Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Cadrul principal al temei nr.2 apartine turismului rural. In cadrul temei,, influenele pe care le au activitile turistice asupra spa iului rural, cu o exemplificare din
Romania,, trebuie aduse in prim plan elementele cuantificabile ale activitatii turistice, sau mai exact care sunt acei indicatori care redau influentele pozitive sau
negative ale activitatii turistice dintr-o zona.
ASTEPT DIN PARTEA D-STRA UN STUDIU LIPSIT DE PARTEA TEORETICA., CU TITLUL ,,INFLUENTELE POZITIVE SI NEGATIVE ALE ACTIVITATII
TURISTICE ASUPRA SPATIULUI RURAL, IN ZONA.........
SE VA PUNE ACCENT PE POTENTIALUL TURISTIC AL ZONEI, NUMARUL LOCURILOR DE CAZARE DIN SPATIUL RURAL, EVOLUTIE PE CEL PUTIN TREI
ANI, INCEPAND CU ANUL 2009., EVOLUTIA NUMARULUI TOTAL DE SOSIRI, INOPTARI, CUC, DENSITATEA TURISTICA.
TOTODATA SE POT COROBORA ACESTE DATE CU POPULATIA OCUPATA IN TURISM DIN ZONA, INCASARI DIN ACTIVITATI TURISTICE, CONSUMURI
ENERGETICE, CONSUMURI DE APA, EXPLOTARE MASA LEMNOASA SI ALTI INDICATORI.
In cadrul referatului, elementele de originalitate vor avea prioritate, precum si exemplificarile.
REFERATUL VA RESPECTA CONDITIILE DE REDACTARE A UNEI LUCRARI DE LICENTA,VEZI LICENTA / Indicaii de tehnoredactare a lucrarii de licen
pentru Facultatea de tiine Economice/ http://www.univdanubius.ro/images/atasamente/Indicatii_metodologice_privind_tehoredactarea_lucrariii_de_licenta_2010_copy_copy_copy.pdf/
A NU SE DEPASI TERMENUL DE DEPUNERE!!!!!MARE ATENTIE LA ACEST ASPECT!!!!!