Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectant general:IPCT INSTALATII

Beneficiar: PRIMARIA COMUNA BRAZI

Proiect: nr 19 /2011
Canalizare sat Batesti, comuna Brazi, judet Prahova.
Faza:PT+DE

BREVIAR DE CALCUL
A) DETERMINAREA DEBITULUI DE APA PENTRU ALIMENTAREA LOCALITATII
Calculul debitelor de apa se va face conform temei de proiectare pentru urmatorii consumatori:
Populatia stabila
1724

Populatia flotanta
100

Populatia totala
1824

Necesarul de apa calculat in conformitate cu STAS 1343-1/2006 si potrivit prevederilor din


Studiul de fezabilitate, este dupa cum urmeaza:
DEBITUL ZILNIC MEDIU Qzi med.
Qzi med = Ni * q s /1000
[m 3 / zi]
in care:
- populatia totala estimata s-a luat 1000 conform estimarilor din Studiul de Fezabilitate
- Ni - numarul de utilizatori (locuitori).
- qs - debitul specific: cantitatea zilnica de apa necesara unui consumator pentru o activitate normala;
(l/om*zi)
In conformitate cu STAS 1343-1/2006 se determina valorile debitului specific de apa pentru
populatie: q g = 90 l/om*zi.
Din datele Studiului de Fezabilitate, s-a considerat o sporire a normei de consum cu q p = 20
l/om.zi, reprezentand norma de consum pentru nevoi publice.
Astfel, norma de consum pentru o persoana este q = 110 l/om.zi.
Din sondajele efectuate, pentru consumul animalelor nu se foloseste apa potabila provenita de la
reteau publica de alimentare.
DEBITUL ZILNIC MAXIM Qzi max.
Qzi max = Qzi med * Kzi [m 3 /zi]
in care:
Kzi - coeficientul de variatie a debitului zilnic de apa,
Pentru populatie Kzi = 1,3 in functie de solutia de alimentare cu apa si de norma de consum, in
conformitate cu STAS 1343-1/2006.
DEBITUL ORAR MAXIM Qo max.
Qo max = Qzi max * Ko [m 3 /h]
in care:
Ko = coeficientul de variatie a debitului orar de apa, cu valori in functie de numarul de persoane, in
conformitate cu STAS 1343-1/2006.
Cerinta de apa se calculeaza din necesarul de apa in conformitate cu STAS-ul mentionat, prin aplicarea
coeficientilor Kp si Ks.
CERINTA DE APA se calculeaza din necesarul de apa in conformitate cu STAS-ul mentionat, prin
aplicarea coeficientilor Kp si Ks.
Qs = Kp * Ks * Ng
Kp - coeficientul pentru acoperirea pierderilor Kp = 1,09
Ks - necesarul suplimentar pentru intretinerea sistemului Ks = 1,02
Ng necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti
Q s zi med = 1.09 * 1.02 * 200.64 = 223.07 223 [m 3/zi]
Q s zi max = 1.09 * 1.02 * 260.83 = 289.99 290 [m 3/zi]
Q s o max = 1.09 * 1.02 * 28.25 = 31.40 31 [m 3/h]
B) SISTEM DE CANALIZARE
Canalizari ( SR 1846-1/2006; SR 1846-2/2006 : STAS 9470/73)
Prin aceasta investitie, se va realiza doar reteaua de canalizare din localitatea Batesti, iar celelalte
localitati componente se racordeze la statia de epurare a a SC PETROBRAZI care a fost prevazute sa fie

date in exploatare in anul 2009.


Pentru aceasta, colectoarele principale din Batesti, precum si statiile de pompare si refularile se
vor dimensiona pentru a prelua debitul de apa uzata al intregii localitati urmand ca apa din acest sat sa fie
deversata in canalizarea comunei Brazi.
La calculul reelei de canalizare s-a avut n vedere SR 1846 - 1 - Determinarea debitelor de ape
uzate de canalizare.
La determinarea debitelor de canalizare trebuie luate n considerare prevederile proiectelor de
alimentare cu ap pentru aceleai obiective, proiectele de sistematizare a localitilor rurale, prognozele
de dezvoltare a unitilor economice precum i reabilitatea sistemelor de canalizare existente.
Debitele uzate menajere caracteristice (Qzi med, Qzi max, Qor maxim) ale cerine de ap, n
mc/zi sau mc/h se calculeaz cu relaia:
- Qu = Qs [mc/zi, mc/h]
n care:
Qs - debitul de ap de alimentare caracteristic (zilnic mediu, debitul zilnic maxim i orar maxim) ale
cerinei de ap, n mc/zi, mc/h.
La determinarea acestor debite nu s-au utilizat coeficienii Kp (pierderi n reeaua de ap) i Ks
(consumurile proprii ale operatorului).
Q s zi med = 200.64 [m 3/zi]
Q s zi max = 260.83 [m 3/zi]
Q s o max = 28.25 [m 3/h]
Reea de canalizare
Debitele de calcul rezultate sunt urmatoarele:
S-au prevzut tuburi PVC, cu diametrul De 250 mm i De 315 mm.
Configuraia terenului a condus la prevederea a patru staii de pompare ape uzate.
n cadrul prezentului proiect se propune:
Reele de canalizare pe o lungime L = 10,233 km conducte PVC;
Refulare pompe statia de pompare L = 2900 m conducte PEHD;
Restituii la canalizare
Ape uzate menajere (care nu necesit preepurri), cu ncrcri care se
Normativului NTPA 0002-1997
Ape uzate menajer-fecaloide

ncadreaz n prevederile

Apele uzate menajer-fecaloide contin,conform P 28/84, urmatoarele:


materii solide in suspensie =65 g/loc.x zi
CB05
=54 g/loc.X zi
Apele uzate menajer - fecaloide sunt evacuate la statia de pompare oraseneasca, existenta in zona.
Continutul de noxe din apa uzata evacuata este in limitele NTPA 002/2002.
Datorita terenului terenului accidentat colectarea apelor uzate menajere s-a efectuat cu ajutorul a
4 statii de pompare avand urmatoarele caracteristici:
SP1 :

Qs zi med = 15 (gospodarii) X3,5 pers/gosp.X110l/pers,zi= 5,775mc/zi


Qs zi max=5,775x1,3=7,5mc/zi
Q omax=7,5x2,288/24=0,715mc/h
Calculul volumului de inmagazinare al cminului statiei de pompare
Se considera un timp de inmagazinare de cca. 4,30h.
Vi = 0,715mc/h x4,30h = 3,07 mc
Diametrul cminului D =2,00 m
Inaltimea utila de inmagazinare: Hu = Vi / R2 = 0,98 m
Inaltimea minima de protectie a pompelor: hp = 0,50 m
Adancimea canalului la intrare in cmin, hi:
CT = 121,55
CRC = 119,05
hi = CT- CRC = 2,05 m

Inaltimea totala a cminului, H= Hu+Hi+Hp


H = 0,98+2.,05++0,50=3,53 m
Calculul inaltimii de pompare a pompelor
Cota terenului la statia de pompare SP1: 121,55
Nivelul minim al apei in cheson: Nmin = CT H + hp = 121,55-3,53+0,5=118,52 m
Cota in caminul de refulare, Cref= 124,77
Pierderea de sarcina pe conducta de refulare De 168mm, avand L=210 m, la debitul Q=0,5 l/s,
hr = 3,32 m
Pierderea de sarcina locala:
hl = 0,5 m
Inaltimea de pompare:
Hp =Cref-Nmin+hr+hl = 124,77-118,52+3,23+0,5=9,98 m
Se aleg (1+1) pompe cu convertizor cu caracteristicile:
Qp = 0,5 l/s
Hp = 10 m
SP2 : Qs zi med = 10 (gospodarii) X3,5 pers/gosp.X110l/pers,zi= 3,85mc/zi
Qs zi max=3,85x1,3=5,0mc/zi
Q omax=5,0x2,288/24=0,464mc/h
Calculul volumului de inmagazinare al cminului statiei de pompare
Se considera un timp de inmagazinare de cca.6,62h.
Vi = 0,464mc/h x 6,62 h = 3,07 mc
Diametrul cminului D =2,00 m
Inaltimea utila de inmagazinare: Hu = Vi / R2 = 0,98 m
Inaltimea minima de protectie a pompelor: hp = 0,50 m
Adancimea canalului la intrare in cmin, hi:
CT = 117,46
CRC = 114,96
hi = CT- CRC = 2,5 m
Inaltimea totala a cminului, H= Hu+Hi+Hp
H = 0,98+2,5++0,50=3,98 m
Calculul inaltimii de pompare a pompelor
Cota terenului la statia de pompare SP2: 117,46
Nivelul minim al apei in cheson: Nmin = CT H + hp = 117,46 -3,98+0,5=113,98 m
Cota in caminul de refulare, Cref= 118,20
Pierderea de sarcina pe conducta de refulare De 168mm, avand L=180 m, la debitul Q=0,5 l/s,
hr = 3,32 m
Pierderea de sarcina locala:
hl = 0,5 m
Inaltimea de pompare:
Hp =Cref-Nmin+hr+hl = 117,46-113,98 m +3,32+0,5=10,12 m
Se aleg (1+1) pompe cu convertizor cu caracteristicile:
Qp = 0,5 l/s
Hp = 12 m
SP3 : Qs zi med = 90 (gospodarii)x3,5x110l/pers,zi = 34,65 mc/zi
Qs zi max=34,65x1,3=45,045mc/zi
Q omax=45,045mc/zix2,288=103,06/24=4,29mc/h
Calculul volumului de inmagazinare al cminului statiei de pompare
Se considera un timp de inmagazinare de cca.0,86h.
Vi = 4,29mc/h x 0,86 h = 3,07 mc
Diametrul cminului D =2,00 m
Inaltimea utila de inmagazinare: Hu = Vi / R2 = 0,98 m
Inaltimea minima de protectie a pompelor: hp = 0,50 m
Adancimea canalului la intrare in cmin, hi:
CT = 117,34
CRC = 114,54
hi = CT- CRC = 2,8 m
Inaltimea totala a cminului, H= Hu+Hi+Hp
H = 0,98+2,8++0,50=4,18 m
Calculul inaltimii de pompare a pompelor
Cota terenului la statia de pompare SP3: 117,34

Nivelul minim al apei in cheson: Nmin = CT H + hp = 117,34 -4,18+0,5=113,66 m


Cota in caminul de refulare, Cref= 118,63
Pierderea de sarcina pe conducta de refulare De 168mm, avand L=601 m, la debitul Q=1,2 l/s,
hr = 5,96 m
Pierderea de sarcina locala:
hl = 0,5 m
Inaltimea de pompare:
Hp =Cref-Nmin+hr+hl = 117,34-113,66 m +5,96+0,5=10,14 m
Se aleg (1+1) pompe cu convertizor cu caracteristicile:
Qp = 1,2 l/s
Hp = 12 m
SP4 : Qs zi med= 522 (gospodarii) x3,5x110l/pers.,zi=200,97 mc/zi
Qs zi max=200,97x1,3=261,261mc/zi
Q omax=261,261mc/zix2,288/24=24,9mc/h=7l/sec
Calculul volumului de inmagazinare al cminului statiei de pompare
Se considera un timp de inmagazinare de cca.0,12h.
Vi = 24,9mc/h x 0,12 h = 3,07 mc
Diametrul cminului D =2,00 m
Inaltimea utila de inmagazinare: Hu = Vi / R2 = 0,98 m
Inaltimea minima de protectie a pompelor: hp = 0,50 m
Adancimea canalului la intrare in cmin, hi:
CT = 116,25
CRC = 113,57
hi = CT- CRC = 2,68 m
Inaltimea totala a cminului, H= Hu+Hi+Hp
H = 0,98+2,68++0,50=3,98 m
Calculul inaltimii de pompare a pompelor
Cota terenului la statia de pompare SP4: 116,25
Nivelul minim al apei in cheson: Nmin = CT H + hp = 116,25 -3,98+0,5=112,77 m
Cota in caminul de refulare, Cref= 128
Pierderea de sarcina pe conducta de refulare De 168mm, avand L=2067 m, la debitul Q=7,0 l/s,
hr = 15, m
Pierderea de sarcina locala:
hl = 0,5 m
Inaltimea de pompare:
Hp =Cref-Nmin+hr+hl = 128-112,77 +12,5+0,5=28,23 m
Se aleg (1+1) pompe cu convertizor cu caracteristicile:
Qp =7,0 l/s
Hp = 30,0 m

Intocmit,
ing. Mircea Popescu

Verificat,
ing.Paula Ciubotariu

S-ar putea să vă placă și