Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS

DOSAR DE CERCETARE
A EVENIMENTULUI PRODUS IN 18.09.2014
accident de munc al angajatului
S.C. EUROCOM EXPANSION S.A..

Jude Cosmin Alexandru


Documente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Coperta dosarului de cercetare a evenimentului


Opisul dosarului de cercetare a evenimentului
Adresa pentru verificare si avizare FIAM pentru accidentului
din data de 18.09.2014
Procesul verbal de cercetare
Nota de constatare la faa locului
Comunicarea evenimentelor
Decizia de numire a comisiei interne de cercetare a
evenimentului produs in 18.09.2014
Decizia S.C. EUROCOM EXPANSION S.A.. de numire a
reprezentanilor n Comisia de Cercetare
Copie CI Dragaica Adrian
Copie certificat inspector in domeniul SSM
Plansa foto 1
Plansa foto 2
Schita zona accident
Decalaratie Jude Cosmin Alexandru (tehnoredactata)
Declaratie Jude Cosmin Alexandru (olograf)
Decalaratie Enache Cristian (tehnoredactata)
Declaratie Enache Cristian (olograf)
Decalaratie Grigore Mihai (tehnoredactata)
Declaratie Grigore Mihai (olograf)
Decalaratie Tescan Dragos (tehnoredactata)
Declaratie Tescan Dragos (olograf)
Copie CI Jude Cosmin Alexandru, persoana accidentat
Copie CI Mihalache Adrian, martor
Copie CI Popescu Stefan, martor
Copie CI Voinea Alexandru, martor
Fisa post stivuitorist
Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
( stivuitorist)
Fisa de aptitudini (stivuitorist)
Instructiuni proprii de SSM pentru stivuitorist
Tabel acordare EIP
Fisa de evaluare a locului de munca
Plan de prevenire si protectie pentru SSM
Copie contract individual de munca JUDE COSMIN
ALEXANDRU
Copie fisa individuala de protectie JUDE COSMIN

Fila
sau
pagina

Anexa

Numr
file
pagini

1
2
1

1
2
1

2
12
13
14

1
2
3

10
1
1
1

10
1
1
1

15

16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
39

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
5

44
49
53
54
63
64

24
25
26
27
28
29

5
4
1
9
2
6

5
4
1
9
2
6

70

30

Documente

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

ALEXANDRU
Tematica instruire SSM 2014
Copie certificat concediu medical JUDE COSMIN
ALEXANDRU
Copie certificat de calificare stivuitorist JUDE COSMIN
ALEXANDRU
Adresa catre Spitalul Judetean Arges
Adresa verificare si avizare FIAM pentru JUDE COSMIN
ALEXANDRU
Formular pentru inregistrarea accidentului de munca JUDE
COSMIN ALEXANDRU
Anexa FIAM JUDE COSMIN ALEXANDRU
total

Fila
sau
pagina

Anexa

Numr
file
pagini

72
74

31
32

2
3

2
3

77

33

78
79

34
35

1
1

1
1

80

36

88
88

37
37

1
89

1
93

S-ar putea să vă placă și