Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Calculatoare,Informatica si Microelectronica

Raport
Lucrare de laborator nr.3
La Electronica

Studierea etajelor amplificatoare cu tranzistoare.

A Efectuat st. a gr. FI-141:

C.M.

A verificat prof. Univ.:

Betin Mironov

Chisinau 2015

Notiuni teoretice :
Se numeste amplificator electronic un circuit electronic ce
transforma semnalul de mica putere ,aplicat la intrare, intr-un semnal de
iesire cu puterea (tensiunea sau curentul) mult mai mare,avind aceeasi
forma de variatie in timp ca si semnalul de executie.
Etajul amlificator este echipat cu un element amplificator ,circuite de
intrare si iesire ,elemente pasive si sursa de alimentare electrica.
Tranzistoarele in circuitele electronice se considera elemente active,
deoarece pot comanda puterea obtinuta de la sursele de alimentatiein
conformitate cu semnalul de executie(intrare)asigurind sarcinii utile o
putere mai mare ca cea debitata de sursa de semnal. Elementele pasive
sunt inductantele ,condensatoarele si rezistoarele.
Factorul de amplificare.Unul din parametrii importanti ai
apmlificatorului este factorul de aplificare raportul dintre componenta
variabila a semnalului din srcina (raspunsului) si componenta variabila a
semnalului de intrare(excitatie).
Distorsiuni.In amplificatoarele reale forma semnalului de iesire difera
de cea a semnalului de intrare ,aceasta schimbare de formanumindu-se
distorsiune.schmbarea formei corespunde unei modificari a compozitiei
spectrale a semnalului.
Caracteristica de amplitudine(transfer).Aceasta caracteristica
reprex=zinta corespondenta dintre tensiunea de iesire si cea de intrare la
o frecventa constanta.
Caracteristica de frecventa a amplificatorului reprezinta variatia cu
frecventa a modulului factorului de aplificare .Caracteristica ideala o
reprezinta o dreapta ,paralela cu axa absciselor si distanta la o inaltime
egala cu modulul factorului de amplificare .
Caracteristica de faza reprezinta dependenta unghiului de defazaj
dintre tensiunea de iesire si cea de intrare la variatia frecventei.Valorile
pozitive ale unghiului corespund depasirii ,iar valorile negative
intirzierii semnaluilui de iesire fata de cel de intrare.
Reactiile in amplificator.Prin reactie se subintelege procesul de transfer
al semnalului din circuitul de iesire al amplificatorului ,numit semnal de
reactie in circuitul de intrare.Daca faza semnalului de iesire coincide cu
faza celui de intrare ,reactia se numeste pozitiva, in caz contrar se
numeste negativa. Reactia poate fi artificiala ,realizata cu scopul de a
influenta asupra unor parametri ai amplificatorului si parazita ce apare in
rezultatul influentei spontane a circuitelor de iesire asupra celor de intrare.

Scopul lucrrii:
Vom studia functionarea etajelor amplificatoare de tensiune de banda larga ,in cuplaj
RC ,echipate cu tranzistoare bipolare in conexiune EC, BC si CC fara reactie si in
conexiune EC cu reactie negativa de curent.Ridicam caracteristicile de amplititudine si de
frecventa pentru toate montajele si cazurile studiate.

Modul de lucru :
1. Facem cunostinta cu platforma lucrarii,aparatele de masurat si sursele de alimentaite a
standului.
2. Asamblam schema circuitului etajului amplificator cu tranzistor bipolar in conexiune cu
emitor comun (EC) conform schemei urmatoare :

+
R1

Ec

SA1

Rc
Cp2

XS1

Cp1

Rg

XS4

VT

Uies
SA2
XS3

XS0

U in t

XS2
R2

Re

SA3

SA4

Ce

Cs

Rs

3. Determinam rezistenta de intrare a etajului amplificator fara reactie si


E gU =
U R

I =
U

=
R
g

cu reactie negativa in curent in serie

4. Determinam rezistenta de iesire a amplificatorului

U ies=

U ies . g
=
2

Conform schemei pentru determinarea rezistentei de iesire a


apmlificatorului :

R1

R2

R3 R4

Uies g.

PV
v

Uies

SA
5. Masuram dependenta tensiunii de iesire a etajului amplificator de
tensiunea de intrare la frecventa constanta.Datele experimentale le
scoatem pentru 2 cazuri : fara reactie si cu reactie negativasi le
inscrim in tabele urmatoare :
Tabelul 1 :
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a aplificatorului EC
fara reactie :
Uint ,
mV
Uies, V

0
0

0.09 0.5
4

10

20

0.96 1.9

30

40

50

75

2.6

3.1

3.6

100
4.1

Tabelul 2 :
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicilor de transfer a amplificatorului
EC cu reactie negativa :
Uint
,
mV
Uies
,
mV

0 1
0

5
0

10 25 50 80 10
0 0 0 0 00

13
00

15
00

18
00

20
00

25
00

0 1
5

6
8

13 29 60 99 12
0 0 0 0 00

14
50

18
00

21
00

26
00

28
00

5. Masuram dependenta factorului de amplificare de frecventa


semnalului de intrare a etajului amplificator fara reactie si cu reactie
negativa.Datele experimentale le introducem in tabela urmatoare :

600k

1.2M

2.4M

900

670

500

4.8

300

300k

1000

1000

1000

890

610

0
EC

8 16 32 64 12 24
0
0
0 00 00
350

180

81

Uies,
mVC

28

f, Hz

6.5

Tabelul 3 :

6. Utilizind datele din tabele trasam caracteristicile de amplitudine si de


frecventa pentru fiecare etaj amplificatory.Reprezentam frecventa pe
axa absciselor la scara logaritmica lnf(sau lgf).

Fig.1: Caracteristica de amplitudine sau de transfer a amplificatorului EC fara reactie

Fig.2: Caracteristica de amplitudine sau de transfer a amplificatorului EC cu reactie negativa


reactie

Fig.3 : Dependenta dintre Uies si fregventa a amplificatorului EC fara reactie


Pentru a trasa caracteristica de fregventa la scara logaritmica este necesar de a calcula folosind
datele obtinute in tab. 3:
U ,mV
U ies , mV

K u ,dB =20 lg
K u=20 lg

( 6.510 )=3.7 dB

K u=20 lg

K u=20 lg

( 2810 )=8.9 dB

( 8110 )=18.2 dB

K u=20 lg

=25.2 dB
( 180
10 )

K u=20 lg

=30.9 dB
( 350
10 )

K u=20 lg

=35.7 dB
( 610
10 )

K u=20 lg

=39 dB
( 890
10 )

K u=20 lg

=40 dB
( 1000
10 )

K u=20 lg

=39.1 dB
( 900
10 )

K u=20 lg

=36.5 dB
( 670
10 )

K u=20 lg

=34 dB
( 500
10 )

K u=20 lg

=29.5 dB
( 300
10 )

Astfel construim graficul si pentru care pe axa absciselor indicam valorile fregventei in
scara log: lg(f),Hz prin 10f, si pentru a nu ocupa spatiu mult am desemnat prin 10 10: 1
respectiv 104,8MHz : 14.

Fig. 4. Caracteristicile de fregventa ale amplificatorului EC fara reactie la scara


logaritmica

Fig. 5. Caracteristicile de fregventa ale amplificatorului EC fara reactie la scara


logaritmica unde Ku=lg(Uies/10)
7. Din caracteristicile de frecventa determinam factorul de amplificare in
tensiune la frecvente medii(unde Ku=const).Calculam factorii de aplificare
in curent si putere :
K p=K u K i=
R

=
Ries
K i=K u
8. Determinam factorii de distorsiuni liniari la frecvente joase si inalte M j si
Ms

M j=

K0
1
= 1+
=
2
Kj
(j j)

M s=

K0
2
= 1+ ( s s ) =
Ks

Concluzie :
n urma efecturii acestei lucrri de laborator , ne-am informat despre
functionarea etajelor amplificatoare de tensiune de banda larga in
conexiune EC. Si modul de lucru al etajelor aplificatoare.
Am facut cunostinta cu calcularea indicilor caracteristici si deasemeni am
vizualizat grafic comportamentul diferitor caracteristici a apmlificatoarelor.

S-ar putea să vă placă și