Sunteți pe pagina 1din 156

ALICIA THOMPSON

Reg`sirea
dragostei
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IOAN DR~GHICI

ALCRIS

Capitolul 1
- V-am mai v`zut undeva, nu?
Stnjenit`, Kitty \[i puse restul \n portofel, sub privirea
scrut`toare a adolescentului a c`rui figur` se lumin`
brusc.
- Asta e, am g`sit! Sem`na]i cu Kitty Colgan. {ti]i, actri]a!
Cea care joac` rolul Gloriei \n Familia Rothman, la televiziune. Mama nu pierde niciodat` un episod. De altfel, nu
\n]eleg de ce au f`cut-o s` moar` pe Gloria, era preferata ei.
Tn`rul ridic` \n bra]e cutia \n care erau \ngr`m`dite
cump`r`turile.
- L`sa]i, interveni Kitty. Pot s` le duc singur`.
- Nu, este foarte grea, v` conduc pn` la ma[in`.
Dornic` s` pun` cap`t ct mai repede acestei \ntlniri incomode, Kitty ced` [i merse \naintea adolescentului pn` la
vechiul Ford oprit \n fa]a magazinului.
- Pariez c` sunte]i confundat` adeseori cu Kitty Colgan.
- Nu, este prima dat`.

ALICIA THOMPSON

- Ma[ina dumneavoastr` nu corespunde deloc cu modul


de via]` cu care trebuie s` fie obi[nuit`. Oricum, via]a ei se va
schimba acum c` [i-a pierdut rolul [i c` Grant Maxwell a
p`r`sit-o pentru o alt` actri]`.
- Mul]umesc pentru ajutor.
Exasperat` de flec`reala nesfr[it` a tn`rului, Kitty trnti
capacul portbagajului.
- Locui]i prin \mprejurimi?
- Nu.
F`r` s` mai a[tepte urm`toarea \ntrebare, tn`ra femeie se
repezi \n ma[in` [i demar` ca din pu[c`. Pentru o c`l`torie
incognito, era un succes! Fusese recunoscut` de prima persoan` \ntlnit`. |[i scoase cu un gest furios boneta de ln` [i o
arunc` pe bancheta din spate. P`rul blond \i c`zu \n cascad`
pe umeri. |l arunc` ma[inal spre spate. Privirea \i c`zu pe
micul buchet de flori aflat al`turi de ea. |[i \ntoarse imediat
ochii, dar r`ul era f`cut. Sentimentul de culpabilitate o sci
din nou, mai puternic ca niciodat`. |[i dori s` nu fi avut
con[tiin]`, nici remu[c`ri care s-o fr`mnte. De ce trebuia
oare ca dup` opt ani de exil s` se \ntoarc` prea trziu?
Ce s` mai spun` de faptul c` doar \n urm` cu patru zile se
sim]ea fericit`, nep`s`toare la ce \i rezerva viitorul! |n avionul
care o aducea \napoi de la Los Angeles, nu se gndea dect la
lungile s`pt`mni de vacan]` care o a[te[tau, la planul ei de a
scrie un roman, acest vis pe care dorea de atta timp s`-l
realizeze.
Abia sosit` la Londra, Grant \i aduse la cuno[tin]` teribila
veste: bunica tinerei femei murise cu o lun` \n urm`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

- S-a stins \n somn, \i spuse el. Asta te scute[te de marea


scen` a \mp`c`rii pe patul ei de moarte.
Kitty \i ceru cu r`ceal` explica]ii referitoare la aceast`
\ntrziere. Grant pretinse c` procedase astfel ca s-o \mpiedice
s` p`r`seasc` platoul de filmare \n plin` turnare. Faptul c`
\ndr`znea s` invoce motive profesionale \n timp ce aceast`
\ntrziere de informare ascundea motive mult mai greu de
m`rturisit crescu la culme mnia lui Kitty. Indignat` de cinismul lui, de lipsa lui de scrupule [i de minciunile lui, Kitty
izbucni. De la repro[ la acuza]ie, tonul urc` foarte repede.
Aceast` ceart` violent` m`ri definitiv pr`pastia care
amenin]a de mult timp s`-i despart`. Modestia nu era punctul
forte al lui Grant. Actor adulat de toat` lumea, \[i permitea cu
Kitty libert`]i de ne\ng`duit [i refuza s` admit` c` se purta ca
un veritabil tiran. Furioas`, tn`ra femeie \[i luase valizele ca
s` se duc` s` se culce la hotel, jurnd s` nu-i mai calce
niciodat` piciorul \n aceast` cas`.
Nici unul nici cel`lalt nu b`nuia c` servitorul lui Grant
prevedea iminen]a acestei desp`r]iri. Pndind am`nunte
[ocante ale vie]ii lor private, el profit` de ocazie pentru a
dezv`lui celui mai mare cotidian al presei de scandal \mprejur`rile \n care avusese loc cearta lor, \nflorind povestea dup`
gustul lui.
A doua zi, bomba exploda pe prima pagin` a ziarelor. Timp
de trei zile interminabile, presa profit` din plin de eveniment,
lund la bani m`run]i leg`tura dintre Grant [i Kitty. Se insista
asupra diferen]ei de vrst`, se inventau o mie de am`nunte
sordide. Ascuns` \n hotelul ei, Kitty asist`, umilit`, la

ALICIA THOMPSON

dezl`n]uirea r`zbun`rii ziari[tilor \n timp ce Grant, afi[nd cea


mai mare indiferen]`, \[i lua zborul spre Coasta de Azur, \n
compania planturoasei Yolanda Simmons.
Kitty \l b`nui c` se bucur` \n secret de scandal. Dup`
Grant, orice publicitate se dovedea rentabil` \ntr-o zi sau alta.
Nu-i trecuse niciodat` prin cap ideea c` reputa]ia unei femei
era un lucru fragil. F`r` \ndoial` se amuza de asemenea s`-i
duc` de nas pe fotografi: nici un ziarist nu descoperise \nc`
secretul care \i lega pe unul de cel`lalt.
Consternat` de eveniment, Kitty \[i d`du seama c` se
\mp`ca de prea mult timp cu minciuna. Culegea ast`zi
roadele \ng`duin]ei sale fa]` de un b`rbat care nu o
merita...
Ma[ina gonea pe drum, \nghi]ind kilometrii. Colinele
v`lurite [i vesele au fost urmate curnd de o land` s`lbatic`
m`turat` de vnturi. Spre prnz, un soare palid de martie
alung` norii. O lumin` difuz` \mblnzi peisajul trist [i aspru.
Cu toate acestea, Kitty sim]ea cum \i cre[te nervozitatea pe
m`sur` ce se apropia de destina]ie.
Copil din flori, Kitty nu-[i cunoscuse niciodat` mama, pe
Jenny Colgan, moart` \n ziua na[terii ei. Crescut` de bunici,
mai mult din datorie dect din dragoste, Kitty nu cunoscuse
niciodat` ce \nseamn` tandre]ea [i afec]iunea [i devenise o
feti]` singuratic`, neiubit` de cei apropia]i, ]inut` deoparte de
copiii satului.
Bunicii ei ocupau una dintre fermele cele mai s`race de pe
mo[ia familiei Tarrant. Bunicul ei, un b`rbat \n`crit, tr`ia
izolat \ntr-o parte a satului.

REG~SIREA DRAGOSTEI

Amintirile n`v`leau \n memoria ei. Amintiri dureroase \n


care se amesteca imaginea omniprezent` a unui b`rbat cu
ochi p`trunz`tori, un b`rbat pe care nu-l putea uita. Jake
Tarrant...
|ncruntndu-[i sprncenele cu mnie, Kitty se sili s`-[i
alunge aceast` imagine din minte. |n zadar.
Tn`ra femeie \[i reaminti prima ei \ntlnire cu Jake. Avea
cinci ani... Ascuns` \n spatele unui gard de nuiele, fascinat` de
\nf`]i[area lui solemn` [i de siguran]a lui, \l urm`rea pe
b`iatul acela de zece ani care se plimba pe spinarea unui
ponei pe p`mnturile p`rin]ilor s`i. O descoperise foarte
repede [i, creznd-o r`t`cit`, o adusese la ea acas` c`lare pe
animalul lui.
Pe vremea aceea, Jake \[i petrecea s`pt`mna la internat [i
nu venea acas` dect \n weekend sau \n vacan]e. L`sat de
capul lui majoritatea timpului, r`t`cea pe cmp toat` ziua.
Dup` \ntlnirea lor, el \ncercase s-o revad` pe Kitty, dar trecuser` luni de zile pn` cnd mica s`lbatic` s` accepte s` se
apropie de el.
Urm`rind hoin`relile lui Kitty, el \i descoperise
ascunz`torile preferate. Cu o nesfr[it` r`bdare, el reu[ise
\ncetul cu \ncetul s-o \mbuneze plasnd bomboane \n aceste
locuri strategice. Lipsit` de dragoste, Kitty f`cuse repede o
pasiune pentru b`iatul acesta ciudat care voia s` se intereseze de ea. Pe nesim]ite, \ntre ei se ]esuse o leg`tur` unic`,
bazat` pe complicitate, tandre]e [i prietenie. Jake \i aducea
c`r]ile de gramatic`, o ajuta s` citeasc`, o \ncuraja s` ob]in`
cele mai bune rezultate [colare. La pescuit, discipol

10

ALICIA THOMPSON

admirativ, \l urma ducndu-i momeala. |n timpul


peregrin`rilor lor, ea \l asculta vorbindu-i despre ambi]iile
lui [i vibra de acela[i entuziasm ca el.
S`-l iubeasc` pe Jake cu o dragoste exclusiv` \i venise
foarte firesc. Nu [tia exact \n ce moment devotamentul ei
copil`resc se transformase \ntr-un sentiment att de profund,
att de puternic \nct i se f`cea r`u privindu-l.
Mama lui Jake se \mpotrivise foarte repede prieteniei lor.
Kitty p`stra o amintire dureroas` despre \ntlnirea ei cu
Sophie Tarrant. Privirea dispre]uitoare cu care o gratificase
atunci din pragul elegantului ei salon \i r`m`sese \ntip`rit` \n
memorie.
- Jake, dep`[e[ti m`sura! Nu vreau ca aceast` copil` s`
intre \n cas`, poate s` a[tepte afar`.
Jessie, menajera, o dusese \ntr-o \nc`pere de lng`
buc`t`rie, \n timp ce Sophie Tarrant mergea \n urma lor f`r`
s`-[i \nceteze rechizitoriul.
- Nu \n]eleg ce g`se[te Jake la ea. Refuz s` dea buzna \n
casa noastr`. Cine [tie unde se va opri dac` se obi[nuie[te?
Kitty ardea de ner`bdare s` fug`, s` se ascund` \ntr-una din
ascunz`torile ei preferate, dar \l a[tepta pe Jake. |[i uita deja
amorul propriu, pentru el. T`cut` [i nemi[cat`, \[i \ndurase
umilin]a pn` la cap`t.
Kitty avea [aisprezece ani cnd Sophie Tarrant apelase
la mijloace externe ca s-o conving` s` nu-l mai vad` pe fiul
ei.
- Micu]a mea, \]i \nchipui Dumnezeu [tie ce \n leg`tur` cu
Jake. Adora]ia ta pentru el frizeaz` ridicolul. O prietenie de

REG~SIREA DRAGOSTEI

11

copii, treac`-mearg`, dar este timpul s` pune]i cap`t rela]iei


voastre. Nu hr`ni false speran]e, Kitty. Nu te purta nici ca o
z`p`cit`, ai risca s`-]i mu[ti degetele.
Cu nep`sarea tinere]ii, Kitty se ag`]ase totu[i de dragostea
[i de visurile ei. Nu-[i \nchipuise niciodat` c` cea mai mare
vr`jma[` a ei \i d`duse unul dintre cele mai \n]elepte sfaturi
pe care le primise vreodat`...
Ap`rur` la orizont primele case ale localit`]ii Mirsby. Kitty
trecu micul pod de piatr` de peste ru [i \ncepu s` urce
coasta f`r` s` arunce o singur` privire vechilor cl`diri de
granit ridicate pe flancul colinei. Ajuns` sus, se angaj` pe drumul \ngust care mergea de-a lungul bisericii [i opri \n fa]a
cimitirului.
Strecurndu-se printre pietrele funerare, un vnt aspru \i
biciui fa]a. Kitty se apropie tremurnd de cavoul familiei.
Printr-o ciudat` ironie a sor]ii, ea, ultima Colgan, singura care
p`r`sise leag`nul familial, se \ntmpla s` posede Lower Ridge,
p`mntul pe care familia ei tr`ia de secole. Atunci cnd cei din
familia Tarrant \[i puseser` \n vnzare mo[ia, la pu]in timp
dup` plecarea ei din Mirsby, bunicul ei f`cuse drumul pn` la
Londra ca s`-i cear` banii necesari cump`r`rii conacului [i a
terenurilor al`turate.
Cu cteva luni \n urm`, Kitty primise o scrisoare de la
notarul ei oferindu-i s` cumpere Lower Ridge. Ghicise f`r`
nici o dificultate c` \n spatele notarului se ascundea Jake.
Acesta trebuia s` fi dep`[it \ncerc`rile sor]ii [i c`uta s`-[i
reconstituie mo[ia risipit`. Kitty refuzase categoric s` vnd`.
Voia ca timpul s`-[i des`vr[easc` opera, ca Lower Ridge s`

12

ALICIA THOMPSON

cad` \n ruin`, ca landa s` ocupe aceste p`mnturi odinioar`


roditoare. Atta timp ct va tr`i ea, Lower Ridge nu se va
\ntoarce niciodat` la cei din familia Tarrant.
Cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi, Kitty depuse trandafirii pe
piatra funerar`, apoi se \ndrept` spre ie[irea cimitirului, prad`
unei profunde triste]i. Cine fusese oare familia ei? Ni[te bunici
care o consideraser` drept o povar` dezonorant`. Cine \i
r`mnea pe lume? Nimeni. Nimeni de iubit, nimeni care s-o
iubeasc`.
Kitty nu observ` Range Rover-ul oprit \n spatele ma[inii ei
dect cnd ie[i pe poart`. Sprijinit cu spatele de zid, o a[tepta
Jake.
Kitty \ncremeni locului, gtuit` de emo]ie. O dat` revenit`
din surpriz`, ezit` asupra atitudinii de adoptat. Trebuia oare
s`-l ignore? Mirsby era doar un sat, mai devreme sau mai trziu
se vor \ntlni. Mai bine s` \nfrunte inevitabilul [i s` termine ct
mai repede cu trecutul. |nvingndu-[i aversiunea, tn`ra
femeie se \ndrept` spre el, simulnd un calm pe care era
departe de a-l sim]i.
Nemi[cat, cu bra]e \ncuci[ate pe piept, el o privi cum se
apropie. Circula zvonul c`, pe vremuri, un Tarrant se
c`s`torise cu o ]iganc`. Jake purta incontestabil semnul acestei mo[teniri. Tr`s`turile lui \ndr`zne]e, foarte pronun]ate, \i
confereau o intensitate impresionant`, sporit` de p`rul negru
[i de ochii de aceea[i culoare. Nimeni nu putea r`mne
indiferent \n fa]a lui. Atr`gea aten]ia dintr-o privire, re]inut`
dup` aceea de personalitatea lui captivant`.
Pe figura lui, nici o urm` de blnde]e juvenil`. P`r`sise un
b`rbat tn`r abia ie[it din adolescen]` [i reg`sea un b`rbat
matur, impenetrabil.

REG~SIREA DRAGOSTEI

13

Kitty nu avu nevoie dect de cteva secunde ca s`


\nregistreze mental toate am`nuntele acestea. Se opri la c]iva
pa[i de el [i \l privi f`r` s` spun` nimic.
Cine ar fi putut ghici c` inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul?
Timp de o clip`, fa]a tinerei femei tr`d` o adnc` emo]ie. |[i
reveni totu[i foarte repede [i \[i compuse o masc` rece [i
distant`. Nici nu se punea problema s`-[i dezv`luie sl`biciunile \n fa]a inamicului. Mai cu seam` acestuia. Nu
degeaba prin vinele ei curgea sngele orgolios al celor din
familia Colgan.
Prin c]iva pa[i rapizi, Jake str`b`tu distan]a care-i
desp`r]ea. F`r` ca ea s`-i poat` b`nui gestul, el \i lu` minile
\n ale lui [i le strnse cu blnde]e. O str`b`tu un fior puternic.
Se a[tepta la orice \n afar` de aceast` mngiere. De ce aceast`
dovad` de simpatie? N-o cople[ise el cu sarcasme la moartea
bunicului ei, acum [ase ani? De ce aceast` amabilitate nea[teptat` pentru dispari]ia bunicii ei?
Kitty se desprinse cu un gest gr`bit [i se d`du \napoi.
Ranchiuna ei, mnia care o anima de ani de zile \i risipi
oboseala ca prin farmec.
- Ce surpriz`! exclam` ea cu ironie.
- Te-am v`zut traversnd satul cu ma[ina.
- Asta nu explic` de ce merit onoarea prezen]ei tale.
- Dumnezeule, ct` agresivitate! Oare din cauza mea n-ai
venit la \nmormntarea bunicii tale?
- Din cauza ta? Crezi c` mai ai vreo influen]` asupra
hot`rrilor mele? Dac` n-am fost aici, este pentru c` n-am aflat
de moartea bunicii, asta-i tot.

14

ALICIA THOMPSON

- Cum a fost posibil? Eu am telefonat acas` la Grant


Maxwell ca s` te anun]. Credeam c` erai la Londra, tocmai se
transmisese un interviu al t`u.
- Era vorba despre o \nregistrare. Eram la Los Angeles.
- |ntr-adev`r, a[a mi-a spus [i Maxwell. A[ fi vrut s`-]i
anun] personal vestea, dar Maxwell a refuzat s`-mi spun`
unde te pot g`si. De altfel, s-a ar`tat odios. |n sfr[it, trebuie
s` te fi anun]at deoarece e[ti aici.
Kitty ridic` din umeri.
- A f`cut-o, \ntr-adev`r, dar cu o \ntrziere de o lun`. |n
orice caz, \]i mul]umesc pentru solicitudine. |]i recunosc
noble]ea sufletului, Jake.
- Scute[te-m` de ironiile tale, te rog. Eram cel mai apropiat vecin al bunicii tale.
- |]i mul]umesc, ce vrei mai mult?
Jake se apropie, amenin]`tor.
- Nu te-am urmat pn` aici ca s` suport sarcasmele tale,
a[a c` termin` cu farsa asta.
|ncntat` s`-l vad` \n sfr[it scos din s`rite, Kitty se rezem`
cu spatele de zid [i \l sfid`.
- Ia te uit`! Atunci ce vnt te aduce?
- Voiam s`-]i cer s` m` ier]i pentru atitudinea pe care am
avut-o fa]` de tine la \nmormntarea bunicului t`u.
F`r` s` r`spund`, Kitty se \ndep`rt` c]iva pa[i, tulburat`
de apropierea lui Jake, emo]ionat` de vocea lui grav`, cu un
timbru att de pl`cut.
- Altceva?
- Cheile de la Lower Ridge sunt la mine.
Kitty se r`suci pe c`lcie.

REG~SIREA DRAGOSTEI

15

- Cum?
- Bunica ta m-a ales drept executor testamentar.
- Poftim?
Tn`ra femeie nu-[i putea crede urechilor. Cum c[tigase
oare \ncrederea bunicii ei?
- Nu [tiam c` tu cump`rase[i ferma, Kitty. Nu am aflat
dect la deschiderea testamentului. Toat` lumea din sat se
\ntreba unde g`siser` bunicii t`i banii necesari pentru
cump`rarea propriet`]ii.
F`r` s` tr`deze zbuciumul interior care o fr`mnta, Kitty \l
privi ]int`. Enervat, Jake relu` cu o voce furioas`:
- {tii c` vreau s` cump`r casa. Oferta pe care ]i-am f`cut-o
este superioar` valorii reale. Notarul te-a l`murit, presupun.
- {i-a permis mai cu seam` s` se angajeze f`r` acordul
meu.
- Acum opt ani, ai fugit ca [i cum diavolul era pe urmele
tale. Nu \n]eleg ce te mai leag` acum de aceast` cas`.
Kitty \l m`sur` cu o privire rece [i \i repet` cuvintele
cumplite pe care el i le aruncase la \nmormntarea bunicului
ei.
- |n realitate, genul meu este mai curnd Beverly Hills, nu
aceast` ferm` pierdut` \n mijlocul landei, a[a-i?
- Nu aveam dreptul s`-]i vorbesc \n felul acesta,
recunoscu el. Totu[i, puteai s` te a[tep]i la asta, nu? S` apari
la \nmormntarea bunicului t`u cu o hoard` de ziari[ti pe
urmele tale, ce lips` de gust! Ai transformat o ceremonie
familial` \ntr-un film publicitar \n folosul t`u.
- N-am avut de ales, \nchipuie-]i! Te \n[eli dac` \]i
imaginezi c` este u[or s` scapi de o hait` de lupi turba]i!

16

ALICIA THOMPSON

Kitty \ntoarse capul [i contempl` colinele, str`duindu-se s`


scape de tulburarea care o cuprinsese. |n zadar. Ghicea \n
spatele ei privirea lui Jake fixat` asupra ei, prezen]a lui
cople[itoare, stnjenitoare.
- Nu am cheile la mine, murmur` Jake, dar dac` le vrei...
- Da, le vreau.
- M` \ntorc la Torbeck ca s` le caut.
- Foarte bine.
Kitty se r`suci brusc pe c`lcie [i \[i cufund` privirea \n
ochii lui Jake. Surprins, el nu avu timp s` ascund` lic`rirea de
dorin]` care ardea \n adncul ochilor lui negri. Aceast` clip`
de sl`biciune din partea lui Jake o umplu pe Kitty de o
bucurie stranie. Dac` ar putea s` \ndure la rndul lui pu]in din
suferin]ele prin care trecuse ea!
- Kitty, odinioar` eram prieteni. De ce aceast` ostilitate?
- Faci bine c` folose[ti timpul trecut. Deoarece n-am
inten]ia s` restabilim leg`turile noastre.
- Ai prnzit? \ntreb` el consultndu-[i ceasul.
- Nu, dar nu-i nevoie s` te \ngrije[ti de mine. Ai face mai
bine s` te \ntorci acas` la tine, probabil c` te a[teapt` so]ia.
Jake se \ncord`.
- Liz a murit acum doi ani \ntr-un accident de ma[in`.
Se l`s` o t`cere ap`s`toare. Incapabil` s`-i prezinte condolean]e ipocrite, Kitty \l cercet` cu un aer nep`s`tor. So]ia lui
murise f`r` ca ea s-o fi \ntlnit vreodat`, f`r` s` fi aflat ct de mult
o detesta Kitty Colgan pentru c` \i luase b`rbatul pe care-l iubea.
La ce bun s-o urasc`, acum? Asta nu va schimba nimic din via]a
ei, absolut nimic.
Cu un gest ner`bd`tor, Jake \[i trecu o mn` prin p`r.

REG~SIREA DRAGOSTEI

17

- Ne \ntlnim la Lower Ridge \ntr-o jum`tate de or`, de


acord?
Kitty cl`tin` din cap f`r` s` r`spund` [i \l privi cum se urc`
\n Range Rover. Chiar \mbr`cat \n blugi [i tricou, Jake poseda
o atrac]ie nesfr[it`, un farmec incomparabil.
Exasperat` de cursul involuntar pe care i-l luau gndurile,
Kitty ajunse la ma[ina ei [i \nchise ochii \n timp ce amintirile
o cople[eau.
|[i reaminti cum bunicii ei o obligaser` s` p`r`seasc` [coala
la vrsta de [aisprezece ani, \n ciuda dorin]ei ei de a-[i continua studiile. Cum o for]aser` s-o ajute pe Sophie Tarrant
atunci cnd la Grange House se organizau recep]ii.
Pe vremea aceea, Jake mergea la universitate. Cnd venea
\n weekend, \nso]it de numero[ii lui prieteni, el o evita. Cnd
se aflau fa]` \n fa]`, \ntre ei se stabilea o tensiune aproape
palpabil`.
Totu[i, dup` tandre]ea pe care i-o ar`ta, dup` blnde]ea cu
care \i vorbea, Kitty se convinsese c` o iubea. |nf`]i[area lui
rece se datora probabil temerii de a nu ceda dorin]ei care-i
\mpingea unul spre cel`lalt. O considera f`r` \ndoial` prea
tn`r`. Ea [tia totu[i c` nimic [i nimeni nu i-ar fi putut
\mpiedica s` se c`s`toreasc` \ntr-o zi. Nici Sophie Tarrant, nici
bunicii ei, nici fermec`toarele tinere care \l \nso]eau \n ma[ina
lui tip sport.
Privind \n urm`, \[i d`dea seama de nebunia [i de trufia
ei. Unele evenimente r`mneau totu[i neclare, ca acel cadou
pe care el i-l f`cuse de Cr`ciun, atunci cnd avea
[aptesprezece ani.

18

ALICIA THOMPSON

Jake \i d`ruise o br`]ar` fermec`toare din argint, prima


bijuterie care i se oferise vreodat`. Privirea lui Kitty str`lucea
de emo]ie, ca [i cum acest cadou constituia un angajament
tacit al unuia fa]` de cel`lalt. Prea tulburat` ca s` poat` vorbi,
Kitty murmurase o mul]umire \n timp ce lacrimi elocvente i se
rostogoleau pe obraji.
Cteva zile mai trziu, Sophie Tarrant f`cea apel la serviciile
lui Kitty pentru recep]ia tradi]ional` de revelion. Jessie, menajera de la Grange House, insistase ca Kitty s` r`mn` s` doarm`
acolo, deoarece petrecerea se va termina foarte trziu.
Aflat` \ntr-o dispozi]ie groaznic`, Sophie Tarrant telefona
f`r` \ncetare la Londra [i trntea receptorul din ce \n ce mai
furioas`. Mnia ei se rev`rsa asupra servitorilor pe care \i oc`ra
f`r` scrupule. Cum Kitty se ar`tase mirat` \n fa]a lui Jessie,
menajera o informase c` tat`l lui Jake avea numeroase aventuri extraconjugale [i tr`ia desp`r]it de so]ia lui. Sophie conta
pe el pentru seara aceea, dar el \[i schimbase \n ultima clip`
p`rerea, de unde furia Sophiei.
Pu]in \nainte de miezul nop]ii, un invitat beat o prinsese pe
Kitty \ntr-un col] al holului [i \ncercase s-o s`rute, cnd Jake
ap`ruse ca un nebun.
- Nu pune mna pe ea! urlase el.
Tremurnd de spaim`, Kitty \l privise pe necunoscut
\ndep`rtndu-se \mpleticit, apoi se \ntorsese spre Jake. Cu
ochii a]inti]i asupra ei, o privea cu pasiune. O \mbr`]i[ase
brusc [i o s`rutase impetuos, \ndep`rtndu-se apoi aproape
imediat.
- Nu sunt mai bun ca be]ivul acela, murmurase el cu o
voce nesigur`. Nu e[ti dect o copil`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

19

- Am aproape optsprezece ani, Jake.


- Abia peste [ase luni vei avea optsprezece ani.
Kitty f`cuse gestul de a-l \mbr`]i[a, dar el o oprise.
- Nu! \i aruncase el cu o voce t`ioas`. Mama este nebun`
c` te-a chemat \n seara asta. Trebuia s` te fi culcat. Cu to]i
be]ivii care se tr`sc pe aici.
Kitty protestase cu vehemen]`, spunnd c` era nevoie de
serviciile ei, dar Jake r`m`sese neclintit [i o condusese pn` la
camera ei.
Furioas`, Kitty se \ntinsese \mbr`cat` pe pat, jurnd c` era
ultima dat` cnd o trata ca pe o feti]`.
- Pe deasupra, nici m`car n-am cinat! spusese ea cnd el
\nchidea u[a.
Mijeau zorile cnd Jake o trezise aducnd o tav` \nc`rcat`
cu mnc`ruri apetisante. Jos, ]ipetele [i rsetele indicau c`
petrecerea era \nc` \n toi.
Se osp`tar` ca doi copii. Kitty, cu picioarele strnse sub ea
\n mijlocul patului, Jake a[ezat pe marginea acestuia. |n timp
ce ea devora totul cu poft`, el \i imita pe prietenii mamei lui
cu un talent att de caustic [i att de comic \nct Kitty izbucnea mereu \n rs. O dat` osp`]ul terminat, ea se ridicase din
pat ca s` pun` tava pe o comod` \nainte de a se \ntoarce s` se
a[eze lng` Jake. El \i mngiase cu tandre]e obrazul.
- S`rut`-m`, murmurase ea \ntr-o suflare.
- Doar un mic s`rut ca s`-]i urez somn u[or, trebuie s`
dormi.
Se aplecase, \i atinsese u[or p`rul cu un s`rut aerian, apoi
o strnsese la piept cu toat` puterea, [optind cu o voce gtuit`
de emo]ie.

20

ALICIA THOMPSON

- Dumnezeule, Kitty! Dac` ai [ti ct de mult te iubesc!


|nfl`c`rat` de aceast` m`rturisire, Kitty \l \ncol`cise cu
bra]ele [i-l \mbr`]i[ase cu ardoare.
Acest prim s`rut \i dusese mai departe dect se gndiser`.
Kitty \[i amintea fiecare secund` a \mbr`]i[`rii lor confuze [i
pasionate. Sentimenul de a-i apar]ine lui Jake cu trup [i suflet
o cople[ea cu o fericire extraordinar`. |n naivitatea ei, \[i
\nchipuia c` el \i apar]inea astfel pentru totdeauna. Nu-i trecuse m`car o dat` prin minte ideea c` nu servea dect la
satisfacerea unei dorin]e pur fizice.
Abia mai trziu \n]elesese c` Jake era beat.
- Doamne Dumnezeule! Ce-am f`cut? biguise el,
\ngrozit.
P`rea [ocat [i furios, \n timp ce ea era \n al [aptelea cer,
mul]umit` [i \n culmea fericirii.
Cteva zile mai trziu, tat`l lui Jake murise pe nea[teptate.
Jake trebuise s` p`r`seasc` universitatea [i s`-[i abandoneze
studiile de medicin` veterinar`. Tat`l lui l`sa \n urm` o
situa]ie financiar` dezastruoas`, familia era \n pragul
falimentului...
Kitty \[i ridic` fruntea, cu ochii \nce]o[a]i de lacrimi. De ce
trebuia s` retr`iasc` att de des aceste momente penibile?
Se \ntreb` unde tr`iau acum to]i. Jake men]ionase numele
de Torbeck. Locuia oare la aceast` ferm` situat` foarte
aproape de Lower Ridge \mpreun` cu mama [i cu surorile lui?
Accepta oare mndra Sophie Tarrant s` locuiasc` la o ferm`
modest`?
Cu o mn` tremurnd`, Kitty \nvrti cheia \n contact [i
cobor\ geamul ca s`-[i r`coreasc` obrajii aprin[i.

REG~SIREA DRAGOSTEI

21

Un drum desfundat ducea la Lower Ridge. Coasta era


abrupt` [i vechea ma[in` \nainta anevoie [i tu[ea urcnd
panta. O unic` vil` de ]ar` din granit ap`ru \n \naltul colinei.
Era \nconjurat` de cteva hambare \n ruin`. Jgheaburile de la
stre[ini atrnau lamentabil, buc`]i de tabl` ruginit` z`ceau
\mpr`[tiate \n curte.
Kitty se \ntreba, buim`cit`: cum putuse s`-[i \nchipuie o
singur` clip` c` va putea s` scrie o carte \ntr-un asemenea loc?
|[i reamintea discu]ia ei cu Grant...
Ce \nseamn` capriciul acesta? o \ntrebase el, furios. Uit`
de Mirsby [i de tot ce este legat de el. Nu datorezi nimic
bunicii tale, mai cu seam` aceast` c`l`torie sentimental`.
V`znd fa]ada deteriorat`, Kitty \n]elese c` Grant avea
dreptate.
Se preg`tea s` plece, descurajat`, cnd Range Rover-ul \[i
f`cu apari]ia \n curte, t`indu-i orice retragere.
Jake \[i schimbase blugii [i tricoul cu ni[te pantaloni bej, o
c`ma[` gri [i o hain` de tweed.
Invita]ia lui la mas` nu era totu[i serioas`! se gndi Kitty
speriat` de aceast` schimbare a hainelor. Dnd crezare imaginii ei de femeie fatal`, conta s` aib` vreo [ans` pe lng` ea?
Un zmbet trist ap`ru pe buzele ei. |nf`]i[area ei de femeie
fatal` nu era dect o iluzie. Creatura pasionat` care putea fi
v`zutr` pe ecrane nu corespundea cu adev`rata Kitty.
Deoarece tn`ra femeie nu era interesat` de b`rba]i; o l`sau
indiferent`. Dar iat` c` destinul, \ntr-o suprem` ironie o
punea \n fa]a celui care era cauza acestei indiferen]e... Dac` el
\[i \nchipuia c` o reg`se[te pe vechea Kitty, naiva, proasta care
crezuse \n el, se \n[ela amarnic...

22

ALICIA THOMPSON

- |mi pare r`u, declar` el, am avut nevoie de mai mult


timp dect credeam. R`t`cisem cheile.
Pierdut` \n gndurile ei, Kitty nici nu observase absen]a lui
prelungit`.
U[a casei scr]i \n balamale cnd Jake o deschise.
- Poate c` preferi s` r`mi singur`. Nu vreau s` te
deranjez.
- Nu deranjezi dect ni[te amintiri [i nici una dintre ele
nu merit` osteneala s` i se arate vreun respect, replic` prompt
Kitty pe un ton t`ios.
Salonul p`stra aceea[i \nf`]i[are impersonal` ca pe vremea
cnd locuia aici. |ntruct nici un vizitator nu venea vreodat` la
Lower Ridge, nimeni nu ocupa aceast` \nc`pere. Via]a se
desf`[ura \n marea \nc`pere care servea \n acela[i timp de
buc`t`rie, sufragerie [i salon.
Treptele sc`rii care ducea la camerele de sus trosneau sub
pa[ii lor. Tot str`duindu-se s`-[i controleze emo]ia, Kitty
cerceta cu aviditate ceea ce o \nconjura. Reg`sea totul intact:
mica sal` de baie instalat` \ntr-un col], camera ei cu tapetul
decolorat. |n bibliotec` z`ceau c`r]ile adolescen]ei sale,
\nainte de a fi ale ei, apar]inuser` lui Jake.
Intrnd \n camera bunicilor s`i, tn`ra femeie sim]i c` o
sufoc` emo]ia. Nici aici nu se schimbase nimic: patul \nalt,
]`r`nesc, cuvertura ieftin`, foarte uzat`, acela[i linoleum
cr`pat.
|n spatele ei, Jake o urma t`cut. Ca [i la cimitir, prezen]a lui
o tulbura extrem de mult [i nervozitatea lui Kitty cre[tea din
minut \n minut.

REG~SIREA DRAGOSTEI

23

Cobornd scara cu pa[i gr`bi]i, ajunse \n buc`t`rie, nu f`r`


\ngrijorare. Jake trase perdelele. O lumin` nehot`rt`
p`trunse \n \nc`pere, dezv`luind uzura pardoselii [i
[ubrezenia mobilelor din lemn.
- {tiam c` vei reveni, murmur` el \ntorcndu-se spre ea.
- Sunt prin urmare att de previzibil`?
- Nu este termenul exact pe care l-a[ folosi ca s` te
definesc.
Terenul devenea alunecos. Deloc dornic` s` se lanseze
\ntr-o introspec]ie, Kitty ocoli subiectul \nconjurnd
\nc`perea cu o privire circular`.
- Casa aceasta este [i mai sumbr` dect \n amintirile mele.
Cu toate acestea, totul este identic.
- De ce voiai s` se schimbe? Prezen]a ta ar fi permis bunicilor t`i s` evolueze, dar tu te-ai ferit s` revii. Te mul]umeai s`
le trimi]i bani de la cap`tul lumii.
- Unde vrei s` ajungi?
- La sfr[itul vie]ii ei, bunica ta regreta asprimea pe care
]i-a ar`tat-o.
- D`-mi voie s` m` \ndoiesc!
- Ce [tii tu despre asta? E[ti att de orgolioas` \nct dup`
moartea bunicului t`u, nu i-ai dat o [ans` s`-[i schimbe
comportarea.
Acest atac violent o r`ni pe Kitty, Jake o acuza pe nedrept.
Era limpede c` nu cuno[tea motivul real al plec`rii ei de la
Lower Range. Cine [tia la Mirsby c` bunicii ei o alungaser`, c`
nu plecase de bun`voie? Dup` toate aparen]ele, nimeni. Cum
s` se apere f`r` a-i dest`inui lui Jake un adev`r pe care nu voia
[i nici nu putea s`-l dezv`luie? Era preferabil s`-i ignore
\ntrebarea. Pu]in o interesa, la urma urmei.

24

ALICIA THOMPSON

- I-am scris de mai multe ori bunicii f`r` s` primesc


r`spuns. Nu mi-a fost greu s`-i interpretez t`cerea.
- I-ai scris?
Jake p`rea stupefiat.
- S-ar spune c`, m`car o dat`, brfele au circulat prost.
- Crezi ce vrei, dar eu sunt convins c` bunica ta voia s` se
\mpace cu tine. Nat, bunicul t`u, se dovedea \nc`p`]nat, nu
ea.
- Nu vorbi despre ei ca [i cum \i cuno[teai foarte bine.
Cum Jake r`mnea t`cut, Kitty relu`:
- {tii de ce am cump`rat aceast` cas`?
Din nou t`cere.
- Pentru c` mi-a cerut-o bunicul, sus]innd c` le-o
datoram.
- Cum po]i s`-i condamni pentru atitudinea lor? Dispari
f`r` urm`, f`r` s` dai vreo veste [i \ntr-o bun` zi ei descoper`
fotografia ta pe prima pagin` a unui ziar \n compania lui Grant
Maxwell, actorul cel mai bogat din Anglia. Ce putea fi mai normal dect s` apeleze la tine ca s`-i aju]i?
- |mi imaginmez c` brfele au circulat repede \n sat, \n
momentul acela.
- Timp de trei luni, ai fost singurul centru de interes aici,
recunoscu Jake.
- Ce vrei, emo]ionanta poveste a Cenu[`resei impresioneaz` \ntotdeauna!
- Care este rolul lui Maxwell \n povestea asta? Zna bun`
sau prin]ul fermec`tor? Cum explici c` la [ase luni dup` ce ai
plecat, aveai destui bani ca s` cumperi Lower Ridge? |n aceast`
etap` a carierei tale, nu puteai primi onorarii importante.

REG~SIREA DRAGOSTEI

25

Ignornd aluzia isolent`, Kitty replic` pe un ton acru:


- Grant mi-a \mprumutat fondurile necesare.
Kitty se feri s` adauge c` el \i oferise o alt` proprietate \n
momentul acela, o proprietate care reprezenta mult pentru
Jake.
- Ct` generozitate din partea lui!
- Generozitatea este cea mai mare calitate a lui.
Gata oricnd s` semneze un cec, se gndi Kitty. Ct despre
a d`rui din persoana lui... Lui Grant \i pl`cea s` st`pneasc`,
persoanele precum [i lucrurile. La \nceput, Kitty confundase
generozitatea cu dragostea, [i aceast` eroare \i f`cuse mult
r`u.
Jake o m`sur` cu o privire p`trunz`toare.
- De ce m` tratezi ca pe un du[man?
- De ce refuzi s` admi]i eviden]a? Prive[te lucrurile \n fa]`,
Jake! Suntem ni[te str`ini unul pentru cel`lalt.
- Nu voiam s`-]i fac r`u, Kitty, relu` el cu o voce ciudat de
blnd`.
- Tu, s`-mi faci r`u?
Cum Kitty \l m`sura cu o privire sfid`toare, lui Jake \i sc`p`
o \njur`tur`.
- |nceteaz` cu farsa asta, te rog. Te crezi tic`loasa aceea
ar]`goas` pe care o interpretezi \n serialul acela stupid? Nu
po]i s` redevii adev`rata Kitty?

Capitolul 2
- Nu joc un rol, \i arunc` Kitty cu o voce tremurnd de
mnie. |n schimb, ipocrizia ta m` dep`[e[te. De unde aceast`
nea[teptat` \n]elegere fa]` de bunicii mei? Odinioar` nu
g`seai cuvinte destul de aspre pentru ei.
- Moartea bunicului t`u a schimbat-o mult pe bunica ta. A
devenit mult mai pu]in r`zbun`toare.
- Nu fa]` de mine! Nici m`car o singur` dat` \n [aptesprezece ani, bunica nu mi-a dat nici cel mai mic semn de
dragoste. N-am sim]it niciodat` alt sentiment dect acela c`
sunt o povar`, o ru[ine pentru ei. Cum n-au putut-o pedepsi
pe mama, s-au r`zbunat pe mine...
Cople[it` de emo]ie, Kitty se post` \n fa]a ferestrei,
\n`bu[indu-[i am`r`ciunea, cu buzele strnse [i tr`s`turile
\mpietrite.
- De ce te-ai \ntors dac` p`strezi amintiri att de
nepl`cute?
- Eu... nu [tiu... este o nevoie pe care nu mi-o explic.
Se l`s` o lung` t`cere.

REG~SIREA DRAGOSTEI

27

- Ai copii? \ntreb` Kitty pe nepus` mas`.


- O feti]` de patru ani.
O durere violent` o str`b`tu pe Kitty. Copilul acesta pe
care destinul i-l refuzase, el \l avea. Cu o alt` femeie.
- Dac` nu te superi, a[ vrea s` r`mn singur`, Jake.
- Dumnezeule! Uitasem de \ntlnirea mea.
O alt` femeie, ghici instinctiv Kitty.
- Cum se nume[te?
- Nu o cuno[ti. Nu este de aici.
- De ce \mi ascunzi numele ei? }i-e team`?
- Paula este infirmier`.
- Ce vrst` are?
Atmosfera deja ostil` deveni furtunoas`.
- Urmeaz` s` m` \ntrebi dac` este amanta mea?
Furios, Jake ie[i trntind u[a \n urma lui, l`snd-o pe Kitty
descump`nit`, chinuit`. Era oare posibil s` fie geloas`? Ideea
era ridicol`, absurd`, dezonorant` chiar.
Kitty se arunc` oftnd pe primul fotoliu.
Jake plecase f`r` s`-[i ia r`mas bun. Se mai \ntmplase pe
vremuri s` se despart` \n felul acesta. Amintirile n`v`lir` din
nou \n memoria ei, readucnd-o \n zilele care urmaser` acelei
nop]i funeste...
Kitty nu sim]ise nici ru[ine nici regret pentru c` i se d`ruise
lui Jake. Unde era r`ul cnd era vorba de dragoste?
Cnd Jake venise s-o vad`, la dou`zeci [i patru de ore dup`
aceea, \l primise cu inima plin` de speran]`. Cu toate acestea,
la prima privire, bucuria ei disp`ruse. Jake o privea cu un
dezgust [i o disperare care \i sf[iaser` inima.

28

ALICIA THOMPSON

- Ceea ce s-a petrecut \ntre noi nu trebuia s` se \ntmple,


Kitty. Dac` a[ putea [terge acele momente, a[ face-o f`r` s`
ezit. Am tr`dat \ncrederea bunicilor t`i, merit s` fiu blamat...
- Jake, dac` m` iube[ti...
- Tocmai! Te iubesc, este adev`rat, dar ca un frate.
El [ov`ise rostind acest ultim cuvnt, dup` ce pn` atunci
vorbise cu o voce aspr`, ca [i cum repeta un discurs \nv`]at pe
de rost.
- Eu te iubesc, Jake. Din toate puterile mele.
- Crezi c` m` iube[ti, dar te \n[eli. Eram beat noaptea trecut`, sunt singurul vinovat. Dac` va trebui vreodat` s` existe
consecin]e...
Kitty \i aruncase o privire \ntreb`toare.
- Dac` r`mi \ns`rcinat`, nu vom p`stra copilul. N-am s`
te las singur`, voi avea o explica]ie cu bunicii t`i. |n schimb, s`
nu-mi ceri s` te iau \n c`s`torie, chiar dac` a[tep]i un copil.
Este imposibil.
Acestea fiind zise, Jake se r`sucise pe c`lcie [i o p`r`sise.
Revenise s-o vad` peste trei s`pt`mni. Expresia lui preocupat` tr`da \ngrijorarea care \l rodea la ideea c` ar putea fi
\ns`rcinat`. Dintr-o dat`, \i d`duse vestea c`s`toriei lui cu Liz.
Ceremonia avusese loc la Londra, f`r` [tirea familiei.
Alb` la fa]` ca varul, pe punctul s` le[ine, Kitty \l ascultase
f`r` s` rosteasc` o vorb`. S` accepte c` n-o iubea era un
lucru, s` [i-l imagineze \ndr`gostit [i c`s`torit, altul. Pierdea
mult mai mult dect un confident, o c`l`uz`. |n toate
privin]ele, el constituia unica ei autoritate. F`r` el, sim]ea c`
nu mai era nimic.

REG~SIREA DRAGOSTEI

29

De ct timp o cuno[tea oare pe aceast` Liz c`zut` din cer?


Nimeni nu-l auzise vreodat` vorbind de ea, nici familia nici
prietenii lui. N`ucit`, Kitty sim]ise c` universul ei se r`stoarn`
definitiv. {tiu c` via]a ei nu mai avea acela[ farmec, c` Jake
ucisese pentru totdeauna \n ea speran]a [i bucuria.
|n cursul acestei penibile \ntrevederi, Kitty \i ascunse faptul
c` a[tepta un copil. Minciuna r`mnea ultimul ei refugiu.
Ag`]ndu-se de aceast` via]` pe care o purta \n ea, de acest
fruct al unirii lor, p`stra speran]a de a mai tr`i pu]in prin el.
A doua zi, buncii ei au dat-o afar` din cas`. Cteva luni mai
trziu, \n timp ce tr`ia deja \n casa lui Grant, Kitty pierduse
copilul. Se gndise mult timp dup` aceea c` dac` ar fi beneficiat de \ngrijirile medicale necesare \n primele s`pt`mni
att de grele ale sarcinii, acest copil ar fi v`zut f`r` \ndoial`
lumina zilei. Dup` pierderea copilului, se pr`bu[ise \ntr-o
depresie adnc`. Copilul acesta era \ns`[i via]a ei, via]a lui
Jake \n ea.
La evocarea acestei amintiri cumplite, Kitty izbucni \n
plns. Epuizat`, zdrobit` de toate emo]iile acestea, \nchise
ochii [i se refugie \n somn.
Cnd se trezi, era noapte adnc`. Un frig puternic o
\nghe]a pn` la os. Se ridic` tremurnd ca s` apese \ntrerup`torul. Nu se \ntmpl` nimic. Bine\n]eles! Electricitatea nu
era bran[at`. Se presupunea c` nimeni nu locuie[te aici. Ce-o
apucase s` caute ad`post \n aceast` cas` deteriorat`?
Din fericire, bunica ei fusese o femeie ordonat`. Vechea
lamp` cu petrol era \nc` la locul ei, deasupra frigiderului.
Ceasul ei ar`ta ora zece. Prea trziu ca s` caute un hotel.
Trebuia s` r`mn` la prima ei hot`rre [i s`-[i petreac`

30

ALICIA THOMPSON

noaptea aici. |n schimb, \nc` de mine, va \ncepe s` caute un


alt loc unde s`-[i scrie cartea. Casa aceasta neospitalier` \i
trezea prea multe amintiri penibile.
Kitty se duse la ma[in`, scoase bagajele [i cutia cu
cump`r`turi, apoi gar` Fordul \n [ur`.
Aprinderea focului se dovedi o treab` anevoioas`.
Chibriturile umede refuzau s` se aprind`. Cnd primele fl`c`ri
se ridicar`, tn`ra femeie puse o mncare gata preg`tit` \n
cuptor [i g`si cteva lumn`ri care aduser` pu]in` veselie \n
\nc`pere. C`utnd o farfurie \n dulap, Kitty descoperi o sticl`
de vin alb. Aceasta c`dea la momentul potrivit.
Spre miezul nop]ii, instalat` lng` foc pe un pat
improvizat, Kitty \[i termina masa savurnd un pahar de vin.
Dac` ar vedea-o Grant, s-ar \ngrozi! El care avea atta nevoie
de confort [i de lux!
Kitty zmbi, \nduio[at`. Mnia ei fa]` de Grant era \n
descre[tere. Nimic nu-l va putea schimba, astfel c` mai bine s`-l
accepte a[a cum era. F`r` el, ce s-ar fi \ntmplat cu ea, acum
opt ani?
|nnebunit`, diperat`, pe punctul s` fac` o c`dere depresiv`, el ap`ruse \n via]a ei ca un meteor. |n pofida tuturor
nepl`cerilor pe care i le pricinuia, Grant o primise cu bra]ele
deschise. Dac` ar fi respins-o, probabil Kitty ar fi ajuns la un
gest disperat. Fusese respins` \nc` din copil`rie [i n-ar fi putut
suporta s` fie o dat` mai mult.
Grant ajunsese foarte repede s` se cread` Pygmalion.
|nainte s-o trimit` s` urmeze cursurile unei [coli de art` dramatic` la New York, se amuzase s-o transforme pe tn`ra

REG~SIREA DRAGOSTEI

31

s`lbatic` \ntr-o femeie irezistibil`. Acest prim an petrecut \n


compania lui fusese pentru Kitty un veritabil vrtej de experien]e noi [i de \ncerc`ri teribile...
Kitty \[i consult` ceasul. Dac` voia s` nu se trezeasc` la o
or` neobi[nuit`, era timpul s` se culce. C`utnd \n bagaje, lu`
o c`ma[` de noapte la \ntmplare [i o \mbr`c` \n grab`.
Numai s` adoarm` repede de data asta, crizele ei de insomnie
devenind din ce \n ce mai frecvente.
Da, dar... Faptul c` petrecea nop]i albe prezenta cel pu]in
un avantaj: s-o incite pe tn`ra femeie s` scrie. Dac` n-ar fi
existat aceste lungi ore de veghe, nu s-ar fi \ntors cu siguran]`
niciodat` la vechiul ei vis de a deveni \ntr-o zi scriitoare. Una
dintre nuvelele ei, publicat` \ntr-o revist` american`, se
bucurase chiar de oarecare succes.
Turnndu-[i un alt pahar de vin, Kitty se gndi la planul
romanului ei poli]ist. |n linii mari, se contura \ncetul cu \ncetul \n capul ei. A[tepta s` se apuce de lucru cu o ner`bdare
febril`.
Un zgomot slab o scoase din gndurile ei. Ochii i se m`rir`
se spaim` cnd o siluet` \nalt` ap`ru \n cadrul u[ii.
- Visez! exclam` Jake intrnd \n \nc`pere.
Se post` la piciorul patului, dominnd-o pe Kitty cu
\n`l]imea lui.
- Am v`zut lumina de pe drum, \i explic` el. Am crezut c`
a intrat un ho] \n cas`.
|nc` sub impresia [ocului, Kitty \l privi lung.
- Cum ai intrat? Toate u[ile sunt \ncuiate.
- Nu exist` vreo fereastr` care s` se \nchid` bine \n casa
asta. Am trecut prin c`mar`.

32

ALICIA THOMPSON

- Ei bine, po]i s` pleci pe u[`. Sunt \ntr-o dispozi]ie [i mai


pu]in primitoare dect dup`-amiaza trecut`. M-ai speriat
\ngrozitor.
- Nu po]i s` r`mi singur` aici. Nu exist` nici un vecin la
mai pu]in de un kilometru [i casa nu este sigur`. Unde ]i-e
capul?
- Sunt destul de mare ca s` [tiu ce fac, [i tu n-ai ce c`uta
aici.
- Am crezut c` este vreun individ dubios.
- Ei bine, acum c` te-ai lini[tit, po]i s` pleci.
Stnjenit`, Kitty b`u o \nghi]itur` de vin ca s`-[i ascund`
tulburarea.
Jake lu` sticla de vin [i o cercet` cu o expresie aspr`.
- Dup` cum v`d, ai c`p`tat obiceiuri proaste.
- {i nu-i invit pe nedori]i s` le \mp`rt`[easc`, a[a c` du-te.
|n loc s`-i dea ascultare, Jake se a[ez` \ntr-un fotoliu, picior
peste picior, cu o nep`sare exasperant`.
Kitty se ridic`, furioas`.
- Ai auzit ce am spus?
Fl`c`rile se reflectau pl`cut pe m`tasea c`m`[ii ei de
noapte. Materialul fin nu ascundea nimic din curbele vuloptuoase ale corpului ei. Jake \i mngie silueta cu o privire
admirativ`. Alarmat` de lic`rirea care trecu prin ochii lui, Kitty
se a[ez` la loc.
- De ce e[ti aici? \ntreb` Jake.
Kitty ridic` din umeri, agasat`.
- N-am avut curajul s` caut un hotel.
- Nu vorbesc doar de seara asta. Spune-mi adev`rul, Kitty. Ce
planuri ai acum, c` ]i-au eliminat rolul din serialul acela stupid?

REG~SIREA DRAGOSTEI

33

- Eu am f`cut s` fie eliminat, este o deosebire, replic` ea.


- Dup` cum scriu ziarele, Maxwell te ur`[te de moarte. El
]i-ar fi pus be]e \n roate dac` \ncercai s` joci \n noi filme.
- Pu]in \mi pas`, voiam s`-mi iau un concediu. A trecut
mult timp de cnd nu mi-am acordat unul.
- Alegi ni[te locuri stranii de vilegiatur`.
- Fiecare cu gusturile lui.
Nu era nevoie s`-i spun` c` avea inten]ia s`-[i fac` bagajele
a doua zi diminea]a.
- De ce te deplasezi cu ma[ina asta veche [i obosit`?
- Pentru c` trece neobservat`. Nu ]in s` fiu recunoscut`.
- Pu]in cam exagerat, nu crezi?
- Poate c` stau prost cu banii. {i apoi, Lower Ridge este
singurul loc unde puteam s` m` duc \n secret, cel pu]in a[a
speram.
Kitty \i arunc` o privire ucig`toare. Interogatoriul acesta o
exaspera [i ea d`dea dinadins r`spunsuri la \ntmplare.
Jake o cercet` un timp \n t`cere.
- Nu este foarte s`n`tos s`-]i \neci grijile \n alcool.
- Lucrurile v`t`m`toare sunt singurele care m` amuz`. Ce
pot s` fac dac` via]a mea desfrnat` m-a pervertit definitiv?
- Maxwell [tie c` e[ti aici?
- {tie c` trebuie s` trec pe aici, dar n-are nici o idee
despre ce inten]ionez s` fac dup` aceea.
- Ai rupt-o cu el?
- Grant [i cu mine avem o regul` neclintit`: nu vorbim
niciodat` unul despre cel`lalt cu o ter]` persoan`, de aceea
ziarele scriu aiureli. Inventeaz`, \n lips` de altceva.
Kitty se feri s`-i dest`inuiasc` motivul pentru care Grant [i
cu ea nu \nc`lcaser` niciodat` acest principiu.

34

ALICIA THOMPSON

- Am totu[i impresia c` ziari[tii spun adev`rul atunci cnd


scriu c` leg`tura voastr` merge prost de mult timp. Nu pot s`-mi
explic de ce r`mneai cu el.
- Prin urmare, pleci urechea la brfele ziarelor de
scandal?
- S-a \ntmplat s` dau din \ntmplare peste articole referitoare la voi. Con]inutul lor este dezolant, recunosc. Oricum,
presupun c` o parte din el este adev`rat: nu iese fum f`r` foc.
- Ce [tii tu? Nu cuno[ti nimic despre Grant [i despre mine.
- Grant este un adev`rat Casanova, este un lucru bine
cunoscut. S` nu-mi spui c` tr`sn`ile lui te f`ceau fericit`.
Kitty privi focul, f`r` s`-i r`spund`. Se gndea din nou la
cearta ei cu Grant. O acuza de nerecuno[tin]` pentru c` refuza
s` joace \n viitorul lui film, ca s`-[i scrie romanul. |ntr-un fel,
\i \n]elegea mnia. N-o \nv`]ase el totul, n-o sus]inuse, n-o
\ncurajase cnd vrusese s` lase totul balt`? |i datora o bun`
parte din reu[ita ei [i am`r`ciunea lui era \ndrept`]it`.
Totu[i Grant nu [tiuse s`-i dea singurul lucru pe care \l
a[tepta de la el: afec]iunea unui tat`. |i d`duse gloria, \i permitea s` duc` o via]` luxoas`, o cople[ea cu cadouri, dar
refuza s`-[i asume rolul de tat`.
Incapabil` s`-[i mai st`pneasc` triste]ea pe care o
\n`bu[ea de dou` zile, Kitty \ncepu s` plng`. De ce oare o
respingeau to]i cei la a c`ror dragoste rvnea? Ce avea oare
att de resping`tor?
- Kitty!
- Pentru numele lui Dumnezeu, Jake, ie[i de aici [i las`-m`
\n pace!
Surd la mnia ei, Jake se a[ez` pe marginea patului.

REG~SIREA DRAGOSTEI

35

- Dac` tu crezi c` sunt \ncntat s` te v`d \n starea asta, te


\n[eli. N-a[ suporta s` te las \n momentul acesta.
|[i trecu un bra], cu delicate]e, \n jurul umerilor ei [i \i
ridic` b`rbia. Kitty se \ncord`, \n defensiv`. Jake \i lu` \ncet
paharul de vin din mn` [i \l puse pe podea.
- Ce faci?! exclam` ea, furioas`.
El o prinse de \ncheietur` cnd \ntindea mna ca s`-[i reia
paharul.
- Ai b`ut destul, \n seara asta. Alcoolul \l \ntristeaz` pe
om.
- Doar n-o s` m` \mb`t din dou` pahare de vin [i nu sunt
trist`.
- Me iei drept un idiot.
- Jake, sunt de-a dreptul epuizat`, dup` o s`pt`mn`
groaznic`. Alcoolul n-are nici o leg`tur` cu asta.
Jake \i atinse obrazul cu o mngiere att de u[oar`, att de
tandr` \nct ridic` ochii spre el, tulburat` de aceast` blnde]e
nea[teptat`. Ochii lor se \ntlnir` \ntr-un lung schimb de
priviri. O toropeal` perfid` o cuprinse pe Kitty, o sl`biciune
care o lipsi de orice putere. Str`b`tut` de un tremur intens,
fermecat`, se pierdu \n profunzimea ochilor lui \ntuneca]i, cu
mare putere hipnotic`.
Cnd se aplec` s-o s`rute, Kitty nici m`car nu se gndi s`
se opun`. Numai corpul ei o c`l`uzea. Prad` unei surescit`ri
extrem de pl`cute, se ghemui lng` el cu o \ndr`zneal` pe
care nu [i-o cuno[tea. Jake \i mngie \ncet spatele, trezind \n
ea fiori \ncnt`tori. Cnd \i atinse snii, scoase un ]ip`t
nearticulat [i \[i r`sturn` capul pe spate, gemnd [i
tremurnd.

36

ALICIA THOMPSON

Vechiul orologiu \ncepu brusc s`-[i \n[ire loviturile, ca [i


cum destinul b`tea la u[`. |ncremenir` amndoi. Jake se
\ndep`rt`, respirnd greu, avnd \n ochi o str`lucire pe care
ea se feri s-o interpreteze.
Cu sim]urile tulburate, chinuit` de violen]a dorin]ei, Kitty
\l privi cu resentiment.
- De ce te-ai \ntors? o \ntreb` el cu vehemen]`. De ce?
Se m`surau cu ostilitate.
- Lini[te[te-te, nu-i voi spune nimic Paulei, dac` o \ntlnesc. {i totu[i, de data asta nici m`car n-ai scuza be]iei. Eu, cel
pu]in, am b`ut dou` pahare de vin.
- N-am uitat noaptea aceea, Kitty, cum a[ fi putut oare?
Amintirea ei continu` s` m` obsedeze [i m` va obseda
\ntotdeauna.
Kitty rse. Un rs amar, ironic. Cuvinte goale! El se
c`s`torise, avea un copil [i \ntre]inea o logodn`, \n timp ce
via]a ei se reducea la o trist` de[ert`ciune.
- Pleac`, murmur` Kitty cu o voce obosit`.
- Este o invita]ie de care n-am nevoie, mul]umesc.
Cteva secunde mai trziu, u[a se trntea \n spatele lui.
|ngrijorat`, Kitty se strecur` \ntre cear[afuri. |mbr`]i[area
lor \i dezv`luise senzualitatea firii, o senzualitate pe care [i-o
\n`bu[ea de opt ani, evitnd b`rba]ii din teama de a nu-[i arde
aripile a doua oar`. Oare pentru a se ap`ra r`m`sese cu Grant?
Avea oare dreptul s`-[i acuze tat`l c` o folose[te? Nu se petrecea mai curnd contrariul?
Deoarece aceasta r`mnea efectiv un secret p`zit cu
str`[nicie: Grant era tat`l ei. El refuza s`-[i recunoasc` public
paternitatea [i toat` lumea o considera pe Kitty drept amanta

REG~SIREA DRAGOSTEI

37

lui. Vedet` absolut`, ]inea s` nu-[i piard` aura de seduc`tor.


Cu toate c` el refuza s-o m`rturiseasc`, Kitty \l b`nuia
deopotriv` c` o folosea drept alibi ca s` pun` cap`t
numeroaselor lui leg`turi. La urma urmei, [i ea se folosise de
el ca s`-i \ndep`rteze pe b`rba]ii prea \ndr`zne]i.
|n seara asta, nu se putea retrage \n spatele lui Grant. De
ce \i cedase lui Jake f`r` nici o rezisten]`? De unde venea
atrac]ia pe care o exercita asupra ei? Atrac]ie? Fascina]ie,
farmec mai curnd... Nu g`sea cuvinte pentru a descrie ce
sim]ea \n prezen]a lui. Nu trebuia oare s`-i inspire un dezgust
profund? Kitty \[i d`du seama cu spaim` c` o f`cea \nc` la fel
de vulnerabil`.
Descurajat` de aceast` descoperire, se ghemui \n fundul
patului. Somnul o cuprinse \ncetul cu \ncetul [i adormi cu
imaginea lui Jake, un Jake triumf`tor [i mali]ios.
***
|n aer plutea miros de cafea. Din buc`t`rie se auzi un zgomot de vesel`. Kitty deschise ochii [i v`zu pe ea o plapum` pe
care nu-[i amintea s-o fi adus de sus. Patul ei improvizat se
g`sea departe de foc, \ntr-un loc diferit de cel din ajun.
Se ridic` \nsp`imntat` [i f`cu ochii mari z`rindu-l pe Jake
ie[ind din buc`t`rie cu o tav` \n mini.
- Ce s-a...
- |mi f`ceam griji s` te [tiu singur` aici. Am revenit.
Uluit`, cu mintea \nc` adormit`, Kitty nu avu nici o replic`.
Cu aerul cel mai lini[tit din lume, Jake turn` cafea \n ce[ti [i
\ncepu s` bea.

38

ALICIA THOMPSON

Barba \ncepuse s`-i creasc` [i \i umbrea obrajii. C`ma[a


descheiat` l`sa s` se vad` bustul musculos.
|ngrozit` c` este att de sensibil` la farmecul lui, Kitty se
str`dui s`-[i potoleasc` b`t`ile inimii.
- Ct este ceasul? \ntreb` ea.
- Opt [i jum`tate.
- Nu te-am auzit cnd te-ai \ntors.
- |ntr-adev`r, dormeai adnc.
De ce repro[ul acesta din vocea lui?
- Asta mi se pare mai curnd normal \n toiul nop]ii.
- Ar fi trebuit s` te treze[ti. Imagineaz`-]i c` venea altcineva, cu inten]ii mai pu]in pa[nice dect ale mele! Probabil c`
ai mai b`ut dup` plecarea mea, ca s` dormi att de adnc.
- Cum?
Kitty se ridic` \n capul oaselor, indignat`.
- Erai ca moart`, \i arunc` Jake cu mnie.
- |]i interzic s`-mi vorbe[ti pe tonul acesta. Mai \nti, dac`
vreau s` beau nimeni, [i mai ales tu nu m` va \mpiedica. Dup`
aceea, nimic nu \]i permite s` afirmi un asemenea lucru. De
cte nop]i n-am \nchis un ochi! Am adormit la cteva minute
dup` plecarea ta.
- Felicit`-te c` m-am \ntors. Ai l`sat lumn`rile aprinse,
focul ardea far` grilajul de protec]ie. Ai uitat c` pere]ii dintre
\nc`peri nu sunt dect simple scnduri de lemn? Ai avut noroc
c` n-ai ars de vie.
Con[tient` de impruden]a ei, Kitty p`li.
- De obicei nu sunt att de neglijent`. Cnd te-ai \ntors?
- Spre orele trei.
- Sper c` nu ]i-a sim]it nimeni lipsa.

REG~SIREA DRAGOSTEI

39

- Mama este obi[nuit`, lispsesc adeseori seara.


Asta \nsemna oare c` \[i petrecea nop]ile cu Paula? Kitty \[i
muie buzele \n cea[ca ei, iritat` c` se simte geloas`.
- Cafeaua asta este infect`, zise Jake \mpingnd cea[ca.
Vino s` iei micul dejun acas`.
Kitty fu ct pe ce s` se \nece. Se preg`tea s` r`spund`, dar
Jake o lu` din scurt.
- F`r` injurii. Am suportat destule sarcasme \ncepnd de
ieri. A[ vrea s` discut`m calm. Am s`-]i fac o propunere.
- Ei bine, p`streaz-o pentru tine [i p`streaz` de asemenea
micul t`u dejun!
- Este att de greu s` te ar`]i amabil` cu mine?
Kitty \nchise ochii, ascultnd aceast` voce cu inflexiuni
grave [i conving`toare. Ce bine [tia s-o manipuleze!
Certitudinile ei deviau, voin]a \i sl`bea. |ngrozit` de ideea c`
el va descoperi ct era de vulnerabil`, tn`ra femeie se str`dui
s` se ]in` bine. Nu trebuia s`-i ierte abandonarea ei, nep`sarea
lui de odinioar`. Niciodat`.
Jake oft`.
- Ascult`, Kitty. |n]eleg c` e[ti foarte nervoas`, dar eu nu
sunt un du[man.
|nvins` de blnde]ea lui, \mpinse plapuma la o parte.
- Sunt gata \n zece minute.

Capitolul 3
|n baia \nghe]at`, Kitty f`cu un du[ [i se \mbr`c`, tunnd [i
fulgernd \mpotriva lipsei \nc`lzirii. Se \mbr`c` tremurnd cu
ni[te pantaloni de flanel` [i cu un pulov`r de ca[mir. Se
piept`n`, \[i aplic` pu]in fard pe obraji [i, terminndu-[i
toaleta, cobor\.
La lumina zilei, salonul nu i se mai p`ru att de sinistru.
Poate c` va r`mne, la urma urmei. Nu lipsea dect telefonul,
dar, \n ultima instan]`, se putea lipsi de el. |n clipa aceea, z`ri
un aparat \ntr-un col] al \nc`perii. Hot`rt lucru, \ntmplarea
juca \n favoarea instal`rii ei aici.
- Cnd a instalat bunica telefonul? \ntreb` ea al`turndu-i-se
lui Jake \n ma[in`.
- Dup` moartea lui Nat. Nu se folosea de el, dar o f`cea
s` se simt` \n siguran]`.
Jake evita cu o mn` sigur` numeroasele gropi care f`ceau
drumul abia practicabil.

REG~SIREA DRAGOSTEI

41

- Mi-ar pl`cea s` vii la Torbeck dac` inten]ionezi s` r`mi


cteva zile, rosti el pe nea[teptate.
Kitty \l privi uluit`.
- Glume[ti?
- Dac` am \n]eles bine, n-ai alt ad`post dect Lower Ridge
[i casa aceasta nu este locuibil`.
Luase oare \n serios aluzia ei referitoare la o situa]ie financiar` dificil`? Credea f`r` \ndoial` c` tr`ia pe spinarea lui
Grant, dup` cum pretindeau ziarele. Se gndea c` r`m`sese
f`r` resurse dup` ruptura lor?
- Glumeam asear`, Jake. Nu sunt \n pan` de bani.
- Nu este vorba de asta. Torbeck \]i va oferi toat` pacea [i
tihna de care ai nevoie. Mama nu iese din camera ei dect ca
s` se duc` la sora mea, Merrill. N-ai s-o vezi [i eu nu cer nimic
\n compensa]ie dac` asta te sperie.
- Nu, nu este...
- |]i promit c` n-am s` m` apropii de tine. Ne-am pierdut
pu]in capul asear`, asta-i tot.
- Vorbe[te pentru tine!
R`spunsul ei ][nise instinctiv. Kitty prefera s` fac` pe
Mesalina [i pe cinica mai curnd dect s`-i dezv`luie ct`
dreptate avea.
- Ce vrei s` spui?
- Am apreciat demonstra]ia ta \n perfect` cuno[tin]` de
cauz`. Se \ntmpl` rar s` \ntlne[ti un b`rbat care s` posede
aceast` art` subtil` pe care se \ntemeiaz` o rela]ie sexual`
armonioas`. M-am l`sat bucuroas` prins` \n joc.
Kitty \i arunc` un zmbet devastator, unul dintre faimoasele
ei zmbete de vedet` de cinema. Ct se detesta \n clipa asta!

42

ALICIA THOMPSON

- Cum po]i s` vorbe[ti \n felul acesta? replic` el cu dispre].


- Se pare c` nu apreciezi sinceritatea. Preferi oare biguielile inocente? Oare Paula...
Range Rover-ul \[i schimb` brusc direc]ia [i Jake ap`s` brutal pedala de frn`. O prinse de umeri [i o scutur` cu putere.
Ochii lui str`luceau de furie.
- N-o implica pe Paula, \n]elegi? Un cuvnt \n plus, Kitty,
[i eu...
- {i tu... ce?
|mpotriva oric`rei a[tept`ri, Jake \i d`du drumu.
- Nu m` provoca, Kitty. Nu te juca astfel cu mine.
Kitty se l`s` pe sp`tarul scaunului f`r` s` r`spund`. Ea se
juca? |n acest domeniu, el era specialistul. Ce altceva f`cuse
dect s`-[i bat` joc de ea, odinioar`?
Jake b`tea cu degetele \n volan. |n ma[in` domnea o tensiune ap`s`toare.
- S` \ncet`m cearta, Kitty. Vreau s` fiu un prieten, nimic
mai mult.
- N-a[ pune mna \n foc.
Jake schi]` un zmbet deziluzionat.
- Ai dreptate, nu sunt cinstit. E[ti femeia cea mai
seduc`toare pe care am v`zut-o vreodat`. Un b`rbat nu poate
rezista mult timp dorin]ei de a te s`ruta.
Kitty \l cercet`, nep`s`toare. Dac` ar [ti el c` nu-i p`sa
deloc de felul \n care ar`ta! Frumuse]ea \i adusese mai mult
deziluzii dect fericire. Dac` ar fi fost o oarecare, lipsit` de
farmec, ar fi primit-o oare tat`l ei cu acela[i entuziasm? Nu
personalitatea, ci posibilit`]ile ei \l determinaser` pe Grant s`

REG~SIREA DRAGOSTEI

43

se ocupe cu atta aten]ie de ea. |n ceea ce-l privea pe Jake...


Nu tocmai, \i m`rturisise, pe ocolite, c` o dorea pentru c` era
seduc`toare?
- A[adar, Kitty, vei veni la Torbeck? \ntreb` el cu o voce
\ncordat`
Savur` pentru o secund` ideea de a o surprinde pe mama
lui Jake. |[i imagin` f`r` greutate figura \ngrozit` a Sophiei
dac` vor \mp`r]i acela[i acoperi[. Totu[i, respinse aceast`
perspectiv`, orict de atr`g`toare ar fi fost.
- R`mn la Lower Ridge.
- E[ti nebun`, pe cuvntul meu! Casa st` s` se
pr`bu[easc`, instala]ia electric` este \ntr-o stare deplorabil`.
Ri[ti s` provoci un incendiu.
- Nu exagera! Casa st` \n picioare de ani de zile. M`
\ndoiesc c` va exploda sau se va pr`bu[i \n cteva luni.
- Cteva luni? S` nu-mi spui c` ai de gnd s` r`mi aici
atta timp!
- M-am hot`rt s`-mi \ntrerup cariera de actri]`. Am s`
scriu o carte.
Un zmbet trist lumin` figura lui Jake.
- Memorii privind cuceririle tale masculine, presupun. Se
pare c` spovedaniile sunt la mod`.
Uitase oare povestirile pe care le mzg`lea \nc` de la vrsta
de zece ani? Prea timid` pentru a-l \mp`rt`[i cuiva, Kitty nu-i
m`rturisise dect lui visul de a deveni scriitoare. Am`nuntul
acesta p`rea s` se fi [ters din memoria lui Jake.
- Lini[te[te-te, tu nici m`car nu vei figura acolo, replic` ea
pe un ton caustic.
- Ascult`, Kitty. |]i propun s` cump`r Lower Ridge. Du-te
[i instaleaz`-te \n alt` parte.

44

ALICIA THOMPSON

- Nici s` nu te gnde[ti. Perspectiva de a m` avea drept


vecin` \[i displace att de mult?
- Te a[teptai s` te \ntmpin cu bucurie?
- Nu m` a[teptam la nimic.
Jake n-o va alunga de la Lower Ridge. Nu va intra niciodat`
\n posesia a ceea ce apar]inuse odinioar` familiei ei. |nc` nu
[tia c` poseda de asemenea Grange House. Cum va reac]iona
oare cnd va afla? R`u, probabil. Foarte r`u.
Grant \i d`ruise Grange House \n acela[i timp cnd ea
cump`rase Lower Ridge. Un plasament, chipurile... Grant voia
mai cu seam` s`-i joace o fest` lui Jake pe care \l detesta f`r`
s`-l fi v`zut vreodat`.
Jake coti pe un drum \ngust, asfaltat. Nu f`r` emo]ie, Kitty
recunoscu imediat \ncnt`toarea cas` din paiant`.
- Iart`-m` dac` m-am ar`tat att de nesuferit, murmur`
Jake, dar \ntoarcerea ta mi-a complicat al dracului de mult
via]a.
- Nu \n]eleg cum!
- A[ prefera s` p`strez \ngropat trecutul. Oricum, nu vei
rezista mult timp \n locul acesta pierdut. Dac` vrei s` [tii
p`rerea mea, de-acum \ntr-o s`pt`mn` vei p`r`si \ngrozit`
Lower Ridge. |n timpul acesta, am s` m` ]in deoparte, fii
lini[tit`.
- Numai s`-]i ]ii promisiunile, \i susur` Kitty, batjocoritor,
urmndu-l \n holul de la intrare.
La sosirea lor, o feti]` a[ezat` pe prima treapt` a sc`rii \[i
ridic` privirea. Lui Kitty i se strnse inima cnd o descoperi.
Copilul lui Jake... Uitase de existen]a ei... P`rul castaniu-\nchis

REG~SIREA DRAGOSTEI

45

[i ondulat, ochelarii [i mutri[oara plin` de pete de ro[ea]`


d`deau fe]ei ei un aer nostim, \n contrast cu triste]ea din privire.
- Ce faci aici, draga mea? De ce nu e[ti la gr`dini]`? o
\ntreb` tat`l ei.
- Doamna Crummer a uitat de mine.
- Nu e grav, am s` te duc eu. Kitty, ]i-o prezint pe Tina.
- Bun` ziua, Tina!
- Sunte]i frumoas`, murmur` Tina.
Fascinat` de elegan]a fireasc` a lui Kitty, copilul o sorbea
din ochi. Apoi se \ntoarse spre tat`l ei, cu un aer bosumflat.
- Nu vreau s` merg la gr`dini]`!
- |mi pare r`u, draga mea, trebuie s` mergi.
Tina izbunci \n lacrimi exact \n clipa cnd se auzi sunnd
telefonul. Cu un gest \n acela[i timp tandru [i iritat, Jake o lu`
pe feti]` \n bra]e.
- Tat`, te rog, zise ea cu o voce rug`toare.
- Tina, \nceteaz` cu capriciul acesta!
O femeie \ntre dou` vrste intr` \n hol [i o m`sur` pe Kitty
cu privirea ei scrut`toare, indiferent` la v`ic`relile Tinei.
- Ei bine, nu te-ai \ngr`[at de cnd te-am v`zut ultima
dat`! exclam` Jessie. E[ti tot numai piele [i oase.
Un zmbet plin de c`ldur` lumina figura lui Kitty. Pentru o
clip`, \[i reg`si firea vesel` de odinioar`. Surprins, Jake \i
adres` o privire \nc`rcat` de o emo]ie greu de definit.
- La telefon era John, domnule. Starlight este pe punctul
de a-[i aduce pe lume mnzul. Are nevoie de o mn` de ajutor.
- Ei bine, \]i vei lua micul dejun \n lini[te, \i arunc` Jake
lui Kitty. Urc s` m` schimb. Apropo, Jessie, de ce n-a venit
nimeni s-o ia pe Tina?

46

ALICIA THOMPSON

- Epidemia de grip` a lovit toat` familia Crummer. S`


sper`m c` se va opri aici.
Cu Tina \nc` \n bra]e, Jake urc` scara. Vederea micu]ei fe]e
triste pus` pe um`rul lui Jake o emo]ion` pe Kitty pn` \n
adncul sufletului. Biata copil`...
- A telefonat Paula, nu uita]i s-o suna]i! strig` Jessie \n casa
sc`rii. Telefonul a sunat f`r` \ncetare. Ce inven]ie diabolic`!
Menajera \[i ridic` ochii spre cer, exasperat`. Amuzat`,
Kitty o urm` \n buc`t`rie.
- Nu pari surprins` c` m` vezi, Jessie.
- Jake m-a anun]at, \nchipuie-]i. Stai jos.
Kitty [ov`i.
- Poate c` Jake ar face mai bine s` m` duc` \napoi imediat. Cine [tie cnd se va \ntoarce? Nu ]in s` stau la nesfr[it.
Jessie puse un ceainic pe mas`.
- Nu vei pleca acum, am totul preg`tit. Jake nu va lipsi
mult, dup` p`rerea mea. John Thornton se nelini[te[te adeseori pentru fleacuri.
- Thornton? Comisarul de vnz`ri publice? Jessie! Cum
vrei s` m`nnc toate astea? Este prea mult!
Jessie tocmai \i pusese \n fa]` o farfurie plin` cu crna]i [i
ou` cu [unc`. Nelundu-i \n seam` remarca, menajera continu`, nep`s`toare:
- Nu este vorba de b`trnul domn Thornton, ci de cel
tn`r. S-a lansat \n cre[terea animalelor \mpreun` cu Jake. S-a
c`s`torit cu Merrill, care a[teapt` \n vara asta primul ei copil.
- {i Jane, sora lor mai mare?
- S-a c`s`torit cu un american. Un doctor \nfumurat, dac`
vrei s` [tii p`rerea mea.

REG~SIREA DRAGOSTEI

47

Jessie nu pierduse nimic din felul ei deschis de a vorbi.


Kitty zmbi [i \ncepu s` m`nnce, \n timp ce menajera \[i
vedea de treburile ei f`r` s`-i mai acorde aten]ie.
Tina se strecur` \n buc`t`rie [i se \nfipse \n fa]a lui Kitty.
- V` cunosc. Sunte]i vr`jitoarea de la televizor, murmur`
ea fascinat` [i totodat` speriat`.
Fermec`toare descriere! se gndi Kitty \ntrebndu-se
cine o numea astfel \n fa]a feti]ei.
- Termin` cu flec`reala, o mustr` cu asprime Jessie.
Jake ap`ru \n u[`, cu o expresie \ncordat` pe fa]`.
- Tina, vino!
El travers` buc`t`ria [i ie[i prin u[a din spate.
- Ce l-a apucat?
- Oh, trebuie s` aib` probleme cu Paula.
- Cum este Paula?
- A sosit aici la cteva luni dup` un divor] penibil [i a pus
foarte repede ochii pe Jake. Dup` p`rerea mea, \[i d` toat`
osteneala s`-l prind` \n la].
- Prin urmare, este ceva serios?
- Pentru ea, da. |n ceea ce-l prive[te pe Jake... Trebuie s`
fii foarte abil ca s` ghice[ti ce gnde[te. |n schimb, dac` se
rec`s`tore[te, toat` lumea va avea de c[tigat. Tina are nevoie
de o mam`, deoarece bunica ei nu are nici timpul, nici dorin]a
de a se ocupa de ea. Nu viseaz` dect s` se duc` s` tr`iasc` \n
York, cu sora ei.
- Atunci, de ce r`mne la Torbeck?
- Din cauza Tinei. Trebuie s` fie cineva aici cnd Jake
lipse[te noaptea.
Escapadele lui Jake erau a[adar att de frecvente [i de
imprevizibile?

48

ALICIA THOMPSON

- De ce lipse[te?
- Este medic veterinar. Nu [tiai?
- Nu. Credeam c` \[i abandonase studiile.
- Ei bine, s-ar spune c` voi doi nu v-a]i f`cut multe confiden]e! O dat` problemele familiale puse la punct, Jake [i-a terminat studiile [i a deschis un cabinet veterinar cu Drew
Matcham. Cu el administreaz` ferma de la Torbeck, nu
lucreaz` la cabinet dect cu jum`tate de norm`.
- Se pare c` nu are o via]` u[oar`.
- Ah, nici vorb`! Mama lui a f`cut o c`dere nervoas` la
moartea so]ului ei. Dup` aceea i-a f`cut via]a insuportabil` lui
Liz, pe care n-o putea suferi. Biata de ea a \nghi]it o mul]ime
de umilin]e \n ultimii ei ani.
Jessie se \ntoarse spre Kitty [i \i scrut` fa]a.
- De ce v-a]i desp`r]it, voi doi? Nimeni din sat n-a \n]eles.
Stnjenit`, Kitty r`mase \n defensiv`.
- Nimic nu ne lega oficial, dup` ct [tiu.
- Nu face pe nevinovata! |n]elegi foarte bine ce vreau s`
spun. Nici m`car nu \n]eleg de ce s-a c`s`torit cu aceast` Liz.
|n ciuda brfelor care au f`cut ocolul satului, [tiu c` n-a fost
pentru averea ei.
La evocarea acestei c`s`torii, pe Kitty o cople[i triste]ea.
- S-a c`s`torit foarte repede, dar a avut tot timpul s`-[i
regrete graba, continu` Jessie.
Jake se c`s`torise oare cu Liz din interes? Este att de u[or
s` iube[ti cnd ai un avantaj...
Clopotul din spate sun` brusc. Jessie ie[i [i se \ntoarse
curnd dup` aceea urmat` de un b`rbat cu \nf`]i[are de atlet.

REG~SIREA DRAGOSTEI

49

- Drew Matcham, zise ea prezentndu-l. Asociatul lui Jake.


- V-am z`rit prin fereastra buc`t`riei [i n-am putut rezista
dorin]ei de a v` cunoa[te, m`rturisi Drew cu un aer timid.
Kitty \ntinse mna lui Drew.
- Sunte]i [i mai frumoas` dect la televizor.
- Nu [tiam c` b`rba]ii urm`resc cu asiduitate serialele
televizate.
- Mi s-a \ntmplat s` v` v`d din cnd \n cnd, dar nu sunt
legat de aparatul meu pe toat` durata serii. Meseria nu mi-o
permite. Apropo, credeam c` \l g`sesc pe Jake, dar dac` nu
este aici, n-am s` \ntrzii.
- Merge]i cumva \nspre Lower Ridge, din \ntmplare?
\ntreb` Kitty.
- Da.
- A]i putea s` m` l`sa]i [i pe mine?
- Bine\n]eles.
Kitty \[i \mbr`c` haina, \ncntat` s` pun` cap`t \ntreb`rilor
lui Jessie.
|mbr`]i[nd-o pe menajer`, \i mul]umi pentru deliciosul ei
mic dejun [i \i ceru s-o scuze fa]` de Jake.
- Credeam c` locui]i la familia Tarrant, zise Drew pornind
ma[ina.
- Prefer s` stau la Lower Ridge. Am tr`it mult timp acolo,
s` [ti]i.
- Mi s-a povesit.
- Ce vi s-a povestit, exact?
- C` o actri]` talentat` s-a n`scut acolo.
Pe m`sur` ce se \ndep`rtau de Torbeck, Kitty se relax`. |i
era recunosc`toare lui Drew c` nu-i pune \ntreb`rile obi[nuite

50

ALICIA THOMPSON

despre cariera ei. La o cotitur` a drumului, c`ut` f`r` s` vrea


cu privirea o lung` alee de fagi, dar nu v`zu dect o \ntindere
neted` [i goal` de p`mnt.
- Ce s-a \ntmplat cu fagii care m`rgineau drumul?
- Bob Creighton a trecut pe aici. Este administratorul de
la Grange House. El a pus s` fie dobor]i ace[ti copaci \n ciuda
protestelor locuitorilor satului.
Stnjenit`, Kitty ro[i pn` \n vrful urechilor. Din fericire,
\nso]itorul ei \[i p`stra ochii a]inti]i asupra drumului.
- Trebuie s` fie detestat \n regiune.
- Nu tocmai. Este simpatic [i folose[te mul]i oameni din
sat. |n schimb, se str`duie[te s` ob]in` un randament maxim
al p`mnturilor. Dup` cum spunea el, patronul lui nu este
interesat dect de beneficii, de aceea el nu are \ntr-adev`r de
ales... {ti]i c` nu l-a v`zut niciodat`? Este de necrezut, nu?
Locuie[te la Londra, se pare.
La aceste cuvinte, Kitty se f`cu mic` \n scaunul ei. Ea
\ncerc` f`r` convingere s`-[i apere pozi]ia.
- Dac` nu-l vede niciodat` pe proprietar, trebuie s` fie
liber s` ac]ioneze cum crede de cuviin]`.
Drew \i arunc` o privire piezi[`, uimit f`r` \ndoial` c` ia
ap`rarea misteriosului proprietar al mo[iei Grange House.
- Nu este att de simplu. Jake urm`re[te discret ce se
petrece acolo, dar refuz` s` intervin` atunci cnd exist` un
litigiu ca acela cu fagii.
- Asta dovede[te c` nu-i pas`.
- Este mai degrab` prudent. Pozi]ia lui e delicat`. Pe de o
parte, oamenii fac presiuni s` intervin` cnd Bob Creighton ia
o hot`rre nepopular`, pe de alta trebuie s` se ]in` deoparte,
sub amenin]area de a avea necazuri cu proprietarul.

REG~SIREA DRAGOSTEI

51

- Avea multe probleme [i pe vremea cnd tr`ia tat`l lui.


- Nimic nu s-a schimbat, \ntruct nici proprietarul nu vine
niciodat`. Cum numele de Tarrant are \nc` tot atta influen]`
\n regiune, oamenii fac adeseori apel la Jake.
- Fermierii trebuie \nc` s`-[i scoat` [apca [i s`-l salute pe
Jake cnd \l \ntlnesc pe strad`?
Drew \ncepu s` rd`.
- Cu unii dintre clien]i a trebuit s` m` obi[nuiesc s` joc
rolul eternului secund.
- Cine locuie[te acum la Grange House?
- Nimeni. Casa nu este locuit`.
Ajunser` la drumul care urca spre Lower Ridge.
- Pute]i s` m` l`sa]i aici? Vreau s` merg pe jos.
Dup` ce \i mul]umi lui Drew, Kitty urc` panta cu pa[i
\nce]i. Imaginea ei \n calitate de proprietar al mo[iei Grange
House nu era prea onorabil`. Consilierul ei financiar, domnul
Baker, \nfiin]ase Colwell Holdings, \ntreprinderea care administra proprietatea. Ea primea cu regularitate rapoarte plictisitoare pe care le r`sfoia f`r` nici un entuziasm. Kitty regret`
subit c` se ascunsese \n spatele acestui nume oarecare de
Colwell Holdings. A fi comparat` cu tat`l lui Jake o umilea.
Cnd intr` \n cas`, i se p`ru aproape primitoare. La urma
urmei, nu era lipsit` de farmec. Vor fi de-ajuns o cur`]enie
bun` [i cteva amelior`ri provizorii ca s`-i dea o \nf`]i[are
cochet` [i elegant`. Kitty se hot`r\ pe loc: va r`mne, \n ciuda
obiec]iilor lui Jake. Ct prive[te amintirile, va vedea cum se va
descurca.
Cu toate acestea, atitudinea lui Jake o punea pe gnduri.
Dorea ca ea s` plece, dar veghea asupra siguran]ei ei, se

52

ALICIA THOMPSON

nelini[tea din cauza instala]iei electrice, o invita s` locuiasc` la


el... De ce toate aceste aten]ii, dac` voia ca ea s` plece? Voia
s`-i adoarm` ne\ncrederea [i s-o seduc`?
O cople[i un val de dorin]` [i de suferin]`. Oricare alt`
femeie ar fi tras o linie peste trecutul ei. De ce oare trebuise
s` \ntreprind` acest pelerinaj dureros? De ce trecutul o durea
\nc` att de mult?
***
Un nou ghemotoc de hrtie c`zu pe podea al`turndu-se
celor care z`ceau deja acolo. Kitty lovi furioas` cu pumnul
ma[ina de scris [i se ridic`. Nici un rnd, nici un cuvnt \ntr-o
s`pt`mn`! Ore, zile [i nop]i \ntregi petrecute degeaba \n fa]a
ma[inii de scris. Acest prim capitol care p`rea att de limpede,
att de bine conturat \n mintea ei, refuza s` prind` form`. Nu,
asta nu mai putea dura! Prad` unei crize bru[te de claustrofobie, Kitty \[i \mbr`c` impermeabilul [i ie[i, \n ciuda ploii care
turna cu g`leata.
Deodat`, un zgomot asem`n`tor unui plns de copil \i
atrase aten]ia. Kitty cercet` curtea. Hambarul era \nchis, sub
[opron nu era nimic, totul p`rea normal. Se r`suci pe c`lcie
cnd geam`tul straniu se f`cu din nou auzit. De data aceasta,
nu mai exista nici o \ndoial`.
U[a de la magazia de unelte era prad` rafalelor de vnt. Kitty
se apropie, str`duindu-se s` str`pung` \ntunericul. |ntr-un col],
pe o gr`mad` de saci vechi de cartofi, z`ri o form` minuscul`
ghemuit`. |n momentul cnd intr`, ][ni un ]ip`t de groaz`.
Tina s`ri de la locul ei ca s` se refugieze \ntr-un col] [i mai

REG~SIREA DRAGOSTEI

53

\ntunecat. Uluit`, Kitty se apropie \nceti[or. Feti]a drdia de


frig, ud` pn` la piele. Nu purta dect o fust` [i o bluz`, n-avea
nici m`car un pulov`r. |i sc`p` un hohot de plns ce putea
frnge o inim`. Kitty \ngenunche, tulburat`.
- Nu te teme, Tina, sunt eu. E[ti foarte departe de casa ta.
Cum ai venit pn` aici?
- Eu... am mers.
Am fugit de acas`, traduse imediat Kitty. Obrazul Tinei
era \nsemnat cu o zgrietur` mare, provocat` de o c`dere, f`r`
\ndoial`.
- M-ai speriat, s` [tii, \i spuse tn`ra femeie.
- Eu?
- Da.
- {i eu m` sperii. Adeseori.
- Nu te-ai speriat de mine, \n orice caz.
Tina se ag`]` de ea [i \ncepu s` hohoteasc` [i mai tare. Kitty
o duse \n`untru. Dup` ce o dezbr`c`, o fric]ion` cu un prosop
mare [i o \nf`[ur` \ntr-o p`tur` groas`. Observ` urme de lovituri pe piciorul Tinei. Cine o lovise oare? se \ntreb` tn`ra
femeie. O cuprinse o mnie surd`. Tina p`rea [i a[a destul de
nefericit`, ca s` se mai adauge asemenea tratamente.
- Am s` telefonez acas` la tine. Bunica ta trebuie s` fie
nelini[tit`.
- Nu! Nu vreau s` m` \ntorc acas`!
- Nu vrei s`-l reg`se[ti pe tat`l t`u?
- Tata? El nu este niciodat` acolo. Nu vreau s` m` \ntorc
acas`!
Kitty form` totu[i num`tul de la Torbeck [i o g`si pe Jessie.
- Bun` ziua, Jessie, Kitty la telefon. }ineam s` v` lini[tesc,
Tina este la mine.

54

ALICIA THOMPSON

- Slav` Domnului! O caut de ore \ntregi.


- Se simte bine. Este doar pu]in tulburat`.
- Ce zi! Preg`team valizele doamnei Tarrant care pleac` la
York la sora dumneaei cnd Tina a spart o vaz`. Doamna
Tarrant [i-a pierdut r`bdarea [i a lovit-o. Cnd am terminat
bagajele, nici urm` de Tina! Po]i s-o aduci \napoi? N-am reu[it
s`-l g`sesc pe Jake [i n-am ma[in`.
Kitty \i f`cu mai \nti Tinei o baie bun`, cald`. Printre
hohote de plns, feti]a \i relat` povestea vazei sparte. Dup`
aceea, tn`ra femeie o \mbr`c` pe Tina cu unul din puloverele
ei suflecnd mnecile, \i pans` rana [i \i preg`ti o ciocolat`
cald`. |ncetul cu \ncetul, Tina \[i pierdu timiditatea. Cnd
\n]elese, totu[i, c` Kitty o va duce \napoi la Torbeck, re\ncepu
s` plng` \n t`cere.
Range Rover-ul se afla \n fa]a casei. Lund-o pe Tina \n
bra]e, Kitty se \ndrept` spre peron. |n clipa aceea, Jake ie[i din
cas` [i \ncremeni cnd le z`ri.
- Ah, iat`-te! Plecam s-o caut la tine.
Jessie ap`ru [i ea [i vru s-o ia pe Tina.
- Ei bine, domni[oar`, [tiu c` mi-ai dat emo]ii.
Tina se ag`]` de Kitty cu energia disper`rii, dar \n zadar.
Jessie o duse \n cas`, l`snd-o pe Kitty singur` cu Jake.
- |mi pare r`u c` te-a deranjat, murmur` Jake. Cteodat`
nu [tiu ce-i trece prin cap. Este foarte nervoas` [i Jessie are
tendin]a de a se ar`ta prea sever`.
- Nu Jessie a speriat-o att de tare ca s-o fac` s` fug`, \i
arunc` Kitty \ntorcndu-se ca s` ajung` la ma[ina ei.
- Ce vrei s` spui?
- Nimic, replic` ea f`r` s` se \ntoarc`.
Cu o mn`, Jake o oblig` s`-i fac` fa]`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

55

- Insinuezi c` eu sunt r`spunz`tor? S` [tii c` nu eram aici.


- Dup` cte am auzit, adeseori nu e[ti aici, \ntr-adev`r. |n
sfr[it, n-are importan]`, nu ]in s` m` amestec \n ce nu m`
prive[te.
- Sunt \ncntat s` te aud spunnd-o. Cu ce drept m` acuzi
c` sunt un tat` r`u?
- Ceea ce am v`zut pn` acum nu m-a impresionat \n
favoarea ta. De altfel, de ce ai l`sat-o pe Jessie s` se ocupe
mereu de ea? De tine are nevoie.
Kitty \l m`sur` cu r`ceal` [i continu` pe un ton ar]`gos:
- Este nepl`cut s` fii condamnat \nainte de a putea s` te
aperi, nu-i a[a? Cel pu]in, vei avea o idee despre ce am putut
sim]i eu odinioar`.
- De unde aceast` brusc` susceptibilitate? O femeie care
\ntre]ine \n v`zul lumii o leg`tur` cu un b`rbat ca Maxwell nu
poate s` aib` mult amor propriu.
|[i \nso]i cuvintele cu un zmbet att de dispre]uitor \nct
provoc` reac]ia instinctiv` a lui Kitty. Ea \l p`lmui pe Jake cu
toat` puterea.
El p`li, cu ochii str`lucind de mnie.
- Asta mai trebuia! M-am \n[elat oare?

Capitolul 4
- |mi pare r`u s` te p`r`sesc, Jake, dar am lucruri mai
bune de f`cut dect s`-]i ascult insultele.
Tremurnd de furie [i de umilin]`, Kitty se \ndrept` spre
ma[ina ei.
Iute ca fulgerul, Jake o prinse de bra].
- {i eu la fel.
Cu o u[urin]` care spori furia lui Kitty, o trase spre el,
\ncet, implacabil, \n ciuda \ncerc`rilor disperate ale tinerei
femei de a se desprinde.
Lundu-i cu blnde]e fa]a \n mini, o oblig` s`-i sus]in`
privirea [i \i atinse u[or buzele cu un s`rut. Kitty sim]i
ame]eala revenind. Acea ame]eal` c`reia \i cedase deja...
- Nu...
A fost ultima ei tres`rire de luciditate. Corpul ei primea cu
o pl`cere evident` acest s`rut, o pl`cere alarmant` care se
n`pusti asupra ei ca un talaz uria[.
Aceea[i pasiune \i st`pnea pe amndoi, o pasiune de
nepotolit, imperioas`, de ne\nvins. O emo]ie nel`murit` o

REG~SIREA DRAGOSTEI

57

cuprinse pe Kitty, un sentiment pe care refuz` s`-l analizeze.


Nu conta dect pl`cerea de a fi \n bra]ele lui, delicioasa
suferin]` pe care i-o provocau s`ruturile lui. Abia dac` observ`
c` o ridica \n bra]e, o ducea \ntr-o cl`dire, o \ntindea undeva.
Jake \[i strecur` mna sub pulov`rul ei, \i atinse snii cu o
mngiere ginga[`, apoi puse din nou st`pnire pe buzele ei.
|nnebunit` de dorin]`, Kitty se arcui gemnd. Se \mbr`]i[ar` din
nou, \nsufle]i]i de o pasiune care \i tra \ntr-un veritabil vrtej.
|n curte se auzi glasul lui Jessie. Jake se \ndep`rt`, cu o
expresie chinuit` pe fa]`.
- Cu tine, nu mai sunt st`pn pe ac]iunile mele. Trebuie
s` fii mul]umit`. Asta urm`reai de la \nceput, nu-i a[a?
Un cal nechez` \ntr-o box` [i Kitty \[i d`du brusc seama c`
se aflau \n grajd. Evitnd s`-l priveasc` pe Jake, se ridic`,
umilit`, [i \[i scutur` firele de paie din p`r. Cu o mn` ferm`,
Jake o lipi de perete, att de violent \nct tn`ra femeie se
cl`tin` pe picioare.
- Nu-i a[a? repet` el cu o voce [uier`toare.
- Ce vrei s` spui?
- Ipocrito! Ca [i cum n-ai avea habar de efectul vicleniilor
tale! De la \ntlnirea noastr` la cimitir, nu \ncetezi s` m`
provoci.
Cu respira]ia t`iat` de furia care emana din el, Kitty \l
privea f`r` s` scoat` un cuvnt. Era nebun. Nebun de furie.
Avea \n fa]a ei un str`in, un Jake pe care nu-l cuno[tea.
- Felul t`u de a merge, zmbetul fermec`tor, modul de a
face cunoscut: Vino [i arde-]i degetele... Te-am v`zut procednd astfel la televiziune. |n jocul seduc]iei, \i \ntreci pe

58

ALICIA THOMPSON

to]i! |]i fascinezi prada, apoi o respingi. Personajul t`u, acea


funest` Gloria, excela [i ea \n aceast` purtare viclean`. Rolul ]i
se potrive[te de minune.
Kitty \ncerc` s` se desprind`, dar el o ]inu lipit` de perete
cu o mn` de fier.
- Las`-m`! strig` ea, \nnebunit`.
- Acum trei minute nu erai att de gr`bit`, a[a c` nu
invoca un pretext neserios pentru c` n-am s` te cred.
Cu obrajii stacojii, Kitty \l fulger` cu privirea.
- Doamne Dumnezeule! E[ti \nc` \n stare s` vorbe[ti, sau
dator`m acest fenomen talentelor tale de actri]`? Spune-mi!
Cnd te preg`teai s` \ntrerupi zbenguielile noastre? |n ceea ce
m` prive[te, eu nu m` pref`ceam, imagineaz`-]i. Eram gata s`
merg pn` la cap`t, oricare ar fi fost consecin]ele.
- E[ti un...
- De curnd, cineva mi-a spus, cu mult` dreptate, c`
dragostea este o art` subtil`. De ce aceast` team` brusc`, Kitty?
Tn`ra femeie \nchise ochii, implornd Cerul ca Jake s`
n-o mai chinuiasc`. |n spatele aparentei lui st`pniri de sine,
ghicea o violen]` latent` care o \ngrozea. Unde era Jake cel de
alt`dat` \n acest b`rbat amenin]`tor care, cu cteva cuvinte
cumplite, o sf[ia \n buc`]i? El \[i sl`bi presiunea bra]ului.
- Ai \nchis ochii cum o f`ceai odinioar`, [opti el cu o voce
schimbat`. Kitty, te doresc att de mult \nct \mi pierd min]ile.
Asta voiai oare s` auzi? Vanitatea ta este satisf`cut` de aceast`
m`rturisire? Ce urm`re[ti? Spune-mi!
Nu auzir` pa[ii grei ai lui Jessie. Menajera tu[i din cadrul
u[ii. Tres`rir` amndoi [i \ntoarser` capul. Jake o eliber` pe
Kitty.

REG~SIREA DRAGOSTEI

59

- Tina a mncat. Vreau s`-[i fac` somnul dup` prnz, dar


cere s-o vad` pe Kitty \nainte de a adormi.
- Venim imediat.
Vocea lui Jake era glacial`.
- Data viitoare cnd ve]i dori s` v` da]i \n spectacol \n curte,
s`-mi spune]i s` trag perdelele de la buc`t`rie, relu` menajera.
Kitty sim]i c` \i iau foc obrajii, [i \[i plec` ochii ca un copil
prins \n gre[eal`.
Jake \mpinse u[a.
- Am s-o conduc \n camera Tinei.
- M` ocup eu de asta, interveni Jessie pe un ton hot`rt.
Pierdut` \n mijlocul unui pat imens, Tina p`rea mai firav`
ca oricnd. Ridicnd spre Kitty privirea ei \nduio[`toare de
mioap`, o primi cu un zmbet radios.
- Po]i s`-mi cite[ti o poveste?
|i ar`t` o carte veche [i rupt`. Povestea r`]u[tii urte.
- Tata spune c` atunci cnd voi fi mare voi fi frumoas` ca
o leb`d`. Stai aici. Po]i s`-]i treci bra]ul pe dup` gtul meu?
Tata face a[a, [i mie \mi place.
Kitty se supuse [i Tina se cuib`ri lng` ea.
- Te iubesc mult, s` [tii.
- {i eu te iubesc. Chiar mult, r`spunse Kitty cu c`ldur`.
Tina rse cu lacrimi ascultnd-o pe Kitty imitnd viet`]ile
din curtea de p`s`ri. Ra]a-mam` \i aduse un veritabil succes.
La sfr[itul pove[tii, Tina dormea adnc, epuizat` de emo]iile
prin care trecuse.
Kitty se desprinse de ea cu precau]ii infinite.
|i s`ri inima din piept cnd v`zu silueta \nal` a lui Jake
deta[ndu-se \n cadrul u[ii. De cnd le urm`rea astfel? O
v`zuse f`cnd pe clovnul?

60

ALICIA THOMPSON

- Nota zece pentru imitarea ra]ei mam`!


- M` amuzam tot att de mult ca ea, s` [tii. Copiii au
meritul c` sunt lipsi]i de gnduri ascunse.
- Curios, credeam c` Tina \]i va inspira aversiune.
- Ce prostie!
Nelund \n seam` expresia ei dispre]uitoare, Jake \i arunc`
o privire cercet`toare.
- Mereu cu ochii-n patru, nu-i a[a? Cnd nu te aperi cu
\nver[unare, ataci. M` \ntreb de ce, dup` tot acest timp...
O spaim` teribil` puse st`pnire pe Kitty. Jake strngea
plasa \n jurul ei.
- De ce, Kitty? S-ar putea oare s` fii mai emo]ionat` dect
vrei s-o m`rturise[ti? Adev`rata Kitty va ie[i oare la suprafa]`?
Jake st`tea foarte aproape de ea. Mult prea aproape. Era de-ajuns
un nimic pentru ca totul s` se dea peste cap. Cu pre]ul unui efort
extraordinar, Kitty reu[i s` se mi[te din loc cu c]iva pa[i.
- Kitty.
Numele ei... Cum \l rostea! Nimeni nu [tia s` pun` \n el
aceste inflexiuni dulci, fermec`toare. Kitty se sim]i prins` \n
curs`, legat` de el printr-un farmec indestructibil, care [tergea
gre[elile trecutului. Cu toate acestea, tr`darea lui \i l`sase un
gust amar, o ran` care nu se vindecase niciodat`. Ar fi trebuit
s` devin` insensibil`. Din p`cate, lucrurile nu st`teau a[a. Era
suficient s`-i aud` glasul ca s` se simt` dezorientat`.
Luptndu-se s` nu cedeze dorin]ei de a se repezi \n bra]ele
lui, Kitty \ncremeni locului.
- Ce ai fi f`cut dac` a[ fi acceptat s` locuiesc aici, Jake?
- Situa]ia ar fi sfr[it prin a deveni insuportabil`... Ce pot
s` fac dac` \mi zboar` totul din cap \ndat` ce te v`d? Ai luat o
hot`rre \n]eleapt`. Ct despre a [ti dac` este bun`...

REG~SIREA DRAGOSTEI

61

Vocea lui calm` [i rece o trezi la realitate pe Kitty. Jake [tia


\ntotdeauna s` opreasc` jocul atunci cnd voia. |ntotdeauna.
Ea se hot`r\ s` aib` ultimul cuvnt [i \[i ascunse am`r`ciunea
\n spatele unui zmbet ironic.
- S` fii direct este uneori o calitate, dar pentru a face curte
unei femei exist` metode mai subtile, dragul meu. Va trebui
s`-]i dau cteva lec]ii.
- Ajunge. Kitty. Num`rul t`u nu m` impresioneaz` ctu[i
de pu]in.
|n clipa aceea, o voce feminin` venind de jos ajunse pn` la ei.
- Drew mi-a spus ce s-a \ntmplat. Tina este \n camera ei?
Urc s-o v`d.
Jake murmur` un blestem.
O brunet` fermec`toare urc` scara. Fusta scurt` \i
dezv`luia picioarele perfecte. Ni[te ochi alba[tri, de nu albastru rece, o fixar` pe Kitty.
- Paula, ]i-o prezint pe Kitty.
Paula l`s` s`-i scape un rs aproape nervos, abia atingnd
mna \ntins` de Kitty.
- Nu era nevoie s` precizezi. Nu se vorbe[te dect despre
dumneavoastr` \n tot ]inutul. Nimic nu se compar` cu un
scandal r`sun`tor pentru a profita de o publicitate gratuit`,
nu?
Paula se \ntoarse spre Jake.
- Tina doarme?
- Da. Kitty a reu[it s-o lini[teasc`.
- |n ceea ce m` prive[te, m` preg`team s` plec, zise Kitty
pe un ton t`ios.
Jake o lu` de bra].

62

ALICIA THOMPSON

- Te conduc.
- M` \ntrebam cui apar]ine Fordul acela vechi. Este al
dumneavoastr`? \ntreb` Paula.
- Da.
Dac` Paula credea c` o jigne[te, se \n[ela. Iritat` de lipsa de
subtilitate a tinerei femei, Kitty era ner`bd`toare s` plece.
Cnd ie[ea, Jessie ap`ru \n hol.
- Pleci, Kitty? Speram s` r`mi la mas`.
- Eu r`mn! strig` Paula de pe scar`. Inutil s` m` \ntorc
acas` la mine, pentru c` mergem la Scarborough \n dup`-amiaza
asta.
Jake o urm` pe Kitty [i \i deschise portiera ma[inii.
- A[ vrea s`-]i mul]umesc pentru Tina.
- Nu-i nevoie, a[ fi f`cut la fel pentru orice copil.
Cu ochii \mp`ienjeni]i de lacrimi, Kitty demar` \n mare
vitez`. Paula [tia c` \ntre Jake [i ea exista altceva dect o
prietenie din copil`rie. Prin urmare, nu era nimic uimitor c`
fusese \n mod deschis ostil`.
Paula se sim]ea suficient de sigur` pe ea pentru a se comporta la Torbeck ca pe un teren cucerit. Asta \nsemna oare c`
o c`s`torie era aproape? Prad` unei gelozii sf[ietoare, Kitty
tuna [i fulgera. Paula se va muta oare la Torbeck ca s` vegheze
asupra Tinei \n absen]a doamnei Tarrant? Alung` cu toat`
puterea viziunea lui Jake [i a Paulei, \mbr`]i[a]i.
De ce o torturau oare \ntreb`rile acestea privitoare la Jake
[i la Paula? Ce \nsemnau s`rut`rile lui Jake dac` o iubea pe
Paula? Era obligat` s` recunoasc` faptul c` pasiunea fierbinte,
exploziv`, aproape feroce, care \i atr`gea unul spre cel`lalt
dep`[ea voin]a lor.

REG~SIREA DRAGOSTEI

63

Ceda avansurilor lui cu o surprinz`toare u[urin]`. N-ar fi


trebuit s` fie imunizat` \mpotriva puterii lui de seduc]ie?
Urm`rea ea \n mod deliberat s`-l seduc`, dup` cum pretindea
el?
Unde o ducea aceast` confruntare cu trecutul ei? S` sufere
ca o blestemat` \nchipuindu-[i cum putea s` fie via]a lor dac`
destinul nu i-ar fi desp`r]it. Destinul? Nu destinul era
r`spunz`tor, ci Jake.
Kitty \ncerc` f`r` succes s`-[i analizeze sentimentele. Jake \i
inspira un amestec nedeslu[it de ur`, de resentiment, de
am`r`ciune [i de tandre]e.
O certitudine se n`[tea totu[i \n ea. De cnd se \ntorsese,
se purta necugetat, se l`sa c`l`uzit` de emo]ii. Desigur, Jake o
atr`gea, dar nici un sentiment n-o lega de el. Paula putea s`-[i
trag` ghearele \napoi, de acum \nainte vr`jitoarea va sta la
distan]`.
Spre sfr[itul dup`-amiezii, ploaia se transform` \n z`pad`.
A doua zi diminea]a, o mantie imaculat` acoperea cmpia.
Kitty drdia \n camera ei [i se gndi la sprijinul bt`rnului
radiator. Unde se g`sea oare? Devenea presant s`-l descopere!
Kitty \mbr`c` haine c`lduroase [i cobor\ s` inspecteze dulapurile din buc`t`rie. Dup` lungi c`ut`ri, dibui obiectul rvnit
sub un morman de crpe f`r` valoare. Va trebui s` schimbe
[tec`rul, \n rest p`rea \n stare de func]ionare. Oricum, proviziile ei se epuizau [i trebuia s` mearg` \n sat la cump`r`turi.
|[i preg`ti un ceai fierbinte care o \nc`lzi pu]in [i porni la
drum cu ma[ina imediat dup` terminarea micului dejun.
Nu f`cuse trei kilometri cnd motorul \ncepu s` tu[easc`.
|ntr-un ultim sughi]at, Fordul se opri la marginea drumului.

64

ALICIA THOMPSON

Asta mai lipsea! S` fac` pan` \n plin` cmpie, \n mijlocul unui


drum pustiu [i acoperit de z`pad`! Furioas`, Kitty trnti cteva \njur`turi crunte, apoi cobor\ bomb`nind din ma[in`.
Mocasinii din piele de crocodil nu erau deloc potrivi]i pentru
un mar[ for]at pe [oseaua alunecoas`!
Kitty mergea de vreo dou`zeci de minute, alunecnd la
fiecare pas, cnd auzi \n spatele ei un zgomot de motor.
U[urarea i-a fost de scurt` durat`, doar pn` cnd recunoscu
Range Rover-ul lui Jake. Se opri \n dreptul ei [i deschise
portiera. Kitty \i adres` un zmbet for]at.
- Am z`rit ma[ina ta la marginea drumului. Ce s-a
\ntmplat?
- Nu [tiu, dar se pare c` [i-a dat sufletul.
Jake \i cercet` ]inuta cu un ochi amuzat, lund not` de
p`rul ei \nclcit de vnt [i mantoul acoperit cu pete de noroi.
- Nu e[ti echipat` corespunz`tor ca s` \nfrun]i vremea
rea. Unde vrei s` te las?
Kitty \[i \nfund` minile \n buzunare, cu o furie rece.
- |]i mul]umesc, dar pot foarte bine s` merg pn` \n sat.
- Nu fi proast`. Urc`! Te duc la garaj.
- Nu, mul]umesc! Las`-m` \n pace!
- Dac` aceasta este dorin]a dumneavoastr`, maiestate, m`
supun cu umilin]`.
Jake demar` [i se \ndep`rt`.
Kitty privi ma[ina disp`rnd la orizont, uluit` c` o luase \n
serios. Fulgi \nghe]a]i de z`pad` zburau \n jurul fe]ei ei. Dac`
\ncepea s` ning` din nou, nu era la cap`tul necazurilor.
Furioas`, tn`ra femeie \[i relu` \naintarea dificil`.
Str`b`tuse vreo cinci sute de metri cnd Range Rover-ul opri

REG~SIREA DRAGOSTEI

65

din nou lng` ea. Portiera se deschise, iar Jake nu f`cu nici un
comentariu. Sup`rat`, amor]it` de frig, Kitty urc` f`r` tragere
de inim`. Gluma durase destul. Cu att mai r`u pentru amorul
ei propriu!
- Mi-a fost team` c` nu ]i se va g`si corpul dect dup`
dezghe], zise Jake zmbind.
- Iart`-m`, a[ fi putut s` m` ar`t mai maleabil`. Ai fost
amabil c` te-ai oprit.
Fiecare cuvnt \l rostea cu greu, r`nindu-i orgoliul.
- S` punem ne\n]elegerile noastre pe seama unui temperament pu]in cam aprins.
Au fost singurele cuvinte schimbate pn` la garaj. Kitty \i
explic` mecanicului unde era ma[ina [i \i d`du cheile. |n timp
ce el \[i nota datele ei, Kitty \l cercet` pe Jake, a[ezat \n Range
Rover. El \[i arunc` brusc capul spre spate. Profilul lui se
deta[a \n lumina slab`, curat, irepro[abil, distins. |ntoarse
capul, tulburat`.
- Trebuie s` trec pe la birou, \i spuse el cnd reveni. Voi
fi acolo cam o or`. Dac` po]i s` m` a[tep]i, te duc \napoi.
Jake o l`s` \n fa]a po[tei. Zgomotul vocilor se stinse la
intrarea lui Kitty [i re\ncepu imediat dup` ie[iea ei. Dup`
cump`r`turile f`cute la b`can, urca din nou strada principal`
cnd un camion frn` \ntr-un scr[net strident, ca s` evite un
copil care traversa \n fug`. Stupefiat`, Kitty o recunoscu pe
Tina. Cu fa]a alb` ca varul de spaim`, [oferul camionului
claxon` furios \nainte de a porni din nou. Jessie ap`ru
imediat, sleit` de puteri. Kitty se apropie de feti]`.
- Ai f`cut o nebunie s` traversezi f`r` s` te asiguri, Tina.
Camionul ar fi putut s` te striveasc`.

66

ALICIA THOMPSON

- De ce nu mai vii s` m` vezi? Credeam c` ai plecat. Atunci


cnd te-am v`zut am fost att de mul]umit`! Acum e[ti
furioas`.
- Sunt sup`rat` pentru c` puteai s` mori.
Tina o privi, cu buzele tremurnd. Ochii i se umplur` de
lacrimi.
- S` nu mai faci niciodat` a[a ceva, zise Kitty strngnd-o
cu putere \n bra]e. Promi]i?
- Promit, murmur` feti]a.
- Eu sunt aceea care o s` mor! exclam` Jessie. Da, de o
criz` de inim`! Copila asta m` bag` \n sperie]i!
Kitty ascult` v`ic`relile menajerei, apoi \i povesti cum \[i
petrecuse diminea]a.
- Dac` Jake a spus c` va lipsi o or`, po]i s` te a[tep]i la
dou`. Vino cu mine, este ziua mea liber`. |]i ofer o cea[c` de
ceai.
Cinci minute mai trziu, intrau \ntr-o c`su]` pl`cut`. Jessie
\ntinse mna ca s` ia mantoul lui Kitty aruncndu-i o privire
mnioas` Tinei care se ag`]a de aceasta ca de un colac de
salvare. Kitty desprinse cu blnde]e mna Tinei.
- S-a ata[at de mine pentru c` m-a v`zut la televizor.
Jessie o instal` pe Tina \n salon, cu un joc de puzzle.
- Stai aici pn` preg`tesc ceaiul.
- Vreau s` merg cu Kitty.
- Fii ascult`toare, Tina.
Kitty o urm` pe Jessie \n buc`t`rie.
- Nu vreau s` asculte ce discut`m noi.
- De ce ai luat-o cu tine, dac` e[ti \n ziua liber`?
- Trebuia s-o ia Merrill, dar a trebuit s` se duc` la spital.

REG~SIREA DRAGOSTEI

67

- Probabil c` nu este u[or cnd lipse[te doamna Tarrant.


- A[a e, dar [ederile la sora ei \i fac bine. Ea nu [tie c` e[ti
la Lower Ridge.
- Cum ar fi putut s` afle?
- De la mine, dac` Jake nu mi-ar fi cerut s` tac.
Tina ap`ru \n buc`t`rie [i \ncerc` s` se cocoa]e pe
genunchii lui Kitty.
- De ce n-o la[i pe Kitty s` stea lini[tit`?
Tina fugi plngnd \nainte ca aceasta s` poat` interveni.
- Probabil c` m` consideri foarte sever`, murmur` Jessie.
|n]elege-m`, nu vreau ca Tina s` se ata[eze de tine, altfel, cnd
o s` pleci, va fi dramatic pentru ea. Toat` ziua vorbe[te despre
tine.
- O prefer` cu siguran]` pe Paula.
- Paula nu are comportarea ta blnd`.
Incapabil` s` suporte hohotele de plns ale Tinei, \n
camera vecin`, Kitty se ridic` de pe scaun ca s` se duc` la ea.
- |n]elegi ce vreau s` spun, remarc` Jessie aruncndu-i o
privire mali]ioas`. O farmeci pe feti]` la fel ca pe tat`l ei. Sper
s` nu-l faci s` sufere.
Kitty \[i \n`l]` capul. Cum ar fi putut ea s`-l r`neasc` pe
Jake? Pe el nimic nu-l atingea.
- {tiu ceea ce v`d, relu` Jessie. V` cunosc dintotdeauna.
Exist` ceva \ntre voi. |mpotriva acestui lucru nu pute]i face
nimic.
- Cnd eram tineri, poate, dar nu [i acum.
Tina o antren` \n jocul ei de puzzle, scutind-o pe Kitty s`
continue aceast` discu]ie stnjenitoare.

68

ALICIA THOMPSON

Ceva mai trziu, tn`ra femeie nu trebui dect s` traverseze


strada ca s` ajung` la cabinetul veterinar. Un zgomot de voci
o \ndrum` spre sala de a[teptare.
- Kitty! exclam` o ro[cat` str`lucitoare aruncndu-se de
gtul ei. Nu m` recuno[ti? Am fost \n aceea[i clas`.
- Isabelle, murmur` Kitty zmbind.
- Isabelle Hollister, acum.
Kitty \[i aminti c` Hollister era proprietarul unui lan] de
hoteluri pe coasta comitatului Yorkshire.
- Mine sear` dau o petrecere. Te a[tept, vei fi invitata
mea de onoare.
- Nu cred c`...
- George va fi \ncntat s` te cunoasc`. Nu refuza, ar fi prea
decep]ionat. Contez pe tine. Trebuie s` fug.
Isabelle Hollister \i f`cu un semn gra]ios cu mna
\nc`rcat` de inele [i se urc` \mpreun` cu pisica ei \ntr-un
Porsche alb.
- O adev`rat` tornad`, nu-i a[a?
Drew \i \ntinse mna, iar Kitty izbucni \n rs.
- Mai r`u. Imposibil s` plasezi un cuvnt. Ea pune
\ntreb`rile [i tot ea d` r`spunsurile. Jake este aici?
- E afar`. Vre]i s`-l chem?
Kitty \i z`ri pe fereastr` pe Jake [i Paula antrena]i \ntr-o
discu]ie.
- Nu, mul]umesc, am s` a[tept.
- Ar trebui s` accepta]i invita]ia familiei Hollister. Nu te
plictise[ti niciodat` la ei. De altfel, [i eu sunt invitat. Dac`
vre]i...

REG~SIREA DRAGOSTEI

69

Scena care se petrecea \n curte re]inea aten]ia lui Kitty. Cu


o mn` pus` pe bra]ul lui Jake, Paula \l privea cu un aer plin
de ardoare. P`reau \ntr-o armonie perfect`. Kitty \[i \ntoarse
capul, cu inima strns`.
- A[ putea s` v` iau spre ora opt seara, spunea Drew.
N-ar avea nici un sens s` mergem acolo fiecare separat. Ce
spune]i?
- De ce nu?
Telefonul \ncepu s` sune [i Drew o p`r`si ca s` se duc` s`
r`spund`. |n clipa aceea, intr` Jake.
- Te-am f`cut s` a[tep]i mult?
- Nu, doar cteva minute.
Vocea glacial` a lui Kitty \l surprinse pe Jake.
- Toate scuzele mele, maiestate.
Aerul lui ironc dovedea c` \[i b`tea joc de ea. Cnd urcar`
\n ma[in`, peste cteva minute, \ntre ei se instal` o t`cere
\ncordat`.
La ie[irea din sat, Jake f`cu un viraj brusc pentru a evita un
cine. Aruncat` \n fa]`, Kitty se opri ag`]ndu-se de el.
Contactul cu bra]ul lui att de puternic strni \n ea un val de
dorin]` arz`toare. Jake \i sesizase oare tulburarea?
- Crezi c` ninsoarea va continua? \ntreb` ea ca s` risipeasc` tensiunea.
La aceste cuvinte, el izbunci \n rs.
- De ce nu spui la ce te gnde[ti, Kitty? Pentru o femeie
care recunoa[te deschis c` \i place s` fac` dragoste, pari excesiv de timid`... [i uimitor de t`cut`, ad`ug` el.
- Nu avem nimic s` ne spunem.
- Cel pu]in, nimic care s` ]i se par` sigur, complet` el pe
un ton provocator.

Capitolul 5
Kitty p`r`sise Londra f`r` s`-[i fi desf`cut valizele la
\ntoarcerea de la Los Angeles; de aceea, nu \ntmpin` nici o
dificultate s`-[i g`seasc` ]inuta ideal` pentru petrecerea de la
familia Hollister. Alegerea ei se opri asupra unui model creat
de Saint-Laurent: o rochie de culoarea safirului, combinat` cu
negru, o minun`]ie de perfec]iune [i originalitate, ca de altfel
toate crea]iile acestui artist pe care-l stima \n mod deosebit.
Kitty ]inea s` fie str`lucitoare la aceast` apari]ie public`.
Cteva pic`turi de parfum \n dosul urechilor [i la \ncheieturile
minilor, un ruj de buze provocator [i cercei \n stil baroc
des`vr[ir` \nf`]i[area ei sofisticat`. Se sim]ea preg`tit` s`
joace rolul pe care Isabelle Hollister \l a[tepta de la ea. |n
seara asta, Mirsby va avea parte de marele num`r al Gloriei
Rothman. Timp de cteva ore, va uita de Jake [i de obsedantul lor trecut.
Familia Hollister locuia la cap`tul satului, \ntr-o cas` cu
arhitectur` futurist`. Isabelle [i so]ul ei, un chel scund [i burtos, o \ntmpinar` cu efuziune la sosire.

REG~SIREA DRAGOSTEI

71

- Kitty! E[ti str`lucitoare. {i rochia ta! O splendoare!


Saint-Laurent, nu? Vino, trebuie s` te prezint tuturor.
Isabelle o conduse pe Kitty \n salon, unde se afla adunat`
crema regiunii. {ampanie, muzic` agreabil`, totul era perfect.
Con[tient` de privirile pironite asupra ei, Kitty se amuz` s`
reg`seasc` inflexiunile Gloriei, gesturile Gloriei, celebrele ei
zmbete devastatoare. Se ar`t` vesel`, manifest` acel farmec
care \i adusese succesul.
Situa]ia deveni mai pu]in amuzant` cnd George, destul de
ame]it, o abord` cu impetuozitate [i o duse \n mijlocul ringului de dans. Cum o strngea pu]in prea aproape, Kitty se
\ntreb` cum s` ias` f`r` scandal din acest impas. |n clipa
aceea, o voce bine cunoscut` r`sun` \n urechile ei.
- Scuz`-m`, George.
Jake \[i strecur` cu delicate]e un bra] \n jurul mijlocului ei
[i i-o lu` lui George care \i privi buim`cit.
- Fere[te-te de gazda ta. Este o adev`rat` tigroaic` \n ce-l
prive[te pe so]ul ei.
- |n cazul acesta, ar face mai bine s`-l ]in` \n les`.
- Gloria [i-a scos ghearele, \n seara asta! Bietul Drew,
probabil c` nu mai [tie unde \i este capul. De fapt, unde e?
- St`tea de vorb` cnd George m-a invitat la dans. Dar
unde te-ai ascuns? Nu ]ia-m remarcat prezen]a.
- Paula [i cu mine am sosit destul de trziu. Dansezi \ntotdeauna la zece centimetri de cavalerul t`u?
Cu o mn` ferm`, Jake o strnse lng` el, att de aproape
\nct \i sim]i corpul puternic [i musculos mulndu-se strns
pe al ei. Cum s` reziste unei chem`ri att de imperioase? Kitty
nici m`car nu \ncerc`. Prinzndu-[i degetele \n spatele cefei

72

ALICIA THOMPSON

lui, se abandon` magiei dansului, magie sporit` de prezen]a


lui Jake. Cuib`rit` la pieptul lui, tr`i momente de pur`
desf`tare.
Cnd muzica \ncet`, se desp`r]ir` f`r` nici o tragere de
inim`. Asisten]a \[i ]inea respira]ia, cu ochii a]inti]i asupra lor.
Cu un surs radios destinat s` \n[ele galeria [i s` demonstreze
c` se afla \n deplin` posesie a posibilit`]ilor ei, Kitty se
\ndrept` spre Isabelle.
- Drew tocmai a fost chemat de urgen]` ca s` \ngrijeasc`
nu [tiu ce animal, \i explic` Isabelle. Se pare c` va lipsi cam o
or`. Bietul de el! |ntotdeauna el este acela care trage cartea
proast`.
- Ah, da?
Kitty o asculta pe Isabelle cu o ureche distrat`. |mbr`cat`
\ntr-o rochie ro[ie strns` pe corp, Paula se \nvrtea pe ringul
de dans \n bra]ele lui Jake. Ea depuse brusc un s`rut pe buzele
cavalerului ei, dup` care \[i d`du capul spre spate cu o
mi[care triumf`toare [i provocatoare.
Mistuit` de gelozie, Kitty lu` o cup` de [ampanie de pe tava
\ntins` de un chelner [i o b`u dintr-o singur` \nghi]itur`.
- Drew este v`rul meu, continu` Isabelle. Este \ndr`gostit
nebune[te de Paula, dar m` \ndoiesc c` se va face \n]eles \ntr-o
zi. Paula [i-a pus ochii pe un b`rbat mai interesant. O \n]eleg,
de altfel, Jake este att de seduc`tor [i de sexy, att de... misterios. Nici o femeie nu rezist` farmecului lui; el, \n ceea ce-l
prive[te, pare indiferent la toate. |n fine...
|ntrebarea ascuns` \n ezitarea interlocutoarei sale o
determin` pe Kitty s` fac` unele preciz`ri.

REG~SIREA DRAGOSTEI

73

- Jake [i cu mine suntem prieteni vechi, nimic mai mult.


- Dac` George ar \ndr`zni s` aib` o prieten` ca tine, i-a[
scoate ochii. Ne eclipsezi pe toate, pe Paula mai cu seam`. Ce
pereche minunat` a]i face! Este straniu c` s-a \ndr`gostit de o
brunet`, credeam c` prefer` blondele. Liz era blond`, nu
foarte \nalt`, cam ca tine, de fapt.
- Nu am cunoscut-o, declar` Kitty, a c`rei inim` \ncepu s`
bat` nebune[te.
- O c`s`torie ciudat`. Pentru el, Liz s-ar fi aruncat \n fa]a
trenului. A suferit mult din cauza indiferen]ei lui [i a f`cut
totul ca s`-i trezeasc` gelozia, dar f`r` s`-l clinteasc`. Dup`
moartea Lizei, nu se mai pot num`ra femeile care s-au aruncat
de gtul lui Jake. El nu binevoie[te nici m`car s` le acorde o
privire. O adev`rat` enigm`, b`rbatul acesta!
Isabelle \[i continua neobosit` monologul. Kitty r`spundea
monosilabic pn` cnd cineva o invit` la dans. U[urat` s`
scape de gazda ei, accept` cu pl`cere. Timp de o or`,
nenum`ra]i cavaleri o asediar` f`r` ca ea s` \ndr`zneasc` s`
refuze. Cnd reu[i s` scape de admiratorii ei, tn`ra femeie
urc` s` se r`coreasc` \n sala de baie. |n sfr[it, un moment de
odihn`. Cnd cobor\ \n hol, observ` o ser` imens` [i se
refugie acolo f`r` s` ezite. C`uta doar pu]in` lini[te [i r`coare
\nainte de a se \ntoarce \n aren`.
- Poate c` Dumnezeu a creat femeia...
Kitty se \ntoarse brusc. Jake ie[i la lumin` dintr-un col] mai
\ntunecat.
- .... dar Maxwell a creat-o pe Kitty, \ncheie el cu o voce
blnd`.
- |i datotrez mult, \ntr-adev`r, relic` ea, \n defensiv`. El
m-a \nv`]at s` profit de avantajele mele naturale.

74

ALICIA THOMPSON

- Ca o p`pu[`.
- Foarte nostim!
- Nu, nu este deloc nostim, este dezolant. |]i place cu
adev`rat s` te dai \n spectacol a[a cum ai f`cut-o \n seara asta?
Publicul era \ncntat, dar mie nu mi-a pl`cut, chiar dac` totul
nu era dect o punere \n scen` f`cut` special pentru mine.
- Pentru tine? |]i iei visurile drept realitate, bietul de tine.
- Mereu la fel de pu]in lucid`, nu-i a[a? {tiai c` performan]a ta m` va irita. C` m` va irita [i \n acela[i timp m` va
atrage. Nu crezi c` ar fi timpul unui armisti]iu?
- Un armisti]iu? Nu [tiam c` au fost proclamate ostilit`]ile.
Jake o trase brusc spre el [i \[i \nfund` minile \n p`rul ei
bogat. {uvi]ele aurii se scurser` printre degetele lui, ca ni[te
spice de aur pe minile lui bronzate. Kitty \[i opri respira]ia.
- Deschide ochii, Kitty. La ce bun s` lup]i \mprotriva ta
\ns`]i, \mpotriva mea? Partida este pierdut` dinainte.
|i atinse u[or buzele cu un s`rut aerian. Mngiere erotic`,
provocatoare, care strni \n ea o lung` \nfiorare de dorin]`.
- Ce ai spune de o plimbare c`lare mine dup`-amiaz`?
Degetele lui Jake urmau liniile pure ale fe]ei ei, \ntrziind
asupra ochilor, buzelor, gtului.
- Nu [tiu...
- Foarte bine, te a[tept. Acum, ar fi timpul s` ne
\ntoarcem fiecare la partenerul lui.
Drew st`tea de vorb` \n hol cu George. Pe drumul de
\ntoarcere, el \[i ceru iertare, dezolat c` fusese nevoit s`
lipseasc`.
- Vino s` prnze[ti cu mine vineri, suger` el.
|n fa]a expresiei lui de cine b`tut, Kitty nu avu inima s`
refuze.

REG~SIREA DRAGOSTEI

75

|n noaptea aceea, visurile ei au fost bntuite de viziuni


erotice att de tulbur`toare \nct se trezi tremurnd, cu gtul
uscat. |i revenir` \n memorie cuvintele Isabellei referitoare la
so]ia lui Jake. {i ea ar fi f`cut orice pentru Jake, se gndi.
Zbuciumul ei era att de mare \nct trebui s` treac` mult timp
pn` cnd s`-[i g`seasc` somnul. Cnd deschise ochii, trecuse
de prnz.
Abia terminase de mncat cnd mecanicul de la garaj \i
aduse ma[ina.
- Fi]i lini[tit`, \i spuse el. Motorul merge perfect, era mai
pu]in grav dect p`rea.
- Ct v` datorez?
- Nimic. Jake Tarrant a pl`tit factura azi-diminea]`.
Kitty sim]i c` ro[e[te pn` la r`d`cina p`rului. Iat` ceva
care va alimenta brfele cu iu]eala vntului. F`r` s` lase s` se
vad` nimic din furia ei, \i mul]umi mecanicului [i a[tept` ca el
s` dispar` ca s` se repead` s`-[i ia po[eta. Cteva secunde mai
trziu, pornea \n goan` spre Torbeck la volanul Fordului ei.
Jake ie[ea din garaj \mbr`cat cu ni[te blugi vechi [i uza]i [i
cu o c`ma[` de velur cnd sosi ea. Tn`ra femeie trnti
portiera cu violen]`.
- E[ti deja gata! Nu te a[teptam dect peste vreo jum`tate
de or`.
Kitty scoase din po[et` carnetul de cecuri [i-l puse pe
capot`.
- Inutil s` contezi pe mine pentru plimbare. Am venit s`-mi
pl`tesc datoriile. Spune-mi ce \]i datorez.
- |mi datorezi scuze.
- M` faci s` rd!

76

ALICIA THOMPSON

- Mecanicul de la garaj refuz` s` \napoieze ma[inile atta


timp ct factura nu este pl`tit`. Am vrut s` te scutesc de drumul
pn` \n sat ca s` ai ma[ina mai repede. Chitan]a am uitat-o la
cabinet [i nu-mi mai amintesc exact suma.
Stnjenit`, Kitty puse la loc carnetul de cecuri.
- Am \n]eles gre[it inten]iile tale.
- |n privin]a asta e[ti foarte priceput`.
|i arunc` o privire furioas` [i disp`ru \n grajd. Kitty
deschise portiera Fordului, [ov`i o clip`, apoi se r`zgndi [i \l
urm` \n`untru. Jake punea [aua pe o iap`.
- |mi pare r`u, Jake.
- Ar trebui s` te las s`-]i \n[euezi singur` calul.
- Jake, eu... nu pot s` r`mn!
El o cercet` f`r` s` spun` nimic. Jenat`, Kitty c`ut` s`
aduc` argumente.
- Mai \nti, n-am cizme.
- Du-te [i te uit` \n magazia cu [ei.
O cople[i brusc amintirea lungilor lor plimb`ri c`lare prin
land`. Sim]i o dorin]` irezistibil` de aer curat, o chemare a
exalt`rii, a libert`]ii. |nvins`, Kitty se execut`.
- E[ti mereu la fel de dezordonat! \i strig` ea cotrob`ind
\ntr-un dulap plin de cizme pr`fuite.
Degeaba \[i repeta Kitty c` trebuia s` fug` mncnd p`mntul, o for]` necunoscut` o \mpringea s` ac]ioneze \mpotriva
ra]iunii.
- De ct timp n-ai mai c`l`rit, Kitty?
- N-am \ncetat niciodat`. C`l`ream cu regularitate cnd
mergeam la ranchul lui Grant din Texas.

REG~SIREA DRAGOSTEI

77

Cu suple]ea lui obi[nuit`, Jake \nc`lec` un splendid


arm`sar cenu[iu cu pete albe. |n boxa ei, o iap` mic` trop`ia
de ner`bdare. Kitty o scoase afar`.
- Cum se nume[te?
- Misty.
- I-a apar]inut lui Merrill?
- A c`l`rit-o uneori, dar o cump`rasem pentru Liz.
P`r`sir` ferma pe un drum pe care ea nu-l cuno[tea. Dup`
ce au mers de-a lungul unor cmpii, Jake iu]i pasul. Trecur`
apoi, unul dup` altul, \n galop u[or. Kitty \l urma cu
\ncredere, ca pe vremuri. Pe culmea unei coline, Jake acceler`
brusc, l`snd-o \n urm` pe Kitty, \n ciuda eforturilor entuziaste ale lui Misty. Ajuns pe un platou, el se opri ca s` le
a[tepte.
- O s` plou`. Am face mai bine s` ne \ntoarcem.
- Oh, nu! exclam` Kitty, dezolat`.
S` galopeze \n aer liber \i d`dea o senza]ie extraordinar` de
libertate. Reg`sea mirosuri uitate, zgomotul \n`bu[it al
copitelor lovind greu p`mntul, sentimentul unei intense
comuniuni cu animalul [i natura.
- S` mergem pn` la Tor. Vom g`si un ad`post acolo.
El \i ar`t` stncile enorme care dominau landa cu masa lor
compact`.
- Ce face Tina? \ntreb` Kitty mergnd al`turi de el.
- Are grip`. Ieri, temperatura i-a urcat pn` la patruzeci
de grade, dar ast`zi este mai bine.
- Rareori am v`zut o copil` att de timid`.
- Cnd Liz m-a p`r`sit, Tina nu avea dect doi ani. De
atunci, este torturat` de un sentiment de nesiguran]` continu`.

78

ALICIA THOMPSON

- Liz te-a p`r`sit?


- Liz era copil unic la p`rin]i, foarte r`sf`]at`, [i s-a s`turat
repede de via]a la ]ar`. Pe vremea aceea munceam optsprezece ore pe zi [i m` \ntorceam acas` ca s` suport crizele
ei de isterie. Se plngea c` o neglijam, f`r` s` \n]eleag` c`
eram cople[it de r`spunderile profesionale [i familiale. |n loc
s` m` aline, m` scia cu repro[uri. Am sfr[it prin a nu-i mai
da aten]ie. A c`utat compensa]ii \n alt` parte, spernd c` \i voi
acorda mai mult timp. F`r` nici un rezultat, bine\n]eles. Cred
c` \n momentul acela a \n]eles c` n-a f`cut niciodat` parte cu
adev`rat din via]a mea. Tina a fost ultima noastr` \ncercare de
a salva o c`snicie de naufragiu, dar aceasta a e[uat. Mi-am dat
seama pu]in mai trziu c` numai riscnd viitorul unui copil \[i
rezolv` adul]ii problemele lor.
Kitty p`li ascultnd aceast` deloc vanitoas` confesiune.
Jake vorbea cu inima deschis`, cu o \ncredere deplin`. Nici Liz
[i nici el nu f`cuser` eforturi reale pentru ca mariajul lor s` fie
fericit. Ce trebuia oare s` deduc` de aici? Kitty se sperie brusc
de perspectivele pe care i le deschidea aceast` m`rturisire.
Respinse cu toat` puterea speran]a care \i umplea inima,
\ndemnnd-o la o vigilen]` cu att mai sever` cu ct \n clipa
asta sim]ea puterea ata[amentului care o lega \nc` de el.
- Uneori o uram pentru c` se ar`ta att de indiferent` fa]`
de Tina, relu` Jake. Dup` ce a plecat, n-a \ncercat o singur`
dat` s`-[i vad` fiica. Tina era \nnebunit`. Am \naintat o procedur` de divor], atunci cnd Liz mi-a telefonat ca s` m` anun]e
c` \[i p`r`sea amantul [i se \ntorcea la noi. Se \ndrepta spre
Torbeck cnd ma[ina s-a strivit de un copac.

REG~SIREA DRAGOSTEI

79

- V-a]i stricat amndoi c`s`toria, remarc` Kitty.


- Ca s` reu[easc`, trebuie s` existe unitate.
Jake o privea lung, cu o lic`rire indescifrabil` \n fundul
ochilor. Kitty \ntoarse capul. |ncepur` s` cad` pic`turi mari de
ploaie.
- S` ne gr`bim, altfel ne ud` pn` la piele! strig` ea.
Ajun[i la ad`post, Jake o ajut` pe Kitty s` coboare de pe cal.
- E[ti ud` toat`!
La c]iva metri de acolo, ploaia c`dea [iroaie, formnd
un paravan care \i izola de restul lumii, Kitty se \nfior`
sub pulov`rul ei ud. Jake \i \ntinse haina lui impermeabil`.
- Scoate-]i pulov`rul [i pune-]i asta \n loc.
- Nu, n-am nimic dedesubt.
Jake schi]` un zmbet \ncntat.
- Un motiv \n plus! Doar nu vrei s` m` lipse[ti de un spectacol fermec`tor. Haide, nu fi proast`, dezbrac` puloverul
acesta ud [i \mbrac` vesta asta. O s` r`ce[ti.
- Nu, pn` la urm` se va usca.
- |nc`p`]nat` ca o catrc`, murmur` Jake \nf`[urnd-o \n
haina lui.
- Va ploua toat` dup`-amiaza. Ar fi mai bine s` ne
\ntoarcem, [opti ea abia auzit.
|ncercarea ei de diversiune nu avu nici un succes. F`r` s-o
asculte, Jake \i atinse u[or buzele \ntr-o mngiere
\nnebunitoare.
- Nu vreau s` m` atingi.
- Min]i, e[ti o mincinoas` \ngrozitoare.

80

ALICIA THOMPSON

Tn`ra femeie se trezi strns` \n menghina bra]elor lui,


ame]it` de un s`rut pasionat. Uit` iar`[i totul [i r`spunse
buzelor lui cuceritoare lipindu-se de el cu o impetuozitate
\ndr`znea]`.
Un nechezat al lui Misty o trezi la realitate. Cnd vru s` se
desprind`, Jake o re]inu.
- Nu te \mpotrivi, Kitty.
- Nu m` atinge, nu m` atinge!
- Ai inten]ia s`-]i asumi \ntr-o zi responsabilitatea \n ceea
ce prive[te via]a ta sexual`? }ii s` fii eterna victim` a \mprejur`rilor pe care nu le st`pne[ti?
Kitty ocoli aceast` \ntrebare stnjenitoare, nelund-o \n
seam`.
- M` \ntorc acas`.
Profitnd de o sc`dere \n intensitate a ploii, urc` \n [a [i
porni la trap. Ajuns` la Torbeck, se \ndrept` spre ma[ina ei
f`r` s`-i adreseze un cuvnt lui Jake.
- Vrei s` cinezi cu mine disear`?
- Nu.
- N-am s` te \ntreb a doua oar`, Kitty.
- Crezi c` ]in s-o faci?
Ap`snd pedala de accelera]ie pn` la fund, Kitty demar`
\n vitez`. Ajuns` unde nu mai putea fi v`zut`, frn` brusc la
marginea drumului [i d`du fru liber furiei [i decep]iei. Apoi,
aflat` \n prada unor emo]ii contradictorii, porni din nou, cu o
vitez` mai rezonabil`.
A doua zi cnd Drew veni s-o ia ca s` prnzeasc` la restaurant, Kitty c`zu ca din nori. Preocupat` de ceea ce se petrecea

REG~SIREA DRAGOSTEI

81

\ntre Jake [i ea, uitase cu totul de invita]ia lui Drew. Acesta nu


b`nui totu[i nimic, deoarece ea se preg`ti ct ai bate din palme.
Se a[ezar` \n fa]a marelui [emineu al restaurantului [i
comandar` aperitivele. Barmanul le aduse att de repede \nct
Drew \ncepu s` rd`.
- Dator`m cu siguran]` aceast` promptitudine ochilor
dumitale frumo[i.
Erau singuri la bar. Inexplicabil de relaxat`, Kitty se \nstal`
\ntr-un fotoliu mare de piele [i ascult` flec`relile lui Drew
despre personalit`]ile din Mirsby. Kitty descoperi \n spatele
b`rbatului timid [i pu]in stngaci un observator foarte fin [i
plin de umor. Se aflau acolo de un sfert de or` cnd Drew
salut` ni[te nou veni]i. Pierdut` \n fotoliul ei aflat cu spatele
la u[`, Kitty nu v`zu despre cine era vorba.
- Este neobi[nuit s` te v`d aici, Drew.
Imposibil s` nu recunoasc` aceast` voce grav`, pu]in
voalat`. Cum fotoliul ei o ascundea de priviri, Jake n-o
descoperi dect dup` ce se apropie. Zmbetul lui \ncremeni
instantaneu.
- Pentru o \nso]itoare att de fermec`toare, trebuie o
ambian]` c`lduroas`, declar` Drew f`r` s` par` jignit de
brusca r`ceal` a lui Jake.
- Drew \mi poveste[te lucruri foarte nostime, zise Kitty ,
aruncndu-i lui Jake o privire f`r` s`-[i dea seama
provocatoare.
Jake o contempl` cu o privire care n-avea nevoie de
comentarii. O v`paie arz`toare o str`b`tu din cap pn`-n
picioare. Numai Jake avea aceast` putere de a o emo]iona
pn` \n adncul fiin]ei.

82

ALICIA THOMPSON

- V` las s` v` continua]i conversa]ia, zise el cu o voce


t`ioas`, r`sucindu-se pe c`lcie.
Traversnd sala, se al`tur` celor doi b`rba]i \n vrst` care \l
a[teptau a[eza]i la o mas`.
- Credeam c` va veni [i Paula, zise Drew.
- Pentru asta m-ai adus aici?
Expresia vinovat` a lui Drew era o m`rturisire.
- Vorbe[te-mi despre ea. Cnd a venit la Mirsby?
- Toamna trecut`. Tocmai divor]ase [i s-a aruncat imediat
de gtul lui Jake. Cu tot farmecul ei, se pare totu[i c` nu-l
intereseaz`. Dac` vrea s` se fereasc` de o decep]ie dureroas`,
ar face mai bine s` accepte situa]ia. Jake nu are ochi dect
pentru dumneata.
Chelnerul-[ef veni s`-i anun]e c` masa lor era preg`tit`. |n
timpul mesei, Drew se feri s` mai fac` alte referiri la Paula.
- Te superi dac` fac un ocol pe la Grange House? o
\ntreb` el la un moment dat. Trebuie s`-l v`d pe Bob
Creighton.
- Bine\n]eles c` nu.
Pu]in dup` aceea, p`r`sir` restaurantul. La mic` distan]`
de cas`, Kitty rescunoscu cei doi stlpi cu cap de leu care indicau intrarea pe proprietate. Serviser` adesea drept loc de
\ntlnire... La aceast` amintire, inima ei se strnse.
Partea cea mai veche a casei data din epoca gregorian`, dar
\n secolul urm`tor fuseser` ad`ugate dou` turnule]e care se
\n`l]au de fiecare latur` a casei. Legate unul de altul de un
pasaj acoperit, \mbr`cate cu ieder`, d`deau cl`dirii o \nf`]i[are
romantic` [i misterioas`.
Pavilionul paznicilor servea acum drept birou. Drew opri
\n fa]a lui.

REG~SIREA DRAGOSTEI

83

- Crezi c` domnul Creighton ar avea ceva \mpotriov` s`


merg s` vizitez casa? Mi-ar face pl`cere s-o rev`d.
- Nu cred. Te ajung imediat dup` ce termin cu Bob. Nu
va dura mult.
Kitty s-ar fi lipsit bucuroas` de compania lui, dar nu l`s` s`
se observe nimic.
Bob Creighton, un b`rbat simpatic de vreo patruzeci de
ani, strnse cu c`ldur` mna lui Kitty.
- Lui Kitty i-ar face pl`cere s` revad` casa dac` este posibil, zise Drew.
- S` [ti]i c` nu este mare lucru de v`zut, e goal`. Dar v`
dau cheile, dac` ]ine]i...
Kitty se \ndep`rt` repede, jenat` c` Bob habar n-are c` ea
era faimosul proprietar invizibil.
Fa]ada era \ntr-o stare deplorabil`. Interiorul nu-i f`cu o
impresie mai bun`. Mari pete de umezeal` acopereau tavanele
sculptate, iar lambriurile roase de mucegai amenin]au s` se
pr`bu[easc` transformate \n pulbere. Umblnd din \nc`pere
\n \nc`pere, Kitty recunoscu peste tot acelea[i semne
nelini[titoare ale deterior`rii.
Ca s` nu mai spun` c` aceast` cas` reprezenta odinioar`
pentru ea templul luxului [i al frumuse]ii! Splendidele mobile
vechi [i gustul incontestabil al doamnei Tarrant pentru decorare f`cuser` din ea un adev`rat paradis. Se impunea o restaurare serioas` \nainte de a fi prea trziu!
Kitty \ncepu s` imagineze mii de planuri de decorare,
c`utnd culorile potrivite pentru fiecare camer`, amenajnd
spa]iul dup` gustul ei, respectnd \n acela[i timp spiritul
locului. M`car s` se poat` relua via]a la Grange House!

84

ALICIA THOMPSON

Ecoul pa[ilor ei r`suna pe parchet [i reverbera \n casa


goal`. La etajul al doilea, pa[ii o conduser` \ntr-o mic`
mansard` unde dormise odat`...
Kitty se apropie de fereastr`, pe care scrisese, \ntr-o
diminea]` Kitty \l iube[te pe Jake, pe geamul ei aburit, dup`
care [tersese ru[inat` m`rturisirea. Cu melancolie, tras` din
nou acelea[i litere, apoi se opri brusc. Ascunzndu-[i minile
la spate ca pentru a implora cuvintele s` dispar` de la sine,
Kitty se d`du \napoi str`duindu-se s` \n`bu[e teama imens`
care urca \n ea. Se putea oare ca \nc` s`-l mai iubeasc`?
Gndurile ei o aduser` \napoi la o br`]ar` de argint pe care nu
se putuse niciodat` hot`r\ s-o arunce. Ultimele valuri de iluzie
se sfr[ir`. R`spunsul la \ntreb`rile pe care [i le punea de zile
\ntregi i se \nf`]i[` clar, dureros, \nsp`imnt`tor.
Speriat`, se repezi la u[` [i fu ct pe ce s` scoat` un ]ip`t
de groaz` cnd ie[i din micu]a camer`.
Sprijinit cu spatele de perete la jum`tatea sc`rilor, o
a[tepta Jake, cu o lic`rire stranie de satisfac]ie \n fundul
ochilor.

Capitolul 6
- {tiam c` te vei \napoia la locul crimei.
Cu gtul uscat, Kitty nu putea articula nici un cuvnt.
- Ei bine, nu mai ai replic`? Fii atent`, ast`zi nu simt nici
o noble]e sufleteasc`. A[ putea s` profit de aceast` situa]ie.
Jake puse o mn` pe balustrad` ca s` mic[oreze distan]a
care-i desp`r]ea.
- Nu te apropia! strig` Kitty. Controleaz`-te.
Ce voia oare? |nnebunit`, \ncerc` s` creeze o diversiune.
- Drew se va nelini[ti, trebuie s`-l reg`sesc.
- A plecat. I-am spus c` te voi conduce eu.
- {i te-a l`sat s-o faci?
- Mi-am dat pu]in` osteneal` ca s`-l conving, dar el [tie s`
se arate \n]eleg`tor la nevoie.
Jake mai f`cu un pas spre ea. Kitty f`cu unul \napoi.
- De-a ce te joci?
- Eu nu m` joc, aceasta este toat` diferen]a \ntre tine [i mine.
- Ce cau]i aici?

86

ALICIA THOMPSON

- Te c`utam, \nchipuie-]i. Cum nu erai la Lower Ridge, am


venit aici. Eram preg`tit s` scormonesc tot satul ca s` te
g`sesc. Este timpul s` avem o mic` discu]ie. Acum.
- Nici vorb`!
- Nu-]i dau posibilitatea s` alegi, astfel c` ai face mai bine
s` te resemnezi.
- Dac` \ndr`zne[ti s` pui mna pe mine...
- Dar, draga mea, am ferma inten]ie s` pun minile pe
tine de acum pn` la sfr[itul zilei. Cu cea mai mare blnde]e,
dac` asta te poate lini[ti.
- Nu m` amuzi deloc, Jake.
El f`cu un pas spre ea. Slaba lumin` a zilei care se apropia
de sfr[it \i sublinia tr`s`turile pronun]ate. Speriat` [i totodat`
tulburat`, Kitty se retrase din nou, ne\ndr`znind s` se
\ncread` nici \n vorbele nici \n corpul lui.
- Nu glumesc, Kitty. {i nu te gndi s` cau]i un pretext ca
s` fugi. Cum ar fi acela de a-mi vorbi despre Drew, de
exemplu.
Prizonier` a c`ldurii fermec`toare a privirii lui, Kitty [tiu c`
nu mai putea s` scape.
- Dac` ]ii s` te ascult, te rog s` te ab]ii s` faci comentarii
despre Drew.
- Drew nu te intereseaz`.
Pe cuvntul meu, este gelos, \[i zise ea. |n ce calitate?
- Nici tu nu m` interesezi, Jake.
Tr`dndu-i emo]ia, vocea lui Kitty tremur`. Jake \i mngie
obrazul.
- Frumoasa ta siguran]` te-a p`r`sit oare?
Tn`ra femeie \[i azvrli cu promptitudine capul spre
spate. Corpul ei o tr`da deja, supunndu-se unei for]e

REG~SIREA DRAGOSTEI

87

superioare voin]ei sale. Cnd mna lui Jake alunec` pe um`rul


ei, ea avu imediat senza]ia c` arde din cap pn`-n picioare.
Con[tient c` \ncepe s` c[tige teren, Jake \i ridic` p`rul lung
[i \i mngie ceafa. Kitty se topi sub presiunea degetelor
u[oare care alergau pe pielea ei catifelat`, strnind \n ea mii
de fiori extrem de pl`cu]i.
- Iat`-te prins` \n propriul t`u joc.
- Ce joc?
- Deschide ochii, Kitty. O s` facem dragoste pentru c` o
dorim din toate puterile noastre. Dar te previn, nu-mi plac
leg`turile clandestine.
Revoltat` de arogan]a lui, Kitty rezist`.
- Cine vorbe[te despre o leg`tur`? Chiar dac` ai fi ultimul
b`rbat de pe p`mnt, a[ refuza s` fac dragoste cu tine!
- Te \n[eli, Kitty. Nu se poate face nimic \mpotriva
inevitabilului.
- Ce te face s` crezi c` am s` cedez? Puterea ta de convingere? For]a ta de seduc]ie? Trufa[a ta \ncredere \n tine?
- Numai asta.
Printr-o mi[care rapid`, Jake o bloc` lng` perete [i puse
st`pnire pe gura ei \ntr-un s`rut fierbinte, imperios, care o
ame]i de dorin]` pe tn`ra femeie. Incapabil` s` lupte \mpotriva moliciunii care \i cuprindea corpul, Kitty uit` totul,
cople[it` de o vie tulburare.
- Dumnezeule, murmur` el. Nu aici... Oriunde, dar nu
aici.
|ntr-o tres`rire de luciditate, Kitty \l respinse cu toat`
puterea [i se n`pusti pe scar`, att de repede \nct rat` o

88

ALICIA THOMPSON

treapt` [i c`zu sucindu-[i glezna. Lacrimi de durere \i ][nir`


din ochi. Jake o urm` \nnebunit, cobornd scara \n mare
vitez`.
- Kitty!
Se apropie de ea cu respira]ia t`iat`.
- E[ti nebun`! Puteai s`-]i rupi gtul.
|ngenunche ca s`-i examineze glezna. |i palp` cu nesfr[it`
blnde]e zona dureroas`, apoi \ncepu s-o maseze.
Impresionat` de aceast` delicate]e nea[teptat`, Kitty
izbucni \n plns.
- Pleac`!
Nelndu-i \n seam` rug`mintea, o lu` \n bra]e, se a[ez` pe
o treapt` [i o strnse lng` el, ca pe un copil. Kitty \l lovi de
mai multe ori cu pumnul strns.
- Las`-m`! M` auzi? D`-mi drumul!
Jake o strnse mai tare. Prea slab`, Kitty \ncet` s` se mai
lupte [i se abandon` \mbr`]i[`rii lui. Durerea d`dea deja
\napoi. O cuprinse o toropeal` pl`cut`, o senza]ie lini[titoare
de siguran]`. |n mod straniu, t`cerea \i apropie mult mai bine
dect cuvintele. |ncetul cu \ncetul, Kitty reveni la respira]ia
normal`, b`t`ile inimii i se potolir`.
- Grange House \]i lipse[te, nu-i a[a? \ntreb` ea.
- Nu aveam de ales cnd am vndut-o. Totu[i, casa aceasta face parte din mine \nsumi.
Kitty se sili s` p`r`seasc` cercul lini[titor al bra]elor lui [i se
a[ez` pe o treapt`.
- Nu puteai \ntr-adev`r s-o p`strezi?
- La vremea aceea, nu.
- Ce triste[e s-o vezi c`znd \n ruin`!

REG~SIREA DRAGOSTEI

89

- Cteodat`, m` simt vinovat. |mi spun c` ar fi trebuit s`


m` zbat mai mult ca s-o p`strez, s` \ncerc cel pu]in.
Jake se ridic`.
- Cum merge glezna ta? Po]i s` te ridici \n picioare?
Kitty puse piciorul jos. O mai durea pu]in, dar nu era nimic
\ngrozitor.
- Merge. Bob Creighton se \ntreab` probabil ce facem singuri aici la c`derea nop]ii.
- Kitty, \ncerci \nc` s` fugi. Nu \n]elegi c` nu mai putem
da \napoi?
- {i Paula?
Kitty \[i reg`sea toat` agresivitatea.
- Paula ]ine la libertatea ei tot att de mult ca mine. N-am
fost niciodat` aman]i. Dac` e[ti \n c`utarea unei porti]e de
sc`pare, g`se[te altceva.
Revela]ia aceasta declan[` \n ea o sumedenie de emo]ii
contradictorii. |n capul ei se amestecau culpabilitate, panic`,
u[urare, fericire. Cu gndurile aiurea, cobor\ treptele cu pa[i
len]i. Cnd ajunse jos, \[i d`du seama c` nu mai avea po[eta.
- Po[eta mea! Trebuie s-o fi uitat sus.
- Urc s-o caut, se oferi el.
Kitty se rezem` cu spatele de perete, vis`toare. Ce se
\ntmpla oare? Sentimentele pe care le \n`bu[ea de opt ani de
zile i se impuneau cu o eviden]` imperioas`, incontestabil`. O
cuprinse o exaltare plin` de bucurie.
Jake \i apar]inea. C`l`uzit de for]a irezistibil` care \i
\mpingea unul spre altul, nu mai domina nici el mai bine
dect ea evenimentele.

90

ALICIA THOMPSON

Numai dac`... {i dac` imagina]ia ei se \nfl`c`ra o dat` mai


mult? De ce s` se \nc`p`]neze s` vad` dragoste acolo unde
nu exista dect dorin]`? Cnd o s` \n]eleag` oare? Cnd?
Trebuia s` pun` cap`t acestei nebunii, nebuniei ei.
De ce Jake \ntrzia acolo, sus?
- Jake! \l strig` ea.
R`sunar` pa[i pe scar`.
- Iart`-m`, voiam s` v`d priveli[tea pe fereastr`.
Vocea aceasta r`gu[it`... Era oare mai emotiv dect credea
ea sau era vorba de o punere \n scen` destinat` s-o \n[ele?
Cum putea s` admire o priveli[te de vreme ce se \ntunecase?
- Kitty, a[ vrea s` vorbim despre noaptea aceea.
- Nu mai este nimic de spus, am f`cut amndoi o gre[eal`.
- Dinspre partea mea, n-a fost o gre[eal`, replic` el,
\ncordat.
- Devii mai sincer o dat` cu vrsta?
- Pentru Dumnezeu, Kitty, denaturezi toate vorbele mele.
- Cu siguran]` pentru c` subiectul nu m` intereseaz`.
Kitty se s`turase pn` peste cap de aceste eterne discu]ii
care nu duceau la nimic.
- S-a f`cut aproape noapte [i sunt obosit`, Jake. A[ vrea s`
m` \ntorc acas`.
- Atta timp ct nu vei [ti de ce m-am c`s`torit cu Liz,
noaptea aceea ne va desp`r]i.
Kitty se \ntoarse spre el. O durere de cap pe ct de brusc`
tot pe att de ne\ndur`toare \i chinuia tmplele.
- O iubeai pe Liz?
- Nu.
Privirea lui Jake se fix` asupra ei, att de intens` \nct ea \l
crezu f`r` nici o ezitare.

REG~SIREA DRAGOSTEI

91

- |n cazul acesta, ai avut ce meritai.


- Liz era de comp`timit. N-ar fi trebuit niciodat` s` m`
c`s`toresc cu ea.
- Hot`rrea ta p`rea totu[i foarte \n]eleapt`. Ai prins
ocazia favorabil` la momentul potrivit.
- Unde vrei s` ajungi?
- Dac` nu te-ai c`s`torit cu Liz din dragoste, ai f`cut-o
pentru banii ei. Prin urmare n-a fost deloc uimitor c` mariajul
vostru a e[uat.
- Asta este realmente ceea ce crezi?
|n vocea lui Jake se sim]ea o furie rece.
- Este f`r` \ndoial` mai bine s` te vinzi la nou`sprezece ani
unui b`rbat care are mai mult dect dublul vrstei tale, relu` el
cu o voce plin` de dispre]. Oferi un frumos exemplu de imoralitate, Kitty. |n locul t`u, n-a[ \ndr`zni s` dau lec]ii altora.
- Cum \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti \n felul acesta?
Afar` se auzi un zgomot de motor [i ei \ncremenir`, cu urechea la pnd`.
- Ar fi mai bine s` ie[im, zise Jake.
Cu un aer foarte demn, Kitty trecu prin fa]a lui [i se trezi
nas \n nas cu Bob Creighton.
- Eram pe punctul s` plec cnd mi-am amintit c` era]i aici.
Aerul lui complice o f`cu pe Kitty s` ro[easc`.
- V` mul]umesc c` mi-a]i permis s` vizitez casa, domnule
Creighton, murmur` ea cu r`ceal`.
- V` rog.
F`r` s`-l a[tepte pe Jake care schimba cteva cuvinte cu
Bob, Kitty se urc` \n ma[in`. Cnd ap`ru [i el, nu se putu
\mpiedica s` nu-l \ntrebe:

92

ALICIA THOMPSON

- De ce zmbea Bob a[a?


- Ie[irea ta de regin` ofensat` era amuzant`. Numai dac`
n-a tras anumite concluzii privind prezen]a noastr` \n cas`, nu
[tiu.
- Nu vreau s` se brfeasc` pe seama noastr`.
- Ca s` se brfeasc`, ar fi trebuit s` se petreac` ceva \ntre
noi. F`r` \ndoial`, nu este cazul.
Nu exista nici un echivoc \n aceste cuvinte: Jake o
respingea definitiv. Scurtul lor schimb de cuvinte referitor la
Liz \l descuraja s` continue \ncercarea lui de seduc]ie. {i doar
cu pu]in timp \nainte Kitty crezuse c` [i el o iubea! Din fericire, nu se am`gise singur` prea mult timp.
Restul drumului se desf`[ur` \ntr-o t`cere ap`s`toare [i
Kitty oft` u[urat` cnd Jake ajunse la Lower Ridge.
- |n noaptea asta va ninge. S-ar putea ca mine s` te
treze[ti blocat` aici. Sper c` e[ti bine aprovizionat` cu combustibil [i hran`.
- Sunt destul de mare ca s` am singur` grij` de mine,
mul]umesc.
- A[ vrea s` te cred, dar avnd \n vedere felul cum ]i-ai dus
via]a pn` acum, m` \ndoiesc.
Kitty trnti portiera [i intr` \n cas` f`r` o privire \n urm`,
hot`rt` s`-l elimine pe b`rbatul acesta o dat` pentru totdeauna din via]a ei.
Lu` dou` aspirine ca s`-[i potoleasc` durerea de cap, \[i
preg`ti un sandvi[ pe care nu avu curajul s`-l termine. Se
a[ez` dup` aceea \n fa]a ma[inii de scris. Ce scrisese \n dou`
s`pt`mni? Un capitol vrednic de mil`. Era timpul s`-[i vad`
de treab`. Mai mult \nc`, serios.

REG~SIREA DRAGOSTEI

93

Cteva ore mai trziu, Kitty contempl` satisf`cut` teancul


de file dactilografiate de pe biroul ei. Seara se dovedea
rodnic`.
F`cea o baie cnd sun` telefonul. Ud`, Kitty ie[i alergnd
din baie ca s` ridice receptorul. Prea trziu! Cine sunase
tocmai \nchisese.
Se \ntoarse furioas` la baie ca s` se [tearg`. Ce proast`!
Convins` c` era vorba de Jake, fugise la telefon, uitnd frumoasele ei hot`rri. Hot`rt lucru, \[i \ncepea foarte prost
noua ei via]`!
Lund radioul cu ea, tn`ra femeie se urc` \n pat. Reflect`
mult timp [i \n cele din urm` lu` singura hot`rre care se
impunea. Va pleca a doua zi, va vinde Lower Ridge, Grange
House, [i va rupe definitiv cu trecutul ei.
|n ciuda faptului c` Jake o p`r`sise, \l iubea la fel de mult.
|mpotriva ei \ns`[i trebuia s` lupte de acum \nainte.
Pleoapele lui Kitty se \nchideau cnd un zgomot
neobi[nuit o scoase din somnolen]a ei. Nelini[tit`, \nchise
radioul [i se preg`ti s` se ridice, cnd u[a se deschise cu
putere. Kitty tres`ri, \ngrozit`. O cuprinse o panic` ira]ional`
pn` cnd \l recunoscu pe Jake \n cadrul u[ii.
- Am b`tut, dar radioul cnta prea tare. Nu-]i iei unele
precau]ii pentru siguran]a ta. U[a de la intrare nu era \ncuiat`.
- Am uitat, replic` ea pe un ton recalcitrant.
Era trecut de miezul nop]ii. Ce voia oare, pentru numele
lui Dumnezeu?
Cu gulerul hainei de vn`toare ridicat, era mai seduc`tor
ca niciodat`. Privirea lui se opri asupra mormanului impresionant de p`turi de lng` ea.

94

ALICIA THOMPSON

- S-ar spune c` doamna este friguroas`?


Ct va dura oare farsa asta? Ap`rea \n casa ei la o or` \naintat` din noapte [i se comporta ca [i cum nu s-ar fi \ntmplat
nimic. De cine credea c` \[i bate joc?
- A[ putea s` [tiu ce cau]i aici?
Kitty se voia dispre]uitoare. Nu reu[i dect s` par` afectat`.
F`r` s` r`spund`, Jake scoase o sticl` de [ampanie pe care
o ]inuse ascuns` sub hain` [i o puse pe noptier`. Dintr-un
buzunar, scoase dou` pahare lungi de cristal pe care i le d`du
lui Kitty.
- Ce vrei s` fac cu astea?! exclam` ea, uluit`.
- Exist` evenimente care se s`rb`toresc, nu?
- Evenimente?
- Vreau s` fac dragoste cu tine, Kitty.
|nsp`imntat`, tn`ra femeie \[i trase p`tura pn` sub
b`rbie, cu o expresie \ngrozit`.
- Nu-i nevoie s` faci pe tn`ra speriat`, Kitty. Nu \]i va
folosi la nimic, oricum.

Capitolul 7
- Jake! Dac` este o glum`, este de prost gust!
Jake n-o ascult`, prea ocupat s` lupte cu dopul sticlei de
[ampanie. Kitty \i urm`ri degetele lungi [i fine strnse \n jurul
sticlei [i sim]i un val de tandre]e pentru el. Nu putea s`
r`mn`, era imposibil! Ce spera oare? C` era suficient s` vin`
cu o sticl` de [ampanie ca s`-i cad` \n bra]e?
- De ce ai venit, Jake? Cred c`...
- |n cazul nostru, s` gnde[ti este periculos, s` [tii. Vrei
motive, Kitty? A[ putea s`-]i dau vreo zece, dar exist` unul singur care conteaz`: trebuie s` fiu aproape de tine, deoarece am
nevoie de tine. {i apoi, n-am \ncredere \n ceea ce poate s`-]i
treac` prin cap. Am avut impresia c` ai putea fugi din nou, ca
acum opt ani...
Kitty p`str` o t`cere prudent`. El nu se \n[ela, \ntruct
doar de cteva ore se hot`rse \ntr-adev`r s` plece, serios de
data asta.

96

ALICIA THOMPSON

Jake \i \ntinse un pahar [i ea \l lu` f`r` s` se gndeasc`,


prea tulburat` ca s` refuze. Privirea cu care o fixa \i lua toat`
energia, o paraliza.
- De data asta n-am s` te las s-o [tergi pe furi[, Kitty.
Cuvintele lui con]ineau o amenin]are care o f`cu s`
tremure. Sim]i dintr-o dat` team` \n fa]a privirii lui Jake, \n
fa]a acestor ochi att de p`trunz`tori care p`reau s` citeasc`
pn` \n adncul sufletului ei. Era dezarmat` \n fa]a lui. Dac`
m`car n-ar fi fost \n pat, supravegheat` la cea mai mic`
mi[care.
- Poate am putea s` coborm? suger` ea. S-a f`cut frig aici,
ne-am sim]i mai bine \n salon ca s` vorbim.
- S` vorbim? Am \n]eles la Grange House c` asta nu
serve[te la nimic. De ce s` evoc`m opt ani pe care [i unul [i
cel`lalt prefer`m s`-i uit`m?
Jake \[i scoase haina [i apoi \[i ridic` paharul \ntr-un omagiu
t`cut, \nainte de a-l duce la buze. |n prada unei totale
nehot`rri, Kitty r`mnea nemi[cat`. Nu reu[ea nici m`car s`-i
trezeasc` mnia; voia imposibilul, dorea s`-l alunge [i \n
acela[i timp s`-l p`streze.
Cnd \[i ud` buzele \n pahar, bulele o \n]epar`. Cu o siguran]` calm`, Jake deplas` mormanul de p`turi apoi o cercet`
pe Kitty, care nu se mi[case din patul ei.
- Acum c` sunt aici, s-ar spune c` nu [tii bine ce s` faci,
Kitty. M` \n[el?
Kitty \ncerc` s` rd`, dar rsul i se opri \n gt. Se sim]ea
slab` [i chinuit`. Cu toate acestea, o senza]ie pl`cut` punea
st`pnire pe ea, o senza]ie familiar` care o \ngrozi.

REG~SIREA DRAGOSTEI

97

- Ai \ncercat s` telefonezi mai devreme?


- Nu. Eram prea ocupat s` str`bat \n lung [i-n lat regiunea
\n c`utarea unei sticle de [ampanie acceptabile. De altfel, nu
[tiu de ce mi-am dat toat` osteneala asta. Nu mai am chef s`
beau. Nu mai vreau s` m` gndesc la ziua de mine, nici la
viitor, conteaz` numai clipa prezent`.
O contempl` cu o privire arznd de dorin]`, att de senzual` \nct inima lui Kitty \ncepu s` bat` nebune[te. |ntr-o
tres`rire de voin]`, f`cu o ultim` \ncercare s` redevin` st`pn`
pe ea.
- Ascult`, Jake. Poate c` atitudinea mea era incon[tient
provocatoare, dar nu obi[nuiesc s` fac dragoste cu oricare
b`rbat numai pentru c` nu-mi displace [i...
- Sper s` fie a[a! O mic` precizare totu[i: eu nu sunt oricare b`rbat. Vreau s` cred, cel pu]in!
Jake se a[ez` pe marginea patului. |i atinse cu blnde]e
buzele, dndu-i ceea ce privirea lui arz`toare \i promitea.
Mngierea aceasta o cufund` \ntr-un univers de foc [i de
scntei, un univers ame]itor.
- Jake!
Era oare o rug`minte, o chemare, un refuz? Cum s` [tie?
Cu o surprinz`toare delicate]e, el \i \ncercui ceafa. De data
aceasta, s`rutul deveni st`ruitor. O fericire extraordinar`, o
bucurie \ncnt`toare puse st`pnire pe Kitty. |l chem` din tot
sufletul, cu toat` fiin]a ei. Vibrau amndoi de o emo]ie intens`,
\i mistuia o surescitare att de puternic` \nct tremurau.
Mi[c`rile lor se domolir` cnd se \ntinser` unul lng` altul.
A[teptau aceast` clip` de prea mult timp ca s-o strice prin prea

98

ALICIA THOMPSON

mult` grab`. Se mngiar` \ncet, pornir` la descoperirea


corpurilor lor goale \nainte de a se pr`bu[i \ntr-o lume a
volupt`]ii unde nu mai exista nimic altceva dect respira]iile
lor amestecate, puterea dorin]ei lor. P`tima[`, Kitty s`vr[ea
gesturile dragostei. |ndruma]i numai de for]a sentimentelor
lor, ame]i]i, se abandonar` be]iei sim]urilor pn` la extazul
final.
|n camera mic` reveni lini[tea... Cuib`ri]i unul lng` altul,
Kitty [i Jake reluau \ncet contactul cu realitatea. Jake se odihnea \n bra]ele tinerei femei, cu fa]a \ngropat` \n p`rul ei. O
dorin]` irezistibil` de a-l s`ruta de a-i m`rturisi dragostea ei
puse st`pnire pe Kitty. O re]inu, totu[i, o team` inexplicabil`.
Era \nc` prea devreme, iar ea era prea emo]ionat`. De aceea,
va a[tepta.
Jake se ridic` \ntr-un cot [i \i zmbi cu tandre]e.
- {i dac` am vorbi, Kitty?
Kitty \ntoarse capul, dar Jake nu-i d`du aten]ie.
- |mi amintesc noaptea aceea faimoas` de acum opt ani.
Dorin]a m-a f`cut s`-mi pierd capul.
- Trebuie neap`rat s` evoci momentele acelea, Jake?
El \ndep`rt` cteva [uvi]e de p`r care ascundeau fa]a lui
Kitty. Dar \n ochii ei str`lucea o hot`rre ferm`.
- N-ai dect s` ascul]i, este tot ce \]i cer.
- Nu vreau s` te ascult!
- Trebuie, scumpa mea. Am tr`it prea mult timp cu acea
noapte pe con[tiin]`. Dac` ai [ti ct m-am detestat dup` aceea!
M` rodea nelini[tea, m` blestemam. Noaptea, \n timpul orelor
lungi \n care nu dormeam, m` cople[eam cu repro[uri. N-am

REG~SIREA DRAGOSTEI

99

\ncetat niciodat` s-o fac, de altfel. Erai att de tn`r`, att de


inocent`... Totu[i, spre u[urarea mea, cred c` nici un b`rbat
n-ar fi putut rezista \ncuraj`rilor tale.
Kitty se refugie \n t`cere, r`v`[it` de m`rturisirea lui Jake.
|[i repro[a att de mult comportarea \nct se c`s`torise cu Liz
cteva zile mai trziu! Atunci de ce vorbea de remu[c`ri? De ce
min]ea?
- Kitty, te rog, vorbe[te-mi! Simt c` te \ndep`rtezi de mine,
nu-mi place t`cerea ta, care m` condamn`. Reac]ioneaz`, pentru Dumnezeu! Pune-mi \ntreb`ri, acuz`-m`!
Cnd se hot`r\ s` r`spund`, \n vocea ei se amestecau dispre]ul [i durerea.
- Faptul c` tocmai am f`cut dragoste nu \]i d` dreptul s`...
- S`-]i vorbesc astfel? Sau s` m` simt oarecum legat de
tine? De asta te temi, nu-i a[a?
O cuprindea din nou cercul infernal al \ndoielii [i al suspiciunii; se \nfruntau ca doi inamici, gata s` se lupte. Cu
diferen]a c`, de data aceasta, Kitty era sigur` c` pierde. Pentru
c` \l iubea. Acolo unde el nu vedea dect o dorin]` de
cucerire, ea \[i punea tot sufletul.
- Nu vreau s` evoc trecutul. De cte ori trebuie s` ]i-o
repet, Jake?
- Maxwell apar]ine oare trecutului, sau speri s` reiei \ntr-o
zi leg`tura voastr`?
Kitty s`ri din pat.
- Nu sunt proprietatea ta, Jake. Nu ai nici un drept asupra
mea, iar via]a mea cu Grant nu te prive[te!
Lundu-[i c`ma[a din zbor, ea cobor\ scara, \n prada unei
furii cumplite. Tremurnd de frig, \[i strnse poalele c`m`[ii.

100

ALICIA THOMPSON

Se chirci \n fa]a focului \n care jarul mai plpia \nc`. Da, spera
ca el s` plece. De ce o scia \n leg`tur` cu Grant? I se d`ruise
din plin, \n \ntregime. Aceast` d`ruire de sine nu spunea destul?
Era oare gelos? Frumoas` treab`, n-avea ce spune! Nu putea s`
aib` \ncredere \n ea? Trebuia s`-i m`rturiseasc` neap`rat c`
Grant era tat`l ei? Nu, de o mie de ori nu! Dac` trebuia s-o
iubeasc`, s-o fac` f`r` condi]ii, f`r` s` fie nevoit` s` se explice sau
s` se justifice. Kitty \i apar]inea trup [i suflet de ani de zile, iar ea
ce cerea \n schimb? Pu]in` \ncredere, nimic mai mult.
- Momentele acestea pe care tocmai le-am tr`it, schimb`
totul pentru mine, Kitty. Consider c` am dreptul s` arunc o
privire asupra rela]iilor tale cu Grant.
Surprins` de aceast` voce att de apropiat` de ea, Kitty
tres`ri [i se ridic` \n picioare. Nu-l auzise cobornd. |mbr`cat
doar \n blugi, cu picioarele goale, sem`na cu un demon
seduc`tor \n lumina slab` a lunii.
Kitty f`cu un pas \napoi, dar Jack o prinse de mijloc, o
ridic` [i o a[ez` pe mas`. Minile lui tremurnde dovedeau o
mnie \n`bu[it`.
- Sunt cu siguran]` demodat, dar am nevoie s` [tiu. Ai
rupt-o \ntr-adev`r cu Maxwell sau desp`r]irea voastr` nu este
dect temporar`?
- Las`-m` s` cobor!
- R`spunsul t`u mai \nti!
- Nu.
- Nu? Fii mai clar`, pentru Dumnezeu! Ce \nseamn` acest
nu? Refuzi s`-mi r`spunzi sau vrei s`-mi spui c` ai rupt-o cu
Maxwell?

REG~SIREA DRAGOSTEI

101

- Nu am nici o veste de la el.


Se preda \n fa]a lui, incapabil` s`-i \nfrunte furia.
- Asta-i tot ce voiam s` [tiu. De ce s` te enervezi a[a pentru o simpl` \ntrebare?
Jake \i acoperea ceafa, gtul, fa]a cu o mul]ime de s`rut`ri
de o nesfr[it` dulcea]`. Descump`nit` de aceast` trecere
brusc` de la mnie la pasiune, Kitty \[i r`sturn` capul pe spate,
gata s` capituleze. Jake puse st`pnise pe gura ei \ntr-un s`rut
care nu l`sa nici o \ndoial` privind dorin]a ce-l exalta din nou.
Cum s` nu se topeasc`, cum s` nu cedeze acestui nou delir al
sim]urilor?
Jake o duse pe sus pn` \n dormitor, murmurndu-i la ureche cuvinte nebune, cuvinte care le a]]au dorin]a. R`t`cit`,
Kitty se strnse \n el, oferindu-i-se cu ardoarea unei femei
\ndr`gostite, con[tient` de puterea ei de seduc]ie. Din
mngiere \n mngiere, se descoperir` din nou cu o uimire
re\nnoit`. Uni]i \ntr-un ritm magic, atinser` \mpreun` culmea
pl`cerii.
La apari]ia zorilor, Jake dormea adnc, ghemuit lng` Kitty
care \l privea cu emo]ie. Nu voia s` piard` nici un minut din
aceast` noapte, dorea s`-l p`streze \ntip`rit pentru totdeauna
\n memoria ei. Se iubiser` cu un fel de frenezie, \nc` [i \nc`,
du[i de fiecare dat` mereu mai sus, mereu mai departe pe
culmile dorin]ei.
Cte femei cunoscuser` oare aceea[i fericire \n bra]ele lui
Jake? Tn`ra femeie se sili s` alunge nelini[tea pe care i-o
provoca aceast` idee, dar gnduri scitoare se strecurau
insidios \n mintea ei.

102

ALICIA THOMPSON

Nu spusese c` ]inea la libertatea lui, c` nu-i p`sa de viitor,


ci numai clipa prezent` conta? Ce \nsemn`tate s` atribuie
acestor cuvinte? S`-[i creeze obliga]ii nu f`cea parte din planurile lui Jake. F`cnd dragoste cu ea, vrusese s`-[i satisfac`
pl`cerea f`r` s` se gndeasc` la viitor. Ct timp va dura oare
leg`tura lor? O noapte? Dou`?
Kitty cobor\ din pat cu nesfr[ite precau]ii [i ie[i din
camer` \n vrful picioarelor. Euforia ei fusese de scurt`
durat`, realitatea reintra \n drepturile ei. Iubea f`r` speran]`
un b`rbat care nu dorea s-o primeasc` \n via]a lui.
|i reveni \n memorie hot`rrea pe care o luase \n ajun.
Noaptea aceasta nu schimba nimic, va pleca. Jake avea asupra
ei o influen]` c`reia \i ceda f`r` s` se lupte. Era preferabil s-o
rup` cu el \nainte de a suferi prea mult.
Kitty f`cu o baie lung` [i se destinse pu]in. Ie[ind din baie,
i se p`ru c` aude telefonul sunnd [i plec` urechea. Nimic.
Imagina]ia \i jucase f`r` \ndoial` o fest`. O dat` \mbr`cat`, ie[i
pe palier [i se apropie pe nesim]ite de dormitor ca s` nu-l
trezeasc` pe Jake. Atta timp ct dormea, nu trebuia s`-l
\nfrunte.
Aruncnd o privire prin u[a \ntredeschis`, Kitty \l v`zu pe
Jake din spate. |[i \ncheia cureaua pantalonilor. Mu[chii fini \i
jucau pe spate. Cnd se \ntoarse s`-[i ia c`ma[a, o z`ri \n
pragul u[ii.
- Pleci deja? \ntreb` ea. Nu vrei s`-]i iei micul dejun?
|i r`spunse t`cerea, o t`cere teribil`. O atmosfer`
furtunoas` invada \nc`perea.

REG~SIREA DRAGOSTEI

103

- M-ai min]it! \i arunc` el cu o voce clocotind de mnie.


- Poftim?
- Cnd i-ai telefonat lui Maxwell c` e[ti aici?
Kitty f`cu eforturi ca s` \n]eleag`.
- Ma-xwell? Dar eu n-am... Dumnezeule! Telefonul! A
sunat Grant [i tu ai r`spuns, nu-i a[a?
- N-ai rupt-o cu el, \ncerci s` reiei leg`tura cu el, de ce
aceste minciuni?
- Ce ]i-a spus?
- M` \ntreb cum pot ziarele s`-l descrie drept un
seduc`tor amabil. A fost detestabil. Cu ce drept \[i atribuie
drepturi asupra ta, de vreme ce nu i se mai pot num`ra
amantele?
- Da, \n fine, tu ce i-ai spus?
- Voia s` [tie ce c`utam aici la aceast` or` matinal` [i eu
nu i-am ascuns nimic. Asta nu i-a f`cut pl`cere. Cnd am \nchis
telefonul, tuna [i fulgera. M` \ndoiesc c` \]i va ierta vreodat`
aceast` tr`dare. Se simte umilit.
- Trebuie s` fi ghicit c` am r`mas aici, dar eu n-am telefonat niciodat` s`-l caut. F`r` \ndoial`, el a fost acela care a
telefonat asear`.
- Biat` Kitty!
- Destul cu sarcasmele! }i-am spus adev`rul.
- Dac` descop`r vreodat` c` m-ai min]it...
Se opri \n mijlocul frazei, o privi, apoi continu` f`cnd
vizibil un mare efort.
- Iart`-m`... Poate c` m` \n[el.
Kitty p`str` o t`cere glacial`.

104

ALICIA THOMPSON

- |n sfr[it, Kitty! |nchipuie-]i ce am sim]it ridicnd telefonul!


F`r` s` r`spund`, Kitty cobor\ la buc`t`rie ca s`
preg`teasc` micul dejun. {i tat`l ei? Oare cum va reac]iona?
Cei doi b`rba]i se detestau f`r` s` se cunoasc` m`car. Tn`ra
femeie oft` adnc. Ar fi trebuit s`-i telefoneze de mult lui
Grant, dar el o r`nise [i Kitty ie[ea greu din cochilia ei cnd
cineva o f`cea s` sufere.
Cnd Jake i se al`tur`, ea punea lemne pe foc. |n pofida
expresiei lor \mblnzite, tr`s`turile ei p`strau \nc` semne de
mnie.
- Iart`-m` c` m-am \nfuriat, dar Maxwell era ultima persoan` pe care doream s-o aud \n diminea]a asta.
- Vrei cafea? \ntreb` Kitty.
- Cafea? Dac` ai [ti ct \mi pas` mie de cafeaua ta, \n clipa
asta! De fiecare dat` cnd \ncerc s` m` l`muresc, tu schimbi
vorba sau refuzi s` m` ascul]i! M` crezi sau nu, asear` n-am
venit doar ca s` petrec o noapte cu tine.
Se descurca o dat` mai mult ca s-o pun` \ntr-o situa]ie
proast` [i s` \ntoarc` situa]ia \n avantajul lui.
- Ah?
- Nu. Nu vreau o leg`tur`, ]i-am mai spus-o.
Unde voia s` ajung`? Kitty \i arunc` o privire \ntreb`toare.
- Vreau s` m` c`s`toresc cu tine, Kitty.
Timp de o secund`, crezu c`-i f`cea o fars`, o fars`
\ngrozitoare.
- Vorbesc serios. Nu rde de mine, Kitty. N-a[ putea
suporta.

REG~SIREA DRAGOSTEI

105

|ntr-adev`r. Jake nu p`rea \n largul lui. Descump`nit`,


Kitty se str`dui s`-i descifreze privirea. P`rea vulnerabil, nelini[tit chiar, gata s` se lupte \n caz de refuz, hot`rt s` ob]in`
c[tig de cauz`. Era nevoie de mult efort ca s` \nvingi un
Tarrant. Jake sem`na cu o stnc`; orgoliul [i \nd`r`tnicia care-l
\nsufle]eau \l f`ceau de neclintit. Cu o voce care tremura, Kitty
murmur`:
- Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine... pentru c` m` iube[ti?
Jake nu r`spunse direct la \ntrebarea ei.
- Vreau s` ne c`s`torim pentru c` refuz leg`turile care
nu duc nic`ieri. S` te legi prin c`s`torie schimb` perspectivele. Vreau s` fii lng` mine cnd m` trezesc diminea]a
din somn, am nevoie s` tr`iesc cu tine, pur [i simplu. Nu
m` intereseaz` leg`tura ta cu Maxwell; pentru mine, ea
apar]ine trecutului. Putem fi ferici]i \mpreun`, Kitty, sunt
sigur.
- Dup` o singur` noapte?
- Te-am dorit \ntotdeauna, Kitty. Nici o femeie nu m-a tulburat cum o faci tu. Timp de opt ani, amintirea ta m-a obsedat
[i, dup` noaptea pe care tocmai am petrecut-o \mpreun`, cred
c` te voi visa pn` la sfr[itul zilelor mele, dar \ntr-o c`snicie
nu numai leg`tura fizic` este important`.
Se \ntrerupse ca s-o cerceteze insistent. Ochii lui str`luceau
de un foc sumbru.
- }in s` te previn c` vreau \n continuare s` cump`r Lower
Ridge. {i \]i voi pl`ti pre]ul pe care-l vei dori, chiar dac`
suntem c`s`tori]i.

106

ALICIA THOMPSON

- Jake, asta nu...


- Kitty, a[ vrea de asemenea s` [tii c` mo[tenirea lui Liz
este la banc`. Tina va intra \n posesia ei cnd va ajunge la
majorat. Ct a tr`it Liz, nu m-am atins niciodat` de un b`nu]
din averea ei.
Jake nu cuno[tea situa]ia ei financiar` real`. Ce va spune
oare dac` va afla c` [i ea era bogat`? Cererea lui \n c`s`torie ar
mai r`mne valabil`? Dup` experien]a lui dezastruoas` cu Liz,
toate temerile erau posibile...
- De ce ]ii la aceast` c`s`torie, Jake? Tu nu m` iube[ti.
- Ai fi spus da dac` ]i-a[ fi f`cut o declara]ie \nfl`c`rat`?
- Nu.
- De ce?
- M-a[ fi \ndoit de sinceritatea ta. Ie[eai cu Paula doar cu
cteva zile \n urm`. Numai dac` n-ai uitat de ea...
- Paula? N-a fost niciodat` dect o prieten`. Sper c` n-ai
s`-mi repro[ezi ce s-a \ntmplat \n noaptea asta. Erai dornic`,
foarte dornic` chiar.
Kitty se duse la fereastr`, de team` ca el s` nu-i vad`
ro[ea]a care-i colora obrajii.
- Asta nu \nseamn` c` accept s` m` c`s`toresc cu tine.
- Asta \nseamn` mult mai mult dect vrei s` recuno[ti. De
ce ai cedat dorin]ei tale, Kitty? {i de ce ro[e[ti? Nenum`ra]ii t`i
aman]i nu sunt oare dect o legend`? |n fine, cu excep]ia lui
Maxwell, bine\n]eles. Acesta este real!
- Las`-m` \n pace cu \ntreb`rile tale!
Tn`ra femeie se temea ca, vrnd s-o h`r]uiasc`, s` nu
sesizeze adev`rul. Jake o prinse de umeri [i o oblig` s` se

REG~SIREA DRAGOSTEI

107

\ntoarc`. Simpla ap`sare a acestor degete, apropierea lui,


ochii lui negri fixa]i asupra ei au fost de-ajuns ca s-o fac` s`-[i
piard` cump`tul. Ce putere avea oare b`rbatul acesta ca s-o
fac` s` se topeasc` \ndat` ce o atingea?
- Nu vreau s` te gr`besc, Kitty, dar prefer s` punem
lucrurile la punct chiar de la \nceput. Trebuie analizat` atent
problema carierei tale. M-ar mira s` g`se[ti de lucru \n Anglia.
Kitty \[i st`pni un zmbet. Era limpede c` Jake nu [tia c`
studiourile de televiziune [i de cinema \i trimiteau o avalan[`
de propuneri.
- Nu doresc o c`s`torie \n care s` ne \ntlnim \ntre dou`
plec`ri sau \ntre dou` avioane. N-am avea nici o [ans`.
Vorbea ca [i cum ea accepta... De ce oare c`s`toria aceasta
era att de important` pentru el?
Cople[it` de emo]ie, Kitty \[i plec` fruntea. Dac` o iubea
f`r` s` vrea s-o m`rturiseasc`? Era tentat` s` spun` da. Oare
nu asta dorea cu toat` fiin]a ei?
Kitty [ov`ia, h`r]uit` \ntre inima [i ra]iunea ei. C[tig de
cauz` avu ra]iunea. Trecutul, acest trecut care o obseda,
atrna prea greu \n balan]`. Nu se punea problema s` cad` \n
curs` a doua oar`.
- |mi place meseria mea, Jake, [i nu vreau s` renun] la ea.
- Putem g`si un compromis. Exist` cu siguran]` angajamente pe timp redus.
- Meseria de actor te oblig` s` i te dedici sut` la sut`.
- {i planurile tale de a scrie?
- Pot da gre[. Am nevoie s` practic o meserie... Oh, la ce
bun discu]ia asta, Jake? Ne pierdem timpul. Nu suntem de
acord \n nici o privin]`.

108

ALICIA THOMPSON

Chinuit` de ideea de a renun]a la ceea ce visa, Kitty nu


putea sta locului [i \ncepu s` m`soare camera \n lung [i-n lat.
Jake o prinse pe nea[teptate \n bra]e [i puse st`pnire pe
buzele ei cu un fel de frenezie. Timpul rezisten]ei trecuse. Cu
o mn` ner`bd`toare, c`ut` contactul cu pielea lui neted` [i
cald`, frem`tnd de pl`cere cu anticipa]ie. Nu mai exista dect
pl`cuta robuste]e a corpului lui lipit de al ei, certitudinea
absolut` c` unviversul ei se reducea la aceast` \mbr`]i[are efemer`, dar foarte intens`. Locul, timpul, motivele pentru care
\ncerca s`-l refuze disp`rur` \ntr-o cea]` de voluptate.
***
Mult timp dup` aceea, Kitty se trezi dintr-un somn f`r`
vise. Se ridic` \n [ezut, cu capul greu, str`b`tut de zvcnete
dureroase. Sim]i o ame]eal`. Cl`n]`nind din din]i, se ridic`
din pat ca s` pun` radiatorul \n priz`. O cea[c` de ceai i-ar face
foarte bine.
Ct era oare ceasul? Cinci! Dup`-amiaza era pe sfr[ite. |[i
amintea vag plecarea lui Jake. El o culcase la loc.
Sim]i pe frunte pic`turi de transpira]ie [i \[i d`du seama c`
f`cuse grip`. Nimic uimitor, toat` lumea din jurul ei c`dea victim` epidemiei. Cobor\ scara cl`tinndu-se.
|i atrase aten]ia un zgomot u[or, dar regulat. Telefonul era
deschis. Jake, f`r` \ndoial`, ca s-o lase s` doarm`... |n dou`zeci
[i patru de ore, \i tulbura din nou via]a. Doamne, ct \l iubea!
Felul \n care i se d`ruise trebuie s`-l fi convins. Jake era de
acum \nainte sigur c` se va c`s`tori cu el. Se \ntreb` din nou

REG~SIREA DRAGOSTEI

109

ce motive \l determinau s`-i propun` c`s`toria. Era oare


posibil ca telefonul lui Grant s`-l fi \ndemnat s-o fac`? {i apoi,
o dat` c`s`tori]i, Kitty \i va apar]ine...
Kitty tres`ri auzind soneria telefonului. Ridic` receptorul
oftnd.
- Domni[oara Colgan? Un apel de la domnul Maxwell.
Kitty recunoscu vocea lui Becky, secretara att de stilat` a
lui Grant.
- Kitty? A[tept o explica]ie! tun` o voce furioas` la cel`lalt
cap`t al firului. Blestematul acela de Tarrant continu` s` fac`
prostii.
|[i duse mna la fruntea fierbinte. Febra cre[tea. S`-l
\nfrunte pe Grant \n starea asta i se p`ru peste puterile ei.
- Jake este v`duv, Grant.
- {i ce-i cu asta? Crezi c` asta m` lini[te[te? {tiam bine c`
te vei \ntoarce \n satul acela nenorocit! N-a fost totu[i o
gre[eal` c` am \ncercat s` te re]in. Ce te-a apucat? De ce faci
\ntotdeauna numai dup` capul t`u?
Mai bine s`-i spun` adev`rul pe loc.
- |l iubesc. Iat` de ce m-am \ntors \n satul acesta nenorocit, cum spui tu.
- |l iube[ti!
Kitty \[i imagin` f`r` greutate expresia dezolat` a tat`lui ei.
- Da, \l iubesc. Din tot sufletul. Prin urmare, scute[te-m`
de discursurile tale, te rog. Nu vei reu[i s` m` faci s`-mi
schimb p`rerea.
- Am fost totdeauna deschis cu tine, micu]a mea, n-o s`
m` schimb tocmai azi! Te por]i ca ultima dintre toante. Cum

110

ALICIA THOMPSON

poate cineva s` aib` memoria att de scurt`? B`rbatul acesta


nu are nici un scrupul, alearg` dup` milioanele tale. Cum po]i
s` te la[i \n[elat`? Sincer, asta m` dep`[e[te!
- Taci, te rog!
- |mi pare r`u c` spusele mele te deranjeaz`, dar datoria
mea este s` te previn. Ce are oare att de deosebit, pentru
Dumnezeu? To]i b`rba]ii sunt la picioarele tale [i tu \l alegi pe
acesta! Nu te \n]eleg!
- Nu m-ai \n]eles niciodat`.
- Poate, dar acum \]i pierzi capul. Revino-]i \n fire, Kitty,
fugi ct mai este \nc` timp, sari \n primul avion. Te a[tept cnd
vrei tu pe Coasta de Azur. Tocmai m-a sunat impresarul t`u,
are o propunere pentru...
- Nu pot s` plec.
- Cum asta, nu po]i? Sunt sigur c` po]i, dac` vrei. Aici, vei
fi \n paradis ca s` scrii. De fapt, unde ai ajuns cu capodopera
ta?
Kitty \i explic` liniile mari ale romanului ei; Grant abia o
l`s` s` \nceap` [i o \ntrerupse ca s`-i vorbeasc` despre rolul
lui \ntr-un nou film.
Zece minute mai trziu, se pr`bu[ea pe canapea, epuizat`.
Niciodat` nu se sim]ise mai singur`, mai vrednic` de mil`.
Blestemat` sl`biciune! se gndi ea.
Exista oare vreo [ans`, una singur`, pentru ca o c`s`torie
cu Jake s` reu[easc`?
El n-o iubea. O c`s`torie f`r` dragoste, ar ucide-o \ncetul
cu \ncetul. Era preferabil s-o rup` acum cu el.

REG~SIREA DRAGOSTEI

111

Jake trebuia s` se duc` \n York s`-[i vad` mama [i s`


lucreze dup` aceea la birou. Nu va veni cu siguran]` la Lower
Ridge. Putea prin urmare s` a[tepte pn` a doua zi ca s` plece.
|n seara asta, \ntre durerea de cap [i febra ei, nu se sim]ea \n
stare s` porneasc` la drum. Numai dac` va reu[i s`-[i fac`
bagajele [i s` le duc` la ma[in`.
|nvingndu-[i sl`biciunea, tn`ra femeie reu[i s` se ridice
de pe canapea. |[i aranj` manuscrisul \ntr-un dosar [i-l duse la
ma[in` \mpreun` cu ma[ina de scris.
Epuizat` de acest drum dus-\ntors, \[i acord` un minut pe
canapea ca s` respire. |n curnd, va avea destul` putere ca
s`-[i fac` valizele. Mine, dup` o noapte de somn bun, se va
sim]i mai bine. Minutul de odihn` trecu, se prelungi,
pleoapele i se \nchiser`...
Kitty se trezi \n \ntuneric. Respira cu greutate. O durea
gtul, ca [i cum o t`iau mii de cu]ite. Ag`]ndu-se de
rezem`toarea pentru coate a canapelei, \ncerc` s` se ridice. |n
zadar. O for]` implacabil` o ]inea culcat`. Mi[c`rile ei dezordonate o f`cur` s` se rostogoleasc` la podea. O cuprinse o
senza]ie \ngrozitoare, care \i ap`sa pieptul. Se sufoca, se
sufoca...
Un zgomot de sticl` spart`, mini puternice care o ridicau,
capul care \i c`dea pe spate... a fost tot ce \nregistr` \nainte de
a-[i pierde cuno[tin]a.

Capitolul 8
Cineva urla \n urechile lui Kitty, o scutura f`r`
menajamente. O gtuia o tuse spasmodic`. Pl`mnii o ardeau
[i respira cu greutate. Ni[te bra]e o \ncercuir`, bra]e puternice, musculoase, care-i d`deau siguran]`. Tn`ra femeie \l
recunoscu pe Jake din instinct [i se strnse lng` el. |ntredeschise pleoapele pentru o secund` asupra unei viziuni de
infern. |n jurul ei nu erau dect fl`c`ri [i sclipiri ro[iatice.
Zgomote asurzitoare umpleau aerul cu un vacarm infernal.
Nenum`rate scntei zburau pe cerul ca cerneala. |n locul casei
se \n`l]a un rug \nsp`imnt`tor.
Ag`]at` de Jake ca de un colac de salvare, Kitty inspir`
adnc aerul rece, \n ciuda gtului ei dureros. Jake tremura. De
furie? De bucurie? Continua s` strige cnd cineva o \nf`[ur`
\ntr-o p`tur`.
Stnd bine la cald \ntr-un culcu[ moale, plutea \n mijlocul
unui cmp de maci [i de alb`strele. Un soare fierbinte \i

REG~SIREA DRAGOSTEI

113

\nc`lzea membrele amor]ite. Ghicea prezen]a lui Jake, foarte


aproape, f`r` s`-l vad`. Un ecou de voci \ndep`rtate ajungea
pn` la ea, f`r` s-o tulbure.
- Da, murmur` ea \ntr-o stare pe jum`tate incon[tient`.
Am spus da...
***
Kitty deschise ochii spre o \nc`pere \n culori lini[titoare.
A[ezat foarte aproape de ea, Jake discuta cu o femeie
\mbr`cat` \n alb, care \l soma s` se arate rezonabil. Rezonabil?
De ce? {i de ce fa]a lui era acoperit` de funingine? Ochii ei se
\nchiser` peste aceast` viziune stranie. Zmbitoare, Kitty \[i
reg`si paradisul [i se scufund` \ntr-un somn fericit.
***
- Cum te sim]i?
O examina o fa]` mic` [i \ngrijorat`. Tina? Sco]nd un
geam`t, Kitty \ntoarse capul [i f`cu o grimas`. Tmplele \i
zvcneau, iar gtul o durea \ngrozitor.
- Este adev`rat c` vei locui la noi pentru totdeauna?
\ntreb` Tina f`r` s`-[i ascund` \nfl`c`rarea.
- Las-o pe Kitty s` se odihneasc`.
Jake \[i lu` fiica \n bra]e [i \i d`du un s`rut \nainte s-o lase
jos.
- Du-te [i roag-o pe Jessie s`-]i dea gustarea de dup`amiaz`.

114

ALICIA THOMPSON

- Unde sunt? \ntreb` Kitty cu o voce r`gu[it`.


- La Torbeck. Este cinci dup`-amiaz`. Dormi de cnd ai
fost salvat` din incendiu.
|n afara ctorva frnturi pe care nu reu[ea s` le lege \ntre
ele, Kitty nu-[i amintea nimic.
- Vrei s` spui c` Lower Ridge a ars realmente? N-a fost un
vis?
- Numai dac` numeroase persoane din sat nu sufer` de
halucina]ie colectiv`, acesta este strictul adev`r. Pompierii au
sosit prea trziu. N-a r`mas nimic. |]i dai seama de norocul
t`u? Ai sc`pat \n ultima clip`.
Jake o privea de la picioarele patului.
- Eu... Ultimul lucru de care \mi amintesc este c` m`
a[ezasem pe canapea [i...
Vocea i se frnse.
- Nu face eforturi prea mari, ai grip`, \i explic` Jake. Focul
a pornit din camera ta. Din fericire, tu nu erai acolo.
- A fost cu siguran]` radiatorul, murmur` ea cu o voce
vrednic` de mil`.
- B`nuiesc. Bunica ta [tia c` este defect, de aceea \l
pusese la de[euri. Cnd m` gndesc c` \n cteva minute
puteai s` mori \n incendiu!
St`pnindu-[i cu greu emo]ia, Jake vorbea cu o voce gtuit`.
- N-ai putea s` schimbi refrenul? Este mai curnd
demoralizant.
- Vreau s` \n]elegi c` impruden]a ta a fost ct pe ce s` te
coste via]a.
- Nu eram \n starea mea normal`... Am uitat c` radiatorul
era defect.

REG~SIREA DRAGOSTEI

115

- Exist` uit`ri mortale.


- Oh, Jake! Tu m-ai salvat, asta este cel mai important.
Cnd m` gndesc c` ]i-ai riscat via]a...
- N-am nici un merit, morm`i el. Nici m`car nu-mi
amintesc cum am ie[it din ma[in`, nici cum am intrat \n cas`.
Singurul lucru de care-mi amintesc a fost c` am crezut c` voi
g`si un cadavru.
- Totu[i, ]ipai.
- Poate c` te va surprinde, dar perspectiva unei vie]i f`r`
tine nu m` \ncnta. Numai cnd am \n]eles c` erai vie am
urlat. Mi-a fost foarte fric`... Eram furios, nu mai puteam s`-mi
st`pnesc mnia. {i apoi ai \nceput s` drdi de febr`...
- Doamne Dumnezeule, ce co[mar! Totul a fost din vina
mea, \mi pare r`u, murmur` Kitty.
- Mie nu. Te am \n sfr[it sub acoperi[ul meu.
A[ezndu-se pe marginea patului, Jake o lu` \n bra]e cu
tandre]e. Tulburat` s`-l simt` att de viu lng` ea, Kitty se
cuib`ri la pieptul lui, cu capul ascuns \n scobitura um`rului
lui, reg`sind cu desf`tare parfumul discret al apei lui de
toalet`, miros familiar care o \nv`lui \ntr-o tihn` dulce.
Dac` n-ar fi g`sit-o jos, ar fi urcat la etaj, cu riscul de a arde
de viu. Dar dac` era gata s`-[i ri[te via]a pentru ea, de ce o
respinsese odinioar`? |n zadar se str`duia Kitty s` par` de
acord cu cele dou` fapte, se lovea de o logic` imposibil`.
Putea la fel de bine s` \ncerce s` ob]in` cvadratura cercului.
Exista oare un fapt pe care nu-l [tia [i care explica aceast`
respingere? Ce voia oare s`-i m`rturiseasc` la Grange House,
atunci cnd refuzase s`-l asculte?

116

ALICIA THOMPSON

- De ce este att de important s` fiu \n casa ta?


- Este insidpensabil pentru un so] [i o so]ie.
- Poftim?
- Ai acceptat s` te c`s`tore[ti cu mine.
- Glume[ti!
- Ctu[i de pu]in. {tiam c` vei accepta.
Cnd? |i reveni \n memorie amintirea vag` a unor cuvinte
biguite \n timpul ct nu fusese foarte con[tient`.
- Doar n-o s` retractezi cele spuse! Toate actele sunt
preg`tite.
- Deja! [opti ea, uluit`.
- Cu ct va fi mai curnd, cu att mai bine. Acum, \ntinde-te
la loc, doctorul a ordonat repaus complet.
Jake b`tu pernele [i o a[ez` confortabil.
- Acum, spune-mi ce c`uta ma[ina ta de scris \n
automobil.
- De unde vrei s` [tiu? Nu-mi mai amintesc nici ac]iunile
[i gesturile mele de asear`.
F`r` nici un motiv, lacrimi \ncepur` s` se rostogoleasc` pe
obrajii ei.
- M` sim]eam att de r`u, att de r`u, murmur` ea printre
dou` suspine.
- Din punctul meu de vedere, n-ai fost niciodat` att de
perfect`. |mi zmbeai f`r` \ncetare. Era foarte agreabil, s` [tii.
Are pu]in` importan]` dac` trebuie s` faci patruzeci de grade
ca s` reu[e[ti a[a ceva, eu nu fac mofturi \n asemenea cazuri.
Jake \i masa ceafa cu blnde]e, murmurndu-i \n acela[i
timp cuvinte alin`toare. Bulversat` de vestea c`s`toriei lor,
Kitty nu-l asculta dect pe jum`tate.

REG~SIREA DRAGOSTEI

117

Acceptase \ntr-adev`r s` se c`s`toreasc`? Pe cmpul ei de


maci [i alb`strele, nici o umbr` nu reu[ea s`-i \ntunece fericirea, nimic [i nimeni nu reu[ea s`-i distrug` visele. Visele ei...
Nu jinduia dect dup` unul singur, acela[i de ani de zile: s`-[i
duc` via]a al`turi de Jake. F`r` el, via]a \[i pierdea orice sens,
existen]a sem`na cu o de[ert`ciune, trist` [i goal`. |i l`sa vreo
alegere aceast` perspectiv` \ngrozitoare?
- Doctorul Cates te-a examinat asear`, spunea Jake. Slav`
Domnului, n-a considerat necesar s` te trimit` la spital! Altfel
am fi avut parte de ziari[ti.
- Nu-]i face iluzii, vestea se va r`spndi cu iu]eala
fulgerului.
- Nu este sigur, John, so]ul lui Merrill, a sosit la Lower
Ridge \ndat` ce l-am anun]at. El a avut timp s` duc` ma[ina
ta la Torbeck \nainte de sosirea poli]iei. Cum Fordul constituia singura dovad` a [ederii tale \n cas`, nimeni nu putea
ghici c` locuiai \nc` acolo. |n ochii poli]i[tilor, casa nu era
ocupat`.
- Atunci, ce au crezut? C` am plecat l`snd un foc aprins?
- Nu [tiu. Orice s-ar spune, o dat` examinat` ipoteza unui
incendiu provocat de o mn` criminal`, ei n-au extins
ancheta, asta-i cel mai important. |n ceea ce m` prive[te, sunt
\ncntat c` am sc`pat de pres`. N-aveam nici un chef s` am o
droaie de ziari[ti pe urmele mele, miercuri la bsieric`.
Kitty f`cu ochii mari de uimire.
- Miercuri! Dar asta-i peste trei zile!
- Ai ceva mai bun de f`cut \n ziua aceea?

118

ALICIA THOMPSON

- Fii serios, Jake! Am \n]eles c` nu voiai s` a[tep]i, dar...


- Eu m-am luptat s` ob]in o autoriza]ie special`, iar tu \mi
spui c` e prea curnd. Ceremonia este prev`zut` pentru ora
unsprezece, \n biserica satului.
- Att de repede... Trebuie s` m` obi[nuiesc cu ideea.
- Suntem de acord, nu ne distr`m, ce trebuie mai mult?
Numai dac` nu te-ai r`zgndit, bine\n]eles.
|n vocea lui se sim]ea o nelini[te att de profund` \nct
Kitty \[i ridic` ochii spre el. Privirea lui o cuprinse imediat, att
de senzual` \nct o str`b`tu un fior de pl`cere. Jake putea
foarte bine s` discute despre c`s`toria lor ca [i cum ar trata o
afacere, dar nu era nimic nep`s`tor \n ace[ti ochi negri [i
arz`tori.
- Ar trebui s` m` ridic, murmur` ea.
Asociind cuvntul cu gestul, Kitty se ridic`. O senza]ie teribil` de ame]eal` o oblig` s` cad` la loc pe perne.
- Ast`zi este interzis s` te ridici din pat. Dup` spusele doctorului, e[ti \nc` \n stare de [oc, [i nu te vei restabili la fel de
repede ca Tina.
Prea slab` ca s` riposteze, Kitty se \nclin` \n fa]a argumentelor lui Jake.
Jessie o oblig` dup` aceea s` bea o can` mare de ceai [i trebuie s` fi adormit deoarece se trezi transpirat` toat`, \n plin
co[mar. Se f`cuse noapte.
- Kitty?
O raz` de lumin` se strecura prin u[a \ntredeschis`. |n
cadrul ei se deta[a silueta lui Jake. Din doi pa[i mari ajunse la
ea [i o lu` \n bra]e. Prezen]a lui o lini[ti imediat.

REG~SIREA DRAGOSTEI

119

- Eu... am avut un vis.


- Mi-am dat seama. Urlai ca din gur` de [arpe. Vrei s`-]i
aduc un pahar cu ap`?
- Nu.
- Te vei sim]i mai bine mine diminea]`.
Kitty \[i trecu bra]ele \n jurul gtului lui Jake [i \[i puse
capul la pieptul lui.
- M` simt deja mult mai bine.
A doua zi, Jake o trezi pe Kitty aducndu-i micul dejun pe
o tav`. Era deja \mbr`cat. Cu un gest rapid, aranj` la locul ei
perna de lng` Kitty. Ca [i cum voia s` [tearg` orice urm` a
prezen]ei lui acolo pe timpul nop]ii.
- Jessie nu este o femeie eliberat` de prejudec`]i, spuse
el zmbind. Nu vreau s-o scandalizez inutil.
- Noi n-am...
- Nimic n-o dovede[te, draga mea. Merrill va veni s`-]i
fac` o vizit`, sper c` nu te sup`r`.
- Dimpotriv`. Aceasta este una din c`m`[ile ei de noapte?
\ntreb` Kitty examinnd \ncnt`toarea c`ma[` de noapte din
borangic pe care o purta.
- Nu, este a mamei.
- Ea [tie? \ntreb` Kitty, \ngrijorat`.
- Cine? Merrill?
- Nu, mama ta.
- Crezi c` am nevoie de permisiunea ei? Oricum, i-am
anun]at vestea, \nYork.
- Trebuie s` fie furioas`.

120

ALICIA THOMPSON

- Nu mi-a \mp`rt`[it sentimentele ei. Nu-]i face griji, Kitty.


Mama nu va locui cu noi.
- Este un mijloc ocolit de a-mi spune c` nu m` va accepta
niciodat` \n familie?
- |ncerc doar s` te fac s` \n]elegi c` nu-mi pas` de p`rerea
ei nici ct negru sub unghie.
- Nu vreau s` dau na[tere la ne\n]elegeri \ntre voi.
Jake se \ndrept` spre u[` cu pa[i repezi, ca [i cum fugea de
ceva.
- Trebuie s` plec.
De ce nu-i lua \n seam` remarca? Kitty cuno[tea ata[amentul
doamnei Tarrant fa]` de fiul ei. C`s`toria aceasta gr`bit`, f`r` s`
vorbeasc` de alegerea lui, n-o s`-i plac` deloc, era sigur`, Kitty
ghici f`r` greutate c` viitoarea ei soacr` nutrea [i acum tot att
de pu]in` simpatie fa]` de ea. Dar schimbarea complet` de atitudine a lui Jake fa]` de mama lui o uluia. Pe vremuri, p`rerea
ei conta mult pentru el. De ce acum acest dispre]?
Kitty puse schimbarea aceasta pe seama maturit`]ii. Cu trecea anilor, Jake \[i afirmase personalitatea, devenind mai
pu]in sensibil la sentimentele mamei lui.
Se ridic` din pat [i se duse cu pa[i nesiguri la baie. Dup`
un timp \[i peria p`rul \n fa]a m`su]ei de toalet`, cnd o tn`r`
femeie blond` cu tr`s`turi fine intr` \n camera ei.
- Eu credeam c` te g`sesc \n pat!
- Merrill!
Un zmbet larg lumin` fa]a lui Kitty. Merrill avea o figur`
radioas`. Formele ei rotunjite erau dovada unei sarcini
avansate care p`rea s-o umple de bucurie.

REG~SIREA DRAGOSTEI

121

- {tiu, [tiu, m-am schimbat. Ai l`sat \n urma ta o feti]` [i


reg`se[ti o femeie. |n fine, am vorbit destul despre mine. E[ti
palid` ca o moart`. Cum te sim]i?
- Nu foarte viteaz`, m`rturisi Kitty \ntizndu-se \n pat. M`
simt epuizat` doar dup` un du[.
Merrill se a[ez` pe marginea patului.
- Ar trebui s` te ar`]i rezonabil`, ca s` fii \n form` la
c`s`torie.
- Ce p`rere ai despre aceast` hot`rre? \ntrev` Kitty cu
nelini[te.
- Este minunat, extraordinar, fantastic!
La acest entuziasm contagios, fa]a lui Kitty se lumin`.
- Nu pari surprins`.
- Nu, \ntr-adev`r. Pentru c` acum opt ani, credeam deja
c` v` ve]i c`s`tori.
Con[tient` c` f`cuse o gaf`, Merrill se opri.
- Ar trebui s` m` gndesc bine \nainte de a vorbi! Sunt
att de fericit` pentru voi! Cnd m` gndesc la schimb`rile
survenite \n opt ani de zile, pare de necrezut c` v` c`s`tori]i
\n sfr[it. Tu ai g`sit celebritatea [i norocul, \n timp ce noi treceam prin attea \ncerc`ri. Exist` cu siguran]` o moral` \n
toate astea.
- Doar \ncerc`rile sor]ii, nimic altceva.
- Nu tocmai o \ncercare a sor]ii, Jake ar fi putut p`stra
Grange House [i n-ar face acum pe fermierul luptndu-se
totodat` cu programul cabinetului veterinar, dac` n-ar fi vrut
s` ne ia sub aripa lui. Are un sim] acut al r`spunderii. A

122

ALICIA THOMPSON

devenit, f`r` s`-[i dea seama, opusul tat`lui nostru. Cnd m`


gndesc c` pe vremea aceea noi g`seam toate astea normale!
Pu]in jenat` de aceste dezv`luiri, Kitty schimb` vorba.
- Lucrezi?
- |n momentul acesta, nu, dar am lucrat pentru tat`l lui
John.
Merrill o cercet` pe Kitty apoi exclam`, s`rind de la una la
alta:
- Cum faci s` r`mi att de lini[tit`? Te c`s`tore[ti peste
dou` zile [i nici m`car nu [tii cu ce rochie o s` te \mbraci. |]i
reamintesc c` toate lucrurile tale au ars.
- Cea mai mare parte a hainelor mele sunt la Londra. Este
de-ajuns s` telefonez menajerei ca s`-mi fie trimise.
- Dar va dura zile \ntregi.
- Nu, dac` sun acum.
- {i dac` ai \mbr`ca aceea[i rochie ca Jane? Este rochia de
mireas` a bunicii. O minun`]ie! Mai mult, \n perfect` stare.
- O rochie de mireas` tradi]ional`? Nu cred c` Jake...
- Oh, ba da. Mi-a cerut chiar s`-]i sugerez cu abilitate
ideea, dar nu sunt \n stare, dup` cum vezi calc \n str`chini.
Kitty avea impresia c` viseaz`. Merrill \i transmitea entuziasmul ei. La naiba cu Grant [i Sophie Tarrant! Nici un gnd
sumbru nu-i va \ntuneca bucuria. Nu voia s` se gndeasc`
dect la c`s`torie.
Imediat dup` ce Merrill ie[i din camer`, Kitty \i telefon`
doamnei Stuart, menajera care se ocupa de casa de la Londra
a lui Grant, ca s` i se trimit` hainele. Jessie d`du apoi buzna
\n camer` cu o pereche de pantaloni [i un pulov`r de ln`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

123

- Asta-i tot ce am g`sit \n dulapurile Janei. Sper s`-]i vin`


bine, dar nu te sf`tuiesc s` te ridici din pat \nainte de prnz,
altfel ai s-o p`]e[ti!
R`mas` singur`, Kitty \i telefon` directorului de la Colwell
Holdings, domnul Baker. Peste m`sur` de surprins s`
primeasc` un apel personal de la ea, p`ru nelini[tit. {i mai
intimidat` dect el, Kitty \[i lu` inima-n din]i [i-i spuse c` voia
s` restaureze f`r` \ntrziere Grange House.
- Va fi foarte costisitor, domni[oar` Colgan. Nu [tiu dac`
veniturile domeniului vor fi suficiente ca s` acopere cheltuielile unor asemenea lucr`ri.
- N-are importan]`. Debloca]i alte fonduri. Insist ca
lucr`rile s` \nceap` ct mai repede posibil.
Restul dimine]ii trecu \n lini[te. Kitty dormi pu]in, vis`
mult [i \n cele din urm` \ncepu s` se \mbrace cnd Tina ap`ru
\n tromb` \n camera ei.
- Jessie o s` te certe dac` te vede \n picioare.
- Ce ai f`cut toat` diminea]a, [treng`ri]o?
- M-am dus la gr`dini]`, r`spunse Tina cu o strmb`tur`.
M-a obligat tata.
Tina \[i strecur` mna \n cea a tinerei femei ca s` coboare
scara.
- Acum e[ti acas`, de ce te plngi?
Tina zmbi [i o \ntreb` dac` voia s`-i vad` pisoia[ul, dar
ap`ru Jessie, furioas` s-o vad` pe Kitty deja gata.
- Dac` mai stau \n pat, o s` ajung s` prind r`d`cini.
- Nu mai spune! replic` b`trna menajer` bomb`nind.

124

ALICIA THOMPSON

Jake intr` \n hol, aducnd cu el o adiere de aer rece de


afar`. |n`bu[indu-[i dorin]a nebun` de a se arunca de gtul
lui, Kitty \i adres` un zmbet radios.
- S` nu-mi spui [i tu s` m` culc din nou, pentru c` n-am
inten]ia s-o fac!
- Bine\n]eles c` nu. Sunt cu att mai \ncntat s` te v`d \n
picioare cu ct sunt liber \n dup`-amiaza asta.
|n timpul mesei, Tina vorbi f`r` \ncetare. Kitty [i Jake \[i
arucau priviri complice pe deasupra mesei, ca doi \ndr`gosti]i
de cincisprezece ani.
Jessie servi cafeaua \n salon. A[ezat` pe o canapea mare,
Kitty cuprinse \nc`perea \ntr-o privire circular`. Reg`si nu f`r`
emo]ie cteva mobile de odinioar` [i le imagin` la locul lor
ini]ial de la Grange House. Dar unde erau celelalte?
- Ai vndut celelalte mobile de la Grange House?
- Da. Mama voia s` le depun` la depozitul de p`strat
mobila, dar am preferat s` le scot la vnzare ca s`-i asigur un
venit \ndestul`tor. Portretele de familie sunt \n pod. Liz voia
s` le dea jos, dar sunt prea stnjenitoare. Sentimentele fac
rareori cas` bun` cu sim]ul practic.
Tina ap`ru cu pisoia[ul ei.
- N-o s`-i spui bunicii c` l-am adus aici, nu-i a[a? \ntreb`
ea. S-ar \nfuria.
Indignat`, Kitty avu un gnd plin de revolt` fa]` de aceast`
femeie capabil` s`-[i terorizeze astfel propria nepoat`.
- Va fi secretul nostru, promise ea.
Tina profit` de bun`voin]a general`. Curnd dup` aceea, \i
ar`t` lui Kitty cu un aer triumf`tor, juc`riile ei preferate [i
salonul se transform` \n sal` de joac`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

125

- Este un paznic [i mai bun dect Jessie, murmur` Jake


oftnd la sfr[itul dup`-amiezii. Mine sear` te duc la restaurant, ca s` te am numai pentru mine.
Dup` cin`, o dat` Tina culcat`, Kitty \ncepu s` ca[te.
- Este timpul s` mergi la culcare, doamn`, viitoarea mea
so]ie.
Pe palier, Kitty \[i \n`bu[i \nc` un c`scat.
- Am nevoie de o noapte bun` de somn.
- Ar fi foarte egoist din partea mea s`-]i spun ce am eu
nevoie, [opti Jake \mbr`]i[nd-o.
- Crezi? murmur` Kitty pe un ton provocator.
- Dac` mi-ai da ascultare, n-ai \nchide ochii toat` noaptea.
Ai nevoie de odihn`. Vreau s` fii str`lucitoare miercuri.
U[urin]a cu care se opunea dorin]ei o surprinse pe Kitty. O
cuprinse brusc teama. {i dac` \ntr-o zi va renun]a la ea cu
aceea[i u[urin]`?
Jake \i ghici nelini[tea. Tr`gnd-o spre el cu ardoare, puse
st`pnire pe buzele ei \ntr-un s`rut posesiv care o ame]i. |i
mngie cu dragoste obrazul.
- Vezi, e[ti prea sl`bit`, dar s` nu crezi o clip` c` \mi
lipse[te dorin]a. Pe mine.
Merrill sosi devreme a doua zi. Jake [i Kitty \[i luau micul
dejun \mpreun`, \n camera tinerei femei.
- Va trebui s` ne la[i \ntre femei, frate mai mare. Avem de
preg`tit o c`s`torie.
Rochia de mireas` se dovedi o minune de perfec]iune, \n
afar` de lungimea ei. F`r` s` se descurajeze, Jessie [i Merrill

126

ALICIA THOMPSON

pl`nuir` s-o scurteze. Jessie prinse tivul \n ace [i apoi se


porni la treab` \n salon. Merrill le p`r`si pu]in dup` prnz.
- Voi veni s-o iau pe Tina mine, spre sfr[itul dup`amiezii. O vom ]ine la noi pn` la sfr[itul s`pt`mnii viitoare.
- Tata a hot`rt asta. Va trebui s` a[tept o s`pt`mn`
\nainte s` fii cu adev`rat mama mea, ad`ug` Tina cu o voce
trist`.
- Vom vedea, murmur` Kitty s`rutnd-o.
Tn`ra femeie nu voia s` se opun` hot`rrii lui Jake, dar
momentul i se p`rea prost ales ca s` \ndep`rteze o copil` care
se sim]ea adeseori nedorit`.
Pu]in dup` aceea, sosir` hainele ei de la Londra cu un
camion special. Valize, cufere, tot felul de cutii [i de saco[e se
\ngr`m`deau \n hol. Nu mai [tiai unde s` pui piciorul.
- }i se \ntmpl` din cnd \n cnd s` te descotorose[ti de
hainele demodate? \ntreb` Jake glume], \n timp ce Kitty se
agita \n camera ei.
Kitty se feri s`-i precizeze c` avea aceea[i cantitate de haine
\n casa de la Los Angeles.
- Nu voi avea dect s` fac o triere.
Jake scoase dintr-o valiz` o rochie de sear` f`r` mneci din
jerse, cr`pat` \ntr-o parte [i decoltat` pn` \n josul spatelui.
- Am s`-]i dau voie s` por]i o rochie att de excesiv de
sexy la pa[tele cailor. Dac` ]ii s-o \mbraci, va fi pentru mine [i
numai pentru mine. De altfel, m` \ndoiesc c` o s-o p`strezi
mult...
- Grant mi-a d`ruit-o pentru una din premierele sale, zise
Kitty f`r` s` se gndeasc`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

127

- Presupun c` alegea majoritatea hainelor tale.


- Uneori, da.
- |]i d`ruia bijuterii?
- Da. Le-am l`sat la Londra.
- Acolo s` r`mn`.
- Dar ]in la ele! Nu vreau s` m` despart de bijuteriile
mele.
Vocea lui Jake se \n`spri abia sesizabil.
- |n cazul acesta, vor fi ele sau eu. Alege.
Kitty se preg`tea s`-i arunce o replic` ustur`toare, cnd
\ncepu s` sune telefonul. Jake ie[i din camer` ca s` r`spund`.
|l urm`ri cu privirea, uluit` c` putea fi \nc` att de gelos pe
Grant. Cum putea s` se mai \ndoiasc` de sentimentele ei?
- Era Barney, cel`lat asociat al meu, \i spuse spuse Jake
revenind de la telefon. Trebuie s` m` duc s`-l \nlocuiesc \n
seara asta.
- Oh, nu! {i ie[irea noastr` la restaurant?
- Tat`l lui a avut o criz` de inim` [i este pe patul de
moarte. N-am de ales. Presupun c` asta anuleaz` tot ce
prev`zuser`m \mpreun` de acum pn` la sfr[itul s`pt`mnii.
- Glume[ti!
- Suntem peste m`sur` de ocupa]i \n aceast` perioad` a
anului. |n seara asta, trebuie s` m` ocup [i de l`pt`ria fermei.
Kitty realiz` pentru prima dat` c` Jake avea o via]` profesional` greu de suportat. Dezolat de aceste nepotriviri de
program, vru s-o ia \n bra]e, dar ea \l respinse.
- Am o idee! exclam` ea.
- Cu siguran]`, nu este aceea[i ca a mea.

128

ALICIA THOMPSON

- De ce s` cumperi terenurile de la Lower Ridge de


vreme ce ne vom c`s`tori? De ce banii destina]i acestei
cump`r`ri n-ar servi la angajarea unui \nlocuitor care s`-l
ajute pe John la ferm`? Astea te-ar u[ura [i vei fi mai pu]in surmenat. Tu e[ti medic veterinar, nu fermier.
- Poate vrei s`-mi oferi bijuteriile tale?
Bra]ul pe care i-l strngea Jake \ncepea s-o doar`.
- De ce nu, \ntr-adev`r? Nu m` gndisem la asta, dar...
- Dar absolut nimic. Nu se pune problema s` m` \ntre]ii,
este clar?
Cu ochii str`lucind de furie, Kitty \l fulger` cu privirea.
- |nc` unul din principiile tale demodate privind inferioritatea femeii [i privilegiile de st`pn ale b`rbatului.
- |ntr-adev`r!
|i d`du brusc drumul.
- C`s`toria \nseamn` s` \mpar]i totul cu cel`lalt, dar se
pare c` tu n-ai \n]eles, Jake!
- P`streaz`-]i banii la banc`. Eu nu-i vreau.
- {i dac` a[ avea la banc` un cont foarte bogat?
- Dac` a[a st`teau lucurile, nici m`car nu te-a[ fi cerut \n
c`s`torie!

Capitolul 9
- Cnd voi cump`ra Lower Ridge, relu` Jake cu o voce
surd`, \i voi \napoia banii lui Maxwell deoarece \i ai datorit`
lui.
- Nu vrei \ntr-adev`r nimic de la mine, nimic?
Jake \ncerc` s-o \mbr`]i[eze, dar Kitty \l respinse cu
violen]`.
- Calmeaz`-te, Kitty.
- S` m` calmez? Visezi!
- |n cazul acesta, doresc [i mai mult s` plec. M` duc la
cabinet s`-l alin pu]in pe bietul acela de Barney.
Kitty \l fulger` cu privirea. |i venea s`-l strng` de gt.
- Ai devenit un copil r`sf`]at, \i arunc` Jake din pragul u[ii.
|]i place sau nu, am ni[te obliga]ii [i nu sunt la dispozi]ia ta.
Faptul c` avea tupeul s-o trateze ca pe un copil capricios
nu f`cu dect s` sporeasc` furia lui Kitty. A[tept` cu pumnii strn[i ca el s` p`r`seasc` \nc`perea, \nchis` \ntr-o
t`cere ostil`.

130

ALICIA THOMPSON

F`r` s` se calmeze, Kitty \ncepu s`-[i desfac` valizele,


aruncnd hainele unde nimerea, cu ochii ce]o[i de lacrimi.
Totu[i, \ncetul cu \ncetul, iritarea ei f`cu loc unui sentiment
de vinov`]ie. Dac` Jake \l ura pe Grant, era pu]in din vina ei.
Minciunile ei o antrenau pe o pant` foarte periculoas`. Cum
s`-i m`rturiseasc` adev`rul acum? Trebuia s` g`seasc` o
metod` blnd` ca s` nu-[i atrag` \nc` o dat` tr`snetele lui, dar
care? {i mai era Grange House... Dumnezeule! |n ce bucluc se
vrse!
Tina ap`ru \n u[a camerei, \nc`rcat` cu o geant` diplomat
mult prea grea pentru ea.
- Tata a plecat trntind u[a. Trebuie s` fie obosit, a[a c`
te ajut eu.
Cum s` nu fie \nduio[at` de aceast` feti]` att de sensibil`,
care ghicea cea mai mic` \ncordare? Cu ce simplitate tandr`
\ncerca Tina s`-[i u[ureze tat`l! Incapabil` s` reziste, Kitty o
strnse cu toat` puterea \n bra]e.
Tn`ra femeie \[i continu` treaba cu inima grea. Tina
trop`ia peste tot, scotocea printre rochii, se minuna \n fa]a
ve[mintelor lui Kitty.
|n camer` intr` Jessie.
- Va trebui s` \ncerci rochia \nainte s-o calc, zise menajera.
F`r` s` acorde aten]ie expresiei ab`tute a lui Kitty, Jessie \[i
v`zu de treab` f`r` s` se gr`beasc`. Ultimul retu[ terminat,
scutur` din cap cu un aer mustr`tor.
- De ce v` certa]i? Asta v` face la fel de neferici]i [i pe unul
[i pe cel`lalt.
Din teama de a nu-i dezv`lui lui Jessie am`nunte pe care
nu le [tia, Kitty se feri s` r`spund`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

131

Merrill veni s-o ia pe Tina la ora ceaiului [i Jessie se


\ntoarse dup` aceea la ea acas`. R`mas` singur`, Kitty r`sfoi
cteva reviste, \ncerc` f`r` succes s` citeasc` [i sfr[i prin a
r`t`ci f`r` ]int` prin camerele goale.
|i atrase aten]ia o serie de fotografii \n micul salon al
Sophiei Tarrant. Se apropie [i constat` c` Tina lipsea dintre
ele. F`r` \ndoial`, bunica ei nu avea nici o afec]iune pentru
copil.
|n camera lui Jake, Kitty ridic` o c`ma[` care z`cea pe
podea [i o mototoli \ntre degete. Mirosul parfumului lui Jake,
att de masculin [i subtil, o umplu de o emo]ie nedefinit`.
Cum se poate iubi att de total, att de p`tima[, \nct s` suferi?
|l iubea prea mult ca s` ri[te s` pun` \n pericol aceast`
c`s`torie de care depindea chiar via]a ei. Jake va afla adev`rul,
dar dup` ceremonie.
|n camera Tinei, Kitty v`zu pe noptier` o fotografie \ntr-o
ram` de argint. Fotografia \nf`]i[a o tn`r` femeie blond`, cu
figura pu]in trist`. Era Liz, f`r` nici o urm` de \ndoial`.
- Kitty!
La acest strig`t, \i s`ri inima din piept. Punnd fotografia la
loc cu un gest nervos, se repezi pe culoar.
La jum`tatea sc`rii, Jake se opri v`znd-o.
- De ce n-ai aprins nici o lumin`? Casa este cufundat` \n
\ntuneric.
De ce oare tonul acesta acuzator?
Privirile lor se \ntlnir`. Kitty z`ri \n ochii negri ai lui Jake
o panic` abia st`pnit`. Credea c` plecase? Timp de o
secund`, Kitty \i citi pn` \n suflet [i \i v`zu ochii plini de
team`, apoi el \[i rec`p`t` siguran]a obi[nuit` [i se apropie.

132

ALICIA THOMPSON

- Am crezut c` erai culcat`.


Doamne, ce mincinos!
- S` [tii c` nu este dect ora zece. Jessie ]i-a l`sat mncare
\n cuptor.
- Am cinat deja. Vrei s` iei un pahar? Asta te va calma.
- Sunt foarte calm`.
Jake o \mbr`]i[`.
- E[ti nervoas`, Kitty; fii cinstit`, cel pu]in.
- Nu-mi plac certurile.
- Nici mie.
Jake o privea insistent, ca [i cum \i ghicea tulburarea.
Stnjenit`, \l conduse \n salon unde el turn` coniac \n dou`
pahare.
- Ar fi trebuit s` m` ar`t mai \n]eleg`toare fa]` de munca
ta, spuse ea. Dar eram att de decep]ionat`!
- |ncerci s` te eschivezi, Kitty. Ne certam dintr-un motiv
mai grav. Nu vreau \ntre noi nimic care s` vin` de la Maxwell.
Nici nu se pune problema s`-]i vinzi cadourile ca s`-mi dai
bani.
Kitty \[i opri replica t`ioas` care-i st`tea pe buze. Era ora
punerii de acord, nu a controversei.
- Pe de alt` parte, continu` el, sunt de acord cu tine:
c`s`toria \nseamn` s` \mpar]i totul.
Kitty se gndi la fotografia Lizei.
- |n felul acesta considerai c`s`toria ta cu Liz? \ntreb` ea
f`r` menajamente.
- Nu.
Urm` o lung` t`cere. O t`cere ap`s`toare, plin` de gnduri
nerostite.

REG~SIREA DRAGOSTEI

133

- Ai fi acceptat s` v` relua]i via]a \mpreun` dac` Liz n-ar fi


avut acel accident?
- Nu [tiu. Nu era vorba numai de mine, exista [i Tina. Liz
era \n stare s` m` oblige s-o primesc folosindu-se de Tina pentru un [antaj sentimental. {i apoi, m` sim]eam r`spunz`tor de
aceast` \ncurc`tur`.
- De ce? O \n[elai [i tu?
- Nu, nu asta-i problema.
Jake \[i trecu o mn` prin p`r.
- Nu doresc s` discut despre Tina cu tine seara asta. Exist`
motive...
Kitty nu-l asculta. O cople[eau din nou ranchiuna [i
am`r`ciunea la amintirea tratamentului de care avusese parte,
suferin]ele \ndurate de una singur` din cauza unei femei pe
care el n-o iubise niciodat`, o femeie care \l \n[ela pe fa]`. C]i
b`rba]i acceptau s`-[i reia via]a cu o so]ie infidel`?
Generozitatea lui Jake fa]` de Liz dep`[ea limitele pe care ea
le putea tolera. De ce aceast` bun`tate?
O respinsese oare acum opt ani pentru c` \i desp`r]eau
prea multe deosebiri? Deosebiri? O pr`pastie, mai curnd!
Privirea lui Jake a]intit` asupra ei o f`cu s` ridice capul.
- Tina are rude dinspre partea Lizei? \ntreb` ea ca s` rup`
t`cerea.
- Nu. P`rin]ii Lizei muriser` cnd ne-am c`s`torit. |]i cer
mult ocupndu-te de ea, [tiu.
- O consider deja drept fiica mea. De ce mama ta se arat`
att de aspr` cu ea?
- Pentru c` \i aminte[te de Liz. Mama nu i-a iertat niciodat` brfele care au umplut satul dup` plecarea ei.

134

ALICIA THOMPSON

- Poate c` pur [i simplu nu-i plac copiii. Se \ntmpl` mai


frecvent dect se crede.
Un zmbet lumin` fa]a lui Jake.
- Sunt ner`bd`tor s` am un copil de la tine.
Kitty p`li, cu fa]a descompus` la amintirea bebelu[ului ei
pierdut. Jake p`rea stupefiat.
- Ideea se pare c`-]i displace \n cel mai \nalt grad.
El fusese acela care vorbea de avort odinioar`, chiar
\nainte de a [ti dac` a[tepta un copil de la el. Alung` cu toat`
puterea aceast` amintire \ngrozitoare din mintea ei. Trebuia
s` se gndeasc` la prezent [i la viitor, mai cu seam` la viitor.
Totu[i, \n clipa asta, \l detest` ca niciodat`. Vru s`-l r`neasc`
la rndul ei.
- Nu vreau copil, murmur` ea cu o voce de nerecunoscut.
Dac` vreodat` c`s`toria noastr` va trebui s` se termine prost,
prefer s` nu afectez via]a unei fiin]e nevinovate.
- Ce imagine reconfortant` \n ajunul c`s`toriei noastre!
- M` duc la culcare.
Kitty disp`ru rapid ca s`-[i ascund` de el ochii plini de
lacrimi.
R`v`[it`, plnse dup` copila[ul care nu v`zuse niciodat`
lumina zilei, dup` dorin]a ei de maternitate nesatisf`cut`,
fr`mntat` de ideea de a purta \ntr-o zi copilul lor [i \n acela[i
timp ner`bd`toare s`-l simt` tr`ind \n corpul ei.
Dac` vreodat` c`s`toria lor va e[ua, \i va r`mne poate un
copil. {i apoi, totul va fi altfel, nu era lipsit` de mijloace, ar
putea tr`i \n str`in`tate...

REG~SIREA DRAGOSTEI

135

De ce s` se chinuiasc` \n felul acesta \n ajunul c`s`toriei?


Nu va sc`pa a[adar niciodat` de aceast` team` care \i rodea
inima? Aceast` team` ira]ional` de a fi respins` o tortura mai
mult ca oricnd.
La orele patru ale dimine]ii, speriat`, ajuns` la cap`tul
puterilor, Kitty ie[i din camera ei. Devenise de nesuportat s`-[i
\nfrunte singur` nelini[tea. Se plimb` tremurnd de
neastmp`r prin casa t`cut` [i rece. O privire aruncat` \n
camera lui Jake o anun]` c` nu se afla \n patul lui. |l g`si \n
birou, \ntins \mbr`cat pe o canapea mare.
Vederea lui Jake, abandonat somnului [i \ncrez`tor, \i
potoli pe loc teama. Fiecare dintre ei se retr`sese \ntr-un col]
ca s`-[i \ngrijeasc` r`nile, dar se reg`seau ca \ntotdeauna. Jake
nu [tia de ce reac]ionase ea att de aprins. Era timpul s` risipeasc` ne\n]elegerile pe care le provocau [i unul [i cel`lalt la
cea mai mic` ocazie. Trebuia s` alunge definitiv aceast` team`
c` va fi respins` care o nelini[tea f`r` nici un rost.
Lund o p`tur`, Kitty \l \nveli pe Jake [i se strecur` lng` el.
F`r` s` se trezeasc`, el \[i trecu un bra] posesiv \n jurul
mijlocului ei. Treizeci de secunde mai trziu, dormea [i ea
adnc.
Un s`rut pe obraz o f`cu s` deschid` un ochi. Kitty scoase
un suspin de mul]umire.
- Mai dormi, este \nc` foarte devreme.
Murmurul acestei voci blnde avu asupra ei efectul unei
b`uturi magice.
Cnd Jessie b`tu la u[a camerei ei, Kitty \[i d`du seama c`
era \n patul ei. Habar n-avea cnd o adusese Jake aici.
Menajera \i puse o tav` pe genunchi.

136

ALICIA THOMPSON

- Jake mi-a cerut s` te las s` dormi ct se poate de mult,


dar acum nu mai trnd`vi. Merrill te a[teapt` jos.
- Unde este Jake?
- Cu John. Nu-l vei mai vedea \nainte de a ajunge la
biseric`.
- Atunci cine m` va conduce?
- Merrill.
O or` mai trziu, Kitty se \nvrtea \n fa]a oglinzii mari a
[ifonierului. Rochia \i st`tea de minune. M`tasea grea [i
lucioas` pliat` artistic eviden]ia gra]ia ginga[` a corpului ei
zvelt. Un decolteu minunat din dantel` \i acoperea pieptul.
Mai emo]ionat` dect voia s` recunoasc`, Jessie \[i scoase
[or]ul dnd la iveal` un deux-pices din ln` de culoare purpurie pe care-l p`stra pentru ocazii deosebite. Acoperi apoi
umerii tinerei femei cu un mantou de blan`.
- Pune-]i asta, altfel o s` r`ce[ti, zise ea morm`ind.
Tina \i aduse un buchet de brndu[e pe care Kitty \l primi
cu emo]ie.
- Tocmai le-am cules; sunt ni]el strivite, dar arat` bine, nu?
- Este cel mai frumos buchet de mireas` pe care l-am
v`zut vreodat`, r`spunse Kitty s`rutnd-o.
Pastorul o \ntmpin` la intrare. A[teptnd primele note ale
mar[ului nup]ial, Kitty sim]i c` i se \nmoaie picioarele. I-a fost
de-ajuns o privire \n direc]ia altarului pentru ca [ov`ielile ei s`
dispar` ca prin farmec. Jake era acolo, robust [i lini[titor.
Pe toat` durata ceremoniei, Kitty pluti \ntr-o pl`cut`
euforie. Cnd pastorul rosti ultimele cuvinte, Jake o strnse \n
bra]e cu toat` puterea [i puse st`pnire pe buzele ei \ntr-un
s`rut \nfocat.

REG~SIREA DRAGOSTEI

137

- Dac` se turneaz` vreodat` o nou` versiune dup`


romanul Pe aripile vntului, ai putea solicita oricnd rolul
lui Rhett Butler, \i [opti sora lui \n sacristie.
John, so]ul lui Merrill, \i strnse mna cu c`ldur`. Se
\ndreptar` cu to]ii spre casa \n care locuiau John [i Merrill,
aflat` lng` ferma Torbeck, pentru o cup` de [ampanie.
Imediat dup` ce golir` cupele, Merrill o conduse pe Kitty
s` viziteze casa. Tn`ra femeie flec`rea vesel, dar Kitty o
sim]ea preocupat`. |n camera copiilor, Merrill ajunse \n sfr[it
la subiectul care o fr`mnta.
- A[ vrea s`-]i vorbesc despre mama noastr`, Kitty. Ea se
teme c` aceast` c`s`torie o s-o \ndep`rteze [i mai mult de
Jake.
Kitty p`str` o expresie de nep`truns.
- Am avut \ntr-adev`r impresia c` este sup`rat pe ea.
- Jake \i face de mult timp zile amare. |i repro[eaz` nu [tiu
ce, un lucru de nimic, cred. Dac` ai putea s`-i \mpaci...
- Nu m` simt \n drept s` intervin \ntre ei, mai cu seam`
dac` mama ta este furioas`.
- Ea se teme, mai ales. Jake sus]ine c` nu s-au certat cnd
s-au v`zut \n York, dar eu sunt convins` de contrariu. El este
foarte susceptibil \n ceea ce te prive[te. Mama p`rea foarte
r`v`[it` cnd mi-a telefonat asear`. Ar vrea s` te \ntlneasc`, aici.
- La tine? Dar de ce?
- Prefer` s` nu ri[te s` dea peste Jake \n timpul \ntrevederii voastre. Gnde[te-te, Kitty. E[ti singura capabil` s`-l faci
pe Jake s` asculte de ra]iune, s` ai o influen]` asupra lui.
|nainte ca ea s` poat` r`spunde c` nimic nu era mai pu]in
sigur, se deschise u[a [i ap`ru Jake.

138

ALICIA THOMPSON

- Domnul se simte deja neglijat? glumi sora lui cu un


zmbet ironic.
- Despre ce vorbea]i? \ntreb` Jake cteva minute mai
trziu, \n ma[in`.
Trebuia oare s`-l mint` \nc` o dat`? Obrajii lui Kitty se
colorar` u[or. Se sim]ea vinovat` c` \i ascundea attea lucruri.
Cu toate acestea, se hot`r\ s` nu-i dezv`luie nimic din convorbirea cu Merrill. Ast`zi, nimic nu-i va \ntuneca fericirea.
- Oh... de unele [i de altele, nimic important, r`spunse
ea.
- Sunt mul]umit c` te \n]elegi bine cu Merrill.
- M` \n]eleg foarte bine cu majoritatea oamenilor. Cred
c` a[ putea face un efort chiar fa]` de mama ta.
Jake \i arunc` o privire care spunea c` [tie despre ce e
vorba.
- A[adar, Merrill a f`cut pe avocatul diavolului. Dac` ar [ti
m`car despre ce vorbe[te! M` \ndoiesc c` te po]i ar`ta la fel de
generoas` dup` o \ntrevedere cu mama.
Kitty nu se \ndoia c` Sophie Tarrant va profita de \ntlnire
ca s` \ncerce s-o r`neasc`, dar se sim]ea \n stare s-o \nfrunte.
|ntor[i la Torbeck, Jake o lu` \n bra]e.
- Cum te sim]i \n calitate de doamna Tarrant?
- Arat` ce po]i [i \]i voi r`spunde.
- |]i promit c` vom avea o via]` minunat`, murmur` el
ridicnd-o [i \nvrtindu-se cu ea.
Kitty \[i strecur` minile sub vesta lui.
- R`bdarea este o virtute. Cine [tie s` a[tepte este r`spl`tit
\nsutit.

REG~SIREA DRAGOSTEI

139

- Nu sunt nici virtuoas` nici r`bd`toare \n ceea ce te


prive[te!
- Cu att mai bine.
Rznd \n hohote, Jake o ridic` \n bra]e [i urc` scara. O
dat` singuri \n ad`postul camerei lor, se fixar` lung, cu o
privire str`lucind de emo]ie, apoi se aruncar` \ntr-un acela[i
elan unul \n bra]ele celuilalt. Jake puse st`pnite cu \nfrigurare pe gura ei, descheind \n acela[i timp numero[ii nasturi de
sidef ai rochiei. Mnecile alunecar` de la sine, dezv`luind
albea]a str`lucitoare a unui um`r. Un fior voluptuos o str`b`tu
pe Kitty. Inima ei \ncepu s` bat` foarte repede, aproape
dureros. Jake \[i d`du seama cnd \i cuprinse snii \n c`u[ul
palmei. Cnd se \ndep`rt` ca s-o admire, \nnebunit de pasiune [i de dorin]`, ochii lui str`luceau intens.
O surescitare nou` puse st`pnire pe ei, f`cndu-i s`
continue dezbr`catul cu o ner`bdare plin` de rvn`. Cu o
expresie grav`, Jake o conduse spre pat, privind-o scrut`tor,
ca [i cum \ncerca s`-i citeasc` pn` \n fundul sufletului, apoi
se l`sar` purta]i \mpreun` \ntr-o lume de fericire [i
voluptate.
Cteva ore mai trziu, cinar` ca doi \ndr`gosti]I, \n
buc`t`rie, unde Jessie le preg`tise o mas` delicioas`.
- Pentru cineva care scrie o carte, g`sesc c` e[ti teribil de
ascuns`. Care este subiectul? se interes` Jake cu o lic`rire
amuzat` \n ochi.
- Este un roman poli]ist.
- Este oare posibil? A[ fi pariat pentru un roman istoric cu
mari efuziuni romantice.

140

ALICIA THOMPSON

- N-am avansat mult, m`rturisi Kitty.


- Se pare c` puterea mea de concentrare a sc`zut \n
ultimul timp. Din fericire, ai binevoit s`-mi dai o [ans`.
- Cu riscul s` m` repet, a[tept s` ar`]i ce po]i.
Jake o trase pe genunchii lui.
- Iar eu te asigur c` nu vei avea nici un motiv s`-]i regre]i
hot`rrea, murmur` el.
Se iubir` din nou mult timp, iar \n cele din urm` adormir`
unul \n bra]ele celuilalt, \ncrez`tori [i lini[ti]i.
Cnd se trezi diminea]a, Kitty nu-l mai g`si pe Jake lng`
ea. |nnebunit`, cobor\ scara [i \n salon o g`si pe Jessie.
- Jake este la Grange House. L-a chemat Bob. Nu s-a
dus bucuros, dar p`rea ceva important. A telefonat [i
Merrill.
- De ce?
- Ca s`-]i cear` s` treci s-o vezi pe Tina \n diminea]a asta.
M` \ntreb care s` fie motivul. Ai v`zut-o ieri, din cte [tiu!
Kitty \[i lu` \n grab` micul dejun [i se hot`r\ s` se duc` imediat la Merrill.
Un soare str`lucitor lumina poteca \ngust` care lega cele
dou` case. Kitty \[i sim]i inima plin` de bucurie la aceast`
prim` apari]ie a prim`verii.
Z`rind o ma[in` necunoscut` \n fa]a casei lui Merrill, Kitty
ezit` \nainte de a suna, apoi se hot`r\. Merrill ar fi telefonat
dac` ar fi intervenit vreo piedic`.
Sora lui Jake deschise u[a, cu un zmbet \ncurcat pe buze.
- Iart`-m`. N-a[ fi telefonat dac` ea n-ar fi insistat att de
mult. N-o a[teptam att de curnd.

REG~SIREA DRAGOSTEI

141

- Despre cine vorbe[ti?


- Mama este aici. Te a[teapt` \n salon. M` duc s-o iau pe
Tina de la gr`dini]`, apoi trec pe la o prieten`. |n felul acesta
ve]i avea timp de vorbit.
Merrill \i arunc` o privire jenat`, apoi ie[i din cas`. Kitty
respir` adnc \nainte de a p`trunde \n salon.
O femeie \nalt` se \ntoarse de la fereastr` cu o expresie
sever`. Fermec`toarea femeie pe care o cunoscuse Kitty
devenise o doamn` b`trn`, ofilit` de sup`r`ri [i de ani. P`stra
totu[i aceea[i strngere a buzelor [i aceea[i atitudine trufa[`
care o f`ceau pe loc antipatic`.
- Stai jos, porunci Sophie Tarrant cu un glas t`ios. I-am
cerut lui Merrill s` ne lase singure. Nu ]in s` aud` ce am s`-]i
spun.
Kitty se a[ez` f`r` tragere de inim` \ntr-un fotoliu. Primirea
era de r`u-augur pentru continuarea \ntrevederii. Tn`ra
femeie se hot`r\ totu[i s` lase de la ea pentru ca \ntrevederea
s` se desf`[oare bine.
- De ce s`-mi vorbi]i, de vreme ce se pare c` nu dori]i?
- Crezi c` am de ales?
|n vocea Sophiei Tarrant se deslu[ea un amestec de ur` [i
disperare.
- Cnd am aflat c` erai la Lower Ridge, am plecat de la
Torbeck \ntr-o or`. Nu voiam s` fiu acolo cnd Jake va anun]a
vestea. Dar se pare c` \nc` n-ai spus nimic.
Despre ce vorbea oare? Kitty plutea \n plin` confuzie.
- Ce v` temea]i c` am s`-i spun lui Jake?

142

ALICIA THOMPSON

- Dac` i-ai fi adus la cuno[tin]` c` erai \ns`rcinat` cnd


s-a c`s`torit cu Liz, m-ar fi acuzat [i ast`zi c`-i distrug via]a. {i
nu vreau, nu mai vreau, m` auzi? Ai provocat destule necazuri
[i a[a.
Uluit` de o asemenea violen]`, Kitty se \ntreb` dac`
b`trna doamn` nu-[i pierduse min]ile.
- De unde a]i [tiut c` a[teptam un copil?
- De la bunica ta. Jake tocmai se c`s`torea [i tu plecase[i.
Nu i-am spus nimic fiului meu. Credeam c` n-ai s` te mai
\ntorci aici. Ce s-a \ntmplat cu copilul? L-ai abandonat?
|ndurerat`, Kitty \nchise ochii, dezgustat` de atta
mr[`vie, r`utate [i ur`. Trebuia totu[i s` mearg` pn` la
cap`t, s` sparg` buba o dat` pentru totdeauna.
- Am pierdut sarcina.
- Bunica ta s-a ferit s`-mi spun`.
- Nu \n]eleg unde vre]i s` ajunge]i. De ce anume poate s`
v` acuze Jake? Toate astea s-au \ntmplat cu foarte mult timp
\n urm`.
Sophie se \ntoarse din nou spre fereastr`.
- {tiai c` mama ta a lucrat odinioar` la Grange House?
- Nu, nu [tiam.
- Jake nu avea dect doi ani [i eu \mi p`stram \nc` toate
iluziile privind fidelitatea so]ului meu. Mama ta a fost aceea
care mi-a deschis ochii, Charles s-a acoperit de ridicol cu ea.
- Nu v` \n]eleg foarte bine.
- O urm`rea cu insisten]ele lui. Mama ta [i-a dat imediat
demisia. N-am s` uit niciodat` privirea ei din ziua aceea: o
privire plin` de comp`timire, pe care nu i-am iertat-o
niciodat`.

REG~SIREA DRAGOSTEI

143

- Totu[i, din cte spune]i, ea nu-l \ncurajase pe so]ul


dumneavoastr`.
- Crezi c` asta f`cea situa]ia mai pu]in umilitoare? Prin atitudinea ei, m-a ridiculizat \n ochii tuturor. Am fost \ncntat`
cnd am aflat c` pu]in dup` aceea a p`r`sit regiunea.
Cu alte cuvinte, mama ei purta r`spunderea pentru un
p`cat pe care nu-l comisese. A[a stnd lucrurile, Kitty tot nu
\n]elegea ce scop urm`rea interlocutoarea ei.
- De ce s` ne tortur`m cu trecutul? Nu putem schimba
nimic.
- Dac` cel pu]in ar fi att de simplu. N-ai s` m` crezi, dar
nu te detestam cnd erai mic`. Numai cnd ai crescut, cnd te
f`cuse[i att de frumoas`, att de periculos de frumoas` \nct
m` nelini[team. Cnd l-am v`zut pe Jake s`rutndu-te \n hol
\n seara acelui revelion de trist` amintire, am \n]eles c` era
timpul s` intervin.
Kitty \[i ]inu respira]ia, sigur` c` Sophie Tarrant era pe
punctul s`-i fac` o dest`inuire esen]ial`.
- So]ul meu tocmai m` anun]ase c` cerea divor]ul. N-am
putut suporta ideea c` Jake te iubea. Pn` atunci \mi pusesem
\n cap c` nu \nsemnai dect o iubire trec`toare. |n seara aceea
am ghicit \n sfr[it c` era vorba de un sentiment mai profund.
Am vrut s`-l \ndep`rtez de tine spre binele lui... Nu [tiam c`
a]i petrecut noaptea \mpreun`.
- Ce i-a]i spus lui Jake? \ntreb` Kitty cu o voce \ncordat`.
- Hot`rt` s`-l \mpiedic s` comit` o nebunie, eram \n
stare de orice. Nimeni nu [tia cine este tat`l t`u. I-am spus lui
lui Jake c` e[ti sora lui vitreg`.
Auzind aceast` tic`lo[ie, Kitty crezu c` le[in`. O privi
\ngrozit` pe b`trna doamn`. Sophie \[i feri privirea.

144

ALICIA THOMPSON

- Am f`cut \n a[a fel \nct s` \nfrumuse]ez povestea ca s-o


fac credibil`. Dup` asta, el n-a g`sit nimic mai bun de f`cut
dect s` se \nsoare cu proasta aceea de Liz.
- V-a crezut, f`r` vreo dovad`? reu[i Kitty \n sfr[it s`
\ntrebe.
- Povestea mea era suficient de conving`toare.
- Cnd i-a]i spus adev`rul?
- Cnd eram bolnav`. De fapt, f`r` voia mea. De atunci,
abia dac` \mi mai vorbe[te. M-a acuzat c` i-am distrus via]a, ca
[i cum tu n-o nimicise[i pe a mea desp`r]indu-m` de fiul meu.
Livid`, Kitty murmur` cu o voce abia auzit`:
- De ce Jake nu mi-a spus nimic?
- Pentru c` l-am implorat s` n-o fac`, atunci cnd a venit
s` m` vad` \n York. Voiam s`-]i dest`inuiesc eu \ns`mi
adev`rul.
- V` temea]i s` nu-i spun c` a[teptam un copil, nu-i a[a?
- S` n-o faci! Asta nu va aschimba nimic pentru tine, \n
timp ce el s-ar \ndep`rta [i mai mult de mine. Acum \l ai, e[ti
satisf`cut`, \n cazul acesta gnde[te-te la suferin]ele pe care le
\ndur.
Ce \ndurase Kitty nu conta \n ochii acestei femei monstruoase. N`scocise un \ngrozitor p`ienjeni[ de minciuni [i \i
acuza pe al]ii de nenorocirea ei. Pretindea c` \[i iube[te fiul?
Voia s`-l st`pneasc`, mai degrab`. Ce mam` iubitoare ar
pune la cale nefericirea propriului ei fiu?
Prea bulversat` ca s`-[i manifeste furia, Kitty se gndi la
fericirea pierdut`, la to]i anii de suferin]` [i de r`t`cire.
- Nu m` acuza]i pe mine c` am provocat o ruptur` \ntre
dumneavoastr` [i Jake, \i arunc` ea din pragul u[ii. Sunte]i
singura autoare a nefericirii dumneavoastr`.

Capitolul 10
Prea tulburat` ca s` se \ntoarc` imediat la Torbeck, Kitty
sim]i o nevoie imperioas` de a merge pe jos. P`r`sind drumul
ca s-o taie de-a dreptul peste cmp, se avnt` spre Lower
Ridge. Un vnt rece \i \n]epa obrajii uzi de lacrimi. Jake o
iubise cu aceea[i dragoste nebun` ca a ei. F`r` interven]ia
Sophiei, s-ar fi c`s`torit [i ar fi tr`it opt ani de fericire. Aceast`
certitudine nu f`cu dect s`-i sporeasc` suferin]a.
Oferindu-[i fa]a mngierii vntului, Kitty merse cu pa[i
\ntin[i pn` la Lower Ridge. Din cas` nu mai r`m`seser` dect
cteva buc`]i de ziduri calcinate. Golurile ferestrelor formau
g`uri larg deschise, sinistre. Via]a ei nu era oare transformat`
[i ea \n cenu[`, distrus` ca [i casa? Nimic nu le putea da \napoi
anii pierdu]i... Nimic, \ntr-adev`r, dar Jake era acum so]ul ei,
viitorul le \ntindea bra]ele... Jake....
O cople[i nevoia irezistibil` de a-l vedea. La naiba cu trecutul, nimic nu mai conta dect dragostea lor, mariajul lor,

146

ALICIA THOMPSON

via]a care \i a[tepta. |n ner`bdarea ei de a \nl`tura ultimele


secrete care \i desp`r]eau, Kitty alerg` tot drumul. Avea attea
s`-i spun`, attea de \mp`rt`[it cu el!
Ajunse gfind \n curte. Range Rover-ul era acolo, cu
portierele deschise, ca [i cum Jake coborse \n mare grab` din
ma[in`. Cu inima plin` de speran]`, Kitty intr` pe u[a
buc`t`riei [i inspir` cu pl`cere un miros \mbietor de friptur`
de oaie. Traversa holul ca s` urce \n biroul lui Jake, cnd
acesta d`du buzna pe u[a salonului.
- Unde ai fost? Te caut peste tot!
- La Merrill.
Cu fa]a schimonosit` de furie, o lu` de bra] [i o tr\ f`r`
menajamente \n salon, a c`rui u[` o trnti \n spatele lui. Se
post` \n fa]a ei cu bra]ele \ncruci[ate la piept [i cu figura
\mpietrit`, \ntr-o atitudine att de otil` \nct Kitty se \nfior` de
team`.
- Baker a venit la Grange House s`-l vad` pe Bob
Creighton \n leg`tur` cu lucr`rile de restaurare. |n cursul conversa]iei a rostit din neaten]ie numele t`u, apoi a \ncercat s`-[i
\ndrepte gre[eala cerndu-i lui Creighton s` p`streze secretul.
Kitty \[i aplec` ochii, cu obrajii \mbujora]i.
- Dumnezeule! Prin urmare este adev`rat! Tu te ascunzi
\n spatele lui Colwell Holdings, iar Grange House \]i apar]ine.
- Eu... nu voiam s` afli \n felul acesta. Voiam s`-]i fac o
surpriz`.
- {i credeai c`-mi faci o pl`cere?
- Cine ]i-a spus?
- Creighton. Este nelini[tit pentru slujba lui. Cum vestea
c`s`toriei noastre s-a r`spndit \n sat, \[i \nchipuie c` o s`-i iau

REG~SIREA DRAGOSTEI

147

locul. |mi vine s` te strng de frumosul t`u gt! De cnd te-ai


\ntors m` tot duci cu vorba, m` min]i. Pentru Dumnezeu,
aveai nevoie de a[a ceva ca s` m` ridiculizezi?
- Niciodat` n-am vrut s` te ridiculizez, dar nu [tiam cum
s`-]i m`rturisesc adev`rul. Este casa ta, Jake [i vreau s` tr`im
\mpreun` \n ea. Ia-o \napoi.
- Ai crezut \ntr-adev`r c` voi accepta? M` cuno[ti foarte
prost. S` tr`iesc din c[tigurile tale imorale \mi repugn` \n cel
mai \nalt grad.
- Poftim?
Kitty \l privi f`r` s` \n]eleag`.
- Col-well: Colgan-Maxwell, r`spunse prompt Jake cu o
voce t`ioas`. Te trateaz` cu generozitate, nu-i a[a? Cnd m`
gndesc c` am avut parte de acela[i privilegiu \n mod gratuit...
Tu n-ai nici un principiu, Kate, cel pu]in nici unul care s`
corespund` criteriilor mele. M` dezgu[ti!
Palid` ca o moart`, Kitty \ncerc` s` protesteze.
- Ajunge, Jake, ascult`-m`. Grant nu este...
- Nu vreau s` [tiu ce reprezint` el pentru tine. Po]i s`-]i
iei cu tine bijuteriile [i averea la Grange House, dar te vei duce
f`r` mine.
Asta era prea mult! O umilea, o insulta, o batjocorea f`r` s`
vrea s-o asculte. Kitty izbucni.
- M` alungi?
Jake deschise u[a.
- Da! Nu uita s`-i ceri scuze lui Bob Creighton. Un patron
are unele obliga]ii fa]` de angaja]ii s`i, \ndeosebi aceea de a se
face cunoscut.

148

ALICIA THOMPSON

- Nu m` provoca, Jake. Nu [tiu dac` mai pot rezista.


Kitty urc` scara \n goan`, trnti cu putere u[a camerei sale
[i se arunc` pe pat.
Treizeci de secunde mai trziu, u[a se deschise de perete.
- De ce, de ce oare m-am c`s`torit cu tine? \i arunc` ea \n
fa]`. Nu e[ti dect un monstru f`r` inim`.
- |mi pun [i eu aceea[i \ntrebare, imagineaz`-]i.
Jake vorbea cu o voce prea calm`, nelini[titoare.
- Tu nu vrei copii [i din punct de vedere material e[ti
independent`. S` fi fost oare performan]ele mele de amant
care te-au cucerit? Perspectiva de a avea definitiv un b`rbat
mai tn`r dect Grant?
|n]epenit \ntr-o imobilitate de ghea]`, Jake o domina cu
\n`l]imea lui. El \i mngie liniile corpului cu o privire f`r`
echivoc, \nainte de a-[i vr\ mna \n buzunar. Scoase de acolo
un teanc de bancnote pe care le arunc` pe pat.
- Nu cunosc tariful obi[nuit, dar nu vreau s` ai impresia c`
apreciez mai pu]in dect Maxwell frumuse]ea corpului t`u.
Deoarece el nu are nici cel mai mic scrupul, nu v`d de ce m-a[ jena.
Ghicindu-i inten]ia, Kitty vru s` fug`, dar Jake se dovedi
mai iute dect ea. Prinzndu-i minile \ntr-o strnsoare de fier,
o ]intui de pat.
- Pentru c` este singurul gen de rela]ie care \]i convine,
vom comunica \n felul t`u.
- Dac` \ndr`zne[ti...
- Dac` \ndr`znesc ce? Pentru tine, dorin]a [i banii sunt \n
strns` leg`tur`. Ai f`cut o mare gre[eal`, Kitty, creznd c`
eram de vnzare. Eu sunt cel care hot`r`[te regulile jocului.
Am f`cut [i eu o gre[eal`, lundu-te drept ceea ce nu erai. Dar
\nv`] repede [i tu nu vei c[tiga.

REG~SIREA DRAGOSTEI

149

Fiecare cuvnt al lui \nsemna o lovitur` de pumnal \n inima


ei. Cum putea oare s-o cread` capabil` de un comportament
att de abject? Faptul c` o dorea chiar \n momentul acela nu
f`cea dect s`-i sporeasc` umilin]a.
Jake o s`rut` cu o furie nem`surat`, strivindu-i buzele \ntr-un
s`rut s`lbatic. Kitty se zb`tu cu toat` puterea, dar el o ]inea cu
o mn` de fier. Lacrimi de furie [i de neputin]` se rostogolir`
pe obrajii ei \n timp ce sim]ea urcnd \n ea o \nfrigurare
familiar`. Cum putea oare s` iubeasc` att de mult [i \n acela[i
timp s` urasc` la fel de mult? F`r` a avea puterea s` se opun`
furiei [i pasiunii, se abandon` acestui moment de r`t`cire,
pornind \ntr-o lung` c`l`torie \n lumea pl`cerii...
Se pref`cu dup` aceea c` doarme pn` la plecarea lui, apoi
se ridic` din pat, cu ochii sc`lda]i de lacrimi. Trebuia s` plece,
s` p`r`seasc` locul acesta blestemat! |ngr`m`di \n grab`
cteva lucruri \ntr-o geant` de voiaj.
- Dumnezeule mare, ce faci? exclam` Jessie din pragul camerei.
- Plec.
- Kitty, nu pleca \ntr-un moment de furie! {tii cum sunte]i
voi. V` certa]i, dar nu pute]i tr`i unul f`r` cel`lalt. Jake s-a
l`sat dus de mnie, dar sunt sigur` c` \[i regret` deja comportarea. M-a pus la curent \n leg`tur` cu Grange House. De
ce n-ai spus nimic? {tii ct este de orgolios [i de sensibil.
Kitty o privi pe Jessie cu un aer posac. Cnd se urc` \n
ma[in`, menajera se str`duia \nc` s-o conving`.
Sosi la Londra seara trziu. Discret` ca \ntotdeauna,
doamna Stuart o primi f`r` nici un comentariu.
Reg`sind atmosfera familiar` a camerei sale, Kitty d`du fru
liber am`r`ciunii. Pr`bu[it` pe pat, plnse mult timp,
cople[it` de disperare.

150

ALICIA THOMPSON

Cnd ie[i a doua zi din camera ei, doamna Stuart o anun]`


c` Grant \i rezervase un loc \n avionul care pleca la Nisa la
\nceputul dup`-amiezii.
- De unde [tie c` sunt la Londra? \ntreb` Kitty.
- Secretara lui a sunat \n diminea]a asta.
Grant o a[tepta la aeroport. Silieta lui \nalt` [i zvelt` se distingea cu u[urin]` \n mijlocul mul]imii.
|n ciuda disper`rii ei, trebui s` recunoasc` sincer c` era
mul]umit` s`-[i reg`seasc` tat`l [i zmbi cnd \l v`zu. Din
p`cate, bucuria a fost de scurt` durat`. O droaie de fotografi
\i surprinse \n plin` manifestare a sentimentelor [i-i mitralie
f`r` mil`. |n pofida protec]iei g`rzilor de corp ale lui Grant,
Kitty se sim]i \n pragul unei crize de nervi.
Urcnd \n ma[in`, \l fulger` cu privirea pe tat`l ei. Va
\n]elege oare \ntr-o zi c` nu trebuie s` te folose[ti de via]a particular` ca s`-]i asiguri cariera?
Grant nu p`ru s`-i remarce nici furia, nici extrema
oboseal`. F`r` s` se formalizeze de r`spunsurile ei laconice, el
vorbi pe larg despre calit`]ile ultimului s`u film.
Vila \mprumutat` de un prieten al tat`lui ei sem`na cu un
palat din O mie [i una de nop]i [i totodat` cu o fort`rea]`.
Ascuns` \n spatele unor ziduri \nalte care o ap`rau de priviri
indiscrete, era protejat` de un sistem electronic care trebuia
s` descurajeze ziari[tii cei mai \nr`i]i. |n interior, plafoane
\nalte de catedral`, sc`ri hollywoodiene, \n[iruiri ame]itoare
de \nc`peri... Totul exprima ostenta]ie [i prost gust. Probabil
c` proprietarul nici nu cuno[tea existen]a cuvntului farmec.
- Presupun c` vrei s` te odihne[ti pu]in \nainte de cin`, \i
spuse tat`l ei \n hol. Te duc la Capra de aur. Un loc unde
\ntlne[ti minuni gastronomice de neuitat.

REG~SIREA DRAGOSTEI

151

- Este \ntr-adev`r un loc pe care nu-l ui]i u[or, arunc` o


voce bine timbrat` din \naltul sc`rii.
Kitty [i Grant \[i ridicar` capul cu aceea[i mi[care.
O tn`r` femeie ro[cat`, \ncnt`toare [i foarte sumar
\mbr`cat`, cobora scara. Kitty o recunoscu imediat pe
\nso]itoarea lui Grant, Yolanda Simmons. Zmbetul lui Grant
disp`ru ca prin farmec.
- Ce faci aici?
Yolanda \i arunc` lui Kitty un zmbet ucig`tor.
- Am rezervat un tacm \n plus pentru masa ta din seara
asta. Nu am inten]ia s` fiu izgonit` \n planul doi, dragul meu.
- Spune-i adev`rul, \l som` Kitty pe tat`l ei.
- Nici vorb`, murmur` el cu glas sc`zut.
Intrigat`, Yolanda urm`rea de departe schimbul lor de
cuvinte. |n fa]a refuzului tat`lui ei, Kitty lu` ini]iativa.
- Grant este tat`l meu, domni[oar` Simmons. Departe de
mine inten]ia s` v` impun prezen]a mea \n seara aceasta, astfel
c` voi r`mne aici.
- Cum? izbucni Yolanda. |n tot acest timp, m-ai l`sat s`
cred....
Kitty o urm` pe camerist` [i-l l`s` pe tat`l ei s` se explice
cu Yolanda. |n definitiv, culegea ceea ce sem`nase.
Ajuns` \n camera ei, Kitty se a[tept` s`-l vad` ap`rnd pe
tat`l ei pentru o explica]ie furtunoas`, dar, \mpotriva oric`rei
a[tept`ri, el nu se ar`t`. Reu[ise oare s` potoleasc` furia
Yolandei? Se folosea ca nimeni altul de farmecul lui [i \nvingea
toate furiile feminine. Gndul acesta \i smulse un zmbet.
Nimic nu-l va schimba vreodat`.

152

ALICIA THOMPSON

La ora unsprezece, \nvins` de oboseal`, Kitty se culc` [i fix`


tavanul cu o privire absent`. Degeaba c`uta somnul...
Emo]iile prin care trecuse \n ultimele zile o h`r]uiau toate
deodat`.
Trebuia oare \ntr-adev`r s`-i repro[eze lui Jake furia lui? Nu
pl`tea oare pre]ul t`cerii ei?
De ce t`cuse? Ca s` \ntre]in` gelozia lui Jake, convins` c` se
va ata[a mai mult de ea? Jake detesta minciuna, chiar prin omisiune. Suferise prea mult din cauza minciunii mamei lui. El se
r`zbunase [i ea fugise... ca de obicei.
Kitty \[i imagin` reac]ia lui cnd va vedea ziarele a doua zi.
Va cere divor]ul, [i \nc` imediat... La aceast` perspectiv`, o
cuprinse o panic` de nest`pnit. Panic` [i \n acela[i timp
dorin]` violent`. |ncepu din nou s` plng` de putea sf[ia
orice inim`, \nct nu mai auzi b`t`ile la u[a ei.
- Am v`zut lumin`, \i explic` Grant intrnd. Dumnezeule,
Kitty, plngi! Am impresia c` ne \ntoarcem \n urm` cu opt ani.
Tn`ra femeie \[i [terse ochii cu dosul minii.
Grant se a[ez` \ntr-un fotoliu de lng` pat, cu un pahar de
coniac \n mn`.
- Mine voi face o declara]ie de pres`, o anun]` el. Gluma
aceasta a durat destul. Jocul s-a sfr[it.
- |ntr-adev`r, te-ai distrat pe spinarea mea, murmur`
Kitty. Yolanda s-a calmat pn` la urm`?
- Da, dar \n seara asta nu Yolanda m` intereseaz`, ci tu.
A[ vrea s` [tii c` e[ti singura persoan` la care ]in cu adev`rat,
Kitty. Acum, poveste[te-mi ce s-a \ntmplat \n Anglia.
- Nu vreau s` te plictisesc.
Ca \ntotdeauna, Grant asculta \nceputul apoi se plictisea
foarte repede.

REG~SIREA DRAGOSTEI

153

Cu toate acestea, Kitty se \n[ela. Pentru prima dat` \n via]a


lui, Grant \[i ascult` fiica f`r` s-o \ntrerup`.
Cu o surprindere care deveni curnd stupefac]ie, Grant afl`
de incendiu, de c`s`toria ei, de dezv`luirile Sophiei Tarrant. El
concluzion` pe un ton pu]in t`ios c` ar fi putut s`-l informeze
despre desf`[urarea evenimentelor.
- Pentru Dumnezeu, de ce n-ai spus c` sunt tat`l t`u?
Se auzi telefonul interior. Grant bomb`ni [i ridic` receptorul. Incapabil` s` urm`reasc` scurtul schimb de cuvinte \n
francez` \ntre tat`l ei [i portarul vilei, Kitty v`zu fa]a lui Grant
luminndu-se de un zmbet mali]ios.
- Ai o fa]` de speriat, zise el \nchiznd telefonul. Du-te la
baie [i re\mprosp`teaz`-te.
Kitty se supuse ca un copil. Apa rece \i d`du o senza]ie de
alinare [i o trecere rapid` a periei prin p`r sfr[i prin a o calma.
- Presupunnd c` urc` scara cu pa[i normali, so]ul t`u
n-ar trebui s` \ntrzie s`-[i fac` apari]ia, declar` Grant la
\ntoarcerea ei.
Kitty f`cu ochii mari, \ngrozit`.
- Po]i s` repe]i ce ai spus?
- Aproape l-a gtuit pe portar, relu` Grant cu o voce
amuzat`. Nu-i nevoie s` fii mare savant ca s` ghice[ti c` vine
s` te smulg` din ghearele monstrului care sunt. Pentru nimic
\n lume n-a[ pierde asta. De data asta, e rndul meu s` fiu
spectator \n primele rnduri.
Consternat`, Kitty se \ntreba \nc` ce s` fac` \n clipa cnd
Jake ap`ru \n u[a deschis`. |n prada unei furii cumplite, el se
opri \n prag.
Grant \l cercet` cu o privire nu lipsit` de admira]ie.

154

ALICIA THOMPSON

- |nainte de a merge mai departe, zise el, a[ vrea ca...


- Kitty este so]ia mea, i-o retez` Jake cu o voce t`ioas`. O
iau cu mine, dar \nainte de a pleca am inten]ia s`...
- A[tepta]i! Eu sunt tat`l lui Kitty, \i arunc` Grant.
Jake \ncremeni locului, uluit. |i examin` rnd pe rnd cu o
privire nesigur`.
- Nu remarca]i asem`narea? \ntreb` Grant. Totu[i, este
evident`.
- Este adev`rat, ad`ug` Kitty \n fa]a t`cerii lui Jake.
- M` preg`team s` anun] [tirea mine \n pres`, continu`
Grant ridicndu-se. A[ fi \ncntat s` ne cunoa[tem mai bine, dar
pic de somn, de aceea v` spun noapte bun`, copii. Certa]i-v`
toat` noaptea dac` vre]i, eu locuiesc \n cealalt` parte a vilei,
nu m` ve]i deranja.
Urm`rit cu privirea de un Jake \ncremenit, Grant \[i f`cu o
ie[ire demn` de cele mai bune roluri ale lui.
Jake se \ntoarse \ncet spre ea.
- Cum este posibil? \ntreb` el cu o voce tremurnd \nc`
de furie.
- Mama l-a cunoscut la Londra la \nceputul carierei lui.
Cnd i s-a propus un rol \ntr-un film la New York, n-a l`sat s`-i
scape ocazia [i i-a promis mamei c` \i trimite bani ca s`-l
urmeze... ceea ce n-a f`cut niciodat`.
Jake nu p`rea s` se fi calmat. Lund sticla de coniac, \[i
turn` un pahar pe care-l goli dintr-o \nghi]itur`.
- Mama [i-a ascuns sarcina ct mai mult timp posibil, dar
spre sfr[it a vrut s` se \ntoarc` la Mirsby. Prea trziu. A n`scut
pe drum, \ntr-un mic spital pr`p`dit. Na[terea s-a desf`[urat
prost [i, cnd bunicii mei au sosit \n grab`, ea murise. Grant a

REG~SIREA DRAGOSTEI

155

scris peste cteva luni bunicilor ca s` afle ve[ti despre ea. Ei


nu i-au r`spuns, dar au p`strat scrisoarea cu adresa notarului
s`u.
Urm` o nou` t`cere.
- {tiu c` ar fi trebuit s`-]i spun toate astea de mult, Jake,
dar spune ceva, te rog!
Jake izbunci.
- |]i dai seama ce am \ndurat eu? Dumnezeule, simt c`
\nnebunesc! Cnd l-am v`zut aici cu tine, \n camera ta, am
crezut c` o s`-l strng de gt \nainte s` te iau cu mine, de
bun`voie sau cu for]a.
Veni rndul lui Kitty s`-[i arate uimirea.
- Ce curs` de urm`rire, Dumnezeule! Te-am sc`pat de
pu]in la Londra. Menajera s-a dovedit \ncnt`tor de dr`gu]`.
Mi-a dat adresa casei cu o neobi[nuit` amabilitate. Am trecut
prin momente \ngrozitoare \n avion \ntrebndu-m` dac` vei
accepta s` m` urmezi, dac` m` mai voiai dup` ct de detestabil m` purtasem cu tine.
|i arunc` o privire rug`toare.
- Am fost violent, [tiu, dar voiam s` alegi, voiam s` te fac
s`-]i fie ru[ine, Kitty!
- Tu nu [tii de ce m-am dus s`-l caut pe Grant acum opt
ani, murmur` Kitty. N-am fugit, am fost alungat` de bunicii mei.
Jake tres`ri. O privi scrut`tor, cu o intensitate greu de
suportat.
- De ce?
- Eu... te-am min]it cnd am pretins c` nu sunt \ns`rcinat`. Nu [tiam ce s` fac, \ncotro s` m` \ndrept. M-au dat afar`
ca pe o ciumat` [i m-au trimis la Londra, cu adresa notarului
lui Grant.

156

ALICIA THOMPSON

La amintirea acestui co[mar, Kitty nu mai reu[i s`-[i


st`pneasc` lacrimile. Jake o lu` \n bra]e [i o strnse cu
putere murmurndu-i numele. |i [opti cuvinte lini[titoare, \i
acoperi fa]a cu o ploaie de s`rut`ri att de u[oare \nct ea se
potoli.
- Dumnezeule! Tu m` ap`rai cnd nu erai \nc` dect o
copil`, singur` \n fa]a...
- Dac` ai [ti ct de mult am dorit acel copil! Cnd am pierdut sarcina...
Vocea ei se frnse la aceast` amintire.
- N-am s`-mi iert niciodat` noaptea aceea, Kitty.
- N-a fost nici vina ta, nici a mea, a fost... via]a, dragostea.
- Pl`nuisem s` m` c`s`toresc cu tine imediat dup` terminarea studiilor, voiam s` te smulg acelor bunici care te
detestau. N-am meditat niciodat` la viitor f`r` s` m` gndesc
la tine.
- Mama ta mi-a povestit totul, murmur` Kitty. Nu-i nevoie
s` continui.
- {tii de ce am crezut-o? Pentru c` eram att de apropia]i
unul de cel`lalt. C`s`toria mea cu Liz n-a fost dect o \ncercare nenorocit` de a ne \ndep`rta unul de altul. Biata de ea,
ar fi meritat ceva mai bun. Cnd mama mi-a m`rturisit
adev`rul, m-am pr`bu[it \ntr-o disperare adnc`. Cel pu]in
dac` te-a[ fi pierdut din vina mea, dar... Te iubesc, Kitty, te
iubesc din ziua cnd te-am g`sit \n land`. Din prima clip` cnd
te-am v`zut la cimitir, am [tiut c` \nc` te iubesc, chiar mai
mult.
- De ce nu mi-ai spus adev`rul?
- Mi-a fost team` s` nu m` ridiculizezi. Am \ncercat s-o fac
la Grange House, dar tu ai refuzat s` m` ascul]i.

REG~SIREA DRAGOSTEI

157

- {i mie mi-a fost team`.


- Cnd ai acceptat s` te c`s`tore[ti cu mine, am crezut c`
nici un obstacol nu ne va mai desp`r]i vreodat`.
- Dac` nu ]i-am m`rturisit adev`rul despre mine [i Grant,
a fost de team` s` nu te pierd iar`[i. |ntr-un fel, gelozia ta m`
lini[tea.
Jake o strnse mai tare, gata s`-i taie respira]ia.
- Nu m-ai pierdut niciodat`, Kitty, niciodat`. N-a fost
dect Liz, pe care n-o iubeam. Femeile nu m` interesau. Nu
am dreptul s` fiu gelos pe ace[ti opt ani, dar gndul la to]i
aman]ii t`i m` f`cea s`-mi pierd min]ile. Acum, nu mai vreau
s` [tiu nimic despre via]a ta, viitorul conteaz`...
- N-a existat nici un alt b`rbat, Jake. Te-am iubit [i te voi
iubi mereu numai pe tine.
Jake puse st`pnire cu ardoare pe gura ei. C`l`uzit` de
nevoia imperioas` de a-i sim]i pielea sub degete, Kitty \[i strecur` mna sub c`ma[a lui.
- Opre[te-te, Kitty. N-am s` ajung niciodat` la cap`tul
explica]iilor dac` faci pe ispititoarea!
Kitty \[i retrase mna f`r` tragere de inim`, lundu-[i un
aer fals ascult`tor.
- Iarna trecut`, am mo[tenit-o pe bunica mea. Cum
Grange House r`mnea neocupat`, am \nceput s` m` gndesc
s-o r`scump`r. Cnd am aflat c` tu erai proprietarul, ideea c`
banii lui Maxwell serveau la \ntre]inerea propriet`]ii m-a \nfuriat \ngrozitor. O dat` mai mult, o s`-mi spui... Dac` vrei s`
evit`m alte rev`rs`ri de furie \n viitor, \]i sugerez s`-mi
m`rturise[ti imediat celelalte crime ale tale \nainte de a
\ngropa trecutul o dat` pentru totdeauna.

158

ALICIA THOMPSON

- Dac` ]ii neap`rat... Am o ma[in` Ferrari.


- De asta n-am s` m` plng! Oricum, atta timp ct voi tr`i
cu tine, n-o s` m` plng de nimic.
- Ce-ai spune de un bebelu[?
Jake f`cu ochii mari de uimire. Kitty izbucni \n rs.
- {tiu, nu suntem c`s`tori]i dect de dou` zile, dar nu
sunt foarte r`bd`toare.
- Cu att mai bine... nici eu nu sunt!
Acestea fiind zise, o \mbr`]i[` p`tima[. Uitar` \mpreun` tot
ce nu avea leg`tur` cu pasiunea lor.
***
Jake ie[i din baie cu bustul gol, avnd pe el doar un prosop
legat \n jurul mijlocului.
|n lumina soarelui-apune care p`trundea \n camer`, Kitty
se \ntinse lene[, admirnd corpul atletic al so]ului ei. Dup` un
an petrecut la Torbeck, se mutaser` la Grange House unde
locuiau de cteva luni. Jessie \[i desf`[ura acum activitatea
\ntr-o buc`t`rie sclipitoare. Ct \l privea pe Bob Creighton,
acesta continua s` se ocupe de \ntre]inerea propriet`]ii [i de
exploatarea agricol`, dar Jake desfiin]ase Colwell Holdings ca
s` administreze el \nsu[i averile lor reunite.
- Grant nu va sosi \nainte de ora nou`, murmur` Kitty cu
o voce plin` de sub\n]elesuri.
- Cum s`-i spunem noutatea? Ultima dat` a fost ct pe ce
s` fac` o criz` de inim` aflnd c` va fi bunic. Imaginea lui de
vedet` de cinema se \mpac` greu cu genul acesta de
publicitate.

REG~SIREA DRAGOSTEI

159

- {i dac` am boteza bebelu[ul Grant, ca s`-l \mbun`m?


- Va trebui s` fie b`iat! Oricum, o s` spun` c` ace[ti copii
sunt prea apropia]i unul de altul, Beth n-are dect [ase luni.
- N-avem dect s`-i spunem c` este vina lui. Trebuia s` ne
invite \ntr-o croazier` de vis \n Caraibe.
Jake se \ntinse lng` ea [i o s`rut` cu pasiune.
- Hmm... n-am nevoie de o schimbvare de clim` ca s` m`
simt foarte, foarte \ndr`gostit...
|n cele din urm`, Tina a divulgat noutatea la cin`.
- Doctorul i-a dat un nou bebelu[ mamei, \l anun]` ea cu
mndrie pe Grant.
Acesta \[i ridic` ochii spre cer, apoi \i privi pe cei doi cu un
aer sever.
- Ce-ar fi s` v` ag`]a]i de povestea cu barza? le suger` el,
ironic. Ar fi mai sigur dac` vre]i s` sc`pa]i de brfele satului.
Toat` lumea izbucni \n rs, \n timp ce Kitty [i Jake schimbau priviri complice \n care se ghiceau toat` dragostea [i
fericirea din lume.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și