Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Transilvania Braov

Facultatea de Inginerie Tehnologic i


Management Industrial

PROIECT
Logistic

Tureac Andrei-Alexandru
Oproiu Andra-Elena
Nechita Cosmin-Ionu
Grupa: 2413

Structura proiectului
Sa se aleaga un sistem logistic care deserveste spatiul productiv al
unui sistem de productie in care se fabrica 3 repere.
1) Realizarea planului general al companiei
2) Stabilirea cantitatilor de materie prima, realizarea unei analize a
principalilor furnizori de materie prima si alegerea lor
3) Realizarea planului sectiei de productie
4) Alegerea sistemului logistic intern pentru reperele considerate si
schitarea fluxului intern de materiale
5) Stabilirea necesarului de resurse umane pentru sistemul de
productie(organigrama)
6) Analiza capacitatii de productie
7) Dimensionarea magaziilor si depozitelor
8) Configurarea logisticii de expeditie catre client(strategii de
promovare)
9) Calculul pretului de vanzare pentru cele 3 repere.
1) Realizarea planului general al companiei

2) Stabilirea cantitatilor de materie prima, realizarea unei analize a


principalilor furnizori de materie prima si alegerea lor.
Pentru stabilirea cantitatilor de materii prime va trebuie calculata
masa fiecarui reper.
Reperul 1: m1 V1 q
V1 r 2 g
q 7.8 10 6

Rezulta ca masa reperului 1 este: m1 (3.14 96 2 28) 7.8 10 6 6.3 kg

Reperul 3:

m3 V3 q
V3 L l h
q 7.8 10 6

Rezulta ca masa reperului 3 este:

m3 (140 100 60) 7.8 10 6 6.5 kg

2.1 Alegerea furnizorilor


In urma unei analiza complexe, dintr-o serie de mai multi furnizori am
redus numarul acestora la 3 din care vom alege unul singur pentru furnizarea
materialului necesar obtinerii productiei stabilite. Alegerea acestuia se face
pe baza unor criterii asa cum rezulta din tabelul urmator si doar pentru
repere 1 si 3 care au nevoie de acelasi tip de material:
Furnizori otel:
1. SC. RORY SRL.
2. SC. BADUC SRL.
3. SC. KONIG TRANKSTAL SRL.

Criteriu
Cifra de
afaceri

Ci
0.1

Pretul
produselor

0.2

Calitatea
produselor

0.2

Livrare la
timp

0.15

Localizare
geografica

0.1

Termenul
de plata

0.15

Prestigiul
firmei

0.1

Furnizor
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Nota
10
9
8
9
10
8
7
8
9
9
6
7
8
8
8
10
9
10
10
9
9

Punctaj final

Furnizor1=8.85

Furnizor2=8.45

Furnizor3=8.45

In urma datelor rezultate in tabel vom alege furnizorul 1 si anume SC RORY


SRL pentru repere 1 si 3
Alegerea furnizorului pentru reperul 2.
Furnizori font
1) SC Dip Tech SRL
2) SC Stmetale Ucb SRL
3) SC Comat Electro SA

Criterii

Coeficient

Furnizor

Not

Punctaj ponderat

de
importan

Cifra de
afaceri
0,1
Pre produse
0,2
Calitate
produse
0,2
Livrare la
timp
0,15
Localizare
geografic
0,1
Termenul de
plat
0,15
Prestigiul
firmei
0,1

Pp= Ci * N
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA
SC Dip Tech SRL
SC Stmetale Ucb
SRL
SC Comat Electro
SA

10
7

2,5

8
9
6

4,6

8
8
5

3,8

6
9
8

3,6

7
8
7

5
10
8

3,9

8
10
9
8

2,7

n urma calculelor am obinut urmtoarele punctaje:


Furnizorul 1) SC Dip Tech SRL = 9,05 puncte
Furnizorul 2) SC Stmetale Ucb SRL = 6,9 puncte
Furnizorul 3) SC Comat Electro SA = 7,15 puncte
Aadar, furnizorul ales pentru font este SC Dip Tech SRL deoarece a
acumulat cel mai mare punctaj.
3) Realizarea planului sectiei de productie
a) Amplasarea utilajelor pentru Reper 1
N

UTi

Qai N Ti
Fn

[buc/utilaje]

Qai=7000 * 0,01 = 70 buc


Qtot=7000 + 70 = 7070 buc
Fn= 1976 h 118560 min

UTStung

UTMG

UTMB

7070 18,5
118560

= 1,1 2 utilaje

7070 9,3
0,55
118560

1 utilaj

7070 8.8
0,52
118560

1 utilaj

Metoda coeficientului de producie:


Rf

Fn 118560

16,76
Qa
7070

Ksp

[min/buc]

Rf
NTi

Ksp Stung

Ksp MG

16,76
0,90 productie de masa
18,5

16,76
1,8 productie de serie mare
9,3

16,76
1,9 productie de serie mare
8.8

Ksp MB

Reper 1 productie de serie mare


b) Amplasarea utilajelor pentru Reper 2
N

UTi

Qai N Ti
Fn

[buc/utilaje]

Qai=10500 * 0,01 = 105 buc


Qtot=10500 + 105 = 10605 buc
Fn= 1976 h 118560 min

UTStung

UTMG

UTMB

10605 33,5
=
118560

2,99 3 utilaje

10605 11,4
1,01
118560

10605 6
0,53
118560

1 utilaj

1 utilaj

Metoda coeficientului de producie:


Rf

Fn 118560

11,1
Qa
10605

Ksp

Rf
NTi

Ksp Stung

11,1
0,33
33,5

Ksp MG

11,1
0,97
11,4

Ksp MB

11,1
1,85
6

[min/buc]

Reper 2 productie de masa


c) Amplasarea utilajelor pentru Reper 3
N

UTi

Qai N Ti
Fn

[buc/utilaje]

Qai=3000 * 0,01 = 30 buc


Qtot=3000 + 30 = 3030 buc
Fn= 1976 h 118560 min

UTMF

3030 56.8
=
118560

1,45 2 utilaje

Metoda coeficientului de producie:


Rf

Fn 118560

39,12
Qa
3030

Ksp
Ksp MF

[min/buc]

Rf
NTi
39.12

0,68 productie de masa


56.8

Reper 3 producie de masa

Metoda coeficientului de producie (Ksp)


Reper

Operaie

NT
[min)

R1

Strunjire
Gurire

18,5
9,3

Ritm de
fabricai
e (Rf)
16,76

Ksp

Tip producie

0,90
1,8

Producie de mas
Producie de serie mare

R2
R3

Broare
Strunjire
Gurire
Broare
Frezare

8,8
33,5
11,4
6
56,8

11,1
39,12

1,9
0,33
0,97
1,85
0,68

Producie de serie mare


Producie de mas
Producie de mas
Producie de serie mare
Producie de mas

4) Alegerea sistemului logistic intern pentru reperele considerate si


schitarea fluxului intern de materiale

Pentru reperul 1 sistemul logistic intern va arata de maniera urmatoare:

Pentru reperul 2 sistemul logistic intern va arata de maniera urmatoare:

Pentru reperul 2 sistemul logistic intern va arata de maniera urmatoare:

5) Stabilirea necesarului de resurse umane pentru sistemul de


productie(organigrama)

Realizarea planului general al companiei


-

n cadrul companiei exist urmtoarele birouri i departamente:


Birou de proiectare cu un personal de 4 angajai;
Birou de control i calitate cu un personal de 3 angajai;
Birou de resurse umane cu un personal de 2 angajai;
Birou de aprovizionare-depozitare cu un personal de 2 angajai;
Departament de produie cu un personal de 12 angajai.

6) Analiza capacitii de producie


a) Tabel general (Reper-Utilaj)
Nr
crt
1
2
3
4

Utilaje
Strung
MG
MF
MB

NT [min]
R1
R2
R3
18,5
33,5
9,3
11,4
59,8
8,8
6
-

Buci
utilaje
4
2
2
2

b) Tabele pentru fiecare utilaj in parte.


Denumire utilaj: Strung

Fntot=Fn*Buc
utilaje
7904
3952
3952
3952

Reper
R1
R2
R3

Qa[buc/an]
7070
10605
3030

NT [ore]
0,3
0,55
-

Qa*NT
2121
5832,75
-

Reper
R1
R2
R3

Denumire utilaj: Masina de gaurit


Qa[buc/an] NT [ore]
Qa*NT
kt
7070
0,15
1060,5
1,28
10605
0,19
2014,95
3030
-

CP
9049,6
13574,4
-

Reper
R1
R2
R3

Denumire utilaj: Masina de frezat


Qa[buc/an] NT [ore]
Qa*NT
kt
7070
1,38
10605
3030
0,94
2848,2

CP
4181,4

Reper
R1
R2
R3

Denumire utilaj: Masina de brosat


Qa[buc/an] NT [ore]
Qa*NT
kt
7070
0,14
989,8
1,92
10605
0,1
1060,5
3030
-

CP
13627,58
20361,6
-

0,99

7953.75

3075,45

2848,2

2050,3

c) Tabel pentru fiecare reper in parte

Utilaje
Strung

kt

Denumire reper: R1
Qa
Cp
7070
6999,3

CP
6999,3
10498,95
-

Masina de gaurit
Masina de brosat

7070
7070

9049,6
13627,58

Utilaje
Strung
Masina de gaurit
Masina de brosat

Denumire reper: R2
Qa
10605
10605
10605

Cp
10498,95
13574,4
20361,6

Utilaje
Strung

Denumire reper: R3
Qa
Cp
3030
4181,4

7) Dimensionarea magaziilor si depozitelor


Pentru reperul 1, care se fabric n 7000 de buci, se folosete ca i
material OL50. Masa calculat este de 6,3 kg astfel avem un necesar anual
de oel 6,3 * 7000 = 44100 kg. Aprovizionarea se realizeaz lunar i vom
avea:
44100 / 12 = 3675 kg/lun
Oelul se aprovizioneaz sub form de bare. O bar are 28 kg iar ca i
dimensiuni: diametrul este de 150 mm i lungimea de 2000 mm.
Necesarul de bare din oel de aprovionat pe lun este de:
3675 / 28 = 131 bare/lun
Pentru reperul 2, care se fabric n 10500 de buci, se folosete ca i
material FC200. Masa calculat este de 4,4 kg astfel avem un necesar anual
de font 4,4 * 10500 = 46200 kg. Aprovizionarea se realizeaz lunar i vom
avea:
46200 / 12 = 3850 kg/lun
Fonta se aprovizioneaz sub form de bare. O bar are 20 kg iar ca i
dimensiuni: diametrul este de 120 mm i lungimea de 2000 mm.
Necesarul de bare din font de aprovionat pe lun este de:
3850 / 20 = 193 bare/lun
Pentru reperul 3, care se fabric n 3000 de buci, se folosete ca i
material OL45. Masa calculat este de 6,5 kg astfel avem un necesar anual
de oel 6,5 * 3000 = 19500 kg. Aprovizionarea se realizeaz lunar si vom
avea:

19500 / 12 = 1625 kg/lun


Oelul se aprovizioneaz sub form de bare. O bar are 28 kg iar ca i
dimensiuni: diametrul este de 150 mm i lungimea de 2000 mm.
Necesarul de bare din oel de aprovionat pe lun este de:
1625 / 28 = 59 bare/lun
Astfel vom avea pe lun un numr de 131 + 59 = 190 bare din oel pe i un
numr de 193 bare din font de aprovizionat i de depozitat.
Depozitarea barelor se va face pe sol astfel:
Pentru barele din oel vom aloca o anumit suprafa

Sbare oel = 0,15 * 2 * 25 = 7,5 m2 8 m2


Pentru barele din font vom aloca o anumit suprafa

Sbare font = 0,12 * 2 * 26 = 6,24 m2 7 m2

Astfel vom avea urmtoarea schema a depozitului

8) Configurarea logisticii de expeditie catre client(strategii de


promovare
Obiectivul major al firmei noastre este acela de a satisface cat mai
bine cerintele clientilor de aceea ce propunem o transparenta totala in ceea
ce priveste activitatea noastra si de asemenea suntem deschisi la propunerea
de noi solutii in ce priveste imbunatirea proceselor din cadrul firmei.
Pentru achizitionarea produselor realizate in cadrul firmei noastre
clientii pot apela la catalogul online unde pot urmari date actualizare si de
asemenea acestia ne pot contacta telefonic pentru stabilirea detaliilor.
Livrarea se face cu ajutorul firmelor de curierat rapid in cazul
cantitatilor mici iar in cazul cantitatilor mai mari clientul poate opta la
transportul cu autocamioane. In cazul in care clientul doreste acesta poate
ridica personal produsele de la sediul firmei unde exista un magazin de
desfacere.
Strategia de promovare urmareste perfectionarea produselor precum si
imbunatirea parametrilor calitatii. Promovarea se va realiza prin intermediul
siteului dar si printr-o puternica prezenta mass-media. De asemenea
departamentul de resurse umana se va ocupa si de contactarea potentialilor

clienti pentru informarea acestora cu privire la produsele noastre. Aplicarea


acestor strategii de promovare ne va asigura urmatoarele beneficii:
- obtinerea unei avantaj competitiv prin promptitudine, prin calitate si
relatia cu clientul;
- mentinerea loialitatii clientilor prin oferirea de bonusuri la anumite
cantitati cumparate, deschiderea la noi solutii cat si la critici;
- pozitionarea mai buna pe piata sau segmentul vizat.

9) Calculul pretului de vanzare pentru cele 3 repere.

Pre de vnzare pentru reperul 1:


A. Costuri directe
a) Materia prim= x kg * pre
m= V *
V= * R2 * g = 3,14 * 962 * 28 = 810270.72
m=810270.72 * 7,8 = 6320111.61 * 10-6 = 6.3 kg
Materia prim= 4,4 * 6.3 = 27,72 lei/SF
b) Manoper direct
Cmd=NT * Sop = 36.6 * 0,11 = 4.02 lei/buc
c) Alte cheltuieli salariale= 36% * 4.02 = 1.44 lei/buc
d) Energia electric
Cel

Nut t b C1kWh k i 6 3.66 1,2 0,6

0,26
60
60

lei/buc

Costuri directe= 27,72 + 4.02 + 1,44 + 0,26 = 33,44 lei/buc


B. Costuri indirecte regia seciei=250% * (4.02 + 1.44) = 13.65 lei/buc
Costuri de secie= 33.44 + 13.65 = 47.09 lei/buc
e) Regia firmei=150% * 47.09 = 70.63 lei/buc
Cost de companie= 47.09 + 70.63 = 117.72 lei/buc
f) Profit= 20% * 117.72= 23.54 lei/buc
PRE=117.72 + 23,54 = 141.26 lei/buc
Pre de vnzare pentru reperul 2:

C. Costuri directe
a) Materia prim= x kg * pre
m= V *
V= * R2 * g = 3,14 * 552 * 60 = 569910
m=569910 * 7,8 = 4445298 * 10-6 = 4,4 kg
Materia prim= 4,4 * 4,4 = 23,23 lei/SF
b) Manoper direct
Cmd=NT * Sop = 50,9 * 0,11 = 5,599 lei/buc
c) Alte cheltuieli salariale= 36% * 5.599 = 2,01 lei/buc
d) Energia electric
Cel

Nut t b C1kWh k i 6 (10% 50,9) 1,2 0,6

0,36
60
60

lei/buc

Costuri directe= 23,23 + 5.599 + 2,01 + 0,36 = 31,20 lei/buc


D. Costuri indirecte regia seciei=250% * (5,599 + 2,01) = 19,02
lei/buc
Costuri de secie= 31,20 + 19,02 = 50,22 lei/buc
e) Regia firmei=150% * 50,22 = 75,33 lei/buc
Cost de companie= 50,22 + 75,33 = 125,55 lei/buc
f) Profit= 20% * 125,55 = 25,11 lei/buc
PRE=125,55 + 25,11 = 150,66 lei/buc
Pre de vnzare pentru reperul 3:
E. Costuri directe
a) Materia prim= x kg * pre
m3 V3

V3 L l h
q 7.8 10 6

m3 (140 100 60) 7.8 10 6 6.5 kg

Materia prim= 6,5 * 4,4 = 28,6 lei/SF


b) Manoper direct
Cmd=NT * Sop = 56,8 * 0,11 = 6,24 lei/buc
c) Alte cheltuieli salariale= 36% * 6.24 = 2,24 lei/buc
d) Energia electric consumata de utilaj
Cel

Nut t b C1kWh k i 6 (10% 56,9) 1,2 0,6

0,40
60
60

lei/buc

Costuri directe= 28,6 + 6.24 + 2,24 + 0,40 = 37,48 lei/buc


F. Costuri indirecte regia seciei=250% * (6,24 + 2,24) = 21, 2 lei/buc
Costuri de secie= 37,48 + 21,2 = 58,68 lei/buc
e) Regia firmei=150% * 58,68 = 88,02 lei/buc
Cost de companie= 58,68 + 88,02 = 146,7 lei/buc
f) Profit= 20% * 146,7 = 29,34 lei/buc
PRE=146,7 + 29,34 = 176,04 lei/buc