Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE:

IMPUTERNICIRE

SubscrisaSC
Cu sediul in: STR.
inregistrata laOficiul Reg. Comertului sub nr cod fiscal
reprezentala legal de d-na
In calitate de beneficiar al containerului (relor) din conosamnetul cu nr__________________
__________________ce a (au) sosit in portul Constanta prin linia reprezentata de
IMPUTERNICIM PRIN PREZENTA
Pe d-nul / d-na _____________________ legitima cu CI seria __ nr___________cnp:
____________________
Sa efectueze in numele si pe seama societatii noastre urmatoarele operatiuni:
- sa depuna documente necesare preluarii containerelor mentionate
- sa efectueze toate platile aferentet ransportului, depozitarii, manipularii,expeditiei, etc
- sa solicite deblocarea containerului (relor) in vederea vamuirii
- sa efectueze, in general, orice formalitati necesare preluarii de catre noi a marfii ai carei
beneficiar suntem.
SC __________________isi asuma raspunderea pentru orice urmare a faptelor mandatarului
mentionat prin prezenta, consimtind sa raspunda in solidar cu acesta in eventualitatea
producerii unui prejudiciu sau vatamare de orice natura adusa intereselor firmei
_________________
Adiministrator / stampila