Sunteți pe pagina 1din 1

AGENT ECONOMIC:

ADRESA:
ATRIBUT FISCAL:
BANCA:
CONT BANCAR:
TELEFON / FAX/ E-MAIL:

NR. REGISTRUL COMERTULUI:

CATRE:
Subsemnatul, ......................................................................., posesor al BI / CI seria...... nr..........................
in vederea solicitarii liberului de linie pentru Bill of Lading (conosament) nr: ..........................................
prezint urmatoarele documente:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Vamuire in regim de:

IMPORT

TRANZIT

Adresa de destinatie:.................................................................................................................................
Comisionar in vama Constanta................................................................................................................
TRANZIT
Declaraia (iile) vamale de tranzit se vor plti in contul:
LA DECLARANT

ROMAR

Comisionar in vama la destinatie:............................................................................................................


AUTO
Plata transportului auto se face:
LA TRANSPORTATOR

ROMAR

COMISIONUL AUTO se se factureaz ctre firma..............


CFR
Plata transportului CFR se face:

LA TRANSPORTATOR

ROMAR

Cod statie CFR .................... Cod de plata centralizata..........................


TRANSBORD MARFA (STRIPPING)
Solicitam transbordarea mrfii din container in auto propriu pentru data ....
Ne obligam sa achitam catre Romar Shipping Agency srl cu numerar sau cu ordin de plata, anticipat sau la termenul
agreat, tarifele si comisionele aferente prestatiilor solicitate prin prezenta, conform facturilor emise catre noi. Eventualele
diferene constatate dup acordarea liberului pentru efectuarea formalitilor vamale vor fi inute in sarcina exclusiva a
Societatii noastre, drept pentru care ne asumam rspunderea pentru preluarea containerului (elor) dup ntocmirea
declaraiei vamale si a RETURNARII CONTAINERULUI(ELOR) GOL IN MAXIMUM 2 (DOUA) ZILE de la
data ridicrii din terminal si suntem de acord sa suportam riscurile care decurg din aceasta. Orice consecinte de orice
natura, provenind din nerespectarea de catre client a prevederilor legale cu privire la limita de greutate / gabarit admisa la
circulatia pe drumurile publice conform normelor legale in vigoare, vor fi in sarcina clientului.
zile libere la storage:
7 (incepand cu data descarcarii de la nava)
zile libere la demurrage: 14 (incepand cu data descarcarii si terminand cu data intoarcerii containerului (relor) gol in
terminal)
Ne asumam ntreaga responsabilitate pentru corectitudinea celor declarate mai sus.

Data
....................................

Semntura si tampila