Sunteți pe pagina 1din 49

1

JOSEPH-MARIA BOCHENSKI
MANUAL DE N ELEPCIUNE
PENTRU OAMENII DE RND

Joseph-Maria BOCHENSKI s-a n scut la 30 august 1902, n localitatea


Czuszov (Polonia central ). Tat l s u a fost doctor n tiin e economice,
proprietar funciar i industrial, iar mama provenea dintr-o familie nobiliar
(contes , n. Dunin-Borkowska). A urmat studiile liceale la Lvov, apoi a f cut
studii juridice la Universitatea din Lvov, studii economice i sociologice la
Universitatea din Poznan, studii filosofice la Poznan i la Universitatea din
Fribourg (Elve ia) i studii teologice la Universitatea Sfntul Thomas din
Roma. A fost doctor n litere (filosofie, istoria filosofiei i pedagogie), doctor
n teologie i doctor honoris causa al Universit ii Notre Dame din
Indianapolis, SUA. A fost profesor de logic , de filosofie i de istoria filosofiei
la diferite universit i din Cracovia, Roma, Fribourg, Indianapolis, Los
Angeles, Kansas, Pitsburgh, Alberta at Edmonton. A fost, de asemenea, decan
i rector al Universit ii din Fribourg. Din anii '40 pn la moartea sa, care a
survenit la 8 februarie 1995, a tr it n Elve ia. Convertit la cre tinism n timpul
studiilor sale teologice (a intrat n ordinul dominicanilor), P rintele Bochenski
a fost o personalitate cople itoare. Este autorul a peste treizeci de volume de
istoria filosofiei i logic dar a publicat i o serie ntreag de lucr ri de critic a
comunismului fiind, n acest sens un sovietolog reputat, director al Institutului
Ost-Kolleg dinKoln.
Manual de n elepciune pentru oamenii de rnd este o lucrare trzie - a fost
scris la 90 de ani - care demonstreaz , urmnd o logic strict i supl n
acela i timp, c merit s facem eforturi pentru a tr i o via ndelungat i
fericit , chiar dac de ert ciunea de ert ciunilor, toate sunt de ert ciune.

JOSEPH-MARIA BOCHENSKI

MANUAL DE N ELEPCIUNE
PENTRU OAMENII DE RND
Argument: VASILE IGNA
Prefa : KORNELIUS POLITZKI
Postfa : EDWARD SWIDERSKI
Traducere: MIRCEA PETEAN
EDITURA LIMES Cluj-Napoca, 2003
Editor: MIRCEA PETEAN
Coperta: CRISTIAN CHE U
Lector: VOICHI A-MARIA SASU

Kornelius Politzky, 1995


Prima edi ie n polonez
Podrecznik Madrosci, Philed Krakow, 1994
Editura Limes, 2003
pentru limba romn
Str. Snagov, 3/19
3400 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264/544109; 0723/194022
Email: edituralimes@yahoo.com
ISBN 973-7907-14-0

CUPRINS

ARGUMENT...................................................3
PREFA ........................................................4
CUVNT NAINTE.......................................6
INTRODUCERE.............................................7
A. PRINCIPII FUNDAMENTALE.................8
1. Prima lege.....................................................9
2. Primatul vie ii...............................................9
3. Pl cerea i sensul vie ii...............................11
4. Autonomia...................................................13
5. Pruden a.......................................................15
6. Modera ia.....................................................18
7. T ria.............................................................20
8. Obiectivitatea...............................................21
B. REGULI DE COMPORTARE FA
DE
APROAPELE...........................................................22
9. Principiul fundamental.................................22
10. Circumspec ia.............................................23
11. Problemele celorlal i...................................25
12. Discre ia......................................................26
13. Distan a.......................................................27
14. Simpatia......................................................27
15. Fidelitatea...................................................30
16. Solidaritatea................................................31
C. MORAL , ETIC
I N ELEPCIUNE.....33
I. Morala............................................................33
II. Etica..............................................................35
III. n elepciunea...............................................36
IV. Moral i n elepciune.................................38
V. Morala religioas ..........................................39
APENDICE.......................................................42
TABLA DE LEGI.............................................42
TABLA METATEOREMELOR......................44
POSTFA .......................................................45

ARGUMENT
Cnd ntr-o dup -amiaz canicular de iunie 2003, n salonul Q 112, de la
etajul al XVI-lea al Spitalului Universitar din Berna, a intrat P rintele Kornelius
Politzki, innd o c r ulie n mn , am avut impresia c e vorba despre unul dintre
3

numero ii misionari n c utare de prozeli i, att de frecvent ntlni i n spitalele


din toat lumea.
Dar cartea pe care mi-o aducea P rintele Kornelius - pe care nu-l v zusem
niciodat pn atunci - nu era nici de rug ciuni, nici una propov duind cine tie ce
credin , mai mult sau mai pu in ezoteric .
Am citit-o pe ner suflate n aceea i sear , n edi ia sa francez , urmnd altor
traduceri europene.
Autorul, Joseph-Maria Bochenski, vestit profesor de filosofie, elve ian de
origine polonez , fost rector i decan al celebrei universit i din Fribourg, mi s-a
revelat dintr-odat n toat complexitatea gndirii sale. O complexitate, as zice, de o
infinit simplitate i coeren .
C ci Manualul s u cuprinde o suit de reguli, porunci i norme ce sunt, mai
degrab , pove ele unui b trn care, v znd i nv nd multe, ncearc s nve e pe
al ii. E o mare generozitate n aceast carte, o pedagogie subtil care e expresia unei
depline libert i interioare.
Profesorul Bochenski este un om care gnde te liber, pe deplin deta at de
prejudec i, prelund din patrimoniul filosofiei universale i din morala cre tin
acele reguli care, ndemnnd pe om s fie n elept, l pot ajuta sa fie fericit. Ori, mai
pu in nefericit.
Grija principal a acestei c r i este de a nu fi, cu orice pre , original , ci de a fi
util . S - i ofere, cu alte cuvinte, o hran care te ajut s tr ie ti, s cre ti i s te
dezvol i normal. O hran pentru suflet, pentru ca sufletul s fie lini tit i mp cat cu
sine nsu i.
Absen a spiritului moralizator, rudimentar i agresiv, extrema simplitate cu
care sunt formulate regulile de n elepciune, le fac pe acestea repede n elese i
asumate.
Din acest punct de vedere Manualul nu este, probabil, o carte care vindec ,
dor e, cu certitudine, o carte care ne nva s fim n elep i. Adic s tr im n acord
cu natura noastr profund , s nu ne falsific m cu bun tiin , s nu ne am gim, s
nu ne ndep rt m prea mult de esen .
Pendulnd ntre un scepticism luminat i un epicureism temperat de
n elepciune, Manualul profesorului Bochenski e o carte de c p ti ce ne
ndeamn s ne conducem via a cu pruden i permanent grij , dar s ne bucur m
de ea ca de singurul dar ce ne-a fost dat.
Vasile Igna, Berna, 22 iunie 2003

PREFA
Dup cinci ani de la moartea P rintelui I J. M. Bochenski, fo tii s i studen i in
s -i mul umeasc profesorului lor de filosofie, care a fost de asemenea rector i
decan al Universit i din Fribourg; ei doresc s - i manifeste astfel recuno tin a
editnd aceast carte.
n arhiva P rintelui Bochenski, am g sit o ncercare de traducere a prezentei
lucr ri i ne-am gndit s-o punem la punct n vederea edit rii ei n limba francez .
Aceast c rticic intitulat Manual de n elepciune pentru oamenii de rnd este
o lucrare interesant i provocatoare n egal m sur . P rintele Bochenski a scris-o
ini ial n polonez . A fost un mare succes editorial, drept urmare prima edi ie s-a
epuizat rapid. Acest text, care a sedus o bun parte a intelighen iei poloneze, nu a
fost, din p cate, acceptat de c tre teologi, n Polonia, acest opuscul a fost deja
reeditat de patru ori.
4

El este scris n acela i spirit filosofic ca Medita iile lui Marc Aureliu,
Aforismele lui Schopenhauer sau Despre fericire, de Epicur.
Este o lucrare pur filosofic iar nu teologic .
Nu trebuie s confund m teologia moral i etica cu regulile de via care se
g sesc n aceast carte.
n ultima parte a lucr rii g sim distinc iile metodologice dintre n elepciune,
moral , etic i teologie.
Pentru P rintele Bochenski, n elepciunea este o tiin aparte. Nu trebuie s o
amestec m cu teologia moral cre tin . Mai mult, nu trebuie s ne gndim c
n elepciunea este etica privat a lui Bochenski. De altfel, naintea mor ii sale, el
ncepuse s preg teasc un document intitulat Manualul n elepciunii Evangheliei,
dar din p cate n-a reu it s -l termine.
P rintele Bochenski a spus ntotdeauna c nu trebuie privit ca un guru. n
Manualul de n elepciune pentru oamenii de rnd se g sesc reguli practice de via ,
acelea i reguli ca la al i filosofi, poate ns mai bine ordonate i mai ales
sistematizate.
P rintele Bochenski era maestrul lucr rilor de mici dimensiuni care ne dau
esen a problemelor n doar cteva pagini.
Care este scopul practic al acestei carp? Cred c aceasta poate un ajutor n
ceea ce prive te educa ia. Trebuie s progresezi n via
i pentru aceasta este
necesar s ncepi pas cu pas, de la reguli foarte simple i raionale.
Exist mul i oameni care se simt pierdu i n via . Ei nu mai sunt credincio i i
gndesc c morala este un domeniu rezervat Bisericii. Consult psihologi sau
psihiatri i g sesc la ei acelea i reguli ale n elepciunii ve nice expuse n aceast
carte.
Nu e u or s tr ie ti cu n elepciune dar n cele din urm te sim i mai fericit
astfel.
Regulile din aceast carte se situeaz ntre egoismul pozitiv (s n tos) i
dragostea de sine.
P rintele Bochenski a scris acest manual la vrsta de 90 de ani. Profesorul
Guido Kng a fost cel dinti care, cu prilejul simpozionului dedicat anivers rii celor
80 de ani de via ai lui Bochenski, i-a cerut P rintelui Bochenski s - i expun
vederile referitoare la subiectul n elepciunii. Acesta a ezitat ndelung c ci interesul
s u pentru filosofia practic era foarte mic, prefernd mai degrab filosofia
tiin ific . Totu i, atunci cnd membrii seminarului filosofic polonez din Fribourg iau spus c marii filosofi analitici scriseser i despre problemele n elepciunii, el a
nceput imediat s lucreze la al s u Manual de n elepciune pentru oamenii de rnd.
ntr-adev r, P rintele Bochenski este, nainte de toate, un filosof analitic,
prieten cu Carnap, Quine, Church, Tarski, Chisholm, Popper, Russell. ns el este i
un filosof universal care i-a cunoscut personal pe Sartre, Jaspers, Gadamer,
Ingarden, Eliade, Levinas, Maritain. Bochenski credea c , n diferite perioade ale
vie ii, trebuie s tii s - i schimbi interesele tiin ifice i pasiunile, ca s - i recape i
prospe imea de spirit. Acesta a fost cazul lui nsu i c ci spiritul s u a r mas vioi pn
n ultimele clipe ale vie ii.
P rintele Bochenski crede c exist posibilitatea de a crea o nou tiin care
s abordeze problema n elepciunii.
Aceast tiin ar o tehnologie a vie ii s n toase. Ea s-ar putea servi de
rezultatele altor tiin e, precum psihologia, sociologia, teoria deciziilor, filosofia,
literatura, culegerile de proverbe etc. ntotdeauna, i cu prec dere la volanul ma inii
sale, el a iubit viteza; a pilotat chiar i avioane. Acest gen de activitate este destul de
5

simptomatic pentru personalitatea sa; ntr-adev r, cnd circuli cu mare vitez , ai nevoie de reflexe pentru a putea efectua rapid o sintez .
P rintele Bochenski i-a d ruit corpul tiin ei. El era un cre tin cu un orizont
infinit de gnduri i de curaj.
P rintele Bochenski a fost un om foarte competent; el cuno tea via a nu numai
din punct de vedere teoretic, ci i din punct de vedere practic.
Kornelius Politzki
Pensier, mai 2000

CUVNT NAINTE
Ve i g si n acest manual cteva precepte ale n elepciunii pe care le-am
deprins de la vechii n elep i n cursul lungii mele vie i. Nu este vorba dect de
o alegere din vastul ansamblu de legi de acest fel. Au fost re inute doar regulile
cele mai generale, nef cndu-se nici o men iune la preceptele particulare,
privind, de pild , comer ul, iubirea, politica i r zboiul. Numeroasele principii
care se aplic persoanelor aflate n pozi ii diriguitoare nu i-au g sit nici ele
locul aici.
Exist un mare num r de lucr ri de acest gen, f r a vorbi despre
sistemele morale care de obicei con in multe precepte sapien iale. Este
suficient s amintim culegerile de proverbe, diversele c r i de n elepciune
cuprinse n Biblie, precum i literatura ascetic a marilor religii care ofer
numeroase alte exemple. S -i men ion m doar pe Cicero, Epictet, Marc
Aureliu, La Fontaine i Kipling. n cursul istoriei noastre europene s-a depus un
mare efort n elaborarea regulilor n elepciunii, n alte p r i, n alte culturi, s-a
ntmplat la fel. Acest efort este urmat ast zi de o jum tate de duzin de
discipline tiin ifice.
A vrea s produci, n aceste condi ii, o oper original , ar nsemna,
desigur, s dai dovad de o curioas nen elegere. Ceea ce public eu aici, nu
sunt deci propriile mele gnduri, ci acelea ale n elep ilor de odinioar . Urmnd
exemplul lui Wittgenstein, nu citez, n principiu, pe nimeni cu excep ia, icicolo, cte unui poet c ruia i datorez o expresie deosebit de atr g toare, n
acela i timp, se cuvine s spun c sursele din care mi-am mprumutat
referin ele sunt nainte de toate grece ti: Aristotel, stoicii, Epicur.
Aceast m rturisire ridic o problem . O n elepciune att de unilateral
greceasc ar putea tinde la universalitate? Mul i contemporani, partizani ai unui
pluralism foarte popular ast zi, vor nega acest lucru. n ceea ce m prive te,
dac vom numi n elepciune i morala religioas , preceptele enumerate aici
nu formeaz singura n elepciune universal . n schimb, dac vom distinge
n elepciunea de morala religioas , nclin s consider susnumitul pluralism
drept fals. G sesc c pretutindeni omul are acelea i caracteristici i acelea i
temelii i c n elep ii greci au n eles cel mai bine aceast idee.
Voi fi ntrebat, poate, de ce am compus acest manual i de ce l public? Ei
bine, l-am redactat n primul rnd pentru mine. Voiam s tiu ce este
n elepciunea acestei lumi. Expozeurile clasice nu m mul umeau deloc. n
general, sunt prea pu in sistematice (ceea ce este de n eles deoarece n-au fost
6

redactate de oameni de tiin ci de profe i i de scriitori). Pe de alt parte,


toate, cu cteva excep ii (Epictet), sunt prolixe. n fine, descop r ntr-nsele, de
regul , o confuzie ntre n elepciune, moral i etic .
Publicnd un manual de n elepciune, m expun acuza iei de a preda
imoralitatea i de a corupe tineretul. n fond, n elepciunea expus n aceste
pagini este foarte diferit de morala cre tin tradi ional . Voi r spunde acestei
acuza ii - l snd la o parte faptul c multe legi ale n elepciunii sunt identice cu
cele ale moralei - spunnd c aici este vorba despre n elepciunea acestei lumi,
filosofic , despre care Sfntul Pavel a scris (I Cor. 1, 20): Oare n-a ar tat
Dumnezeu drept nebun n elepciunea lumii acesteia? i c invers, cuvntul
crucii nebunie este - n ochii p gnilor (ib. v. 18). n ceea ce m prive te, sunt
cre tin, profesez a adar nebunia evanghelic i nu mi propun deloc s
recomand n elepciunea acestei lumi.
Dar atunci, de ce s public aceast carte? Pentru c , din faptul c profes m
o anumit credin , nu rezult c trebuie s le ignor m pe celelalte. Dimpotriv ,
cel ce se leap d de o credin ar trebui s tie ce respinge, ce este doctrina pe
care nu o vrea. Ori, mie mi se pare c mul i cre tini i fac iluzii cu privire la
acest subiect i tr iesc dup principiul a mp ca i capra i varza. Vreau s -i
provoc s gndeasc , ceea ce ine de datoriile fundamentale ale filosofului.
Aceast mic lucrare este o carte provocatoare.
Pe de alt parte, mi se va aduce obiec ia, poate, c vreau s par un n elept.
A-ceast obiec ie m pnde te cu att mai mult cu ct, n bun tatea lor, c iva
prieteni mi-au atribuit acest titlu. A vrea s -l asigur pe cititor c nu sunt un
n elept i nici nu doresc deloc s par a a ceva. La sfr itul vie ii mele, mi dau
seama perfect ct de tare i ct de grav am p c tuit mpotriva principiilor
n elepciunii - de n-ar fi dect pentru simplul fapt c am inut s tr iesc dup
evanghelie. Nu doresc nici s par un n elept nu numai pentru c acest lucru ar
fi o eroare dar i pentru c aplic cu grij preceptul 10.2: ceea ce cred al ii
despre mine mi-e absolut indiferent.
*
* *
nsu i conceptul de n elepciune pare a fi att de r u cunoscut, nct am
crezut util s adaug n corpul acestei lucr ri (capitolele A i B) cteva
considera ii teoretice privitoare la moral , etic i n elepciune, a a cum le
concep eu (capitolul C).

INTRODUCERE
Precum zeul Ianus, n elepciunea are dou fe e. Ne nva , pe de o parte,
c totul este z d rnicie (4.3) dar, pe de alt parte i n ciuda acestei afirma ii, ne
spune s ne bucur m de via (3). Aceast antinomie fundamental pretinde
cteva explica ii.
Cnd n elep ii spun c tot ceea ce exist este z d rnicie, ei nu n eleg s
nege c exist lucruri demne de a fi rvnite. Numai un prost ar putea pretinde
c astfel de lucruri nu exist . Este destul s te gnde ti la o violent durere de

din i pentru a- i da seama c cel ce sufer trebuie s socoteasc suprimarea


acestui r u ca pe ceva ce nu-i deloc zadarnic ci foarte de dorit.
Prin urmare, nu despre aceasta este vorba. Biblicul adagiu: de ert ciunea
de ert ciunilor, toate sunt de ert ciune (Ecl. 1, 2) semnific mai nti faptul c
nici un lucru i nici un eveniment din lumea a-ceasta nu are valoare absolut i,
n al doilea rnd, c nimic nu este durabil. Tot ceea ce este, este relativ i
trec tor. n elep ii voiau, de asemenea, s ne aminteasc astfel c omul nsu i,
precum i toate operele sale - civiliza ii, cuceriri ale tiin ei etc. - nu sunt n
lume dect fragmente lipsite de importan . P mntul, mai cu seam , este un
veritabil cimitir al civiliza iilor i al na iunilor moarte. Totul se afund n neant.
Mai mult, via a noastr interioar depinde n mare m sur de pasiuni i de
sentimente, adic de legile naturii. Libertatea uman este teribil de limitat .
Prin urmare, n elepciunea se opune umanismului i na ionalismului. Ea
vede ntr-nsele expresii ale prostiei umane. R d cinile acestei prostii sunt
limpezi. Mul imea tie c omul individual este z d rnicie, f r nici un fel de
importan ; va c uta deci altceva care ar avea o valoare absolut . Ea crede a-l fi
g sit, de pild , n umanitate sau n na iune. Le divinizeaz i se identific cu
ele. Dar nu e dect nc o prostie c ci aceste entit i, chiar dac mai durabile
dect individul, sunt, orice s-ar spune, zadarnice.
Aceasta este, a adar, prima fa
a n elepciunii: de ert ciunea
de ert ciunilor i totul este de ert ciune. Dar ea are i o a doua fa : nv tura
cu privire la ceea ce trebuie f cut n aceast situa ie tragic . O-mul nu este
dect un foarte mic i neputincios fragment din univers, neexistnd dect timp
de o frac iune de secund cosmic . Dar aceast frac iune este tot ceea ce el are
la dispozi ie. Legile n elepciunii ne nva cum s ac ion m ca s nu o irosim.
Prin urmare, nu exist contradic ie ntre doctrina z d rniciei i preceptul
pl cerii. Con tiin a z d rniciei a tot ceea ce suntem i ntlnim n lume nu
exclude ac iunea ci o impune. Acel memento mori din secolul al XV-lea i
acel carpe diem antic nu sunt dect cele dou fa ete ale aceleia i legi a
n elepciunii. Un poet a spus-o foarte bine: s ne bucur m de via c ci nu
tr im dect o singur dat . C ci tocmai pentru c totul este z d rnicie f r
consisten - trebuie s ne bucur m de via .

A
PRINCIPII FUNDAMENTALE
Preceptele n elepciunii men ionate n acest manual se mpart n dou
clase. Prima cuprinde principiile fundamentale iar a doua legile care vizeaz
aproapele.
Principiile fundamentale pot fi clasate n opt grupe. E mai nti prima lege
a n elepciunii (1). Toate celelalte sunt aplica ii, fie n vederea finalit ii
ac iunii: principiul priorit ii vie ii (2), al sensului vie ii i al pl cerii (3) fie cu

privire la ac iune ca atare: principiul autonomiei (4) i, n raport cu modul


ac iunii: principiile pruden ei (5), modera iei (6), t riei (7) i obiectivit ii (8).
1. Prima lege
n ce scop, n numele a ce ac ioneaz omul n elept? Dac adres m aceast
ntrebare oamenilor simpli, dar cu judecat , ob inem ntotdeauna acela i
r spuns: n eleptul ac ioneaz ca s - i asigure o via lung i fericit . Nu este
n elept ci prost, de pild , cel ce- i risc inutil via a. Prost este i cel ce se
dest inuie te oricui ca i cel ce- i face du mani f r motiv. Pentru simplul fapt
c n elepciunea pretinde s - i fixezi drept scop o via lung i bun . Aceast
opinie universal mp rt it poate fi prezentat sub forma urm toarei legi:
1. Ac ioneaz n a a fel nct s tr ie ti fericit ndelung.
Aceasta este prima i cea mai important lege a n elepciunii. Este o
axiom din care - cu datele experien ei - se deduc toate celelalte legi. Se poate
spune i c , invers, tot ceea ce o contrazice este o prostie. i este atribuit
marelui n elept englez Whitehead urm toarea defini ie: a fi ra ional (adic
n elept), nseamn n primul rnd a tr i; n al doilea rnd a tr i bine; n al
treilea rnd a tr i i mai bine.
Ar mai fi de notat, de asemenea, c ultima parte a legii noastre este o
abreviere a celei de-a patra porunci biblice ca s - i fie bine i s tr ie ti ani
mul i pe p mnt (Deut. 5, 16).
Aceast lege corespunde uneia dintre legile fundamentale care guverneaz
organismele vii. Fiecare organism, plant , bacterie sau animal ncearc s o
fac ct se poate de bun . Dar omul este un animal deosebit astfel nct el poate
nc lca legile biologice. n con tiin a sa, aceste legi corespund unor reguli
c rora poate s li se supun sau nu.
Dou remarci au importan aici. Legea noastr nu este o lege moral ,
a adar este lipsit de necesitatea proprie legilor morale; este o axiom , dar o
axiom liber acceptat . Fiecare poate s i-o asume sau s-o resping . Vom
discuta aceast diferen n capitolul C (2).
Pe de alt parte, contrar tuturor celorlalte precepte ale n elepciunii,
aceast lege se aplic n mod universal i f r excep ie. Cnd este vorba de
celelalte legi, principiul modera iei (6) trebuie s fie subn eles, adic ele nu
trebuie n elese ca fiind ntru totul universale. n elepciunea, contrar moralei,
este dialectic .
2. Primatul vie ii
Primul principiu determin scopul oric rei ac iuni umane: via a lung i
fericit . Dar, n timp ce toat lumea pare a fi de acord n ceea ce prive te acest
principiu, diferen e de opinie apar atunci cnd este vorba despre interpretarea
sa, adic n ceea ce prive te sensul expresiei via lung i fericit . Prin
urmare, nsu i conceptul de n elepciune depinde de aceste interpret ri. Pentru

un musulman, de pild , via a lung


i fericit este via a din ceruri;
n elepciunea lui l nva , deci, c trebuie s moar ntr-un r zboi sfnt.
Cu toate acestea, printre numeroasele interpret ri ale vie ii fericite
(dintre care majoritatea au, de altfel, un caracter religios i apar in deci mai
degrab moralei religioase dect n elepciunii), g sim i interpretarea profan
cea mai natural i cea mai comun . Conform acesteia, via a fericit este via a
aici, pe p mnt, o via f r suferin e, nso it de pl ceri i tr it n bun stare i
ntr-un anturaj pl cut: este o via de activitate mul umitoare n bune rela ii cu
ceilal i
Nu un singur ideolog s-a f cut vinovat, n acest punct, de n el torie,
ncercnd n chip fraudulos s ascund sub expresia via fericit ceva cu
totul diferit. Se pare ns c omul de pe strad tie s se apere cum trebuie
mpotriva acestei n el torii. Cnd cineva vrea s -l conving c via a fericit
const , de pild , n supunerea oarb fa de legile moralei i ale poli iei, el r mne sceptic. E chiar de mirare s vezi cum acest om, care devine att de u or
victima ideologilor, tie s n eleag limpede esen ialul: ceea ce este, dup el,
via a fericit .
Ca s evit m nen elegerile, se cuvine s amintim faptul c n elegem s
prezent m aici consecin ele acestei interpret ri a cuvntului n elepciune.
A adar, nu dovedim juste ea preceptelor ci doar c ele sunt consecin e ale
principiului fundamental.
Principiul primatului vie ii cuprinde dou p r i. n prima, ne recomand s
veghem asupra vie ii, iar n a doua asupra vie ii fericite. Regula echivalent
primei p r i este urm toarea:
2. Protejeaz - i, nainte de toate, via a i s n tatea.
n timpul b t liei de la Monte Cassino, drumurile aflndu-se sub focul
du manului, erau m rginite de pancarte pe care scria:
2.01. Nu fi prost; nu te l sa ucis!
n elepciunea reia acest adagiu care este, ntr-adev r, evident. ntlnim,
totu i, aici, probleme privind situa iile limit ale martiriului i sinuciderii.
Morala i n elepciunea iau, n aceast privin , pozi ii foarte diferite. Morala
distinge net martiriul de sinucidere, pentru c dup ea sinuciga ul - spre
deosebire de martir - are ca scop propria moarte. Dar, pentru n elepciune,
aceast distinc ie nu este esen ial . Pentru ea martiriul este o sinucidere c ci
sinuciderea este un act care atrage dup sine n chip necesar moartea
sinuciga ului, ca, de pild , saltul de la etajul al 15-lea, consumarea unei otr vi
etc. Or, martirul mpline te, el nsu i, un astfel de act atunci cnd refuz s - i
tr deze cauza n condi iile n care acest refuz are drept consecin , n chip
necesar, moartea sa. Diferen a ntre un astfel de refuz i, de pild , saltul de la
etajul 15, const exclusiv n aceea c , n cazul sinuciderii, moartea este legat
de act prin legi naturale, n timp ce, n cazul martiriului, aceast leg tur este
stabilit prin voin a persecutorului.

10

Pe de alt parte, morala consider orice via drept valoare superioar , n


timp ce n elepciunea nu atribuie aceast valoare oric rei vie i ci doar vie ii
fericite. Ca urmare, ea interzice martiriul care este pentru ea sinucidere
nelegitim dar recomand aceea i sinucidere ntr-un caz particular. Preceptul ei
este:
2.1. Cnd via a i pare negre it i iremediabil de nesuportat, ia- i zilele.
Vechii n elep i spuneau porta sem-per aperta est - u a este ntotdeauna
deschis . Justificarea acestui precept este u oar . S ne imagin m un om care
sufer ngrozitor i care tie c nu va g si u urare; el nu are deci nici o
posibilitate s duc o via fericit . Vedem intuitiv c acest om, dac admite
prima lege a n elepciunii, trebuie s se sinucid .
Un r spuns implicit la problema cunoa terii a ceea ce este o via a de nesuportat va veni dinspre considera iile privitoare la cea de-a doua parte a
preceptului nostru care ne cere s avem o via a fericit .
2.2. Exceptnd situa iile excep ionale, plaseaz - i via a
deasupra tuturor celorlalte lucruri.

i s n tatea

Circumstan ele excep ionale sunt acelea care impun sinuciderea. Aceast
lege este, ea ns i, o consecin a direct a principiului fundamental. C ci, ca s
ai parte de o via a fericit , nainte de toate trebuie s tr ie ti i s fii s n tos.
Nici o via a fericit nu este posibil altfel.
n sfr it, s remarc m c , dac preceptul primatului vie ii este indubitabil
n n elepciune, el este probabil pricin de cel mai mare scandal n ochii
moralistului.
3. Pl cerea i sensul vie ii
3. Bucur -te de via .
Deoarece, cum zice poetul, nu tr im dect o singur dat . n eleptul nu
risipe te, deci, nici o firimitur de pl cere pe care via a i-o ofer . Aten ie!
Aceast lege nu este valabil dect n cadrul principiului modera iei 6 (a se
vedea i legea 6. 31).
Acest principiu poate fi formulat i dup cum urmeaz :
3.1. Str duie te-te s ai pl cere i ct mai pu in durere posibil.
Prezentat astfel, principiul pare evident c ci corespunde uneia dintre legile
fundamentale ale vie ii. ns omul, i probabil doar omul, poate s nu asculte de
el. Anumi i filosofi au ridicat chiar nc lcarea sa la demnitatea unei datorii
morale.
Or, pentru a te putea bucura de via , aceast via trebuie s aib un sens.
Sensul i fericirea nu sunt acela i lucru. De pild , cineva care evit un pericol
sau ncearc s nving o suferin are desigur un sens n via dar asta nu
11

nseamn c l-am putea numi fericit. Sensul vie ii este deci o condi ie necesar
dar nu i suficient a fericirii.
3.2. F n a a fel nct via a ta s aib ntotdeauna un sens.
Via a unui om are un sens, la un moment dat, dac n acest moment el
tinde nspre un scop sau se bucur de prezent (una nu o exclude pe cealalt );
aici exist deci dou legi ale n elepciunii. Prima are n vedere scopurile:
3.21. S ai mereu un scop de atins.
Se tie c mul i oameni se mboln vesc sau mor imediat dup ce au ie it la
pensie. Cauza pare a fi chiar pierderea scopurilor care trebuie atinse, a
sarcinilor care trebuie ndeplinite. Or, exist mii de scopuri i de sarcini
posibile de s vr it n via a fiec rui om. Sfatul care poate fi dat oamenilor care
trebuie s ias la pensie este acela de a- i preg ti retragerea g sind noi sarcini i
fixndu- i noi obiective.
Cu toate acestea, via a are sens i atunci cnd omul nu tinde c tre nici un
scop ci se bucur de clip . De unde legea:
3.22. Bucur -te de clip .
Contrariul a ceea ce pretinde aceast lege poart numele savant de
mediatizare universal . Ea const n a concepe totul, f r excep ie, ca mijloc
pentru un scop. M trezesc, de pild , i mai nti m gndesc s m sp l ca la
ceva necesar pentru a putea s merg la gar ; apoi s merg la gar ca s iau
trenul de Berna, asta ca s ajung la Berna; s merg acolo ca s ntlnesc un
prieten; s -l ntlnesc pe acest prieten ca s -i cer ajutorul; s -i cer ajutorul
pentru... i a a mai departe. n acest fel, toat via a sau aproape pare a fi
mediatizat . Aceast mediatizare o v duve te de sens c ci seria scopurilor
subordonate unele altora va fi ntrerupt de moarte. Ca s o evi i, trebuie s
existe n aceast via clipe de pl cere pentru ceea ce este prezent, f r nici o
nclina ie nspre un scop anume.
Acela i gnd poate fi exprimat i n felul urm tor:
3.221. nva

s tr ie ti n prezent.

Acesta este unul dintre perceptele de n elepciune nc lcat cel mai des.
Oamenii urm resc ni te scopuri, i concep existen a exclusiv ca pe o tendin
nspre ceva, sunt alunga i de un scop la altul f r ncetare i f r odihn .
Aici se pune problema rela iei dintre pl cere i tendin . Trebuie s d m
prioritate scopurilor n fa a pl cerii sau, invers, pl cerii n fa a scopurilor? Nu
exist un r spuns general la aceast ntrebare, valabil n orice mprejurare. E
totu i cert c n eleptul vegheaz s tind mereu nspre un scop sau s se bucure
de clip . Se poate spune c via a sa este un amestec de tendin
i pl cere.

12

Propor ia lor relativ va depinde de mprejur ri i de vrst . Nu trebuie s


uit m totu i c tendin a, ea ns i, ac iunea, ar trebui s fie o bucurie.
Cei care ncalc legea pl cerii de clipa prezent sufer adesea de
con tiin a distan ei dintre prezent i viitor, dintre mijloace i scop. Insisten a pe
aceast distan este una dintre cauzele insatisfac iei i, n consecin , ale
nefericirii. Or, acest lucru poate fi evitat dac vom concepe mijloacele drept
scopuri. Este ceea ce nva preceptul urm tor:
3.222. ncearc s concepi mijloacele drept scopuri.
n exemplul nostru, n loc s vezi n actul de a te sp la, i n celelalte
activit i de acest fel, pure mijloace, ar trebui s consider m c nu sunt lipsite
de pl cere ci sunt demne de a fi exersate pentru ele nsele, independent de
scopurile c rora pot servi.
4. Autonomia
F r nici o ndoial c , n mod normal, nimeni, n afara lui nsu i, nu va
avea grij de via a lui fericit . S nu ne facem iluzii: pe ceilal i i preocup de
obicei propria lor fericire iar nu a noastr . Deci, flecare om n parte trebuie s
aib grij de propria fericire. Or, nimeni nu poate ndeplini aceast sarcin dac
nu se guverneaz pe sine, dac nu este st pn pe propria lui activitate. Sensul
vie ii, satisfac ia, fericirea depind n mare m sur de aceasta. De unde,
importanta lege a n elepciunii:
4. Condu- i tu nsu i via a.
Capacitatea de a ndeplini o astfel de orientare se nume te uneori
autonomie, termen provenind din cuvintele grece ti autos i nomos: care se
conduce dup propriile sale legi. Am putea vorbi i despre libertate dar
conceptul de autonomie pare a fi mai nc p tor dect acela de libertate. Aceasta
din urm semnific independen a fa de ceilal i, n vreme ce autonomia
conoteaz n plus capacitatea de a- i conduce singur via a. Putem distinge ntre
autonomie ca independen exterioar , fizic , i autonomia interioar , psihic .
Nu este u or s o ob inem pe prima; este posibil ca nimeni s nu o posede n
toat deplin tatea sa, ca noi to i s depindem, mai mult sau mai pu in, de
mprejur ri, de anturaj. n ceea ce prive te libertatea fizic , nu putem formula
dect urm torul precept:
4.1. Pe ct posibil, n ac iunea fizic , fii independent.
Morali tii nu cunosc acest precept: nu e nimic uimitor n asta c ci nu este
o regul moral ci una sapien ial . S remarc m clauza pe ct posibil.
Libertatea complet nu apar ine acestei lumi. Suntem ca ni te cini inu i n
lan . Nu-l putem rupe. Dar n eleptul ncearc m car s prelungeasc acest lan
i s c tige ct mai mult independen exterioar posibil .

13

4.2. St pne te- i gndirea, sentimentele i st rile de spirit.


Prea adesea se ntmpl contrariul, sentimentele, pasiunile i st rile de
spirit, adic for ele naturale, ne st pnesc. Nu suntem st pni peste via a
noastr . Doar n eleptul mprumut idealul lui Homer: el este n acela i timp
marinar, crm i corabie. Realizarea acestui ideal nu este u oar dar, contrar
dobndirii autonomiei fizice, ea este posibil .
Un principiu important, dar aproape ntotdeauna ignorat de mul ime, ine
de aceast lege. Este vorba de urm toarea problem : da, trebuie s ne
conducem via a, dar n ce direc ie? n elepciunea ne nva c scopul nostru
trebuie s fie mplinirea vie ii fericite. Or, o astfel de via comport ntre altele
sentimentul c ac ion m conform unui model, unui ideal ales de noi n ine. De
unde preceptul:
4.21. Ac ioneaz potrivit propriului t u ideal.
Pentru a nu cita dect dou exemple, idealul de ofi er comport curaj,
autoritate, fidelitate fa de jur mnt i alte virtu i morale. Idealul micului
comerciant pornit pe cale s - i fac mica sa avere (att de r spndit n Polonia)
cuprinde zel, tiin de a se descurca, capacitate de a convinge, insolen .
Compararea acestor dou exemple este suficient pentru a ar ta c aplic rile
concertate ale preceptului nostru pot fi legi morale dar nu e obligatoriu s se
ntmple astfel.
4.3. Nu te ata a prea mult de o persoan nici de nimic altceva.
Vechii stoici, asce ii budi ti i cre tini au conceput adeseori acest precept
de o manier extrem , ca interzicnd orice ata ament, orice iubire. Preceptul
n elepciunii nu comport o interdic ie att de total . Lucrurile i oamenii pe
care-i iubim pot fi i sunt n general izvor de mult pl cere, n elepciunea nu ne
interzice s ne ata m de ele, ci doar s nu ne ata m prea tare deoarece, atunci,
devenim sclavii lor. Mul i n elep i au considerat acest precept ca unul dintre
cele mai importante. El este, ntr-adev r, o consecin direct a principiului
z d rniciei tuturor lucrurilor. Legea urm toarea este o aplicare a sa:
4.31. Nu te droga.
A te droga este luat aici ntr-un sens foarte larg, pentru orice activitate
cu care ne-am obi nuit pn ntr-att nct nu mai putem s ne lipsim de ea.
Tabagismul si alcoolismul inclusiv. Se tie c mii de b rba i i femei cad n
mizerie si nefericire, c mul i mor ca urmare a dependen ei de diferite otr vuri
precum cocaina, heroina etc., dar chiar i dependen a de drogul cel mai benign
i legal, care este tutunul, este o prostie, c ci vine n contradic ie cu principiul
autonomiei. De asemenea, trebuie s spunem c nu s-a v zut nicicnd un
n elept beat.

14

4.4. P streaz - i lini tea interioar


Este una dintre legile cel mai des invocate de n elep i. Conexiunea ei cu
principiul autonomiei const n aceea c omul nu se poate guverna pe sine cnd
o furtun face ravagii n con tiin a sa, cnd este juc ria unor pasiuni violente.
Vechii stoici au mers att de departe n acest domeniu pn la a interzice orice
sentiment. Este o exagerare evident dar ceea ce r mne este c preceptul
lini tii interioare (relax-ul! americanilor) este o regul important a
n elepciunii.
4.41. P ze te- i senin tatea spiritului.
Aceast lege seam n precedentei f r a fi identic cu ea. De i mul imea
nu o cunoa te, ne putem supune ei n cele mai dificile condi ii. C ci, conform
unui adev r formulat de secole de n elep i, adev ratele obstacole n calea
echilibrului mental, i, plecnd de aici, n aceea a senin t ii, nu se afl n afara
noastr ci n noi n ine. Justificarea acestui precept se afl n experien .
Aceast ne nva c senin tatea este unul dintre cei mai importan i factori ai
fericirii.
i acum, iat alte dou precepte privind acela i domeniu:
4.411. Spune- i n flecare diminea : totul merge strun .
4.412. ncearc s concepi evenimentele viitoare ca fiind pl cute.
Amndou se bazeaz pe experien . tim, ntr-adev r, c voin a poate
exercita o influen puternic asupra st rii noastre de spirit. Adeseori, este
suficient s vrem ca un eveniment s fie pl cut pentru ca el s devin astfel.
5. Pruden a
Principiul autonomiei prescrie c omul trebuie s - i guverneze propria sa
via . Acum, dup ce l-am prezentat, trecem la felul n care aceast guvernare
trebuie s fie exercitat . G sim aici trei reguli fundamentale, acelea ale
pruden ei, modera iei i t riei.
Principiul pruden ei era foarte popular la morali tii Antichit ii. Lucru
curios c ci, n ciuda diversit ii sistemelor, ei sunt aproape cu to ii de acord s -l
recunoasc n ciuda justific rilor divergente. Iat -l n toat simplitatea sa:
5. Fii prudent.
Aceasta este una dintre regulile fundamentale ale n elepciunii. C ci omul
nu se poate supune primei legi dac nu gnde te i nu ac ioneaz cu pruden .
Pentru a avea o via fericit nu este de ajuns s vrei ci trebuie s i ac ionezi
cu judecat , adic prudent, n vederea atingerii acestui scop. Or, cum tie toat

15

lumea, o astfel de ac iune, exercitat n condi ii adeseori complexe, nu este


posibil f r reflec ie, f r ra iune, ntr-un cuvnt f r ceea ce se cheam
pruden .
Putem distinge pruden a n gndire i n ac iune. Prima este baza celei dea doua c ci, dac gndim sau judec m imprudent, cu u urin , vom i ac iona
imprudent. Or, o astfel de pruden nu este posibil f r reflec ie. De unde,
primul precept al acestui domeniu:
5.1. Nu admite nici o propunere nainte de a te fi asigurat cu
con tiinciozitate c este adev rat sau cel pu in probabil adev rat .
Este de necrezut c i oameni p c tuiesc mpotriva acestui precept, n
ciuda eviden ei sale, emi nd cu u urin judec i nefondate asupra unor
chestiuni despre care abia au habar. Acest principiu este nc lcat n majoritatea
cazurilor n dou domenii: cnd este vorba de aprecierea comportamentului
altora i n chestiunile politice. Regulile elementare ale n elepciunii sunt u or
nc lcate n rela iile noastre cu semenii i impruden a n chestiunile politice i
ajut pe arlatanii de toate spe ele s se agate de putere i s fac r u cet enilor
impruden i. ncrederea pe care mii de credincio i o acord anumitor efi de
secte religioase, simpli r uf c tori adesea, este un exemplu extrem dar, din
nefericire, frecvent, al impruden ei.
Preceptele urm toare precizeaz sensul celui de mai sus:
5.11. nainte de a face sau a spune ceva important, pune- i ntrebarea:
merit osteneala?
Cu to ii suntem tenta i s ac ion m impulsiv, f r a reflecta. De pild ,
cnd cineva afirm un lucru absurd, tenta ia de a-l face idiot este mare dar mai
mare daraua dect ocaua. n majoritatea cazurilor, e inutil. Ofens m un om i
nu ob inem nimic n schimb.
5.12. nainte de a lua o decizie important , asigur -te c nu faci din dorin e realitate.
Este vorba despre gre eala pe care englezii o numesc wishful thinking,
gndire vis toare. Adeseori suntem nclina i s o comitem. Cnd inem mult
la ceva, ncepem s credem cu u urin c situa ia dorit este real . n aceast
privin , ar trebui s -l imit m pe bunul comandant al unei unit i militare aflate
n lupt . Nimeni nu- i dore te victoria mai mult dect el i totu i nimeni nu este
mai obiectiv n aprecierea situa iei dect dnsul.
5.13. n orice chestiune important , cere sfatul oamenilor cu experien .
Motivul este evident. Profitnd de experien a altora, nt rim baza propriei
noastre decizii. Aceast lege se aplic , nainte de toate, aprecierii noastre

16

personale pentru care judecata obiectiv este n general dificil . n elep ii ne


nva c cel ce se ascult pe sine n acest domeniu, ascult un prost.
5.14. Amn pe mine o decizie important .
Desigur, dac nu e urgent . Principiul general privind ritmul deciziei
poate fi formulat n felul urm tor: preg tirea deciziei trebuie s fie ct mai lent
posibil dar execu ia ei trebuie s fie rapid i energic . Experien a nva c
u or comitem gre eli n aceast privin .
5.15. Cunoa te-te pe tine nsu i.
Omul este unul dintre factorii cei mai importan i n fiecare decizie pe care
o ia. Or, lucru de mirare, majoritatea oamenilor i cunosc mai bine pe ceilal i
dect se cunosc pe ei n i i. Prin urmare, n elep ii ne recomand , ca prim
condi ie a pruden ei, s ne cunoa tem bine pe noi n ine.
5.151. G se te n Secare zi un moment pentru a reflecta la tine nsu i.
Aproape toate marile religii recomand medita ia dar nu exist nici un
motiv pentru ca ea s se limiteze la religie. n fapt, ea este necesar oricui vrea
s - i guverneze via a n chip rezonabil.
Unul dintre principiile secundare cele mai importante n raport cu
preceptul pruden ei este regula competen ei:
5.2.Ocup -te de lucrurile care depind de tine iar nu de cele care nu
depind de tine.
ntr-adev r, a ne ocupa de lucrurile care nu depind de noi este o mare
prostie.
Unul dintre fenomenele cele mai uimitoare este faptul c at ia oameni
gndesc, sunt preocupa i, discut despre chestiuni asupra c rora nu au nici o
influen .
Ne-am putea ntreba dac aplicarea universal a acestei reguli nu ar
conduce la pasivitate n chestiunile politice i, prin urmare, la o stare nociv
pentru via a fericit . Dar nu e deloc a a. Chiar i omul de rnd poate exercita o
anume influen n politic . Prin urmare, el poate i ar trebui s fie preocupat de
asta.
Legea noastr dobnde te o mare importan n vecin tatea mor ii. Avem
de-a face, n cazul acesta, cu dou evenimente: unul este sfr itul existen ei,
dispari ia eu-lui; cel lalt este procesul mor ii, pierderea succesiv a oric rei
putin e, ngrijirile, opera iile, via a la spital etc. Se pare c literatura sapien ial
s-a interesat ndeosebi de primul aspect, de atitudinea pe care omul ar trebui s-o
ia n fa a sfr itului. i totu i, cel lalt aspect este, poate, mai important. C ci
medita ia despre moarte i-ar ng dui s - i preg teasc deciziile privind atitudinea potrivit n condi iile dramatice care preced moartea. Ceea ce depinde de
17

muribund, n aceste condi ii, este atitudinea sa, reac iile sale la evenimente.
Dac e n elept, atunci el se va gndi la asta i la nimic altceva.
Regula competen ei implic urm toarea lege:
5.21. Nu te ngrijora degeaba.
ntr-adev r, a ne ngrijora din pricina chestiunilor n leg tur cu care nu
avem nici o putere, este o prostie evident c ci acest lucru nu serve te la nimic
i este nepl cut. Desigur, e nepl cut s afli c ni te r uf c tori masacreaz ni te
nevinova i ntr-o ar ndep rtat . Dar, dac eu nu pot mpiedica aceste crime,
de ce ar trebui s m preocupe?
Aceluia i domeniu apar ine preceptul prevederii:
5.3. Vegheaz s - i asiguri viitorul.
Nu exist contradic ie ntre acest precept i legea vie ii n prezent (3.331).
Aceasta din urm ne cere s tim tr i n prezent, dar nu ne interzice sub nici o
form s prevedem viitorul. i totu i, concret se poate ivi o opozi ie ntre
dorin a de pl cere i voin a de a- i asigura viitorul. Cum e mai bine: s -mi
cheltui banii azi ori s -i p strez pentru mine? C i s cheltui i c i s p strez?
A g si r spunsuri la ntreb ri de acest fel ine de domeniul n elepciunii
practice care nu poate fi formulat n reguli generale.
6. Modera ia
Dac este vorba despre modul n care ne conducem via a, principiul
modera iei este cel mai important dup acela al pruden ei. El sun dup cum
urmeaz :
6. Fii moderat n toate cele.
Aceast regul nu este la fel de evident precum aceea a pruden ei, nct
numero i sunt aceia care i imagineaz c pot duce o via fericit f r s i se
supun . Num rul be ivilor, desfrna ilor, risipitorilor i al altor neferici i de
acela i soi st m rturie. Ei cred c n elepciunea nva pl cerea f r limite. Dar
comportamentul lor nu are nimic de a face cu n elepciunea. Este o prostie pe
care to i n elep ii sunt de acord s o condamne. Cine nu crede, nu are dect s i aduc aminte c aceast lege este unul dintre fundamentele sistemului lui
Epicur, care face figur de maestru al desfrului, pentru ignoran i.
Acest principiu se bazeaz , pe experien a secular a umanit ii. Ea ne
nva c orice exagerare este d un toare vie ii fericite. Ca i n cazul altor
precepte, putem distinge modera ia n gndire i n ac iune. Regula general
privitoare la prima sun astfel:
6.1. Fii moderat n opinii.

18

Astfel formulat, preceptul are nc dou aspecte, unul raportndu-se la


extensiune iar cel lalt la certitudinea teoremelor acceptate. n ceea ce prive te
primul aspect, avem preceptul:
6.11. Evit afirma iile cu totul generale.
Evit , adic nu le accepta, afar de cazul n care ai o dovad a
generalit ii lor, ceea ce se ntmpla extrem de rar. Nu trebuie s spui, deci:
La Ixence plou tot timpul nici To i ypsylonienii sunt brutali ci La Ixence
plou mai tot timpul i Numero i ypsylonieni sunt brutali, n elepciunea este
prietena statisticii. Se pare c , cel pu in n cazul filosofiei, majoritatea gre elilor
a avut drept cauz utilizarea cuantificatorului universal acolo unde acesta n-ar
fi trebuit s fie folosit.
Principiul privind certitudinea este asem n tor celui formulat n capitolul
despre pruden (5). El poate fi enun at astfel:
6.12. Evit judec ile categorice.
n loc s spui Ypsylonienii vor c tiga, trebuie s spui: eu cred c
ypsylonienii vor c tiga i, n loc de va fi vreme bun la Cracovia, este
recomandat fraza conform comunicatului meteorologic, va fi vreme bun la
Cracovia.
Ct despre ac iune, acela i principiu spune:
6.2. Bucur -te de bunuri i de pl ceri cu modera ie.
Ce este mai delicios dect snul unei femei frumoase care te iube te? i
cine va nega c pu ine activit i umane dau atta satisfac ie ca sportul de
performan ? i totu i amorezul care exagereaz n dragoste i va ruina
s n tatea iar sportivul care uit s se odihneasc nu va tr i mult. n elepciunea
ne nva s profit m de f pl ceri dar s ne bucur m de ele cu | modera ie.
Una dintre consecin ele acestei legi este urm torul important precept:
6.3. E bine s

tii savura micile bucurii.

Fal ii n elep i au convins adeseori mul imea c omul trebuie s tind


exclusiv c tre scopuri mari i sublime. Via a partizanilor unei astfel de doctrine
- care, cu adev rat merit numele de supersti ie - se petrece n a teptarea
acestui scop; adeseori nu-l ating deloc ori l ating atunci cnd nu se mai pot
bucura de el.
Chiar i cei care n-au c zut n aceast supersti ie p c tuiesc adesea
mpotriva legii noastre. Aceasta se ntmpl cel mai des atunci cnd un om este
att de preocupat de un scop ndep rtat nct uit tot ce se afla n apropiere.
O problem , nu u or de rezolvat, se pune n leg tur cu aceste legi, i n
special cu cea a raportului dintre cantitate i pl cere. Trebuie s cau i cteva
mari pl ceri ori mai degrab un mare num r de mici bucurii? Majoritatea

19

n elep ilor se pronun


dup cum urmeaz :

pentru cea din urm pozi ie care poate fi formulat

6.31. Prefer numeroasele mici bucurii ctorva mari pl ceri.


Principiile pe care tocmai le-am enumerat sunt absolute n sensul c se
aplic ntotdeauna, independent de posibilit ile fiec ruia. Exist , totu i, i n
domeniul nostru un principiu relativ la aceste posibilit i. Contrar poetului, el
nva s - i masori proiectele cu puterile i nu invers:
6.4. Nu ncerca s realizezi lucruri care i dep esc posibilit ile.
Am putea numi aceast regul principiul antiromantic. ntr-adev r,
n elepciunea nu are nimic de-a face cu romantismul, ea l consider o prostie.
7. T ria
Pentru a- i putea guverna via a, omul trebuie s fie dotat cu for de
caracter, trebuie s tie s fie tare. n lipsa acestei t rii, el ar deveni o juc rie a
instinctelor, sentimentelor i dispozi iilor, adic a naturii. De unde importantul
precept:
7. Orice hot rre, o dat luat , execut-o cu t rie i perseveren .
Aceasta, desigur, dac situa ia nu s-a schimbat. Principiul general care
guverneaz decizia este urm torul: preg tirea sa trebuie s fie ct mai lent i
mai circumspect posibil (5. 12-14); n schimb, hot rrea, o dat luat , trebuie
s fie executat rapid, cu t rie i consecven .
Printre for ele naturale opuse autonomiei omului, care mpiedic adesea
executarea unei hot rri, frica joac un mare rol. Cnd e mare, este capabil s
paralizeze voin a i s conduc la ac iuni lipsite de sens, de unde preceptul
special:
7.1. Nu te l sa niciodat motivat de teic .
Aceasta nu nseamn , desigur, c omul n elept nu evit lucrurile
periculoase pentru via a sa sau nocive pentru s n tatea i fericirea sa. El le
evit , cu siguran , i chiar se fere te de ele dar nu din cauza fricii ci mai
degrab pentru c a hot rt astfel. Atitudinea n eleptului a fost magnific
descris de Hora iu: Si fractus inlabatur orbis, impavidum ferient ruinae
(Hor. Carm. 3.3, 7-8): Dac lumea distrus s-ar pr bu i, ruinele ar acoperi-o
f r ca ei s -i fie fric .
Dintre diversele temeri care-l pasc pe om, cea mai teribil este frica de
moarte. Anumi i filosofi ai secolului XX, pe care-i numim existen iali ti, au
afirmat chiar c este o fric specific omului i au numit-o angoas . Se pare,
totu i, c afirma ia lor nu este fondat . Ceea ce este sigur, n schimb, este c
omul, ca orice animal, are instinctiv fric de moarte. Diferen a dintre el i
20

celelalte creaturi const , se pare, n aceea c el este singurul care are t ria s
nving aceast fric . Este ceea ce nva n elep ii:
7.11. Nu- i fie fric de moarte.
n elep ii din vechime obi nuiau s justifice aceast lege amintind
adev rul evident c , atta vreme ct tr im, nu exist moarte i cnd ea este
prezent , noi nu mai suntem.
Frica instinctiv de moarte este amplificat la in ii din mul ime de
imaginile i sculpturile reprezentnd moartea ca o fiin oribil , de riturile
funerare i de alte lucruri asem n toare. Omul n elept nu este atins de aceste
supersti ii. El i ncredin eaz trupul Institutului de anatomie i urmeaz sfatul
lui Spinoza: n elepciunea sa este o mijlocire a vie ii iar nu a mor ii.
8. Obiectivitatea
Trecem acum la legile privind obiectul ac iunii umane. Cele mai
importante principii din acest domeniu sunt regula obiectivit ii i aceea a
atitudinii naturaliste, aceasta din urm implicat de prima care zice:
8. Tr ie te pentru opera ta.
Acest principiu adeseori ignorat azi se justific n felul urm tor. Cine este
orientat nspre obiect, nspre misiunea sa, are un sens n via , n timp ce, dac
nu se gnde te dect la sine, el risc s piard acest sens. Iat de ce oamenii
care tr iesc n condi ii dificile, obliga i s se gndeasc la hran , rar pierd
sensul vie ii, fenomen mult mai frecvent la boga i. Iat de ce na iunile bogate
au cel mai mare procent de sinucideri.
Principiul obiectivit ii nu contrazice prima lege a n elepciunii, conform
c reia trebuie s ac ion m n favoarea propriei noastre vie i i a propriei noastre
fericiri. C ci acest scop nu poate fi atins prin examene de con tiin , prin
gndirea constant la dificult i i suferin e, prin egocentrism. Dimpotriv ,
pentru a-l atinge este necesar s fii orientat nspre sarcinile care se cer
mplinite. Via a uman seam n muncii strungarului. Scopul acestuia este de a
produce, de pild , o coloan . Dar strungul s u degajeaz n mod secundar
c ldur . La fel se ntmpl i n via , unde, ncercnd s ndeplinim o sarcin
obiectiv , ob inem satisfac ia, ca efect secundar. Dimpotriv , cel ce se gnde te
la aceast satisfac ie, la fericirea sa ca scop, nu o va ob ine.
Una dintre consecin ele acestui precept este regula muncii de calitate:
8.1. F tot ceea ce faci ct po i de bine.
Un principiu nrudit cu preceptul obiectivit ii este cel al atitudinii
naturaliste:

21

8.2. Prive te-te pe tine nsu i, pe ceilal i oameni i lumea eu ochiul


naturalistului.
Am putea numi acest precept: principiul antiumanist. n ochii
umanistului, urmat de mul ime, realitatea se mparte n dou zone esen ial
diferite: zona naturii i ceea a omului. Din aceast perspectiv , trebuie s te
prive ti pe tine nsu i i pe ceilal i oameni altfel dect prive ti obiectele
naturale. Dar aceast atitudine este cauza multor nenorociri. Via a ar fi mai
pu in penibil dac oamenii ar vrea sa se priveasc cu ochiul naturalistului, a a
cum cere preceptul nostru.
8.21. Concepe adversit ile ca pe ni te evenimente naturale.
A te indigna mpotriva unui ru pentru c a ie it din matc , este lipsit de
sens. Tot a a, a te indigna mpotriva unui ins care i-a dat o palm , este lipsit de
sens. n ambele cazuri, dac e ti n elept, adic dac gnde ti ca un naturalist,
trebuie s te str duie ti s limitezi stric ciunile, nu s te superi.
8.22. Nu te nduio a de tine nsu i.
vrst
fac .

Aceast nduio are a fost adesea cauza suferin elor n cazul persoanelor n
i bolnave. Cel ce se prive te cu ochi de naturalist nu este tentat s o

B
REGULI DE COMPORTARE
FA
DE APROAPELE

Vom discuta n aceast parte despre principiul fundamental i despre cele


apte legi care se deduc din acesta, dup schema urm toare:
I. Principiul fundamental (9)
II. Legile derivate:
a. negative: principiul circumspec iei (10) i legile pe care le implic
privind problemele celorlal i (11), discre ia (12) i distan a (13)
b. pozitive: privind simpatia (14), fidelitatea (15) i solidaritatea (16.
9. Principiul fundamental
Exist o anumit analogie ntre rela ia omului cu anturajul s u, adic cu
ceilal i oameni, i rela ia sa cu lumea. Att ntr-un caz ct i n cel lalt, omul
individual este un fragment aproape f r importan , i via a sa nu dureaz
dect o clip , dac o compar m cu durata universului, pe de o parte, i cu cea a
marilor grupuri sociale, pe de alt parte. n elepciunea are, prin urmare, dou
fe e, ca Janus; ea ne nva marea dependen n raport cu ceilal i i n raport cu
societatea n fa a c reia suntem adeseori neputincio i dar, n acela i timp, ea

22

formuleaz principiile care ne permit s trecem n profitul nostru, n cel mai


bun mod posibil, aceste f rme de libertate pe care societatea ni le las .
Principiul fundamental din acest domeniu este, simplu, consecin a faptului
c rela iile cu ceilal i oameni sunt foarte importante pentru noi:
9. Consider rela iile tale cu ceilal i oameni ca fiind foarte importante
pentru tine.
C ci fiecare om, chiar i cel mai puternic, depinde de ceilal i. Ace tia pot
fi lua i individual, sau ca grup, foarte periculo i sau foarte utili pentru el. Prin
urmare, exist n acest domeniu dou feluri de precepte ale n elepciunii.
Primele se refer la aspectul negativ al rela iilor cu aproapele i nva cum s
fie evitate pericolele pe care le implic ; celelalte vorbesc despre cum s te
asiguri de ajutorul aproapelui.
10. Circumspec ia
10. Fii circumspect in rela iile cu ceilal i.
Acest precept poate fi formulat i dup cum urmeaz :
10.1. Ct vreme nu-l cuno ti bine, consider -l pe orice om ntlnit n
cale drept un imbecil r u.
Trebuie, deci, s -l consider m r u pe orice necunoscut, gata s ne fac r u
sau chiar s ne distrug bucuros, mai ales dac i suntem ntructva superiori.
Trebuie s vedem n el un prost c ci, din nenorocire, lumea e plin de ei. Cel
ce-l ignor , nu este un n elept. Va sfr i prost: imbecilii cei r i l vor distruge.
Aceast
lege este o consecin
a preceptului de pruden (5)
presupunnd c majoritatea oamenilor se compune din imbecili r i. Or, aceast
supozi ie este mai mult dect probabil . n orice caz, a-l socoti pe orice
necunoscut ntlnit n cale drept onest i inteligent, este cu siguran una din
culmile prostiei. Aten ie! Acest precept nu spune c trebuie s ne asum m o
atitudine agresiv fa de ceilal i. Putem fi foarte bine circumspec i, s -i
consider m periculo i, i totu i s nu fim agresivi fa de ei.
Dou precepte derivate apar in aceluia i domeniu:
10.11. Nu te ncrede n nimeni nainte de a te asigura c
vorbe te i c e sincer.

tie despre ce

10.12. Nu admite nici o propozi ie ca adev rat sub pretext c a fost


publicat prin mijloacele de comunicare social .
10.2. Fii independent fa

de ceilal i n gndire i n sentimente.

23

Deoarece, dac omul trebuie s - i guverneze via a interioar , el trebuie s


fie independent fa de ceilal i n aceast via .
Acest precept este nepopular ast zi. Cei mai mul i oameni par a nu se
guverna pe ei n i i. Ei sunt condu i de al ii i i adapteaz sentimentele,
st rile de spirit i gndurile la ceea ce gndesc i simt ceilal i. Acest sclavaj
spiritual este nt rit i mai mult de media care zilnic are grij ca fiecare s tie
ce trebuie s gndeasc i s simt .
n plus, filosofiile a ceea ce se cheam dialog i comunicare
ac ioneaz n acela i sens. Ele afirm c omul nu exist dect n acest dialog
i n aceast comunicare cu ceilal i, adic el depinde total de ei n via a sa
interioar .
Un tn r student american i spunea odat autorului acestor pagini: F r
ceilal i, eu nu sunt nimic.
Aceast opinie con ine, este adev rat, un gr unte proverbial de adev r,
ct vreme colaborarea i discu ia cu ceilal i sunt adeseori utile. Dar, a a cum
este propus n mod curent, este contrar experien ei i d un toare vie ii
fericite. Este contrar experien ei care ne nva c toate marile cuceriri ale
omului au fost realizate de oameni independen i. Iar nc lcarea acestui precept
are consecin e nefaste pentru via . i ct de grave pot fi ele! Faptele
demonstreaz c motivul cel mai frecvent al sinuciderilor tinerilor i tinerelor
este, n Elve ia, de pild , sentimentul de a nu fi iubi i, de a fi, ntr-un fel sau n
altul, respin i de anturajul lor. Acest tineret nu tie s se sprijine pe el nsu i:
keep your head when all around them are losing theirs, p streaz - i sngele
rece cnd ceilal i i pierd capul (Kipling). Un astfel de tineret nu formeaz o
societate, ci o turm c ci o societate uman este un ansamblu de personalit i,
n timp ce ace ti neferici i nu sunt nimic f r propteaua social . Din lipsa uneia,
pier.
Mai trebuie spus c susnumitele filosofii ale dialogului i comunic rii, ale
existen ei exclusiv cu i prin ceilal i, sunt f cute pentru fiin ele slabe care au
nevoie de sprijin. n elep ii sunt to i de acord s le resping .
Preceptul urm tor apar ine aceluia i domeniu:
10.3- Prefer singur tatea companiei.
Pu ine legi sunt respinse att de categoric de mul ime ca aceasta, dar
aproape to i n elep ii ne-o predic cu vorba i cu fapta. Pentru a o justifica, ei
invoc experien a dup care numai n singur tate o-mul atinge vrful a ceea ce
poate fi. Marile opere ale tiin ei, filosofiei, religiei i artei au fost concepute i
create n singur tate.
Omului n elept nu-i este fric de dnsa. El tie c : dac corbii zboar n
crduri, vulturul tr ie te singur. Ei sunt de acord cu adagiul Sfntului
Augustin: O beata solitudo, o sola beatitudo - O, fericit solitudine, o,
singura beatitudine.
Mai pu in fundamental dar nu lipsit de importan este principiul urm tor:

24

10.4. Nu da nici un fel de importan onorurilor i insultelor, atta vreme


ct nu e ti sigur c - i pot fi foarte folositoare sau foarte d un toare.
Aceasta este una dintre legile de n elepciune cel mai greu de urmat, ntratt de obi nui i suntem s reac ion m instinctiv la insulte i laude. Dar,
exceptnd mprejur rile men ionate, o astfel de reac ie este d un toare vie ii
fericite. Nici complimentul nici insulta, dac nu antreneaz consecin e sociale,
nu schimb , ntr-adev r, nimic n obiectul lor. Cnd cineva mi spune c sunt
un idiot, eu nu devin prin aceasta un idiot mai mare dect eram nainte. La fel,
cnd cineva mi spune c sunt un geniu, eu nu devin prin aceasta mai inteligent
dect eram: Honor est in honorante - Onoarea este n cel ce onoreaz , nu n
cel ce este onorat, i tot a a i cu insulta. Reac ia instinctiv la complimente i
la insulte este, a a cum ne nva experien a, izvor de am r ciuni, certuri i alte
lucruri d un toare vie ii fericite.
Aici se pune dificila problem a onoarei, adic a aprecierii de c tre
ceilal i. Mul imea socoate aceast apreciere foarte important , nct mul i sunt
gata s - i ri te via a ca s - i salveze onoarea. Dar n elep ii sunt de acord s
resping aceast atitudine ca fiind opus n elepciunii.
Dou lucruri sunt sigure. Pe de o parte, este sigur c pozi ia social , deci
i via a fericit , depind de aprecierea social de care un om se bucur ; pe de
alt parte, prea marea importan acordat acestei aprecieri, onoarei, este
d un toare pentru ea.
Un alt precept legat de legea singur t ii este:
10.5. Nu te privi n oglinda anturajului t u.
Numero i sunt cei ce, gndindu-se la ei n i i, se v d i se apreciaz dup
cum sunt v zu i i judeca i de ceilal i. Pesimi tii pretind c singuri aristocra ii
i bandi ii sunt scuti i de acest viciu. Este, probabil, o exagerare, dar e sigur c
cel ce nu se conformeaz preceptului nostru va suferi inutil i va avea greut i
n a duce o via a fericit .
11. Problemele celorlal i
Principiul non-interven iei n problemele celorlal i se a eaz f r nici o
ndoial n fruntea preceptelor derivate privind rela iile noastre cu ceilal i.
11. Nu te ocupa de un altul dect dac (1) el poate fi util sau periculos
pentru tine, (2) po i s -l aju i (3) e ti r spunz tor pentru el.
Comportamentul celorlal i irit din multe pricini. El agaseaz uneori, de i
nu ofenseaz nici o regul nici nu d uneaz nim nui: de pild , o grimas ori o
atitudine special . Irit uneori pentru c nu este n acord cu o conven ie f r a
d una nim nui prin asta: de pild cnd insul salut cu mna stng . n alte
cazuri, comportamentul s u este d un tor altora, nu i nou . n sfr it, el ne
poate fi folositor sau nociv nou n ine.

25

Or, n mod frecvent oamenii par a fi dornici s joace rolul de poli i ti i de


reparatori ai acestei lumi. Ei se sup r , de pild , auzind o informa ie fals , de i
nu are nici o importan practic pentru ei. n cazuri extreme, ca la Robespierre,
Lenin sau Pol Pot, aceast dorin a dus la masacre n mas . La oamenii mai
pu in importan i, el duce la un rezultat: m nnc timp pre ios i risipe te
for ele, distruge lini tea i te mpiedic s duci o via fericit .
n elepciunea cere s nu te ocupi de ceilal i, n afara uneia din cele trei
situa ii men ionate n lege.
Preceptul urm tor con ine un sfat practic:
11.1. Str duie te-te s - i imaginezi c oamenii de care nu trebuie s te
ocupi nu exist dect n imagina ia ta.
12. Discre ia
Preceptul discre iei apar ine regulilor care servesc la ap rarea de ceilal i.
n general, l numim discret pe insul care nu tr deaz secretele celorlal i dar
discre ia fundamental i primar prive te propriile noastre probleme.
12. D celorlal i ct mai pu ine informa ii posibile despre tine nsu i.
n anumite situa ii, este evident necesar s dai anumite informa ii, de pild
cnd ncerci s fii angajat. Dar, ca regul general , oamenii sunt nclina i s
ofere prea multe informa ii despre ei. Aceasta se explic prin faptul c e pl cut
s vorbe ti despre tine nsu i. ns experien a nva c o astfel de p l vr geal
se r zbun crunt mpotriva palavragiului. Informa iile oferite cu impruden
adeseori au darul s ne d uneze.
i acum, iat un precept derivat din acesta:
12.1. Str duie te-te s fii ct se poate de anonim n locurile publice.
Se pare c n elegerea acestei legi este o cucerire a secolului XX.
Odinioar , oamenilor le pl cea, de pild , s se mbrace n a a fel nct s se
vad de departe cine-s ei. Ast zi, chiar i militarii i clericii i ascund cu grij
starea n afara serviciului. Omul n elept merge i mai departe: el se str duie te
s se disting ct mai pu in posibil, prin comportament, de anturaj i s r mn
ct mai anonim. E limpede c exist excep ii de la regula noastr , de pild
atunci cnd e vorba despre persoane aflate n posturi de conducere. Altfel ns ,
ea se aplic n majoritatea covr itoare a cazurilor.
Aceast lege deriv din precedenta deoarece cel ce se comport n alt chip
dect anturajul s u se face remarcat i- i pierde anonimatul. Exist i un alt
motiv pentru care e bine s te supui acestei reguli i anume faptul c grupurile
umane manifest adesea o inamici ie numit xenofobie fa de tot ceea ce le
este str in. Omul n elept nu se expune, ca s nu devin obiectul acesteia.
13. Distan a
26

Un alt principiu important n domeniul ap r rii mpotriva celorlal i este


acela al p str rii distan ei. El se raporteaz la ansamblul comportamentului,
deci nu numai la acela al informa iilor oferite, cum se ntmpl n legea
discre iei.
13. Cu excep ia, prietenilor i apropia ilor, evit familiaritatea.
Aceast lege se justific de o manier asem n toare cu precedenta:
familiaritatea cu pro tii are, n general, drept consecin faptul c ace tia
sfr esc prin a v dispre ui i sunt cu att mai nclina i s v fac r u. Or,
n elepciunea pretinde s -i considera i pe ceilal i, n general, drept ni te pro ti
(10.01). Chiar i n cazul n care cel lalt nu este un imbecil; a-l ine la distan
are darul de a p stra, n ceea ce-l prive te, o autoritate care poate fi util .
Preceptul urm tor este un corolar al precedentului:
13.1. Nu fi prea amabil la prima ntlnire.
Se dovede te ndeob te c amabilitatea la ntlnirile posterioare este mult
mai apreciat dac nu am fost prea politico i prima oar .
14. Simpatia
Trecem acum la cteva principii pozitive privind atitudinea adecvat fa
de ceilal i c ci n elepciunea nva nu numai cum s ne ap r m de ei atunci
cnd pot fi periculo i dar i cum s profit m de ajutorul lor. Or, acest ajutor
depinde ndeosebi de simpatia pe care o au pentru noi i, ntr-o anumit
m sur , i de p rerea c se pot ncrede n noi. Omul n elept se str duie te s
c tige n primul rnd simpatia celorlal i i, n al doilea rnd, stima lor.
Din acela i motiv, n elepciunea recomand o atitudine pozitiv fa de
problemele sociale, cu att mai mult cu ct o astfel de atitudine este conform ,
n plus, cu nevoile sociale ale individului.
Sunt trei principii fundamentale: acela al simpatiei, al solidit ii i al
solidarit ii. Primul sun astfel:
14. Str duie te-te c tigi simpatia s celorlal i.
Aceasta este, f r ndoial , regula cea mai important a domeniului
nostru. Orice om, chiar i cel mai umil, poate fi util. De unde dou precepte,
unul negativ care spune ce nu trebuie f cut i cel lalt pozitiv care prescire cele
ce se cuvin a fi f cute.
14.1. Pe ct posibil, nu i-i nstr ina pe ceilal i.

27

Se ntmpl , desigur, s nu po i evita nstr inarea de cineva atunci cnd


este vorba despre o disput sau despre o lupt . Altfel ns , trebuie s-o evi i. De
unde preceptul:
14.11. Pe ct posibil, evit certurile.
Acest precept cere s fie bine n eles. El nu este identic adagiului popular
dup care n eleptul cedeaz ntotdeauna. ntr-adev r, n eleptul nu cedeaz
ntotdeauna ci numai atunci cnd nu face daraua ct ocaua. Preceptul nostru nu
interzice deci orice disput , ceart sau lupt ci doar pe acelea care sunt inutile.
Un precept derivat se raporteaz la certurile cu cei ce au o putere asupra
noastr .
14.111. Evit cu orice pre certurile cu cei ce au o putere asupra ta.
Acest precept se formuleaz i spunnd: Nu te certa cu poli istul. i este
atribuit unui sfnt religios urm toarea afirma ie: Numai o mare nenorocire
sau o mare prostie pot face ca tu s ai dreptate mpotriva superiorului t u. Dar
a evita certurile nu este ntotdeauna u or.
n elep ii ne dau, n aceast privin , urm torul sfat:
14.112.
inevitabil.

terge-o n clipa n care o ceart

periculoas

te amenin

O alt lege, apar innd la fel de bine n elepciunii i moralei, prescrie:


14.12. Dac nu te cost nimic, sau te cost pu in, nu f nici o nedreptate
nim nui.
n elepciunea nu merge att de departe ca morala n acest caz, c ci aceasta
interzice orice nedreptate, chiar dac evitarea ei ne cost scump. Acest precept
este justificat de faptul c fiecare nedreptate f cut altuia ne priveaz de
simpatia sa, pe care trebuie s ne str duim s-o p str m.
14.121. Dac po i evita, asta, nu spune nim nui lucruri nepl cute.
14.122. Nu critica niciodat , n prezen a sa, ara, confesiunea sau profesiunea altuia.
E uimitor ct de greu le este oamenilor sa suporte critica, fie ea i u oar ,
de pild , a na iei lor. Reac ia la o astfel de critic este n general mult mai
violent dect dac s-ar adresa propriei lor persoane. Dar cei ce n-au tr it n
medii interna ionale sau eterogene sub un alt aspect nu tiu acest lucru i
p c tuiesc adesea mpotriva legii noastre, pierznd mult din simpatie.
Exist i un alt motiv pentru care aceste precepte sunt adeseori nc lcate
de mul ime. Acesta provine din faptul c omul are, ntre altele, tendin e sadice:

28

suferin a altora i face pl cere. Dar a urma aceast tendin este, n general,
d un tor vie ii fericite i, plecnd de aici, contrar n elepciunii.
Preceptele urm toare exprim aspectul pozitiv al principiului nostru:
14.2. Str duie te-te s c tigi simpatia fiec rui om ntlnit.
14.21. Fii amabil.
14. 211. Fii deosebit de amabil cu oamenii boga i i puternici.
Trebuie s fii amabil cu toat lumea, dar mai ales cu oamenii importan i
pentru c ace tia i pot fi deosebit de utili. Or, suntem frecvent tenta i s fim
chiar mai pu in amabili fa de ei, deoarece strnesc invidia cu mare u urin .
i nu e deloc necesar s spunem c omul n elept nu resimte niciodat invidia,
care nu-i d nimic i i r v e te pacea spiritului.
14.22. F bucuros servicii care nu te cost nimic sau pu in.
Deoarece, dac un astfel de serviciu nu te cost nimic, ob ii ceva, i
anume simpatie, pentru nimic.
14. 23. F astfel nct prezen a ta i discursul t u s fie pl cute partenerului.
Legile urm toare, bazate pe o experien secular , sunt mai tehnice:
14. 231. Apropie-te de cel lalt mereu cu sursul pe buze.
Se pare c civiliza ia chinez are mai mult n elegere pentru aceast
regul dect a noastr . n ceea ce ne prive te, ne apropiem bucuro i de semenul
nostru cu din ii strn i, ceea ce este, evident, o prostie.
14. 232. Flateaz - i partenerul.
Nimic nu produce atta simpatie din partea celorlal i oameni dect
flatarea, mai ales cnd sunt flata i pentru ceea ce cu adev rat este demn de
admirat la dn ii. Or, fiecare om are tr s turi demne de laud i de care-i
mndru. Este treaba n eleptului s le descopere i s le laude.
14.233. F
interesezi de el.

n a a fel nct partenerul t u s

14.234. Permite-i partenerului s


despre sine.

29

vorbeasc

n eleag

faptul c

te

orict de mult, mai ales

Este principiul r bd rii n fa a verbozit ii care ne ncearc pe to i. Omul


n elept prefer vorbirii, t cerea, i-i las , r bd tor, pe ceilal i s p l vr geasc .
14.3. Str duie te-te sistematic i cu perseveren
cu care trebuie s tr ie ti.

s c tigi simpatia celor

Acest sfat este adeseori dat tinerilor c s tori i care ignor uneori c ceea
ce se cheam iubire trebuie s fie mereu cucerit i construit din nou, dar
aceea i regul se aplic tuturor celor care, dintr-un motiv sau altul, sunt
condamna i s tr iasc mpreun . Cu to ii ar trebui s se str duiasc sistematic
i cu r bdare s c tige simpatia partenerilor.
15. Fidelitatea
Termenul fidelitate a fost ales, n absen a altuia mai bun, ca titlu al
acestui paragraf, pentru a denumi o tr s tur uman care ar mai putea fi numit
seriozitate. Omul n elept este un om serios, c ruia i te po i m rturisi. i este
astfel pentru c faima de seriozitate i este foarte util celui ce se bucur de ea.
A adar, i n aceast privin n elepciunea este de acord cu morala, cu singura
deosebire c preceptele sale nu sunt obligatorii la modul absolut. Principiul
general al seriozit ii sun dup cum urmeaz :
15. Ac ioneaz n a a fel nct s fiii considerat demn de ncredere.
Or, ca s fie a a, trebuie s posezi dou calit i: s fii veridic i fidel.
Plecnd de aici, dou precepte derivate:
15.1. Pe ct posibil, nu min i si nu induce deloc n eroare.
n eleptul mincinos d impresia de contradic ie. ntr-adev r, cel ce minte
i induce n eroare n mod sistematic pierde repede ncrederea celorlal i i se
expune unor numeroase adversit i.
Preceptul spune pe ct posibil pentru c , n situa ii grave, minciuna nu e
numai ng duit ci chiar obligatorie. Astfel, atunci cnd poli ia inamicului
caut un lupt tor din rezisten , n elepciunea nu numai c interzice dar chiar
recomand minciuna, i anume s spui c omul c utat nu se afl acolo. Totu i,
acestea sunt cazuri excep ionale. Ca regul general , n eleptul este veridic.
15.2. n principiu, ine- i promisiunile.
Iat nc un principiu comun moralei i n elepciunii. Este adev rat c
justificarea este diferit n cele dou cazuri i c legea n elepciunii nu oblig
dect n principiu. Justificarea este aceea i ca n cazul precedentului precept
i n principiu nseamn c nu trebuie s ne inem promisiunile dect doar
dac aceasta nu ne provoac prea multe pl ceri.

30

16. Solidaritatea
Ultimul principiu de n elepciune pe care vrem s -l amintim aici este pu in
diferit de celelalte. l numim principiul solidarit ii i l formul m dup cum
urmeaz :
16. Fii solidar n mod cump tat cu grupul c ruia i apar ii.
Este vorba aici despre leg tura cu grupurile umane iar nu cu indivizii.
Normal, fiecare om apar ine unor grupuri diferite. Este membru al unei familii,
unul dintre locatarii unui imobil, cet ean al unei comune, al unui jude , al unui
stat, apar ine unei na iuni. Pe de alt parte, el poate fi i membru al unui partid
politic i al unei confesiuni religioase, membru de onoare al societ ii de
cre tere a iepurilor de cas i al asocia iei prietenilor p durii.
Or, natura uman este astfel croit nct nu po i avea o via fericit f r
solidaritatea cu aceste grupuri. C ci omul are nu numai nevoi individuale ci i
nevoi sociale. Lui i pas ca grupurile c rora le apar ine s fie prospere. n al i
termeni, el are i sentimente sociale. Anumi i n elep i au chiar gndit c
secretul vie ii fericite const negre it n echilibrul dintre sentimentele personale
i cele sociale.
Prin urmare, omul n elept d satisfac ie i nevoilor sale sociale i are grij
ca grupul s u s aib succes. Nu cit m dect cteva precepte privitoare la acest
aspect i o vom face la sfr itul acestui manual pentru c sunt cel mai bine
cunoscute i se bucur de o mare popularitate n rndul jurnali tilor, oamenilor
politici, morali tilor i clericilor. C ci tr im ntr-o perioad de socializare, n
cursul c reia se str duie te constant s ne conving c trebuie s ne sacrific m
cauzei sociale cutare sau cutare, n elepciunea nu nva , desigur, nimic de
acest gen i ea se distinge de un na ionalism vulgar i de altele asemenea n
dou moduri:
(1)
n cazul n elepciunii nu este deloc vorba despre o ndatorire
fa de o entitate n genul na iunii sau clasei ci pur i simplu de satisfacerea
anumitor nevoi ale individului.
(2)
Preceptul solidarit ii nu oblig dect cu clauza n mod
cump tat. Este adev rat c aceast limitare este prezent n fiecare lege
a n elepciunii dar ea cap t o importan deosebit n acest caz c ci mai ales
n numele nevoilor sociale oamenii au comis prostii i crime de necrezut, s-au
l sat omor i, au torturat i m cel rit pe ceilal i. Omul n elept este o fiin
social dar n chip moderat iar nu fanatic.
Ceea ce nva morali tii este, n majoritatea cazurilor, solidaritatea. Iat
de ce preceptul nostru poate fi formulat i n felul urm tor:
16.1. Supune-te n mod cump tat legilor moralei.
Mul i oameni au devenit neferici i datorit supunerii oarbe fa de legile
moralei i ale poli iei. Dar experien a ne nva
i c cel ce ncalc n mod
constant legile moralei, nu va avea, n general, via fericit . Suntem animale

31

sociale i un comportament contrar principiilor care formeaz fundamentul


societ ii - i acestea sunt regulile moralei - d uneaz , cel mai adesea, pn la
urm , individului. Omul n elept este, deci, moral dar f r exagerare.
O lege care apar ine la fel de bine moralei ca i n elepciunii este
principiul gradelor de solidaritate:
16.2. n condi ii aproximativ egale, d prioritate membrului din grupul
t u n fa a str inului.
n condi ii aproape egale, deoarece dac str inul este, de pild , mai
important pentru noi, evident c trebuie s -i d m prioritate. Din grupul t u,
de pild unui membru al familiei n fa a unui vecin, aceluia n fa a unui locuitor
dintr-un alt cartier, unui compatriot n fa a unui str in.
Aceast lege este aproape evident pentru bunul sim ul. ntr-adev r, ar
trebui s fie limpede c , dac nu putem salva dect o singur persoan , i
trebuie s alegem ntre propriul copil i un vecin, trebuie s d m prioritate
copilului. Dar, sub influen a propagandei unei false doctrine numite egalitarism
moral, mul i resping aceast lege acuzndu-i pe cei ce o respect de rasism.
S-a ajuns pn acolo nct, a fi de acord cu ea este pasibil de pedeaps prin lege
n majoritatea rilor.
S not m c cea mai puternic solidaritate este cea dintre mam i copilul
ei care este ca o parte din ea ns i. Iat de ce n elepciunea poate chiar s -i
recomande mamei s se sacrifice pentru copilul ei.
16.3. Conformeaz -te grupului n care te afli.
Aceast lege, asem n toare celei a discre iei (12), exprim acela i gnd
dar ntr-o manier pozitiv . n elepciunea nva s te adaptezi anturajului n
modul de a te mbr ca, n comportament i n opinii. Este adev rat, omul
n elept nu accept , judec ile mul imii (10.2) dar n elepciunea l sf tuie te s
nu enun e deschis vederi contrare credin elor mul imii. Exist , desigur,
excep ii de la aceast regul ; astfel, cei ce poart responsabilitatea
afacerilor publice sunt adeseori obliga i s ac ioneze mpotriva acestui precept.
n elegem aici prin grup nu numai societatea ai c rei membri suntem ci
i grupurile de oameni n care ne afl m la modul fizic. Numai un prost ncearc
s impun str inilor propriul s u mod de a se mbr ca, de a se comporta i
opiniile sale.
Aceluia i capitol i apar in si preceptele n elepciunii privitoare la
prietenie c ci o mare solidaritate exist ntre prieteni.
16.4. S ai c iva prieteni.
Prietenul este cineva pe care-l iube ti. Or, nevoia de iubire este
nr d cinat n natura uman . De unde adagiul clasic: Adev rata fericire
const n a iubi i a fi iubit. S ad ug m c , dac e bine s ai bani, este i mai
bine s ai prieteni boga i.

32

16.41. S - i fie prieten doar cel ce i-a dovedit cinstea i inteligen a.


Se poate chiar spune c numai un alt n elept poate fi prietenul unui
n elept.
16.42. Fii fidel prietenilor t i.
ntotdeauna n elep ii au predicat c prietenii adev ra i au totul n comun.

C
MORAL , ETIC

I N ELEPCIUNE

n acest capitol vor fi luate n considerare anumite probleme teoretice


privind n elepciunea i cteva domenii nvecinate. Citind scrierile morali tilor,
descoperim frecvent o confuzie ntre lucruri foarte diferite pe care vrem s le
numim aici moral , etic i n elepciune. Este adev rat c diferen a ntre
primele dou , ntre moral i etic , este, de ctva timp, destul de r spndit
ntre filosofi, dar numai la dn ii. Mai mult, exist dou coli filosofice care
continu s o resping cu rvn . Ace tia sunt ndeosebi neotomi tii i
neohegelienii. Cei dinti pentru c tot ce a venit dup secolul XIII li se pare
deseori suspect. Neohegelienii deoarece pentru ei tot ce e diferit este identic. Ei
numesc asta dialectic , ridicnd confuzia dintre concepte la rang de principiu
filosofic. n schimb, rari sunt cei ce au remarcat diferen a dintre moral i
n elepciune.
mpotriva acestor confuzii noi stabilim prima afirma ie:
C. 1. Ceea ce se nume te n mod obi nuit etic se compune din cel
pu in trei discipline diferite: morala, etica propriu-zis i n elepciunea.
Cel pu in trei, deoarece unul dintre cele dou genuri ale moralei
religioase formeaz poate un alt domeniu care apar ine nc eticii n sensul
curent al cuvntului.
Ca s putem explica diferen ele dintre aceste discipline, vom enun a
cteva propozi ii referitoare la sensul termenilor afla i n discu ie.
I. Morala

Termenul de moral va fi folosit aici pentru a desemna un ansamblu de


legi i nu, a a cum se ntmpla frecvent, anumite atitudini umane. Pentru a
face s se n eleag limpede ce este morala n eleas , n acest sens, s lu m n
considerare urm toarele legi pe care toat lumea le va numi, dup cte se pare,
legi morale (pentru a simplifica, numim legi i interdic iile):
a) Salveaz un copil care se neac !
33

b) Nu t ia gtul mamei tale adormite!


Ce au n comun cele dou legi? Mai mult propriet i, dintre care
enumer m trei. (1) n primul rnd, acestea sunt ni te legi, ni te reguli: ele nu
spun ceea ce este ci ceea ce trebuie s fie. n limbajul logicii, acestea nu sunt
enun uri ci norme. (2) Apoi, ele au un caracter categoric. Vrem s spunem prin
aceasta c nu sunt condi ionate ci necondi ionate. Ele nu promit vreo
recompens dar nici nu amenin cu vreo pedeaps . Nu sunt legate de un scop.
ntrebarea: n ce scop trebuie s -l salvez pe acest copil? nu are, evident, nici
un sens. (3) n sfr it, i mai ales, ele sunt obligatorii ntr-un sens special care le
este propriu doar lor. Fa cu o astfel de lege, avem impresia c ni se impune
ceva, sim im c nu ne este permis s ac ion m altfel. n parantez fie spus, unul
dintre cele mai uimitoare fapte din istoria moralei este acela c at ia filosofii
nu au perceput acest caracter al legilor morale particulare.
Vom utiliza aceste trei propriet i pentru a defini sensul pe care-l d m.
termenului de moral . Vom spune:
C. 2. Morala este un ansamblu de legi categorice care impun o obliga ie
de un fel aparte.
Este adev rat c anumi i filosofi o neag , adic dau cuvntului moral
un alt sens dect noi. Pentru ei legile morale sunt legate de un scop. S-a spus, n
mod r ut cios, despre ei c a teapt un bac i pentru ca nu le-au t iat mamelor
lor gtul. Noi vom spune simplu c exist evident legi care nu promit nici o
recompens i pe care toat lumea este de acord s le numeasc morale.
Fire te c fiecare este liber s utilizeze altfel cuvntul, numai c , f cnd-o, va
merge mpotriva uzajului obi nuit. n orice caz, natura a ceea ce numim legi
morale este astfel croit nct legile morale ne-ar obliga, chiar dac
ndeplinirea a ceea ce ele pretind ar fi de pedepsit.
Cele dou legi pe care le-am citat au nc o proprietate comun : sunt
evidente.
Nu e necesar s le demonstr m unui om normal; el vede c aceasta e
datoria sa.
Totu i, aceast eviden nu se potrive te tuturor preceptelor moralei.
Exist situa ii n care datoria noastr nu este limpede dintr-odat . n astfel de
situa ii, putem adeseori realiza acest lucru ra ionnd pe baza legilor evidente,
ca punct de plecare.
Astfel, nu suntem de acord cu faptul c avortul este moralmente ilicit. De
fapt, se pare c legea Nu vei avorta nu este n mod direct evident . Cei ce o
admit ra ioneaz pornind de la legea evident Nu vei ucide o fiin uman
inocent . S not m i c legile, pornind de la care se deduc altele, trebuie s
fie legi morale, deci categorice i oblignd ntr-un mod specific moralei.
Putem afirma deci c :
C. 3. Legile moralei sunt evidente sau pot fi deduse din legi morale
evidente.

34

Marginal, cteva remarci despre rela ia dintre moral i tiin . tiin a nu


se ocup dect de fapte, de ceea ce este, nu de ceea ce trebuie s fie i, n
consecin , nu formuleaz dect propozi ii i nu reguli (cu excep ia regulilor de
procedur tiin ific ). Or, morala se compune nu din propozi ii ci din reguli.
Deci:
C.4. Morala nu este o tiin .
mpotriva acestei afirma ii este ridicat uneori urm toarea obiec ie: legile
pot fi traduse n propozi ii care pot fi obiectul tiin ei . Mai nti ns , la drept
vorbind, legile nu pot fi traduse n propozi ii, putem doar crea o armonie, n
sens univoc, ntre propozi ii i legi, ceea ce nu este acela i lucru. De pild ,
legea Salveaz copilul care se neac , poate fi pus de acord cu propozi ia A
salva copilul care se neac este o obliga ie. i, mai ales, acestea sunt
propozi ii de un gen aparte, al c ror predicat desemneaz o valoare. Ele sunt, de
fapt, criptolegi. Pe de alt parte, ele nu sunt verificabile n mod intersul-biectiv.
Obiec ia nu se sus ine. Deci, morala nu este i nu poate fi o tiin . Invers,
C.5. Nu exist moral

tiin ific .

Legile unei astfel de morale ar fi deduse, printre altele, din propozi ii


tiin ifice. Or, a vrea s deduci o lege dintr-o propozi ie este tot una cu a comite
ceea ce se cheam
un sofism naturalist (naturalistic fallacy), c ci
din aceea c ceva este nu rezult niciodat c ceva trebuie s fie. Eroarea
naturalist provine din faptul c tiin a poate furniza premisele minore ale unui
ra ionament moral dar premisele majore trebuie s fie ntotdeauna lege, deci nu
pot fi tiin ifice.
II. Etica
Termenul etic , n sensul n care l folosim noi, desemneaz un domeniu
diferit de acela al moralei de i legat de ea. Urm toarele ntreb ri apar in, de
pild , domeniului s u:
a) De ce este o datorie salvarea unui copil?
b) De ce este interzis s tai gtul mamei tale?
c) Ce nseamn a fi o datorie?
ca i r spunsurile la aceste ntreb ri.
R spunsul la prima: a) a salva un copil este o datorie pentru c acest lucru
este folositor supravie uirii spe ei umane i este o teorem a eticii.
S not m mai nti c aceste ntreb ri si r spunsuri nu se ivesc n
con tiin a omului care se simte moralmente obligat s fac ceva. Dac , de
pild , am zice unui om ocupat s salveze un copil de la nec c face asta n
vederea supravie uirii speciei umane, probabil c acesta ar striga indignat s nu
fie deranjat cu astfel de chestii. El nu salveaz copilul pentru un scop anume,
oricare ar fi el, ci pur i simplu pentru c vede limpede care i este datoria.

35

ntreb rile i r spunsurile etice nu apar la nivelul con tiin ei omului angajat n
ac iune.
Dimpotriv , ele apar cnd reflect m la legile moralei. Iat de ce, ceea ce
numim etic poart numele de metaetic (morala noastr se nume te atunci
etic ). Dar termenul metaetic este r u ales, c ci meta tiin a, de la tiin a
cu , n limbajul logicii, de unde este luat, este doar studiul limbajului .
Astfel, metamatematica este studiul limbajului matematicilor. Or, etica, n
sensul nostru, se ocup nu numai de limbajul moralei, ci i de entit ile
nicidecum lingvistice care sunt obliga ia, con tiin a moral etc.
Pentru a reveni la propozi iile noastre etice: ce au ele n comun?
R spunsul este c au dou tr s turi comune: (1) sunt propozi ii, (2) au ca obiect
legile morale i problemele legate de existen a lor. Acestea nu sunt legi ci
propozi ii adev rate. Putem spune:
C.6. Etica este un ansamblu de propozi ii, deci nu de legi privind morala.
Ar trebui, deci, s fie limpede c etica nu este tot una cu morala nici
invers. Ast zi, confuzia dintre cele dou domenii nu mai este admisibil . Ct de
diferite sunt rezult i din faptul c
C.7. Etica este o tiin

i o parte a filosofiei tiin ifice,

n timp ce morala nu este o tiin (C.6). S mai not m c etica, contrar


moralei, nu are nici o importan pentru practic . Po i tr i bine i moral f r a
avea cea mai vag idee despre ea.
C.8. Etica este f r importan
pentru filozofie,

pentru via ; ea nu este important dect

contrar moralei care este indispensabil vie ii.


III. n elepciunea
n n elepciune se afl dou feluri de precepte: pe de o parte legile
particulare i, pe de alt parte, principiul fundamental, f r a c rui recunoa tere
celelalte precepte nu pot fi acceptate. Situa ia este, deci, contrar celei pe care
o nf i eaz morala. Un precept moral este adesea imediat evident i nici o
dovad nu mai este necesar pentru ca el s fie recunoscut drept valabil. Dar
nici un precept al n elepciunii nu este evident n mod direct. Nu accept m
aceste precepte particulare dect n virtutea principiului fundamental. C utarea
primului principiu al moralei, att de r spndit la morali ti, se pare c
provine din confuzia dintre acest domeniu i acela al n elepciunii.
Principiul fundamental al acesteia din urm este: Ac ioneaz n a a fel
nct s tr ie ti fericit ndelung. Natura sa este diferit de aceea a oric ror alte
precepte sapien iale c ci (1) este o lege autentic i nu o propozi ie deghizat ,
(2) nu este ipotetic ci categoric. n aceste dou privin e, el seam n cu legile
36

moralei. i totu i nu este un precept moral c ci obliga ia proprie moralit ii i


lipse te, ntr-adev r, nimeni nu are datoria de a voi s tr iasc mult i bine:
C.9. Principiul fundamental al n elepciunii este o lege categoric , dar nu
este o lege moral .
S remarc m c asem narea dintre acest principiu i legile morale este cea
care, probabil, i-a indus n eroare pe morali ti. Constatnd cu juste e c este un
precept categoric, ei au tras concluzia, pe nedrept, c n elepciunea este o parte
a moralei.
Confuzia dintre cele dou domenii este, de asemenea, probabil, la originea
c ut rii primului principiu al moralei, la fel de popular la morali ti ca principiul
fundamental. n ceea ce prive te principiile particulare, s ncepem, ca i n
cazurile precedente, cu ni te exemple. G sim n n elepciune, ntre altele,
urm toarele legi:
a) Fii deosebit de amabil cu oamenii boga i. (14.211)
b) Nu te certa cu poli istul. (14.111)
Ce au ele n comun? Mai nti, cel pu in n aparen , ele sunt, ca i
preceptele morale, legi iar nu propozi ii. Ele spun ceea ce trebuie s fie iar nu
ceea ce este. Apoi - i asta contrar preceptelor moralei - ele sunt ipotetice, nu
categorice. Nu oblig dect cu o anumit condi ie. De pild , trebuie s fii
deosebit de amabil cu cei boga i numai dac dore ti s le c tigi simpatia. Dac
simpatia unui bogat nu m intereseaz , nu sunt deloc silit s fiu mai amabil cu
el dect cu oricare altul. n limbajul logicii, preceptele n elepciunii iau forma
condi ional : F p dac vrei q.
Putem, deci, formula urm toarea afirma ie provizorie, n care se
presupune c este vorba despre toate preceptele n elepciunii, exceptnd
principiul fundamental.
C. 10. n elepciunea pare a fi un ansamblu de legi condi ionale.
Dar aici apare o dificultate. Dac aceste precepte spun ceea ce convine
unui scop, ele spun ceea ce este, constat un fapt, sunt deci propozi ii
deghizate. De pild , preceptul nu te certa cu poli istul spune n fond c
lumea este n a a fel ornduit nct cearta cu poli istul provoac nepl ceri.
Acest precept nu face dect s constate ceva. Putem spune, deci:
C.11. Preceptele n elepciunii sunt propozi ii deghizate n legi.
n elepciunea este, a adar, o tehnic . Acesta este un lucru foarte important
i att de rar n eles nct merit a fi formulat ntr-o teorem special :
C. 12. n elepciunea este tehnologia vie ii lungi i fericite.

37

Diferen a dintre ea i celelalte tehnologii const mai nti n aceea c nu


con ine dect principiile de comportament cele mai generale; apoi, n aceea c
pare s presupun caracter, ceea ce alte tehnologii nu fac.
Or, dac este o tehnologie, este vorba ntr-nsa de anumite conexiuni de
fapte. Putem, deci, spune c , contrar moralei,
C. 13. n elepciunea este, sau ar putea fi, o tiin .
De fapt, ea nu este nc a a ceva, pentru c a fost livrat profe ilor i
oamenilor de litere. Este adev rat, totu i, c exist o semiduzin de discipline
tiin ifice sau cvasi tiin ifice n care sunt dezb tute anumite aspecte ale
n elepciunii, precum: praxiologia, psihotehnica, sociotehnica, teoria
administra iei, teoria deciziei, tehnologia reclamei i poate altele. Trebuie spus,
totu i, c toate aceste discipline mpreun nu ofer dect un fragment din ceea
ce g sim n nv tura n elep ilor. Pe de alt parte, nici una dintre ele nu
studiaz preceptele din punctul de vedere al primei legi a n elepciunii.
Ct despre considera iile prezente, ele nu sunt tiin ifice ci, ca s spunem
astfel, proto tiin ifice. Ele preg tesc o nou tiin care va fi n elepciunea
tiin ific . Filosofiile au practicat n mod tradi ional reflec iile proto tiin ifice,
pentru a nu cita dect cazurile psihologiei i al sociologiei.
Ca tiin , n elepciunea ar fi o parte a psihologiei dar ar profita, probabil,
i de nv turile sociologiei. n orice caz, este sigur c
C. 14. Metoda n elepciunii tiin ifice ar trebui s fie experimental .
Iat un exemplu de procedeu prin care s-ar putea stabili preceptele
n elepciunii: fie legea Spune- i n fiecare diminea : totul merge strun
(4.411). Ca s -i stabilim validitatea, am da unui grup de subiec i indica ia de a
o urma, i altuia, de-a nu o aplica. Seara, i-am interoga cu privire la caracterul
agreabil sau dezagreabil al zilei etc.
n sfr it, o remarc despre rela ia n elepciunii cu ra ionalitatea. Dac
n elegem prin ra ional non-contradictoriul, orice decizie n eleapt este
ra ional , dar nu i invers. Ca s fii n elept, o decizie trebuie s fie i conform
cu principiul fundamental al n elepciunii. Cel ce, de pild , ar avea ca regul de
via c trebuie sa ac ioneze astfel nct s tr iasc pu in, ar ac iona de o
manier ra ional fumnd opium, dar ar fi greu de spus c comportamentul s u
este n elept.
IV. Moral

i n elepciune

Aceste concluzii pot fi rezumate n tabloul urm tor:


domeniu

categorie

structur

obliga ie

moral

legi

categoric

da

38

etic

propozi ii

n elepciune
- prim principiu

legi

categoric

nu

n elepciune
- alte teoreme

criptolegi

ipotetic

nu

Morala nu cade ntotdeauna de acord cu n elepciunea. S-a v zut un


exemplu de opozi ie a lor n cazul sinuciderii. Iat un altul. S presupunem c
am fost martorul unei crime comise de un om a c rui simpatie este important
pentru mine. Cnd judec torul m ntreab dac l-am v zut comi nd acea
crim , morala (ca i legea) mi ordon s r spund afirmativ dar n elepciunea
m sf tuie te s neg. Trebuie s constat m, vai! c
C.15. Exist adesea contradic ie ntre o lege a moralei i un precept al
n elepciunii.
Aceste contradic ii par a fi chiar att de frecvente nct se poate afirma c
C. 16. Via a uman este cel mai adesea un compromis ntre moral
n elepciune.

Se pare c din cauza aceasta majoritatea oamenilor au o dubl moral , una


autentic i cealalt sapien ial .
V. Morala religioas
Considera iile despre n elepciune ne permit s cunoa tem mai bine nc
un alt domeniu, acela al moralei religioase; din aceast pricin ad ug m aici
cteva remarci cu privire la ea. Prin religioas se n elege morala religiilor
mediteraniene (iudaism, cre tinism i islamism) dar numeroase elemente ale
teoriei schi ate mai jos se aplic , probabil, i altor religii.
S ncepem, i de ast dat , cu exemple. Urm toarele dou legi apar in,
f r nici o ndoial , moralei religioase (cre tine):
a) Iubi i pe vr jma ii vo tri (Mt. 5, 44)
b) Leap d -te de tine (Mt. 16, 24)
Ce au ele n comun? Putem repeta aproape literal ceea ce s-a spus despre
legile n elepciunii. Ca i regulile aceleia, acestea sunt legi care spun nu ceea ce
este ci ceea ce trebuie f cut. Cu toate acestea, nici un precept al moralei
religioase, contrar anumitor legi ale moralei naturale, nu este evident n mod
direct: toate trebuie justificate printr-un ra ionament plecnd de la un principiu
general. Putem, deci, spune:

39

C. 17. Morala religioas este un ansamblu de legi care depind logic de un


principiu general.
n consecin , ne-am putea gndi c legile moralei religioase sunt, ca i
cele ale n elepciunii, propozi ii deghizate (C. 11). Dar situa ia nu este simpl i
cere o analiz mai aprofundat .
Mai nti, constat m c
C. 18. Legile moralei religioase presupun faptul c cel ce le accept
dore te s evite s -L supere pe Dumnezeu.
Structura logic a accept rii unei astfel de legi este urm toarea:
1. Evit s -L superi pe Dumnezeu.
2. Cine evit s -L supere pe Dumnezeu face tot ceea ce Dumnezeu
porunce te.
3. Dumnezeu porunce te p.
4. Deci trebuie s facem p.
Din punct de vedere logic, caracterul metalingvistic al acestei probe
merit s fie men ionat deoarece justific rile preceptelor moralei naturale i ale
n elepciunii sunt f cute ntr-un limbaj obiectiv. i mai important este faptul c
a evita, n premise (1), se define te prin fric : se evit acel lucru de care i-e
fric . Or, exist dou feluri de fric religioas . Una, care se nume te servil ,
se teme de pedeaps ; cealalt , numit filial , este fiica de a sup ra o fiin
iubit .
n consecin
C. 19. Exist dou feluri de moral religioas , una bazat pe frica servil
i cealalt pe frica filial .
Aceasta nu nseamn de altfel c cele dou nu pot exista simultan n
acela i subiect. Se pare chiar c o astfel de coexisten este mai degrab regula
dect o excep ie.
n ceea ce prive te morala bazat pe frica servil , este u or de demonstrat
c este un fel de n elepciune. ntr-adev r, primele premise n justificarea
acestor legi evit s -L superi pe Dumnezeu nu sunt evidente cnd e vorba
despre frica servil . Nu este evident c acesta ne permite s evit m pedeapsa
dect dac admitem principiul n elepciunii (c trebuie s c ut m via a
fericit ), adic s evit m nepl cerile. Legile acestei morale sunt, deci, ipotetice.
Se poate spune despre ele, prin analogie cu C. 11:
C. 20. Principiile moralei religioase bazate pe frica servil sunt propozi ii
deghizate n legi.

40

Urmeaz c aceast moral , ca i n elepciunea, ar putea fi o tiin . Dar,


contrar legilor n elepciunii, acestea nu pot fi justificate pe cale experimental .
Ele sunt justificate prin ra ionament plecnd de la textele sacre.
Morala religioas a fricii servile se distinge de n elepciune i prin aceea
c via a fericit , cel pu in par ial, e conceput ca o via de dincolo de
mormnt. n aceast privin , se pot distinge trei tipuri de moral religioas ,
dup cum via a fericit este via a terestr , cereasc sau amndou . Prin
analogie cu C. 12, spunem, deci c :
C. 21. Morala religioas a fricii servile este o tehnologie a vie ii fericite
terestre, cere ti sau a amndurora.
G sim primul tip, de pild , n porunca a patra: Cinste te pe tat l t u i pe
mama ta... ca s - i fie bine i s tr ie ti ani mul i pe p mnt (Deut. 5, 16). Al
treilea este reprezentat, ntre altele, de textul din Evanghelie: i oricine a l sat
fra i sau surori... pentru numele meu nsutit va primi i via a ve nic va
mo teni (Mt. 19, 29). Aceast moral se deosebe te de n elepciune i prin
aceea c leg tura dintre principiul fundamental i legile particulare se bazeaz
pe o porunc divin . Ea este, deci, o moral eteronomic .
Structura moralei religioase bazate pe frica filial este foarte diferit . Ea
nu are nimic de-a face cu n elepciunea. Ca i morala natural , nu este legat de
un scop. Preceptele sale sunt adev rate legi categorice. Dou exemple: piosul
mahaianist budist renun chiar la nirvana ca s devin un nou Budha. n
Europa exist cazul celebru al m n stirii de c lug ri e dominicane de la
Unterlinden, cunoscute n secolul al XV-lea pentru severitatea vie ii lor.
ntrebate ce ar face dac s-ar dovedi c sufletul moare o dat cu trupul, stare a
d du un r spuns uimitor: Exact ceea ce facem acum.
Altfel dect n cazul moralei religioase bazate pe frica servil , principiul
fundamental este aici evident pentru credincios, nu are nevoie, deci, de nici o
justificare. El are i caracteristicile unei adev rate legi morale, n special a
obliga iei. Ar apar ine moralei naturale dac eviden a sa nu ar fi diferit de
aceea a preceptelor morale naturale (ea este ndeosebi religioas ). Ca urmare,
se pare c avem de-a face cu un domeniu specific.
C.22. Morala religioas bazat pe frica, filial pare a St un ansamblu de
legi de un gen aparte, ireductibil la altele.
S remarc m c natura eteronomic a acestor legi nu o priveaz deloc de
caracterul (ei) moral. Este adev rat c ele sunt acceptate de credincios pentru
c Dumnezeu porunce te astfel, dar porunca divin , ea ns i, nu este acceptat
n chip eteronomic. Cnd vecinul mi cere s dau mai ncet difuzorul, care-l
mpiedic s doarm , supunndu-m acestui precept eteronomic, nu ac ionez
deloc ntr-un mod mai pu in moral dect n cazul n care cel lalt nu intervine.
C ci regula n numele c reia ac ionez - aceea de a nu mpiedica un vecin s
doarm - este o regula moral .

41

Ca s ncheiem, s men ion m problema rela iilor dintre morala religioas


i cea natural . Dou lucruri sunt sigure. Pe de o parte, c exist legi ale
moralei religioase necunoscute moralei naturale, precum cele dou citate mai
sus. Pe de alt parte, c anumite precepte ale acesteia din urm apar in i
moralei religioase, precum legile decalogului. Anumi i teologi merg mai
departe i gndesc c ntreaga moral natural este cuprins n morala
religioas . Dar problema ar merita s fie studiat ntr-un mod mai aprofundat.

APENDICE
TABLA DE LEGI
[1.] Ac ioneaz n a a fel nct s tr ie ti fericit ndelung.
[2.] Protejeaz - i, nainte de toate, via a i s n tatea.
[2.01.] Nu fi prost; nu te l sa ucis!
[2.1.] Cnd via a i pare negre it i iremediabil de nesuportat, ia- i zilele.
[2.2.] Exceptnd situa iile excep ionale, plaseaz - i via a i s n tatea
deasupra tuturor celorlalte lucruri.
[3.] Bucur -te de via .
[3.1.] ncearc s ai pl cere i ct mai pu in durere posibil.
[3.2.] F n a a fel nct via a ta s aib ntotdeauna un sens.
[3.21.] S ai mereu un scop de atins.
[3.22.] Bucur -te de clip .
[3.221.] nva s tr ie ti n prezent.
[3.222.] ncearc s concepi mijloacele drept scopuri.
[4.] Condu- i via a tu nsu i.
[4.1.] Pe ct posibil, n ac iunea fizic , fii independent.
[4.2.] St pne te- i gndirea, sentimentele i st rile de spirit.
[4.21.] Ac ioneaz potrivit propriului t u ideal.
[4.3.] Nu te ata a prea mult de o persoan nici de nimic altceva.
[4.31.] Nu te droga.
[4.4.] P streaz - i lini tea interioar .
[4.41.] P ze te- i senin tatea spiritului.
[4.411.] Spune- i n fiecare diminea : totul merge strun .
[4.412.] ncearc s concepi evenimentele viitoare ca fiind pl cute.
[5.] Fii prudent.
[5.1.] Nu admite nici o propunere nainte de a te fi asigurat cu
con tiinciozitate c este adev rat sau cel pu in probabil adev rat .
[5.11.] nainte de a face sau a spune ceva important, pune- i ntrebarea:
merit osteneala?
[5.12.] nainte de a lua o decizie important , asigur -te c nu faci din
dorin e realitate.
[5.13.] n orice chestiune important , cere sfatul oamenilor cu experien .
[5.14.] Amn pe mine o decizie important .
[5.15.] Cunoa te-te pe tine nsu i.
[5.151.] G se te n fiecare zi un moment pentru a reflecta la tine nsu i.
42

[5.2.] Ocup -te de lucrurile care depind de tine iar nu de cele care nu
depind de tine
[5.21.] Nu te ngrijora degeaba.
[5.3.] Vegheaz s - i asiguri viitorul.
[6.] Fii moderat n toate cele.
[6.1.] Fii moderat n opinii.
[6.11.] Evit afirma iile cu totul generale.
[6.12.] Evit judec ile categorice.
[6.2.] Bucur -te de bunuri i de pl ceri cu modera ie.
[6.3.] E bine s tii savura micile bucurii.
[6.31.] Prefer numeroasele mici bucurii ctorva mari pl ceri.
[6.4.] Nu ncerca s des vr e ti lucruri care i dep esc posibilit ile.
[7.] Orice hot rre, o dat luat , execut-o cu t rie i perseveren .
[7.1.] Nu te l sa niciodat motivat de fric .
[7.11.] Nu- i fie fric de moarte.
[8.] Tr ie te pentru opera ta.
[8.1.] F tot ceea ce faci ct po i de bine.
[8.2.] Prive te-te pe tine nsu i, pe ceilal i oameni i lumea cu ochiul
naturalistului.
[8.21.] Concepe adversit ile ca pe ni te evenimente naturale.
[8.22.] Nu te nduio a de tine nsu i.
[9.] Consider rela iile tale cu ceilal i oameni ca fiind foarte importante
pentru tine.
[10.] Fii circumspect n rela iile cu ceilal i.
[10.1.] Ct vreme nu-l cuno ti bine, consider -l pe orice om ntlnit n
cale drept un imbecil r u.
[10.11.] Nu te ncrede n nimeni nainte de a te asigura c tie despre ce
vorbe te i c e sincer.
[10.12.] Nu admite nici o propozi ie ca adev rat sub pretext c a fost
publicat prin mijloacele de comunicare social .
[10.2.] Fii independent fa de ceilal i n gndire i n sentimente.
[10.3.] Prefer singur tatea companiei.
[10.4.] Nu da nici un fel de importan onorurilor i insultelor, atta vreme
ct nu e ti sigur c - i pot fi foarte folositoare sau foarte d un toare.
[10.5.] Nu te privi n oglinda anturajului t u.
[11.] Nu te ocupa de un altul dect dac (1) el poate fi util sau periculos
pentru tine, (2) po i s -l aju i (3) e ti r spunz tor pentru el.
[11.1.] Str duie te-te s - i imaginezi c oamenii de care nu trebuie s te
ocupi nu exist dect n imagina ia ta.
[12.] D celorlal i ct mai pu ine informa ii posibile despre tine nsu i.
[12.1.] Str duie te-te s fii ct se poate de anonim n locurile publice.
[13.] Cu excep ia prietenilor i apropia ilor, evit familiaritatea.
[13.1.] Nu fi prea amabil la prima ntlnire.
[14.] Str duie te-te s c tigi simpatia celorlal i.
[14.1.] Pe ct posibil, nu i-i nstr ina pe ceilal i.
[14.11.] Pe ct posibil, evit certurile.
43

[14.111.] Evit cu orice pre certurile cu cei ce au o putere asupra ta.


[14.112.] terge-o n clipa n care o ceart periculoas te amenin
inevitabil.
[14.12.] Dac nu te cost nimic, sau te cost pu in, nu f nici o nedreptate
nim nui.
[14.121.] Dac po i evita acest lucru, nu spune nim nui lucruri nepl cute.
[14.122.] Nu critica niciodat , n prezen a sa, ara, confesiunea sau
profesiunea altuia.
[14.2.] Str duie te-te s c tigi simpatia fiec rui om ntlnit.
[14.21.] Fii amabil.
[14.211.] Fii deosebit de amabil cu oamenii boga i i puternici.
[14.22.] F bucuros servicii care nu te cost nimic sau te cost pu in.
[14.23.] F astfel nct prezen a ta i discursul t u s fie pl cute
partenerului.
[14.231.] Apropie-te de cel lalt mereu cu sursul pe buze.
[14.232.] Flateaz - i partenerul.
[14.233.] F n a a fel nct partenerul t u s n eleag faptul c te
interesezi de el.
[14.234.] Permite-i partenerului s vorbeasc orict de mult, mai ales
despre sine.
[14.3.] Str duie te-te sistematic i cu perseveren s c tigi simpatia
celor cu care trebuie s tr ie ti.
[15.] Ac ioneaz n a a fel nct s fii considerat demn de ncredere.
[15.1.] Pe ct posibil, nu min i i nu induce deloc n eroare.
[15.2.] n principiu, ine- i promisiunile.
[16.] Fii solidar n mod cump tat cu grupul c ruia i apar ii.
[16.1.] Supune-te n mod cump tat legilor moralei.
[16.2.] n condi ii aproximativ egale, d prioritate membrului din grupul
t u n fa a str inului.
[16.3.] Conformeaz -te grupului n care te afli.
[16.4.] Ai c iva prieteni.
[16.41.] S - i fie prieten doar cel ce i-a dovedit cinstea i inteligen a.
[16.42.] Fii fidel prietenilor t i.

TABLA
METATEOREMELOR
[CI.] Ceea ce se nume te n mod obi nuit etic se compune din cel pu in
trei discipline diferite: morala, etica propriu-zis i n elepciunea.
[C.2.] Morala este un ansamblu de legi categorice care impun o obliga ie
de un fel aparte.
[C.3.] Legile moralei sunt evidente sau pot fi deduse din legi morale
evidente.
[C.4.] Morala nu este o tiin .
[C.5.] Nu exist morala tiin ific .

44

[C.6.] Etica este un ansamblu de propozi ii, deci nu de legi privind


morala.
[C.7.] Etica este o tiin i o parte a filosofiei tiin ifice.
[C.8.] Etica este f r importan pentru via ; ea nu este important dect
pentru filozofie.
[C.9.] Principiul fundamental al n elepciunii este o lege categoric , dar nu
este o lege moral .
[CIO.] n elepciunea pare a fi un ansamblu de legi condi ionale,
[Cil.] Preceptele n elepciunii sunt propozi ii deghizate n legi.
[CI2.] n elepciunea este tehnologia vie ii lungi i fericite.
[CI3.] n elepciunea este, sau ar putea fi, o tiin .
[C14.] Metoda n elepciunii tiin ifice ar trebui s fie experimental .
[CI5.] Exist adesea contradic ie ntre o lege a moralei i un precept al
n elepciunii.
[CI6.] Via a uman este cel mai adesea un compromis ntre moral i
n elepciune.
[CI 7.] Morala religioas este un ansamblu de legi care depind logic de un
principiu general.
[CI 8.] Legile moralei religioase presupun faptul c cel ce le accept
dore te s evite s -L supere pe Dumnezeu.
[CI9.] Exist dou feluri de moral religioas , una bazat , pe frica servil
i cealalt pe frica filial .
[C.20.] Principiile moralei religioase bazate pe frica servil sunt propozi ii
deghizate n legi.
[C.21.] Morala religioas a fricii servile este o tehnologie a vie ii fericite
terestre, cere ti sau a amndurora.
[C.22.] Morala religioasa bazat , pe frica filial pare a fi un ansamblu de
legi de un gen aparte, ireductibil la altele.

POSTFA
Imaginea pe care Bochenski voia s-o insufle cu privire la modul s u de a
filosofe a fost una dintre cele mai limpezi. Zicndu- i ra ionalist, el n elegea
acest ra ionalism n termenii idealurilor de rigoare ai filosofiei analitice. ntradev r, el se nf i a drept campion al filosofiei analitice n latura sa
logistic , fapt pentru care se considera printre cei mai duri anali ti (spre
deosebire de filosofii care practicau o analiz a - i n - limbajul de zi cu zi). El
nu se jena s afirme c acest mod de a filosofe, n scut n Marea Britanie
(Russel, Moore) i avnd ecouri n cteva capitale ale Europei centrale (Viena,
Praga, Lvov, Var ovia), continuat, ncepnd cu sfr itul celui de-al doilea
r zboi mondial, n Statele Unite, reprezint un progres irecuzabil, afirma ie
care, binen eles, trebuia s
fie n eleas ca un criteriu care permite
filosofiei tiin ifice s se eviden ieze.
Oricum, respectuos cu istoria filosofiei, Bochenski insista mereu pe faptul
c acest mod de a filosofii nu face dect s reia inspira ia clasic , aristotelic .
Fidel acestei inspira ii, filosoful se str duie te s descrie fiin a n cele o mie i

45

una de feluri n care se ascunde cnd intr m n contact cu ea. F cnd astfel,
filosoful desprinde categoriile n care fiin ele se ordoneaz ntr-o lume, n
lumea noastr i, n spiritul lui Leibniz, n orice lume posibil . n eleas astfel,
filosofia are numai de c tigat ata ndu-se de logic , deoarece aceasta, departe
de a fi un simplu calcul, trebuie n eleas ca fiind depozitarul celor mai
minu ioase cercet ri ontologice. Logica articuleaz multiplele rela ii de care
depinde ceea ce filosofului i place s numeasc structura lumii i a
experien ei noastre.
Spre sfr itul vie ii, Bochenski se proclama fidel al liniei inaugurate de
filosoful austriac Franz Brentano i dezvoltate n chip str lucit de Kazimierz
Twardowski, al c rui continuator direct se considera el nsu i - coala de la
Var ovia-Lvov. Tezele acestei coli nu puteau dect s conving un ra ionalist
analitic: valorificarea inspira iei aristotelice i respingerea concomitent a
cotiturii hot rtoare asociate, pe de o parte, cu Descartes i, pe de alt parte, cu
Kant, dup care tiin a se vrea nainte de toate o critic a posibilit ilor
cunoa terii; reculul n fa a unei specula ii care i imagineaz entit i pe care
nimic n lume - nici o eviden , nici m car cea care eman din examinarea
modului de func ionare a limbajului nostru - nu o justific ; grija, n fine, de a
g si un vehicul adecvat pentru a exprima rezultatele tiin ifice ale acestei
cercet ri i care nu se teme de solu ia limbajelor artificiale (logica) al c ror
obiectiv nu este acela de a nega modul nostru obi nuit de a vorbi ci de a face
mai limpede imagine a lumii pe care acesta din urm o con ine pentru a o
confrunta cu demersul analitic informat.
n elegem, atunci, mai u or de ce Bochenski lupta mpotriva
ideologiilor, a Weltanschauungen-urilor, supersti iilor i a altor gre eli
con innd credin e care nu se puteau justifica. n privin a aceasta el a fost un
du man declarat al Umanismului ntr-o accep ie pu in special a acestui cuvnt
cheie al culturii noastre occidentale. Dup Bochenski, este umanist o doctrin
care pretinde c acord acestei fiin e numit om un loc aparte, ntructva n
afara lumii. Contrar atitudinii antropocentrice pe care o astfel de filosofie
umanist o propag , Bochenski se situa ritos de partea filosofiilor
cosmocentrice sau, ca s folosim termenul devenit curent n filosofie,
naturaliste. Totu i, pentru a preveni oarecari nen elegeri, este util de
remarcat c Bochenski considera c un naturalism reduc ionist - un x
(omul) nu este nimic altceva dect un y - se num r printre supersti iile pe
care analiza practicat n spiritul schi at mai sus, ca ontologie, ar trebui s-o in
deoparte. A spune c fiin a uman se situeaz n lume i se supune legilor
sale nu implic deloc faptul c ceea ce este de spus despre om poate s se
rezume la o istorie narat ntr-un limbaj fizicalist. Caracteristica minimal a
unui naturalism (cosmo-centrism), a a cum Bochenski l-a ap rat, este c tot
ceea ce se insereaz n lume se supune structurii cauzale a lumii; n contradic ie
cu ceea ce au pretins mul i mae tri gnditori ai modernit ii, omul nu este o
excep ie. Departe de a mic ora condi ia uman printre alte fiin e n lume,
aceast constatare o face i mai interesant , cel pu in pentru filosof, c ci cercetarea raporturilor i fundamentelor complexe ale structurii lumii este ceea ce
confer ontologiei, a a cum o n elegea Bochenski, ntreaga sa fascina ie. ntr46

un cuvnt, Bochenski s-a descris drept un naturalist moderat, r mnnd nesigur


n ceea ce prive te existen a fiin ei ideale (n sensul unui Platon sau al unui
Whitehead, pe care i admira att), dar sus innd un pluralism categorial (o
pluralitate de tipuri i specii ale fiin ei n lume). Pentru Bochenski nici o alt
viziune nu putea corespunde ra ionalismului analitic pe care l-a dezvoltat dea lungul ntregii sale cariere.
Micul tratat de n elepciune prezentat aici poate fi n eles ca o m rturie a
roadelor acestei atitudini filosofice. Bochenski l asigur pe cititor c nu a avut
nici cea mai mic inten ie de a scrie o lucrare tiin ific despre om, i mai ales o filosofie moral (pentru distinc ii, a a cum le n elege Bochenski, a se
vedea ultimul capitol). i totu i, reiese din lectura acestui tratat c
n elepciunea pe care ne-o dezv luie Bochenski nu poate fi deloc practicat
dac este sus inut f r tirea sa, ira ional, de idolii teatrului, ideologiile,
Weltanschaungen-urile, supersti iile... considerate ca ni te obstacole n
calea unui contact veridic cu noi n ine i pu in propice culturii regulilor de
via pe care Bochenski le formuleaz . Exist , totu i, filosofie n acest text,
nainte de toate ra ionalitatea common sense-ului, cea mai potrivit pentru a
completa i nso i n cotidian viziunea cosmocentric supus ncerc rii
riguroase a filosofiei analitice. Pe planul comportamentului personal, aceast
convingere ar trebui s - i g seasc expresia ntr-o formul identic cu, sau n
tot cazul apropiat de, cea pe care Bochenski nu nceta s-o repete anturajului
s u: nu v l sa i mna i de vanitate i nu practica i dect virtu i care v sunt cu
adev rat la ndemn . La urma urmei, omul nefiind dect un foarte mic i
neputincios fragment din univers, ar trebui s se poat bucura de aceast
frac iune de secund de care dispune.
Edward Swiderski
Fribourg, mai 2000
C R I DISPONIBILE
1. Theodor Nikolaou, Teologie i cultur (trad. de Ioan
Vasile Leb, Ioana Velica, Adina Paraschiv i Vasile Cristescu) ,75.000 lei
2. Leonard Swidler, Dup absolut. Viitorul dialogic al reflec iei
religioase (trad. de Codru a Cuceu), 195.000
3. I.Pintea, Admira ii ortodoxe (cu postfa
de D.C.Mih ilescu),
120.000 lei
4. Ioan Chiril , Fragmentarium exegetic filonian I, 75.000 lei
5. Ioan Chiril , Fragmentarium exegetic filonian II, 90.000
6. Nicolae Achimescu, Noile mi c ri religioase, 175.000 lei
7. Ioan Bunea, Rostuiri n eternitate. Cuvnt de nv tur la botez,
cununie si nmormntare (cu prefa de Ioan Chiril ), 150.000 lei
8. Al. Nemoianu, T rmuri (eseuri), 75.000 lei
9. tefan Iloaie, Nae Ionescu i Ortodoxia romneasc
(cu prefa de Dan Ciachir), 92.000 lei
10. L. G. Munteanu, Vechiul Testament i cre tinismul (cu prefa de
Ioan Chiril ), 92.000 lei

47

11. Emese Florian, Dreptul familiei, 290.000 lei


12. Pio Baroja, Doamna r t citoare (trad. Viorel Rujea), 90.000 lei
13. Madeleine-Ouellette-Michalska, Femeia de nisip (proz scurt ;
trad.de Voichi a-Maria Sasu), 69.000 lei
14. G. de Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului (trad. de Tatiana
Ana Fluieram; cu prefa de Ovidiu Pecican), 125.000 lei
15. Lloyd de Mauss, Pre edin ii Americii (trad. de tefan Borbely),
97.000 lei
16. Aurel Sasu & Mircea Petean, ntoarcerea nvinsului. ntlniri
cu Mircea Zaciu, 190.000
17. George Achim, Iluzia ipostaziat . Utopie i distopie n cultura
romn , 150.000 lei
18. Cristina T tarii, Lexicology, 84.000 lei
19.Horia Poenar, O plimbare de diminea pe strada Servandoni (eseu),
92.000 lei
20. tefan Borbely, Opozi ii constructive, 98.000 lei
21. Marius Laz r, Paradoxuri ale moderniz rii. Elemente pentru o
sociologie a elitelor romne ti, 150.000 lei
22. Mircea Petean, Cartea de la Jucu Nobil I-II-III, 129.000 lei
23. Mircea Petean, Folie, cirque, scandale (anthologie poetique), 65.000
lei
24. Vasile Igna, La Province de Verudit (anthologie poetique), 65.000 lei
25. Gheorghe Grigurcu, Natur moart i vie (versuri), 65.000 lei
26. Octavian Goga, Coresponden a primit , 1900-1918 (edi ie ngrijit de
Gh.I.Bodea), 150.000 lei
27. Valeriu Anania, Opera literar , voi. I' Str inii din Kipukua
(roman), 165.000 lei
28.Valeriu Anania, P h relul cu nectar (fantezie dramatic pentru copii;
cu ilustra ii de Cristian Che u ), 69.000 lei
29. Viorel Rujea, Antologia modernismului hispanic. Poezia, 150.000 lei
30. Dafin Mure eanu, Experimentul (proz scurt ), 89.000 lei
31. Flavia Teoc, Din capitala Provinciei. Interviuri cu scriitori clujeni,
75.000 lei
32. Gheorghe Izb escu, Salonul de var . Dubla nf i are (roman; cu
prefa de Cornel Moraru), 99.000 lei
33. Aurel Podani, Ion Buza i, Amintiri despre Pavel Dan (cronologie de
Sergiu Pavel Dan), 130.000 lei
34. Viorel D.Trifa, Memorii, 120.000 lei
35. Aurel R u, Cu Victor Hugo prin trei veacuri (22 poeme traduse i
comentate; cu desene de V.Hugo), 150 pag. B3, 125.000 lei
36. Dumitru Ichim, Poem imaginar dramatic n cinci tablouri, 65.000 lei
37. Florica Ba u Ichim, Gr dinarul din balcon (poezii pentru copii cu
ilustra ii color de Cristian Che u ), 92.000 lei
38. M. Goga, Limba romn . Morfologia i sintaxa, 110.000 lei
39. M. Goga, Limba romn , Fonetic , fonologie, lexicologie, stilistic ,
80.000 lei
48

40. Lenu a Popovici, Exerci ii


clasele I-II, 80.000 lei

i probleme de matematic pentru

n aten ia cititorilor no tri:


Serviciul de carte prin po t al Editurii LIMES v pune la dispozi ie orice
titlu disponibil, n condi ii foarte avantajoase:
reducere de 10%, pentru un exemplar comandat;
reducere de 20%, pentru mai mult de 3 exemplare;
cheltuielile po tale vor fi suportate de c tre editur .
Aceasta este, a adar, prima fa
a n elepciunii: de ert ciunea
de ert ciunilor, totul este de ert ciune. Dar ea are i o a doua fa : nv tura
cu privire la ceea ce trebuie f cut n aceast situa ie tragic . Omul nu este dect
un foarte mic i neputincios fragment din univers, neexistnd dect timp de o
frac iune de secund cosmic . Dar aceast frac iune este tot ceea ce el are la
dispozi ie. Legile n elepciunii ne nva cum s ac ion m ca s nu o irosim.
J.-M. Bochenski

SFR ITUL C R II

Prof. Ioan Hapca mul ume te lui Dumnezeu c a


reu it s scaneze i s corecteze aceast carte, care va fi
distribuit gratuit pentru ini ierea credincio ilor de
pretutindeni.
e-mail: ihapca2002@yahoo.com
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajut le celor care vor citi, n elege i urma aceast carte!
Amin!

49