Sunteți pe pagina 1din 5

--------------------

Ludmila Cerguta

Tudor Cozari

Aliona Bicu

BIOL GIA
in scheme i tabele
Suport pentru elevii de liceu i colegii

CUPRINS
Tipul

Nr.

Denumirea

Pag.

I. Insusirile generate ate organismelor vii.


Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
14
15
16
17
18

Biologia i ramurile ei.


Insusirile materiei vii.
Excitabilitatea.
Schimbul de substante (metabolismul).
Metabolism.
Clasificarea organismelor in baza metabolismului.
Schimbul de substante i ATP.
Schimbul de substante si energiei in celule autotrofe i heterotrofe.
Forme de asimilare (tipuri de nutritie a celulelor).
Coordonarea i reglarea functiilor la plante.
Coordonarea i reglarea functiilor la animate.
Diversitatea formelor de inmultire.
Reproducerea asexuata.
Reproducerea sexuata.
Inmultirea asexuata.
Inmultirea sexuata.
Diferentierea formelor de inmultire.
Organogeneza.
Creterea.
Dezvoltarea individuala a plantelor cu flori (ontogeneza).
Fazele de dezvoltare a plantelor cu flori.
Dezvoltarea individuala (ontogeneza) a animalelor.
Periodicitatea ontogenezei la organismele animate.

8
12
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

II. Principiile de clasificare, sistematica organismelor.


Schema
Schema
Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema

19
20
6
21
22
23
24
25
26
27
28

Sistematica.
Unitatile taxonomice.
Modelul de clasificare dupa unitatile taxonomice.
Macrosistemele organismelor vii (A. Tahtadjan - 1973).
Formele de viata.
Virusurile - clasificarea.
Bacteriofagul - structura i ciclul vital.
Particularitatile procariotelor.
Supraregnul Procaryota (Procariotele).
Clasificarea bacteriilor.
Celula bacteriana - structura.
4

32
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41

Tipul

Nr.

Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
| Schema
Schema
| Schema
Tabelul
Schema
Tabelul
Tabelul
1 Schema
[: Schema
1 Schema
1 Schema

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
7
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
8
60
9
10
61
62
63
64

Denumirea
Importanta bacteriilor.
Regnul Ciuperci.
Inmultirea ciupercilor.
Regnul Ciuperci - clase.
Importanta ciupercilor.
Regnul Plante.
Clasificarea plantelor.
Particularitatile plantelor.
Importanta plantelor.
Particularitatile protistelor.
Regnul Protista. Protozoarele - structura i apartenenta sistematica.
Algele.
Importanta algelor.
Particularitatile algelor.
Ciclul de dezvoltare la algele eucariote.
Lichenii.
Rolul lichenilor.
Muchi.
Clasificarea muchilor (Briofitelor).
Ciclul de dezvoltare a muchilor (briofitelor).
Importanta muchilor.
Ferigile.
Clasificarea ferigilor.
Ciclul de dezvoltare a ferigilor.
Importanta Pteridofitelor.
Particularitatile gimnospermelor.
Ciclul de dezvoltare a gimnospermelor.
Clasificarea gimnospermelor.
Importanta gimnospermelor.
Particularitatile angiospermelor.
Ciclul de dezvoltare a angiospermelor.
Clasificarea angiospermelor.
Deosebirile esentiale dintre dicotilidonate i monocotilidonate.
Floarea.
Structura florii.
Formula florala.
Dispozitia florii.
Inflorescente.
Fecundarea dubla.
Fruct.
5

Pag.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
58
59
60
61
62
62
63
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tipul

Nr.

Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Tabelul
Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Tabelul
Schema
Tabelul
Tabelul
Schema
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Tabelul
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Schema
Tabelul
Schema
Schema
Tabelul
Schema
Tabelul
Schema
Tabelul
Schema
Tabelul
Schema
Tabelul

65
66
67
68
69
70
11
12
71
72
73
74
13
75
14
15
76
16
17
18
19
20
77
78
79
80
81
82
21
83
84
22
85
23
86
24
87
25
88
26

Denumirea
Mugurii.
Lastarul.
Frunza.
Tulpini.
Varietati de tulpini.
Radacina.
Caracteristica comparativa. dintre clasele i familiile angiospermelor.
Caracteristica comparativa a Gimnospermelor i Angiospermelor.
Schema filogenetica a regnului vegetal.
Particularitatile animalelor.
Regnul Animale.
Particularitatile animalelor unicelulare.
Animalele unicelulare.
Ciclul de dezvoltare a plasmodiului malariei.
Animalele pluricelulare. Increngatura Spongieri.
Increngatura Celenterate.
Viermi.
Increngatura Viermi Plati (Plathelminti).
Increngatura Viermi Cilindrici.
Increngatura Viermi Inelati.
Increngatura Molute.
Increngatura Artropode.
Tipuri de aparat bucal la insecte.
Rolul insectelor.
Increngatura Echinodermate.
Sistematica Increngaturii Cordata.
Particularitatile Increngaturii Cordata.
Subincrengatura Urocordate.
Subincrengatura Cefalocordate.
Subincrengatura Vertebrate.
Particularitatile de adaptare a pestilor la mediul acvatic.
Clasa Peti - caractere specifice.
Clasa Amfibieni - caractere specifice.
Clasa Amfibieni - caractere specifice.
Clasa Reptile.
Clasa Reptile - caractere specifice.
Clasa Pasari.
Clasa Pasari - caractere specifice.
Clasa Mamifere.
Clasa Mamifere - caractere specifice.
6

Pag.
81
82
83
85
86
87
89
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

TIpul

Nr.

abelul
Tabelul
Tabelul

27
28
29

Denumirea
Caracteristica comparativa a diferitor grupe de vertebrate.
Caracteristica comparativa a nevertebratelor i cordatelor.
Deosebirile dintre plante i animale.

Pag.
126
128
129

III. Organizarea celulara a organismelor.


30 Unitati de masura in microscopie.
_abelul
89 Teoria celulara. (M.Schleiden si T.Schwann - 1838-1839)
Schema
v ;e m a
90 Celula. Clasificarea celulelor.
91 Celulele.
Schema
31 Elementele structurale a celulei procariote i celulei eucariote.
Tabelul
32 Asemanarile dintre celula vegetala si animala.
Tabelul
' c'ema
92 Celula eucariota.
33 Organitele celulare.
Tabelul
93 Clasificarea organitelor celulare.
Schema
94 Membrana plasmatica functii.
Schema
95 Transportul substantelor.
Schema
34 Elemente chimice biologic importante.
Tabelul
~abelul
35 Nivelul molecular a organizarii lumii vii.
Schema
96 Compusii chimici ce se contin in organismele vii.
36 Compozitia anorganica a celulei.
Tabelul
37 Compozitia organica a celulei.
~abelul
38 Proteine i functii.
Tabelul
Schema
97 Glucide, clasificarea.
Tabelul
39 Vitaminele.
Tabelul
40 Caracteristica comparativa ARN-ului i ADN-ului.
41 Biosinteza proteinilor.
Tabelul
Tabelul
42 Codul genetic.
43 Fotosinteza.
Tabelul
98 Fotosinteza.
Schema
Schema
99 Factorii care se asigura intensitatea fotosintezei.
44 Caracteristica comparativa dintre fotosinteza si respiratia plantelor.
Tabelul
Schema 100 Tesuturile vegetale.
45 Tesuturile.
Tabelul
Schema 101 Tesuturile animale.
46 Tesuturile animale.
Tabelul
- Ibliografie

130
130
131
132
133
134
137
138
142
143
144
145
146
146
147
148
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
161
162
164
165
170

S-ar putea să vă placă și