Sunteți pe pagina 1din 2

CONFIRMAREA COMENZII

ADR:0900502315

NR. COMENZII: 0151702829

Datacomenzii7ianuarie2016

Metodadeplat

str.Kiselef,nr.13

Metodadeexpediere:

AialesViramentbancarca
metoddeplat.

BUCURESTI,011341

GLS

Livrarectre
TEODORESCUTUDOR

Pentruafinalizaplatavrugm
stransferaivaloareatotala
facturiincontulNuSkinde
maijos.

RO

Varugamsaspecificati
intotdeaunanumarulcomenzii
(din9cifreicarencepecu
cifra1)incampuldereferintain
momentulefectuariitransferului
bancar,altfelnuvaputem
garantalivrareaintimpa
comenziidumneavoastra!
NumeleTitularului
Contului:NuSkinEnterprises
SRL
Numrulcontuluibancar:
RO38CITI0000000724731031
IBAN:RO38CITI00000007
24731031
BICC/Swift:CITIROBU
Numelebncii:CitibankEurope
plc,DublinRomaniaBranch

PachetulADRLifePak+&
MarineOmega

Cant.1

lei270.18

71.00PSV

Cant.1

lei105.95

33.10PSV

97137328 lei270.18

MoistureRestoreDaySPF
15Tennormaliuscat
97102728 lei105.95

Primadumneavoastrcomandvafiprocesatnianuarie7.

Subtotalulcomenzii

lei376.13

Expediere:

lei15.30

TVA:

lei48.57

Totalulcomenzii

lei440.00

PSV:

104.10