Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE DREPTUL FAMILIEI

1. Casatoria poate:
a. Lua sfarsit prin simplul acord de vointa al partilor
b. Inceta prin vointa unilateral a unuia dintre soti
c. Modificata de catre soti prin acordul lor de vointa
2. Alienatul/debilul mintal nu exprima un consimtamant valabil la
casatorie:
a. In momentul in care este lipsit de luciditate
b. In momentul de luciditate pasagera
c. Intotdeauna pentru ca nu-si poate manifesta un consimtamant
valabil la casatorie
3. Eroarea asupra starii civile a celuilalt sot:
a. Nu constituie viciu de consimtamant la casatorie
b. Este viciu de consimtamant bazat pe eroare la incheierea
casatoriei
c. Este viciu de consimtamant bazat pe dol la incheierea casatoriei
4. Eroarea provocata prin mijloace viclene asupra starii sanatatii
celuilalt sot:
a. Nu constituie viciu de consimtamant la casatorie
b. Constituie viciu de consimtamant bazat pe eroare
c. Constituie viciu de consimtamant bazat pe dol
5. Nu se poate casatori:
a. Alienatul si debilul mintal
b. Cel lipsit vremelnic de facultatile mintale cat timp nu are
discernamantul faptelor sale
c. Cel lipsit vremelnic de facultatile mintale chiar in momentul de
luciditate
6. Casatoria se celebreaza
a. La sediul prefecturii
b. In prezenta a 2 martori
c. Dupa scurgerea a 30 zile de la afisarea declaratiei de casatorie
7. Sunt impedimente la casatorie:
a. Calitatea de ruda indiferent de grad
b. Bigamia
c. Afinitatea
8. Care din urmatoarele obligatii ale sotilor admit exceptii:
a. De a locui impreuna
b. De fidelitate
c. De sprijin moral
9. Schimbarea numelui de familie de catre unul dintre soti pe cale
administrativ este posibila:
a. Doar cu consimtamantul celuilalt sot indiferent ca numele sotilor
este comun sau nu
b. Doar cu consimtamantul celuilalt sot in cazul in care numele este
comun
c. Fara consimtamantul celuilalt sot

10.
Sotii pot avea domicilii separate prin indeplinirea urmatoarelor
conditii:
a. De comun acord
b. In nicio situatie
c. Doar daca exista motive temeinice
11.
Cu privire la contributia sotilor la cheltuielile casatoriei:
a. Aceasta poate fi in egala masura daca sotii au mijloace diferite
(nu stiu mijloace de e cuvantul correct)
b. Aceasta poate fi doar in egala masura
c. Daca sotii decid de comun acord unul poate sa nu contribuie la
cheltuielile casatoriei
12.
Unul dintre soti poate incheia fara consimtamantul celuilalt sot
urmatoarele acte juridice avand acelasi bun comun:
a. Acte de folosinta chiar daca se schimba destinatia bunului
b. Acte de administratie chiar daca celalalt sot se poate opune
c. Acte de instrainare cu titlu gratuit al unor bunuri mobile
13.
Sunt bunuri comune:
a. Darurile de nunta
b. Veniturile din munca
c. Darurile dobandite in timpul casatoriei
14.
Pentru datoriile comune sotii raspund:
a. Cu bunurile comune
b. Divizibil si cu bunurile proprii
c. Solidar si cu bunurile proprii
15.
In cazul incetarii casatoriei bunurile se impart:
a. In mod egal
b. Numai prin hotarare judecatoreasca
c. In functie de contributia sotilor
16.
Fictivitatea casatoriei atrage:
a. Divortul
b. Nulitatea relativ
c. Nulitatea absoluta
17.
Daca persoana casatorita se casatoreste din nou va fi valabila:
a. Prima casatorie
b. A doua casatorie
c. Nici una nu este valabila
18.
Nulitatea casatoriei nu produce efecte retroactive:
a. Niciodata
b. Pentru sotul de buna credinta la incheierea ei
c. In caz de casatorie putativ
19.
Casatoria inceteaza prin:
a. Moartea unuia dintre soti
b. Divort
c. Declaratia judecatoreasca a mortii unuia dintre soti
20.
Cu privire la desfacerea casatoriei legea:
a. Nu prevede niciun motiv
b. Enumera motive
c. Prevede definirea motivelor si unele conditii pentru desfacerea
casatoriei prin motive neenumerate

21.
a.
b.
c.
22.
a.
b.
c.
23.
a.
b.
c.
24.
a.
b.
c.
25.
a.

Divortul prin acordul partilor se poate pronunta:


Doar in lipsa copiilor minori
Pe cale notariala/administrativ
Chiar daca unul dintre soti este pus sub interdictie judecatoreasca
Cererea de divort:
Se semneaza de ambii soti
Se poate depune de avocat
Poate fi indreptata impotriva alienatului/debilului
Paratul are in procesul de divort urmatoarele drepturi:
De a nu se prezenta la proces
De a depune intampinarea
De a depune cerere neconventioanala
Cererea de divort poate fi respinsa ca nesustinuta atunci cand:
Reclamantul lipseste
Paratul lipseste
Ambele parti lipsesc
Regimul matrimonial inceteaza:
La ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care se
constata nulitatea casatoriei
b. Va ramanerea definitiva la definirea hotararii judecatoreasca de
desfacere a casatoriei
c. La incetarea casatoriei
26.
Lichidarea regimului matrimonial ales de soti:
a. Se face prin invoiala sotilor
b. Se realizeaza doar daca sotii au stabilit modalitatea prin
conventia matrimoniala
c. Se realizeaza prin act autentic
27.
Mandatul judiciar intre soti:
a. Are la baza invoiala sotilor
b. Se acorda de instanta de tutela in mod exceptional
c. Se refera la anumite acte juridice pe care unul dintre soti le poate
incheia fara acordul celuilalt
28.
Care din urmatoarele acte juridice se incheie in mod valabil
numai cu consimtamantul expres al ambilor soti:
a. Actele de schimbare a destinatiei bunurilor comune
b. Actele de dispozitie cu privire la bunurile care mobilizeaza
locuinta familiei
c. Constituirea unei ipoteci asupra unui imobil bun comun
29.
Partajul bunurilor comune ale sotilor:
a. Poate sa intervina si in timpul casatoriei
b. Are loc numai daca exista motive temeinice
c. Produce efecte atat pentru trecut cat si pentru viitor
30.
Divortul prin culpa unuia dintre soti:
a. Poate fi realizat pe cale notariala
b. Are consecinte directe asupra atribuirii beneficiului contractului
de inchiriere a locuintei comune a sotilor
c. Are efecte asupra exercitarii autoritatii parintesti de catre sotul
aflat in culpa.

1. Niciunul
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10.
C
11.
A
12.
C
13.
Ac
14.
Ac
15.
C
16.
C
17.
A
18.
Bc
19.
Ac
20.
C
21.
B
22.
A
23.
Bc
24.
A
25.
Abc
26.
Ac
27.
Abc
28.
Abc
29.
A
30.
Bc

S-ar putea să vă placă și