Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAIILOR


DOMENIUL: INGINERIA INSTALAIILOR
SPECIALIZAREA: INSTALAII PENTRU CONSTRUCII
FORMA DE INVMNT: INGINERI ZI
COD: U02.04.INS.07.*

PLAN DE NVMNT
valabil ncepnd cu anul universitar: 2014/2015
Nr.
crt.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Nr.
crt.
01.
02.
03.

Semestrul 1 Codul: U02.04.INS.07.1


Denumirea disciplinei
Codul
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P
DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)
OB.01.DPF
Analiz matematic I
2
2
OB.02.DPF
Algebr liniar, geometrie
3
2
analitic i diferenial
OB.03.DPF
Chimie
2
2
OB.04.DPF
Fizic
2
1
OB.05.DPF
Geometrie descriptiv
2
1
OB.06..PIG
Ecologie i protecia mediului
2
OB.07.DPF
Desen tehnic i infografic I
2
OB.08.ELS
Discipline socio-umane I
1
1
OB.09.DPF
Utilizarea calculatoarelor I
1
2
OB.10.ELS
Limbi strine I
2
OB.11.ELS
Educaie fizic i sport I*)
2*
TOTAL
15
10
5
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Denumirea disciplinei
Codul
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P
FC.01.ELS
Cultur i civilizaie umanist
2
Complemente de fizic pentru
FC.02.DPF
2
ingineri
Complemente de
pentru ingineri

matematic

FC.03.DPF

ANUL I 2014-2015
SI

TO

CR

2
2

6
7

5
5

E
E

1
1
0
0
0
1
0
1
8

5
4
3
2
2
3
3
3
(2)
40

5
3
2
2
2
2
2
2
30

E
E
E
C
C
C
C
C
5E + 5C

SI

TO

CR

1
1

3
3

2
2

Forma de
verificare
*)
C

TO

CR

Condiionri

Forma de
verificare

6
4
4
6
3
3
3
2

4
3
3
4
3
1
2
2

E
E
E
E
E
C
C
C

3
2
40

2
2
2
30

C
A/R
C
5E + 6C+1A/R

TO

CR

3
3

2
2

Forma de
verificare
C
C

1.PP.01.DPP
04. Pedagogia educatiei
2
2
1
*) Ore ce nu se cuantific semestrial, creditele se acord, dup verificare, n semestrul 2.
Semestrul 2 - Codul: U02.04.INS.07.2.
Nr.
Denumirea disciplinei
Codul
SI
Aplicaii
crt.
disciplinei
C
S
L
P
DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)
OB.01.DPF
01. Analiza matematica II
2
2
2
OB.02.DPF
02. Fizic
2
1
1
OB.03.PIG
03. Materiale de instalaii
2
1
1
OB.04.PTG
04. Mecanic
3
2
1
OB.05.PTG
05. Rezisten I
1
1
1
OB.06.DPF
06. Utilizarea calculatoarelor II
2
1
OB.07.DPF
07. Desen tehnic i infografic II
2
1
OB.08.DPF
08. Proiectare
asistata
de
1
1
calculator I
OB.09.PET
09. Tehnologia i montajul
2
1
1
instalaiilor I
OB.10.ELS
10.
Limbi straine II
2
1
OB.11.ELS
11.
Educaie fizic i sport II*)
2
OB.12 PTG
12.
Practic
2 sapt. x 30 ore/sapt. = 60 ore
TOTAL
13
9
8
10
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Nr.
Denumirea disciplinei
Codul
Aplicaii
SI
crt.
disciplinei
C
S
L
P
FC.01.ELS
01. Cultur i civilizaie umanist
2
1
FC.02.DPF
02. Complemente de matematic
1
1
1

03.

pentru ingineri
Pedagogie I
-Fundamentele pedagogiei

2.PP. 02.DPP

Condiionri

Condiionri

Condiionri

Pentru trecerea din anul I n anul II este necesar obinerea a 40 de credite.

Forma de
verificare

Nr.
crt.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Nr.
crt.
01.

Semestrul 3 Codul: U02.04.INS.07.3.


Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei

Matematici speciale
Rezisten II
Termotehnic I
Hidraulic I
Electrotehnic I
Organe de maini
pentru instalaii
Elemente de arhitectur
Limbi straine III
Educaie fizic i sport III*)
TOTAL
Denumirea disciplinei
Pedagogie II
-Teoria
i
curricumului

II 2015-2016
Aplicaii

SI

TO

CR

OB.01.DPF
OB.02.PTG
OB.03.PTG
OB.04.PTG
OB.05.PTG
OB.06.PIG

1
1
2
1
2
1

4
5
8
6
8
3

4
4
6
5
6
2

E
E
E
E
E
C

1
2
2*
15
9
5
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Codul
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P

1
9

1
3
(2)
40

1
2
30

C
C
5E + 3C

SI

TO

CR

Forma de
verificare
(E,C,P)
E

1E

SI

TO

CR

2
2
2
1

8
7
7
5

E
E
E
E+P

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)


2
1
2
2
3
2
1
3
1
1
3
2
1
1
1
-

OB.07.PIG
OB.08.ELS
OB.09.ELS

3.PP03DPP

Condiionri

Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)

metodologia

TOTAL
2
1
1
*) Ore ce nu se cuantific semestrial, creditele se acord, dup verificare, n semestrul 4.

Nr.
crt.

Semestrul 4 Codul: U02.04.INS.07.4.


Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei

01.
02.
03.
04.

Termotehnic II
Hidraulic II
Electrotehnic II
Construcii

OB.01.PTG
OB.02.PTG
OB.03.PTG
OB.04.PIG

05.
06.

Discipline socio-umane II
Proiectare
asistat
de
calculator II
Limbi strine IV
Educaie fizic i sport IV*)
Legislaie n instalaii i
construcii
Practic
TOTAL

OB.05.ELS
OB.06.DPF

1
-

1
-

1
1

3
2

5
5
5
2
1P
2
1

OB.07.ELS
OB.08.ELS
OB.09.PET

2
2
-

1
1

3
2
3

2
2
2

C
A/R
C

40

3
30

C
4E+5C+1P

TO

CR

5
5

5
5

07.
08.
09.
10.

Nr.
crt.
01.

Denumirea disciplinei
Didactica specialitatii
TOTAL

Aplicaii
C

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)


3
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2

OB.10.PIG

12

2 spt. x 30 ore/sapt. = 60 ore


9
6
2
11

DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)


Codul
Aplicaii
SI
disciplinei
C
S
L
P
4.PP05DPP

2
2

1
1

1
1

1
1

Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)

C
C

Condiio-nri

Forma de
verificare
(E,C,P)
E
1E

Pentru trecerea din anul II n anul III este obligatorie obinerea numarului obligatoriu de 100 credite
si promovarea tuturor disciplinelor din anul I

Semestrul 5 Codul: U02.04.INS.07.5.


Nr.
Denumirea disciplinei
crt.

III 2016-2017
Codul
disciplinei

SI

TO

CR

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)


2
2
2
2
2
2
4
3
3

6
6
10

Aplicaii
C

Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)

01.
02.
03.

Maini hidraulice
Maini electrice
Instalaii sanitare

OB.01.PTG
OB.02.PTG
OB.03.DPS

04.
05.

Instalaii de nclzire I
Aparate termice

OB.04.DPS
OB.05.PTG

2
2

6
7

06.

Termotehnica construciilor
TOTAL

2
1
2
15
5
7
13
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Codul
Aplicaii
SI
disciplinei
C
S
L
P

5
40

5
5
4
3P
5
3
2P
3
30

TO

CR

1
1

3
3
6

2
3
5

SI

TO

CR

2
3P
4

E+P

5
3
3P
2
2
3

E
E+P

12

40

30

5E+3C+2P

SI

TO

CR

1
-

3
3
-

3
2
5

10

2
2

OB.06.DPS

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

01.
02.

Instruire asistata de calculator


Practica pedagogica
TOTAL

5.PP.06.DPP
5.PP.07.DPP

Nr.
crt.

Semestrul 6 Codul: U02.04.INS.07.6.


Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei

01.

Instalaii de nclzire II

02.
03.
04.

Instalaii de ventilare
condiionare I
Instalaii electrice I
Instalaii frigorifice

05.
06.
07.

Instalaii hidroedilitare
Marketing
Practic

01

Disciplina opional A
A-1 Gestiunea energetic a
proceselor industriale
A-2 Gospodrirea apelor
TOTAL

Nr.
crt.
01.
02.
03.

2
3

1
1

1
3
4

Aplicaii

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)


2
2
3
1

OB.01.DPS

Denumirea disciplinei
Managementul clasei de elevi
Practica pedagogica
DPPD Examen absolvire
nivel I
TOTAL

OB.02.DPS

OB.03.DPS
OB.04.DPS

3
4

1
-

1
3

2
2

7
9

1
1
1
2 spt. x 30 ore/sapt. = 60 ore
DISCIPLINE OPIONALE (OP)
OP.01.DPS
1
2
1

OB.05.DPS
OB.06.PET
OB.07.DPS

2
2

16
1
5
6
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Codul
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P
6.PP.06.DPP
1
1
6.PP.08.DPP
3
1

4
3

E
E
E+P
E
E+P
C
5E+1C+2P
Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)
C
C
2C

Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)

C
C
C

Condiionri

Forma de
verificare
E
C

E+C

Pentru trecerea din anul III n anul IV este obligatorie obinerea numarului obligatoriu de 150 credite
si promovarea tuturor disciplinelor din anul II

IV 2017-2018

Semestrul 7 Codul: U02.04.INS.07.7.


Nr.
Denumirea disciplinei
crt.
01.
02.

Instalaii
de
ventilare
condiionare II
Instalaii electrice II

03.

Codul
SI
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P
DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)
OB.01.DPS
2
1
3
1

TO

CR

Condiionri

Forma de
verificare

E+P

OB.02.DPS

Reele termice

OB.03.DPS

04.

Automatizarea instalaiilor I

OB.04.DPS

01.

Disciplina opional B

2
2
DISCIPLINE OPIONALE (OP)
OP.01.DPS
1
2
-

3
3P
3
3P
3
3P
4

02.

B-1 Procese i echipamente termice


industriale
B-2 Sisteme i echipamente pentru
depoluarea apelor uzate
B-3 Pompe de cldur
Disciplina opional C
C-1 Utilizarea energiei
neconvenionale n instalaii
C-2 Instalaii hidraulice industriale
C-3 Sisteme i echipamente pentru
protecia la zgomot i vibraii

OP.02.DPS

35

30

6E+3P

SI

TO

CR

2
1
3

4
5
9

2
2
4

SI

TO

CR

4
7
5

2
6
5

C
E
E

TOTAL
Nr.
crt.
01.
02.

Nr.
crt.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
01.

02.

Denumirea disciplinei
Limbi strine
Alimentarea cu energie electric
TOTAL

Disciplina opional D
D-1 Fiabilitatea sistemelor de
instalaii
D-2 Ventilare industrial
D-3 Sisteme electrice i electronice de
msur n instalaii
Disciplina opional E
E-1 Gestionarea i exploatarea
instalaiilor
E-2 Reabilitarea instalaiilor de
alimentare cu cldur
E-3 Instalaii electrice speciale

TOTAL
Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

01.

Racordarea consumatorilor la
sistemul energetic national
TOTAL

10
7
9
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Codul
Aplicaii
disciplinei
C
S
L
P
FC.01.ELS
2
FC.02.DPS
2
2
2
4
-

Semestrul 8 Codul: U02.04.INS.07.8.


Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei

Asigurarea calitii n instalaii


Automatizarea instalaiilor II
Sisteme de alimentare cu gaze
naturale
Tehnologia i montajul
instalaiilor II
Management i resurse umane
Gestiunea economico-financiar
a ntreprinderilor i elemente de
marketing
Practica pentru elaborarea
proiectului de licen

Aplicaii
C

DISCIPLINE OBLIGATORII (OB)


1
1
2
2
2
3
2
1
2

OB.01.PET
OB.02.DPS
OB.03.DPS

E+P
E+P
E

Condiionri

Forma de
verificare
C
C
2C

Condiionri

Forma de
verificare
(E,C,P)

OB.04.PET

OB.05.PET
OB.06.PET

2
1

1
-

1
1

4
2

3
1

C
C

2 sapt x 30 ore-sapt=60 ore

OB.07.DPS

DISCIPLINE OPIONALE (OP)


1
1
-

OP.01.DPS

OP.02.DPS

35

30

3E+6C

TO

CR

12
8
15
DISCIPLINE FACULTATIVE (FC)
Codul
Aplicaii
SI
disciplinei
C
S
L
P

FC.01.PTG

Forma de
verificare
(E,C,P)
C

1C

Cunostinte generale si de specialitate si Sustinerea proiectului de licenta: 10 credite


Total credite pentru obinerea diplomei de licenta dup ciclul I: 250 credite

Condiionri

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Johan NEUNER

DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Sorin BURCHIU

Abrevieri utilizate:
Discipline fundamentale:
Discipline n domeniu:

DPF disciplin pentru pregtire fundamental.


PTG disciplin pentru pregtire tehnic general;
PIG - disciplin pentru pregtire inginereasc general;
PET - disciplin pentru pregtire economic i tehnologic general.
Discipline complementare: ELS - disciplin pentru educaie fizic, pentru promovarea valorilor
democraiei,tehnici de comunicare i limbi strine.
Discipline de specialitate: DPS - disciplin pentru pregtire de specialitate.
Discipline obligatorii impuse:
OB;
Discipline obligatorii opionale: OP;
Discipline facultative : FC DPP - disciplin pentru pregtire pedagogic.
Notaii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrri; P - ore de proiect; PD
proiect de diplom; PR ore de practic; SI - ore de studiu individual; TO total ore pe sptmn; CR
credite acordate; E examen; C colocviu; V verificare.