Sunteți pe pagina 1din 20

REGLEMENTRI I PRACTICI

CONTABILE SPECIFICE

Masteranzi:

2015

Politici i practici contabile de


ntreprindere pivind evaluarea i
calcularea rezultatului,
determinarea i prezentarea
rezultatului pe aciune

CUPRINS

1. Evaluarea rezultatului
2. Calcularea rezultatului
3. IAS 33 Rezultatul pe aciune
3.1
Obiectiv
3.2
Arie de aplicabilitate
4. Definiii
5. Aspecte generale privind rezultatul pe aciune
6. Prezentarea informaiilor
7. Evaluarea rezultatului pe aciune
BIBLIOGRAFIE

1. Evaluarea rezultatului

Principalul obiectiv al ntreprinderilor este de a obine rezultate financiare pozitive. n


decursul activitii este necesar msurarea rezultatelor activitilor desfurate, prin aprecierea
nivelului de dezvoltare a ntreprinderii, a modului n care sunt utilizate resursele economice i
financiare de care dispune.Sub aspect financiar-contabil, rezultatul exerciiului financiar reprezint
diferena dintre venituri i cheltuieli, care poate fi:
- Profit, cnd veniturile sunt mai mari dect cheltuielile;
- Pierdere, cnd cheltuielile sunt mai mari dect veniturile.
Evaluarea rezultatelor financiare ne ajut s identificm punctele slabe i punctele tari ale
activitii unei firme, precum i modul de ndeplinire a obiectivelor financiare prestabilite.
Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz n conformitate
cu principiile contabile generale descries mai jos, conform contabilitatii de angajamente.
Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i
evenimentele se produc (i nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este ncasat sau pltit) i
sunt nregistrate n contabilitate si raportate n situaiile financiareale perioadelor aferente.
Veniturile i cheltuielile care rezult direct i concomitent din aceeai tranzactie sunt
recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea direct ntre cheltuielile si veniturileaferente, cu
evidenierea distinct a acestor venituri si cheltuieli.
Principiul contabilitatii de angajamente
Se aplic inclusiv la recunoaterea dobnzii aferente perioadei, indiferent de scadena
acesteia.
Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor
financiare sunt recunoscute n contabilitate si prezentate n bilant si contul de profit si pierdere.

Principiul continuitatii activitii

Trebuie sa se prezume ca entitatea si desfaoara activitatea pe baza principiului continuitatii


activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea si continua n mod normal functionarea, fara a
intran stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. O entitate nu va ntocmi situatiile
financiare anuale pe baza continuitatii activitatii dacaorganele de conducere stabilesc dupa data
bilantului fie ca intentioneaza sa lichidezeentitatea sau sa nceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista
nicio alta varianta realista nafara acestora. Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei
financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind
continuitatea activitatiieste nca adecvata.
Principiul permanentei metodelor.
Metodele de evaluare si politicile contabile, n general, trebuie aplicate n mod consecventde
la un exercitiu financiar la altul.
Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de:
- o modificare exceptionala intervenita n situatia entitatii sau n contextul economic
- financiar n care aceasta si desfasoara activitatea;
- obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.
Principiul prudentei.
Ca urmare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si
cheltuielile,subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de
provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nicisupraevaluarea
deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai
avea calitatea de a fi credibile.
Principiul independentei exercitiului.
Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferentde data
ncasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.
Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii.

Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuieevaluate


separat.
Principiul intangibilitatii.
Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantulde
nchidere al exercitiului financiar precedent.Modificarea politicilor contabile se efectueaza numai
pentru perioadele viitoare, ncepndcu exercitiul financiar urmator celui n care s-a luat decizia
modificarii politicii contabile.Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la
nceputul unui exercitiufinanciar. Nu sunt premise modificari ale politicilor contabile pe parcursul
unui exercitiu financiar.
Principiul necompensarii.
Orice compensare ntre elementele de active si datorii sau ntre elementele de venituri
sicheltuieli este interzisa.Toate creantele si datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate, pe
baza dedocumente justificative
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului.
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se
facetinnd seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai deforma
juridica a acestora.Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate si
prezentareafidela a operatiunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea economica,
punnd n evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.
Evaluarea elementelor din bilan se face n condiiile i la termenele prevzute n
Reglementrile contabile, astfel:
a. la data intrrii: bunurile seevalueaz la valoarea contabil care se stabilete astfel:
-

bunurile obinute cu titlu gratuit, la valoarea just stabilit n funcie de preul pieei, de starea
acestora.

- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achiziie, denumit cost de achiziie.


Acesta este egal cu preul de cumprare, taxele nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare,
punere n funciune.

b. la data inventarului:
elementele patrimoniale se evalueaz la valoarea actual afiecrei element, denumit i valoare de
inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului,starea acestuia i preul pieei.
Creanele i datoriile sunt evaluate la valoarea probabil de ncasat sau de plat.

c. la ncheierea exerciiului:
elementele patrimoniale se evalueaz i se reflect n bilan la valoarea de intrare, respectiv valoarea
contabil pus de acord cu rezultatele inventarierii.
La fiecare data a bilanului elementele monetare exprimate n valut se evalueaz la cursul
de schimb din data bilanului, iar diferenele de curs rezultate, favorabile sau nefavorabile, se
nregistreaz la venituri sau la cheltuieli, dup caz;
d. la data ieirii din gestiune bunurile se evalueaz i se scad din eviden la:
- valorea de intrare aplicnd metoda FIFO, n cazul stocurilor;- costul mediu ponderat pentru
-

aciuni;
valoarea de nregistrare n cazul celorlalte bunuri

2. Determinarea rezultatului exercitiului


Rezultatul exerciiului, respectivprofitul sau pierderea se stabilete lunar, cumulat, de la nceputul
anului ca diferenintre veniturile i cheltuielile exerciiului, indiferent de data ncasrii sau plii lor
i cuprinde rezultatul curent rezultatul extraordinari impozitul pe profit.
Rezultatul curent= Venituri de epl.+ Venituri fin.- (Cheltuieli din expl. + Cheltuieli fin.)
Rezultatul extraordinar se determin astfel:

Rezultatul extraordinar= Venituri extr.- Cheltuieli extr.

Rezultatul brut se determin astfel:


7

Rezultatul brut = Rezultatul curent Rezultat extraordinar

Din punct de vedere contabil, pentru a stabili rezultatul exercitiului, se procedeaz la inchiderea
conturilor de cheltuieli si de venituri. Relatiile dintre conturi intervenite cu aceasta ocazie sunt:
a) inchiderea conturilor de cheltuieli, pentru soldurile debitoare;
b) inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare.
La inchiderea exercitiului financiar, contul 121 Profit sipierdere incorporeaza
cheltuielile pe luna decembrie, inclusiv impozitul calculat pe luna decembrie si veniturile realizate pe
aceeasi luna. Se precizeaza ca marimea impozitului pe profit pe luna decembrie este egala cu
impozitul calculat pe luna noiembrie.
Modul specific de calcul si impozitare a profitului in Romania genereaza la inchiderea
exercitiului financiar definirea in plan teoretic a relatiei de calcul arezultatului contabil. In
componenta cheltuielilor corespondente veniturilorrealizate se includ si cheltuielile cu impozitul pe
profit calculat si evidentiat (platit)in cursul exercitiului. De aceea, se poate aprecia ca rezultatul
contabil inainte deimpozitare estecaracterizat pri formula:
Rezultatul contabil =Veniturile realizate Cheltuieli + Cheltuielile cu impozitul
Inainte de impozitare

pe profit

Impozitarea profitului
Intrucat principiile contabile subordonate imaginii fidele nu sunt intotdeauna convergente in
totalitate cu principiile impunerii fiscale, trebuie facut distinctie intre rezultatul contabil si rezultatul
fiscal.
Rezultatul contabil reprezinta suma globala a profitului sau pierderiiexercitiului financiar ce
figureaza in contul 121 Profit si pierdere inainte deimpozitare.

Rezultatul fiscal reprezinta profitul impozabil sau pierderea fiscala a exercitiului, stabilit
potrivit regulilor fiscale si in functie de care secalculeaza volumul impozitelor exigibile (sau
rambursabile).

3. Standardul de Contabilitate IAS 33 Rezultatul pe aciune


IAS 33Rezultatul pe aciune stabilete baza de calcul i prezentare a ctigurilor i a altor
sume pe aciune n situaiile financiare ale entitilor ale cror aciuni sunt, sau vor fi, tranzacionate
pe pia, ct i ale altor entiti care doresc s prezinte informaii despre sumele pe aciune.
Standardul se concentreaz asupra calculului numitorului rezultatului pe aciune.

3.1 Obiectiv
IAS 33 are ca obiectiv stabilirea principiilor necesare att pentru determinarea cat i
prezentarea rezultatului pe aciune, care permite o mai bun comparare a indicatorilor de performan
ai diferitelor entiti in cadrul aceleiai perioade de raportare, ct i a indicatorilor aceleiai entiti de
la o perioada de raportare la alta. Chiar dac datele privind rezultatul pe aciune au o utilitate limitat
din cauza diferitelor politici contabile aplicate, in scopul determinarii "rezultatului", acurateea
raportrii financiare este mrita daca numitorul se determin prin metode consecvente. Standardul se
concentreaza asupra calculului numitorului rezultatului pe aciune.

3.2

Arie de aplicabilitate

ntreprinderi cu aciuni cotate pe pia


Acest Standard se aplic de ctre ntreprinderile ale cror aciuni ordinare sau aciuni
ordinare poteniale sunt cotate pe pia i de ctre ntreprinderile care sunt n curs de a emite pe piaa
financiar aciuni ordinare sau aciuni ordinare poteniale.
Cnd se prezint i situaiile financiare ale societii-mam i cele consolidate, informaiile
pe care acest Standard le impune trebuie reflectate numai pe baza datelor consolidate.

Utilizatorii situaiilor financiare ale societii-mam au nevoie de informaii referitoare la


rezultatele operaiunilor grupului, privit n ansamblul su.

ntreprinderi cu aciuni necotate pe pia


O ntreprindere care nu are nici aciuni ordinare, nici aciuni ordinare poteniale cotate pe
pia, dar care prezint rezultatul pe aciune, trebuie s-l calculeze i s-l prezinte n conformitate cu
prevederile acestui Standard..
Nu se impune ca o ntreprindere care nu are nici aciuni ordinare, nici aciuni ordinare
poteniale cotate pe pia s-i prezinte rezultatul pe aciune. Totui, este posibil compararea
raportrilor financiare diferitelor ntreprinderi, dac o astfel de ntreprindere, care decide s-i
prezinte rezultatul pe aciune, l va calcula n conformitate cu principiile stabilite de acest Standard.
O ntreprindere are dreptul de a emite dou tipuri de aciuni:
1. Aciuni comune (obinuite) se mai numesc si aciuni ordinare fiind instrumente de capital
ce se afl n subordinea celorlalte instrumente de capital i dau dreptul la participare la profit
doar dupa distribuirea profitului net aferente celorlalte tipuri de aciuni.
2. Aciuni prefereniale ( privilegiate) sunt prioritare comparativ cu cele obinuite din mai
multe puncte de vedere:
Pot fi rascumparate i convertibile;
Au prioritate n cazul distribuirii activelor ntreprinderii in cazul lichidrii;
Au prioritate la plata dividendelor.

3.Definiii
Aciunea ordinar este un instrument de capital, subordonat tuturor celorlalte clase de
instrumente de capital ce da drept la dividend (asupra rezultatelor nete ale societii), un drept ce se
scord n cazul lichidarii societatii, precum si un drept de vot in adunarea generala a
actionarilor.Venitul pe care il aduc estevariaz in funcie de profitul realizat i particip la profitul net
aferent exerciiului numai dup distribuirea profitului aferent celorlalte tipuri de aciuni, cum ar fi
cele prefereniale.

10

Aciunea ordinar potenial este un instrument financiar sau un alt contract care poate s
acorde deintorului acesteia dreptul la aciuni ordinare (de exemplu, instrumente de indatorare sau
de capital care dau dreptul detinatorului sa cumpere actiuni ordinare).
Waranturile (opiunile) sunt instrumente financiare care acord deintorului dreptul de a
cumpra aciuni ordinare.
Diluarea este acea reducere a cstigurilor pe aciune sau o cretere a pierderii pe aciuni
rezultnd din estimarea faptului c instrumentele convertibile sunt convertite, c opiunile sau
waranturile sunt exercitate, sau c aciunile ordinare sunt emise n cazul satisfacerii unor anumite
condiii.
Instrumentul financiar este acel contract care genereaz un activ financiar n conturile unei
ntreprinderi i o datorie financiar sau un instrument de capital n conturile altei ntreprinderi.
Instrumentul de capital este orice contract care determin un interes rezidual pentru
activele unei ntreprinderi, dup ce s-au dedus toate datoriile.
Valoarea just este suma la care poate fi schimbat un activ sau decontat o datorie, de
bunvoie, ntre pri aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii n care preul este
determinat obiectiv.
Aciunea comun este un instrument de capital, subordonat tuturor celorlalte clase de
instrumente de capital. Aceasta exclude, n mod normal, aciunile prefereniale.

4. Aspecte generale privind rezulattul pe aciune

1. Rezultatul pe actiune de baz se calculeaza mparind profitul sau pierderea net exercitiului,
atribuibil acionarilor comuni, la media ponderat a aciunilor ordinare aflate in circulaie pe
parcursul exerciiului financiar.
In scopul calculrii rezultatului pe actiune de baza, numrul aciunilor ordinare este egal cu
media ponderat a aciunilor ordinare in circulaie in exercitiul respectiv.

11

Rezultatul de baza
Deducerea dividentelor preferentiale reprezinta:
-

Valoarea declarat pentru perioada respectiv pentru aciunile prefereniale noncumulative.


-

ntreaga valoare a dividentelor preferentiale cumulative pentru perioada respectiva,


indiferent daca sunt sau nu declarate.

Media ponderata a aciunilor - numarul de actiuni ordinare n circulatie la nceputul


exerciiului financiar, ajustat cu numarul de actiuni rascumparate sau emise n perioada respectiva,
fiind nmultit cu un factor de pondere a timpului.

2. Rezultatul pe actiune - diluat - Profitul net corespunztor acionarilor comuni si media


ponderat a aciunilor n circulaie se ajusteaz cu influenele tuturor aciunilor ordinare poteniale
diluate.
Rezultatele de baza sunt ajustate cu efectele impozitarii urmatoarelor elemente asociate cu
actiunile ordinare potentiale diluate:
-

Dividentele perioadei;

Dobnda pentru perioada respectiva.

Media ponderata a actiunilor


Media ponderata a aciunilor pentru plus acelea ce vor fi emise la conversia tuturor actiunilor
ordinare potentiale diluate. Actiunile ordinare potentiale sunt tratate ca diluate cnd conversia lor ar
scadea profitul net pe actiune din operatiuni ordinare continue.
Aceste actiuni trebuie sa fie convertite n actiuni ordinare la nceputul perioadei, sau daca
acest lucru se face mai trziu, trebuie sa fie data emisiunii actiunilor.

Valorile rezultatelor pe actiune trebuie sa fie retratate dupa cum urmeaza:


12

Daca apar modificri dupa data bilantului, dar nainte de depunerea situaiilor financiare,
calculaiile pe aciuni vor fi bazate pe noul numar de actiuni.
Rezultatul pe aciune de baz si rezultatul pe aciune diluat pentru toate perioadele prezentate sunt
ajustate cu efectul:
-

Erorilor fundamentale;

Modificarilor politicilor contabile;

Uniuni de interese.

5. Prezentarea informaiilor
1. Rezultatul pe actiune de baz si rezultatul pe aciune diluat se prezint la fel n contul de
profit i pierdere pentru fiecare clas de aciuni ordinare cu drepturi diferite pentru:
-

Rezultatul din operaiuni continue atribuibil deintorilor de aciuni ordinare ale


societii-mam.

Rezultatul atribuibil deintorilor de aciuni ordinare ale societii-mam.

Orice operaiuni ntrerupte raportate.

2. Se prezint pierderile de baz i diluate pe aciuni atunci cnd apar.


3. Sumele utilizate ca numrtor pentru calcularea rezultatului pe aciune-de baza i diluat, ct
i reconciliere a acestor sume cu profitul sau pierderea neta aferenta exerciiului.
4. Daca suplimentar fa de ceea ce cere IAS 33, se prezinta i sume pe aciune:
-

Se prezinta cu importana egal valorile de baz i diluate pe aciune;

Acea valoare trebuie prezentat n note i nu n contul de profit i pierdere;

13

Se indic baza conform careia este determinat numrtorul, inclusiv dac sumele sunt
nainte sau dup impozitare;

Se furnizeaz o reconciliere a numrtorului utilizat cu un element raportat in contul de


profit i pierdere;

Se utilizeaz acelai numitor ca pentru rezultatul pe actiune de baz si rezultatul pe


aciune diluat.

5. Trebuie prezentat media ponderat a aciunilor ordinare utilizat ca numitor pentru


calcularea rezultatului pe aciune, de baz i diluat, precum i o reconciliere a acestor numitori.

Cnd se ntocmesc situaii financiare consolidate, atunci informaiile trebuie s fie prezentate
doar pe baza informaiilor consolidate, avnd n vedere c acestea sunt informaiile de care sunt
interesai utilizatorii n primul rnd. Ei doresc s aib o imagine complet a investiiei lor.
Baza de calcul i prezentare a ctigurilor i a altor sume pe aciune n situaiile financiare
ale entitilor ale cror aciuni sunt, sau vor fi, tranzacionate pe pia, ct i ale altor entiti care
doresc s prezinte informaii despre sumele pe aciune sunt stabilite conform IAS 33 Rezultatul pe
aciune. Acest standard se concentreaz asupra calculului numitorului rezultatului pe aciune.
Atunci cnd se ntocmesc situaii financiare consolidate, trebuie s fie prezentate doar pe
baza informaiilor consolidate, avnd n vedere c acestea sunt informaiile de care sunt interesai
utilizatorii n primul rnd. Ei doresc s aib o imagine complet a investiiei lor.
Informatiile despre rezultatul pe aciune este o modalitate de a oferi utilizatorilor informaii
cu privire la rentabilitatea investiiilor lor n societate. Acest indicator analizeaz relaia dintre
profiturile unei ntreprinderi pe parcursul unui an i numrul aciunilor existente n acel an.
Obiectivul informatiilor reflectate de rezultatul pe actiune de baza este de a evalua gradul de
participatie al fiecarei aciuni ordinare a unei societati-mama in performana entitii pe parcursul
perioadei de raportare.
Entitile care prezint rezultatul pe aciune vor calcula i prezenta rezultatul pe aciune n
confor IAS 33 iar entitatea care alege s prezinte rezultatul pe aciune pe baza situaiilor sale
14

financiare separate va prezenta informaiilecu privire la rezultatul pe aciune doar n contul su de


profit i pierdere separat, nu i n situaiile consolidate.

Conform reglementrilor aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 nu se solicit prezentarea


rezultatului pe aciune n notele explicative pentru situaiile financiare indiviuale dar n conformitate
cu IAS 33 trebuie prezentat rezultatulpe aciune de ctre entitile care aplic IFRS indiferent dac
rezultatul net din perioada pentru care se ntocmesc situaiile financiare prezint profit sau pierdere.
Profitul net sau pierderea net a perioadei trebuie s se determine conform IAS 8 Profitul
net sau pierderea net a perioadei, erori fundamentale i modificri ale politicilor contabile.

6. Evaluarea rezultatului pe aciune


Rezultatul pe aciune - de baz
Standardul IAS 33 cere ca rezultatul pe aciune - de baz s se calculeze mprind profitul
sau pierderea net aferent exerciiului, corespunztoare acionarilor comuni, la media ponderat a
aciunilor comune, n circulaie n exerciiul respectiv.
Profitul sau pierderea net aferent exerciiului, se consider a fi profitul sau pierderea
dup deducerea impozitului i a dividendelor prefereniale. n cele mai multe cazuri, aciunile sunt
incluse n media ponderat a numrului de aciuni de la data la care se poate primi contraprestaia.
Rezultatul pe aciune de baz == Profitul sau pierderea net a exerciiului dup deducerea
dividendelor prefereniale
Media ponderat a aciunilor comune n circulaie n exerciiul respectiv reflect faptul
c valoarea capitalului acionarilor poate varia pe parcursul perioadei, ca rezultat al unui numr mai
mare sau mai mic de aciuni n circulaie n orice moment. Este numrul de aciuni comune n
circulaie la nceputul perioadei, ajustat cu numrul de aciuni comune rscumprate sau emise pe
parcursul perioadei, multiplicat cu un factor de ponderare-timp.

15

Factorul de ponderare a timpului este egal cu numrul de zile n care aciunile respective sau aflat n circulaie, ca o cot din numrul total de zile ale perioadei. n multe situaii, se accept o
aproximare convenabil a acestei medii ponderate.
Aplicaie - CALCULUL REZULTATULUI PE ACIUNE - DE BAZ
SC AKORD TUTTI SA raporteaz urmtoarele rezultate (profit net):
Anul 1: la 31. 12. 2008 20.000 lei;
Anul 2: la 31. 12. 2009 9.000 lei;
Anul 3: la 31. 12. 2010 35.000lei.
Numrul de aciuni comune emise la 01.08.2008 este de 13.000 aciuni. Evidena n timp a aciunilor
este redat n tabelul de mai jos:
01. 01. 2010

Sold iniial aciuni

13 000 aciuni

01.06. 2010

Rscumprare

300 aciuni

01.07. 2010

Emisiune aciuni

1 000 aciuni

Numrul de aciuni comune aflate n circulaie la

13 000

nceputul exerciiului
-

300 7/12

Aciuni rscumprate

(iun, iul, aug, sept, oct, nov, dec)


+

1 000 6/12

Aciuni emise

( iul, aug, sept, oct, nov, dec)


Media ponderat

13 325

RAB 1 = 20.000 lei / 13.000 aciuni = 1,53 lei/aciune


RAB 2 = 9.000 lei / 13.000 aciuni = 0,69 lei/ aciune
16

RAB 3 = 35.000 lei / 13.325 aciuni=2,62 lei/ aciune

Rezultatul pe aciune diluat


Pentru calcularea rezultatului pe aciune - diluat, profitul net corespunztor acionarilor
comuni i media ponderat a aciunilor n circulaie se ajusteaz cu influenele tuturor aciunilor
comune poteniale diluante.
Rezultatul pe aciune - diluat se calculeaz n concordan cu metoda de calcul al
rezultatului pe aciune - de baz, lundu-se n calcul, n acelai timp influena tuturor aciunilor
comune poteniale diluante aflate n circulaie n exerciiul respectiv, i anume:
a) profitul net aferent exerciiului, corespunztor aciunilor comune, se mrete cu valoarea
dup impozitare a dividendelor i a dobnzii recunoscute n acel exerciiu, aferent aciunilor comune
poteniale diluante i ajustat n funcie de orice alte modificri ale veniturilor sau cheltuielilor
determinate de conversia aciunilor comune poteniale diluante;
b) media ponderat a aciunilor comune n circulaie se mrete cu media ponderat a
aciunilor comune suplimentare care s-ar fi aflat n circulaie n cazul conversiei tuturor aciunilor
comune poteniale diluante.
Rezultatul - diluat. n scopul calculrii rezultatului pe aciune - diluat, valoarea profitului
net sau a pierderii nete aferente exerciiului, corespunztoare aciunilor comune, trebuie ajustat cu
efectul elementelor de mai jos, ulterior cheltuielii cu impozitul pe profit: (a) orice dividende aferente
aciunilor comune diluante, care au fost deduse pentru obinerea profitului net corespunztor
acionarilor comuni; (b) dobnda aferent aciunilor comune poteniale diluante, recunoscut n
exerciiul respectiv; i (c) orice alte modificri ale veniturilor i cheltuielilor determinate de
conversia aciunilor comune poteniale diluante.
Dup ce aciunile comune poteniale au fost transformate n aciuni comune, nu se mai
nregistreaz dividende, dobnd, alte venituri sau alte cheltuieli asociate aciunilor comune
poteniale. Noile aciuni comune vor participa la profitul net corespunztor acionarilor comuni.
17

Necesitatea calculrii i prezentrii acestui indicator, nsoit de rezultatul pe aciune - de baz,


este generat de faptul c societile intr uneori n angajamente de emisiune de aciuni n viitor, care
modific rezultatul pe aciune - de baz.

Nu toate aciunile comune poteniale n emisiune vor avea un efect diluant. Orice diluare
potenial este foarte interesant pentru acionarii existeni, pentru c indic reducerea posibil a
ctigurilor curente, ce le pot fi distribuite n viitor prin intermediul dividendelor i posibila cretere a
numrului de aciuni la care se mparte valoarea total de pia a societii.
Aciunile comune poteniale diluante se consider a fi convertite n aciuni comune la
nceputul perioadei sau la data emisiunii aciunilor comune poteniale.
Aciunea comun potenial este un instrument financiar sau un alt contract care poate s
acorde deintorului acestuia dreptul la aciuni comune.
Aciunile comune poteniale trebuie tratate ca diluante numai atunci cnd conversia lor n
aciuni comune va duce la o scdere a profitului net pe aciune rezultat din activitile n curs de
desfurare.

Aplicatie

- CALCULUL REZULTATULUI PE ACIUNE DILUAT N CONDIIILE

OBLIGAIUNILOR CONVERTIBILE
SC AKORD TUTTI SA prezint urmtoarele date: profitul net 35.000 lei; numrul de aciuni
emise la 01. 08. 2008 - 13.000 aciuni; societatea are emise obligaiuni cu dobnd de 10 %
convertibile cu suma principalului de 70 000 lei pltibile n 10 ani; fiecare obligaiune de 1.000 lei
este convertibil la cererea acionarului n 100 de aciuni comune; n anul 2 nu s-au convertit aciuni.
Conversia tuturor aciunilor are loc la 01. 08.2010.

Profit net

35 000 lei

Aciuni comune n circulaie

13 000 aciuni

RAB 3 =(35 000 lei/ 13 000 aciuni)

2,69 lei/aciune

18

Obligaiuni convertibile = 7 000 lei / 1 00 lei

70 obligaiuni

Cheltuieli cu dobnda = 70 000 lei 10 % =

7 000 lei

7 000 lei

Impozitul pe profit aferent cheltuielii cu dobnda =

1 750 lei

7 000 lei 25 %

Profit net ajustat = 35 000 lei + 7 000 lei

40 250 lei

1 750 lei

Numrul de aciuni rezultat din conversie

70 000 aciuni

7 000 obligaiuni 10 lei

Numrul de aciuni totale n circulaie

20 000 aciuni n
circulaie

13 000 aciuni + 7 000 aciuni

RAD = 40.250 lei / 20.000 aciuni = 2,01 lei/ aciune

BIBLIOGRAFIE

19

1. Rotil Aristia, Reglementari si practici contabile specifice, Editura ALMA MATER, Bacau,
2011;
2. Garbin Maria Madlina, Bunea tefan, Sinteze, studii de caz i teste gril privind aplicarea
IAS (revizuite)- IFRS, vol.1 (ediia a IV-a, revizuit,2010), vol.3 (2008), Editura CECCAR,
Bucureti;
3. Cernusca Lucian, Strategii si politici contabile, Editura Economica, Bucuresti, 2004;
4. http://contabilitate-primara.blogspot.ro/2011/02/prezentare-ias-33-rezultatul-pe-actiune.html

5. http://www.de-contabilitate.ro/articole/rezultatul_pe_actiune_1952.html

20