu
reu[i s`-i spun` aceste lucruri \n fa]`. Allan nu se ar`tase interesat a
le explica celorlal]i c` ei doi se cuno[teau. {i ea avea partea ei de
vin`, pentru c`-i l`sase pe ceilal]i s` cread` acela[i lucru. I se p`ruse
cel mai potrivit la momentul respectiv, dar deja \ncepeau s` apar`
problemele. Dac` ar fi \ncercat s-o avertizeze pe Gaynor, ar fi trebuit
s` fac` apel la propria ei rela]ie cu Allan. Iar Gaynor ar fi putut
deduce c` Beth e geloas` [i c`-l vrea pe Allan pentru ea. |ns`

58

ANNE MURRAY

Dumnezeu \i era martor ct de mult suferise.


|n plus, Gaynor va dori s` afle de unde [tia Beth un asemenea
detaliu. Dac` recuno[tea experien]a prin care trecuse, va dori
detalii. {i dac` el avea s` nege ulterior?
Allan \ncepea s` fie faimos \n cadrul grupului. Cu \nf`]i[area lui
pl`cut` [i cu vrsta acceptabil` pe care o avea, putea foarte bine s`
abordeze orice femeie, chiar dac` n-o cuno[tea de prea mult timp.
Chiar [i cnd erau \mpreun`, obi[nuia s` rd` cu Beth pe seama
acestui am`nunt.
|ns` acum, totul se schimbase. Ochii lui cenu[ii deveniser`
acuzatori, plini de repro[. Putea foarte bine s-o acuze [i pe ea de
acela[i p`cat.
Astfel c`, \n ochii lui Gaynor, ar fi ap`rut drept o proast`, ceea ce
avea s` compromit` rela]ia lor. |n urm`toarea s`pt`mn`, trebuiau
s` \mpart` cortul. {i-a[a, expedi]ia va isca multe probleme, nu era
cazul ca acestea s` apar` \nc` de pe-acum.
A[a c` Beth \nghi]i \n sec. Gaynor trebuia s` afle pe propria-i
piele, la fel cum i se \ntmplase [i ei.
Da, arat` bine, recunoscuse. Nu i-am remarcat farmecul.
Mai ales c`, fa]` de ea, se purtase ca un [arpe veninos.
Apoi, Beth se pref`cu obosit` [i reu[i s` reduc` discu]ia la cteva
ur`ri de noapte bun`. Chiar [i dup` cteva ore, Beth \nc` se mai uita
\n tavan. Cnd \ntr-un final reu[i s` adoarm`, \l vis` pe Allan, un vis
tulbur`tor, \n care ap`rea mnios [i r`zbun`tor.
Se trezise o dat`, pe cnd mijea de ziu`, tremurnd toat`. Apoi
c`zuse din nou \ntr-un somn adnc, pn` cnd veni Hofi s` le
trezeasc`, anun]ndu-le c` micul dejun era gata \n zece minute.

|N }ARA GHEIZERELOR

59

Ne oprim la Godafoss, anun]` Allan. Casacadele sunt una din


cele mai impresionante priveli[ti din Islanda, mai ales vara.
Super, se entuziasm` Gaynor, apoi se l`s` pe sp`tar. De ce?
continu`, spre Beth.
Aceasta din urm` se \ntreba de ce nu-l \ntrebase direct pe Allan,
pentru ca apoi s`-[i dea seama c`, de fapt, fata nu dorea s` par`
nepoliticoas` fa]` de restul lumii. Era clar c`-l admira pe Allan.
Pe timp de iarn`, din cauza \nghe]ului, curgerea lor se reduce
la minimum, explic` Beth \n timp ce-[i seta aparatul. Dar vara, apele
se alimenteaz` de la to]i ghe]arii \nvecina]i.
Allan opri \n spatele lui Gunnar. Toat` lumea cobor\. Din loc \n
loc se vedeau petice verzui de p`mnt, semn c` [i la o asemenea
altitudine cre[tea iarba.
Faci poze, Beth? se gr`bi Eugene.
|ncerc. Stai acolo, \n dreptul cascadei, ca s` fii \n centru.
B`trnul s` gr`bi s-o asculte; Lucille i se al`tur`.
Cascada curgea \ntre dou` stnci acoperite cu iarb`, care p`reau
precum doi col]i uria[i. |mbr`c`mintea celor doi contrasta puternic
cu spuma alb` a c`derii de ap`, Eugene purtnd ro[u, iar Lucille, gri.
Cnd termin`, se \ntoarse spre ma[in`, exact la timp pentru a-l
observa pe Allan aplecat asupra lui Gaynor, oferindu-i cteva
instruc]iuni \n leg`tur` cu aparatul. Prinznd culoare \n obraji,
Gaynor \l \ntreb` ceva, iar Allan neg` printr-un gest scurt din mini.
Dezam`git`, Gaynor \i f`cu semn lui Rob, care fugi spre ea ca un
c`]el ascult`tor. F`cur` c]iva pa[i \mpreun` pe marginea stncoas`,
nehot`r]i cu privire la cine s` fac` poza.
Probleme? se oferi Beth.

60

ANNE MURRAY

Mi s-a blocat obiectivul [i mi-e fric` s`-l for]ez, nu cumva s`-l


rup.
Apoi, f`r` s` vad` Rob, trase cu ochiul.
Beth \[i mu[c` buzele [i se \ntoarse spre Hofi, care se b`l`cea la
soare.
St`m pentru o cafea?
Nu suntem \ntr-o croazier` de lux, se auzi vocea lui Allan.
N-am f`cut nici m`car o or` pe drum.
Replica o t`ie precum lama unui cu]it, dar se ab]inu.
Nu era o aluzie, ci o \ntrebare.
|n cazul acesta, s` [tii c` nu st`m [i pentru cafea. O s` prnzim
la Myvatn, [i dormim la Namaskard. Ar trebui s` ajungem acolo pn`
la patru, [i se ridic` \n picioare. |ntotdeauna se pierde mai mult timp
cu ridicarea corturilor \n prima zi. Oricum, zona aceea este una
foarte activ`, iar tu va trebui s` te faci util`.
Mul]umesc, mim` Beth polite]ea, atta voiam s` [tiu.
Gunnar deveni \ngrijorat, aruncnd priviri fugare so]iei sale, care
\ns` surse senin`.
Ai fost [i la Strokkur, cnd ai trecut prin sud ?
Da, a fost fantastic, r`spunse Beth, mul]umit` de schimbarea
subiectului. Am f`cut cteva poze superbe. C`derea de ape cred c`
avea mai mult de dou` sute de metri. De ce nu mai erupe ghe]arul
de la Geysir ?
Nu se [tie, scutur` femeia din umeri. Poate din cauza altor
izvoare care au ap`rut \n zon`, [i care au dus la u[urarea presiunii.
Sau poate c` [i turi[tii au contribuit la secarea lui.
Cum ?

|N }ARA GHEIZERELOR

61

Gheizerele sunt imprevizibile. Pot erupe chiar [i cnd sunt


moarte. Dac` mi[ti doar o pietricic`, imediat vezi cum t[ne[te apa.
Poate c`, din ner`bdare, unii oameni i-au gr`bit erup]ia. Acum c`
toate izvoarele calde din lume au adoptat acest nume de gheizer, cel
de aici a r`mas doar o balt` inert`.
Se l`s` t`cerea.
{i ce-ai mai v`zut ?
Mai bine \]i spun ce n-am v`zut. Tot timpul am fost \ntr-o
continu` mi[care, chiar [i cnd dormeam. Am trecut prin sate \n
care se cultivau fructe exotice \n sere \nc`lzite de gheizere. Am v`zut
cmpii udate de astfel de ape, am v`zut cum se extrage pietri[ din
apele ghe]arilor, am v`zut lagunele pe care le formeaz` [i pe care
plutesc aisberguri.
{i colonii de p`s`ri? Sau foci ?
De toate erau. M-au [i atacat. A fost enervant. M` sim]eam
ca-n filmul lui Hitchcock.
{i ce ]i-a pl`cut cel mai mult ?
Beth se rezem` [i ea de ma[in`, al`turi de Hofi. Amndou`
st`teau \n lumina soarelui, ne[tiind c` Gunnar \ncepuse a-i aduna
pe ceilal]i.
Iubesc ]ara asta. Dar cel mai multcred c` mi-a pl`cut pe
coast`. Nici nu mai [tiu cum se numea locul.
De ce a fost att de special? \ntreb` Hofi. Ai avut companie ?
Nu, r`spunse cealalt`, calm. Am fost singur`. Plouase cu o
noapte \nainte [i majoritatea grupului decisese s` schimbe ruta din
cauz` c` rul se trecea foarte greu. Eu am r`mas \ntr-un sat. Vntul
a continuat s` bat` cu putere, iar marea era destul de agitat`. Norii

62

ANNE MURRAY

luau forme superbe, iar culorilece s` mai zic.


Allan se afla undeva \n apropiere, legndu-[i [ireturile. Se f`cea
c` nu ascult`, dar nici nu se mi[c` din acel loc dup` ce termin`.
La ce te gnde[ti cnd e[ti singur`? zise Hofi.
Beth oft`. |ntrebarea i se p`rea incomod`. Aplecat, Allan, se
\ncrunt` [i strnse pumnii. Pe obrajii lui Beth sclipir` dou` lacrimi
m`runte.
NuNu pot s`
Ceea ce tocmai se \ntmplase \n acea zi, pe plaj`, cnd plnsese
\n voie, eliberndu-se. Acum, doar o lacrim` \i sc`p`.
Adic` ?
Nu, o opri Beth. Am destule pe cap. Sunt o femeie singur` care
trebuie s`-[i cl`deasc` o carier`.
Hofi nu realiz` tonul agresiv al prietenei ei.
M` gndeam c`
Mai bine nu. N-are rost.
{i se trezi. Allan se afla la doar c]iva metri distan]`, palid.
Beth tres`ri [i se gr`bi s` urce \n ma[in`, trntind u[a.
S` mergem!
Drumul \ncepu s` urce printre mun]ii acoperi]i din ce \n ce mai
gros de z`pad`. Beth \ncerc` se evite a privi \n oglinda retrovizoare.
{tia c` se uita la ea din cnd \n cnd. |l sim]ea. De ce oare? Doar \i
ar`tase clar c` era ultima fiin]` din lume cu care dorea s`
interac]ioneze. Iar ea avea aceea[i p`rere.
Oare \[i d`duse seama de efectul pe care-l avea asupra ei ? Sau
poate c`-l ignora, continund s-o tachineze, s-o h`r]uiasc`. Era clar
c`-[i dorea r`zbunare.

|N }ARA GHEIZERELOR

63

{ocat` de apari]ia lui, Beth nu f`cuse altceva dect s` ac]ioneze


instinctual. De[i \n fa]a celorlal]i se pref`ceau, ar fi fost o nebunie s`
se prefac` [i fa]` de propria persoan`.
Trebuia s` \nfrunte situa]ia. Tr`iser` \mpreun`, se iubiser`.
Fuseser` apropia]i, att fizic, ct [i psihic. Sau poate c` era doar o
impresie a ei? {i totu[i, \mp`r]iser` f`r` \ndoial` o parte din via]`.
Singura solu]ie pentru a trece peste acest moment, gndi Beth,
era s`-l \nfrunte.
E[ti cam t`cut`, Beth, remarc` Rob. Nu te prea bagi \n seam`,
nu?
Bine\n]eles c` nu, s`ri Allan, spre mirarea celorlal]i doi.
Domni[oara Farrell c`l`tore[te tot timpul. Face parte din slujba ei.
De data asta, Beth nu rezist` tenta]iei de a se uita \n oglind`. |ns`
el era atent la drum, ceea ce-i conferi satisfac]ie. Replica \i sc`pase
f`r` s` vrea. O mic` sc`pare \n masca lui de ap`rare, care \i sporea
\ncrederea \n sine.
|n caz c` cineva are r`u de ma[in`, am adus ni[te
medicamente, zise Gaynor , cotrob`ind prin geant`. {i o sticlu]` cu
ap` de colonie. Bunica mea se \ncredea \n efectul lor, [i scoase la
iveal` un tubule] de plastic. |l port cu mine \nc` de cnd mi-am
cump`rat prima mea geant`. Dar nu l-am folosit niciodat`, [i zmbi
larg, for]nd-o pe Beth s` fac` la fel. M` rog; de ce nu v` tutui]i voi
doi. Nu v` agrea]i unul pe cel`lalt ? \ntreb` Gaynor cu inocen]`.
Beth uitase perspicacitatea fetei. Schimb` priviri fugare cu Allan.
Cum poate s`-]i displac` cineva pe care abia l-ai cunoscut?
r`spunse Allan. |mi st` \n fire s` fiu mai formal. De-acum \nainte ne
tutuim, ca-ntre prieteni, bine, Beth?

64

ANNE MURRAY

Ochii lui o c`utar` \n oglinda retrovizoare, iar Beth sim]i o nou`


amenin]are. |ns` nu putu g`si alternativ` la \ntrebarea lui.
Bine\n]elesAllan.
Ca s` aiba o ocupa]ie, Beth \[i frec` \ncheieturile cu pu]in` ap`
de colonie. Mirosea pl`cut.
Pu]in mai trziu, ajunser` [i la Myvatn.
Uite ce de p`s`ri, s`ri Gaynor. Niciodat` n-am v`zut attea.
Myvatn \nseamn` Lacul cu Musculi]e, explic` Allan. O s` vede]i
de ce. Dar nu \n]eap`, [i din cauza lor apar aici att de multe specii
de p`s`ri.
Gaynor st`tea ag`]at` de scaunele din fa]`, v`dit interesat` de
subiect; nu era sigur dac` o interesa \ntr-adev`r explica]ia lui Allan
sau persoana acestuia.
V`d acolo ni[te cratere foarte mici, zise Rob. Sunt vulcanice ?
Da, dar n-au ap`rut din cauza magmei. N-au ap`rut \n urma
contactului lavei cu solul umed. Apa din interior s-a transformat \n
aburi din cauza c`ldurii, [i a erupt. Craterul s-a format \n momentul
\n care crusta de lav` s-a pus deasupra lui.
F`r` s` vrea, Beth se pomeni apropiindu-se de cel din fa]a ei,
dornic` s` afle mai multe, s` \nve]e. Cnd erau \mpreun`, obi[nuia
s` stea ore \n [ir ascultndu-l pe Allan, rugndu-l s`-i povesteasc`,
fascinat` de cuno[tin]ele lui.
Chiar \nainte de nunta lor, se afla \mpreun` cu el \ntr-o caban`
\n locul de campare; ea st`tea la picioarele lui, \n fa]a [emineului, cu
capul pe genunchiul s`u, iar el se juca \n p`rul ei. La un moment
dat, el \ncepuse s` rd`, acuznd-o c`-l dore[e exclusiv pentru
mintea pe care o are. Bine\n]eles c` ea negase acest lucru. Allan o

|N }ARA GHEIZERELOR

65

s`rutase u[or.
O s` vede]i ni[te forma]iuni vulcanice destul de interesante pe
cealalt` parte a lacului. Ne uit`m la ele dup` prnz. {i Eugene o s`
vrea s` le vad`, [i presupun c` o s` cear` [i poze.
Astfel, Beth \[i vedea ruinate iluziile de a se concentra doar
asupra stolurilor de p`s`ri.
Pot s` vin [i eu? \ntreb` Gaynor.
Nu [tiam c` te intereseaz` geologia, remarc` el pe un ton
pref`cut, determinnd-o pe Beth s` se crispeze \n sinea ei.
Nu vreau s` pierd nimic, se \mbujor` fata.
Atunci, po]i s` vii.
Oprir`.
Ner`bd`toare s` g`seasc` o clip` de intimitate, Beth \[i lu`
mncarea cu ea [i plec` \n c`utarea unor instantanee cu p`s`rile [i
cu vegeta]ia pe care n-o cuno[tea. Dar curnd, Eugene o strig`. Hofi
[i Gunnar r`maser` la ma[ini, iar ceilal]i se l`sar` condu[i de Allan
pe cealalt` parte.
Se urnir` din loc dup` o or`. Rob [i Gaynor discutau, el
\ncercnd s-o impresioneze, ea \ncercnd s`-i atrag` aten]ia lui
Allan. Nimeni nu remarcase faptul c` el [i cu Beth se retr`seser` din
peisaj, t`cu]i.
De unde vine fumul acela? ar`t` Gaynor spre o cl`dire mare la
orizont.
Nu e fum, e abur, r`spunse Allan. E o fabric`. Folosesc resturile
anumitor plante \n industria chimic`.
Da?
Allan, po]i opri o clip`? ceru Beth.

66

ANNE MURRAY

Nici nu observase fabrica \n sine, ci vaporii care se ridicau printre


cr`p`turile drumului. F`r` a-i r`spunde, Allan \l anun]` pe Gunnar
prin sta]ie [i opri.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Gaynor.
Nimic. Vreau doar s` fac ni[te poze. Suntem \ntr-o zon`
geotermal`.
Rob r`mase s`-i explice tinerei no]iunile, iar ea s`ri din ma[in`,
urmat` de Allan.
Ai grij`, zise el. Gunnar spune c` au ap`rut noi fisuri. Nu e bine
s` p`[e[ti pe noroiul acela deschis la culoare.
Ea \l privi, mirat` de grija nea[teptat` pe care o ar`tase.
Dac` cedeaz` solul, te pr`je[ti. Am \ntrzia foarte mult
expedi]ia dac` va fi necesar s` te spitaliz`m.
O s` am grij`, zise ea, strngnd aparatul \n mini. N-am de
gnd s`-]i creez nepl`ceri.
Ce dr`gu] din partea ta. Nu crezi c` e cam trziu ?
Allan vorbea calm, st`pn pe sine; Beth sesiz` o not` agresiv` \n
tonul lui.
Haide, f` pozele, [i se \ntoarse la ma[in`.
Ajunser` la Namaskard aproape de \nserare. Locul era str`juit de
coama unui munte stncos; solul activ \n interior avea nenum`rate
nuan]e, de la ro[u [i maroniu, la galben [i alb. Sub ei, se aflau
izvoare sulfuroase, precum [i mici cratere umplute cu noroi, iar din
p`mnt ][neau cteodat` jeturi de ap` fierbinte.
Puah ! se strmb` Gaynor din cauza mirosului.
Nu e chiar parfumat, nu? remarc` Rob.
Miroase a ou` stricate.

|N }ARA GHEIZERELOR

67

E gaz sulfuric. Ai grij` la g`uri, [i o prinse repede de mn`.


Vaporii con]in acid clorhidric, printre altele.
Gaynor r`mase la bra]ul lui un timp, iar Rob nu-[i mai \nc`pea \n
piele de fericire.
Beth \i ignor`, str`b`tut` de senza]ii ciudate. |l observ` pe
Eugene apropiindu-se gesticulnd. Beth \i ar`t` c` totul este sub
control; b`trnul voia s` se asigure c` se fotografia ct mai mult. Ea
[i-ar fi dorit s` lucreze nesupravegheat`, liber`, de[i sfaturile lui erau
bine inten]ionate, dar nefolositoare.
Beth se aplec` asupra unei b`l]i mari de noroi. Lichidul vscos
forma mici bule de aer pe m`sur` ce ie[ea la suprafa]`. Beth reu[i s`
surprind` una dintre acestea exact \n momentul \n care exploda,
r`spndind picuri de noroi \n aer. Apoi, trecu la minivulcanul din
apropiere. Mirosea dulce-acri[or, iar gura conului avea pete galbene
din cauza pudrei de sulf. Mai f`cu alte cteva poze.
Cu coada ochiului, \l z`ri pe Allan \ndreptndu-se spre ea. Ce
mai voia acum ? Se pref`cu a nu-l vedea, [i-[i potrivi aparatul,
\naintnd spre cr`p`turile stncilor. |[i dorea s` fie l`sat` \n pace,
mai ales c` nu-l deranja cu nimic.
Din fisurile conului ie[eau vapori alb`strui, verzui, g`lbui [i ro[ii,
sclipind \n soare ca ni[te bijuterii. Priveli[tea era fabuloas`. Beth se
aplec` pe un c`lci, [i prinse cteva instantanee. |n spatele ei se
auzea un zgomot \nfundat de pa[i, dar \l ignor`.
Dintr-o dat`, cristalele devenir` opace, ca [i cum cineva ar fi
suflat asupra lor, dup` care inspir` ceva \nec`cios, care-i bloc`
respira]ia, f`cnd-o s` tu[easc`. |ncerc` s`-[i cure]e lentilele.
Instantaneu, o for]` invizibil` o \mpinse la p`mnt. Din instinct,

68

ANNE MURRAY

Beth ridic` mna \n care ]inea aparatul, pentru a nu-l sparge. Fusese
trntit` pe cel`lalt bra]. {ocat`, \[i \ntoarse privirea pentru a vedea
cauza; ceva cald [i greu st`tea deasupra ei. Cu ambele mini, Allan
\i ]inea capul la pieptul lui. Ea \ncerc` s` se zbat`, dar el o imobiliz`:
Taci [i nu te mi[ca, ordon` el.
Beth \l ascult`, sim]ind un pericol dup` inflexiunea vocii lui.
Apoi auzi [i ea un morm`it \nfundat ce se \nte]ea cu fiecare clip`.
Sub ei se sim]eau vibra]iile solului. O cuprinse panica [i gura i se
usc` brusc.
Apoi, ca [i cum ar fi trecut un tren de mare vitez`, aburul din
fisur` explod` cu un [uierat asurzitor. |n pozi]ia anterioar`, apa
fierbinte ar fi izbit-o direct \n fa]`.
Se cuib`ri la pieptul lui, speriat`. Erup]ia p`rea s` dureze o
ve[nicie. Peste ei ploua cu picuri fierbin]i; unii o atingeau pe pielea
bra]ului l`sat la vedere. Apoi craterul se lini[ti, [i se l`s` t`cerea. |ns`
niciunul dintre ei nu se mi[c`.
Cople[it` de situa]ia \ngrozitoare care ar fi putut rezulta, Beth
\ncerca s`-[i explica cum tocmai Allan o salvase [i o proteja; acela[i
Allan care o tr`dase cu atta cinism. Mintea ei se zb`tea \n
incertitudini.
Acum, a[tepta \ncordat` s` plou` [i cu o mul]ime de acuze; [tia
c` le merita. Dar el nu scoase nicio vorb`.
Trupul lui ap`sa greu [i nemilos, ca [i cum fiecare mu[chi [i fibr`
erau \ncordate. Respira]ia lui cald` [i rapid` \i ardea fa]a. Apoi, din
dep`rtare se auzir` pa[ii celorlal]i, care se gr`beau spre ei.
Inspirnd adnc, Allan se d`du la o parte, [i Beth se ridic`,
]eap`n`. Se scutur` [i-[i drese gtlejul uscat.

|N }ARA GHEIZERELOR

69

De ce n-ai strigat? \ntreb` ea, m`cinat` de curiozitate.


Nu te-ai fi dat la o parte \n timp util, o privi el \ntunecat. Nu c`
n-ar fi putut, dar nu l-ar fi ascultat. Deci, avea dreptate, [i amndoi
erau con[tien]i de acest lucru. L-ar fi ignorat, s-ar fi pref`cut c` nu-l
aude. {i ar fi putut fi r`nit`, chiar mortal.
Allan \i asigur` pe ceilal]i c` situa]ia e sub control. Beth se eliber`
din \mbr`]i[area lui, l`sndu-l s` se scuture.
|]idatorez scuze, murmur` ea.
|mi datorezi mult mai mult, [uier` el \ncordat, iar degetele \i
alunecar` spre inima ei.
Dumnezeule, Beth, strig` Gaynor, bra]ul t`u!
Cu uimire, Beth constat` c` \ntreg antebra]ul \i fusese ars.
Sngele i se uscase \n [iroaie.
Hai cu mine; aduc trusa de prim-ajutor, zise Hofi.
Arat` mai r`u dect se simte, serios.
Beth mai avea pu]in [i-i d`deau lacrimile, [i nu-[i putea explica
motivul.
{i aparatul? se interes` Eugene.
E \n regul`. N-are nimic.
Lucille \l \nghionti pe so]ul ei, care bigui o justificare.
P`i, s-a r`nit destul de grav. Nu se poate \ntoarce s` mai fac`
poze.
" Nu m` pot \ntoarceNu m` pot \ntoarce " repeta mintea
ei. Beth se uit` peste um`r [i-l v`zu pe Allan urm`rind-o, dar Hofi o
trase c`tre trusa de prim-ajutor.

Capitolul 5
Soarele cobora lin \napoia muchiilor cu peticele lor de verdea]`.
Dealurile erau sc`ldate \ntr-o lumin` cald`; spre culmile muntoase,
ghe]arii sclipeau ca ni[te bijuterii aurite. La c]iva metri distan]`, un
pru cu ape reci [i limpezi clipocea \n albia lui stncoas`.
Hofi \[i f`cuse de lucru, acum c` echipajul desc`rcase corturile [i
ustensilele. Beth se afla sub o foaie de cort, \ncercnd s` sorteze
pilonii de sus]inere. Mirosul de ceap` pr`jit` \i l`sa gura ap`.
La solicitarea lui Hofi, Gaynor \i s`rise \n ajutor. Beth era scutit`
de aceast` treab`, avnd alte ocupa]ii. De cteva ori, o surprinsese
pe tn`r` urm`rind-o, [i sim]ea c` tot mai multe \ntreb`ri se isc` \n
mintea acesteia.
Ce faci? o abord` Rob.
Bine, mul]umesc.
Credeam c` ai nevoie de o mn` de ajutor pentru cort. Cum
]i-e bra]ul ?
M` doare pu]in, se uit` ea la bandaj. S` nu te aud c` am fost

|N }ARA GHEIZERELOR

71

norocoas`. {tiu mai bine ca oricine la ce riscuri stupide m-am expus.


Singura mea scuz` este c` pe moment nu mi-am dat seama. Ceea ce
n-ar fi contat prea mult dac`-mi pierdeam capul.
De[i f`cuse o glum`, Beth se cutremur` doar la gndul c` fusese
att de aproape de moarte.
Bine, bine; deci, v`d c` ]i-ai \nv`]at lec]ia.
{i-nc` cum!
Mi[carea conduc`torului nostru a fost una foarte exact`. Ar fi
trebuit s` joace rugby \n echipa na]ional`.
A jucat, r`spunse Beth instantaneu, dar apoi realiz`
dezv`luirea care-l mir` pe Rob. Mi-a spus-o Hofi. |l cunoa[te de ceva
timp. Se pare c` a jucat \n echipa universitar`
Aha zise Rob observnd \mbujorarea interlocutoarei sale.
Dac` ai venit s` m` aju]i, pune te rog funiile \n piloni. Cum ]i
s-a p`rut la Detifoss ?
Avnd \n vedere c` e cea mai mare cascad` din Europa, cu o
c`dere de ape de aproape dou` sute de metri, [i cu nou`zeci de
tone de ap` pe secund`, a[ zice c` nu e prea r`u.
Replica acid` a lui Rob o amuza. Ea ie[i la lumin` [i continuar`
s` discute, s` rd` [i s` se tachineze, \n timp ce fixau pilonii [i cuiele
\n p`mnt.
Hei, \i ar`t` el lui Beth la un moment dat, vine Allan Bryce, iar
dup` figur`, a[ zice c` nu e prea bine dispus.
Beth sim]i un fior str`b`tndu-i \ntreg corpul. Se ridic`
\ncordat`, cu capul sus.
Ai putea s`-l aju]i pu]in pe Gunnar, se adres` el lui Rob pe un
ton calm, de[i se vedea clar c` o spusese ca pe o comand`.

72

ANNE MURRAY

Sigur, se scutur` cel`lalt de p`mnt. Cu ce ?


O s`-]i spun` el imediat, zmbi Allan.
|ndat` ce-i \ntoarse spatele, Rob privi \napoi c`tre Beth, aluziv,
mai ales c` ea se \mbujorase din nou.
Allan a[tept` ca el s` plece, [i abia cnd acesta se afla la o distan]`
considerabil`, se uit` la Beth. {i el era \ncordat, iar ochii \i luceau
puternic.
Mi se pare c` te \n]elegi bine cu tn`rul Wilson, remarc` el.
O replic` ironic`, mai ales c` nu erau dect vreo trei ani diferen]`
\ntre ei.
A[a e. E foarte simpatic.
{i a venit aici ca s` lucreze, zise cel`lalt serios, deranjat de
amuzamentul ei.
Cu to]ii suntem. N-am de gnd s` intervin \n munca lui. Dar
sunt sigur` c` pu]in` destindere ct suntem
Numai s` nu-l duci pe bietul om de nas [i, f`r` a se mai putea
ab]ine se r`suci pe c`lcie.
Poftim? p`li ea.
Remarca o umpu de furie. Cum \ndr`znea s`-i repro[eze a[a ceva
dup` ce-i f`cuse ?
Unde naiba vrei s` ajungi?
Chiar nu se vede? se uit` el \napoi.
E ridicol. Pentru Dumnezeu, l-am cunoscut abia ieri. {i, pentru
cuno[tin]ele tale, n-am dus pe nimeni de nas, niciodat`. Rob [i cu
mine nu avem inten]ii de alt` natur` dect cele profesionale, dac`
asta vrei s` insinuezi. {i nu c` ar fi treaba ta ce facem noi.
Treaba mea ? se \ntunec` el. Am fost c`s`tori]i. Sau ai [i uitat?

|N }ARA GHEIZERELOR

73

Modul \n care-i aruncase \n fa]` acest lucru o [oc`. Allan se purta


cu ea ca cu un str`in [i cu mai pu]in` amabilitate dect o ar`ta
celorlal]i. De ce-i spunea aceste lucruri tocmai acum ? Ce mai voia ?
Dac` am uitat ? murmur` ea. Dumnezeu [tie ct de mult am
\ncercat. Poate c` ]ie ]i s-a p`rut a fi un mariaj, dar mie nu. Conteaz`
foarte mult sinceritatea [i \ncrederea \ntr-o asemenea rela]ie. Iar ]ie
]i-au fost indiferente. |n ce-l prive[te pe Rob, el deja s-a cam
\ndr`gostit de Gaynor. Deci sunte]i doi.
|n clipa \n care rosti ultimele cuvinte, [tia c` f`cuse o gre[eal`.
N-ar fi mers a[a de departe, nu i-ar fi spus ce observase, dac`
insisten]ele lui n-ar fi adus-o \n pragul disper`rii.
Allan tres`ri, \ns` ea era mai preocupat` de propriile tr`iri dect
de ale lui.
E[ti geloas`? \ntreb` el, oarecum sarcastic.
Beth \[i aminti toat` suferin]a pe care o \ndurase; constat` cu
am`r`ciune c` toate clipele pe care le tr`iser` [i care erau \ntip`rite
\n memoria ei, erau inutile. C` se folosise cu cinism de \ncrederea
ei, chiar [i atunci cnd \i spunea c` o iube[te, c` e cel mai important
lucru din via]a lui.
Nu, r`spunse ea scurt. Nu sunt geloas`. N-ai dect s-o iei pe
Gaynor, dar cred c` Rob este mai potrivit pentru ea; n-a[ vrea s-o v`d
suferind. Scuz`-m`, [i se aplec` pentru a-[i lua caseta s-o pun` \n
cort.
|ns` Allan o prinse de bra], for]nd-o s` se ridice.
Crezi c`-]i po]i monopoliza durerea astfel? rosti el furios. Ai
idee prin ce-am trecut?
Era palid. Degetele lui \nfipte \n carnea ei tremurau de

74

ANNE MURRAY

nervozitate.
Nu, nu am. Poate a[ [ti, dac` a[ fi avut un alt so] pe care-l
ascundeam
N-am terminat discu]ia, [uier` el, elibernd-o brusc [i
\nfigndu-[i minile \n buzunare.
Te \n[eli. Am terminat-o acum doi ani.
El deja \i \ntorsese spatele, \ndreptndu-se apre cortul lui.
Beth \ncepu s`-[i frece bra]ul r`nit. De ce o l`sase a[a, dintr-o
dat`? Apoi, aplecndu-se din nou dup` caset`, o v`zu pe Gaynor \n
u[a buc`t`riei mobile, de unde tocmai ie[ise. Pe chipul ei se citea
nedumerirea, c`ci Allan trecuse pe lng` ea f`r` m`car s-o priveasc`.
Beth tocmai \[i scosese pijamaua [i obiectele pentru toaleta de
sear`, cnd tn`ra ap`ru \n u[a cortului.
Hofi are nevoie de tine, se strecur` fata \n`untru.
Mul]umesc, vin acum.
Ce facem dac` avem nevoie la baie?
De obicei, Hofi [i Gunnar vin cu o toalet` ecologic`; are un
cort separat. Cred c` Gunnar o s-o instaleze undeva \n spatele
ma[inilor. Iar ca s` ne sp`l`m, o s` trebuiasc` s` te mul]ume[ti cu o
g`leat` sau cu un lighean. Mai e [i apa din ru, dar e foarte rece. O
s-o rog pe Hofi s` \nc`lzeasc` ni[te ap` dup` cin`.
Bine
Beth ar fi vrut s-o \ntrebe pe Gaynor dac` o deranja ceva, dar se
ab]inu, considernd c` asta \i va da ap` la moar`. {i nu dorea s` fie
bombardat` cu \ntreb`ri.
Cum merge? o \ntreb` ea pe Hofi, intrnd \n mica buc`t`rie.
Spa]iul, pentru dou` persoane, era plin de dul`pioare. Pe aragaz

|N }ARA GHEIZERELOR

75

se aflau cteva tig`i \n care fierbea ceva, iar pe o m`su]` se vedea o


bucat` de carne rece.
Gaynor pune multe \ntreb`ri, r`spunse femeia, sco]nd vesela.
Despre mine ?
{i despre Allan.
{i ce i-ai spus ?
Foarte pu]ine. Mai degrab` despre munca voastr`. Dar nu asta
o intereseaz`. Deocamdat` e prea timid` ca s` \ntrebe mai mult, dar
o va face. |n curnd va trebui s`-i spun c` voi \nc` v` iubi]i.
Hofi, [tii foarte bine c` e o nebunie ceea ce spui, i-o t`ie Beth.
Oare? [i-i lu` minile \ntr-ale ei. Allan ]i-a salvat ast`zi via]a.
{tiu, [i-i sunt recunosc`toare. Dar [i dac` a[ fi ajuns scrum,
n-ar fi c`p`tat o reputa]ie favorabil`, nu?
Crezi c` a f`cut-o pentru el? N-ai v`zut ce fa]` avea cnd [i-a dat
seama ce vine. Chiar [i el ar fi putut fi grav r`nit. {i-ar fi pierdut
func]ia, la care, oricum, ]ine foarte mult. Dar nu s-a gndit la a[a
ceva. S-a gndit doar la tine.
El ]i-a spus-o? oft` Beth. {tiu c` ai inten]ii bune, dar n-are rost,
Hofi. Tu vezi doar ceea ce vrei s` vezi, nu neap`rat adev`rul.
Poate, murmur` Hofi. Dar dac` sunt chiar a[a de naiv`,
poate-mi spui [i mie de ce Allan vrea s` te \mpiedice s` rela]ionezi
cu Rob ?
|l sup`r` faptul c` m` aflu aici, clipi Beth senin. E un mod de
a m` \ndep`rta.
Aha. Deci, nu se pune problema c` ar fi gelos
Allan? S` fie gelos? rse cealalt`. Nu mai reprezint nimic pentru
el, \n afar` de o piedic`, o amintire a unui trecut pe care amndoi

76

ANNE MURRAY

vrem s`-l uit`m.


Deci, din cauza faptului c` te ur`[te [i c` vrea s` te uite, \[i risc`
via]a pentru tineNu mi se pare prea logic.
Iar tu nu mai gnde[ti bine \n englez`, \ncerc` Beth s` salveze
situa]ia [i se repezi la sertarul cu tacmuri.
Nu glumesc, Beth. Mi-ai spus c` l-ai p`r`sit pe Allan pentru c`
avea deja o so]ie. Ceea ce nu e adev`rat.
Crezi c` te-a[ min]i ?
Nu, nuDar n-a avut o so]ie. L-am \ntrebat pe Gunnar.
Gunnar [i Allan sunt buni prieteni, se cunosc de mul]i ani, iar el
spune c` Allan n-a avut o so]ie. {i c` n-a fost c`s`torit pn` nu te-a
cunoscut pe tine.
Hofi, nu-mi pas` ce spunee Gunnar. Am v`zut-o cu ochii mei,
zise Beth tulburat`. A venit la Allan. Noi tocmai ne \ntorseser`m din
luna de miereOricum, eu am r`spuns la u[`, iar ea m-a \ntrebat
cine sunt. I-am spus, iar ea a \nceput s` rd`. De[i foarte frumoas`,
\mi p`rea ciudat`, isteric` aproape, parc` sub influen]a unei mari
dureri. Poate c` a[a [i era. Mi-a spus c` n-am cum s` fiu so]ia lui,
pentru c` ea este aceea. {i mi-a dat o scrisoare pentru el, dup` care
a disp`rut.
Hofi r`mase cu gura c`scat`, dup` care o \mbr`]i[` pe prietena
ei, spunndu-i \n islandez`:
Biataa de tine. {i tu ce i-ai spus?
Nimic. Mi-am f`cut bagajele [i am plecat \nainte ca el s` se
\ntoarc`. Ce-a[ fi putut face altceva? o \ntreb` ea pe Hofi. Ce om ar
fi putut ac]iona astfel ? Trecusem printr-o ceremonie religioas`; a
declarat \n fa]a martorilor c` nu exist` piedici \n calea c`sniciei

|N }ARA GHEIZERELOR

77

noastre. {i-n tot acest timp, avea pe altcineva


{i nu te-ai mai \ntlnit cu el? Ca s` discuta]i?
Ce s` discut`m? M` min]ise. Ce rost mai avea s` ascult alte
minciuni? Mi-am petrecut copil`ria observnd-o pe mama f`cnd
acest lucru. Se pref`cea c` totul e \n ordine, cnd de fapt nu era. |l
credea pe tata cnd el \i spunea c` nu se mai repet`, [i tot acolo
ajungeau.
|mi pare a[a de r`u, Beth,o strnse ea la piept. Nu [tiam.
De unde s` [tii? zmbi Beth. N-am spus nim`nui. Erau
c`s`tori]i de doisprezece ani la na[terea mea. Eu am fost unicul lor
copil. M-au iubit foarte mult, dar sosirea mea pe lume a
\mpiedicat-o pe mama s`-l mai \nso]easc` pe tata \n c`l`toriile lui de
afaceri, a[a cum obi[nuia. Datorit` slujbei bune pe care o avea el,
mama nu avea nevoie s` munceasc`, a[a c` s-a concentrat exclusiv
asupra mea. De cte ori se \ntorcea din vreo c`l`torie, tata \mi
aducea o groaz` de juc`rii, iar pentru mama, foarte multe lucruri
scumpe.
Pe m`sur` ce am crescut, am \nceput s` nu mai asociez
\ntoarcerea lui cu juc`rii, ci cu ]ipetele din spatele u[ilor \nchise [i
cu certurile pe care nu le \n]elegeam. Mama ie[ea cu ochii \nro[i]i [i
umfla]i de lacrimi, iar tata se \nchidea \n sine. Situa]ia s-a reflectat \n
activitatea mea [colar`. Nu m` puteam concentra. |i iubeam pe
amndoi, dar faptul c` m` \mp`r]eau \ntre ei m` f`cea s` am
mustr`ri de con[tiin]`. Mi se p`rea c` din cauza mea nu erau ferici]i.
Cnd am f`cut unsprezece ani, m-au trimis la o [coal` din
str`in`tate. La \nceput, le-am dus dorul foarte tare, dar \ntr-un fel
eram mul]umit` c` sc`pasem de certuri. Dac` nu mai eram lng` ei,

78

ANNE MURRAY

nu mai aveam nici sentimentul responsabilit`]ii.


{i ai fost fericit` la noua [coal`? Nu te-ai \ntors acas`?
La prima \ntoarcere, ardeam de ner`bdare s`-i v`d. A fost cea
mai frumoas` vacan]` a mea. Ei tocmai se \ntorseser` dintr-o
c`l`torie \n State, [i p`reau mai ferici]i ca niciodat`. Dar mama nu
[i-a ar`tat niciodat` adev`ratele tr`iri. |n curnd am ajuns s` aflu
care era natura afacerilor tat`lui meu, ceea ce a cristalizat \n sufletul
meu de copil ideea c` n-am s` permit nim`nui s`-mi fac` [i mie
astfel. Allan n-a avut o simpl` aventur`, continu` ea cu pumnii
\ncle[ta]i. Avea o so]ie. Nimic din ce-ar fi spus nu i-ar fi motivat
atitudinea.
Beth, nu vreau s`-l justific. Te-a r`nitDar poate a avut un
motiv. Ceva care l-a determinat s` fac` astfel. L-ai fi putut l`sa m`car
s`-]i explice.
Beth se crisp`. Nu dorea s` afle mai multe. {ocul tr`it trezise
toate amintirile din copil`rie. La fel ca atunci, [i acum fugise. Era
pentru prima oar` cnd recuno[tea acest lucru, de[i o punea \ntr-o
lumin` nefavorabil`.
Cel pu]in, n-a fost nevoie s` trec printr-un divor]. N-a[ fi
suportat s` fiu trt` prin s`lile de judecat`.
Cum Hofi se ar`t` nedumerit`, trebui s`-i explice.
Mariajul unui bigam e considerat nul. Nu exist`, legal, deci nu
aveam ce s` rupem.
|nseamn` c` prima oar` cnd v-a]i vorbit dup`
A fost ieri, la tine \n buc`t`rie, suspin` Beth.
Cred c` e timpul s` mnc`m, \nghi]i prietena ei \n sec. A fost o
zi extraordinar de solicitant`.

|N }ARA GHEIZERELOR

79

Cred [i eu
Dup` cina care se servi pe p`mnt, \n jurul focului, Lucille
preg`ti cafeaua, iar Gaynor se apuc` s` spele vasele. Hofi disp`ru la
toalet`; Beth observ` c` nu arat` prea bine, dar nu acord` prea mare
aten]ie. Era mult mai preocupat` s` prind` ni[te instantanee cu
\ndeletnicirile fiec`ruia. Dup` care trecu la o serie de poze cu
vegeta]ia din jurul corturilor.
Allan [i Gunnar efectuau un control de rutin` al ma[inilor. Rob
[i Eugene \i ajutau, lipind farurile cu band` adeziv` pentru a evita
posibila lor spargere \n caz c` se loveau de pietre.
La \ntoarcere, Beth g`si \n fa]a cortului o g`leat` cu ap` murdar`.
Gaynor era \n`untru, \mbr`cndu-[i haina de blan` peste pijamaua
sub]ire de m`tase; tocmai se sp`lase pe p`r.
Te las singur`. Mama vrea s` discute cu mine. Cred c` e despre
domnul Bryce.
Cum Beth se ar`t` curioas`, fata explic`.
Mama le face [i le desface, iar acum crede c` Allan ar fi un so]
bun pentru mine.
{i tu ce crezi despre asta? o \ntreb` Beth ct se poate de calm,
\ncepnd a-[i \mp`turi lucrurile.
Nu [tiu, zise ea indecis`. Dar zic c` arat` superbAdic`, cine
n-ar spune asta. Dar nu pare s` fie disponibil. Oricum, nici trecutul
meu nu e unul prea str`lucit. Deja am avut doi so]i.
Mama ta ne-a spus, zmbi cealalt`.
Nu pierde nicio ocazie s-o spun`. {i tata? El nu v-a spus c]i
bani a cheltuit cu educa]ia mea, cu aparatele dentare, cu opera]iile
la ochi ca s` nu port ni[te ochelari care mi-ar fi sc`zut [ansele de

80

ANNE MURRAY

m`riti[?
NuN-a zis.. r`spunse Beth, [ocat`.
Nu-l cuno[ti pe tata. }`ranul tot ]`ran r`mne. Eu am fost un
fel de marf` pentru el. Mi-a corectat toate gre[elile ca s` m` vnd`
la cel mai mare pre].
De[i Beth era vizibil afectat` de ceea ce auzea, fata continu`
amarnic.
Ai mei m-au crescut s` fiu ascult`toare [i s`-i respect, s` cred
c` \mi vor doar binele. Cu cine s` m` cert? Ce [tiam eu? B`rba]ii pe
care mi i-a ales tata erau tineri boga]i, provenind din cele mai bune
familii din State. Problema era c` [i ei aveau defectele lor, [i nimeni
nu m-a avertizat, iar cnd am aflat, era deja prea trziu.
Fata \[i \nf`[ur` mai strns haina pe ea, ca [i cum i-ar fi fost frig.
Beth l`s` hainele pentru mai trziu, \n]elegnd c` Gaynor sim]ea
nevoia s` vorbeasc` despre ceva ce t`inuise mult timp.
Primul meu so], Jeff, era comerciant de calculatoare. Unul
dintre cei mai buni. Dar competi]ia dintre astfel de firme era foarte
mare, iar el avea o problem` \n ce prive[te lucrul sub presiune. Priza
cocain`, [i credea c` petrecerile nu sunt reu[ite dac` nu ajungi acas`
cu so]ia altcuiva..sau cu so]ulN-am mai suportat, iar el a refuzat
s` m` lase s`-l ajut.
Apoi a fost Cal. Lucra \n industria petrolier`, director la una din
firmele tat`lui s`u. El nu priza, \ncerca s` se men]in`. F`cea jogging
[i juca squash. M-a \ncurajat s` fac aerobic. La un moment dat,
mergeam [i de patru ori pe s`pt`mn`. Dac` mai pui [i [edin]ele de
\nfrumuse]are, nu mai aveam pic de timp liber|ntotdeauna voia
s` ar`t perfect. De aceea n-a vrut s` avem copii. Voia ca so]ia [i casa

|N }ARA GHEIZERELOR

81

lui s` arate perfect \n cazul \n care veneau musafiri.


"Ar trebui s` m` simt norocoas`", gndi Beth. Gaynor nu-[i
dorise neap`rat un astfel de stil de via]`, ci-i fusese impus.
Cred c` ai avut mult de furc` aranjnd meniurile, zise ea \n
schimb.
Nu m` l`sa s` g`tesc, o privi ea \n ochi. |ntotdeauna avea
profesioni[ti care se ocupau de toate, chiar [i de flori. To]i se
minunau ce cuplu frumos alc`tuim|n luna de miere, am mers \n
Hawaii. Cal spunea c` e cel mai romantic loc din lume. Mai trziu,
am aflat c` [i-a dus secretara la acela[i hotel.
Poate c` m-a[ fi obi[nuit cu ideea. Dar apoi am aflat c` mai
continua s` se culce cu eaTo]i prietenii no[tri [tiau de cteva luni.
Se pare c` cei doi aveau o rela]ie de c]iva ani. Ea \l p`r`sise pentru
altcineva, iar el se c`s`torise cu mine. Dar ea, aflnd de rela]ia
noastr`, se \ntorsese, iar el n-o putuse refuza. Toat` lumea [tia. Mai
pu]in eu. Poate credeau c` [i eu [tiu, dar ignor situa]ia. La urma
urmei, duceam o via]` fericit`, nu munceam, nu aveam
responsabilit`]i, aveam destui bani [i timp pentru a m` ocupa de
so]ul meu [i de prietenii lui.
Poate ar fi trebuit s` r`mn cu ei, ca tata s` nu se supere pe mine,
[i s` nu o fac pe mama de ru[ine pentru c` nu sunt \n stare s`-mi
p`strez so]ul.
N-ai putut s` le ascunzi problemele tale? Ca s` nu te for]eze s`
stai cu un b`rbat care te \n[ela pe fa]`. Poate c` sunt doar
preocupa]i
Am fost crescut` s` devin o so]ie model, o \ntrerupse Gaynor.
Din perspectiva tatei, am irosit dou` mari ocazii.

82

ANNE MURRAY

Dar nu puteai s` r`mi cu niciunul dintre ei.


Multe ar fi putut. Dar eu nu, ai dreptate. Problema e c` am dat
gre[ \n calitate de nevast`. Poate a[ fi fost mai bun` de amant`, zise
ea cinic. Nu exist` b`rbat care s` reziste tenta]iei. Sunt sigur` c`
dac`-mi pun mintea la contribu]ie, a[ putea s`-l cuceresc pe Allan,
cu toat` seriozitatea pe care o afi[eaz` el!
Beth r`mase mirat`. Cum adic` seriozitate? Ei nu i se p`ruse
astfel. Dar Gaynor avea mai mare experien]` \n a citi b`rba]ii, nu?
Fata o cercet` atent pe Beth, care c`zuse \ntr-o stare meditativ`.
Dar cred c` nu ]i-ar conveni ]ie.
Ce te face s` crezi asta? \ntreb` ea, aranjnd hainele. Nici m`car
nu-mi place tipul.
Cum poate s`-]i plac` cineva pe care abia l-ai cunoscut? \l cit`
Gaynor pe Allan. {tiu c` e ceva \ntre voi, nu sunt att de proast`,
chiar dac` sunt blond`.
Ok, ne-am \ntlnit \nainte, recunoscu Beth, considernd c` nu
mai are rost s` se ascund`.
{tiam eu, radie cealalt`. V-am citit \nc` de cnd am plecat. E
cam mult` tensiune \ntre voi doi. A]i fost apropia]i? Adic`, v` [ti]i
bine?
Beth nu r`spunse. Apropia]i? Da, foarte apropia]i, precum dou`
jum`t`]i ale aceluia[i tot. Cel pu]in, a[a crezuse ea.
{tii cum e...Cteodat` crezi \n persoana respectiv`, apoi \]i dai
seama c` n-o cuno[ti deloc.
{i? Acum c` v-a]i \ntlnit din nou?
Nu [tiam unul de cel`lalt. A fost o coinciden]`.
Deci, n-a[ intra pe un teritoriu periculos?

|N }ARA GHEIZERELOR

83

Beth \ncerc` s` rd`. De ce-i c`dea a[a de greu?


S` [tii c` mi-ar prinde bine pu]in` distrac]ie. Un flirt, poate
chiar o aventur`. |mi lipse[te un b`rbat.
Beth ro[i. Era obi[nuit` cu asemenea confesiuni, avnd pu]ine
prietene apropiate. Apoi, concrete]ea cuvintelor lui Gaynor o izbi
direct \n moalele capului; imaginea lui Gaynor \n bra]ele lui Allan,
bra]ele care o protejaser` pe ea \n acea dup`-amiaz`, \n ciuda
du[m`niei dintre ei aceast` imagine o f`cu s` tresar` vizibil.
Gaynor crezu c` e o reac]ie involuntar` a corpului, [i \ncepu s`
chicoteasc`.
{tii ce? Chiar \mi place s` joc rolul de vamp`. Mi se pare c` ele
se aleg \ntotdeauna cu ce e mai bun.
Eua[ fi mai atent` \n locul t`uDin cte \l cunosc pe Allan,
e un b`rbat care trebuie tratat cu aten]ie. O s` ai impresia c` ai prins
leul de coad`.
Hm! Sun` tentant!
Mda. Dac` acesta e tipul de distrac]ie pe care-l cau]iFericirea
e maxim`, dac` dureaz`. Dar se pr`bu[e[te la p`mnt imediat ce nu
mai arde, precum artificiile. Chiar cau]i a[a ceva ?
Ok, domni[oara {tie-Tot. Atunci, ai o idee mai bun`?
S` [tii c` da. Poate c` Rob Wilson n-are farmecul lui Allan, dar
e \nnebunit dup` tine.
Gaynor tres`ri, surprins`. Beth realiz` c`, \n ciuda seriozit`]ii [i a
st`pnirii de sine pe care miza, fata nu era deloc un bloc de
marmur`.
Serios? Am crezut c` doar flec`re[te. {i s` [tii c` nu-l mai
opre[ti, dac` se porne[te!

84

ANNE MURRAY

Pentru c` are emo]ii, zmbi Beth. |ncearc` s` te impresioneze.


Dar m` plictise[te. S` nu m` \n]elegi gre[it, nu c` nu-mi place.
Nici n-are ce s`-mi displac`. Arat` bine, are umor, dar\i lipse[te
ceva, [tii tu
{tia foarte bine. Niciun b`rbat nu reu[ise s`-l \nlocuiasc` pe Allan
sau fericirea pe care o cunoscuse al`turi de el. Gaynor era mai
norocoas`, cel pu]in nu trebuia s` se confrunte cu aceea[i
problem`.
Poate c` reu[e[ti s`-i ignori acea lips`, dac`-i acorzi o [ans`.
Rob are mai mult dect sim]ul umorului. E darnic [i delicat, a[a cum
pu]ini mai g`se[ti \n zilele noastre. M` refer la dragoste, la grij`.
N-ar r`ni pe nimeni, zic eu. Nu cred c` e foarte bogat, dar cred c` e
destul de bun \n munca pe care o face; altfel nu s-ar afla aici.
Mi se pare c` [i pe tine te-a impresionat.
Da, ca prieten`. Chiar acum, nu caut o rela]ie.
Vreun motiv anume?
Sunt o femeie de carier`, [i sunt foarte ocupat`. Nu stau prea
mult \n acela[i loc. Nu-mi r`mne prea mult` energie pentru alte
lucruri. Apropo, ar cam trebui s` trag pe dreapta. Parc` spuneai c`
te a[teapt` mama ta.
Ah, da ! Uitasem. Nu s-ar bucura prea tare dac` i-a[ strica
planurile.
Ai grij`, Gaynor, e via]a ta. |n loc s` te la[i pe mna altora, mai
bine \ncearc` s` te \ncrezi \n propriile for]e.
Dac` nici acum nu reu[esc, o s` [tiu m`car c` eu am f`cut
alegerea. O oarecare consolare, nu?
Nu te mai gndi c` o s` dai gre[. Rob crede c` e[ti cel mai bun

|N }ARA GHEIZERELOR

85

lucru care s-a inventat de la foc \ncoace. Trebuie doar s` te relaxezi,


s` v` cunoa[te]i, [i s` vezi ce sim]i. Nu e nevoie s` te arunci cu capul
\nainte.
Ai dreptate, zise Gaynor. Asta am s` [i fac.
Pe fa]a ei se citea o u[oar` nelini[te la ideea c` avea s`-[i \nfrunte
mama. Ie[i.
Beth goli g`leata [i merse la buc`t`rie pentru a aduce alta. Hofi
l`sase o oal` mare la \nc`lzit, pe care o turn` \n g`leat` [i o reumplu
pentru altcineva. Cnd s` ias`, aproape se ciocni de Rob.
Pun pariu c` ai luat totul [i mie nu mi-ai l`sat nimic, o acuz`
el.
Primul venit, primul servit. Zi mersi c` am umplut oala din
nou. Nu dureaz` mult pn` se \nc`lze[te.
Ce dr`gu] din partea ta. Presupun c` va trebui s`-]i car apa la
cort?
Ct` generozitate. M` bucur c` ]i-am pus o vorb` bun` pe
lng` domni]a ta.
Serios? radie Rob smulgndu-i g`leata din mn`. E[ti o
scump`. Pentru asta, te duc [i pe tine \n spate dac` vrei.
Nu e nevoie. Haide, vreau s` m` culc; ziua de azi m-a cam
obosit.
Nu e corect, deveni el serios.
Chiar se vede? oft` ea.
Spune-i un al [aselea sim], sau, dac` vrei, cine [tie, cunoa[tere.
|n ma[in`, am sim]it c` rena[te ceva, iar la Namaskard, cu accidentul
t`u, mi-a devenit mai clar. Un fel de dragoste cu ur`, nu ?
Cam a[a ceva, murmur` ea.

86

ANNE MURRAY

Nici nu dorea s` se gndeasc` la toate acestea acum. Era prea


mult.
Dar cum sunt foarte egoist, parc` \i citi Rob gndurile, m`
intereseaz` doar faptul c` mi-ai pus o vorb` bun`.
Am f`cut imposibilul [i tu-mi ceri acum un miracol? se pref`cu
ea.
HaideSpune-mi. Ce i-ai spus? Sau ce ]i-a spuss ?
Beth \i rezum` discu]ia dintre ele, precum [i sugestiile pe care le
f`cuse ea.
Acord`-i pu]in timp, Rob.
Timp? Am doar o s`pt`mn`
Acum, da. Dar dac` \ntr-adev`r v` potrivi]i, o s` ave]i tot timpul
din lume, nu?
Rob l`s` g`leata \n fa]a cortului [i lu` fa]a lui Beth \n mini.
E[ti att de bun`, [tiai?
Mda, [tiu c` e doar o vorb` spus` pentru cei ce fac pe
Cupidon.
Mul]umesc. Apreciez gestul t`u, [i o s`rut` pe obraz.
Acum, totul depinde de tine, \l b`tu ea pe um`r. {i \nc` un
lucru.
{tiuS`-mi ]in gura.
Asta e! Acum, noapte bun`..
Noapte bun`.
Zmbind \nc`, Beth lu` g`leata pentru a intra \n cort. |n acel
moment, auzi sunet de pietricele rostogolindu-se. La c]iva metri
distan]`, silueta lui Allan se ar`ta pe fundalul cerului purpuriu. Beth
se crisp` \n sinea ei. Cu siguran]`, v`zuse cnd Rob o s`rutase. {i, cu

|N }ARA GHEIZERELOR

87

siguran]`, acum era nervos. Allan p`rea un pachet de nervi gata s`


explodeze, iar Beth se trase c]iva pa[i \anpoi.
Era furios c` nu-l ascultase pentru a sta departe de Rob. |ns`
nu-i datora o explica]ie. Voia s`-l lase s` cread` ce dorea.
|l ignor`, calm`.
Stai pe loc, ordon` el. Vreau s` vorbesc cu tine.
Eu nu vreau.
M` bucur; e timpul s` facem o schimbare. Putem s` st`m aici
[i s` discut`m probleme personale, ca s` ne aud` to]i, sau putem s`
facem o plimbare. Tu alegi.
Beth \nghi]i \n sec. Situa]ia era [i a[a destul de complicat`, f`r`
a-i mai implica [i pe ceilal]i.
S`-mi iau haina.
|l urm` de-a lungul unor dealuri, \nfundndu-[i capul \n gulerul
hainei [i minile \n buzunare. Fiorii pe care-i sim]ea nu erau din
cauza aerului r`coros, ci din cauza emo]iilor dinl`untrul ei.
|ntr-un final, el se opri, undeva aproape de vrf. Corturile se
vedeau \n lumina amurgului, la cteva sute de metri \n jos; erau
singurul semn de via]` \n pustietatea aceea.
Stai jos, zise el.
Beth \l ascult`, c`ci n-avea rost s` se certe. |[i \mpreun`
genunchii la piept. El se a[ez` al`turi, cu minile \mpreunate. Nu o
atingea, dar fiecare fibr` a ei era atent` la mi[c`rile lui. Pulsul i se
accelerase, ca [i ritmul respira]iei. A[tepta, \ncordat`.
Cum t`cerea se prelungea, Beth \ncepu s` tremure, un semn de
avertisment pentru Allan.
E timpul s` l`murim cteva lucruri, \ncepu el.

88

ANNE MURRAY

Mi se pare c` totul e destul de clar, r`spunse ea, str`duindu-se


s`-[i st`pneasc` nervozitatea.
Nu chiar
Ce rost are? s`ri ea. Cu ce drept vii tu, dintre toate persoanele,
s` m` judeci? Nu te-ai r`zbunat destul?
Adic`? o privi el calm. Chiar crezi c` acesta este scopul meu?
{i? Nu e?
Allan nu r`spunse imediat.
A fost o vreme cnd a[ fi fost \n stare s` te omor.
N-ai niciun drept p`li ea.
Niciun drept? Ce leg`tur` are asta? Te-am iubit. Ai fost via]a
\ntreag` pentru mine. Am crezut, ca un prost ce sunt, c` [i tu m`
iube[ti.
Te-am iubit, zise ea, r`nit` de vorbele lui.
Sigur c` da! |nseamn` c` nu [tii adev`ratul sens al cuvntului.
De ce mi-ai aruncat \n fa]` ideea despre \ncredere [i onestitate? Tu
ai fost cea care a plecat f`r` nicio explica]ie. N-am [tiut nici de ce ai
plecat [i nici unde erai.
Aveai scrisoarea de la Shalana, r`bufni ea.
Allan p`rea mirat, ca [i cum ea ar fi men]ionat ceva ie[it din
comun.
{i ce leg`tura avea asta cu tine?
Acum era rndul ei s`-l priveasc` nedumerit`. Nu-i venea s`
cread` c` vorbe[te serios. Toate dubiile privind comportamentul ei
de la \nceputul c`l`toriei erau acum alimentate de o furie intens`.
Mi s-a p`rut destul de clar. Cred c` am fi fost cam mul]i \n trei,
nu ? |n plus, n-a[ fi suportat attea minciuni.

|N }ARA GHEIZERELOR

89

Dar nu te-am min]it niciodat`, zise el senin.


A, nu? s`ri ea, retr`ind acele clipe cnd toat` lumea ei se
pr`bu[ise. Poate ]i-a sc`pat din vedere c` deja aveai o so]ie cnd
te-ai c`s`torit cu mine.
Nu-i adev`rat.
Adic` Shalana a fost doar \n imagina]ia mea? Am visat-o pe acea
femeie frumoas` ap`rnd la u[a ta, spunndu-mi c` e so]ia ta.
Allan o privi mirat [i meditativ \n acela[i timp. Acum primise [i el
r`spunsul pe care-l a[tepta de atta vreme.
DeciShalana nu este so]ia mea.
Dar ea a spusCrezi c` sunt proast`?
Nu cred nimic. Am \ncetat s` cred \n ziua \n care ai plecat.
Beth vru s` se ridice, dar el o prinse de bra], for]nd-o s` r`mn`
pe loc.
Fugi din nou, Beth. De data asta ai s` ascul]i toat` povestea, fie
c`-]i place sau nu.
Ea se zb`tu din nou, dar el o strnse [i mai tare.
Lini[te[te-te; altfel am s` te r`nesc.
M` amenin]i din nou ?
Nu, de data asta e o promisiune. M-ai r`nit mai mult dect crezi
[i-o s` am satisfac]ia de a-]i pl`ti cu aceea[i moned`.
Pre] de cteva clipe Beth \l \nfrunt`, dorindu-[i ca el s` pun` \n
practic` promisiunea. |ns` nici privirea lui de ghea]`, nici
strnsoarea nu d`deau semne de \mblnzire, [i ced`.
Am cunoscut-o pe Shalana la universitate, \ncepu el. Eram \n
aceea[i grup`. Era o fat` inteligent` [i serioas`. Dup` ce am
terminat, ea a vrut s` r`mn` pentru Master [i pentru doctorat, \ns`

90

ANNE MURRAY

familia ei a for]at-o s` se \ntoarc` \n India [i s` se c`s`toreasc`.


Pentru c` refuza acest lucru, tat`l ei a amenin]at-o c` nu-i mai trimite bani [i c` o declar` imigrant` ilegal. Se pare c` de pe urma unei
asemenea tactici prestigiul ei ar fi avut de suferit.
|[i mai domoli strnsoarea, dar degetele lui calde continuau s-o
]in`.
N-a [tiut ce cale s` aleag`. La \nceput n-a vrut s` ne spun` nici
m`car nou`, prietenilor apropia]i. |n cele din urm`, am convins-o.
Jack [i Ian aveau deja rela]ii de lung` durat`, Richard era logodit. Eu
eram singurul r`mas liber.
|n fa]a lui Beth se deschise o pr`pastie f`r` fund.
M-am c`s`torit cu ea ca s` poat` dobndi cet`]enie britanic`.
Totul s-a petrecut f`r` fast, \n lini[te, \ntr-o zi de luni din decembrie.
Ploua. N-a fost deloc ca
Cu durere \n suflet, Beth \[i aminti ziua frumoas` de var` \n care
ei doi se c`s`toriser`, cu mult` veselie, flori, muzic`, mncare [i o
petrecere pe cinste. Chiar [i oamenii locului se l`saser` antrena]i \n
mirajul bucuriei lor, al`turi de to]i membrii expedi]iei. Tr`iser` o zi
magic`.
Eu [i cu Shalana am continuat s` fim prieteni, nu aman]i. N-am
locuit niciodat` \mpreun`, nici \nainte, nici dup` ceremonie. Shani
avea idei foarte drastice despre c`s`toriile mixte, ad`ug` el cu un
zmbet ironic \n col]ul gurii. Nu le agrea. Visa la un indian din rasa
ei, care s`-i respecte inteligen]a. Dar \[i dorea [i liberatatea de a-l
alege. {i a avut noroc; acum are trei copii frumo[i. C`s`toria noastr`
a fost una de convenien]`. La dou` luni dup` ceremonie, eu am
intentat divor], a[a cum ne hot`rser`m.

|N }ARA GHEIZERELOR

91

Beth n-ar fi fost \n stare s` se ridice acum; n-ar fi ascultat-o


picioarele. |[i plec` privirea, cufundndu-se \n propriile gnduri.
Avusese doar pe jum`tate dreptate. Vorbele lui r`sunau ca un ecou
\n mintea ei: nu te-am min]it niciodat`.
|ncerc` s` vorbeasc`, dar cuvintele nu voiau s` se materializeze.
De ce nu mi-ai spus niciodat`? [opti.
Pentru c` nu mi-ai dat ocazia, se auzi glasul lui grav.
A[a e. Dar m` refeream la faptul c` nu mi-ai spus \nainte s` ne
c`s`torim.
De cnd am terminat facultatea, am avut o via]` destul de
agitat`. Lucram prin toat` lumea, munca m` absorbea complet.
Ceea ce realizasem atunci \n doar dou` ore, nu m-a marcat chiar a[a
de tare \nct s`-mi amintesc [i peste unsprezece ani de zile. {i odat`
ce te-am \ntlnit pe tine
Ochii lui se \nfl`c`rar`. Beth sim]ea c` le[in`.
Odat` ce te-am \ntlnit pe tine, nu m` mai puteam gndi la
altceva. Nu ]i-am spus pentru c` uitasem complet.
Beth \[i sim]ea gtlejul dureros de uscat. |[i frec` tmpla cu
mna liber`.
De ce venise la tine? {i de ce a deranjat-o ce i-am spus? De ce
mi-a spus c` e so]ia ta ?

Capitolul 6
Pentru c` \nc` se considera a[a. Ideea a deranjat-o [i pe ea la
fel ca pe tine. Dar tu nu te-ai gndit la asta. Pur [i simplu ai crezut
\n vorbele unei femei oarecare, [i nici nu i-ai dat, sau nu mi-ai dat
[ansa de a-]i explica.
Beth \l privi, [i observ` cum \ncerca din r`sputeri s` se
controleze.
|n diminea]a respectiv`, v`zuse \ntr-un ziar o not` care le cerea
lui Allan Bryce [i Shalanei Prakesh-Bryce s` se prezinte de urgen]` la
o firm` de avocatur`. Shani a recunoscut sigla firmei unde
intentasem divor]ul. Astfel c` a \ncercat s` ia leg`tura cu mine
imediat ce so]ul ei plecase la munc`. A dat mai multe telefoane
unor persoane cu acela[i nume ca al meu, f`r` s` m` g`seasc`, [i
s-a decis s` mearg` ea singur` la avocat. Aparent, cel care se ocupase
de caz f`cuse delapidare de bani. La scurt timp dup` ce noi
depusesem actele [i-i pl`tisem un avans, tipul fugise \n Spania.
Pentru a-[i acoperi spatele, l`sase \n urma lui o groaz` de hrtii

|N }ARA GHEIZERELOR

93

nerezolvate. Unul dintre colegii lui le descoperise [i pe ale noastre


[i ne-a scris la adresele care figurau acolo, dar cum noi ne
mutaser`m, scrisorile n-au mai ajuns. Shani nu-i spusese so]ului ei
despre leg`tura noastr`, iar dac` mariajul \nc` nu era desf`cut,
\nsemna c` avea patru copii nelegitimi. Pn` s` m` g`seasc`, se
preg`tise pentru ce era mai r`u.
Dumnezeulereu[i Beth s` murmure, dup` [ocul tr`it. Nu
Nici \n cele mai rele vise nu-[i \nchipuise o asemenea situa]ie.
Dac` ar fi invitat-o pe fat` \n`untru, dac` i-ar fi cerut explica]ii,
ultimii doi ani n-ar mai fi fost la fel. Dac` [i-ar fi \nfruntat temerile
din copil`rie, f`r` a se l`sa cople[it` de ele, dac` n-ar fi fugit de fric`
s` nu p`]easc` la fel ca mama ei. Oricum, suferise mai mult dect
[i-ar fi dorit. F`r` rost. Dac` ar fi avut \ncredere \n el.
|nainte s`-[i fi dat seama, el se ridic` \n picioare. Ea \nc` mai
analiza informa]ia primit`.
Allan o privi de sus, inert, cenu[iu, f`r` nicio expresie pe chip.
Beth avu brusc o revela]ie. O for]ase s`-l asculte; se sp`lase pe
mini \n fa]a ei.
E prea trziu
El d`du s` plece. Beth se ridic` din cteva mi[c`ri.
Allanstaite rog. Divor]ulCe s-a \ntmplat cu el?
Dup` ce-am citit scrisoarea de la ea, m-am dus s-o caut [i
ne-am dus \mpreun` la biroul de avocatur`. Am rezolvat totul \ntr-o
jum`tate de or`.
Beth sim]i c` i se face pielea de g`in`, sim]ind aluzia. Mintea i se
umplu cu imagini \n care el se \ntorcea acas`, a[teptnd-o,
plimbndu-se nedumerit prin cas`, \ntrebndu-se unde e ea [i de ce

94

ANNE MURRAY

n-a l`sat niciun bilet. Apoi, cteva ore mai trziu, \ngrijorat de
moarte, \l vedea \n dormitor, c`utnd vreun indiciu, apoi
deschiznd dulapul gol. |nghi]i \n sec. Buzele o ardeau, uscate.
|nseamn` c`Nu \n]elegDac`
Abia acum \[i d`dea seama [i nu-i venea s` cread`.
A[a e, zmbi el sarcastic. |nc` sunt c`s`torit. La fel ca [i tine.
{i o l`s` \n urma lui, f`r` cuvinte, iar el se \ntoarse la corturi.
A doua zi diminea]`, Beth se trezi devreme dup` o noapte alb`.
L`snd-o pe Gaynor s` doarm`, se strecur` afar` pentru a se sp`la
\n prul rece. Savurnd momentele de lini[te, dup` tumultuoasa zi
care tocmai trecuse, \[i lu` [i aparatul pentru a surprinde momentul
r`s`ritului.
Nu era o zi obi[nuit`, de[i ceea ce f`cea se \nscria \n activit`]ile
de rutin` ale unei expedi]ii. |nc` o dat` , via]a ei cuno[tea o turnur`.
Contrar ideilor ei, cum c` fusese victima unor minciuni, a tr`d`rii,
era de fapt o femeie c`s`torit`. Era prea mult de suportat dintr-o
dat`.
|[i ridic` privirea spre \naltul cerului. P`rea c` f[iile de nori
alc`tuiau un avertisment, pe care ea, \ns`, nu-l putea recep]iona. Era
mult mai absorbit` de nuan]ele rozalii-ro[ietice ale orizontului.
Dealurile din dep`rtare ar`tau parc` pictate \n culori vii. Iar foile
corturilor se plecau sub greutatea picurilor de rou` care str`luceau
\n lumina r`s`ritului.
Plimbndu-se pe marginea pr`pastiei, \[i arunc` privirea \n jos
pe coast`, [i \nghe]` dintr-o dat`. Acolo, jos, \l z`ri pe Allan,
apropiindu-se.
"So]ul meu", [opti ea pentru sine. Cuvintele p`reau rostite

|N }ARA GHEIZERELOR

95

\ntr-o alt` limb`, dar vibrau \nl`untrul ei.


El mergea cu capul plecat, cufundat \n propriile gnduri, p`[ind
agale.
Din instinct, ea vru s` se fereasc` din calea lui, pentru a evita
coliziunea, dar ceva o \mpiedic` s` se mi[te. Chiar \n acea clip`, el
se uit` \n sus. Pentru o secund`, [i el p`ru a ezita.
Pe Beth o cuprinse emo]ia. Dac` ar fi b`tut \n retragere acum, tot
l-ar fi \nfruntat a doua sau a treia zi. Cel pu]in acum, diminea]a, erau
singuri, feri]i de ochii curio[ilor. Astfel c` nu se clinti din loc. Se
a[tepta ca el s` treac` pe al`turi f`r` a o b`ga \n seam`. Putea s-o
salute doar; sau s-o ignore. Tensiunea cre[tea.
Allan se opri la oarecare distan]`.
Te-ai trezit devreme. N-ai putut s` dormi?
Beth r`sufl` u[urat`; nu pl`nuia nicio scen` nepl`cut`.
Nici nu m` a[teptam. Ziua de ieri a fostMi s-a p`rut c`
noaptea a trecut foarte repede. Nu-i a[a c` e o diminea]` superb`?
schimb` ea subiectul.
De obicei a[a sunt pe-aici, remarc` el, concentrat. Ai f`cut ni[te
poze bune ?
Niciodat` nu sunt suficient de bune. Cteodat` mi se pare c` e
cea mai pl`cut`, dar [i cea mai solicitant` slujb` din lume.
|l privi, dar tr`s`turile lui nu tr`dau nicio urm` de sarcasm. |[i
puse aparatul la picioare.
Amndoi respirau aerul curat al dimine]ii, cercetnd orizontul,
recep]ionnd mi[c`rile naturii, mi[c`ri care n-aveau nicio leg`tur`
cu subiectul discu]iei lor.
Ai fost departe? zise ea.

96

ANNE MURRAY

Pn`-n iad [i-napoi, o fix` el rece.


M`refeream, acum, tres`ri ea, \ncercnd s` nu devieze
discu]ia.
Acum? Am f`cut c]iva kilometri.
Beth se mir`. |nseamn` c` era treaz de mai bine de o or`.
N-ai putut dormi? \ntreb` ea retoric.
Pentru o clip`, crezu c` Allan n-are s`-i r`spund`. Continua s`
scaneze linia orizontului cu ochii miji]i. Beth urm`ri acel chip pe
care-l cuno[tea att de bine, dar care-i era totu[i att de str`in. Era
c`s`torit` cu el de doi ani, [i tr`iser` \mpreun` doar dou`
s`pt`mni.
Cnd el se \ntoarse spre ea, ceva se schimbase \n privirea lui.
Mnia lui ren`scuse. Ea se d`du \napoi, \mpiedicndu-se de aparat.
Bra]ul lui se repezi \nainte, prinznd-o de ran`. Beth suspin`,
retr`gndu-se.
Degetele lui se \nfipser` \n umerii ei.
De ce te gr`be[ti s` pleci? |n sfr[it, dup` atta timp, purt`m [i
noi o conversa]ie civilizat`, [i tu te gr`be[ti s` fugi. De ce, Beth?
O trase spre el, dar ea \ncerc` s`-i reziste, \mpingndu-se \n
pieptul lui. |i sim]i b`t`ile puternice ale inimii. {i ale ei se \nte]ir`.
Allan, te rog, nu.
|ncerca s`-[i p`streze calmul vocii, ]innd capul plecat, evitnd
a-l privi direct \n fa]`.
El \[i strecur` o mn` pe talia ei, [i o trase spre el. Impactul cu
trupul pe care-l adorase odat` veni ca un [oc pentru Beth. Allan \i
ridic` b`rbia, for]nd-o s`-l priveasc` \n ochi.
Nu, ce? Noaptea trecut` nu mi s-a p`rut c` te \mpotriveai prea

|N }ARA GHEIZERELOR

97

tare.
Noaptea trecut`? Dar nici
Apoi \[i aminti de scena cu Rob.
E[ti gelos? \l \nfrunt` ea, fericit` c`-i putea r`spunde cu aceea[i
moned`.
Pe un b`iat care \ncearc` s` fac` treaba unui b`rbat? rse el.
Beth \ncerc` s`-i ignore atitudinea. O c`ldur` izvora dinl`untrul
ei. Era tentat` s` \nceteze a se mai zbate [i s` uite tot ce s-a
\ntmplat. De ce s` nu se ad`posteasc` la pieptul lui, a[a cum f`cea
alt`dat`? De ce s` nu se rezeme de acel trup puternic, dup` doi ani
de zile tr`i]i \n singur`tate? De ce s` nu se lini[teasc` \n bra]ele lui?
|n ale cui, dac` nu \ntr-ale lui? Oare nu el o transformase, r`bd`tor
[i delicat, dintr-o feti]` lipsit` de experien]` \ntr-o femeie \mplinit`?
|i sim]ea tres`ririle [i respira]ia cald` \n obrazul ei. Degetele lui
\i dezmierdau gtul. Beth se cutremur` sub atingerea lui. "Allan,
so]ul meu".
|]i aminte[ti, Beth? [opti el, aplecndu-se.
Nemaiputnd suporta, Beth \nchise ochii. Buzele lui calde \i
mngiau pielea.
Aminte[te-]i, repet` el.
{i pe el \l trecu un fior. Strnsoarea lui deveni mai aprig`,
ap`snd-o. Buzele sale le desc`tu[ar` [i pe-ale ei, inundnd-o cu
valuri fierbin]i. Ea se ag`]` de puloverul lui, tremurnd. S`rutul lui
deveni mai profund, anulndu-i toate motivele de \mpotrivire.
Dar, dintr-o dat`, ea se trase \napoi.
Nu
Allan o privi pe cea care st`tea neajutorat` \n bra]ele lui, cu

98

ANNE MURRAY

obrajii aprin[i la fel ca buzele moi [i rozalii din cauza s`rutului.


Vulnerabilitatea ei era ucig`toare. Ar fi vrut s-o sf[ie, s-oSe lupta
cu propria-i dorin]`. Pl`nuise s` trezeasc` [i \n ea aceea[i dorin]`,
s-o foloseasc` spre propria-i satisfac]ie, s`-[i vindece r`nile. Dar
planul care i se p`ruse att de simplu, d`duse gre[; nu putea r`mne
indiferent. O iubise ca pe nimeni altcineva. Ea \i cucerise inima [i
\ntreg trupul. Pentru ca apoi s`-l p`r`seasc` f`r` nicio explica]ie.
Sub impactul cu propriile sentimente, amestec de dorin]` [i ur`,
Allan o eliber`, \nfundndu-[i minile \n buzunare.
Ame]it` \nc` de senza]iile pe care el le dezgropase, Beth se
repezi spre el.
|ns` Allan \[i [terse buzele cu podul palmei, cu o mi[care lent`,
deliberat`.
Naiba s` te ia! rosti el [i se r`suci pe c`lcie, \ntreptndu-se
spre cortul pe care-l \mp`r]ea cu Rob.
Beth \i \ntoarse spatele. |i era grea]`. Ochii i se \mp`ienjenir` de
lacrimi pline de ciud`, de ru[ine, [i de \nc` ceva nedefinit.
Nesim]itul, nesim]itul.
|n lini[tea dimine]ii, o auzi pe Gaynor c`scnd [i \ntinzndu-se.
Eugene tu[ea. Cu to]ii \ncepeau s` se trezeasc`. Beth cobor\ la ru
[i-[i sp`l` fa]a \n apa rece.
La ora nou`, se aflau din nou pe [osea. Micul dejun trecu la
repezeal`, mult mai pe fug` dect \n ziua precedent`. Fiecare era
ner`bd`tor s` afle ce le rezerva c`l`toria, astfel c` preg`tirile de
plecare nu \ntrziar`.
|n timp ce Gaynor o ajuta pe Hofi s` strng` buc`t`ria, Beth
\mpacheta bagajele fetei, dar [i pe ale ei, \n acela[i timp. Cnd Rob

|N }ARA GHEIZERELOR

99

se oferi s-o ajute, c`ci el terminase, \l refuz`.


Cred c` Allan are o sarcin` pentru tine, zmbi ea, ca s`
atenueze din refuzul brusc.
Nu dorea s`-i ofere acestuia din urm` motive de repro[. {i \n
orice caz, n-avea de gnd s`-l implice pe Rob \ntr-o situa]ie cu care
el nu avea nimic a face.
A[a e, zise el \ncepnd s` demonteze cortul.
Te-a trimis s` m` aju]i?
De ce te miri? Gaynor o ajut` pe Hofi, deci nu e cu tine. Orict
de mult o ador, nu sunt att de orb \nct s` nu observ c` e att de
dezordonat` \nct \]i d` de dou` ori mai mult de lucru. {i nici n-are
experien]` cu camparea, deci cel mult te poate \ncurca. I-am spus
lui Allan, iar el mi-a sugerat s` te ajut.
M` descurc, \n caz c` aveai alt` treab`. Chiar nu m` sup`r.
Spunea adev`rul. Ar fi preferat s` lucreze singur`, mai ales \n
acea diminea]`. Scena de mai devreme o marcase profund.
Nu doar s`rutul lui Allan, de[i era ultimul lucru la care se
a[tepta. Mai degrab` felul \n care ea \ns`[i reac]ionase, dup` doi ani
de abstinen]`, doi ani \n care \ncercase s`-[i reconstruiasc` via]a
distrus`; reac]ionase ca [i cum nimic nu mai conta \n afar` de
persoana lui, [i nu-[i putea ierta acest lucru.
Indiferent c`-]i place sau nu, domnul m-a trimis aici [i n-am de
gnd s` ripostez. Nu e \n toane prea bune \n diminea]a asta. L-a
repezit chiar [i pe Gunnar.
Pentru?
Cine [tie? Cred c` Gunnar s-a interesat cum ]i-e bra]ul. Chiar,
cum e?

100

ANNE MURRAY

Beth \[i aminti c` Allan o prinse exact de ran`. Din cauza


puloverului gros, nu se vedea nimic, dar el se ar`tase destul de
\ngrijorat imediat dup` ce f`cuse acea mi[care gre[it`. Dar nici nu-[i
ceruse scuze. Poate gndea c` [i-o merit`. La urma urmei, era doar
vina ei.
E bine. Mai doare pu]in, dar era de a[teptat.
|mpreun`, strnser` cortul [i-l \mpachetar`.
{tiai c` mama lui Gaynor \ncearc` s` m` \ndep`rteze pe mine
[i s` i-l bage pe Allan pe gt fetei?
Poftim?
Oare Gaynor nu-i spusese mamei ei despre inten]iile lui Rob?
Sau Lucille ignora dorin]ele fetei, considernd c` doar ea are
dreptate ?
S` [tii ca \n spatele dr`g`l`[eniei pe care o afi[eaz`, st` ascuns`
o adev`rat` scorpie.
Nu te \ngrijora, \l lini[ti Beth. Cred c` Lucille trece printr-un
[oc. Nu degeaba Gaynor e fiica ei. Poate ea s` viseze \n continuare,
dar cred c` Gaynor are alte planuri, dac` cineva, care nu e prea
departe, ar avea mai mult` \ncredere \n el.
}i-a vorbit de mine? se lumin` Rob la fa]`.
Cred c` a vorbit pu]in [i despre tine
{i am vreo [ans`? zise el, lund cortul \ntr-o mn`, [i valiza ei
\ntr-alta. S` [tii c` dac` nu eram promis alteia, te luam pe tine, Beth.
Nu m` amenin]a, zmbi ea.
|mpreun` se deplasar` spre ma[in`. |n cteva minute, totul era
\nc`rcat. Apoi, cnd Allan cobor\ de pe ma[in`, Rob \ndr`zni s`-l
\ntrebe dac` se sup`r` ca el [i cu Beth s` fac` schimb de locuri.

|N }ARA GHEIZERELOR

101

|nc` de la incidentul din acea diminea]`, Beth \l evitase pe Allan.


Dorin]a lui Rob \i strica toate planurile; la fel [i pe ale lui Allan, care
reac]ion` imediat. O sfredeli pe Beth cu privirea. Ea se a[tepta la un
refuz [i se preg`tea s` ias` cu fruntea ridicat` din acea scen`.
Ai ceva \mpotriv`? o \ntreb` el.
Surprins` de \ntrebare, ea nu-[i g`si pe moment r`spunsul. Dar
cum ar fi putut s` refuze, [tiind ce serviciu \i f`cea lui Rob? Lucille,
\n schimb, nu se ar`t` prea mul]umit`.
Nu, zise Beth, f`cndu-i cu ochiul lui Rob, care deschise u[a
pentru Gaynor.
Bun, atunci, haide]i s` pornim.
Cel pu]in, \[i zicea Beth, nu va mai trebui s`-i evite privirea \n
oglinda retrovizoare.
P`r`sir` zona deluroas` [i trecur` \ntr-una nisipoas`, cu dune
acoperite de pietri[ \nchis la culoare. Beth se uita pe geam,
\ncercnd s` se concentreze la peisaj pentru a-l evita pe cel de lng`
ea.
Allan \[i d`duse jos geaca, suflecndu-[i mnecile pn` la cot,
dezvelindu-[i bra]ele puternice, bronzate.
Trecur` pe o potec` pietruit`. Ma[ina se zgl]ia din ce \n ce mai
tare la contactul cu pietrele dure. La un moment dat, Allan \ncerc`
s` mearg` pe al`turi, pentru a mai atenua din disconfort, dar ma[ina
\ncepu s` nu-l mai asculte. Dup` aproape dou` ore, to]i pasagerii se
plngeau de dureri de spate. Apoi, trecur` \ntr-o zon` vulcanic`.
Allan \l urma pe Gunnar printre platourile stncoase. Acesta din
urm` anun]` c` Eugene dorea ni[te poze cu zona. Allan opri. Pn`
s` ias` din ma[in`, el \i aduse haina.

102

ANNE MURRAY

O s` ai nevoie de ea.
Avea dreptate. Sufla un vnticel t`ios, care p`trundea prin orice
material.
Mul]umesc.
|nc` un gest suspect din partea lui. Beth se \ntreba care avea s`
fie urm`toarea mi[care. Avea s` mai fac` \nc` o dat` pe omul amabil,
\nainte de a ataca din nou ?
De ce e att de frig? se plnse Gaynor.
Din cauza ghe]arului, explic` Rob.
Dar mai avem cteva zile pn` s` ajungem acolo.
Pe Vatnajokull e mai mult` ghea]a dect \n \ntreaga Europ`,
r`spunse Allan.
Beth sim]i o u[oar` \ngrijorare \n vocea lui. |ns` \ncerc` s`-[i
vad` de treab`. Alese cteva peisaje pe care le considera mai
speciale. Se \ntinse pe burt` pentru a surprinde aburii lavei ce
emanau printre cr`p`turile stncilor. Eugene se repezi spre ea, chiar
cnd voia s` se ridice.
E[ti sigur` c` ai f`cut totul? Nu te gr`bi. Hai s` mai facem
cteva.
Beth observ` \ncruntarea lui Allan. Era clar c` \ntrziau destul de
mult. Nu dorea s` dea na[tere la discu]ii, mai ales c` f`cuse toate
pozele necesare.
Cred c` ajung, Eugene. {i sunt bune. O s` mai d`m [i de alte
forma]iuni vulcanice.
Imperceptibil pentru ceilal]i, Allan o felicit` printr-un gest subtil.
Dac` nu ne limit`m, s-ar putea s` r`mn f`r` film \nainte de a
ajunge la ghe]ar. Nu-mi scap` nimic, \]i promit. Cred c` Allan vrea s`

|N }ARA GHEIZERELOR

103

plec`m. Vremea nu prea ]ine cu noi, iar locul acesta nu e foarte


primitor.
Ai dreptate, accept` el.
Rob [i Gaynor, veseli [i \mbujora]i, se gr`bir` [i ei spre locurile
lor, urma]i de Allan. Pornir` din nou.
Un timp, \[i urmar` drumul de-a lungul cmpului vulcanic.
Acela[i disconfort din cauza potecii impracticabile. Ma[ina ocolea
ficare stnc` sau bloc de lav` uscat`, fiind nevoie de foarte multe
manevre. Beth se ]inea strns de scaun pentru a nu fi aruncat`
\ntr-o parte sau alta. |[i d`duse drumul la centur` pentru c` nu mai
suporta strnsoarea. Capul \ncepuse s`-i vjie \ngrozitor din cauza
hurduc`ielilor.
Te sim]i bine? se interes` Gaynor.
Beth arunc` o privire spre profilul grav al [oferului. Se sim]ea
mai r`u ca niciodat`, dar nu \ndr`zni s` spun`. Incidentul din tab`r`
o marcase. Probabil c` reac]ia fusese una tipic`, avnd \n vedere
c`-l revedea pe Allan dup` atta vreme [i descoperea c` \nc` mai e
c`s`torit` cu el.
Dar tu?
Brusc, el schimb` viteza, balansndu-i pe to]i \ntr-o curb`, pe
lng` o stnc`. Gaynor se strmb`.
Ce e? \ntreb` el, uitndu-se \n oglind`.
Nu m` simt prea bine.
|nc` pu]in. Ie[im imediat \n zona de[ertic`. D`-te cu pu]in` ap`
de colonie de la bunica, \i suger` el.
Cum de nu m-am gndit la asta? s`ri Rob, ]innd-o pe dup`
umeri pe Gaynor, ajutnd-o s` caute \n geant`.

104

ANNE MURRAY

Mirosul de parfum se r`spndi \n aer Beth sim]i c` i se contract`


stomacul. |l prinse pe Allan de bra].
Opre[te! Acum!
El ap`s` brusc pe frn`. |nainte chiar ca ma[ina s` se opreasc`,
Beth se ascunse dup` ni[te stnci din apropiere. Starea ei era mai
jalnic` dect s-ar fi a[teptat. |l rev`zu pe Allan [tergndu-[i gura
dup` ce o s`rutase. {tia c` o va mustra.
Beth? o auzi pe Gaynor.
Sunt bine. Vin imediat.
Inspir` adnc de cteva ori. Nu putea r`mne acolo. Cu
siguran]`, el era deja furios pentru \ntrziere, [i o va face s`
pl`teasc`
Cineva \i puse o crp` umed` pe ceaf` [i o can` cu ap` rece \n
mn`.
Mul]umesc, Gay dar d`du cu ochii de chipul \mpietrit al lui
Allan.
Sim]i c` o iau din nou fiorii; fiecare fibr` a corpului ei se \ncord`
\n a[teptarea furtunii ce avea s` se abat` asupra ei.
Allan se ghemui [i-i duse cana la buze. N-o sc`p` din ochi ct
timp lu` cteva \nghi]ituri. Apa o mai calm`, [i-i cl`ti gtlejul uscat.
Apoi, el \i puse \n palme crpa umed`.
{tege-te pe fa]`.
Beth \l ascult`. Sim]ea c`-[i recap`t` puterile, pu]in cte pu]in.
Sunt mai bine acum, zise ea \ntr-un final. Haide, putem pleca
oricnd vrei. Niciodat`Nu [tiu de ceNu mi-a mai fost r`u pe
ma[in` pn` acum. M` simt ridicol.
Nu e nevoie, o lini[ti el. La fel sunt [i Hofi cu Gaynor. Oricum,

|N }ARA GHEIZERELOR

105

la tine nu cred c` e vorba de r`u de ma[in`.


Ea ridic` privirea, \ntreb`toare.
Ai trecut prin cteva [ocuri \n ultimele zile.
Rostea cuvintele f`r` grab`, inexpresiv, dar ochii lui sormoneau
parc` \n sufletului ei. Oare de ce ? se gndea Beth.
Dac` e[ti sigur` c` te sim]i mai bine, se ridic` el \n picioare,
du-te pn` la Hofi. A \ntrebat de tine.
Da, sigur c` da.
Allan deja p`[ea spre ma[in`, iar Beth r`mase [i-l urm`ri. De ce
venise tocmai el? De ce nu trimisese pe unul dintre ceilal]i pasageri?
Se \ntoarse [i ea. Rob umbla \n sus [i-n jos dup` Gaynor, [i ea
foarte palid`. Lucille era v`dit nemul]umit` de situa]ie.
Hofi? o \ntreb` Beth pe femeie.
Aceasta \i ar`ta un loc \ntre stnci, unde Beth o g`si pe prietena
ei chircit`.
E \n regul`. Eu sunt, anun]` ea.
Ah, Beth, nu credeam c` vom ajunge astfel.
Acum vreau s`-mi spui adev`rul, o opri Beth. Ce s-a \ntmplat?
Nu e[ti \n apele tale de cnd am ap`rut eu. Nu te mai po]i preface.
Gunnar \ncepe s` se \ngrijoreze; [i eu la fel.
Nu s-a \ntmplat nimic, r`spunse ea surznd. Cred c` sunt
\ns`rcinat`.
Hofi, m` bucur a[a de mult pentru tine, s`ri Beth fericit`,
strngnd-o de mn`.
Apoi, amintirile n`v`lir` din nou. Odat`, se gndise [i ea la copii.
Nu [i-i dorise pe loc. Nu dorea s`-l \mpart` pe Allan cu nimeni, nici
chiar cu rodul iubirii lor. Din cauza temerilor ei, a planurilor de

106

ANNE MURRAY

carier`, a amn`rilor, trecuse prin doi ani tumultuo[i, de


singur`tate, ani \n care munca nu reu[ise s` umple golul din sufletul
ei.
Probabil c` toate aceste gnduri i se citeau pe fa]`, c`ci Hofi o
consol` imediat.
Beth \ns` mna celeilalte o opri.
Haide, \ncerc` ea s` par` vesel`, mai bine ne \ntoarcem. Rob
face ni[te ceai. Sunt sigur` c` te vei sim]i mai bine.
Voi, englezii, crede]i c` toate r`spunsurile se afl` \ntr-o can` cu
ceai, o ironiz` femeia.
Poate nu chiar toate, dar cteodat` s` [tii c`-]i d` idei.
Beth, te rog s` nu-i spui lui Gunnar despre copil.
Bine\n]eles c` nu, accept` Beth, cu toate c` era surprins`. Tu
trebuie s`-i spui.
|nc` nu. Cel pu]in, pn` nu ajungem \napoi.
Nu po]i a[tepta chiar att de mult, se \ncrunt` Beth. Dac` ]i se
face din nou r`u? Gunnar deja \[i face griji. Dac` nu-i spui, \l aduci
\n pragul nebuniei.
Te rogNu-i spune. O s`-i spun eu la momentul potrivit,
atunci cnd am s` fiu sigur`
Se opri tremurnd, iar Beth \n]elese imediat.
}i-e team` de o alt` dezam`gire?
Alt`dat` nu era a[a, plec` ea ochii; n-am avut niciodat`.. [i-[i
frec` pntecul.
Bine, dar te rog s`-i spui. Nu te feri de el. Te iube[te [i o s`-[i
doresc` s` \mpart` cu tine totul fie c` sunt clipe fericite sau triste.
Dar nu m` tr`dezi, nu? insist` Hofi.

|N }ARA GHEIZERELOR

107

Nu.
Allan verifica pneurile ma[inii, \n timp ce ceilal]i erau aduna]i \n
jurul micii buc`t`rii. Gaynor, complet ref`cut`, \mp`r]ea mncare [i
ceai. Observndu-le, f`cu o glum` pe seama r`ului de ma[in` era
pentru prima oar` cnd se confrunta cu a[a ceva.
Gunnar \[i \mbr`]i[` dr`g`stos so]ia [i o s`rut` de cteva ori,
fericit c` o vede s`n`toas`. Imaginea lor era pentru Beth \nc` o
dovad` a pierderii suferite; \l c`ut` din priviri pe Allan. F`r` ca ea
s`-[i dea seama, el se al`turase grupului. Lucille se apropiase de el
pe furi[, iar acum \l ]inea de vorb`.
Allan o asculta aplecat, \ns` nu o privea pe b`trn`, ci pe Beth.
Ochii lui sc`p`rau; se putea citi \n ei un amestec de ur` [i de dorin]`
ne\mplinit`, care o sec`tuia pe Beth de orice putere.
|nv`luit` de privirea lui, Beth tres`ri speriat` cnd Gaynor o
strig` la un moment dat.
Vrei ceva? Allan a spuss c` e mai bine s` mnc`m acum, ca s`
nu ne mai oprim mai \ncolo. Am f`cut ni[te sandvi[uri.
Rob \ncerc` s-o prind` pe fat` de talie, dar aceasta \l respinse
chicotind, de[i se vedea clar c` nu reac]ionase serios.
Cred c` pute]i lua o pauz`, zise Beth. M` ocup de prnzul
meu.
Ce amabil` e[ti, rse Gaynor.
Iar eu sunt de acord cu ea, \nt`ri Rob, primind-o pe fat` \n
bra]ele lui.
Eugene observ` c` cei doi tineri se \ndep`rteaz` [i ceru
explica]ii.
Mergem s` vedem [an]urile de lav`, r`spunse Rob. Veni]i ?

108

ANNE MURRAY

Nu, le-am v`zut deja.


Se \ntoarse la grup, \nfruntnd c`ut`turile iritate ale so]iei sale,
care nu-l mai sl`bea cu observa]ile ei.
Beth \[i turn` ni[te ceai ; se sprijini de mas`, ]innd cana \n
ambele mini. Nu voia s` m`nnce, de[i [tia c` ar trebui s` ia ceva
\n gur`. Allan intr` [i el \n buc`t`rie, \ntunecnd spa]iul cu statura
lui. Acum, locul i se p`rea lui Beth claustrofobic, a[a c` se retrase
\ntr-un col].
Ignornd-o, Allan \[i turn` cafea [i se servi cu un sandvi[. Beth
\ncepea s` fiarb` de furie. De ce nu spunea nimic? Chiar avea de
gnd s-o ignore? Ca [i cum ea nu s-ar fi aflat acolo?
Auzind-o parc`, se \ntoarse spre ea, sprijinit de mas`.
Spune-mi ce s-a \ntmplat cu Hofi.
Preocuparea lui venea ca un balsam peste grijile lui Beth, de[i
nu-i \n]elegea atitudinea. Probabil c` citise pe figura prietenei ei
problemele cu care se confrunta.
|mi sunt prieteni apropia]i, [i vreau s` [tiu adev`rul.
Beth fr`mnta cana \n palme, ne[tiind ce s` r`spund`. |[i d`duse
cuvntul de onoare \n fa]a lui Hofi.
Hofi e prietena mea cea mai bun`
{i te-a rugat s` nu spui nim`nui, ghici el.
Beth \ncuviin]`, u[urat`.
Uite ce e, fiind conduc`tor de grup, am responsabilitatea
tuturor.
{tiu, \l privi ea \n ochi. Nu s-a \ntmplat nimic. Adic`, nu e
bolnav` sauE doar
E \ns`rcinat`? se lumin` Allan.

|N }ARA GHEIZERELOR

109

{i \ngrozit` c` dac`-i spune lui Gunnar \nainte ca vestea s` fie


confirmat` de doctor, o s`-l piard`. {tiu c` sun` ridicol, dar e foarte
vulnerabil` din punct de vedere emo]ional. I-am promis c` n-o s`-i
dezv`lui nimic lui Gunnar.
Faptul c`-i vorbea lui Allan despre problema lui Hofi o f`cea s`
uite toate animozit`]ile dintre ei, precum [i teama pe care i-o
inspira.
|[i doresc un copil de atta vreme. |n ultimii ani au avut mai
multe alarme false. Tocmai de aceea se teme [i mai mult, acum c`
\ntr-adev`r poate reu[i. E singura ei metod` de a nu trece printr-o
alt` dezam`gire.
{i vrea s` continue sarcina normal?
Da. Dar nu v`d cum o s` reu[easc`.
Nici n-are cum, zise el ferm. Nici nu discut`m. O s` aranjez s`
fie spitalizat` cnd ajungem la Herdubreidarlindar. Gaynor poate
prelua sarcinile ei de la buc`t`rie; \i d`m astfel [ansa de a se face
util`, s`-[i pun` \n valoare calit`]ile.
Beth \i \ntoarse spatele, \ncercnd s`-[i ascund` impulsul de
gelozie ce o \ncerca [i care i se p`rea ridicol. Gaynor era frumoas`,
amuzant`, iar acum c` Rob o adora, Allan admitea [i el c` o g`se[te
atractiv`, ceea ce-i f`cea via]a un chin.
Bine\n]eles; nu trebuie s` prejudiciem expedi]ia.
Allan trnti cana [i sandvi[ul pe mas` [i o prinse pe Beth de
umeri, for]nd-o s`-l \nfrunte.
La naiba cu expedi]ia. Hofi deja a riscat prea mult. E [i copilul
lui Gunnar. Are dreptul s` [tie ce se \ntmpl`, pentru numele lui
Dumnezeu. Crezi c` mie ? Dac` am fi avut

110

ANNE MURRAY

O eliber`, oprindu-se \n u[`, cu capul plecat.


Spune-i lui Hofi c` eu te-am silit s`-]i \ncalci promisiunea. D`
vina pe mine, [i disp`ru.
Beth \[i frec` locul unde \nc` mai sim]ea strnsoarea lui.
"Dac` am fi avut"
Ca \ntr-o revela]ie, abia acum \[i d`dea seama ct de mult
suferise [i el. N-o mai \ncercau sentimente de furie sau de mndrie,
ci o nesfr[it` senza]ie de vid interior, irecuperabil. Clipi de cteva
ori pentru a alunga lacrimile.
Allan, [opti ea, oare ai s` po]i vreodat` s` m` ier]i?
Cnd ie[i, \i g`si pe cei trei prieteni discutnd. Allan p`rea foarte
serios, Hofi indecis`, iar Gunnar confuz. La un moment dat, Hofi
[opti ceva la urechea lui Gunnar. Figura acestuia se schimb`, de la
incertitudine la exaltare. Strig` de fericire, [i o cuprinse pe Hofi \n
bra]e, rotind-o \n aer ca pe-un fulg, s`rutnd-o continuu.
Un copil, strig` el!
To]i ceilal]i alergar` s` afle ce s-a \ntmplat.
O s` am un copil!

Capitolul 7
Trecuse de ora amiezii cnd se puser` din nou \n mi[care,
intrnd \n ]inutul nisipos. Deasupra lor se a[ternuse o perdea grea
de nori; din ce \n ce mai mul]i se adunau pe cer, amenin]`tori,
antrena]i de vntul puternic. Ma[inile mergeu contra rafalelor reci,
t`ind aerul cu furie.
E cam s`lbatic pe-aici, observ` Gaynor.
Niciun semn de via]`; nu se vedeau nici p`s`ri, nici plante, nici
m`car vreun firicel de iarb`.
Beth se juca nervoas` cu aparatul din poal`, \ncercnd s` se
auto\ncurajeze. Combina]ia dintre cerul plumburiu [i ]inutul acela
uscat i se p`rea complet neprimitoare [i dezolant`. Chiar [i lumina
p`lise.
Din cnd \n cnd, ochii \i alunecau spre profilul \ncordat al lui
Allan. Trebuia s` vorbeasc`. De data asta, ea va fi cea care va
deschide discu]ia [i-i va da explica]ii. |ndat` ce va afla despre tat`l ei,
va \n]elege de ce afugit. Ct de la[` fusese! Vorbea despre

112

ANNE MURRAY

dragoste, ca [i cum doar ea ar fi fost implicat`. Se \ntoarse repede la


priveli[tea de afar` [i-l prinse instinctiv pe Allan de bra].
Ce e aia? se alarm` ea, ar`tnd un vrtej \ntunecat care se l`sa
din \naltul cerului.
Alan se uit` [i el pe geam, \njur`, [i ap`s` pe frn`. Apoi, \i rug`
pe pasageri s`-[i pun` centurile de siguran]`.
O furtun` de nisip.
|l anun]` pe Gunnar prin sta]ie. Acesta din urm` nu oprise, ci
continua s` traverseze de[ertul. Beth s`ri afar` din ma[in`.
Vntul \i r`v`[i p`rul ; ea \[i mic[or` ochii ataca]i de mii de
particule de nisip. O pi[cau de pielea fe]ei [i a minilor. Reu[i s`
prind` cteva instantanee, cu toate c` perdeaua de nisip amenin]a
asupra lor din ce \n ce mai jos. Pe jum`tate \ntoars`, prinse Land
Roverul lui Gunnar la c]iva metri mai \ncolo, chiar \n momentul \n
care un fulger str`pungea orizontul, luminnd totul \n jurul lor.
Beth! |ntoarce-te! ordon` Allan.
Vin, [i mai f`cu \nc` o poz`, dup` care intr` repede \napoi.
Ziua se f`cu noapte; totul vjia; particulele de nisip se izbeau
\ncontinuu de metalul caroseriei [i de sticla geamurilor.
Gaynor scncea, panicat`, iar Rob o lini[tea. Beth [i-i \nchipuia
strn[i unul \n bra]ele celuilalt, iar invidia o m`cina adnc.
}innd aparatul \ntr-o mn`, Beth se prinse cu cealalt` de scaun.
Vntul \ncepea s` zgl]ie ma[ina, ca [i cum ar fi \ncercat s-o ridice
de la sol.
Era con[tient` de ceea ce se \ntmpla, dar pe m`sur` ce [uieratul
se \nte]ea [i aerul devenea irespirabil din cauza nisipului, sim]ea c`
cedeaz` nervos. |ntunericul punea st`pnire pe \ntreaga zon`.

|N }ARA GHEIZERELOR

113

Sim]i cum Allan se foie[te. |nchidea ventila]ia.


Verific` geamul; s` fie bine \nchis.
Gura [i nasul \i erau pline de nisip. |i era greu s` respire. |ncerc`
s` \nghit`, dar nu reu[i din cauza usc`ciunii. Nu vedea chipul celui
de al`turi. Vntul, incredibil de puternic, \ncepea s`-i \nghit`.
Beth, \i aminti el, fereastra.
Beth l`s` aparatul din mn` [i se prinse de mnerul u[ii. Ma[ina
scr[ni din toate \ncheieturile, lovit` din toate p`r]ile de vijelie. Beth
lu` o gur` de aer [i tu[i.
Allan se lungi pn` la u[a ei, tr`gnd de ea. {uieratul se mai
domoli pu]in. Apoi, el vru s` se retrag` pe scaunul lui. Cu o mi[care
involuntar`, Beth se ag`]` de el, aproape incon[tient`; sim]ea
nevoia unei fiin]e umane lng` ea.
Pentru o clip`, el nu reac]ion`, apoi degetele lui \ncepur` a-i
masa \ncheieturile, lini[titor.
Teama \ncepea s-o p`r`seasc`. Allan \[i strecur` un bra] pe
sp`tarul scaunului [i se apropie de ea. Beth oft`.
Gura lui \i atingea urechea.
Ar trebui s` prime[ti un premiu dac`-]i ies pozele, rosti el
destul de tare ca s` acopere zgomotul de-afar`.
Dac` ai spus bine.
Glasul ei era \necat, \ngrozit de ceea ce s-ar fi putut \ntmpla
dac` s-ar fi r`sturnat cu tot cu ma[in`.
Cred c` aparatul e plin de nisip. Dar a meritat. Nici n-am avut
timp s` gndesc. Era pus pe declan[are automat`, rse ea.
|i sim]ea atingerea cald` [i puternic`. |i conferea siguran]`.
|ntreg trupul lui emana c`ldur`. Din spate se auzeau f[ieli [i

114

ANNE MURRAY

murmure. |ncerc` s` le ignore semnifica]ia, \ns` \[i aducea aminte


de primul ei s`rut cu Allan, iar trecutul o bntuia din nou cu dorin]e
ce nu mai puteau fi \mplinite. Revela]ia propriilor sentimente c`zu
asupra ei precum fulgerul ce str`pungea \ntunericul cerului. |nc` \l
iubea.
Buzele lui moi \i mngiau obrazul ; mi[carea lor era una
provocatoare, ca [i cum ar fi ac]ionat \mpotriva voin]ei lui.
Inima lui Beth \ncepu s-o ia la goan`, iar accelera]ia ei \nlocui
orice alt zgomot \nconjur`tor. Se trase mai aproape de el. |l sim]ea
lipit de ea; \[i l`s` capul \n bra]ele lui, iar Allan \[i lipi obrazul de al
ei. Tr`ia o clip` de pace interioar` cu tot tumultul de-afar`.
Gura lui o surprinse pe a ei, o atingere incredibil de delicat`.
Apoi, Allan \i lu` fa]a \ntre palme, dezmierdndu-i pielea gtului.
Beth \ncepu s` tremure. Uitase for]a miraculoas` a atingerilor
sale. Ceea ce sim]ea acum era o senza]ie nou`, de[i att de familiar`.
Gura ei se deschise precum o floare, d`ruindu-se buzelor lui. |[i
r`sfir` degetele prin p`rul lui, recunoscndu-i particularit`]ile. Allan
\i \ndep`rt` geaca pentru a-[i plimba degetele pe formele trupului
ei. Incapabil` s` se mai sustrag` senza]iilor reprimate att de mult
timp, Beth se arcui \n bra]ele lui. O mn` o trase [i mai aproape de
el, prinznd-o de talie.
Dintr-o dat`, aparatul de fotografiat devenise o barier`. Cei doi
se oprir` \ncercnd s`-l \ndep`rteze, respirnd rapid. Chiar cnd
Allan prinse cureaua aparatului, ridicndu-l, \ntunericul \ncepea s`
se destrame.
Pentru o clip`, niciunul nu f`cu vreo mi[care. |n v`lul nop]ii,
ochii lui aveau o lucire s`lbatic`, \nfometat`, care o s`get` pe Beth

|N }ARA GHEIZERELOR

115

precum un pumnal. Apoi, relundu-[i pozi]ia ini]ial`, Allan d`du


drumul curelei.
Amndoi plecar` ochii. Obrajii ei ardeau; \ncepu s` se scuture de
nisipul din p`r [i de pe haine. Apoi trecu la lentile. Era perfect
con[tient` de b`rbatul de al`turi [i de flac`ra ce ren`scuse.
La fel de repede precum se iscase, furtuna se calm`. Prin valurile
de nisip l`sate pe geamuri \ncepea s` se \ntrevad` lumina zilei.
Rob [i Gaynor sl`bir` \mbr`]i[area \n care erau \ncle[ta]i, fo[nind
din nou, [i chicotind.
Hei, rse fata, asta chiar a fost bun`!
Fiecare cu ce poate, o ironiz` Rob.
M` refeream la furtun`, \l \nghionti ea.
Normal, la ce altceva? Am aranjat o furtun` de nisip special
pentru tine. Furtunile de nisip sunt specialitatea noastr`. Nu-i a[a,
Beth?
Nu m` include [i pe mine \n asta, rse ea peste um`r. Eu nu
iau parte la deciziile majore. |mi aduc [i eu contribu]ia ca simplu
participant.
Allan se asigur` c` totul e \n regul` \n ma[ina cealalt`. Apoi, cu o
crp` moale, \ndep`rt` nisipul de pe parbriz [i-[i v`zur` de drum.
Beth privea afar`, pierdut`. Nu era de fapt atent`. Poate c` ea \l
iubea pe Allan, dar el? Chiar dac` erau din cnd \n cnd arunca]i
unul \n bra]ele celuilalt, atitudinea lui fa]` de ea nu se schimbase
deloc.
Dar nici nu era de mirare! Ea \i \n[elase \ncrederea o dat`.
Umbrele trecutului se dovediser` mai puternice dect dragostea ce
i-o purta. N-ar fi putut s`-l \nvinuiasc` pentru c` \ncerca s` se ]in` la

116

ANNE MURRAY

distan]`. Deci, trebuia s` g`seasc` o metod` de a-i rec[tiga \ncrederea [i de a-i dovedi c` merit` dragostea lui.
Dar avea oare curajul s` fac` o asemenea mi[care? Abia ieri, el \[i
[tersese buzele de urma s`rutului ei, ca [i cum acesta l-ar fi
contaminat cu ceva. {i o blestemase pe fa]`. Iar acum, cu cteva
momente \n urm`, \i ar`tase o cu totul alt` latur` a sa. |n cele cteva
clipe trec`toare, toat` suferin]a [i durerea trecutului disp`ruser` \n
nevoia pe care o sim]eau unul pentru cel`lalt.
|ns` cnd nu mai erau \mpreun`, el se distan]a, [i-i p`rea lui
Beth c` se retrage undeva unde ea nu-l putea ajunge.
Se temea. Se afla pe marginea pr`pastiei [i nimic n-o putea opri
s` fac` urm`torul pas. {i nici ea nu era con[tient` de ceea ce vrea s`
fac`.
Land Roverul frn` brusc, trezind-o la realitate. Allan coborse \n
fug`. L`sase portiera deschis`, iar vntul \ncepea s` aduc` din nou
nisip \n`untru. |naintea lor se deschideau malurile unui ru
\nvolburat.
Lund aparatul, Beth s`ri [i ea din ma[in`. Rob [i Gaynor o
urmar`.
Gunnar deschisese trapa. Eugene se interesa dac` este totul \n
ordine. Hofi \i d`du so]ului ei o folie de plastic [i banda adeziv`.
Trebuie s` izol`m motorul, explic` Hofi, ca s` trecem rul. S`
sper`m c` nu se stric` nimic.
Allan scoase din portbagaj o pereche de cizme de cauciuc [i o
frnghie, \ntorcndu-se la ma[ina lui Gunnar. Apa \i ajungea pn` la
pulpe. Cei doi b`rba]i \ncepur` s` lege frnghia de bara de metal a
primei ma[ini.

|N }ARA GHEIZERELOR

117

De ce fac asta? se interes` Gaynor.


O s` trag` Land Roverul prin ap`, r`spunse Rob.
Serios?
Da; o s`-l vezi imediat cum prinde funia cu din]ii [i trage.
Hofi [i Beth schimbar` priviri amuzate, \n timp ce Gaynor a[tepta
cu sufletul la gur` ca Allan s` fac` urm`toarea mi[care. Rob nu se
mai putu ab]ine [i izbucni \n rs, iar fata, realiznd c` o tachineaz`,
\ncepu s`-i trag` palme u[oare.
M` tot duci de nas, iar eu pic de fraier`!
El o \mbr`]i[`, [i-i s`rut` nasul.
Trebuie s` g`sesc o cale s`-]i curm apuc`turile violente.
A, da? Tu [i \ngrijitorii de vaci din Dallas.
Gaynor p`rea mai fericit` ca niciodat`, iar p`rul l`sat \n b`taia
vntului [i chipul nemachiat o ar`tau mai frumoas` ca oricnd. Beth
reu[i s`-i surpind` pe cei doi \ntr-o ipostaz` foarte romantic`. Lucille
interveni imediat, cu un zmbet fals pe chip.
Gaynor, draga mea, mai bine am ajuta [i noi \n loc s` pierdem
vremea. Sunt sigur` c` e ceva de f`cut. Nu-i a[a, Hofi?
Amndou` prietenele \ncercau s` se ab]in`.
Da, cred c` da. Allan testeaz` apele deocamdat`. Dar ar fi o
idee bun` s` golim ma[inile. La scaunele din spate o s` g`si]i ni[te
folii de plastic. V` rog s` pune]i tot ce ave]i \n ele. Apoi, o s` le leg`m
pe capote.
Lucille f`cu un semn c` a \n]eles, iar Hofi se \ntoarse spre fiica ei.
Gaynor, vino cu mine. Trebuie s` ne ocup`m de mncare.
{i \ncepu s`-i explice ce era de f`cut. Apoi, \ntorcndu-se,
constat` cu stupoare c` Lucille nu se clintise din loc.

118

ANNE MURRAY

E vreo problem` ?
Lucille pufni de cteva ori, aruncnd s`ge]i veninoase spre Rob,
[i \nc` o privire nemul]umit` spre fiica ei. Apoi \nchise gura,
\ntorcndu-se spre ele.
Cred c` ar cam trebui s` ne gr`bim, anun]` Hofi.
Beth se gr`bi s` fac` o poz` femeii, care mergea mndr`,
autoconsolndu-se. {tia c` Lucille \ncearc` s` fac` totul pentru fat`,
iar dup` standardele ei, Allan era mai potrivit dect Rob. Nu-i era
u[or s` accepte faptul c` [i Gaynor avea dreptul s` aleag` de una
singur`, mai ales cnd alegerea nu era una dintre cele mai r`s`rite.
|n cteva minute totul era preg`tit, [i toat` lumea se instalase pe
malul rului pentru a-l urm`ri pe Allan.
De ce s-a dus a[a de departe? \ntreb` Eugene. Acolo, rul e de
dou` ori mai mare.
Pentru c` acolo apa nu e la fel de \nvolburat` ca aici.
Prin obiectivul aparatului, Beth vedea apa trecnd de genunchii
lui Allan. La un moment dat, piciorul lui alunec`, iar el se rostogoli
pe o piatr`. Inima ei tres`ri.
Ce face? murmur` b`trnul. De ce n-o ia direct? Dac` merge
a[a, o s` ajung` mult mai departe de locul din care a pornit.
Curentul e foarte periculos, explic` Rob. Deci, ma[inile o s` fie
pu]in trte la vale. E mai bine s-o lege \n amonte, iar noi s` trecem
rul \n diagonal`. Astfel, o s` plutim odat` cu curen]ii \n loc s` ne
lupt`m cu ei [i o s` ajungem exact \n locul \n care vrem.
|ns` apele nu p`reau foarte promi]`toare.
Cu pu]in noroc, ad`ug` Rob.
De ce-l trecem acum? Parc` Allan spunea c` e mai bine s`-l

|N }ARA GHEIZERELOR

119

trecem diminea]a, cnd are cel mai sc`zut nivel.


Aici nu se va sim]i diferen]a, zise Gunnar. Cu siguran]`, apele
vin de la ghe]ar, iar cum \n iulie [i-n august ghea]a se mai tope[te,
nivelul e crescut zi [i noapte. Pentru Hofi, trebuie s` trecem acum,
o privi el pe so]ia lui. Dac` nu, s-ar putea s` nu mai prindem
leg`tura cu avionul de mine.
Apoi se duse s`-l ajute pe Allan.
Bun, deci eu am s` trec primul, da? zise Gunnar.
Da, \ncuviin]` Allan. Dar, ca m`sur` de precau]ie, s` nu-]i pui
centura. Dac` dai peste o piatr`, ri[ti s` iei ap` [i nu mai ai sc`pare.
Cu to]ii \l privir` pe Gunnar cum trece cu ma[ina [i cu buc`t`ria
remorcat` spre malul stncos, spre locul \n care apa se adncea.
Apoi, \ntorcnd-o spre direc]ia curentului, se lans` \ntre valuri.
Ambele vehicule erau duse de ape cu mare u[urin]`, uneori chiar \n
direc]ii opuse. Cei doi b`rba]i aveau mult de furc`. De multe ori
ro]ile se loveau de pietrele de pe fund, dar nimeni nu avea cum s`
[tie ce se afl` dedesubt.
Beth f`cu ni[te poze, dup` care l`s` aparatul, urm`rindu-i
\ncordat`.
E mai r`u ca un co[mar, murmur` Gaynor. A[teptarea asta m`
omoar`. De ce merg a[a de \ncet?
Ca s` nu dea peste un val mare, o \mbr`]i[` Rob. Ar putea lua
ap` la motor. Tot de aceea nu trebuie s` se opreasc`. |nc` pu]in [i
a ajuns.
Chiar \n acele clipe, Land Roverul p`ru c` \ncepe s-o ia la vale,
apoi \n]epeni \ntr-o pozi]ie incomod`.
Gunnar cobor\ geamul.

120

ANNE MURRAY

Te-ai \mpotmolit sau te-ai lovit ? \ntreb` Allan.


Cred c` la roata din fa]`, zise cel`lalt \ncercnd s` porneasc`
din nou motorul.
Rob, ai ni[te cizme?
Rob f`cu semn c` da [i se duse dup` ele.
Uite cum o s` fac pneumonie, strig` el [i p`[i \nainte.
Scuze, dar trebuie s` m` aju]i. N-am cum s`-l scot pe Gunnar
dac` nu-i t`iem cauciucul.
Beth \[i cufund` mna \n ap`. Era rece ca ghea]a, aproape
imposibil de stat \n ea. Pentru o clip`, degetele p`reau c`-i iau foc,
pentru ca dup` aceea mna s`-i amor]easc` aproape complet. {i-o
retrase. St`tuse a[a mai pu]in de treizeci de secunde. De[i [osetele
groase [i bocancii \i salvau de la impactul cu pietrele de pe fund,
b`rba]ii nu se puteau \mpotrivi apelor, care \n anumite locuri
ajungeau peste genunchi. Chiar [i cu cizme de cauciuc, tot se sim]ea
senza]ia de r`ceal`.
Gunnar \ncerca din r`sputeri s` ambaleze motorul.
Beth! strig` Allan, f`r` a sc`pa din ochi ma[ina. Vreau s` preiei
tu volanul de la Gunnar pn` pe cel`lalt mal.
O fulger` cu ni[te ochi reci, iner]i, care iscar` \n ea un sentiment
de furie, chiar dac` totul se f`cea de dragul situa]iei. De ce nu putea
[i ea s` reac]ioneze la fel? De ce atunci cnd \l privea, \i sim]ea \nc`
gustul, c`ldura trupului, atingerile care-i ap`sau carnea? Cu un efort
suplimentar, \[i [terse din minte toate aceste imagini, \ncercnd s`
se concentreze la solicitarea lui.
Pierdem timpul dac` va trebui s` intru [i eu cu ma[ina ca s` o
scot pe asta. Dac` se opre[te motorul

|N }ARA GHEIZERELOR

121

Cu toate cuno[tin]ele limitate pe care le avea despre o asemenea


treab`, Beth \[i d`dea seama c` nu era nici timpul [i nici locul
potrivit pentru alte \ntreb`ri. Dac` pierdeau un vehicul, ar fi trebuit
s` abandoneze expedi]ia, [i ar fi avut probleme [i cu transportul
\napoi spre lumea civilizat`.
Po]i s-o faci?
Ea accept`.
De ce nu pot eu s` fac asta? scr[ni Eugene. Vreau s` ajut.
Nu cred c` ai mai condus a[a ceva, zise Allan.
Nu, dar ce naiba poate fi
Beth a condus, \l \ntrerupse Allan, [i nu mai e timp. Oricum,
ea ea mai u[oar` dect tine [i vreau o greutate ct mai mic` pe
partea cu roata afectat`.
De unde naiba [tie c` ea a mai condus? se mir` Eugene spre
so]ia lui.
Nu m` \ntreba pe mine. Se pare c` se petrec multe lucruri de
care noi nu [tim.
Bun; urc` pe spatele meu, [i ]ine-]i picioarele sus.
Beth \nghi]i \n sec, ]innd strns aparatul.
Nu-l la[i mai bine la mal? E cam scump [i nu cred c` vrei s`-l
\neci.
Nici nu m` gndesc, se \nc`p`]n` ea. Pentru asta am venit aici,
nu uita.
N-am uitat nimic, r`spunse el lini[tit.
Oricum, sim]i ea nevoia s` adauge ceva, dac` nu m` scapi, nu
p`]esc nimic.
Bine, dar s` [tii c` prioritatea e

122

ANNE MURRAY

{tiu ce trebuie s` fac. Gata?


|l prinse de umeri [i se c`]`r` pe el, ]inndu-se strns ct timp el
travers` rul, p`[ind cu grij` pe fiecare piatr`. Allan o strngea [i el
tare. Beth \i atingea p`rul cu obrazul. |i adulmeca mirosul pl`cut [i
o str`b`tu un fior cald prin tot trupul. La un moment dat el p`[i
gre[it [i se dezechilibr` u[or, dar, eliberndu-[i una din mini, reu[i
s` se men]in` la suprafa]`.
E[ti bine? \ntreb` el cu un glas ciudat.
Da, r`spunse ea.
{i dintr-o dat` adev`rul ie[ea la iveal`. |n ciuda situa]iei critice,
Beth n-avea nici cea mai mic` team` c` ar putea s-o scape, chiar dac`
deja \nghe]ase \n ap`.
Dac` ar fi fost altcineva\ncepu el f`cnd-o s` tresar`
risipindu-i toate ideile de dinainte.
Deci, n-o rugase pentru c` avea \ncredere \n ea, ci pentru c` era
ultima porti]` de salvare.
Dar nu este, \l \ntrerupse ea. Nu-]i face griji, Allan. O s` fac tot
ce pot s` duc ma[ina dincolo f`r` s-o distrug.
Nu m` refeream la afurisita aia de ma[in`, s`ri el; ar fi vrut s`
continue, dar tensiunea era att de mare, \nct Beth nu \ndr`zni
s`-i cear` detalii.
Ma[ina st`tea de-a latul apei, cu partea [oferului opus` sensului
de curgere, astfel \nct apa o ocolea. Cnd Gunnar deschise u[a,
valurile se ridicau pn` aproape de caroserie. Chipul lui schi]` o
grimas` \n momentul \n care apa \i intr` \n cizme. Apoi, cu mi[c`ri
iu]i, o trecu pe Beth de la Allan \n`untru.
Ea puse piciorul pe pedale imediat. Motorul se \nec`, dar ea \l

|N }ARA GHEIZERELOR

123

tur` de cteva ori. Picioarele \i tremurau; cu greu reu[ea s`-[i dea


seama ct de mult trebuie s` apese pedalele. Transpirase toat`
a[teptnd, sub presiunea timpului ce se scurgea, comenzile lui
Allan. {tia c` fiecare clip` \l cost` foarte scump.
P`streaz` cea mai mic` vitez` [i n-o brusca, \i aminti el \nainte
de a \nchide u[a.
Dac` motorul murea [i expedi]ia se anula, va fi doar vina ei.
O s` desfac buc`t`ria, apoi o s` strig, iar tu va trebui s`
porne[ti, bine ?
Ea \ncuviin]`. Nu avea mult de mers. |ndat` ce ro]ile din fa]`
atingeau malul
Beth, zise el prin geamul deschis, o s` te descurci, draga mea;
relaxeaz`-te.
Beth se \ntoarse spre el, dar nu-l mai prinse. Dintr-o dat`, se
sim]i singur`. Ceea ce era ridicol, \[i zicea. Allan, Rob [i Gunnar se
aflau la doar c]iva metri dep`rtare. Ap`s` din nou pedala [i se uit`
\n oglinda din stnga, s` vad` ce se \ntmpl`. "Draga mea", \i
spusese.
Hofi se urcase \n cealalt` ma[in` [i cobora u[or spre ru.
Gata, Beth, du-te!
De[i a[teptase \ncordat` acel semnal, tres`ri \n clipa \n care se
auzi strigat`. La fel se \ntmpl` [i cu talpa care mu[c` din pedal`,
motorul se zvrcoli pu]in, dndu-i emo]ii. "Nu muri, te rog, nu la
mine", se ruga ea. Mut` schimb`torul \n prima vitez` [i se ag`]` de
volan ca [i cum acesta ar fi echivalat cu via]a \ntreag`.
Nici n-avea timp s` se \ntrebe cum se descurca prietena ei sau
dac` b`rba]ii nu \nghe]aser` de ct timp st`teau \n apele reci ale

124

ANNE MURRAY

rului.
Motorul \ncepu s` prind` via]`. Automobilul vibr`, de[i Beth
\ncerca s` men]in` aceea[i presiune.
Haide, haide, scr[ni ea.
Ma[ina se ridic` din spate. Ro]ile alunecar` pe pietrele de la
fund. Beth \[i mu[c` buzele din cauza tensiunii ce ap`sa pe umerii
ei. Apoi, se mi[c`. |nnebunitor de lent. Centimetru cu centimetru,
\ncepu a se tr\ spre mal, balansndu-se deasupra bolovanilor.
Mi[carea \i d`dea fiori.
Beth urm`rea f[ia de uscat din fa]a ei de parc` ar fi fost
hipnotizat`, dorindu-[i ca aceasta s` fie mai aproape. O atinse,
\ntr-un final, [i r`sufl` u[urat`. Conduse ma[ina pn` \n vrful
movilei. Acolo opri [i \nchise ochii pentru cteva secunde. O dureau
to]i mu[chii corpului, ca [i cum ar fi alergat pentru un concurs. Dar
reu[ise. Zmbi fericit`. S`ri afar`, urlnd de bucurie, s`rind \n sus.
Se sim]ea oarecum aiurea pentru gestul ei, dar nimeni n-o remarc`.
Hofi ajunsese \n ap`, \n fa]a buc`t`riei. Dar se afla prea \n
amonte, iar cei trei b`rba]i se trudeau s` \ntoarc` remorca pentru a
o prinde de Land Rover. Fundul ma[inii atinse o piatr` mare [i
scr[ni agonic. B`rba]ii strigau din toate p`r]ile. Land Roverul coti,
\ntorcndu-se pe sensul de curgere. Cu to]ii \ncepur` s` trag` de
remorc`; chipurile lor se contorsionar`.
Pn` \n acel moment, Eugene se mutase de pe un picior pe altul,
ner`bd`tor [i nemul]umit c` fusese dat la o parte.
S` v` dau o mn` de ajutor, izbucni el dintr-o dat`.
Nu! Stai pe loc! strigar` Gunnar [i Allan, dar prea trziu.
B`trnul intrase \n apa \nspumat`, [i sngele i se scurse automat

|N }ARA GHEIZERELOR

125

din obraji. Se prinse cu mna de inim`.


Dumnezeule! \l auzir`, iar el se dezechilibr` [i se pr`bu[i \n
genunchi.
Lucille [i Gaynor \ncepur` s` ]ipe. Cu o ultim` sfor]are, b`rba]ii
\mpinser` [i reu[ir` s` urneasc` cele dou` vehicule. Gunnar s`ri \n
locul [oferului, plasnd-o pe Hofi \n partea cealalt`.
Rob [i Allan, se repezir` spre Eugene, prinzndu-l chiar \nainte
ca acesta c` cad` cu fa]a \n ap`. |l traser` afar`; nu mi[ca.
Gunnar duse ma[ina pe cel`lalt mal [i amndoi s`rir` imediat
afar`.
Beth, vino repede s` m` aju]i, se agit` Hofi gfind. Trebuie
Nu, Hofi. Sarcina
Dar Eugene
Eugene a trecut doar printr-un [oc, zise Gunnar sever.
E[ti sigur? De unde [tii? \ntrebar` amndou` femeile.
Cred. Dar [i dac` m` \n[el, cu ce te ajut` dac` vei pierde
copilul? A[a c` tu preg`te[te un sac de dormit [i haine uscate pentru
Eugene, apoi faci ceva cald de b`ut, \i ordon` so]iei. Beth, vii cu
mine.
Nu doar Eugene are nevoie de haine uscate, \l corect` Beth
ar`tnd spre cel`lalt mal.
Allan st`tea aplecat asupra corpului inert al b`trnului. Lucille
\ngenunchease [i ea lng` so]ul ei. Rob o consola pe Gaynor.
"Dumnezeule, doar n-a" |ns` chiar \n clipa aceea Allan \i f`cu
semn, iar Eugene ridic` brusc capul, c`utnd-o din priviri.
Te gnde[ti c` Allan ar putea r`ci, surse Gunnar.
Allan \[i poate purta singur de grij`, r`spunse ea, \nro[indu-se.

126

ANNE MURRAY

Sunt sigur de asta. La fel ca [i tine. Deci, de ce nu sunte]i ferici]i


\mpreun`?
Dar nu-i mai l`s` timp s` r`spund`, lund-o cu el.
Situa]ia trezise \n ea for]e de care nu era con[tient`. |l ajut` pe
Gunnar s` desprind` remorca. Hofi desc`rc` bagajele de pe capot`,
iar b`rbatul urc` din nou la volan, \ntorcndu-se \n ru.

Capitolul 8
Oare acele cuvinte \i sc`paser` ? Sau le spusese doar pentru a o
\ncuraja [i pentru a-[i atinge scopul, adic` de a trece ma[ina \n
siguran]` pe cel`lalt mal ? "Draga mea". |i trezea attea amintiri.
Beth \i urm`rea pe Allan [i pe Rob cum ridicau cortul. Campau
\ntr-o p`durice din apropierea rului. Ochiul se putea delecta cu
verdele ierbii m`runte ce cre[tea \mprejur, dar [i cu spectacolul
\nser`rii. Izvornd de undeva de sus, un firicel de ap` c`dea de la o
\nl`]ime de zece metri, formnd un mic lac cu ap` curat` [i rece.
Ma[inile fuseser` parcate la intrarea \n p`durice. |ntre ele,
femeile atrnaser` o sfoar` pentru uscarea hainelor. Aveau s` se
usuce destul de repede datorit` vntului. Cizmele erau o alt`
problem`. Cum nu aveau lemn pentru foc, nici nu le puteau usca
mai repede. Rob sugerase cuptorul, dar Hofi, temndu-se de
efectele negative [i de mirosul nepl`cut, refuzase. |n plus, to]i
b`rba]ii, \n afar` de Eugene, aveau perechi de rezerv`.
Beth urm`rea toate acestea de undeva de pe o movil`, aflat`

128

ANNE MURRAY

\ntre ma[ini [i corturi.


Gunnar schimbase roata distrus`. Hofi [i Gaynor strngeau
resturile r`mase de la mas`. Eugene, \nf`[urat \n sacul de dormit,
st`tea sprijinit de o stnc`. Refuzase s` r`mn` \n cort sau \n ma[in`,
de team` s` nu piard` ceva.
Apa clipocea \n spatele lui Beth, care juca pe degete un creion;
\ncerca s` scrie un fel de jurnnal al expedi]iei. Ideea \i venise \n
timpul mesei, la sugestiile lui Rob. Greut`]ile \ntlnite pe parcurs \i
adunase pe to]i \mpreun`. Acum, chiar [i Eugene glumea pe seama
sl`biciunii lui. Beth realiz` c` incidentul \l afectase mai mult dect
\ncerca s-o arate, nu doar fizic, dar [i psihic, f`cndu-l s`-[i dea
seama c` nu se poate compara cu un om mai tn`r dect el. |n
timpul mesei, glumise vesel, al`turi de ceilal]i. Dar acum, l`sat
singur, ar`ta [ubrezit [i firav.
Pentru Beth, ideea unei c`r]i scrise [i ilustrate de ea \ncepea s`
prind` contur, ca o nou` provocare pentru cariera ei. Nu [tia care
va fi reac]ia lui Oliver. Ca impresar, el trimitea de obicei pozele unor
editori, care f`ceau propriile comentarii asupra imaginilor.
Acum, \ns`, nu voia s` se despart` de nicio fotografie f`cut` pe
parcursul expedi]iei. {i nici nu era nevoit` s-o fac` ; era \n timpul ei
liber, iar Eugene \i ceruse doar copii ale pozelor, pentru a le publica.
|n trecut, vnduse multe din fotografiile f`cute \n timpul liber. Dou`
dintre acestea chiar c[tigaser` premii, Beth reu[ind astfel s`-[i
acopere costurile c`l`toriilor.
De data asta, era diferit. Nimeni n-ar fi putut s`-[i dea cu adev`rat
seama de frumuse]ea acestei ]`ri, \nc` \n formare, mai ales dac` n-o
sim]ea pe propria piele. O ]ar` a ghe]arilor, a gheizerelor, a

|N }ARA GHEIZERELOR

129

de[erturilor nisipoase, a vulcanilor ce scuipau lav` fierbinte.


Abia acum, constata Beth cu uimire ct de ata[at` era de pozele
ei. Apoi, ca printr-o revela]ie, \n]elese Allan.
El era asemenea acestui teritoriu un b`rbat al contrastelor, att
de rece [i de resping`tor la suprafa]`, dar la fel de pasional [i de
subtil \n interior. Pu]ini oameni erau accepta]i dincolo de masca pe
care el [i-o formase \nc` din copil`rie, ca m`sur` de protec]ie
\mpotriva tat`lui s`u autoritar. Acesta din urm`, ca mul]i angaja]i \n
armat`, nu fusese capabil s`-[i arate adev`rata afec]iune fa]` de fiul
s`u, c`ci ar fi \nsemnat o sl`biciune din partea lui. C`snicia
p`rin]ilor se destr`mase cnd Allan avea unsprezece ani, iar la
insisten]ele tat`lui [i pe cheltuiala lui, fusese trimis la o [coal` din
str`in`tate, "pentru a deveni b`rbat".
Cu toat` \mpotrivirea mamei, totul se f`cea spre binele lui. |n
plus, femeia mai avea pe cap [i dou` fete.
|nc` [i acum, momentul \n care Allan \[i declarase iubirea pentru
ea \i ap`rea lui Beth foarte viu [i pregnant. Se dovedise o clip` \n
care el oscilase \ntre agonia recunoa[terii [i triumful eliber`rii de
urmele trecutului.
Era pentru prima oar` cnd vorbea despre trecut, astfel c` Beth
realiz` pasul mare pe care-l f`cuse spre inima lui, din moment ce i
se confesase. De fapt, era un pas mare pentru amndoi. Allan
recunoscuse c` o iube[te, iar c`s`toria completa rela]ia. La cteva
s`pt`mni dup` aceea, pecetluiser` prin jur`mnt leg`tura lor, iar
Beth descoperi fericirea suprem`. Pentru ca apoi s` apar` fatoma
trecutului, Shalana, [i s` distrug` tot acel univers.
Chiar [i \nainte de a [ti adev`rul, o mic` flac`r` a speran]ei o

130

ANNE MURRAY

men]inuse \n via]`. Pe atunci, refuza s` recunoasc` prezen]a ei.


Acum, nu mai avea \ncotro.
Tocmai de aceea fotografiile erau foarte importante pentru ea,
de aceea n-ar fi l`sat pe altcineva s` le scrie comentariul. Expedi]ia
reprezenta un punct de cotitur` \n via]a ei.
|nc` o dat`, soarta i-l adusese pe Allan al`turi. Din punctul ei de
vedere, flac`ra pasiunii \nc` ardea, ceea ce-i cre[tea adrenalina. Ba
mai mult, erau [i c`s`tori]i.
Observa]ia lui Gunnar cum c` niciunul dintre ei nu era fericit, o
marcase. Putea oare s` spere c` [i el mai p`stra o urm` din vechile
sentimente?
Pn` la episodul cu furtuna de nisip, raporturile dintre ei
fuseser` exclusiv marcate negativ. Dar acel s`rut schimbase totul.
Tandru, intim, o reamintire a fericirilor apuse, dar [i o promisiune
a celor ce aveau s` urmeze. Dorin]a ren`scu \n inima ei. Cnd se afla
acolo, \n apele rului, Allan \i spusese "draga mea".
Aten]ie la mine pu]in, se auzi glasul acestuia.
Rob ie[i din cort, apropiindu-se, luminndu-se cnd o observ` [i
pe Gaynor. Beth, cufundat` \n gndurile ei, nu-l auzi la \nceput, [i
sc`p` creionul din mn`. Instrumentul c`zu pe caseta de aluminiu
cu zgomot, f`cndu-l pe Allan s` se \ntoarc` spre ea. Beth ro[i,
aplecndu-se dup` el. Decise ca pn` nu era sigur` de sentimentele
amndurora, nu trebuia s`-[i mai fac` speran]e sau s` mai dea
na[tere la situa]ii confuze.
|n cteva minute, se adunar` cu to]ii. Pe fe]ele tuturor se citeau
schimb`rile survenite \n ultimele zile. Se vedea clar c` depindeau
unul de cel`lalt, c` efortul \i familiarizase mai mult dect ar fi crezut.

|N }ARA GHEIZERELOR

131

|n aceast` c`l`torie, fiecare avea s`-[i descopere o alt` latur` a


personalit`]ii sale.
Allan \ncepu s` le prezinte ruta pentru a doua zi.
Va fi destul de dificil`. Avem \nc` un platou vulcanic \n fa]a
noastr`, [i alte dou` ruri de trecut.
Se auzir` murmure.
Dar, Gunnar m-a asigurat c` nu vom mai \ntmpina dificult`]i
ca ast`zi. Apropo, a]i fost cu to]ii formidabili. Hofi [i Gunnar s-au
comportat ca ni[te profesioni[ti ce sunt. Avnd \n vedere sarcina pe
care o poart`, Hofi putea fi scutit` de efort, dar s-a implicat foarte
mult.
Apoi, Allan se \ntorse spre Beth.
Cred c` ]i-a fost al naibii de urt singur` \n mijlocul rului,
a[teptnd ca noi s` debloc`m remorca, [i [tiind c` dac` se opre[te
motorul, expedi]a e compromis`.
Ea f`cu ochii mari exact ceea ce gndise atunci.
E nevoie de mult curaj \n astfel de situa]ii.
Din nou murmure, dar ochii lui Allan o scrutau, cenu[ii.
Din fericire, Beth [i-a dovedit adev`rata valoare [i mul]umit`
ei, putem continua.
Rob \ncepu s` fluiere [i s` aplaude. De[i zmbea, \n sinea ei se
sim]ea mai r`v`[it` ca oricnd. Doar ea putea \n]elege adev`ratul
\n]eles al frazei.
Trebuia s` discute cu el ct de curnd. Trebuia s`-i explice. Dar
o va asculta oare? Sau furia \l va \mpiedica? Trebuia, oricum, s`
\ncerce.
Dintr-o dat`, Beth realiz` c` Allan \[i terminase discursul [i c`

132

ANNE MURRAY

ceilal]i se r`spndiser`. Se sim]i tras` de mnec`: Rob o aten]iona cu


privire la atitudinea lui Lucille.
Femeia asta nu vrea s` se dea b`tut`.
Lucille \i f`cea ochi dulci lui Allan.
Tot o mai dore[ti pe fiica ei?
Cu ct o am mai repede, cu att mai bine; \nainte ca ea s`-[i
pun` planul \n aplicare.
Un b`rbat are nevoie de un c`min primitor [i de o so]ie care
s`-l \ntmpine, zicea femeia, cu Gaynor de fa]`.
Allan ridic` ochii spre Beth, o frac]iune de secund` care o
electrocut`.
Unii poate m` consider` demodat`, dar cred c` fericirea unei
femei const` \ntr-un b`rbat iubitor, un c`min [i copii de care s` aib`
grij`. Astfel ne-am crescut noi fata. Bine\n]eles c` a f`cut ni[te
gre[eli, dar se poate \ntmpla oricui
Mam`, [uier` Gaynor.
Ascult-o pe mama ta, s`ri Eugene. Nu vorbe[te degeaba.
Hofi [i Gunnar se priveau nedumeri]i.
Rob fierbea de furie.
Ne place foarte mult de ea bngui Allan, chiar dac` o [tim
de pu]in` vreme.
Beth era con[tient` c` nu-i lipsea mult [i i-ar fi dat o lec]ie femeii,
dar nu voia s-o fac` pe fat` de ru[ine.
Sim]ul umorului, dorin]a de a ajuta [i curajul ne-au f`cut s-o
\ndr`gim.
Urm` un murmur general, iar Gaynor ro[i, c`utndu-l pe Rob
din priviri.

|N }ARA GHEIZERELOR

133

Fiind [i frumoas`, m-a[ sim]i onorat s` m` c`s`toresc cu ea,


continu` Allan.
Fata r`mase cu gura c`scat`. Rob [i Beth se uitar` unul la cel`lalt,
[oca]i, de[i fiecare cu motivele lui. Lucille nu preget` s`-[i arate
mndria triumfului.
Dar
Allan \ndep`rt` minile femeii care deja se ridicaser` pentru a-l
\mbr`]i[a. Beth \ncetase s` mai respire.
Gaynor a ales deja. Sper c` nu m` consider` indiscret dac` i-a[
spune c` a f`cut alegerea corect`. Ea [i cu Rob alc`tuiesc o pereche
extraordinar`.
Beth plec` ochii \n p`mnt, incapabil` s` suporte [ocul.
Chipul lui Lucille se schimonosi.
Dar credeam c`tu
Mam`!
Rob o \mbr`]i[` repede pe fat`, care se cuib`ri imediat la pieptul
lui.
Eu? se mir` Allan. Nu aveam nicio [ans`. |n plus, sunt deja
c`s`torit, [i o fix` pe Beth.
Hofi [i Gunnar \ncepur` a vorbi pe limba lor, uitndu-se cnd la
Allan cnd la Beth. Aceasta din urm` surse; prietena ei \nc` nu
aflase adev`rul despre Shalana.
Dar \ncerc s` recuperez situa]ia, continu` el, f`r` a-[i lua ochii
de la Beth.
|n spatele ei se auzea clipocitul cascadei. Sunetul cre[tea din ce
\n ce mai tare, pn` cnd sim]i c` se \neac`. Brusc, o lu` ame]eala [i
frigurile; o durea \ntreg trupul. Nu, nu vorbea serios. Nu acum. Abia

134

ANNE MURRAY

ce seTrebuia neap`rat s` discute cu el.


Vrei s` te ajut cu controlul? se oferi Gunnar, v`zndu-l pe Allan
c` se \ndep`rteaz`.
M` plimb pu]in. Odihni]i-v`, deocamdat`.
|mi ceri imposibilul, dar o s` \ncerc`m.
Se \ndep`rta tot mai mult.
Beth lu` aparatul.
Eum` duc s` [i ar`t` spre peisaj.
Nu-]i face griji pentru caset`, strig` Gaynor. O duc eu \n`untru.
Beth se \ndep`rt` [i ea; nu voia s` se uite \napoi.
Se pare c` nu pierde timpul, o auzi \ns` pe Lucille. Dar nici
n-ar fi avut vreo [ans` dac` Gaynor a noastr` ar fi fost interesat`.
"Femeie proast`, gndi Beth. Nu \n]elegi." Dar nici n-avea cum.
Nu [tia despre ce mariaj vorbea Allan.
Beth gr`bi pasul; Allan era deja foarte departe. |n mintea ei se
aglomeraser` o sumedenie de amintiri, frnturi de situa]ii. |i
spusese "draga mea". |n ma[in`, o s`rutase att de tandru, de parc`
ar fi fost un obiect pre]ios. Momentul de tandre]e le inspirase
amndurora clipele petrecute \mpreun`, iar [ocul vibrase \n ei; \n
amndoi. {i reac]ia lui la aflarea ve[tii despre sarcina lui Hofi: "Dac`
am fi avut "
Allan !
El se opri, ca [i cum ar fi a[teptat strig`tul ei. Avea capul plecat;
nu se mi[c` pn` nu-l ajunse din urm`.
Te rog, stai. Trebuie s`-]i spun ceva.
El se \ntoarse. Privirea lui arz`toare o cutremur` pe Beth. Apoi,
observ` c` ochii se \ntunecau, [i, undeva \n str`fundul con[tiin]ei ei,

|N }ARA GHEIZERELOR

135

Beth auzea ca un ecou: prea trziu, prea trziu.


Vreau s` divor]`m, zise el. O s`-]i spun pe scurt. Am stat
desp`r]i]i doi ani de zile. Cred c` cel mai bine se potrive[te sintagma
separare total`.
Nu, Allan, te rog. Soarta, coinciden]a, spune-i cum vrei, dar
suntem din nou unul lng` cel`lalt. Nu putem s` mai \ncerc`m o
dat` ?
Beth auzea disperarea sufletului ei. Mndria personal` nu mai
conta. Acum se lupta pentru viitorul ei.
|nc` o dat`? }i-am dat tot ce aveam. Te-am iubit. Dar n-a fost
de-ajuns. La prima problem` care a ap`rut, ai fugit. Chiar m` crezi
prost? M-ai r`nit mai mult dect a[ fi crezut c` pot suporta. Dar [tiu
c` nicio femeie n-are s` mai pun` st`pnire pe mine cum ai f`cut tu.
M-am \n[elat, se plnse ea. Ar fi trebuit s` te a[tept s` discut`m.
Dar mi-a fost team`. Tat`l meu
Chipul lui \mpietrit n-o ajuta deloc. Nu era sigur` c` o va
\n]elege.
Tat`l meu a avut diverseleg`turi. Mama \l iubea [i cnd afla,
ceea ce se \ntmpla de fiecare dat`, el \i tot promitea c` nu se va
\ntmpla a doua oar`. Mama \l credea, pentru c` dorea s` p`streze
familia \ntreag`. Dar se \ntmpla mereu, iar eu am crescut \n acea
atmosfer` \nc`rcat` de suspiciuni, de tr`dare, de nesiguran]`. Mi-am
jurat c` n-o s` las s` mi \ntmple niciodat`.Iar cnd a ap`rut
ShalanaNu mi-am pierdut sim]ul realit`]ii, dar am redevenit
copil; [i am fugit.
Cu nervii \ncorda]i la maximum, Beth a[tepta reac]ia lui.
Nu mi-ai spus niciodat`, spuse el calm. Nu mi-ai spus

136

ANNE MURRAY

niciodat`
Pentru o secund`, masca sever` c`zu pentru ca apoi s` revin`, [i
mai aprig`.
Nu mai conteaz`. N-am fost tat`l t`u.
Nesim]itule! Adic` tu faci regulile, dar nu te supui lor? Asta vrei
s` insinuezi? Dac` te-ai fi obosit s`-mi spui despre Shalana, nu s-ar fi
\ntmplat toate acestea.
El t`cu. Tensiunea cre[tea. Dar chiar cnd ea \ncepea s` capete
un lic`r de speran]`
E prea trziu. Po]i s` te \mpaci cu ideea.
Pentru o clip`, se sim]i tentat` s`-l asculte. Mndria, respectul de
sine [i con[tiin]a o \ndemnau s` ac]ioneze astfel. {i ea suferise, dar
s` continue la fel, s` sufere [i mai mult, \i era peste putin]`. Ceva
dinl`untrul ei \i dicta c` cererea lui de divor] nu era una \ntemeiat`.
Nu, \l \nfrunt`. Nu accept.
El tres`ri, mi[cat de refuz.
Te-am r`nit [i-mi asum responsabilitatea. Dar v`zndu-te \n
fiecare zi, aflnd adev`rul, m-a f`cut s`-mi dau seama ct de
multct de mult te iubesc.
Chipul lui schi]` acela[i gest de uimire.
Nu-mi pas` ct ai s` negi, dar [tiu c` undeva, \n adncul t`u, [i
tu m` iube[ti, \n ciuda furiei ce a pus st`pnire pe tine.
Pentru c` te-am s`rutat? Nu fi att de naiv`.
Ea se aprinse.
Nu, Allan, n-am s`-]i acord divor]ul.
El nu se putu ab]ine [i-[i arunc` ochii \n l`turi. Dubiu? Nelini[te?
E doar o hrtie

|N }ARA GHEIZERELOR

137

La fel ca certificatul de c`s`torie, anun]` el.


Chiar nu-]i dai seama? Nu conteaz` bucata de hrtie. Tu [i cu
Shalana a]i fost c`s`tori]i \n acte, dar nu [i \n realitate. Noi doi, am
fost. De[i pentru scurt timp, dar mi-a n`ruit toat` \ncrederea s-a
ren`scut temerile din copil`rie.
Oare? o ironiz` el.
N-a fost o separare total`, Allan. Ai fi putut intenta divor]
oricnd \n ace[ti doi ani; puteai s` invoci motivul p`r`sirii
c`minului, dar n-ai f`cut-o.
El \[i feri privirea f`r` a comenta.
Dumnezeu [tie c` mi-am isp`[it p`catele. {i am s` pl`tesc \n
continuare pentru tot timpul pe care l-am pierdut. Dar totul e
trecut. Nu trebuie s` devin` [i viitor.
Allan nu r`spunse. Beth nu \ndr`znea s` continue. Acum trebuia
s`-i dea timp de gndire. Avea tot dreptul s` fie mnios; suferise. Dar
[i ea trecuse prin acela[i chin, iar faptul c` totul se \ntmplase din
vina ei, sporea durerea.
Noapte bun`, Allan, [opti [i se \ntoarse la tabar`, mai obosit`
ca niciodat`.
El nu r`spunse, dar r`mase \n urma ei, \ngndurat. De cte ori
trebuia s` fie luat de fraier pentru a-[i \nv`]a lec]ia? De ce nu [i-o
putea [terge din minte? Din via]`? |n anul ce trecuse abia dac`-[i
amintise de existen]a ei. Eventual \n momentele cnd era cu
adev`rat deziluzionat. Cnd un anumit parfum, cntec sau sunet o
re\nvia, cu o claritate paralizant`.
Se obi[nuise cu aceste senza]ii. |nv`]ase s-o urasc`, iar ura \i
anestezia sim]irile. Reu[ise cu succes s` treac` peste toate, pn`

138

ANNE MURRAY

cnd intrase \n buc`t`ria lui Hofi [i o v`zuse la chiuvet`. {ocul


fusese ucig`tor.
|ncepnd cu acea clip`, \ncetase s` fie un simplu spectator, atras
de o for]` invizibil`; se dispre]uia pe sine pentru acest moment de
sl`biciune. O atinsese, o strnsese \n bra]e, gustase din apropierea
trupurilor lor, din dulcea]a buzelor ei.
Chiar [i-a[a, tot mai \ncerca s` se aga]e de acel sentiment de ur`
fa]` de ea, de[i \[i dorea cu disperare s` aib` din nou acel trup firav
pe care-l posedase o perioad` foarte scurt` de timp, [i al`turi de
care aflase o pace interioar` necunoscut` pn` atunci.
|ns` ea fugise. |ntr-adev`r, nu [tia despre Shani, iar vestea o
[ocase. Iar \ntmplarea cu tat`l ei l`sase urme vizibile. Dar nici
m`car nu a[teptase o explica]ie. Ce fel de iubire era aceea? Iar dac`
aveau s-o refac`, ce se va \ntmpla \n ziua \n care se vor certa ? Va
pleca din nou ? Niciodat` nu va mai putea avea \ncredere \n ea. La
naiba cu dragostea! Nu se sim]ea \n stare s` mai treac` prin aceea[i
situa]ie \nc` o dat`.
Ochii lui devenir` dintr-o dat` iner]i. Din nou se autocontrolase.
Luase o decizie.

Capitolul 9
Beth dormea \nf`[urat` strns \n sac. De dou` ori se trezise \n
mijlocul nop]ii, v`rsnd lacrimi fierbin]i. |nainte de a-[i da seama,
\ns`, adormea la loc, visndu-l pe Allan.
Se trezi la atingerea lui Gaynor cu toate sim]urile amor]ite, ceea
ce era o eliberare. Nu mai reac]iona la nimic. Tot tumultul interior
disp`ruse, iar acum era nea[teptat de calm`.
E timpul s` plec`m. Te sim]i bine?
E din cauza aerului proasp`t [i al efortului, murmur` Beth.
Avea ochii umfla]i. Nimeni n-o observase seara precedent`, la
\ntoarcerea \n tab`r`. Cu to]ii se aflau la corturile lor, \n afar` de
Gaynor, care fusese cu Rob. Fata dormise tun, deci n-o auzise
plngnd.
A cui e rndul s` aduc` ap`? c`sc` Beth.
Cred c` al meu [i-ncepu s` desfac` marginile cortului. S` [tii
c` e foarte frig \n diminea]a asta; hei, fii atent`!
Ce anume?

140

ANNE MURRAY

Ninge; \n iulie!
Asta e Islanda. Imposibil de prezis ce va fi mine.
Beth \ncepu s`-[i strng` lucrurile. Se sim]ea complet
abandonat`. Oare care va fi r`spunsul lui? |ncerca s`-[i [tearg` din
minte orice aluzie negativ`.
Beth, o auzi pe Gaynor, despre asear`
Beth \nghe]` cu mna pe [ireturi.
Nu [tiai, nu? C` e c`s`torit.
A fost pu]in [ocant zise ea.
Da, dar mi se pare c` are de gnd s` pun` cap`t acelui mariaj.
Beth tres`ri, dar nu-[i ridic` fa]a palid`. Nu mai avea cuvinte.
S` nu te superi pe mine, [tiu c` ai spus c` nu te intereseaz`,
dar cnd a intervenit toat` povestea, am v`zut pe fa]a taAdic`,
vreau s` spun c` s-ar putea s` ai o [ans`.
Beth nu [tia dac` trebuie s` plng` sau s` rd`. Ambele reac]ii ar
fi fost aproape de incertitudinea \n care se zb`tea.
Allan s-a ar`tat foarte interesat de persoana ta, continu`
Gaynor, ignornd faptul c` cealalt` nu r`spundea. Dar s-a ab]inut
s-o arate pe fa]`, dac` \n]elegi ce vreau s` spun. El trebuie.trebuie
s` aib` grij` de to]i. E treaba lui, de fapt.
{tiu ; Beth nu \n]elegea unde vrea Gaynor s` ajung`.
Da, dar pe tine te urm`re[te, la propriu. Poate crede c` n-a
observat nimeni. Poate c` n-a[ fi observat dac`dac`nu mi-ar fi
dat prin gnd s`Dar nu mai conteaz`. Ai avut dreptate cu Rob.
Chiar e un tip special. Oricum, de cte ori cineva \ntreba de tine,
Allan [tia \ntotdeauna unde e[ti, ce faci.
Ct` imagina]ie! o ironiz` Beth, de[i inima ei sngera.

|N }ARA GHEIZERELOR

141

Rzi tu, dar fiind un om \nsurat, Allan se arat` prea interesat de


tine.
Cum Beth nu-i r`spunse, Gaynor nu era sigur` dac` avea sau nu
dreptate. Dintr-o dat`, Beth sim]i nevoia de a-i m`rturisi adev`rul,
dar \[i mu[c` limba. Nu putea face asta. De[i avea nevoie de un um`r
pe care s` plng`, era o problem` intim`, \ntre ea [i Allan. Dac`
implica o a treia persoan`, i-ar fi \n[elat \ncrederea. Mai era Hofi, cu
care amndoi erau prieteni. Putea vorbi cu ea.
S` te ajut s` \mpachetezi? se oferi fata.
Mai bine o aju]i pe Hofi la buc`t`rie. E mai u[or dac` r`mne
o singur` persoan` \n cort.
Dup` ce termin`, ie[i, lund [i aparatul cu ea. O zi senin` se
\ntrez`rea la orizont. Z`pada sclipea precum diamantele, acoperind
culmile gola[e ale stncilor, uniformiznd tot peisajul. Hofi sun`
dintr-o lingur`, chemnd pe toat` lumea la mas`.
Beth se uit` dup` Allan. Acesta discuta cu Rob [i cu Gunnar. {tia
c`-i simte prezen]a [i c` se fere[te s-o priveasc`. Altfel n-ar fi r`mas
att de mult timp indiferent. |n timp ce treb`luiau prin tab`r`,
c`r`rile lor se \ntlnir` de mai multe ori, dar niciodat` \ndeajuns
pentru a putea schimba cteva cuvinte. |ntre ei exista o coard`
sensibil` ce vibra ori de cte ori se \ntlneau, [i pe care doar ei doi
o sim]eau.
Allan o avetizase \nc` din prima sear`. {tia c` avea s-o fac` s`
pl`teasc`, deschiznd cutia cu amintiri, dar [i cu durerile suferite.
Acum, Beth era cea care refuza, perfect con[tien`, orice iluzie de
a se retrage din lupt`. Refuza s` mai g`seasc` motive, s` se prefac`
indiferent` sau mul]umit` cu singur`tatea \n care tr`ia, sau c` pl`tise

142

ANNE MURRAY

prea scump. Acum, miza era prea mare. F`r` dragostea lui, via]a ei
era lipsit` de sens. F`r` Allan, ea \ns`[i \nceta s` mai existe. Din
punct de vedere material, era pe picioarele ei ; profesional, reu[ise
s` se afirme de una singur`. Dar emo]ional, era la p`mnt. Nu voia
s`-l piard`. O trecu un fior amintindu-[i privirea lui t`ioas`. |n seara
precedent`, el \i admirase curajul la trecerea rului, \ns` acele
senza]ii nici nu se puteau compara cu \ncurajarea de care avea
nevoie pentru zilele ce aveau s` vin`.
F`r` a for]a lucrurile, Allan \i gr`bea discret pe to]i. Trebuia s`
ajung` la zona de decolare a elicopterelor pn` la amiaz`, [i n-aveau
de unde [ti ce-i a[tepta pe drum. Astfel c`, \n scurt timp, grupul se
puse din nou \n mi[care.
Rob [i Gaynor discutau animat \n spate. Beth st`tea t`cut` al`turi
de Allan. Privea afar`. Z`pada \ncepea deja s` se topeasc`. Printre
stnci se formau mici pruri care curgeau spre rul mare pentru a
se uni cu acesta.
Pe m`sur` ce se apropiau de platoul vulcanic, drumul se
\ngreuna. Ma[inile \ncetiniser` aproape la maximum, scuturndu-i,
jonglnd printre stnci. Gaynor se aplec` \n fa]`.
Scuze, dar nu mai pot. N-a[ putea s` merg pe jos? Promit s` nu
r`mn \n urm`; mai ales c` nu ave]i cum s` \nainta]i prea repede pe
o suprafa]` ca asta. Dar
Allan frn` brusc. St`tea cu minile pe volan, cu ochii fic[i \n fa]`.
{i Gunnar se oprise. Hofi s`rise din ma[in`, fugind dup` un
bolovan.
Allan o privi \ngrijorat pe Beth, pentru prima oar` \n acea zi.
Am eu grij` de ea, zise Beth. Poate e mai bine s` mergem [i noi

|N }ARA GHEIZERELOR

143

pe jos.
El \ncuviin]`. Imediat ce pasagerii coborr`, ma[ina \[i relu`
ritmul lent. Oare cnd avea s`-i vorbeasc` ? Doar nu avea s` \ncheie
expedi]ia f`r` a scoate o vorb`, nu?
O cuprinse un sentiment de panic`, de[i \ncerca din r`sputeri s`
se relaxeze. Mai aveau \nc` dou` zile de mers. Probabil c` el a[tepta
cel mai potrivit moment. Poate avea s` fie chiar \n acea sear`, dup`
ce o \mbarcau pe Hofi \n siguran]`. Atunci, el \i va vorbi [i-i va da un
r`spuns..
Cele dou` prietene mergeau bra] la bra]. Beth \i povesti totul lui
Hofi, exact a[a cum aflase de la Allan.
Deci \nc` sunte]i c`s`tori]i, se bucur` aceasta din urm`. Ce
bine!
Hoficred c` e prea trziu.
Femeia se opri [i o \ntoarse pe Beth cu fa]a spre ea.
Niciodat` nu e prea trziu. Noi am a[teptat zece ani pentru
copilul acesta. Am sperat, m-am rugat, am avut \ncredere c` \ntr-o zi
are s` vin`. Da, am avut [i momente de \ndoial`, dar le alungam.
Gunnar spunea c` nu conteaz`, c` ne avem unul pe cel`lalt [i c`
suntem noroco[i. Avea dreptate, dar \n sufletul meu, eu tot speram.
Cu dragoste, totul e posibil.
{i puse mna lui Beth pe abdomenul ei, \nc` plat.
Aici e copilul nostru. |n]elegi ce-]i spun?
Beth d`du din cap.
|nc`-l iube[ti.
Beth \ncuviin]` din nou.
N-am \ncetat niciodat` s`-l iubesc, de[i am \ncercat

144

ANNE MURRAY

Atunci, lupt`-te. Dragostea te va ajuta.


Beth \[i mu[c` buzele. Dac-ar fi fost a[a de u[or. Trebuia s` se
lupte nu doar cu teama de a fi respins`, ci [i cu \ndoiala lui. Treptat,
\ncepea s` prind` curaj.
A[a am s` fac. Am s` dau totul din mine. Dar
F`r` dar. {i f`r` incertitudini. Gnde[te-te doar la Allan [i la
cum era \nainte
Beth strnse mai tare bra]ul prietenei ei.
Drumul decurse f`r` alte incidente; mai traversar` alte dou`
ruri pn` s` ajung` la f[ia de p`mnt unde g`sir` o caban`, vopsit`
\n ro[u. Pista de decolare era doar un platou pu]in mai mare,
demarcat prin bolovani.
Ie[ir` din ma[ini. Imediat ap`rur` [i problemele.
Eugene nu se simte bine, anun]` Gunnar. Ar trebui s` plece [i
el \mpreun` cu Hofi.
Sunt bine, strig` b`trnul, de[i tu[ea din ce \n ce mai zdrav`n;
avea obrajii aprin[i [i respira foarte greu. Am doar o r`ceal`. De ce
v` agita]i ?
Allan \i puse o mn` pe frunte, dar b`trnul i-o \ndep`rt`.
Gata b`trne! spuse el calm. Ai febr` mare; cu pulsul pe care-l
ai acum ai face de ru[ine chiar [i o turm` de vaci!
Adic` am r`cit r`u [i-att, se \nc`p`]n` Eugene.
Eu i-a[ spune un \nceput de pneumonie. Ai nevoie de odihn`
[i de antibiotice. |mi pare r`u.
|]i pare r`u! pufni Eugene, tu[ind foarte urt mai multe
minute. Mda, poate c` e un pic de r`ceal`. La naiba!
Las`, te po]i \ntoarce oricnd.

|N }ARA GHEIZERELOR

145

Aici?
Poate c` nu anul acesta, depinde cnd \ncepe s` ning`. {i
poate nu pe acela[i traseu. Dar dac` nu te pot aduce eu, aranjez cu
unul dintre colegi.
|]i mul]umesc foarte mult, se \nduio[` Eugene, prinzndu-l pe
Allan de mn`. Femeie, pune pe unul din b`ie]i s` ne dea jos
bagajele. Plec`m; tusea \l \mpiedic` s` spun` mai multe.
Bine, bine. Nu te agita. O s`-]i fac ceva cald s` bei.
Restul lumii se \mpr`[tie care-ncotro.
Sau mai bine o rog pe Hofi, se r`zgndi Lucille. R`mn cu tine.
Allan se r`suci pe c`lcie, speriind-o pe Beth. {i el p`rea surprins
s-o vad` acolo. Pentru o clip`, chipul s`u tr`d` o durere adnc` [i
confuzie.
Preg`te[te-]i lucrurile. {i tu pleci, o anun]` el.

Capitolul 10
Parc` o lovise ceva \n moalele capului.
Nu, se revolt` ea.
Poftim?
Nu plec. N-am de ce s` plec.
Ba da. Nu te vreau aici, [i ochii \i sclipir`.
Inima ei \ncepu s` bat` cu furie. Se ruga \n sine pentru a c`p`ta
puterea [i curajul de a-l \nfrunta. {tia c` nu va fi u[or, dar chiar
a[a
Nu m-ai vrut aici \nc` de la \nceput, de ce te mai deranjeaz`
\nc` o zi sau dou`? Dac` Eugene nu mai poate continua, pozele
mele au s` conteze de dou` ori mai mult. Am o treab` de dus la bun
sfr[it. |n plus, mi-am dat cuvntul de onoare, sc`p` ea f`r` s` vrea.
Cum adic`? surse el. De cnd au devenit promisiunile att de
importante pentru tine?
Aceste vorbe erau menite a-i aduce aminte durerea pe care o
pricinuise.

|N }ARA GHEIZERELOR

147

Se auzir` strig`te [i amndoi \ntoarser` capetele.


Nu, mam`, protesta Gaynor, \ncerci doar s`-mi strici rela]ia cu
Rob.
Gaynor, draga mea, tat`l t`u e bolnav. Am nevoie de tine. Avem
attea de f`cut; doar nu crezi c` o s` m` descurc singur`.
Gaynor, poate e mai bine s` te duci cu p`rin]ii t`i, interveni
Rob.
RobDoar nu vorbe[ti serios?
Uite ce e draga mea, [i o prinse de umeri. Mine sau poimine
ajungem la ghe]ar, dup` care ne \ntoarcem. Iar voi pleca]i oricum
acas`. N-am cum s` te iau la ghe]ar cu mine. |n plus, ai t`i au nevoie
de tine.
Deci a[a p`li ea. Am fost doar o distrac]ie?
Ah, ce prostie. Nu, nu e adev`rat. Eu r`mn acolo trei luni de
zile, gndindu-m` la tine \n fiecare minutsau, m` rog, aproape \n
fiecare minut. O s`-]i duc dorul. Imediat ce termin aici, m` urc \n
primul avion pentru Texas [i vreau s` te v`d a[teptndu-m` la
aeroport, s`-mi spui c` ]i-am lipsit la fel de mult.
Oh, Rob, [i s`ri \n bra]ele lui.
{i sper ca data viitoare cnd ne vedem, s` fie \ntr-un ceas mai
bun, se adres` el lui Lucille.
Femeia \[i mai reveni.
Tinere, v`d c` nu te dai b`tut, nu ? {tiu c` sunt ni[te hoteluri
mai ieftine prin ora[ pentru tine
Rob deveni grav, Beth \ncepuse a-[i pierde orice speran]`, dar
femeia \nc` nu terminase.
Dar nimic nu se compar` cu un pat bun [i cu mncarea g`tit`

148

ANNE MURRAY

\n cas`. Dac` nu te deranjeaz` ospitalitatea noastr`, vom fi bucuro[i


s` te avem ca oaspete.
Iar eu doamn`, m` voi sim]i onorat, r`spunse el, strngnd-o
[i mai tare pe Gaynor \n bra]e.
Vine avionul, s`ri Hofi.
Cu to]ii se gr`bir` s` descarce bagajele fetelor, care \[i luar`
r`mas-bun.
D` jos [i bagajul lui Beth, \i ordon` Allan lui Gunnar.
Beth \nghe]`. Imposibil.
De ce?
Toate femeile pleac`; \n calitate de conduc`tor de grup, cred
c` e mai bine s` plece [i ea.
Darpozele mele, ripost` Eugene. |nc` nu [i-a terminat
treaba.
Te rog, interveni Beth furioas`, nu po]i face una ca asta dar
zgomotul avionului acoperi restul cuvintelor.
Hofi ar trebui s` aib` pe cineva al`turi, o ignor` el.
Direct la ]int`, gndi Beth, mai ales c` prioritatea lui Gunnar era
so]ia sa. Islandezul deja \ncepea s` dea semne de retragere.
Spre uimirea tuturor, Hofi izbucni \n lacrimi.
N-o vreau lng` mine, [i se ag`]` de bra]ul so]ului ei. Noaptea
trecut` am avut un vis urt. Spune-i cum vrei, Gunnar, dar te rog, no l`sa s` urce \n avion cu mine. O avem pe Vidgis al`turi; o s` vin`
ea la noi, dac` e nevoie.
{ocat de comportamentul necontrolat al so]iei, Gunnar o
mngie [i-i [opti ceva pe limba lor. Apoi, o privi pe Beth ru[inat
islandezii erau foarte supersti]io[i. Dar reac]ia lui Hofi o scoase [i pe

|N }ARA GHEIZERELOR

149

ea. |ntotdeauna o considerase cea mai ra]ional` persoan` din cte


cuno[tea. Mai vorbiser` ele [i alt` dat` de co[maruri, dar \n al]i
termeni. Probabil c` acum, totul se tr`gea de la o schimbare de
hormoni.
E[ti conduc`torul, dar [i prietenul meu, zise Gunnar sever. Te
respect. Dar consider c` Beth trebuie s` r`mn`. Trebuie s` mai fac`
poze; [i avem nevoie [i de un buc`tar. Dup` ce pleac` avionul, o s`
ne mi[c`m repede. Poate chiar ajungem \n seara asta. Apoi, ea poate
s` se \ntoarc` \mpreun` cu mine. Dar acum, mai bine r`mne.
Cei doi se privir` intens; niciunul nu voia s` cedeze.
Tulburarea interioar` a lui Allan i se reflect` pe chip.
Poate c` ai dreptate. Hai s` nu-l re]inem pe pilot.
|n timp ce ajuta la \nc`rcarea bagajelor, Beth observ` tr`s`turile
lui aspre.
Mul]umit` lui Hofi, putea s` continue. Dar posibilitatea de a-l
convinge pe Allan s`-[i refac` viitorul al`turi de ea, i se p`rea mai
firav` ca oricnd.
Urm`ri \mbarcarea [i aranjarea pasagerilor, apoi, u[a se \nchise.
Hofi ap`ru la geam, al`turi de Gaynor [i de Lucille. Nici urm` de
lacrimi sau de grijile de mai \nainte. Rdea. Dintr-o dat`, Beth realiz`
ce f`cuse prietena ei. Allan o urm`rea [i el, \ntunecat.
Nu [tiam murmur` Beth, dar el \i \ntoarse spatele.
|n sinea ei, \i mul]umea.
Sper c` nu te superi, \l auzi pe Gunnar \n spatele ei.
Bine\n]eles c` nu. Cred c` e efectul sarcinii
Beth, e[ti o femeie extraordinar` [i o prieten` de n`dejde. |]i
doresc numai fericire. Allan e un prost, nu vede ct e de norocos.

150

ANNE MURRAY

Nu trebuie s` stai cu el dac` e nervos. Vino \n ma[ina mea. O s` te


fac s` rzi din nou.
Merge cu mine, interveni Allan.
Oare de ct timp se afla acolo? Ct auzise din conversa]ie?
Inflexiunile glasului s`u \i d`deau fiori reci pe [ira spin`rii. Gunnar
ezit` o clip`, indecis, apoi se dep`rt` spre ma[ina lui.
Ai luat ni[te date meteo?
Da, r`spunse b`rbatul. Se preconizeaz` o furtun`; poate azi,
poate mine.
"Cred [i eu, gndi Beth. Fii mai ra]ional`. E mai sigur." Nu mai
avea cale de sc`pare.
Bun, deci trebuie s` ajungem la ghe]ar \n seara asta.
Vitez` maxim`?
Pn` la cap`t, apoi se \ntoarse serios c`tre ea. F` ni[te
sandvi[uri [i ni[te cafea ct verific`m ma[inile. O s` fie un drum
foarte lung.
|n expresia fe]ei lui se citea determinarea de a nu-i u[ura via]a,
deci Beth se preg`ti pentru ce era mai r`u.
Pornir` \n mai pu]in de o or`. |n ciuda denivel`rilor de teren, nu
mai mergeau cu vitez` redus`. |[i legaser` centurile, dar vibra]iile le
\ntorceau stomacurile pe dos. Poate c` nu fusese o idee bun` s`
m`nnce \nainte. Dar Beth nu sufl` o vorb`, con[tient` de reac]ia pe
care ar fi primit-o.
De ce naiba nu te-ai dus cu ei? izbucni el, \n cele din urm`.
Ajunseser` aici! |ntr-un fel, era mai bine. A[teptarea se dovedise
insuportabil`.
Nu puteam l`sa lucrurile nerezolvate \ntre noi.

|N }ARA GHEIZERELOR

151

De ce? Sunt exact a[a cum au fost [i \n ultimii doi ani.


Ba nu. Atunci, nu [tiam toat` povestea.
Era unica ei [ans` de a riposta, iar tesiunea cre[tea tot mai mult.
Totul depindea de ea acum.
Nu mai conteaz` ce-a fost, conteaz` prezentul.
El nu r`spunse, aparent concentrat la drum, dar ea sim]ea c`
ceva vibreaz` [i-n sufletul lui.
Trecur` pe lng` un vulcan stins, apoi pe lng` un ru ce se v`rsa
\ntr-o cascad`. Stncile ce formau canionul erau mncate de vreme,
iar rul \[i croia albia tot mai adnc \n piatra dur`. Beth f`cea poze,
dar, pentru prima oar` \n carier`, munca nu era principalul ei
obiectiv.
Intrar` \ntr-o zon` nisipoas`. Praful se infiltr` [i \n ma[ini, \n
ciuda faptului c` ventilatoarele [i geamurile erau \nchise. Att Allan,
ct [i Beth \[i d`duser` jos gecile. Rob le dicta prin sta]ie instruc]iuni
primite de la Gunnar. O vreme, Allan \ncercase s` conduc` doar cu
o mn`, cealalt` fiind pe sta]ie, dar n-avea stabilitate, a[a c`-i \ntinse
lui Beth o bucat` de hrtie.
F`-te util`. Uit`-te de ce am ie[it de pe drumul marcat.
Beth \l ascult`, \n ciuda tonului s`u neprietenos. Trebuia s` se
concentreze la ce-i spunea [i Rob. Brusc, realiz` ce b`t`i de cap
d`dea acest drum [oferului.
Se pare c` vechiul drum e impracticabil din cauza nisipurilor
mi[c`toare. Au ap`rut de curnd, de aceea nu exist` marcaje.
Allan f`cu semn c` a \n]eles. Era transpirat [i firicelele de praf
accentuau \ncordarea lui. Mai trecu o or` \n care singura conversa]ie
purtat` viza obstacolele din calea lor. Atmosfera era tensionat`, dar

152

ANNE MURRAY

era o tensiune de alt` natur` dect pn` atunci. Abia ce intraser`


\ntr-o astfel de zon` nisipoas`; Allan duse mna la frunte pentru a se
[terge de transpira]ie. Beth privea atent` \n fa]a ei, cnd, dintr-o
dat`, sim]i c` ceva nu e \n regul` cu drumul. Dar era prea trziu. Cu
toate c` Allan frn` la timp, ro]ile din spate fugir` \n l`turi, mncate
de nisip. Allan izbi volanul \njurnd [i ie[i pentru a constata ce
f`cuse.
Scuze, zise Beth al`turndu-i-se. Ar fi trebuit s` ]ip mai
devreme.
El \[i cufund` fa]a \n palme; vorbele erau de prisos.
Ce te-a f`cut s` urli? Eu nu v`zusem nimic?
Glasul lui nu mai p`stra urmele nervozit`]ii de adineauri. Fusese
doar o \ntrebare care \ncepea s`-i redea speran]`.
Faptul c` nu sunt alte urme de cauciucuri. Probabil c` Gunnar
a luat-o pe alt` parte, ca s` evite zona. |nainte de a-mi da seama, a
fost prea trziu.
Allan se ghemui lng` o roat`.
Nu faci poze? zise el r`sfirnd nisipul fin printre degete.
AmNu mi s-a p`rut corect.
Uite cum se pr`bu[esc cei puternici
Amndoi suntem \n aceea[i situa]ie, zmbi ea ironic.
Mai bine \ncepem s` s`p`m, rosti Allan dup` o clip` de
medita]ie.
S`-l anun] pe Gunnar?
Nu; nu mi-ar ierta aceast` gre[eal`. Iar eu n-a[ putea tr`i cu
con[tiin]a \nc`rcat`, rnji el sarcastic.
Beth \[i prinse minile la spate doar pentru a le \mpiedica s`-l

|N }ARA GHEIZERELOR

153

ating` [i s`-l consoleze.


Ai putea s` dai vina pe mine
Nu; de data asta nu. Aduc lope]ile. Vezi dac` g`se[ti ceva cu
care s` tragem de sub ro]i.
Beth se sim]ea mult mai lini[tit` acum. Se uit` \n ma[in`; nu g`si
nimic util, a[a c` lu` gecile lor. Se consola cu ideea c` ro]ile nu erau
prea murdare. Dup` ce Allan \ndep`rt` din nisip, ea \nfund` hainele
sub cauciucuri.
|mi spui cnd e[ti gata, anun]` ea. O s` ]in hainele \n`untru.
Tu conduci. Eu m` ocup de trac]ionare.
{i dac`
S` nu te aud. Condu. {i nu-mi spune c` nu po]i. Amndoi [tim
c` e[ti \n stare, [i o privi \n ochi.
Dac` \ncepe s` se duc` la fund
Am lopata. O s-o arunc sub roat`, r`spunse el nelini[tit.
N-o s` ajung`.
Se uit` \n jur, dar nu g`si altceva. Mai eraLu` de caseta \n care
se aflau filmele de rezerv` [i i-o arunc` \n bra]e. Allan se uit` la ea
nedumerit.
E tot ce am.
El o accept`. Beth \nchise u[a; porni motorul. Strngea cu atta
putere de volan \nct oasele p`reau s`-i ias` prin piele. Cnd sim]i
c` ma[ina mu[c` din p`mnt, l`s` frna de mn`, iar Land Roverul
\naint` lent dar sigur. Opera]iunea durase cteva minute ore \n
gndurile ei. Cnd Allan deschise u[a, tremura toat`; mai avea pu]in
[i c`dea peste el.
Sunt bine, \l asigur` ea, ca s` nu cread` c` joac` teatru.

154

ANNE MURRAY

Allan scutur` gecile, iar Beth \[i lu` caseta de pe jos.


Ai uitat s-o gole[ti.
N-am uitatDar nu mai era timp.
Se pare c` situa]ia se repet`, surse el amar.
Faptul c` te scot din situa]iile dificile? \ntreb` ea inocent`.
Prefer s`-i spun lucru \n echip`.
Sunt de acord
Prin sta]ie se auzi vocea lui Rob, care-i \ntreba dac` e totul \n
ordine.
Da, r`spunse Beth. A trebuit s` facem o scurt` oprire.
Vre]i s` v` a[tept`m?
Beth trecu microfonul lui Allan [i se gr`bi s` urce la locul ei.
Allan o privi scurt \nainte de a porni din nou.
V` ajungem din urm`
Acum aveau o scuz` \n plus de a nu se uita unul la cel`lalt;
trebuia s` se ]in` foarte atent dup` urmele lui Gunnar pentru a nu
risca un alt dezastru. Cu toate acestea, atmosfera se schimbase, iar
Beth sim]ea o u[oar` vibra]ie interioar`.
Spre zona muntoas`, nisipul deveni pietri[, apoi bolovani uria[i.
Beth f`cea poze \ncontinuu. Peisajul era unul s`lbatic, aspru, pustiit,
cu povrni[uri abrupte str`b`tute de ruri repezi. Apele \nspumate
[i gndul travers`rii lor o f`ceau s` se crispeze, dar \i [i aminteau de
propria lor experien]`. Allan se bazase pe ea. Iar ea nu-l dezam`gise.
|ntr-adev`r, trecur` dou` ruri mai mari, dar f`r` probleme.
Soarele devenise o minge de foc ce \mpr`[tia o pulbere aurie
\mprejur \n clipa \n care cele dou` ma[ini atinser` vrful unei coline.
De partea cealalt`, \n fa]a lor, se \ntindea ghe]arul Vatnajokull,

|N }ARA GHEIZERELOR

155

sclipind \n lumina \nser`rii.


Beth inspir` adnc, impresionat` de frumuse]ea [i de
dimensiunea ghe]arului. Allan r`mase f`r` cuvinte [i opri din
proprie ini]iativ`. Beth s`ri afar`, deja preg`tit` de ac]iune.
Din corpul prinicipal pornea o pant` mare de ghea]`, ce
str`b`tea o f[ie vulcanic`. Petele de culoare de la baza acesteia
marcau mai multe fisuri [i pe[teri formate \n timp. P`reau ni[te guri
[tirbe. De sub \nveli[ul gros izvorau pruri toate sulfuroase din
care ie[eau aburi.
Dup` ultima poz`, Beth se \ntoarse \n ma[in`. Cu durere \n
suflet, constat` c` ajunseser` la finalul c`l`toriei. Din reflex, \l privi
pe Allan, care strngea volanul [i fixa priveli[tea dinaintea lui.
I se puse un nod \n gt. El fusese cel care-i salvase via]a la
Namaskard; \i adusese ap` cnd i se f`cuse r`u; \i \ncredin]ase soarta
expedi]iei la ru; la fel [i la nisipurile mi[c`toare.
Nu, Allan, te rog nu m` respinge, [opti. Ai \ncredere \n mine.
NuNu pot, [i porni din nou \n vitez`, pn` cnd \l ajunse pe
Gunnar.
Opri, apoi o anun]` sever :
Ai vrut poze pentru Eugene. Dup` ce le faci, s` preg`te[ti ceva
de mncare.
Allan
Dar el \i \nchise u[a \n nas [i se \ndrept` spre Gunnar.
Aerul t`ios mirosea puternic a sulf.
Salut! o \ntmpin` Rob vesel. Ce s-a \ntmplat?
Ea se [terse cu mneca de lacrimi, dar se murd`ri [i mai tare din
cauza nisipului.

156

ANNE MURRAY

Ce s-a \ntmplat ? O mare nenorocire. M-am n`scut, aia s-a


\ntmplat.
Pot s` te ajut?
Beth oft`.
S` [tii c` da. Ce [tii s` g`te[ti?
Vrei s` preg`tesc eu cina?
Ar fi frumos din partea ta, zmbi ea fals. Nu te superi?
Ce altceva s` fac? Gunnar a luat leg`tura cu echipajul de pe
ghe]ar [i se pare c` vremea e \nc` bun`. Sper` ca ei s` ajung` aici
\ntr-o or`, pentru ca el s` se \ntoarc`. B`iatul pe care-l \nlocuiesc o
s` conduc` ma[ina restul drumului.
|nc` o or`. Beth plec` privirea, nefiind \n stare s` mai spun`
ceva, iar Rob se uit` \n alt` parte, ca s` n-o intimideze. Un gest subtil
din partea lui.
Du-te [i f` poze. |]i iau eu locul.
Pentru prima oar` \n doi ani, Beth nu reu[i s` se lini[teasc` prin
munca pe care o f`cea. Termin` un film [i \ncepu altul. Chiar urm`
cursul unui ru prin fisura pe care acesta o forma \n interiorul
ghe]arului. G`si por]iuni de ghea]` plutitoare, ]ur]uri; printr-o mic`
deschiz`tur`, se vedea cerul auriu. Dar nimic din toate acestea nu-i
bucura sufletul.
Dintr-o dat`, o cuprinse disperarea. Se pr`bu[i lng` un perete
de ghea]`, ghemuindu-se cu genunchii la piept. St`tu a[a o vreme,
pentru a se lini[ti. Se sim]ea goal` pe din`untru; complet amor]it`.
Avea ochii umfla]i de attea lacrimi. Cum nu putea ap`rea \napoi
a[a, se gndi s`-[i cl`teasc` fa]a. Apa cu miros de sulf era c`ldu]`;
irezistibil de pl`cut` la atingere. |ncepu s` se dezbrace. Membrele \i

|N }ARA GHEIZERELOR

157

amor]iser` de la pozi]ia incomod` de pe scaun. Intr` pn` aproape


la umeri \n ap`.
O trecu un fior de eliberare. Se l`s` cu capul pe o stnc`.
Deasupra, se vedea cerul printr-o alt` crest`tur`. |[i l`s` to]i mu[chii
corpului s` se relaxeze; \nchise ochii. |mpreun` cu apa, formau o
singur` fin]`. Lini[tea din jur o ajut` s` se elibereze de toate grijile
[i durerile acumulate. Pluteau[or
Dintr-o dat`, apa \i n`v`li \n nas [i-n gur`. Se sim]i tras` de ceva
puternic. Se \nec` [i \ncepu s` tu[easc`. Auzi un glas de b`rbat,
\njurnd. Repeta numele ei, necontenit.
Bulversat`, tr`gnd cu furie aer \n piept [i plngnd, deschise
ochii.
Mul]umesc lui Dumnezeu, striga Allan. Am crezut
Ea clipea, atrnnd neajutorat` \n bra]ele lui, \ncercnd s`-[i
revin` din sperietur`. Era \nc` \n ap`. La fel [i Allan \mbr`cat.
Ce s-a \ntmplat ? De ce ? dar se opri, iar sngele \i pieri din
obraji.
Am crezut c` ezit` el. Beth, ai ?
Nu! Te-ai \n[elat. Cred c` am adormit. Sunt att de obosit`
Nu mi-ai spus nimic.
Nu mi s-a p`rut o idee bun`, r`spunse ea, oarecum amuzat`.
Ah, Beth
Te iubesc, Allan.
El o trase la pieptul lui. Degetele ei se \nfundar` \n puloverul lui
umed. Obrazul lui aspru \l zgria pe-al ei, dar dorin]a de a-l sim]i
aproape era mai mare dect disconfortul; lacrimile ei nu conteneau
s` curg`.

158

ANNE MURRAY

Nu mai pot lupta cu tine, se auzi vocea lui r`gu[it`. Am prea


mare nevoie de tine.
Se aplec` [i-i atinse buzele, iar ea \l \mbr`]i[`, la fel de sec`tuit`
de dorin]` ca [i el. Minile lui coborr` \ncet pe coloana ei, apoi pe
[olduri. Cufund` din nou trupul ei \n ap`, iar ea se l`s` purtat` de
bra]ele lui puternice.
La ceva timp dup` aceea, auzir` glasul lui Gunnar :
Allan? Vine ma[ina.
Vin imediat, r`spunse el din ap`, ud pn` la piele. Se gr`be[te
s` ajung` la Hofi.
Beth \[i mu[c` buzele. Ce se va \ntmpla cu ei? Oare cnd avea
s`-l revad`? S`-i vorbeasc`, sau mai bine nu?
Allan ie[i, [i o trase [i pe ea afar`. Beth \ncepu s` tremure, mai
mult de emo]ie dect din cauza temperaturii joase. Allan lu` tricoul
ei [i \ncepu s-o [tearg`. Beth \l conduse spre snii ei, iar mna lui nu
se \mpotrivi.
Allan, despre divor]
Nu. F`r` divor]. Nici acum, nici alt`dat`. A fost un test. Dac`
acceptai
Deci, avusese dreptate.
Dar am fost de acord, [i se uit` spre palma lui, care-i inunda
pieptul cu c`ldura [i cu fericirea atingerii lui.
Da, a[a e. Ai fost de acord \n sensul c` ai vrut s`-mi ar`]i c`
divor]ul ar fi fost inutil. Dar eu am \ncercat s` m` lupt cu influen]a
pe care o ai asupra mea. Abia cnd te-am v`zut \n ap`, dormind, cu
ochii \nchi[iamDumnezeule
Fa]a lui se contorsion`, amintindu-[i acea imagine.

|N }ARA GHEIZERELOR

159

N-ai s` [tii ce
|[i plimb` degetele de-a lungul chipului ei, peste ochi, gur`, gt,
ca [i cum ar fi vrut s` se asigure c` e \ntreag`.
Iart`-m`, draga mea. Te-am f`cut s` suferi \n ultimele zile.
Dare[ti sigur`, nu? N-a[ suporta s`
Niciodat` n-am fost mai sigur` ca acum, \l opri ea. Tu e[ti
prima, ultima [i singura mea dragoste.
El \i s`rut` fiecare centimetru al fe]ei, sfr[ind cu buzele. Beth se
ag`]` din nou de gtul lui, uitnd de tricoul care c`zu la picioarele
lor.
Allan, e[ti bine? Beth ?
Totul e \n regul`, strig` el \napoi. De fapt, totul e minunat!
D`-mi jos bagajul, te rog. Am nevoie de ni[te haine uscate. Am
Beth se chinuia, a[a ud` cum era, s` se \mbrace.
Am vrut s` fac o baie.
|mbr`cat? se mir` Gunnar.
Beth reu[i s`-[i pun` puloverul, [i-l privi amuzat` pe Allan
amuzat`. Dragostea din ochii lui o \nc`lzea [i-i alina sufletul.
A fost o decizie de moment. {i te rog, coboar` [i bagajul lui
Beth. So]ia mea r`mne cu mine.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și