Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Bucuresti

Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca

Studiu comparativ privind TVA in Bulgaria, Olanda si Spania

Barnutiu Valentin Andrei


CAA, An II

Studiu comparativ privind TVA in Bulgaria, Olanda si Spania


Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.) este un impozit indirect care se adreseaza tuturor
activitatilor comerciale care implica productia si ditributia de bunuri si servicii. Obiectul taxei pe
valoarea adaugata il reprezinta livrarile de marfuri catre terti si pentru consumul propriu,
achizitiile de bunuri, presatrile de servicii si bunuri importate. Totodata sunt impozabile si unele
operatiuni care pot fi asimilate vanzarii sau cumpararii, ca de exemplu : creditul pentru consul,
cesiunea de marfuri si orice tranzactie privind transferull proprietatii unui bun material.
Valoarea adaugat reprezinta diferenta dintre incasarile obtinute din vanzarea bunurilor sau
prestarea serviciilor si platile efectuate pentru bunuri si servicii aferente aceluiasi stadiu al
circuitului economic.

Caracteristicile taxei pe valoarea adaugata


1. Este un impozit neutru, pentru ca afecteaza pretul final al unui bun sau al unui serviciu
in momentul in care acesta ajunge la consumatorul final, indiferent de numarul operatiunilor care
preced livrarea la consumatorul final. Neutralitatea impozitului este asigurata de aplicarea
acestuia asupra valorii adaugat in fiecare stadiu al circuitului economic al unui bun sau serviciu.
2. Are un caracter universal, deoarece se aplica asupara tuturor bunurilor si serviciilor din
economie, rezultate atat din activitatea curenta de exploatare, cat si din activitatea financiara de
fructificare a capitalurilor disponibile.
3. Este un impozi unic deoarece indiferent de circuitul pe care il parcurge materia prima
pana la realizarea produsului finit, este acelasi ca nivel al cotei, taxa nefiind dependenta de
intinderea circuitului economic.
4. Este un impozit cu plata fractionata , adica se calculeaza pe fiecare stadiu care
intervine in realizarea si valorificarea produsului.
5. Se caracterizeaza prin transparenta, pentru ca asigura fiecarui subiect impozabil
posibilitatea de a cunoaste exact si concret care este marimea impozitului si a obligatiei de plata
ce-i revine.

Actiunile Uniunii Europene in sfera TVA


Actiunile Uniunii Europene in domeniul impozitelor indirecte au ca baza legala articolele
90 si 93 din Tratatul de Constituire al Uniunii Europene. Regula ce guverneaza acest tratat este
cea de unanimitate, bazandu-se totodata pe principiul armonizarii impozitelor indirecte, nu a
standardizarii acestora.
Armonnizarea TVA in cadrul Uniunii Europene s-a realizat in mai multe etape:
I. Inrtoducerea TVA in toate statele membre (pana in anul 1970);
II. Uniformizarea bazei de impozitare pentru TVA si a cotelor de TVA (1977-1993);
III. Trecerea de la un sistem tranzitoriu pentru TVA, odata cu formarea pietei unice si
desfiintarea frontierelor vamale (1 ianuarie 1993);
IV. simplificarea sistemului TVA si cooperarea statelor membre pentru reducerea fraudei
fiscale.

Introducerea TVA in toate statele membre


Taxa pe valoarea adaugata a fost introduse in Comunitatea Economica Europeana prin
primele doua Directive TVA adoptate la 11 aprilie 1967. Aceste directive aveau drept scop
inlocuirea diferitelor taxe de productie si consum aplicate de catre statele membre, care
constituiau obstacole la libera circulatie a marfurilor, avandu-se in vedere doua argumente
principale:
- avantajele TVA fata de alte modalitati de impozitare indirecta si in special fata de
impozitul pe circulatia marfurilor aplicat in cascada;
- tranasparenta operatiunilor de impozitare a importurilor si de exceptare de la impozitare
a exporturilor realizate intre statele membre.

Uniformizarea bazei de impozitare pentru TVA si a cotelor de TVA


Pe linia armonizarii TVA un loc important il ocupa cea de-a VI-a directiva a consiliului
UE nr. 77/388/CEE din 17 mai 1997.
Printre obstacolele Directivei a VI-a Consiliului UE figureaza: sfera de aplicare a TVA,
operatiunile supuse impozitarii, continutul bazei de impunere, regimul cotelor de impunere,
persoanele impozabile, locul impozitarii, regimul deduderilor, operatiunile scutite de taxa etc.
Fiind impozitul indirect cu cea mai mare pondere in Produsul Intern Brut, UE a instituit
obligatia ca statele membre sa contribuie cu o cota din TVA incasata la bugetul Uniunii
Europene.
Cea mai mare parte a obiectivelor mentionate anterior au fost realizate, dar se mai mentin
inca diferente importante in ceea ce priveste nivelul si numarul cotelor impozitare. Armonizarea
nu a constat in stardardizarea cotelor, ci in apropierea acestora, in consecinta nivelul cotelor de
impozitare difera astazi de la un stat membru la altul. Comisia Europeana a impus o cota
standard care sa se situeze intre 15% si 25% si una sau doua cote reduse care nu pot fi mai mici
de 5%. In ceea ce priveste numarul cotelor de TVA, utilizarea mai multor taxe cu niveluri diferite
permite realizarea unor obiective de ordin social prin impozitarea in baza cotelor reduse sau
foarte reduse a produselor si serviciilor de stricta necesitate ca: medicamente, alimente, apa
potabila, transport in comun, salubritate, carti, ziare, radio, televiziune etc. Drept urmare,
numarul cotelor si sfera de aplicare a acestora difera de la un stat membru la altul.

Bulgaria
Situata in partea de sud-est a Peninsulei Balcanice, Bulgaria se bucura de o mare
diversitate a reliefului, nordul tarii este dominat de vasta lunca a Dunarii, iar in sud se gasesc
munti si podisuri. In partea estica se afla tarmul Marii Negre, una dintre atractiile turistice ale
tarii pe tot parcursul anului.
In 2014, cele mai importante sectoare ale economiei Bulgariei erau : industria(23,5%),
comertul cu ridicata si cu amanuntul, transporturle, serviciile de cazare si de alimentatie publica
(21.3%) si administratia publica, apararea, educatia, sanatatea si asistenta sociala (13,2%).
In Bulgaria, cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 20% si nu exista o cota
redusa pentru produsele de prima necesitate : alimente, medicamente, materiale etc. in schimb, o
cota mai mica de TVA se aplica doar pentru agentiile de turism. Pentru serviciile de cazare intrun hotel si transportul turistilor, TVA-ul se plateste cu o cota redusa de 9%.

Olanda
Conform Economist Intelligence Unit, Olanda este una dintre cele mai sigure destinatii
de afaceri, bucurandu-se de un climat politic stabil, o baza macroeconomica puternica, un cadru
legal clar si relatii comerciale bine dezvoltate. Produsul intern brut situeaza Oanda intre primele
165 de tari ale lumii. Lipsa de resurse naturale si dimensiunea redusa a pietei interne au imprimat
economiei olandeze o orientare accentuata catre pietele externe si au determinat un grad de
deschidere pronuntat, comertul exterior constituind in prezent motorul dezvolatrii sale.
Caracterul deschis da insa econoiei olandeze un grad sporit de vulnerabilitate in fata
pietelor externe. Astfel, din 2001, intr-o conjunctura mondiala nu foarte favorabila, cresterea
economica s-a diminuat in olanda mai accentuat decat in alte tari europene. Cu un nivel de
expunere relativ ridicat in relatia comerciala cu Statele Unite, economia olandezza a resimtit cel
mai acut in zona euro evolutia ascendenta a monedei unice in fata dolarului american.
In Olanda cota standard de TVA este de 21% (din 21 octombrie 2012), iar cota de TVA
redusa pentru alimente, carti, produse farmaceutice, tratamente medicale, transport de pasageri,
evenimente culturale este de 6%.

Spania
In 2014 cele mai importante sectoare ale economiei Spaniei erau: comertul cu ridicata si
cu amanuntul, transporturile, serviciile de cazare si alimentatie publica (24,1%); administratia
publica, apararea, educatia, sanatatea si asistenta sociala (18,6%) si industria (17,5%).
Din septembrie 2012 cota standard de TVA in Spania este de 21% , cota TVA redusa
pentru produse farmaceutice, tratamente medicale, transport de pasageri intrari la evenimente
culturale este de 10%, iar pentru alimente Spania aplica o cota foarte redusa de TVA de 4 %.

Cote ale TVA utilizate in prezent si sfera de aplicare a acestora in


Bulgaria, Olanda si Spania
Reglementarile Uniunii Europene in vigoare, actualizate prin Directiva 2006/112/CE din
data de 28 Noiembrei 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata impun o cota
standard care sa se situeze intre 15% si 25%. Politica fiscala europeana nu poate viza si nu are
dreptul sa impuna o standardizare la nivelul sistemelor fiscale ale statelor membre, de aceea
cotele difera de la o tara la alta.

Cota standard de TVA


21%

21%

21%

21%

21%
21%
Cota TVA

20%
20%
20%

20%

20%
20%
19%
Bulgaria

Olanda

Spania

Se remarca faptul ca, cota de TVA a celor trei state este destul de apropiata, egala in
cazul Olandei si Spaniei, dar nu se atinge maximul impus de Uniunea Europeana de 25%.
Cota standard se aplica tuturor operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa
pe valoarea adaugata si celor asupra carora se aplica celelalte cote existente in acest moment.

Cotele reduse
Legea europeana da dreptul statelor membre sa practice una sau doua cote reduse care
insa nu pot fi mai mici de 5%, acesta fiind principalul criteriu de diferentiere. In cazul de fata
doar Spania practica doua cote reduse.
Sfera de aplicare a acestor cote este inclusa in Anexa III a Directivei 2006/112/CEE.
Statele membre pot aplica una sau doua cote reduse de minim 5% livrarilor de bunuri sau
prestarilor se servicii din categoriile:
1. Alimentele (inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcolice) destinate consumului
uman si animal; animalele vii, semintele, plantele si ingredientele utilizate in mod normal in
prepararea alimentelor; produsele utilizate in mod normal pentru a completa sau inlocui
alimentele;
2. Furnizarea apei;
3. Produsele farmaceutice de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea
bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare;
4. Echipamentele medicale, materialele auxiliare si alte aparate destinate atenuarii sau
tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap, inclusiv
repararea respectivelor bunuri si livrarea de scaune de copii pentru automobil;
5. Transportul de persoane si al bagajelor acestora;
6. Livrarea, inclusiv imprumutul de catre librarii, a cartilor (inclusiv brosuri, pliante si
imprimate similare, albume, carti de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau

in manuscris, harti si harti hidrografice sau similare), ziare si periodice, altele decat maerialele
destinate in totalitate sau in mod predominant publicitatii;
7. Dreptul de intrare la spectacole, teatre, targuri, parcuri de distractii, concerte, muzee,
gradini zoologice, cinematografe, expozitii si manifestari si institutii culturale similare;
8. Receptarea serviciilor de radiodifuziune si televiziune;
9. Furnizarea de servicii de catre scriitor, compozitori si artisti-interpretisau executanti
sau drepturi de autor de care beneficiaza;
10. Livrarea, construirea, renovarea si transformarea locuintelor ca parte a politicii
sociale;
11. Livrarea de bunuri si prestarea de servicii de tipul celor utilizate in productia agricola,
cu exceptia bunurilor de capital, precum utilajele sau cladirile;
12. Cazarea in hoteluri si unitati similare, inclusiv cazarea pentru vacanta si inchirierea
unor locuri in campinguri sau pe terenuri destinate parcarii rulotelor;
13. Drepturile de intrare la evenimente sportive;
14. Drepturile de utilizare a instalatiilor sportive;
15. Livrarea de bunuri si prestarea de servicii de catre organizatiile recunoscute ca
avandd un caracter social de catre statele membre si anajate in activitati de asistenta si securitate
sociala, in masura in care respectivele operatiuni nu sunt scutite de plata TVA;
16. Prestarea de servicii de catre pompele funebre si crematorii, precum si furnizarea de
bunuri conexe;
17. Serviciile de ingrijire medicala si dentara si de tratament terma, in masura in care
serviciile respective nu sunt scutite de plata TVA;
18. Prestarea de servicii furnizate pentru curatarea starzilor, colectarea si tratarea
deseurilor menajere.
Statele membre sunt indreptatite sa aplice cotele reduse doar asupra bunurilor si
serviciilor enumerate mai sus. Ele au dreptul, dar nu si obligatia de a aplica aceste cote, in
consecinta sfera de aplicare a cotei reduse difera foarte mult de la o tara la alta.
Lista cotelor de TVA aplicat in Bulgaria, Olanda si Spania
Stat membru
Cod
Cota foarte
Cota redusa
redusa
Bulgaria
BG
9
Olanda
NL
6
Spania
ES
4
10

Cota standard
20
21
21

Aplicarea cotelor reduse de TVA pentru categoriile de bunuri si servicii descrise in


Anexa III a Directivei 2006 / 112 / EC
Categorie
BG
NL
ES
1
Alimente
20
6
4 - 10
2
Furnizarea apei
20
6
10
3
Produse farmaceutice
20
6 - 21
4 - 21
4
Echipamente medicale pentru 20
6 - 21
10
persoanele cu dizabilitati
Scaune de automobil pentru
20
21
21
copii
5
Transportul de pasageri
20
6
10

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Carti
Ziare
Periodice
Drepturi de intrare la
spectacole
Parcuri de distractii
Servicii de televiziune
Licente TV
Scriitori, compozitori
Locuinte sociale
Renovarea si repararea
locuintelor private
Cazarea in hoteluri
Restaurante
Intrarea la evenimente
Utilizarea instalatiilor sportive
Servicii sociale
Servicii funerare
Ingrijire medicala si dentara
Servicii de salubrizare

20
20
20
20

6
6
6
6

4 - 21
4 -21
4 - 21
[ex] - 10

20
20
20
20
20
20

6
21
[ex]
6 - 21
21
6

10
21
21
10
4
10

9
20
20
20
20
20
20
20

6
6
6
6
21
[ex]
[ex] - 21
21

10
10
10
[ex] - 21
10
10 - 21
10
10

Dupa cum se poate observa din tabelul privind aplicarea cotelor reduse de TVA, Bulgaria
utilizeaza cota redus de TVA doar pentru serviciile de cazare in hoteluri, cu conditia sa faca parte
dintr-un pachet turistic, in rest ea utilizand doar cota standard.
La polul opus se situeaza Olanda si Spania care au o sfera de actiune foarte mare a cotei
reduse.

Cotele foarte reduse


Potrivit legislatiei europene in vigoare, statele care, la 1 ianuarie 1991, acordau scutiri cu
drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara sau aplicau cote reduse inferioare valorii
minime stabilite la 5% pot continua sa acorde scutirile sau sa aplice cotele reduse respective cu
conditia sa fie in conformitate cu legislatia comunitara si sa fi fost adoptate din motive sociale
clar definite si in favoarea consumatorului final.
In cazul de fata doar Spania utilizeaza cota foarte redusa la alimente, produse
farmaceutice, carti, ziare, periodice si locuinte sociale.

Ponderea TVA in Produsul Intern Brut si in total venituri fiscale


Taxa pe valoarea adaugata contribuie impreuna cu alte impozite indirecte si directe la
formarea Produsului Intern Brut si a veniturilor fiscale in statele unde este perceputa.
Deoarece are un caracter universal cat si un caracter neutru este impozitul cu cea mai
mare pondere in Produsul Intern Brut, de aceea statele sunt obligate sa verse o parte din incasa la
bugetul Uniunii Europene.

Incasarile din TVA depind in principal de gradul de dezvoltare si de nivelul cotelor


practicate.
Ponderea TVA in Produsul Intern Brut si in totalul veniturilor fiscale
Stat membru
2004
2005
2006
2007
Bulgaria
10,7 / 32,4
12,1 / 35,7
12,4 / 37,4
12,1 / 35,4
Ponderea TVA in Produsul Intern Brut si in totalul veniturilor fiscale in Bulgaria
In Bulgaria, stat mai putin dezvoltat din UE se remarca o tendinta generala de crestere a
ponderii TVA atat in Produsul intern Brut cat si in totalul veniturilor fiscale.
O cauzaa acestei cresteri o reprezinta numarul de operatiuni care ssunt supuse aplicarii
taxei pe valoarea adaugata, deci in consecinta cresterea gradului de dezvoltare economica.
Ponderea TVA in Produsul Intern Brut si in totalul veniturilor fiscale in Olanda si Spania,
state dezvoltate ale Uniunii Europene.
Stat membru
2004
2005
2006
2007
Olanda
7,3 / 19,4
7,2 / 19,2
7,4 / 18,9
7,6 / 19,4
Spania
6,1 / 17,6
6,3 / 17,7
6,4 / 17,5
6,1 / 16,5

Evolutia cotelor de TVA aplicate in Bulgaria, Olanda si Spania


Statul si perioada
Bulgaria
1/04/1994
1/07/1996
1/01/1999
1/01/2007
1/04/2011
Olanda
1/01/1969
1/01/1973
1/01/1976
1/01/1984
1/10/1986
1/01/1989
1/10/1992
1/01/2001
21/10/2012
Spania
1/01/1986
1/01/1992
1/08/1992
1/01/1993

Cota redusa

Cota standard

7
9

18
22
20
20
20

4
4
4
5
6
6
6
6
6

12
16
18
19
20
18,5
17,5
19
21

6
6
6
3|6

12
13
15
15

1/01/1995
1/07/2010
1/09/2012

4|7
4|8
4|10

16
18
21

Concluzii
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit aparut relativ recent, dar care si-a demonstrat
utilitatea fiind introdus treptat in cadrul sistemelor fiscale din statele membre ale Uniunii
Europene si nu numai.
Caracteristica principala a taxei pe valoarea adaugata o constituie existenta mai multor
cote de impozitare. Diferentierea nivelului cotelor se face cu luarea in considerare a unor aspecte
cum sunt: sfera de aplicare a taxei natura marfurilor si a serviciilor supuse impozitarii, asigurarea
veniturilor pentru buget in coroborare cu politica dusa in domeniul cheltuielilor publice,
asigurarea protectiei sociale pentru persoanele cu venituri mici etc.
Uniunea Europeana a facut de-alungul timpului eforturi considerabile pentru amortizarea
impozitului, ceea ce priveste sfera de aplicare , operatiunile supuse impozitarii, continutul bazei
de impunere, regimul cotelor de impunere, persoanele impozabile, locul impozitarii, regimul
deducerilor di operatiunile scutite de taxa.
O mare parte din aceste obiective au fost realizate, insa se mentin diferente esentiale cu
privire la numarul si nivelul cotelor de impozitare, deoarece, Uniunea Europeana nu are dreptul
sa impuna o standardizare la nivelul acestora. In consecinta, nivelul si numarul cotelor de
impozitare difera foarte mult de la un stat la altul, in functie de politica fiscala proprie si de
necesitatile fiecarui stat in parte.
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit care s-a dovedit foarte eficient capatand in
timp cea mai mare pondere in Produsul Intern Brut al unui stat.