Sunteți pe pagina 1din 2

AnexaAnexa

nr. 7 nr.

ROMNIA
Judeul CLUJ
Municipiul CLUJ-NAPOCA
Direcia de Taxe i Impozite Locale
Serviciul Constatare, Impunere i Control Persoane Juridice

Model 2016 ITL 007


Nr nreg.........../data
..

Codul de nregistrare fiscal: 4305857


Adres: Piaa Unirii nr.1/Cont IBAN:RO43TREZ2162116020202XXX tel/fax: 0264-597750,
e-mail PJ:persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro
Numrul de rol nominal unic

DECLARAIE FISCAL:
PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE AP AFLATE N PROPRIETATEA
persoanelor juridice (PJ)

Subsemnatul mputernicit (PJ) .., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie


nr. .., CNP , jude .................. loc. ........................... cod potal ....................... sector ....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adres
de e-mail . ,
Contribuabilul (PJ) ., Codul de identificare fiscal .................., jude ..................
loc. ........................... cod potal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN .., deschis la

n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am
dobndit prin vnzare-cumprare/achiziionare prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport pe ap:
Nr.
crt.

Marca, tipul, serie motor i lungime

Data dobndirii

Luntre, brci fr motor, folosite pentru pescuit i uz personal


1.
2.
3.
Brci fr motor, folosite n alte scopuri
1.
2.
3.
Brci cu motor
1.
2.
3.
Nave de sport i agrement
1.
2.
3.
Scutere de ap
1.
2.
3.
Nr.
crt.

Remorchere i mpingtoare
Marca i tipul
2

Data
dobndirii

pn la 500 CP
inclusiv

peste 500 CP i
pn la 2.000 CP
inclusiv

peste 2.000 CP i
pn la 4.000 CP
inclusiv

peste 4.000
CP

1.
2.
3.
Nr.
crt.
1

1.
2.
3.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau


fraciune din acesta

Data
dobndirii

Capacitate tdw

Nr. fracii

Nr.
crt.

Data
dobndirii
Ceamuri, lepuri i barje fluviale
Marca i tipul

cu capacitatea de
ncrcare pn la
1.500 tone
inclusiv

cu capacitatea de
ncrcare de peste
1.500 tone i pn la
3000 tone inclusiv

cu capacitatea de
ncrcare peste 3000
tone

1.
2.
3.
Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, n calitate de ................................ conform documentelor
anexate ...............................................................
Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de pot electronic.
Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
1.. 2.
3.. 4..
5.. 6..
Prin semnarea prezentei am luat la cunotin ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepsete conform legii penale, cele declarate
fiind corecte i complete.
Data ............................................
Prenumele i numele

Subsemnatul,

(numele, prenumele i semntura)

Nr. legitimaie

L.S.

Semntura

juridice
Seciune rezervat organului fiscal:

cazul

persoanelor

S-ar putea să vă placă și