Sunteți pe pagina 1din 16

Tema proiect

Sa se intocmeasca proiectul de executie a lucrarilor de impadurire


pentru unele suprafete din cuprinsul UP I Tudora , Ocolul Silvic Mihai
Eminescu Botosani

Cuprins :
1. Conditii fizico-geografice si de vegetatie din UP I Tudora.
1. -situatia geografica si administrative a UP-ului
2. -studiul conditiilor stationale
3. -studiul vegetatiei,conditii edifice.

2. Fundamentarea solutiilor de impadurire


1. -identificarea si caracterizarea unitatilor de cultura forestiera(UCF)
2. -situatia actual a terenurilor de impadurit
3. -necesitatea si oportunitatea interventiilor cu lucrari de impadurire
4. -esalonarea interventiilor cu lucrari de impadurire in cadrul UCFurilor

3. Stabilirea

solutiilor

tehnice

de

instalare

culturilor

forestiere
1. -stabilirea interventiilor artificial pe categorii de lucrari
2. -alegerea speciilor pentru impadurire
3. -alcatuirea compozitiei de regenerare si stabilirea compozitiei de
impadurire
4. -metode si procedee de impadurire
5. -pregatirea terenului si a solului
6. -materiale de impadurire
7. -epoca de instalare si tehnici de executie

4. Urmarirea , controlarea si ingrijirea culturilor


1. -urmarirea si controlul lucrarilor de impadurire
2. -stabilirea
retelelor
de
puncte
materializareasuprafetelor de control

pentru

amplasarea

3. -natura, scopul si tehnica de aplicare a lucrarilor de ingrijire


4. -planificarea aplicarii lucrarilor de ingrijire

si

5. Evaluarea lucrarilor de impadurire


1. -antemasuratoarea
2. -stabilirea necesarului de forta de munca

1 Conditii fizico-geografice si de vegetatie din UP I Tudora


1.1. Situatia geografica si administrativa
Unitatea de productie I Tudora care face obiectul prezentului proiect este
situate in bazinul paraului Chetrosu afluent de stanga al raului Siret , inconjurand
comuna Tudora .
Teritorial administrative padurea acestei unitati este situate pe raza comunei
Tudora (95%)- judetul Botosani si comuna Dolhasca(5%)- judetul Suceava.
U.P. I Tudora face parte din cadrul Ocolului Silvic Mihai Eminescu , Directia
Silvica Botosani din cadrul Regiei Nationale a Padirilor
Vecinatatile , limitele si hotarele acestui UP sunt prezentate in tabelul de mai
jos :
Puncte
cardinal
e

Nord

Est

Sud

Vest

Limite
Vecinatati

Hotare

Felul

Denumirea

Naturala

Dealul Mare , Piciorul


Strachinarului

Borne si
picheti

Artificial

Drum public Botosani-Liteni

Borne si
picheti

O.S.
Flamanzi

Naturala

Dealul Mare

Borne si
picheti

O.S. Harlau

Naturala

Culmea Harlaului

Borne si
picheti

O.S. Pascani

Artificial

Linie conventionala

Borne si
picheti

O.S.
Dolhasca

Naturala

Culmea Comorii

Borne si
picheti

U.P. IV
Luncile
Siretului

artificial
a

Drum public Dolhasca TudoraBotosani

Borne si
picheti

U.P. II
Vorona

Toate hotarele unitatii sunt evidentiate . pe liziera padirii sunt executate pe


unele portiuni santuri de hotar iar pe altele garduri vii care trebuiesc intretinute
pentru a rezista in timp.

1.2. Conditii geologice si geomorfologice , Conditii


stationale .

Geologie din punct de vedere geologic terutoriul U.P.-ului apartine Neogenului


si anume perioadei Miocenesi mai putin Cuaternare. Miocenul este reprezentat
prin depozite sarmatiene iar din punct de vedere petrografic avem marne
argiloase cu intercalatii de nisip , uneori si gresii. Din punct de vedere litologic ,
teritoriul este foarte omogen iar solurile care s-au format pe acest substrat au o
textura mijlocie spre fina , fiind lipsite de schelet .
Geomorfologie dupa raionarea geomorfologica a teritoriului , U.P. I Tudora se
incadreaza in platforma Est-Europeana,tinutul Podisul Moldovei,districtul Podisul
Sucevei,subdistrictul Dealul Mare.Din punct de vedere morfogenetic , teritoriul
luat in studiu apartine tipului Suceava , alcatuit din platforme structurael cu
fragmentare colinara prin eroziune-in rocile moi si cu creste/treptei in rocile
tari . Forma de relief cea mai bine reprezentata este versantul (99%) in timp ce
platoul ocupa doar 1% .

Hidrologie Teritoriul unitatii de productie este strabatut de o serie de paraie


cu un debit mic ce se scurg in general pe directia V SV , paraie cum ar fi : Plesa
, Tudora ,Pietrosu , Turbatica . Aceste paraie au un character torrential primavara
sau in cazul unor ploi torentiale de scurta durata , iar in perioadele secetoase
ajung la debite foarte mici chiae pana la secare in anumite portiuni ,de aceea
regimul hidrologic al acestui U.P. este asigurat aproape in intregime din
precipitatii .

Climatologie in functie de harta climatic teritoriul U.P.-ului se incadreaza in


tinutul Podisului Moldivei zona impadurita (II-B.p.1) ,iar dupa Koppen provincia
climatica este D.F.B.x favorabila padurilor de amestec .

Regim termic : principalele caracteristici sunt prezentate mai jos .


caracteristica

descrierea(valoare,perioada)

Temperature medie anuala(T)

+8,6 * C

Temperature maxima/minima
absoluta

+38,6* C(aug)/-30,0*
C(ian,feb)

Inceputul/sfarsitul periadei bioactive

1 martie/ 1 decembrie

Inceputul/sfarsitul perioadei de
vegetatie

20 aprilie/10 octombrie

Numar zile perioada vegetatie

173 zile

Data primului inghet

1 octombrie

Data ultimului inghet

1 mai

Regim pluviometric : caracteristicile pluviometrice sunt prezentate in tabelul


de mai jos.
caracteristica

valoarea

Precipitatii atmosferice-media
anuala(P)

602.0 mm

Pp med an/perioada de vegetatie

466.4 mm

Umezeala relative a aerului media


anuala

73 %

Evapotranspiratia potentiala medie


anuala

629 mm

Indicele de ariditate(I) DeMarton ,


I=P/T+10

33.1

Deficitul dat de diferenta dintre evapotranspiratie si precipitatiile anuale se


compenseaza cu aportul dat de apa freatica de aceea regiunea are un regim
de umiditate moderat jilav
Regimul eolian : - din punc de vedere climatic influenta vantului se resimte in
valorile temperaturii,umiditatii si evapotranspiratieica urmare a transportului de
mase de aer si amestecul acestora. Vantul dominant bate din directia N-V si
atinge o intensitate maxima de 3.8m/s in sezonul de toamna iarna . Acesta nu
produce pagube semnificative ci doar izolat se manifesta prin dezradacinari sau
ruperi de arbori pe suprafete reduse.

Favorabilitatea factorilor si determinantilor climatic pentru principalele


specii forestiere :
Favorabilitatea pentru specii
Factori
caracteristic
i

fag
Ridica
ta

mijloci
e

T med. anuala

Pp med.
anuale

Suma
temp.>0*

Suma
temp>10*

Perioada veg.

gorun
Scazu
ta

ridica
ta

mijloci
e

tei
scazu
ta

ridica
ta

mijloci
e

scazu
ta

U%-iulie

Concluzii : - padurile acestei unitati de productie sunt situate in etajul


de vegetatie
FD3 etajul gorunetelor si fagetelor de deal si al
amestecurilor acestora , iar conditiile sunt bune pentru vegetatia
principalelor specii din zona(FA,GO,TE,FR,CA,..)dar bonitatea statiunii
depinde totusi de volumul edafic ,bogatia in humus si umiditatea
solului .

1.3

Studiul edafic ,stationar si al vegetatiei

Evidentierea si raspandirea teritoriala a tipurilor de sol in U.P. I


Tudora
Clasa de
soluri

solul
tip

Brun
argiloiluvial
argiluvisol
Brun luvic

cambisol

Brun
eumezobaz
ic

cod

Succesiune
orizonturi

Procent din
suprafata
totala

tipic

2201

Ao-Bt-C

6%

pseudorendzini
c

2205

Ao-Bt-Cpr

1%

pseudogleizat

2209

Ao-Btw-Bt-C

6%

tipic

2401

Ao-El-Bt-C

41%

pseudogleizat

2407

Ao-Elw-Btw-C

44%

tipic

3101

Ao-Bv-C

2%

suptip

Tipurile generice de sol s-au stabilit dupa observatiile si analizele de


laborator efectuate asupra celor 27(6) profile de sol iar descrierea lor
sa facut in cadrul studiului general pe ocol .

Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol


a. Cod 2201 este format pe luturi pe versanti slab inclinati sau platouri ,foarte
puternic acid la acid cu ph=4.7-7.5 , moderat humifer , humus pe 5-15 cm in
proportie de 3.9-7.1% , oligomezobazic la eubazic cu V=47-88% , proportii
normale de azot si textura luto-nisipoasa luto-argiloasa. Profonzimea ii ofera o
bonitate mijlocie la superioara pt toate speciile prezente.
b. Cod 2205 format pe marne , pe versanti cu expozitie predominant insorita
si pante diverse slab acid pana la alcalin ph=5.5-8.0 , slab la moderat
humifer(2.4-4.2%) pe o grosime de 15-18 cm , eubazic la mezobazic cu V=66-

79% bine aprovizionat cu azot ,luto-nisipos ,edafic mare /mijlociu de bonitate


superioara/mijlocie pentru fag ,gorun,tei si carpen .
c. Cod 2209 format pe luturi , pe versanti slab inclinati , ph = 4.0-5.2 ,
moderat humifer(3.7% pe 18-20 cm) oligomezobazic cu V=54-79% , mijlociu
aprovizionat cu azot , lutos la luto argilos , edafic mare, bonitate mare
/mijlocie pentru gorun ,fag ,stejar,frasin ,tei .
d. Cod 2401 se intalneste pe 41% din suprafata U.P.-ului ,este format din
gresii silicioase alternante cu luturi si sisturi sericitoase , puternic acid cu un
ph=4.5-4.7 , mezobazic cu V=65-73%, bine aprovizionat cu azot total , lutonisipos la luto-argilos , volum edafic mijlociu ,bonitate mijlocie datorita si
continutului moderat de humus.
e. Cod 2407 se intalneste pe cea mai mare suprafata a U.P.-ului , circa 44%
,format pe luturi fine ,puternic la slab acid ph=4.9-6.5 , foarte humifer (4.78.7% pe 5-10 cm ) , edafic mijlociu , troficitate medie . bonitate mijlocie .
f. Cod 3101 format pe substrat bogat in minerale calcice si feromagnezice ,
moderat acid la alcalin ph=5.0-8.2 , foarte slab humifer , oligomezobazic la
eubazi cu V=60-70% , bine aprovizionat cu azot , luto-nisipos , de bonitate
superioara pentru gorun ,tei , fag ,carpen, bonitate ce se explica prin volumul
edafic mare .

Raspandirea teritoriala si evidentierea tipurilor de statiuni


:-teritoriul unitatii se incadreaza in etajul de vegetatie FD3-etaj
deluros de gorunete,fagete si goruneto-fagete
Cod
T.S.

Diagnoza tip statiune

suprafa
ta

bonitate
%

superio
r

mijlociu

inferior

FD3 etajul deluros de gorunete,fagete,goruneto-fagete


5152

Deluros de gorunete,Bm,brun
mediupodzolit,edafic mijlociu

332.0

12

5153

Deluros de gorunete,Bs,brun
edafic marecu AsarumStellaria

321.9

12

1131.2

42

892.3

34

892.3

2677.4

100

1214.2

Deluros de fagete,Bm,podzolit
5233 pseudogleizat,edafic mijlociu
cu Carex pilosa
5243
total

Deluros de fagete,Bs,brun
edafic mare cu asperulaasarum

332.0

321.9

1131.2

1463.2

In ceea ce priveste tipul natural de padure , in cadrul UP-ului au fost


identificate 8 tipuri dintre care 45% sunt de productivitate ridicata si

55% de productivitate medie , arboretele natural fundamentale


ocupa 73%din suprafata 16% sunt arboreta artificial, 11% sunt
arboreta partial derivate si tinere nedefinite.

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de padure ,suprafata


ocupata si productivitatea lor:

Tip padure
Tip
statiun
e

5.1.5.2

5.1.5.3

5.2.3.3

5.2.4.3

cod

diagnoza

suprafata

ha

productivitate

Sup.

Mij.

531.
3

Goruneto-sleau cu FA,product.
mijlocie

14.2

14.2

531.
4

Sleau de deal cu
GOsiFA,product.mijlocie

317.8

12

317.8

531.
1

Goruneto-sleau cu FA ,product.
superioara

183.2

183.2

531.
2

Sleau de deal cu GOsiFa, product.


superioara

138.7

138.7

422.
1

Faget cu Carex pilosa ,


product.mijlocie

574.7

21

547.7

432.
1

Fageto-carpinet cu Carex pilosa (m)

556.5

21

556.5

421.
1

Faget de deal cu flora de mull (s)

590.4

22

590.4

431.
1

Fageto-carpinet cu flora de mull (s)

301.9

11

301.9

2677.
4

10
0

1214.
2

total

1463.
2

I
n
f
.

2 .Fundamentarea solutiilor de impadurire


2.1. Identificarea si caracterizarea U.C.F-urilor
Suprafata
(ha)

Categoria de teren de
impadurit

Nr.
crt
.

U.C.
F

10V

0.1

0.1

Poiana

A1

Impaduriri propriu-zise

86C

0.1

0.1

poiana

A1

Impaduriri propriu-zise

3C

0.7

0.7

Arb slab productive

B2

Refaceri

4J

0.2

0.2

Arb slab productive

B2

Refaceri

82E

6.9

6.9

Arb slab productive

B2

Refaceri

5A

39.8

11.9

Arb.tanar/cons.redu
sa

D1

11A

32.3

9.7

Arb.tanar/cons.redu
sa

D1

38B

0.5

0.25

Arb.tanar/cons.redu
sa

D1

3D

11.0

11.0

Arb.derivate

B1

Substituiri

10

12A

25.6

10.2

Arb.cons.redusa

B3

Ameliorari

total

efectiv
a

Categoria de
teren

simbo
l

Categoria lucrarilor
propuse

Completari
Completari
Completari

2.2 Situatia actuala a terenurilor de impadurit / esalonarea


lucrarilor
Categorie
de
teren(symb
ol)

Esalonarea lucrarilor

Nr
crt
.

U.c.
f

Suprafat
a
efectiva

10V

0.1

A1

0.1

86C

0.1

A1

0.1

3C

0.7

B2

0.7

4J

0.2

B2

0.2

82E

6.9

B2

2016

2017

6.9

2018

5A

11.9

D1

11A

9.7

D1

38B

0.25

D1

3D

11.0

B1

10

12A

10.2

B3

11.9
9.7
0.25
11.0
10.2

3. Alegerea si asocierea speciilor pentru impadurit


3.1 Principii privind alegerea speciilor

3.2 Stabilirea compozitiilor de impadurire


Determinarea si stabilirea grupei ecologice si a compozitiei tel este prezentata in
tabelul de mai jos:
Nr
crt.

UCF

T.S

T.P

G.E

Compozitie tel

10V

5152

5314

46

7Go2Fa1Te

86C

5233

4221

39

7Fa2Go1Mo

3C

5233

4321

39

7Fa2Pa,m1Mo

4J

5152

5314

46

6Go2Fa2Fr

82E

5233

4221

39

6Fa3Go1Br

5A

5243

4211

38

8Fa1Ca1Fr

11A

5152

5314

46

6Go2Fa2Pa

38B

5233

4221

39

8Fa2Ca

3D

5233

4321

39

6Fa3Pa,m1Mo

10

12A

5153

5311

46

6Go2Fa2Ca

*extrase din normele tehnice nr.--

3.3 . Determinarea compozitiei de impadurire

Nr
cr
t.

uc
f

Comp.de
regenerare

10
V

6Go2Fa2Te

86
C

Comp.existenta
utilizabila

Comp.de
impadurire

Specii
principale
De
baza

De
amest
ec

6Go2Fa2Te

Go

Fa,Te

5Fa3Mo2Go

5Fa3Mo2Go

Fa

Go,Mo

3C

6Fa2Mo2Pa,
m

6Fa2Mo2Pa
,m

Fa

Mo,Pa.
m

4J

7Go2Fa1Fr

7Go2Fa1Fr

Go

Fa,Fr

82
E

6Fa2Br2Go

6Fa2Br2Go

Fa

Go,Br

5A

6Fa3Ca1Fr

*6Fa3Ca1Dt

5Ca4Fa1Dt

Fa

Ca,Fr

11
A

7Go2Fa1Pa

*6Fa2Go2Dt

8Fa2Go

Fa

Go,Pa

38
B

7Fa2Mo1Sa
c (actualizata)

*8Fa1Mo1Sac

6Fa3Mo1Sa
c

Fa

Mo,Sa
c

3D

5Fa3Mo2Pa,
m

5Fa3Mo2Pa
,m

Fa

Mo,Pa.
m

10

12
A

6Go2Fa2Ca

Go

Fa,Ca,
Fr

(actualizata)

6Go3Fa1Ca
(actualizata)
4Go2Fa2Ca1Fr1Te

*2Fr2Te2Fa2Ca2G
o

3.4. Stabilirea schemelor de impadurire

Speci
i de
ajuto
r

Tehnologiile de impadurire si necesarul de puieti sunt prezentate tabelar

ucf

10
V

86
C

3C

4J

82
E

5A

11
A

Suprafa
ta
efectiva

Compozit
ie
impaduri
re

Tehnologie
de
impadurire

Asociere
a

Dispozitiv
de
impadurir
e

0.1

6Go

2.1.1.1.1

2.0*1.0

2Fa

buchete

2.0*1.0

2Te

buchete

2.0*1.0

0.1

0.7

0.2

6.9

11.9

9.7

5Fa

2.1.2.1.1

3D

11.0

300
100

2Go

buchete

100

2100

2.1.2.1.1

2.0*1.0

2Pam

buchete

700

700

buchete

1Fr

buchete

100

2070
0

2.1.2.1.1

Buchet
e

2Go

buchete

6900

2975
0

2.1.1.1.1

Buchet
e

1Fr

buchete

5950

3880
0

21111

6Fa

2.1.2.1.1

9700

750

buchete

1Sac

buchete
2.1.2.1.1

5000

2380
0

buchete

3Mo

5Fa

5000

6900

4Fa

8Fa

2.0*1.0

5000

200

2Br

5Ca

2.0*1.0

5000

700

2Fa

6Fa

2.0*1.0

5000

150

buchete

2.1.1.1.1

2.0*1.0

5000

2Mo

7Go

500

250

Buchet
e

6Fa

Nr.tot
al
puieti

100

2.0*1.0

0.25

5000

Nr de
puieti

3Mo

2Go
38
B

Desime
a
culturii

2.0*1.0

5000

375

500

3500

1000

3450
0

5950
0

4850
0

1250

125
2.0*1.0

5000

2750

5500

0
3Mo
2Pam
12
A

10.2

6Go

Buchet
e

1650
0

buchete

1100
0

4100
0

2.1.1.1.1

2Fa

grupe

3Ca

grupe

1.5*1.0

6700

1367
0

7517
0

2050
0

3.5. Pregatirea terenului si a solului

ucf

Natura
lucrarilor
propuse

Supaf.
efectiv
a

Pregatirea terenului

Pregatirea solului

Cod
lucrar
e

Suprafata/ha

Cod
lucrare

Suprafata/
ha

0-0.024

1.1.2

0.024

3+5.1

0-0.024

1.1.2

0.024

10V

Impaduriri
propriu-zise

0.1

86C

Impaduriri
propriu-zise

0.1

3C

Refaceri

0.7

3+5.1

0-0.168

1.1.2

0.168

4J

Refaceri

0.2

0-0.048

1.1.2

0.048

82E

Refaceri

6.9

3+5.1

0-1.656

1.1.2

1.656

5A

Completari

11.9

0-1.428

1.1.1

1.428

11A

Completari

9.7

0-2.328

1.1.2

2.328

38B

Completari

0.25

3+5.1

0-0.06

1.1.2

0.06

3D

Substituiri

11.0

3+5.1

0-2.64

1.1.2

2.64

12A

Ameliorari

10.2

0-3.608

1.1.2

3.608

3= indepartarea rugilor,zmeurisului
si a ierburilor inalte,pietresi alte
obstacole.

1.1.2 = pregatire partial a solului /in


vetre / de 60*80cm

5.1 =eliminarea apei in exces /de pe


suprafete mici

1.1.1= pregatire partial s solului/in


vetre/de 40*60cm

*pentru pregatirea terenului se va merge in teren si se va inspecta starea


suprafetei ce urmeaza a fi amenajate , se va consemna intr-un caiet de
teren prezenta obstacolelor sau a altor impedimente in realizarea
lucrarilor. Se vor propune lucrari de pregatire si suprafata pe care se vor
executa.

4.1 Urmarirea si controlul lucrarilor de ingrijire

ucf

10v

86c

Lucrari de intretinere

Numarul lucrarilor de realizat in


anul :
I

II

III

IV

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

2
1

VI

VII

Anul
realizarii
starii de
masiv

VI-IX

VII-VIII

3c

4J

82
E

5A

11
A

38B

3D

12
A

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

Revizuiri

Mobilizari

Descoplesiri

Rariri,depresaje,curatiri,alte lucrari

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

VII-VIII

Planificarea aplicarii lucrarilor de impadurire (antemasuratoare)

Nr.
Crt
.

Tipul lucrarilor

Pregatirea terenului *

U.M
.

Ucf/volumul lucrarilor de executat in anii :


2016

2017

2018

ha

11A/2.368
12A/3.608

82E/1.656
3D/2.640

Pregatirea solului

ha

11A/2.368
12A/3.608

82E/1.656
3D/2.640

Transport puieti

Mii/
buc

11A/48500
12A/75170

82E/34500
3D/55000

Plantare puieti

Mii/
buc

11A/48500
12A/75170

82E/34500
3D/55000

Revizuiri

ha

11A/2.368
12A/3.608

11A/2.368
12A/3.608
82E/1.656

10V/0.024
86C/0.024
3C/0.168
4J/0.048
5A/1.428
38B/0.060
10V/0.024
86C/0.024
3C/0.168
4J/0.048
5A/1.428
38B/0.060
10V/500
86C/500
3C/3500
4J/1000
5A/59500
38B/1250
10V/500
86C/500
3C/3500
4J/1000
5A/59500
38B/1250
82E/1.656
3D/2.640
10V/0.024

3D/2.640

mobilizari

ha

11A/7.104
12A/10.824

11A/7.104
12A/10.824

descolesiri

ha

82E/3.312
3D/5.280

Rarituri,depresaje,alte lucrari

ha

86C/0.024
3C/0.168
4J/0.048
5A/1.428
38B/0.060
11A/7.104
12A/10.824
82E/1.656
3D/2.640
10V/0.072
4J/0.144
82E/3.312
3D/5.280
86C/0.048
3C/0.336
5A/2.856
38B/0.120

*pregatirea terenului se va face doar acolo unde este considerat


necesar, de catre personalul calificat si nonform datelor din tab.3.5 ,
suprafata afisata mai sus fiind cea maxima pe care va efectua
lucrarea.