Sunteți pe pagina 1din 12

'0'

49,...........NWININA400,A6.....111111111=1111317

etplq:31:=$p

Rztc

gz,$3,447.1. ri
g> .7140:0:41-4

jF441.1,1

tti

f.
-'4'"111111''

i.

'W7

-.roil
__

5Ns.r

11,,
A1,411111

1.111101,

CARNAVALU L P 0 LIT I C
nalbi e lumea,rn ascund dup atitea inti 4i tot recunoaste
www.dacoromanica.ro
ca-qp realitate eu sunt ministru
1 a toate departarnentete!

FURNICA

Anul X. No. 21, Jo; 23 Ianuarie 19-14,

aftmomm

Sire,
Imediat ce-am fost insdrcinat cu conducerea ministerului Lucrdrilor Publice, am,
constatat, ca medic, un mare pericol ce

Subt ministerul Badaraii , o noapte

neagra i fioroasa. D'odat, la Luera-

rile Publice, a aparut d. Dr. Anghetie ca d. C. Banu a tras cu drept leseu ea un inger salvator ! ! !
euvfint in judecat ziarul Fade. (Fulgere i uneteintre culise, tremollo
care ii publicase un portret por- la orhestrci).
... Oh, ridicolele excese de zel ale
nografic eu titlul cRu0nea tingacei..
Cu atat mai mult temein, d. Banu bietilor notri gazetari, cari se cred
ar trebui sa dea in judecatti acum pe obligati sa'0 jertfeasc bunul simt si
d. Ionel Bratianu care '1-a exclus din demnitatea, clad e vorba sa'i laude
lista noului guvern, facindu-1 deci sd patronii politici
Ce-ar fi putut s aerie un gazetar
pateasca ru0nea tiganului : adica a
aluia care innoata din rasputeri in contiincios despre numirea d-lui docvalurile politice i se inneaca tocmai tor Anghelescu ea ministru al lucrarilor publice, care poate 'i un medic
la mal !
.
excelent i ar fi fost la locul sail ca
director general al serviciului sanilin cititor ne scrie :
''.-.
Banuesc (dacd'i vorba de d. Bann tar, care e poate foarte competent in
trebuiea sa devie cu Banuiala)ca cluerdri private. administrindu'0 bine
sacrificarea directorului eViitorului mo0i1e, terenurile petrolifere i baile
din actuala formatiune ministeriala se Sarata-Monteoru al caror fericit prodatorete unui cunoscut defect de prietar neexpropriabil este, dar
pronuntare al lui Voda. Veneratul evidentn'are habar de Luerarile Punostru Suveran, pronuntind in loc de blice ? Un gazetar contiincios s'ar fi
Bann, Panu, a fost deajuns ea sa'i marginit sa reproduce discursul de
hotarased aceia0 soarta pe care-a in- investiturro) al d-lui Dr. Anghelescu
durat-o rposatul lost director al zia- care, modest, a recunoscut , in fata
tuturor functionarilor convocati in
rului .Lupta.. Fatalitate ! !... ,
Se

amenintd Podul depeste Dunfire ce poarta


gloriosul nume al M. Voastre.

Picioarele acostui pod, stind in apd de


atitia ani, expuse la o igrasie permanentd,
infruntind viscolele si ingheturile, risea

sa contracteze una din cele mai crude

boale : reumatismul poliarticular.


In consecintd, yid respectos a ye ruga,.

Sire, ca s aprobati votarea unui credit


de un milion lei, spre a campfire sosoni-

galosi, flanele Dr. lager, Frantzbrantwein


nI salicilat de metyl pentru frictiuni, masari indispensabile si urgente ea sa putem
salva podul de peste Dunare, atit de necesar apArdrei militare i desvoltarei economice a Wel noastre.

ii

far in caztil extrem, and aceste pre-

cautiuni nu vor fi sufieiente, rog pe Majestatea Voastra a ineuviinta ca, in vara

viitoare, podul de peste Dundre sA fie


permutat, timp de o land, din Cernavoeld,
la Mile mele din judetul Buzda, &rataMonteoru, sure a urma acolo o curd antiartritica. (Hotel si birt de primal rang,
preturi moderate, muzicA, baluri, jocuri,
de ruleta, etc. Prospect gratis la cerere).

Al vostru, Sire, prea supus servitor:-

preajma sa, ea e cu totul strein de


misiunea ce 'i s'a incredintat, 0 la
plecare a luat subt brat un teanc de
brovri 0 de volume spre a se pune
InteadevAr d. Mortun a adoptat in curent cu organizarea ministerului
deviza d-lui Carp care a proclamat de luerari publice i cu rostul trebivestita formula : Regele 0 Doroban- lor de la acest departament.
Dar, gazetarul dela Viitorul, s'a
tul. Cad cu eine guverneaza astfizi
d-sa la Bucureti ? Cu Regele, &mete, simtit dator s'o ia cu trei note mai

Dr. Anghelescu

itenind la ministerul de Interne, d.


V. G. Mortun a devenit un infoeat Carpist.
,

0 apoi cu Dorobantu... d. NiculescuDorobantu, noul prefect de Ilfov.


, Ceva 0 mai gray : d. Mortun, nu-

Contele de Tekirghioi

0 nobil devizA

urmare, fata de partidul liberal, o

dubla tradare !
Ziarul liberal .Viitorul>> publica,
despre prima yizita a d-lui Dr.
Anghelescu la ministerul de lucrari publice, un articol al carui stil
ne reamintegte cele mai faimoase ti.

rade din celebra melodrama Dalt(


Orfeline.. Serie cam riga :

lescu, i iata'l pe bietul doctor trans-

format in... Inger mantuitor ! ? Adica,

Se zice ea , indata ce a luat in primire portofoliul luerarilor publice,


If
Director!: G. RAINE777, N. D. TARANU
domnul doctor Anghelescu, doritor ea trecerea d-sale pe la acest Mi- Abonamentul 10 lei pe an; 5 lei pe pease
nister sa nu dispara ea un Monteor...
fun! plait 1nainte.
pardon, meteor ; i pe de alta parte,
intr'un moment de distractieD a la Adresa : Revista Ft171115.9" &surest;
Costica Disescu, stapanit numai de
preocuparile profesiunei sale de medic, se zice eft a innaintat Regelui
urrnatorul senzational raport :
44-'4

Ideal

CHAMPAGNE

Ciocolath

I.

Cacao

B-dul Elisabeta, 16 I r'


(Paiaee liotel)

EXTRA DRY

La Marque de L'Elite

Fabricatinne Wipes
Superioari
Magazin Special de
destacere
bogat asortat in :

PERRIN]
-

FURNICA"

scumpit traiu'n Capitala;


E o pirleald colosala
Mai pretutindeni; e un jaf !
Totusi in vremile aceste
Se mentin preturi mici, modeste
La 4Clasic Cinematograb !
II pall deviza... S'o mai spun ?
Deviza sa'i: eftin si bun !
Petre C, R.
S'a

sus, eintind hosanale d-lui d-r. Anghe-

ea ef de cabinet al d-sale pe scumpe confrate, de ce nu'l fileu0 ba. mind


cunoscutul poet c futurist>) I. Minn- rem arhanghel ? S'ar fi potrivit 0 mai
lescu-Dallocrin, a devenit 0 filipescan, bine, 0 am fi stint ca la luerrile pustint fiind ea d. Nicu Filipescu este blice avem d'aface cu d. doctor Areel mai futurist. dintre pretendentii hanghelescu ! ? ...
la eat. conservatoare.
Conu Vasilica Mortun a comis, prin

'

EPERNAY
FRANCE

www.dacoromanica.ro

lel

- WOOD 44/10 -

.7

U R N NICA

3
dr

UNA-ALT A

Cum a scpat trenul unul din ei

Mrunte.

In consiliul de ministri care s'a


tinut ieri, nu s'a discutat nimic la
ordinea zilei, totul marginindu-se la
un schimb de vederi... mioape.
Corespondentul nostru partieular-clim
Oenele Mari, ne comunicit :

Un condamnat pe 'nate, gratiat

dupd treizeci i doi de ani de osfindli,


refuel cu inefipdtanare sti pArseasea

,eelula, sustinand, eu legea in mai*


,ed un individ dace stApaneste treizeci
de ani acelas imobil fArd ca sA reelame
cineva, dupa treizeci de ani acel imobil devine proprietatea sa. S'asteaptfi

parerea Curtei de Casatie, cdreia s'a


cerut telegrafic avizul.

DupA ce s'a dat publicitatei lista


noilor minitrii, d-nii Stere si Banu,
nemultumiti c'au fost lAsati pe din-

afarA , au plecat imediat la Paris.


Asa au scris ziarele ; adevArul, insa,
e altul: ,
D-nii Stere i Banu au plecat la Paris
fiindca ministerul Doumergue de acolo

e pe punctul de a

ea- dea, i d-nul


Briand, care'i va succede la putere,
a hottirat s formeze ministerul i cu
cele done tinere brbi din Romania.

Asta penfl-u cine-i, sefule ?


Pentru Banu.

<,Mai multi magistrati din Focsam.,

Teatrul National, -- ii intinde Morala :


pasagerul 10 bani.
MiticA a cAlAtorit gratis
deed
D nul conductor inhata lacom momoral
mai poate fi .si asta!
neda, dar uitA>, sh'i dea biletul cuvenit.
)rs.
La fel procedeazd i cu alti trei
Cancanuri.
musterii pleca ti spre aceias destinatie.
MiticA a begat de mama operatia),
In menageria guvernamentalii, d-nul
nerabdAtor isi asteaptd randul.
I. G. Duca joacA rolul de qaiticul truTaxa! se rasteste conductorul. pei.
.
Mitica se face cd n'aude.
ocazia numirei sale la Instruerepeat obraznic con- tiaCu
Taxa!
Publica , s'a dus de 'ci-a comanductorul.
dat
un frac, ea sa se poatti prezenta
Milled II tintueste cu privirea drept la Palat.
in ochi, c'o 'nand Si cld laba intr'o
Croitorul recunoscut ea unul dinparte, iar cu cealalt i-arata, lipit tre cei mai buni
in meseria lui i 1-a
pe geam, un bilet avand inscriptia.
qprobat>> de mai multe ori; dar d-nul
Duca totdeauna a stiut sd'i gAseased
FERITI-VA DE PUNGASI !
un eusur.. Ultima oarA i a spus suD-nul conductor s'a ingAlbenit si pArat :
Nu vezi cd fracu e lung ?
n'a mai insistat.
Nu-i fracu lung, d-le ministru ;
d-ta esti scurt ! i-a ripostat croitorul privindu'l ea dinteun foisor de

stic din Ardeal, facut in toviirtisia


artistului Iancu Brezeanu, a d-nei
Maria Ciucurescu, etc., etc., pentru

Reisplata Muncei clasa 1- a, cat i pentru

numirea sa ea ministru de justitie.


Glorie lui !

Viata pe roate.

Tramvaiul se opreste.
Catedrala sfantul losif !

cl-nul conductor.

Desen de A. Murata

ne stiind adresa d-lui Victor Autonescu, ne Image' sd'i transmitem fe


licitrile lor atit pentru Turneul arti-

sbiard

Se urea mai multi pasageri, intre

i faimosul MiticA.
Tramvaiul cu doi
Zang ! zang !

can

tai porneste spre bariera Mosilor.

D-nul conductor isi incepe meseria:


Unde mergeti? s'adreseazA el
unuia ,din cei suiti la statie.

foe.

CHAMPAGNE

HC

EXTRA DRY
DRAPEAU ROUMAIN
SEC

NE

Una proaspata.
Sunt aproape einci minute de nand
Mitia rascoleste cu lingura prin farfuria cu supa si nu se decide s'o clued
la gura.
Trece chelnerul care'l servise.

4.k

s"

CUVEE SPECIALE

-- Porunciti-?
- Fir'ati ai dracului de
spalat supa cu benzina, de
Costied !

CUMPAR
.n"drys' mist. .1111SILI. wed..
ryi

soot

nos, mine. ile

SCHIMB
71:nr=1,1.7.:":ff
aisAe, Irlun ff all ipses... ce1:8 deems re

j-

.1"

1641...1

10Nrf9 M. PLE$EA. C.99999.


sis

42:410.

".:;""1:ii
oe.

DZ/POICIT 9 MILIOANM.

19999191193119 OOOOO alitairimas SSSSSSSSSSSSSS

hoti ! Ati

supra ?

orySiel ruestieests els Merit. east

. salsa Mtrl ei litaft -'


love eiturelle suet prated miltift
perIersie. tellIfies I

striga MiticA dupA el.

nu mai
are nici o pate de grdsime pe dea-

'easterly estaiotsi

lui cw-1 iris. med.. is terns

W.., jlibiiiere. de tone

Praia.* volommisahMe.

posed is depoellsi

VANZARE en GROS

,sceie ciao ste sisti tale de 4.14 tic


'

F:

YAND

OM.*

cont.

gogeamite port ofelu pentru un bunt ? DA'mi-1 mie, cA am


mai multi deck el !
Olio !

1/14111(4-14,

Nae Saltimbancu

SOWIIIMIO11011

o.

www.dacoromanica.ro

1NTRE CUMETRE
_

es.

VW/

-Att
tIk

' ri.j,

l',

a.

:
_

tii ed era vorba sd'mi mdrit fata dupd Popeseu, eldntdul de la Primdrie ; dar
ednd am auzit cd'si bea loath leafa la Costache Chioru din coltCe-ai fdeut ?

Am dare, dupd cdreiumar I


Desen de F. Sirato

www.dacoromanica.ro

FURNICA

Anul X. No. 21, Joi 23 lanuarie 1914

Fiecare pasre
pe limba ei piere!

Brezeanu i Dumnezeil

-S'a<Sedusdusei conu
nenea Iancu Decalitru,
Iancu Kalinderu

Niei o bucurie Vara* intristare !

ID

Brezeanu chi cu pumnul in pupitru


Si ochii'i desperati contempla Ceru...

Bucuria liberalilor ca vin la putere,


a inceput odata en viscolul. Pasarile
Terului un moment au mai punctat
negru atmosfera, ea in urmii, ametite
de Criviit, s disparti sub zapada ce

MOGNM-

<Doamne, te-ai pus sa persecuti <Furnica.,

<I-aduni clientii, unul ate unul,


Ce-ai vrea sa nu mai aerie ea nimica ?
<Sa-si bea doar, spritul, berea, i tutunul
<Ranetti i tovarsu'i Taranu ? b

le-a tinut loc si de mormfint. Vazduhul,

rascolit de vant, urla a coabe ; vitele


au fost varite prin cosare ; pe dru=rile pustii, troenite, nici o urma

.
.

. .

. .

Asa ofta 'ntr'o zi Iancu Brezeanu.


.

H111[118R

Din tronu-i vechia ascuns de bolt'albastra,

de copita, nici o urma de bfiligar, Cu glas domol


hrana obicinuita pe o asemenea vreme

IN NOUL SAU LOCAL

bland, Domnul ras-

[punde :
<Nu mai jell, caci pana lor maiastra
<Clienti le va plot,
oriunde!
<Cei prosti, cei gagiuti, cei lungi de mane,
<De cari-i plina tare batfi-i focul !
a Le sunt, mai peste tot, la indemane,

a inaripatelor sburAtoare.
in vartejele astea nebune ramasese
doar o cioara. VA mai aduceti aminte
de ea ? Odat displease , ducandu-se

2A traiascA in burl eu clima mai caldA;

Holt

NOILE SALE REIOANE

<Celebrii cred s'ajunga toti baetii !...


<Nu-i plange deci ea Iancu Decalitru
<Pa parasit cu Iancu Kalinderu;

Fratilor de azi inainte o era


neat incepe in Ora. Jos sugrumatorii
tuturor libertatilor ! Jos asasinul tdrdnimei ! Jos hutul dela Ratesti! Tatiasca partidul conservator-democrat !
Nu-i mult de-atunci, i par'ca n'a
fost de and lumea ! Batt-Ana cioara,
rebegia, lipsita !And i de hrana'i

Ei vor baga in al Furnicei. filtru

betu-i-ar gerul !.

<P'acesti poeti-avorti
. . .

. .

<Griesti prea intelept, o, Doamne sfinte,

omului &Ionia voise sa'i serveasca de


corb: drnul Fleva --se zice va trece

chiar decal va inchipuiti, otribunub,


de odinioara va fi poftit sa vorbeasea

-. <Fii sigur, Dumnezeul tail promite,

s'a hoard! s'adore starvul

. . .
MARIREA REIOANELOR
DE PARFUMERIE

<Pentru <Furnica., zee, este4o maseota,


,De-aceea sii le-o Iasi, aibi indurare !

la liberali! In curand, mai curand

la o intrunire colectivista. Acolo el 10 tcCa Smara va trai zile frumoase,


multi vrelne inainte,
va marturisi pacatele vechi, chit ea .Sti
s sfivarseasca unUl nou, si mai groaz- (Tot sprijinul Furnicei credincioase !D
. .
. . .
nic ; acolo el 10 va da- cu cenuse pe Brezeanu,
incantat peste masura
cap, chit ea mai tarzie seful liberalilor De ce'i-a spus
al lumilor arbitru,

... .

PORCELANURI si CRISTALE

. .......

La ceas-la ceas, de-atunci learnt pe gut*


In sanatatea Smarei, cate-un litru

min: o cioarA alba... la par. Insusi Tase

RugAciune

JUCARII si JOCURI

Vxvictis.

ajuns la apogeu, va aVea fericirea sa


aibA in dreapta sa, and va vorbi dela
tribuna, simbolul politicianismului ro-

STATUETE

Chioru, tambalagiul dela cafeneaua


Moldovei, va exclama, inghesuit in

ARTICOLE DE MENAGIU

ad'i dea un picior mai jos de pale.


Va fi ceva inaltator, ne mai vazut chiar
la salbatici ! D-nul Ionel Brdtianu,

NASA Idlotu

LINGERIE
pentru domni i doamne

i doamne

BONETERIE
pentru domni I beti

De tipuri fel de fel e plina tara,


<Dar totusi am sil-ti fac o rugaminte:
Sti nu le iei miner pe madam Smara!
<Aceasta ne'ntrecuta petaled,
Poeta si vestita scriitoare,

fundul salei :
,
Geantai
, prepelita, mo !

pentru domni

Infine, bre, nu vezi, de la o vreme


In tara ta cum Wail presit poetil ?
In templul slant al artei de s'or screme,

ura le :

zilnicA,

MANUERIE

<Sail oameni marl de Stat, ajunsi victime,


<Pe data ce le-ai demascat obrazul.

de takisti. Abia se oprise trenul in


gara de Nord si ea a croncanit multimei entusiasmate care'l primia cu

VICIORIII lilt 11

A SE VEDEA

ne'ncetat se-i fact jocul.


acum cativa ani, prididita de dorul <Furnicei.,
clienti mai ail inc'o multime,
Bugetului, ne-a revenit tocmai dela <Si-apoi
Celebrii damblagli<< ea alde Kneazul,
Roma , intr'un vagon special... plAtit

CHEER

OBIECTE de

0, Doamne, o vecie in mormfint


Baga-me-vei ! Hatar acum si'mi feel
Ca sa me 'ngropi, o zi, tot subt pamant.,.
In pivnita Iordake din Covaei !

MOBILE de FANTESIE

mai

107

Calea
Victoriei

MARQUINERIE de tot felul

DEALUL ZORILORI
Cele mai bane

1 Vinuri De masa ]

15/69

ARTICOLE de UTILITATE

IVinuri de_iessert
ef1111

ratesne9
U1111

III

0111111111111111111lliki1iil1I 11.01111""""4

UMBRELE iBASTOA NE

OGLINZI, PAPETARIE de LUX

ASORTIMENT CONSIDERABIL IN

REIMS
Grands vins

1111111111Iiimre

de Champagne

ARTICOLE DE LUX

CADOURI
eral"owavykooftwou."<ro.04.4.0<

www.dacoromanica.ro

41'10

T=81

DIN DRAMELE OPOZITIE1

Film lung de cdteva mii de slanjeni ... de lemne.

6.

.- ..e""
NOM

a,\

"

IN

Ce de ochi Ce de ochi!
S nu'mi lie de deochi I
Stiu c'am ajuns cam rdu,
tu, vestitul Badarau,
Cea mai faind dintre poame...

S'au dus zilele solemne!...


Si azi ca sa nu crap de foame,

Vai, la juster eu crap... lemne!

Desen de A. Murnu

www.dacoromanica.ro

ig0

no.

ASSAAION"

www.dacoromanica.ro

FUR NICA

0 AGAPA

Cancanuri politice
Se zice c5 d-nul Nicolae Fleva. dusman personal
al d-lui lone( Bratianu, va trece la liberali.

Care nu mai este de actualitate ; dar la


urma urmei, ce este Actualitatea?... Dupe
mine, un fel de sance anglais peste o salata
de boeuf invech ha.
Agapa pe care d. profesor Basilescu a dato

mai deunfizi functionarilor superiori de la

Pinnate, mai toti fosti elevi de ai d-sale, ne-a

adus aminte o multime de lucruri duioase:


Agapele de nuele la palma din clasa I primare alimentara", cum ii ziceam noi pe
vremuri in loc de elemental* ceasurile de
career& de la liceu, bilele i zilele negro la

examenul de economie politica cu Basilescu.


Cad amfitrionul de acum, ca mai toti dasoath primari, secundari ori universitari, nu's ,
tocmai asa de politicoai i darnici on elevii

tor cari nu's functionari superiori. Ba Inca


4. Basilescu la examene, e un adevarat in-

chizitor intelectual !
Ce eveniment mai insemnat a avut loc
in anal cutare inainte de Cristos Intreaba .
d. Basilescu la un examen.

Studentul, ii trece de trei ori maim, prin


claia din cap, tuseste de done ori scurt ai

en un zambet mai misterios ca al Giocondei


in coltul gurei, raspunde :

In anul cutare inainte de Christos, o


baba trecand pe o ulicioara din Atena,
scrantit un piciqr !
D. Basilescu, fete-fete, se'ncrunteaza apoi
la mine :
Cu ce seaman& o jumatate de porto.

call?
Incretesc fruntea ea o armonica si 'neep

s ma gandesc la Irma, la soare, la emi sfe-

rile pamantului, la... Dar d. Basilescu se ridica plictisit i striga :


Cu cealalt jumtate domnule I Si Ile
da la amandoi bait neagra.
Colegul rueu care raspunsese asa de eminent, era tare amfirat. Eu ins& care am ca-

',

posteritatea ar paten Sa'mi ridice cu ele un


monument funebru, nu m'am hinehisit de
lots c am clizut la un examen de ecOnomie

--

pitat ca student atatea bile negre In cat


politica

pentrn o jumatate

de portocala

stupida.
.Par'eft Adam n'a cleat din Rain numai

pentru o muscatura de intr.!?


Rog pe d Basilescu ca sa nu confunde pe

eel dintai ggu, cu celebrul economist


Adam Smith.

ct

4'
a

August Prostu

-. - D-le Fleva, dar deed te faci prieten cu colectivistii, cum o dregi cu


trecutul d-tale: n'o sa rAmai pAtat pentru toata viata ?
Multurnita stipunului eFloraN o sa
Fugi d'acolo, madam Popescu
deviu tot asa de alb ea si obrgjorii
mAtaluta
_

SAVIN PENTR I RAS TUNS SI FREZAT

STEFAN CONSTANTINESCU

Special

Calea Orivitei, No. 131


In lurid de par. Se Demi dame.

'PEIRITIF IDEAL

BONNE Tt4

1111 11111111111 ilk MEM 411 111111119111 OM TEM III Ella= 6 11111111111111

P sa
A .0

Isl:

T BB

FE

CIO

Ia

ii,

A \*\ ,4

!
.

I
I

,_,

01

t------d

Ghete de barbati dame 0 c&pii

Marca PAIYTERA"

I0

Stint astazi cele mai apreciate prin formele


americane, eleganta f i durabilitatea lor.

zentant: Max Kratruk, Bucur9ti

Se gasesc pretuundeni.

VIN CU QUINQUINA TONIC

0,3

ehete

4ffassinisaffEssig

BERE BRAGADIRU1
Favorita Bfiutorilor Cunoschtori
<i

-11,

lianIlt Mow GEM Osmosis, ono asso if

S'a Smut

Restaurantul EUROPA tt

'ella-YaL"'Tz

N UPP401"

Desen de A. Murnu

Irg

00 -Vd

II

SOCIETATE ANONIMA

Pasagiul Roman, Langa Calea Victoriei


Local modern, divizat In 2 clasei Salt de berfirie.
BUCATARIE ALEASA

Intrare separate la etaj.

www.dacoromanica.ro

III

Preturl moderate.

EFIL DE ELITA
(Tinuta e de rigoare).
,

r
harteurc. cesorzos

Domnule, esti chior?... m'ai akin' pe could !

Pardon, doamna: eu vad ca esti iunsa!

Desen

www.dacoromanica.ro

de F. $irato

FURNICA

19

0 mare descoperire stiintifica.

CELE PATRU OPERATIUNI

Inmultirea.
Contrariu
de
ce s'a erezut liana azi,
Cure liber de aritmetica filozofla ce se recoinmultirea este mai mult o problema
mandi cu deosebire studenfilor dela
Academia Comerciala.
sociologicd deck una matematick de
oarece in acest moment toti barbatii
Adunarea.
Stat sunt preocupati de inmultirea
Este o mama parerea ea adunarea de
populatiei,
Adaogam in treacat ea aeste eel mai ueor dintre calculele ma- ceast inmultire
o solutie putematice. Sunt cazuri carol o adunare tin satisfAcAtoarecapita
deed
toti
tinerii caeste tot aea de anevoioasti ea niste pabili s'o rezolve 'ei-ar consuma
forcalcule urinare.
practicand pe 5X5=25 conform
Sunt adunari foarte grele : bun& tele
table a lui Pithagora, sau
oara adunArile generale ale diverselor demodatei
tot timpul in cafenele ei indesocietati romane, ce nu se intrunesc stand
cu alt soiu de table, in
nici odata la prima convocare, rAmi- letnicindu-se
loc
sa
se
insoare
; pentru c s'a donand ca sa se tina peste o saptAmana
cA ovreii cari, in loc de table
cu orice numar de membrii. Iata deci vedit
Pithagora i tablele dela cafenea,
ca, pentru a se face o asemenea adu lui
ador tablele lui Moise, sunt cei mai
nare, trebuie seapte zile incheiate.
lor este conside0 adunare Inca ei mai buclucaea prolifici : inmultirea
,
este Adunarea Deputatilor, de aceea rabil.
Impartirea.
poate in loc s fie rezolvata ea
Esti ministru de Instructie i ai de
este de cele mai multe ori disolvata.
Alt argument in sprijinul afirmatiei impartit din Budget 100.000 de lei la
noastre. Toti profesorli de aritmetica 10 scriitori talentati. Cat le va veni
proclama ca o axiom, spre exemplu, la fiecare ?
Cite 10.000 lei !

ci: 1+1=2. Nimic mai fals ! Se Mamma,

... de pe drumuri, unul


cu una ; ei bine ! rezultatul nu e doi,
ci mai totdauna trei, fie ea se intercaleaza un civil intro acesti unul plus
una, fie ea intervine un bun prieten
al easel!
Scaderea.
Recenta campanie din Bulgaria a
dovedit Inca odatA ea operatiea seaderei asa cum se invata in porno oficiale este profund eronat. In adevar, iota o mica problem. La Ferdinandovo, douazeci de soldati romani
porniti in recunoastere au intalnit un
regiment de o mie de soldati Bulgari.
Unul dintre soldatii Romani a tras
un foc si a omorit un soldat din trupa
ached

Prin urmare, acest caz de wader

devine sea: 1.000-1=0.


Printre cazurile mai difieile de
madam, citAm : scadenta politelor, ,
sefiderea fortelor fizice i intelectuale,
de asemenea seaderea apelor care este
foarte grea pentru navigatiune.

Dupe' ce arata toate bunatatile ce

publicul poate gsi acolo, afieul sfireeete astfel :

Acest local fiind singurul in Galati cu


distractie familiarA, randevuul familiar
este numai arci.

Local luminat, aerisit ei parfumat numai


cu electricitate. Curatenie exemplarti:,)

Pan'acum nu mai auzisem de parfumul electricitatei, constatat fiind


ca

electricitateaca i banuln'are

miros.

Descoperirea facutA de antrepreno-

rul birtului ei berariei <Centrals din


Galati este menita na fedi o revolutie
in stiinta moderna.
Totusi, pared avem o indoial si intrebilm :
Oare i closetele localului galatean,

se va grabi s care garanteaza o curatenie exem-

raspunda un oarecare scolar naiv.


Nu, tinere, zicem noi nu le
va veni nici cite cinci parale, pentrucA
daca e la Ministerul Instructiei
un om inteligent din suma destinate incurajarei literaturei va cumpare un automobil, ve imparti restul
diferitilor samsari i agenti electorall
din preajma sa , i n'o sA mai ramaie
mimic de impartit celor in drept !

Alta problema de impartire care


era considerate' in timpurile vechi ea
insolubila era : cum sh 'mparti data
paie la trei magari. Solutiunea a fost
maul With. Tata cum.
Eeti eef de guvern i n'ai decit
data portofolii ministeriale disponipe cind amatorii sunt trei. Ce
vrajmaea. SA se calculeze : cad bulgari bile,
te
faci,
cum le imparti ? Foarte simau mai rAmas din cei o mie ?
: oferi cite un portofoliti la doi
Au mai ramas 999 ! va raspunde plu
dinteinsii. Dar al treilea cum rAmane ?
indat un elev oarecare.
treilea neintrind in minisNu'i adevarat replicam insa Cel ,d'al
nu mai e lugger, deci impArtirea
noi n'a mai ramas nimic, de oarece, ter,
a fost simplificata.

la prima detunAturd de pupa', tot regimentul bulgaresc a luat-o la fuga!

Un eititor dela Galati ne trimete

un mic a fie tiparit prin care un local...


local, cu firma eLa restaurantul si beraria Central., i1 face reclama.

Concluzie.
Am schitat mai sus felul in care as

plara, sunt prevazute cu lumina


lectrica ?

Nu de alteeva, dar bnuim ca prin


partea locului nu prea se simte ca'i
parfumat cu electricitate !

Coco

Filozofie politica
Guvernele sunt efemere!

CAlAtorie de placere

C'un mic bilet aller-retour!


Doar bacaniea La Mercur
Doer ea e vecinic la putere,
Doar ea e pururea la mode,
Cad e pe placul tuturor,
De la opined'
La Vliidica,

De la popor

*i pAn'la Voila!
*

Trubadur

4X9mpariia

RiteiN
JEC
Azuga

avea de gind sa fac cursul met liber


de aritmetica la nate. Academie Comerciala, daca guvernul 'mi-ar da cuvenita autorizare.
Cel mai de valoare reprezentant al
etiintei matematice la noi a fost farA
indoiala regretatul Haret.
Ei bine, ell am pretentiea sa fi modernizat stiinta lui Haret adaogindu-i
un element nal ei original.

Ed am transformat actuala Arit-

metica inteo etiinta ea sa'i zie aea,


Haret-Miticd.!

0,

GALOSI it-SOSONI

Kiriak Napadarian

DIN .S! PETEABURD

,/,',7.

/ f\f/.:if
/ ticrigirt it

IPINOMMIKV,,

IfDJ MIMI

P111111611111

A apdrut Almanachul, DPATRIA. pe

1914, anul al V-lea, alcdtuit de D. E


Petrescu Lucrare unicd in Romania a-

proape 300 pagini. 0 adevdratci enciclopedie, cuprinzdnd articole in chestii economice, financiare, industriale, comer ciale, traduceri, literaturi, cugeldri, glume, sfaturi de tot felul etc.
Numeroase vederi din Campanie, articote asupra evenimentelor din 1913 si diferite clisee. Preful 2 Lei

De vdnzare la autor in Craiova si la

librdriile din Bucuresti i Craiova.

www.dacoromanica.ro

e-

SINGURA MARCA suPERIOARA;

IractriA, IlATORALA.

FURNICA
Problem de rezolvat.

DIN SPIRITUL ALTORA

Chiose, baimanaua mahalalei i ves-

Actor contiincios.
Teatrul reprezintd , in miniaturd,
viata, a spus'o nu stiu eine. Pe
scene, pasiunile cari ne frdmfintd in
lupta pentru existentd , trebue si a-

tit agent electoral liberal, a fost numit copist odatd cu venirea la putere
a d-lui Ionel Beefier). Numirea s'a

mele artistilor de asemenea sunt potrivite situatiei. De exemplu : .Actiuneap se petrece intr'un decor de munti
acoperiti cu zdpadd. Ninge. Din negli
jentd sau lipsd de fonduri, soseste un
actor en Valerie de pae i haine subtiri, botezate de fabricanti : fresco.

tome : face socoteala ce are sd'l coste


mai mult : talpile ghetelor pe cari le

float acum cloud sdptdmfini, si el nici

pfind azi nu s'a prezentat ea sd'si ia


postul in primire. Bietul om e in di-

pail in toata goliciunea lor. Costu-

uzeazd umblfind hai-hui aproape dolt&

II

cu lemne tdete i apartinea unui negustor bulgar.

Amintindu'mi, fdrA sd vreau, de


preceptul pus ea titlu acestui articolas, tree in drum, sd'l ajut. Si amendoi, el inhdmat intre hulube, eu impingAnd cdrucioara dela spate, ajungem la poarta boerului care co-

mandase lemnele. Inainte de a ne des-

parti, Il intreb :
Cine ti-a inedreat cdruta ?
Stdpfinu-meu.

zeci si pa tru de ore in ir, sau turul


pantalonilor ce fatal i'l va roade scan-

Nu'i ai spus cd nu poti s'o duci ?


Ba i-am spus ; dar el a zis Cd
.

nul pe care va trebui sa'si indepli-

trebue sd gdsese eu pe drum vreun

neascd slujba de copist ?

imbecil care sd m'ajute !

Cine posedd vre-o solutie practicd ,


Inchipuii-v Ca acest artist ii ia
paldria din cap i 'ncepe sd'si feed sd i-o trimeatd direct lui, pe adresa
vant cu ea exclamfind : cUf, ce cal- primAriei Ca pitalei.
dura dracului ! Nu este asa cd intreaga Bald ar isbucni in hohote de ris?

Schimbare de guvern
De cind veni guvernul liberal,
Desi Bodega Ylireea'i vast local ,
E o aglomeratie enorma
De oarneni noill'intrati in cascaval,

Scolare.
Ora de Aritmeticd.
D-nul institutor explied :
Cum vd spusei, recapituleazd
nurnerile adunate la un loc dau
el
suma sau totalul. Nu s poate aduna
decit fiinte i lucruri de acelas fel :

Deundzi, la un teatru din Capitald,


se repeta o piesd Gradual din frantuzeste. Un tinfir actor, al carui talent
intrece cu sutfi'n sine leafa, tocmai

se pregdtea s intre pe scend, and


d-nul regizor, , care conducea repetitia,

Ii opreste si'i spune supdrat :


boi cu boi, mere cu mere, etetera.
Ce 'nsemneazd asta, domnule ? Adunarea se face de jos in sus si
Actiunea se petrece in toiul iernei ei proba de sus in jos. De exemplu : padumneata vii in vizit la contesd in tru luni i cu sease luni fac zece luni ;
costum de dril ?! Diseard sd ai grijea
viceversa.
sd te 'mbraci intr'un costum care sa
D-le profesor, se scoald Mucles
dea speetatorilor impresia c'afard e in picioare mceversa nu se potrifrig !
veste totdeauna.
NeavAnd alte haine, seara, la prima
De ce, md ?
reprezentatie, tAndrul actor se preUn exemplu : dela 1 Ianuarie
zinta in acelas costum. D-nul regizor pand la 1 Decembrie aunt unsprezece
numai ed nu turbeaza... dela use il a- luni ; iar viceversa, adied dela 1 Depostrofeaz :
cembrie pAnd la 1 Ianuarie e numai
Care vane. zic, dumneata iti bati o lund !
joe si de mine si de public si de teatru ?...
Fiti milo*i cu animalele !...
Domnule regizor... ,
e una din numeroasele povete
Vorba ! Ce ti-am spus eu azi dide Societatea pentru protejarea
mineata ? Nu se ultra la d-na contesd date
tuturor locuitorilor Roea intr'o arciumd de barierd ! Actiu- animalelor
()data i-am urmat i eu sfatul;
nea, ti-o repet, se petrece iarna. Prin mniei.
urmare, costumul ad fie astfel ea sa dar eine va mai face ca mine, ea mine
sa pate ! Cdci iatA ce mi s'a intfimplat:

dea spectatorilor impresia eafard e


ger sl dumitale ti-e frig...

Pfii tocmai asta am si fAcut, d-le


regizor. Priveste ! se deschee el re-

pede la vest, la &imam ldsfind sd

Nicollo Mascalzoni

se vadd o flaneld groasd , pe piept, si


o pereehe pantalont de land.

seimpAnica zilnic curge 'n val !


Iar ceilalti, trecutil la reforma ,
Sdrmanii fosti slujbasi conservatori,
Redevenind iar simplii muritori,
Prin cdrciumi democrate azi petiec,
Citind Epoca si 'nghitind in sec !

Cata Ion

Ironia unei reclame.


Citim in revista Flacdra urmdtoarele data anunturi puse pared innadir's unul subt altul de mAna dia-

bona a unui rented. Aghiutd

arid apfirut in editura 4FlacdraD:


De vorba cu mine insumi

un elegant volum de poezii de d. Ion Minulescu.


.

Suntem nebuni

Un volum de schite umoristice de P. Lo-

custeanu.0

Incit cititorul acestor cloud anunturi, imperechiate in mod asa de suggestiv, , va exclama fortamente :
Curat ed trebuie sd fie cineva nebun ea sd vorbeascd singur cu el insusi!
Sarsaila

Acum zece zile, and a inceput primul viscol al iernei, vdd in mijlocul
strfizei o cdrucioara inamolita in zdpada si intre hulubele ei un biet cres-

=11.0

tin care se asnea s'o urneasa din


loc. Cutia pe cloud roate erea plin

preferafi
VINURILE

POCNARD&CL-ei.
bane si cak mai natural
Pact
.

ce/e mai

cJrE-flt'iCTOr

I 9T-TELE FON 31753'


ERV ICIUL LA DOMICILIU r
list. de Arte ranee .CAROL OOBLU S-r.

www.dacoromanica.ro

I.

St. Rasidescu

38 "23

PE CALEA VICTORIEI
7116:7+6.5.01123.`,.."'

,
,

,,
At

40110;

. "

111

4"

4ta
_

Da' cine-o fi spurchciunea aia, vere Mache?

Sssst !... e noul prefect al poliliei Capital&


Si ce si-a pus giubenu-hla naltu in cap?
www.dacoromanica.ro
I
Ca sh nu'l calce trdsurile, nene

S-ar putea să vă placă și