Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativ-teritoriale

Anexa nr. 9

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 009


Nr........../data elib./20...

Codul de identificare fiscal:


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

DECIZIE DE IMPUNERE pentru anul ________


pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

Contribuabilul .., CIF/CUI, judeul ............................,


codul
potal
.....................,
municipiul/oraul/comuna
.........................................
satul/sectorul
..................................,
str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap............
n conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare i a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificrile i completrile ulterioare, se stabilesc urmtoarele obligaii de
plat fa de bugetul local al comunei/oraului/municipiului/sectorului .:
Nr. de rol nominal unic: ______________________

Categorie impozit/tax

Sum (lei)

Termene de

Cont IBAN

plat
1
2
3
4
5
Total impozit

Not: Contribuabilul beneficiaz de scutire/reducere ______% de la plata impozitelor/taxelor, n calitate de


__________________.
Pentru neachitarea impozitelor/taxelor pn la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaz organului fiscal local,
ncepnd cu ziua urmtoare scadenei, accesorii n cuantum de .....% pe lun sau frac ie de lun de ntrziere pn la data
plii. Accesoriile reprezint creane fiscale de plat n sarcina contribuabilului.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 45 zile de la
comunicare, la organul fiscal local emitent.
Alte meniuni ale organului fiscal:
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conductorul organului fiscal local


.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ..........................,


...........................
(funcia, prenume i nume)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume ___________________________________________, CNP ____________________________B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.
Semntur contribuabil _____________
Data _________/_________/_________ sau
Nr. i data confirmrii de primire: ___________________________________

S-ar putea să vă placă și