Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:

Data:

TEST DE EVALUARE

NEMETALE, Clasa a VIII-a

I. Completați tabelul cu literele corespunzătoare afirmațiilor despre carbon și oxigen:

Generalități

Stare naturală

Proprietăți fizice

Proprietăți

chimice

OXIGEN

CARBON

A) Prezintă trei izotopi 12, 13, 14

B) Prezintă trei izotopi 16, 17, 18

C) Prezintă următoarele forme alotropice: oxigen molecular, ozon

D) Prezintă următoarele forme alotropice: diamant, grafit, fulerene

E) Stare de agregare solidă

F) Stare de agregare gazoasă

G) Reacționează cu hidrogenul, formând apa

H) Reacționează cu apa, formând gazul de apă

II. Completați următorul rebus:

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8

A-B Nemetal care alături de oxigen intră în compoziția moleculei de apă

1 Varietate de cărbune cu conţinut mare de carbon

2 – Formă alotropică a carbonului cu indice de refracție foarte mare

3 Proprietate caracteristică mineralelor de a zgâria alte minerale

4 Varietate de cărbune cu peste 95%C

5 Stare alotropică a oxigenului ce conţine 3 atomi din acest nemetal

6 – Varietate de cărbune cu 60 – 65%C

7 – Formă alotropică a carbonului ce se găseşte în mineralul Shungit

8 Particudin nucleul atomic care face deosebirea între izotopii unui element chimic

III. Calculaţi compoziţia procentuală a compuşilor: CH 4 , CO, CO 2

IV. Ce cantitate de apă oxigenată este necesară obţinerii aceleiaşi cantităţi de oxigen care se obţine din descompunerea a 35 g KClO 3 de puritate 0,8?

Se dau: A H = 1, A C = 6, A O = 16, A Cl = 35,5, A K = 39

Se acordă 2 puncte din oficiu. SUCCES!

Propus de prof. Florin Viu

= 6, A O = 16, A C l = 35,5, A K = 39 Se