Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

PROCES VERBAL
Potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 558/03.09.1998 si Regulamentului aprobat de SENAT in sedinta din ________.

Comisia de atribuire a burselor de la

FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA

propune acordarea de burse de

Bursa Master Studiu

in semestrul

Cuantumul bursei de

Nr.
crt

al anului universitar ______________,

urmatorilor studenti:

Bursa Master Studiu

este de _________

Numele si prenumele

Anul Grupa Credite

Puncte
Orfan
valorice
292

1 Cazan T.V. Diana

7941

30

2 Gomoi I. Lavinia Valentina

7941

30

292

3 Miron M.A. Andrada Mihaela

7941

30

292

4 Oelea M. Simona Gabriela

7941

30

296

5 Stelea GH. George Alex

7941

30

288

6 Munteanu M. Anca

7942

30

292

7 Veres L. Enik

7942

30

292

8 Gheorghi T. Marius - Petric

II

7933

30

292

9 Nanes D. Mircea

II

7933

30

293

Observatii

Da

APROBAT
Comisia de burse pe universitate:

Comisia de burse pe facultate:

Prof. dr. ing. Daniel MUNTEANU, Prorector - Preedinte

___________________________

Ing. Alina Mihaela POPESCU, Secretar ef universitate

___________________________

Ec. Iulia BANCIU, Contabil ef

___________________________

Ctlin GORAN, Student senator

___________________________

Attila PALFI, Student senator


Jr. Adrian MANEA, Membru
Jr. Doina CHELARU, Secretar

S-ar putea să vă placă și