Sunteți pe pagina 1din 59

nfiinarea cabinetului

medical
Dr. Vasile Cepoi

Legislaie
Ordinul MS 1338/2007 privind funcionarea

cabinetelor medicale i de medicin dentar


Legea 95/2006, reforma n domeniul sntii
Ordinul MS 153/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea cabinetelor
medicale
OG 124/1998, privind organizarea i
funcionarea cabinetelor medicale
OG 26/2000

Ce este un cabinet medical?


n nelesul comun este un spaiu n

care se acord asisten medical


n limbaj profesional se utilizeaz
pentru a defini o unitate medical
care ntrunete condiiile prevzute
de reglementrile n vigoare pentru a
fi autorizat s acorde ngrijiri
medicale n regim de ambulator

Conform OUG 124/1998


Cabinetul medical este unitatea cu sau fr

personalitate juridic, furnizoare de servicii publice,


de stat sau private, de asisten medical uman
preventiv, curativ, de recuperare i de urgen.
Serviciile de sntate ale cabinetelor medicale se
realizeaz de medici de medicin general - medici
de familie, medici stomatologi, medici specialiti i
alte categorii de personal medical autorizat.
Profesia de medic, ca profesie liberal, poate fi
exercitat n cadrul cabinetului medical organizat n
una dintre urmtoarele forme:

Formele de organizare a
asitenei medicale de
ambulator

Cabinete medicale fara personalitate juridica

Cabinetul Medical Individual


Cabinete Medicale Grupate
Cabinete Medicale Asociate
Societatea Civila Medicala

Cabinete medicale cu personalitate juridica


unitati medico-sanitare - societati comerciale cu obiect
unic de activitate
cabinete medicale organizate in structura organizaiilor
de drept privat fara scop patrimonial

Formele de organizare a
asitenei medicale de
ambulator

n baza legii 95/2006 i a ordinelor MS:


a) laboratoare sau centre de radiologie i imagistic medical,
analize medicale, explorri funcionale,
b) centre de diagnostic i tratament, centre medicale i centre de
sntate multifuncionale;
c) ambulatorii de specialitate ale spitalelor;
d) ambulatorii integrate ale spitalelor;
e) policlinici balneare;
f) policlinici cu plat.
g) dispensare TBC;
h) laboratoare/centre de sntate mintal;
i) staionare de zi cu profil de psihiatrie;
j) cabinete de medicin dentar;

Condiii generale de
nfiinare a unui cabinet
medical
Spaiul:
Activitatea medicala se desfasoara intr-un spaiu
autorizat de ctre forurile competente. Solicitantul
trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in
care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (
Ordonanta Guvernului 124, art. 20, respectiv prevederile
corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta 26),
inclusiv schita spatiului.
In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot
fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai
daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre
specialitatile medicale privind serviciile medicale
furnizate (Ordonanta Guvernului 124, art 20, al. (3))

Condiii generale de
nfiinare a unui cabinet
medical

Obiectul de activitate

Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate


medicala in specialitatile medicale, supraaspecializarile si
competentele definite conform normelor legale in vigoare
(nomenclatorul de specialitati).
Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate
unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara
activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului
sanatatii si familiei (Ordonanta Guvernului 124, art. 15);
Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta
si vor furniza servicii medicale numai in specialitatatile si
competentele medicului titular sau ale asociatilor, in cazul
formelor asociative (Ordin 153, art 4)

Condiii generale de
nfiinare a unui cabinet
medical

Actul de infiintare a cabinetelor medicale este

certificatul de inregistrare in Registrul unic al


cabinetelor medicale, care se intocmeste de
catre DSP (Ordonanta Guvernului 124, art. 5)
Medicul este liber s-i schimbe forma de
exercitare a profesiunii sau s-i modifice
obiectul de activitate al cabinetului medical in
functie de specialitatile, supraspecializarile si
competentele dobandite (Ordin 153, art. 5)

Pai de urmat
Obinerea avizului Colegiului Medicilor
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor contactateaz

solicitantul pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul


delegat data pentru efectuarea inspectiei. La aceasta
inspectie se verificaexistenta dotarii minime (conform
legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile
lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta),
Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de
Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel
moment documentul respectiv putnd fi ridicat de la sediu.

Inscrierea n Registrul unic al Cabinetelor


medicale

Actele necesare la Colegiul


Medicilor
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-

cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa


Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) - copii

Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara
activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii,
etc.) - copie

Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi


avizat numai pentru specialitatile, competentele si
supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie
Taxa de avizare: pentru fiecare specialitate in cazul in care exista
mai multe specialitati - copie dupa chitanta
Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CM - copii
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se
gaseste la CM).

nscrierea in Registrul Unic


al Cabinetelor Medicale
La Directia de Sanatate Publica
Dosar:
Cerere tip model DSP
Actul de spatiu (contract de comodat
sau de inchiriere sau de proprietate) copie
Certificatul de membru CMR - copie
Certificatul eliberat de catre CM-original

CABINETE MEDICALE
GRUPATE
Mai multe cabinete medicale individuale deja

infiintate se pot grupa, pentru a-si crea


facilitati economice comune (Ordonanta
Guvernului 124, art. 2, al. (2))
Cabinetele medicale din cadrul gruparii isi
pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
Gruparea poate avea un nume propriu, altul decat
cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale
individuale

Cabinete medicale grupate


Primul pas il reprezinta - contract de grupare

intre medicii titulari ai cabinetelor medicale


individuale, inregistrat la administratia financiara,
care va cuprinde obligatoriu:
partile contractului
obiectul si scopul contractului
sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea

persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile


economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor
comune
durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

Avizul Colegiului Meidiclor


Dosar:
Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale
Individuale copii
Copii dupa certificatele de membru CMR ale
medicilor
Contractul de grupare 2 copii
Cerere tip (modelul se gaseste la CM).

In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul

Medicilor vizeaza un exemplar din


contractul de grupare si emite Certificatul
de Avizare al gruparii

nscrierea in Registrul Unic


al Cabinetelor Medicale
Certificatele de inregistrare ale

Cabinetelor Medicale Individuale copii


Contractul de grupare vizat de catre CM
Certificatul de Avizare al Gruparii
eliberat de catre CM - original
Cerere tip (modelul se gaseste la DSP).

CABINETE MEDICALE
ASOCIATE
Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate

se pot asocia in scopul exercitarii in comun a activitatii


si asigurarii accesului permanent al pacientilor la
servicii medicale complete.
Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza
drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de
lege (Ordonanta Guvernului 124, art. 2, al. (3))
Cabinetele medicale din cadrul asocierii isi pastreaza
individualitatea in relatiile cu tertii.
Asocierea poate avea un nume propriu, altul decat cel
al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale

Asocierea unor cabinete


medicale individuale
Pentru, primul pas il reprezinta incheierea

unui contract de asociere intre medicii titulari


ai cabinetelor medicale individuale,
nregistrat la administratia financiara,
care va cuprinde obligatoriu:
partile contractului
obiectul si scopul asocierii
sediul profesional al cabinetelor medicale asociate
coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a

persoanelor care au calitatea de coordonator


durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

Avizul Colegiului Medicilor


Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor

Medicale Individuale copii


Copii dupa certificatele de membru CMR ale
medicilor
Contractul de asociere 2 copii
Cerere tip (modelul se gaseste la CM).
In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor
vizeaza un exemplar din contractul de asociere si
emite Certificatul de Avizare al gruparii

nregistrarea gruprii la
Directia de Sanatate
Publica

Dosar:

Certificatele de inregistrare ale


Cabinetelor Medicale Individuale copii
Contractul de asociere vizat de catre CM
Certificatul de Avizare al Gruparii
eliberat de catre CM - original
Cerere tip (modelul se gaseste la DSP).

SOCIETATEA CIVILA
MEDICALA
Societatea civila medicala se constituie prin

contract de societate civila, incheiat in forma


scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu
respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 14991531 din Codul civil, referitoare la societatea civila
particulara, si a dispozitiilor Ordinului 153
Societatea civila medicala nu are personalitate
juridica. Ea este reprezentata in relatiile cu tertii
de un reprezentant desemnat prin hotarare a
adunarii asociatilor.
Societatea civila medicala poate fi avizata doar in
specialitatile medicilor asociati

Societatea civil medical


Primul pas il reprezinta incheierea ontractului de
societate civila intre medicii asociati, care va
cuprinde obligatoriu

partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;


sediul profesional al societatii civile medicale;
patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea
aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile
si imobile ori in munca medicilor societari;
organul de conducere al societatii civile medicale si
precizarea functiilor membrilor acestuia;
durata contractului de societate si modalitatile de incetare
a acestuia.,

Statutului de societate civila medicala, continnd


detaliile de organizare si functionare

Avizul Colegiului Medicilor


Dosar:

Autorizatiile de libera practica ale medicilor asociati - copie


Contractul de societate civila medicala 2 copii
Statului Societatii Civile Medicale 2 copii
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzarecumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa
Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) - copii
Daca spatiul respectiv se afla intr-o cldire unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane
fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al
Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie

Taxa de avizare: copie dupa chitanta


Dovada achitarii cotizatiilor la zi catre CM (pentru medicii asociati)copii
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se
gaseste la CM).

Avizul Colegiului Medicilor


Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va stabili

de comun acord cu inspectorul delegat data pentru


efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se
verificaexistenta dotarii minime (conform legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de
5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de
urgenta), Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din
contractul societate civilia si din stat, emite certificatul
de Avizare a Infiintarii Societatii Civile Medicale si va
va anunta definitivarea actelor, din acel moment
acestea respectiv putnd fi ridicate de la sediu.

nscrierea in Registrul Unic al


Cabinetelor Medicale.
la DSP

Autorizatiile de libera de libera practica - copie


Actul de spatiu (contract de comodat sau de
inchiriere sau de proprietate) - copie
Contractul de societate si Statutul vizate de
catre CM
Certificatul de Avizare al infiintarii Societatii
Civile Medicale eliberat de catre CM in
original
Cerere tip - se completeaza la DSP

Societate comerciala
obiect de activitate furnizarea de servicii medicale poate fi infiintat de
catre orice persoana fizica (medic sau nemedic) sau juridica, cu
urmatoarele conditii (Ordonanta Guvernului 124, art. 15):

sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale

(Grupa CAEN 851), cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al
ministrului sanatatii si familiei;
administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor
consiliului de administratie sa fie medici;
sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

Dupa infiintarea Societatii comerciale conform prevederilor legale

(Legea 31) si a conditiilor de la alineatul precedent, va fi intocmit


dosarul catre Colegiul Medicilor.
! Daca Societatea Comerciala nu are obiect unic de activitate furnizarea
de servicii aditionale, Consiliul Director va modifica Statutul in acest
sens, obtinandu-se de la organele in drept un act aditional care sa
ateste modificarea.

Avizul Colegiului Medicilor


Documente specifice nfiinrii SC
Certificatul de inregistrare la registrul
comertului copie
Certificat Constatator (sau Anexa eliberate de
catre Registrul Comertului pentru sediul social
si pentru punctul / punctele de lucru)
Actul constitutiv al societatii, si, dupa caz, actul
aditional (impreuna cu actele corespunzatoare
eliberate de Registrul Comertului) prin care se
modifica prevederile statutare 2 copii

Avizul Colegiului Medicilor


Documente comune cu ONG-urile
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de

vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie,


etc.). Se vor anexa
Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) copie
Distributia specialitatilor pe camere original semnat d ecatre
conducere

Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde

locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane


fizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al
Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie

Avizul Colegiului Medicilor


Declaratia prin care Organului de conducere se obliga sa

respecte independenta profesionala a medicilor angajati


Regulamentul de organizare si functionare prin care sa
se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie
al personalului medical
Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte
competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori
competenta medicala si conditia prevazuta la punctul
anterior
Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de
conducerea unitatii

Avizul Colegiului Medicilor


Diploma de medic a administratorului societatii sau

diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de


Administratie (conform prevederilor Statutului)- copii
Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru
fiecare specialitate in cazul in care exista mai
multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la
casieria CM (conform Dispozitiei de incasare emisa
de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea
dosarului) + copie dupa chitanta
Cerere tip completata de catre reprezentantul legal
al unitatii (modelul se gaseste la CM).

Avizul Colegiului Medicilor


Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va

contacta pentru stabilirea de comun acord cu


inspectorul delegat a datei pentru efectuarea
inspectiei.
La aceasta inspectie se verificaexistenta dotarii
minime, a numarului de cabinete si a repartitiei
acestora pe camere, conform schitei anexate
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen
de 5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate cu
taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta
definitivarea certificatul de Avizare

Cabinete medicale organizate in


structura persoanelor juridice de drept
privat fara scop patrimonial

Organizatiile nonprofit, fundatiile si

asociatiile cu activitati medicale,


asociatiile profesionale, cultele
religioase legal constituite, pot infiinta
si organiza in structura lor, pe baza
hotararii organelor de conducere,
cabinete medicale furnizoare de
servicii medicale in regim ambulatoriu.

Avizul Colegiului Medicilor


Dosar:
Aceleai documente ca pentru SC, plus
documente specifice cu privire la
nfiinare organizaiei:
Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice,

ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de


acordare a personalitatii juridice - copie
Actul constitutiv al societatii - copie
Hotararea statutara a organului de conducere, privind
infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale 2 copii

CONDIII SPECIFICE, PE SPECILITI,


PRIVIND STRUCTURA CABINETELOR
MEDICALE

Cabinetul medical
va avea n componena minim:
a) Sala de ateptare - se va amenaja astfel nct

fiecare loc de edere s beneficieze de o suprafa


minim de 1/1,5 m2/persoan, n cazul cabinetelor
pentru aduli, i 1,5/2 m2/persoan, n cazul
cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana
nsoitoare).
b) Cabinetul de consultaii propriu-zis - va avea
o suprafa minim de 9 m2i acces la o chiuvet
racordat la ap curent, cald i rece.
c) Sala de tratamente - cu o suprafa minim de
9 m2, va fi special amenajat i dotat cu o chiuvet
racordat la ap curent rece i cald

Cabinetul de medicin
dentar
va avea n componena:

sal de ateptare (v. mai sus)


grup sanitar,
spaii de depozitare
cabinet de medicin dentar propriu-zis,
n care se desfoar activitile de
diagnostic clinic i terapeutice, care:
va avea o suprafa minim de 9m.p. pe unit,
va fi prevzut cu chiuvet cu ap curent,
rece i cald ;

Cabinetul de medicin
dentar
poate fi organizat dup cum urmeaz:
n sistem nchis - unitul dentar este
amplasat ntr-o ncpere nchis;
n sistem semideschis - se amplaseaz unul
sau mai multe unituri separate de cte un
perete sau paravan;
n sistem deschis - unit-urile se amplaseaz
ntr-o ncpere, fr a fi separate

Condiii privind construcia


Pavimentele, pereii, tavanele i suprafeele de

lucru din ncperile n care se desfoar activiti


medicale i de medicin dentar vor fi:
a) lavabile;
b) rezistente la dezinfectante;
c) rezistente la decontaminri radioactive (dup caz);
d) rezistene la aciunea acizilor (n sli de tratamente,
dup caz);
e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rmne
suspendate n aer;
f) fr asperiti care s rein praful.
g) este interzis:
- amenajarea de tavane false casetate din materiale
microporoase i cu asperiti
- mochetarea pardoselilor.

Cabinetele de chirurgie
n care se efectueaz intervenii

chirurgicale ce necesit spitalizare de


zi: vor avea amenajat o ncpere
special destinat pentru recuperarea
postoperatorie, dotat cu paturi,
asigurndu-se o suprafa minim de
7 m2/pat

Alte cerine:
Pentru personalul sanitar din cabinetele medicale i de

medicin dentar va fi asigurat un spaiu cu destinaie de


vestiar; numrul vestiarelor i desemnarea spaiului destinat
acestora vor fi n funcie de numrul personalului care
desfoar activitate concomitent.
Incperile cu profil administrativ vor fi separate de cele n
care se desfoar activiti medicale.
Grup sanitar pentru pacieni, trebuie s aib acces din
sala de aeptare, separat de cel destinat personalului sanitar.
n mediul rural, acolo unde nu exist posibilitatea racordrii
la reeaua public de canalizare, grupul sanitar va fi racordat
la o fos septic de beton vidanjabil.

Cabinetele medicale cu
profil radiologie
trebuie s obin avize speciale, de

amplasare i funcionare, din partea


autoritilor responsabile cu controlul
activitilor ce folosesc radiaii nucleare.
In aceste cabinete medicale se vor
respecta normele de radioprotecie i
control individual al expunerii prevzute
de legislaia n vigoare

Punctele de recoltare
prelevri de fluide biologice (snge, secreii) n vederea

diagnosticului de laborator:
va fi asigurat o ncpere destinat pentru aceast activitate
care va fi dotat cu:
mobilier adecvat prelevrii de probe (canapea sau scaun netapiat
cu sptar extensibil,
accesorii pentru susinerea antebraului,
alt mobilier specific specialitii medicale i tipului de prelevare,
dulap pentru instrumentarul steril,
msu pentru pregtirea prelevrii probei,
msu pentru depozitarea temporar a fluidelor prelevate),
surs de ap
racord la sistemul de canalizare.

Punctele de recoltare
pentru coprocultur i urocultur va fi desemnat o

camer separat de recoltare, prevzut cu surs de ap


curent rece i cald, scaun WC, racord la sistemul de
canalizare.
transportul probelor recoltate (cnd diagnosticul
propriu-zis de laborator se efectueaz n alt locaie),
pentru a evita contaminarea:
probelor recoltate,
a persoanei care transport probele i/sau a mediului, se face,
n siguran, n containere speciale:

nchise,
cu perei impermeabili,
uor transportabile,
din materiale care s permit:
decontaminarea,
curarea
dezinfecia.

Cerine speciale
Circuite pentru aduli i copii vor fi separate,

sau, se va face programarea acestora la ore


diferite.
Accesul pentru persoanele cu handicap
motor, va fi asigurat n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
Dotarea minim obligatorie necesar fiecrui
cabinet medical i de medicin dentar, n funcie
de specialitate, va respecta prevederile legale n
vigoare.

Sterilizarea i pstrarea
sterilitii instrumentarului,
dispozitivelor etc.

se vor avea n vedere:


a) respectarea circuitelor funcionale i utilizarea spaiilor anume

desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare ntr-un spaiu adecvat
organizrii activitii de curare i pregtire pentru sterilizare a
instrumentarului i/sau a materialului moale, sterilizrii propriu-zise
i depozitrii temporare a materialului sterilizat, respectndu-se
principiul separrii materialelor sterile de cele nesterile;
c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui s respecte
prevederile legale n vigoare privind punerea n funciune a
dispozitivelor medicale;
d) n locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afia ciclul
de sterilizare, precum i instruciunile de lucru specifice aparatului
cu care se face sterilizarea;

Sterilizarea i pstrarea
sterilitii instrumentarului,
dispozitivelor etc.

e) caietul de sterilizarecare atest efectuarea sterilizrii

cuprinde:
- numrul arjei i coninutul pachetelor;
- data i ora de debut i de sfrit ale ciclului;
- temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;
- rezultatele indicatorilor fizico-chimici i biologici;
- numele i semntura persoanei responsabile cu
sterilizarea;
- sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor i materialelor
sanitare poate fi asigurat i pe baza contractelor ncheiate
cu uniti specializate i autorizate nacest sens.

Asigurrii lanului de frig


cabinetul medical va fi dotat cu:
a) cel puin un frigider cu compartiment de congelare separat,
nchis cu u, precum i cu termometru pentru monitorizarea
temperaturii interioare; nregistrrile privind graficele de
temperatur ale frigiderului vor fi cuprinse ntr-un registru
separat;
b) cel puin o geant izoterm dotat cu termometru - pentru
transportul vaccinurilor i un termos pentru eventualitatea
transportului unor cantiti mici de vaccin;
c) cel puin o geant izoterm dotat cu termometru - pentru
transportul de probe biologice (n cazul n care au loc prelevri
de fluide biologice i acestea nu sunt transportate de uniti
autorizate n acest sens).

Norme igienico-sanitare
obligatorii pentru cabinetele medicale i de medicin dentar,

indiferent de profil:
a) asigurarea cu ap potabil;
b) racordarea la reeaua de canalizare a localitii, astfel nct apele
uzate s nu produc poluarea apei, aerului i solului. Dotarea
cabinetelor, n localitile n care nu exist sisteme publice de
canalizare, cu instalaii proprii de colectare a apelor uzate (fose
septice de beton vidanjabile);
c) deeurile rezultate n urma activitilor medicale vor fi colectate,
depozitate, evacuate i neutralizate conform prevederilor legale n
vigoare;
d) asigurarea unui microclimat corespunztor;
e) asigurarea iluminrii naturale i artificiale necesare desfurrii
n condiii optime a activitii medicale i de medicin dentar;

Norme igienico-sanitare
f) asigurarea limitrii zgomotului sub normele admise i sau

asigurarea proteciei antifonice eficiente n interiorul i n afara


cabinetelor;
g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea cureniei;
h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice i decontaminante
autorizate/nregistrate de Comisia Naional pentru Produse
Biocide. Folosirea acestora se va face n funcie de
instruciunile de utilizare, la concentraiile i timpii de utilizare
specificai de productor;
i) asigurarea de echipament de protecie specific pentru
ntregul personal, n conformitate cu legislaia n vigoare;
j) asigurarea instruirii permanente a personalului medicosanitar privind precauiile universale.

Principiile de organizare a
unui cabinet medical

Patronatul
Medicul practician poate fi si

manager/angajeaza un manager
O societate comercial
O organizaie fr scop patrimonial

Structura serviciului medical


Este in functie de complexitatea
activitatilor si de gradul de
specializare a medicilor

Etape in stabilirea obiectivelor


pentru practica medicala (I)
Definirea conceptului de ingrijiri medicale si

a conceptului de afacere care se va aplica la


nivelul cabinetului
Stabilirea obiectivelor generale de practica si
apoi a obiectivelor specifice in scopul
realizarii performantei
Stabilirea politicilor de practica formulate in
concordanta cu politicile de sanatate ale
guvernului si cu legislatia existenta si care se
vor adresa atat pacientilor cat si angajatilor

Etape in stabilirea obiectivelor


pentru practica medicala (II)
Punerea la punct a unui plan de actiune pentru
a realiza obiectivele formulate, plan ce va
cuprinde etapele ce trebuie parcurse de la
obtinerea aprobarilor necesare pana la
receptia cabinetului, inclusiv angajarea
personalului
Elaborarea si dezvoltarea principiilor de
afaceri legate de activitatile comerciale si
publicitare ale cabinetului, cu precizarea
cheltuielilor si a costurilor

Etape in stabilirea obiectivelor


pentru practica medicala (III)
Elaborarea unor standarde de calitate

pentru ingrijirile medicale oferite, in


concordanta cu standardele stabilite de
organizatiile specializate in domeniu;
aceste standarde devin obligatorii pentru
toti membrii echipei medicale

Elaborarea protocoalelor de diagnostic


i tratament n condfomitate cu
ghidurile de practic aprobate de MS

Etape in stabilirea obiectivelor


pentru practica medicala (IV)
Elaborarea unui program de planificare a

resurselor umane care va include


recrutarea/selectarea/angajarea de
personal, stabilirea modalitatilor de
formare si dezvoltare a personalului
angajat, precum si remunerarea
acestuia; definirea componentei echipei
medicale ca numar, specialitati, personal
sanitar mediu, contabil, jurist etc.

Etape in stabilirea obiectivelor


pentru practica medicala (V)
Elaborarea sistemului informational

din interiorul si exteriorul serviciului


medical acesta permite colectarea,
prelucrarea, stocarea, analiza
elementelor care furnizeaza
informatii utile cu ajutorul
computerului.

Reguli de functionare a
cabinetului medical (I)
Elaborarea i nsuirea unor principii i

valori privind cultura organizaiei


Programarea orelor de consultatie si
eventual a orelor pentru rezolvarea unor
urgente solicitate de pacienti;
Respectarea programului;
Stabilirea unui numar de pacienti care pot
fi rezolvati in conditii optime intr-o
perioada de timp;

Reguli de functionare a
cabinetului medical (II)
Limitarea ariilor de practica in concordanta

cu specializarea obtinuta de fiecare medic


Inlocuirea unui medic care nu este disponibil
de catre un alt membru al echipei;
Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor
oferite consumatorilor;
Evitarea infectiilor asociate actului medical
prin respectarea normelor de igiena;
Mentinerea performantei serviciului medical
prin formarea si dezvoltarea personalului in
raport cu nevoile.