Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

11
Model 2016 ITL 011

ROMNIA
Comuna Gruiu
Denumirea organului fiscal local
Nr.......... /data elib.../2.....

Codul de identificare fiscal: 5026273


Adres/Cont IBAN/tel/fax, e-mail

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL PENTRU PERSOANE FIZICE

PRIVIND IMPOZITELE I TAXELE LOCALE I ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL *


Ca urmare a cererii D-lui/D-nei . nr: ........ /data .......... cu domiciliul n str. .....................nr. ...., bl..., sc., ..., ap. ....,
sector ..., loc. ......................, legitimat prin B.I./C.I./A.I./Paaport/ seria.... nr............., cu CNP ..............................................., avnd calitatea de
proprietar/coproprietar/mandatar 1)/executor2)/motenitor3) i a verificrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale la nr. de rol nominal unic .............................se atest urmtoarele:
Prenumele
i
numele
..............................................................................................domiciliul .................................................................................................... .....................
..................................................... 4)..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
................... 5).
La data de nti a lunii urmtoare eliberrii prezentului certificat de atestare fiscal, figureaz/ nu figureaz n evidenele compartimentului
fiscal cu urmtoarele creane bugetare de plat scadente ctre bugetul local, conform evidenelor existente la data ntocmirii:

Nr.

Denumirea creanei bugetare

Curent

Rmi

Majorri de ntrzire

Total

Total
n cazul utilizrii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele nregistrate pn la data decesului 6), iar notarul
are obligaia nscrierii n certificatul de motenitor a debitelor ce revin motenitorilor i comunicarea ctre organul fiscal a unei copii de pe certificatul
de motenitor.
Prezentul certificat s-a eliberat pentru: .........................................................................................................................................
Pentru nstrinarea dreptului de proprietate asupra cldirilor, terenurilor i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se nstrineaz
trebuie s prezinte certificate de atestare fiscal prin care s se ateste achitarea tuturor obligaiilor de plat datorate bugetului local al unitii
administrativ-teritoriale n a crei raz se afl nregistrat fiscal bunul ce se nstrineaz. Pentru bunul ce se nstrineaz, proprietarul bunului trebuie s
achite impozitul datorat pentru anul n care se nstrineaz bunul, cu excepia cazului n care pentru bunul ce se nstrineaz impozitul se datoreaz de
alt persoan dect proprietarul. Actele prin care se nstrineaz cldiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu nclcarea prevederilor art.
159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare sunt nule de drept.
Precizm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate i nu confer aceast calitate.
Alte meniuni ale organului fiscal local: .
Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii
Coductorul organului fiscal local
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ..........................,


........................................
_________________________________

(funcia, prenume i nume)

1) Spre exemplu notarul public conform delegrii date de ctre contribuabil.


2) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judectoreti/bancari.
3) Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
4) Contribuabilul figureaz n evidenele fiscale cu urmtoarele bunuri. proprietate-folosin din data../alte situaii.
5) n cazul n care informaiile nu au loc n aceast seciune, organul fiscal local poate elibera o anex la certificatul de atestare fiscal, fcnd men iune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscal va avea antet
i va purta semnturile i tampila organului fiscal local. Anexa este valabil doar nsoit de certificat.
6) Debitele nregistrate pn la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele nregistrate dup data decesului reprezint de drept sarcina fiscal a motenitorilor.

*) Certificatul de atestare fiscal se poate elibera i n format electronic.

S-ar putea să vă placă și