Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Proiect Ingineria Sistemelor de Productie


Inginerie Economica Industiala

Autor: Balea Sorin Alexandru


Coordonator: prof. Olteanu Florin

1|Page

Etapele proiectului:
1. Sa se realizeze fisa tehnologica a produsului (reperul, timpii de operare, timpii
auxiliari, timpii de adoptare) ;
2. Alegerea reperului de referinta (care este reprezentativ sau fictiv) ;
2.1 Determinarea volumului de productie ;
2.2 Determinarea necesarului de echipament ;
3. Determinarea necesarului de spatiu si de forta de munca din sistemul de fabricatie ;
4. Determinarea facilitatilor pentru intretinere si reperatii (responsabil subsistemul de
mentenanta );
5. Determinarea facilitatilor pentru depozitare , alegerea sistemului logistic ;
6. Dimensionarea serviciilor functionale (energetic ,resurse umane si finaciar-contabil) ;
7. Dimensionarea facilitatilor auxiliare si de sprijin ;
8. Suprafata totala a sistemului de productie ;
9. Calculul costurilor de productie (costuri directe , costuri indirecte , stabilirea pragului
tinta de vanzare , pragul de rantabilitate al firmei) .

1.Sa se realizeze fisa tehnologica a produsului (reperul, timpii de operare,


timpii auxiliari).
2|Page

Nr. crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Reperul- R1
Q1 =3160 [buc/an]
Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Canelare degrosare
Canelare semifinisare
Tratament termic
Rectificare canelura
Rectificare cilindrica exterioara

Tip
masina
AG
SCN-CR
SCN-CR
MFC
MFC
MRC
MRU

Topi [min]

Tauxi [min]

Tip masina

Topi [min]

Tauxi [min]

AG
SCN-CR
SCN-CR
MFC
MFC
MRU
MRC

5
35
20
25
20
10
40

0.5
1
0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
Tabel 1.2

5
45
20
60
40
30
20

0.5
1
0.4
0.7
0.7
0.7
0.7
Tabel 1.1

1
2
3
4
5
6
7
8

Reperul- R2
Q1 =4160 [buc/an]
Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Canelare degrosare
Canelare semifinisare
Tratament termic
Frezare canal pana
Rectificare canelura

Rectificare cilindrica exterioara

MRU

20

Nr. crt

Reperul- R6
Q1 =2773 [buc/an]

Tip masina

Topi [min]

Tauxi [min]

1
2
3
4
5
6

Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Frezare canal pana
Tratament termic
Rectificare cilindrica exterioara

AG
SCN-CR
SCN-CR
MFU
MRU

5
80
40
10
20

0.5
1
0.4
0.4
0.5

Nr. crt

Tabel l .3

2.Alegerea reperului de referinta (care este reprezentativ sau fictiv).


Fisa reperului fictiv
3|Page

Nr. Crt.

Operatie

Masina

Topi

Tauxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Frezare canal pana
Canelare degrosare
Canelare semifinisare
Tratament termmic
Rectificare canelura
Rectificare cilindrica exterioara

AG
SCN-CR
SCN-CR
MFU
MFC
MFC
MRC
MRU

5
50.49
25.49
10
39.54
28.63
35.68
20

0.5
1
0.4
0.58
0.7
0.7
0.7
0.7
Tabel 2.1

t op2 =

453160+354160+ 802773
=50.49
3160+ 4160+2773

t op3 =

203 160+204160+ 402773


=25.49
3160+ 4160+2773

t aux 5=

0.74160+0.42773
=0.58
4160+2773

t op5 =

603 160+254160
=39 .54
3 160+4160

t op6 =

403160+204160
=2 8. 63
3 160+ 4160

t op8 =

303160+ 4 04160
=35.68
3160+ 4160

Reperul de referinta se produce in numar de 10093 [buc/an].

4|Page

2.1 Determinarea volumului de productie.


Procentul de rebut al masinilor:
Tip utilaj
AG
SCN
MFC
MFU
MFD
MG
MRC
MRU
MRD

Procent de rebut (Pri)


0.01
0.02
0.02
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
Tabel 2.2

Volumul productiei, luand in calcul procentul de rebut al masinilor se calculeaza cu formula:

Qi=

Q
1Pr i

Pentru reperul 1:

Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8

Reperul- R1
Q1 =3160 [buc/an]
Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Canelare degrosare
Canelare semifinisare
Tratament termic
Rectificare canelura
Rectificare cilindrica exterioara

Tip
masina
AG
SCN-CR
SCN-CR
MFC
MFC
MRC
MRU

Qi [buc]

Qe [buc]

3530
3495
3425
3357
3290
3224
3192

3495
3425
3357
3290
3224
3192
3160
T a bel 2.3

5|Page

Q 8=

3160
=3192
10.01

Q 6=

3192
=3224
10.01

Q 5=

3224
=3290
10.02

Q4 =

3290
=3357
10.02

Q 3=

3357
=3425
10.02

Q 2=

3425
=3495
10.02

Q 1=

3495
=3530
10.01

Pentru reperul 2:

1
2
3
4
5
6
7
8

Reperul- R2
Q1 =4160 [buc/an]
Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Canelare degrosare
Canelare semifinisare
Frezare canal pana
Tratament termic
Rectificare canelura

Rectificare cilindrica exterioara

Nr. crt

6|Page

Q 9=

4160
=4202
10.01

Q 8=

4202
=4244
10.01

Q 6=

4244
=4286
10.01

Q 5=

4286
=4373
10.02

Q4 =

4373
=4462
10.02

Tip masina

Qi [buc]

Qe [buc]

AG
SCN-CR
SCN-CR
MFC
MFC
MRU
MRC

4691
4645
4553
4462
4373
4286
4244

4645
4553
4462
4373
4286
4244
4202

MRU

4202

4160
Tabel 2.4

Q 3=

4462
=4553
10.02

Q 2=

4553
=4645
10.02

Q 1=

4645
=4691
10.01

Pentru reperul 3:

Nr. crt
1
2
3
4
5
6

Reperul- R6
Q1 =2773 [buc/an]
Operatia
Debitare si centruire
Strunjire de degrosare
Strunjire de finisare
Frezare canal pana
Tratament termic
Rectificare cilindrica exterioara

Tip
masina
AG
SCN-CR
SCN-CR
MFU
MRU

Qi [buc]

Qe [buc]

3036
3006
2946
2887
2801

3006
2946
2887
2801
2773
Tabel 2.5

7|Page

Q 6=

2773
=2801
10.01

Q4 =

2801
=2887
10.03

Q 3=

2887
=29 46
10.0 2

Q 2=

29 46
=3006
10.02

Q 1=

3006
=3036
10.01

Astfel, productia totala,luand in calcul procentul de rebut ajunge la 11257 bucati (pentru toate
cele 3 repere) .

2.2 Determinarea necesarului de echipament.


Numarul utilajelor de fiecare tip se determina cu formula:
Nu j=

T necesar
T disponibil

[buc utilaje]

T necesar= Q it
i=1

[ore] , unde :

k = numar de repere;
t =t op +t aux
T disponibil=hsznsk , unde:
h numarul de ore pe un schimb (8 ore);
s numarul de schimburi (2 schimburi);
z nr de zile lucratoare pe saptamana (5 zile);
ns numarul de saptamani dintr-un an (52 saptamani);
k coeficient (0.9);
T disponibil=3744 ore=224640minute

Nu AG=

35305.5+ 46915.5+303 65.5


=0.27 1 utilaj
224640

Nu SCN CR =

3530( 46+20.4 ) +4691( 36+20.4 )+303 6( 81+ 40.4 )


=
224640

3.86 4 utilaje

8|Page

NuMFC =

3530(60.7+ 40.7)+4691(25 .7+20.7)


=2.56 3 utilaje
224640

NuMFU =

469110.4
=0.21 1 utilaj
224640

Nu MRC =

353030.7+469140.7
=1. 33 2 utilaj e
224640

NuMRU =

353020.7+469120.7+303 620.5
=1.03 2utilaj e
224640

Tip utilaj
AG
SCN- CR
MFC
MFU
MRC
MRU
Total

Numar adoptat de utilaje


1
4
3
1
2
2
13 utilaje
Tabel 2.6

Gradul de incarcarea al utilajelor:


gi =

T nec
T disponibilN ai

, sau

gi =

N ui
N ai

,unde:

gi= gradul de incarcare al utilajului;


Tnec = timpul necesar;
Tdisponibil = timpul disponibil (3744 ore);
Nui = numarul de utilaje calculat;
Nai = numarul adoptat de utilaje;
g AG=

0.27
=0.27 27 , grad de incarcare alutilajului scazut .
1

9|Page

In acest caz se lucreza intr-un singur schimb, 6 ore Tdisponibil = 1404 ore = 84240 minute.
Se recalculeaza necesarul de utilaje:
Nu AG=

35305.5+ 46915.5+30365.5
=0. 73 g AG=73
84240

gSCN CR =

3. 86
=0.96 96
4

gMFC =

2.56
=0.8 5 85
3

gMFU =

0.21
=0.21 21 , grad de incarcare alutilajului scazut .
1

In acest caz se lucreza intr-un singur schimb, 6 ore Tdisponibil = 1404 ore = 84240 minute.
Se recalculeaza necesarul de utilaje:
Nu MFU =

469110.4
=0.58 g MFU =58
84240

gMRC =

1. 33
=0. 66 66
2

gMRU =

1.03
=0. 51 51
2
Tip utilaj

Numar adoptat de utilaje

Gradul de incarcare
gi [ ]

AG
SCN- CR
MFC
MFU
MRC
MRU

1
4
3
1
2
2

73
96
85
58
66
51
Tabel 2.7

3.Determinarea necesarului de spatii pentru fabricatie


Spaiul total pentru sistemul de fabricaie SSF se compune din suma spaiilor necesare
10 | P a g e

pentru toate locurile de munc Stgi, de prelucrare, montaj sau tratamentelor termice i
spaiile necesare cilor de acces Sca si se calculeaza cu formula:
S tgi + S ca

SSF=

3.1 Determinarea spatiului necesar pentru locurile de munca

Spatiul total se calculeaza cu formula

Stgi=Nai * Sti
Sti=Ss +Sg+Se [m2]

unde: -Nai-numarul de utilaje adoptate


-Sti- suprafaa utilajului si a locului de munca
- Ss- suprafata statica
- Sg- suprafata gravitationala
- Se suprafata de evolutie
Ss=L*l
[m2]
Sg=Ss*Nls [m2]
Se=(Ss+Sg) k [m2]

Nls - numarul de laturi de servire


k=0,102,5
se adoptam k=2 in indutria constructoare de masini

Tip utilaj
Agregat
SCN-CR
SCN-CR
MFC
MFC
MFD
MFD
MRC
MRD
MRU
Tip
utilaj
AG
SCNCR
MFC
11 | P a g e

L*l
2*1
3*2
3*2
3*1
3*1
2*2
2*2
3*1
2,5*1,5
2*2
Nai

Nl
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
Tabel 3.1
Nl

1
4

Ss
[m2]
2
6

1
1

Sg
[m2]
2
6

Se
[m2]
8
24

Sti
[m2]
12
36

Stgi
[m2]
12
144

18

27

81

MFU
1
MRC
2
MRU
2
Stgi= 348 [m2]

3
3
4

2
1
1

6
3
4

18
12
16

27
18
24

27
36
48
Tabel 3.2

3.2 Determinarea spatiului necesar cailor de acces

Spaiul alocat cilor de acces Sca se poate calcula orientativ cu ajutorul unui coeficient k1
aplicat suprafeelor totale stabilite pentru locurile de munc:
Sca=k1*Stgi
Valorile coeficientului k1 depind de dimensiunile semifabricatelor introduse n proces.Se
adopta k1= 0,1 => Sca=0,1*348=34.8[m2]
Suprafata total a sistemului de fabricatie va fi:
SSF = 348 + 34.8= 382.8 [m2]

3.3 Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie


Angajaii direct productivi sunt cei care lucreaz efectiv pe mainile i echipamentele
cuprinse n procesul tehnologic.
Dac fiecare main sau echipament este deservit de un singur operator, atunci numrul
de angajai direct productivi Nadp, ai sistemului de fabricaie, este egal cu numrul de maini
i echipamente, conform relaiei:
n

Nadp=ns*

Ni
i=1

unde:
- ns - este numrul de schimburi;
- Ni - este numrul de utilaje din grupul i;
- n - este numrul de grupe de utilaje.
Pentru funcionarea sistemului de fabricaie, la personalul direct productiv trebuie
adugat:
- personalul destinat msurrii i controlului calitii;
- personalul pentru activiti logistice (de manipulare i stocare material);
- personalul pentru pregtirea i adaptarea mainii la schimbarea reperului;
- personalul de monitorizare, conducere-coordonare operativ al sistemului. Acesta
se refer la maitrii, tehnologi i eful sistemului de fabricaie.
n domeniul construciei de maini se recomand orientativ alocarea unui maistru la 25
de operatori i a unui tehnolog la 50 de operatori.
12 | P a g e

Celelalte categorii de personal, menionate mai sus, se vor aduga atunci cnd vor fi
dimensionate subsistemele respective.
Avand in vedere numarul de operatori necesari pentru cele doua schimburi se adopta patru
maistri doi tehnologi si un sef de sectie.
NaSF= 32 angajati
Tip utilaj
AG
SCN- CR
MFC
MFU
MRC
MRU

Numar adoptat de
utilaje
1
4
3
1
2
2

Nr de schimburi

Nr de operatori

1
2
2
1
2
2

1
8
6
1
4
4
Tabel 3.3

4. Dimensionarea facilitatilor de intretinere si reparatii

Mentenaa se definete ca ansamblul tuturor activitilor tehnico-organizatorice


efectuate n scopul meninerii sau restabilirii strii unui utilaj care s-i permit ndeplinirea
funciilor cerute.

4.1 Determinarea numarului de masini si echipamente necesare pentru intretinere si


reparatii
Pentru ntreinere i reparaii sunt necesare utilaje de prelucrare ca maini de frezat, maini
de gurit i echipamente speciale de tip polizor, aparat de sudur, maini de debitat,
fierstru.
Stabilirea numrului de maini i echipamentelor necesare se poate obine prin dou
metode:
a. - metoda analitic, pe baza stabilirii timpului de execuie a pieselor de schimb
(prevzute n cartea mainii), care nu se cumpr direct de pe pia; pentru
fiecare
tip de utilaj productiv.
Presupune o abordare asemntoare cu cea de la dimensionarea subsistemului de
fabricaie propriu-zis. Este o metod precis, dar laborioas.
b. - metoda raportrii la numrul de maini din seciile productive.Este mai puin
precis dar mai simpl.
n concordan cu cea de a doua metod, numrul total de maini i echipamente (de
toate tipurile), ntm, din secia (atelierul) de ntreinere i reparaii va fi:
ntm= pm Nt
unde:
- Nt - reprezint numrul total de utilaje (direct productive) existent n sistemul de
producie;
13 | P a g e

- pm = (4,1...7,4)/100, reprezint procentul de utilaje necesare pentru mentenan. Se


opteaz pentru valori mai mari sau mai mici ale acestui procent, n funcie de
complexitatea utilajelor din sistemul de fabricaie.
Se adopta pm=5% => ntm=0,05*13=0,65 utilaje
Se adopta un strung.
Numarul echipamentelor speciale de tip masini de centruit, debitat , polizor, aparate de
sudura reprezinta 20% din numarul de utilaje din atelierul de intretinere si reparatii .
nes=20%*ntm=0,2*1=0,2 utilaje
Se adopta ca echipament special un polizor .

4.2 Determinarea necesarului de spatiu pentru subsistemul mentenanta


Subsistemul de ntreinere reparaii conine spaii cu destinaii diferite. Mai nti se
determin suprafata necesara pentru atelierul de prelucrri mecanice i apoi prin raportare la
aceasta se vor calcula suprafetele celorlalte tipuri de ateliere.
Suprafeele necesare pentru prelucrri mecanice se pot stabili la fel ca i la stabilirea
numrului de maini, utiliznd una din cele dou metode:
a. - metoda proiectrii detaliate, similar cu cea de la determinarea suprafeelor
necesare sistemului de fabricaie;
b. - metoda aproximativ, care apreciaz c suprafaa necesar pentru o main-unealt
de categorie mijlocie, din atelierul de prelucrri mecanice pentru reparaii, Sm i este de
18...20m2:
Stm=Smi + Stus
unde:
- Stm - suprafata totala necesara ocupat de maini
- Stus- suprafata totala pentru utilaje specifice
- Smi- suprafata ocupata de mainile prevzute pentru secia de prelucrri mecanice
pentru reparaii
Smi=1820m2
Stus=410m2

se adopta 20m2
se adopta 10m2

Stm=20*1+10*1= 30m2
Dup determinarea suprafeei atelierului de prelucrri mecanice, celelalte suprafee se
obin prin raportare la acest atelier, conform ponderilor din tabelul de mai jos.
Nr
crt
1
2

Tip atelier

Pondere[%]

Suprafata atelier

Atelier de demontari
Atelier de lacatuserie si
asamblare

1215
6570

4,5
21

14 | P a g e

3
4
5

Depozite pentru piese de


schimb
Atelier ascutire scule
Cabinet maistri

57

2,1

56
24

1,8
1,2
Tabel 4.1

-suprafata atelierului de demontari Sad=0,15*30= 4,5 m2


-suprafata atelierului de lacatuserie si asamblare Sal=0,7*30= 21 m2
- suprafata depozitului pentru piese de schimb Sd=0,07*30= 2,1 m2
- suprafata atelierului ascutitorie scule Saa=0,06*30= 1,8 m2
- suprafata cabinet maistri Scm=0,04*30= 1,2 m2
Suprafata totala pentru mentenata se calculeaza astfel:
ST = Stm+ Sad + Sal + Sd + Saa + Scm = 30+4,5+21+2,1+1,8+1,2=60,6 m2

4.3 Determinarea necesarului de personal


Se adopta un operator pentru fiecare utilaj si echipament special pe schimb,la 10 utilaje din
sistemul de fabricaie se aloc un lctu,la 20 utilaje din sistemul de fabricaie se aloc un
electrician,dac este cazul, la 40 utilaje din sistemul de fabricaie se aloc un electronist.
Astfel rezulta:
- 1 operator pentru strung/schimb => 2 angajati
- 1operator pentru freza/schimb =>2 angajati
- 1operator pentru echipamentele speciale/schimb =>2 angajati
- 2 lacatusi/schimb =>4 angajati
- 1 electricieni/schimb => 2 angajati
- ingineri i tehnicieni - 4%*12 =0,048 =>1 inginer specialitatea masini unelte.
- personal administrativ i de birou 3%*12=0,036 => 1 normator,
NaSIR= 14 angajati
NaSIR- numarul total de angajati ai sistemului de intretinere si reparatii.

5. Dimensionarea facilitilor pentru depozitarea i manipularea


materialelor. (subsistemul logistic):
5.1.Stabilirea necesarului de spaii pentru depozitare materialelor
Suprafaa total a spaiului de depozitare S TD rezultat pentru depozitul de
semifabricate i piese finite va fi:

15 | P a g e

STD S SSF S SPF S SEM S MEM SCA S B


, in care :
-

SSSF este suprafaa de stocare semifabricate, care, n funcie de numrul maxim de


semifabricate care se stocheaz qSF i de suprafaa unei uniti stocate S us, se calculeaz cu
relaia:

S SSF qSF * Sus


Semifabricatul este bar laminat de seciune circular : 80 mm , L= 6000 mm
Reperul fictiv Q=11257 buc piese finite
q SF / luna

11257
938
12

piese finite/luna

Piesa finita are dimensiunile: 70 mm , L= 500 mm


N pf bara =

N bare =

6000
=12 piese finite se obtin dintro bara
500

938
=79 bare/luna q sf =79
12

S SSF 79 * 80 * 6000 37920000


[mm2] = 37.92[m2]
-

SSPF este suprafaa de stocare piese finite, care, n funcie de numrul maxim de piese
qPF q PF
finite care se stocheaz
i de suprafaa unei uniti stocate Sus, se calculeaz cu
relaia:
S SPF qPF * Sus

Piesa finita are dimensiunile: 70 mm , L= 500 mm


q PF

11257
938
12

Piesele finite se depoziteaza in containere metalice , cate doua pe palet asezat pe un raft cu
opt nivele .
Dimensiuni adoptate: - container metalic 0,59 x0,59x0,80
-palet 1,2x0,6
-raft 19x1,2x4
Capacitatea unei cutii este de:
16 | P a g e

8[piese pe rnd] * 1[rnduri] =8 [piese finite/cutie] ;938:8=117.24-se adopta 118 cutii


Numrul de cutii necesare lunar: 118 cutii
Avand in vedere dimensiunile adoptate si productia lunara rezulta :
- nr piese/cutie = 8
- nr necesar de cutii= 118
- nr de cutii pe palet=2
- nr de paleti = 48 asezati pe un raft cu 10 nivele
Sraft=

S palet48
10

1,20,648
10

= 34,56 m2 35 m2

SSPF= Sraft= 35 m2
-

SSEM este suprafaa pe care staioneaz echipamentele de manipulare, n intervalele de


timp n care nu sunt n aciune. Aceast suprafa este egal cu suma suprafeelor ocupate de
echipamente la care se adaug culoare de acces, de minim 0,5m, pentru persoanele care
lucreaz pe aceste echipamente.
Se adopt un stivuitor (4[m2]) i un transpalet (1,5[m2]).
S SEM 4 1.5 5.5[ m2 ]

SMEM este suprafaa de manevr a echipamentelor de manipulare care sunt date n


tabelul 5.1.
Nr.crt.

Tipul de echipament

Lungime minim[m]

Tractor

4,5

Platform mobil

3,5

Stivuitor

3,5

Electrocar

Elevator manual sau


transpalet

2,5

Crucior cu patru roi

1,8

Manipulare manual

1,5

S MEM 3.5 1.5 5[m 2 ]


-

SCA este suprafaa cilor de acces. Cile de acces din interiorul sistemului de producie
trebuie s respecte urmtoarele criterii:
- cile bidirecionale de acces au cel puin 7 m lime
- cile de acces cu sens unic vor avea cel puin 3,5 m lime
- porile de acces cu trafic n ambele sensuri vor avea o deschidere de cel puin 8,5 m,
iar cele pentru un sens 4 m
17 | P a g e

porile pentru accesul pietonal vor avea o deschidere de cel puin 1,8 m
interseciile n unghi drept vor avea o raz de cel puin 15 m
1
1
S CA ( S SSF S SPF ) (37.92 35) 24.3[m 2 ]
3
3

SB este suprafaa birourilor. Se prevede un minim de 6 m 2 suprafa, pentru fiecare


persoan care opereaz pe linie de nregistrare i prelucrare informaional.
S B 6[m 2 ]

STD 37.92 35 5.5 5 24.3 107.42[m 2 ]

5.2.Stabilirea personalului pentru subsistemul logistic:


-

doi operator/manipulator pe schimb patru operatori/manipulatori


un magazioner/gestionar pe schimb doi magazioneri/gestionari

N PL 6

6.Dimensionarea serviciilor funcionale :


6.1 .Numrul total de angajai din sistemul de producie i din serviciile funcionale:
Numrul total de angajai din sistemul de producie se determin n funcie de
numrul angajailor productivi (direct i indirect) i de domeniul n care i desfoar
activitatea sistemul proiectat. Angajai productivi (direct i indirect) sunt cei care lucreaz n
subsistemul de fabricaie (inclusiv logistica intern) i n cel de ntreinere reparaii. Dac
NaSF reprezint numrul de angajai din sistemul de fabricaie (direct i indirect productivi),
NaSL reprezint numrul de angajai din sistemul logistic, NaSIR reprezint numrul de angajai
din subsitemul de ntreinere-reparaii, numere care au fost determinate n cursurile
precedente, atunci numrul total de angajai Ntang se obine cu relaia:
N tan g

1
( N aSF N aSL N aSIR )
a

unde:

a este un coeficient a crui valoare depinde de ramura industrial n care se ncadreaz


sistemul proiectat i de dimensiunile acestuia.
El reprezint ponderea angajailor productivi (NaSF + NaSL + NaSIR) fa de totalul
angajailor (Ntang), iar pentru sisteme mari i mijlocii din ramura construciilor de maini i
aparate are valoarea a = 0,65 - 0,7.

18 | P a g e

Nr.crt.

Subsistem(compartiment)

Pondere[%]

Subsistem fabricaie(inclusiv logistic intern),


ntreinere i reparaii (NaSF +NaSL+NaSIR)

70

Subsistem cercetare-dezvoltare

Subsistem control calitate

Subsistem aprovizionare-desfacere

Subsistem financiar-contabil

Subsistem marketing

Subsistem resurse umane

Subsistem energetic

Compartiment producie

10

Compartiment administrativ

11

Conducere

2
Tabelul 6.1

N tan g

1
(32 6 14) 74.28 75
0.7

angajati

Determinarea numrului de angajai din serviciile funcionale se bazeaz pe valorile


orientative din tabelul 6.1, iar numrul de angajaii din fiecare subsistem (compartiment) este
dat n tabelul 6.2.:

Nr.crt.

Subsistem(compartiment)

Nr. angajai

Subsistem cercetare-dezvoltare

Subsistem control calitate

Subsistem aprovizionare-desfacere

Subsistem financiar-contabil

19 | P a g e

Subsistem marketing

Subsistem resurse umane

Subsistem energetic

Compartiment producie

Compartiment administrativ

10

Conducere

1
Total

14
Tabelul 6.2

Dup stabilirea numrului total de angajai din serviciile funcionale la valoarea de 14,
numrul total de angajai din sistem devine 80.

6.2. Determinarea necesarului de spaii pentru serviciile funcionale:

Spaiile necesare pentru serviciile funcionale se stabilesc n funcie de specificul


activitilor desfurate i de numrul de angajai n fiecare subsistem (compartiment).
Specificitatea activitii determin mrimea suprafeei alocate fiecrui angajat S ang,
care poate varia n intervalul 5...12 m2/angajat, n funcie de echipamentele de birou stabilite,
n primul rnd calculatorul i accesoriile lui, aparatura necesar pentru cercetare, control sau
alte activiti, facilitile pentru documentaie etc.
Managerii au nevoie de spaii mai mari i de cte o secretar, cuprins n
compartimentul administrativ.
n tabelul 6.3 de mai jos sunt prezentate valori orientative ale suprafeelor
recomandate, pentru fiecare angajat, din diferitele compartimente. n acelai tabel se trec
numrul de angajai i rezultatele calculelor suprafeelor pentru fiecare subsistem funcional.

Nr.crt.

Subsistem(compartiment)

Sang [m2/ang]

Nr.angajai

Scom[m2]

Cercetare-dezvoltare

10

20

Control calitate

10

10

Aprovizionare-desfacere

18

Financiar-contabil

Marketing

10

10

20 | P a g e

Resurse umane

Energetic

12

Compartiment producie

Compartiment administrativ

10

10

Conducere

20

20

Total Ssf

122[m2]
Tabel 6.3

Sistemul de producie poate fi prevzut i cu un hol spaios amplasat n apropierea


serviciilor funcionale i conducerii, n care s se prezinte produsele reprezentative i
noutile tehnologice din sistem. Se adopt suprafaa holului la valoarea SH=80 m2.

7.Dimensionarea facilitilor auxiliare i de sprijin:


Pentru a desfura o activitate performant, sistemul de producie trebuie s asigure
pe lang facilitile specifice fiecrui loc de munc i facilitile la nivelul sistemului, care se
numesc auxiliare i de sprijin.
Acestea se impart in dou categorii mari:
Facilitile pentru deservirea personalului conin parcrile i vestiarele angajailor, grupurile
sanitare- faciliti pentru deservirea personalului;
- alte faciliti auxiliare.

7.1.Dimensionarea facilitailor pentru deservirea personalului:


i de odihn, spaiile pentru servirea mesei, pentru serviciile de sntate i spaii
pentru persoane cu handicap.

Spaii pentru parcarea autoturismelor angajailor.


Dimensionarea acestor spaii cuprinde urmtoarele etape:

21 | P a g e

- determinarea numrului maxim de autoturisme parcate;


- determinarea spaiului necesar pentru fiecare autoturism i pentru ansamblul lor;
- identificarea spaiului necesar pentru parcare;
- studierea variantelor de parcare subteran, la suprafaa solului, etajate;
- alegerea variantei optime.
Numrul de autoturisme care trebuie parcate se stabilete n urma unui studiu referitor
la firmele din zon, situaia financiar a angajailor, existena unor mijloace de transport
public etc.
Dac n vecintatea sistemului circul mijloace de transport n comun, se recomand
un loc de parcare la trei angajai. n lipsa lor se recomand un loc de parcare la 1,25 angajai.
Persoanelor cu handicap le sunt rezervate 2...5 spaii la fiecare 100 de locuri de parcare.

Adoptm un loc de parcare la 3 angajai la 80 angajai avem 27 locuri de parcare


5 locuri sunt alocate persoanelor cu handicap
Suprafaa de parcare necesar pentru un autoturism poate varia ntre 9,45 m2 (2,1X4,5
m) i 16,25 m2 (2,85X5,7 m) i depinde de tipul autoturismului (mic litraj, standard, putere
mare) i de zonele libere adiacente.
Pentru determinarea suprafeelor necesare parcrii tuturor autoturismelor se alege
procentul diferitelor tipuri de maini (cele de mic litraj reprezint 30...35% din total) i modul
de amplasare al suprafeelor de parcare pentru un autoturism.

La 30% din 27 locuri vom avea 9 locuri pentru autoturisme de mic litraj, suprafaa acestor
locuri fiind de 9,45m2.
La 60% din 27 locuri vom avea 17 locuri pentru autoturisme standard, suprafaa acestor
locuri fiind de 10,08m2.
La 10% din 27 locuri vom avea 3 locuri pentru autoturisme de putere mare, suprafaa acestor
locuri fiind de 16,25m2.
Suprafeele totale ale locurilor de parcare sunt urmtoarele:
Pentru autoturismele de mic litraj avem 9x9,45=85.5 m2
Pentru autoturismele standard avem 17x10,08=183.6 m2
Pentru autoturismele de putere mare avem 3x16,25=48,75m2
n figura de mai jos sunt prezentate patru configuraii de amplasare ale autoturismelor
ntr-o parcare, n funcie de existena unor perei sau a unor linii convenionale.
22 | P a g e

La suprafaa ocupat cu autoturisme se adaug suprafaa cilor de acces din interiorul


parcrii, care reprezint 70...75% din suprafaa ocupat.
70% din 317.85 m2 reprezint 95.38m2 cile de acces
Se alege configuraia 4 de amplasare. Suprafaa total a parcrii este de 420 m2

Spaii pentru schimbarea inutei vestimentare a angajailor i pentru grupuri


sanitare.
La intrarea i ieirea din sistemul de producie angajaii i schimb, parial sau total,
inuta vestimentar, bunurile personale fiind pstrate n locuri special amenajate.
Dac angajaii i schimb doar parial vestimentaia, iar mediul de lucru nu conine
substane toxice, la locurile de munc se prevd numai cuiere, umerae i rafturi de
depozitare.
Dac procesul de producie reclam schimbarea ntregii vestimentaii, se prevd
vestiare pentru femei i pentru brbai, dotate cu dulapuri corespunztoare. Fiecare angajat va
avea un dulap cu suprafaa pe pardoseal de 0,5 m2 i nlimea necesar mbrcmintei
depozitate.
Suprafaa total destinat dulapurilor este de 42,5m2 (39x0,5)
Grupurile sanitare
Numrul de locuri n grupurile sanitare se stabilete n funcie de numrul de angajai
i de ramura n care se ncadreaz sistemul. Se prevede un loc la 15...20 de angajai, iar la
fiecare trei locuri se prevede o chiuvet cu oglind.
23 | P a g e

Suprafaa unui grup sanitar este de 5m2


La 80 de angajai se adopt 6 grupuri sanitare. Suprafaa total a lor este de 30m2.
Spaii pentru servirea mesei

n funcie de numrul angajailor se poate alege una din cele trei variante de servicii:
- cu automate i cafetrie;
- cu linii de autoservire i cafetrie;
- cu buctrie i cafetrie.
Se alege varianta cu automate i cafetrie. De la automate angajaii pot servi mncare cald
sau rece, buturi calde sau rcoritoare, dulciuri, i pot nclzi gustrile. Suprafaa necesar
pentru automate este de 0,1 m2/persoan utilizatoare la 80 de angajai sunt necesari 8 m2.
Suprafaa cafetriei se determin n funcie de numrul de angajai i de suprafaa alocat
unei persoane ce servete masa (1,31,5m2). Se adopt 1,3m2 iar suprafaa total pentru 80
de angajai este de 104 m2.

Spaii pentru servicii de sntate i persoane cu handicap.

Indiferent de dimensiunile sistemului, acesta trebuie prevzut cu o camer pentru


acordarea primului ajutor, dotat cu echipament medical specific, un pat i dou scaune,
suprafaa minim necesar fiind de 9 m2.
Toate facilitile proiectate trebuie s asigure accesul liber i al persoanelor cu
handicap. Se impune ca toate intrrile, uile, holurile s permit accesul simultan al unui
crucior pe rotile i a unei persoane mergnd n picioare (lime de 1,1...1,2 m).

8.Suprafaa total a sistemului de producie:


Suprafaa total proiectat pentru un sistem de producie se determin pornind de la
suprafaa total construit, Sc, care se obine prin nsumarea suprafeelor calculate pentru
fiecare facilitate proiectat.
Pentru determinarea suprafeei totale ST se utilizeaz relaia:

24 | P a g e

S T =k cS c ST kc * Sc
n care kc este un coeficient ale crui valori recomandate sunt: kc=5...10.
Suprafaa sistemului de fabricaie STF =328 m2.
Suprafaa total reparaii i ntreinere STR = 60.6 m2.
Suprafaa depozite semifabricate i piese finite STD =97.54 m2.
Suprafaa total servicii funcionale i hol STSFH =184 m2.
Suprafaa total pentru parcare STP =420 m2.
Suprafaa total pentru vestiare STV =42,5 m2.
Suprafaa total grupuri sanitare STGS =30 m2.
Suprafaa total automate i cafetrie STA+C =110,5 m2.
Suprafaa servicii sanitare SS = 9 m2.
Rezult o suprafa total construit de:
S C 328 60.6 97.54 184 420 42.5 30 110.5 9 1282.2[m 2 ]
Sistemul proiectat se consider ca fiind un sistem mijlociu, iar amplasarea lui se
anticipeaz a fi la marginea unui ora, se adopt kc =5.
Se obine suprafaa total a sistemului:

ST 5 *1282.2 6411[m 2 ]

9. Calculul costurilor de productie

Relaia general de calcul a oricrui cost C este:


C = Cu Q [um]
unde:
25 | P a g e

- Cu este costul unitar putnd fi exprimat n:


[um/buc] - uniti monetare/unitate produs;
[um/m] - uniti monetare/unitate de lungime;
[um/m2] - uniti monetare/unitate de suprafa;
[um/m3] [um/l] - uniti monetare/unitate de volum;
[um/kg] - uniti monetare/unitate de mas;
[um/h] - uniti monetare/unitate de timp;
[um/kwh] [um/kcal] - uniti monetare/unitate de energie;
[um/om] - uniti monetare/angajat;
- Q este cantitatea exprimat n [buc], [m], [m2], [m3], [l], [kg], [h], [kwh], [kcal],
[nr.angajai], etc.
componente ale unei ntreprinderi.
Din punct de vedere al relaiei nemijlocite pe care pe care o au cu produsele
ntreprinderii, costurile de producie pot fi:
- costuri directe;
- costuri indirecte.
Din punct de vedere al dependenei de volumul produciei, costurile pot fi:
- costuri fixe;
- costuri variabile.

9.1 Calculul costurilor directe


Costurile directe sunt acele costuri care se afl ntr-o relaie nemijlocit cu produsele
societilor comerciale. n sistemele de producie, costurile directe se nregistreaz n sistemul
de fabricaie, cel n care are loc procesarea material i montajul produselor. Ele pot fi
individualizate pe produs.
Costurile directe sunt compuse din :
A. Costul materialelor
B. Costul materialelor recuperabile
C. Costul cu personalul direct productiv
D. Costul energiei si a combustibilului tehnologic
Costul materialelor

Costul de achiziie de pe pia al materialelor necesare pentru realizarea unei uniti de


produs se obine cu relaia:
N

C m=

n ck
k=1

*pmk [um/ buc]

unde:
- N reprezint nr. de piese componente ale produsului;
- nc k reprezint norma de consum din materialul care compune reperul k [Kg], [m2],
[m], etc.
- pm k reprezint preul unitar materialului, n [um/kg], [um/m2], [um/m], etc.
La aceast valoare se adaug costul de achiziie, care depinde de mai muli factori. n

26 | P a g e

construcia de maini o valoare orientativ este de 6%. Astfel, costul total al unei uniti de
produs este:
CMat=Cm + Cm* 0,06 [um/ buc]
Pentru producia anual planificat Q=30000 costurile materiale anuale vor fi:
CMat an= CMat * Q [um/ an]
CMat = Cm +Cm*0,06 [um/buc]
Cm = nc *pm =1,5*19.23=28,84
pm =1,5 /Kg;
nc = m =V*= *r2*h * =19,23 kg
Cmat/buc =28,84+28,84*0,06 = 30,57 /buc
CMat an= Cmat/buc *Qpf = 30.57*30000 = 917100 /an
La care se adauga costul semifabricatelor rebutate in procesul de fabricatie
CMat R/buc = 30,57 /buc
CMat R/an =30,57 *956 = 29225 /an
CMat tot/a n= CMat an+ CMat R/an =9 17100 + 29225 = 946325 /an
Costul materialelor recuperabile

Materialele recuperabile sunt deeuri rezultate n urma prelucrrilor mecanice. Ca volum


ele reprezint diferena de volum dintre semifabricat i piesa finit. Aceste deeuri, sub form
de achii, se vnd firmelor specializate n scopul retopirii lor. Costul deeurilor pe unitatea de
produs va fi:

N
Cdes =
Vsf Vpf ) pk *Pmk [um/ buc]

k=1

unde:
-VSf, VPf, sunt volumele semifabricatului i piesei finite;
-k, este densitatea materialului;
Costul total anual al deeurilor este:
CDes tot =Cdes *Q(1+ pr) [um/ an]
Cmat rec/buc= Cdes/buc + Creb/buc
Cdes/buc = mdes*pdes= (msf mpf )*pdes
mdes= 10%* msf= 0,1*19,23=1,923 kg/buc
msf= 19,23kg/buc
pdes= 0,1 /kg
Cdes/buc =19,23*0,1=1,923 /buc
Cdes/an= Cdes/buc* Qsf=1,923 * 30956=59528/an
Creb/buc=mreb*preb=17.3*1=17,3 /buc
mreb=90%*msf =0,9*19.23=17,3 kg/buc
preb=1/kg
Creb/an= Creb/buc*Qreb=1*956=16546 /an
27 | P a g e

Cmat rec/buc= Cdes/buc+ Creb/buc=1.923+17,3 = 19.223 /buc


Cmat rec/an= Cdes/an + Creb/an = 59528+16546 = 76074 /an
Costul cu personalul direct productiv

n cadrul cheltuielilor cu personalul direct productiv (i de altfel cu orice angajat) sunt


cuprinse dou componente:
- manopera direct (salariul brut al angajatului);
- impunerile proporionale cu salariile (contribuia angajatorului).
Manopera direct (salariile directe brute) reprezint cheltuielile de producie legate de
realizarea efectiv a produsului. Acestea se obin cu relaia:
Sd=ntSbh [um/buc]
unde:
- nt este norma de timp, n [ore/buc];
- Sbh salariul mediu brut orar, n [um/or]
nt= 271,2 min=4,52 ore/buc
Sbh=2,9 /ora
Sd=4,52*2,9=13,10 /buc
Manoper direct anual:
Sdan=SdQpf

[um/an]

IS =0,33Sd

[um/buc]

ISan=ISQpf

[um/an]

Sdan=13,10*30000=393000 /an
Impunerile salariale pe bucata :
IS =0,33*13,1=4,323 /buc
Impunerile salariale pe an :
ISan=4,323*30000=129690 /an
Cheltuielile totale cu personalul direct productiv sunt:
Cpers/buc=Sd+IS
[um/buc]
Cpers/buc=13,10+4,323=17,423 /buc
Iar cele anuale sunt :
Cpers/an=Sdan+ISan
[um/an]
Cpers/an=393000+129690=522690 /an
Costul energiei si a combustibilului tehnologic

Cantitatea de energie folosit de subsistemul de fabricaie se determin cu relaia:


WESF=NTSF*Tef
unde :
- NTSF - puterea totala
- Tef - timpul de functionare
NTSF = 6 kwh*13 utilaje = 78 kwh
28 | P a g e

[Kwh]

Tef = 3952
WESF =78 *3952 = 308256 kwh
Costul energiei electrice la un tarif unitar pUE [um/kWh] este:
CEean=WESF *pUE [um/an]
pUE = 0,1 /kwh
CEe/an = 308256 * 0,1= 30825,6 /an
C Eean
CEea/buc= Q
=30825.6 /30000 = 1.027 /buc
Dac cantitatea de gaz metan, consumat ntr-un an, este NGMT [m3] i costul este pUG [um/m3],
atunci costul anual al combustibilului este:
CGMT=NGMT *pUG [um/an]
Costul cu gazul metan este 0 deoarece productia nu necesita acest combustibil.
n cazul n care cantitatea de ap industrial folosit ntr-un an este VAI [m3] i preul unitar
pUAI [um/m3] Costul anual al apei industriale este:
CAI= VAI *pUAI

[um/an]

VAI = 580 *13 utilaje = 7540 l = 7,540 m3


pUA I=0,25/m3
CAI = 7.540 * 0,25 =1,885 /an
1.88 5
CAI/buc= 30000 =0,000068 /buc
Costul total direct
CTdr/buc= Cmat tot/buc - Cmat rec/buc+ Cpers/buc + CAI/buc + CEe/buc
=30,57 - 19.223 +17,423 +0,000069+0.869 = 29.639 /buc
CTdr/an= Cmat tot/an - Cmat rec/an+ Cpers/an+ CAI/an + CEe/an
= 946325-76074+522690+1,885 +30825.6 =1423768.485 /an

9.2 Calculul costurilor indirect


n cadrul costurilor indirecte sunt cuprinse cheltuielile urmtoare:
a - cheltuielile materiale pentru ntreinere i reparaii curente. Condiia care trebuie
ndeplinit este aceea c aceste cheltuieli trebuie s aib legtur cu activitatea productiv.
b - cheltuieli materiale cu SDV-urile normale i speciale. Se impune aceeai condiie cu
cea de mai sus.
c - cheltuieli cu energia electric necesar funcionrii mainilor i echipamentelor,
altele dect cele utilizate n procesul tehnologic, inclusiv iluminarea sistemului de producie:
d - cheltuieli cu combustibilul utilizat pentru nclzire i ap cald
e - cheltuieli pentru amortizarea mijloacelor fixe
29 | P a g e

f - cheltuieli cu impozite i taxe


g - cheltuieli cu personalul indirect productiv i cel din serviciile funcionale.
La calcularea costurilor indirecte se foloseste coeficientul de regie r=150200%.
Ct-indirecte/an = r * Cpdp+ CA
C Ach
CA= T A *nMF
CT/buc=Ct direc/buc+Ct indirect/buc
unde:
- Cpdp costul cu personalul direct productive
- CA costul cu amortizarea mijloacelor fixe
- nMF numarul mijloacelor fixe
C Ach
costul achizitiei
- TA timpul amortizarii
- Ct direct/buc costul total direct pe bucata
- Ct indirect/buc costul total indirect pe bucata
CA=

C Ach
20000
nMF =
36=72000 / an
TA
10

Ct-indirecte/an =1,5 * 522690+72000 = 856035 /an


Ct-indirecte/buc =856035/30000 = 28,54 /buc
CT/buc = 47,30 +28,54 = 75,84 /buc
CT/an =1419025.795 +856035 = 2275060.795 /an

9.3 Stabilirea pretului tinta de vanzare


Preul critic (preul de fabricaie pf ,determinat pe baz de costuri) se obine prin adugarea
la costul total de fabricaie a profitului brut pr, folosit n ramura industrial respectiv (n
construcia de maini, uzual pr= 15%):
pf=CTbuc * (1+pr)
[um]
pf= 75,84 *( 1+0,15) = 87.216 =88 /buc
Profitul brut anual:
pban= pf Q

[um]

pban=88 * 30000=2640000 /an


Preul int de vnzare ptv rezult prin adugarea TVA (tax pe valoarea adugat) la
preul de fabricaie:
ptv= pf (1+TVA) [um]
ptv= 88 * (1+0,24)= 109.12 /buc
Preul int de vnzare este preul minim la care produsul poate fi vndut pe pia, astfel
nct sistemul de producie s-i ating obiectivele (s realizeze cel puin profitul minim pe
ramur).
30 | P a g e

9.4 Analiza pragului de rentabilitate

Pragul de rentabilitate reprezint nivelul de producie Q sau a cifrei de afaceri CA,


peste care activitatea SP se desfoar cu profit sau sub care aceasta nregistreaz pierderi.
Determinarea produciei critice sau a pragului de rentabilitate se face innd seama de
faptul c veniturile (suma ncasrilor) sunt egale cu cheltuielile (suma costurilor) pentru
activitatea analizat.
Analiza pragului de rentabilitate este un instrument al conducerii, folosit pentru
previzionarea profitului i fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea activitii

Nr crt

Elemente de calcul

UM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productie curenta
Cost material
Salariu direct
Pret vanzare unitar
Costuri fixe totale
Cost variabil unitar
Venit
Costuri variabile totale
Profit brut
Pragul de rentabilitate

Buc
/buc
/buc
/buc

/buc

Buc

31 | P a g e

Simbol
Relatii de calcul
Q
M
Sd
P
CF=CT-CV
Cv = M + Sd
V=p*Q
CV = Cv*Q
B =V C totale
Qcr = CF/(p-Cv)

Valoare
30000
31,54
17,423
109,12
806170,795
48,963
1228364
551177
998539,205
13402

In urma calculelor efectuate se obtine valoarea pragului de rentabilitate Qcr = 13402 unitati.
La acest nivelul al productie de 13402 unitati firma nu are profit, doar isi asigur recuperarea
costurilor fixe si costurilor variabile.
Pentru a obine profit firma trebuie s vnd o cantitate mai mare de 13402 buci.
In cazul de fata productia find de Q= 30000 unitati sistemul produce profit .

32 | P a g e