Sunteți pe pagina 1din 4

Propuneri subiecte pentru olimpiada de chimie ;

clasa a-VIII-a ; faza locala - 6.II.1999


SUBIECT Nr. I
A.) Alegeti raspunsurile corecte :
1) Atomul este alcatuit din :
a) nucleu si protoni
b) protoni si dictroni
c) nucleu si invelis electronic
d) nucleoni si nivele energetice
2) In invelisul electronic al atomilor, electronii se afla pe nivele
energetice.Sta-rea electronilor este determinata de :
a) sarcina electronilor
b) parametrii de stare ai electronilor in atomi
c) masa atomica
3) Numim element chimic toate speciile atomice care au :
a) acelasi numar de electroni in invelisul electronic si in nucleu
b) aceelasi numar de nucleoni
c) acelasi numar de protoni, adica aceeasi sarcina nucleara Z si
aceeasi valoare pentru numarul atomic Z.
d) aceeasi sarcina nucleara Z si acelasi numar de masa A
4) Proprietatea fundamentala care deosebeste un element de altul este :
a) masa atomica
b) numarul nivelelor energetice ocupate cu electroni
c) numarul electronilor pe care-i contine
d) numarul atomic Z reprezentand sarcina nucleara (numarul
protonilor) egal cu numarul electronilor din atomul aflat in
stare fundamentala.
e) numarul de masa A reprezentand numarul nucleilor
f) numarul straturilor electronice din atom
5) Fiecare element contine in nucleu un numar fix de :
a) nucleoni
b) protoni
c) neutroni
d) electroni
e) protoni si electronii

6) a. Izotopii sunt varietati ale unui element care difera intre ei prin :
a) numarul electronilor din invelisul exterior
b) numarul protonilor
c) numarul nucleonilor
d) numarul electronilor din nucleu
b. Aceasta diferenta determina deosebiri in :
a) unele proprietati fizice
b) proprietatile chimice
c) numerele de masa ale izotopilor componenti
d) configuratia electronica a atomilor
e) dimensiunea atomilor (raza atomica)
7) Intre locul ocupat de un element in sistemul periodic si configuratia
sa electronica exista o corelatie stransa :
I. Numarul perioadei in care se afla un element coincide cu :
a) numarul straturilor electronice in atom
b) numarul ,,n al ultimului strat
c) numarul de electroni de pe stratul exterior
d) numarul stratului in care se afla electronul dinstictiv
II. Numarul grupei coincide cu numarul de electroni de pe stratul
exterior :
a) la toate elementele
b) la elementele din grupele principale (care au electronul
distinctiv in stratul exterior) si ale grupelor I B si II B (1 si 2)
care au penultimul strat complet ocupat
c) numai la elementele din grupele secundare - metale tranzitionale -.
d) numai la elementele grupelor I A - VIII A
B) 1. Un izotop al unui element cu numarul de masa A = 46 are 26
neutroni iar un alt izotop izomasic cu primul are cu doi neuroni mai
mult.
a) Care sunt cei doi izotopi ?
b) Ce configuratie electronica au elementele ?
c) Ce ioni stabili pot forma ?
2. Un atom are pe stratul n=4, 4 electroni iar straturile interioare
sunt completate.
a) Cine este elementul ?
b) Ce pozitie ocupa el in sistemul periodic ?
c) Ce caracter chimic are ?

3) Care din atomii de mai jos au configuratia electronica a


Kriptonului ,
a)
Fe3+
e) Y3+
i) Sr2+
b)
Rb+
f) Br j) Ag+
c)
Sc3+
g) Zr4+
k) Se2 d)
Ih) P3 Si cum se numesc speciile chimicece au aceelasi numar de electroni ?
SUBIECTUL II
A) Se dau urmatoarele substante chimice cu formulele :
h) XeF4
a) PF5
i) VF5
b) BrF5
j) BF3
c) SF6
k) H2SiF6
d) IF7
l) H3PO4
e) CO2
XeO4
m) Na3AlF6
f)
n) BrF3
g) OsF8

o) XeF2
p) AlF3
q) No2
r) ClO2
s) RuO4

1. Clasificati aceste substante chimice compuse conform tabelului :


Oxizi

Acizi

Baze

Saruri

2. In care dintre speciile chimice date


a) toti atomii au configuratie exterioara de octet ?
b) exista atomi avand numarul maxim posibil de electroni pe startul
exterior.Care este acest numar ?
c) exista atomi cu mai mult de opt electroni exteriori cu configuratie
electronica numita ,, transargonidica .

B) 1. Doua elemente din aceeasi grupa a sistemului periodic formeaza


cate o hidrura ; cele doua hidruri fiind izomasice.Care sunt elementele
daca o hidrura e triatomica iar cealalta tetratomica ?
Scrieti configuratiile electronice ale celor doua elemente .
2. Dar daca doua elemente din aceeasi grupa se combina intre ele i zomasic formand un compus chimic, foarte stabil, care sunt cele doua
elemente ? Ce compus formeaza ele ?
SUBIECTUL III
Se cere :
a) Sa se ilustreze schema prin ecuatiile reactiilor chimice si sa se denu
measca toate substantele compuse.
b) Sa se indice tipul reactiilor chimice cuprinse in schema.
c) Sa se precizeze intrebuintarile reactiilor chimice.