Sunteți pe pagina 1din 22

FOAIE DE CAPT

PLAN URBANISTIC ZONAL


ZONA MIXT COMER, SERVICII BIROURI
OPEN VILLE
TIMIOARA, STR. A. DEMETRIADE NR. 1, JUD. TIMI

Beneficiar:

IULIUS TRUST S.R.L.


Timioara, str. A. Demetriade nr. 1

Amplasament:

Timioara, str. A. Demetriade nr. 1


Judeul Timi

Proiectant de specialitate:

S.C. PILOT TEAM S.R.L.


Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A
Timioara, jud. Timi

Faza de proiectare :

Plan Urbanistic Zonal

Nr. Proiect

10.01 / 132 / 2014

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

LISTA DE SEMNATURI
Urbanism:

S.C. PILOT TEAM S.R.L.


Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A
Timioara, jud. Timi
Arh. Laura MRCULESCU

Arhitectur:

BIA Radu MIHILESCU

Lucrri topografice:

S.C. BLACK LIGHT S.R.L.


Str. Virtuii nr. 1
Timioara, jud. Timi
Ing. Loredana HODEA

Edilitare, electrice:

S.C. HAL PRO S.R.L.


Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, ap. 1
Timioara, jud. Timi
Ing. Alin COA

Lucrri rutiere:

S.C. COSMUN WEST S.R.L.


Str. Sf. Ap. Petru i Pavel nr. 15
Timioara, jud. Timi
Ing. Doru MUNTEANU

Studiu de trafic:

S.C. VELTONA S.R.L.


Str. Paris nr. 2A
Timioara, jud. Timi
Ing. Bojidar TOMICI
Mat. Vencel NAGY

Studiu geodinamic:

S.C. CARA S.R.L.


Str. Filaret Barbu nr. 2
Timioara, jud. Timi
Dr. ing. Ion BOGDAN

Studiu geotehnic:

S.C. SANCOVLAD S.R.L.


Str. Sf. Ap. Petru i Pavel nr. 15
Timioara, jud. Timi
2

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
Ing. Ioan COTUNA

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

BORDEROU
PIESE SCRISE
FOAIE DE CAPT
LISTA DE SEMNTURI
BORDEROU
MEMORIU GENERAL

pag. 1
pag. 2
pag. 3
pag. 4

1. INTRODUCERE
1.1.
1.2.
1.3.

Date de recunoatere a documentaiei


Obiectul lucrrii
Surse de documentare

2.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Evoluia zonei
ncadrarea n zon
Elemente ale cadrului natural
Circulaia
Ocuparea terenurilor. Disfuncionaliti
Echiparea edilitar
Probleme de mediu
Opiuni ale populaiei

pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 5
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 10

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA


3.1.
3.2
3.3
3.4.
3.5..
3.6.
3.7.
3.8.

Concluzii ale studiilor de fundamentare


Prevederi ale P.U.G. Timioara
Valorificarea cadrului natural
Modernizarea circulaiei
Zonificare funcional, reglementri, bilan teritorial, indici urbanistici
Dezvoltarea echiprii edilitare
Protecia mediului
Obiective de utilitate public

5. CONCLUZII MSURI N CONTINUARE


REGULAMENT DE URBANISM

pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 14
pag. 17
pag. 20

pag. 22
pag. 23

PIESE DESENATE
01.1
01.2
01
02
02a
02b
03
04
04a
05
06
07
08

Incadrare n PUG. ncadrare n Masterplan


Incadrare n zona
Situaia existent
Reglementri urbanistice Zonificare
Reglementri urbanistice UTR
Reglementri Relaii. Trasee
Reglementri edilitare
Proprietatea asupra terenurilor
Analiza proprietatii
Posibilitati de mobilare
Reglementri circulaii
Volumetrii
Sectiuni prin sit (08a, 08b, 08c)

ANEXE:
1.
Studiu geodinamic
2.
Studiu geotehnic
3.
Studiu de altimetrie
4

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

MEMORIU GENERAL
1.

INTRODUCERE

1.1.

Date de recunoatere a documentaiei


DENUMIREA LUCRRII:
PLAN URBANISTIC ZONAL
ZON MIXT COMER, SERVICII, BIROURI
OPEN VILLE
BENEFICIAR :
S.C. IULIUS TRUST S.R.L.
AMPLASAMENT :
TIMIOARA, strada Aristide DEMETRIADE nr. 1
NUMR PROIECT :
10.01 / 132 / 2014
FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z.
DATA ELABORRII :
Martie 2015

1.2. Obiectul lucrrii


Prezenta documentaie i propune s constituie suportul pentru realizarea unei zone
mixte cu funcuni de comer, servicii, birouri, pe terenul situat n intravilanul municipiului
Timioara, pe strada A. Demetriade nr. 1.
Astfel, se stabilesc condiiile pentru:
Reglementarea funciunii terenului.
Utilizare funcional a terenului, n relaie cu planurile de urbanism aprobate n zon.
Modului de ocupare al terenului i condiiile de realizare a construciilor.
Trasarea i profilarea viitoarelor drumuri n corelare cu cele existente sau prevzute
prin planurile de urbanism.
Realizarea lucrrilor rutiere i tehnico-edilitare necesare crerii unei infrastructuri
adecvate noilor funciuni.
1.3. Surse documentare
Pentru elaborarea acestei documentaii s-au studiat planurile urbanistice aprobate n
zona adiacent amplasamentului, precum i planurile de urbanism cu caracter director care
stabilesc direciile de dezvoltare ale teritoriului:
Planul Urbanistic General al Municipiului Timioara;
Conceptul general de dezvoltare urban (MASTERPLAN) Timioara
Studiu de trafic nr. 6/2014, elaborat de S.C. VELTONA s.r.l.
Ridicare topografic pentru zona studiat
La elaborarea documentaiei s-a inut cont de prevederile urmtoarelor documente:
- Ghidul privind metodologia de elaborare i coninutul cadru al P.U.Z. aprobat prin
Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului.
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, modificat;
- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism.,
i alte documente sau norme cu caracter de reglementare.
Documentaia s-a elaborat n baza Certificatului de urbanism nr. 3147/04.09.2014 i a
Avizului de oportunitate nr. 13/24.07.2014.

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTRII


2.1. Evoluia zonei
Terenul studiat n cadrul P.U.Z se situeaz n partea de centru nord a Municipiului
Timioara, n intravilan. Amplasamentul studiat este situat intr-o zona propus pentru
reconversie funcional conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timioara.
Pe terenurile studiate i n zona adiacent s-au aprobat i parial implementat diferite
documentaii de urbanism:
P.U.D. Reconfigurare ZONA MALL Timisoara, strada Demetriade nr. 1 - HCLMT
nr. 436/2007.
P.U.D. Zona Antenelor - HCLMT nr. 72/2001
P.U.D. Cldire birouri S+D+P+6E+Ep, Demetriade 1 - HCLMT 399/2005, mod. prin
HCLMT 260/2008
P.U.D. Locuinte colective si spatii birouri, Demetriade 1 - HCLMT 359/2005
P.U.D. pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr.cad.
1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 nscris n CF nr. 139820 Timisoara si nr.cad
1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 nscris n CF. Nr. 140621 Timisoara - HCLMT nr. 372/2010
(conf. SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008)
2.2. ncadrarea n localitate
Situl studiat se situeaz n partea de centru nord a Municipiului Timioara, n UTR nr.
26, conform Planului Urbanistic General.
Amplasamentul studiat este delimitat astfel :
- la sud:
strada Demetriade, incinta S.C. TIMCON S.A..
- la est:
strada Popa apc / bd. Antenei
- la nord:
strada Episcop V. Lzrescu
- la vest:
str. Calea Aradului i Calea Sever Bocu
Distanele ntre limita terenului studiat i vecinti sunt:
- la sud:
strada Demetriade, incinta S.C. TIMCON S.A..
- la est:
incint Galeria 1 - 48,3 m i spaii servicii - cca. 50,4 m.
- la nord:
strada Episcop V. Lzrescu i cimitir peste 50 m. pn la cladirile
existente Iulius Mall
- la vest:
blocuri de locuine min. 24,20 m. i Centru bancar BCR 61,20 m.
fosta incinta tipografie cca. 91 m.
DATE C.F.
Terenul studiat (liber sau cu construcii) are suprafaa total de 186674 mp., fiind constituit din
loturile cu numerele topo. urmtoare :
Carte
Funciara
417910

Nr. cad.

418241

418241

417877

417877

417126

417126

417910

410368
438492

Nr. topografic

1723/2/1/1/1/1/b/1/b
1723/2/1/1/1/1/b/3

438492

Suprafa Proprietar
(mp)
SC IULIUS MALL TIMISOARA
54249
SRL
SC IULIUS MALL TIMISOARA
32299
SRL
SC IULIUS MALL TIMISOARA
628
SRL
SC IULIUS MALL TIMISOARA
5528
SRL
367 SC IULIUS GROUP SRL
8731

SC
IULIUS
TIMISOARA SRL

RESIDENTIAL
6

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
435474

1723/2/1/1/1/1/b/4/a

435490

1723/2/1/1/1/1/b/4/b

402573

1723/2/1/1/1/1/b/2/a/1

438306

1723/2/2

422053

422053

422054

1723/2/1/1/1/1/c/2

416358

416358

1723/2/1/1/1/1/a

404305

404305

1723/2/1/1/1/1/b/2/c

433093

1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2

429066

1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2

428373

428373

428374

428374

428375

428375

Teren studiat proprietate privat:


415402
Total teren studiat:

1723/2/1/1/1/1/b/5

SC
IULIUS
MANAGEMENT
CENTER SRL
SC
IULIUS
MANAGEMENT
933
CENTER SRL
3339 SC SALTIM HERMES SA
RA
RADIOCOMUNICATII
1100
BUCURESTI RTV TIMIOARA
SOCIETATEA NATIONALA DE
2655
RADIOCOMUNICATII SA
SOCIETATEA NATIONALA DE
853
RADIOCOMUNICATII SA
SOCIETATEA NATIONALA DE
39447
RADIOCOMUNICATII SA
SC
IULIUS
MANAGEMENT
597
CENTER SRL
ROMANIAN
INTERESTS
830 PRODUCTION AND SERVICES
SA
ROMANIAN
INTERESTS
1470 PRODUCTION AND SERVICES
SA
SC METCONS 7 SA superficie in
6290 favoarea IULIUS MANAGEMENT
CENTER SRL
SC
IULIUS
MANAGEMENT
3758
CENTER SRL
SC
IULIUS
MANAGEMENT
3805
CENTER SRL
2200

169079
12531

CONSILIUL
LOCAL
MUNICIPIULUI TIMISOARA

AL

181610

2.3. Elemente ale cadrului natural


Pe teren exist construcii pentru activiti productive / depozitare, construcii edilitare i
diverse instalaii. Terenul neconstruit este n cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.
n zona central n incint i n zonele cu cldiri administrative sunt zone verzi cu
plantaii nalte i joase (arbori i arbuti).
Caracteristici climatice ale zonei
Temperatura aerului:
- media lunar maxim
+ 20 - 28 C ( iulie- august )
- media lunar minim
- 1 - -2 C ( ianuarie )
- temperatura medie multianuala a aerului : 8,8gr C
- data medie a primului nghe : 11 octombrie
- nr. mediu al zilelor tropicale [T max. > 30 gr. C] : 8 zile/an
- durata medie de strlucire a soarelui : 1924,1 ore/an
Precipitaii :
- media lunar maxim
70- 80 mm. ( iunie )
- cantitatea medie multianuala a precipitaiilor : 660 mm/an
- numr mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an
7

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
- numr mediu al zilelor cu bruma : 25 zile/an
Vntul: direcii predominante:
N-S 16 %
E-V 13 %
Caracteristici geo-tehnice ale terenului
Amplasamentul aproximativ plan orizontal este la momentul prezent ocupat parial de
constructii. Detalii despre caracteristicile geo-tehnice ale terenului sunt prezentate n studiul
geotehnic, anex la prezenta documentaie.
Conform normativului P 100 pentru proiectarea antiseismic a constructiilor i a hrtii
de zonare teritorial din punct de vedere al valorii K S, oraul Timioara se gsete amplasat
n zona seismic de calcul D, perioada de col TC = 1.0 sec, coeficientul KS = 0,16.
2.4. Circulaia
n prezent, accesul pe sit (n incint) se face din Calea Aradului pe Inelul II de
circulaie, din Calea Sever Bocu i din bd. Antenei.
Terenul este amplasat n zona de protecie a liniei de cale ferat CF 100 Orova Jimbolia, pe partea dreapt, pe o lungime de 205 m., ntre km 571+9 i km 572+2..
2.5. Ocuparea terenurilor
n prezent zona studiat are funciune comercial, de servicii i industrial/depozitare.
Pe teren exist construcii pentru activiti comerciale (Iulius Mall) n zona de nord,
construcii pentru servicii, birouri n zona de centru -vest, construcii de depozitare zona de
est i construcii speciale i locuine de servici aparinnd SNR n zona de sud.
Terenul neconstruit este n cea mai mare parte ocupat cu platforme betonate.
Situl studiat se afl la limita unei zone cu locuine colective P+4/ P+10 - la vest, a unei
zone propus pentru reconversie (PUZ n curs de elaborare) la vest, cimitir la nord, zona
comerical/servicii la est i zone foste industriale (propuse prin PUG pentru reconversie) la
sud i est.
n partea de sud a amplasamentului este situat calea ferat Timioara -Bucureti.
Disfuncionaliti
1. Zon cu foste incinte industriale (brownfield).
2. Trafic auto major, infrastructur de trafic incomplet realizat (Inelul II parial).
3. Calea ferat barier fizic, disconfort generat de trafic.
4. Spaii publice inexistente.
5. Regimul juridic al proprietilor din zon cauz a ntrzierii reconversiei funcionale.
2.6. Echiparea edilitar
Alimentare cu ap i canalizare menajer
Zona studiat dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare de
tip unitar. n zon exist reele de alimentare cu ap i canalizare pe strzile adiacente
amplasamentului, dar acestea sunt dimensionate pentru alimentarea locuinelor existente.
Conform avizului S.C. Aquatim SA nr. UR2014-012114/24798/2014 n zona obiectivului
studiat prin prezentul PUZ exist urmtoarele reele de ap canal:
- pe Calea Aradului exist o conduct de ap potabil Ad 800;
- pe Calea Sever Bocu exist o conduct de ap potabil Ad 100 i o conduct de
canalizare Cd 1200;
- pe strada Episcop V. Lzrescu exist conduct de ap potabil Ad 100 i conduct
de canalizare Cd 1400;
- pe strada Popa apc / bd. Antenei conduct de canalizare Cd 1500;
- pe strada Demetriade exist conduct de ap potabil Ad 1800 i conduct de
canalizare Cd 1000.
8

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
Gaze naturale
Conform avizului favorabil nr. 12114/2014 eliberat de S.C. E.ON Gaz Romnia S.A., n
zona studiat nu exist reele de alimentare cu gaze naturale medie presiune, proprietatea
acestora. Exist reea de alimentare cu gaze naturale care desevete cldirea Iulius Mall.
Energie termic
Conform aviz de amplasament favorabil nr. UR2014-0012114/2014 emis de S.C.
COLTERM S.A. nu exist reea de distribuie a energiei termice n zon.
Alimentarea cu energie electric i telefonie
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 674/2014 emise de S.C. Enel Distribuie
Banat S.A. n zon exist reele LES de medie tensiune (culoar de protecie de 0,6m.), de la
care se alimenteaz n prezent obiectivele existente pe teren.
Conform aviz tehnic favorabil (condiionat) nr. 1116/2014 emis de S.C. Romtelecom
S.A n zona studiat exist reele de telecomunicaii care deservesc actualele obiective de pe
amplasament. Acestea se vor reglementa, daca este cazul, n faza de autorizare a
construciilor.
Conform aviz tehnic favorabil (condiionat) nr. UR2009-012114/2014 emis de R.A.T.T.
n zona studiat exist reele exist electrice aparinnd RATT. Acestea sunt situate n n zona
perimetral a terenului studiat i se vor reglementa, daca este cazul, n faza de autorizare a
construciilor.
Necesarul de utiliti pentru funciunea solicitat prin P.U.Z. va fi stabilit n urma
realizrii Proiectului Tehnic i se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de
proiectani autorizai. La fel se va proceda i n cazul necesitii devierii sau extinderii reelelor
de utiliti existente.
2.7.
Probleme de mediu
Relaia cadrul natural cadrul construit
Terenul studiat a avut o vreme ndelungat folosin industrial i de depozitare.
n acest moment i n viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregtite
pentru o dezvoltare in acord cu funciunile urbane i implicit industriale, este n continu
cretere. innd cont de poziia terenului, se va asigura un echilibru ntre suprafeele ocupate
de construcii i cele rezervate spaiilor verzi.
n prezent, zona este dotat cu reea de canalizare centralizat, respectiv reea de
distribuie a apei potabile, iar apele pluviale de pe ntreaga zon sunt preluate de canalizarea
oraului.
Evidenierea riscurilor naturale i antropice
Nu sunt riscuri naturale sau artificiale n zona studiat sau n vecinti.
Marcarea punctelor i traseelor din sistemul cilor de comunicaii i din categoriile echiprii
edilitare, ce prezint riscuri pentru zon
Exist n nteriorul amplasamentului o staie de transformare aparinnd ENEL i o
reele LES MT.
Evidenierea valorilor de patrimoniu ce necesit protecie
Nu e cazul.
Evidenierea potenialului balnear i turistic
Nu e cazul.

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
2.8.

Opiuni ale populaiei


Terenul din zona studiat este proprietate privat, iar proprietarii de teren din zon fac
solicitri de amplasare pentru diverse investiii, n principal destinate serviciilor sau comerului,
fiind necesar reconversia funcional.
Primria Municipului Timioara ca autoritate local are rol de decizie i mediere a
intereselor individuale i a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltri controlate n
teritoriu, fiind susinut de ctre Consiliul Judeean Timi ca autoritate cu rol de coordonare a
amenajrii teritoriului la nivel judeean.
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public faciliteaz
accesul populaiei la luarea deciziilor din administraia public, la consultarea documentaiilor
de amenajarea teritoriului i urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile
preluate i integrate n aceste documentaii.
Consultarea populaiei se realizeaz prin anunuri publice, consultare n diferitele faze
de elaborare i dezbatere public.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA


3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Municipiul Timioara este unul din cele mai importante orae ale rii i un centru
principal n regiune din punct de vedere administrativ i economic, prezint o diversitate
important a activitii economice, relevnd un potenial important de cretere.
Pentru susinerea investiiilor viitoare se estimeaz creterea puternic a nevoii de
cldiri de birou i faciliti corespunztoare, ndeosebi prin alinierea Timioarei la standardele
calitative cerute de investitorii strini, n paralel cu necesitatea amplificrii i diversificrii
comerului i a activitilor de divertisment.
Recentralizarea oraului
Exist dou strategii privind amplasarea zonelor de funciuni diverse: amplasarea n
zone exterioare oraului, care conduce la extinderi ale oraului ctre ele, sau amplasarea
acestora n proximitatea zonei centrale a oraului pentru recentralizarea acestuia prin crearea
unor zone cu concentrare de activiti i care se susin reciproc.
n situaia municipiului Timioara, fostele zone industriale situate adiacent cii ferate i
actulului Inel 2 de circulaia, n partea de nord a Cartierului Cetate, s-au dezvoltat n acest
sens prin reconversie i amplasarea unor investiii comerciale (hypermarket, mall), centre de
afaceri, birouri ale unor mari companii, etc.. Aceste zone de activiti apar n urme cerinelor
utilizatorilor i n acest caz vin s susin activitile desfaurate n Cetate.
*(Rehabilitation through a holistic revitalization strategy of historical city centres
Timisoara, Romania, Radu Radoslav , Ana-Maria Branea, Marius Stelian Gman)
n urma realizrii proiectului de reabilitare a spaiilor publice din centrul istoric al
oraului, traseele pietonale realizate se vor extinde pentru a se creea legturile cu zonele de
activiti amplasate n nord i cu zonele de loisir amplasate n sud.
n concluzie, ntreaga zon din nordul cii ferate i zonele actual sau foste industriale
pot suferi o reconversie care s rspund actualelor cerine de dotare i confort ale unui ora
european n cretere. Prin urmare este necesar studierea amplasrii diverselor dotri, n
special servicii, a regndirii circulaiilor auto i a transportului public, n perspectiva densificrii
unor anumite zone i a apariiei unor centre de interes polarizatoare.
Prezentarea proiectului OpenVille
Cel mai mare dezvoltator i operator de centre comerciale de tip mall din Romnia
propune realizarea la Timioara a primului proiect multifuncional de tip lifestyle center din
vestul rii i, totodat, cel de-al doilea din portofoliul companiei, dup Palas Iai. Experiena
acumulat i succesul ansamblului urbanistic Palas ofer ncrederea grupului Iulius c noul
10

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
proiect va schimba oraul Timioara, va genera un stil de via european i va impune noi
standarde n real estate.
Proiectul a fost conceput i elaborat avnd la baz studii economice i de pia care s
justifice i susin investiia. S-a inut cont de poziia n regiune a oraul Timioara care poate
valorifica avantajele legate de localizarea, cerere local mare, corelarea cu alte afaceri din
domenii diverse, resurse umane (for de munc nalt calificat).
3.2. Prevederi ale P.U.G. Timioara
Zona studiat face parte din intravilanul municipiului Timioara, pentru care se aplic
prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timioara.
n prezent este zon parial industrial, parial cu servicii i reconversii punctuale.
amplasat limitrof unei zone cu locuine colective i servicii.
ncadrare n Conceptul general de dezvoltare urban (MASTERPLAN) Timioara
Prin propunerile urbanistice, proiectul se poate ncadra n urmtoarele direcii de
dezvoltare preconizate n Masterplan-ul aprobat pentru municipiul Timioara:
POLITICA 1 - DEZVOLTAREA UNEI STRUCTURI ECONOMICE URBANE COMPETITIVE
Program 3: Centre de afaceri i servicii de pentru amplasarea firmelor internationale
Program 4: Servicii n industria de ospitalitate
POLITICA 4 - ASIGURAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, A MOBILITII I A
INFRASTRUCTURII DE COMUNICARE (IT)
Program 3: Transport motorizat public
Program 4: Trafic nemotorizat, trasee velo i pietonale
POLITICA 5 - MBUNTIREA CALITII I GESTIONRII DOMENIULUI PUBLIC
PROGRAM 1: Creterea calitii spaiului public urban
PROGRAM 2: Creterea calitii reelei de spaii verzi
POLITICA 9 - ASIGURAREA IDENTITII URBANE I A CADRULUI NATURAL
PROGRAM 1: Coridoarele de acces n ora n relaie cu zona metropolitan
n cadrul acestei documentaii sunt propuse utilizrile funcionale ale zonei studiate,
precum i traseele i profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. De asemenea se
preiau traseele de circulaii propuse prin alte documentaii de urbanism aprobate pentru zonele
limitrofe din sudul amplasamentului studiat. Sunt evideniate traseele de utiliti care au zone
de restricie, precum i zonele cu restricii de construire.
3.3.

Valorificarea cadrului natural


n prezent pe amplasament nu exist plantaii nalte masive, care s pun problema
meninerii acestora. Exist plcuri de arbori n contral a terenului, care vor fi pstrai dac
este posibil sau nlocuii, n raport cu situaia propus.
Prin sistematizarea zonei se urmrete integrarea propunerii n cadrul existent, cu
preluarea dezvoltrilor adiacente.
3.4. Modernizarea circulaiei
Circulaia auto
Accesul pe teren (n incint) se face din Calea Aradului pe Inelul II de circulaie, din
Calea Sever Bocu i din bd. Antenei.
n vederea stabilirii interveniilor necesare n zon datorate realizrii obiectivului, s-a
elaborat un studiu de trafic de ctre S.C. VELTONA s.r.l. - studiu nr 06/2014, care
11

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
previzioneaza dezvoltarile preconizate n context cu deja existentul centru comercial IULIUS
MALL, ct i cu proiectul Inelului II de circulaie al Municipiului Timisoara.
Astfel, proiectul OPEN VILLE - integrand actualul complex comercial IULIUS MALL vizeaza de fapt realizarea unui nou centru urban cu functiuni complexe, axat pe o magistrala
de circulatie (Inelul II) si extins pe tot cvartalul delimitat de starzile Al.I.Cuza, Sever Bocu,
Vasile Lazarescu, Antenelor si Demetriade.
n urma evalurilor de trafic i a discuiilor avute n cadrul Comisiei de Circulaie din
Primria Timioara (Aviz nr. DT2014-004273/2014), s-a convenit reconfigurarea interseciei
din Piaa Consiliul Europei, pentru a asigura relaiile auto, de transport n comun i pietonale
necesare.
n corelare cu aceasta se propune ntregirea traseului Inelului II, cu profilul existent,
prin asigurarea legturii directe cu bd. Antenei. Primria Timioara a iniiat proiectul Pasaj
Popa apc - str. Popa apc i b-dul Antenei (ntre Demetriade pn la Calea S. Bocu)Lrgire pasaj, modernizare strad, care este n curs de autorizare i prevede lrgirea Bd.
Antenei la 4 benzi, cu amplasarea unui sens giratoriu pentru racordul cu Inelul II de circulaie.
Parcri
Pentru asigurarea acceselor necesare n incint i n parcrile amenajate se menin
parial accesele existente i se propun o serie de noi accese, n corelare cu reconfigurarea
strzilor, conform planului anex la Avizul Comisiei de circulaie nr. DT2015-000958/2015.
Parcrile se vor asigura la nivelul demisolului, sub cldiri i sub zona n care se
amenajeaz parcurile publice. Sunt asigurate locuri de parcare i n parcrile supraterane
propuse.
Parcaje realizate n incint
din care
zona Auchan Nord
cladire D+P+4E
parcaj A
parcaj B demisol
parcaj B subsol
parcaj cladire 2S+D+P+8E+Et (6 nivele)

= 3.973 locuri
= 900 locuri
= 900 locuri
= 353 locuri
= 540 locuri
= 740 locuri
= 540 locuri

Transportul n comun
Datorit deschiderii traseului Inelului II de circulaie, s-a regndit traseul mijloacelor de
transport n comun din zon. S-au reamplasat staiile n corelare cu noua configurare a
strzilor pe Calea Lipovei i Calea Aradului, i s-au prevzut staii noi pe Inelul II, bd.
Antenei.
Circulaia pietonal
Circulaia pietonal n zon este asigurat pe traseul strzilor existente i propuse i n
interiorul ansamblului, la nivelul dalei urbane. Prin realizarea dalei urbane se asigur trecerea
peste Inelul II i crearea unui ansamblu de piaete care s susin legtura pietonal cu centrul
oraului.
n paralel cu circulaia pietonal, este asigurat i accesul bicicletelor la nivelul dalei,
printr-un sistem de rampe.
Traseele pietonale i velo sunt figurate schematic n plana cu circulaiile din zon.
Amplasarea fa de CF
Terenul este amplasat n zona de protecie a liniei de cale ferat CF 100 Orova Jimbolia, pe partea dreapt, pe o lungime de 227 m..
Construciile propuse vor fi amplasate la o distan minim de 52,5 m. fa de axul liniei
CF, pe o distan de 224 m., ntre km 571+947 i km 572+170, n afara zonei de siguran a
CF, conform planurilor anexate i a avizului CN CFR nr. 4-ALG-2015.

12

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
3.5. Zonificare funcional - reglementri, bilan teritorial, indici urbanistici
Pentru teritoriul studiat cu suprafaa de 181.610 mp. se propun urmtoarele:
Reconversia zonei studiate n zon mixt pentru comer, servicii, birouri.
Rezervarea terenurilor necesare realizrii lucrrilor de infrastructur: modernizarea
strzilor, trasee noi propuse i realizarea legturilor acestora n zon.
Rezolvarea ntr-un sistem centralizat a alimentrii cu ap i canalizrii, precum i a
celorlalte utiliti.
Funciunea dominant a zonei studiate va fi mixt: comer, servicii, birouri.
Suprafaa de teren studiat va fi zonificat astfel:
Zona cu funciune mixt
Zona circulaii auto - drumuri de acces n zon.
Bilan teritorial utilizare funcional
Existent

Propus

Teren studiat

181.610 mp

100,00 %

181.610 mp

100,00 %

Zona mixta: comer, servicii, birouri

112.041 mp.

61,69 %

138.079 mp

76,03 %

Zona construcii speciale (SNR)

35.447 mp

19,52 %

----

----

Zon industrial / depozitare

11.091 mp

6,11%

----

----

Drumuri majore de acces

12.531 mp

6,90 %

16.289 mp

8,97 %

Zona spatii verzi

10.500 mp.

5,78 %

27.242 mp

15,00 %

Indici urbanistici
Indicii urbanistici de utilizare a terenului propui, pentru fiecare subzon sunt:
UTR

Subzona

POT
max

CUT
max

UTR 1

M_v
M_1

UTR 2

Regimul
maxim
nlime
2S+D+Pp
2S+D+P+3E+Etehnic/

de H maxim
(m)
5
32

50%

1,0

M_4
M_2
M_1
M_v

85 %

3,5

3S+D+P+24E+3Er
2S+D+P+10E+Etehnic
2S+D+P+3E+Etehnic/
2S+D+Pp

UTR 3

M_3
M_2
M_1
M_v

70%

3,0

2S+D+P+15E+2Er+Etehnic
2S+D+P+10E+Etehnic
2S+D+P+3E+Etehnic/
2S+D+Pp

92 / Hc=80
60
32
5

UTR 4

M_2

70%

3,0

2S+D+P+8E+Etehnic

50

UTR 5

M_2

50%

3,0

2S+D+P+8E+Etehnic

50

UTR 6

M_1a

50%

1,0

155 / Hc=140
60
32
5

Se va asigura procentul minim de spaii verzi n corelare cu funciunea propus,


respectiv 15%.
Reglementri configurare spaial
Se propune dezvoltarea pe sit a unui ansamblu de imobile cu funciuni diverse, cu
regim de nlime variabil pe zone: de la maxim 3S+D+P+24E+3Er, la
13

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
2S+D+P+15E+2Er+Etehnic,
la
2S+D+P+8E/10E+Etehnic,
respectiv
pn
la
2S+D+P+3E+Etehnic i 2S+D+P, ca propunere de reglementare.
Se propune realizarea unei vaste zone publice cu piaete i spaii verzi situate n zona
central a noului ansamblu, avnd regim de nlime maxim S+D+P. Zona public va realiza
legtura pietonal prevzut prin PUG i planurile urbanistice aprobate anterior, cu sistemul
de piee i strzi pietonale din centrul oraului.
Proiectul mixt OpenVille va conecta centrul istoric al Timioarei cu cel mai mare mall
regional, Iulius Mall Timioara, prin realizarea unei strzi comerciale, care va include
componente de retail, office i leisure i entertainment.
Se rezerv terenurile necesare realizrii lucrrilor de infrastructur: modernizarea
strzilor, trasee noi propuse i realizarea legturilor acestora n zon: deschiderea traseului
Inelului II de circulaie i realizarea legturii rutiere cu bd. Antenelor.
Componentele principale ale proiectului OpenVille sunt urmtoarele:
A. Birouri - 10 cldiri i centru de conferine i evenimente
B. Comercial (retail, entertainment, leisure).
C. Parcare subteran si parcri supraterane multietajate.
D. Dal urban spaii verzi publice, piee, trasee pietonale.
Integrare proiectului n zon
Prin configurarea i funciunile propuse, proiectul creeaz legturi cu vecintile,
stimulnd dezvoltri ulterioare:
Realizarea dalei urbane cuprinznd zone semnificative de spaii verzi i spaii
pietonale, acestea fiind deschise accesului publicului;
Realizarea legturii pietonale ntre proiectul OpenVille/Iulius Mall i centru istoric al
municipiului Timioara crend un macropol (centru).
Crearea unor oportuniti de divertisment i recreere ce pot fi accesate de comunitatea
local ct i de turiti: un cinematograf modern, patinoar, expoziii, etc.
Realizarea unui parcaj subteran i suprateran de mari dimensiuni, care poate
decongestiona i reduce presiunea asupra zonelor limitrofe.
Beneficiile proiectului OpenVille
Dezvoltarea centrelor comerciale a reprezentat cea mai marcant evoluie a ultimilor 50
de ani n Europa din perspectiva activitii comerciale, i este deopotriv o coloana vertebral
i un catalizator al creterii economice.
Existena centrelor comerciale aduce beneficii semnificative i comunitilor locale, sub
forma impozitelor i taxelor achitate ctre municipaliti, a crerii de noi locuri de munc,
precum i prin revitalizarea zonelor urbane, susinnd ameliorarea infrastructurii urbane.
Beneficiile indirecte ale unui proiect de acest tip i anvergur, includ creterea
atractivitii mediului de afaceri local, sprijinirea creterii potenialului turistic, creterea nivelului
general de trai al populaiei prin consolidarea ratei sczute a omajului i crearea unor spaii
de recreere i activiti culturale, etc.
Propunere de mobilare
Pe teren se propun cca. 20 construcii multietajate cu funciuni mixte: comer, servicii,
birouri, funciuni culturale, etc..
Propunerea de mobilare const n realizarea unei dale urbane, amplasat deasupra
parcajului i a circulaiilor auto (Inelul II), pe care se vor amenaja spaii publice parcuri,
piaete i care va avea legtur direct cu cldirile propuse.
Funciunile cldirilor sunt difereniate, predominnd spaiile pentru birouri (n cladirile
nalte), care sunt ca proporie cca. 70% din suprafaa construit desfurat propus.
Spaiile comerciale sunt amplasate n cldirile cu regim de nlime mai mic sau /i n
zonele de parter ale cldirilor nalte.
14

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
S-a prevzut n relaie cu zona de Campus universitar de pe str. Oituz, realizarea unui
centru cultural / platform pentru activiti culturale, experimentale. Cldirea propus pentru
aceste funciuni este amplasat n direct relaie cu spaiile publice prevzute.
Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, vizitatori, i angajai, proporional cu
dimensiunile i capacitatea construciilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare cldire n
parte, la subsolul construciilor. Numrul locurilor de parcare este calculat n corelare cu
numrul de spaii estimate, odat cu realizarea proiectelor pentru construcii.
Adposturile de aprare civil se vor amplasa la subsolul cldirilor (pentru cele
prevzute cu subsol) i se vor dimensiona n corelare cu numrul de persoane estimat, odat
cu realizarea proiectelor pentru construcii.
Se prevd zone speciale pentru spatii verzi i dotari tehnico-edilitare: post trafo, bazine
de retentie ape pluviale, staii de pompare.
Terenul va fi ocupat gradat, construciile realizndu-se n etape.
Amplasarea construciilor pe parcel
Distanele ntre cldirile de pe parcelele nvecinate vor fi conform normelor de nsorire
n vigoare.
Amplasarea construciilor pe parcel se va face cu respectarea normelor de igien
cuprinse n Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sntii.
Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanele de siguran ntre
cldiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/2013.
Soluia propus a avut n vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si
dimensiunile construciilor, a cilor de comunicaii terestre, a drumurilor de deservire locala, a
necesarului de parcaje.

3.6. Dezvoltarea echiprii edilitare


A. Alimentare cu ap
Prin prezentul PUZ se propun doua extinderi de retele de apa din reteaua existenta de
pe Calea Aradului dupa cum urmeaza:
- o extindere pe strada Demetriade cu conducte din PE-ID, De 160mm din aceasta
extindere se vor realiza bransamente de apa din PE-ID dimensionate corespunzator
pentru cladirile din partea de sud a zonei studiate
- o extindere pe strada nou creata in partea mediana a zonei studiate - strada ce va
trece n domeniul public. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PE-ID,
De160mm. Din aceasta extindere se vor realiza bransamente la cladirile din zona de
nord si mijloc a PUZ-ului studiat. Cladirile situate lng actualul MALL se vor alimenta
cu apa din retele interioare ale cladiri existente.
Reeaua proiectat va asigura att consumul menajer ct i asigurarea apei pentru
incendiu. Din reelele publice se va asigura alimentarea cu ap a autospecialelor pentru stins
incendiul. Fiecare cldire propus va avea instalaii interioare proprii de stins incendii,
prevzute cu: rezerv de ap proprie intangibil pentru incendiu, staie de pompare ap
incendiu i reele interioare de stins incendiul (hidrani interiori, sprinklere etc.). refacerea
rezervei de ap pentru stins incendii se va realiza din branamentul de ap al fiecrei cldiri n
timpul normal (24 36 h).
Conductele vor fi pozate subteran, la o adncime de cca. 1,1 1,5 m n lungul strzilor
conform planelor anexate. Debitul i presiunea necesare n reelele de distribuie aa cum
rezult din breviarul de calcule vor fi asigurate de staiile de pompare ale localitii.
Necesarul de ap.
1. Ramura de mijloc:
1.1. Zona de locuine
- locuine = 370 buc.
15

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
- nr. de locuitori = 3,5 loc. /locuin.
- norm de consum = 140 l /om /zi.
1.2. Zona servicii, birouri:
- nr. angajati = 120 buc.
- nr. persoane = 3,5 loc. /birouri.
- norm de consum = 20 l /om /zi.
Qzimed 1 = 1,1 x (370 x 3,5 x 140) + (120x20) /1000 = 202,07 m3 /zi = 2,33 l /s.
Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 232,4 m3 /zi = 2,69 l /s.
Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 27,11 m3 /h.
2. Ramura de sud:
2.1. Zona de locuine.
- locuine = 280 buc.
- nr. de locuitori = 3,5 loc. /locuin.
- norm de consum = 140 l /om /zi.
2.2. Zona servicii, birouri:
- nr. angajati = 70 buc.
- nr. persoane = 3,5 loc. /birouri.
- norm de consum = 20 l /om /zi.
Qzimed 1 = 1,1 x (280 x 3,5 x 140) + (70x20) /1000 = 152,5 m3 /zi = 1,76 l /s.
Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 175,37 m3 /zi = 2,02 l /s.
Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 20,45 m3 /h.
B.1 Canalizare menajer
Canalizarea apelor uzate menajere de la cladirile din sudul parcelei studiate se va
realiza intr-o retea interioara de canalizare ape uzate menajere care va fi descarcata printr-un
singur racord de canalizare intr-un camin existent pe reteaua de canalizare existenta pe strada
Demetriade.
Canalizarea apelor uzate menajere de la cladirile din nordul si centrul zonei studiate se
va realiza intr-o extindere a retelei de canalizare de pe Calea Aradului. Aceasta extindere va fi
pozata pe strada nou creata in partea mediana a zonei studiate-strada ce va fi cedata
domeniului public. In aceasta retea propusa cu conducte din PVC 315mm ce vor fi descarcate
apele uzate menajere de la cladirile enumerate mai sus prin intermediul unor racorduri de
canalizare individuale pentru fiecare cladire in parte.
Reeaua de canalizare va fi poziionat obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm
grosime, deasupra se va realiza o umplutur de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.
Pentru asigurarea unei exploatri corespunztoare, reelele de canalizare vor fi
prevzute obligatoriu cu cmine de vizitare amplasate la o distan maxim de 60 m unul de
altul, conform STAS 3051. Se mai prevd cmine de vizitare n punctele de schimbare a
direciei, de intersecie cu alte canale i n puncte de schimbare a pantelor.
Cminele de vizitare permit accesul la canale n scopul supravegherii i ntreinerii
acestora, pentru curirea i evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ
al apelor. Cminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82,
avnd dimensiunile plcii de baz 1,5 x 1,5 m i H = 2,0 m. Ele vor fi acoperite cu capace de
font carosabile, n teren cu ap subteran i vor fi protejate la exterior prin strat de bitum iar
la interior prin tencuire.
Debitele de calcul pentru canalizare menajer.
1. Ramura de mijloc:
Quz zimed = 1 x Qzimed = 202,07 m3 /zi.
Quz zimax = 1 x Qzimax = 232,4 m3 /zi.
Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 27,11 m3 /h.
2.Ramura de sud:
16

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
Quz zimed = 1 x Qzimed = 152,5 m3 /zi.
Quz zimax = 1 x Qzimax = 175,37 m3 /zi.
Quz orarmax = 1 x Qorarmax = 20,45 m3 /h.
B.2. Canalizare pluvial
Apele pluviale de pe platformele betonate i cldiri din interiorul parcelelor vor fi
colectate separat i vor fi reintegrate n sol local pe aceste parcele.
Apele pluviale de pe drumuri i trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor
stradale i dirijate spre un bazin de retenie propus conform planelor anexate. Se propune
amplasarea a 5 bazine de retenie, avnd capacitatea de 348 m3. Din aceste bazine apele
pluviale vor fi utilizate pentru ntreinerea spaiilor verzi prevzute fiecare si vor fi descarcate
controlat la 15 min dupa incetarea ploii. Descarcarea bazinelor se va face secvential (unul
dupa celalalt) nu simultan din toate cele 5 bazine pentru a nu suprasolicita reteaua de
canalizare existenta. Impreuna cu S.C. AQUATIM S.A. se va stabli in exploatare programul de
evacuare a apelor pluviale din bazinele de retentie.
Rezult debitul de ap pluvial colectat la o ploaie:
Qcolectat = 1740 m3.
Debitul de ap pluvial colectat anual este:
Qanual = 117604,62 m3 /an.
Inainte de realizarea documentatiilor la faza DTAC, beneficiarul va realiza un studiu
special privind apa si canalizarea in zona, studiu ce va fi inainte spre aprobare catre S.C.
AQUATIM S.A.
C. Gaze naturale
n prezent, cladirea Iulius Mall este alimentat cu gaze naturale. Pentru alimentarea
celorlalte cldiri propuse se va extinde reeaua de gaze naturale existent n incinta Iulius Mall.
D. Instalaii termice
Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii
si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice pentru fiecare imobil in parte.
E. Alimentarea cu energie electric i telefonie
Perimetral amplasamentului i parial n interior exist reele electrice subterane LES
de medie i joas tensiune, i exist un post de transformare care va fi utilizat pentru
alimentarea obiectivelor propuse. n corelare cu propunerea de amplasare a dalei urbane, care
va fi la cota de + 4,35 m. fa de cota terenului sistematizat existent, postul de transformare va
fi sub dal, la cota terenului existent. Fa de acesta se respect distana de protecie de 6,0
m.. Reelele LES medie tensiune existente vor rmne pe poziie i vor avea respectat
distana de protecie de 0,6 m..
Pe amplasament apar noi consumatori de energie electric, iar pentru alimentarea
obiectivelor se propun extinderi ale reelelor electrice existente i amplasarea unor noi posturi
de transformare, racordate la sursele de 20kV existent n zon ale S.C. ELECTRICA S.A..
Zona studiat va fi dotat cu iluminat stradal, cu corpuri de iluminat cu vapori de sodiu
de 250W montate pe stlpi.
Studiu de soluie pentru alimentarea cu energie electric a obiectivelor se realizeaz de
ctre S.C. Enel Energie S.A.
Toate lucrrile prevzute n studiul de soluie se vor realiza pe baza proiectelor
elaborate de S.C. Enel Energie S.A.i se vor executa de ctre de firme atestate ANRE pentru
acest gen de lucrri. La proiectare i execuie se respect toate prevederile normativelor i
legislaia n vigoare.
Obiectivele se pot racorda la reelele de telefonie a S.C. TELEKOM S.A., pe baza
comenzii lansate i a proiectului elaborat de acesta sau la reelele altor furnizori de servicii
17

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
similare. La proiectare i execuie se respect prevederile tuturor normativelor i legislaia n
vigoare.

3.7.
Protecia mediului
I. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:
a)
Gradul n care Planul Urbanistic Zonal creeaz un cadru pentru proiecte i alte
activiti viitoare fie n ceea ce privete amplasamentul, natura, mrimea i condiiile de
funcionare, fie n privina alocrii resurselor
Odat cu dezvoltarea oraului se impun modificri funcionale zonale, care s recreeze
ambientul urban. Este i cazul de fa, n care se dorete armonizarea funciunilor propuse cu
dezvoltarea inerent citadin. Zonele industriale, care n mare parte nu se mai justific
economic i sunt anacronice cu peisajul urban central au tendina de a se desfiina sau disloca
i muta n zone periferice ale localitilor.
Prezentul plan urbanistic zonal creeaz cadrul propice dezvoltarii unei zone mixte cu
faciliti comerciale i de servicii, dezvoltare judicioas, ce va nlocui aria ce a avut o destinaie
industrial.
Amplasamentul se afl la confluena unor artere intens circulate Calea Aradului
Calea Sever Bocu strada Antenei strada A. Demetriade. Poziionarea acestuia a constituit
premisa elaborrii prezentului PUZ.
b)
Gradul n care Planul Urbanistic Zonal influeneaz alte planuri i programe,
inclusiv pe cele n care se integreaz sau care deriv din ele
Prezentul PUZ se integreaz n alte planuri i programe, respectiv:
- n Conceptul general de dezvoltare urban (MASTERPLAN) Timioara
- n P.U.D. Reconfigurare ZONA MALL Timisoara, strada Demetriade nr. 1 HCLMT nr. 436/2007.
- n P.U.D. Zona Antenelor - HCLMT nr. 72/2001
n concluzie, prezentul plan concord funcional i peisagistic cu celelalte studii, planuri
i programe din zon.
c)
Relevana planului pentru integrarea consideraiilor de mediu, mai ales din
perspectiva dezvoltrii durabile
Conceptul de dezvoltare durabil desemneaz totalitatea formelor i metodelor de
dezvoltare socio-economic, al cror fundament l reprezint n primul rnd asigurarea unui
echilibru ntre aceste sisteme socio-economice i elementele capitalului natural. Vorbind
despre o zon, care a avut vreme ndelungat o utilizare industrial, capitalul natural nu este
generos. Pe teren exist construcii pentru activiti productive / depozitare, construcii edilitare
i diverse instalaii. Terenul neconstruit este n cea mai mare parte ocupat cu platforme
betonate.
n zona central n incint i n zonele cu cldiri administrative sunt zone verzi cu
plantaii nalte i joase (arbori i arbuti).
Prin implementarea planului s-ar mri procentul de zon verde la 15,00% (cuprinznd
zone verzi compacte i plantaii de aliniament) i s-ar sistematiza zona n sensul dezvoltrii
durabile, asigurndu-se echilibrul dintre edificrile propuse, fr impact semnificativ asupra
mediului, i cadrul natural.
d)

Probleme de mediu relevante pentru plan sau program:


Conform prezentului plan propus, se vor desfura doar activiti cu impact
nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activitilor asupra factorilor de mediu este
prezentata in continuare:
18

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
Problemele principale se refer la manipularea deeurilor de construcii rezultate,
selectarea materialelor i a metodelor de construcii cu impact limitat asupra mediului.
Se va efectua ngrdirea siturilor de construcie urmnd a se impune msuri generale
de protecie i siguran. Inconvenientele temporare cauzate de lucrrile de construcie ar
trebui s fie diminuate prin intermediul planificrii i al coordonrii dintre antreprenori, vecini i
autoriti, la faza DTAC.
Antreprenorii vor aplica standarde i proceduri de construcii neduntoare mediului.
Se vor respecta standardele privind protecia mediului: pot prsi amplasamentul numai
containerele nchise, vehiculele trebuie splate nainte de prsirea amplasamentului,
documentele de nsoire a transportului trebuie ntocmite conform cerinelor legale.
Msuri de protecie a mediului pentru perioada de execuie
Pentru lucrrile de dezafectare i construire se vor folosi firme abilitate in acest sens.
Se vor lua urmtoarele msuri pentru protejarea factorilor de mediu:
apa
- Se vor verifica i, dac va fi cazul, se vor goli canalele i conductele nainte de dezafectare,
astfel nct s se exclud posibilitatea infiltraiilor n sol de substane lichide i contaminarea
pnzei freatice.
- Deeurile se vor preda, conform avizului eliberat de Primria Timioara, ctre ageni
economici autorizati, contractai n acest scop.
aerul
- Se va evita efectuarea de lucrri generatoare de praf n condiii meteorologice nefavorabile:
vnt puternic, ploi toreniale.
- Se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip dust buster (WLP 410)
- Deeurile lemnoase vor fi depozitate separat, pn la predarea acestora. Nu se vor permite
arderile cu foc deschis a acestora sau a altor tipuri de deeuri.
solul
- Ca urmare a respectrii disciplinei n construcii, se va evita contaminarea solului cu deeuri
de construcii i demolri.
- La decopertare se vor respecta prevederile din autorizaia de demolare.
- Containerele metalice pentru stocarea temporar a deseurilor din construcii i demolri vor fi
amplasate pe o platform betonat existent sau stocarea recipienilor se va realiza pe o
suprafa impermeabilizat i acoperit n vederea evitrii levigrii coninutului n caz de
precipitaii.
Relevana PUZ pentru implementarea legislaiei naionale i comunitare de mediu
Se va respecta OUG 195/2005 aprobat prin Legea 265/2006, precum i actele
normative subsecvente.
Managementul deeurilor
Se va ntocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deeurilor din construcii i
demolri, conform cerinelor de protecie a mediului i se vor respecta condiiile din avizul PMT
pentru gestionarea deseurilor generate pe parcursul lucrrilor. Materialele reciclabile sau
refolosibile se vor valorifica.
Celelalte msuri au fost descrise mai sus.
Gospodrirea substanelor toxice i periculoase
Conform HG 856-2002 urmtoarele deeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe
parcursul lucrrilor propuse, sunt clasificate ca periculoase:
- 17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu
continut de substante periculoase,
19

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
- 17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante
periculoase,
- 17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila,
- 17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase,
- 17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase,
- 17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase,
- 17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase,
- 17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu
continut de substante periculoase.
n cazul identificrii acestora prin responsabilul de antier, se vor lua urmtoarele
msuri:
- Containerele utilizate trebuie s asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este
permis scurgerea de lichide din recipieni n timpul manipulrii (stocrii) i al transportului.
- Este necesar asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a mpiedica splarea deeurilor
din containere n caz de precipitaii.
- Este obligatorie utilizarea de containere care s poat fi nchise i securizate.
Protecia calitii apelor
Pe lng msurile descrise mai sus, la capitolul de regelementri edilitare, vor fi luate
toate msurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188/2002 (NTPA002)..
Sistemul de alimentare cu apa este realizat centralizat, prin branare la reelele publice
de alimentare cu apa.
Canalizarea a fost prevazut n sistem divizor, cu colectarea local i evacuarea
controlat a surplusului de ap din precipitaii. Apele pluviale colectate de pe platforme, se vor
evacua cu pretratare, fiind prevazute separatoare de hidrocarburi.
Prin soluiile tehnice adoptate pentru colectarea i evacuarea apelor uzate menajere,
adic canalizare subteran din tuburi PVC se elimin posibilitatea infiltraiilor n sol, prevenind
astfel impurificarea apelor subterane.
Protecia calitii aerului
Pe lng msurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in
timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificat prin HG
2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi
montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de
gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.
Protectia solului
Pe lng msurile descrise mai sus, dac vor aprea pe parcursul lucrrilor, fraciuni
de sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar n incinta amplasamentului de unde au fost
excavate.
Conform HG 1408/2007 privind modalitile de investigare i evaluare a polurii solului
i subsolului, deintorul terenului contaminat trebuie s elaboreze studiul de fezabilitate i
proiectul tehnic pentru curarea/remedierea i/sau reconstrucia ecologic a zonei afectate.
II. Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :
a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor
Se are n vedere c proiectul se va armoniza cu tendina zonei de a moderniza peisajul
actualmente neamenajat cu funciuni specifice necesitatilor socio-economice.
b) natura cumulative a efectelor nu este cazul.
c) natura transfrontaliera a efectelor nu este cazul.
d) riscul pentru sntatea uman
20

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.
n vederea asigurrii proteciei mediului i a sntii oamenilor, n cadrul prezentei
documentaii se prevd msurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului
propus.
Lucrrile proiectate nu influeneaz negativ mediul in ansamblul su. Nu exist n
imediata vecintate zone de locuine, acestea fiind la o distan apreciabil fa de obiectivul
propus. De asemenea, n zon nu exist obiective de interes public care ar trebui s fie
protejate.
e) mrimea i spaialitatea efectelor- nu este cazul
f) valoarea i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :
(i) Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural
n conformitate cu Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III - Zone protejate i
anexele sale, nu exist zone ecologice de interes, desemnate n vecinatatea amplasamentului.
n apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecie avifaunistic sau arii
speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, cu modificrile
i completrile ulterioare, pn la Legea 345/2006.
(ii) Depairea standardelor sau a valorilor limit de calitate a mediului nu se vor
depi valorile limit.
(iii) Folosirea terenului n mod intensiv
Terenul studiat n suprafa de 181.610 mp are prevzute plantaii de aliniament i
spaii verzi.
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan
naional, comunitar sau internaional.
Nu e cazul.

3.8.

Obiective de utilitate public


Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile ce vor fi in domeniul public
sau privat al primriei. n acest sens sunt prevzute terenuri n vederea amenajrii
interseciilor, realizarea unei cldiri de utilitate public i amenajarea unui teren ca parc.
Obiective de utilitate public propuse sunt: drumurile i reelele edilitare (alimentare cu
ap, canalizare), care vor deveni publice dup realizare.
Bilant teritorial propunere de utilizare a terenului (Inelul II)
Nr.

Proprietar

Nr CF

Nr Topo cadastral

Suprafata
(mp)

Consiliul Local al
Municipiului
Timisoara

415402

1723/2/1/1/1/1/b/5

12531

Propunere

4598 teren
pentru
amenajri
peisagistice
897 teren
pentru
cldiri de utilitate
si uz public
7036 teren pentru drum

TOTAL

12531 12351

21

PLAN URBANISTIC ZONAL ZON MIXT - COMER, SERVICII, BIROURI OPEN VILLE
Timioara, str. A. Demetriade nr. 1
Beneficiar: S.C.. IULIUS TRUST S.R.L.

4. CONCLUZII MSURI N CONTINUARE


Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat n concordan cu Ghidul privind
metodologia de elaborare i coninutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al
Ministerului Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriului i prevederile legale n vigoare.
La baza stabilirii principiilor de intervenie, reglementri i restricii impuse au stat
urmtoarele obiective principale:
- ncadrarea n Planul urbanistic general al municipiului Timioara, n curs de actualizare,
i n Conceptul general de dezvoltare urban (MASTERPLAN) Timioara;
- corelarea cu planurile urbanistice aprobate pn n prezent pentru zona studiat i
zonele adiacente;
- asigurarea amplasamentelor i amenajrilor necesare pentru obiectivele prevzute prin
tem.
Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce expliciteaz prevederile referitoare
la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare i conformare a construciilor pe zona
studiat. Planul Urbanistic Zonal se va integra n Planul Urbanistic General al municipiului
Timioara.

Intocmit,
Arh. Laura MRCULESCU

22