Sunteți pe pagina 1din 31

Sarcina tehnic nr.

Mecanismul de acionare a malaxorului vertical

1 motor electric (ME);


2 transmisie prin curea trapezoidal (TD,transmisie deschis);
3 reductor cu roi dinate cilindrice (CIL);
4 cuplaj (C);
5 malaxor (OL, organ de lucru);
6 amestec.

Date pentru proiectare


Fora de traciune la band F t , kN
Viteza benzii v,m/s
Diametrul tamburului D,mm
Durata de exploatare L,ani

Varianta 6
1.4
0.9
320
7

BPM 093980 04 06 MC
Modh

document. Semnat
E l a b o r a t .P a t r a s c u I . .
Ver i f i c a t P o s t a r u G . .
T c o n t r.
Aprobat

Litera

Mecan i sm d e aci on are a


mal axoru l u i verti cal
(red u cto r ci l in d ri c)

Coala

Coli

UTM FIMCM
gr. IMCM-111

Cuprins
Introducere3
1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL MECANISMULUI DE
ACTIONARE....4
1.1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC..4
1.2 DETERMINAREA I DISTRIBUIREA RAPORTULUI TOTAL DE TRANSMITERE AL
MA.5
1.3 DETERMINAREA PARAMETRILOR CINEMATICI I DE FOR AI ARBORILOR MA.5
2. CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI..7
2.1. ALEGEREA MATERIALULUI ANGRENAJULUI SI DETERMINAREA TENSIUNILOR
LUI...7
2.2. DIMENSIONAREA ANGRENAJULUI CU ROI DINATE CILINDRICE..7
2.3. CALCULUL FORELOR N ANGRENAJ..10
2.4. CALCULUL DE VERIFICARE A ANGRENAJULUI....10
3. CALCULUL ARBORILOR...13
3.1. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE.13
3.2. CALCULUL DE DIMENSIONARE.13
3.2.1.ALEGEREA PREALABIL A RULMENILOR...13
3.2.2.ELABORAREA SCHIEI DE DIMENSIONARE...13
3.2.3.CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORELUI-PINION..16
3.2.4.CALCULUL DE DIMENSIONARE A ARBORELUI CONDUS....21
3.3. PROIECTAREA CONSTRUCTIV A ARBORELUI.26
4. CALCULUL RULMENILOR.26
4.1. DETERMINAREA DURATEI DE FUNCIONARE NECESAR PENTRU MA. ...27
4.2. DETERMINAREA CAPACITII DINAMICE PORTANTE NECESARE A
RULMENILOR...27
4.2.1.CAPACITATEA PORTANT DINAMICA NECESAR PENTRU RULMENIII
ARBORELUI PNION27
4.2.2.CAPACITATEA PORTANT DINAMICA NECESAR PENTRU RULMENII ARBORELUI
CONDUS28
4.3. ALEGEREA FINALA A RULMENILOR..28
5. PROIECTAREA CONSTRUCTIV A ROILOR DINTAE
CILINDRICE...29
6. CALCULUL ASAMBLARILOR PRIN PAN.30
6.1.CALCULUL ASAMBLRII PRIN PAN PENTRU ARBORELE-PINION....30
6.2.CALCULUL ASAMBLARII PRIN PANA PENTRU ARBORELE CONDUS.31
BIBLIOGRAFIE..33

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

Introducere
Evoluia cursului Organe de maini influeneaz considerabil asupra
progresul rapid al construciei de maini. Construcia de maini este o
ramur de baz n industrie. Nivelul su este unul din factorii de baz ce
stabilete dezvoltarea economiei statului, astfel ea necesit o permanen
dezvoltare i perfecionare prin introducerea metodelor exacte de
construcie, automatizarea, implementarea inovaiilor tehnice i
tehnologice.
Scopul producerii este satisfacerea nevoilor materiale i spirituale
ale societii.Proiectarea este activitatea tehnic i grafic, ce are ca scop
elaborarea ideii de proiectare i concretizarea imaginii grafice n
desenele de execuie.
Transmisia mecanic este realizat de transmisii cu funcia
transmiterii micrii de rotaie dintr-o parte n alta fr a modificarea
raportului dintre viteze i a modifica direcia modulului.Micarea de la un
element la altul se produce prin dou moduri: prin angrenare i prin
friciune.Dup forma roilor: cilindrice, conice, cu angrenaj melcat.
Reductorul are ca funcie micorarea vitezei unghiulare cu o
frecven de rotaie pentru a mri momentul de torsiune.

1.
ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC SI CALCULUL CINEMATIC AL
MECANISMULUI DE ACIONARE
1.1

Alegerea motorului electric

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

1.1.1 Determinm puterea necesar a organului de lucru ( OL) din cadrul mainii
proiectate P o l , [kW] :
Pol Ft vol ,
unde F t este fora de traciune OL, F t =1,4 [kN] ;
v o l viteza liniar a OL, v o l =0.9 [ m/s]

[ Sarcina de proiect ]

Pol 1.4 0.9 1.26 [kW]

1.1.2 Determinm randamentul orientativ al mecanismului de acionare (MA), ma :


3
ma curea cil rul
c ,

unde
curea - randamentul transmisiei prin curea trapezoidal,
acceptm curea = 0,96;
cil - randamentul angrenajului reductorului ( reductor cu roi dinate
cilindrice), acceptm cil =0,97;

rul - randamentul unei perechi de rulmeni, accept m rul 0,99 ;


c - randamentul cuplajului, acceptm c 0,98
[1, tab. 2.1, pag.12]

ma 0,96 0.97 0,993 0,98

0,89
.

1.1.3

Determinm puterea necesar pe arborele motorului electric (ME)


nec
Pme
, [ kW ] :
P
1.26
Pmenec ol
1.41[kW] .
ma 0.89

1.1.4 Determinm puterea nominal a ME - Pnom , [kW] .


n conformitate cu recomandrile [1,pag. 13] i n corespundere cu [1, tab. S3,
anexa2], acceptm n continuare Pnom 1,5 [kW].
1.1.5 Alegem prealabil tipul motorului electric.
Deoarece pentru Pnom 1,5 [kW] i corespunde mai multe tipuri de ME cu numr
diferit de turaii, n conformitate cu recomandrile [1, pag.13] i n corespundere cu
[1, tab. S3, anexa2], alegem prealabil urmtoarele dou motoare electrice:
Tabelul 1.1 C aracteristica tehnic pentru dou variante de ME alese prealabil.
Caracteristica tehnica
Varianta

Modelul ME

4AM90L6Y3

2
1.2

4AM80B4Y3

Puterea
nominala
Pnom , [kW]

Turatia
asincroima
n me , [min - 1 ]

Turatia
nominala
n nom , [min - 1 ]

1000

935

1500

1415

1.5

Determinarea i distribuirea raportului total de transmitere al MA.

1.2.1 Determinm turaia arborelui OL -

nol , [min - 1 ] :

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

60 10 3 v ol
nol
, unde:
Dol
vol este viteza OL, vol =0.9 [m/s] ;
Dol -diametrul tamburului , Dol =320 [mm]

nol

[Sarcina de proiect]

60 10 0.9
53.74 [min - 1 ] .
320
3

1.2.2 Determinm rapoartele de transmitere ale MA pentru ambele variante de ME ,


i ma1 i i ma 2 :

ima1

nnom1
935

17.39
nol
53.74

ima 2

nnom 2 1415

26.33 .
nol
53.74

1.2.3 Determinm rapoartele de transmitere ale treptelor MA:


ima i red itd

unde:

i red i

i td sunt rapoartele de transmitere ale reductorului i respectiv ale

transmisiei prin curea. n conformitate cu recomandrile [1, pag. 14] i n


corespundere cu [1, tab. 2.2, pag. 15] acceptm i r e d =5.0.
Din relaia de mai sus determinm valorile i td 1 , i td 2 pentru cele dou variante
propuse:
i
i
17.39
26.33
itd 1 ma1
3.47
itd 2 ma 2
5.26 ,
ired
5
ired
5
Deoarece valoarea i td 2 depete valoarea maxim recomandat pentru cazul
transmisiei prin curea, n corespundere cu [1,tab. 2.2 pag. 15], acceptm
prima variant a motorului electric.
Astfel, n final, alegem motorul electric 4AM90L6Y3 , (P n o m =1.5 [kW] ;
n n o m =935 [min - 1 ] ); rapoartele de transmitere:
i red =5,0
reductorul cilindric
itd =3,5
transmisia prin curea
ima =17.4
mecanismul de actionare

1.3

Determinarea parametrilor cinematici si de for ai arborilor MA.


n corespundere cu schema cinematic a MA [sarcina de proiectare] pentru
calculul cinematic vom avea urmtoarea schem de calcul:

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

Parametrul

Arbore

Motor electricTransmitere deschisReductorCuplajOrgan de lucru.


Prezentm un rspuns tabelar pentru acest calcul (tab. 1.2)
Consecutivitatea legturii mecanismului de acionare
conform schemei cinematice.
Mot or el ect ri cTran sm i t ere desch i sredu ct orcu pl aj organ de
l u cru

metdredcol

Puterea P,[kW]

me
I

P1 Pme curea
rul 1.41 0,96

0.99

1.34

Viteza unghiular ,[s - 1 ]


T, [Nm]

Momentul de tosiune

Turaia n,[min - 1 ]

Pme Pmenec 1.41

II

P2 P1 cil
cil 1.34 0,97

0.99

1.28

ol

Pol P2 c
rul 1.28 0,98
0.99

1.24

me
nnom 935
I

nom

nnom 935

267.1
itd
3.5
n
267.1
n2 1
53.42
ired
5
n1

II

n nom 935

97.9
30
30

n1 267.1

27.9
30
30
n 2 53.42
2

5.5
30
30

ol

ol 2 5.5

nol n2 53.42
me
Tnom
I

Pme 103 1.41103

14.4
nom
97.9

T1

II

P1 103 1.34 103

48
1
27.9

T2

P2 103 1.28 103

232.7
2
5.5

Tol

Pol 103 1.24 103

225.4
ol
5.5

ol

Tabelul 1.2 Parametrii cinematici i de for ai MA


2

CALCULUL DE PROIECT AL ANGRENAJULUI REDUCTORULUI.

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

2.1
Alegerea materialului angrenajului i determinarea tensiunilor
admisibile.
2.1.1 Alegerea materialului, roilor dinate, a duritii i tratamentului termic.
Alegerea materialului, tratamentului termic i a durittii perechii de roi care
angreneaz, poate fi efectuat conform recomandrilor din [1, tab. 3.2, pag. 18],
iar proprietile mecanice ale materialului ales - [1, tab. 3.3, pag. 19]
Conform acestor recomandri alegem marca oelului pentru fabricarea
pinionului i roii dinate oel 40X, duritatea - 350 HB 1
Diferena duritilor medii HB 1 m e d HB 2 m e d = 20...50.
Proprietile mecanice ale oelului 40X vor fi:
duritatea: 269...302 HB 1 ;
tratamentul termic:
clire;
dimensiunile limit ale semifabricatului: D l i m 125 [mm] ;
Determinm duritatea medie a dinilor pinionului i roii dinate:
pinion
HB 1 m e d =(HB m i n + HB m a x )/2 = (269+302)/2 = 285,5;
roat
HB 2 m e d =285- ( 2050) 250,0
2.1.2 Determinm tensiunile admisibile de contact pentru pinion [ ] H 1 i roata
[ ] H 2 , [N/mm 2 ] conform [ 1, tab. 3.2, pag. 18 ]:
pinion -[ ] H 1 =1,8 HB 1 m e d +67 = 1,8 285,5 +67 = 580,9 [ N/mm 2 ];
roat -[ ] H 2 =1,8 HB 2 m e d +67 = 1,8 250,0 +67 = 517,0 [ N/mm 2 ];
2.1.3 Determinm tensiunile admisibile de ncovoiere pentru pinion [ ] F 1 i roat
[ ] F 2 , [ N/mm 2 ] conform [1, tab. 3.2, pag. 18]:
pinion -[ ] F 1 =1,03 HB 1 m e d = 1,03 285,5 = 293,91 [ N/mm 2 ];
roat -[ ] F 2 =1,03 HB 2 m e d = 1,03 250,0 = 257,5 [ N/mm 2 ];
Deoarece transmisia este reversibil, [ ] F se micoreaz cu 25% [1, pag. 19]:
pinion -[ ] F 1 =0,75 293,91 = 220,43 [ N/mm 2 ];
roat - [ ] F 2 =0,75 257,5 =193,13 [ N/mm 2 ].
2.1.4 Prezentm un rspuns tabelar pentru acest calcul:

Tabelul 2.1 - Caracteristicile, mecanice ale materialului transmisiei.


Elementul
transmisiei

Marca
oelului

Dlim,
[mm]

Tratament
termic

HB 1 m e d
HB 2 m e d

1.Pinion
2. Roata dinat

2.2

40X

125

Clire

[ ]H

[ ]F

[ N/mm 2 ]

285,5

580,9

220,43

250

517,0

193,13

Dimensionarea angrenajului cu roi dinate cilindrice

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

2.2.1 Determinm distana dintre axe aw ,[mm]:

a w K a ired 1 3
unde:

T2 10 3

2
a ired
H 2
2

K H ,

K a este coeficientul distanei dintre axe, acceptm K a 43,0 ;


a - coeficientul limii coroanei danturate, acceptm a 0,32 ;
K H - coeficientul neuniformitii distribuirii sarcinii pe lungimea dintelui,
acceptm K H 1,0 ;
[1, pag. 22]

ired - raportul de transmitere al reductorului, ired 5 ;

[vezi p.1.2.3, pag.4]


T2 - momentul de torsiune, care acioneaz asupra arborelui condus al
reductorului, T2 232.7 [Nm] ;
[ tab. 1.2, pag.5 ]
H 2 - tensiunea admisibil de contact a materialului roii dinate,
H 2 517,0 [N/mm 2 ] ;
[tab.2.1 pag.6]
aw 43(4 1) 3

232.7 103
1, 0 121.26 [mm] .
0,32 52
517, 02

Conform irului de numere normale [1, tab. S1, anexa 2], acceptm aw 125, 0 [mm] .
2.2.2 Determinm modulul de angrenare m, [mm] :
2 K mT2 10 3
m
,
d 2 b2 F 2
unde:
K m este coeficientul de modul, acceptm K m 5,8 ;
[1, pag.22]
d 2 ,[mm] diametrul de divizare a roii:
2a i
2 125
5
d 2 w red
208 [mm] ;
ired 1
5 1
b2 ,[mm] limea coroanei danturate a roii, care se determin din relaia:
b2 a aw 0,32 125,
0 40 [mm]
Conform irului de numere normale [1, tab.S1, anexa2] ,acceptm b2 40 [mm] .
F 2 - tensiunea admisibil de ncovoiere a roii dinate, F 2 193,13 [N/mm 2 ]
[tab.2.1 pag.6]
3
2 5,8 232.7 10

m
1.67 [mm] .
208 40 193,13

Acceptm modulul m 2, 0 [mm].


[1, tab.41, pag.23]
2.2.3 Determinm unghiul de nclinare ai dinilor min :
3,5 m
3,5 2, 0
o
min arcsin
arcsin
10.07 .
40

b2
2.2.4 Determinm numrul sumar de dini ai pinionului i roii dinate, Z :
z z1 z2 (2aw cos min ) / m (2 120, 0 cos10, 07o) / 2.0 122.5 [dinti] .
Acceptm Z 123 [dini] .
2.2.5 Precizm valoarea real a unghiului de nclinare a dinilor:

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

z m
123 2, 0
arccos
10.26o .
2aw
2 125, 0
2.2.6 Determinm numrul de dini ai pinionului, z1 :
z
123
z1
20.5 [dinti] .
1 ired 1 5, 0
Acceptm z1 21 [dini] .

arccos

2.2.7 Determinm numrul de dini ai roii dinate, z 2 :


z2 z z1 123 21 102 [dinti]
Acceptm z2 102 [dinti] .
2.2.8Determinm raportul de transmitere real ireal i verificm abaterea i faa de
raportul de transmitere ales iniial ired :
z 123
ireal 2
4.85 ;
z1 21
i i
4.85 5
i real red 100% 4%; i
100%

2.8% .
ired
5
2.2.9 Determinm valoarea real a distanei dintre axe a w ,[mm] :
z z m 21 102 2, 0 125.5
aw 1 2
[mm] .
2 cos
2 cos10.26o
2.2.10
Determinarea parametrilor geometrici de baz ai transmisiei.

Tabelul 2.2 Parametri geometrici de baz ai angrenajului cilindric [mm]


Parametru

Pinion

d1

Diametrul

Divizare

Roata

m z1
2, 0 21

42.8
cos cos10.26

d2

m z2 2, 0 102

208.2
cos cos10.26

d a1 d1 2m 42.8 2 2, 0 46.8

d a 2 d 2 2m 208.2 2 2, 0 212.2

Interior

d f 1 d1 2, 4m 42.8 2, 4 2, 0 38

d f 2 d 2 2, 4m 208.2 2, 4 2,0 203.4

Limea
coroanei
danturate

b1 b1 (2...4)mm 40, 0 4 44

b2 40

Exterior

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

Figura 2.1 Parametri de baz ai angrenajului cu roi dinate cilindrice


2.3
Calculul forelor n angrenaj
Fora tangenial :
pinion - Ft1 Ft 2 ;
2 T2 10
3 2 232.7 10
3

2235 [N] .
roat - Ft 2
d2
208.2
Fora radial :
pinion - Fr1 Fr 2 ;
tg
0,36
2235
821 [N] .
roat - Fr 2 Ft 2
cos
cos10.26o
Fora axial:
pinion - Fa1 Fa 2 ;
tg10.26o 404 [N] .
roat - Fa 2 Ft 2 tg 2235

Figura 2.2 Forele n


angrenajul cilindric cu dini
nclinai

2.4
Calculul de verificare a angrenajului
2.4.1 Verificm distana dintre axe a w ,[mm] :
d d 2 42.8 208.2 125.5 [mm] .
aw 1
2
2
2.4.2 Verificm tensiunea de contact H 2 ,[N/mm 2 ] :
H K Ft 2 ired 1 K H K H K Hv H ,
d 2 b2
unde:
K este un coeficient complex, acceptm K 376 ;
Ft 2 - fora tangenial din angrenaj, Ft 2 2235 [N] ;

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

[1, pag.27]
[p. 2.3, pag.9]
Coala

10

- coeficientul distribuirii sarcinii ntre dini. Determinm prealabil viteza


periferic a roii dinate v ,[m/s] :
w d
5.5 208.2
v2 2 32
0.57 [m/s] .
2 10
2 10
3
Stabilim treapta a 9-a de precizie pentru angrenajul proiectat [1, tab. 4.4, pag, 28] si
acceptm K H 1,10 ;
[1, fig. 4.2, pag.29]
K Hv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptm K H 1,01 ;
[1, tab.4.4, pag.28]
2
K
Mrimile T2 ,[N,m] ; H ,[N/mm ] ;
H ; d 2 ,[mm] ; b2 , [mm] ; ired - [p.2.2.1, pag.
1
7]; w2 , [s ] viteza unghiular a arborelui condus [tab. 1.2, pag, 5].
K H

2235 5 1
1,10
1,0 1,01 488.8
[N/mm 2 ] .
208.2 40

Aa cum H 2 <
H 2 , iar aceast suprasarcina nu depeste 10%, putem trece la
urmtoarea etap a calculului de verificare.
2.4.3 Verificm tensiunile de ncovoiere a dinilor F ,[N/mm 2 ] :
F 2 F 2 Ft 2 K F K F K Fv F 2 ;
b2 m
F 1 F 2 F 1 / F 2 F 1 ,
unde:
m , [mm] este modulul angrenrii;
b2 , [mm] limea coroanei dinate a roii;
Ft , [N] fora tangenial din angrenaj [tab.2.2 i p.2.3];
K F - coeficientul distribuirii sarcinii ntre dini,
acceptm K F 1,0 ;
[1, tab.
K
4.4,pag.30]
F - coeficientul distribuirii neuniforme a sarcinii pe lungimea
dintelui,
acceptm K F 1,0 ;
K Fv - coeficientul sarcinii dinamice, acceptm K Fv 1,04 ;
[1, pag.29]
[1, tab.4.4,
pag.28]
F 1 si F 2 - coeficienii de form ai dinilor pinionului i
roii dinate, care se
determin n dependent de numrul de dini
z
si
z
echivaleni v1
v2 :
z1
21
z2
102
zv1

22.3 ;
zv 2

106.25 .
3
3
o
2
2
cos cos 10.26
cos cos 10.26o
Deci acceptm F 1 3,98 i F 2 3,60 ;
[1, tab.4.7, pag.30]
- coeficientul ce ine de cont de nclinarea dinilor,
1 o /140o 1 10.26o /140o 0.92 ;
F 1 si F 2 - tensiunile admisibile de ncovoiere ale pinionului i roii dinate,
[N/mm 2 ] .
[tab.2.1, pag.5]
2235
F 2 3, 60 0,92
1,0 1,0 1, 04
92.2
[N/mm 2 ] ;
40 2.0
92.2 3,98
F1
101.9 [N/mm 2 ] .
3, 6

H 2 376

2.4.4 Prezentm un rspuns tabelar pentru acest calcul:

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

11

Tabelul 2.3 Rezultatele calculului de dimensionare a angrenajului cu roi dinate


cilindrice.

C alculul de dimensionare a angrenajului


Parametrul

Valoarea

Distana dintre axe


a w [mm]
Forma dintelui

125,0

Modulul

10,26

44,0
40,0

21

z1
z2

m ,[mm]

Diametrul cercului de
divizare:
d1
pinion,
d2
roata,
Diametrul cercului
exterior:
d a1
pinion,
d a2
roata,
Diametrul cercului
interior:
d f1
pinion,
df2
roata,

nclinat

Unghiul de inclinare a
dintelui,
Limea coroanei
dinate,[mm]:
b1
pinion,
b2
roata,
Numrul de dini:
pinion,
roata,

Parametrul

102

Valoarea
2,0

42.8
208.2
3
C

46.8
212.2
38
203.2

Calculul de verificare a angrenajului


Parametrul

Valori admisibile

Valori calculate

Nota

517,0

488.8

-5%

220,43

101.9

-54%

193,13

92.2

-52%

Tensiunile de contact
H 2 ,[N/mm 2 ]
F2
Tensiunile de
ncovoiere,
F2
[N/mm 2 ]

ALCULUL ARBORILOR

3.1

Calculul de predimensionare
Din condiia de rezisten la rsucire i n conformitate cu recomandrile [1,
pag.55] determinm prealabil diametrele minime ale arborilor:
Tabelul 3.1 Determinarea prealabil a diametrelor arborilor,[mm] .
Arbore - pinion
Arboreal rotii dintate
d1 p

T1 103
48 103
3
27.14 [mm]
0, 2
0.2 12,
0

d1a

T2 103
232.7 103
3
38.7 [mm]
0, 2
0.2 20, 0

Acceptam d1a 40, 0 [mm]


Acceptam d1 p 30, 0 [mm]
unde: T1 si T2 ,[N/mm 2 ] tensiunea admisibil la rsucire [tab.1.2];
k 12...20 [N/mm 2 ] tensiunea admisibil la rsucire [1, pag.55]

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

12

3.2
Calculul de dimensionare
3.2.1 Alegerea prelabil a rulmenilor
n conformitate cu recomandrile [1, tab. 6.1, pag. 57] alegem prealabil urmtorii
rulmeni [1, tab. S5, anexa 2]:
Tabelul 3.2 Alegerea prealabil a rulmenilor
Schema rulmentului
(GOST 831-75)

Dimensiunile, mm
Simbolizarea

36206

30

62

16

12
36209

40

80

18

3.2.2 Elaborarea schiei de dimensionare a reductorului cilindric


n corespundere cu schema cinematic a reductorului cilindric [sarcina tehnica]
elaborm schia acestuia, lund n consideraie recomandrile [1, pag. 58 - 65].
Efectund msurarile (calculele) corespunztoare pe schia elaborat a reductorului
(fig.3.1, a si b), determinm valorile distanelor ntre reazeme, necesare pentru
calculul arborilor:
l L 2a [mm] ,
unde:
a ,[mm] este distana de la partea frontal a rulmentului pn la punctul de aplicare
a reaciunilor, care se determin din relaia:
dD

a 0.5 B
tg ,
2

valorile d , D , B si

sunt prezentate in tab. 3.2

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

13

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

14

Figura 3.1 - Schia reductorului cilindric


Deci pentru arborele-pinion i arborele condus vom avea urmtoarele valori ale
distanelor de aplicare a reaciunilor:
30 62
40 80

a p 0,5 16
tg12o 13 [mm] aa 0,5 18
tg12o 15 [mm] .
2
2

Astfel,
l p L p 2a p 96 2 13 70 [mm]
la La 2aa 100 2 15 70 [mm]

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

15

3.2.3 Calculul de dimensionare a arborelui-pinion


Date iniiale :
d1 42.8 [mm] diametrul cercului de divizare;
[tab.2.3, pag.11]
Fa 404 [N] , Ft 2235 [N] , Fr 821 [N] forele n angrenaj;
[pag.9]
l p 70, 0 [mm] distana de aplicare a reaciunilor n reazeme.[pag.14]

Figura 3.2 Schema de calcul a arborelui-pinion


3.2.3.1 Determinm forele de reaciune n reazemele A i B (fig. 3.2).
Planul vertical ( YOZ)
M AV 0 RBv l1 p l 2 p Fr l1 p Fa

d1
0 R Bv
2

Fr l1 p Fa
l1 p l 2 p

d1
2 ,

42.8
821 35, 0 404
2 287 [N]
RBv
70
M Bv 0 R Av l1 p l 2 p Fr l 2 p Fa

d1
0 R Av
2

Fr l 2 p Fa
l1 p l 2 p

d1
2 ,

42.8
821 35, 0 404
2 534 [N]
RAv
70

534 821 287 0


Verificare: v
Av
r
Bv
Planul orizontal ( XOZ)
M AO 0 RBo l1 p l2 p Ft l1 p 0 RBo

RBo

Ft l1 p
l1 p l2 p

2235 35, 0
1117.5 [N]
70, 0

M BO 0 R Ao l1 p l2 p Ft l 2 p 0 R Ao

Ft l2 p
l1 p l2 p

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

16

2235 35, 0
1117.5 [N]
70, 0
Verificare: Fo 0 RAo Ft RBo 0 1117.5 2235 1117.5 0
Reaciunile sumare n reazemele A si B vor fi:
RAo

2
2
RA RAo
RAv
1117.52 5342 1238 [N] ,
2
2
RB RBo
RBv
1117.52 287 2 1154 [N] ,

3.2.3.2 Construirea diagramelor momentelor ncovoietoare (fig. 3.3), [Nm] .


Planul vertical ( YOZ)
Sectorul I 0<Z I <l 1 p
Qv RAv 534 [N] .
M iV 0 RAv Z1 M v 0 M v RAv Z1 .

Pentru Z I 0 , M v (0) RAv 0 0 ;


Pentru Z I l1 p ,
M v (l1 p ) RAv l1 p 534 0, 035 18.6 [Nm] .
Sectorul II l 1 p <Z I I <(l 1 p + l 2 p )
Qv RAv Fr 534 821 287 [N] .
M iV 0 R Av Z II Fr ( Z II l1 p ) Fa

d1
Mv 0
2

d
M v R Av Z II Fr ( Z II l1 p ) Fa 1 .
2

M v (l1 p ) RAv l1 p Fr (l1 p


Pentru Z II (l1 p l 2 p ) ,

Pentru Z II l1 p ,
d
0.0428
l1 p ) Fa 1 534
0, 035 404

2
2

d
M v (l1 p l2 p ) RAv (l1 p l2 p ) Fr l2 p Fa 1
2
0.0428
404
0
2
Planul orizontal ( XOZ)

9.9
[Nm] ;

534
(0,
035 0,035) 821
0,
035

Sectorul I 0<Z I <l 1 p


QO RAo 1117.5 [N] .
M iO 0 R Ao Z 1 M o 0 M o R Ao Z 1 .

Pentru Z I 0 , M o (0) R Ao 0 0 ;
Pentru Z I l1 p ,

M o (l1 p ) RAo l1 p 1117.5 0, 035 39.1 [Nm] ;

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

17

Sectorul II l 1 p <Z I I <(l 1 p + l 2 p )


Qo RAO Ft 1117.5 2235 1117.5 [N] .
M iO 0 R Ao Z II Ft ( Z II l1 p ) M o 0
M o R Ao Z II Ft ( Z II l1 p ).

Pentru Z II l1 p ,
M o (l1 p ) RAo l1 p Ft (l1 p l1 p ) 1117.5 0, 035 2235 0 39.1
[Nm] ;
Pentru Z II (l1 p l 2 p ) ,
M o (l1 p l2 p ) RAo (l1 p l2 p ) Ft
l2 p 1117.5

(0,
035 0,
035) 2235

0,035 0
3.2.3.3 Determinm momentul de ncovoiere rezultant (fig. 3.3) n seciunile
caracteristice ale arborelui (1...3) M rez ,[Nm] n conformitate cu relaia:
M rez M o2 M v2 ,
M rez 1 M rez 3

M o21 M v21

M o23 M v23 0 ;

M rez 2 M o22 M v22 39.12 18.62 43.2 [Nm] ;


2 M o22 M v22 39.12 9.92 40.3 [Nm] .
M rez
3.2.3.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arborele-pinion, care
este egala cu T1 48 [Nm] si acioneaz pe poriunea arborelui de la intrare pn la
locul fixrii roii dinate (fig. 3.3).
3.2.3.5 Determinm i construim diagrama momentelor de ncovoiere echivalente
(fig. 3.3) n seciunile caracteristice (1...3) M ech , [Nm] :
2
M ech M rez
(0,75 T ) 2 ,
2
2
M ech1 M rez
0 (0,75 48) 2 36 [Nm] ;
1 (0,75 T1 )

2
2
M ech 2 M rez
43.22 (0, 75 48) 2 56.2 [Nm] ;
2 (0, 75 T2 )
2
2
2 M rez
M ech
40.32 (0, 75 48) 2
2 (0, 75 T2 )

M ech 3

54 [Nm] ;

2
2
M rez
0
3 (0,75 T3 )

3.2.3.6 Verificm diametrul arborelui-pinion n seciunea cea mai solicitat.


Conform momentului echivalent de ncovoiere maxim, precizm valoarea
diametrului n seciunea critic a arborelui din condiia de rezistent la ncovoiere:
d 3

M ech 10 3
,[mm]
0,1 i

unde: i este tensiunea admisibil la ncovoiere. n conformitate cu ciclul de


funcionare pulsator , acceptm i 75,0 [N/mm 2 ] ;
[1, tab.S2, anexa 2]
M ech - momentul echivalent la ncovoiere n seciunea cea mai solicitat care
corespunde valorii maxime M ech 2 56.2 [Nm] .
Deci, pentru seciunea 2 (valoare diametrului determinat prealabil pentru acest
sector corespunde d 1 p 30 [mm] [tab.3.1, pag.12]) vom avea:
d1p

M ech 2 103
48 103
3

19.56 [mm] d1 p 30, 0 [mm] >19.56[mm] .


0,1 i
0,1 75, 0

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

18

Condiia se respect. n acelai timp, n conformitate cu recomandrile [1, pag. 76],


diametrul arborelui-pinion d1 p [mm] trebuie majorat cu cca 5%.
Deoarece n construcia arborelui-pinion d1p ,[mm] va corespunde treptei arborelui
sub rulment i garnitur, acesta se precizeaz n conformitate cu diametrul inelului
interior al rulmentului. Astfel, conform [1, tab. S5, anexa 2] acceptm d 2 p 25, 0
[mm]

3.2.4 Calculul de dimensionare a arborelui condus


Date initiale :
d 2 208.2 [mm] diametrul cercului de divizare;
Fa 404 [N] , Ft 2235 [N] , Fr 821 [N] forele n angrenaj;
la 70, 0 [mm] distana de aplicare a reaciunilor.

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

[tab.2.3, pag.12]
[pag.11]
[pag.14]
Coala

19

Figura 3.4Schita de calcul a arborelui condus

3.2.4.1 Determinm forele de reaciune n reazeme (fig. 3.4).


Planul vertical ( YOZ)
M CV

d
0 RDv l1a l2 a Fr l1a Fa 2 0 RDv
2
208.2
821 35, 0 404
2 1011 [N]
RDv
70

Fr l1a Fa
l1a l2 a

d2
2 ,

d
Fr l2 a Fa 2
d2
2 ,
M Dv 0 RDv l1a l2 a Fr l2 a Fa 0 RCv
2
l1a l2 a
208.2
82135, 0 404
2 190 [N]
RCv
70
Verificare: Fv 0 RCv Fr RDv 0 190 821 1011 0

Planul orizontal ( XOZ)


M CO 0 RDo l1a l2 a Ft l1a 0 RDo

RDo

2235 35, 0
1117.5 [N]
70

M DO 0 RCo l1a l2 a Ft l2 a 0 RCo

RCo

Verificare: Fo 0 RCo Ft RDo

Ft l1a
,
l1a l2 a

Ft l2 a
,
l1a l2 a

2235 35, 0
1117.5 [N]
70
0 1117.5 2235 1117.5 0

Rezultantele reaciunilor vor fi:


2
2
RC RCo
RCv
1117.52 1902 1133 [N] ,
2
2
RD RDo
RDv
1117.52 10112 1507 [N] ,

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

20

3.2.4.2 Construirea diagramelor momentelor ncovoietoare (fig. 3.4), [Nm] .


Planul vertical ( YOZ)
Sectorul I 0<Z I <l 1 a
Qv RCv 190 [N] .
M iV 0 RCv Z1 M v 0 M v RCv Z1 .

Pentru Z I 0 , M v (0) RCv 0 0 ;


Pentru Z I l1a ,
M v (l1a ) RCv l1a 190 0, 035 6.6 [Nm] .
Sectorul II l 1 a <Z I I <(l 1 a + l 2 a )
Qv RCv Fr 190 821 1011 [N] .
M iV 0 RCv Z II Fr ( Z II l1a ) Fa
M v RCv Z II Fr ( Z II l1a ) Fa

M v (l1a ) RCv l Fr (l1a


Pentru Z II (l1a l2 a ) ,

Pentru Z II l1a ,
d
0, 2082
l1a ) Fa 2 190
0, 035 404

2
2

d
M v (l1a l2 a ) RCv (l1a l2 a ) Fr
l2 a Fa 2
2
0, 2082
404
0
2

d2
Mv 0
2

d2
.
2

35.4
[Nm] ;

190
(0,
035 0,035) 821
0,
035

Planul orizontal ( XOZ)


Sectorul I 0<Z I <l 1 a
QO RCo 1117.5 [N] .
M iO 0 RCo Z1 M o 0 M o RCo Z1 .

Pentru Z I 0 , M o (0) RCo 0 0 ;


Pentru Z I l1a ,

M o (l1a ) RCo l1a 1117.5 0, 035 39.1 [Nm] ;

Sectorul II l 1 a <Z I I <(l 1 a + l 2 a )


Qo RCO Ft 1117.5 2235 1117.5 [N] .
M iO 0 RCo Z II Ft ( Z II l1a ) M o 0
M o RCo Z II Ft ( Z II l1a ).

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

21

Pentru Z II l1a ,
M o (l1a ) RCo l1a Fr (l1a l1a ) 1117.5 0, 035 0 39.1 [Nm] ;
Pentru Z II (l1a l2 a ) ,
M o (l1a l2 a ) RCo (l1a l2 a ) Ft
l2 a 1117.5 (0,
035 0,
035) 2235

0,035 0
3.2.4.3 Determin m momentul de ncovoiere rezultant (fig. 3.5) n seciunile
caracteristice ale arborelui (1...3) M rez ,[Nm] n conformitate cu relaia:
M rez M o2 M v2 ,
M rez 1 M rez 3

M o21 M v21

M o23 M v23 0 ;

M rez 2 M o22 M v22 39.12 6.62 39.61 [Nm] ;


2 M o22 M v22 39.12 35.42 52.7 [Nm] .
M rez
3.2.4.4 Construim diagrama momentului de torsiune pentru arborele codus, care
este egal cu T2 232.7 [Nm] i acioneaz de la locul fixrii roii dinate cilindrice
n direcia ieirii fluxului de putere (fig. 3.5).
3.2.4.5 Determinm si construim diagrama momentelor de ncovoiere echivalente
(fig. 3.5) n seciunile caracteristice (1...3) M ech ,[Nm] din relaia:
2
M ech M rez
(0,75 T ) 2 ,
M ech1

2
2
M rez
0;
1 (0,75 T1 )

2
2
M ech 2 M rez
39.62 (0, 75 232.7) 2
2 (0, 75 T2 )

178.9 [Nm] ;

2
2
2 M rez
M ech
52.7 2 (0, 75 232.7) 2 182.2 [Nm] ;
2 (0, 75 T2 )
2
2
M ech 3 M rez
0 (0, 75 232.2) 2
3 (0, 75 T3 )

174.5 [Nm] .

3.2.3.7 Verificm diametrul arborelui n seciunea cea mai solicitat.


Conform momentului echivalent de ncovoiere maxim, precizm valoarea
diametrului n seciunea critic a arborelui din condiia de rezisten la ncovoiere:
d 3

M ech 10 3
,[mm]
0,1 i

unde: i este tensiunea admisibil la ncovoiere. n conformitate cu ciclul de


funcionare pulsator , acceptm i 75,0 [N/mm 2 ] ;
[1, tab.S2, anexa 2]
M ech - momentul echivalent la ncovoiere n seciunea cea mai solicitat care
corespunde valorii maxime M ech 2 182.2 [Nm] .
Deci, pentru seciunea 2 (valoare diametrului determinat prealabil pentru acest
sector corespunde d1a 40, 0 [mm] [tab.3.1, pag.11]) vom avea:
d1a

M ech 2 103
182.2 103
3
28.96 [mm] d1a 40, 0 [mm] >28.96[mm] .
0,1 i
0,1 75, 0

Condiia se respect. n acelai timp, n conformitate cu recomandrile [1, pag. 76],


diametrul arborelui-pinion d1a ,[mm] trebiue majorat cu cca 10%.
Deoarece n construcia arborelui-pinion d1a ,[mm] va corespunde treptei arborelui
sub rulment i garnitur, acesta se precizeaz n conformitate cu diametrul inelului
interior al rulmentului. Astfel, conform [1, tab. S5, anexa 2] acceptm d 2 a 35, 0
[mm] (fig.3.6).

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

22

3.3
Proiectarea constructiv a arborilor
Calculul final de dimensionare are ca scop determinarea dimensiunilor geometrice
ale fiecarei trepte n conformitate cu recomandrile [1, tab.6.2, pag.78]
Tabelul 3.3 Determinarea dimensiunilor arborilor [mm]
Arborele-pinion
Arboreal condos
Treapta arborelui
(fig.3.6, a)
(fig.3.6, b)

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

23

I-a
sub pinion
sau sub
roata dinat
II - a
sub rulmenti
si garbitura
III - a
sub un
element al
transmisiei
deschise
IV - a
umrul de
sprijin
pentru roile
dandurate

d1

d1 p d 2 p 3, 2 r 25 3, 2 1,5
d1a d 2 a 3, 2 r 35 3, 2 2, 0
29.8, acceptam d1 p 30, 0

l1

l1 se determin graphic

d 2 p d 4 p 25, 0

d2
l2

41.4 acceptam d1a 40, 0


d 2 a d 4 a 35, 0
(pag. 22)

(pag. 18)

l 2 se precizeaz grafic; l 4 B (unde B-limea rulmentului)

d3 p d 2 p 2t 25 2 2, 2

d3a d 2 a 2t 35 2 2,5

20.6, acceptam d3 p 20, 0

30, 0; acceptam d3a 30, 0

l3

n conformitate cu
[1, tab.S10, anexa 2],
acceptm l3 p 36,0

d5

Nu se construiete

n conformitate cu
[1, tab.S10, anexa 2],
acceptm l3a 58,0
d5 a d1a 3 f 40, 0 3 1,
2 43.6

d3

acceptam d 5 a 45,0

l5 (8...10) mm

CALCULUL RULMENILOR
4.1
Determinarea duratei de funcionare pentru MA
Pentru determinarea duratei de funcionare necesare Lh , [ore] este nevoie de durata
de funcionare L,[ani] a mecanismului de acionare prezent n sarcina tehnica.
Astfel durata de funcionare calculat n ore Lh ,[ore] :
Lh L 365 24 Kz Kh 7365
24 0, 7 0, 66 28330
[ore] ,

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

24

unde:
L 7 [ani] ;
K z 0,7 - coeficientul zilelor lucrtoare;
[1, pag.81]
K h 0,66 - coeficientul orelor lucrtoare.
[1, pag.81]
4.2
Determinarea capacitii dinamice portante necesare a rulmenilor
3.3.3 Capacitatea portant dinamica necesar pentru rulmenii arborelui-pinion:
L
C rc REp 3 573 1 h6 [N] . unde:
10
1
1 27.9 [s ] este viteza ungiular a arborelui pinion;
[tab.1.2, pag.5]
REp ,[N] este sarcina echivalent a arborelui pinion.
Relaia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul:
Ra1
458
e
1238 0,36 < e 0,37
V Rr1
1, 0 1685

Ra 2
862
e
0, 74 > e 0,37 , unde:
V Rr 2
1, 0 1154

Ra ,[N] este sarcina axial a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85], care se determin n
dependen de componena axial a sarcinii radiale a rulmentului R s ,(N), [1, tab.7.1,
pag.81]:
Rs1 e Rr1 0,37 11238

458 [N] ;
Rs 2 e Rr 2 0,37 1154

430 [N] ;
Ra1 Rs1 458 [N] ;
Ra 2 Rs1 Fa 458 404 862 [N] .
Fa 404 [N] fora axial n angrenaj;
[p. 2.3, pag.9]
RR ,[N] sarcina radial a rulmentului, care corespunde forei de reaciune sumare
din reazeme. Acceptm Rr1 RA 1238 [N] , Rr 2 RB 1154 [N] ;
e coeficientul influenei solicitrii axiale, care se determin n dependen de
raportul Fa COr 404 8000 0, 05 ( COr 8,0 [kN] se determin din [1, tab.S5, anexa2], n
conformitate cu diametrul treptei pentru rulment i seria uoar). Conform [1, tab.
7.3, pag.84], acceptm e 0, 41 ;
V 1,0 - coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
n conformitate cu recomandrile [1, pag. 80] alegem urmtoarele relaii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui-pinion REp ,
[N] :
REp1 X V Rr1 Ks Kt 0,45 1, 0 1238
1, 2 1, 0 668
[ N]
REp 2 X V Rr 2 Y Ra 2 Ks K t

0,45 1, 01154

1, 46 862 1, 2 1,0 2133


[N] ,

unde:
X este coeficientul sarcinii radiale, acceptam X 0,45 ;
Y - coeficientul sarcinii axiale, accept m Y 1, 46 ;
K s - coeficientul de siguran, acceptm K s 1,2 ;
K t - coeficientul de temperature, acceptm K t 1,0 .
L
28330
3
Crc REp 2 3 573
1 h6 2133

573 27.9

10
106
4.2.2

[1,tab.7.1,pag.82]
[1,tab.7.3,pag.84]
[1, pag.82]
[1, pag.82]
21204
[N] .

Capacitatea portant dinamica necesar pentru rulmenii arborelui condus:

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

25

C rc REa 3 573 2

Lh
[N] .
10 6

unde:
2 5.5 [s - 1 ] este viteza ungiular a arborelui pinion;
[tab.1.2, pag.5]
REa ,[N] este sarcina echivalent a arborelui pinion.
Relaia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul:
Ra1
385
e
0,33 e 0,34
<
V Rr1
1, 0 1133

Ra 2
789
e
0,52 e 0,34
>
, unde:
V Rr 2
1, 0 1504

Ra ,[N] este sarcina axial a rulmentului [1, tab. 7.4, pag.85],(similar pinion):
Rs1 e Rr1 0,34 1133

385 [N] ;
Rs 2 e Rr 2 0,34 1507

512 [N] ;
Ra1 Rs1 385 [N] ;
Ra 2 Rs1 Fa 385 407 789 [N] .
RR ,[N] sarcina radial a rulmentului, care corespunde forei de reaciune sumare
din reazeme. Acceptm Rr1 RC 1133 [N] , Rr 2 RD 1507 [N] ;
e coeficientul influenei solicitrii axiale, care se determin n dependen de
raportul Fa COr 404 15300 0,026 ( COr 15.3 [kN] se determin din [1, tab.S5, anexa2],
n conformitate cu diametrul treptei pentru rulment i seria uoar. Conform [1, tab.
7.3, pag.84], acceptm e 0,34 ;
V 1,0 - coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
n conformitate cu recomandrile [1, pag. 80] alegem urmtoarele relaii pentru
determinarea sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul arborelui-pinion REa ,
[N] :
REa1 X V Rr1 Ks Kt 0,45 1, 0 1133
1, 2 1, 0 612
[ N]
REa 2 X V Rr 2 Y Ra 2 Ks K t 0,45 1, 01507 1, 62 789 1, 2 1,0 2347

[ N] ,
unde:
[1,tab.7.3,pag.84]
Y - coeficientul sarcinii axiale, acceptm Y 1,62 ;
L
28330
3
[N] .
Crc REa 2 3 573
2 h6 2347

573 5.5 6
10326.8

10
10
4.3 Alegerea final a rulmenilor
n conformitate cu diametrele sub rulmeni i capacitile portante determinate
anterior alegem urmtorii rulmeni pentru arborii reductorului cilindric:
Tabelul 3.2 Alegerea final a rulmenilor
[1, tab.S5, anexa2]
Dimensiunile, [mm]
Capacitatea portanta, [kN]
Simbolizarea
(GOST 831-75)
d
D
B
R
Cr
Cor
36305
25
62
17
2,0
22.0
16.2
36207
35
72
17
2,0
24.0
15.3
5 PROIECTAREA CONSTRUCTIV A ROII DINATE CILINDRICE
Lund n consideraie recomandarile [1, pag.89-91] alegem metoda de obinere a
semifabricatului prin forjare, iar amplasarea butucului rotii dinate fa de reazeme
s fie simetric (fig.5.1).

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

26

Tabelul5.1 Det ermi narea paramet ri l or const ruct i vi ai ro ii di n at e ci l i ndri ce [mm] .


E LEMENT UL
R O II

PAR AMETR U L

R E LA IA DE C ALC U L

Di am et rul cercul ui
ext eri or

d a 2 212.2 ( cal cul ul angren aj ul ui , t ab.2.3pag.11).

L i m ea

b2 40 (cal cul ul angr enaj ul ui , t ab.2.3 pag.11)


S 2, 2 m 0, 05
b2 2, 2 2,
0 0,
05 40 6.4

Coroana
dant urat

Grosi m ea

Tei t ura

But ucul

accept m f 1,5 .

d1a 40, 0 (const ruc i a arbori l or fi g.3.6).


dbut 1,55 d1a 1,55 40, 0 62.0

Di am et rul ext eri or

n corespunde re cu i rul norm al iz at de di m ensi uni


li ni are accept m d but 63, 0 .
lbut 1, 0...1,5 d1a 1, 0...1,5 40, 0 40...60

Grosi m ea
R az a de rot unji re
Guri

f 0, 6...0, 7 m 0, 6...0, 7 2, 0 1, 2...1,5 ,

Di am et rul int eri or

L i m ea

Di scul

n corespundere cu i rul norm al i z at de di m ensi uni


l i ni are [1, t ab.S .1, anex a 2] , acc ept m S 8,0 .

n corespunder e cu i rul norm al i z at de di m ensi uni


l i ni are accept m lbut 50, 0 .
C 0 ,25b2 , C 0, 25 42, 0 10.5
Di n consi derent e const ruct i ve i n corespunde re cu
i rul norm al i z at de di m ensi uni l i ni are, accept m
C 12,0 .
R 5 [mm] accept am preal abi l R 6,0 .

d o 25 [mm] accept m preal abi l d o 30 [mm] ,


no 6 gauri .

CALCULUL ASAMBLRILOR PRIN PAN

6.1 Calculul asamblrilor prin pan pentru arborele-pinion


Date initiale:

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

27

d3 p 20, 0 [mm] si l3 p 36, 0 snt diametrul i lungimea treptei arborelui, pe care este
instalat pana;
[fig.3.6]
Ft 2235 [N] este fora tangenial n angrenaj.
[pag.9]

Fig. 6.1 Asamblarea prin pana paralela pe arboreal-pinion


6.1.2 Predimensionarea penei
n conformitate cu diametrul d 3 p [mm] conform [1, tab.S9, anexa2] stabilim
dimensiunile seciunii transversale ale penei (fig.6.1):
b 6, 0 [mm] ; h 6, 0 [mm] ; t1 3.5 [mm] ; t2 2.8 [mm] .
Lungimea penei l ,[mm] se stabilete n dependen de lungimea treptei arborelui,
pe care este instalat pana l3 p [mm] :
l l3 p 5...10 36, 0 5...10 31...26 [mm] ,
acceptm conform irului de lungimi ale penei standartizat l 28, 0 [mm] .
deci alegem prealabil urmatoarea pan:
Pana 6628 GOST 23360-78.

6.1.2 Calculul de verificare a penei


Penele paralele, utilizate la proiectarea reductoarelor, sunt verificate la strivire:
F
s t [ ]s ,
As

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

28

unde:
As ,[mm 2 ] este suprafaa de strivire, care se determin din relaia:
As 0,94 h t1
lef 0,94 6 3.5
22 47.1
[mm 2 ] ;
lef ,[mm] lungimea de lucru efectiv a penei cu suprafeele frontale rotunjite:
lef l b 28, 0 6, 0 22, 0 [mm] ;
s [N/mm 2 ] tensiunea admisibil la strivire. Pentru buc de oel i sarcini
linitite s 110...190 [N/mm 2 ]
F 2235
s t
47.4 [N/mm 2 ] < s .
As 47.1
Deoarece tensiunea de strivire nu depeste limita de strivire, acceptm urmatoarea
pan:
Pana 6628 GOST 23360-78 .

6.2 Calculul asamblrii prin pan pentru arboreal condus


Date iniiale:
d3a 30, 0 [mm] si l3a 58,0 sunt diametrul si lungimea treptei arborelui sub butucul
elementului transmisiei deschise;
[fig.3.6]
d1a 40, 0 [mm] si lbut 50, 0 [mm] diametrul interior i lungimea butucului roii
dinate;
[ tab.5.1]
Ft 2235 [N] este fora tangenial n angrenaj.
[pag.9]

Fig.6.2 Asamblrile prin pan ale arborelui condus.


6.2.1 Predimensionarea penelor
Seciunea A-A . n conformitate cu diametrul d1a ,[mm] stabilim dimensiunile
seciunii transversale ale penei (fig.6.2):
b 12, 0 [mm] ; h 8, 0 [mm] ; t1 5, 0 [mm] ; t2 3,3 [mm]

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

29

Lungimea penei l1 ,[mm] se stabileste n dependen de lungimea butucului roii


dinate lbut [mm] :
l1 lbut 5...10 50, 0 5...10 45...40 [mm] .
Acceptm conform irului de lungimi ale penei standartizat - l 40, 0 [mm] .
Deci prealabil alegem urmatoarea pan:
Pana 12940

GOST 23360-78

Seciunea B-B . n conformitate cu diametrul d 3a ,[mm] conform [1, tab.S9, anexa2]


stabilim dimensiunile seciunii transversale ale penei (fig.6.2):
b 8, 0 [mm] ; h 7, 0 [mm] ; t1 4, 0 [mm] ; t 2 3,3 [mm]
Lungimea penei l3 ,[mm] se stabilete n dependen de lungimea treptei arborelui,
pe care este instalat pana l3 a [mm] :
l 3 l 3a 5...10 58,0 5...10 53...48 [mm] .
Acceptm conform irului de lungimi ale penei standartizat - l 50,0 [mm] .
Deci prealabil alegem urmatoarea pan:
Pana 8750 GOST 23360-78.
6.2.2 Calculul de verificare al penelor
Condiia de rezisten la forfecare:
F
s t [ ]s
As
unde:
As ,[mm 2 ] este suprafaa de forfecare:
As 0,94 h t1
lef 0,94 8,0 5 28 70.6
[mm 2 ] ;
Seciunea A-A
As 0,94 h t1
lef 0,94 7,
0 4 42 117.2
[mm 2 ] ;
Seciunea B-B
lef ,[mm] lungimea de lucru efectiv a penei cu suprafeele frontale rotunjite:
lef l1 b 40, 0 12, 0 28, 0 [mm 2 ] ;
Seciunea A-A
lef l3 b 50, 0 8, 0 42, 0 [mm 2 ] .
Seciunea B-B
Astfel,
Ft 2235

31.6 [N/mm 2 ] ;
As 70.6
F
2235
s t
19 [N/mm 2 ] .
Seciunea B-B
As 117.2
Deoarece tensiunile de strivire pentru ambele seciuni nu depesc s , acceptm
urmatoarele pene:
Seciunea A-A
Pana 12840 GOST 23360-78
Seciunea B-B
Pana 8750 GOST 23360-78.
Seciunea A-A

Bibliografie:
1.Mecanica aplicat :ndrumar de proiectare. V.Dulgheru, R.Ciuperc, I.
Bondariuc, I.Dicusar.Chisinau. :Tehnica-Info,2008.

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

30

2.Bazele proiect rii mainilor.Ion Bostan,Anatol Oprea. Ch. Tehnico-Info.2

BPM 093980 04 06 MC
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t

Data

Coala

31

S-ar putea să vă placă și