Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. FAHRVERSUCH S.R.L.

Cod de Inregistrare Fiscala: RO25768692


Sediul: Str. Republicii, nr. 53
Brasov

Decizia
Nr. 06/27.09.2013

Ca urmare a referatului nregistrat cu nr. 02/24.09.2013, de sesizare a conducerii


FAHRVERSUCH SRL, de ctre dl. Uwe Simon, cu privire la savarsirea de catre
salariatul Uszoges Andrei a urmatoarelor abateri disciplinare:
- Nu s-a prezentat la locul de munca in perioada 01.09.2013 - 24.09.2013,
inregistrand absente nemotivate in aceasta perioada.
- Nu a comunicat conducerii societatii motivul neprezentarii la locul de munca in
perioada 01.09.2013 24.09.2013.
- Refuzul de a preda legitimatia DAIMLER AG.
In baza Procesului Verbal privind desfasurarea procedurii cercetarii disciplinare
prealabile inregistrat cu nr. 05/27.09.2013.
In temeiul dispozitiilor art 247 si 248 alin (1), lit. e din Legea 53/2003- Codul Muncii,
Administratorul societatii
DECIDE:
Art. 1 Dl. Uszoges Andrei, avand functia de pilot incercare auto in cadrul SC.
FAHRVERSUCH SRL, se sanctioneaza disciplinar cu incheierea contractului de munca,
conf. art. 61, lit. a , Legea 53/2003- Codul Muncii, incepand cu 30.09.2013
Art. 2 Motivele de fapt ale sanctionarii disciplinare sunt urmatoarele :
Obiectul abaterii disiciplinare il reprezinta fapta in legatura cu munca salariatului,
care consta intr-o inactiune savarsita cu vinovatie de catre acesta , prin care s-au
incalcat:
- contractul individual de munca
- ordinele si dispozitiile conducerii societatii.
Art. 3 Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art 247-252 din
Legea 53/2003- Codul Muncii.
Art 4. Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile la
judecatoreasca din raza de domiciuliu a salariatului.
Art. 5. Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.

Instanta

Reprezentant legal

Data comunicarii: 27.09.2013


Am luat la cunostinta,
(semntura salariatului si data)

S-ar putea să vă placă și