Sunteți pe pagina 1din 104

1

ROMNIA
JUDEUL TIMI
CONSILIUL JUDEEAN
HOTRRE nr. 54/25.02.2015
privind aprobarea Agendei principalelor manifestri cultural-artistice i sportive
Consiliul Judeean Timi,
Avnd n vedere Raportul Serviciului Cultur, nvmnt si Sport nr. 1971/17.02.2015 prin
care se propune aprobarea ,,Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive
finantate din bugetul judetului Timis n anul 2015, si Procesul verbal nr. 1971/17.02.2015 al
Comisiei de selectie a ofertelor culturale numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului
Judetean Timis nr.15/12.01.2015,
n conformitate cu prevederile Hotarrii Guvernului nr. 442/1994 privind finantarea institutiilor
publice de cultura si arta de interes judetean, republicata, Ordonanta nr.9/1996 privind
mbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri
extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului
de salarizare a personalului din aceste institutii, si Ordonanta nr.51/1998 privind mbunatatirea
sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale,
n temeiul prevederilor art.91 alin.(5), pct. 4-6 si art. 97 din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta
H O T R R E:
Art.1 - Se aproba Agenda principalelor manifestari cultural-artistice si sportive finantate din
bugetul judetului Timis n anul 2015, n limita sumei de 4900 mii lei, potrivit anexei 1 si anexei 2,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Manifestarile cuprinse in Agenda principalelor manifestari cultural-artistice si sportive
se vor desfasura prin institutiile subordonate admimistrativ Consiliului Judetean Timis.
Art.3 - Cu ducerea la ndeplinirea prezentei hotarri se ncredinteaza Serviciul Cultura,
nvatamnt si Sport din cadrul Consiliului Judetean
Art.4 - Prezenta hotarre se publica n Monitorul Oficial al Judetului Timis si pe site-ul propriu
si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetul Timis;
- Serviciului Cultura, nvatamnt, si Sport;
- Institutiilor publice de cultura de interes judetean.
PREEDINTE,
Titu BOJIN

Contrasemneaz :
SECRETAR AL JUDEULUI TIMI,
Ioan Dnu ARDELEAN

ANEXA 1
la Hotrrea CJTimi nr. 54 /25.02.2015

Repartizarea sumei alocate pentru Agenda principalelor manifestri cultural artistice, sportive
i de tineret n anul 2015.

Nr.
Crt.

TI
T
II
T
III
T
IV
T
V
T
VI
T
VII
T
VIII

CAPITOLUL

TOTAL
CAPITOL:
C.J.TIMI
I
INSTITUIILE
DE
CULTUR
DIN
SUBORDINEA ADMINISTRATI V
TOTAL CAPITOL: C.J.Timi i
CONSILIILE LOCALE din JUD. TIMI
TOTAL
CAPITOL:
COLABORARE
C.J.Timi, cu comunitile romneti din
alte ri, parteneriate cu alte regiuni i
aciuni pe D.K.M.T
TOTAL CAPITOL: COLABORARE CU ONG
uri i ALTE INSTITUII DIN JUD. TIMI
TOTAL
CAPITOL: COLABORARE CU
NVMNTUL
UNIVERSITAR
I
PREUNIVERSITAR DIN JUD.TIMI
TOTAL CAPITOL:
AGEND SPORTIV
TOTAL CAPITOL: JUDEUL TIMI- SPAIU
CULTURAL EUROPEAN, TIMIOARA
CAPITAL CULTURAL EUROPEAN
TOTAL GENERAL: ,,AGEND
CULTURAL-ARTISTIC I SPORTIV
2015

Repartizare sum
alocat pentru
activiti culturale
TI T7
2015
Mii lei
800
403
273

1122
619
508
1175
4900

SERVICIUL CULTUR, INVMNT I SPORT


EF SERVICIU
Hrenoschi Rzvan

Red.R.H.
Dact.R.H.

ANEXA 2
la Hotrrea CJTimi nr.54/25.02.2015

,,AGENDA PRINCIPALELOR MANIFESTRI CULTURAL-ARTISTICE I SPORTIVE


finanate din bugetul judeului Timi n anul 2015
T I - MANIFESTRI CULTURALE REALIZATE DE INSTITUIILE DE CULTUR DIN
SUBORDINEA ADMINISTRATIV A C.J.TIMI I DE ALTE INSTITUII DE CULTUR
PROFESIONISTE DIN JUDEUL TIMI PRIN ,,AGENDA CULTURAL SPORTIV I DE
TINERET FINANAT DIN BUGETUL C.J.TIMI PE ANUL 2015
Nr.
Crt
.

Denumirea manifestrii culturale

Perioada-locul
desfurrii
manifestrii

Suma
aproba
-t
mii lei

Organizatori

Lumea Crii, revist consacrat

Semestrial

CJT

activitii BJT

Sediul BJT

Lecturi Aprinse 8 ediii.

8 ediii,

Sesiuni itinerante de lectur, n spaii

Lecturi itinerante,

inedite, efectuate, la propriu i la

locaii inedite

BJT
3

CJT
BJT

figurat, ntr-o lumin alternativ (foc,


tore etc.).
3
4

Cenaclul Text, primul cenaclu literar

6 ediii

naional din Timioara

BJT

Fototeca BJT urmrete constituirea

6 manifestri,

unui fond de fotografii i manuscrise,

itinerant,

realizat de BJT, prin colaborarea cu

spaii inedite

CJT
BJT

CJT
BJT

scriitorii i artitii din acest spaiu.


5

Albumul Fototeca BJT (album cu o

Iunie

selecie dintre cele mai illustrative

CJT
BJT

fotografii realizate cu ocazia acestor


manifestri)
6

coli i biblioteci

Permanent

CJT
BJT

Multiplu de text

Permanent,

Produse experimentale i manifestri

Sediul BJT,

textul ca element de design

Spaii inedite

Pas i popas tabr de creaie

Anual

literar, care s reuneasc valori de

Trimestrul al III-

vrf ale generaiilor tinere. Locaia,

lea

CJT
BJT

10

CJT
BJT

care urmeaz a fi aleas, va fi una


definitorie pentru Banatul timiean.
Zona va fi consacrat cultural i prin
lucrrile autorilor participani, reunite,
ulterior, ntr-o antologie anual.
9

10

Reclame-n clame expoziie de

Semestrial

reclam veche din fondul de pres

Sediul BJT

BJT

Spaii inedite

Sptmna Naional a Bibliotecilor

Aprilie 2015

CJT
BJT

CJT
BJT

11

Participare la trgurile naionale i

Timioara,

locale de carte, cu stand propriu i

Bucureti etc.

10

CJT
BJT

manifestri proprii (Gaudeamus,


Bookfest).
12

13

1
2

Sptmna cultural altfel:


-

Ziua Copilului

Ziua Timioarei

Timioara, primul ora liber

CJT
BJT

Antologiile Bibliotecii Judeene Timi

Semestrial

(patru titluri)

BJT

BJT

TOTAL
55
Biblioteca
Judeean Timi

21

Ianuarie
Timioara
2015
Conform
invitaiilor

25

CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi

Trimestrial

10

24 Ianuarie Unirea Principatelor


Romne
Participri ale Ansamblului
Banatul(seniori) la Festivaluri,
spectacole judeene, naionale i
internaionale
Editarea revistei TIMISIENSIS

17

CJT

CJTimi,

5
6
7
8

tiprire Agenda Cultural a Consiliului


Judeean Timi. Cercetri Memorie
vie
Schimburi culturale transfrontaliere cu
Serbia.
Tabra de nvarea limbii romne din
Voivodina - Serbia
Producere de materiale muzicale
audio, video i tiprite
Participarea formaiilor CCAJT(tineri)
la diferite festivaluri
Festivalul Fanfarelor

Sptmna Centrului de Cultur i


Art al Judeului Timi
Seminarul Dirijorilor
Seminarul Coregrafilor
Aniversarea a 45 de ani de activitate a
Ansamblului Profesionist Banatul
Cercetare Etnologic

10

Sptmna altfel

11

Festivalul de poezie popular.


Promovarea culturii populare n judeul
Timi. Folclor bnean pe nelesul
copiilor.
Triplex Confinium ntlnire D.K.M.T.

12
13

Manifestri organizate sub egida


CJTimi

Expoziie tematic Specii i habitate


rare din vestul Romniei

Timioara
Trim. I-IV
Timioara,
localiti limitrofe
judeului Timi
din Serbia
Trim. I IV
Timioara
Trim. I- IV
Romnia
Septembrie
CCAJ Timi
Trim.II-III
Timioara

Trim.II-III
Judeul Timi
Trim. II III
CCAJ Timi
Trim.II IV
Timioara
2015
Beba Veche
2015
Timioara
TOTAL
CCAJT
Trimestrul I,
(16.01.
04.02.2015)
Muzeul Popular
din Kikinda,
Republica Serbia

CCAJTimi
6

CJTimi,
CCAJTimi

CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi

8
8
60

5
5
6

10
183
348
3

CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
15
Secia de
tiinele Naturii
Muzeul
Banatului,
Muzeul
Popular din
Kikinda,
Municipalitatea
oraului
Kikinda,
Republica
Serbia/ dr.
Milanovici
Sretco,
dr. Andrei M-

Expoziie tematic Orhidee din Banat

Trimestru I, 2015
Institutul
provincial pentru
protecia naturii
Serbiei
(Pokrajinski
Zavod za Zatitu
Prirode Srbije),
Novi Sad, R.
Serbia

Expoziie tematic Arii naturale


protejate din Banat

Trimestru I, 2015
Muzeul Popular
din Vre, R.
Serbia

Muzeul copiilor/ Ghidaj de pedagogie


muzeal

10

Fortifications:the rise and fall of


defended sites in the Late Bronze and
Early Iron Age of south-east Europe

Trimestrul II
1iunie 2015
Muzeul Banatului
Timioara
Bastionul
Theresia
Trim.IV
2015
Muzeul Banatului
Timioara
Bastion Theresia

Spectacol stradal de mod veche


ah la rege Jocul istoriei

20

Simpozion naional Traian Vuia


Pionier al aviaiei mondiale

Trimestrul III
septembrie 2015
Muzeul Banatului
Timioara
Bastion Theresia
Trimestrul I-II
(martie aprilie
2015)
Muzeul Banatului

18

20

Kiss
Secia de
tiinele Naturii
Muzeul
Banatului,
Institutul
provincial
pentru
protecia naturii
Serbiei, Novi
Sad,
Universitatea
din Novi Sad/
dr. Milanovici
Sretco
dr. Andrei MKiss
Secia de
tiinele Naturii
Muzeul
Banatului,
Muzeul
Popular din
Vre,
Municipiul
Vre /dr.
Andrei M-Kiss
dr. Sretco
Milanovici
Muzeul
Banatului
Timioara/
Corina
Cranciova
Muzeul
Banatului
Timioara,
J.W.Goethe
Universitt/
A.Szentmiklosi
Muzeul
Banatului
Timioara/
Zoran Marcov
Muzeul
Banatului
Timioara(orga
nizator

Timioara,
Bastion Theresia;

principal)
Universitatea
Politehnica
Timisoara,
Primria Traian
Vuia , Asociaia
pentru
Propaganda i
Istoria
Aeronauticii/
Adrian
Deheleanu,
Dana
Stancovici
Partener:
Muzeul
Banatului
Timioara.
Organizator:Un
iversitatea de
Vest
Timioara:
Facultatea de
Arte i Design/
Cristian
Graure, Raoul
eptilici
8

Muzeul Traian
Vuia

Bienal internaional de fotografie


experimental With and Without

Trimestrul II
2
iunie 2015
Muzeul Banatului
Timioara,
Bastion TheresiaFacultatea de
Arte i Design
Timioara

TOTAL
Muzeul
Banatului

83

Srbtoarea pascal expoziie


temporar
-trg de pati

Aprilie
Muzeul Satului
Bnean

10

Sptmna Altfel n Muzeu

Aprilie
Muzeul Satului
Bnean

1,5

Mas rotund Muzeul Satului


Bnean -Consiliul Juseean Timi Media

Ocupaii tradiionale amenajarea


grdinii cu flori

Aprilie
Decembrie
Muzeul Satului
Bnean
Aprilie Mai
Muzeul Satului
Bnean

ntlnire cu monografitii satelor


bnene

Mai
Muzeul Satului
Bnean

Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului

Art i simbol n civilizaia popular expoziie temporar

Mai
Muzeul Satului
Bnean

tergarul popular-utilitate i decorexoziie temporar

Mai
Muzeul Satului
Bnean

1,5

laul slovac- expoziie temporar de


machete, relevee i interpretri
plastice

Mai Iunie
Muzeul Satului
Bnean

0,5

Ziua copilului n Muzeu

Mai Iunie
Muzeul Satului
Bnean

1,5

10

Cercetare de teren-Sate disprute


Gospodria bnean

Mai Noiembrie
Muzeul Satului
Bnean

11

Forumul Asociaiei Publicitilor Presei


Rurale din Banatul Istoric

Iunie
Muzeul Satului
Bnean

12

Proiect cultural de art interpretativ


Anotimpurile satului romnesc

Iunie Iulie
Muzeul Satului
Bnean

15

13

Fenomenul condeierilor plugari

15

14

eztori populare i eztori literare.


Ateliere de creaie

Martie
Octombrie
Muzeul Satului
Bnean
Martie
Decembrie
Muzeul Satului
Bnean
Iulie
Muzeul Satului
Bnean
Mai Septembrie
Muzeul Satului
Bnean

18

15

16

17

Tabere la Muzeul Satului Bnean


-de pictur, Satul meu -restaurare
ceramic,inclusiv expoziie
- sculptur n lemn
Casa Bnean

Ruga satului bnean

Septembrie
Muzeul Satului
Bnean

18

10

Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean

18

Catalog Ceramic de Jupneti- vol.


III-Ceramic de uz comun

Conferina internaional de istorie


conceptual

Septembrie
Octombrie
Muzeul Satului
Bnean
TOTAL
Muzeul
Satului
Bnean
octombrie 2015
Muzeul de Art
Timioara
TOTAL
Muzeul de Art
Timioara

Participare la Festivalurile naionale


i internaionale de animaie

pe tot parcursul
anului 2015

Bucureti, Galai, Cluj-Napoca etc.;

n oraele
organizatoare

1 iunie- Ziua copilului fericit

1 iunie 2015

- spectacole i activiti dedicate


acestei zile

In Parcul Copilor
la Teatrul Merlin

Festival de o zi
cu participare naional

4.

124

60

60

Consiliul
JudeeanTimi
Muzeul Satului
Bnean
18

CJTimi,
Muzeul de Art
Timioara
1

20

C.J. Timi
Teatrul Merlin

C.J. Timi
Teatrul Merlin
Biblioteca
Judeean
Timi

2015

15

AL TOGETER

2015

10

C.J. Timi
Teatrul Merlin
Muzeul Satului
Bnean
Grdina Zoologic
Parcul Copiilor
Centrul de Cultur
i Art
C.J. Timi
Teatrul Merlin

5.

Raza luminoas

2015

C.J. Timi
Teatrul Merlin

6.

mpreun n DKMT
- schimburi culturale

ncepnd din
mai,
pe tot parcursul
anului 2015

C.J. Timi
Teatrul Merlin

1.

2.

3.

la Teatrul
Merlin, la

10

teatrele de profil
din Szeged,
Zrenjanin,
Novi-Sad, etc.

Festivalul de tinere talente

Serate muzicale prin oraele bnene

Familii de muzicieni

Zilele muzicii de orgTIMORGELFEST


ED.XIII -a

TOTAL
Teatrul
,,Merlin

64

12

Aprilie - Mai 2015


Sala Capitol
Timioara
Februarie Noiembrie 2015
Diverse sli n
Timisoara, Lugoj,
Oravia, Reia,
Caransebe,
Jimbolia,
Sannicolau Mare
Martie Noiembrie 2015
Diverse sli n
Timisoara, Lugoj,
Oravia, Reia,
Caransebe,
Jimbolia,
Sannicolau Mare
aprilie-octombrie
2015

10

CJTimi
Filarmonica
Banatul
CJTimi
Filarmonica
Banatul

10

10

CJTimi
Filarmonica
Banatul

10

CJTimi
Filarmonica
Banatul
10

Total
Filarmonica
Banatul

40

1.

Schimburi culturale ntre vecini

aprilie
decembrie
2015

2.

MINI TUR- turneu de spectacole


pentru copii i tineret

Cultura maghiar n Banatul istoric

MARTIE IUNIE
I
SEPTEMBRIEDECEMBRIE
2015
TIMIOARA I
LOCALITI DIN
JUDEUL TIMI
MARTIE IUNIE

Teatrul
Maghiar de
Stat Csiky
Gergely
Consiliul
Judeean Timi
Teatrul
Maghiar de
Stat Csiky
Gergely
Consiliul
Judeean Timi
Teatrul

11

I
SEPTEMBRIEDECEMBRIE
2015
TIMIOARA I
LOCALITI DIN
JUDEUL TIMI
Total
Teatrul
Maghiar
1

Festival internaional de teatru n limba Sem.I


german pentru Tineret
2015
Timioara
TOTAL
Teatrul
German

16

10

TOTAL
CAPITOL TI

Maghiar de
Stat Csiky
Gergely
Consiliul
Judeean Timi

10

800

160

Pentru manifestrile finanate i derulate pn la aprobarea,,Agendei cultural


sportive i de tineret finanate din bugetul CJTimi n anul 2015 decontarea
cheltuielilor se face n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare n 15 zile de la
aprobarea acesteia iar aciunile anterioare finanate care nu s-au derulat se vor
reprograma pe durata semestrului I 2015.

T II - MANIFESTRI CULTURALE REALIZATE DE CONSILIILE LOCALE N


COLABORARE CU C.J.TIMI PRIN ,,AGENDA CULTURAL - SPORTIV I DE TINERET
FINANAT DIN BUGETUL C.J.TIMI PE ANUL 2015
Nr.
Crt

Denumirea manifestrii culturale

Aniversri, Evocri, Comemorri


ntlniri ale Cenaclului Anotimpuri al
Casei de Cultur a Municipiului Lugoj
cu scopul de a aniversa, evoca,
comemora ilustre personaliti din
lumea literar, istoric, muzical
Gala de Jazz, ediia a II-a

Perioadalocul
desfurrii
manifestrii
Ianuarie
Decembrie
Lugoj

Suma
aprobat
mii lei

Organizatori

2,0

C.J.TIMI,
C.L.LUGOJ,
C.C.A.J.T

Noiembrie
Lugoj

C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T

12

3
4

5
6

9
10
11

Ziua Mondial a Teatrului


Martie
Atelier teatral, simpozioane, lansri de
Lugoj
carte
Concert vocal - instrumental
Martie
Concert vocal cu acompaniament
Lugoj
la pian: Galele Liricii Traian
Grozvescu i Tiberiu Brediceanu
Premier teatral
Mai
Premiera spectacolului
Lugoj
Aventurile lui Pcal
Tabra de Creaie a Scriitorilor
Mai - Iunie
Lugojeni
Lugoj
Desfurarea Taberei de Creaie
a scriitorilor lugojeni n
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din
Romnia - Filiala Timioara
Festivalul de Creaie Literar i
Mai
Muzic Folk - Desfurarea
Lugoj
Festivalului de Creaie
Literar i Muzic Folk Aproape
de inima ta ediia a VI-a
Sptmna Teatrului pentru Copii
Mai
Lugoj
Teatre invitate din ar, cu
spectacole oferite elevilor din nvmntul
primar
Festival Internaional de Folclor
August
Ana Lugojana ediia a XIII-a
Lugoj
Activitate festivalier
Desfurarea Festivalului Music
Fest ediia a II - a
Spectacole folclorice. Schimb cultural
Conservarea tradiiilor autentice spectacole, simpozioane, lecii coal
n satele romneti din spaiul DKMT

5
3

3
2

C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T
C.J.Timi,
C.L. Lugoj,
C.C.A.J.T
C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T
C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T

C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T

C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T

20

C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T
C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T
C.J.Timi,
C.L.Lugoj,
C.C.A.J.T

August
Lugoj

Septembrie
Ungaria
Serbia

TOTAL
LUGOJ

54

11
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Asociaia pentru
dez-voltarea
zonei Buzia
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia

Festivalul papricaului, vinului i al


uicii- ed.a VII - a.

Septembrie
Octombrie
Buzia

Cntri corale Pascale ediia a X - a

Aprilie
Mai
Buzia

1,5

Valorificarea patrimoniului muzical -

Sem. II

0,8

13

coregrafic din Banat - ediia a - VIII - a


- concurs: Tradiie i actualitate n
patrimoniul muzical-coregrafic
- implicarea tinerilor n pstrarea
patrimoniului muzical - coregrafic
- invitai: muzicologi, refereni culturali,
coregrafi
Tudor Arghezi 135 de ani de la
natere; Cel mai bun recitator
concurs cu premii

Buzia

Sem. II

0,7

Mndru-i cntecul i jocul


Duminica portului i cntecului popular
Buzia

Festival Internaional de Folclor Joc i


cntec la Izvoare Ed. a-III-a, spectacol
folcloric susinut de formaiile invitate
din ar i strintate
Ioan Slavici 90 de ani de la moarte
concurs Cel mai bun povestitor

Mai
Iunie
Iulie
Buzia
Iulie
Buzia
Septembrie
Octombrie
Buzia

0,6

Octombrie
Buzia

5,4

Septembrie
Buzia

Zilele Bibliotecii Buzieene


- premierea celor mai fideli cititori ai
bibliotecii
- Biblioteca altfel - ntlnire cu
bibliotecari din jude

Noiembrie
Buzia

Zilele Oraului Buzia

Septembrie
Buzia

TOTAL
BUZIA:

41

11

,,Monografia Buziaului
Editare, tiprire i lansare de carte, ca
supliment al ziarului
Foaia Buziean
Kerwei - parada portului, cntecului i
dansului vbesc

C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur

Anotimpul nelepciunii -spectacol


folcloric dedicat persoanelor vrstnice

Octombrie
Ciacova

coala din bibliotec - proiect


educaional

Septembrie
Ciacova

C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
C. Local Buzia
C.J.Timi
C.C.A.J.T.
Casa de Cultur
11
C. Local Ciacova
C.J.Timi
C.C.AJT
C. Local Ciacova
C.J.Timi
C.C.AJT

14

Icoan - fereastr spre Dumnezeu

Aprilie
Ciacova

Mndr floare ciacovian

Sem.I
2015

TOTAL
CIACOVA:

Zilele culturale ale oraului Deta, ediia


a VI - a

2015
Deta

Activiti culturale i sportive realizate


n colaborare cu localiti din Serbia i
Ungaria, Cioka i Bordany etc.

2015
Romnia,
Serbia,
Ungaria
TOTAL
DETA:

2
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur

Vatr de olari ed. a XXXVI - a

August
Jupneti

1,5

eztoare literar Scriitori fgeeni

Trim III
Fget

0,5

Simpozion naional Descoperiri


arheologice din zona Fgetului, urmare
a spturilor preventive de pe
autostrada Lugoj-Deva
Amenajarea expoziiei Zona Fgetului
n timpul regimului comunist a
Muzeului de Istorie i Etnografie Fget
Zilele Liceului Traian Vuia ziua
porilor deschise

Aprilie
Fget

1,0

Trim II - III
Fget

2,0

Mai Iunie

1,0

2015
Fget

2015
Fget

1,1

TOTAL
FGET:

8,1

5
6
7

Editarea volumului Nicolae Roman


un spirit al Ndejdii, la 115 ani de la
natere
Editarea volumului Sub rou de
rsrit culegere de colinde din zona
Fget, text literar i muzic

C. Local Deta
C.J.Timi
C.C.AJT
C. Local Deta
C.J.Timi
C.C.AJT

13

C. Local Ciacova
C.J.Timi
C.C.AJT
C. Local Ciacova
C.J.Timi
C.C.AJT
4

Expoziie de caricatur Der, die, das!

Februarie
Gtaia

0,4

Expoziie de pictur U.A.P. Reia

August
Septembrie
Gtaia

0,5

CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
CJ Timi
C.Local Fget,
Casa de Cultur
7
C.L. Gtaia
CJT
Casa de Cultur
C.L. Gtaia
CJT
Casa de Cultur

15

Tudor Arghezi 1880 1967 135 de


ani de la natere

Vasile Alecsandri 1818 1890


Comemorare

Mihail Sadoveanu
1880 - 1961
135 de ani de la natere

Simpozion Naional Dimitrie


ichindeal, trecut, prezent i viitor...
ediia a VII - a
Secole de ortodoxie n Banat
Cntecele nvierii ediia a VI-a

TOTAL
GTAIA

0,9

TOTAL
ORAE
Mai
Noiembrie
Becicherecu
Mic
Mai
Noiembrie
Becicherecu
Mic
Mai
Noiembrie
Becicherecu
Mic
Aprilie
Becicherecu
Mic
Aprilie
Belin

126

37

1,0

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Becicherecu Mic

1,0

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Becicherecu Mic

1,0

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Becicherecu Mic

4,0

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Becicherecu Mic
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Belin
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Belin
CJTimi
Consilii Locale
2 CL x 3

3,0

Zilele belinene Ed. a - VI -a a


Festivalului de folclor Tradiii
belinene
Simpozion pe tema de atestare
documentar:
Coteiu, Frdea

Iulie
Belin

15,0

2015
Judeul
Timi

3,6

Spectacol de colinde i obiceiuri de


Crciun

Decembrie
Belin

5,0

Zilele bibliotecii comunale

Martie
Bethausen

3,0

10

Mihail Sadoveanu 135 de ani de la Februarie


natere
Biled

1,0

11

Ion Budai Deleanu 195 de ani Aprilie


comemorare
Biled

1,0

12

Ziua bibliotecii comunale

Iunie
Birda

1,0

13

Aniversri i comemorri personaliti


2015

2015
Birda

1,0

14

Sptmna cultural a comunei Birda

Septembrie
Birda

2,0

6
7

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Belin
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Bethausen
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Biled
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Biled
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Birda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Birda
C.J.T.
C.C.A.J.T.

16

C.L. Birda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Boldur
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Birda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Boldur
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Bucov
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Brestov
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Varia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

Festivalul internaional de recitare n


grai strbun i folclor autentic tefan
Ptru
Concurs intercolar de pictur Bucuria
nvierii n suflet de copil

Septembrie
Octombrie
Boldur
Aprilie
Birda

10,0

17

Zilele culturale n comun

Septembrie
Boldur

3,0

18

Lansare Monografia satului Bucov

Septembrie
Bucov

9,0

19

Zilele comunei

Septembrie
Brestov

1,5

20

Pstrarea obiceiurilor i tradiiilor locale


ale etniei romne din localitatea Varia

Iunie
Varia

2,0

21

Martie
Iunie
Checea

0,6

Februarie
Aprilie
Checea

0,6

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

23

Ne amintim, aniversm i comemorm


poei i scriitori romni simpozion 130 de ani de la naterea lui Mateiu
Caragiale, 50 de ani de la moartea lui
George Clinescu, 60 de ani de la
moartea Hortensiei Papadat Bengescu
Gheorghe aru i cromatica picturilor
sale concurs de desen, 95 de ani de
la naterea lui Gheorghe aru, pictor
romno-american nscut la Checea
Zilele bibliotecii

Aprilie
Cenei

2,0

24

Hora satului spectacol

Iulie-August
Cenei

4,0

25

Imagini n scen, dar pe trmul


povetilor un spectacol dedicat
copiilor, cu participarea Teatrului Merlin
Timioara
O excursie cu itinerar cultural, turistic,
educativ i distractiv excursie cu copii
i tineri prin judeul Timi, prin Banatul
de cmpie i Banatul de munte, vizitare
muzee, mnstiri etc.
Giurgev Dan srbtoare a etniei
srbe sear cu cntec i dans

Iunie
Checea

0,6

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Cenei
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Cenei
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

Iunie Iulie
Checea

1,5

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

Mai
Checea

0,8

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

15
16

22

26

27
28

Clasici ai modernismului poetic


Martie - Mai
Lucian Blaga, Tudor Arghezi i Ion Checea
Barbu simpozion - 120 de ani de la

1,0

0,6

17

29

naterea lui Lucian Blaga, 120 de ani


de la naterea lui Ion Barbu, 135 de ani
de la naterea lui Tudor Arghezi
Hora checenilor cntece i dansuri Rusalii 2014 0,8
populare
Checea

30

Zilele bibliotecii Vasile Conta, I. Martie


Barbu, Grigore Vieru, H. P. Bengescu
Coteiu

31

Spaiul romnesc, creator i generator


de cultur, art i istorie universal L.
Blaga, N. Labi, Timotei Cipariu, E.
Murgu, I. Neculce
Sear de concurs de poezie Ioan
Slavici 90 de ani de la moarte

32

0,3

Mai
Decembrie
Coteiu

0,7

Iunie
Coteiu

0,4

33

Simpozion George Clinescu 50 de Februarie


ani de la moarte
Coteiu

0,2

34

Concurs pe teme de cultur general 2015


Coteiu,
Frdea,
Ghiroda

3,0

35

Festival
de
folclor
internaional Septembrie
Romnia Serbia ed. a IX - a
Coteiu

3,0

36

Folclorul bnean i laurii premianilor


anului 2015 spectacol folcloric cu
invitai din alte localiti, artiti
profesioniti i amatori, un bilan
cultural, educativ, sportiv al anului
2015, premierea pe plan local a
merituoilor
Oameni, evenimente, tradiii din
Banatul de Cmpie

Octombrie
Decembrie
Checea

1,0

Mai
Varia

2,5

37
38

39

Concurs de interpretare vocal Iulie


instrumental Lacrim de taragot Sacou
Pavel Rou, Sacou Mare
Mare,
Darova
Zilele comunei Darova
Septembrie
Darova

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Coteiu
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Coteiu
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Coteiu
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Coteiu
CJTimi
Consilii Locale
3 C.L. x 1

7,0

3,0

40

Sus Sus Sus la Grindu Petrii

August
Darova

5,0

41

Ziua Biledului

August
Biled

4,0

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Coteiu
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Checea

C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Varia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Darova
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Darova
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Darova
C.J.T.
C.C.A.J.T.

18

42

Sptmna cultural

43

Reuniune coral Rapsodiile neamului Mai


ed. I
Dudetii Noi

3,0

44

Festival concurs de coregrafie Hora


Festival de promovare a dansului
popular i a tradiiilor culturii rurale ed.
a II a
Spectacol de colinde i obiceiuri
tradiionale de Crciun

Iunie
Dudetii Noi

7,0

Decembrie
Dudetii Noi

5,0

45

2015
Denta

2,0

46

Zilele maghiare bnene spectacol Trim. II


folcloric regional
Dumbrava

0,8

47

Ziua Bibliotecii Comunale premierea Trim. II


cititorilor fideli
Dumbrava

1,0

48

Ziua satului Dumbrava spectacol Trim III


folcloric zonal
Dumbrava

2,0

49

Tabra de creaie cursuri de olrit,


desen, pictur pe ceramic, cursuri de
dans etc.
Festival comemorativ Bunea Mic
expoziie fotografic, slujb
comemorativ, depuneri de coroane
Festivalul minoritilor ed. a VI a
expoziie artizanal, spectacol

Trim. III
Dumbrava

2,0

Trim. III
Dumbrava

1,0

Trim. III
Dumbrava

1,0

Trim. II
Rchita

0,8

Iulie
Traian Vuia

9,0

Iulie
Dudetii
Vechi

1,5

August
Dudetii
Vechi

3,0

Mai
Foeni

0,7

Martie

2,0

50
51
52
53
54

55

56
57

Degeele harnice atelier de creaie i


expoziie tematic de pictur, colaje i
spectacol colar
Traian Vuia inventator i creator
genial, personalitate marcant a
dezvoltrii tehnicii universale
Ivanovo Serbia i Dudetii Vechi,
comune nfrite, ed. a XIII - a
Zilele comunei Dudetii Vechi

S ne bucurm proprii copii i nepoi teatru


Zilele bibliotecii comunale

C.L. Biled
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Denta
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dudetii Noi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dudetii Noi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dudetii Noi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dumbrava
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Traian Vuia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dudetii
Vechi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Dudetii
Vechi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Foeni
C.J.T.

19

Frdea
58

Zilele comunei

Septembrie
Octombrie
Frdea
Mai Iunie
Fibi

3,0

59

Zilele satului

60

Simpozion Clasici ai culturii


universale

2014 - 8
simpozioan
e
Frdea
Iulie
Foeni

1,0

Septembrie
Foeni i
jude

1,5

63

Excursie cu itinerar: cultural, turistic,


educativ i religios. O vizit la
mnstirile din jude (Mnstirea
Timieni, Mnstirea Cebza,
Mnstirea Sraca
Venii cu noi la teatru

Septembrie
Timioara

0,8

64

Clasici ai culturii universale

Februarie
Fibi

1,0

Octombrie
Foeni

1,0

61
62

65

Zilele bibliotecii

Serbrile Cmpiei Bnene


manifestare cultural artistic

3,0

0,5

66

Srbtoarea matematicii varieene

Mai
Varia

1,1

67

Secole de ortodoxie n Banat Cntecele nvierii ediia a VII-a

Aprilie
Ghiroda

4,0

68

Zilele comunei

5,0

69

Zilele bibliotecii comunale

Septembrie
Octombrie
Ghiroda
Martie
Ghiroda

70

Simpozion Clasici ai culturii


universale

8
simpozioan
e
2015
Spaiul romnesc creator i generator 8
de cultur, art i istorie universal
simpozioan
e
2015
Ziua bazaltului
Iulie

2,0

71

72

2,0

C.C.A.J.T.
C.L. Frdea
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Frdea
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Fibi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Frdea
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Foeni
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Foeni
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Foeni
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Fibi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Foeni
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Varia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda

3,0

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda

1,5

C.J.T.

20

anovia
73

Din comoara satului festival de


cntec popular romnesc

Mai Iunie
Ghiroda

2,0

74

Memorialul Pavel Emilian

Iulie
Ghiroda

3,0

75

Zilele comunei

5,0

76

Sptmna cultural a comunei


Livezile

Septembrie
Octombrie
Traian Vuia
August
Livezile

77

Portul popular Trecut i prezent

2015
Margina

4,0

78

2015
Margina

4,0

2015
Sinteti

4,0

80

Zilele comunei Margina editare


brour, spectacole folclorice, expoziie
de costume populare, concursuri
Festival de poezie n grai
comemorarea poeilor n grai: Lic
Lzrescu i Radu Georgescu
Zilele comunei Nichidorf

Iunie
Nichidorf

4,0

81

Festivalul doinelor

August
Seceani

2,0

82

Zilele bibliotecii comunale

Martie
Traian Vuia

1,0

83

Zilele comunei Pdureni

Aprilie
Pdureni

0,3

84

ntlnirea fiilor satului

Septembrie
Pdureni

3,0

85

Zilele comunei Periam a IX a ediie

Iulie
Periam

4,0

86

Concurs extraordinar la Biserica Haulik


ed. a V a

Septembrie
Periam

0,8

87

Contribuii la Monografia istoric a


localitii Periam

1,5

88

Ziua bibliotecii

Martie
Decembrie
Periam
Februarie
Pietroasa

79

6,0

1,1

C.C.A.J.T.
C.L. Ghizela
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Ghiroda
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Traian Vuia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Livezile
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Margina
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Margina
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Margina
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Nichidorf
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Orioara
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Traian Vuia
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Pdureni
C.C.A.J.T.
C.J.T., C.L.
Pdureni
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Periam
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Periam
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Periam
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa

21

89

Sptmna religioas cuprinznd


toate religiile prezente n comun

Trim. II
Pietroasa

1,0

90

Clasici ai culturii universale

2015
Pietroasa

1,0

91

Spaiul romnesc creator i generator 2015


de cultur, art i istorie universal
Pietroasa

1,0

92

Zilele comunei

3,0

93

Festivalul uicii

Iunie Iulie
Pietroasa
Trim. III
Pietroasa

94

100 de ani de la nfiinarea colii


primare Freti

Trim. IV
Freti

4,8

95

Hramul Bisericii Pichia

Rusalii 2015 1,0


Pichia

96

Zilele comunei Pichia concursuri,


concursuri sportive, spectacole colare
etc.
Ziua bibliotecarului

Iunie
Pichia

2,0

Aprilie
Pichia

0,5

97

1,0

Sear literar i concurs de poezie din


creaia marilor scriitori i poei ai
neamului romnesc Octavian Goga i
George Cobuc
Aspecte din viaa i activitatea
scriitorilor romni Grigore Ureche, Ion
Eliade Rdulescu, Ioan Caioni

Aprilie
Sacou
Turcesc

0,5

Aprilie
Sacou
Turcesc

0,5

100

Intlnire cu scriitori de seam ai


literaturii romne contemporane din
Banat, microexpoziii de carte

Aprilie
Sacou
Turcesc

0,5

101

Prezentri de carte, recitaluri de


Martie
poezie, microexpoziie de carte,
Sacou
eztori literare, diminei de basm i
Turcesc
poezie din creaia scriitorilor: Ion
Creang, A.E. Baconski, Mircea Eliade,
Alexandru Xenopol, George Ardelean,
audiii muzicale din creaia
compozitorilor: Dinu Lipatti, Gavril
Musicescu, Tiberiu Brediceanu,
Ludwing van Beethoven, Joseph
Hayden

0,4

98

99

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pietroasa
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pichia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pichia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Pichia
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc

22

102

Teatrul de ppui, oaspetele copiilor


din comuna Sacou Turcesc

2015
Sacou
Turcesc

0,2

103

Recenzii de carte, microexpoziii de


carte, prezentri de carte, din creaia
scriitorilor Camil Petrescu, George
Bacovia, Alfred de Muset
Zilele satului, spectacol Aa joac
bneanul
- expoziie de art popular

Mai
Sacou
Turcesc

0,2

Iulie
Sacou
Turcesc

1,0

105

Festival intercultural de dansuri


Egalitatea const n diferene

2015
Sacou
Turcesc

0,8

106

Expoziie de carte: Carte frumoas,


cinste cui te-a scris
Recital de poezie
- spaiul romnesc creator i
generator de cultur, art i istorie
universal
Festivalul rachiului, ed. a IV-a

2015
Sacou
Turcesc

0,8

August
Septembrie
Snpetru
Mare
Septembrie
Igri

0,8

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Snpetru Mare

3,5

C.J.T., C.L.
C.C.A.J.T.
Snpetru Mare
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. ag
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. ag
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. ag
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. ag
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. ag
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tormac
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tometi

104

107

108

Festivalul de folclor Pro Mure - Igri


ed. a XI-a

109

Ziua Bibliotecii

2015
ag

1,0

110

Poezia de dragoste Veronica Micle

2015
ag

1,0

111

Poei i scriitori romni I. L.


Caragiale, Ion Creang, Tudor Arghezi

2015
ag

0,8

112

Sptmna cultural artistic i sportiv


a localitii

2015
ag

1,0

113

Istoria romnilor, ce tim despre Miron


Costin, Dimitrie Cantemir

2015
ag

0,8

114

Laleaua pestri

Mai
Tormac

4,0

115

Zilele comunei sptmna cultural a


localitii Colonia Fabricii ntlnire cu
fiii satului, manifestri cultural

Iunie
Tometi

2,0

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Sacou
Turcesc

23

116
117
118
119

artistice i religioase
Nedeea romnilor de pretutindeni ed. a
XXXX - a

August
Tometi

Petera Romneti, loc de desfurare Octombrie


a aciunilor culturale - concert simfonic, Romneti
festival folcloric
Zilele Comunei
August
Tomnatic
Srbtoarea fiilor satului

Aprilie
Tormac
Total
orae
Total
comune

TOTAL CAPITOL TII

4,0

277
126,0

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tometi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tometi
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tomnatic
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tormac
119
40

277,0

40

403

80

3,0
5,7
0,6

- Colaborarea cu Consiliile Locale din Judeul Timi se va desfuara prin CCAJTimi.


T III
- COLABORAREA CU COMUNITILE ROMNETI DIN ALTE RI,
PARTENERIATE CU ALTE REGIUNI I COLABORAREA CU MINORITILE NAIONALE
DIN JUDEUL TIMI PRIN ,,AGENDA CULTURAL SPORTIV I DE TINERET
FINANAT DIN BUGETUL C.J.TIMI N ANUL 2015
Nr.
Crt

Denumirea manifestrii culturale

1.

Tradiie i cunoatere reciproc n


DKMT - conferin

ntlnirea DKMT

Salonul Internaional Cri i


publicaii romneti,

La hor-n sat

Perioada i
locul
desfurrii
manifestrii
August
septembrie
2015
Timioara,
Buzia
Mai
2015
Timioara
Zrenianin
aprilie 2015
Timioara
octombrie 2015
Trimestrele
II III
2015
Torac Serbia

Suma
aproba
-t
mii lei
3,0

2,5

4,0

3,0

Organizatori

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Diaspora
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Filatelic
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
BJTimi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Pro Amiciia
Timioara

24

Expoziie de copii de fotografii


septembrie
vechi din fondul Muzeului Satului,
2015
Muzeului Voivodinei, Institutului de
Cultur al Romnilor din Voivodina,
Centrului de Cultur i Art al
Judeului Timi, Societii
/Fundaiei Romne de Etnografie
i Folclor din Voivodina (50 de
fotografii din Arhivele fotografice
ICRV + 50 de fotografii din colecia
Muzeului Banatului, vernisajul
expoziiei la Zrenianin, )
Ucrainenii din Banat Trecut,
August
prezent i viitor
2015

3,0

ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Ucrainenilor
din Romnia
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Femeilor
Maghiare din
Timioara

tiuca
Zilele Maghiare Bnene
ediia a XX-a

Tabr Internaional de Creaie


Mraconia Dubova,
I. Mercea
ediia a XXXII-a
Tabr de instruire coregrafic a
Ansamblului Folcloric al Cminului
Cultural Doina Uzdin Serbia
pregtire n vederea participrii la
Marele Festival de Folclor al
Romnilor din Voivodina Serbia
Documentarea, cunoaterea,
popularizarea i promovarea
patrimoniului cultural al romnilor
din Banatul Istoric, n contextul
cooperrii interculturale Romnia
Serbia i al apropierii ntre

Mai
2015
Timioara,
Lugoj,
Snnicolau
Mare,
Gtaia, Bodo,
Dumbrava,
ipari, Cenad
jud. Timi,
Vre, Novi
Sad, Subotia
Serbia,
pusztaszer Ungaria
Trimestrul III
2015
Com. Dubova
Clisura
Dunrii
2015
Cminul
Cultural
Doina Uzdin
Serbia

7,0

2015

3,0

Pancevo
Serbia,
Banatul Istoric

4,0

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Dun'Art
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Cminul Cultural
Doina
Uzdin
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia de Dialog
Intercultural Banatica
Pancevo Serbia

25

11.

populaiile de diferite etnii din


aceast regiune, ct i integrrii
europene a tuturor rilor din SudEstul Europei
Festival concurs Euroregional
Alma Cornea Ionescu
ediia a XIII-a

Mai
2015

3,0

Timioara

Construirea unei replici de cas


tradiional a romnilor din
Voivodina pe Aleea Etniilor a
Muzeului Satului Bnean, care
va fi dotat cu obiecte romneti
din Voivodina, asigurate de
Institutul de Cultur al Romnilor
din Voivodina
ndrumar turistic al Judeului Timi
- poche album, ediie englez

Timioara,
2015

3,0

2015

5,0

14.

Simboluri bnene- album turistic

2015

5,0

15.

Festivalul Internaional de
folclor,,APLEC

2015
august

4,0

16.

Casa Timiean de pe Bega,


amplasat n curtea Complexului
Etnografic Casa Bnean din
Torac, i amenajarea ei cu sprijinul
profesional al specialitilor de la
Muzeul Satului Bnean,
Concurs Euroregional vioar &
corzi grave Eugen Cuteanu
ediia a II-a

Timioara,
2015

3,0

Mai
2015

6,0

18.

Scrieri despre noi II, studii i


cercetri, Cri i publicaii
romneti din Serbia

2015
Timioara

3,0

19.

Tabra Euroregional DKMT de


creaie i pstrare a tradiiilor

2015
Tometi

2,5

12.

13.

17.

Timioara

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
I..J. Timi,
Colegiul Naional de
Art Ion Vidu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean

CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
C.J.Timi
C.C. A. J. Timi
Asociaia,,Adifolk
Asociaia Via
Rumania Cultura
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
I..J. Timi,
Colegiul Naional de
Art Ion Vidu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tometi

26

20.
21.

Festivalul ansamblurilor folclorice


maghiare din regiunea DKMT
Zilele Culturii Romnilor din
Voivodina, ediia a III-a,

22.

Banatul istoric punte de legtur


ntre dou naiuni

23.

Dai o carte, primeti o carte proiect de revigorare a respectului


fa de carte i a aplecrii ctre
lectur, de suscitare a interesului
pentru valorile locale i regionale n
rndul copiilor i tinerilor

Mai
Tormac

3,0

Timioara, mai 3,0


2015

Iunie
2015
Buzia Romnia,
Vre Serbia
Martie
noiembrie
2015

5,6

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Kratima
Timioara

4,0

CJTimi,
CCAJTimi
C.S.Timoc
CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean

24.

Coroana munilor Povestiri


romneti

Timioara,
Fget,
Romneti
Romnia
Zrenjanin Serbia
2015
Timioara

25.

Biserici i temple(ediie romno


german)

2015
Timioara

6,0

26.

Mic atlas al judeului Timi(ediia n


limba englez) - 2015

2015
Timioara

8,0

27.

Festivalul etniilor la Muzeul Satului iunie


Bnean(cu
participarea 2015
ansamblului folcloric din Voivodina) Timioara

5,0

28.

Serile de poezie n grai Toamna iunie 2015


pe Bega,

3,5

29.

Tabra de limba romn pentru Timioara,


tinerii
condeieri
romni
din august 2015
Voivodina

5,0

30.

Organizarea

4,0

unui

Simpozion Timioara -

C.J.T.
C.C.A.J.T.
C.L. Tormac
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Clusterul
de Turism Banat
CLUSTURBANAT

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J. Timi,

27

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

(Timioara, Zrenianin) pe tema


Satul romnesc - Trecut i Prezent.
() se propune ca din partea ICRV
s se ocupe de organizarea
evenimentului D-nul Costa Rou, iar
din
partea
Muzeului
Satului
Bnean, D-na Maria Mndroane.
Istoria n date a romnilor din
Voivodina

Manifestri organizate sub egida


CJTimi
Conferin DKMT

octombrie
2015
Zrenianin octombrie
2015
2015
semestrul I
Timioara

5,0

2015

130,0

2015

Expoziia Stampe i hri din Muzeul


perioada
1700-1918,
fotocopii Naional din
nrmate care vor fi donate Zrenianin
Institutului de Cultur
aprilie 2015.
Donaia de 2000 de uniti pentru
Biblioteca Central ICRV Valeriu
Leu, Torac, din partea Bibliotecii
Judeene Timi, dup inventarierea
de ctre ICRV a Bibliotecii Centrale
ICRV Dr Valeriu Leu, Torac
Schimb reciproc de articole i texte
pentru rubrica permanent
Interferene culturale (2-3 pagini)
a reviste semestriale Lumea
crii, editat de BJT, respectiv a
revistei trimestriale Cronica
bnean, editat de ICRV
permanent
Tabra de pictur Bega 2015, la
Complexul
Etnografic
Casa
bnean la Torac i
la Casa ICRV la Zrenianin

C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean

7,0

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Sindicatul
Independent al
nvmntului
Preuniversitar Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
Muzeul Satului
Bnean

2015
Timioara
Torac

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
BJTimi

Timioara,
Zrenianin
2015

1,0

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina
BJTimi

4,9

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
ICRVoivodina

273

37

iulie
2015
Timioara
Torac
TOTAL CAP.
TIII

- Derularea manifestrilor din Capitolul TIII se va face prin CCAJTimi.

28

T IV
- MANIFESTRI CULTURALE REALIZATE DE ORGANIZAIILE
NEGUVERNAMENTALE I ALTE INSTITUII N COLABORARE CU C.J. TIMI PRIN
,,AGENDA CULTURAL - SPORTIV I DE TINERET FINANAT DIN BUGETUL C.J.
TIMI PE ANUL 2015
Nr.
Denumirea manifestrii culturale Perioada/
Suma Organizatori
Locul
crt.
aprodesfurbat
rii
manifestmii lei
rii
culturale
1
Concurs Muzical sub egida
Aprilie
3,5
C.J. Timi,
Lions European Musical
2015
C.C.A.J.T.,
Competition faza naional
Asociaia Club
ediia a IV-a
Timioara
Lions DIAMOND
Timioara
4,0
CJTimi,
2
Basme i poveti alese ale
2015
romnilor din Ungaria
Timioara
CCAJTimi
Dr.M.Gurzu
3
Tinereea muzicii Iunie
4,0
C.J. Timi,
ediia a IX-a
decembrie
C.C.A.J.T.,
2015
Asociaia
NonguvernaTimioara i
mental DAFIRO
judeul Timi
Timioara
4
5

,,Povestiri din amintiri Ediie


complet Cristea Sandu Timoc
Festivalul Internaional de Jazz
Grna 2015
ediia a XIX-a

Editarea lucrrii:
Crma Stanei

Festival de cntare religioas

Editarea crii Pavel Chinezu


ediia a II-a

2015
Timioara
Iulie
2015
Grna
jud. CaraSeverin
2015

4,0
30,0

2,0

Timioara
Iulie
2015

2,0

Lugoj
Trimestrul I
2015

3,0

Timioara
9

Interferene culturale
Luxemburg - Banat

Trimestrul II
2015

3,0

C.J.Timi
C.C. A. J. Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Cultural
Jazz Banat
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dna Stana Maria
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
OPPIDUS Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Cultural Banatul
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea

29

Timioara
10

Conferin European de
Cercetare n Medicina Familiei

11

Simpozion internaional de
algoritmi simbolici i numerici
pentru calcul tiinific

12

Colocviul Naional de Folclor


Sabin V. Drgoiediia a IV-a

13

14

15

16

17

18

19

Proiect editorial - Liviu Tempea,


pianistul- compozitor

Festivalul
Saltimban-ciada
ediia a III-a
Salonul de carte BOOKFEST
Timioara
ediia a IV-a
Editarea revistei:
Consiliul Judeean Timi Administraie i viziune
Editarea i tiprirea revistei
Suflet Nou revist a satului
bnean
Columna 2000 ediia a XXIXa
Columna 2000 ediia a XXX-a

Ioan Slavici n mileniul III


ediia a IV-a

2015
mai
Timioara

10,0

10,0

Octombrie
2015

1,0

Belin
2015

3,0

Lugoj

Iulie
2015

10,0

Lugoj
Martie
2015

20,0

Timioara
2015

25,0

Timioara
Lunar
2015
Comlou
Mare
Mai
2015

3,0

8,0

Timioara
2015

10,0

Cultural Banatul
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea Timi de
Medicin a Familiei
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl. Prof.Dr.
Constantin-Tufan
Stan
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl. Prof.Dr.
Constantin-Tufan
Stan
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Clubul
Rotaract
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Editorilor
din Romnia
Bucureti
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea European
Banat Romnia
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Suflet Nou
Comlou Mare
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia pentru
Cultur i
nvmnt Ioan
Slavici Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,

30

20

Ioan Slavici la aniversar


ediia
a V-a
Ioan Slavici la comemorare
ediia a V-a
Ioan Slavici i implicaiile sale
cultural-educative ediia a V-a
Per aspera ad astra
ediia a XII-a

Fundaia pentru
Cultur i
nvmnt Ioan
Slavici Timioara

Timioara

Martie
2015

4,0

Timioara
21

22

23

Oameni de seam ai Banatului

ediia a XIX-a

Aprilie mai
2015

Lumin lin
In Memoriam Aurel Turcu
ediia a XII-a

Septembrie
2015

Descrierea Banatului Mathias


Bell

Trimestrul II
2015

4,0

Timioara
5,0

Timioara
3,0

Timioara
24

25

26

Tiprirea crii Paleoingineria


exploatrilor miniere din Poiana
Rusc

Trimestru III
2015

Traseu montan pentru persoane


vrstnice i persoane cu
handicap la Poieni Strmbu

Martie
noiembrie
2015

Refacere, marcaj i amenajare


dup incendiu: traseu Tul
Ursului Vrful Pade

Poieni
Strmbu
Martie
noiembrie
2015

3,0

Buari,
Munii
Poiana
Rusc

Poieni,
Ndrag,

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia pentru
Cultur i
nvmnt Ioan
Slavici Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia pentru
Cultur i
nvmnt Ioan
Slavici Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia pentru
Cultur i
nvmnt Ioan
Slavici Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Cultural Banatul
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea Non
Profit
Hobby Club Jules
Verne Buzia

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

31

27

28

29

30

31

32

Trasee cicliste n zona timiean


a Munilor Poiana Rusc

Amenajare i marcaj Poieni


Cheia
Vrful Rusca (Munii Poiana
Rusc)
Obiective ale istoriei industriale
din Munii Poiana Rusc:
uberele

Ciclu expoziional la Calpe


Gallery - Expo Bastion
(ediia a IV-a)
De la alb-negru la color, 50 de
ani cu aparatul prin muni
Refacere traseu Circuit Rou

RevArt 2015 Revista de teoria


i critica artei

Luncanii de
Jos
Martie
noiembrie
2015
Poieni
Strmbu,
Ndrag,
Luncanii de
Jos
Martie
noiembrie
2015
Poieni
Martie
noiembrie
2015
Poieni
Strmbu
Martie
noiembrie
2015

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

2,0

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Bnean de
Turism
Timioara

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Internaional de
Studii Muzicale
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Internaional de
Studii Muzicale
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Internaional de

Timioara
Martie
noiembrie
2015
Poieni
Strmbu
Ianuarie
noiembrie
2015
Timioara

33

34

Concursul Internaional de
Interpretare i Creaie Artistic
Young Artists ediia a IV-a

Sptmna Internaional a
Muzicii Noi ediia a XXV-a

Mai
2015

3,0

Timioara
Mai iunie
2015
Timioara

3,0

32

35

36

37

Simpozionul Naional
mpreun pentru o lume
creativ
ediia a II-a
Ziua Mondial a Sntii

Ziua Internaional a Crucii


Roii Internaional

Iunie
noiembrie

0,5

2015
Lugoj
Aprilie
2015
Timioara i
judeul Timi
Mai
2015

1,0

2,0

Timioara i
judeul Timi
38

Concursul Sanitarii Pricepui


fazele: zonal, judeean,
naional

39

Cntece de muzic uoara pentru


copiii vol.I

40

Salonul Internaional de Invenii


i Inovaii Traian Vuia
Timioara

41

Ziua Naional a Transplantului

Mai iunie
2015

Iunie
2015

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Crucea Roie
Romn Filiala
Timi

1,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
M.Jereb
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Inventatorilor din
Banat
Timioara

10,0

Timioara

Mai
2015

4,0

Timioara
42

Cupa Primverii - tir vntoresc


ediia a VI-a

Mai
2015

3,0

Timioara
43

Festivalul Vntorilor Timioreni

Iunie
2015

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Crucea Roie
Romn Filiala
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Crucea Roie
Romn Filiala
Timi

2,0

Timioara,
Bucureti
2015
Timioara

Studii Muzicale
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Smart
Kreativ Lugoj

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Beneficiarilor de
Transplant din Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Vntorilor i
Pescarilor Sportivi
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia

33

Timioara
44

45

Muzeul virtual al Asociaiei


nvtorilor Bneni

Educaie prin cultur

Ianuarie
noiembrie
2015
Timioara
2015

0,9

5,0

Timioara
46
47

48

49

Editarea crii: Destin


blestemat
Editarea i tiprirea crii:
Ioan David Banatul
(1926-1930)
Prima revist literar din Banat.
Monografie
Editarea i tiprirea crii:
Ioan David
Semenicul
(1928-1932).
Monografie
Editarea i tiprirea crii:
Ion Marin Almjan, Tornada,
ediia a II-a

2015

2,0

Timioara
Aprilie
2015

2,0

Timioara
Iunie
2015

2,0

Timioara
August
2015

3,0

Timioara

Editarea i tiprirea crii:


Mihail Gapar ROMANE
ISTORICE

Septembrie
2015

51

Editarea i tiprirea crii:


Enciclopedia Banatului. I
Literatura

Septembrie - 5,0
octombrie
2015

52

Concurs artistic ROK ART


Junior, Sclaz 2015
ediia a III-a

50

53

Arhivarea oral a graiului


bnean

2,0

Timioara

Timioara
Iunie
2015

0,5

Sclaz
martie
decembrie

1,0

Vntorilor i
Pescarilor Sportivi
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
nvtorilor
Bneni
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
nvtorilor
Bneni
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl Achim Iosif
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Enciclope-dic a
Banatului Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Enciclope-dic a
Banatului Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Enciclope-dic a
Banatului Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Enciclope-dic a
Banatului Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Enciclope-dic a
Banatului Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Sportiv
ROK ART
Reca
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,

34

54

55

56

57

58
59

Expoziia Filatelic
Interjudeean
Natura Luna pdurii
ediia a XXXVI-a
Expoziia Filatelic Naional
Universitatea Timioara
sub egida
Zilei Europei
Elaborare carte:
Transporturi turistice
Editarea crii:
Fazanul metode de cretere
i nsuire pentru producia de
carne

2015
Jud.Timi
Martie
2015
Timioara
Mai
2015

3,0

3,0

Timioara
Semestrul II
2015
Timioara
2015

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl Petroman Ioan

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Prietenii
Vnatului i
Petelui Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dna Benea Doina
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Direcia General
de Asisten
Social i Protecia
Copilului
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Pro Amiciia
Timioara

Timioara

TIBISCUM editare monografie

2015

3,0

Ziua mpotriva Violenei asupra


Copilului

Timioara
Iunie
2015

2,0

Timioara

60

Tabr multicultural de tradiii


i dansuri populare romneti
ediia a XX-a

Trimestrele
II III
2015

3,0

Timioara i
judeul Timi
61

Ziua Internaional a Copiilor


Strzii

Martie
2015

A.P.P.R din Banat,


Muzeul Satului
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Filatelic
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Filatelic
Timioara

1,0

Timioara

62

Concurs de chimie
organicVeronica Chiriac

aprilie
2015
Timioara

6,0

63

Festivalul Naional ConcursDin

mai

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Direcia General
de Asisten
Social i Protecia
Copilului
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Universitatea de Vest
Timioara
C.J. Timi,

35

64

65

66

67

comoara satului

2015
Ghiroda

Cunoaterea patrimoniului
cultural al Bisericii Ortodoxe
Romne din Fabric

Semestrul II
2015

Sclaz Localitate
multicultural editarea unor
brouri

2015

Copiii din Euroregiunea


Dunre-Cri-Mure-Tisa -ediia
a VIII-a
Concert Simfonic n Petera
Romneti

3,0

Timioara
4,0

Sclaz
Iunie
2015

2,0

Timioara
Octombrie
2015

15,0

Tometi
68

Festival folcloricCntec popular n


vatr bnean

69

Concurs cu tema:
Cartea, izvor de cultur activiti dedicate consolidrii
educaiei culturale n coal

70

71

72

73

Istoria ceasului
ediia a IV-a
S-l cunoatem pe TEFAN
JGER
Comemorarea eroilor romni din
primul i al doilea Rzboi
Mondial n afara granielor rii

Comemorare artiti plastici


fgeeni
(Iancu Bujor sculptor, Iulia Simu,

Trim.III
2015
Iunie
2015

3,0

1,0

Timioara,
Dumbrvia
Martie
2015

0,5

Timioara
Mai
2015

0,5

Timioara
Mai iunie
2015

4,0

Soultzmatt
Strasbourg Frana
Trimestrul II
2015

3,0

C.C.A.J.T.,
AsociaiaPro Datina
Ghiroda
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Parohia Ortodox
Romn Timioara
Fabric
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dna Marin Cornelia
Diana
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Bartk
Bla
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Academic
Cultural
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
ACVatra Banatului
Giroc
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Non - Profit
Sinergica Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Lady
Bird Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Lady
Bird Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Romn
George Pomu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural

36

Ernest Petrovici - pictori)


74

75

76

77

Tiprire carte:
Cosmonautul Prunariu n
cosmos i n ara Fgetului

Trimestrul III
2015

EDITAREA VOLUMULUI
ISTORIA MODERN A
BANATULUI. STUDII ASUPRA
PARTICULARITILOR UNEI
REGIUNI TRANSFRONTALIERE
Editarea crii -Exerciii de
matematic subiectiv

Semestrul II
2015
Muzeul de
Art
Timioara
2015

Pe strada amintirilor editare


volum de eseuri

Mai
2015

78

Expoziia pictorielor naive din


Uzdin

79

Arta pentru sntate

80

Simpozion:
230 de ani de la declanarea
Revoluiei lui Horea, Cloca i
Crian

81

Fget

Simpozion:
Avram Iancu, spirit european

4,0

Fget
11

2,0

Timioara

Timioara
2015
Timioara

aprilie
2015
Timioara

Februarie
2015

2,0

5,0

4,0

3,0

Timioara,
Albac
Iulie
2015

3,0

Timioara,
Avram Iancu
82

Simpozion:
Revoluia paoptist din Ardeal
n lumina adevrului istoric

Septembrie
2015
Timioara

2,0

Artistic i Turistic
Fgeeana Fget
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Artistic i Turistic
Fgeeana Fget
CJTimi,
Muzeul de Art
Timioara
Asociaia ,,Timioara
Capital Cultural
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dna
Birescu Aquilina
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl Muntean Ivan
(Ivo Muncian)
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.
Fundaia
Universitatea de Vest
Timioara,
Muzeul de Art
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Spitalul Clinic de
UrgenPius
Brnzeu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea Cultural
Patriotic Avram
Iancu
Filiala Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea Cultural
Patriotic Avram
Iancu
Filiala Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea Cultural
Patriotic Avram
Iancu
Filiala Timioara

37

83

Castele, palate i conace din


Judeul Timi

84

Ce tim despre copiii rmai


singuri acas?

85

86

87

88

Ziua Mondial mpotriva


Exploatrii prin Munc a
Copiilor
18 Octombrie Ziua European
de Lupt mpotriva Traficului de
Persoane
Festivalul Naional-Concurs
Mariana Drghicescu ediia a
XIII-a

Tabr de esut i custuri


populare

2015
Timioara
Aprilie
noiembrie
2015

6,0
0,8

Timioara
Mai iunie
2015

1,0

Timioara
Octombrie
2015

1,0

Timioara
Septembrie
2015
Timioara,
BogltinCornereva
jud. CaraSeverin
Trimestrul III
2015
Fget,
Povergina
octombrie
2015
Timioara

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Mariana
Drghicescu
Timioara

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Artistic i Turistic
Fgeeana Fget
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Spitalul Clinic de
UrgenPius
Brnzeu
Timioara
CJTimi,
CCAJTimi
R.Costache
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Maria Margareta
Povergina
CJTimi,
CCAJTimi

Culorile revenirii

90

Bucate de ieri, de azi i de mine

2015
Timioara

2,0

91

Tiprire carte:
Haida, hai cu dubele obiceiul
colindatului la Povergina

Trimestrul IV
2015

4,0

5,0

92

UMFV.Babe Medicina intern


coordonator- Dan V. Poenaru

93

Reeditarea lucrrilor Ethosul

2015
7,0
Timioara,
Judeul Timi
Anul 2015
4,0

Povergina

Semestrul I

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia Salvai
Copiii Filiala Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia Salvai
Copiii Filiala Timi

30,0

89

folcloric. Sistem deschis i

CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia Salvai
Copiii Filiala Timi

CJT
BJT

38

Existena ca ntemeiere de Vasile


Tudor Creu
94

95

Mi-s mndru c mi-s jdiorean


manifestare cultural dedicat
mplinirii a 9 ani de la renfiinarea
ansamblului
Zilele Cetii Jdioara
ediia a IX-a

Mai
2015

1,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Datini
Jdiorene
Jdioara

1,5

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Datini
Jdiorene
Jdioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Datini
Jdiorene
Jdioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Academia Romn Institutul de Chimie
Timioara

Jdioara
Septembrie
2015
Jdioara

96

97

98

Venicia s-a nscut la sat


proiect cultural dedicat muzeului
satului

Octombrie
2015

1,0

Jdioara

Zilele Academice Timiene,


Iunie
ediia a XIV-a.
2015
Noi tendine i strategii n
chimia materialelor avansate, cu
Timioara
relevan n sisteme biologice,
tehnic i protecia mediului
(14th Edition of the Academic Days
Timioara. New trends and
strategies in the chemistry of
advanced materials with relevance
in biological systems, technique
and environmental protection)
Tudor Creu. Antologie-Experiment Anul 2015

6,0

8,0

Timp viu. Reunete cele trei

CJT
BJT

volume publicate i extrase, fapt


unic n contextul actual, din crile
urmtoare. O antologie cu caracter
deopotriv retrospectiv-prospectiv
99

Gala Voluntarilor 2015

Decembrie
2015

3,0

Timioara
100

Salon i concurs VINVEST

Aprilie
2015
Timioara

8,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Serviciilor
Sociale Bethany
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia de
Cultur i
Promovare a

39

101

102

103

Screening sntate osoas la


femei cu osteoporoz- cursuri
de informare, educare i cercetare

Screening, infecii cu HPV la


femei mature- cursuri de
informare, educare i cercetare

Ziua Internaional a Romilor

2015

10,0

Timioara

2015

10,0

Timioara

Aprilie
2015

2,0

Lugoj
104

Festivalul minoritilor (Etniilor)

Octombrie
2015

2,0

Timioara
105

Simpozion:
Cultura bnean de expresie
srbeasc /
n tranziie ediia a V-a

106

Revoluia din Decembrie, 25 de


ani de libertate

107

Festivalul
Art Time Zilele Vieneze ediia a III-a

108

109

Festivalul Baroc Timioara i


Concertele Baroc European

Srbtoarea Aromnilor ziua


naional

Martie
noiembrie
2015

2,0

Timioara,
Snnicolau
Mare
2015
4,0
Timioara,
Judeul Timi
Mai iunie 45,0
2015
Timioara
Aprilie, iunie, 20,0
august,
septembrie,
octombrie
2015
Timioara
Mai
2015

3,0

Vinului VINVEST
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Universitatea de
Medicin i
Farmacie VIctor
Babe din
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Universitatea de
Medicin i
Farmacie VIctor
Babe din
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Aven Romalen
Lugoj Mguri
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Aven Romalen
Lugoj Mguri
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Beli Bagrem/
Bgrinul Alb
Timioara
CJTimi,
CCAJTimi
Colectiv de autori
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Art Time
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Art Time
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,

40

Localiti din
judeul Timi
110

Trgul Babelor

Trimestrul II
2015

1,5

Timioara
111

112

113

Joc i cnt peste generaii


ediia a VII-a

Educaia muzical a elevilor n


coli i licee

coala Altfel Frumuseea


Cailor

Martie
noiembrie
2015
Timioara,
Snnicolau
Mare,
Dinia,
Varia
2015

3,0

25,0

Timioara
Aprilie
2015

2,0

Giroc

114

In memoriam 10 ani Luchin


Milan Cenzeanul - concert de
muzic srbeasc

Martie
decembrie
2015

3,0

Timioara
115

116

Editarea volumului:
Valori ale tinerilor liceeni.
Analiz comparativ 2009-2014

CD de autor Johnny Bota

Septembrie
2015

4,0

Timioara
2015

10,0

Timioara
117

Ziua Internaional a Iei


Romneti

Iunie
2015

2,0

Organizaia
Internaional a
Aromnilor
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia pentru
Vorbirea Bnan
Giroc
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Beli Bagrem/
Bgrinul Alb
Timioara

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Art Time
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Cresctorilor i
Proprietarilor de
Cai Pur Snge
Englez din Romnia
Giroc Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Beli Bagrem/
Bgrinul Alb
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
ntreprindere
Individual ru
Laureniu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Alternativa
Snpetru Mic
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,

41

Giroc
118

n cutarea datinilor
ediia a XX-a

Mai
2015

3,0

Timioara,
Tormac,
Dumbrvia
119

120

121

DANS i
MUZIC
pentru TOI
copiii
Festivalul de muzic, dans i
teatru n strad
Timioara 2015

Festivalul de literatur i arte


Sorin Titel Margina (FSTMar)

122

Antologia poeziei bnene de la


nceputuri pn azi

123

Istoria nvmntului profesional


din Timioara

124

Expo Banat Agralim


ediia 2015

2015

20,0

Timioara i
judeul Timi
2015

15,0

Timioara i
judeul Timi
2015

5,0

Margina
2015
Timioara
2015
Timioara
Mai
2015

3,0
5,0
8,0

Timioara

125

126

Sate fr criminalitate
simpozioane pe tema prevenirii
criminalitii

Copilrie fr griji campanie


de sensibilizare a opiniei publice
privind efectele violenei asupra

2015
localiti din
mediul rural
al judeului
Timi
Semestrul I
2015

5,0

2,0

Asociaia pentru
Vorbirea Bnan
Giroc
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Femeilor
Maghiare din
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Club Sportiv
Magnum V.R.D.
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Club Sportiv
Magnum V.R.D.
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Dun'Art
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Dl Marian Oprea
CJTimi,
CCAJTimi
E.Krecsian
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Universitatea de
tiine Agricole i
Medicin Veterinar
a Banatului Regele
Mihai I al Romniei
din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Inspectoratul de
Poliie Judeean
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Inspectoratul de

42

copilului

127

128

129

130

131

132

133

134

1 Iunie Ziua Internaional a


Copilului concursuri de
educaie antivictimal a elevilor
Violena n familie, cauz a
delincvenei juvenile
campanie de informare a
cetenilor privind consecinele
acesteia asupra copiilor
Ghid de prevenire a criminalitii
material documentar n sprijinul
tinerei generaii, dar i a
vrstnicilor
Manifestri culturale, expoziii
de art veche i de costume
naionale, obiceiuri i meserii
tradiionale uitate tabr de
var
Concertele NABU

Concursul de programare
ALEXANDRU ROGOJAN
ediia a XXX-a

localiti din
mediul urban
i rural al
judeului
Timi
Iunie
2,0
2015
Timioara i
judeul Timi
Septembrie
decembrie
2015

2,0

judeul Timi
Septembrie
decembrie
2015
Timioara i
judeul Timi
August
2015
sat Coarii,
com.
Brestov,
jud. Timi
Lunar
2015
Timioara
Trimestrul II
2015

Mai
noiembrie
2015

Festivalul de Chitar Clasic Timioara

Ianuarie
octombrie
2015

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Inspectoratul de
Poliie Judeean
Timi

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Artelor i
Tradiiilor Populare
Timioara

25,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia NABU
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Orizonturi
Universitare
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara

3,0

5,0

Timioara

Timioara

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Inspectoratul de
Poliie Judeean
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Inspectoratul de
Poliie Judeean
Timi

3,0

Timioara

Conferina Internaional
SPECTO 2015 Perspective
psihosociale n tratamentul Quasicoercitiv
al infractorilor
ediia a V-a

Poliie Judeean
Timi

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Link
Romnia

43

135

Competiie de idei i afaceri

Martie mai
2015

5,0

Timioara
136

Gala
Moda-Design Vestimentar 2015

Februarie
iulie
2015

5,0

Timioara
137

138

139

Gala decernrii premiilor


personalitilor din Banatul
Istoric

Festivalul i concursul de
folclor Elena Jurjescu ediia
a VI-a

International Student Week in


Timioara (ISWinT)

Mai
2015

10,0

Lugoj i alte
localiti din
judeul Timi
Mai
2015
sat Coarii,
com.
Brestov,
jud. Timi
Martie
august
2015

6,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Artelor i
Tradiiilor Populare
Timioara

6,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Liga Studenilor din
Facultatea de
Calculatoare i
Automatic
Liga AC
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Practicienilor i
Specialitilor n
Economie Social
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia

Timioara

140

Conferina Internaional Tineri


cercettori n tiinele sociale

Aprilie
noiembrie
2015

12,0

Timioara
141

Fizica o etern poveste

Mai
2015

1,0

Timioara
142

coala de var English plus


Science

Iulie
2015

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea
Jurnalitilor din
Banatul Istoric
Timioara

1,5

44

Timioara
143

144

Seminar regional Noile


tehnologii IT corelarea
curriculumului cu practica

Trimestrul II
2015

Mini cercetarea tiinific pentru


elevi

Septembrie
2015

3,0

Timioara
1,0

Timioara
145

146

147

148

149

Expoziii personale i de grup n


sediul Consiliului Judeean
Timi

2015
Timioara

Aniversarea
a 26 ani de la Revoluia din
Decembrie 1989 de la Timioara

Decembrie
2015

Tabra de creaie cu artiti


invitai din Timioara i din ar
Bile Calacea

Iunie
octombrie
2015

Bisericile de lemn din Zona


Fgetului

Copii la drum Trasee turistice


n Timi

25,0

10,0

Timioara

Bile
Calacea
2015

3,0

30,0

Zona
Fgetului
Trimestrul II
2015

2,5

Timioara,
Utvin
150

IT Engineering Contest ( iTEC)

Martie
aprilie
2015
Timioara

5,0

Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia
Universitatea de
Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Artitilor
Plastici din
Romnia
Filiala Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
16 Decembrie 1989
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Artitilor
Plastici din
Romnia
Filiala Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Spiritul Vestului
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia pentru
Promovarea i
Dezvoltarea
Turismului n
Judeul Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Liga Studenilor din
Facultatea de
Calculatoare i
Automatic

45

151

Romanian International Dance


Cup 2015

Aprilie
2015

25,0

Timioara
152

153

154

Traversarea Lacului Surduc

Salonul Anual de Creaie


Plastic al Asociaiei Prezent 2015
Expoziia aniversar a taberei de
creaie
Plain Air
din Csongrd (Ungaria) n
Timioara

155

Reuniune coral jubiliar:


Cntri Pascale 2006 - 2015
ediia a X-a

156

Simpozion: Revista Vatr nou


Iconostas, factor de cultur i
spiritualitate n cadrul
comunitii din Giarmata Vii,
2000 - 2015
Expoziie de icoane pe sticl
Icoana, fereastr spre cer2015

157

158

Festivalul de Arte Vizuale


ManyFest
ediia a IX-a

Iulie
2015
Surduc,
jud. Timi
Semestrul II
2015

4,0

2,0

Timioara
Mai
decembrie
2015
Timioara
Romnia,
Szeged,
Budapesta
Ungaria,
Izmir
Turcia
Aprilie
iunie
2015
Giarmata Vii
Septembrie
octombrie
2015
Giarmata Vii
Iunie iulie
2015
Giarmata Vii
Aprilie
octombrie
2015

3,0

Festivalul Internaional de

Octombrie

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Nonprofit
Prezent
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Artitilor
Plastici din
Romnia
Filiala Timioara

2,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Parohia Ortodox
Giarmata Vii

2,5

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Parohia Ortodox
Giarmata Vii

1,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Parohia Ortodox
Giarmata Vii
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia AT4T
Timioara

4,0

Timioara
159

Liga AC
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Clubul de
Dans Sportiv
SporTim Dance
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul de not
Masters Timioara

10,0

C.J. Timi,

46

Literatur de la Timioara La
Vest de Est/ La Est de Vest
(FILTM)
160

Doneaz o Carte peste Prut

2015

C.C.A.J.T.,
Fundaia
Politehnica
Timioara

Timioara
Ianuarie
august
2015

4,0

Timioara
161

162

Mici, dar voinici promovare


sport de mas n rndul
precolarilor ediia a II-a

Trg Judeean de Turism Timi

2015

3,0

Timioara

Trimestrul II
2015

3,5

Timioara

163

164

Editarea revistei: Pagini de


Cultur

Festivalul Cultural
Zilele Basarabiei

2015

15,0

Timioara
Ianuarie
aprilie
2015

7,0

Timioara
165

Familia Mocioni

Trimestrele
III, IV
2015

3,0

Judeul Timi
166

Festivalul de Teatru n Limba


Englez pentru Tineri T4T
ediia a XVII-a

167

TemesvART on the street

Mai
noiembrie
2015
Timioara
Februarie
martie
2015

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor
Basarabeni din
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Centrul
de Programe pentru
Dezvoltare Durabil
PRODURA-BIL
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia pentru
Promovarea i
Dezvoltarea
Turismului n
Judeul Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Global
Forum Center
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor
Basarabeni din
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Societatea
Makedon Armn
Timioara

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia AT4T
Timioara

3,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia

47

Timioara
168

Youth Dance 2015

Februarie
martie
2015

1,0

Timioara
169

GrafArt 2015

Martie
aprilie
2015

1,0

Timioara
170

StudentFest 2015: CONFLICT

Martie mai
2015

15,0

Timioara
171

Festivalul Timioara Music

Aprilie mai
2015

5,0

Timioara
172

Festivalul Teatrului Tnr

Aprilie mai
2015

2,0

Timioara
173

174

Gala Proiectelor Culturale


pentru Tineret

Arta n LITeratur

Iunie
decembrie
2015
Timioara i
judeul Timi
Martie
iunie
2015

5,0

2,0

Timioara
175

ntrirea capacitii
instituionale a ONGT din
judeul Timi n domeniul
culturii

Mai
octombrie
2015
Timioara

3,0

Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Judeean
pentru Tineret
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Organizaia
Studenilor din
Universitatea de
Vest din Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Judeean
pentru Tineret
Timi

48

176

Promovarea artelor vizuale prin


intermediul ONG-urilor din Timi

177

Promovarea i afirmarea
identitii culturale a romnilor
din Banat

178

179

Revitalizarea valorilor
tradiionale romneti n rndul
tinerilor din judeul Timi i din
Banat
Ziua Calitii Timiene

Mai
octombrie
2015
Timioara i
judeul Timi
Martie
decembrie
2015
Timioara,
Vre
Martie
decembrie
2015
Timioara,
Fget
Noiembrie
2015

3,0

10,0

10,0

5,0

Timioara
180

Concursul Internaional de
Interpretare Vocal Sabin V.
Drgoi
ediia a IX-a

181

coala Altfel De la
Filarmonic n sala de clas

182

Muzica clasic n parc

Iulie
2015

15,0

Timioara
Aprilie
2015
Timioara,
Monia
Nou, Izvin,
Liebling,
Fibi
Iunie
2015

1,0

1,0

Timioara
183

Magia muzicii clasice pentru


pitici

Iulie
2015

0,8

Timioara
184

IA romneasc pe biciclet

Iunie
2015
Timioara,
Lugoj

5,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Judeean
pentru Tineret
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Institutul Romn
pentru Dezvoltarea
Tinerilor
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Institutul Romn
pentru Dezvoltarea
Tinerilor
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia General
a Inginerilor din
Romnia- Filiala
Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Pro
Philharmonia
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Pro
Philharmonia
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Pro
Philharmonia
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Pro
Philharmonia
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Bega
Timioara

49

185

Simpozion pe teme de cercetare


etnografic Comunicare prin
folclor

186

Cititori pe biciclet

187

OPEN DOCUMENTARY
SESSION
ediia a V-a

188

Zilele Culturii Cehe din


Timioara

Semestrul II
2015

3,0

Judeul Timi
Septembrie
2015
Timioara,
Lugoj
Martie
2015

5,0

25,0

Timioara
Octombrie
2015

2,0

Timioara
189

PANTHEON BNEAN:
ACADEMICIENII ediia a XI-a

Trimestrul II
2015

2,0

Timioara
190

191

PANTHEON BNEAN: BELA


BARTOK 70 de ani de la
moarte

PANTHEON BNEAN:
DAMIAN URECHE 80 de ani de
la natere

192

Editarea i tiprirea revistei


COLOANA INFINITULUI

193

Organizarea Festivalului
Doinelor
ediia a IV-a

Trimestrul III
2015
Timioara,
Snnicolau
Mare
Trimestrul III
2015

1,0

2,0

Timioara
Trimestrial
2015
(martie,
iunie,
septembrie,
decembrie)
Timioara
Trimestrul III
2015
Timioara,
Seceani,
com.
Orioara

3,0

4,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Suflet Bnean
Dumbrvia
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Fundaia Bega
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Documen-tor
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
a Cehilor din Banat
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Constantin
Brncui
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Constantin
Brncui
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Constantin
Brncui
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Constantin
Brncui
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Constantin
Brncui
Timioara

50

194

HANNURI Sptmna
coreean n Timioara

jud. Timi
Mai
2015

1,0

Timioara
195

coala Altfel Micii Arheologi

Aprilie
2015

2,0

Giroc
196

197

198

Conferina Arheologia i
impactul ei asupra proiectelor
de dezvoltare

Trimestrul III
2015

Rolul personalitii n
promovarea democraiei.
25 de ani de la nfiinarea
Societii Timioara i a ziarului
Timioara

Trimestrul II
2015

Olimpiada Teatrelor

199

Atelierele de arte

200

Promovarea Turismului
Timiean n Strintate

2,0

Timioara
15,0

Timioara
Aprilie
iunie
2015
Timioara
Martie
decembrie
2015

2,0

3,0

Judeul Timi
Trimestrul III 3,0
2015
Valea lui
Liman

201

202

Concursul judeean de creaie


Sfntul Iosif cel Nou de la
Parto ediia a V-a

Paaport pentru tradiii


proiect de revigorare a interesului
i respectului fa de tradiiile
populare n rndul copiilor i

Octombrie
noiembrie
2015
Timioara i
localiti din
judeul Timi
Martie
noiembrie
2015

3,0

4,0

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Romnia Korea
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Arheo Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Arheo Vest
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Centrul
Intercultural
George erban
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Pro TESZT
Dumbrvia
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Pro TESZT
Dumbrvia
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia pentru
Promovarea i
Dezvoltarea
Turismului n
Judeul Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Arhiepiscopia
Ortodox Romn a
Timioarei
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia Cultural
Kratima

51

203

204

205

tinerilor
Revista ORIZONTURI
CULTURALE ITALO-ROMNE

Salvarea Patrimoniului
Arheologic din Zona Timioarei
- Monia

Conferina specialitilor n
turism

Timioara
2015

5,0

Timioara
Romnia i
Italia
2015

3,0

Monia
Veche

Trimestrul I
2015

4,0

Bazo

206

Conferina internaional a
nvmntului preuniversitar

2015
martie aprilie
TOTAL
CAPITOL
T IV

10,0
1122

Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Orizonturi Culturale
Italo-Romne
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia din
Monia pentru
Iniiative
Comunitare
Monia Veche
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia pentru
Promovarea i
Dezvoltarea
Turismului n
Judeul Timi
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
SIIPTimi
206

- Colaborarea cu ONG-urile i cu alte instituii cuprinse n capitolul TIV se vor desfura


prin C.C.A.J. Timi.
TV
Nr.
crt.

2
3

- MANIFESTRI CULTURALE REALIZATE N COLABORARE CU NVMNTUL


PREUNIVERSITAR I UNIVERSITAR DIN JUDEUL TIMI 2015
Denumirea aciunii
Perioada /
Suma Organizatori
Locul desfaprourrii
bat
manifestrii
mii lei
culturale
CONCURS NAIONAL MESAJUL TRIMESTRUL II
2,5
C.J. TIMI
MEU ANTIDROG
2015
I.S.J. TIMI
TIMIOARA
CARAVANA CULTURAL:
TRIMESTRUL II
2,5
C.J. TIMI
FOLK I POEZIE FR VRST 2015
I.S.J. TIMI
TIMIOARA
CONCURS NAIONAL DE
TRIMESTRUL II
2,5
C.J. TIMI
PROIECTE DE MEDIU - DE ZIUA 2015
I.S.J. TIMI
INTERNAIONAL A MEDIULUI
TIMIOARA

52

6
7

9
10

11

12
13
14

15

16

CONCURS JUDEEAN DE
PROMOVARE A DREPTURILOR
COPILULUI I A EGALITII DE
ANSE LA EDUCAIE DIFERII,
DAR EGALI
CONCURS JUDEEAN CU
TEMATICA EDUCAIEI PENTRU
SNTATE PROMOVAREA UNUI
STIL DE VIA SNTOS !
CONCURS JUDEEAN DE
PROTECIE CIVIL CU VIAA
MEA APR VIAA !
CONCURS JUDEEAN A
CERCURILOR TEHNICOAPLICATIVE DE ELEVI
PRIETENII POMPIERILOR
CAMPANIE JUDETEANA DE
PREVENIRE A VIOLENTEI
JUVENILE STOP VIOLENEI IN
MEDIUL SCOLAR
PROIECT JUDEEAN: TRGUL
ACTIVITILOR EDUCATIVE
FORMALE I NONFORMALE
CONCURS NAIONAL DE
PROIECTE PENTRU CONSILILE
ELEVILOR PARTENERIAT
EDUCAIONAL, PREZENT I
PERSPECTIVE
CONCURS JUDEEAN PE LICEE
CU TEMATICA PREVENIRII
CONSUMULUI DE DROGURI
SEARA LICEULUI MEU
CONCURS JUDEEAN DE
EDUCAIE PENTRU SNTATE
SANITARII PRICEPUI
CONCURS JUDEEAN
EDUCAIE RUTIER EDUCAIE PENTRU VIA
CONCURS JUDEEAN DIN
CADRUL PROGRAMULUI
NAIONAL COALA ALTFEL: S
TII MAI MULTE, S FII MAI
BUN!
PROIECT JUDEEAN DE
PROMOVARE A CULTURII I A
TRADIIILOR TIMIENE
TIMISIENSIS - 2015
CONCURS INTERJUDEEAN DE
ART FOTOGRAFIC
ROMNIA VZUT ALTFEL

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL III
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

TRIMESTRUL III
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

53

17
18

19

20

21

CONCURS JUDEEAN DE
CREAIE PLASTIC
IMAGINI TIMIORENE
PROIECT INTERJUDEEAN DE
PROMOVARE A CONSILIULUI
JUDEEAN AL ELEVILOR TIMI
O REGIUNE - UN CONSILIU
UNIT
HORA INIMILOR

PUNTEA BUCURIEI

MICUL PESCAR

TRIMESTRUL III
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL III
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

IUNIE
2015
DUMBRVIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

OCTOMBRIE
2015
DUMBRVIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA

MAI
2015

2,0

Sem. I
Timioara

1,0

LUGOJ

22

Cultura pentru precolari

23

COMPETEN I
ANUL 2015
PERFORMAN N LIMBA
TIMIOARA
ENGLEZ
CONCURSURILE FRANCOFONIEI MARTIE
2015
TIMIOARA
GALA PREMIILOR PRO-ART
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
SCHIMB DE EXPERIEN NTRE ANUL 2015
CONSILIILE DE ELEVI DIN ZONA TIMIOARA, LUGOJ
LUGOJ I TIMIOARA CU TEMA
EDUCAIA, CULTURA I
SPORTUL - PREMISE PENTRU O
SOCIETATE MAI BUN
PROIECT JUDEEAN TEATRUL
SEMESTRUL I
N EDUCAIE
2015
TIMIOARA
SIMPOZIONUL INTERNAIONAL
OCTOMBRIE
GNDIM ASEMENEA, VORBIM
2015
DIFERIT, EDIIA A IX-A
TIMIOARA

24
25
26

27
28

3,5

COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NATIONAL C.
BREDICEANU
LUGOJ

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Grdinia PP36
Timioara
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

2,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

54

29

OLIMPISMUL - UN MOD DE
VIA

30

ZIUA EXCELENEI N SPORTUL


COLAR

31

CAMPANIA PRO-SPORT
COLAR

32

COMORI ALE JUDEULUI


NOSTRU

33

MULTICULTURALITATEA,
MOTENIRE DIN STRBUNI

34

CONSFTUIREA NAIONAL A
INSPECTORILOR COLARI

35

CONCURS NAIONAL DE ART


DRAMATIC

36

DRUMUL SPRE EXCELEN,


EDIIA A IV-A, SIMPOZION
NAIONAL PENTRU CADRE
DIDACTICE
OLIMPIADA DE BIOLOGIE - GALA
LAUREAILOR

37
38

OLIMPIADA INTERNAIONAL
DE LIMBA RROMANI

39

ZIUA INTERNAIONAL A
RROMILOR

40

PORTRET DE COPIL - CONCURS


JUDEEAN DE CREATIVITATE
INFOGIM

SEPTEMBRIEOCTOMBRIE
2015
TIMIOARA
SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA
TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA
SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA
SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA
SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA
APRILIE
2015
TIMIOARA
MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

3,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

3,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

1,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

5,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

3,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

3,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA
MAI-IULIE
2015
TIMIOARA
APRILIE-MAI
2015
MGURI,
TIMIOARA,
LUGOJ, CHECEA,
SACOUL
TURCESC,
BANLOC, DUDETII
NOI, IGRI,
COMLOU MARE,
SATCHINEZ
MAI
2015
TIMIOARA

3,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

10,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

1,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

1,5

C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA

55

41

METAMORFOZE, EDIIA A V-A,


SIMPOZION NAIONAL PENTRU
ELEVI I PROFESORI
ACIUNI PENTRU MOTIVAREA
ELEVILOR SPRE MAREA
PERFORMAN - OLIMPIADA
NAIONAL DE LIMBA MATERN
SRB, SLOVAC I CEH
ZIUA MONDIAL A CRII - 23
APRILIE

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA
APRILIE
2015
TIMIOARA

2,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

10,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

APRILIE
2015
TIMIOARA

2,4

C.J. TIMI
I..J. TIMI

44

HADEU ALTFEL

APRILIE-MAI
2015
LUGOJ

5,0

45

PROIECT EUROREGIONAL
SATUL - EMBLEMA ROMNIEI
N UNIUNEA EUROPEAN,
EDIIA A VII-A

MAI-NOIEMBRIE
2015
HITIAS

10,0

46

PROIECT INTERNAIONAL
PREUIM SANATATEA, EDIIA
A VII-A

MARTIEDECEMBRIE
2015
TIMIOARA

10,0

47

COMPETIIE I PERFORMAN
N DOMENIUL CHIMIEI DIN
NVMNTUL
PREUNIVERSITAR

APRILIE
2015
TIMIOARA

4,0

48

NDRGOSTIT DE LUGOJ,
NDRGOSTIT DE ROMNIA,
NDRGOSTIT DE EUROPA,
EDIIA A II-A

APRILIE-MAI
2015
LUGOJ

6,0

49

Prezentarea instrumentelor
muzicale

2015

1,0

42

43

Timioara

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL I.
HADEU LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE
ALIMENTAR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE
ALIMENTAR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE
ALIMENTAR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL I.
HADEU LUGOJ

C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
I..J. Timi,
Colegiul Naional
de Art Ion Vidu
Timioara

56

50

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

3,0

PEDAGYM - GHID DE BUNE


PRACTICI ACTIVITI COLARE
SI EXTRACOLARE

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

PEDASCIENCES, CONCURS
INTERDISCIPLINAR DE TIINE
I SESIUNE DE COMUNICRI
TIINIFICE

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

5,0

Concurs instrumente de suflat


percuie Calea celebritii ediia
a III-a

Trimestrul II
2015

3,0

Kleine Knstler
(Mici artiti)

2015

55

SIMPOZIONUL DRUMUL SPRE


EXCELEN

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

56

CAMPIONII BASCHETULUI
TIMIEAN

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,0

57

ATELIER DE CREAIE PRACTIC MAI


INIIERE N TEHNICA QUILLING 2015
TIMIOARA

1,5

58

NC UN PAS SPRE
REINTEGRARE PENTRU MINORII
I TINERII DELICVENI, PRIN
ACTIVITI DE CREATIVITATE I
DESEN DUP COAL

5,0

51

52

53

54

PEDA AH

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA

Timioara
3,5

Timioara

MARTIEDECEMBRIE
2015
BUZIA

C.J. TIMI
I..J. TIMI

C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
I..J. Timi,
Colegiul Naional
de Art Ion Vidu
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J. Timi,
I..J. Timi,
Liceul Teoretic
Nikolaus Lenau
Timioara
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
SPECIAL BUZIA

57

59

SESIUNE DE COMUNICRI
TIINIFICE PENTRU ELEVI
METAMORFOZE

IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

60

SIMPOZIONUL ELEVILOR
BISERICILE DIN LEMN DIN
JUDEUL TIMI

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,5

61

9 MAI 1877 - 9 MAI 1945, DE LA


PROCLAMAREA
INDEPENDENEI ROMNIEI LA
VICTORIA COALIIEI
ANTIHITLERISTE N ROMNIA.
ZIUA EUROPEI UNITE
CULTUR, SPORT, RELIGIE,
EDIIA A V-A

MAI
2015
TIMIOARA

1,2

MAI
2015
TIMIOARA, VALEA
LUI LIMAN

1,2

PE DRUMUL TEHNOLOGIEI
INFORMAIONALE - PROGRAM
DE PREGTIRE A ELEVILOR
CAPABILI DE PERFORMAN N
DOMENIUL INFORMATICII

MAI
2015
TIMIOARA

1,5

64

ARHITECTURA I RELIGIE - S NE
CUNOATEM REGIUNILE

IUNIE
2015
LUGOJ

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL TEHNIC
V. BRANITE
LUGOJ

65

CONCURS O.L.I.

IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

66

UNIVERSUL LUI EINSTEIN

MAI
2015
TIMIOARA

0,6

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA

62

63

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA

58

67

ZIUA DEZVOLTRII
OCTOMBRIE
INFORMAIONALE I A TEHNICII DE 2015
CALCUL
LUGOJ

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NATIONAL C.
BREDICEANU
LUGOJ

68

SESIUNEA DE COMUNICRI
TIINIFICE NOI INFO

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

6,0

69

CONCURS O.J.I.

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

70

CENTRUL JUDEEAN DE
EXCELEN LA MATEMATIC
(CLASELE IV-XII)

MAI
2015
TIMIOARA

10,0

71

OLIMPIADA JUDEEAN DE
MATEMATIC (CLASELE V-VIII)

APRILIE-MAI
2015
TIMIOARA

5,0

72

OLIMPIADA JUDEEAN DE
MATEMATIC (CLASELE IX-XII)

APRILIE-MAI
2015
TIMIOARA

5,0

73

FESTIVALUL PERIAM-ART 2015


DE ZIUA INTERNAIONAL A
COPIILOR

TRIMESTRUL II
2015
PERIAM

2,0

74

GALA OLIMPICILOR

IUNIE
2015
TIMIOARA

5,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
PERIAM
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC G.
MOISIL
TIMIOARA

59

75

LICEUL CALDERON - SPAIU


EUROPEAN AL
MULTICULTURALITII

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

3,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL TEORETIC
J.L. CALDERON
TIMIOARA

76

ACTIVITATI EDUCATIVE DE
PREVENIRE A VIOLENTEI
JUVENILE DE ZIUA
INTERNATIONALA A
TOLERANEI

TRIMESTRUL III
2015
SNNICOLAU
MARE

2,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC "I.
JEBELEAN"
SNNICOLAU
MARE

77

A LA UNE - CONCURS

MARTIE-MAI
2015
TIMIOARA

1,0

78

LA GIVAN, COMPOZIII N GRAI


BNEAN

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL TEORETIC
J.L. CALDERON
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL TEORETIC
J.L. CALDERON
TIMIOARA

79

CONFERINA REGIONAL
EDU-ART 5 VEST

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

80

LOGART

SEM II
2015
TIMIOARA

2,0

CONCURS JUDEEAN DE
CREAIE PLASTIC
ANOTIMPURILE

TRIM IV
2015
TIMIOARA

2,0

PROIECT CULTURAL ARTISTIC


JUDEEAN CARAVANA MUZICII
FOLK-POP-ROCK

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,0

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR /


CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR
N ASUMAREA CETENIEI
DEMOCRATICE, ACTIVPARTICIPATIVE
TIMIOARA - ORA
MULTICULTURAL

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

MAI
2015
TIMIOARA

2,0

81

82

83

84

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC
AGRICOL "P.
BOTI"
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CASA CORPULUI
DIDACTIC TIMI
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CASA CORPULUI
DIDACTIC TIMI

60

85

VOLUNTARIATUL - OPORTUNITI
I PERSPECTIVE N EDUCAIA
CONTEMPORAN

MAI
2015
TIMIOARA

1,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CASA CORPULUI
DIDACTIC TIMI

86

PROIECTE I ACTIVITI
EDUCATIVE CULTURALSPORTIVE ALE ELEVILOR DIN
COLILE CARTIERULUI FABRIC

TRIMESTRUL III
2014
TIMIOARA

2,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC R.
FERDINAND I
TIMIOARA

87

ITINERARIILE CUNOATERII,
EDIIA A V-A

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

2,0

88

ZILELE LICEULUI PEDAGOGIC


"CARMEN SYLVA"

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

2,8

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CASA CORPULUI
DIDACTIC TIMI
C.J. TIMI
I..J. TIMI

TMMATE JUNIOR, EDIIA A V-A

TRIMESTRUL IV
2015
TIMIOARA

0,5

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

0,5

COMPETENTE DIGITALE I
FAIR-PLAY

TRIMESTRUL IV
2015
TIMIOARA

2,0

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA
INFORMAIEI

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,0

SMART-KIDS

TRIMESTRUL IV
2015
TIMIOARA

5,0

IUNIE
2015
TIMIOARA

15,0

89

90

91

92

93

94

TMMATE, EDIIA A X-A

MONOGRAFIA LICEULUI
PEDAGOGIC CARMEN SYLVA
TIMISOARA

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA

61

95

ZIUA COLII

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,5

96

FESTIVAL DE TEATRU PRAF DE


STELE, EDIIA A II-A

MAI
2015
TIMIOARA

1,2

97

FESTIVAL DE FOLCLOR
ROMNESC SUFLETUL NEAMULUI
MEU - ZESTREA MEA, EDIIA I-A

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,2

98

TABRA INTERNAIONAL DE
CERAMIC HAPPY DARO, EDIIA
A IX-A

AUGUST
2015
LUGOJ

1,2

99

TIMIOARA, CAPITAL
CULTURAL-EUROPEAN

SEM II
2015
TIMIOARA

2,0

COLUMNA

APRILIE
2015
TIMIOARA,
BUCURETI

3,0

100

CONCURSUL NAIONAL "PLANETA


PREIOASA", EDIIA A XI-A

IUNIE
2015
LUGOJ

1,5

102

CONCURSUL INTERJUDEEAN DE
GRAFIC "PRIMVARA ESTE
SUFLETUL UNUI COPIL"

MAI
2015
LUGOJ

1,2

103

CANSAT

APRILIE
2015
TIMIOARA

2,3

ACTIVITI I PROIECTE
EDUCATIVE ALE CONSILIILOR
DE ELEVI DIN JUDEUL TIMI

TRIM II
2015
TIMIOARA

1,5

SCHIMBURI DE EXPERIEN PE
TEME DE ACTIVITI
EXTRACURRICULARE JIMBOLIA
- TIMIOARA : ALTERNATIVE
EDUCATIVE 2015

TRIMESTRUL III
2014
JIMBOLIA

2,0

105

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C..E.I. D.
CIUMGEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C..E.I. D.
CIUMGEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

101

104

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

COLEGIUL
NAIONAL C.D.
LOGA TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
JIMBOLIA

62

106

PROIECT MUZICAL CU
PARTICIPARE
INTERNAIONAL: JUVENIS
JIMBO-ROCK 2015

TRIMESTRUL II
2014
JIMBOLIA

2,0

107

CUPA FABRIK - 2015

TRIMESTRUL III
2014
TIMIOARA

2,0

108

FESTIVALUL LUBENIEI

TRIMESTRUL III
2014
GOTTLOB

2,0

109

QUILLING - ARTA FORMEI I


CULORII

IUNIE
2015
LUGOJ

0,8

110

ATELIERUL DE FILM DE SCURT


METRAJ "BELA LUGOSI"

MARTIE
2015
LUGOJ

0,8

FESTIVALUL DE POEZIE N GRAI


BNEAN "V.V. DELAMARINA"

APRILIE
2015
LUGOJ

0,8

FESTIVALUL NAIONAL DE TEATRU


COLAR "G.A. PETCULESCU"

IUNIE
2015
LUGOJ

0,8

113

PROGRAMAREA NTRE JOC I


MATEMATIC

TRIMESTRUL III
2015
LUGOJ

0,8

114

CONCURS DE VOCAL I
INSTRUMENTAL PENTRU COPII
GREIERAUL VESEL

IUNIE
2015
LUGOJ

0,5

115

CONCURSUL NAIONAL DE SOFT


"GRIGORE MOISIL"

MAI
2015
LUGOJ

1,0

116

TABR CONCURS NAIONAL DE


PICTUR "MUZICA SFERELOR"

IUNIE-IULIE
2015
LUGOJ

1,5

111

112

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
JIMBOLIA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL R.
WALTHER
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
GOTTLOB
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL A.
ODEANU LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

CLUBUL
COPIILOR LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

CLUBUL
COPIILOR LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

CLUBUL
COPIILOR LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
CLUBUL COPIILOR
LUGOJ

63

117

SPECTACOL MULTICULTURAL

IUNIE
2015
COTEIU

0,8

118

SIMPOZIONUL ELEVILOR SOCIAL MEDIA I


CONSUMATORUL CULTURAL
UTILIZND GOOGLE+,
FACEBOOK, TWITTER

MAI
2015
TIMIOARA

1,5

EUROPA, CASA NOASTR! COPIII,


NTRE DREPTURI I
RESPONSABILITI

APRILIE-IUNIE
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RCHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA
IULIESEPTEMBRIE
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RCHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA
AUGUSTSEPTEMBRIE
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RCHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA
MAI-IULIE
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RCHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA

1,2

119

120

121

122

PE PLAIURI TIMIENE

LECTURA POEZIILOR

TEZAURUL LOCAL -OAMENI,


LOCURI, TRADIII, OBICEIURI

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
COTEIU
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

64

123

124

CARTEA, COMOAR DE
INELEPCIUNE

CARTEA I EROII EI

SEPTEMBRIEOCTOMBRIE
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RACHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA
IUNIE-AUGUST
2015
LUGOJ, MGURI,
TAPIA, SUDRIA,
TRAIAN VUIA,
SUSANI, RACHITA,
SURDUC, CIREU,
CRICIOVA
APRILIE
2015
UIVAR

1,2

COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR. 12
LUGOJ

125

SECOLE DE ORTODOXIE N
BANAT

126

PROFESII I MESERII ALE


SECOLULUI NOSTRU

MAI
2015
UIVAR

0,8

127

JOACA DE-A METEUGURILE

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

2,0

1,2

128

MICII ARTITI

IUNIE
2015
LUGOJ

1,0

129

CONCURS CU MASCA SI FARA


MASCA (TEATRUL, MIJLOC DE
CUNOATERE)

MAI-DECEMBRIE
2015
DUMBRVIA

2,0

CERCUL DE JURNALISM
COLAR

IUNIE
2015
DUMBRVIA

2,5

130

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
UIVAR
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
UIVAR
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
3 LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA

65

131

OCTOMBRIE
2015
DUMBRVIA

1,5

CONCURS NAIONAL DE
INTERPRETARE
A CNTECELOR POPULARE
MAGHIARE

OCTOMBRIE
2015
DUMBRVIA

2,8

CONCURS JUDEEAN ICONIA


- PICTUR PE STICL, EDIIA A
IV-A

NOIEMBRIE
2015
GHIRODA

0,8

134

MICII CAMPIONI

MAI
2015
STAIUNEA
POIANA MRULUI JUDEUL CARA
SEVERIN

1,0

135

MNDRU MI-S C-S GIROCEAN MICUL OLAR

APRILIE
2015
GIROC

0,8

136

MNDRU MI-S CA-S GIROCEAN FLOARE GIROCEAN

MAI
2015
GIROC

1,0

137

DIVERSITATEA CULTURAL DIN MAI


BANAT N ACTIVITILE CU
2015
PRECOLARII
MUZEUL SATULUI
TIMIOARA

1,0

138

PARTENERIAT
TRANSFRONTALIER N
EDUCAIE ACTIVITILE
EXTRACURRICULARE MODALITATE EFICIENT N
REALIZAREA
PARTENERIATELOR
EDUCAIONALE, EDIIA A VII-A

1,8

132

133

CONCURS TIMIOARA
ISTORIC

ANUL 2015
TIMIOARA,
KOVACICA
(SERBIA)

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
DUMBRVIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
GHIRODA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC D.
VONIGA GIROC
GRDINIA CU
P.P. CHIODA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC D.
VONIGA GIROC
GRDINIA CU
P.P. GIROC
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC D.
VONIGA GIROC
GRDINIA CU
P.P. GIROC
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. NR. 23
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. NR. 33
TIMIOARA

66

139

PARTENERIAT
TRANSFRONTALIER N
EDUCAIE PRIETENI DE
PRETUTINDENI, EDIIA A VI-A

TRIMESTRUL II-III
2015
TIMIOARA,
SERBIA

1,8

140

COLORM, DESENM,
INVM !, EDIIA A II-A

ANUL 2015
TIMIOARA

1,0

141

CONCURS DE BICICLETE

MAI
2015
LIEBLING

0,4

142

EZTOARE ROMNEASC!

OCTOMBRIE
2015
LIEBLING

0,3

143

MNDRU MI-I CNTU I JOCU !

MAI
2015
IOHANISFELD

0,6

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. NR. 33
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. NR. 33
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
LIEBLING
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
LIEBLING
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
IOHANISFELD

144

OBICEIURI SI TRADITII
POPULARE GENE

ANUL
2015
AG

0,3

145

ENGLISH SPEAKING - CONTEST


TIMISOARA

MAI
2015
TIMIOARA

4,5

146

CERCUL DE PICTUR SF.


APOSTOL ANDREI

ANUL 2015
JEBEL

1,0

147

MONOGRAFIA COMUNEI JEBEL

MAI-IUNIE-IULIE
2015
JEBEL

10,0

148

ZIUA EROILOR

MAI
2015
JEBEL

0,4

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL AG
C.J. TIMI
I..J. TIMI

LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
JEBEL
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
JEBEL
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
JEBEL

67

149

MPREUN PENTRU NATUR,


EDIIA A V-A, CONCURS
JUDEEAN PE TEME
ECOLOGICE, REALIZARE DE
PROIECTE, EDITAREA REVISTEI
PRO NATURA, UNIVERSUM
LUMIN DIN LUMIN -CONCURS
DE ART FOTOGRAFIC I
PICTURI CU TEM RELIGIOAS

APRILIE
2015
TIMIOARA

4,0

APRILIE
2015
TIMIOARA

2,5

151

GLORIE EROILOR NEAMULUI,


SIMPOZION DEDICAT
SRBTORIRII
ZILEI ARMATE ROMNE, EDIIA
A XIII-A

OTOMBRIE
2015
TIMIOARA

3,0

152

CU MASC FR MASC

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

6,0

153

NE CUNOATEM, CONCURM
I PROGRESM

MARTIE
2015
TIMIOARA

1,0

154

CND MINILE VORBESC

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,2

155

FESTIVALUL DE DANS DANSURILE COPILRIEI

MAI
2015
TIMIOARA

1,2

156

DIVERSITATE ETNIC N BANAT,


EDIIA A II-A

MAI
2015
TIMIOARA

5,0

150

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC V.
EPE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC V.
EPE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC V.
EPE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC N.
LENAU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUFAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUFAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUFAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEOLOGIC
PENTICOSTAL
LOGOS
TIMIOARA

68

157

METEUGURI TRADIIONALE
I PORTUL

MAI
2015
TIMIOARA

2,5

158

LOGOS - 25 ANIVERSAREA
LICEULUI LOGOS

MAI
2015
TIMIOARA

6,0

159

ZILELE FRANCOFONIEI

MAI
2015
SATCHINEZ,
JIMBOLIA
DUDETII VECHI,
TIMIOARA

1,0

160

SIMPOZION NAIONAL
ABANDONUL COLAR N
SOCIETATEA CONTEMPORAN

APRILIE-MAI
2015
LUGOJ

1,8

161

FESTIVAL DE TEATRU

0,8

162

PORTUL, OBICEIURILE I
TRADIIILE ROMILOR

163

CAMPANIA ... REFUZ !


DECI EXIST!
VIAA ARE PRIORITATE!

164

CONCURS INTERACTIV DE
LOGIC MATEMATIC DORIS

MAI
2015
TEATRUL
MUNICIPAL
TRAIAN
GROZAVESCU DIN
LUGOJ
MAI
2015
TEATRUL
MUNICIPAL
TRAIAN
GROZAVESCU DIN
LUGOJ
NOIEMBRIEDECEMBRIE
2015
LUGOJ
MAI
2015
TIMIOARA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEOLOGIC
PENTICOSTAL
LOGOS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEOLOGIC
PENTICOSTAL
LOGOS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
SATCHINEZ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. A.
ROCA LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. A.
ROCA LUGOJ

0,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. A.
ROCA LUGOJ

0,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. A.
ROCA LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC D.
LEONIDA
TIMIOARA

0,5

69

165

DASCL IERI - DASCL AZI DASCL MINE, PUBLICAIE A


ELEVILOR

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

1,3

166

PAI SPRE UN NVMNT DE


CALITATE, EDIIA A X-A, SESIUNE
DE COMUNICRI TIINIFICE

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

167

TIMIOARA, CAPITAL
EUROPEAN

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

0,4

168

TRADIIE I CULTUR
TIMIOARA-KIKINDA

TRIMESTRUL IV
2015

0,7

169

TEZAURUL POVESTIRILOR
BNENE

OCTOMBRIENOIEMBRIE 2015
TIMIOARA

1,2

170

OLIMPIADA PENTRU COLEGIILE


TEHNICE, LICEELE
TEHNOLOGICE I
VOCAIONALE HI! TECH
ENGLISH

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

171

CONCURSUL NAIONAL PE
TEME DE PROTECIA
CONSUMATORILOR ALEGE!
ESTE DREPTUL TU!, ETAPA
JUDEEAN 2015

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

1,0

172

IMPACTUL FIZICII ASUPRA VIEII MAI


NOASTRE - TRECUT, PREZENT, 2015
VIITOR, EDIIA A II-A
PECIU NOU

TIMIOARA

0,4

C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI
AUTO
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI
AUTO
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC DE
TRANSPORTURI
AUTO
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC H.
COAND
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC H.
COAND
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC PECIU
NOU

70

173

CONVIEUIRI N BANAT

OCTOMBRIE
2015
PECIU NOU

0,5

174

CARTE FRUMOAS, CINSTE CUI


TE-A SCRIS, EDIIA A III-A

IUNIE
2015
PECIU NOU

0,4

175

ATLASUL COPILRIEI

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

176

JOCURI LOGICE I CUPA GO


C.N.B. 2015

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

177

CONCURS LITERAR JUDEEAN


NICHITA STNESCU

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

2,0

178

CONCURSUL NAIONAL
FII INTELIGENT LA
MATEMATIC!

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

179

CENTRUL DE EXCELEN CNB


LA MATEMATIC CONCURSURILE PITAGORA,
INTEGRAL C.B.

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

3,0

180

OLIMPIADA DE ISTORIE - FAZA


JUDEEAN

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

6,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC PECIU
NOU
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC PECIU
NOU
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA

71

181

PROIECT JUDEEAN CU
TEMATICA SIGURANEI PE
INTERNET @SIGUR.INFO 2015

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

3,0

182

CULTUR I CIVILIZATIE N
BANATUL DE CMPIE

IUNIE
2015
TIMIOARA

8,0

183

ROENRO (ENGLISH - ROMANIAN


HIGH
SCHOL MAGAZINE)

IANUARIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

0,4

184

BIOLOGIA ON-LINE:
DEZVOLTAREA
COMPETENELOR DIGITALE
ALE ELEVILOR - O ANS N
PLUS PENTRU PROMOVAREA
EXAMENULUI DE BACALAUREAT
CENTRUL JUDEEAN DE
EXCELEN LA BIOLOGIE
PENTRU ELEVII CLASELOR A
XII-A

IANUARIEAUGUST
2015
TIMIOARA

3,0

IANUARIEAUGUST
2015
TIMIOARA.

3,0

186

DEZVOLTAREA
PERFORMANELOR ELEVILOR
PRIN ACADEMIA CISCO

IANUARIEAUGUST
2015
TIMIOARA

4,0

187

PREGTIREA ELEVILOR N
VEDEREA OBINERII
PERMISULUI ECDL

IANUARIEAUGUST
2015
TIMIOARA

0,6

188

STOP DISCRIMINRII - PUTEM


CRETE I NVA MPREUN

NOIEMBRIEDECEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

185

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
16 T. IONESCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
16 T. IONESCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
NAIONAL
BNEAN
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

72

189

COAL I SOCIETATE N BANAT

IANUARIE
2015
TIMIOARA

8,0

190

ZILELE COLII TAKE IONESCU

MAI
2015
TIMIOARA

5,0

191

JOACA DE-A ELECTRONICA ATELIER DEMONSTRATIV

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

0,5

192

ARDUINO STARTER KIT

NOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,5

193

FESTIVAL NAIONAL FLORI N


ORAUL FLORILOR

MAI
2015
TIMIOARA

1,1

194

MUZICA N ORAUL FLORILOR

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

2,5

195

IDEI PENTRU RECREAIA


MATEMATIC, EDIIA A VI-A

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

1,0

196

PAI SPRE TIMIOARA


CAPITAL CULTURAL
EUROPEAN

ANUL
2015
TIMIOARA

1,0

197

ARITMETICA PENTRU
NZDRVANI, EDIIA A V-A

ANUL
2015
TIMIOARA

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
16 T. IONESCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
16 T. IONESCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

73

198

ECO-MATEMATICA

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

199

CALCULATORUL I PROIECTELE ANUL


INTERDISCIPLINARE, EDIIA A
2015
VI-A
TIMIOARA

1,0

200

TIINA PENTRU TOI COPIII,


EDIIA A XII-A

ANUL
2015
TIMIOARA

1,0

201

INIIERE N ROBOTIC ATELIER DEMONSTRATIV

APRILIE
2015
TIMIOARA

0,6

202

ELECTRONICA - HOBBY CONCURS

MAI
2015
TIMIOARA

0,6

203

PROIECTAREA CIRCUITELOR
IMPRIMATE - ATELIER

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,6

204

BANATUL, LEAGNUL
PEISAJELOR NATURALE

MAI
2015
TIMIOARA

1,0

205

CLUBUL MICILOR ORNITOLOGI

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

206

VIAA PSRILOR

IULIE
2015
TIMIOARA

1,0

207

PROMOTOR AL TURISMULUI N
VESTUL ROMNIEI

MAI
2015
TIMIOARA

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

74

208

NATURA PRIN PHOTOVOICE

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

209

NATURA N SPIRITUL
DEMOCRAIEI BIOCENTRICE

IULIE
2015
TIMIOARA

1,0

210

CONSTRUCII MONTAJE
ELECTRONICE - CONCURS

MARTIE
2015
TIMIOARA

0,5

211

CONCURS CEL MAI BUN


CHIMIST, EDIIA A IX-A

MAI
2015
TIMIOARA

0,4

212

CONCURS INTERJUDEEAN DE
ART PLASTIC ARLECHINUL,
EDIIA A VI-A

MAI
2015
TIMIOARA

0,8

213

FOR NATURA, EDIIA A XI-A

APRILIE-MAI
2015
TIMIOARA

0,3

214

FLUTURI, FLORI I CULORI,


EDIIA A IV-A

MAI
2015
TIMIOARA

0,8

215

SALVEAZ-MI VIAA! ACORD


PRIMUL AJUTOR DE URGEN

OCTOMBRIENOIEMBRIE
2015 TIMIOARA

1,0

216

STOP TUTUNULUI, EDIIA A VIIIA

MAI
2015
TIMIOARA

0,2

217

UNIVERSUL FREINET

IULIE-AUGUST
2015
TIMIOARA

3,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

75

218

FOTOGRAFII DE SRBTOARE,
EDIIA A XI-A

DECEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,3

219

FOTOGRAFII DE VACAN,
EDIIA A VIII-A

IUNIE-IULIE
2015
TIMIOARA

0,2

220

UNIVERSUL COPIILOR, EDIIA A


XII-A

IUNIE-IULIE
2015
TIMIOARA

0,8

221

SIMPOZION I CONCURS
VIOLENA N COAL

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

0,8

222

CUPA ROMNIEI NAVOMODELE


MACHETE I PROPULSATE

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

2,4

223

CONCURS JUDEEAN DE
INFORMATIC INFOTEH 2015

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

0,9

224

ACVARISTICA, DE LA HOBBY LA
TIIN

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,9

225

APA, IZVORUL VIEII, EDIIA A


V-A

MARTIE-APRILIE
2015
TIMIOARA

0,9

226

FORMULA SNTII:
ACTIVITATE FIZIC I
ALIMENTAIE ECHILIBRAT

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

227

CLUBUL MICILOR SANITARI

MAI OCTOMBRIE2015
TIMIOARA

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

76

228

VERDE FR FRONTIERE

APRILIEOCTOMBRIE
2015 TIMIOARA

1,2

229

SNTATEA NU INTR N
VACAN!

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

230

PRIETENUL MEU,
CALCULATORUL, CONCURS DE
PROGRAMARE VIZUAL CU
SCRATCH

APRILIE
2015
CLUBUL COPIILOR
JIMBOLIA

0,4

231

MINI NDEMNATICE,
ATELIERE DE VACAN

IULIE
2015
CLUBUL COPIILOR
JIMBOLIA

0,5

232

LIMB, CULTUR I CREDIN.


REPERE IDENTITARE

IUNIE
2015
CLUBUL COPIILOR
JIMBOLIA

0,4

233

ZIUA INTERNAIONAL A
EDUCAIEI DIVERSITATEA
NOASTR CREATIV EDUCAIA INCLUZIV
CONFERIN NAIONAL /
INFORMARE / STUDIU
INFORMATIV /BUNE PRACTICI /
EXPOZIIE / CONCURS / GHID,
EDIIA A IV-A
FESTIVALUL INTERNAIONAL
DE FOLCLOR PENTRU COPII LA
IZVOR, LA IZVORELE

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

10,0

235

TRADIII

APRILIE
2015
CLUBUL COPIILOR
BUZIA

0,9

236

INTERCULTURALITATE N
DANSUL POPULAR

MAI
2015
TIMIOARA
CLUBUL COPIILOR
BUZIA

1,0

234

IUNIE
5,0
2015
TIMIOARA BUZIA
CIACOVA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.J.R.A.E. TIMI

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA

77

237

CHILDREN AND THEATRE

OCTOMBRIE
2015
CLUBUL COPIILOR
BUZIA

0,5

238

CONCURS NAIONAL
INTERDISCIPLINAR SCRIITORI
DE AZI

DECEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,5

239

TRGUL LICEELOR TIMIENE TRGUL OFERTEI


EDUCAIONALE,
EDIIA A XIV-A
CENTRUL DE EXCELEN LA
BIOLOGIE PENTRU ELEVII
CLASELOR A X-A

APRILIE
2015
TIMIOARA

10,0

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

4,5

241

STIL DE VIA SNTOS

TRIMESTRUL III
2015
DUMBRAVA

2,0

242

ZILELE SORIN TITEL

DECEMBRIE
2015
MARGINA

2,0

243

FESTIVALUL POEZIEI
DIALECTALE RADU
GEORGESCU-LIC LZRESCU

ANUL
2015
MARGINA

2,0

244

PROBASCHET

MAI
2015
MARGINA

2,0

245

CONCERT PENTRU SUFLET

MAI
2015
MARGINA

3,0

240

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
PALATUL
COPIILOR
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.J.R.A.E. TIMI
C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
DUMBRAVA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MARGINA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MARGINA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MARGINA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MARGINA

78

246

CONCURS NAIONAL DE
PICTUR AMPRENTE
CROMATICE, EDIIA A II-A

247

CONCURS REGIONAL DE
PICTUR I GRAFIC
IPOSTAZE ALE PEISAJULUI
ROMNESC, EDIIA I-A

248

CONCURS REGIONAL DE
ESEURI, CREII LITERARE I
PLASTICE PORTRET DE
COPIL/ADOLESCENT, EDIIA A
II-A
BUCURIA LECTURII

249

TRIMESTRUL I- II
2015
BASTIONUL
TEREZIA
TIMIOARA
TRIMESTRUL IV
2015
BASTIONUL
TEREZIA
TIMIOARA
MAI
2015
BASTIONUL
TEREZIA
TIMIOARA
IUNIE
2015
TIMIOARA

0,8

0,6

0,4

1,0

250

CONCURSUL REGIONAL
MATEMATICA DE NOTA 10!,
EDIIA A V-A

TRIMESTRUL II
2015
LUGOJ

1,0

251

EXPOZIIE-CONCURS DE
PRODUSE DECORATIVE S
LSM FANTEZIA S ZBOARE,
EDIIA A II-A

TRIMESTRUL IV
2015
LUGOJ

0,4

252

CONCURSUL JUDEEAN
TIMIOARA, CAPITAL
CULTURAL-EUROPEAN,
TIMIOARA, MICA VIEN

SEMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,2

253

SIMPOZION INTERNATIONAL TRADIIE SI


INTERCULTURALITATE

MAI
2015
SNPETRU MARE

0,3

254

CINSTETE-I PE BTRNI, CCI TU


VEI FI BTRN

APRILIE
2015
GELU, VARIA

0,4

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL DE ARTE
PLASTICE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL DE ARTE
PLASTICE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL DE ARTE
PLASTICE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
12
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
2 LUGOJ
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC W.
SHAKESPEARE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL M.
TRIFUNSCHI
SNPETRU MARE
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
VARIA

79

255

FESTIVALUL ETNOCULTURAL

MAI
2015
VARIA

1,2

256

LCAURI DE CULT TIMIENE !

OCTOMBRIE
2015
CATEDRALA
ORTODOX
TIMIOARA,
MNSTIRILE
TIMIENI, SRACA,
PARTO, BISERICA
DE LEMN DE LA
MUZEUL, SATULUI
TIMIOARA

0,8

257

CONCURS DE PICTUR
RELIGIOAS NVIEREA
DOMNULUI

APRILIE
2015
TIMIOARA

0,8

258

CONCURS REGIONAL DE
CHIMIE NOI I CHIMIA

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,8

259

CONCURS NAIONAL DE
BIOLOGIE GEORGE EMIL
PALADE - ETAPA JUDETEAN
I NAIONAL

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,8

260

PROIECT CONCURS REGIONAL


DE CREAIE PLASTIC CLIPE
DE TOAMN

NOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

261

OLIMPIADA PENTRU GIMNAZIU


ENGLISH MADE FUN

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

262

TURNEUL DE HANDBAL FEMININ


DOINA COJOCARU, EDIIA A XVIA

IUNIE
2015
TIMIOARA

3,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
VARIA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
VARIA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
30 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
30 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
30 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
7 SF. MARIA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
30 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
7 SF. MARIA
TIMIOARA

80

263

PROIECT EDUCAIONAL DE
PARTENERIAT N EDUCAIA
INCLUZIV, CONCURS
NTREBRI GLUMEE PENTRU
MINI ISTEE

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,9

264

MARATONUL TOLERANEI

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,8

265

REVISTA MPREUN NR. 14,15

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

1,2

266

SIMPOZIONUL ELEVILOR
CARTE, CULTUR, CIVILIZAIE

APRILIE
2015
TIMIOARA

0,8

267

I EU EXIST, SUNT CA TINE!

AN 2015
TIMIOARA

2,0

268

TINERE TALENTE

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL TEORETIC
D. OBRADOVICI"
TIMIOARA

1,0

269

ATELIER DE CERCETARE
PSIHOPEDAGOGIC I EU SUNT
COPIL, I EU VORBESC, CITESC,
SCRIU I SOCOTESC

IANUARIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

3,0

270

ZIUA INTERNAIONAL A
TOLERANEI CONVIEUIRE
PRIN TOLERAN N SPAIUL
PUBLIC

NOIEMBRIE
2015
RECA

1,5

271

TEORIE I PRACTIC N
CADRUL SERVICIILOR
EDUCAIONALE INCLUZIVE EVALUARE I INTERVENIE
TERAPEUTIC, EDIIA A III-A

NOIEMBRIE
2015
RECA

1,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
7 SF. MARIA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. P.P.
NEVEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. P.P.
NEVEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
7 SF. MARIA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. P.P.
NEVEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC D.
OBRADOVICI"
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. P.P.
NEVEANU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUNESCU
RECA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUNESCU
RECA

81

272

SIMTE METEUGUL

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

273

CONCURSUL NAIONAL DE AH
PENTRU ELEVII DEFICIENI DE
VEDERE

APRILIE
2015
TIMIOARA

8,0

274

ZIUA MONDIAL MPOTRIVA


EXPLOATRII COPIILOR PRIN
MUNC O ANS LA EDUCAIE
PENTRU FIECARE

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

275

NOI I NEVZTORII EGALITATE N ANSE

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

2,0

276

GHIDUL EMOIILORCOMUNICAREA NONVIOLENT


LA PREADOLESCENII I
ADOLESCENII CU C.E.S.

MARTIENOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,2

277

CARTEA - IZVOR DE CULTUR

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

2,5

278

CULORILE SUFLETULUI - ARTA


PENTRU NEVZTORI

MARTIENOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

279

SUNTEM VIZIBILIACCESIBILIZAREA SPAIILOR


PUBLICE I CULTURALE
PENTRU NEVZTORI

APRILIENOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
C.S.E.I. C.
PUNESCU
RECA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA

82

280

CENTRUL DE EXCELEN DE
ECONOMIE PENTRU
CRETEREA CALITII
EDUCAIEI N TIINE
ECONOMICE AL ELEVILOR DIN
CLASELE X-XII
LUMEA VIRTUAL PRIN IRIS

FEBRUARIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

MARTIENOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

5,0

282

BASTONUL ALB NTRE LUMIN


I NTUNERIC

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

283

AI CARTE, AI PARTE!

APRILIE-IUNIE
2015
TMIOARA

1,0

284

NE CUNOATEM JUDEUL

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

2,0

285

TOI SUNTEM LA FEL

APRILIE-MAI
2015
TIMIOARA

1,5

286

NTLNIRE N LUMEA CRILOR

APRILIE-IUNIE
2015
TIMIOARA

1,5

281

C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
6 TIMIOARA
GRDINIA CU
P.P. 30
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
6 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEORETIC
SPECIAL IRIS
TIMIOARA

83

287

N LUMEA AVIAIEI

TRIMESTRUL II
2015
MUZEUL TRAIAN
VUIA

0,5

288

TIMIOARA DE IERI!

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

0,3

289

DEZVOLTAREA ARTEI
RELIGIOASE N COMUNITILE
MULTIETNICE I
MULTICULTURALE

APRILIE
2015
MALOC

1,5

290

MALOCUL - REPERE
ARHIOLOGICE. CUPA
PRIETENIEI, EDIIA A II-A

APRILIE
2015
MALOC, ALIO,
REMETEA MIC

1,8

291

OBICEIURI DE PATI LA
UCRAINIENI I BNENI

APRILIE-MAI
2015
MALOC,
REMETEA MIC

1,5

292

ART I CREAIE PRIN OCHI DE


COPIL - MOTIVE TRADIIONALE
DIN BANAT I UCRAINA

APRILIE-MAI
2015
MALOC, TIUCA

2,0

293

IZVOARE TRADIIONALE
BNENE

1,5

294

INTERCULTURALITATEA.
TRADIII I OBICEIURI LA
ROMNI I LA VABII DIN
COMUNA NOASTR

MAI
2015
MALOC, ALIO,
REMETEA MIC,
BOGDA, PICHIA,
TIMIOARA
OCTOMBRIE
2015
ALIO

1,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
6 TIMIOARA
GRDINIA CU
P.P. 30
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
6 TIMIOARA
GRDINIA CU
P.P. 30
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC

84

295

S-MI CUNOSC JUDEUL PRIN


OBIECTIVELE SALE ISTORICE

MAI
2015
MALOC,
SNNICOLAU
MARE, LUGOJ,
TIMIOARA
OCTOMBRIE
2015
MALOC

2,0

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC

296

GRAIUL DULCE DIN STRBUNI,


EDIIA A II-A

1,5

ACCESIBILIZAREA LA CULTUR
A ELEVILOR CU CERINE
EDUCAIONALE SPECIALE

DECEMBRIE
2015
MALOC, ALIO,
TIMIOARA

2,4

PARTENERIATUL COAL FAMILIE I REZOLVAREA


PROBLEMELOR ACTUALEI
GENERAII DE ELEVI, SIMPOZION
LOCAL, EDIIA A IV-A

IUNIE

1,0

299

COALA - NUCLEUL COMUNITII


SIMPOZION NAIONAL, EDIIA A
VII-A

MAI
2015
TIMIOARA

0,8

300

EDUCAIE FR PREJUDECI
ATELIERE DE LUCRU

APRILIE
2015
TIMIOARA

1,2

301

ZIUA INTERNAIONAL A FAMILIEI


- SPECTACOL

MAI
2015
TIMIOARA

0,8

302

BUCURIA LECTURII, EDITARE DE


CARTE

MAI
2015
TIMIOARA

1,0

303

COPILRIA N FOTOGRAFII CONCURS INTERNAIONAL DE


CREAIE FOTOGRAFIC PENTRU
ELEVI, EDIIA A III-A

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,8

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
MALOC
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA

297

298

2015

TIMIOARA

85

304

SALONUL INTERNAIONAL AL
PROFESORILOR DE ARTE
VIZUALE, EDIIA A X-A

TRIMESTRUL IV
2015
GALERIA HELIOS
TIMIOARA

0,6

305

ZIUA RECOLTEI

OCTOMBRIE
2015
TEREMIA MARE

1,0

306

CONCURS JUDEEAN DE
MATEMATIC MINIMATH
PENTRU ELEVII CLASELOR I-IV

MAI 2015
TIMIOARA

0,4

307

CONCURS JUDEEAN AL
CENTRELOR DE EXCELEN DE
MATEMATIC LICEU (PENTRU
COLEGII TEHNICE, LICEE
TEORETICE PROFIL REAL,
SPECIALIZAREA TIINELOR
NATURII, LICEE TEORETICE
PROFIL PEDAGOGIC)
DESTINATE FRNTE N
HOLOCAUST

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,4

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

1,0

309

DIVERSITATEA CULTURAL,
CARTEA DE IDENTITATE A
COMUNITII

NOIEMBRIE
2015
DETA

2,0

310

TURISM DE SUFLET N BANATUL MAI-IUNIE


DE CMPIE
2015
TIMIOARA

3,0

311

FESTIVALUL ETNIILOR

2,5

308

IUNIE
2015
DETA

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL DE ARTE
PLASTICE
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
TEREMIA MARE
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC I.
MINCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC I.
MINCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC I.
MINCU
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC
SF. NICOLAE
DETA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
LICEUL
TEHNOLOGIC
SF. NICOLAE
DETA

86

312

SENIORII F. S. NITTI, EDIIA A IIIA, BENEFICIARI AI OFERTEI F. S.


NITTI PENTRU PROMOVAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL
TIMIEAN

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

3,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA

313

MPREUN N TIMIOARA
MULTICULTURAL

TRIMESTRUL II
2015
TIMIOARA

1,0

314

ZIUA COLEGIULUI ECONOMIC


FRANCESCO SAVERIO NITTI
TIMIOARA

APRILIE
2015
TIMIOARA

2,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
25 TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA

315

TRGUL DE PRIMVAR AL
FIRMELOR DE EXERCIIU
TIMIOARA

MAI
2015
TIMIOARA

0,8

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA

315

VALORILE I PROVOCRILE
PROFESIEI CONTABILE

MAI
2015
TIMIOARA

1,2

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA

317

CONCURS DE PROIECTE DE
MEDIU ECOLOGICA, EDIIA A
VIII-A

SEMESTRUL I
2015
TIMIOARA

5,0

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIULUI
ECONOMIC F.S.
NITTI TIMIOARA

318

CULTUR I CIVILIZAIE
ROMNEASC - EZTOARE
POPULAR

MAI
2015
BENCECU DE SUS

0,5

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA
COALA
GIMNAZIAL
BENCECU DE
SUS

87

319

AI CARTE, AI PARTE

IUNIE
2015
PICHIA, BENCECU
DE SUS

0,5

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA,
COALA
GIMNAZIAL
BENCECU DE
SUS
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIALA NR.
18 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COALA
GIMNAZIALA M.
BRINDEA PESAC
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC AZUR
TIMIOARA

320

CITIM, RECITM, DESCOPERIM


LUMEA MINUNAT A LECTURII!

IUNIE
2015
PICHIA

0,7

321

MICUL MEU JURNAL

MAI
2015
TIMIOARA

0,5

322

MINUNATA LUME A CRILOR

IUNIE
2015
PICHIA

0,8

323

DIN PESACUL DE ALTDAT

OCTOMBRIE
2015
PESAC

0,8

324

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL,
EPEE 15, EDIIA A VIII-A

IUNIE
2015
TIMIOARA

2,7

325

SIMPOZIONUL NAIONAL CALITATEA PRODUSELOR SI


SERVICIILOR; CALITATEA
EDUCAIEI, CALITATEA
MEDIULUI, EDIIA A VII-A

NOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,5

C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
COLEGIUL
TEHNIC AZUR
TIMIOARA

326

CONCURS DE BICICLETE I
TROTINETE

IUNIE
2015
TIMIOARA

0,6

C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA

88

327

S-L CUNOATEM PE
LUCHIAN!

IUNIE
2015
PARCUL BOTANIC
TIMIOARA

0,5

328

S-L CUNOATEM PE TUDOR


ARGHEZI!

IULIE
2015
TIMIOARA
MUZEUL DE ART

0,4

329

S-L CUNOATEM PE
CORNELIU BABA

NOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,3

330

TRADIII ROMNETI
DIN BANAT

NOIEMBRIE
2015
LENAUHEIM,
BILED, BUZIA

0,4

331

S-L CUNOATEM PE TRAIAN


VUIA!

SEPTEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,4

332

SCHITURI I MNSTIRI DIN


TIMI

333

334

335

SEPTEMBRIE
2015
MNSTIREA SF.
GHEORGHE,
MNSTIREA
TIMIENI,
MNSTIREA
PARTO,
MNSTIREA
SRACA
EU AM DREPTUL S NV!
OCTOMBRIE
EDITARE DE AUXILIAR DIDACTIC 2015
TIMIOARA

0,4

COPIII I DREPTURILE
COPILULUI - CONCURS LOCAL
PE PROBLEMATICA
DREPTURILOR COPILULUI,
EDIIA A IV-A
MAGIA TOAMNEI, CONCURS
INTERNAIONAL DE CREAIE
PLASTIC, EDIIA A IV-A

NOIEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,8

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

0,8

1,0

C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
GRDINIA CU
P.P. LADYBIRD
TIMIOARA

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA

89

336

MATEMATICA +++ CONCURS


JUDEEAN

DECEMBRIE
2015
TIMIOARA

0,6

337

RECREATIVA

IUNIE
0,5
2015
PICHIA, BENCECU
DE SUS

338

SRBTORILE LA ROMNI TRADIII I OBICEIURI

IUNIE
2015 BENCECU DE
SUS

0,5

339

CUVNT BUN PE AXA


TIMIOARA - SZEGED

IUNIE
2015
TIMIOARA

1,0

340

ANUARUL CERCURILOR DE
SCRIERE CREATIV

AUGUST
2015
TIMIOARA

2,0

TOTAL
CAP. TV

619

C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL NR.
27 TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA
COALA
GIMNAZIAL
BENCECU DE
SUS
C.J. TIMI
I..J. TIMI
COALA
GIMNAZIAL
PICHIA
COALA
GIMNAZIAL
BENCECU DE
SUS
C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
C.J. TIMI
I..J. TIMI
LICEUL
PEDAGOGIC C.
SYLVA
TIMIOARA
340

- Manifestrile din Capitolul TV se vor desfura prin CCAJTimi.


T VI - MANIFESTRI SPORTIVE REALIZATE DE CONSILIILE LOCALE, ONG URI I
ALTE INSTITUII I ASOCIAII SPORTIVE N COLABORARE CU C.J.TIMI PRIN
,,AGENDA CULTURAL - SPORTIV I DE TINERET FINANAT DIN BUGETUL
C.J.TIMI PE ANUL 2014
Nr.
Denumirea manifestrii
Perioada-locul
Suma
Organizatori
Crt
cultural-sportive
desfurrii
aprobat
manifestrii

mii lei
1
Rocicleta Junior
2015 Iunie
3,0
C.J.Timi

90

Timioara
2

BikeMaraton Timioara

2015 Septembrie
Timioara

10,0

Memorial Costica Milan la


Haltere

Octombrie 2015
Timioara

2,0

CSM Timioara /not masters

2015

3,0

Cupa
Toi diferii,
toi egali ediia a XIX-a

Aprilie mai
2015

Maraton Fotoliu Rulant


Europa fr bariere

Iunie iulie
2015

2,4

Lugoj

6,0

Lugoj, Strasbourg

Cupa Baschet n fotoliu


rulant

Iulie august
2015

2,4

Lugoj, Timioara

Cupa
Ana Lugojana

August
septembrie
2015

4,0

Lugoj
9

Memorial Valentin Bati-lupte


greco romane

Trim.IV 2015
Timioara

3,0

10

Sport-Micare-Sntate

1-7 Iunie 2015

1,5

D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.S.Tibiscus
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.S.Tibiscus
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.S. Haltere
Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S.M Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv al
Handicapa-ilor
Fizic MARATON
'93
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv al
Handicapa-ilor
Fizic MARATON
'93
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv al
Handicapa-ilor
Fizic MARATON
'93
Lugoj
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv al
Handicapa-ilor
Fizic MARATON
'93
Lugoj
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSS Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi

91

11

Timi MOVE WEEK 2015

Octombrie 2015

3,6

12

Azi Pitici, Mine Voinici

Iunie 2015

0,9

13

ah Mat Btrneii

Iulie 2015

0,9

14

Cupa Timioara la Judo

Trim IV 2015
Timioara

4,0

15

Cupa Ana LugojanaCompetiie pentru personae cu


handicap- editia a XX-a nivel
internaional

30.07-02.08.2015
Lugoj

2,0

16

Campionatul Naional de
Fotbal/Tenis

Iunie 2015
Timioara

1,4

17

Campionatul Naional de
Futsal/ Cupa Tcerea

Mai 2015

0,7

18

Finala Campionatului Naional


Seniori-srituri peste obstacole

2015
Sannicolau Mare

38,0

19

coala Altfel-Calul prietenul


meu

2015
Sannicolau Mare

6,0

C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
AHL Timi
CSHF Lugoj
Maraton 93 Lugoj
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S al Surzilor
Tcerea
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S al Surzilor
Tcerea
C.J.Timi
CS Morisena
Cenad
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
CS Morisena
Cenad
D.J.S.T. Timi

92

20

Cupa Lacurilor Timiene

21

Clubul micilor pescari din


judeul Timi

Martie noiembrie 12,0


2015
Timioara,
Coteiu, Nichidorf,
Otelec, Gtaia,
Sinersig, Surduc
Noiembrie
5,0
2015
Timioara, Gtaia,
Sinersig
24-25.04.2015
Lugoj

22

Cupa Toi diferii, toi egali,


competiie pt. Persoanele cu
handicap

2,0

23

Atletism- Concurs Micul Atlet

Mai 2015

2,0

24

Atletism Grand Prix Lugoj


2015 ediia a VII-a

Iunie 2015

2,5

25

Lupte Greco09-10.2015
romane/Memorialul Aurel Ciosa

1,0

26

Liga Sperantei-fotbal

2015
Sacalaz, Mosnita
Noua

25,0

27

Cupa Kinder fotbal

2015 Timioara

2,8

28

Zilele sportului pentru TotiDinias

Iunie 2015
Dinias

0,8

29

Cupa Romaniei-squash 2015

Octombrie 2015
Timisoara

3,5

30

Cupa Volkl la tenis, turneu FRT

17.04.201523.04.2015

2,5

C.C.A.J.T.
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Pescarilor Sportivi
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Pescarilor Sportivi
Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
AHL Timi
CSHF Lugoj
Maraton 93 Lugoj
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S.. Lugoj
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S.. Lugoj
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.S.. Lugoj
C.J.Timi
Asociatia Liga
Sperantei
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
Asociatia
Dinisanca
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
CS Helios
Timisoara
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
CS Helios

93

Timisoara
31

Turneu de minifotbal in
memoria D-lui prof. Popa Ioan

Octombrie

1,0

32

Activiti culturale i sportive


realizate n colaborarea cu
localiti din Serbia i Ungaria,
Cioka i Bordany
Cupa Independenei la tenis de
mas i ah

2015

2,0

Mai

0,5

33

34

Cupa micului ahist-ediia a IIIa

Mai Noiembrie

0,8

35

Cupa Barajului Coteiu - La


pescuit pe malul Timiului

Iulie

0,8

36

Turneul generaiilor concurs


regional de tenis de mas pe
generaii

Trim.II

0,8

37

Ziua sportului /atletism


,ah,tenis de mas

Aprilie-Mai

0,5

38

Concurs de ah

Noiembrie

0,2

39

Concurs ciclism/Pietroasa
country ride

2015

2,5

40

Cupa Timiul ag /caiac


canoe

2015

1,8

41

Campionat de ah al
comunelor

2015

1,0

42

Concurs de Ciclism Lime Bike

2015

3,0

Timisoara
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
C.L.Ciacova
D.J.S.T.Timi
CCAJT
C.J.Timi
C.L.Deta
D.J.S.T.Timi
CCAJT
C.J.Timi
C.L.Gtaia
D.J.S.T.Timi
CCAJT
C.J.Timi
CL Becicherecu
Mic
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi,
C.L. Coteiu
D.J.T.S.T
CCAJT
C.J.Timi,
C.L.
Dumbrava,
D.J.S.Timi
CCAJT
C.J.Timi,
C.L.Foeni,
D.J.S.Timi
CCAJT
C.J.Timi,
C.L.Pesac,
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
C.J.Timi,
C.L.Pietroasa,
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
C.J.Timi,
C.L.ag,
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
C.J.Timi,
C.L.ag,
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
C.J.Timi,

94

Race
43

Campionatul de karting Timi

IanuarieDecembrie
2015

15,0

44

Cupa Daisho D.K.M.T Karate


Liga

SeptembrieDecembrie

4,0

45

Integrarea persoanelor cu
dizabiliti n activitile ce
privesc practicarea artelor
mariale

OctombrieDecembrie

5,0

46

Cupa Nautic /
juniori,tineret,seniori

Septembrie
Octombrie

5,0

47

Bega Maraton

Mai-Iunie

6,0

48

Studentiada 2015

OctombrieNoiembrie
Timisoara

6,0

49

Micuul Handbalist-handbal
copii

2015 Timioara

2,0

50

Ziua Mondiala a Tineretului


2015

3,5

51

Promovarea spiritului de
voluntariat si solidaritatii in
randul tinerilor 2015
Saptmna voluntarului

Mai 2015
12 localitati jud.
Timi
Aprilie /Mai 2015
16 localitati jud.
Timis
2015
Timisoara

52

3,0
3,0

C.L.Tometi,
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Comisia Judeean
de Automobilism si
Karting Timi
A.C.R. Timi
C.J. Timi
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
Club Sportiv
Daisho Timioara
C.J. Timi
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
Club Sportiv
Amaterasu
Timioara
C.J. Timi
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
Club Sportiv
Nautic Banat
Timioara
C.J. Timi
C.C.A.J.T
D.J.S.Timi
Club Sportiv
Nautic Banat
Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
Univ. de Vest
Timisoara
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
AJ Handbal
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi

95

Tabara sociala educativa


Uniti sub tricolor- pentru copii
defavorizati din (Rep Moldova,
Ucraina, Serbia
Campionatul National de
Canotaj

Trim II-III 2015


Cheveres

12,0

Aprilie 2015
Timioara

10,0

55

Tabara de Arte Plastice-cu


tematica artistica, desen si
traditii populare (icoane etc)

Trim II-III 2015


Cheveres-Poieni
Strambu

5,0

56

Tabara multidisciplinara-cei mai Trim II-III 2015


buni elevi din judet cu rezultate Cheveres-Poieni
deosebite la invatatura
Strambu

5,0

57

Vest liga editia a II-a fotbal

Mai-iunie 2015
Timisoara

2,5

58

Cupa Timisului la Karting

Semestrul I 2015
Timisoara

10,0

59

Cupa Banatul- lupte grecoromane

Trim II 2015
Timioara

4,0

60

Cupa Banatului- lupte libere

Trim II 2015
Timioara

4,0

61

Cupa Sporttim Dance

2015
Timioara

3,5

62

Cupa Timisoara- gimnastica


ritmica

Trim. II 2015
Timioara

2,0

63

Memorialul Cornel Balitagimnastic artistic

Trim II 2015
Timioara

2,5

53

54

Univ. de Vest
Timisoara
Casa de Cultura a
Studentilor
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
Primarii din judet ,
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
Primarii din judet
ISJ Timisoara
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
Primarii din judet
ISJ Timisoara
C.C.A.J.T
C.J.Timi
CS FC Juventus
Timisoara
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
Clubul ABAS
Timisoara
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
F.R. Dans Sportiv
C.S. Sporttim
Dance
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSS 1 Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi

96

64

Cupa 1 iunie Rugby Tag

Iunie 2015
Timioara

2,8

65

Vest liga editia a II-a fotbal

Mai-iunie 2015
Timisoara

4,0

66

Cupa C.J.Timi la tenis de


mas ed a XV-a

3,0

67

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.

Trim. IV
2015
Timioara
Trim IV 2015
Timioara

68

Cupa Poli-multidisciplinar

69

Cupa Libertii-Memorialul
V.Balmu
culturism

70

3,5

02.03.201523.03.2015
Timisoara
Trim.IV 2015
Timioara

11,0

Concurs Atletic Olimpic Start

Octombrie 2015
Timioara

3,0

71

Cupa Smartfit-fitness

2015
Timioara

3,0

72

Regata de canotaj
- SPERANA
Timioara

Mai
2015
Timioara

3,0

73

Cupa Timisoara la Haltere

Mai 2015
Timioara

1,5

74

Cupa Timisoara Kaiac Canoe

Aprilie-mai 2015
Timioara

2,0

4,0

C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.S.S Bega
Timioara
C.J.Timi
CS FC Juventus
Timisoara
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
Clubul de dans
sportiv Magnum
VRD Timioara
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.S.F.
Teodorescu
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
AJ Atletism
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C. J. Timi
C. S. Universitatea
Timioara
Consiliul Local
Timioara
CCAJ Timi
D.J.S.T. Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.S. Haltere
Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.

97

75

Cupa C.J. Timi la


Navomodelism

OctombrieNoiembrie 2015
Timioara

2,0

76

Cupa Banatului la natatie

Mai 2015
Timioara

2,5

77

Turneu tenis copii

Mai-iunie 2015
Timioara

2,0

78

Cupa Timioara la inotinternational

Octombrienoiembrie 2015
Timioara

2,5

79

Memorialul Petre Lovas- inot

2,5

80

Cupa de Toamna la triatlon

Octombrienoiembrie 2015
Timioara
Octombrienoiembrie 2015

81

Memorialul Pius Brnzeu- ah


Ediia a XIII-a

Mai iunie 2015


Timioara

3,0

82

Cupa Clubului din comunele


Timiene

Iunie- Decembrie
2015
Tomnatic,
Ciacova, Deta,
Bethausen, Brna,
Boldur,
Belin,
Brestova,
Denta, Fibi,
Frdea, Ghilad,
Ghiroda,
Giulvaz, Lovrin,
Margina, Birda,
Coteiu, Maloc,
Moravia, Monia
Noua, Nichidorf,
Orioara, Gottlob,
Pichia, Sacou
Turcesc,
Satchinez,
Snandrei,
Tometi, Uivar,

22,0

2,0

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSM Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSM Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSM Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
A.J. ah Timi
Institutul de
Medicin Victor
Babe
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
45 x Consilii
Locale

98

Valcani, Biled,
Checea, Criciova,
Dumbrava,
Ghizela, Liebling,
Jumbolia,
Mntiur,
Pietroasa, Seca,
Racovia
Snmihaiu Romn,
ag,
V.V. Delamarina
Tomnatic,
18,0
Ciacova, Deta,
Bethausen, Barna,
Boldur,
Brestova,
Belin,
Denta, Fibi,
Frdea, Ghilad,
Ghiroda, Giulvaz,
Lovrin,
Livezile,
Margina, Birda,
Costeiu, Maloc,
Moravia, Monia
Noua, Nichidorf,
Orioara, Buzia,
Dumbrava,
Gottlob, Pichia,
Sacou Turcesc,
Satchinez,
Sanandrei,
Tometi, Traian
Vuia, Uivar,
Valcani, V.V.
Delamarina,
Criciova, Giarmata,
Mntiur,
Pietroasa, andra,
Teremia Mare,
Remetea Mare,
Racovia
Septembrie
4,0
Octombrie 2015
Timioara

83

Saptmna Olimpica- Timi


2015

84

Memorial Ionel Neamu la tir


talere

85

Cicloturism Montan 2015

Septembrie 2015
Poieni Strambu

3,0

86

Ziua Europei-concursuri

Mai 2015

4,0

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
44 x consilii locale

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
CSM Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi

99

sportive multidisciplinare

Timioara

87

Zilele Sportului ptr. Toiconcursuri sportive de mas la


mai multe discipline sportive

88

89

Saptmna Sportului Curat,


competiii sportive ( baschet,
volei, tenis de mas, ah,
fotbal)
ah Mat Btrneii

Mai- Iulie
20,0
2015
Tomnatic,
Ciacova, Deta,
Bethausen, Barna,
Boldur, Denta,
Fibi, Frdea,
Foeni,
Ghilad, Ghiroda,
Giulvaz,
Ghizela,
Lovrin, Margina,
Birda,
Brestova,
Costeiu,
Checea,
Maloc, Moravia,
Monia Noua,
Nichidorf,
Orioara, Buzia,
Dumbrava,
Gottlob, Pichia,
Pesac,
Sacou Turcesc,
Satchinez,
Sanandrei,
Tometi, Traian
Vuia, Uivar,
Valcani, V.V.
Delamarina,
Criciova, Giarmata,
Mntiur,
Pietroasa, andra,
Teremia Mare,
Remetea Mare,
Racovia
Octombrie10,0
noiembrie 2015
Timioara

90

Unisport Vest Timis

Iulie 2015

0,9

Mai-iunie 2015
Timisoara

10,0

D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
Consiliile Locale x
46

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi

100

91

Pedalati cu Familia-ciclism

Mai-iunie 2015
Timisoara

1,0

92

Zilele Sportului ptr. Toi pe


malul lacului Surduc
( concursuri de ah, concursuri
nautice, tenis de mas,
orientare turistic)
Cupa Politehnica handbal (M)

Octombrie 2015
Surduc

2,8

2015
Timioara

2,5

93

94

Internaionalele Romniei a
XIII-a ediie / bedminton

Timioara
Martie

15,0

95

Romanian Junior Internaional/


badminton

Timioara
August

7,0

96

Cupa Antitrog-competitii
sportive multidisciplinare

2015 Timisoara

2,5

97

Demonstraie de automobilism

Trim. II III
2015
Timioara

3,0

98

TIMOTION Timioara se
mic!

Aprilie
2015
Timioara

5,0

99

Cupa Memorialul Revoluiei


1989

2015
Timioara

2,0

100

Crosul Olimpic

Mai-iunie 2015
Timioara

5,0

C.C.A.J.T
Univ de Vest
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
Univ de Vest
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
Univ Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
Federaia Romna
de Badminton
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T.
Federaia Romna
de Badminton
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
CRPEC Antidrog
Timisoara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
A.C.S Big Racing
Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
CSAsociaia
AlergoturaTimioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
A.Memorialul
Revoluiei 16-22
Decembrie 1989
Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
AJ Atletism

101

101

Festivalul de dans al copiilordans sportiv

2015
Timioara

3,5

102

CUPA BANATUL - 2015, EDIIA


A XIV-A

MAI-IUNIE
2015
TIMIOARA

2,0

103

FOTBAL CUPA
SPERANELOR LA FOTBAL,
EDIIA A IV-A

IUNIE-IULIE
2015
Sem. I
TIMIOARA

3,5

104

EDUCAIE PRIN SPORT I


PENTRU SPORT - SIMPOZION
REGIONAL

OCTOMBRIE
2015
TIMIOARA

2,0

105

FAIR-PLAY N SPORT I N
VIA

MAI
2014
TIMIOARA

2,5

106

CONCURSUL DE ATLETISM
CUPA FAIR-PLAY

MAI
2015
TIMIOARA

1,5

107

PRIETENII SEMICERCULUI

APRILIE-MAI
2015
TIMIOARA

1,5

108

CUPA L.P.S. BANATUL


TIMIOARA

MAI
2015
TIMIOARA

1,5

109

Cupa Familiei

Mai
2015

2,5

110

111

Campionatul Familiilor ahiste


2015
ediia a X-a
Trofeul Mediator 2015
ediia a XV-a

Timioara
Mai-iunie
2015

1,0

Giarmata Vii
Mai-iunie
2015

1,2

Giarmata Vii
112

Campionatul Prieteniei 2015


ediia a X-a

Mai-iunie
2015
Giarmata Vii

0,8

C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. TIMI
I.S.J. TIMI
L.P.S. BANATUL
TIMIOARA
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul de not
Masters Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv
Mediator
GiarmataVii
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv
Mediator
GiarmataVii
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul Sportiv
Mediator
GiarmataVii

102

113

Campionat tenis de mas


Naa Re

114

Cupa MASTERS Timioara

Octombrie
noiembrie
2015
Timioara
Iunie
2015

1,5

2,0

115

Timi MOVE WEEK 2015

Timioara
Octombrie 2015

116

Azi Pitici, Mine Voinici

Iunie 2015

0,9

Total
CAPITOL
TVI

508

3,3

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Uniunea Srbilor
din Romnia
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Clubul de not
Masters Timioara
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
C.J.Timi
D.J.S.T. Timi
C.C.A.J.T
Asociaia
Judeean Sportul
Pentu Toi Timi
116

- Manifestrile din Capitolul TVI se vor derula prin CCAJTimi.


TVII - MANIFESTRI CULTURALE REALIZATE SUB EGIDA:,,JUDEUL TIMI- SPAIU
CULTURAL EUROPEAN, TIMIOARA CAPITAL CULTURAL EUROPEAN PRIN
,,AGENDA CULTURAL SPORTIV I DE TINERET FINANAT DIN BUGETUL C.J.TIMI
PE ANUL 2015
Organizatori
Nr. Denumirea manifestrii
PerioadaSuma
aproba
crt. culturale
locul
-t
desfurrii
manifestrii
mii lei
1

FESTIVAL DE TINERETEXIT

2015
Timioara

360

LitVest Festival Anual de

Septembrie,

50

Literatur. Realizarea unui festival

Sediul BJT

care s acorde premii de


anvergur naional
personalitilor de vrf pentru:
cartea anului; opera n ansamblul

CJTimi
CCAJT
Primria
Municipiului
Timioara
CJT
BJT

103

ei i revista cultural a anului.


Propunem creterea numrului
invitailor i a celui de seciuni.
3

Festivalul-Concurs Lada cu
zestre
Ediia a IX-a

4
5

Festivalul Tradiii la romni


ediia a II-a
Topul Mriorului

Festivalul Etniilor

Nedeia romnilor de pretutindeni

Monografie Popas

Expoziie Salvador Dali


Cucerirea iraionalului

10

Expoziie de grafic Picasso i


Toulouse-Lautrec

11

Expoziie Marc Chagall Opera


grafic

12

Concertul unplugged

13

Concerte lunare n sala


multifuncional a Consiliului
Judeean Timi

14

Festivalul PLAI 2015


(ediie aniversar de 10 ani)

2015
Timioara
Localiti din
jude
Trim.III IV
Timioara
Martie 2015
Timioara
2015
Muzeul Satului
Bnean
August
Valea lui
Liman
2015
Martie-mai
2015
Muzeul de
Art Timioara
Mai-iulie 2015
Muzeul de
Art Timioara
Septembrieoctombrie
2015
Muzeul de
Art Timioara
IanuarieDecembrie
2015
Sala de
Conferine a
Consiliului
Judetean
Timi
Lunar
2015

40

CJTimi,
CCAJTimi

120

CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi
CJTimi,
CCAJTimi

25
20
20

CJTimi,
CCAJTimi

75

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia POPAS
CJTimi,
Muzeul de Art
Timioara

20

20
20

35

CJTimi
Filarmonica
Banatul

60

C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Art Time
Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Centrul Cultural

Timioara
Septembrie
2015

CJTimi,
Muzeul de Art
Timioara
CJTimi,
Muzeul de Art
Timioara

50

104

15

Festivalul Internaional de Dans


Timioara(FIDT) 2015
ediia a III-a

Timioara
Semestrul II
2015

85

Timioara

16

Festivalul internaional Timioara


Muzical, ediia a XL-a

Aprilie - Mai
2015
Sala Capitol
Timioara
2015

17

Aciuni sub egida:,,Timioara


Capital Cultural European

18

Concerte de fanfar la Bastion

2015
Timioara

25

19

Trgul meterilor populari

septembrie
2012

20

TOTAL
CAPITOL TVII

30

100

1175

PLAI Timioara
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
Club Sportiv
Magnum V.R.D.
Timioara
CJTimi
Filarmonica
Banatul
C.J. Timi,
C.C.A.J.T.,
Asociaia
:,,Timioara
Capital Cultural
European
C.J. Timi,
Muzeul
Banatului
C.J. Timi
Muzeul
Satului
19

- Manifestrile din Capitolul TVII se vor derula prin CCAJTimi.

SERVICIUL CULTUR, NVMNT I SPORT


ef Serviciu
Hrenoschi Rzvan
Red.R.H.
Dact.R.H.