Sunteți pe pagina 1din 22

BILANT DE MATERIALE PE USCATOR

G2 (2% apa)
G1 (0.2% apa)
USCATOR
G4 (pierderi)

G3 (apa)

G1 debitul de polimer uscat (0.2% apa), kilograme/ora


G2 debitul de polimer umed (2% apa), kilograme/ora
G3 debitul de apa, kilograme/ora
G4 debitul de pierderi (1% pe an), kilograme/ora

G1 20000

G1

t
an

20000 1000

kg

24 330

kg

G1 2.52525 10
0.2 G1
100

99.8 G1
100

h
kg

5.05051

2.5202 10

apa

kg
h

PE substanta uscata

Ecuatia de bilant de material pe uscator este:

G2

G1 G3 G4
3

G1 2.52525 10

G1
G4
100
kg

G4 25.25253
0.2 G4

99.8
100

kg

0.05051

100

pierderi

apa

kg

G4 25.20202

PE substanta uscata

Ecuatia de bilant partial (pentru apa) pe uscator


G3 1
G2 1

2
G
100 2

0.2
0.2
G1
G G3
100
100 4

Given

G1 G3 G4

G2
2
100

G2 G3

0.2
100

G1

0.2
100

G4

b1 Find G2 G3

2.59735 103

b1

46.84601

G2 b1
0

G3 b1
1
kg

G3 46.84601

G2 2.59735 10

kg
h

polimer cu 2% apa

Materiale intrate
3

G2 2.59735 10

Materiale iesite
kg
h

G1 2.52525 10
G3 46.84601
G4 25.25253

kg
h

kg
h
kg
h

BILANT DE MATERIALE PE SITA VIBRATOARE

G6

SITA VIBRATOARE
G7

G5

G2

G2 debitul de polimer umed cu granulatie corespunzatoare ce contine 2%apa si este


supus uscarii, kilograme/ora
G6 debitul de amestec granule de PE, kilograme/ora
G7 debitul de granule necorespunzatoare, kilograme/ora
G5 debitul de pierderi fata de polimerul umed, kilograme/ora
Bilant de materiale pe sita vibratoare
0.9 G6 kg/h PE cu granulatie corespunzatoare
0.1 G6 kg/h PE cu granulatie necorespunzatoare
Ecuatia de bilant de materiale
G7 1

G5 1

G6 G7 G2 G5
1
G5
G
100 2
2
100
98
100

G5 0.51947

G5 25.45404

G5 25.97351
kg
h
kg
h

kg
h

apa

substanta uscata

90
G2
G
100 6

kg

G6 2.59935 10
2
100

98

G2
G6
0.9

rezulta

h
kg

G6 51.98702

apa

kg

100

G6 2.54736 10

PE substanta uscata

G7 G6 G2 G5
G7 233.9616

2
100

kg
h
kg

G7 4.67923

apa

G7
98
100

G7
G6

kg

G7 229.28236

100 9.00077

PE granule uscate necorespunzator

%granule de polimer umed (2% apa) cu granulatie necorespunzatoare

Materiale intrate
3

G6 2.59935 10

Materiale iesite
kg
h

kg

G2 2.33942 10
G5 25.97351
G7 233.9616

kg
h
kg
h

BILANT DE MATERIALE PE EXTRUDER

G9

G14

EXTRUDER

G8

G10

G6
G6 debitul amestecului de granule de PE (2% apa) ce este supus separarii,
kilograme/ora
G8 debit de pierderi fata de granulele de PE umede, kilograme/ora
G9 debitul amestecului de PE supus operatiei de extrudare, kilograme/ora
G10 debitul de stabilizatori, kilograme/ora
G14 debitul apei (din baie), kilograme/ora
Ecuatia de bilent de material este:
G9 G10 G14

G6 G8

G8 1
G9 1
G10 1
G9 G10 G14 G6 G8
2
G8
G
G8 51.98702
100 6

G14 1
kg
h

Bilant de materiale partial (pentru apa)


2
2
G14
G8
G
100
100 6

G14 53.02676

kg
h

1
G10
G
100 9
G9

G6 G8 G14
1 0.01
3

G9 2.57259 10
G10 0.01 G9

kg
h

amestec de PE
G10 25.72585

kg
h

stabilizatori

Materiale intrate

Materiale iesite
kg

G9 2.57259 10

G10 25.72585

G14 53.02676

G6 2.59935 10

h
kg

G8 51.98702

kg
h

kg
h

kg
h

BILANT DE MATERIALE PE SEPARATORUL DE JOASA


PRESIUNE

G13

DETENTA II

G9
G11

G12

G9 debitul amestecului de PE, kilograme/ora


G11 debit de pierderi fata de debitul amestecului de PE, kilograme/ora
G12 debitul amestecului de etilena +3% PE cu masa moleculara mica, kilograme/ora
G13 debitul amestecului (etilena+PE) cu 20% etilena, kilograme/ora

Bilant de materiale pe separatorul de joasa presiune


G11 1
G12 1
G13 G9 G11 G12
2
G11
G
100 9
G11 51.45171

kg
h

pierderi PE

Bilant de materiale partial pentru etilena


Aproximam
G12 500
G13 2500

Given
G9 G11 G12

G13
15
100

97

G13

100

G12

b2 Find G12 G13

480.0068

b2

3.10404 10

G12 b2
0

G13 b2
1
kg

G12 480.0068

h
kg

G13 3.10404 10
3
100

97
100
20
100
80
100

h
kg

G12 14.4002

kg

G12 465.6066

PE cu masa moleculara mica


etilena

h
kg

G13 620.8088

etilena

h
3

G13 2.48324 10

kg
h

PE

Materiale intrate
3

G13 3.10404 10

Materiale iesite
kg
h

kg

G9 2.57259 10
G11 51.45171
G12 480.0068

h
kg
h
kg
h

BILANT DE MATERIALE PE SEPARATOR

G12

SEPARARE

G15
G16

G18

G17

G12 debitul amestecului de etilena +3% PE cu masa moleculara mica, kilograme/ora


G18 debit de PE cu masa moleculara mica, kilograme/ora
G15 debitul de etilena, kilograme/ora
G16 debitul pierderilor (2% fata de etilena), kilograme/ora
G17 debitul pierderilor (2% fata de PE), kilograme/ora

Bilant de materiale pe separator


Aproximam
G15 505
G16 10
Given
97
100

G16

G12

2
100

G15 G16

G15

b3 Find G15 G16

456.47706

b3

9.12954

G15 b3
0
G16 b3
1
kg

G15 456.47706

h
kg

G16 9.12954

Aproximam G17 si G18


G17 2
G18 100
Given
G15 G16 G18 G17

G12

G17

100

G18

b4 Find G17 G18

0.28236

b4

14.11785

G17 b4
0
G18 b4
1
G17 0.28236
G18 14.11785

kg
h
kg
h

Ecuatia de bilant partial pentru etilena

Materiale intrate
G12 480.0068

Materiale iesite
kg
h

kg

G15 456.47706
G16 9.12954
G17 0.28236
G18 14.11785

h
kg
h
kg
h
kg
h

BILANT DE MATERIALE PE SEPARATORUL DE INALTA


PRESIUNE

G19

DETENTA I

G20
G22

G13

G21

G13 debitul amestecului (PE + 20% etilena), kilograme/ora


G21 debitul pierderilor (2% fata de G13), kilograme/ora
G19 debitul amestecului (PE 15%, etilena 85%), kilograme/ora
G20 debitul amestecului (PE cu masa moleculara mica + x% etilena), kilograme/ora
G22 debitul pierderilor (2% fata de G20), kilograme/ora

Bilant de materiale pe separatorul de inalta presiune


2
G21
G
100 13
15
100

85
100

G21 9.31213

G21 52.76875

G21 62.08088
kg
h

etilena

kg
h

PE

Ecuatia de bilant de materiale total

G19 G20 G21 G13 G22

kg
h

G13 3.41335 10
x

0.85 G19

100

G20

2
100

G20

x
100

0.15 G13

2
100

G13 0.15

solve G19
0.0235 G20 6.02 x 0.0118 G20 x 12.0
float 3

G22 0.02 G20

G19

G20 G21 G13 G22

substitute G22
substitute G19

0.02 G20

0.0235 G20 6.02 x 0.0118 G20 x 12.0


0.0235 G20 6.02 x 0.0118 G20 x 12.0

0.0235 G20 6.02 x 0.0118 G20 x 12

( 118.0 x 9965.0)

1.0

0 solve x

1.02 G20 3481.617

9965
118

solve G20
1.0 ( 60200.0 x 3.47e7)

1.0
float 3
( 118.0 x 9965.0)

rezulta x > 84

x 95

G20

1.0 ( 60200.0 x 3.47e7)


( 118.0 x 9965.0)

1.0

kg

G20 2.32779 10

G19 0.0235 G20 6.02 x 0.0118 G20 x 12.0


kg
4
G19 2.72255 10
h

Materiale intrate

Materiale iesite
4

G19 2.72255 10

kg
h

G13 3.41335 10

G20 2.32779 10
G21 62.08088
G18 14.11785

kg

kg
h

kg
h
kg
h

1.02 G20 3

BILANT DE MATERIALE PE SEPARATOR

G20

G29

SEPARATOR

G31

G30

G32

G20 debitul amestecului (PE cu masa moleculara mica etilena), kilograme/ora


G29 debitul amestecului ramas la separare (30% PE, 70% etilena), kilograme/ora
G30 debitul PE cu masa moleculara mica separate 70%, kilograme/ora
G31 debitul pierderilor fata de amestecul G29, kilograme/ora
G32 debitul pierderilor fata de polietilena (G30), kilograme/ora

Bilant de materiale separator


G20 G29 G30 G31 G32
1
G31
G
100 29

1
G32
G
100 30

Pierderi de PE

70
G30
G
100 20

PE cu masa moleculara mica

G20

G20

G29 G30 G31 G32


7 G20
10

G29 6752

G30
100

kg
h

101 G29
100

substitute G31

1
100

float 3
solve G29
6752.0
float 3

G29

23277.0

0.01 G30 1.01 G29 16294.0

30
100
5
100

kg

G29 2.0256 10

G29 337.6

G31 0.01 G29

kg

PE

etilena

pierderi

Materiale intrate

Materiale iesite
4

G20 2.32779 10

kg
h

kg

G29 6.752 10

h
4

G30 1.62945 10
G31 67.52

kg
h

kg
h

1
G32
G 162.94538
100 30

kg
h

BILANT DE MATERIALE PE SEPARATOR

G29

G33

SEPARATOR

G34

G35

G36

G29 debitul amestecului de PE + etilena, kilograme/ora


G33 debitul de etilena recirculata, kilograme/ora
G34 debitul pierderilor fata de etilena recirculata, kilograme/ora
G35 debitul de Pe de masa moleculara mica, kilograme/ora
G36 debitul pierderilor fata de polietilena, kilograme/ora

Bilant de materiale pe separatorul

G29 G33 G34 G35 G36


30
G35
G
100 29

G35 2.0256 10

1
G36
G
100 35

G33 4659.54
G34 0.01 G33

G36 20.256

kg
h

kg
h

kg
h

PE cu masa moleculara mica

Pierderi fata de PE cu masa moleculara mica

3kg
G33 4.65954 10
h

G34 0.01 G33

etilena recirculata

pierderi fata de etilena recirculata

kg
h

Materiale intrate

Materiale iesite
3

G29 6.752 10

kg
h

kg

G34 46.5954

h
kg

G35 2.0256 10
G36 20.256

kg
h
3

G33 4.65954 10

kg
h

BILANT DE MATERIALE PE REACTOR

G23

G19

REACTOR

G19 debitul amestecului (PE 15% + etilena 85%), kilograme/ora


G29 debitul amestecului de etilena si initiator, kilograme/ora

Bilant de materiale pe reactor


G23 G19
kg

G23 2.72255 10
95
100
5
100

h
kg

G23 2.58642 10

h
kg

G23 1.36127 10

Materiale intrate

etilena

initiator

Materiale iesite

G23 2.72255 10

kg
h

G19 2.72255 10

kg
h

BILANT DE MATERIALE PE VASUL TAMPON

G33

G24

G23

VAS

G24 debitul de etilena comprimata, kilograme/ora


G33 debitul de etilena recirculata de la separatorul de inalta presiune, kilograme/ora
G23 debitul de amestec, kilograme/ora

Bilant de materiale pe vasul tampon

3kg
G33 4.65954 10
h
4

G23 2.72255 10

G24 G23 G33

etilena recirculata

kg

amestec de etilena

etilena comprimata

Materiale intrate

Materiale iesite
4

G24 2.25659 10

3kg
G33 4.65954 10
h

kg
h

G23 2.72255 10

kg
h

BILANT DE MATERIALE PE VASUL DE AMESTECARE

G15
G27
VAS

G28

G24

G27 debitul de initiator, kilograme/ora


G28 debitul de etilena proaspata, kilograme/ora
G15 debitul de etilena recirculata, kilograme/ora
G24 debitul de amestec, kilograme/ora

Bilant de materiale pe vasul de amestecare

G27 G28 G15 G24


5
G27
G
100 23

kg

G15 456.47706

etilena recirculata de la separatorul de inalta presiune

h
kg

G24 2.25659 10

Debit amestec

G28 G24 G15 G27


kg

G28 2.07482 10
99.9
100
0.1
100

h
kg

G28 2.07274 10

G28 20.74818

h
kg
h

etilena proaspata pura

etilena proaspata impura

Materiale intrate

Materiale iesite
kg

G15 456.47706

G24 2.25659 10

h
kg
h

Utilaj
Uscator

Intrari, kg/h
2597.35

Sita vibratoare

2599.35

Extruder
Separator presiune joasa

2572.59
25.72
53.02
3104.04

Separator

480.00

Separator presiune inalta

27225.5

Separator

23277.9

Separator

6752

Reactor
Vas tampon

27225.5
22565.9
4659.54
456.47
1361.27
20748.2

Vas de amestecare

kg

G27 1.36127 10
G28 2.07482 10

kg

Iesiri kg/h
2525.25
46.84
25.25
2339.42
25.97
233.96
2599.35
51.98
2572.59
51.45
480.00
456.47
9.12
0.28
14.11
3413.35
23277.9
62.08
14.11
6752
16294.5
67.52
162.94
46.59
2025.6
20.25
4659.54
27225.5
27225.5
22565.9

S-ar putea să vă placă și