Sunteți pe pagina 1din 23

Planul de Organizare a Execuiei Lucrrilor

Obiect/Denumire Contract
Construire gospodrie de apa pentru securitatea la incendiu,
executare parcaje si racord la reeaua de canalizare menajera a
ambulatoriului integrat al spitalului Lehliu-Gara
Autoritatea Contractant
Oraul Lehliu-Gar
Adres
Str. Pompieri, nr.3, Lehliu-Gara, Localitatea: Lehliu-Gara, Cod Po tal: 915300, Romania

Document: NESECRET

CUPRINS
1

Date Generale..................................................................................................................................................... 1
1.1

Date Generale ale Proiectului..................................................................................................................... 1

1.2

Descrierea Obiectivului............................................................................................................................... 1

1.3

Situaia Existent........................................................................................................................................ 1

1.4

Situaia Propus.......................................................................................................................................... 2

Organizarea Execuiei Lucrrilor......................................................................................................................... 2


2.1

Reglementri Legislative............................................................................................................................. 2

2.2

Sistemul Calitii......................................................................................................................................... 2

2.3

Protecia Muncii.......................................................................................................................................... 3

2.4

Protecia Mediului i Gestionarea Deeurilor.............................................................................................. 4

2.4.1

Managementul Deeurilor Inerte Nepericuloase (Cantiti Mari).............................................................5

2.4.2

Deeuri Inerte Nepericuloase (Cantiti Mici).......................................................................................... 5

2.4.2.1
2.4.3

Deeuri Domestice.................................................................................................................................. 6

2.4.3.1
2.4.4

Managementul Deeurilor Domestice.............................................................................................6

Deeuri Periculoase................................................................................................................................ 6

2.4.4.1
2.5

Managementul Deeurilor Inerte Nepericuloase (Cantiti Mici).....................................................6

Managementul Deeurilor Periculoase............................................................................................7

Situaii de Urgen...................................................................................................................................... 7

2.5.1

Msuri de Protecia la Aciunea Focului.................................................................................................. 7

2.5.2

Incendii, Inundaii, Explozii, Calamiti Naturale.....................................................................................8

2.5.3

Ptrunderea Frauduloas n Obiectiv...................................................................................................... 8

2.6

Drumurile Publice........................................................................................................................................ 8

2.7

Msurarea Lucrrilor................................................................................................................................... 8

2.8

Conduita Personalului de Execuie, Coordonare i a Specialitilor Cheie...................................................8

2.9

Transportul, Depozitarea i Manipularea Materialelor.................................................................................8

2.10

Organizarea de antier............................................................................................................................... 9

Execuia Lucrrilor Metodologia de Execuie a Lucrrilor.................................................................................9


3.1

Lucrri de Demolri, Desfaceri i Defriri.................................................................................................. 9

3.2

Lucrri de Trasare..................................................................................................................................... 10

3.3

Lucrri de Terasamente Sptur.......................................................................................................... 10

3.4

Lucrri de Terasamente Umplutur........................................................................................................ 11

3.5

Lucrri de Armare...................................................................................................................................... 11

3.6

Lucrri de Cofrare..................................................................................................................................... 12

3.7

Lucrri de Betonare................................................................................................................................... 12

3.8

Execuia Mixturilor Asfaltice...................................................................................................................... 14

3.9

Hidroizolaii............................................................................................................................................... 16

3.10

Instalaii Electrice...................................................................................................................................... 17

3.11

Instalaii Sanitare...................................................................................................................................... 19

3.12

Borduri...................................................................................................................................................... 21

3.13

Umpluturi din Balast.................................................................................................................................. 21

Pagina 1 din 25
Document: NESECRET

1
1.1

DATE GENERALE
Date Generale ale Proiectului

Denumire Obiectiv

Gospodrie de apa pentru securitatea la incendiu, executare parcaje si racord


la reeaua de canalizare menajera a ambulatoriului integrat al spitalului LehliuGara

Beneficiar

Oraul Lehliu-Gar

Adres Amplasament

Oraul Lehliu-Gar

Ofertant
Durat de Execuie a
Lucrrilor

2 luni (douluni)

Durata
Lucrrilor

2 ani (doiani)

Garaniei

Timp de Intervenie pe
Perioada de Garanie

Conform Clauzelor Contractuale

1.2

Descrierea Obiectivului

1.3

Situaia Existent

Conform Memoriului Tehnic de Arhitectur prin proiectul nr. 208/2012 s-a realizat reabilitarea corpului de cldire
P+1E a Ambulatoriului inclusiv realizare unui lift exterior care permite i transportul pe targ ca i realizare unui
corp anex, n spatele cldirii ambulatoriului, pentru adpostirea centralei termice i a altor utilit i. Acest corp s-a
realizat n regim de nlime P i cuprinde funciuni tehnice ce deservesc ambulatoriului.
Conform scenariului la incendiu avizat de ISU Clra i Beneficiarului, Primria Lehliu-Gar trebuie s
ndeplineasc n cadrul acestui proiect i condiiile impuse de legisla ia n vigoare pe linie de stingere a incendiilor.
Ambulatoriu dispune de doi hidrani exteriori care pot asigura un debit de apa de 5l/s fiecare si care sunt racorda i
la reeaua de apa a oraului Lehliu Gara printr-un bran ament PEID 160 mm. De asemeni ace ti doi hidran i mai
sunt racordai si la castelul de apa de 75 mc concesionat de primrie si reparat capital in anii 2006-2007 pe fonduri
de la M.S. dar care in acest moment este nefuncional si care trebuia sa joace rolul de rezerva intangibila.
Deoarece rezerva intangibila de apa pentru 10l/sec/3ore reprezint 108mc apa, primria si spitalul Oa ului Lehliu
in scenariu de incendiu avizat de ISU Clra i se prevedea ca primria va face demersuri pentru ca pana la
punerea in funciune a Ambulatoriului sa realizeze un rezervor suplimentar cu o capacitate de 33 mc, lng castelul
de apa existent altfel nct sa se asigure rezerva intangibila de 108 mc.
nainte de finalizarea lucrrilor de reabilitare a Ambulatoriului s-a fcut o verificare amnun ita a castelului de apa
concesionat de primrie cu capacitate de 75 mc si care mpreuna cu un rezervor suplimentar nou de 33 mc trebuia
sa asigure rolul de rezerva intangibila de 108 mc. In urma inspec iei s-a constatat ca in cei 7 ani de la repara ie
castelul de apa s-a deteriorat si nu mai ndepline te condi ii de etan are si de igiena si de asemeni prezint si mari
deficiente structurale.
Deoarece repararea acestuia este foarte scumpa si de durata iar ambulatoriu trebuie pus in func iune in toamna
acestui an, beneficiarul a decis realizarea rezervei de apa intangibila in alta solu ie tehnica si anume realizarea
unei gospodarii de apa subterane prin folosirea a doua rezervoare cu capacitatea de 60 mc din poliesteri arma i cu
fibra de sticla prevzute cu racorduri de aspiraie, preaplin, gura de vizitare si racorduri pentru senzori de nivel si
care va fi amplasat in vecintatea castelului de apa existent.
Din aceasta cauza beneficiarul a iniiat un proiect de investi ii denumit Construire gospodrie de apa pentru
securitatea la incendiu, executare parcaje si racord la re eaua de canalizare menajera a ambulatoriului integrat al
Spitalului Orenesc Lehliu Gara care sa rezolve aceste probleme. De asemeni in cadrul proiectului se vor realiza
reeaua de incendiu tip inel pentru 3 hidran i exteriori noi ca racordurile re elei de canalizare a Ambulatoriului la
reeaua publica.
Pentru personalul si pacienii ambulatoriului, adiacent acestuia, s-au amenajat parcri deoparte si de cealalt a
drumului, respectiv un numr de 21 de locuri de parcare autoturisme cu refacerea completa a trotuarelor si a
infrastructurii locurilor de parcare.
Pagina 1 din 22
Document: NESECRET

In curtea ambulatoriului s-au prevzut alei de beton si banei de odihna pentru pacien i.
1.4

Situaia Propus

Gospodria de apa este alctuita din doua bazine din fibra/plastic, prefabricate, conectate la o camera de pompe.
Bazinele de stocare si camera de pompe vor fi realizate complet ngropat, cu un chepeng de acces la camera
pompe ridicat 20cm de la teren.
Cota 0.00 este cota superioara pe placa de beton a camerei de pompe (10 cm peste CTN).
Pentru funcionarea ca sursa de apa intangibila, gospodria de apa este echipata cu pompe, racorduri de apa,
instalaii de preaplin, un grup electrogen propriu de 12 kW pentru situa iile ntreruperilor accidentale a curentului
electric de la reeaua publica, iluminat exterior a incintei gospodriei care este mprejmuita cu un gard tip Metro
2

ORGANIZAREA EXECUIEI LUCRRILOR

2.1

Reglementri Legislative

Pe durata de execuie a lucrrilor . va respecta i adera la urmtoarele reglementri legislative:

Legea 10/1995 privind calitatea n construcii;


Legea 50/1991 revizuit privind autorizarea execuiei construc iilor i unele msuri pentru realizarea
locuinelor;
HGR 776/1997 Hotrrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construc ii;
HGR 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calit ii n construc ii;
HGR 273/1994 Regulament de recepie a lucrrilor de construc ii i instala ii eferente acestora;
HGR 925/1995 Regulament de verificare i expertizare tehnic de a proiectelor, a execu iei lucrrilor i
construciilor;
C 56/1985 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construc ii i instala ii aferente;
C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construc ii i instala ii aferente;
Toate Normativele, STAS-urile, Cadrele Legislative i Reglementrile n vigoare, n momentul execu iei
lucrrilor, menionate n cadrul Caietului de Sarcini i Proiectului Tehnic pus la dispozi ie de ctre
Autoritatea Contractant.

De asemenea, n calitate de Antreprenor General i Executant va asigura respectarea Normativelor, STAS-urilor,


Cadrelor Legislative i Reglementrilor n vigoare, anterior menionate, de ctre to i subantreprenorii.
2.2

Sistemul Calitii

Pe durata de execuie a lucrrilor va respecta i adera la urmtoarele manuale, documente i Standarde ISO,
referitoare la Managementul Calitii:

Manualul de Management Integrat-Calitate-Mediu-OH&S MMI, Ed3, Rev0;


SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calit ii. Cerin e;

Standardul SR EN ISO 10005: Planul calitii.


2.3

Protecia Muncii

Pe durata de execuie a lucrrilor va respecta i adera la urmtoarele cadre legislative referitoare la protec ia i
securitatea n munc:

Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munca;


HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i snt ii n munc nr.
319/2006 ;
HG 300/2006 Cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mobile;
HG 1146/2006 Cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a
echipamentelor de munc;
HG 355/2007 Supravegherea sntii lucrtorilor;
HG 245/2008 privind securitate general a produselor;
HG 1091/2006 Cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munca;
Pagina 2 din 22

Document: NESECRET

HG 1025/2003 Privind metodologia i criteriile de ncadrare a persoanelor n locuri de munc n condi ii


speciale;
Legea 226/2006 Privind ncadrarea unor locuri de munc n condi ii speciale;
HG 1622/2008 - pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de rennoire a avizelor de ncadrare
a locurilor de munc n condiii speciale;
HG 600/2007 privind protecia tinerilor la locul de munc;
HG 971/2006 Cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sntate la locul de munca;
HG 1048/2006 Cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;
HG 457/2003 - Privind asigurarea securitii utilizatorilor de echipamente electrice de joas tensiune
(modificat prin HG 1514/2003 i republic n 2007);
HG 1051/2006 Cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care
prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare;
HG 493/2006 Cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile
generate de zgomot;
HG 1876 Privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la
riscurile generate de vibraii
HG 99/2000 Privind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi extreme;
HG 1218/2006 Privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru asigurarea
proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezenta agen ilor chimici;
HG 115/2004 i HG 809/2005 Privind cerinele esen iale de securitate a echipamentelor individuale de
protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia ;
HG 601/2007 pentru modificare i completarea unor acte normative din domeniul securit ii i snt ii n
munc;
HG 557/2007 - pentru completarea msurilor destinate s promoveze mbunt irea securit ii i snt ii
la locul de munc pentru salariaii ncadrai n baza unui contract de munc pe durat determinat i pentru
salariai ncadrai la ageni, de munc temporar;
HG 1169/2011 Modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sntii lucrtorilor;
HG 1028/2006 Privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;
HG 1136/2006 Privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la
riscuri generate de cmpuri electromagnetice;
Instruciuni proprii ntocmite n conformitate cu legislaia n vigoare i cu regulamentul intern, specifice
fiecrui post/loc de munc.

i a oricror altor acte normative aflate n vigoare i/sau men ionate prin documenta ia pus la dispozi ie de ctre
Autoritatea Contractant.
Lucrrile se execut pe baza proiectului de organizare i a fielor tehnologice elaborate, n care sunt detaliate toate
msurile de protecia muncii. Se verific nsuirea fielor tehnologice de ctre ntreg personalul.
Dintre msurile ce trebuie avute n vedere se precizeaz urmtoarele:

2.4

Echipelor de muncitori li se va face n prealabil un instructaj de protec ia muncii i vor fi verifica i medical
periodic;
n jurul locului de lucru se va realiza o zon ngrdit i avertizoare din tabl;
Zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu panouri i inscripii;
Toate dispozitivele, mecanismele i utilajele vor fi verificate n conformitate cu normele n vigoare;
Dispozitivele de ridicare vor fi verificate periodic;
Muncitorilor li se va face i un instructaj P.S.I..
Protecia Mediului i Gestionarea Deeurilor

Pe durata de execuie a lucrrilor va respecta i adera la urmtoarele cadre legislative referitoare la protec ia
mediului:

OUG 195/2005 Protecia mediului;


Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000, privind regimul de eurilor (cu modificrile, completrile
aduse prin OUG 61/2006 i republicrile ulterioare);
Pagina 3 din 22

Document: NESECRET

HG 349/2005 Privind depozitarea deeurilor;


OUG 78/2000 Privind regimul deeurilor;
OUG 16/2001 Privind gestionarea deeurilor;
HG 856/2002 Privind evidena gestiunii deeurilor;
HG 1756/2006 Privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot de mediu, produse de echipamente;
Legea 265/2006 Pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protec ia mediului i OUG 114/2007 pentru
modificarea OUG 195/2005;
Legea 211/2011 Privind regimul deeurilor;
Ordin 95/2005 Pricind stabilirea criteriilor de acceptare a de eurilor la depozitare i lista na ional de
deeuri acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri;
Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000, privind regimul de eurilor (cu modificrile, completrile
aduse prin OUG 61/2006 i republicrile ulterioare);
Legea 107/1996 Legea apelor;
Legea 310/2004 Pentru modificarea i completarea Legii Apelor 107/1996;
Legea 112/2006 Pentru modificare i completarea Legii Apelor 107/1996;
HG 188/2002 Pentru aprobarea unor norme privind condi iile de descrcare n mediul acvatic a apelor
uzate;
HG 352/2005 Privind modificarea i completarea HG 188/2002 Pentru aprobarea unor norme privind
condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate;
Ordin 462/1993 Privind aprobarea Condiiilor tehnice privind protec ia atmosferei i normele
metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici produ i de surse sta ionare;
OUG 243/2000 Privind protecia atmosferei;
Legea 655/2001 Pentru aprobarea OUG 243/2000 privind protec ia atmosferei;
HGR 1037/2010 Privind deeurile de echipamente electrice i electronice;
HGR 1061/2008 Privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei;
HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 621/2005 Privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje.

i a oricror altor acte normative aflate n vigoare i/sau men ionate prin documenta ia pus la dispozi ie de ctre
Autoritatea Contractant.
n timpul execuiei lucrrilor se va asigura mprejmuirea i cur enia n antier. Intrarea ma inilor cu materiale i
ieirea cu deeuri rezultate din activitatea antierului se va face n condi ii de cur enie a acestora pentru a nu
afecta zona de lucru ct i curenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta
deeuri din antier vor avea platform de transport acoperit cu prelat de protec ie.
va obine aprobrile necesare n conformitate cu legisla ia n vigoare, va transporta de eurile rezultate la depozitul
de salubritate i va ine evidena gestiunii deeurilor conform HGR 856/2002, punnd la dispozi ia Beneficiarului i
a responsabilului de mediu de la nivelul C.P.M. Lehliu-Gar eviden a de gestiune a de eurilor ct i aprobrile
obinute.
Gestionarea mediului i a deeurilor se va realiza pe toat perioada de execu ie a lucrrilor de construc ii.
Programul de gestionare si protecia a mediului se realizeaz prin evitarea sau atenuarea efectelor negative
anticipate legate de proiect si accentuarea beneficiilor aduse de proiect.
Programul de gestionare a mediului are urmtoarele obiective:

Protecia mediului fata de activitile potenial duntoare legate de activit ile i opera iile necesare
execuiei obiectivului Centrul de practic a studenilor Lucrri de consolidare, reabilitare i mansardare
centrul de practic a studenilor Bran-Predelu.
Gestionarea deeurilor aprute din lucrrile de demolri, desfaceri, spturi;
Gestionarea deeurilor generate n urma activitilor i opera iilor de execu ie a lucrrilor ce fac obiectul
prezentului document.
Preluarea de ctre instituiile statului a rspunderilor ce le revin in protec ia si monitorizarea mediului.

Aceste activiti pot fi realizate prin urmtoarele elemente ale programului de mediu, o mica echipa de mediu,
resurse pentru asistarea unitilor sau activitate pe amplasamentul obiectivului, o diversitate de masuri de atenuare
si accentuare a impactului; cerine fata de constructor referitoare la protec ia mediului ce se va implementez pe
parcursul perioadei de construcie a lucrrilor de execuie.
Pagina 4 din 22
Document: NESECRET

Deeuri Inerte Nepericuloase (Cantiti Mari)


Vor fi considerate deeuri inerte nepericuloase:

Materiale de excavaie in exces care nu vor fi refolosite pentru umpluturi;


Deeuri vegetale care nu se vor refolosi;
Materiale de construcie in exces;
Resturi de ambalaje si containere;
Lemn nerefolosibil;
Achii de metal
Resturi ale agenilor de eliminare a deeurilor ageni de tratare si ambalaje care con in articole care nu
sunt clasificate ca deeuri periculoase de productor.

Stratul superior al solului va fi ndeprtat mpreuna cu vegeta ia existenta astfel nct , va con ine si resturi
vegetale, existente anterior. Acest sol va fi tratat corespunztor pentru a evita eroziunile apei sau ale vntului,
pentru a conserva caracteristicile si funcionalitatea acestuia.
2.4.1

Managementul Deeurilor Inerte Nepericuloase (Cantit i Mari)

Conform GH 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd de eurile, inclusiv
deeurile periculoase deeurile vor fi gestionate in conformitate cu normele i metodologia proprie.
Toate activitile privind transportarea i distrugerea reziduurilor generate pe antier vor fi anterior luate n discu ie
cu autoritile locale, inclusiv cu municipalitatea pentru a i se acorda permisiunea s depoziteze provizoriu, in loc
ngrdit toate deeurile si pe platforma de depozitare containere gunoi, in incinta antierului, sa distrug i s
transporte reziduurile nepericuloase, n conformitate cu cerinele, in zona convenita si indica ta de municipalitate.
Daca se produc deeuri inerte in cantiti mari, se va efectua managementul intern al de eurilor:

Acestea se vor ncarc in camion si se vor transporta si depozita in spa iul convenit cu autoritatea locala in
depozitul autorizat;
Pe durata transportului se va acoperi deeul cu folie, pentru a evita emisia de particule in aer;

Deeurile care pot fi reciclate se vor recicla sau refolosite in func ie de necesita i.
2.4.2

Deeuri Inerte Nepericuloase (Cantiti Mici)

Deeuri inerte nepericuloase sunt urmtoarele:

Deeuri menajere pe durata executrii lucrri;


Materiale de excavaie in exces, care nu se vor refolosi la umpluturi;
Deeuri vegetale care nu se vor folosi;
Materiale de construcie in exces;
Resturi de ambalaje si containere;
Lemn nerefolosit;
Achii de metal.

Resturi ale agenilor de eliminare a deeurilor, adezivi, ageni de tratare si alte ambalaje care con in articole care
nu sunt clasificate ca deeuri periculoase de productor.
2.4.2.1

Managementul Deeurilor Inerte Nepericuloase (Cantiti Mici)

Managementul se va efectua in msura in care sunt obinute de eurile. Ele vor fi depozitate in containere, sortate
anterior, cnd acestea vor fi pline vor fi transportate in loca ii special destinate, agreate de Agen ia de Mediu.
2.4.3

Deeuri Domestice

Deeurile domestice, sunt nepericuloase, care sunt tratate si administrate in mod diferit de restul de eurilor
nepericuloase datorita caracteristicilor, naturii si modului lor de producere.

Pagina 5 din 22
Document: NESECRET

2.4.3.1

Managementul Deeurilor Domestice

Deeurile domestice produse de personalul muncitor si administrativ, vor fi colectate in pungi de plastic
corespunztoare si depozitate ntr-un container specific pentru acest tip de de euri la platforma de de euri.
2.4.4

Deeuri Periculoase

Urmtoarele deeuri vor fi identificate ca fiind periculoase:

Resturi de vopsea si ambalaje goale care au coninut vopsea


Resturi de ageni de ndeprtare a deeurilor, adezivi, agen i de tratare si alte ambalaje;
Uleiuri si ambalaje care conin resturi de uleiuri rezultate de la ntre inerea si schimbarea echipamentelor
actuale
Uleiuri de la demontarea si montarea de instalaii,

Deeurile periculoase sunt clasificate dup cum urmeaz in tabelul de mai jos:
Deeuri industriale periculoase

Metoda de depozitare

Ulei uzat, motorin, lichid hidraulic, vaselin i lubrifiani,


ap puternic contaminat cu substane chimice sau ulei.

Pstrate ntr-un loc de depozitare sediul firmei in containere


nchise si etichetate desemnat, acoperit.

Recipiente de vopsea cu vopsea nesolidificat.

Pstrate ntr-un loc / cutie etichetata (desemnat) pentru


depozitarea temporar.

Acumulatori cu plci de plumb i acid


Sulfuric, bidoane aerosol

Pstrate in magazia din incinta Firmei. Nu e cazul

Amestecuri de beton, rini, componente tavan, acceleratori


ciment, ageni de curare.

Pstrate in magazia din incinta locaiei- organizrii de


antier.

Se va stabili un spaiu de depozitare si un stoc de containere etan e si acoperite care vor fi folosite pentru
depozitarea acestor deeuri, ferit de lumina soarelui si solul spa iului va fi acoperit cu un material absorbant, astfel
nct , in cazul unei scurgeri accidentale sa nu fie afectat solul.
Materialul absorbant va fi verificat periodic pentru a se asigura ca este in stare buna.
Etichetele de pe containere vor fi verificate la diferite intervale de timp
inscripiile.
2.4.4.1

pentru a se asigura ca sunt vizibile

Managementul Deeurilor Periculoase

Reziduurile periculoase generate pe antier, cum ar fi uleiuri din splri i cur ri vor fi colectate separat i
transferate pentru tratare la o societate autorizat . Societatea cu care se va se va semna un contract. Toate
substanele chimice utilizate la construcie vor fi depozitate n siguran (n container) departe de antier.
Daca accidentala vor fi scurgeri datorate unor disfunc ii sau urgente, produsul in exces va fi colectat in containere
si se va aeza material absorbant sub utilajul avariat pentru a evita scurgerea pe pmnt. Materialul absorbant va fi
considerat deeu periculos.
2.5
2.5.1

Situaii de Urgen
Msuri de Protecia la Aciunea Focului

Normele de protecie contra incendiilor se stabilesc n func ie de categoria de pericol de incendiu a proceselor
tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de construc ie, precum i de sarcina termica a
materialelor i substanelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform
reglementarilor tehnice C3000 94.
Pagina 6 din 22
Document: NESECRET

Organizarea activitii de prevenire i stingere a incendiilor precum i a evacurii persoanelor i bunurilor n caz de
incendiu va viza n principal:

Stabilirea n instruciunile de lucru a modului de operare precum i a regulilor, masurilor de prevenire i


stingere a incendiilor ce trebuie respectate n timpul executrii lucrrilor;
Stabilirea modului i a planului de depozitare a materialelor i bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie
Dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire i stingere a incendiilor, necesare conform normelor,
amplasarea corespunztoare a acestora i ntreinerea lor n perfecta stare de func ionare;
Organizarea alarmrii, alertrii i a interveniei pentru stingerea incendiilor la locul de munca, precum i
constituirea echipelor de intervenie i a atribuiilor concrete;
Organizarea evacurii persoanelor i bunurilor n caz de incendiu precum i ntocmirea planurilor de
evacuare;
ntocmirea ipotezelor i a schemelor de intervenie pentru stingerea incendiilor la instala iile cu pericol
deosebit;
Marcarea cu inscripii i indicatoare de securitate i expunerea materialelor de propaganda mpotriva
incendiilor.

naintea nceperii procesului tehnologic, muncitorii vor fi instrui i sa respecte regulile de protec ie mpotriva
incendiilor.
Pe timpul lucrului se vor respecta ntocmai instruc iunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum i normele de
prevenire a incendiilor.
La terminarea lucrului se vor asigura:

Evacuarea deeurilor, reziduurilor i a altor materiale combustibile;


nlturarea tuturor surselor de foc deschis;
Evacuarea materialelor din spaii de siguran dintre construcie i instala ii.

Se vor realiza marcaje cu indicatoare de securitate i sntate i montate n conformitate cu STAS 297/1 i STAS
297/2.
Depozitarea subansamblelor i a materialelor se va face n raport cu comportarea la foc a acestora i cu condi ia
de a nu bloca cile de acces la apa i la mijloacele de stingere i spa iile de siguran .
Se va evita lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3m fata de elementele sau materialele combustibile fr
luarea masurilor de protecie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, dup terminarea programului de
lucru, zona se curata de resturile i deeurile rezultate.
2.5.2

Incendii, Inundaii, Explozii, Calamiti Naturale

In tirnpul programului de lucru, se vor lua masuri de limitare sau lichidare a evenimentului, anun nd totodat
conducerea societii care va mobiliza personalul propriu. Daca evenimentul nu poate fi lichidat prin forte proprii, se
va solicita sprijinul pompierilor militari sau proteciei civile, dup caz;
Personalul va respecta prevederile planului de evacuare al cldirii, conform instructajului efectuat anterior, in
ordine, fr a produce panica;
In afara programului de lucru, se va anuna conducerea societ ii, Politia, Pompierii, Protec ia Civila. Pana la
sosirea acestora, se iau masuri de limitare a evenimentului;
Se ntocmete un raport in care se consemneaz datele necesare elucidrii mprejurrilor in care s-a produs
evenimentul.
2.5.3

Ptrunderea Frauduloas n Obiectiv

n cazul n care pe perioada desfurrii lucrrilor de execu ie se contat ncercarea de ptrundere sau
ptrunderea frauduloas n obiectiv a unei sau mai multor persoane se va proceda astfel:

Se vor lua masuri de respingere a infractorilor folosind mijloacele din dotare cu respectarea legilor care
reglementeaz folosirea lor;
Anuna conducerea societii, Politia, Pompierii si Salvarea, func ie de situa ie ;
Pagina 7 din 22

Document: NESECRET

Participa la aciunile grupei de intervenie si a celorlalte forte care vin in sprijinul obiectivului, subordonnd-se direct
efului grupei de intervenie.
2.6

Drumurile Publice

Executatul se va asigura ca aleile de circulaie folosite de el nu sunt murdrite ca rezultat al folosirii, iar cazul in
care se murdresc, conform opiniei Beneficiarului, Executantul va lua toate masurile pentru a le curata, fr costuri
suplimentare pentru Beneficiar.
Executatul se va asigura ca nu exista depuneri de pmnt si pietri , pe drumurile aleile grdinii ca rezultat al
lucrrilor. Toate vehiculele care prsesc antierul vor fi cur ate corespunztor.
2.7

Msurarea Lucrrilor

Pe parcursul execuiei lucrrilor, Antreprenorul va asigura accesul Beneficiarului pentru examinarea lucrrilor ce
urmeaz a fi acoperite.
Antreprenorul l va anuna din timp pe Beneficiar cnd si ce lucrare este gata pentru examinare, iar acesta va
examina lucrarea ntr-o perioada de timp rezonabila.
Reprezentantul Beneficiarului va verifica i va ridica obieciuni, dac este cazul, ntr-un timp rezonabil astfel nct
s nu aduc prejudicii Antreprenorului.
2.8

Conduita Personalului de Execuie, Coordonare i a Speciali tilor Cheie

Antreprenorul va asigura o bun conduit a personalului de execu ie, de coordonare a antierului ct i a


Specialitilor Cheie pe timpul desfurrii activitilor de execu ie pe amplasament i i va asuma rspunderea
pentru modul n care acetia se conformeaz obliga iilor impuse de normele de protec ia muncii specifice Autorit ii
Contractante.
2.9

Transportul, Depozitarea i Manipularea Materialelor

Transportul materialelor, echipamentelor i componentelor se va efectua cu mijloace adecvate mecanizate


acoperite, asigurate contra deteriorrilor datorate vibra iilor, ocurilor, coroziunii, temperaturii, n concordanta cu
indicaiile productorului.
Materialele se vor pstra n depozitele de materiale ale antierului, cu respectarea reglementarilor n vigoare
privind prevenirea i stingerea incendiilor i n conformitate cu instruc iunile furnizorului.
Materialele asupra crora condiiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila, pe durata depozitarii, se pot
depozita n aer liber, n stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate n acest scop, cu
respectarea normelor de paza i tehnica securitii muncii.
Materialele ce pot fi deteriorate de agenii climatici, se vor depozita sub oproane i vor fi acoperite cu prelate sau
foi de polietilena.
Materialele ce se deterioreaz la umiditate, frig, cldura sau radia ie solara se vor pstra n magazii nchise.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securit ii i n a a fel nct sa nu se
deterioreze. Se va da o atenie deosebita materialelor casante sau u or deformabile.
2.10 Organizarea de antier
Poziionarea Organizrii de antier se va stabili de comun acord cu Reprezentantul Beneficiarului (Consultantul).
Aceasta va cuprinde urmtoarele:

Spaii pentru vestiare;


Spaii pentru birourile personalului de coordonare a antierului;
Grupuri sanitare;
Spaii pentru depozitare a materialelor;
Spaii pentru depozitare sculelor de mic mecanizare i a uneltelor;
Pichet P.S.I.;
Tablou electric pentru contorizarea consumului de energie electric pe perioada execu iei lucrrilor.
Pagina 8 din 22
Document: NESECRET

Depozitarea pmntului rezultat din spturi i a deeurilor se va realiza n spa ii stabilite de comun acord cu
Reprezentantul Beneficiarului i n conformitate cu cadrele legislative pentru protec ia mediului, acestea urmnd a
fi evacuate treptat.
La nceperea lucrrilor se va monta la loc vizibil (sa poat fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a
investiiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm si care va avea urmtorul con inut:
SANTIER IN LUCRU
Denumirea si adresa obiectivului _______________________________________
Beneficiarul investiiei __________________________
telefon ____________________ (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Proiectant general _____________________________
telefon ____________________ (numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Constructor___________________________________ telefon ____________________(
numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul)
Numrul autorizaiei de construire _________________ din data de
_________________ Eliberata de _________________________________________________
Termenul de execuie a lucrrilor, prevzut in autoriza ie
Data nceperii construciei __________________________________
Data finalizrii construciei __________________________________
Panoul se va confeciona din materiale rezistente la intemperii si va fi afi at la loc vizibil pe toata durata lucrrilor.
Vederea de ansamblu va fi faada principala a construciei.
3
3.1

EXECUIA LUCRRILOR METODOLOGIA DE EXECUIE A LUCRRILOR


Lucrri de Demolri, Desfaceri i Defriri

nainte de realizarea activitii de trasare topografic se vor dezafecta i demola construc iile existente pe
amplasament i se vor defria arborii i arbutii prezeni pe amplasamentul viitoarei construc ii.
3.2

Lucrri de Trasare

Trasarea pe teren cuprinde fixarea poziiei construciilor pe amplasamentele proiectate i marcarea fiecrei
construcii conform proiectului.
Trasarea lucrrilor de terasamente pentru fundaii face parte din trasarea lucrrilor de detaliu i se efectueaz pe
baza planului de trasarea, dup fixarea poziiei contraciei pe amplasamentul proiectat.
nainte de nceperea lucrrilor de terasamente (sptur) se vor realiza activit ile de trasare topografic pentru a
stabili dimensiunile i poziia de amplasare a cldirii. Elementele de referin folosite pentru trasri vor fi
aliniamentele, reperele de nivel i poziia structurilor existente i mprejmuirea terenului.
Pentru executarea lucrrilor de trasare se vor folosi urmtoarele:
1. Documente:
Planul de trasare;
Documentaia topografic de baz ce cuprinde urmtoarele: planul topografic de baz, inventarul
de coordonate ale reperelor topografice i schiele de reperaj.
2. Instrumente:
Teodolite i tahimetre avnd precizia 50 i 1;
Instrumente de nivelment geometric cu sensibilitatea de 15/2 mm i 20/2 mm i cu mrimea
lunetei 30x i 25x;
Panglici de oel etalonate de 10 m i 50 m;
Rulete de oel etalonate de 10 m i 20 m;
Mire de nivelment;
Jaloane.
Pentru executarea lucrrilor de trasare se va verifica documenta ia de trasare vor fi identificate pe teren reperele
topografice existente, planimetrice i altimetrice, prevzute n planul de trasare pentru construirea re elelor de
sprijin i a bazelor de trasare. n continuare se va fixa pozi ia construc iei pe amplasament prin materializarea
reperelor planimetrice i altimetrice, ndesirea reelelor topografice de sprijin i realizarea reperelor topografice de
trasare sau a reelei speciale de trasare, executarea opera iilor indicate ]n planul de trasare pentru stabilirea
Pagina 9 din 22
Document: NESECRET

valorilor numeri ce ale coordonatelor de trasare i a altor repere necesare (vor fi stabilite pe teren n func ie de
necesiti) i executarea operaiilor de aplicare pe teren a punctelor i nivelurilor caracteristice construc iei.
3.3

Lucrri de Terasamente Sptur

Lucrri Pregtitoare
nainte de nceperea lucrrilor de spturi se vor executa urmtoarele opera iuni:

Defriarea plantelor existente pe amplasamente;


Demolarea structurilor existente pe amplasament;
Curirea i amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale.

nainte de execuia lucrrilor de spturi se va face trasarea prin fixarea, conform proiectului a pozi iei construc iei
pe amplasament.
Execuia Lucrrilor de Sptur
ntreaga suprafa a terenului pe care se execut lucrrile de terasamente va fi cur at de frunze, crengi, buruieni
i dac este cazul de zpad.
Executarea lucrrilor de spturi se va face mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate acolo unde
folosirea mijloacelor mecanice nu este posibil sau justificat, la ndreptarea i cur area spturilor.
Spturile se vor face cu mijloacele mecanizate men ionate n lista de utilaje. Transportul pmntului se va face cu
autobasculante ncrcate cu mijloace mecanizate i manual.
n cazul n care pe parcursul desfurrii activit ii de sptur se constat neconcordan e ntre situa ia
considerat n proiect i cea real Antreprenorul va semnala n scris proiectantul i va opri desf urarea lucrrilor
pn la soluionarea, n scris, de ctre proiectant.
De asemenea la executarea spturilor lng cldirile existente, dac se constat c msurile existente a de
asigurare a stabilitii cldirilor existente nu corespund, Antreprenorul va opri lucrrile pn la solu ionarea, n scris,
de ctre proiectant.
Cnd turnarea betonului n fundaii nu se face imediat dup executarea spturii, pentru a mpiedica modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului sub talpa de fundare, sptura va fi oprit la o cot mai ridicat dect
cota final n funcie de calitatea terenului i n conformitate cu specifica iile din caietul de sarcini.
Dac pe fundul excavaiei, la cota de fundare, apar crpturi n teren msurile necesare n vederea fundrii se vor
stabili n acord cu Proiectantul General.
Pentru meninerea stabilitii malurilor se va evita ncrcarea terenului din jurul spturii ct i utilizarea e utilaje i
echipamente care ar putea provoca vibraii.
Pmntul rezultat din sptur se va depozita la o distan de minimum 1,00 m de marginea gropii de fundare.
Antreprenorul General va lua msuri de nlturare rapid a apelor provenite accidental i mpotriva surprii
malurilor.
n cazul unei umeziri superficiale, datorit precipita iilor atmosferice neprevzute, fundul excava iei va fi lsat s se
zvnte nainte de a ncepe executarea lucrrilor de betonare a funda iei, iar dac umezirea este puternic se va
ndeprta stratul de noroi.
3.4

Lucrri de Terasamente Umplutur

Umpluturile compactate ntre fundaii, la exteriorul cldirilor sau sub pardoseli se vor executa, de regul, cu
pmnturile rezultate din lucrrile de spturi.
n urma stabilirii utilajului i numrului de treceri, a grosimii stratului i umidit ii optime a pmntului, se va trece la
compactarea efectiv a straturilor pn la realizarea grosimii umpluturii.
Umplerea golurilor laterale infrastructurii se va realiza, conform proiectului tehnic i caietului de sarcini, cu pmnt
argilos, compactat n straturi de 20-30 cm, pn ob inerea unei greut i volumice uscate de 15,5 16,00 kN/mc.
Pagina 10 din 22
Document: NESECRET

Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice terasiera pentru spa iile largi exterioare i maiuri
mecanice de 60-200 kg.
nainte de compactare se va asigura frmiarea bulgrilor mari.
Pmntul se va aterne n straturi avnd grosimea afnat de 15 cm ( 2 cm) msura i pe pere ii funda iei.
Umiditatea pmntului se va verifica nainte de compactare i va avea n mod omogen valori cuprinse ntre 16 i 22
%.
nainte de compactarea propriu-zis se vor experimenta cu acela i mai mecanic urmtoarele scenarii:

3.5

Trei straturi de 15 cm grosime afnat cu ase treceri pe aceea i urm;


Trei straturi de 15 cm grosime afnat cu cinci treceri pe aceea i urm;
Trei straturi de 15 cm grosime afnat cu patru treceri pe aceea i urm.
Lucrri de Armare

Fasonarea barelor se va face n strict conformitate cu prevederile proiectului. Antreprenorul General va livra
armtura fasonat de la un prelucrtor specializat n fasonarea armturii.
Barele tiate i fasonate vor fi depozitate n pachete etichetate n a a fel nct sa se evite confundarea lor i s se
asigure pstrarea formei i cureniei lor pana n momentul montrii.
Antreprenorul General va verifica ndeplinirea, de ctre prelucrtor, a urmtoarelor condi ii:

Antreprenorul General va transmite prelucrtorului toate datele din proiecte privind armtura;
ncercrile produselor pentru armturi, vor fi efectuate de cel care aprovizioneaz produsele i rapoartele
de ncercare cu rezultatele obinute vor face parte din documentele care nso esc armtura fasonat;
Prelucrtorul va nsoi armtura fasonat de declaraia de conformitate care trebuie s se refere la:
o Certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate n copie;
o Declaranii c au fost respectate toate prevederile proiectului n ceea ce prive te: produsele
utilizate, forma i dimensiunile armturilor, precum i condiiile de fasonare;

Armtura fasonat va fi recepionat de executant, pe baza prevederilor din proiect, recep ie care are n vedere i
existena documentelor i marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate.
Montarea se ncepe dup recepionarea calitativa a cofrajelor i a elementelor executate anterior.
Armturile vor fi montate n poziia prevzut n proiect i detaliile de armare. Men inerea pozi iei trebuie sa fie
asigurat n tot timpul turnrii betonului.
Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevzut se vor utiliza distan iere confec iona i din masa plastic
sau prisme de mortar prevzute cu cte o srma pentru a fi legate de armturi.
3.6

Lucrri de Cofrare

Principalele operaiuni pentru executarea cofrajelor sunt:

Trasarea poziiei cofrajului cu ajutorul srmelor ntinse ntre reperele materializate;


Transmiterea pe vertical a cotelor se va face cu ajutorul firului cu plumb;
Cofrajele i sprijinirile lor se vor confeciona din lemn i se vor dimensiona conform prevederilor
Normativului C11-74;
Pentru reducerea aderenei ntre beton i cofraj, acestea se vor unge pe fe ele ce vin n contact cu betonul,
nainte de fiecare folosire, cu produse speciale ageni de decofrare;
Dup montare, va fi verificat poziia i se va executa ncheierea definitiv, sprijinirea i etan area.

Pentru operaia de montare a cofrajelor se vor respecta urmtoarele condi ii:

Poziionarea n plan conform proiectului;


Asigurarea orizontalitii i verticalitii;
Asigurarea respectrii dimensiunilor seciunilor ce se betoneaz.
Asigurarea grosimii prevzute prin proiect pentru stratul de acoperire a armturilor;
Pagina 11 din 22

Document: NESECRET

Poziionarea conform proiectului a golurilor i a pieselor nglobate.

Pe parcursul activitii de betonare se va urmri meninerea etan eit ii i pozi iei ini iale a cofrajelor. Betonarea se
va ntrerupe doar n condiii de urgen, cu scopul remedierii deforma iilor cofrajelor.
Dup decofrare panourile i piesele de susinere se vor demonta i cur a astfel ndeprtnd laptele de ciment sau
betonul aderent.
3.7

Lucrri de Betonare

Generaliti
nainte de turnarea betonului n cofraje se va face controlul i recep ia lucrrilor de cofrare i a pozrii armturilor n
cofraje.
Pentru fiecare categorie de elemente (fundaii, pere i, stlpi, plan ee) se va elabora fi a tehnologic de betonare
care va fi n prealabil prezentat proiectantului i beneficiarului spre aprobare.
Fiecare fi tehnologic va cuprinde:

Ordinea i ritmul de betonare;


Utilajele de transport i punere n oper a betonului i corectarea capacit ii acestora cu ritmul de betonare
stabilit;
Msurile preconizate pentru asigurarea calitii lucrrilor.

Betonarea se va realiza sub supravegherea unui inginer, reprezentant al Antreprenorului General. Acesta va
ntocmi o fi de betonare n care va consemna:

Data i ora nceperii i terminrii betonrii;


Volumul de beton pus n lucrare;
Indicativele seriilor de probe prelevate;

Msurile adoptate n cazul unor dificulti aprute n cursul betonrii (intemperii, ntreruperi de betonare, defec iuni
ale cofrajelor, etc.)
Reguli Generale de Betonare
Aceste reguli generale de betonare vor fi respectate la betonarea oricrui element din beton sau beton armat.

Punerea n oper a betonului se va face n maximum 1-1,5 ore din momentul plecrii betonului de la sta ie.
nlimea de cdere liber a betonului s nu fie mai mare de 1,50 m.
Betonul trebuie s fie rspndit uniform n lungul elementului.
Turnarea noului strat se va face nainte de nceperea prizei betonului din stratul turnat anterior.
Turnarea se va face continuu pan la rosturile tehnologice de lucru.

Durata maxima a ntreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea de msuri speciale la reluarea
turnrii nu trebuie s depeasc timpul de ncepere a prizei betonului.
Turnarea Betonului pe Timp Friguros
n condiiile n care temperatura aerului este mai mic sau egala cu + 5C sau exist posibilitatea ca n intervalul de
24 de ore sa scad sub limita anterior menionat, temperatura betonului proaspt va avea valori cuprinse ntre
15C i 20C.
Pentru turnarea betonului pe timp friguros se vor lua msurile necesare pentru cur irea suprafe ei de betonare de
zpad i ghea.
Dac temperatura suprafeei care urmeaz s fie acoperit cu beton este mai mic de +5 oC betonarea nu se va
realiza.
Turnarea Betonului pe Timp Clduros

Pagina 12 din 22
Document: NESECRET

n perioada de timp clduros temperatura n cursul zilei dep e te 25 oC betonarea se va realiza n timpul nopii. n
cursul zilei Antreprenorul General va lua toate msurile necesare pentru a proteja betonul mpotriva efectului
evaporrii rapide a apei din beton.
Tratarea Betonului dup Turnare
Condiii Normale de Temperatur
Betonul va fi meninut permanent umed timp de 7 zile. Acest lucru se va realiza fie prin stropirea permanent, fie
prin acoperirea cu prelate, rogojini sau pnz de sa men inute permanent umede.
Condiii de Timp Friguros
Msurile de protecie pe timp friguros se vor lua cnd temperatura mediului ambiant (msurat la ora 8 diminea a)
este mai mic de +5oC.
Se vor asigura urmtoarele condiii:

Condiii normale de priz i ntrire;


Se va asigura o rezisten suficient pentru a evita deteriorare prin ac iunea dezghe ului i nghe ului;
Evitarea fisurrii cauzate de contractarea prin rcirea brusc a stratului superficial de beton;
Protecia se va realiza prin acoperire cu saltele executate din rogojini cuprinse ntre dou folii de
polietilen;
Protecia se va menine pe o durata de cel puin 7 zile de la turnarea betonului;

n cazul elementelor cu grosime mai mare de 1,00 m nlturarea protec iei este admis numai dac diferen a dintre
temperatura suprafeei betonului i cea a mediului este mai mic de 12C.
Condiii de Timp Clduros
Toate suprafeele vor fi meninute umede n permanen fie prin stropire continu fie prin acoperire cu prelate,
rogojini sau pnz de sac i stropire manuala.
Durata de tratare va fi de cel puin 14 zile.
Compactarea Betonului
Compactarea betonului se va realiza cu vibratoare interne.
Se vor crea la intervalul de maximum 3,00 a unor spa ii libere ntre armturile de la partea superioar care s
permit ptrunderea liber a betonului sau a furniturilor prin care se descarc betonul.
Crearea spaiilor necesare ptrunderii vibratorului la interval de maximum cinci ori grosimea elementului.
Personalul care efectueaz vibrarea va fi instruit n prealabil pentru a respecta urmtoarele reguli:

Introducerea vibratorului se va face ct mai vertical fr a atinge armaturile i ptrunznd n stratul turnat
anterior pe o adncime de 10-15 cm;
Durata de vibraie pe o poziie va fi de 10-30 secunde aceasta prelungindu-se dac suprafa a betonului nu
este orizontal sau continu s se degajeze bule de aer din masa betonului;
Extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri;

Poziia urmtoare de introducere a vibratorului nu va dep i distanta de 1,00 m.


Rosturile de Turnare
Rosturile de betonare vor fi dispuse n poziie stabilite de proiectant; ele vor fi verticale.
Reluarea betonarii se va face la intervalul prevzut n proiect i dup ndeprtarea laptelui de ciment i a
eventualului beton necompactat.
La rosturile (ntreruperile) de turnare ale fundaiilor se va asigura un spor de armare longitudinala astfel nct
procentul de armare n seciune transversala n care se face ntreruperea, sa fie de aproximativ 0,5%.

Pagina 13 din 22
Document: NESECRET

Locul acestora i modul de dispunere a armturii suplimentare fiind stabilit la propunerea executantului cu acordul
proiectantului.
Decofrarea
Se vor respecta termenele i operaiunile de decofrare din normativul NE 012-10, respectiv:
Elementele de construcii vor fi decofrate atunci cnd betonul a atins o anumit rezisten . Se vor avea n vedere
condiiile speciale ale decofrrii elementelor din beton care au fost supuse nghe ului n faza ntririi (pentru betonul
neprotejat).
Elementele vor fi decofrate n momentul n care betonul are o rezisten suficient pentru a putea prelua integral
sau parial, dup caz sarcinile pentru care au fost proiectate.
Se va acorda o atenie deosebit elementelor de construc ie, care dup decofrare suport aproape ntreaga
sarcin prevzut n calcul.
Stabilirea rezistenelor la care au ajuns prile de construire n vedere decofrrii se va face prin ncercarea
epruvetelor de control, pe faze, confecionate n acest scop i pstrate n condi ii similare elementelor n cauz
conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor ob inute pe epruvetele de control se va ine seam de faptul c
poate exista o diferen a cldurii n beton n cele dou situaii, tratarea betonului, etc.)
n cazurile n care exist dubii n legtur cu aceste rezultate se vor realiza ncercri nedistructive. Se va ine
seama de termenele minime de decofrare i de ndeprtare a popilor de siguran recomandate n tabelele 14.1, 2,
3 din NE 012-99.
3.8

Execuia Mixturilor Asfaltice

Transport
Transportul pe antier a mixturii asfaltice preparate, se efectueaz cu autocamioanele cu bene metalice bine
protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura, care trebuie sa fie cur ata de orice corp strin si uscare
nainte de ncrcare;
La distante de transport mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe
vreme rece (+10C+15C), autobasculantele trebuie sa fie acoperite cu prelate speciale, imediat dup ncrcare.
Pregtirea Stratului Suport
nainte de aternerea mixturii, stratul suport se remediaz si se reprofileaz daca este cazul, apoi se curata si se
amorseaz. In acest scop se procedeaz in felul urmtor:

Se verifica cotele stratului suport, conform proiectului de execu ie;


Se aduce stratul suport la cotele prevzute in proiect prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturi
asfaltice sau prin frezare;
Se remediaz defeciunile existente, si se rezolva problemele privind drenarea apelor; Se curata temeinic
stratul suport prin degajarea acostamentelor cu lama autogrefelor si prin maturarea mecanica a prtii
carosabile.

Zona de aternere a stratului nou este cur ata cu aten ie cu peria si cu aer comprimat dup care se aplica cu un
utilaj special un strat de emulsie cu rupere rapida cationica (amorsa) repartizat uniform ntr-o cantitate care sa
asigure o pelicula dup ruperea emulsiei de 0,4 - 0,5 l/m2 bitum pur;
La execuia imbracamintilor bituminoase se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu emulsie bituminoasa
cationica cu rupere rapida. Amorsarea stratului suport se realizeaz mecanizat cu autoraspanditorul de emulsie
sau cu un dispozitiv special pentru asigurarea uniformit ii si a dozajelor prescrise;
Stratul suport se va amorsa obligatoriu in urmtoarele cazuri:

Strat de legtur pe stratul de baza din mixtura bituminoasa.


Strat de uzura pe strat de legtur cnd stratul de uzura se executa la interval mai mare de trei zile de la
execuia stratului de legtur. Dup amorsare se a teapt timpul necesar pentru ruperea emulsiei
cationice.
Amorsarea se face in fata finisorului la o distanta maxima de 100 m.
Pagina 14 din 22

Document: NESECRET

Suprafaa stratului suport pe care se aplica stratul de mixturi asfaltice trebuie sa fie uscata.

Punerea in opera a mixturilor asfaltice va trebui sa fie efectuata cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fr
sa produc segregarea lor, respectnd profilele si grosimile fixate.
Aternerea Straturilor de mbrcminte Bituminoase
Operaia de aternere se poate ncepe daca temperatura atmosferica este de cel pu in 10C, ruperea emulsiei de
amorsa s-a fcut complet rmnnd sub forma unei pelicule continue de bitum si suprafa a pe care se a terne
stratul respectiv de egalizare, de legtura sau de uzura este perfect uscat;
Temperatura mixturii in momentul aternerii trebuie sa fie de minim 145 oC iar la compactare de min. 130-140 oC la
nceputul compactrii;
Alimentarea repartizorului cu mixtura asfaltica trebuie sa se fac in mod continuu evitndu-se opririle acestuia. In
cazuri accidentale daca operaia repartizorului a condus la scderea temperaturii mixturii rmasa necompactata,
sub cea minima necesara pentru asigurarea unei bune compactri se scoate imediat repartizorul din amplasament
iar mixtura respectiva se ndeprteaz pana in zona compactata corespunztor unde se amenajeaz un rost de
lucru in forma de pana, perpendicular pe axul drumului;
Reluarea aternerii pe aceeai banda sau pe banda adiacenta se face numai dup tierea zonei din marginea
rostului transversal sau longitudinal de contact pe toata grosimea stratului, cu tietorul de rost, ndeprtndu-se
complet mixtura necompactata sau denivelata din stratul a ternut anterior. Dup maturarea si suflarea in aer a
rostului acesta se amorseaz cu o pelicula continua de bitum rmasa dup ruperea emulsiei cationice att pe
grosimea stratului tiat ( pe verticala ) cat si pe 3-4 cm, de la marginea rostului pe suprafa a acestui strat;
Pe tot parcursul aternerii unei benzi alturate alteia turnate anterior se va da o mare aten ie repartizrii mixturii in
zona rostului de contact. In acest sens cel puin doi muncitori asfaltatori califica i si speciali instrui i vor urmri
ndeprtarea cu scule adecvate a granulelor mai mari de agregate ce apar in exces datorita segregrii produse de
necul repartizorului exact in apropierea rostului, cutnd sa pstreze un material ceva mai mrunt cu care vor
acoperi rostul prin formarea unei benzi de mixtura fierbinte de 4-5 cm grosime si cam tot atta l ime dincolo de
rost ,pe banda adiacenta;
Dup circa 10 min, imediat nainte de a se ncepe compactarea, aceasta mixtura suplimentara cu rolul de a nclzi
rostul, se ndeprteaz parial lsndu-se doar o fie de grosime minima, func ie de dimensiunea agregatelor si
care sa depeasc rostul, se ndeprteaz parial lsndu-se doar o f ie de grosime minima, func ie de
dimensiunea agregatelor si care sa depeasc rostul de contact cu 3-40cm dup care se compacteaz imediat cu
cilindrul lis. Masurile de mai sus sunt absolut obligatorii pentru a se asigura o legtura buna intre benzi in special in
cazul startului de uzura;
Compactarea se va face la temperaturile indicate mai sus cu un atelier de utilaje adecvate compus din cel pu in un
compactor cu rulouri netede si unul cu pneuri;
Compactarea va ncepe de la marginea mai joasa a benzii spre cea mai ridicata in profil transversal iar in lung
primele treceri se vor face in urcare. Prima trecere se va face cu cilindrul Lis apoi cu cel pe pneuri si in continuare
cu cel Lis. Numrul de treceri se stabilete nainte de nceperea execu iei pe un tronson experimental;
Se va verifica temperatura la fiecare basculanta sosita pe antier consemnndu-se in condica de a ternere care
rmne la cartea construciei;
Verificarea calitii mixturilor asfaltice si a gradului de compactare se efectueaz prin metode
nedistructive( determinarea densitii aparente a stratului dup compactare cu gama densimetrul sau prin
prelevarea de carote pentru fiecare 7000 mp de suprafaa executata, pe care se vor determina urmtoarele
caracteristici:

Densitatea aparent;
Absorbia de ap;
Gradul de compactare.

Abaterile limita locale admise in minus fata de grosimea prevzut in proiect pentru fiecare strat in parte, pot fi de
maximum 10%.Abaterile in plus nu constituie motiv de respingere a lucrrii.
Abaterile limita locale admise la limile straturilor pot fi de maximum 50mm.

Pagina 15 din 22
Document: NESECRET

Abaterile limita admise la pantele profilelor transversale pot fi cuprinse in intervalul 5 mm/m, atat pentru stratul de
legtur cat si pentru stratul de uzura la drumuri si in intervalul 2,5 mm/m pentru strzi cu mai mult de 2 benzi pe
sens.
3.9

Hidroizolaii

Toate materialele, care intr n componena unei izola ii, nu vor fi introduse n lucrare dect dac, n prealabil:
S-a verificat de ctre conductorul tehnic al lucrrii c au fost livrate cu certificat de calitate, care s confirme c
sunt corespunztoare cu normele respective i prevederile proiectului; nlocuiri de materiale nu sunt permise dect
cu acordul scris al beneficiarului i proiectantului;
S-a organizat depozitarea i manipularea n condiii care s asigure pstrarea calit ii i integrit ii materialelor;
S-au efectuat nainte de punerea n oper determinrile prevzute n prescrip iile tehnice respective;
S-au efectuat ncercri ale umiditii i msurtori ale dimensiunilor i formelor materialelor (de ex. acelora n plci)
pentru care instruciunile de folosire pun condiia n legtur cu acestea.
Verificarea caracteristicelor i calitii suportului pe care se aplic izola ii se face n cadrul verificrii executrii
acelui suport. La pregtirea stratului suport, planeitatea se verific cu dreptarul de 1,0 m lungime, admi ndu-se o
singur und de 2 mm max. nainte de montare, suprafa a se cur de impurit i. Umiditatea relativ nu trebuie s
depeasc 5%.
n cazul n care prescripia tehnic pentru executarea izola iei prevede condi ii speciale de planeitate, forma de
racordri, umiditate etc., precum i montarea n prealabil a unor piese, dispozitive, etc., aceste condi ii vor face
obiectul unei verificri suplimentare, nainte de nceperea lucrrilor de izola ii.
n cazul montrii prin lipire, montarea termoizola iei comport pregtirea i verificarea stratului suport, trasarea,
lipirea, plcilor i finisarea feelor vzute.
Rosturile dintre plcile termoizolante vor fi decalate pe o direcie pentru fiecare strat. Pentru straturi multiple,
rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele direcii fr spatii, pentru a forma o nchidere termica completa.
Adncimea de izolare termica va fi egala cu adncimea de nghe .
3.10 Instalaii Electrice
Ordinea de execuie a lucrrilor
1.
2.
3.
4.
5.

Montarea Tablourilor Electrice i Executarea Instalaiilor Electrice Aferente Acestora;


Executarea Instalaiilor Electrice de Iluminat, Prize i Fora;
Executarea Instalaiilor de Protecie prin Legare la Pmnt;
Executarea Instalaiilor de Protecie mpotriva Trsnetului;
Efectuarea Probelor i Verificrilor Necesare i Punerea n Funciune.

Depozitarea, protecia materialelor i ordinea pe antier:


Materialele, lucrrile finisate i nefinisate pe antier vor fi protejate mpotriva loviturilor, a ptrunderii apei din
intemperii sau mpotriva altor surse de pericol.
Materialele i lucrrile de instalaii electrice executate vor fi men inute ntr-o stare rezonabil de cur enie i
ngrijire, iar surplusul de materiile, ambalaje i lucrri provizorii vor fi evacuate de pe antier imediat ce nu mai sunt
necesare.
La terminarea lucrrilor se vor ndeprta toate acoperirile provizorii, huse, etc. i se vor cur a i ndeprta petele,
defectele, marcajele, etc. pentru pregtirea punerii n func iune a instala iilor.
3.10.1 Tablouri electrice
Tablourile electrice sunt considerate ca ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune: aparate de
comutaie, echipamente de comanda, msura, protec ie i reglare. Acestea vor respecta condi iile de serviciu,
prescripiile constructive, caracteristicile tehnice i ncercrile pentru aparataj de joasa tensiune prevzute n SR
EN 60439-1/2001.
Pagina 16 din 22
Document: NESECRET

Tablourile se livreaz complet asamblate sub responsabilitatea productorului, avnd toate legturile electrice i
mecanice interioare i elementele lor constructive conf. cap 2.4 din SR EN 60439-1/2001.
Transportul i depozitarea tablourilor electrice

Tablourile vor fi protejate contra prafului i umezelii;


n timpul transportului se va asigura poziia vertical a tablourilor i se vor feri de lovituri sau impact cu alte
materiale, suprafee dure;
Ambalajele vor fi marcate cu urmtoarele FRAGIL, NU RSTURNA I I A SE FERI DE UMEZEAL;
Depozitarea tablourilor se va face n ncperi cu atmosfer neutr, lipsite de gaze corozive, cu temperatura
aerului ambiant cuprins ntre +0oCi +40oC i umiditate relativ de maxim 80% la 20oC.

Montarea tablourilor electrice


Tablourile de distribuii se vor manta perfect vertical i se vor fixa bine pentru a nu fi supuse vibra iilor sau
deplasrilor, cep ot surveni n caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.
nlimea minim fa de pardoseal a laturii de jos ale tablourilor trebuie s fie astfel stabilit nct s permit
realizare razei de curbur a cablului cu diametrul cel mai mare, iar nl imea fa de pardoseal a laturii de sus a
tabloului va fi cea specificat n proiect, n caz contrar se va monta la maxim 2,20 m.
Coridorul de deservire din faa sau spatele unui tablou se prevede cu o l ime de cel pu in 0,80 m msurat ntre
punctele cele mai proeminente ale tabloului i elemente neelectrice de pe traseul coridorului (pere i, balustrade de
protecie, etc.)
Coridorul de deservire dintre dou tablouri de distribu ie i coridorul dintre tablou i pr ile metalice proeminente
care nu sunt sub tensiune ale unui alt echipament sau receptor electrice trebuie s aib o l ime de cel pu in 1 m.
Rezultatele tuturor probelor i verificrilor vor fi consemnate n rapoarte, pe fi e i/sau pe planuri pentru ca acestea
s poat fi verificate fie la finalul lucrrilor fie n timpul perioadei de garan ie, nainte de recep ia final.
Cu scopul de a descoperi eventualele defecte de materiale sau fabrica ie se vor verifica urmtoarele:

Controlul gradului de protecie;


Verificarea aparatelor din componenta tabloului;
Verificarea realizrii corecte, conform proiectului, a circuitelor secundare;
Verificarea corespondenei fazelor circuitelor primare cu cele secundare;
Msurarea rezistenei de izolaie a circuitelor primare i barelor colectoare;
ncercarea cu tensiune mrit a circuitelor primare i barelor colectoare;
Msurarea rezistenei de izolaie a tuturor aparatelor i circuitelor secundare;
ncercare cu tensiune mrit a izolaiei circuitelor secundare;
Verificare conexiunilor;
Probe funcionare: comand, protecie, semnalizare, blocaje.

n urma punerii n funciune beneficiarul trebuie s ia toate msurile necesare evitrii ptrunderii animalelor mici n
ncperile tablourilor i instalaiilor electrice.
3.10.2 Instalaii electrice exterioare
Instalaia aparent
Circuitele electrice exterioare, realizate n cabluri armate, montate aparent pe elemente de construc ie se vor
realiza n conformitate cu precizrile de la subcapitolele Instalaie aparent, Instala ie de iluminat, Elemente de
fixare, din cadrul capitolului Instalaia electric interioar.
Instalaia ngropat
In exterior , instalaia ngropata se realizeaz n anuri. Toate an urile vor avea cel pu in adncimea de 0,8 m.
nainte de montajul cablului pe fundul cablului se va a eza un alt strat de nisip , iar pe deasupra cablului se va
aeza o banda avertizoare. anul se umple cu restul de pmnt rezultat de la sptura. La traversarea drumurilor
se vor monta tuburi de protecie din PVC.
3.10.3 Instalaii electrice de iluminat
Pagina 17 din 22
Document: NESECRET

Transportul materialelor:
Materialele asupra crora condiiile atmosferice nu au o influenta nefavorabila, se vor depozita n aer liber, pe
rastele sau platforme special amenajate n acest scop.
Materialele care se deterioreaz la umiditate sau radia ii solare, se pstreaz n spa ii nchise.
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de protec ia muncii n vigoare i n a a fel meat sa nu
se deterioreze.
Trasarea instalaiei:
La marcarea traseului instalaiei electrice conform plan elor de execu ie se va verifica dac:

Lungimea traseului este cea mai scurta posibila;


Au fost respectate distantele minime admise pana la conductele altor instala ii precum i pana la
elementele de construcii;
Au fost evitate locurile n care integritatea instala iei ar putea fi periclitata n timpul exploatrii;
Au fost respectate condiiile n care, n anumite locuri i sub anumite nl imi fata de pmnt sau
pardoseala este permisa executarea de trasee ale instala iei electrice;
Toate traseele la care aceste verificri nu satisfac condiiile impuse, vor fi reexaminate i retrasate;
n locurile trasate pentru elemente de susinere a instalaiei electrice au fost respectate prevederile cu
privire la distante, dimensiunile din Project i prescripiile tehnice;
La lcaurile marcate pentru doze i aparate, locul ales este conform prevederilor proiectului; daca se vor
gsi lcauri marcate n ncperi n care amplasarea dozelor sau aparatelor respective nu este permisa, se
va respinge ntreg traseul.

Montarea tuburilor de protecie, a cablurilor electrice i a accesoriilor:


Alegerea tuburilor izolante se face conform indicaiilor din Normativ I7- 11;
Tuburile se monteaz pe suprafeele interioare ale pere ilor.
Montarea tuburilor se va face astfel nct ptrunderea apei sau colectarea apei de condens n interiorul lor sa nu fie
posibila.
n ncperi de locuit, tuburile instalate orizontal pe pere i vor fi a ezate la o distanta de cca 0,3 m de la tavan sau
pardoseala.
Traseele de tuburi vor avea cel mult doua curbe intre doua doze.
Se verifica daca tuburile au capetele bercluite pentru a se evita deteriorarea cablurilor la tragere i n exploatare.
Distantele intre doua puncte de fixare sau susinere a tuburilor va fi conform prevederilor din Normativ I7- 2011.
In dreptul rosturilor de dilatare ale construciei, tuburile rigide se vor ntrerupe i se vor racorda prin mufe. Se va
evita mbinarea tuburilor la trecerea lor prin pere i. Se verific raza interioara a curbelor care trebuie sa fie mim. 5-6
ori diametrul exterior al tubului la montajul aparent i de 10 ori diametrul exterior al tubului la montajul ngropat.
Dozele i cutiile de derivaie vor fi montate pe suprafe ele verticale ale elementelor de construc ie. Cablurile de
energie se monteaz cate unul singur n tub de protecie. Cablurile de semnalizare i control se pot monta mai
multe n acelai tub de protecie. Distantele intre doua doze sau doua cmine de tragere, se recomanda sa fie de
50 m pentru cabluri nearmate i de 100 m pentru cabluri armate. Se verifica daca cablurile nearmate, montate
aparent n locuri accesibile persoanelor neautorizate, sunt protejate contra deteriorrii mecanice pana la nl imea
de 2 m la pardoseala. Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent, va fi conform prevederilor
din Normativ I7- 2011.
Legarea cablurilor intre ele i la elementele instala iei electrice, se face astfel nct sa se realizeze contacte sigure
i durabile.
Teste i probe:

Verificarea continuitii i identificarea fazelor;


Verificarea rezistenei izolaiei.

Pagina 18 din 22
Document: NESECRET

Verificarea cablurilor nainte de montaj, n etapele intermediare sau la recep ie se fac conform indica iilor
furnizorului.
Dup montaj se va executa, de ctre beneficiar, o verificare cu tensiune mrit.
3.11 Instalaii Sanitare
Generaliti
Executarea instalaiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instala ii, innd seama de planul coordonator al
reelelor. Aceasta coordonare se va urmri pe ntreg parcursul execuiei ncepnd de la trasare.
nainte de a se introduce n opera, materialele se vor recep iona calitativ. naintea punerii n opera, toate
materialele i aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber, constatnd daca nu au suferit degradri de
natura sa le compromit tehnic i calitativ (deformri sau blocri la aparataje, starea filetelor, a flan elor,
funcionarea armaturilor), se vor remedia defeciunile respective sau se vor nlocui aparatele sau materialele
necorespunztoare. La aparatele de msura i control se va verifica existenta sigiliului i a buletinului de verificare
emis de metrologie.
Depozitare
In vederea conservrii calitii materialelor pana la introducerea n opera le vor depozita i pstra n cadrul
organizrii de antier, n spaii nchise.
Materialele asupra crora condiiile atmosferice nu au influenta nefavorabila se vor depozita n aer liber pe
platforme special amenajate, cu respectarea normelor specifice de tehnica securit ii muncii.
Execuia lucrrilor
Succesiunea operaiilor de instalarea a unei conducte n pmnt este urmtoarea:

Trasarea n teren;
Executarea spturilor i sprijinirilor;
Lansarea i montarea conductelor;
Probe de presiune;
Executarea umpluturilor;
Splarea i dezinfectarea conductelor.

Trasarea n teren reelelor


Materializarea traseului conductelor se face pe baza planurilor de situa ie i a pofilelor longitudinale din proiect.
Traseul va fi materializat pe teren pentru ntreaga re ea sau pentru por iuni ale re elei prin marcarea punctelor
caracteristice i anume:

La coturi n plan i n profil;


n vrfurile de unghi ale aliniamentelor;
n axa cminelor.

Executarea spturilor i sprijinirilor


Spturile necesare realizrii traneelor pentru montarea conductelor se vor executa manual, finisarea acestora
fcndu-se tot manual.
In timpul executrii lucrrilor se vor lua msuri pentru securitatea i stabilitatea construc iilor i instala iilor
nvecinate sau interceptate i pentru protecia muncitorilor, pietonilor i vehiculelor, att ziua cat i noaptea,
conform prevederilor de tehnica securitii muncii. n cazul ntlnirii unor instala ii subterane (conducte, cabluri,
canale) neprevzute n proiect sau situate n poziii diferite fata de proiect i care ar putea produce accidente
executantul se va adresa beneficiarului care mpreuna cu proiectantul i administratorul re elelor respective va da
soluii de rezolvare.
n cazul spturilor mai adnci de 1,25 m se vor realiza sprijiniri cu pere i verticali, indiferent de natura terenului.
Montarea conductelor n tranee necesita n general o funda ie uscata, astfel nct sa se asigure rezemarea
conform proiectului. Aceasta condiie se asigura prin evacuarea apei (infiltra ii sau ploi) prin scurgere naturala daca
Pagina 19 din 22
Document: NESECRET

este posibil. n cazul executrii reelelor de alimentare cu apa ntr-o incinta existenta, este posibil ca naintea
nceperii spturilor sa fie nevoie de desfaceri de pavaje. n aceasta situa ie se va stabili i consemna ntr-un
proces verbal cu beneficiarul, poriunea de desfacere, locul de depozitare a materialului rezultat n vederea
refolosirii i calitatea refacerii pavajului dup terminarea lucrrilor.
Lansarea i montarea conductelor
Conductele reelelor de canalizare pluviala montate n pmnt vor fi pozate direct pe fundul nivelat i compactat al
transei, fr fundaie artificial. n terenurile stncoase conductele se vor monta n tran ee pe un pat de nisip.
Montarea reelelor de conducte amplasate n terenuri sensibile la umezire se va realiza cu luarea masurilor
prevzute n Normativul P7-2000. n cazul amplasrii conductelor n terenuri instabile sau agresive se vor lua
masuri speciale de protecie (consolidare). Montarea re elelor consta n cea mai mare parte, n montajul tuburilor i
conductelor, al pieselor de legtura, armaturilor i execuia construc iilor accesorii. Acest montaj se executa diferit,
n funcie de materialul din care sunt fabricate tuburile. Montarea tuburilor comporta o serie de opera ii comune,
indiferent de materialul conductelor i anume:

Proba de presiune i etaneitate a tronsoanelor;


Lansarea conductei n an cu lansatoare sau trepiede. Ridicarea, deplasarea i coborrea conductei se
fac cu chingi de cel puin 10 cm lime.

Probarea conductelor
Dup asamblarea conductelor prin diverse metode de n binare n tronsoane reduse sau lungi, pe marginea
traneei sau n tranee, se executa obligatoriu proba de etan eitate. Pentru ca proba de etan eitate sa fie corect
executata, se asigura urmtoarele condiii:

Asigurarea sprijinirilor i mpnrii, n masive de beton la capete i coturi ale conductei supuse ncercrii la
presiune.

Executarea umpluturilor
Umplerea traneelor poate fi executata dup executarea probelor de etan eitate i presiune. Umplerea tran eei se
face cu pmntul rezultat din sptura, afnat i fr bolovani sau pietre. Acest pmnt se a az n straturi de 10
15 cm compactate cu deosebita atenie pana la formarea unui strat de 30 40 cm peste conducta. Se realizeaz
umplutura n straturi de 20 30 cm grosime, bine compactate. Compactarea se executa manual, cu maiul de mana
pentru primul strat de 30 40 cm i mecanic, cu maiuri mecanice sau cilindri compresori, pentru restul straturilor.
Dup ce se executa umplutura traneelor, se scot materialele cu care s-au asigurat sprijinirile. Se interzice
ngroparea lemnului sau altor cofraje n umplutura. Lucrarea se termina cu executarea pavajelor folosind n primul
rnd materialele rezultate din desfacere i se curata complet traseul re elelor. Surplusul de pmnt se transporta
ntr-un depozit stabilit cu beneficiarul i autoritile locale.
Splarea i dezinfectarea conductelor
Conductele trebuie bine splate de murdriile ramase din timpul lucrului i urmeaz obligatoriu dezinfectarea lor.
Splarea se face cu apa curata, operaiunea se face pn cnd apa iese limpede.
3.12 Borduri
Lucrrile vor fi supuse unei recepii preliminare i unei recepii finale, iar acolo unde sunt lucrri ascunse care
necesit s fie controlate i recepionate, nainte de a se trece la faza urmtoare de lucru cum sunt lucrrile de
drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse i recepiei pe faz de execu ie.
n cadrul recepiei pe faz (de lucrri ascunse) se va verifica dac partea de lucrare ce se recep ioneaz s-a
executat conform proiectului i atest condiiile impuse de documenta ia de execu ie. n urma verificrilor se
ncheie proces verbal de recepie pe faze n care se confirm posibilitatea trecerii execu iei la faza imediat
urmtoare.
Principalele etape de execuie sunt urmtoarele:

Trasarea lucrrilor;
Execuia spturilor la cote;
Turnarea fundaiei din beton;
Montarea prefabricatelor.
Pagina 20 din 22

Document: NESECRET

3.13 Umpluturi din Balast


Lucrri Pregtitoare
La execuia stratului de fundaie din balast se face numai dup efectuarea urmtoarelor opera ii:

Recepionarea lucrrilor de terasamente n conformitate cu prevederile din caietele de sarcini pentru


realizarea acestor lucrri;
Verificarea topo la cota final a patului drumului, terasamentul i ntocmirea nregistrrilor de calitate
(procese verbale de recepie calitativ pe faze de lucrri);
Verificarea i reglarea utilajelor i dispozitivelor necesare punerii n oper a balastului;
Efectuarea lucrrilor pentru drenarea apelor din fundaii (dac este cazul): drenuri transversale de
acostament, drenuri longitudinale de acostament i racordurile startului de funda ii la dispozitivele de
colectare i evacuare a apelor.

Transportul i Depozitare Balastului


Balastul se transport la locul de punere n oper cu autobasculanta;
Balastul provine din roci stabile, nealterabile la aer, ap sau nghe i nu va con ine corpuri strine vizibile (bulgri
de pmnt, crbune, lemn, resturi vegetale sau elemente alterate);
Pentru execuia stratului de fundaie se va utiliza balast cu granula maxim de 63 mm;
Depozitarea agregatelor se va face n depozite deschise, dimensionate n func ie de cantitatea necesar i de
ealonarea lucrrilor.
Punerea n Oper a Balastului
Pe terasamentul recepionat se aterne i se niveleaz balastul ntr-unul sau mai multe straturi n func ie de
grosimea prevzut n proiect i de grosimea optim de compactare;
Aternerea i nivelarea se face la ablon, cu respectarea l imilor i pantelor prevzute n proiect;
Cantitatea necesar de ap pentru asigurarea umidit ii optime de compactare se stabile te de laborator innd
cont de umiditatea agregatului i se adaug prin stropire;
Stropirea va fi uniform evitndu-se supraumezirea;
Nu se va folosi pentru fundaii balast ngheat i nu se va a terne balastul peste pmnt nghe at sau/ i acoperit cu
zpad sau ghea;
Denivelrile care se produc n timpul compactrii straturilor de funda ie sau rmn dup compactare se corecteaz
cu materiale de aport i se recompacteaz. Suprafeele cu denivelri mai mari de 4 cm se completeaz,
reniveleaz i apoi se compacteaz din nou.
Compactarea Fundaiei din Balast
Compactarea straturilor de fundaie din balast se realizeaz respectndu-se viteza utilajelor de compactare,
tehnologi i intensitatea Q/S de compactare;
Pe drumurile pe care stratul de fundaie nu se realizeaz pe ntreag l ime a platformei, acostamentele se
completeaz i se compacteaz odat cu starturile de fundaie sau care rmn dup compactare, se completeaz
cu materiale de aport i se recompacteaz;
Compactarea fundaiilor la casete se face cu plci vibrante de 500 mm, iar pentru celelalte case se vor ranforsa cu
cilindrii compactori.

Pagina 21 din 22
Document: NESECRET