Sunteți pe pagina 1din 21

SPETE

Securitate si Sanatate
in
Munca

Drept penal. Elementele constitutive ale infractiunii


prev. de art. 37 alin.1 si 3 din Legea nr. 319/2006.
Lipsa unei instruirii corespunzatoare privind lucrarile
executate, de catre o persoana atestata corespunzator si
desemnata prin decizie, este confirmata si prin raportul de
expertiza n specialitate.
Astfel n concluziile acestui raport se retine ca L I
doar a preluat anumite texte legale referitoare la protectia
muncii unele chiar abrogate, astfel nct victima C F a
semnat doar formal fisa privind protectia muncii, desi
niciodata nu i-au fost prelucrate prevederile referitoare la
sapaturile pe care le executa chiar n ziua accidentului.
n drept, fapta inculpatului T I care n calitate de unic
administrator al SC OLTINVEST SRL, n calitate de
angajator, de a omite respectarea cu strictete a tuturor
dispozitiilor legale privitoare la disciplina n constructii,
angajarea legala a unui personal calificat, neefectuarea
instructajului cu protectia muncii desi acestui inculpat se
incumbau aceste obligatii, ntruneste elementele
constitutive ale infractiunii prev. de art. 37 alin.1 si 3 din
Legea nr. 319/2006.
ncalcarea de catre inculpat a dispozitiilor privitoare
la disciplina n constructii si protectia muncii care a avut
ca urmare decesul victimei C F n data de 10.10.2006,
ntruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de
art. 178 alin. 1 si 2 C.p.
#######
Asupra cauzei penale de fata :
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lnga Judecatoria
Craiova nr. 9769/P/2007 din 10.04.2008, s-a pus n

miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea n judecata


a inculpatului T I, pentru sav. infractiunilor de neluarea
masurilor legale de securitate si sanatate n munca, fapta
prev. si ped. de art. 37 alin. 1 si 3 din Lg. 319/2006 si
ucidere din culpa, fapta prev. si ped.de art. 178 alin. 1 si 2
C.p., n final cu aplic.art. 33 lit. b C.p.p. si a inculpatului
Deaconu Ion, trimis n judecata pentru sav. infractiunilor
de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate n
munca, fapta prev. si ped. de art. 37 alin. 1 si 3 din Lg.
319/2006 si ucidere din culpa, fapta prev. si ped.de art. 178
alin. 1 si 2 C.p., n final cu aplic.art. 33 lit. b C.p.p.
1.In fapt s-a retinut ca, n data de 15.09.2006, SC
Oltinvest SRL Craiova, administrata de T I obtine
Certificat constatator emis de catre Registrul Comertului
pentru autorizarea activitatii de constructii.
n baza proiectului nr. 20/5/2005 faza PAC, ntocmit
de proiectant SC Dua Proiect SRL, arhitect Polizu
Bogdana cuprinznd si memoriul de rezistenta ntocmit de
ing. Muscalagiu Marin, SC Oltinvest SRL obtine
Autorizatia de construire nr. 1192/24.07.2006 pentru
imobil D+P+1+M din str. N. Balcescu, nr. 21 A, beneficiar
Tutescu Ion si Tutescu Despina Luiza.
Lucrarile au fost executate de catre o echipa de 6
municitori necalificati:
S F, N M, J M, C F, C C si B C, supravegheati de
maistrul D I.
Lucrarile de constructii se desfasurau sub directa
supraveghere a administratorului societatii SC Oltinvest
SRL, Tutescu Ion.

Din procesul-verbal de cercetare ntocmit de ITM


Dolj a rezultat ca inculpatul T I nu a avut o tehnologie de
executie stabilita de proiectant si nici personal de
specialitate pentru coordonarea lucrarilor si a hotart
modul de executie al lucrarilor pentru fundatii prin sapaturi
in spatii nguste fara sprijiniri.
n ziua de 09.10.2006, echipa de sase muncitori lucra
in zona stlpilor B2-B3 la politura terenului de fundare si
in zona stlpilor C2-C3 in vederea turnarii egalizarii si
fundatiei stlpilor. In zona stlpului B 3 adncimea
sapaturii era de 2,70 m, iar in transeea dintre stlpii B 2 si
B 3 unde lucra C F de 2,2 m. C F lucra singur ntr-o
transee cu lungimea de 1,60 m si latimea de 0,85 m.
Cel mai apropiat munictor era C C care se afla la
ctiva metri.
n jurul orei 16.00, malul de nord al transeei in care
lucra Combei Florin s-a surpat peste acesta accidentndu-l.
Aflat in apropiere, inculpatul T I i-a acordat primul ajutor
pna la sosirea SMURD-ului.
Victima C F a fost internat la Spitatul nr. 1 Craiova
nsa a decedat a doua zi, in data de 10.10.2006.
Conform raportului de constatare medico-legal nr.
3257/A3/02.04.2007 ntocmit de IML Craiova, rezulta ca
moartea numitului C F a fost violenta, ea s-a datorat
hemoragiei si dilacelarii meningo-cerebrale consecinta
unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi cominutive de
bolta si baza craniana.
Leziunile de violenta s-au putut produce prin lovire
cu corp dur. ntre traumatism si deces exista legatura de
cauzalitate directa necondionata. n sngele recoltat de la

cadavru nu s-a evidentiat prezenta alcoolului etilic.


Moartea poate data din 10.10.2006.
Drept cauza a producerii accidentului, ITM Dolj a
retinut dispunerea executarii lucrarilor de sapaturi in spatii
inguste si adncime mai mare de 1,5 m fara a proteja
malurile prin sprijini impotriva pericolului de surpare.
Au fost ncalcate prevederile Legii 319/2006 care
arata:
Art. 13 angajatorii au urmatoarele obligatii:
Sa adopte din faza de cercetare, proiectare si executie
a constructiilor echipamente de munca, precum si de
elaborare a tehnologiilor de fabricatie solutii conforme
prevederilor legale in vigoare privind securitatea si
sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate
dau diminuate riscurile de accidentare sau de mbolnavire
profesionala a lucratorilor.
Evenimentul a carui victima a fost C F ntruneste
conditiile pentru a fi incadrat ca accident de munca
conform prevederilor art. 5 lit. g si art. 31 lit. din Legea
securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicare.
Din raportul de expertiza tehnica dispus in cauza
rezulta ca, pentru lucrarea concreta in care s-a produs
accidentul, nu s-au luat masurile tehnice si organizatorice
necesare de prevenire a accidentului, in sarcina Oltinvest
SRL, astfel:
- nu s-au stabilit atributiile maistrului D I si ale
sefului de echipa, prin decizie scrisa sau prin fisa postului,
conform prev. art. 18 (1) lit. d din Lg 90/1996, respectiv cu
prev. art. 13 lit. d din Lg 319/2006. Era necesara stabilirea

si a unui sef de echipa, deoarece cum rezulta din


declaratiile maistrului trebuia sa se deplaseze si la alte
lucrari, sa transporte muncitorii si materiale, etc;
- nu s-au asigurat instruirile corespunzatoare, att
pentru muncitori ct si pentru maistru, din reglementarile
specifice lucrarilor executate, de catre o persoana atestata
corespunzator si desemnata prin decizie scrisa, conform
prev. art. 18(1) lit. f din Lg 90/1996, respectiv cu prev. art.
8(1) din Lg 319/2006.
- nu s-au stabilit masurile tehnice referitoare la
modalitatea de realizare a sprijinilor. Aceasta modalitate se
putea stabili prin proiectul tehnic, de catre proiectant sau
conform prevederilor din NPM, de catre executant, cu
consultarea personalului de specialitate din
compartimentul de protectia muncii, conform prev. art.
18(1) lit. a din Lg 90/1996 respectiv cu prev. art. 13 lit. a
din Lg 319/2006 coroborate cu prevederile concrete de la
art. 549 din Regulamentul aprobat cu Ord. MLPAT nr.
9/1993, care stabileste:
Art. 549. Saparea gropilor de fundatie si a santurilor
cu adncime micase poate executa.. fara consolidari n
urmatoarele tipuri de terenuri:
-teren usor ( nisip, umpluturi, etc.) la o adncime
maxima de 0,75 m.
-teren mijlociu ( se sapa cu cazmaua si partial
trnacopul) la maxim 1,25 m.
-teren tare ( se sapa cu trnacopul si cazmaua ) la
maxim 2,0 m.
Conform raportului de expertiza rezulta ca
beneficiarul, in persoana inculpatului T I a depus

documentatia elaborata de proiectant la primarie, sub


semnatura sa, dar a trecut si la executie, fara sa-si dea
seama ca nu are competenta necesara sa suplineasca lipsa
unei documentatii de executie, prin aceasta nu a respectat
prev. art. 23 din Lg 10/1995, executnd lucrarea fara un
proiect de executie.
Inculpatul D I nu a solicitat administratorului numirea
unui responsabil, sef de echipa sau de formatie, pentru
supravegherea lucrarilor ct timp a lipsit de la lucrare.
De asemenea, nu a solicitat detalii tehnice de executie
si nu a solicitat proiectantul pentru acordarea de asistenta
tehnica, contrar prev. art. 12 lit. c si g din Regulamentul
aprobat cu Ord. MLPAT nr. 9/1993, considernd ca sunt
suficiente detalii din documentatia PAC, desi nu avea
competenta tehnica si atributii stabilite prin fisa postului sa
suplineasca lipsa proiectului.
Accidentantul C F, a acceptat sa lucreze fara sa fie
instruit corespunzator, semnnd formal Fisa individuala de
instructaj desi nu i-au fost prelucate prevederi referitoare la
sapaturi pe care le executa chiar in ziua accidentului,
contrar prev. art. 19 lit a din Lg 90/1996, respectiv prev.
art. 23 lit. h din Lg 319/2006 si prev. art. 91 din
NGPM/2002.
De asemenea, accidentatul a accepat sa lucreze fara
sprjiniri, desi:
- pentru sapaturile efectuate in zona vecinatatilor s-au
efectuat sprijiniri si se poate considera ca era ncunostintat
asupra pericolului pe care l prezinta malurile nesprijinite;
- pe baza experientie acumulate anterior, chiar daca
nu avea calificare in constructii, pericolul la o sapatura se

poate observa de catre orice om matur si responsabil,


indiferent de pregatire si ca urmare, putea si trebuia sa-si
dea seama ca exista un pericol evident de accidentare;
- chiar daca, cineva l-ar fi obligat sa efectueze
sapaturi in conditii periculoase, era ndreptatit sa refuze
lucrarea, conform prev. art. 19 lit. d din Lg 90/1996,
respectiv prev. art. 23 lit d din Lg 319/2006;
- nu a respectat clauza nr. K 2, d din Contractul
Individual de Munca, privind obligatia de a respecta
masurile de securitate si sanatate in munca si unitate..
Expertul tehnic a concluzionat ca exista legatura de
cauzalitate ntre cauzele de producere a accidentului si
nerespectarea masurilor minime de prevenire.
Legatura de cauzalitate fiind evidenta n sensul ca,
accidentul nu se producea daca, malul de pamnt nu se
surpa:
-surparea putea fi prevenita fara sprijiniri;
-sprijinirile trebuiau stabilite corespunzator din punct
de vedere tehnic, ( conform proiectului sau pe baza
experientei) de catre executant.
De asemenea, este evidenta legatura de cauzalitate, n
sensul ca accidentul nu se producea, daca:
-lucrarile erau coordonate de catre o persoana
investita cu autoritatea unui conducator cu experienta
( ingineri sau maistru constructori ) cu atributii stabilite in
scris prin decizie sau fisa postului, care putea sa sesizeze
pericolul si sa ia masuri pe loc si imediat de nlaturare a
acestuia.
-daca toti lucratorii, inclusiv maistrul, erau instruiti
din legislatia si reglementarile specifice lucrarilor efectuate

si astfel oricare dintre acestia puteau si trebuiau sa sesizeze


pericolul si sa-l evite cu usurinta.
Toti lucratorii, inclusiv accidentatul, trebuiau sa
actioneze preventiv, n sensul cel mai simplu si sa refuze
lucrul in conditii periculoase.
De asemenea, toti lucratorii din formatie, trebuiau sa
realizeze ei nsisi sprijinirea malurilor, sprijinire pe care,
indiferent cine o stabilea, cine o dispunea, tot ei trebuiau sa
o realizeze pentru aceasta existnd materiale la dispozitie
in curte.
Starea de fapt expusa mai sus se probeaza prin
urmatoarele mijloace de proba: procese-verbale ntocmite
de organele de urmarire penala, declaratiile inculpatilor,
declaratiile martorilor, proces-verbal ntocmit de ITM
Dolj, raportul de expertiza tehnica, raport de constatare
medico-legala nr. 3257/A3/02.04.2007 al ITM Dolj, alte
nscrisuri.
n faza de cercetare judecatoreasca a fost audiat
inculpatul Tutescu Ion, care a nvederat instantei ca nu se
face vinovat de faptele retinute n sarcina sa, ntruct era
numai administrator la SC OLTINVEST SRL CRAIOVA,
iar cel care administra lucrarile efectuate de echipa de
muncitori era inculpatul Deaconu Ion.
A fost audiat si inculpatul D I care de asemenea a
aratat ca nu se face vinovat de producerea accidentului.
De asemenea au fost audiati martorii din acte C C, S
F, L I.
n circumstantiere pentru inculpatul D I au fost
audiati martorii M C.

Partea civila C F a nvederat instantei ca nu se


constituie parte civila n procesul penal.
Analiznd actele si lucrarile dosarului instanta retine
urmatoarele:
n fapt inculpatul T I are calitatea de administrator al
SC OLTINVEST SRL Craiova si a ncheiat contract
individual de munca cu victima prin care acesta a fost
angajata n functia de muncitor necalificat, n scopul
ridicarii unei constructii al carei beneficiar era chiar
inculpatul T I.
n data de 09.10.2006 victima C F mpreuna cu o
echipa alcatuita din 5 muncitori lucrau n zona stlpilor
B2-B3, la politura terenului de fundare si n zona stlpilor
C2-C3, n scopul turnarii, egalizarii fundatiei stlpilor. n
zona stlpului B3 adncimea sapaturii era de 2,70m, iar n
transeea dintre stlpii B2 si B3 unde lucra Combei Florin
era de 2,2m.
C F lucra singur ntr-o transee cu lungimea de 1,60m
si latimea de 0,85m.
n jurul orei 16,00,n malul de nord al transeei la care
lucra victima s-a surpat, accidentndu-l, decesul victimei
producndu-se a doua zi.
Aceasta situatie de fapt rezulta din coroborarea probei
testimoniale, martorii care aveau aceiasi calitate de
angajati la SC OLTINVEST SRL, confirmnd ca victima
se afla n transee n momentul surparii malului de nord fara
ca acest mal sa fie protejat prin sprijinirii mpotriva
pericolului de surpare.
Din administrarea probelor cu expertiza n
specialitatea protectiei muncii rezulta ca inculpatul T I n

calitate de administrator al SC OLTINVEST SRL si unic


beneficiar al constructiei la care lucra victima, nu a
respectat un ansamblu de masuri si obligatii prev. de Legea
nr. 319/2006.
Astfel, angajatii inclusiv victima nu aveau fisa
postului care sa cuprinda toate ndatoririle si obligatiile
referitoare la modalitatea de desfasurare a muncii; nu
exista angajata o persoana n functia de sef de echipa,
inculpatul D I exercitnd numai n fapt atributiile de
conducere si coordonare a muncii, dar ntotdeauna pe baza
dispozitiei date de unicul beneficiar respectiv inculpatul T
I.
Din continutul raportului de expertiza n specialitatea
muncii rezulta ca sapaturile fara sprijinirii erau efectuate
nelegal iar beneficiarul T I a continuat sa lucreze n
aceleasi conditii incorecte, fara sprijinirii, fara scari de
acces, fara plan nclinat chiar si dupa producerea
accidentului de munca.
Inculpatul T I a respectat numai n parte dispozitiile
legale privitoare la disciplina n constructii, deoarece desi a
depus la primarie documentatia elaborata de catre
proiectant, a procedat la nceperea constructiei, fara sa-si
dea seama ca nu are competenta necesara sa suplineasca
lipsa unei documentatii de executie, executnd lucrarea
fara un proiect de executie.
Toti angajatii societatii administrate de inculpatul T I
au fost beneficiarii unor contracte de individuale de munca
ntocmite nelegal, deoarece chiar inculpatul D I afirma ca
si-a desfasurat activitatea n baza unei ntelegeri verbale cu

inculpatul T I, contractul de munca semnndu-l a doua zi


dupa accident.
Martorul L I n calitate de afin de gr.II cu inculpatul a
confirmat ca a ncheiat el nsusi fisele privind instructajul
de protectia muncii desi nu are pregatirea corespunzatoare
ci doar anumite cunostinte dobndite ntmplator.
Lipsa unei instruirii corespunzatoare privind lucrarile
executate, de catre o persoana atestata corespunzator si
desemnata prin decizie, este confirmata si prin raportul de
expertiza n specialitate.
Astfel n concluziile acestui raport se retine ca L I
doar a preluat anumite texte legale referitoare la protectia
muncii unele chiar abrogate, astfel nct victima C F a
semnat doar formal fisa privind protectia muncii, desi
niciodata nu i-au fost prelucrate prevederile referitoare la
sapaturile pe care le executa chiar n ziua accidentului.
n drept, fapta inculpatului T I care n calitate de unic
administrator al SC OLTINVEST SRL, n calitate de
angajator, de a omite respectarea cu strictete a tuturor
dispozitiilor legale privitoare la disciplina n constructii,
angajarea legala a unui personal calificat, neefectuarea
instructajului cu protectia muncii desi acestui inculpat se
incumbau aceste obligatii, ntruneste elementele
constitutive ale infractiunii prev. de art. 37 alin.1 si 3 din
Legea nr. 319/2006.
ncalcarea de catre inculpat a dispozitiilor privitoare
la disciplina n constructii si protectia muncii care a avut
ca urmare decesul victimei C F n data de 10.10.2006,
ntruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de
art. 178 alin. 1 si 2 C.p.

Din raportul de expertiza medico legala se retine ca


moartea victimei C F a fost violenta, leziunile putndu-se
produce cu un corp dur, din declaratiile martorilor rezulta
ca peste victima s-a surpat malul dinspre nord al transeei n
care acesta lucra singur.
Legatura de cauzalitate dintre fapta inculpatului care
a permis efectuarea lucrarilor de sapaturi si constructie fara
asigurarea sprijinirii malurilor si decesul victimei rezulta
din concluzii raportului de expertiza medico legala care se
coroboreaza cu raportul de expertiza tehnica si declaratiile
martorilor si inculpatului.
Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu
forma vinovatiei a culpei simple, deoarece nu a prevazut
desi putea si trebuia sa prevada ca prin omisiunea sa de a
respecta securitatea n munca, s-ar putea produce decesul
unei persoane ce desfasura o astfel de activitate.
Instanta l va condamna pe inculpatul T I la pedeapsa
nchisorii pentru fiecare infractiune n parte, tinnd seama
la individualizare de criteriile generale prev. de art. 72 C.p,
de modalitatea si mprejurarile concrete ale savrsirii
faptei, de urmarile acestei, de persoana inculpatului, care
este nu are antecedente penale, absolvent de studii
superioare.
Avnd n vedere toate aceste circumstante personale,
instanta va face aplicarea art. 74 lit. a si c C.p. si va cobor
pedepsele aplicate sub minimul special prevazut de lege
conf. art. 76 lit. d C.p.
Constatnd ca cele doua fapte sunt n concurs prev. de
art. 33 lit. a C.p., ntruct cele doua infractiuni au fost
savrsite de aceiasi persoana, nainte de a fi condamnata

pentru vreuna dintre ele, n baza art. 34 lit. b C.p., va


contopi cele doua pedepse n pedeapsa cea mai grea.
n baza art. 71 C.p., instanta interzice inculpatului
exercitiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a, teza a II a, lit. b
C.p. pe durata executarii pedepsei.
Ca modalitate de executare, instanta va dispune
suspendarea conditionata a executarii pedepsei rezultante,
conform art. 81 C.p. ale carui conditii sunt ndeplinite, pe
durata termenului de ncercare prev. de art. 82 C.p.
n baza art. 71 alin. 5 C.p., instanta dispune
suspendarea executarii pedepselor accesorii prev. de art. 64
lit. a, teza a II a si lit. b C.p.
Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.
83 C.p.
Cu privire la inculpatul D I, instanta retine ca acesta
nu se ocupa de instructajul privind protectia muncii,
aceasta obligatie incumbnd lui L I, care nu era angajat n
mod legal n societate. Prin urmare nu se poate retine
ncalcarea vreunei obligatii stabilita legal sau conventional
n cadrul raporturilor cu inculpatul T I sau cu SC
OLTINVEST SRL Craiova.
Obligatia ntocmirii si respectarii proiectului tehnic si
a detaliilor de executare revine conform prevederilor Legii
nr. 50/1991 beneficiarului lucrarii, care n aceasta cauza
este T I si nu inculpatul D I.
Din continutul fisei individuale de instructaj privind
protectia muncii apartinnd partii vatamate C F rezulta ca
responsabilul cu protectia muncii era L I si nu inculpatul D
I de unde rezulta ca n sarcina acestuia nu se poate retine

nerespectarea obligatiilor privind protectia muncii, ceea ce


a avut drept consecinta decesul victimei.
Din analiza fiselor individuale privind protectia
muncii apartinnd celorlalti angajati ai SC OLTINVEST
SRL Craiova, rezulta ca inculpatul Deaconu Ion nu avea
responsabilitatea legala privind protectia muncii, n toate
cazurile, aceasta apartinnd lui Limbau Ion.
Din administrarea probei testimoniale rezulta ca
inculpatul D I exercita activitati de supraveghere a
modului n care angajatii efectuau lucrarile si sapaturile,
stabilind atributiile acestora si modul de distribuire a
muncii. Toate aceste activitati erau nsa realizate de
inculpat, fara ca ele sa fi fost n prealabil stabilite n mod
legal n contractul individual de munca si fara a i se face la
rndu-i un instructaj n acest sens.
Conducerea, coordonarea si distribuirea activitatilor
erau prin urmare realizate de inculpatul D I numai ca
simple mprejurari faptice, lipsind temeiul legal care sa
stabileasca continutul functiei sale.
Responsabilitatea cu privire la modul de executare a
lucrarilor de constructie incumba inculpatului T I, n dubla
sa calitate de beneficiar al lucrarii si administrator al
societatii angajatoare.
Relevanta juridica au declaratiile martorilor S F, C C,
J M. Astfel acestia au declarat ca inculpatul D I discuta
ntotdeauna cu inculpatul T I modul de executare a
lucrarilor de constructii, iar ulterior repartiza sarcinile
fiecarui salariat.
Conform prevederilor art. 69 C.p.p. declaratiile
inculpatului D I efectuate n cursul procesului penal pot

servi la aflarea adevarului, numai n masura n care se


coroboreaza cu alte fapte si mprejurari ce rezulta din
ansamblul probelor existente n cauza.
Declaratia acestui inculpat se coroboreaza cu proba
testimoniala si cea cu nscrisuri administrate n cauza,
ntruct rezulta ca acesta nu ndeplinea n mod legal nicio
nsarcinare privind protectia muncii, al carui instructaj
trebuia acordat salariatilor.
Inculpatul D I a precizat ca desi la nceputul lunii
septembrie 2006 s-a realizat ntelegerea cu inculpatul T I,
beneficiarul lucrarii, cu privire la activitatea ce urma sa fie
desfasurata la ridicarea constructiei, contractul individual
de munca a fost ncheiat la o zi dupa producerea
accidentului de munca.
Aceasta declaratie se coroboreaza cu declaratia
inculpatului T I, care, n cursul urmaririi penale a precizat
ca nu a nregistrat la ITM contractul individual de munca
ncheiat cu D I.
Cercetarea n fapt, dar n lipsa unui temei legal, a
unor activitati privind coordonarea, supravegherea si
distribuirea lucrarilor de constructii, numai pe baza unei
conventii cu beneficiarul lucrarii, fara ca inculpatul sa aiba
contract individual de munca ncheiat si nregistrat la ITM,
conform prevederilor legale n materie, nu determina
ntrunirea elementelor materiale constitutive ale
infractiunii prev. de art. 37 alin. 1 si 3 din Legea nr.
319/2006 si ale infractiuni prev. de de art. 178 alin. 1 si 2
C.p.
Proba constnd n expertiza n specialitatea protectia
muncii administrata n cursul urmarii penale se

coroboreaza cu declaratiile inculpatului D I, care a sustinut


inexistenta unor atributii de serviciu constnd n instructia
privind protectia muncii si conducerea lucrarilor de
constructii.
Astfel, expertul n specialitatea protectia muncii a
retinut ca inculpatului D I nu i s-au stabilit atributiile de
serviciu conform prevederilor art. 18 din Legea nr.
90/1996, activitatile desfasurate de aceasta avnd unicul
temei ntr-o conventie verbala ncheiata cu beneficiarul
inculpat T I.
Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca nu
s-au asigurat instruirile necesare att pentru muncitori, ct
si pentru maistrul inculpat D I, iar obligatia respectarii
acestor ndatorii revenea angajatorului SC OLTINVEST
SRL.
Beneficiarul lucrarii si administratorul societatii
angajatoare SC OLTINVEST SRL a ncalcat prevederile
Legii nr. 90/1996, Legea nr. 50/1991 si Legea nr. 10/1995,
procednd n realizarea unei constructii n lipsa:
documentatiei de executie integrala, a unui inspector de
santier, a unui responsabil tehnic cu calitate, de asemenea a
condus si coordonat lucrarile, apelnd la inculpatul D I,
fara a i se realiza instructia privind protectia muncii
conform dispozitiilor legale.
n drept pentru a se retine savrsirea infractiunii prev.
de art. 37 alin. 1 si 3 din Legea nr. 319/2006, este necesar
sa se constate sub aspectul continutului constitutiv al
infractiunii, ndeplinirea de catre subiectul activ a
conditiilor esentiale de a ndeplini n mod legal o functie

sau atributie privitoare la luarea masurilor legale de


securitate si sanatate n munca.
Din probele administrate n cauza rezulta ca
inculpatul D I nu ndeplinea o asemenea atributie n mod
legal, din cartea de munca rezultnd n mod neechivoc
functia de gestionar si nu responsabil cu protectia muncii.
ndeplinirea n fapt n baza unei ntelegerii care
excede cadrului legal a unor atributii de coordonare a
muncii, nu i confera calitatea de responsabil legal, cu
securitatea si sanatatea n munca.
n consecinta n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art.
10 lit. d C.p.p. dispune achitarea inculpatului D I pentru
savrsirea infractiunii prev. de art.37 alin. 1 si 3 din Legea
nr. 319/2006.
n drept, conform art. 178 alin. 1 si 2 C.p., constituie
infractiunea de ucidere din culpa a unei persoane n forma
agravanta, uciderea ca urmare a nerespectarii dispozitiilor
legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitarea unei
profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume
activitati.
Pentru angajarea raspunderii penale este necesar a fi
ntrunite n mod cumulativ mai multe conditii: inculpatul
trebuie sa fie o persoana care ndeplineste o anumita
activitate, sau sa fie profesionist ori meserias, fapta ce are
drept rezulta uciderea din culpa a unei alte persoane sa fie
savrsita n exercitiul profesiei, meseriei sau activitatii,
uciderea victimei sa fie urmarea nerespectarii dispozitiilor
legale sau a masurilor de prevedere ce reglementeaza
continutul activitatii desfasurate de inculpat.

n ceea ce priveste inculpatul D I se constata ca n


sarcina sa nu se poate retine nerespectarea unor dispozitii
legale ce reglementeaza functia de maistru n care a fost
angajat de catre SC OLTINVEST SRL cu contractul
individual de munca.
Analiza ntrunirii elementelor constitutive ale
infractiunii prev. de art. 178 alin. 1 si 2 C.p. trebuie sa aiba
n vedere exclusiv functia de maistru n care inculpatul a
fost angajat de SC OLTINVEST SRL.
Contractul individual de munca ncheiat se constata
ca este necorespunzator dispozitiilor Codului Muncii
deoarece: lipseste data ncheierii, ceea ce este de natura sai confere un caracter ndoielnic sub aspectul continutului si
existentei sale; nu a fost nregistrat la ITM; lipsesc n
totalitate atributiile postului; nu sunt prevazute drepturile si
obligatiile partilor privind securitatea si sanatatea n
munca.
Raspunderea penala a inculpatului nu poate fi
angajata, deoarece prin raportarea la functia legala pe care
o ndeplinea n cadrul SC OLTINVEST SRL nu i se poate
imputa nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia
si disciplina muncii.
Exercitarea n fapt a unor activitati de supraveghere,
coordonare si distribuire a muncii fara a avea aceasta
atributie n mod legal, ci numai o conventie verbala cu
administratorul societatii angajatoare, fara a fi angajat cu
contract individual de munca ncheiat n mod
corespunzator si nregistrat la ITM nu este de natura a
determina raspunderea sa penala pentru ucidere din culpa.

Dimpotriva, chiar acest inculpat a fost si el nsarcinat


cu ndeplinirea unor activitati, fara a i se stabili fisa
postului, fara a i se realiza instructajul protectiei muncii.
Raspunderea ndeplinirii dispozitiilor legale cu
privire la forma de angajare, protectia muncii, disciplina n
constructii, fisa postului revine numai angajatului, nu si
angajatului fara forme legale.
Avnd n vedere ca nu exista ncalcari ale
dispozitiilor legale ce reglementeaza functia de maistru n
care inculpatul a fost angajat de SC OLTINVEST SRL,
printr-un contract individual de munca ncheiat numai
formal si ulterior nceperii activitatii, efective,
nenregistrate la ITM , rezulta ca elementul material al
infractiunii prev. de art. 178 alin. 1 si 2 C.p. nu este
ndeplinit.
Din probele administrate nu rezulta o legatura de
cauzalitate ntre functia sa de maistru si decesul victimei,
atta timp ct coordonarea si distribuire muncii era
realizata de inculpat suplimentar fata de prevederile
contractul individual de munca.
Toate activitatile pe care acesta le realiza aveau unic
temei conventia verbala cu administratorul societatii
angajatoare si de asemenea erau realizate nu din proprie
initiativa, ci numai dupa directivele baze de beneficiarul
lucrarii- inculpatul T I.
Neavnd atributii proprii de decizie si dispozitie si n
lipsa unei forme legale de angajare, rezulta ca rolul acestui
inculpat era de mandatar al inculpatului T I. Toti martorii
au confirmat ca ntre cei doi aveau loc zilnic discutii legate

de modul de derulare a lucrarilor, n baza carora inculpatul


D I repartiza sarcinile fiecarui angajat.
n consecinta n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art.
10 lit. d C.p.p., instanta va dispune achitarea inculpatului
pentru savrsirea infractiunii prev. de art. 178 alin. 1si 2
C.p.
n ceea ce priveste actiunea civila instanta va lua act
ca numita C F nu se constituie parte civila n procesul
penal. nsa n ceea ce-l priveste pe minorul C M n vrsta
de 5 ani, instanta n temeiul art. 17 alin.1, 2 ,3 C.p.p. a
exercitat din oficiu actiunea civila si a obligat inculpatul T
I n solidar cu partea responsabil civilmente SC
OLTINVEST SRL Craiova la plata sumei de 7. 000 lei
daune morale n favoarea minorului C M nascut la data de
20.03.2003 si la plata sumei de plata sumei de 4.800 lei
despagubiri materiale(prestatie globala) si n continuare
prestatie periodica n suma de 200 lei lunar ncepnd cu
data de 01.11.2008 si pna la intervenirea unei cauze
legale de modificare sau stingere a obligatiei.
De asemenea a obligat inculpatul n solidar cu partea
responsabil civilmente SC OLTINVEST SRL Craiova la
plata sumei de 744,17 lei despagubiri civile catre Spitalul
Clinic nr. 1 Craiova, suma reactualizata la data platii
efective.
n baza art. 191 C.p.p. va obliga inculpatul T I la plata
sumei de 1.200 lei cheltuieli judiciare catre stat.