Sunteți pe pagina 1din 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

reteaua stratigrafica conf.


STUDIU GEO

CTN

PLAN FUNDATII
SC. 1:50

-0.80

LEGENDA:
1 - umplutura
2 - argila prafoasa, cafenie, plastic
costenta

- 4.00

18.45
6.00

3.60

6.00

22.5
12.5 10

3.28

22.5

Nota:
1. Fundarea se realizeaza pe stratul de argila prafoasa plastic consistenta indicata in studiul geotehnic.
2. Talpa fundatiei se va incastra minim 20cm in stratul de fundare mentionat indiferent de adancimea la care aceasta se
gaseste, respectand cotele minime prevazute in detaliile de fundatii. Daca este cazul se va turna beton de egalizare
suplimentar fata de grosimile prevazute in proiect.
3. Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren se va aduce la cunostinta proiectantului in cel mai scurt timp pentru
luarea masurilor ce se impun.
4. Inainte de turnarea betonului va fi chemat geologul pentru analiza si verificarea terenului de fundare.

22.5

27.5

1.95

5.45

-2.88

55

3.15

27.5

27.5
15 25 15

5.45

5.45

5.45

5.55

27.5

22.5

27.5

27.5

22.5

15 25 15

15 25 15

10 25 10

27.5

27.5

15 25 15

55

27.5

55

27.5

1.00

-3.28

-3.28

-3.28

1.00

6.00

27.5

27.5

5.55

15 25 15

-1.65

-1.65

-1.65

-1.65

22.5

5.50

5.50

5.50

1.00

10 25 10

55

27.5

2.50

22.5

-2.20

-2.20

-2.20

-2.2

55

5.55

-2.75

10 25 10

-2.75

-2.75

-2.75

6.00

22.5

6.00

-3.28
22.5

beton clasa C30/37 XA1 pt. fundatii


raport A/C max = 0.55
ag=16mm
ciment portland CEM II/A-S 32,5R
dozaj min de ciment 300kg/mc
clasa de consistenta T3/T4
Otel PC52

45

45
22.5

beton clasa C12/15 XC0 pt. socluri, plansee, centuri


raport A/C max = 0.65
ag=16mm
ciment portland CEM II/A-S 32,5R
dozaj min de ciment 260kg/mc
clasa de consistenta T3/T4

-3.28
15 25 15

-3.28

45

13

6.00

55

-3.28

55

-3.28

-3.28

-3.28

-3.28
-2.88

-2.88

-2.88

27.5
15 25 15

6.00

6.00

10 25 10

45

22.5

22.5

45

10 25 10

45

22.5

22.5

45

10 25 10

45

22.5

22.5

22.5

10 12.5
22.5

1310 10

6.00

-1.65

-1.65

6.00

6.00

6.00

22.5

UNIVERSITATEA TEHNICA
CLUJ - NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUCTII

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

45

5.55

SPECIFICATIE

NUME

DESENAT

Iuga Mihail

VERIFICAT

Muresan O.

SEMNAT.

FUNDATII

PLANSA NR.
2

AN IV GRUPA32303

SCARA
1:50
DATA
28.10.13

Plan sapatura

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

27.5

15

6.00

55

27.5

55

3.60

2.40

5.55

45

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.40

-3.28

27.5

-3.78

15 25 15

27.5

-3.28

1.38

12.5

3.25

6.00

6.00
1.38

15 25 15

22.5
10 12.5