Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

ROMNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA GRUIU

Model 2016 ITL - 002

...........................................................................................................
Codul de nregistrare fiscal: 5026273
Adresa de pot electronic a organului fiscal: contact@primariagruiu.ro
Numrul de rol nominal unic

Registrul agricol Tipul:

Volumul:

Poziia:

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLDIRILE REZIDENIALE / NEREZIDEN IALE/ CU DESTINAIE MIXT AFLATE N PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

DECLARAIE FISCAL:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Denumire
contribuabil

Codul de identificare fiscal


Codul unic de identificare

Numrul tel./fax

Strada

Adresa de pot electronic

Bloc

Scara

Adresa de
coresponden

Strada

Etaj

Apartament

Localitatea
Nr

Nr.

Judeul/Sectorul
Codul potal

Blocul

Scara

Cod potal

ara
Etaj

Ap.

Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie


comunicate exclusiv la adresa de pot electronic
DA
NU

Localitate

II. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI (mputernicirea nu este transmisibil i nceteaz la data revocrii de ctre contribuabil sau la data decesului acestuia. )
Numele

Codul de identificare fiscal

Prenumele
Numrul tel./fax
Numr

Strada

Adresa de pot electronic


Cod potal

Blocul

Scara

Etaj

Apartament

Localitate

Judeul/Sectorul

ara

III. Adresa de reziden a contribuabilului


n alt stat dect Romnia
IV. DATELE CLDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/ PE CLDIRI
NEREZIDENIALE / REZIDENIALE /
MIXTE

Forma de dobndire
Strada
Indicator

Proprietate

nchiriere

Concesiune
Administrare
Nr
Bloc
a) nregistrat n
b) rezultat dintr-un
evidenele organului fiscal
raport de evaluare
Rezidenial

Nerezidenial

Rezidenial

Nerezidenial

Nr. act
dobndire:

Folosin
Alte modaliti:
Scara
c) lucrrilor de construcii, n
cazul cldirilor nou
construite
Rezidenial

Nerezidenial

Data
dobndirii:

d) de achiziie
Rezidenial

Valoare achiziie
(lei)

Etaj
Ap
Localitate/sector
e) nscris n contabilitatea proprietarului cldirii i comunicat concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosin, dup caz

Nerezidenial

Rezidenial

Nerezidenial

Sub
sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c:
Valoare
1.Data
dateledocumentului
nscrise n prezentul formular, precum i orice documente anexate depuse de mine sunt corecte i complete, conforme cu realitatea;
2. n cazul n care intervin modificri privind situaia juridic a contribuabilului ori a bunului impozabil/taxabil, m oblig s depun o nou declaraie fiscal care s reflecte realitatea, n termen de 30 de zile de la apariia situaiei respective.
La data de
Posed actul de identitate
TIPUL
seria
numrul
eliberat de
Data i semntura
mputernicitului
Data i semntura

n acest tip de chenar completeaz contribuabilul sau mputernicitul acestuia.


n cazul n care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declara ia fiscal se completeaz de o persoan agreat de ctre acesta, care i va citi integral con inutul declara iei fiscale i va semna pentru conformitate.
Date de identificare ale acestei persoane:
Posed actul de identitate

TIPUL

seria

numrul

eliberat de

Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
dup cum urmeaz:
1.. 4.. 7..
2.. 5.. 8..
3.. 6.. 9..

S-ar putea să vă placă și