Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnic a Moldovei

ANALIZA UTILIZRII RESURSELOR


UMANE ALE NTREPRINDEREI DE
CONSTRUCTIE SA PROMSTROI-GRUP

Student:
Patranica Andrei
Conductor:
conf. univ.
Usturoi Liubovi

Chiinu 2012

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova


Universitatea Tehnic a Moldovei
Facultatea Cadastru Geodezie i Construcii
Catedra Evaluarea si Managementul Imobilului

Admis la susinere
ef de catedr: conf. univ., dr.
Svetlana

Albu

_________________________________________

_________________________________ 2012

ANALIZA UTILIZRII RESURSELOR


UMANE ALE NTREPRINDEREI DE
CONSTRUCTIE SA PROMSTROI-GRUP
Proiect de licen

Student:_________________(
________________________)
Conductor:_____________(
________________________)
Consultani:______________(
________________________)
______________(
______________)
______________(
______________)

Recenzent:______________(
________________________)

Chiinu 2012

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea_____________________________________________________
Catedra_______________________________________________________
Specialitatea___________________________________________________
Aprob
conf. univ dr. Albu S.
ef catedr
_____________________
_______________ 2012

CAIET DE SARCINI
pentru proiectul de licen al studentului
(numele i prenumele studentului)

1. Tema proiectului de licen _______________________________________________


___________________________________________________________________________

confirmat prin ordinul nr. ___6___ de la 20 februarie 2012


2. Termenul limit de prezentare a proiectului

01 iunie 2012_________

3. Date iniiale pentru elaborarea proiectului _________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Coninutul memoriului explicativ__________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Coninutul prii grafice a proiectului______________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Lista consultanilor:
Confirmarea realizrii activitii

Consultant

Capitol

Semntura
Semntura
consultantului (data) studentului (data)

7. Data nmnrii caietului de sarcini_________________________________________


Conductor ___________________________
semntura

Sarcina a fost luat pentru a fi executat


de ctre studentul ______________________________________
semntura, data

PLAN CALENDARISTIC
Nr.
crt.

Denumirea etapelor de proiectare

Termenul de
realizare a etapelor

Nota

Student ________________________________________
Conductor de proiect ___________________________

Declaratia ot ruki

Aviz gotovii


-
.
, ,
- .
- -

, ,

, .
,
.

,
,
.

PROMSTROI-GRUP S.A..
PROMSTROI-GRUP S.A.
.

16 ,

.
,
13 , 18 , 87 .
:

,
,
.

-
SA Promstroi-Grup, SA
Promstroi-Grup, ,
.

-
, ,

.

, SA
Promstroi-Grup,

REZUMAT
Resursele umane ale ntreprinderii reprezint obiectul de preocupare constant din partea
conducerii.Mai ales rolul forei de munc a crescut n cadrul perioadei relaiilor de pia, iar natura
investiiilor de producie, de cercetare de mare intensitate a modificat cerinele pentru angajat - a
crescut importana atitudinii creatoare fa de munc. Acum, principala sarcin a directoruluicolectiv de munc bine ales, care este o echipa de colaboratori i parteneri ce sunt capabili s
neleag, s recunoasc i s pun n aplicare planurile de gestionare a companiei. Soluia acestei
probleme este cheia succesului activitii de ntreprinztor, expresie i prosperitate a ntreprinderii.
Alegerea temei date este dedicat studiului actual de dezvoltare economic, resurselor
umane i utilizarea eficient a impactului direct asupra calit ii produsului, valoarea lui i
competivitatea costurilor.
Scopul tezei este de a examina i de a analiza eficiena utilizrii resurselor umane n cadrul
companiei de construcie Promstroi-Grup SA.
Obiectul anchetei ales compania "PROMSTROI-GRUP" SA - una dintre ntreprinderile de
frunte din industria de construcii din Republica Moldova. Experien n piaa de construcii - 16
ani, este unirea tuturor zonelor n construcii industriale i imobiliare n Republica Moldova.
Pentru atingerea obiectivelor au fost elaborate trei capitole, care au venit n 13 imagine, 18
tabele, pagini 87.
Autorul a constatat oportun s elaboreze structura n felul urmtor:

Primul capitol al tezei sub denumirea de Resursele umane i eficien a de afacere de


utilizare a lor , n care este redat clasificarea tuturor tipuri de resurse , avnd n vdere
conceptual i clasificarea lor n ntreprindere, descrierea performanelor forei de munc i
ordinea de calcul a acestora.

Capitolul doi Analiza financiar i economic a companiei SA Promstroi-Grup ce


ofer o imagine de ansamblu a companiei

SA Promstroi-Grup, analiza situaiei

financiare precum i o analiz a eficienei utilizrii resurselor umane ale companiei.

Al treilea capitol, "Modaliti de cretere a eficienei de utilizare a resurselor de munc ale


ntreprinderii", dat de conceptul i s identifice factorii care afecteaz productivitatea,
eficiena personalului, eficiena de salarizare.

Autorul tezei a studiat metodologia de analiz a utilizrii resurselor umane , analiza situaiei
financiare a companiei SA Promstroi-Grup, la rndul su a evaluat resursle umane a companiei
date, au fost analizate modaliti de mbuntire a eficienei de utilizare a forei de munc.

SUMMARY
Workforce at the plant - it is an object of constant concern on the part of the company's
management. Especially the role of the labor force has increased during the period of market
relations, and the investment nature of production, its high research intensity changed the
requirements for the employee - have increased the importance of creative attitude toward labor.
Now the main task of the entrepreneur-manager company well-chosen labor collective,
which is a team of associates and partners who are able to understand, to recognize and implement
the plans of the companys managment.The solution to this problem is the key to the success of
entrepreneurial activity, expression, and prosperity of the enterprise.
The choice of this theme is dictated by its relevance to the present stage of economic
development, human resources and their effective use of a direct impact on product quality, value
and its cost competitiveness.The aim of the thesis is to examine and analyze the efficiency of
utilization of labor resources in the construction company Promstroi-Grup SA.
The object of investigation chosen company "PROMSTROI-GRUP" SA - one of the leading
enterprises of the construction industry in the Republic of Moldova. Experience in the construction
market - 16 years, is the union of all areas in industrial construction and real estate in the Republic
of Moldova.
To achieve the goals of the author developed a three chapters, which come into 13 picture,
18 tables, 87 pages.
The author found it expedient to build the structure of the following:

the first chapter of the thesis , Human resources and business efficiency of their use it
represents the classification of all types of resources, give the concept and classification of
human resources of the company, and describes the performances of the labor force and
order of their calculation.

chapter two - "The financial and economic analysis of the company SA" Promstroi-Grup "",
chapter giving an overview of the company SA "Promstroi-Grup", the analysis of its
financial condition, made an analysis of the effectiveness of the use of labor resources of the
company.

the third chapter Ways of increasing the efficiency of utilization of labor resources of the
enterprise, given to the concept and identify the factors afferecting the productivity,
efficiency of staff, efficiency of the payroll.

The author of the degree project has been studied methodology for analyzing the use of labor
resources, and analysis o financial condition of the company Promstroi-GrupSA, in turn, has
evaluated the use of labor resources, the company considered he examination ways to improve the
efficiency of labor utilization.

S-ar putea să vă placă și