Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

AUDITUL FISCAL PRIVIND TVA-UL NATIONAL

Student: Condeci Natalia Adriana


An IV
Seria B
Grupa 685

Bucuresti
2007

Auditul fiscal privind TVA-ul national


Etapa 1. Cadrul legislativ privind TVA-ul national

Codul fiscal
Normele de aplicare a codului fiscal
Codul de procedura fiscala
Legea contabilitatii 82/1991

Etapa 2. Obiective privind auditul fiscal privind TVA-ul national

Verificarea existentei entitatii ca fiind inregistrata ca platitor de TVA


Clasificarea operatiunilor in functie de activitatile cuprinse in sfera de TVA: productie,
comert, prestari servicii
Verificarea calcularii TVA lunare sau trimestriale in functie de declaratia din vectorul
fiscal
Verficarea utilizarii corecte a conturilor de TVA: 4426,4427,4423,4424
Verficarea neincluderii in operatiunea de regularizare a TVA neexigibil, acesta fiind
utilizat doar in cazul achizitiilor si livrarilor fara factura, vanzarilor cu plata in rate sau
pentru a evidentia pretul de vanzare cu amanuntul
Verificarea si clasificarea tranzactiilor realizate de societate in functie de cota de TVA
utilizata: 19%, 9%, 0%
Verificarea modului de intocmire si a corectitudinii declaratiei de TVA aferent
perioadei de raportarerealizandu-se distinctia intre perioada precedenta, perioada
curenta si soldul final al TVA pentru perioada de raportare
Verificarea existentei si corectitudinii intocmirii documentelor primare, a celor cu
regim special inclusiv a jurnalelor de vanzari respectiv de cumparari
Verificarea intocmirii decontului de TVA aferent perioadei raportate
Verificarea modului de de organizare si functionare a programelor informatice din
punct de vedere al corectitudinii in ceea ce priveste realizarea decontului de TVA
Verificarea chitarii TVA-ului de plata pana la data de 25 ale luniii urmatoare avand in
vedere soldul inregistrat in perioada anterioara de raportare.

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational

Factura Fiscala
Nota de Intrare-Receptie si Constatare de Diferente
Aviz de insotire a marfii
Jurnal de Vanzari
Jurnal de Cumparari
Declaratia de TVA

Factura Fiscala de Cumparare Nota de Intrare Receptie si Constatare de Diferente


Jurnal de Cumparari Decontul de TVA
Aviz de insotire a marfii Factura Fiscala de Vanzare Jurnal de Vanzari Decontul de
TVA

Factura Fiscala
de Cumparare

Nota de Intrare
Receptie si
Constatare de

Factura Fiscala
de Vanzare

Jurnal de
Cumparari

Aviz de insotire
a marfii

Jurnal de Vanzari

DECLARATI
A DE TVA
Etapa 4. Monografie contabila privind TVA-ul national
Societatea SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL realizeaza in cursul lunii ianuarie urmatoarele
operatiuni:
1. La 01.03.2007 s-au achizitionat marfuri fara factura in baza avizului de insotire a marfii in
valoare de 800.000 lei, TVA 19%, iar la 30.04.2007 se primeste factura in valoare de 900.000
lei.
a) se inregistreaza receptia marfurilor sosite fara factura la data 01.03.2007:
%

= 401 952.000 lei

800.000 lei 371


152.000 lei 4426
b) la primirea facturii se inregistreaza diferenta la data de 30.04.2007:
%

= 401

119.000 lei

100.000 lei 371


19.000 lei 4426

2. Pe data de 02.03.2007 s-au vandut marfuri pe credit comercial in valoare de 500.000 lei in
baza avizului de insotire a marfii, TVA 19%, iar la 30.04.2007 s-a intocmit factura in valoare
de 300.000 lei.
a) se inregistreaza livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii 02.03.2007:
595.000 lei
500.000 lei

4111

= % 595.000 lei
707

95.000 lei

4427

b) la emiterea facturii pe 30.04.2007se inregistreaza diferenta:


%

= 4111

238.000 lei

707

200.000 lei

4427

38.000 lei

3. La 10.03.2007 societatea SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL vinde marfuri catre un client
in valoare de 800.000 lei si acorda o reducere in factura initiala de 3%. Clientul achita factura
in termen de 15 zile de la emitere motiv pentru care primeste de la furnizor si un scont de 1%
printr-o factura ulterioara de discount.
a) vanzarea marfurilor pe baza facturii initiale:
Neta comerciala = 800.000 3%*800.000 = 776.000
4111 =

923.440 lei

707

776.000 lei

4427 147.440 lei


b) inregistrarea scontului acordat si incasarea contravalorii marfurilor:
%

= 4111

8.000 lei

667

1.520 lei

4427
5121

9.520 lei

= 4111 913.920 lei

4. Pe 12.03.2007 societatea achizitioneaza echipamente de protectie in valoare de 10.000 lei,


TVA 19% si il distribuie integral salariatilor.
a) achizitionarea echipamentului de protectie:
11.900 lei

= 401

11.900 lei

10.000 lei 303


1.900 lei 4426
b) distribuirea catre salariati a echipamentului de protectie (50% din costul
echipamentului este suportat de intreprindere si 50% este suportat de salariat) si plata
furnizorului:
10.000 lei

= 303

11.900 lei

5.000 lei 603


5.000 lei 4282
5121

= 4111 11.900 lei

c) retinerea contravalorii echipamentului suportat de salariati:


421

= 4282

5.000 lei

5. La data de 13.03.2007 societatea achizitioneaza marfuri de la o societate neplatitoare de


TVA in valoare de 500.000 lei.
%

= 401 595.000 lei

500.000 lei 371


95.000 lei 4426
6. La data de 14.03.2007 societatea vinde marfuri in valoare 700.000 lei, TVA 19% unei
societati neplatitoare de TVA.
4111

833.000 lei

707

700.000 lei

4427

133.000 lei

7. Societatea vinde marfuri la data de 20.03.2007 in valoare de 100.000 lei, TVA 19% precum
si 40 buc ambalaje la pretul de 50 lei/buc pret fara TVA. Pe data de 25.01.2008 clientul
restituie 20 de bucati la valoarea consemnata pe factura. Un numar de 10 de bucati s-au
deteriorat si se preiau de la client la o valoare inferioara fata de cea de facturare de 40 lei/buc.
Diferenta de 10 ambalaje este retinuta de client pentru care societatea intocmeste factura de
vanzare.
a) facturarea marfurilor si ambalajelor:
4111

139.000 lei

707

100.000 lei

4427

19.000 lei

419

20.000 lei

b) incasarea contravalorii de la client:


5121

4111

119.000 lei

c) restituirea celor 20 de ambalaje la valoarea consemnata in factura (20 x 50 lei = 10.000


lei):
419 = 4111
10.000 lei
d) preluarea de la client a celor 10 ambalaje deteriorate la pretul de 40 lei/buc:

10 buc x 50 lei/buc = 500 lei


10 buc x 40 lei/buc = 400 lei
419

500 lei

4111 400 lei

708

100 lei

e) incasare diferentei de pret de la client:


5121

4111

100 lei

f) retinerea de catre client a celor 10 de ambalaje pentru care se intocmeste factura:

10 buc x 50 lei/buc = 500 lei


419

708

500 lei

g) incasarea facturii suplimentare de la client:


5121

4111

500 lei

h) scaderea din gestiune a ambalajelor:


608

381

500 lei

8. Cu ocazia inventarierii la data de 31.03.2007 s-au constatat lipsuri de obiecte de inventar in


valoare de 2.000 lei din care 800 lei sunt imputate salariatiilor, iar diferenta reprezinta lipsuri
peste normele legale si neimputabile.
a) inregistrarea lipsurilor imputate salariatilor:
4282

= 758

800 lei

b) inregistrarea lipsurilor peste normele legale:


603

= 303

1.200 lei

9. La data de 31.03.2007 se realizeaza regularizarea conturilor de TVA:

TVA deductibila: 324.900 lei


TVA colectata: 297.920 lei
TVA de recuperat: 26.980 lei
%

= 4426

324.900 lei

4427

297.920 lei

4424

26.980 lei

Etapa 5. Riscurile de audit fiscal privind TVA-ul national

Riscul de control
Riscul de nedetectare
Riscul inerent

Ra=Rc*Rn*Ri
1. Riscul de evaziune fiscala rezultata ca urmare a ascunderii masei impozabile.

2. Riscul fiscal ca urmare a volumului legislatiei fiscale, a particularitatilor sistemului


fiscal, de control si contabil existent la nivel de entitate.
3. Utilizarea eronata a conturilor de TVA si clasificarea gresita a operatiilor scutite cu
drept de deducere si scutite fara drept de deducere.
4. Riscul aparitiei de greseli in completarea documentelor din punct de vedere fiscal.
5. Riscul de calcul gresit al proratei TVA.
6. Riscul completarii gresite a Declaratiei de TVA, respectiv nedepunerea declaratiei la
termenul stabilit.
7. Neplata la termen a TVA-ului de plata sau plata altei sume dacat cea calculata si
declarata in decont.
FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE
1. lipsa unei evidente stricte a documentelor primare genratoare de TVA.
2. conducerea entitatii se implica activ in procedura de stabilire a caracterului de
deductibilitate a operatiunilor, cu scopul de a minimiza fluxurile de numerar negative.
3. inexistenta unui program legislativ actualizat
4. insuficienta personalului de specialitate in domeniul fiscal
5. absenta unei verificari eficiente a corectidudinii intocmirii documentelor contabile
primare.
6. lipsa unui control al corectitudinii calculului bazei de impozitare si al proratei TVA
7. neverificarea cu atentie a sumelor preluate in Declaratia de TVA din Jurnalul de
Cumparari respectiv de Vanzari
S-au stabilit urmatoarele niveluri ale riscurilor, in urma procedurilor de audit:
Risc inerent 20%
Risc de control 20%
Risc de nedetectare 10%
Risc audit general= 20%*20%*10% = 4%
Etapa 6. Probe de audit fiscal
Proba 1: Inregistrarea aferenta achizitiei de marfuri fara factura trebuia realizata prin
intermediul contului 408 Furnizori-facturi nesosite la data de 01.03.2007, astfel incat la
primirea facturii trebuia realizata operatia de trecere din contul 408 in contul 401 si
inregistrarea in acelasi timp a diferentelor constatate. De asemenea pentru valoarea TVA
trebuia utilizat contul 4428 TVA neexigibila, iar la primirea facturii se va inregistra trecerea
in contul 4426 TVA deductibila. Astfel inregistrarile erau urmatoarele:
a) Inregistrarea receptiei marfurilor 01.03.2007:
% = 408 952.000 lei
371
800.000 lei
4428
152.000 lei
b) Inregistrarea diferentelor in plus 30.04.2007:
% = 401 1.071.000 lei
371
100.000 lei
408
952.000 lei
4426
19.000 lei
c) Inregistrarea exigibilitatii TVA: 4426 = 4428 152.000 lei

Din compararea acestor inregistrari cu cele realizate de societate se constata


urmatoarele erori de solduri: 408-100%, 4428-100% si 4426-100%.
Proba 2: Inregistrarea aferenta vanzarii de marfuri fara factura trebuia realizata prin
intermediul contului 418 Clienti-facturi de intocmit la data de 01.03.2007, astfel incat la
emiterea facturii trebuia realizata operatia de trecere din contul 418 in contul 4111 si
inregistrarea in acelasi timp a diferentelor constatate. De asemenea pentru valoarea TVA
trebuia utilizat contul 4428 TVA neexigibila, iar la emiterea facturii se va inregistra trecerea
in contul 4427 TVA colectata. Astfel inregistrarile erau urmatoarele
a) Inregistrarea livrarii marfurilor: 418 = % 952.000 lei
707 800.000 lei
4428 152.000 lei
b) Inregistrarea diferentelor in minus la 30.04.2008:
% = 418 238.000 lei
707
200.000 lei
4428
38.000 lei
c) Regularizarea conturilor:
TVA colectata = 300.000*19% = 57.000 lei
Total creanta = 300.000+57.000 = 357.000 lei
4111 = 418 357.000 lei
4428 = 4427 57.000 lei
Din compararea acestor inregistrari cu cele realizate de societate se constata urmatoarele erori
de solduri la 31.01.2007: 418-100%, 4428-100%, 4427-100%.
Proba 3: In cazul acordarii de reduceri financiare s-au constatat erori privind calculul si
inregistrarea scontului acordat ulterior facturii de vanzare initiale prin care s-au acordat si
reduceri comerciale. Astfel inregistrarea si determinarea valorii scontului este urmatoarea:
-valoare scont : 1% * 776.000 = 7.760 lei
%
7.760 lei

667

1.474 lei

4427

= 4111 9.234 lei

Erorile privind soldurile conturilor sunt urmatoarele: 4111-23% (9.520 / 7.760 * 100), 667-3%
(8.000 / 7.760 * 100), 4427-3% (1.520 / 1.474 * 100).
Avand in vedere faptul ca procentele de eroare sunt mai mici de 25% acestea pot fi
considerate nesemnificative, dar cumularea mai multor erori nesemnificative de aceeasi natura
poate genera o denaturare a rezultatului.
Proba 4: In cazul distribuirii catre salariati a echipamentului de protectie este necesara
inregistrarea unei creante asupra salariatiilor reprezentand TVA colectata calculata prin
aplicarea cotei standard de 19% asupra contravalorii echipamentului distribuit. Inregistrarea
este urmatoarea:
4282 = 4427 950 lei
Eroarea constatata afecteaza soldurile conturilor 4282 si 4427 in proportie de 100%.
Proba 5: Inregistrarea achizitiei de marfuri de la o societate neplatitoare de TVA este operatie
scutita de TVA, astfel: 371 = 401 500.000 lei

Eroarea constatata afecteaza soldul contului 4426 in proportie de 100%.


Proba 6: In situatia preluarii de catre furnizor a celor 10 ambalaje la o valoare inferioara fata
de cea de facturare trebuia efectuata si operatia de inregistrare a TVA-ului aferent diferentei
de pret: 10 buc * (50 lei/buc - 40 lei/buc) * 19% = 19 lei.
De asemenea si in cazul retinerii de catre client a celor 10 ambalaje la pretul de 50 lei/buc este
operatie generatoare de TVA astfel: 10 buc * 50 lei/buc * 19% = 95 lei.
Inregistrarile aferente acestor operatii sunt: 4111 = 4427 19 lei
4111 = 4427 95 lei
Proba 7: Pentru situatia constatarii de lipsuri cu ocazia inventarierii s-a constatat ca
societatea nu a imputat salariatiilor si TVA-ul aferent acestor lipsuri. De asemenea in cazul
lipsurilor neimputabile societatea trebuisa sa inregistreze si cheltuiala aferenta TVA-ului:
a) inregistrarea lipsurilor imputate salariatilor: 428 = %
952 lei
758
800 lei
4427
152 lei
b) inregistrarea lipsurilor peste normele legale: 603 = 303 1.200 lei
635 = 4427 228 lei (1.200 lei * 19%)
Proba 8: In urma modificarilor propuse decontul de TVA este urmatorul:

TVA deductibila:

TVA de plata:

1.900 lei
TVA colectata: 302.358 lei (147.440 + 1.474 + 950 +
133.000 + 19.000 + 19 + 95 +
152 + 228)
300.458 lei
4427

302.358 lei

4426

1.900 lei

4423

300.458 lei

Etapa 7. Pragul de semnificatie


Utilizand rationamentul profesional s-a stabilit un prag de semnificatie de 5 % din CA
(6.000.000 lei) in valoare de 300.000 lei.
Prin intermediul probelor de audit obtinute prin auditare s-a constatat faptul ca erorile
realizate de societate sunt de aceeasi natura de aceea pot fi cumulate iar valoarea acestora
poate fi comparata cu nivelul pragului de semnificatie pentru a putea exprima o opinie. Prin
analiza erorilor s-a concluzionat faptul ca nivelul acestora depaseste pragul de semnificatie.
Potrivit inregistrarilor societatii s-au constatat erori de solduri la conturile: 4426 323.000 lei, 4427 - 4.438 lei, 4423 - 300.458 lei, 4424 - 26.980 lei.
Din cauza erorilor semnificative, opinia exprimata de auditor este opinie cu rezerve.

Etapa.8 Intocmirea raportului de audit

RAPORTUL AUDITORILOR FISCALI


CTRE ACTIONARII SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL

Am auditat situatiile financiare ale societii SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL la data
de 31 decembrie 2007 pentru anul ncheiat la aceasta data. Responsabilitatea pentru aceste
situaii financiare revine conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o
opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat.
Auditul nostru a fost desfurat n concordan cu Standardele de Audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din Romania, precum si cu reglementarile legislative nationale. Aceste
Standarde cer planificarea i efectuarea auditului n scopul obinerii unei asigurari rezonabile,
conform creia situaiile financiare nu conin denaturri semnificative, erori sau omisiuni. Un
audit fiscal include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susin sumele i
informaiile prezentate n situaiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea
principiilor contabile folosite i a estimrilor fcute de ctre conducere, urmarirea respectarii
legislatiei fiscale in vigoare de catre conducerea societati, precum si evaluarea prezentrii
generale a situaiilor financiare. Considerm c auditul nostru constituie o baz rezonabil
pentru exprimarea opiniei noastre.
Ca urmare, situatiile fiscale nu sunt menite sa prezinte de o maniera fidela pozitia fiscala
si rezultatele fiscale ale operatiunilor societatii in conformitate cu legislatia. De aceea,
situatiile fiscale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc impactul
neaplicarii acestor cerinte fiscale.
n opinia noastr, situaiile financiare nu prezint cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative poziia financiar a societii la 31 decembrie 2007 i rezultatele din exploatare,
pentru anul ncheiat, n conformitate cu Standardele Internaionale de Contabilitate si Codul
Fiscal in vigoare.
AUDITOR
Condeci Natalia Adriana
S.C. AUDIT S.A.

S-ar putea să vă placă și