Sunteți pe pagina 1din 36
12 INVATAM TURCA - RT E ZAMAN

12INVATAM TURCA

- RT E ZAMAN

 

CURSURI ŞI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

CE FEL DE LIMBĂ ESTE TURCA?

Turca face parte din familia limbi- lor uralo-altaice și este considerată o limbă aglutinantă, care formează cuvinte și expresii prin alăturarea de sufixe. Vorbită de aproximativ 200 de milioane de persoane, lim- ba turcă este cea mai folosită limbă din familia limbilor altaice. Astăzi limba turcă este o limbă răspândi- tă în toată lumea, cu un vocabular de peste 600 de mii de cuvinte, vor- bită pe o suprafaţă de aproximativ 12 milioane de kilometri pătraţi, de o populaţie de 220 de milioane de persoane, predată în aproape 100 de ţări, având rădăcini în cele mai

vechi timpuri ale istoriei. De-a lungul timpului, cum influ- enţele lingvistice ale limbii chineze au împrumutat limba persană și cum limba maghiară a adoptat cu- vinte din limba arabă, tot astfel și limba turcă vorbită doar în Turcia a împrumutat limbile lumii cu peste 11.000 de cuvinte . Peste 20.000 de cuvinte ce provin din lexicul tuturor limbilor turcice se găsesc în celelal- te limbi. Predată în mai toate zone- le de pe glob, subiect de cercetare știinţifică, cu contribuţie în limbile lumii, turca este una dintre cele mai răspândite și înrădăcinate limbi.

ALFABETUL LIMBII TURCE

Alfabetul limbii turce conţine 29 de litere, dintre care 21 consoane și 8 vocale, după cum urmează:

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Iı, İi, Jj, Kk,Ll, Mm, Nn, Oo, Öö,

Pp, Rr, Ss, Șș, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Consoane :

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k,l,

m, n, p, r, s, ș, t, , v, y, z

Vocale :

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

După cum observaţi, literele “Q-q’’, “W-w’’ și “X-x’’ nu există. În comparaţie cu alfabetul limbii române, sunt diferenţe la următoarele litere:

Litera “C” se citeș- te “ge”: “Cam” [geam]=geam , “ceket”[gechet]=jachetă Litera “Ç” se citește “ce”:

“Çiçek” [cicec]=floare, “çorba” [ciorba]=ciorbă. Litera “G” se citește “ghe”:

“Gemi” [ghemi]=vapor, “gece”[ghege]=noapte. Litera “Ğ/ ğ ” este un “g” muiat, care nu se pronunţă, însă are rolul de a prelungi sunetul vocalei de dinaintea sa.În limba turcă nu sunt cuvinte care să înceapă cu litera “ğ” : “Dağ” [Daa]= munte, “ağrı” [aarı] = durere. “I ı” și “İi” sunt litere diferi-

te: “Irmak”[îrmak]= râu, “ıșık” [îșîk] =lumină, “İș”[iș]=lucru, “pil”[pil]=baterie. “K k” - se pronunţă ca și “c” în română: “Kapı” [capî]=ușă, “Kitap” [chitap] = carte . În limba turcă originală, după prima silabă nu se găsesc vocalele "o" și "ö": Doktor(doctor), horoz(cocoș), motor(motor), balon(balon), maydanoz(pătrunjel), koro(cor), sigorta(asigurare), kozmopolit (cos- mopolit). Aceste cuvinte sunt împru- mutate din alte limbi. Litera “Y” nu este aceeași cu litera “İ”: “Yedi”[iedi]=șapte, “ayı” [aiî] = urs. În cuvintele turcești există o concor- danţă între vocale, ce conferă limbii o caracteristică de bază în armonia vocalică. Nu există gen gramatical. Semnul pentru plural lipsește în cazul în care se folosește un numeral sau un adverb de cantitate: üç ağaçlar- incorect; üç ağaç(trei pomi) – corect. Ordinea cuvintelor în propoziţie:

Subiect + Obiect + Verb. Exemplu: Ben(eu) kitap(carte) okuyorum(citesc).

PRONUMELE PERSONAL

Pronume personal cu formă de singular

Persoana I- singular

Ben (Eu)

Persoana a II-a singular Sen (Tu)

Persoana a III-a singular O

(El/Ea)

Pronume personal cu formă de plural Persoana I- plural Biz (Noi) Persoana a II-a plural Siz (Voi-Dumneavoastră) Persoana a III-a plural Onlar ( Ei/Ele )

12 INVATAM TURCA - RT E ZAMAN CURSURI ŞI LECŢII DE LIMBA TURCĂ CE FEL DE
12 INVATAM TURCA - RT E ZAMAN CURSURI ŞI LECŢII DE LIMBA TURCĂ CE FEL DE

FORMULE DE SALUT

Merhaba: Salut! (Doar când vă întâlniţi cu interlo-

cutorul, nu și când vă despărţiţi de el)

Günaydın:

Bună dimineaţa!

İyi günler: Bună ziua! İyi akșamlar: Bună seara!

İyi geceler: Noapte bună!

A:Hoș geldin : Bine ai venit!

Hoș

geldiniz: Bine aţi venit!

B:Hoș bulduk: Bine te-am/v-am găsit! A:Hoșça kal: Rămâi cu bine! Hoșça kalın: Rămâneţi cu bine!

B:Güle güle: Pa, pa!

A: Nasılsın? : Cum eşti?/Ce faci? Nasılsınız?: Cum sunteţi?/Ce faceţi?

B: İyiyim : Bine. A: Ne var ne yok?:

Ce mai faci?

B: İyilik sağlık: Sunt bine, sănătos!

A:Görüșmek üzere: Pe curând! B:Görüșürüz: Pe curând! Evet: Da Hayır: Nu A:Teșekkür ederim: Mulţumesc.

Teșekkürler:Vă mulţumesc.

B:Bir șey değil: Pentru puţin. / Rica ederim: Cu

plăcere. Bey: Domnul Hanım: Doamna

12 INVATAM TURCA - N S N ZAMAN

12INVATAM TURCA

- N S N ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

În limba turcă vocalele sunt de două feluri:

 • 1. tari (posterioare): a, ı, o, u

 • 2. moi (anterioare): e, i, ö, ü

Una dintre caracteristicile limbii turce este armonia vocalică, mai precis, vocala din sufix să se potrivească cu vocala ultimei silabe din rădăcină. Sufixele sunt determinate de ultima vocală a cuvântului de bază, după următoarea regulă:

Dacă ultima silabă se termină cu vocalele a, ı atunci sufixul va începe cu vocala ı.

e, i

i

.................................... o, u

ö, ü

u

................................... ü ...................................

***

Benim adım Ali, soyadım Demir. Prenumele meu este Ali, numele Demir. Senin kardeșin kim? Cine este fratele tău?

İYELİK EKLERİ-SUFIXELE DE POSESIE

Benim(al meu ) m (pentru cuvintele terminate în vocală) ım ,im, um, üm (cuvintele terminate în consoană) Senin(al tău ) n (cuvintele terminate în vocală) ın , in, un, ün (cuvintele terminate în consoană) Onun(al lui/ ei ) ı, i , u , ü (pentru cuvintele terminate în vocală)

sı, si, su, sü (cuvintele terminate în consoană)

Bizim(al nostru) miz, mız, muz, müz (cuvintele terminate în vo- cală) ımız, imiz ,umuz, ümüz (cuvintele terminate în consoană) Sizin (al vostru) niz, niz, nuz, nuz (cuvinte terminate în vocală) ınız , iniz , unuz, ünüz (cuvintele terminate în consoană) Onların( al lor) ları, leri

Dacă ultima literă a cuvântului este consoană :

Benim anne m-mama mea perdem-perdeaua mea masam-masa mea

Senin annen-mama ta

perden-perdeaua ta

masan-masa ta

Onun annesi-mama lui/ei perdesi-perdeaua lui/ei masası- masa lui/ei Bizim annemiz-mama noastră

perdemiz-perdeaua noastră

masamız-masa noastră

Sizin anneniz-mama voastră perdeniz-perdeaua voastră masanız-masa voastră Onların anneleri-mama lor perdeleri-perdeaua lor masaları- masa lor

***

Dacă ultima literă a cuvântului este una din literele “ p, ç, t,

k

 

***

și ia un sufix ce începe cu vocală, ultima literă se moaie (palatalizea-

Dacă ultima literă a cuvântului este vocală:

ză) și devine “ b, c,

d,

g/ğ

”.

A,ı--- ı

e,i--- i

o,u--- u

ö,ü--- ü

***

 

Benim

kitabım-cartea mea

Benim -al meu

okulum - școala mea

adım-numele meu

adın-numele tău

evim-casa mea

Senin

kitabın-cartea ta

Senin-al tău

gözüm-ochiul meu

evin-casa ta

Onun kitabı-cartea lui Bizim kitabımız-cartea noastră

okulun

-școala ta

Sizin kitabınız-cartea voastră

Onun -al lui/ei

okulu-școala lui/ei

gözün-ochiul tău adı - numele lui/ei

evi-casa lui/ei

Onların kitapları-cărţile lor

Bizim -al nostru

gözü-ochiul lui/ei adımız-numele nostru

evimiz-casa noastră

Notă : Când un cuvânt se termină cu grupul de litere „ nk”, litera

okulumuz –școala noastră

gözümüz-ochiul nostru

„k” devine „g” . În afară de această regulă, litera „k” se moaie și

Sizin-al vostru

adınız-numele vostru

eviniz-casa voastră

devine „ğ”.

okulunuz-școala voastră

gözünüz-ochiul vostru

Exemplu:

renk +i= rengi

 

denk+im=dengim

Onların-al lor

adları- numele lor

evleri - casa lor

Notă: De regulă cuvintele cu o singură silabă nu se moaie. De

okulları-școala lor gözleri- ochiul lor

exemplu: „At”(cal) , et(carne), süt(lapte) .

12 INVATAM TURCA - N S N ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ În limba

Tanışma (Cunoştinţa)

12 INVATAM TURCA - N S N ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ În limba

Ali: -Merhaba, benim adım Ali. Senin adın ne?

Çoğul eki Pluralul

Tekil -Singular

Çoğul -Plural

-Salut, numele meu este Ali? Care este numele tău? Murat: -Benim adım Murat. -Numele meu este Murat.

kitap = carte pencere = fereastră kız = fată kedi = pisică

kitaplar = cărţi pencereler = ferestre kızlar = fete kediler = pisici

Ali: Memnun oldum. - Încântat.

ev = casă kapı = ușă

 

evler = case kapılar = uși

Murat: -Ben de memnun oldum.

deniz = mare denizler = mări

-Și eu sunt încântat.

çiçek = floare kitap = carte defter = caiet

çiçekler = flori kitaplar = cărţi defterler = caiete

Terminaţiile pluralului sunt -lar și -ler, în

masa = masă

masalar = mese

funcţie de ultima vocală.

çocuk = copil

çocuklar = copii

Astfel:

Excepţie:

saat = oră

/ saatler = ore

*dupa a, ı, o, u urmează -lar *dupa e, i, ö, ü urmează -ler

gol

=

gol

/

goller = goluri

Sözlük (Vocabular)

Ad

Prenume

Baba

Tată

Soyad

Nume

Erkek kardeș

Frate mai mic

Ev

Casă

Kız kardeș

Soră mai mică

İș

Lucru

Dede

Bunic

Meslek

Meserie

Nine

Bunică

Kız

Fată

Erkek arkadaș

Prieten

Kadın

Femeie

Kız arkadaș

Prietenă

Erkek

Bărbat

İș arkadașı

Coleg

Adam

Bărbat

Ne ?

Ce?

Anne

Mamă

Kim?

Cine?

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA - N S N ZAMAN

12INVATAM TURCA

- N S N ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 3

PRONUMELE INTEROGATIVE

KİM? - CINE? – (Se folosește pentru persoane).

NE?

-

CE?- (Se folosește pentru obiecte/fiinţe).

PRONUMELE DEMONSTRATIV - FORMA SINGULAR

Bu: - Acesta, aceasta. (Pentru obiectul /persoana de aproape). Şu: - Acesta/acela, aceasta/aceea (Pentru obiectul /persoana aflat /ă în raza vizuală a vorbitorului ). O: – Acela, aceea (are și sensul de el/ea – pers. a III-a sg.) ( Pentru obiectul /persoana care nu este aflat /ă în raza vizuală a vorbitorului).

Bu kim?- Cine este acesta/aceasta?

Şu kim?- Cine este acela/aceea?

O kim? Cine este acela/aceea?

Öğrenci

- Elev/Elevă

Postacı - Poștaș/Poștăriţă

Öğretmen - Învăţător/Învăţătoare

Bu ne? - Ce este acesta?

Şu ne? - Ce este acela?

O ne?- Ce este aceasta?

Köpek

- Câine

Sandalye - Scaun

Pencere -Fereastră

Notă:

Şu kitap(Cartea aceea ) = O kitap (Cartea aceea ) Şu ne? - Ce este aceea? Şu kedi. / O kedi - Aceea este o pisică.

“Şu ” și “0” pot fi folosite unul în locul celuilalt.

Notă:

Bu ne?= Bu, nedir?- Ce este acesta/aceasta? Bunlar ne? =Bunlar, nedir? - Ce sunt acestea/aceștia? Bu kim?= Bu, kimdir?- Cine este acesta/aceasta?

PRONUMELE DEMONSTRATIV-FORMA PLURAL

Bunlar - Aceștia/Acestea

Bunlar kim? –Cine sunt aceștia ?

Şunlar - Aceștia/Acestea/Aceia/Acelea

Onlar-Aceia/Acelea

Şunlar ne?

Ce sunt acelea ?

Onlar ne?- Ce sunt acelea?

Onlar Ali,Ayşe ve Esra . Sunt Ali, Ayșe și Esra. Şunlar masa./masalar – Sunt mese. Onlar kedi./kediler- Sunt pisici.

Bunlar ne(dir)? Ce sunt acestea/aceștia? Bunlar bardak(tır).-Acestea sunt pahare. Bardaklar.- Pahare.

Bunlar kim(dir)?- Cine sunt aceștia/acestea? Bunlar öğrenci(dir).Aceștia sunt elevi. Öğrenciler.- Elevi.

Notă: Onlar kitap(Acestea sunt cărţi) = Onlar kitaplar

(Acestea sunt cărţi).

Soru edatı –Forma interogativă

mı, mi ,mu, mü

a,ı ---mı e,i----mi o,u---u ö,ü----ü
a,ı ---mı
e,i----mi
o,u---u
ö,ü----ü

Bu elma mı? Acesta este măr? Evet,elma . Da, este măr.

Bu ekmek mi?

Aceasta este pâine?

Evet,ekmek .-Da, este pâine.

Bu çocuk mu? Acesta este copil? Evet,çocuk .Da, este copil.

Bu gözlük mü?-Aceștia sunt ochelari? Evet, gözlük.- Da, sunt ochelari.

İstanbul kalabalık mı?- Istanbulul este aglomerat? Evet, kalabalık. Da, este aglomerat.

Ev temiz mi?- Casa este curată? Evet, temiz. Da, este curată.

Ülkeniz güzel mi? Ţara dumneavoastră/ voastră este frumoasă? Evet.Ülkemiz güzel. Da, ţara noastră este frumoasă.

Forma negativă a substantivelor se formează prin folosirea particulei “değil”.

Bu kitap mı?

- Aceasta este carte?

Bu kapı mı?- Aceasta este ușă?

Hayır, Bu kitap değil. – Nu, aceasta nu este carte.

Hayır, Bu kapı değil.-Nu, aceasta nu este ușă?

Pozitiv

Negativ

Bu, defter.

Acesta este caiet.

Bu, defter değil.Acesta nu este caiet.

O, masa. Aceea este masă.

O, masa değil. Aceea nu este masă.

Bunlar, kapı.

Acestea sunt uși.

Bunlar, kapı değil. Acestea nu sunt uși.

Şu, kedi.Aceea este pisică.

Şu, kedi değil. Aceea nu este pisică.

Bunlar, araba. Acestea sunt mașini. Bunlar, araba değil. Acestea nu sunt mașini.

Onlar, ev. Acelea sunt case.

Bu kim?

Cine este acesta?

O, Mustafa. Acela este Mustafa.

Onlar, ev değil. Acelea nu sunt case.

O, Mustafa mı? Acela este Mustafa? Evet,O Mustafa . Da, acela este Mustafa.

Alıştırmalar /Exerciţii practice. Bu benim arabam.Aceasta este mașina mea. O senin masan mı?Aceea este masa ta? Bunlar benim arkadaşlarım. Aceștia sunt prietenii mei. Şu senin arkadaşın mı? Acela este prietenul tău? Onlar arkadaşların mı? Aceia sunt prietenii tăi?

Kimin?- Al cui?

Benim – Al meu

Ali benim arkadaşım değil.

Senin –Al tău Onun-Al lui/ei Bizim-Al nostru Sizin-Al vostru Onların-Al lor

Evet benim.

Ali nu este prietenul meu. Bu kimin? Al cui este acesta? O senin mi?- Acela/Aceea este al tău/ta? Bu benim. Acesta este al meu. Evet.O, benim. Da. Acela/aceea este al tău/ta. Şu araba senin mi? Mașina aceea este a ta? Da, este a mea.

Onlar kimin?- Ale cui sunt acestea/aceștia? Onlar bizim. Acestea sunt ale noastre./Aceștia sunt ai noștri. O kalem senin mi? Pixul acela este al tău? Hayır.Benim değil. Nu. Nu este al meu. Bu gözlük onun mu? Ochelarii aceștia sunt ai ei/lui? Evet, onun.

Var * yok Este*Nu este

Olumlu-Pozitiv Olumsuz-Negativ

Arabam var. Eu am mașină. Evimiz var. Bisikletleri var. Çok arkadașım var. Zamanım var.

Arabam yok. Eu nu am mașină. Evimiz yok. Bisikletleri yok. Çok arkadașım yok. Zamanım yok.

Soru- Forma interogativă

Senin kalemin var mı?- Tu ai pix? Evet var.Da, am.

Senin işin var mı? Ai de lucru? Evet işim var.Da, am de lucru.

Onun defteri var mı? El/ea are caiet? Zamanın var mı?Ai timp?

Hayır yok. Nu, nu are.

Evet, zamanım var. Da, am timp.

Onun diploması var mı? El/ea are diplomă? Evet diploması var. Da, are diplomă.

Onların bilgisayarları var mı? Ei au computer? Hayır, yok. Nu, nu au.

Araban yok mu? Nu ai mașină?

12 INVATAM TURCA - N S N ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA 3
12 INVATAM TURCA - ZAMAN

12INVATAM TURCA

- ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA - 4 Predicatul nominal - prezent

Forma afirmativă a,ı- ım

Ben avukatım - Eu sunt avocat Sen avukatsın -Tu ești avocat O avukat veya avukattır Biz avukatız Siz avukatsınız Onlar avukat lar veya avukattırlar

Atenţie:

- tır, - tir, - tur, - tür = se folosesc

după consoanele surde: p, ç, t, k, f, s, ș, h - tırlar, - tirler, - turlar, - türler = se folosesc după consoanele surde: p, ç, t, k, f, s, ș, h

e, i- im

Ben sekreterim Sen sekretersin O sekreter veya sekreterdir Biz sekreteriz Siz sekretersiniz Onlar ekreterler veya sekreterdirler

o, u- um

Ben doktorum Sen doktorsun O doktor veya doktordur Biz doktoruz Siz doktorsunuz Onlar doktorlar veya doktordur lar

ö, ü- üm

Ben şoförüm Sen şoförsün O şoför veya şofördür Biz şoförüz Siz şoförsünüz Onlar şoförler veya şofördürler

Atenţie: Dacă ultima literă a cuvântului este vocală, înainte de terminaţia personală se pune litera „y” . Exemplu: dișçiyim(sunt dentist) / öğrenciyim (sunt elev) / anneyim (sunt mamă) mutluyum (sunt fericit); iyiyim (sunt bine); hastayım (sunt bolnav) * Aceleași terminaţii se folosesc și pentru adjective.

Exemplu:

yorgun = obosit/ă Ben yorgunum = eu sunt obosit /ă Sen yorgunsun = tu ești obosit O yorgun sau yorgundur

el /ea este obosit/ă Biz yorgunuz = noi suntem obosiţi

Siz yorgunsunuz = voi sunteti obosiţi Onlar yorgunlar / sau yorgundurlar

ei /ele sunt obosiţi/obosite

zayıf = slab Ben zayıfım = eu sunt slab Sen zayıfsın = tu ești slab

O zayıf sau zayıftır = el /ea este slab/ă Biz zayıfız = noi suntem slabi Siz zayıfsınız = voi sunteţi slabi Onlar zayıflar / sau zayıftırlar

ei /ele sunt slabi/e

iyi = bine, bun Be iyiyim = eu sunt bine, bun Sen iyisin = tu ești bine, bun

O iyi sau

iyidir = el /ea este bine, bun/ă

Biz iyiyiz = noi suntem bine, buni

Siz iyisiniz = voi sunteţi bine, buni Onlar iyiler / sau iyidirler

ei /ele sunt bine, buni/bune

Forma negativă

Ben doktor değilim. Eu nu sunt doctor. Sen doktor değilsin O doktor değil veya doktor değildir Biz doktor değiliz Siz doktor değilsiniz Onlar doktor değil veya doktor değildirler

Forma interogativă a,ı – mı

Ben hasta mıyım? Eu sunt bolnav? Sen hasta mısın? Tu ești bolnav? O hasta mı? Biz hasta mıyız? Siz hasta mısınız? Onlar hastalar mı?

e,i-mi

Ben öğretmen miyim? Eu sunt învăţător? Sen öğretmen misin? O öğretmen mi? Biz öğretmen miyiz? Siz öğretmen misiniz? Onlar öğretmenler mi?

Notă: Onlar öğretmenler mi? Onlar öğretmen mi ? Onlar hastalar mı? = Onlar hasta mı?

o ,u- mu

Sen yorgun musun? O yorgun mu? Siz yorgun musunuz?

ö,ü- mü

Sen müdür müsün?

Alıştırmalar

1- Ben bugün çok mutluyum. Eu astăzi sunt foarte fericit.

2- O bugün biraz kızgın. El/ea astăzi e puţin supărat/ă.

3- Biz öğrenciyiz. Noi suntem elevi.

4- Siz çok iyi bir insansınız. Dumneavoastră sunteţi un om foarte bun.

5- Çok naziksiniz. Sunteţi foarte amabil/ă.

6- Siz çok başarılısınız. Sunteţi o persoană de succes.

7- Onlar çocuk değiller. Gençler. Ei nu sunt copii. Sunt adolescenţi.

8- Siz şişman değilsiniz. Zayıfsınız. Nu sunteţi gras/ă.Sunteţi slab/ă.

9- Sen kısa değilsin. Uzunsun. Nu eşti scund.Eşti înalt.

10- Ben öğretmen değilim. Polisim. Nu sunt învăţător.Sunt poliţist.

11- Hasta mısınız? Sunteţi bolnav? Hayır, hasta değilim.Biraz yorgunum. Nu, nu sunt bolnav.Sunt puţin obosit.

12- Aç mısın? Ţi-e foame? Hayır, aç değilim, tokum. Nu, nu mi-e foame.Sunt sătul.

13- O yorgun mu? Este obosit/ă ? Evet, çok yorgun. Da, este foarte obosit/ă.

14- Ayşe hanım öğretmen mi? Doamna Ayşe este învăţătoare? Evet. O öğretmen. Da.Ea este învăţătoare.

15- Siz sporcu musunuz? Sunteţi sportiv ? Evet sporcuyum. Da, sunt sportiv.

Faceţi propoziţii.

 • 1. sen / güzel(frumos )

Sen güzelsin.

 • 2. ben / fakir(sărac )

 • 3. o / mutlu( fericit )

 • 4. sen / yakışıklı( chipeş )

 • 5. o / öğretmen( profesor )

 • 6. sen / evli( căsătorit )

 • 7. ben / şoför( şofer )

 • 8. o adam / berber( frizer )

 • 9. sen / yorgun( obosit )

10.film / sıkıcı(plictisitor )

Completaţi spaţiile goale

Biz öğrenciyiz. ............... güzelsin.

...............

...............

...............

................

................

bir öğretmen. bekarız. evliyim. yorgunuz. fakirler.

................

iyi arkadaşız.

................

................

çok güçlüsünüz. çok mutluyum.

SÖZLÜK/ Vocabular

Az: Puţin Çok: Mult Gözlük: Ochelari İş:Lucru Zaman: Timp Bilgisayar: Computer Diploma:Diplomă Kimin:Al cui Defter:caiet Kitap:carte Bisiklet:Bicicletă

Ekmek :Pâine Elma: Măr Köpek:Câine Sandalye:Scaun Postacı:Poştaş/poştăriţă Kedi:Pisică Pencere:Fereastră Ülke:Ţară Temiz:Curat Kalabalık:Aglomeraţie Duvar: Perete

12 INVATAM TURCA - ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA - 4 Predicatul nominal
12 INVATAM TURCA - ZAMAN

12INVATAM TURCA

- ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

Nerede çalışıyorsunuz? Bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Ghid Turc-Român 1 Unde lucraţi? Puteţi să ne faceţi o
Nerede çalışıyorsunuz?
Bizim fotoğrafımızı çekebilir misiniz?
Ghid Turc-Român 1
Unde lucraţi?
Puteţi să ne faceţi o poză?
SELAMLAŞMA – TANIŞMA - Forme de salut
Doğum tarihin kaç?
Otobüs durağı nerede?
Când v-aţi născut?
Unde este staţia de autobuz?
Görüşmek üzere! Ne mai vedem!
Merhaba, nasılsınız? Bună ziua, ce mai faceţi?
Telefon numaranız kaç?
Dolar bozdurmak istiyorum.
Ce număr de telefon aveţi?
Vreau să schimb dolari.
İyiyim. Teşekkür ederim. Bine. Mulţumesc.
Siz nasılsınız? Dumneavoastră ce mai faceţi?
Vizeniz var mı?
Penrece kenarı istiyorum.
Aveţi viză?
Vreau să stau la geam.
Adınız ne? Cum vă cheamă?
Adım Ali. Sizin adınız ne?
Valizinizi açar mısınız ?
Nereden telefon edebilirim?
Numele meu este Ali.
Pe dvs. cum vă cheamă?
Puteţi deschide valiza?
De unde pot da un telefon?
Tanıştığımıza memnun oldum!
Döviz bürosu nerede ?
Nereden geliyorsunuz?
Încântat de cunoștinţă!
Unde este biroul de schimb valutar?
De unde veniţi?
Ben de memnun oldum.
Nerelisiniz ?
Nereye gitmek istiyorsunuz?
Încântat, de asemenea.
De unde sunteţi?
Unde vreţi să mergeţi?
Allah’a ısmarladık. = Hoşçakalın! =La revedere!
Kusura bakmayın = Affedersiniz = Özür dilerim!
Ne zaman gitmek istiyorsunuz?
Yolda mola veriyor musunuz?
Când vreţi să plecaţi?
Pe drum aveţi pauză.
Nu vă supăraţi=Scuzaţi-mă = Îmi cer scuze!
Rica ederim. = Önemli değil.
Tek gidiş mi, gidiş-dönüş mü?
Yemek veriliyor mu?
Dus sau dus-întors?
Se dă mâncare?
Vă rog = Nu e important.
Lütfen bana yardım eder misiniz ?
Sigara içilmeyen yerden olsun lütfen.
Ne kadar bağaja izin veriliyor?
Cu cât bagaj se dă voie?
Mă puteţi ajuta, vă rog ?
Să fie într-un loc
în care nu se fumează.
Bir sonraki durak Antalya’dır.
TEBRİK – KUTLAMA
Pencere kenarı mı koridor mu?
Următoarea oprire este Antalya.
Urări - Felicitări
E colţul ferestrei sau coridor?
Hayırlı işler !
Afiyet olsun !
Boş yer var mı?
Spor la muncă !
Poftă bună !
İstanbul’a en erken kaçta otobüsünüz var?
Aveţi locuri libere?
Ce autobuz aveţi mai devreme spre Instanbul.
Başınız sağ olsun !
Sağlık olsun !
Burada kimse oturuyor mu?
Condoleanţe !
Să fie sănătate !
Uçak için yer
ayırmak istiyorum.
Stă cineva aici?
Tebrik ederim !
Güle güle kullanın !
Vă felicit !
Vreau să rezerv
un loc în avion.
Să îl folosiţi sănătos !
Geçmiş Olsun !
Hayırlı olsun !
Însănătoșire grabnică !
Yakında bir
lokanta var mı?
Să fie de bine !
Bol şanslar !
E vreun restaurant
în apropiere?
Sıhhatler olsun !
Succes !
Să vă fie de bine !
Evet karşıda var.
Doğum Gününüz
Kutlu Olsun !
Da, este unul vis-a-vis.
Mutlu bayramlar !
Bairam fericit !
La mulţi ani !
Tren ne zaman hareket ediyor?
Când pleacă trenul?
İyi eğlenceler !
Bayramınız Kutlu Olsun !
Sărbători fericite !
Distracţie plăcută !
İstanbul-Ankara arası
kaç saat sürüyor?
Yeni yılınız kutlu olsun !
Başarılar !
Cât faci de la Istanbul la Ankara?
La mulţi ani de Anul Nou !
Baftă ! ( Succes! )
Hangi dili / dilleri biliyorsunuz?
YOLCULUK – ADRES
Ce limbă / limbi știţi?
Călătorie- Adresă
Hangi dilleri
konuşabiliyorsun?
Bugün sıcaklıkkaç derece ?
Câte grade sunt astăzi? Cât
Türkçe, İngilizce,
Fransızca biliyorum.
Ce limbi poţi să vorbești?
de cald este astăzi?
Știu turcă, egleză și franceză.
Kaç dil biliyorsunuz?
Kadıköy’e kaç numaralı
otobüs gidiyor?
Türkçe biliyor musunuz?
Știţi limba turcă?
Câte limbi știţi?
Evet, biraz biliyorum.
Şehrinizin nüfusu ne
kadar?
Ce număr are autobuzul
care merge la Kadıköy?
Da, știu puţin.
Ce populaţie are orașul dvs.?
Türkiye’nin
başkenti neresi ?
Odanızı temizleyebilir miyim?
Pot să vă fac curăţenie în cameră?
Cumhurbaşkanınızın
adı ne ?
Care este capitala Turciei ?
Şehir merkezine
Cum îl cheamă
pe președintele dvs. ?
Türkiye’nin
para birimi ne?
nasıl gidebilirim?
Cum pot ajunge în centrul orașului?
Care este moneda Turciei?
Ankara’da havalar nasıl?
Ankara bileti istiyorum.
Cum este vremea la Ankara?
Mesleğiniz ne?
Ne iş yapıyorsun?
Vreau un bilet pentru Ankara.
Tatile nereye gideceksiniz ?
Ce meserie aveţi?
Ce muncă aveţi?
Fotoğrafınızı çekebilir miyim?
Unde veţi merge în vacanţă?
Pot să vă fac o poză?
12 INVATAM TURCA 01-15 IU N IE 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

01-15 IU

N

IE 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

Ghid Turc-Român 2

Buraya oturabilir miyim?

Köşeden sola dön.

Pot să stau aici?

De la colţ o iei la stânga.

Hangi duraktayız?

Dikkat et!

La ce staţie suntem?

Ai grijă.

Bu otobüs nereye kadar gidiyor?

Burdan dön.

Până unde merge acest autobuz?

Întoarce de aici.

Taksim'e gelince bana haber verir mi-

Tuvalete gitmem lâzım.

siniz?

Trebuie să merg la toaletă.

Când ajungeţi la Taksim mă anunţaţi?

Ne kadar bekleyebilirsiniz?

Lütfen açılır mısınız?

Cât puteţi aștepta?

Deschideţi, vă rog?

İyi yolculuklar.

İnişler arka kapıdan.

Drum bun!

Se coboară pe ușa din spate.

İyi uçuşlar.

Nerden geliyorsunuz? Almanya’dan geliyorum.

Zbor plăcut!

De unde veniţi?

Yolunuz açık olsun.

Vin din Germania.

Să vă fie drumul deschis !

Nerelisiniz?

Dikkatli sürün.

Romanyalıyım.

Conduceţi cu atenţie.

De unde sunteţi? Sunt din România.

Kendine dikkat et.

Ai grijă de tine.

Nerede kalıyorsunuz? Kent Otel’de kalıyorum.

Seni özleyeceğiz.

Unde staţi? Unde rămâneţi? Stau la hotelul Kent.

Ne va fi dor de tine.

Yolculuk nasıl geçti?

Beni hava alanına götürün.

Cum a fost drumul?

Duceţi-mă la aeroport.

 

Eğlendin mi?

Sigara içmemde sakınca var mı?

Te-ai distrat?

E vreo problemă dacă fumez?

 

Araba Servisi.

Adres burada yazılı.

Service auto.

Adresa este scrisă aici.

Burası uygun mu?

Aici este bine.

Geç kaldım lütfen acele edin.

Am întârziat, vă rog să vă grăbiţi.

Yavaş gidin.

Mergeţi încet.

Galiba kayboldum.

Cred că m-am pierdut.

En yakın tren istasyonu nerede?

Unde este cea mai apropiată gară?

Postahane nerede?

Unde este Poșta?

Depoyu ful yapın, lütfen!

Umpleţi rezervorul, vă rog!

Yol haritası istiyorum.

Vreau o hartă de drum.

Lastikleri kontrol eder misiniz?

Controlaţi cauciucurile?

Ehliyetinizi görebilir miyim?

Pot să vă văd carnetul de conducere!

Önceden iki kişilik yer ayırtmıştık.

De la început am rezervat locuri pntru 2 persoane.

Çift kişilik odanız var mı?

Aveţi camere pentru 2 persoane?

Hava alanına nasıl gidebilirim?

Cum pot ajunge la aeroport?

Boş odanız var mı?

Aveţi cameră liberă?

Atatürk Caddesini

biliyor musunuz ?

Știţi unde este Bulevardul Atatürk?

Yürüyerek gidebilir miyim?

Pot merge pe jos?

Arkadaş size odaları gösterecek.Onu takip edin, lütlen.

Prietenul vă va arăta camerele, vă rog ur- maţi-l.

Kaç kişilik oda istersiniz?

Burdan oraya gidemezsiniz. = Bayağı uzak

Cameră de câte persoane doriţi ?

De aici până acolo nu puteţi merge=E des-

Asansör şurada, merdivenin yanında.

tul de departe .

Liftul e aici, scările sunt lângă.

Bu civarda.

Cadde tarafında odanız varsa, olabilir.

În jurul.

Dacă aveţi cameră la stradă, se poate.

İlerde sağda.

Kaç gün kalacaksınız?

În faţă sau la dreapta.

Câte zile veţi sta?

YOLCULUK – ADRES Călătorie- Adresă
YOLCULUK – ADRES
Călătorie- Adresă

5 gün. (Kesin değil uzayabilir.)

Cinci zile (nu este sigur, poate fi și mai mult.)

Geceliği ne kadar?

Cât costă pe noapte?

Bu odayı tutuyorum.

Iau această cameră.

Tek kişilik odamız kalmadı.

Nu mai avem cameră de o persoană.

Üzgünüm, odamız kalmadı.

Îmi pare rău, nu mai avem camere.

Üzgünüm, otelimiz dolu.

Îmi pare rău, avem hotelul plin.

Odaları görebilir miyim?

Pot să văd camerele?

Yer ayırabilir miyim acaba?

Oare pot să fac o rezervare?

Şu fişi doldurmanız gerekiyor.

Trebuie să completaţi aceasta fișă.

Bana bir not var mı?

Am vreun mesaj?

Evet,buyrun, sizi dinliyorum.

Da, poftiţi, vă ascult.

Adınızı ve telefonunuzu söyler misiniz?

Îmi spuneţi, vă rog, numele și telefonul?

Afedersiniz .... numarayı bağlayabilir misiniz? İstediğiniz özel bir şey var mı? Scuzaţi-mă, puteţi face legătura la
Afedersiniz
....
numarayı
bağlayabilir misiniz?
İstediğiniz özel bir şey var mı?
Scuzaţi-mă, puteţi face legătura la numărul
...
?
Doriţi ceva special?
12 INVATAM TURCA 01-15 IU L IE 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

01-15 IU

L IE 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 5

Nerede?

Unde?

A: Ali nerede? A:Unde este Ali?

B: O

evde.

B: El este acasă.

de / da (te / ta) sunt sufixele ca-

zului locativ. Arată unde se petre- ce acțiunea verbului.

Notă: Dacă ultima silabă se ter- mină cu vocalele a, ı, o, u, atunci sufixul va fi da (ta).

 • 4. o / nerede / berber

Kimde?

La cine?

 • 5. o / nerede / deniz

Bende ......

La

mine.

 • 6. o / nerede / hastane

Sende .......

 • 7. o / nerede / banka

Onda

........

 • 8. o / nerede / kuaför

Bizde

 • 9. o / nerede / sinema

Sizde

10. o / nerede / balkon

Onlarda

 

Neredesin? Unde ești? Olumlu hali – Forma afirmativă

ler var.

 

4.

Tabak

...

yemek yok.

 

5.

Bükreş’

...

çok güzel

parklar var.

 

6.

Bu akşam sinema

....

güzel

bir film var mı?

 

7.

Tren istasyon

...

değil.

 

8.

Ali Bey postane

...

mi?

9.

Otobüs

...

yirmi yolcu var.

10.

Odam

....

bilgisayarım var.

11.

Arabam

....

klima var.

 

12.

Cadde ...

çok araba var mı?

13.

Deniz

...

balıklar var.

 

14.Ahmet Bey’

....

telefon yok.

15.Hastane

...

doktorlar,

 

hemşireler ve hastalar var.

16.Bu akşam stadyum var mı?

...

maç

17.

Bahçemiz

....

on beş ağaç

var.

 

18.

Kardeşim

....

para yok.

19.

Mutfak

....

dört sandalye var.

20.

Market

..

çok müşteri var mı?

ALI ȘTIRMALAR -Kimde kalem var? Cine are pix? -Bende var. Eu am.

-Kimde araba var? Cine are mașina? -Ali’de Ali.

-Sizde silgi var mı? Aveti radi- era? -Evet.Bende silgi var.Da.Am radiera.

CÜMLELERI TAMAMLAYINIZ. COMPLETAȚI SPAȚIILE GOALE:

 • 1. Amcam

(da)

iki araba var.

 • 2. ...

Bu okul

çok öğrenci var.

İstanbul’

 • 3. çok güzel yer-

....

1.

okul

okulda

2.

Ankara’

Ev .....

3.

doktor

Ben

evdeyim.

Eu sunt

4.

banyo

acasă.

5.

lokanta

Sen

evdesin.

6.

oda

O

evde(dir).

7.

bakkal

Biz

evdeyiz.

Siz

evdesiniz.

Notă: Dacă ultima silabă se ter- mină cu vocalele e, i, ö, ü, atunci

Onlar evde(dirler)

sufixul va fi de (te).

İş İşteyim. Eu sunt la lucru.

......

1.

dişçi dişçide - La dentist

İştesin

2.

Köstence’

İşte

3.

eczane

İşteyiz

4.

Türkiye

İştesiniz

5.

pastane

İşte(dirler)

6.

asker

7.

kantin

OLUMSUZ HALI - FORMA NEGA-

8.

deniz

TIVĂ

9.

tatil

 

10. postane

Ben evde değilim.Eu nu sunt acasă.

Notă: După consoanele finale f,s,t,k,ç,ș,h,p, sufixele vor fi - te / ta.

Sen evde değilsin. O evde değil(dir) Biz evde değiliz.

 

Kitapta

Siz evde değilsiniz. Onlar evde değil(dirler) (On-

markette

lar evde değiller)

işte

(Sen) neredesin?

 

Mayısta

(Ben) evdeyim

ağaçta

( Sen) Neredesin?

durakta

(Ben) Okuldayım şimdi.

bu tarafta

(Siz) Neredesiniz?

Bükreş’te

(Biz) Bahçedeyiz

După substantivele proprii, sufi- xul locativului nu se alipește di- rect, ci se desparte prin apostrof.

CÜMLE YAPINIZ. FORMAȚI PROPOZIȚII.

Ex:

Ben– mutfak Ben mutfaktayım.

-Istanbul' da = la, în Istanbul

SOR VE CEVAPLA.

ÎNTREABĂ ȘI RĂSPUNDE.

Eu sunt în bucătărie.

-Ali' de = la Ali -Bükreş' te = în, la București -Ayhan' da = la Ayhan

Sen- banyo Müdür Bey - ofis Öğrenciler- okul Siz- bahçe O - taksi

Biz- otobüs

1.

o / nerede / okul O nerede?

Kalemlerim - çanta

O okulda. Unde este el/ea? El /ea este la școală.

Biz- gazete Onlar- dişçi

2.

o / nerede / İstanbul

Arkadaşlarım-sınıf

3.

o / nerede / lokanta

Ceketlerim- dolap

12 INVATAM TURCA 01-15 IU L IE 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA
12 INVATAM TURCA 15-3 1 IU L IE 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

15-3 1 IU

L IE 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 6

În limba turcă infinitivul se redă cu ajuto-

Konușuyoruz

rul sufixelor "mak" și "mek".

Konușuyorsunuz

Exemplu :

Konușuyorlar

Okumak, yazmak, gelmek, içmek .

Şimdiki Zaman(Timpul prezent)

Definiţie: Timpul prezent exprimă o acţi- une sau întâmplare care începe și continuă în momentul în care este exprimată. Forma: La rădăcina verbului se adaugă sufixele : –yor, -ıyor,-iyor,-uyor,-üyor .

Yürü +

yor + um - (yürümek - a merge )

Rădăcina verbală + yor + sufixul personal

predicativ.

Notă : Pentru rădăcinile verbale terminate în vocală, se adaugă sufixul "-yor". Okumak - a citi Ben okuyorum- Eu citesc. Sen okuyorsun O okuyor Biz okuyoruz Siz okuyorsunuz Onlar okuyorlar

Exemplu:

Exemplu:

O çok iyi Türkçe konușuyor. El/Ea vorbeș-

te foarte bine limba turcă. Ben Bükreș’te oturuyorum. Kușlar uçuyor. Balıkçı gölde balık tutuyor.

ö,ü – üyor Görmek - a vedea Görüyorum – Eu văd. Görüyorsun Görüyor Görüyoruz Görüyorsunuz Görüyorlar

Exemplu:

Ahmet gülüyor. Ahmet râde.

Ben araba sürüyorum.

Notă: Când se adaugă sufixul " – yor", litera "t" de la sfârșitul verbului se sonori- zează și se schimbă în "d" :

Ahmet gazete okuyor.(okumak) - Ahmet

Seyretiyor-seyrediyor

citește ziarul.

Gitiyorum-gidiyorum

Çocuk parkta yürüyor.(yürümek)

Yardım etiyor- yardım ediyor

Bebek uyuyor.

(uyumak)

Notă: Pentru rădăcinile verbale terminate

în consoană, se adaugă sufixele corepun- zătoare lor: -ıyor,-iyor,-uyor,-üyor .

Notă : Dacă rădăcina verbală se termină în "a" sau "e", sufixul va varia în funcţie de sunetul silabei de dinainte. La timpul pre- zent, în limba turcă nu există terminaţiile

Çalıșmak - a lucra, a munci

"-ayor"

și "-eyor". Acestea se transformă

Çalıșıyor um

-Eu lucrez.

în

"-ıyor", "-iyor", "-uyor" și "-üyor" .

Çalıșıyorsun

Anlamak – a înţelege

Çalıșıyor

Anlayor - greșit

Anlıyor-corect

Çalıșıyoruz

 

Çalıșıyorsunuz

 

Beklemek Bekleyor - greșit

Bekliyor-corect

Çalıșıyorlar

Bașlamak- a începe

Exemplu:

Bașlıyor-corect

O mektup yazıyor. - El/Ea scrie o scrisoare. Ben kompozisyon yazıyorum.

Bașlayor – greșit Yemek- a mânca Yeyor – greșit

Boyayor – greșit

Yiyor-corect

Mustafa kapıyı açıyor. Su akıyor.

Boyamak- a vopsi

Boyuyor-corect

Çocuk çikolata alıyor. Ayșe gitar çalıyor.

 

Oynamak- a juca Oynayor - greșit

Oynuyor-corect

e,i –iyor

Exemplu:

Söylemek- a spune Söyleyor - greșit

Söylüyor - corect

İçmek - a bea İçiyorum

Exemplu:

İçiyorsun İçiyor İçiyoruz İçiyorsunuz İçiyorsunuz

1-Ali ne yapıyor?- Ce face Ali? O kitap okuyor. - El citește o carte. 2-Sen ne içiyorsun? Ben kahve içiyorum. 3-O nerede oturuyor? O Ankara’da oturuyor.

10- Ali çok kitap okuyor.

Ali çay içiyor. Arkadașım geliyor. Ben Türkçe biliyorum.

4- Onlar ne yiyorlar? Onlar kebap yiyorlar. 5-Çocuklar ne yapıyorlar? Onlar parkta tenis oynuyorlar.

Ayșe Hanım parkta geziyor.

6- Șimdi ders çalıșıyorum.

o,u

-

uyor

7- Annem mutfakta yemek yapıyor.

Konușmak – a vorbi Konușuyorum Konușuyorsun Konușuyor

 

8- Öğretmen ders anlatıyor. 9-Kardeșim șarkı dinliyor.

Formaţi propoziţii folosind cuvintele de mai jos:

 • 1. Serap / Pelin ile konuşmak -

Serap Pelin ile konuşuyor.

 • 2. Ben / Türkçe öğrenmek

 • 3. Ben / ders çalışmak

___________________________

___________________________

 • 4. O / su/ içmek

____________________________

 • 5. Onlar/ yemek yapmak

 • 6. Ali / ödev yapmak

 • 7. Onlar / gürültü yapmak

 • 8. Biz / müzik/dinlemek

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

 • 9. O /havuzda/ yüzmek

10. Siz / nerede/yürümek

____________________________

?

____________________________

12 INVATAM TURCA 15-3 1 IU L IE 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ
12 INVATAM TURCA 01-15 A U G U S T 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

01-15 A

U

G

U

S T 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 7

Şimdiki zaman -2 / Timpul prezent -2

İngilizce bilmiyorum.

Sufixele timpului:

Conjugaţi la forma negativă, conform

 • 1. O șarkı söylüyor. O șarkı söylemiyor.

- yor,-ıyor, -iyor, -uyor, -üyor Forma afirmativă

exemplului următor:

Okumak: A citi

 • 2. Ben dans ediyorum.

Ben okuyorum/Eu citesc

 • 3. Onlar yemek yiyorlar.

Sen okuyorsun

 • 4. Biz ders çalıșıyoruz.

O okuyor

 • 5. O tenis oynuyor.

Biz okuyoruz

 • 6. Ben müzik dinliyorum.

Siz okuyorsunuz

 • 7. O araba sürüyor.

Onlar okuyorlar

 • 8. Biz çay içiyoruz.

 • 9. O kahvaltı yapıyor.

Conjugaţi ca în exemplele următoare:

10.Ben Türkçe öğreniyorum.

Exemplu: (biz) almak -Biz alıyoruz.

Particula interogativă

(siz) yardım etmek - Siz yardım ediyor- sunuz. (onlar) anlamak (biz) bașlamak

Forma interogativă se formează cu ajutorul particulelor interogative mi (mı, mu,mü). Se scriu separat de cuvântul pe care îl de- termină.

(sen) bakmak (onlar) bilmek

Timpul prezent- Forma interogativă

(ben) koșmak (O) dönmek

Forma afirmativă Rădăcina verbului + sufixul timpului prezent

Completaţi propoziţiile cu sufixele personale corespunzătoare:

+ particula interogativă + sufixul personal

Gel + iyor + mu + yum

1.Ben

2.Biz

İstanbul’da yașıyorum.

Forma negativă

 

çay içmek istiyoruz.

Rădăcina verbului + sufixul negaţiei + sufi-

 • 3 kitap okuyor.

..........

xul timpului prezent + particula interogati-

 • 4 İngilizce öğreniyorsun.

..........

vă + sufixul personal

 
 • 5 Türkçe öğreniyoruz.

..........

Gel+

mi

iyor +

mu +

yum

 • 6 Türkçe öğrenmek istiyorum.

..........

 • 7 mektup yazıyor

..........

 • 8 internette sohbet ediyorlar.

..........

Întrebare afirmativă

 
 • 9 otobüs bekliyorum.

..........

Întrebare negativă

 • 10 Ebru ile dans ediyor.

..........

Ben

okuyor muyum?

 • 11 müzik dinliyor.

..........

Ben okumuyor muyum?

 
 • 12 İngilizce konușuyorlar.

..........

Sen

okuyor musun?

 
 • 13 mutfakta yemek yapıyoruz.

..........

Sen okumuyor musun?

 
 • 14 ofiste çalıșıyor.

..........

O

okuyor mu?

 
 • 15 İspanya’dan geliyor.

..........

O

okumuyor mu?

 • 16 e-mail gönderiyoruz.

..........

Biz

okuyor muyuz?

 • 17 futbol oynuyoruz.

..........

Biz okumuyor muyuz?

 
 • 18 tatile gidiyoruz.

..........

Siz

okuyor musunuz?

 
 • 19 televizyon izliyorsunuz.

..........

Siz

okumuyor musunuz?

 
 • 20 müzik dinliyoruz.

..........

Onlar okuyorlar mı? Onlar okumuyorlar mı?

Timpul prezent - Forma negativă

În limba turcă, forma negativă se formează prin adăugarea sufixelor “-ma, -me”. La timpul prezent sufixele “-ma, -me” se transformă în “ -mı,-mi,- mu,-mü”.

a,ı-----mıyor: bakmıyor,kırmıyor, anlamıyor e,i------miyor: gelmiyor, vermiyor, bilmiyor o,u----muyor:bulmuyor, koymuyor, koşmuyor ö,ü-----müyor: görmüyor, gülmüyor

Exemplu:

Ben sigara içmiyorum. Kardeșim basketbol oynamıyor. Ahmet ders çalıșmıyor. O müzik dinlemiyor. Ben televizyon seyretmiyorum.

Exemple:

1-Türkçe biliyor musun? Evet.Türkçe biliyorum Hayır.Türkçe bilmiyorum. 2-O geliyor mu? Evet, geliyor. Hayır, gelmiyor. 3-Çay içiyor musun? Evet, içiyorum. Hayır, içmiyorum. 4-Televizyon seyrediyor musun? Evet, seyrediyorum Hayır, seyretmiyorum. 5-Futbol oynuyor mu? Evet, oynuyor. Hayır, oynamıyor.

12 INVATAM TURCA 01-15 A U G U S T 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE
12 INVATAM TURCA 01-15 A U G U S T 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA 15-3 1 A U G U S T 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

15-3 1 A

U

G

U

S T 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 8

TIMPUL PREZENT forma a III-a (durativ)

Este alcătuit din infinitivul în “mak, -mek” , prevăzut cu sufixul cazului locativ(variantele –ta/-te), la care se atașează sufixele perso- nale predicative. Exprimă o acţi- une care a început și continuă în mod sigur în momentul vorbirii. Forma: Verbul + makta (mekte) (y) + sufixul personal predicativ

Forma afirmativă

al-makta-y-ım al-makta-sın al-makta al-makta-y-ız al-makta-mısınız al-makta-lar Forma negativă

Yapılışı: Fiil + ma/me +makta (mekte) (y) + șahıs eki al-ma-makta-y-ım al-ma-makta-sın al-ma-makta al-ma-makta-y-ız al-ma-makta-sınız al-ma-makta-lar

Observaţii:

 • 1. Nu este nici o diferență faţă de cele

care se formează cu sufixul “-yor”.

 • 2. Ambele sufixe arată că acţiunea

se petrece la timpul prezent.

 • 3. La formarea timpului prezent,

sufixele “–makta , -mada” sunt fo-

losite mai rar faţă de sufixul “–yor”.

 • 4. Exprimă o acţiune care se pe-

trece chiar în momentul vorbirii,

a început și are o anumită durată în prezent, de aceea i se mai spu- ne și “timpul prezent-durativ”.

 • 5. “–yor”, uneori poate exprima

o acţiune care încă nu a început,

desfăsoară în mod regulat:

Her yıl tatil için Antalya’ya gi- diyorum. (În fiecare an merg în concediu în Antalya).

 • c. Când povestim despre stări,

obiceiuri, comportamente, atitudini:

Soğandan hoșlanmıyorum. (Nu-mi place ceapa). Köpeklerden korkmuyorum.

(Nu mi-e frică de câini).

 • d. Când vorbim despre acţiuni ce

vor avea loc în viitor:

Yarın İstanbul’a gidiyorum. (Mâine plec la Istanbul). Akșam arkadașlarım geliyor. (Diseară îmi vin prietenii).

ALIŞTIRMALAR

Örnek:

Siz meșgul müsünüz? (Sunteţi

ocupat/ă?) Evet, ben meșgulüm. Kitap

okuyorum .

(Da, sunt ocupat/ă.

Citesc o carte.) 1.Salih meșgul mü? Evet, O

............................. çalıșmak ) 2.Annen meșgul mü?

( ders

Evet, annem .............................. ( bulașık yıkamak )

3.Osman meșgul mü? Evet, Osman .............................

( boya yapmak ) 4.Müdür Bey meșgul mü? Evet, O ................................

( telefon etmek ) 5.Kardeșin meșgul mü? Evet, kardeșim .............................. ( televizyon seyretmek )

Completaţi spaţiile goale:

dar va avea loc.

1.A: Ne içiyorsunuz?

B: Çay

( içmek )

În turcă, putem spune : Bir kaç

2.A: Onlar ne yapıyorlar?

dakika sonra geliyorum. Vin

B: Piknik

(

yapmak )

după câteva minute însă nu

3.A: Nereye gidiyorsun?

putem spune << Bir kaç dakika sonra gelmekteyim>>.

B: Okula

( gitmek )

 

(

söylemek)

Se foloseşte:

5.A: Kardeșin ne yiyor?

 • a. În acţiunile uzuale, în expresii

B: Pasta

( yemek )

generale:

Akșamları televizyon seyrediyo- rum.(Seara mă uit la televizor).

B: Telefon

( etmek)

Yazları burası çok sıcak oluyor. (Verile sunt foarte calde aici).

B: Tenis

( oynamak)

 • b. În acţiuni continue, care se

B: Okula

( gitmek )

12 INVATAM TURCA 15-3 1 A U G U S T 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII
12 INVATAM TURCA 15-3 1 A U G U S T 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN

12INVATAM TURCA

- SE TE BR E ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 9

Emir Kipi (Imperativul)

Olumlu şekli-Forma afirmativă

Yazmak: a scrie

Ben ---------

Sen yaz ! Fiil kökü(Rădăcina verbului)

O yazsın ! Fiil kökü + sın/-sin/-sun/-

sün

Biz ----------

Okula gel. Vino la școală!

O erken uyusun. El (ea), să se culce

devreme.

Onlar otursunlar. Ei, (ele) să ia loc.

Siz bekleyiniz. Voi așteptaţi!

İhtiyarlara yardım ediniz. Ajutaţi bătrânii!

Onlar, bu bahçede top oynamasınlar.

Siz

yazın , yazınız ! Fiil kökü +(y)-

Oyun oyna, ama gürültü yapma.

ın/-in/-un/-ün / Fiil kökü +(y) –ınız/-

Meryem çok ders çalıș.

iniz/-unuz/-ünüz

Ali, ödev yapsın.

Onlar yazsınlar !

Fiil kökü +

Tahtayı silin.

sınlar/-sinler/-sunlar/-sünler

Çok film seyretme.

Denize çöp atma.

Başlamak: a începe

İnsanları sev, hayvanları koru.

Sen başla!

Tenis oynamayın.

O başlasın!

Çocuklar, kavga etmeyin.

Siz başlayın/başlayınız!

Beni dinleyin.

Onlar başlasınlar!

Biraz bekleyin.

O, Ali’ye yardım etsin.

Olumsuz şekli-Forma negativă

Akșam erken gel.

Se formează prin atașarea la rădăcina

vebului a sufixelor negative “me/ ma”.

Yazmamak : a nu scrie

Siz akșam erken yatın.

Sen hiçbir zaman yalan söyleme.

Siz gürültü yapmayın.

O yarın bana telefon etsin.

Ben

---------

Biraz dinlenin.

Sen

yazma !

Fiil kökü+

me/ma

O

yazmasın !

Fiil kökü

Așağıdaki cümleleri Olumlu Emir Kipiyle

+ masın/-mesin

tamamlayın.

Biz

----------

Completaţi propoziţiile cu Imperativul la

Siz

yazmayın , yazmayınız!

Fiil

forma afirmativă.

kökü +ma(y)-ın/ me(y)-in / Fiil kökü

ma(y)-ınız / me(y)-iniz

1-Atilla, okula …………………….

Onlar yazmasınlar !

Fiil kökü

(gelmek) ( a veni)

+ masınlar/-mesinler

2-Siz ödev …………………

..

Okumak: a citi

 

(yapmak) ( a face)

Sen okuma!

3-Onlar, akșam parka …………… ..

O okumasın !

(gitmek) ( a pleca)

Siz okumayın/ okumayınız!

4-Siz, bu müzeyi ………………….

Onlar okumasınlar!

 

(gezmek) (a se plimba)

 

5-Onlar tahtaya ……………………

Gelmek : a veni

 

(yazmak) ( a scrie)

Sen gelme!

6-Öğrenciler bahçeyi …………… ..

O gelmesin!

(temizlemek) ( a face curat)

Siz gelmeyin/gelmeyiniz!

Onlar gelmesinler !

Exerciţii (Alıştırmalar)

Burada sigara içmeyin!

7 -Akșam erken ……………………

(uyumak) ( a dormi)

Așağıdaki cümleleri Olumsuz Emir

Kipiyle tamamlayın.

Completaţi propoziţiile cu Imperativul la

Koridorda koșmayın!

forma negativă.

Lütfen konușmayınız!

1-Öğrenciler orada basketbol

 

Yarın erken gel!

………………(oynamak) ( a juca)

 

İtiniz!

2-Sen tahtayı ………………….… (sil-

Çekiniz !

mek) ( a șterge)

Beș dakika bekleyin lütfen!

3-Siz, gürültü …………………… ..

Bol bol su için!

(yapmak) (a face)

Kapıyı açmayınız lütfen!

4-Ali çok ekmek ………………

...

.(ye-

Çiçeklere basmayınız!

mek) ( a mânca)

Ödevi unutmayın!

5-O hızlı araba ……………

..........

(sür-

Yavaș gidiniz!

mek) ( a conduce)

Derste konuș. Vorbește la lecţie!

6-Siz hızlı

……………… (ko-

..

Pencereyi aç. Deschide fereastra!

nușmak) ( a vorbi)

Mektup yaz. Scrie o scrisoare!

Eve git. Du-te acasă!

7-Sen televizyonu ……………… ..

(açmak) ( a deschide)

12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA
12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN

12INVATAM TURCA

- SE TE BR E ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 10

Izafetul sau Îmbinarea atributivă a două substantive

Izafetul este o îmbinare atribu-

tivă între două sau mai multe

substantive.

Termenul de izafet este de origi-

ne arabă şi înseamnă “anexare”.

În limba turcă sunt patru tipuri de

izafet:

Sınıfın duvarı beyaz. Peretele clasei

este alb.

Babamın adı Ali. Numele tatălui meu

este Ali.

Öğretmenin kalemi. Pixul profeso-

rului/profesoarei.

Notă: Dacă ultima literă a substanti-

vului este consoană, atunci, conform

armoniei vocalice, se adaugă sufixele

corespunzătoare.

a.Takısız isim tamlaması-Izafetul I

b.Belirtisiz isim tamlaması-Izafetul II

c.Belirtili isim tamlaması-Izafetul III

d.Zincirleme isim tamlaması- îmbi-

nare atributivă multiplă

a.Takısız isim tamlaması-Izafetul I:

Ambii termeni ai construcţiei sunt la

cazul absolut, fără sufixe posesive.

Demir kapı - uşă de fier

Plastik bardak- pahar de plastic

Tahta kaşık-lingură de lemn

Notă: Sarı araba (Mașină galbenă )

nu face parte din categoria Izafetului.

“Sarı” este adjectiv.

b.

Izafetul II

-belirtisiz = nearticulat

Atributul determină un substantiv

prevăzut cu sufixul posesiv de per-

soana a IIIa, singular.

1.substantiv 2. substantiv + s (ı,i,u,ü )

Sınıf kapısı açık. Ușa clasei este des-

 

chisă.

Türkçe öğretmeni geliyor. Vine profe-

sorul de limba turcă.

Çocuk bahçesi nerede? Unde este

Gradiniţa?

Cep telefonum var. Am telefon mobil.

Cumhuriyet caddesi.Bulevardul Repu-

 

blicii.

Örnek: Okul müdürü

Mektup adres…….

Masa örtü………

Araba ruhsat……

Dünya harita ........

İnek süt ….

Duvar saat .....

c.

Izafetul III

Belirtili isim tamlaması :

belirtili = articulat

În construcţia izafetică III, primul

element(substantivul) primește Geni-

tivul, iar al doilea, adică substantivul

determinat, primește sufixul posesiv

de persoana a III-a singular.

1.isim+n(ın,in,un,ün)

2.isim+s(ı,i,u,ü)

Ahmet’in defter i yok. Ahmet nu are

caiet.

Ali’nin babası doktordur.

Okulun bahçesi temiz mi?

 

Örnek: Ali……

..

kitap……… var.

Ali’nin

kitabı

var.

Bükreș’……

..

hava……

..

çok

soğuk

Mehmet’…… kalem…… ne renk?

Ahmet’………. araba…… Dacia.

Öğrenci……

saç……… kısadır.

Sınıf………… kapı……

 

açıktır.

Fakülte…….

dekan…… kimdir?

Öğrenci……

..

çanta……

..

Öğretmen…

..

gözlük……

Ev………

anahtar…

Sınıf………

pencere…… çok

küçük.

Özlem……

anne……… iyi bir

insandır.

O adam………

..

baba………

çok zengindir.

Türkiye’…….

bașkent…………

Ankara’dır.

Mehmet’……….

kar-

deș…………. Kayseri'de yașıyor.

Kapı……………

anah-

tar…………yok mu ?

d. Zincirleme isim tamlaması- Îmbi-

nare atributivă multiplă

Îmbinarea atributivă a 3 sau mai

multe substantive, care se realizează

în 2 etape:

Ali’nin annesi

....

apoi

annesinin

adı.

Exemplu:

Ali’nin annesinin adı

Ayșe’dir. Numele mamei lui Ali este

Ayșe.

Onun arkadașının arabası yok.

Prietenul lui nu are mașină.

Onların evlerinin çatısı

eski. Acoperișul casei lor este vechi.

Örnek: Ayșe’nin

babası nın

nedir?

Ali’……

ev…………

iși

adres……… nedir?

O…………abla………….

koca……… kimdir?

Onlar…….araba…………

marka……. Opel’dir.

Ahmet’………arkadaș……… ..

ev

..

…….

Ankara’dadır.

12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA
12 INVATAM TURCA - SE TE BR E ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA 15-3 1 OCTOMBRIE 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

15-3 1 OCTOMBRIE 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 12

İSMİN HALLERİ-Cazurile substantivului

În funcţie de situaţie şi de sufixele ata- şate, în limba turcă se găsesc 6 cazuri:

1.Yalın hāli-Cazul Absolut 2.Bulunma hāli-Cazul Locativ 3.Yönelme hāli-Cazul Dativ 4.Ayrılma hāli-Cazul Ablativ 5.Belirtme hāli-Cazul Acuzativ 6.İlgi hāli-Cazul Genitiv

Yönelme hāli-Cazul Dativ

8-Este folosit și în expresii ce arată cantita- te, preţul:

Bu arabayı beș bin dolara satıyorum. Vând mașina asta la 5,000 de dolari. Evi ucuz fiyata sattı. Și-a vândut ieftin casa. Bedavaya değil. Nu e gratis.

Nereye? – Unde?

Se formează cu ajutorul sufixului –a/-e, după teme terminate în consoană și –ya/- ye după teme terminate în vocală. 1- Arată locul unde se petrece acţiunea. Yukarıya çık, odayı kontrol et! - Mergi sus și controlează camera! Resimleri panoya asın! Puneţi fotografiile la panou! Eve gidiyorum. Merg acasă. Everest Tepesi’ne tırmanıyor. Escaladează vârful Everest. Kardeșim bisiklete biniyor. Fratele meu se urcă pe bicicletă.

2-Arată timpul și perioada în care se petre- ce acţiunea. Program yarına kaldı. Programul a rămas pentru mâine. Bir haftalığına tatile gidiyorum. Merg în concediu pentru o săptămână. Akșama her șey hazır olsun. Să fie totul gata până diseară.

3-Arată scopul realizării acţiunii. Eve ödevlerini yapmaya gidiyor. Merge acasă să își facă temele. Oraya çay içmeye gidiyorum. Merg acolo să beau ceai. Ali’nin doğum gününe hediye alıyorum. Cumpăr cadou pentru ziua de naștere a lui Ali.

4-Arată cauza, motivul care produce acţi- unea. Onun gitmesine üzülüyorum. Îmi pare rău că pleacă. Onun gelmesine çok seviniyorum. Mă bu- cur mult că vine.

5-Arată direcţia unde se petrece acţiunea. Eve doğru gidiyorum. Mă duc direct spre casă. Ağaçlar sağa doğru sallanıyor. Copacii se leagănă spre dreapta. Okulun arkasına doğru koșuyor. Aleargă înspre spatele școlii.

6-Este folosit în expresii duale. Çocuklar el ele yürüyorlar. Copiii merg mână în mână. Kutuları üst üste koyun. Puneţi cutiile una peste alta. Arka arkaya oturuyorlar. Ei stau unul în spatele celuilalt. Kediler yan yana uyuyor. Pisicle dorm una lângă cealaltă.

7- Prin atașarea substantivului de prepozi- ţie, ia funcţia de atribut:

Sabaha kadar ders çalıșıyorum. Studiez până dimineaţă. Kapıyı sonuna kadar açma! Nu deschide larg ușa! Misafirler akșama doğru geliyor. Musafirii vin spre seară. Bana göre siz haklısınız. După mine, dum- neavoastră aveţi dreptate.

A: Nereye gidiyorsun? Unde mergi? B: Okula gidiyorum. Merg la școală.

A: O nereye bakıyor?Unde se uită? B: O kapıya bakıyor. Se uită spre ușă

A: Ali nereye yazıyor? Ali unde scrie? B: Ali deftere yazıyor. Ali scrie pe caiet

Kime? - La cine? Cui? A:Kime bakıyorsun? La cine te uiţi? B:Ali’ye bakıyorum. Mă uit la Ali

A: Öğretmen kime not verdi? Cui i-a dat notă profesorul? B: Ahmet’e not verdi. I-a dat notă lui Ah- met.

A: Ahmet kime hediye verdi?Ahmet cui i-a dat cadou ? B: Ahmet Ayșe’ye hediye verdi.Ahmet i-a dat cadou lui Ayșe.

Notă:

În anumite contexte, în cazul izafetului III, se atașează litera-n. Babamın yanına gidiyorum. Mă duc lângă tata. Otobüs durağına gidiyorum. Mă duc la sta- ţia de autobuz. Evin arkasına bakıyor. Se uită spre spatele casei. Okul bahçesine giriyor. Intră în curtea școlii. Notă Când sunt în cazul dativ, pronume perso- nale iau următoarele forme:

Ben - Bana-Mie Sen - Sana-Ţie O - Ona-Lui/Ei Biz - Bize-Nouă Siz - Size-Vouă Onlar – Onlara-Lor

 

Alıştırmalar

1-

Ali bugün tiyatroya gidiyor.

2-

Öğrenciler dıșarıya çıkıyorlar.

3-

Ayșe kitapları çantasına koyuyor.

4-

Öğretmen sınıfa giriyor.

5-

Çocuklar otobüse biniyor.

6-

Ahmet Bey resimlere bakıyor.

7-

Biz yarın pikniğe gidiyoruz.

8-

Ayșe Hanım bahçeye giriyor.

9-

O, metroya gidiyor.

Yönelme hali ekiyle doldurunuz.

Örnek:

Sana

çok kızıyorum.(Sen)

1-

..........

para veriyor musun?(O)

2-

.........

yemek yapıyor.(Biz)

3-

.........

kitap getiriyor.(Ben)

4-

.........

bir süprizim var.(Siz)

5-

.........

lütfen yaklașma!(Ben)

6-

.........

izin vermiyor.(Biz)

7-

.........

gitmek istemiyorum.(on-

lar)

8-

.........

kızmayın.(Biz)

12 INVATAM TURCA 15-3 1 OCTOMBRIE 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA 12
12 INVATAM TURCA 15-3 1 OCTOMBRIE 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA 12

Pagină realizată de Halt Language Center

12 INVATAM TURCA 01-15 N OIEMBRIE 2013 ZAMAN

12INVATAM TURCA

01-15 N

OIEMBRIE 2013

ZAMAN

 

CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ

LECŢIA 13

İSMİN HALLERİ-Cazurile substantivului

În funcţie de situaţie şi de sufi- xele ataşate, în limba turcă se găsesc 6 cazuri:

 • 1. Yalın hali-Cazul Absolut

 • 2. Bulunma hali-Cazul Locativ

 • 3. Yönelme hali-Cazul Dativ

 • 4. Ayrılma hali-Cazul Ablativ

 • 5. Belirtme hali-Cazul Acuzativ

Nu e nimeni înafară de tine în cameră?

e e i i me im

Nu l-am văzut deloc de ieri.

ata a ola ili o

şi ce e sc e i ca ă că a eşit

Notă: În construcția izafetică, la su-

fixul cazului ablativ ne vom folosi de

 • 6. İlgi hali-Cazul Genitiv

litera “n”.

 

e e e eli o s e e ii

Ayrılma hali-Cazul Ablativ

t ol

sa as a eli o m

Acest caz arată cauza sau locul din

Vin de la teren de fotbal.

care se desfășoară acțiunea. Se redă cu ajutorul sufixelor:

e e e eli o s e e ii

-dan (a, ı, o, u) /-den (e, i, ö, ü)

e e si e eli o m

-tan (a, ı, o, u) /-ten (e, i, ö, ü) (după consoanele surde)

Răspunde la întrebările:

-nereden? = de unde? -kimden? = de la cine? -neden? = de ce? (neden = cauza)

Vin de la cursul de limbă turcă.

e e e e e e e e e

li e e e e e e i i o

Ali de unde vine și unde pleacă?

sta l a a a a i i o

De la Istanbul spre Ankara.

12 INVATAM TURCA 01-15 N OIEMBRIE 2013 ZAMAN CURSURI ȘI LECŢII DE LIMBA TURCĂ LECŢIA 13

Okul- Okuldan –De la școală Ev- Evden-De acasă Ali- Ali’den -De la Ali Mustafa-Mustafa’dan - De la Mustafa Banka- Bankadan Notă: Dacă substantivul se termină cu consoanele “f,s,t,k,ç,ș,h,p” , litera “d” se transformă în “t”. Sınıf- sınıftan Park-Parktan Ağaç- Ağaçtan Sunt mai multe situații care desem- nează substantivele în ablativ:

1)Locul din care începe acţiunea:

l a eli o

Venim de la școală.

ş ile fa i a a o

Muncitorii ies de la fabrică.

şa a lt eli o

i e omot e afa ă

2)Motivul sau cauza pentru care are loc acţiunea :

a a al l ta s l o m ici mă