Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

ROMNIA
JUDETUL ILFOV

Model 2016 ITL 006

COMUNA GRUIU

Nr nreg.........../data

...........................................................................................................
Codul de nregistrare fiscal: 5026273

..

Adresa de pot electronic a organului fiscal: contact@primariagruiu.ro


Nr. i data nregistrrii n Registrul de eviden a mijloacelor de transport
supuse nmatriculrii/nregistrrii,

Numrul de rol
nominal unic

DECLARAIE FISCAL:
pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone
aflate n proprietatea
persoanelor fizice (PF)

persoanelor juridice (PJ)

Anexa nr. 6

Subsemnatul
Contribuabilul PF/
mputernicit (PJ) .., legitimat
prin B.I./C.I./A.I. serie nr. .., CNP , jude .................. loc. ........................... cod
potal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail . ,
Contribuabilul (PJ) ., Codul de identificare fiscal .................., jude ..................
loc. ........................... cod potal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN .., deschis la

n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am
dobndit prin vnzare-cumprare/achiziionare prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport cu masa total
autorizat de peste 12 tone::
Nr.
crt.

Marca i tipul

Data
dobndirii

Serie asiu

Masa
autorizat

Suspensie*
SP/AS

Anul
fabricaiei

Vehicule cu dou axe


1.
2.
3.
Vehicule cu trei axe
1.
2.
3.
Vehicule cu patru axe
1.
2.
3.
Vehicule cu 2+1 axe
1.
2.
3.
Vehicule cu 2+2 axe
1.
2.
3.
Vehicule cu 2+3 axe
1.
2.
3.
Vehicule cu 3+2 axe
1.
2.
3.
Vehicule cu 3+3 axe
1.
2.
3.
Not:* SP- Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut
AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, n calitate de ................................ conform documentelor
anexate ...............................................................
Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de po t electronic.

Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
1.. 2.
3.. 4..
5.. 6..
Prin semnarea prezentei am luat la cunotin ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepsete conform legii penale, cele declarate
fiind corecte i complete.
Data ............................................
Prenumele i numele

Subsemnatul,

(numele, prenumele i semntura)

Nr. legitimaie

L.S.

Semntura

juridice
Seciune rezervat organului fiscal:

cazul

persoanelor

S-ar putea să vă placă și