Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA

Model 2016 ITL 008

Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Nr........../data elib./20...

Codul de identificare fiscal:


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ________


pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

D-lui./D-nei ......................................................................, identificat() prin actul de identitate ................., seria..........,


nr. ................................. CIF/CNP/ ............................................................., domiciliat() n ROMANIA / ............................,
judeul
............................,
codul
potal
.....................,
municipiul/oraul/comuna
.........................................
satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap............
n conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii
nr. 227/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc urmtoarele obligaii de plat
fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului .:
Nr. de rol nominal unic: __________________________

Categorie impozit/tax

Sum (lei)

Termene de

Cont IBAN

plat
1
2
3
4
5
Total impozit

Not: Contribuabilul beneficiaz de scutire/reducere ______% de la plata impozitelor/taxelor, n calitate de


__________________.
Pentru neachitarea impozitelor/taxelor pn la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaz organului fiscal local,
ncepnd cu ziua urmtoare scadenei, accesorii n cuantum de .% pe lun sau frac ie de lun de ntrziere pn la data
plii. Accesoriile reprezint creane fiscale de plat n sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 45 zile de la
comunicare, la organul fiscal local emitent.
Alte meniuni ale organului fiscal:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conductorul organului fiscal local


.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ..........................,


...........................
(funcia, prenume i nume)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume ___________________________________________, CNP ____________________________B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.
Semntur contribuabil _____________
Data _________/_________/_________ sau
Nr. i data confirmrii de primire: ___________________________________

S-ar putea să vă placă și