Sunteți pe pagina 1din 113

MINISTERUL EDUCA IEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT AL. RUSSO DIN BL I


FACULTATEA DE DREPT I TIIN E SOCIALE

DREPTUL COMER ULUI INTERNA IONAL


NOTE DE CURS

AUTOR:
Valentin Cazacu
Lector universitar, dr.

Aprobate la edina Catedrei de Drept


din: 28.11.2014, proces-verbal Nr. 03
Aprobate la edina Consiliului Facult ii de Drept i tiin e Sociale
din: 11.12.2014, proces-verbal Nr. 03
Recenzen i: I. Rotaru,conf. univ., dr., avocat,;
E. Ababei, vicepre edintele Cur ii de Apel Bl i, E. Demciuc, lector univ., drd

Bl i 2014
1

CUPRINS
TEMA I: NO IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERULUI INTERNAIONAL ...... 5
1.

No iunea, obiectul i metoda de reglementare a dreptului comerului internaional ..........................5

2.

Evolu ia dreptului comer ului interna ional......................................................................................7

3.

Corela ia dreptului comer ului interna ional cu alte ramuri de drept ...............................................8

4.

Principiile dreptului comer ului interna ional ....................................................................................9

5.

Raportul juridic de comer interna ional...........................................................................................10

6.

Izvoarele dreptului comerului internaional ........................................................................................10

7.

Subiectele dreptului comerului internaional ......................................................................................12

8.

Politica comercial i tipurile de politic comercial interna ional ................................................14

9.

Rolul organiza iilor interna ionale n promovarea comer ului interna ional ................................15

TEMA II. NO IUNEA I CARACTERISTICA GENERAL A CONTRACTELOR COMERCIALE


INTERNA IONALE ................................................................................................................................ 19
1.

No iunea i caracterele juridice ale contractelor comerciale interna ionale....................................19

2.

Condi iile de validitate ale contractelor comerciale interna ionale ..................................................20

3.

Clasificarea contractelor comerciale interna ionale ...........................................................................24

4.

Forma contractelor comerciale interna ionale ....................................................................................28

5.

Limba contractelor comerciale interna ionale ....................................................................................29

6.

Legea aplicabil contractului de comer interna ional......................................................................29

TEMA III. NCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAIONALE .......................... 31


1.

Negocierea contractului comercial interna ional ................................................................................31

2.

Oferta de a contracta.............................................................................................................................32

3.

Acceptarea ofertei.................................................................................................................................33

4.

Momentul i locul ncheierii contractului comercial internaional .......................................................36

5.

Importana momentului i locului ncheierii contractului comercial internaional ..............................37

6.

ncheierea contractelor comerciale internaionale prin mijloace electronice .......................................38

TEMA IV. CON INUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNA IONALE ...................... 40


1.

Principalele clauze ale contractelor comerciale interna ionale...........................................................40

2.

Clauzele necesare (generale) n contractele comerciale internaionale ................................................40

3.

Clauze asiguratorii menite s contracareze riscurile valutare...............................................................42

4.

Clauze asiguratorii menite s contracareze riscurile nevalutare ...........................................................44

5.

Clauzele prestabilite n contractele comerciale interna ionale ...........................................................45

TEMA V. EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNA IONALE ............................... 48


1.

Principiile efectelor contractelor comerciale interna ionale ...............................................................48

2.

Efectele specifice contractelor sinalagmatice n comer ul interna ional ..........................................49

3.

Riscurile n contractele comerciale interna ionale..............................................................................51

4.

Interpretarea contractelor comerciale interna ionale ..........................................................................52


2

5.

Executarea contractelor comerciale interna ionale .............................................................................56

6.

Rspunderea contractual n comer ul interna ional ........................................................................57

7.

Exonerarea de rspundere n comer ul interna ional ........................................................................58

TEMA VI. CONTRACTUL DE VNZARE CUMPRARE INTERNA IONAL........................... 59


1.

Noiunea i caracteristica general a contractului de vnzare cumprare internaional .................59

2.

Obligaiile vnztorului ........................................................................................................................59

3.

Obligaiile cumprtorului ...................................................................................................................61

4.

Rspunderea pr ilor n contractul de vnzare-cumprare interna ional ........................................62

5.

Prescripia extinctiv n materie de vnzare interna ional ................................................................65

6.

Forme speciale ale vnzrii interna ionale de mrfuri........................................................................68

TEMA VII. CONTRACTUL INTERNAIONAL DE ASIGURARE ...................................................... 70


1.

No iunea i caracteristica general a contractului interna ional de asigurare .................................70

2.

Efectele contractului de asigurare interna ional................................................................................72

3.

Contractul de asigurare internaional auto pentru avarii i furt (CASCO) .........................................73

4.

Contractul de asigurare internaional a mrfurilor (CARGO) ............................................................74

5.

Contractul de asigurri mutuale ...........................................................................................................75

6.

Contractul interna ional de reasigurare ..............................................................................................76

TEMA VIII. CONTRACTUL INTERNA IONAL DE TRANSPORT ................................................... 77


1.

Contractul interna ional de transport auto de mrfuri ........................................................................77

2.

Contractul interna ional de transport maritim de mrfuri ...................................................................79

3.

Contractul interna ional de transport de mrfuri pe calea ferat ........................................................82

4.

Contractul internaional de transport fluvial de mrfuri .......................................................................84

5.

Contractul internaional de transport aerian de mrfuri.......................................................................85

6.

Contractul interna ional de transport multimodal de mrfuri .............................................................87

TEMA IX. CONTRACTELE DE INTERMEDIERE N DREPTUL COMER ULUI INTERNA IONAL


.................................................................................................................................................................... 88
1.

Contractul interna ional de mandat comercial ....................................................................................88

2.

Contractul interna ional de comision..................................................................................................90

3.

Contractul interna ional de curtaj .......................................................................................................91

4.

Contractul interna ional de agent........................................................................................................92

5.

Contractul interna ional de consigna ie ............................................................................................93

6.

Contracte comerciale cu func ii apropiate de intermediere..........................................................94

TEMA X. CONTRACTE MODERNE I COMPLEXE .......................................................................... 98


1.

Contractul interna ional de leasing .....................................................................................................98

2.

Contractul interna ional de factoring ................................................................................................100

3.

Contractul interna ional de consulting-engineering .........................................................................102

TEMA XI. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNA IONAL............................................................. 104


3

1.

No iunea i caracteristica general a arbitrajului comercial interna ional. ...................................104

2.

Conven ia de arbitraj ........................................................................................................................106

3.

Procedura arbitral .............................................................................................................................107

4.

Hotrrea arbitral ..............................................................................................................................110

Referin e bibliografice............................................................................................................................ 112

TEMA I: NO IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERULUI


INTERNAIONAL

1. No iunea, obiectul i metoda de reglementare a dreptului comerului internaional


Din punct de vedere etimologic, no iunea de comer provine din denumirea latin
commercium, o juxtapunere a cuvintelor cum i merx, care exprim ideia de opera iuni cu marf.
Conceptul de comer interna ional are un dublu sens: un sens restrns i un altul larg sau
modern.
Astfel, n restrns, comer ul interna ional include opera iunile de export i import de
mrfuri i servicii, desf urate de persoanele fizice i juridice dintr-un stat cu parteneri din
strintate.
n sens larg, comer ul interna ional cuprinde opera iunile propriu zise, precum i
opera iunile de cooperare economic i tehnico- tiin ific interna ional.
n epoca modern au aprut numeroase i profunde schimbri n domeniul dreptului
comer ului interna ional, practic toate marile domenii ale acestuia au cunoscut un proces noitor,
manifestat att prin apari ia i extinderea unor institu ii (instrumente) juridice noi, ct i
adaptarea institu iilor sale tradi ionale la exigen ele realit ilor economice moderne. Astfel,
putem men iona tendin a ascendent de globalizare, inclusiv n sfera activit ii comerciale
interna ionale a comercian ilor persoane fizice sau societ i comerciale, necesitatea unificrii
continuie a practiciii comerciale interna ionale, adoptarea de instrumente de uniformizare a
normelor ce reglementeaz raporturile de comer interna ional, impunerea tot mai accentuat n
rela iile comerciale interna ionale a unei lex mercatoria moderne.
Dreptul comerului internaional constituie ansamblul normelor de drept care reglementeaz
raporturile de comer internaional i de cooperare economic i tehnico-tiinific, stabilite ntre
participanii la comerul internaional1.
Diversitatea rela iilor comerciale interna ionale i de cooperare tehnico- tiin ific
interna ionale i amplificarea acestora ne vorbe te despre importan a crescnd a dreptului
comer ului interna ional.
Dreptul comer ului interna ional este o materie juridic interdisciplinar, care curpinde
mai multe norme juridice apar innd mai multor ramuri de drept, n principal drept comercial,
civil, procesual civil2.
Obiectul dreptului comerului internaional l constituie raporturile juridice patrimoniale care
au att caracter comercial, ct i internaional.
Raporturile juridice care fac obiectul dreptului comer ului interna ional, prin esen a lor,
sunt patrimoniale.
Pentru defini ii oferite de doctrin: Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional. Partea general,
Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1999, p. 72; Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea
general, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2008, p. 123; Pentru defini ia n sensul c dreptul comer ului interna ional
este parte a dreptului interna ional privat i chiar ar trebui denumit drept interna ional privat comercial a se vedea
Giulio Diena, Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto internazionale privato commerciale, Vol. I,
partea general, Ed. Casa Editrice Libraria Fratelli Cammelli, Floren a, 1900, pag. 41 i urm.
2
Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, Partea general, Ed. Universul Juridic,
Bucure ti, 2008, pag. 89.
5
1

Comercialitatea reprezint calitatea unui raport juridic de a fi comercial. Determinarea


no iunii de comercialitate apar ine sistemului de drept al fiecrui stat i se face dup criterii
proprii.
Astfel, pentru determinarea comercialit ii, legisla iile na ionale folosesc dou
concep ii specifice:
a) concep ia subiectiv;
b) concep ia obiectiv;
Concep ia subiectiv, consacrat n sistemele juridice de influen german, ia n
considera ie caliatea participantului la raportul juridic. Conform acestei concep ii, opera iunile
efectuate de un comerciant n exerciu iul profesiei sale sunt considerate acte sau fapte de comer .
Calitatea de comerciant stabile te o prezum ie legal de comercialitate. Prezum ia are un
caracter relativ, putnd fi nlturat de persoana interesat prin administrarea probei contrare.
Concep ia obiectiv, ntlnit n sistemele juridice de inspira ie francez, are n vedere
obiectul reglementrii juridice, adic activitatea comercial. Potrivit acestei concep ii, actele i
faptele de comer sunt opera iunile pe care legea le determin ca atare, indiferent de calitatea i
voin a pr ilor.
n aprecierea actelor obiective de comer se ine seama de opera iunile juridice n sine.
Regulile speciale aplicabile acestor acte nu depind de calitatea autorului lor.
Actele i faptele obiective de comer nu sunt definite, ci numai enumerate. Caracterul
comercial al actelor i faptelor juridice decurge din elementele lor intrinseci, configurate de natura
sau de forma opera iunii, de ex. cumprarea de mrfuri spre revnzare sau cambia3.
Caracterul interna ional presupune existena unui element de extraneitate n cadrul
raportului juridic de drept al comerului internaional. Nu orice element de extraneitate prezent ntrun raport juridic este de natur s confere acestuia caracterul internaionalitii. De exemplu, n
practica internaional se consider, c pentru caracterul internaional al unui raport juridic cetenia
prilor, ca element de extraneitate, este irelevant. n schimb, dac sediul sau domiciliul prilor se
afl n state diferite, avnd deci caracter de extraneitate, aceast mprejurare, de regul, este luat n
considerare pentru determinarea caracterului internaional al contractului respectiv.
Conven iile interna ionale n materie folosesc pentru definirea interna ionalit ii
solu ii distincte. Unele conven ii interna ionale consacr un singur criteriu, care poate fi de
natur subiectiv sau obiectiv.
n materia contractului de vnzare interna ional de mrfuri, caracterul interna ional este
dat de domiciliul sau sediul pr ilor, iar n absen a acestuia, de re edin a lor obi nuit. n acest
sens, putem men iona art. 1, alin. 1 al Conven iei de la Viena din 1980 privind vnzarea
interna ional de mrfuri, art. 2 al Conven iei de la New York privind prescrip ia n materie de
vnzare interna ional de mrfuri din 1974.
n domeniul transporturilor, caracterul interna ional este dat de executarea presta iei pe
teritoriul mai multor state, de ex. art. 1, pct. 1 al Conven iei de la Geneva referitoare la contractul
de transport interna ional de mrfuri pe osele (CMR) din 1956.
Unele conven ii interna ionale adopt pentru identificarea interna ionalit ii dou
criterii, unul fiind pricnipal, care este dublat de un criteriu secundar. Astfel, Conven ia de la Haga
privind vnzarea interna ional de bunuri mobile corporale din 1964, impune coexisten a celor
dou criterii n mod cumulativ. Elementul de interna ionalitate se concretizeaz prin sediul sau
re edin a pr ilor n state diferite, precum i prin mi carea obiectelor vndute, locul ncheierii
contractului sau locul predrii bunului vndut.

Pentru detalii i aprofundare a se vedea Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional,
Tratat, Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 92-100;
6
3

Prin metoda sa de reglementare a raporturilor juridice comerciale, dreptul comer ului


interna ional recurge la norme de drept privat. Urmeaz de re inut un aspect foarte important: n
raporturile comerciale internaionale este caracteristic poziia de egalitate juridic n care se afl
subiectele, unele fa de altele. Trebuie men ionat c n aceste raporturi statul ac ioneaz ca
subiect de drept privat (de iure gestiones), adic de pe pozi ie de egalitate juridic cu cealalt parte
care poate fi o persoan fizic sau juridic care apar ine altui stat, n alte cazuri n raporturile cu
persoanele fizice i juridice strine statul ac ioneaz ca putere suveran (de jure imperii)4.
Unii autori consider c prezen a elementului de extraneitate face ca dreptul comer ului
interna ional s mprumute din dreptul interna ional privat metoda conflictuala de reglementare
metod care presupune folosirea normelor conflictuale care s conduc la stabilirea sau alegerea
dintre legile n conflict apar innd diferitelor sisteme de drept, a legii pertinente a se aplica
raportului juridic de drept al comer ului interna ional.
Dreptul comer ului interna ional are ns i o metod proprie de reglementare metoda
normelor de drept material uniform, care au menirea s lichideze sau s restrng conflictele de
legi i sunt chemate nemijlocit s reglementeze raporturile de drept al comerului internaional, fapt
ce corespunde exigenelor comerului internaional. Aceste norme de drept uniform nu le nlocuiesc
ntotdeauna pe cele de drept naional, ci coexist cu acestea, dar au o sfer de aplicare diferit.
Procesul de elaborare a normelor de drept materiale uniforme n domeniul dreptului comer ului
internaional se desfoar nu numai n sfera relaiilor directe i nemijlocite dintre statele care
particip la procesul de colaborare internaional, dar i cu participarea tot mai pronunat a
organismelor internaionale, instituite de ctre aceste state.
2. Evolu ia dreptului comer ului interna ional
Dreptul comer ului interna ional a aprut n evul mediu. Importantele valori i riscuri pe
care le angajeaz rela iile comerciale, impun ca desf urarea lor s se realizeze numai n cadrul
unei anumite reglementri. Normele dreptului comer ului interna ional asigur schimburilor de
valori certitudine i stabilitate juridic.
Istoria rela iilor comerciale este n strns legtur cu evolu ia dreptului comer ului
interna ional. Comer ul interna ional a luat na tere n antichitate. Astfel, primele reglementri
juridice referitoare la comer , dateaz din timpul statului babilonian. Codul lui Hammurabi
con inea unele dispozi ii privind contractele de comision, mprumutul cu dobnd, depozitul de
mrfuri, contractul de societate.
O contribu ie redus, din punct de vedere juridic, la dreptul comer ului interna ional au
avut-o fenicienii. n schimb, grecii, datorit pozi iei maritime i calit ilor de navigatori, au avut
un aport deosebit la dezvoltarea comer ului interna ional.
Statul roman a avut o contribu ie nsemnat la dezvoltarea dreptului comer ului
interna ional, datorit cuceririlor romane i a numrului mare de locuitori, precum i datorit
spiritului comercial grec.
n perioada feudalismului timpuriu, manifestri ale comer ului interna ional au existat n
Imperiul Bizantin i Califatul arab. ncepnd cu secolele XI-XII, centrele comer ului
interna ional au fost ora ele din Italia i rile de Jos. O nflorire deosebit a comer ului au
cunoscut ora ele italiene, care au reu it s concentreze i s normalizeze rela iile comerciale
mediteraniene.

Ibidem, pag. 90.


7

n perioada feudal au fost create importante insitu ii de drept specifice comer ului, cum
ar fi contractul comercial, contractul bancar, cambia, falimentul, jurisdic iile comerciale.
Caracterul uniform al dreptului comer ului interna ional s-a men inut pn la revolu iile
burgheze. Dup consituirea statelor unitare, legile i codurile comerciale s-au ocupat numai de
comer ul na ional. Astfel n epoca modern, cerin ele industriei i comer ului au determinat
dezvoltarea dreptului comercial. Opera de codificare a dreptului comercial a reliefat, ns,
particularit ile reglementrilor na ionale. Diversitatea legisla iilor a impus utilizarea tehnicilor
i metodelor dreptului interna ional privat.
n epoca contemporan revolu ia industrial i industrializarea capitalist, precum i
schimbrile intervenite n sistemul de transport i comunica ii au avut ca efect i impulsionarea
comer ului interna ional.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, promovarea comer ului interna ional devine o
cerin obiectiv pentru progresul i prosperiatea fiecrei ri. Pentru dezvoltarea multilateral a
comer ului interna ional, ONU, a creat n 1964 conferin a Na iunilor Unite pentru Comer i
Dezvoltare UNCTAD. n anul 1966 a fost de asemenea, nfiin at Comisia Na iunilor Unite
pentru Dreptul Comer ului Interna ional UNCITRAL.
O activitate importan n elaborarea de norme ce reglementeaz institu ii ale comer ului
interna ional au avut-o i Conferin a de la Haga de Drept Interna ional Privat i Insitutul
Interna ional pentru Unificarea Dreptului Privat UNIDROIT.
Pe plan interna ional i regional sau ntre diferite grupuri de state, problema unificrii
dreptului comer ului interna ional preocup i alte organiza ii, institu ii sau asocia ii. Sub
ndrumarea ONU sau n mod independent, activitatea de elaborare a unor reglementri uniforme n
anumite domenii reprezint o contribu ie nsemnat la dezvoltarea dreptului comer ului
interna ional.
Cu toate succesele ob inute, elaborarea unui drept uniform al comer ului interna ional
ntmpin numeroase obstacole. Diversitatea reglementrilor na ionale care se aplic n materie,
precum i existen a, alturi de dreptul pozitiv, a uzan elor comerciale, constituie reale
dificult i. Uniformizarea i armonizarea dreptului comer ului interna ional nu se poate face
dect n mod progresiv, fiind rezultatul cooperrii dintre state.
3. Corela ia dreptului comer ului interna ional cu alte ramuri de drept
Dreptul comer ului interna i este o materie pluridisciplinar i interdisciplinar, cu
corela ii i afinit i normale cu alte discipline, care constau att n asemnri, ct i n deosebiri i
limitri.
Corelaia dreptului comer ului interna ional cu dreptul civil este dat de faptul c dreptul
civil constituie dreptul comun fa de dreptul comerului internaional.
Dreptul comer ului interna ional este influenat de dreptul comercial care reglementeaz
ansamblul de operaiuni care implic activitatea de antreprenoriat. Raporturile juridice comerciale i
cele ale dreptului comer ului interna ional prezint caracter patrimonial i comercial.
Dreptul comer ului interna ional este dependent de dreptul interna ional public, deoarece
relaiile comerciale internaionale pun n cauz aplicarea conveniilor internaionale ce conin norme
materiale i norme conflictuale.
Dreptul comer ului interna ional are legtur cu dreptul interna ional privat, ntruct este
privit ca o subramur a acestuia din urm i au multe elemente comune.

Dreptul comer ului interna ional este influenat i de dreptul comparat, deoarece legislaia
naional joac rolul principal la reglementarea raporturilor comerciale internaionale - elaborarea
conveniilor.
4. Principiile dreptului comer ului interna ional
Principiile dreptului, general vorbind, sunt postulate ori precepte directoare ale orientrii
normelor juridice i de aplicare a dreptului, ele fiind expresia nemijlocit a valorilor promovate i
aprate de drept. Ele au semnifica ia unor norme cu caracter de generalitate, formulate direct ori
deductibile din context. Principiile au o mare importan , ndeosebi n domeniul dreptului
interna ional, ele statund, printre altele, principiul respectrii tratatelor, buna vecintate,
solu ionarea panic a litigiilor, etc.
n domeniul dreptului comer ului interna ional men ionm urmtoarele principii:
Principiul libert ii comer ului
Acest principiu constituie o cerin , de importan covritoare, pentru circula ia
nestingherit a mrfurilor, valorilor i cunotin elor tehnico-tiin ifice pe plan interna ional, ceea
ce impune eliminarea tuturor barierelor de ordin administrativ, vamal, politic, care ar putea s
ncetineasc derularea raporturilor juridice de drept al comer ului interna ional. Pe plan mondial,
acest principiu d posibilitatea creterii volumului schimburilor comerciale de mrfuri, valori i
cunotin e tehnico-tiin ifice, prin eliminarea oricrui obstacol, prin abolirea protec ionismului,
stimularea concuren ei loiale.
Principiul concuren ei loiale
Dup cum se cunoate, concuren a, n orice domeniu al activit ii umane, are un rol
benefic, cu att mai mult n schimburile de mrfuri i servicii, constituind, n aceast privin ,
un factor real de progres economic.
Principiul egalit ii juridice a pr ilor
Este un alt principiu fundamental al dreptului comer ului interna ional, care privete direct
raportul de comer interna ional, potrivit cruia fiecare parte contractant are dreptul s
ac ioneze conform voin ei sale, n ceea ce privete desfurarea tuturor opera iunilor de comer
interna ional, pe care le dorete realizate, n scopul ob inerii unui profit, pentru sine.
Principiul libert ii conven iilor
Acest principiu eviden iaz c raporturile juridice de comer interna ional se
concretizeaz, n cele din urm, n contracte comerciale interna ionale i titluri de valoare. Ambele
tipuri de instrumente juridice sunt manifestri indubitabile de voin juridic a pr ilor contractante,
ale crei limite sunt stabilite att de dispozi iile legale, aflate n vigoare la momentul respectiv, ct
i de decizia lor.Potrivit acestui principiu, pr ile raporturilor juridice de comer interna ional
i pot alege, n mod liber partenerii i s trateze cu acetia clauzele contractuale, astfel nct s se
concretizeze interesul lor. De asemenea, subiectele raportului juridic pot s stabileasc, prin acelai
act de voin , natura juridic, obiectul i con inutul contractului de comer interna ional, s
hotrasc asupra modului de rezolu iune sau de reziliere a acestuia, dar fr a nclca dispozi iile
imperative n materie.
Contractele de comer interna ional au putere de lege ntre pr ile contractante
Potrivit acestui principiu, libertatea contractual le permite pr ilor s stabileasc, de
comun acord, cu respectarea dispozi iilor legale, natura i condi iile contractului, pe care apoi
sunt obligate s le respecte ntocmai, cu consecin ele de rigoare ce decurg din respectarea ori
nesocotirea clauzelor stipulate.
Principiul bunei-credin e
9

Acesta ac ioneaz, n primul rnd, n domeniul ncheierii i derulrii contractelor de


comer interna ional i are o importan covritoare. Acest principiu pretinde ca orice
conven ie trebuie s fie efectuat de ctre pr i cu bona fides, iar pr ile contractante s nu
recurg la uzan e necinstite, dnd dovad de concuren neloial. n raporturile comerciale
interne i interna ionale, buna-credin se prezum. n cazul n care se constat, din partea unui
contractant, reaua-credin , el vasuporta rigorile legii, foarte aspre n acest sens.

5. Raportul juridic de comer interna ional


Raportul juridic de drept al comer ului interna ional este definit, de regul, de ntreaga
doctrin, ca fiind o rela ie cu caracter patrimonial, care ia natere n schimburile comerciale
interna ionale, reglementat de norme juridice i n cadrul crora, pr ile, aflate pe pozi ie de
egalitate juridic, au drepturi i obliga ii corelative, a cror aducere la ndeplinire poate fi
ob inut, prin for a coercitiv a statului.
n cazul dreptului comer ului interna ional, subiectele participante la raporturile
comerciale interna ionale sunt acele persoane care au comer ul ca profesiune obi nuit,
societ ile comerciale, precum i alte forme organizatorice cu personalitate juridic.
Cunoscnd c norma juridic este o regul de conduit, instituit ori sanc ionat de ctre
stat i a crei respectare este asigurat, la nevoie, prin for a coercitiv a puterii publice, prin
extrapolare, se poate conchide c normele juridice de comer interna ionale reglementeaz
conduita posibil ori datorat a subiectelor de drept participante la raporturile comerciale
interna ionale.
Raporturile comerciale interna ionale sunt constituite din actele i faptele de comer
interna ionale, crora norma juridic le atribuie o anumit semnifica ie, cu consecin ele juridice
de rigoare.
Aducerea la ndeplinire a raporturilor juridice de comer interna ional se realizeaz, de
regul, prin contractele comerciale care au un caracter de interna ionalitate i titlurile de valoare.
i ntr-un caz i n cellalt, ambele subiecte de drept i manifest, n mod nemijlocit, voin a
juridic, astfel nct este evident c raportul juridic de comer interna ional are un caracter
voli ional.
La fel ca i n raportul juridic comercial, subiectele raportului juridic de comer
interna ional au inten ia normal, declarat i legal de a ob ine un anumit profit.
Cea mai important caracteristic a raportului juridic de comer interna ional, care i
confer specificitatea sa aparte, este prezen a elementului de extraneitate, alturi de celelate
trsturi ale sale. n acest context, un contract comercial dobndete, de ndat, caracter de
interna ionalitate, ceea ce i confer un loc i un rol aparte, printre alte contracte comerciale,
tocmai pentru c sediul, domiciliul sau fondul de comer reprezint acel element sine qua non al
raportului juridic de comer interna ional.
Sunt pr i sau subiecte al raportului juridic de comer interna ional to i comercian ii,
persoane fizice i juridice care particip, n mod activ la schimburi comerciale, pentru a ob ine un
anumit profit i care se bucur de capacitatea de a face acte i fapte de comer , att n nume
propriu, ct i n numele i pe seama altora.
6. Izvoarele dreptului comerului internaional

10

Izvoarele dreptului comerului internaional pot fi clasificate n dou categorii: izvoare


interne i izvoare internaionale.
Izvoarele interne sunt:
a) legile interne (care conin reglementri ale raporturilor comerciale);
b) uzanele comerciale interne.
Legile interne cuprind:
a) Constituia i legile constituionale:
Constituia Republicii Moldova: art. 8, 9, 126, 127, 128, 129.
b) legile organice:
Codul Civil al Republicii Moldova;
Legea cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor nr. 81 din 18.03.2004;
c) legile ordinare:
Legea vnzrii de mrfuri nr. 134 din 03.06.94;
Legea privind societile pe aciuni nr. 1134 din 02.04.97;
Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi nr. 845 din 03.01.92.
Uzanele comerciale sunt n esena lor uzane profesionale. Formndu-se spontan i
impunndu-se n timp prin aplicare repetat, uzanele comerciale nu-i dobndesc fora juridic prin
trecerea unei perioade determinate de timp. Uzanele comerciale sunt incluse, de regul, n
coninutul contractelor comerciale, fora lor juridic fiind aceea a unei clauze contractuale. Temeiul
autoritii lor l constituie acordul de voin expres, tacit sau, cel puin prezumat al prilor.
Izvoarele internaionale sunt:
a) conveniile i tratatele internaionale;
b) uzanele comerciale uniforme internaionale;
Conveniile internaionale pot fi bilaterale sau multilaterale.
Printre conveniile internaionale bilaterale se numr, ca exemplu, acordurile privind evitarea
dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale, cu privire la impozitele pe venit i pe capital,
semnate de Republica Moldova cu alte state.
Conveniile internaionale multilaterale de baz sunt:
Convenia de la Viena privind vnzarea internaional de mrfuri din 11 apriie 1980;
Convenia de la Roma din 1980 asupra legii aplicabile obligaiilor contractuale;
Convenia European de arbitraj comercial internaional din 21 aprilie 1961;
Convenia de la Var ovia reglementnd raporturile ce decurg din contractul de expediie sau
n legtur cu acesta din 1956;
Convenia pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine din 10 iunie 1958;
Convenia privind transportul de mrfuri pe Dunre din 1955;
Convenia reglementnd transportul combinat de mrfuri pe calea ferat i Dunre din 1959;
Convenia ce reglementeaz unele conflicte de legi n materie de cambie i bilet la ordin din 7
iunie 1930;
Convenia care reglementeaz unele conflicte n materia de cec din 19 martie 1931;
Convenia asupra legii aplicabile vnzrilor cu caracter internaional de bunuri mobile
corporale din 15 iunie 1955.
Uzanele comerciale uniforme internaionale constituie acele reguli prin folosirea repetat a
unor clauze contractuale, n armonie cu obieciurile practicate n diverse centre comerciale i pe care
practica comercial internaional le-a pus n valoare, opernd o anumit standardizare i unificare a
lor, realizat prin diverse metode, precum: adoptarea de condiii uniforme cu caracter general,

11

elaborarea de contracte model cu privire la grupe speciale de mrfuri, includerea ntr-un anumit
contract comercial internaional a unor condiii generale de livrare.
Cele mai importante uzane comerciale uniforme internaionale au fost standardizate sub
egida Camerei de Comer din Paris, fiind cunoscute sub denumirea de INCOTERMS International
Comercial Terms Reguli Interna ionale de Comer sau Condi iile de livrare (Incoterms).
Aceste uzane au o larg aplicare n contractele comerciale de vnzare-cumprare n zona
european. Ultima edi ie este cea a Regulilor INCOTERMS 2010.
Corespunztor acestor reguli, n SUA i Canada se aplic uzanele R.A.F.T.D. The
Revised American Foreign Trade Definitions Definiiile Revizuite de Comer Exterior American.
Al i autori consider c din izvoarele interna ionale ale dreptului comer ului
interna ional fac parte, de asemenea: regulamentele i directivele Uniunii Europene, lex
mercatoria, Principiile UNIDROIT, modelele de contracte interna ionale uniforme elaborate de
ctre ICC (Camera Interna ional de Comer din Paris) sau de ctre asocia iile interna ionale de
specialitate ca de ex. FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) n privin a
contractelor interna ionale de antrepriz n sectorul construc iilor, electrotehnicii i mecanicii.
7. Subiectele dreptului comerului internaional
Subiectele de drept al comer ului interna ional pot fi clasificate dup mai multe criterii. n
funcie de ordinea juridic de apartenen, subiectele raporturilor juridice de comer internaional
pot fi clasificate n:
subiecte de drept internaional;
subiecte de drept naional;
societile transnaionale sau multinaionale.
Subiectele de drept internaional pot fi clasificate, la rndul lor, n dou subgrupe:
a) Statele;
b) Organizaiile internaionale.
Dreptul statelor de a face comer este un drept fundamental prevzut n Carta drepturilor i
ndatoririlor economice ale statelor, fiecare stat fiind liber s aleag modalit ile de organizare a
rela iilor sale economice externe.
Statul fiind titular al suveranitii ac ioneaz de jure imperii, dar atunci cnd ac ioneaz
de jure gestiones este subiect al raporturilor juridice de comer interna ional, actele ncheiate de
ctre stat ca titular al patrimoniului propriu fiind supuse regulilor dreptului comer ului
interna ional5.
Conform art. 58, alin. 1 Cod Civil al R. Moldova: statul i unit ile administartivteritoriale particip la raporturile juridice civile pe pozi ii de egalitate cu celelalte subiecte de
drept. Atrbu iile statului i ale unit ilor administartiv-teritoriale se exercit n asemenea
raporturi de organele acestora, n conformitate cu competen a lor, iar alin. 2 prevede c:
organele mputernicite s exercite o parte din func iile (atribu iile) Guvernului posed
personalitate juridic, doar dac aceasta decurge din prevederile legii sau, n cazurile expres
prevzute de lege, din actele autorit ilor publice centrale sau locale. Rezult astfel c statul R.
Moldova atunci cnd particip la raporturile de comer interna ional, ac ioneaz prin persoanele
juridice de drept public.

Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea general, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1999,
pag. 214-216.
5

12

Organizaiile interna ionale (OMC, ONU etc.) sunt create prin acordul de voin al statelor
interesate. Capacitatea juridic a organizaiilor interna ionale este determinat prin convenia de
constituire a lor.
Organizaiile interna ionale au o capacitate juridic internaional, creia i revine funcia
principal i o capacitate juridic de drept privat ce are un rol auxiliar i o funcie complementar
fa de cea dinti.
Asemenea statelor, organizaiile interna ionale figureaz n calitate de subiecte a
raporturilor de comer internaional doar atunci cnd acioneaz ntru gestionarea patrimoniului
atribuit acestora i doar n msura n care este necesar pentru atingerea scopurilor lor.
Societile transnaionale sau multinaionale sunt societie comerciale, care chiar de la
constituirea lor se fundeaz pe elemente fr caracter naional, cum sunt: capitalul ce provine de la
asociaii din diferite ri, stabilirea uneori a mai multor sedii principale n ri diferite etc. i care
sunt lipsite de o legtur juridic cu un anumit stat, astfel c n privina lor nu primete vocaie nici
una din legile naionale.
Un exemplu elocvent n acest sens este acela al Societii Scandinavian Air System
constituit cu participarea a trei societi comerciale din Danemarca, Norvegia i Suedia, cu sedii
principale, la Copenhaga, Oslo i Stockholm. Actele constitutive ale Scandinavian Air System nu
fac nici o referire la reglementrile naionale din cele trei ri. Aceste documente conin principii i
norme care reglementeaz funcionarea ei internaional.
Atunci cnd este vorba de societile multinaionale, legea naional a unuia dintre
participani se aplic numai n subsidiar. Ca exemplu poate fi La Societe Internationale de la
Mosolle, fondat n anul 1956 printr-o convenie ncheiat ntre Germania i Luxemburg i care
este supus, n principal, conform prevederilor conveniei de constituire, regimului juridic stabilit
prin acea convenie, prin statutele dezvoltatoare, iar n subsidiar, se va aplica legea german
referitoare la societile comerciale cu rspundere limitat6.
Participanii cel mai des ntlnii la raporturile juridice de comer internaional sunt
subiectele de drept naional persoanele fizice i juridice.
Pentru desemnarea calitii de comerciant, legislaia R. Moldova utilizeaz att noiunea de
antreprenor, ct i cea de comerciant. n R. Moldova activitatea de antreprenor poate fi practicat
sub una din urmtoarele forme juridice: ntreprindere individual; societate n nume colectiv;
societate n comandit; societate pe aciuni; societate cu rspundere limitat; cooperativ de
producie; cooperativ de ntreprinztor; ntreprindere de stat i ntreprindere municipal.
Participarea societilor comerciale la comerul internaional implic din partea acestora o
activitate n afara rii pe teritoriul creia i au sediul social. Aceast activitate pune problema
recunoaterii pe plan internaional a personalitii juridice a acestor societi.
Legislaia R. Moldova recunoate personalitatea juridic a societior comerciale strine.
Astfel, n categoria investitorilor strini sunt incluse persoanele fizice i persoanele juridice strine,
nregistrate n ara de reedin pentru desfurarea activitii comerciale.
Recunoaterea personalitii juridice a societilor comerciale strine nu trebuie s atribuie
persoanei juridice respective un regim mai favorizat n compara ie cu subiectele de drept similari
existeni n ordinea juridic naional a statului de recunoatere7. Din contra, personalitii juridice
recunoscute i se aduc anumite limitri, i anume:
a) societatea strin nu poate dobndi mai multe drepturi dect i-au fost acordate de lex
societatis (legea unde se afl sediul principal al societii);

6
7

Lilia Gribincea, Dreptul comer ului interna ional, Ed. RECLAMA S.A., Chi inu, 1999, pag. 29.
Ibidem, pag. 33-34.
13

b) societatea strin nu poate dobndi drepturi pe care statul de recunoatere nu le acord


societilor sale naionale;
Lex Societatis este legea care determin dac societatea respectiv are personalitate juridic
sau nu.
8. Politica comercial i tipurile de politic comercial interna ional
Fiecare stat la una sau alta etap de dezvoltare i-a stabilit n dependen de necesitile
economice, regimul politic diferite obiective, strategii ale politicii comerciale. Politicile comerciale
pot fi clasificate dup mai multe criterii.
Dup scopul urmrit se disting urmtoarele tipuri de politic comercial:
a) Autarhia;
b) Liberschimbismul;
c) Liberalizarea comerului;
d) Protecionismul.
Dup modul de aplicare se disting:
a) Politici comerciale unilaterale;
b) Politici comerciale bilaterale;
c) Politici comerciale multilaterale.
Autarhia reprezint politica comercial care urmrete scopul izolrii economiei naionale
de cea mondial, negarea total a schimburilor internaionale, ndestularea necesitilor economiei
i populaiei prin intermediul propriei producii, propriilor servicii, propriului sistem bancar etc.
Liberschimbismul
Liberschimbismul este politica comercial ce-i pune ca scop eliminarea obstacolelor
tarifare i netarifare n calea schimburilor internaionale. Aceast politic s-a dezvoltat pe baza
teoriei lui David Ricardo, care susinea c un bun trebuie s fie produs n ara care-i poate asigura
cel mai mic sinecost. Aceast politic a fost practicat de Marea Britanie i de alte ri care la acel
moment aveau o producie dezvoltat i, desigur, aceast politic este avantajoas numai rilor care
la momentul aplicrii ei au atins un nivel de dezvoltare mai nalt ca n alte ri.
Liberalizarea comerului
Aceasta este politica comercial ce-i pune drept scop eliminarea tuturor obstacolelor
artificiale n domeniul comerului n special al celor netarifare i eliminarea treptat a celorlalte
obstacole tarifare i netarifare. Liberalizarea comerului admite msuri de stabilire a obstacolelor
numai n scopul protejrii industriei i agriculturii i numai cu caracter temporar. Aceast politic se
realizeaz numai la nivel interstatal. n urma unei cooperri internaionale. Liberalizarea comerului
nu poate fi practicat de un singur stat, unele scopuri, aceast politic i poate atinge n urma
colaborrii a dou state, dar n adevratul sens al cuvntului liberalizarea comerului i poate atinge
scopurile numai dac devine politica multor state. Ca exemplu a colaborrii statelor n vederea
practicrii acestei politici ne poate servi cele din cadrul GATT-OMC i UNCTAD.
Protecionismul
Protecionismul este politica comercial a unui stat sau a unui grup de state care tinde de a
proteja economia sau economiile naionale fa de concuren agresiv economic a altor state.
Protecionismul se realizeaz prin crearea diferitor obstacole artificiale (de obicei de ordin
administrativ i financiar) de cele mai multe ori n domeniul importului de mrfuri i produse.
Necesitatea de a introduce astfel de msuri de cele mai multe ori este diferena dintre sinecostul
produciei sale i sinecostul celei importate (producia importat de aceeai calitate este mai ieftin
ca cea proprie).
14

Politicile unilaterale sunt politicile comerciale practicate de un singur stat, neglijnd


poziiile celorlalte state. Aceste politici constau de obicei din msuri dure, orientate n exclusivitate
spre interior. Ca exemplu de aceste politici pot fi numite: autarhia, liberschimbismul,
protecionismul. Statele care recurg la astfel de politici pe un termen scurt pot obine succese, dup
care urineaz reorientarea economiei spre o colaborare internaional. ns practicarea acestor
politici nu cu titlu de excepie, ci cu titlu de regul, de asemenea dureaz un termen limitat, dup
care urmeaz crize economice i sociale, mprumuturi externe mari etc.
Politicile bilaterale sunt politicile stabilite ntre dou state n baza acordurilor internaionale
bilaterale, care urmresc atingerea unor scopuri comune cu forele proprii aliailor.
Politicile multilaterale sunt politicile stabilite ntre mai multe state n baza acordurilor
internaionale multilaterale, care urmresc atingerea unor scopuri comune cu ajutorul eforturilor
tuturor statelor semnatare.

9. Rolul organiza iilor interna ionale n promovarea comer ului interna ional8
Ac iuni semnificative de promovare a comer ului interna ional, dar mai ales de
armonizare i modernizare a dreptului comer ului interna ional au fost realizate, n principal, de
UNCITRAL, Camera de Comer Interna ional din Paris (CCI), Conferin a de la Haga privind
Dreptul Interna ional Privat, Organiza ia Statelor Americane, Institutul Interna ional pentru
Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT).
Comisia Na iunilor Unite pentru Dreptul Comer ului Interna ional UNCITRAL
A fost nfiin at n anul 1966 prin Rezolu ia Adunrii Generale a O.N.U. i s-a
eviden iat prin adoptarea Conven iei de la Viena referitoare la vnzarea interna ional de
mrfuri, precum i armonizarea cadrului legislativ n domeniul arbitrajului i al comer ului
electronic.
Principalele forme de texte adoptate de UNCITRAL9:
Conven iile sunt acorduri interna ionale (tratate) ncheiate de ctre state state, potrivit
procedurilor din dreptul interna ional public.
Legile model sunt o serie de dispozi ii cu caracter normativ pe care statele le pot adopta
prin ncorporare n legisla iile na ionale. Legea model referitoare la insolven este cea mai
important reglementare, care a fundamentat modificrile recente din rile Uniunii Europene
(Spania, Germania, Romnia); n adoptarea regulamentului european n materie s-au avut n vedere
solu iile adoptate de ctre UNCITRAL. De asemenea, n materia achizi iilor publice, normele
Uniunii Europene au avut n vedere, att obliga iile fa de O.M.C. ct i solu iile UNCITRAL;
acestea din urm de i nu sunt obligatorii reprezint un standard mondial n materie.
Ghidul
legislativ este un text care furnizeaz indica ii pentru elaborarea actelor normative, prin care se
discut probleme de politic general, op iuni pertinente i care recomand solu iile legislative
optime.
Regulile contractuale sunt clauze sau reguli standard destinate a fi ncorporate n
contractele comerciale.
Ghidul juridic este un text care con ine indica ii referitoare la redactarea contractului.
Daniel Mihail andru, Dreptul Comer ului Interna ional, Edi ia a III-a, revzut i adugit, Ed.
Universitar, Bucure ti, 2012, pag. 14 i urm.
9
A se vedea: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/12-57491-Guide-to-UNCITRAL-e.pdf, pag. 13
i urm.
15
8

Domenii n care UNCITRAL s-a eviden iat: arbitrajul, vnzarea interna ional de
mrfuri, insolven a transfrontalier, pl i interna ionale, comer electronic, semntura
electronic, transport interna ional de mrfuri, achizi iile publice.
Camera de Comer Interna ional din Paris
Camera de Comer Interna ional din Paris (CCI) sau International Chamber of
Commerce (ICC), fondat n 1919, ca persoan juridic de drept francez, dar cu voca ie
interna ional prin structura i competen ele sale, este o organiza ie neguvernamental care are
ca membri sute de mii de societ i comerciale i organiza ii de afaceri din mai mult de 130 de
ri.
CCI are ca principale atribu ii de a reprezenta comunitatea oamenilor de afaceri care sunt
membrii si la nivel na ional i interna ional, de a promova dezvoltarea comer ului
interna ional i a investi iilor pe baza principiului liberei concuren e, de a uniformiza regulile
i de a codifica uzan ele aplicabile n comer ul interna ioanl i de a furniza o gam larg de
sevicii pentru cercurile de afaceri. Pot fi men ionate cele de arbitraj comercial interna ional
oferite de Curtea Interna ional de Arbitraj care solu ioneaz litigiile comerciale interna ionale,
precum i cele de expertiz furnizate de Centrul Interna ional pentru Expertiz.
Activitatea de uniformizare realizat de ctre CCI n domeniul dreptului comer ului
interna ional se materializeaz prin elaborarea de regului uniforme, clauze model (tip), contracte
model, ghiduri de redactare a contractelor etc.
Dintre regulile uniforme adoptate de CCI putem men iona urmtoarele:
Regulile oficiale ale CCI pentru interpretarea termenilor comerciali INCOTERMS 2010;
Regulile uniforme al CCI privind garan iile contractuale, 1993;
Cele mai importante contracte tip (model) adoptate de CCI sunt pentru vnzarea
interna ional, pentru agen ia comercial, intermedierea ocazional, frinchizing interna ional.
Dintre clauzele model trebuie men ionate cele privind for a major 2003 i hardship
10
2003 .
Conferin a Na iunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD)
Prima Conferin a a Na iunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD
CNUCD) a fost inut n anul 1964 i datorit importan ei problemelor discutate s-a decis astfel
institu ionalizarea conferin ei, urmnd s fie convocat la fiecare patru ani, cu organizme
interguvernamentale care s se ntlneasc ntre sesiunile conferin ei i crearea unui secretariat
permanent, ce va asigura suportul material i logistic necesar. Obiectivle principale ale UNCTAD
au fost stabilite ca fiind urmtoarele: formularea de principii i recomandri referitoare la
comer ul interna ional; promovarea comer ului interna ional n vederea accelerrii dezvoltrii
economice a rilor; adoptarea de msuri pentru negocierea de acorduri comerciale multilaterale;
adoptarea de msuri de armonizare a politicii rilor i grupurilor economice regionale, n materia
comer ului i dezvoltrii11.
Institutul Interna ional pentru Unificarea Dreptului Privat - (UNIDROIT)
Institutul Interna ional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) este o organiza ie
interguvernamental independent cu sediul n Roma (constituit n 1926 ca un organism al
Societ ii Na iunilor, iar din 1940 este organism independent)12. Voca ia sa este de a armoniza
i coordona dreptul privat al statelor i al grupurilor de state precum i de a pregti, n mod
gradual, adoptarea de ctre diverse state a unor reguli uniforme de drept privat. Printre realizrile
UNIDROIT, amintim:
10

Pentru toate publica iile CCI din Paris, a se vedea http://www.iccwbo.org/.


http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx.
12
Pentru detalii http://www.unidroit.org/.
11

16

Conven ia de la Ottawa din 1988 asupra leasing-ului financiar interna ional;


Conven ia de la Ottawa din 1988 asupra factoring-ului interna ional;
Conven ia de la Haga din 1964 asupra vnzrii interna ionale de bunuri mobile corporale;
Conven ia de la Haga din 1964 asupra formrii contractului de vnzare interna ional de
bunuri mobile corporale ;
Principiile UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale interna ionale (2010)13;
Conven ia de la Geneva din 1983 asupra Agen iei n Vnzarea Interna ional de Bunuri ;
Organiza ia Mondial a Comer ului
Organiza ia Mondial a Comer ului (O.M.C./W.T.O.) a fost fondat prin reorganizarea
cadrului specific al Acordului general pentru tarife i comer (G.A.T.T.). Din 1948, de cnd a
intrat n vigoare acest acord i pn n 1995, cadrul a fost specific: provizoratul institu ional;
luarea hotrrilor prin a a-numitele runde de negocieri comerciale multilaterale etc. U.E. este
membru cu drepturi depline al O.M.C., alturi de statele membre. n literatura de specialitate s-a
artat c rela iile comerciale sunt de competen a U.E., astfel nct Comisia trateaz problemele
comerciale n interesul statelor membre n cadrul O.M.C. i n negocierile bilaterale sau
interregionale.
Asocia ia de Liber Schimb Nord American (NAFTA) a fost nfiin at n 1994, membri
fiind Statele Unite ale Americii, Canada i Mexic. Scopurile principale ale NAFTA privesc
desfiin area barierelor vamale i libertatea investi iilor14.
NAFTA este o zon de liber schimb n care drepturile vamale precum i barierele vamale
sunt nc n vigoare nefiind ndeplinite scopurile finale pentru care organiza ia s-a constituit; de
asemenea, Acordul Nord American de Liber Schimb nu are prevederi n privin a liberei circula ii
a persoanelor, n privin a unui tarif vamal extern comun sau a unei politici comerciale comune.
Pentru a solu iona disputele aprute, NAFTA a ncurajat prin articolul 2022 al Tratatului,
utilizarea arbitrajului i a altor tehnici de rezolvare a litigiilor, prin nfiin area Centrului de
Arbitraj i Mediere Comercial American (The Commercial Arbitration And Mediation Centre
For The Americas CAMCA).
Organiza ia Statelor Americane reune te peste 35 de state de pe continentul american i
are sediul la Washington 15 . Uniunea European are statut de observator permanent. OSA are
obiective politice, militare, civile i comerciale.
Art. 2 din Carta Organiza iei Statelor Americane prevede drept scop al organiza iei,
solu ionarea problemelor economice i dezvoltarea economic a statelor membre.
n aceea i zon continental a fost propus constituirea unei Zone de Liber Schimb a
Americilor la care s participe toate statele continentelor americane, mai pu in Cuba, ns proiectul
este privit, n continuare, cu reticen .
Pia a Comun centr-American (MCCA/SICA) a fost constituit n America Central i
Caraibe, ntre Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama i Salvador. Organiza ia a
avut drept obiectiv principal integrarea economic, ns, datorit nen elegerilor i dictaturilor
politice, proiectele organiza iei au fost blocate. n 1992 a fost semnat un Protocol prin care este
instituit un Sistem de Integrare Central-American care are drept obiectiv transformarea regiunii ntro zon de pace, libertate, democra ie i dezvoltare.
CARICOM (Caribbean Community and Common Market) are un el cultural (o unificare a
Antilelor britanice i dezvoltarea unei con tiin e din Caraibe72). Din 1968 func ioneaz o
13

n notele de curs la Dreptul comer ului interna ional, prin orice trimitere la Principiile UNIDROIT se va
avea n vedere edi ia 2010 a Principiilor UNIDROIT.
14
A se vedea http://www.naftanow.org/.
15
Pentru detalii http://www.oas.org/en/.
17

Asocia ie de liber schimb a Caraibelor. Comunitatea din Caraibe i propune instituirea unei
pie e i a unei monede unice. Responsabilii Caricom au solicitat ajutorul PNUD pentru realizarea
i implementarea reglementrilor comunitare;
Pia a Comun a Americii de Sud (MERCOSUR). Este o organiza ie a statelor sudamericane din care fac parte Argentina ( ar n care este stabilit i sediul la Buenos Aires),
Brazilia, Paraguay i Uruguay (Acordul de la Asuncion a fost semnat la 26 martie 1991 i are
efecte depline de la 1 ianuarie 1995), Venezuela (de la 9 decembrie 2005) prin care s-a creat o
uniune vamal.
MERCOSUR are asemnri din punct de vedere institu ional cu Uniunea European
(avnd chiar personalitate juridic), ns nu are un con inut suprana ional. De remarcat caracterul
interguvernamental al MERCOSUR-ului, inclusiv dispropor ia vdit dintre popula ia Braziliei
(80% din totalul popula iei statelor organiza iei) i celelalte state membre.
Litigiile care se nasc n legtur cu problemele ivite n aplicarea acordului precum i ntre
societ ile comerciale din rile membre sunt solu ionate de ctre o Curte (Tribunale
Permanente). Aceast modalitate de solu ionare a litigiilor lipse te organiza ia de un important
factor de armonizare al aplicrii legisla iilor na ionale n domeniile prevzute de tratate.
ASEAN
Fondat la 08 august 1967, Asocia ia Na iunilor Asiei de Sud Est (ASEAN, ANASE) are
n calitate de membri Thailanda, Malaezia, Singapore, Indonezia, Brunei, Filipine i Vietnam.
Obiectivele asocia iei sunt cooperarea n domeniile economic, social, cultural, tehnic,
educa ional, precum i n alte domenii, promovarea pcii i stabilit ii regionale prin
intermediul suprema iei justi iei i a legii, i aderarea la principiile Cartei Na iunilor Unite16.
Liga arab
A fost nfiin at n 1945, rolul principal al acesteia fiind elaborarea unor conven ii
interna ionale n domeniul comer ului: Conven ia interarab asupra schimburilor comerciale i
tranzitului (1953); Conven ia privind Uniunea Economic arab (1962).
OHADA
Organiza ia pentru Armonizarea n Africa a Dreptului Afacerilor a fost nfiin at prin
Tratatul referitor la Armonizarea Dreptului Afacerilor n Africa (17 octombrie 1993, Port Louis).
Acest Tratat a fost ncheiat, n principal, pentru a remedia insecuritatea juridic i judiciar n
statele pr i (n prezent 16 state sunt membre OHADA).

16

Vezi http://www.asean.org/.
18

TEMA II. NO IUNEA I CARACTERISTICA GENERAL A CONTRACTELOR


COMERCIALE INTERNA IONALE

1. No iunea i caracterele juridice ale contractelor comerciale interna ionale


Prin contractul comercial interna ional se n elege acordul de voin realizat ntre dou
sau mai multe subiecte ale dreptului comer ului interna ional (apar innd ordinii juridice interne
sau interna ionale) din state diferite, avnd ca finalitate naterea, modificarea sau stingerea de
raporturi juridice de comer interna ional17.
Contractul comercial interna ional se distinge de contractele comerciale ncheiate ntre
participan ii la comer ul intern prin elementul de extraneitate (interna ionalitate) pe care l
con ine, care alturi de elementul de comercialitate, i definesc speficicul i-l delimiteaz de
celelalte contracte reglementate de normele dreptului general.
Aceste dou trsturi specifice, comercialitatea i interna ionalitatea, trebuie s fie
ntrunite cumulativ la formarea unui contract. Absen a uneia dintre ele face ca acel contract s
apar in fie contractelor civile cu elemente de extraneitate, fie contractelor comerciale crmuite de
dreptul na ional.
Contractele de comer interna ional au urmtoarele caractere juridice:
a) Sunt contracte cu titlu oneros, deoarece au ca finalitate declarat ob inerea pentru pr i a
unui profit.
b) Sunt contracte sinalagmatice, adic genereaz drepturi i obliga ii corelative ntre pr i
c) Sunt n principal contracte comutative, adic existen a i ntinderea presta iilor
pr ilor sunt certe i determinate, sau determinabile, nc din momentul perfectrii contractului.
Excep ie fac contractele de asigurare n care ntinderea presta iilor pr ilor nu este cunoscut la
momentul perfectrii sale, depinznd de un element incert.
17

n doctrin nu exist o defini ie unanim acceptat a contractului comercial interna ional. Pentru detalii
privind contractele comerciale interna ionale a se vedea, Drago - Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului
interna ional, Tratat, partea general, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 347 i urm., i bibliografia acolo
citat.
19

d) Sunt contracte consensuale. Chiar dac, n principiu, contrcatele de comer interna ional se
ncheie n form scris, aceasta nu nseamn c aceasta reprezint o condi ie de validitate a lor.
Redactarea contractelor de comer interna ional se impune ca o cerin ad probationem, n
majoritatea cazurilor. Excep ie la aceast regul o reprezint contractul de depozit, pentru
perfectarea cruia este necesar remiterea ctre depozitar a bunului ce face obiectul depozitului,
astfel acest tip de contract fiind un contract real. Principiile UNIDROIT, consider c toate
contractele la care se refer sunt consensuale. Contractele reale nu sunt n general compatibile cu
percep iile moderne de afaceri i cu practica. Chiar i contractul de transport, care este calificat
de regul ca fiind real, nu este reglementat ca atare n toate conven iile interna ionale care l
privesc, aprnd n unele cazuri ca fiind consensual.
e) Sunt acte i fapte de comer . Dezvoltarea economic accelerat, precum i politic i
social a determinat o expansiune i o diversitate a fenomenului contractual, nu numai de ordin
cantitativ, dar i calitativ, contractele diversificndu-se sau specializndu-se. Practica comercial a
realizat o mare diversitate de contracte, att n ceia ce prive te opera iunile asupra mrfurilor, ct
i n materie de transport sau opera ii de credit. Aceste contracte care se bazeaz pe uzan e i de
multe ori nu dep esc cercul unor speciali ti, foarte rar ajung s fie calificate de ctre instan e.
2. Condi iile de validitate ale contractelor comerciale interna ionale
Contractele comerciale internaionale, fiind acorduri de voin ntre dou sau mai multe
subiecte ce aparin ordinii juridice naionale sau ordinii juridice internaionale, participante la
comerul internaional, la fel ca i contractele civile, presupun existena n cumul a urmtoarelor
elemente:
capacitatea juridic a pr ilor;
consimmntul pr ilor;
obiectul contractului;
cauza contractului;
Capacitatea
Capacitatea juridic a prilor la un contract comercial internaional, adic capacitatea de
folosin i capacitatea de exerciiu, este diferit, dac o privim prin prisma ntinderii sale. Aceasta
se datoreaz faptului c subiectele de drept ntre care se stabilesc raporturi juridice de comer
internaional, apar in diferitelor ordini juridice.
n acest context, de ex., capacitatea de a contracta a societilor comerciale este determinat
de Lex societatis, iar capacitatea juridic a persoanelor fizice de lex personalis a fiecreia din ele18.
Pe cale de consecin , datorit faptului c prile n raporturile de comer internaional care aparin
ordinelor juridice naionale, sunt resortisante din diferite state, reiese c capacitatea juridic a
acestora, n funcie de apartenena lor la vreun sistem de drept, este diferit ca ntindere.
n cazurile cnd n relaiile comerciale internaionale drept subiect al raportului juridic apare
statul, capacitatea juridic de a contracta a acestuia, precum i reprezentarea sa n contractele
comerciale interna ionale bineneles, suport att impactul unor norme naionale de drept, ct i
impactul normelor de drept internaional. Altfel spus, statul, ca parte contractant n relaiile
comerciale internaionale, capt un statut juridic special, specific numai acestei categorii de
subiecte de drept al comerului internaional.

18

Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul Comerului Internaional, Partea special, Editura Lumina
Lex, Bucureti, 1995, pag. 26.
20

n ceia ce prive te organizaiile internaionale (interguvernamentale) este de menionat c


acestea, la fel ca i statele, au un statut juridic special n ceea ce privete capacitatea lor juridic de a
contracta, limitele acesteia fiind stabilit prin prevederile statutului acestor organiza ii.
Consimmntul
Conceptul de consimmnt poate fi tratat n dou accep iuni: n sens restrns i n sens
larg.
n sens restrns, consimmntul prezint manifestarea voinei juridice a unei persoane de a
contracta, n vederea formrii unui act juridic.
n sens larg, consimmntul este acordul de voine, acord realizat ntre dou sau mai multe
persoane care ncheie un act juridic.
n aceast ultim accepiune, consimmntul se exprim prin oferta fcut de una dintre
pri i prin acceptarea acestei oferte de ctre cealalt parte. Practic acordul de voine se realizeaz
treptat, prin tratative, propuneri i contrapropuneri, acceptri pariale i concesii reciproce, pn se
ajunge la concordana deplin ntre voina juridic a celor dou pri.
Consimmntul ca element al oricrui contract, inclusiv i ca element al contractelor
comerciale internaionale, produce efectele juridice scontate de ctre pri numai n cazurile cnd
este liber i valabil exprimat. Cu alte cuvinte, consimmntul ntr-un contract nu trebuie s fie
viciat.
Regimul juridic al consim mntului ca element al contractelor comerciale interna ionale
prezint unele note de specificitate comparativ cu regimul juridic al consim mntului ca element
al contractelor civile instituit prin art. 199-201 Cod Civil al R. Moldova.
Astfel, n raporturile de comer internaional este consacrat o categorie special a viciilor de
consimmnt (anume: leziunea contractual); totodat aici sunt instituite anumite limitri ale erorii
de fapt, dublate de o extindere a cazurilor n care eroarea de drept dobndete relevan practic19.
Viciile consimmntului n contractele comerciale internaionale
Eroarea
Constituie o reprezentare fals, inexact, denaturat a realitii cu ocazia ncheierii
contractului. n funcie de elementul real asupra cruia poart aceast reprezentare fals,
eroarea poate fi
de fapt (cnd partea care ncheie actul juridic are o greit reprezentare a situaiei de fapt)
sau poate fi
de drept (cnd eroarea privete existena sau coninutul unei norme de drept).
De regul, n dreptul naional (n raporturile de drept civil), eroarea de drept nu afecteaz
valabilitatea consimmntului i a actului juridic ncheiat, opernd prezumia c toi cunosc legea,
aa nct nimeni nu se poate apra invocnd necunoaterea ei exact (nemo censetur ignorare
legem).
Situaia se prezint ns altfel n dreptul comerului internaional, deoarece aici se admite c
prezumia de cunoatere a legii nu opereaz cu privire la normele de drept dintr-un stat strin, iar
eventualitatea unei informri incomplete asupra existenei i coninutului acelor norme devine
plauzibil. Pentru comerciantul dintr-o anumit ar, dup cum s-a remarcat n doctrina juridic,
reglementrile aplicabile ntr-o alt ar nu pot fi att de familiare ca reglementrile din propria lui
ar. Pe de alt parte nu orice eroare de drept poate fi considerat viciu de consim mnt. Numai o
eroare de drept grav prezint relevan ca viciu de consimmnt. Se consider n acest sens c o

19

Pentru particularit ile condi iilor de validitate a contractelor comerciale interna ionale a se vedea,
Drago - Alexandru Sitaru, Dreptul Comer ului Interna ional, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea
general, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 357-362.
21

asemenea eroare va anula contractul cnd vizeaz ns i cauza obliga iei, adic ori de cte ori
contractantul aflat n eroare de drept s-a n elat asupra scopului juridic urmrit.
Principiile UNIDROIT consider eroarea a fi reprezentarea eronat a unor fapte ori a unor
raporturi juridice existente n momentul ncheierii contractelor comerciale interna ionale, fr a
face distinc ie ntre eroarea de drept i eroarea de fapt.
Unii autori 20 consider c eroarea de fapt, de principiu, nu constituie un viciu de
consimmnt n contractele comerciale internaionale, fiind incompatibil cu profesionalismul
comerciantului. Eroarea de drept, care cu precdere poate lua forma erorii asupra dreptului strin,
este admisibil dac este grav, viznd ns i cauza esen ial a actului juridic21.
Dolul
Dolul este deci un viciu de consimmnt, ce se manifest prin inducerea n eroare a unei
pri contractante de ctre cealalt parte la contract sau de ctre un ter, inducere n eroare prin
ntrebuinarea de mijloace frauduloase, avnd drept scop determinarea prii ulterior induse n eroare
la ncheierea unuia sau a mai multor contracte.
Principiile UNIDROIT consacr ideea cu privire la dol, c o parte contractant poate cere
nulitatea contractului atunci cnd a fost determinat s l ncheie prin manoperele dolosive ale
celeilalte pr i, inclusiv limbaj sau practici, sau nedezvluiri frauduloase a unor circumstan e
care, conform standardelor bunei credin e n materie comercial ar fi trebuit dezvluite (art. 3.8).
Violen a
Violena, asemenea erorii i dolului, este un viciu contractual. n cazul violenei ca viciu de
consim mnt contractual, acesta din urm nu este viciat de violena propriu-zis, ci de frica sau
temerea inspirat unei pri contractante prin intermediul constrngerii.
La fel ca n cazul erorii i dolului, violena trebuie s prezinte prin sine momentul hotrtor,
care determin partea fa de care este exercitat constrngerea la ncheierea unei tranzacii.
Violena ca viciu de consim mnt contractual const n constrngerea sau ameninarea cu un ru
injust a unei persoane - aciuni de natur a-i insufla o temere i a o determina la ncheierea unui act
juridic, pe care persoana respectiv nu l-ar ncheia n alte circumstane.
Aceasta presupune existena n cumul a dou elemente:
a) ameninarea cu un ru injust (latura obiectiv);
b) insuflarea unei temeri (latura subiectiv).
Cu privire la violen , Principiile UNIDROIT indic urmtoarea conduit: o parte poate
invoca nulitatea contractului atunci cnd a fost obligat s l ncheie printr-o amenin are
nejustificat a celeilalte pr i, care, avnd n vedere circumstan ele este att de iminent i
serioas nct nu ofer primei pr i nici o alternativ rezonabil.
Practica arbitral de comer internaional din Romnia, de ex., a exprimat n mod constant
tendina de interpretare restrictiv a viciilor de consimmnt n contractele comerciale cu element
de extraneitate, oferind mai multe exemple n acest sens, mai ales cu privire la dol, inclusiv cel prin
reticen22, i violena moral.
Mai mult dect att, violena fizic pare de neconceput n condiiile n care contractele
comerciale internaionale se ncheie, n majoritatea cazurilor, prin coresponden (inter absentes).
Leziunea

20

Ibidem, pag. 358.


Idem.
22
Idem, pag. 359. Autorul citeaz o spe n care s-a statuat c simpla tcere a vnztorului fa de cererea
cumprtorului de a-i comunica standardele legale aplicabile produselor livrate nu poate constitui un dol prin reticen,
mai ales c acestea nu sunt documente secrete. A se vedea, Hot. CA.B. nr. 83/1 august 1996, n J.C.A., p. 91, nr. 2.190.
22
21

O parte contractant poate invoca nulitatea contractului sau a unei clauze dac, la momentul
ncheierii contractului acesta, n ansamblul su ori doar clauza respectiv i ddea celeilalte pr i
ntr-un mod nejustificat un avantaj excesiv. n aceast privin trebuie avute n vedere, n ceea ce
privete leziunea n contractelecomerciale interna ionale, urmtoarele aspecte:
faptul c cealalt parte a profitat, n mod neloial de dependen a primei pr i, de
dezavantajul economic sau de nevoile urgente ale acesteia, ori de faptul c aceasta este
neprevztoare, ignorant, lipsit de experien sau lipsit de capacit i de negociere;
cealalt parte a profitat, n mod neloial de natura i scopul contractului comercial
interna ional.
Fapta ter ului n raport cu eroarea, dolul, violen a i leziunea n contractele comerciale
interna ionale
Principiile UNIDROIT reglementeaz i regimul juridic al condi iilor de validitate ale
contractelor comerciale interna ionale la care am fcut referire pn acum, comise ns prin fapta
ter ului.
Astfel, victima unui dol, a unei violen e, leziuni sau a unei erori a crei cauz este imputabil
unui ter de ale crui fapte rspunde cocontractantul victimei poate invoca anularea contractului ca
i cum ar fi imputabil cocontractantului;
n situa ia n care dolul, violen a sau leziunea sunt imputabile unei ter e persoane pentru
ale crei acte cocontractantul victimei nu este responsabil, contractul poate fi anulat dac acest
cocontractant cunotea sau ar fi trebuit s cunoasc dolul, violen a sau leziunea ori nu a efectuat
nici un act de executare pn la data invocrii nulit ii, n temeiul contractului.
Obiectul contractului
Obiectul contractului este acela, la care prile sau numai una din ele se oblig. Cu alte
cuvinte, conceptul de obiect al contractului desemneaz prestaia la care se oblig prin contract
prile contractante.
Obiectul contractului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
1) S fie determinat la data ncheierii contractului sau determinabil n viitor, pe baza unor
elemente de determinare prevzute n contract. Caracteristic pentru raporturile de comer
internaional este obiectul determinabil n viitor. Mai exact contractele de comer internaional
concret perfectate avnd obiect determinabil sunt mult mai frecvente dect contractele civile cu un
astfel de obiect. Bunul la care se refer obligaia contractual poate fi individual determinat (adic
un bun cert) sau determinat numai prin trsturile genului su (adic un bun de gen). Atunci cnd
obiectul contractului l constituie bunuri de gen i aceasta este regula n raporturile de comer
internaional acestea trebuie s fie determinate n contract prin calitatea i cantitatea lor, n
vederea individualizrii lor viitoare.
2) S fie posibil att din punct de vedere material, fizic, ct i din punct de vedere juridic;
nimeni nu se poate obliga la imposibil. Imposibilitatea obiectului contractului se apreciaz in
abstracto: ea trebuie s fie absolut i de nenvins pentru oricine.
3) S fie licit. Caracterul licit al obiectului n cazul contractelor de comeri internaional se
raporteaz att la ordinea juridic internaional, ct i la ordinea juridic naional existent n
rile de provenien a partenerilor contractuali. Bunoar comerul cu droguri, ca i comerul cu
sclavi contravin att ordinii juridice internaionale, ct i ordinii juridice naionale din toate statele
membre ale lumii.
Cauza
Cauza este scopul n vederea cruia partenerii contractuali i dau consimmntul. Ea este
un element constitutiv n structura contractului fiind totodat i o condiie de valabilitate care n
realitate este cauza obligaiei asumate de fiecare dintre pri. Cauza trebuie s nu contravin legii,
23

ordinii publice sau bunelor moravuri (art. 207 Cod Civil al R. Moldova), cu alte cuvinte trebuie s
fie licit i moral.
Liceitatea i moralitatea pe care trebuie s le aib cauza contractului sunt ntr-un anumit fel
interdependente i de aceea aprecierea lor de ctre organul de jurisdicie n cazul contractelor de
comer internaional trebuie s se fac inndu-se seama nainte de toate, de legea aplicabil fiecrui
asemenea contract i de orientarea de principiu a jurisprudenei create n statul care a dictat acea
lege23.
O particularitate aparte o au n comerul internaional actele juridice abstracte, care rmn
valabile independent de cauza lor, cum sunt titlurile de credit: cambia, biletul la ordin, cecul, conosamentul, caracterizate printr-o natur pur formal.
n comentariile articolului 3.1.2 din Principiile UNIDROIT, se evideniaz faptul c n
contractele comerciale internaionale cerina cauzei are o importan minim att n cazul cauzei
determinante (consideration) n sistemul de drept anglo-saxon, ct i al cauzei n sistemele de
drept romanist, ntruct n aceste contracte obliga iile sunt ntotdeauna asumate de ambele pr i.

3. Clasificarea contractelor comerciale interna ionale


Contractele de comer internaional sunt susceptibile de clasificare pe baza mai
multor criterii dintre care unele sunt nespecifice, iar altele sunt specifice pentru acest gen de
acte juridice.
Criterii nespecifice
Doctrina juridic a reinut ca valabile i pentru contractele de comer internaional mai multe
criterii de clasificare aplicabile contractelor civile 24 . Dintre aceste criterii care n raport cu
contractele de comer internaional sunt nespecifice numai unele pot primi aplicare i la
asemenea contracte.
a) Astfel, n raport cu efectele pe care le genereaz contractele inclusiv cele de comer
internaional pot fi: constitutive, translative sau declarative de drepturi.
Au caracter constitutiv de drepturi contractele prin care se creeaz pe seama prilor sau pe
seama unui ter anumite drepturi subiective pn atunci inexistente n patrimoniultitularului lor. n
raporturile de comer internaional prin contracte se creeaz, de regul, drepturi de crean.
Aa se ntmpl de ex. n cazul contractului de mandat comercial interna ional prin efectul
cruia mandatarul dobnde te un drept de crean mpotriva mandantului sau n cazul contractului
interna ional de depozit regulat care genereaz pe seama depozitarului un drept de crean
mpotriva deponentului, ori n cazul contractului de transport interna ional de mrfuri n virtutea
cruia cru ul dobnde te un drept de crean mpotriva expeditorului. n general, contractele
avnd ca obiect prestri de servicii sunt generatoare de drepturi de crean. Uneori, prin efectul unor
contracte de comer internaional se constituie chiar drepturi reale. Aa bunoar contractul de
antrepriz genereaz n favoarea beneficiarului un drept de proprietate asupra construciei (civile
sau industriale) ridicat de antreprenor indiferent dac realizarea acelei construcii s-a fcut cu
materialele antreprenorului sau cu materialele beneficiarului. Tot astfel, contractul de ipotec,
Pentru detalii a se vedea Mircea N. Costin i Sergiu Deleanu, Dreptul comer ului interna ional, partea
special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1995, pag. 35 - 36.
24
A se vedea, de ex., Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea general,
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 350 i urm.
23

24

utilizat mai ales n domeniul bancar, genereaz un drept realaccesoriu anume dreptul de ipotec
n favoarea creditorului garantat.
Ct privete contractele translative de drepturi, acestea produc ca efect transmiterea unor
drepturi reale de la un titular la altul. Exemplul elocvent este vnzarea comercial interna ional ce
are ca efect principal transmiterea dreptului de proprietate de la vnztor la cumprtor cu privire la
marf ca obiect al contractului. De asemenea, contractul de schimb care, n cazul operaiunilor de
contrapartid se prezint n forme variate icomplexe, comport un dublu transfer de proprietate
ntre copermutani cu privire la mrfurile ce formeaz obiectul unor asemenea operaiuni. Uneori
contractele de comer internaional produc ca efect numai transmiterea unui drept real de folosin.
Avem n vedere operaiile de leasing, precum i contractul de licen de brevet de invenie, de
franchising. Contractul translativ de drepturi de crean (cesiunea de crean ) este des ntlnit n
comer ul interna ional sub forma contractului de factoring.
Contractele declarative de drepturi, adic acelea prin care se constat i seconfirm
existena unor drepturi ale prilor sunt i ele mai rar ntlnite n practica de
comerinternaional.Face parte din aceast categorie tranzacia care este un contract sinalagmatic
ce produce concesii reciproce consimite de pri n vederea stingerii unui diferend existent ntreele
sau a prevenirii declanrii unui diferend iminent. Reciprocitatea concesiilor constituie trstura
esenial a tranzaciei i care se poate concretiza fie n renunarea la anumite drepturi pretinse, fie
n recunoaterea unor drepturi contestate.
b) n funcie de modul de executare, contractele de comer internaional pot fi: cu
executare
instantanee, cu executare succesiv sau cu executare continu.
Contractele cu executare instantanee (sau imediat) au ca obiect una sau mai
multe prestaii care se aduc la ndeplinire imediat, instantaneu, dintr-o dat (uno ictu).
Asemenea
contracte sunt relativ rar ntlnite n comerul internaional cci n acest domeniu ele se ncheie doar
ocazional. Participanii la raporturile comerciale internaionale sunt interesai s perfecteze
contracte pe durat medie sau lung de timp pentru a avea att certitudinea aprovizionrii tehnicomateriale, ct i certitudinea desfacerii pe o anumit pia a mrfurilor pe care le produc. Asemenea
certitudini trebuie s aib persisten n timp, deoarece altminteri normala desfurare a comerului
internaional ar fi grav periclitat.
Contractele cu executare succesiv sunt ns foarte frecvent ntlnite n
comerulinternaional, aici ele reprezentnd regula. De specificul unor asemenea contracte este
faptul cobligaiile prilor, sau cel puin obligaia ce incumb uneia dintre ele, comport o
executare ntimp printr-o serie de prestaii de acelai fel repetate la intervale de timp regulate sau
neregulate.
Aa se ntmpl de exemplu n cazul contractului de leasing care genereaz n sarcina
utilizatorului obligaia de plat a chiriei pentru folosina bunului obiect al contractului. Executarea
acestei obligaii se face ealonat n timp, la intervale regulate (lunar sau
trimestrial) pe ntreaga durat a contractului. n acela i mod, n cazul vnzrii interna ionale de
mrfuri pe durat medie sau lung de timp, att obliga ia de livrare a mrfurilor, ct i obliga ia
de plat a pre ului se execut e alonat, printr-o pluralitate de presta ii, pe care debitorul le
ndepline te la intervale prestabilite pe ntreaga durat a contractului.
Contractele comerciale internaionale fiind de regul ncheiate pe durat de timp medie sau
lung, comport inevitabil executarea succesiv a cel puin uneia dintre obligaiile pe care le
genereaz.
Contracte de comer internaional cu executare continu. Obligaiile izvorte din
asemenea contracte pot fi aduse la ndeplinire numai printr-o activitate nentrerupt
desfurat de debitor pe ntreaga durat a contractului. Aa este bunoar contractul internaional
25

de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale. Privit prin prisma obligaiei finanatorului de
a asigura n beneficiul utilizatorului folosina lucrului nchiriat acestuia, chiar i contractul de
leasing se analizeaz ca fiind cu executare continu.
c) Dup corelaia existent ntre ele, contractele de comer internaional pot fi grupaten:
principale i accesorii.
Sunt contracte principale toate acele convenii care au valoare juridic de sinestttoare i
nu depind de vreun alt contract. n majoritatea lor covritoare contractele de comer internaional
sunt principale. Menionm cu titlu de ex.: transportul internaional de mrfuri, vnzarea comercial
internaional, mandatul comercial internaional etc.
Sunt contracte accesorii toate acele convenii care nu au o existen i o valoare juridic de
sine-stttoare, ci depind de existen a unui alt contract principal.Au caracter accesoriu, de ex:
contractul de gaj comercial, fidejusiunea bancar (ca i alte contracte de garanie bancar), clauza
penal, clauza compromisorie etc.
d) n fine, lund n considerare obiectul obligaiilor pe care le genereaz, contractele de comer
internaional pot fi grupate n trei subgrupe i anume:
contracte ce dau natere la obligaia de a da (dare), fac parte contractele translative de drepturi
reale, precum i toate acelea care comport o contrapresta ie pecuniar, ca de ex. plata pre ului,
plata unui comision sau plata unei chirii(a a cum este n cazul opera iilor de leasing, contractul de
vnzare);
contracte din care rezult obligaia de a face (facere) cum sunt: contractele de executri de
lucrri (n special antrepriz) sau cele de prestri de servicii n ntreaga lor diversitate (consulting,
transport, comision, mandat etc.);
contracte care genereaz obligaia de a nu face (non facere), mai rar se ntlnesc n comer ul
interna ional, cum sunt acelea n coninutul crora exist obligaia de a nu face concuren etc.
Criterii specifice
Clasificri mult mai relevante ale contractelor de comer internaional sunt date de criteriile
specifice acestui domeniu. Dintre ele vom men iona pe cele mai importante.
a) n raport cu subiectele de drept care particip la realizarea contractului se disting:
contracte perfectate ntre subiecte de drept aparinnd ordinii juridice naionale din state
diferite; de specificul acestor contracte, este faptul c partenerii contractuali au caliti i natur
juridic similar precum: societi comerciale, comerciani persoane fizice, alte subiecte de drept
(persoane juridice) cu vocaie de a participa la asemenea raporturi;
contracte perfectate ntre subieci de drept aparinnd ordinii juridice internaionale i entiti
aparinnd ordinii juridice naionale din diverse ri; sunt aa numitele state contracts, a cror
apariie printre realitile juridice ale comerului internaional a fostdeterminat de impactul
procesului de industrializare din rile n curs de dezvoltare i despecificul crora este faptul c
legtura juridic se stabilete nemijlocit ntre un stat i o persoan juridic de drept privat dintrun alt stat.
b) n funcie de obiect, doctrina distinge cinci grupe de contracte, i anume:
Contracte translative de drepturi
Se numesc astfel contractele prin efectulcrora se opereaz o transmitere de drepturi reale
sau de crean ntre pri. n cadrul acesteigrupe de contracte se face distincie ntre dou subgrupe
i anume: contracte de livrare dematerii prime, materiale i produse, prin efectul crora se realizeaz
transmiterea dreptului de proprietate asupra mrfii vndute de la vnztor la cumprtor; contracte
prin care se transfer n mod temporar dreptul de folosin asupra unui bun determinat, precum
nchirierea de bunurimobile (care este tipul generic al acestei subgrupe de contracte), sau licena
unor programe deinformatic, brevete de invenie, mrci de fabric, de comer etc.
26

Contracte pentru prestri de servicii


Fac parte din aceast grup toatecontractele avnd ca obiect o prestare de servicii la care se
oblig una dintre pri n favoareaceleilalte pri, ca de pild: transportul internaional (de mrfuri i
de persoane), mandatulcomercial internaional, comisionul internaional, serviciile bancare etc.
Contracte de executare de lucrri
Asemenea contracte au ca obiect realizarea unor lucrri de construc ii sau de montaj. Cel
mai reprezentativ dintre acestea pentru specificul categoriei n discu ie este contractul de
antrepriz. Dintre lucrrile susceptibile a fi aduse la ndeplinire n baza unor contracte de acest gen
putem men iona: edificarea unor construc ii industriale sau civile, construirea de autostrzi sau
ci ferate, construirea de sisteme de iriga ie sau canale de naviga ie etc.
Contracte de cooperare economic internaional
Sunt contractele prin care seconcretizeaz raporturile juridice de conlucrare ntre parteneri
din ri diferite n producia de bunuri, n comercializarea unor mrfuri, n executarea unor lucrri,
prestarea unor servicii sau ndomeniul tehnico-tiinific. Prin asemenea contracte se
instituionalizeaz att raporturi juridicestabilite ocazional ntre pri, ct i raporturi juridice avnd
o existen de lung durat (cum sunt de ex. cele concretizate n constituirea de societi mixte) i
nvedernd o anumit permanen.
Cele dinti vizeaz ca finalitate realizarea unor obiective limitate, strict deter-minate i de
aceea au fr excepie caracter temporar; n schimb acestea din urm urmrescfinaliti complexe
realizabile n timp, ceea ce legitimeaz ncheierea unor contracte de lungdurat sau chiar cu durat
nedeterminat, contracte ce se analizeaz ca fiind instrumente juridice pentru realizarea unor
investiii de capital strin.
Contracte de aport valutar
Sub aceast denumire sunt grupate opera iunile de comer interna ional prin a cror
ndeplinire se faciliteaz sporirea rezervelor valutare ale participan ilor la comer ul interna ional
(implicit i a statului). Astfel de opera ii sunt, de ex., cumprarea de mrfuri din strintate n
vederea reexportrii lor, opera iile speculative nfptuite prin arbitrajul bancar etc.
c) n funcie de complexitatea contractelor se disting dou grupe diferite de operaii de
comer internaional, i anume:
Contracte unitare
Se numesc astfel acele contracte care, potrivit naturii lor, comport un singur acord de
voin ntre pr i. Din punct de vedere structural, aceste contracte pot avea o alctuire nonolitic,
cum este de ex. vnzarea comercial interna ional, mandatul comercial interna ional, depozitul
interna ional etc. sau se pot nf i a sub forma unor construc ii juridice de tip mixt, precum
contractul de antrepriz prin care executantul i asum obliga ia de a realiza lucrarea
ntrebuin nd materiale procurate de el.
Contracte complexe
Prin contract complex se n elege o pluralitate de contracte distincte reciproc intercondiionate, care alctuiesc mpreun un ansamblu contractual nchegat i coerent.
Aceast pluralitate de contracte poate fi constatat printr-un singur nscris sau prin mai
multe nscrisuri. Fac parte din
grupa contractelor complexe contractul de leasing,
contractul de factoring, contractul de construcii-montaj, contractul de turism internaional etc.
d) pe baza duratei pentru care se ncheie, contractele de comer internaional pot
fi clasificate n trei grupe, dup cum urmeaz:
Contracte de scurt durat

27

Se numesc astfel contractele care se ncheie pentruo peraiuni ocazionale i care de regul se
execut dintr-o dat ori a cror executare nu depete n timp durata unui an. Asemenea contracte
nu sunt caracteristice pentru raporturile de comerinternaional deoarece ele nu sunt de natur s
confere suficient certitudine acestor raporturi.
Contracte de medie durat
Fac
parte
din
aceast
grup
contractele
care
se
ncheie
pe
o perioad pn la 5 ani. Asemenea contracte sunt frecvent ntlnite n practic fiind preferate
datorit avantajelor pe care le prezint pentru ambii parteneri contractuali. Astfel, pentru importator
confer certitudinea aprovizionrii cu marfa dorit i sigurana obinerii serviciilor de care are
nevoie pentru desfurarea n condiii normale pe o perioad rezonabil de extins a activitii sale
comerciale. Pentru exportator ele creeaz certitudinea comercializrii produselor i respectiv
serviciilor sale pe o pia sigur pe o perioad suficient de mare pentru ca respectiva afacere s-i fie
rentabil. Pe de alt parte, durata medie pentru care se ncheie contractul permite prognozarea
corect a evoluiei preurilor i a conjuncturii existente pe piaa avut n vedere la contractare;
Contracte de lung durat
Se includ n acesta grup contractele ncheiate pe odurat mai mare de 5 ani.
Asemenea contracte sunt preferabile cel puin n anumite zone alecomerului internaional,
cum ar fi aprovizionarea cu materii prime i energie, domeniu n care durata contractelor
internaionale este n mod obinuit de 15-25 ani; contractele de cooperare economic internaional
avnd ca obiect livrri de mrfuri, coproducie, prestri de servicii i executri de lucrri n condiii
de reciprocitate, se ncheie de regul pe o durat de 10-15 ani.
Regimul juridic al contractelor de lung durat prezint unele particulariti ce nu
se regsesc la contractele de scurt sau medie durat. Datorit faptului c executarea contractelor de
lung durat se prelungete de-a lungul mai multor ani, apare necesitatea stipulrii n coninutul lor
a unor clauze preventive care s le asigure derularea ritmic i totodat, s menin echilibrul
valoric ntre prestaiile reciproce n eventualitatea producerii pe parcurs a unor perturbri economice
susceptibile s determine repercusiuni asupra preurilor i cursului valutelor.
4. Forma contractelor comerciale interna ionale
n materia formei contractelor comerciale interna ionale se aplic principiul
consensualismului. Conform acestui principiu, contractele comerciale internaionale se ncheie prin
simplul acord de voin al prilor, acestea fiind libere n a alege modalitatea de exteriorizare a
consimmntului lor. n acest sens, art. 11 al conveniei de la Viena din 1980 privind contractele de
vnzare internaional de mrfuri prevede: Contractul de vnzare nu trebuie s fie ncheiat, nici
constatat n scris i nu este supus nici unei alte condiii de form. El poate fi probat prin orice
mijloace, inclusiv prin martori.
n acest sens, Codul civil al R. Moldova menioneaz la art.208 c actul juridic poate fi
ncheiat verbal, n scris, sau n form autentic. Referitor la forma contractelor comerciale
interna ionale, cerut de legislaia R. Moldova, aceasta nu cunoate o reglementare expres, ci
poate fi dedus din alte reglementri. Astfel, conform art. 680 Cod civil dac pentru valabilitatea
contractelor legea stabilete o anumit form, contractul se consider ncheiat n momentul
ndeplinirii condiiilor de form. n aceast ordine de idei, conform art. 9 din Legea vnzrii de
mrfuri din 1994, contractele de vnzare comercial sunt supuse formei scrise. La fel, stipulrile de
mai sus, fiind coroborate cu art. 210 Cod civil care impune forma scris pentru actele ncheiate ntre
pri, atunci cnd valoarea obiectului actului juridic depete 1000 de lei, rezult c contractele
comerciale internaionale trebuie s fie ncheiate n form scris.
28

n acest context, considerm c se impune adoptarea de ctre legiuitorul R. Moldova a unor


norme exprese referitoare la forma contractelor comerciale interna ionale, norme care ar trebui s
fie guvernate de principiul consensualismului, n concordan cu practica comercial i arbitral
interna ional.
Referitor la efectele nerespectrii formei conveniei, n art. 211 Cod civil al R. Moldova se
menioneaz c nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai n cazul n
care acest efect este expres prevzut de lege.
n concluzie, cerina formei scrise a contractului comercial internaional la care particip
subiecte de drept ai R. Moldova urmeaz a fi considerat obligatorie numai n acele cazuri cnd
asemenea contracte sunt supuse, din punct de vedere al formei legii R. Moldova.
Instituirea formei scrise, pentru anumite contracte, reprezint condiia esenial pentru
validitatea contractului i constituie, astfel o excep ie de la principiul consensualismului consacrat
pe larg n practica judiciar a unor ri sau n practica arbitral. De ex., actul constitutiv al
societ ilor comerciale trebuie ncheiat n form scris, forma scris ad validitatem este de esen a
titlurilor de valoare, precum cambia, biletul la ordin, cecul25.
5. Limba contractelor comerciale interna ionale
Prile contractului comercial internaional au libertatea s aleag limba n care s fie
redactat acesta, care poate fi cea a unei dintre pr i sau o limb de circula ie interna ional.
Deseori, contractele comerciale interna ionale se ncheie n dou sau n trei exemplare originale
avnd coninut identic, dar fiind redactate n limbi diferite. De asemenea, n practica comercial
interna ional sunt frecvente cazurile cnd fiecare exemplar al contractului este redactat n dou
limbi diferite, din care una, de regul, este o limb de circula ie interna ional.
n cazul n care un exemplar din contract se redacteaz ntr-una din limbile de larg
circulaie internaional, acel exemplar constituie elementul de referin pentru ipoteza apariiei
ulterioare a unor probleme legate de interpretare sau de executare a contractului. De obicei,
preferin se acord limbii ce conine noiuni, formule i expresii tehnico-comerciale specifice
contractului. Astfel, de ex., limba englez este frecvent utilizat ca limb a contractelor din
domeniul transportului maritim.
6. Legea aplicabil contractului de comer interna ional
Pr ile stabilesc legea care le crmuie te contractul, n temeiul principiului de drept
interna ional privat, lex voluntatis, care permite pr ilor la contract s aleag legea aplicabil
acestuia. Prin electio juris (alegerea legii), pr ile evit incertitudinile pe care le provoac un
conflict de legi datorat caracterului interna ional al contractului.
Libertatea contractual este principala caracteristic a contractelor de comer
interna ional, pr ile contractante manifestndu- i n mod autonom voin a att n ceia ce
prive te clauzel contractuale, ct i determinarea autorit ii competente a judeca litigiile ce apar
din contract ori din alegerea legii aplicabile contractului.
Pr ile au posibilitatea de a schimba legea aplicabil contractului oricnd, pe toat durata
executrii contractului, cu condi ia de a nu aduce atingere validit ii formei contractului sau
drepturilor dobndite de ter i.
Legea competent s reglementeze majoritatea problemelor privind condi iile de
fond i efectele contractelor este cunoscut sub denumirea de lex contractus.

25

Ibidem, pag. 396-399.


29

Pr ile dintr-un contract comercial interna ional pot desemna drept lex contractus, fie
legea na ional, fie o lege strin.
Lex contractus poate fi determinat n doua moduri: subiectiv, adic prin voin a
prtilor contractante, i obiectiv, adic prin criterii obiective de localizare a contractului n
spa iul unui anumit sistem de drept.
n mod obi nuit pr ile i aleg legea aplicabil prin inserarea unei clauze n contractul
lor. Pr ile au ns posibilitatea s- i aleag legea aplicabil i printr-o n elegere constatat,
preintr-un nscris separat de contractul principal. n oricare dintre aceste cazuri, trebuie s
distingem 2 contracte. nti, este cel prin care pr ile cad de acord asupra legii aplicabile.
Apoi, este nsu i contractul cu element interna ional care este supus legii aplicabile. Cele 2
contracte pot s fie supuse unor legi diferite. Astfel, primul contract trebuie s fie permis de legea
forului, care arat condi iile i limitele alegerii legii aplicabile contractului, acesta din urm fiind
supus legii desemnate de ctre pr i.
Lex voluntatis este norma conflictual de drept interna ional privat, n baza creia
pr ile contractante pot s aleag ca lege competent a guverna raporturile lor contractuale
(lex causae sau lex contractus) sistemul de drept al unui stat. Prin lex contractus, adic
dreptul aplicabil contractului, se n elege ntregul sistem de drept al rii respective, i
nu doar o anumit lege de drept material.
Lex voluntatis i lex contractus nu sunt identice. Cu toate c lex contractus poate fi
determinat prin lex voluntatis, prima poate fi determinat i de ctre instan a de judecat,
n cazul n care pr ile nu ader la lex voluntatis.
Legea aplicabil contractului (lex contractus) va reglementa:
a) interpretarea;
b) executarea;
c) consecin ele nclcrii obliga iilor contractuale, tipurile de prejudiciu i evaluarea
daunelor;
d) diferitele ci de stingere a obliga iilor, inclusiv prescrip ia;
e) consecin ele nulit ii contractului.
De regul, forma contractului este determinat, de asemenea, de lex contractus.
Pr ile nu pot limita aplicarea normelor imperative din legislatiile statelor cu care
contractul are o legtur strns.
Aplicarea prevederilor legale din orice stat poate fi refuzat dac o astfel de
aplicare este evident incompatibil cu ordinea public din statul unde se afl instan a
sesizat.

30

TEMA III. NCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNAIONALE

1. Negocierea contractului comercial interna ional


Oferta i acceptarea constituie pilonii principali ai opera iunilor juridice de ncheiere a
contractului. n comer ul interna ional, de regul, oferta nu este acceptat imediat de ctre
destinatar, avnd loc negocieri ntre pr i, adic un proces complex de tratative, scopul crora este
realizarea acordului de voin al pr ilor26. Oferta constituie, practic, punctul de pornire i baza
de desf urare a negocierilor, care implic prezentarea i argumentarea pozi iilor partenerilor,
discutarea eventualelor obiec ii ale acestora, extragerea i sistematizarea treptat a punctelor de
vedere convergente. n cadrul tratativelor, n special ale contractelor complexe, pr ile i schimb
uneori rolurile, destinatarul ofertei ini iale formulnd contraoferte, crora li se rspunde cu alte
oferte noi, a a nct oferta ini ial se poate pierde n masa tratativelor, iar acceptarea se exprim,
de fapt, prin acordul pr ilor de a ncheia contractul. Negocierile iau sfr it atunci cnd acest
acord s-a realizat sau cnd, dimpotriv, pr ile s-au decis s nu ncheie contractul.
n procesul de negocieri a contractului pot aprea i alte acte juridice ca, de pild, scrisorile
de inten ie i unele antecontracte.
Negocierile se pot purta ntre persoane prezente sau prin coresponden , n una sau mai
multe etape, la sediul uneia dintre pr i sau n orice alt loc convenit de ele.
Desf urarea negocierilor este guvernat, n lipsa unor prevederi legale n materie, de
uzan ele comerciale interna ionale i obi nuin ele existente ntre pr i. De exemplu, n
prectica arbitral de comer interna ional s-a artat c, n cazul n care, pe parcursul negocierilor,
se ntocme te un proiect de contract, aceast opera iune cade, conform uzan elor, n sarcina
furnizorului mrfurilor (vnztorului).
Principiile UNIDROIT n art. 2.1.15 stipuleaz c partea care negociaz sau ntrerupe
negocierile cu rea credin este rspunztoare pentru pierderile aduse celeilalte pr i.
n art. 2.1.16 ale Principiilor UNIDROIT este reglementat obliga ia de confiden ialitate
pentru informa iile ob inute n cursul negocierii. Astfel, pr ile nu trebuie s dezvluie
26

Idem, pag. 379.


31

informa ia confiden ial i trebuie s o foloseasc n mod corespunztor, indiferent dac a fost
sau nu ncheiat un contract. Partea vinovat de nclcarea acestei obliga ii va trebui s plteasc
despgubiri pentru prejudiciul cauzat astfel.
2. Oferta de a contracta
Oferta de a contracta este propunerea, adresat unei sau mai multor persoane, n scopul
ncheierii unui contract, adic ea este o manifestare de voin n vederea ncheierii contractului27.
Convenia de la Viena din 1980, definete oferta n felul urmtor: o propunere de ncheiere
a unui contract adresat uneia sau mai multor persoane determinate constituie ofert, dac este
suficient de precis i denot voina autorului ei de a se angaja n caz de acceptare.
Definiia legal dat ofertei de Codul civil al R. Moldova este, n principiu, aceia i ca i
definiia dat acesteia de convenia de la Viena. Astfel, conform art. 681, alin.1 ofert de a
contracta este propunerea, adresat unei sau mai multor persoane, care conine toate elementele
eseniale ale viitorului contract i care reflect voina ofertantului de a fi legat prin acceptarea
ofertei.
Condiiile ofertei
n conformitate cu art.2.1.2 al Principiilor UNIDROIT viznd contractele comerciale
internaionale, ntitulat definiia ofertei, o propunere de a ncheia un contract va constitui o ofert
numai atunci cnd va fi suficient de definit i va exprima intenia ofertantului de a se obliga din
punct de vedere juridic n cazul unei acceptri.
Pentru a putea fi considerat ofert, propunerea de contractare trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii cumulative:
Oferta trebuie s fie ferm; se are n vedere c oferta trebuie s fie dat n stare de
angajament juridic (animo contrahendi negotii). Astfel, o propunere pentru ncheierea unui
contract constituie o ofert dac este suficient de clar i dac indic intenia ofertantului de a fi
inut de aceasta n cazul acceptrii. Cu ct mai detaliat este propunerea cu att mai mari sunt
ansele ei de a fi considerat ca ofert;
S fie precis i complet; este necesar ca oferta s conin suficiente detalii referitoare la
toate elementele contractului spre al crui perfectare tinde, astfel nct ncheierea acestuia s devin
posibil prin simpla acceptare a ei; se consider c o ofert ntrunete aceast condiie dac, de
exemplu determin mrfurile explicit sau implicit, cantitatea i preul ori conine alte indicaii n
temeiul crora se pate face determinarea lor.
S fie adresat uneia sau mai multor persoane determinate. Este necesar ca oferta s fie
adresat persoanei sau persoanelor cu care ofertantul intenioneaz s perfecteze contractul.
Conform art.681, alin.3 Cod Civil al R. Moldova o propunere adresat uni cerc nedeterminat de
persoane (ofert public) este o chemare la ofert dac aceast propunere nu conine nici o
manifestare expres a voinei de a fi legat prin acceptare. Astfel, n epoca modern n care
dezvoltarea comer ului interna ional a cunoscut o amplificare i diversificare deosebit,
propunerile adresate publicului, anun urile n ziare, n reviste de specialitate la radio, televiziune
sau pe internet, prezentrile la expozi ii i trguri interna ionale etc., constituie o ofert
publicitar, adic fr angajament. Aceeai semnificaie o are i trimiterea de ctre firmele de profil
a unor prospecte, mostre, cataloage, tarife cu preurile curente, facturi pro forma sau alte documente
de publicitate similare, cu excep ia cazului n care expeditorul face o men iune expres n acest
sens28.
27
28

Idem, pag. 366.


Idem, pag. 368.
32

Revocarea ofertei
Revocarea ofertei nu implic dificult i n cazul ncheierii contractului ntre persoane
prezente, deoarece acceptarea se exprim pe loc. Dac totui ofertantul a acordat destinatarului
ofertei un termen anumit pentru ca ultimul s se gndeasc, oferta se consider a fi irevocabil pn
la expirarea acestui termen.
Revocarea ofertei poate crea apari ia unor probleme n cazul contractelor ncheiate ntre
abseni, ntruct o atare modalitate de ncheiere a contractelor presupune scurgerea unei anumite
perioade de timp ntre momentul emiterii ofertei i cel al ajungerii acceptrii la cunotina
acceptantului.
Aceste probleme in de dou situaii, dup cum oferta a ajuns sau nu la destinatar. Regula
general este c, atta timp ct oferta nu a ajuns la destinatar, ofertantul o poate revoca fr nici o
oarecare motivare. Pentru ca revocarea s fie eficient i lipsit de consecine negative pentru
ofertant este necesar ca aceasta s ajung la destinatar cel trziu concomitent cu oferta. Cu toate
acestea, oferta nu poate fi revocat n urmtoarele cazuri:
a) dac prevede, prin fixarea unui termen determinat pentru acceptare sau n alt mod c este
irevocabil;
b) dac este rezonabil pentru destinatar s considere oferta ca irevocabil i dac a acionat n
consecin (art.16 Convenia de la Viena, 1980).
Art.15 al aceleiai convenii declar c o ofert, chiar irevocabil, nceteaz cnd
neacceptarea sa ajunge la ofertant.
Legislaiile unor ri recunosc principiul irevocabilitii ofertei ns cele mai multe legislaii
admit revocabilitatea acesteia. n acest sens, conform art.683 Cod Civil al R. Moldova o ofert
poate fi revocat cu excepia cazului n care ea include un termen pentru acceptare sau a cazului n
care este irevocabil n alte temeiuri. Oferta chiar i irevocabil poate fi revocat dac revocarea
ajunge la destinatarul ofertei cel trziu concomitent cu oferta. Oferta primit de destinatar nu poate
fi revocat n termenul de acceptare stabilit n ofert sau, dac acest termen nu este stabilit sau este
nejustificat de mic, n termenul necesar pentru ca destinatarul s poat exprima acceptarea i ca
rspunsul s ajung la ofertant conform circumstanelor cazului, practicii stabilite ntre pri i
uzanelor.
3. Acceptarea ofertei
Potrivit reglementrilor interna ionale uniforme, acceptarea constituie o declaraie sau o
alt manifestare a destinatarului, care exprim acordul su la o ofert.
Principiile UNIDROIT viznd contractele comerciale internaionale, n art. 2.1.6 intitulat
Modalitatea acceptrii ofertei prevede: constituie acceptarea ofertei orice declara ie sau orice
comportament al destinatarului ofertei care indic manifestarea inten iei de a accepta respectiva
ofert.
Att oferta, ct i acceptarea au caracter tranzitoriu, deoarece ele i nceteaz existena ca
acte juridice din momentul ntlnirii lor ntr-un acord contractual. Ele pot s-i piard utilitatea
juridic chiar naintea acelui moment, fie prin revocare ori caducitate (n cazul ofertei) sau prin
tardivitate (n cazul acceptrii).
Acceptarea poate fi expres (scris, verbal sau printr-un gest n cazul licitaiilor publice)
sau tacit. Acceptarea expres este rspunsul destinatarului ofertei, care conine acordul acestuia
privind propunerea de contractare a ofertantului. Acceptarea tacit se prezint sub forma oricrui alt
fapt juridic, care poate fi considerat echivalent al acceptrii exprese. De ex., executarea, nceputul

33

executrii sau cel puin promisiunea de executare a contractului, deschiderea acreditivului, emiterea
unei cambii.
Ofertantul nu poate institui ca mod de acceptare a propunerii sale de contractare tcerea
destinatarului ofertei. Prin urmare, trebuie considerat nul orice clauz a ofertei, care prevede c
tcerea destinatarului valoreaz acceptarea. Aceasta este regula, dar ea nu are valoare absolut. Prin
urmare, de obicei, regula qui tacet consentire videtur, nu este recunoscut ca aplicabil n cazul
contractelor comerciale interna ionale, att n practica arbitral, ct i n literatura de specialitate.
Doctrina juridic i chiar unele sisteme de drept, de ex. cel romn sau cel al R. Moldova (art.694
Cod Civil) admit c o atare regul comport urmtoarele excepii:
tcerea valoreaz acceptare atunci cnd nsi legea recunoate tcerii unele efecte juridice (de
ex. n cazul contractului de mandat);
tcerea valoreaz acceptare i atunci cnd prile prin voina lor concret exprimat (de
exemplu printr-un antecontract) au decis s-i recunoasc o atare voin juridic;
cnd tcerea valoreaz acceptare n temeiul uzanelor comerciale interna ionale sau al
obi nuin elor existente ntre pr i;
Principiile UNIDROIT, n art. 2.1.6, precum i Conven ia de la Viena din 1980, n art. 18
alin. 1, adopt, n ceia ce prive te modalit ile acceptrii i regimul juridic al tcerii solu ii
identice cu cele din legisla ia R. Moldova.
Condiiile acceptrii
Pentru a produce efectele care-i sunt specifice, acceptarea trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
s fie conform cu oferta;
s emane de la destinatarul ofertei sau de la reprezentantul su;
s ajung la cuno tin a ofertantului n termenul de acceptare, adic s fie fcut nainte ca
oferta s fi devenit caduc sau s fi fost revocat
Acceptarea trebuie s corespund exact ofertei. Aceasta decurge din nsi esena
contractului, care reprezint ntlnirea de voine identice n coninutul lor. Lipsa de concordan
ntre ofert i acceptare constituie un obstacol la formarea contractului.
Un rspuns care tinde s fie acceptarea unei oferte, dar care conine completri, limitri sau
alte modificri este o respingere a ofertei i constituie o nou contraofert. Cu toate acestea un
rspuns care tinde s fie acceptarea unei oferte, dar care conine elemente complementare sau
diferite ce nu altereaz n mod substanial termenii ofertei, constituie acceptare, n afar de cazul n
care ofertantul, fr ntrziere nejustificat, a relevat verbal diferenele sau a adresat un aviz n acest
scop. Dac nu a fcut-o, termenii contractului sunt cei ai ofertei, cu modificrile cuprinse n
acceptare (art. 691, 693 C. Civil).
Conform Conven iei de la Viena 1980 (art. 19) sunt considerate ca alternd n mod
substan ial termenii ofertei elementele complementare sau diferite privind ndeosebi pre ul, plata,
calitatea si cantitatea mrfurilor, locul si momentul predrii, ntinderea responsabilit ii unei pr i
fa de cealalt sau rezolvarea litigiilor.
Principiile UNIDROIT adopt o solu ie similar celei din Codul Civil al R. Moldova n art.
2.1.11 (de ex. A comand o anumit cantitate de gru de la B. n confirmarea comenzii B, adaug o
clauz de arbitraj care este practica standart n sectorul de bunuri n cauz. Deoarece A. nu poate fi
surprins de o asemenea clauz, ea nu poate reprezenta o modificare substan ial a termenilor
ofertei i, cu excep ia cazului n care A obiecteaz fr ntrziere nejustificat, clauza de arbitraj
devine parte din contract)29.
29

Idem, pag. 374-375.


34

Dac oferta a fost fcut unei anumite persoane, aceasta poate emite acceptarea. De
asemenea, acceptarea ofertei poate fi fcut de ctre reprezentantul autorizat al destinatarului
ofertei. Dac ns este cazul unei oferte publice, oferta poate proveni de la orice persoan care
dorete s ncheie contractul.
Oferta fcut unei persoane prezente poate fi acceptat doar pe loc, imediat. Aceast regul
se aplic i atunci cnd oferta este fcut prin mijloace de telecomunicaie instantanee (ex: prin
telefon). n cazul n care oferta este fcut unei persoane absente, adic care nu se afl n acelai loc
i este transmis prin pot, fax, telex, curier, e-mail, radio, televiziune etc. sunt posibile dou
situaii:
dac ofertantul a stabilit un termen pentru acceptarea ofertei, acceptarea poate fi fcut doar n
termen;
dac oferta nu conine un termen pentru acceptare, ea poate fi acceptat doar pn n
momentul n care ofertantul se poate atepta, n condiii normale, avnd n vedere mijloacele de
comunicare folosite de ofertant, la parvenirea rspunsului.
n acest sens, n art. 688 Cod Civil este prevzut: oferta fcut unei persoane prezente poate
fi acceptat doar pe loc. Aceast regul se aplic i n cazul n care oferta este fcut (...) prin
mijloace de telecomunicaie (alin.1). Oferta fcut unei persoane absente poate fi acceptat doar
pn n momentul n care ofertantul se poate atepta n condiii normale, avnd n vedere mijloacele
de comunicare folosite de ofertant, la parvenirea rspunsului (alin.2).
Principiile UNIDROIT n art. 2.1.7., precum i Conven ia de la Viena din 1980 n art. 18,
al. 2 consacr cu privire la momentul acceptrii, pe fond, o solu ie similar cu cea din legisla ia
noastr.
Acceptarea tardiv
Acceptarea expres este tardiv atunci cnd ajunge la ofertant dup expirarea termenului de
acceptare, fixat de el sau, n lips, ntr-o perioad de timp rezonabil ca durat, considerat de la
data expedierii ofertei.
Acceptarea tardiv este reglementat de art. 691 - 692 Cod Civil al R. Moldova. Se
consider tardiv i acceptarea, care a fost expediat destinatarului ofertei n limitele termenului de
acceptare (fie el prestabilit sau rezonabil), dac ajunge la cunotina ofertantului dup expirarea
acelui termen. Nu se ia n considerare circumstana care a ocazionat ntrzierea sosirii comunicrii,
fie c a fost cauza unei dereglri n funcionarea serviciului potal, cauzat de o grev a
funcionarilor potali, fie c a fost o culp a oficiului potal de expediere sau destinaie.
De regul, acceptarea tardiv este lipsit de efecte juridice, adic nu duce la ncheierea
contractului. Potrivit normelor de drept uniform, o acceptare tardiv produce totui efecte ca o
acceptare, dac ofertantul fr ntrziere l informeaz pe destinatar fie verbal, fie printr-un aviz
trimis n acest scop. Dac scrisoarea sau alt nscris, coninnd o acceptarea tardiv, denot c a fost
expediat n astfel de condiii nct, dac transmiterea ar fi fost regulat, ar fi parvenit la timp
ofertantului, acceptarea tardiv produce efecte ca o acceptare, n afar de cazul n care, fr
ntrziere, ofertantul l informeaz pe destinatarul ofertei c el consider c oferta sa a devenit
caduc sau dac i adreseaz un aviz n acest scop. Cu privire la consecinele juridice ale acceptrii
tardive exist deosebiri n legislaiile naionale. Astfel, legislaia R. Moldova i acord efecte
juridice, dar numai cu titlul de o nou ofert (de ex. art. 691, alin.1 Cod civil; art. 10 al Legii
vnzrii de mrfuri a R. Moldova). n alte sisteme de drept, ca de ex. cel italian, ofertantul poate
considera valabil acceptarea tardiv, cu condiia de a informa imediat acceptantul despre acest
fapt30.

30

Art. 1326 Cod Civil italian.


35

Principiile UNIDROIT, n art. 2.1.9, ct i Conven ia de la Viena 1980 n art. 21, adopt,
n ceia ce prive te acceptarea tardiv, o solu ie similar cu cea din legisla ia R. Moldova (art.
692 Cod Civil).
Revocarea acceptrii
Conform art. 695 Cod Civil al R. Moldova acceptarea este revocabil pn n momentul
ncheierii contractului. Astfel, revocarea trebuie s ajung la cuno tin a ofertantului anterior sau
cel mai trziu odat cu acceptarea. Revocarea acceptrii mpiedic ca acel contract s fie considerat
ncheiat.
Aceia i solu ie este consacrat de Principiile UNIDROIT, termenul folosit fiind ns cel
de retragerea acceptrii (art. 2.1.10), care este simetric cu retragerea ofertei. Conven ia de la
Viena 1980, de asemenea, ofer a a gen de solu ie cu utilizarea termenului de retractare a
acceptrii (art. 22).

4. Momentul i locul ncheierii contractului comercial internaional


Contractul se ncheie n momentul i la locului n care prin ntlnirea ofertei cu acceptarea se
formeaz acordul de voin . Contractul comercial internaional poate fi ncheiat ntre prezeni sau
ntre absen i.
ncheierea contractului comercial internaional ntre prezeni
n acest caz, stabilirea momentului ncheierii contractului nu prezint careva probleme
deosebite. Momentul ncheierii contractului va fi acela n care ofertantul i acceptantul, aflndu-se
fa n fa, cad de acord asupra ncheierii contractului, operaiune care deseori se materializeaz
prin semntura aplicat de ctre pri. n mod similar se determin momentul ncheierii contractului
prin telefon, deoarece prile i percep, direct i nemijlocit, declaraiile de voin.
De obicei, data i locul ncheierii contractului sunt inserate n contract.
Conform sistemului common law contractul prin telefon se consider ncheiat la sediul
acceptantului, iar sistemul de drept continental locul perfectrii contractului prin telefon este
sediul ofertantului.
ncheierea contractului comercial internaional ntre abseni
Majoritatea contractelor comerciale internaionale se ncheie ntre absen i. Dificultatea
stabilirii momentului ncheierii contractului const n faptul c momentul manifestrii acceptrii de
ctre destinatarul ofertei nu coincide cu cel al cunoaterii acceptrii de ctre ofertant. n domeniul
dreptului comer ului interna ional s-au conturat astfel mai multe sisteme:
sistemul emisiunii acceptrii; acest sistem este consacrat n special n sistemele de common
law. Potrivit acestui sistem, contractul se consider ncheiat n momentul acceptrii ofertei de ctre
destinatar, chiar dac nu a comunicat aceast acceptare.
sistemul expedierii acceptrii; potrivit acestui sistem, contractul se consider ncheiat n
momentul n care acceptantul a expediat rspunsul su pozitiv.
sistemul recepiei acceptrii; potrivit acestui sistem, contractul se consider ncheiat n
momentul n care acceptarea parvine ofertantului, indiferent dac acesta a luat cunotin de
coninutul ei.
sistemul informrii; potrivit acestui sistem, contractul se consider ncheiat n momentul n
care ofertantul a luat efectiv cunotin de acceptare.
Sistemul caracteristic Republicii Moldova este sistemul recepiei acceptrii. Acela sistem
i-a gsit consacrarea i n textele Conveniei de la Viena din 1980. Astfel, art. 23 al Conveniei
dispune: contractul este ncheiat n momentul n care acceptarea unei oferte produce efecte n
36

conformitate cu dispoziiile acestei convenii. Art. 18, alin.2 din aceeai convenie precizeaz:
acceptarea unei oferte produce efecte n momentul n care indicaia de acceptare parvine
ofertantului. Art. 24 al conveniei n discuie prevede: n scopurile prezentei pri al conveniei, o
ofert, o declaraie de acceptare sau orice alt manifestare de intenie ajunge la destinatar atunci
cnd este fcut verbal sau este predat destinatarului nsui prin orice mijloace la sediul su, la
adresa sa potal, sau dac nu are sediul ori adres potal la reedina sa obinuit.
Principiile UNIDROIT adopt sistemul informrii n ceia ce prive te momentul nheierii
contractului. Astfel, art. 2.1.6, alin. 2 prevede c Acceptarea unei oferte ncepe s produc efecte
juridice n momentul n care ofertantul ia cuno tin , n mod efectiv, de manifestarea inten iei de
acceptare a ofertei.. Sistemul informrii este aplicat i n cazul retragerii ofertei. Prin ajungerea
la destinatar se n elege cnd oferta, acceptarea, notificarea etc. ajunge n mod efectiv la
cuno tin a destinatarului respectiv (art. 2.1.3 ).
Locul ncheierii contractului comercial internaional
Determinarea locului ncheierii contractului depinde de sistemul adoptat cu privire la
determinarea momentului ncheierii contractului. De asemenea, este important s facem distincia
ntre situaiile cnd contractul se perfecteaz inter presentes sau acesta se ncheie inter absentes.
Atunci cnd contractul se ncheie ntre persoane prezente, locul perfectrii lui este acela unde are
loc semnarea contractului.
n cazul perfectri contractului prin telefon, determinarea locului ncheierii acestuia difer n
funcie de concepia adoptat:
n sistemul emisiunii i cel al expedierii acceptrii, contractul comercial internaional se
consider ncheiat la locul unde vorbete acceptantul;
n sistemul recepiei acceptrii i cel al informrii, contractul se consider ncheiat la locul
unde vorbete ofertantul.
n cazul contractelor ncheiate ntre abseni, determinarea locului ncheieri acestuia difer n
funcie de sistemul adoptat cu privire la stabilirea momentului ncheierii lor. Astfel, n sistemul
emisiunii i cel al expedierii acceptrii, locul ncheierii contractului este sediul sau reedina
acceptantului.
n sistemul recepiei acceptrii i cel al informrii contractul se consider ncheiat la locul
unde se gsete ofertantul.
n cazurile n care contractul se ncheie fr a fi necesar comunicarea acceptrii, contractul
se consider ncheiat la locul unde se afl acceptantul.
n situaia acceptrii tardive, locul ncheierii contractului este la sediul sau reedina
acceptantului, deoarece aici se recepioneaz comunicarea fcut de ofertant privind valabilitatea
acceptrii tardive.
5. Importana momentului i locului ncheierii contractului comercial internaional
Determinarea momentului ncheierii contractului prezint importan n domeniul dreptului
comer ului interna ional n privin a urmtoarelor aspecte31:
a) din acest moment ncepe curgerea efectelor pe care contractul le produce (mai ales, livrarea
mrfii, transmiterea propriet ii i a riscurilor), dac pr ile sau legea aplicabil contractului (lex
contractus) nu con in alte prevederi;
b) n baza acestui moment se determin capacitatea pr ilor i cauzele de nulitate
contractului;
Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea general, Ed. Universul
Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 395-396.
37
31

c) din momentul ncheierii contractului revocarea ofertei sau acceptrii nu produce efecte
juridice;
d) este importat pentru determinarea pre ului n contractele n care se stipuleaz c acesta este
cel curent din ziua ncheierii contractului;
e) n situa ie de faliment (insolvabilitate) al uneia dintre pr i, n func ie de acest moment se
apreciaz dac acel contract se ncadreaz sau nu n perioada suspect;
f) este elementul de determinare a legii aplicabile contractului, n cazul unui conflict de legi n
timp;
g) este important la stabilirea locului ncheierii contractului, de care se leag, de asemenea,
importante consecin e juridice
Locul ncheierii contractului prezint interes sub urmtoarele aspecte:
a) n situaia n care prile nu au desemnat lex contractus, se va aplica, uneori, principiul locus
regit actum, potrivit cruia legea competent s guverneze contractul i care are crea mai strns
legtur cu contractul este lex loci contractus, adic lege n vigoare la locul ncheierii contractului
n momentul perfectrii acestuia;
b) dac prile nu au prevzut n contract arbitrajul competent s soluioneze eventualele litigii
ce pot aprea ntre ele n legtur cu executarea contractului, jurisdicia competent s soluioneze
aceste litigii va fi determinat n raport cu prevederile legii n vigoare la locul ncheierii contratului;
c) pentru interpretarea contractului se vor lua n considerare uzanele existente la locul ncheierii
contractului.
6. ncheierea contractelor comerciale internaionale prin mijloace electronice
n materie sunt aplicabile, n special, dispozi iile Legii nr. 284 din 22.07.2004 privind
comer ul electronic.
La nivelul Uniunii Europene, este n vigoare Directiva 2000/31/CE a Parlamentului
European i a Consiliului, din 8 iunie 2000, privind anumite aspecte ale serviciilor societ ii
informatice, n special privind comer ul electronic, pe pia a intern.
Dintre reglementrile interna ionale n materie, adoptate la nivel mondial, se remarc mai
ales Legea model UNCITRAL privind comer ul electronic i Ghidul de aplicare a legii model,
adoptate de UNCITRAL la sesiunea 29 din 12 iunie 1996 i aprobate prin Rezolu ia Adunrii
Generale a ONU nr. 51/162 din 16 decembrie 1996.
Camera de Comer Interna ional din Paris, n 1997, a adoptat Uzan ele generale privind
comer ul efectuat sub form digital (General Usage for Internatioanl Digitally Ensured
Commerce GUIDEC).
Comerul electronic reprezint activitatea de ntreprinztor a persoanelor fizice i juridice de
vnzare a bunurilor, executare a lucrrilor sau prestare a serviciilor, efectuat cu utilizarea
comunicrilor electronice i/sau a contractelor electronice.
Contractul electronic reprezint totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul
de drept civil, urmrind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi i obligaii civile, al cror
obiect l pot constitui bunurile, lucrrile sau serviciile.
Potrivit legislaiei Republicii Moldova, nu pot fi ncheiate sub form de contract electronic:
a) contracte n baza crora apar sau se transmit drepturile asupra bunurilor imobile, cu excepia
contractelor de locaiune sau arend;
b) activit iel de reprezentare juridic n fa a instan elor judectore ti i a organelor de
urmrire penal;
c) jocurile de noroc, cu c tiguri bne ti, loteriile i pariurile;
38

d) activit ile care se efectuiaz prin intermediul serviciilor de telefonie vocal, telefax, fax;
e) serviciile de radiodifuziune i televiziune, inclusiv teletext;
f) contractele de fidejusiune i de gaj al valorilor mobiliare, executate de persoane ce acioneaz
n scopuri nelegate de activitatea lor comercial;
g) contractele ce sunt reglementate de dreptul familial sau dreptul succesoral.
Subiecte ale contractului electronic pot fi persoane fizice i juridice, inclusiv strine,
indiferent de tipul de proprietate i forma de organizare juridic, precum i statul ca subiect de
drept, care particip la comerul electronic.
Prile contractului electronic sunt agentul comerului electronic, pe de o parte, i
cumprtorul sau beneficiarul, pe de alt parte.
Obiecte ale contractului electronic pot fi: bunurile ce pot fi nstrinate conform prevederior
legale; lucrrile; serviciile.
Ct privete forma, dup puterea juridic i cea probatoare, contractul electronic se
echivaleaz cu contractul ntocmit n form scris i semnat de pri, inclusiv autentificat cu
tampilele prilor.
Mecanismul ncheierii contractului electronic const din mbinarea celor dou elemente
eseniale: oferta i acceptarea.
Oferta i acceptarea se consider primite din momentul expedierii de ctre destinatar a
ntiinrii, n form de comunicare electronic, despre primirea lor, dac prile nu au convenit
altfel32.
Momentul ncheierii contractului electronic se consider momentul primirii de ctre ofertant
a acceptrii expediate de ctre destinatar, dac contractul electronic nu prevede altfel.
Locul ncheierii se consider locul unde se afl agentul comerului electronic, ofertant, dac
contractul nu prevede altfel.

Pentru detalii Marcel Ionel Boc a, ncheierea contractelor de comer


electronice, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, pag. 66 i urm.
32

interna ional prin mijloace


39

TEMA IV. CON INUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNA IONALE

1. Principalele clauze ale contractelor comerciale interna ionale.


Coninutul contractului de comer internaional reprezint totalitatea drepturilor i
obligaiilor la care d natere voina juridic a contractanilor, materializat ntr-un contract dat
convenit ntre participanii la comerul internaional33.
Coninutul contractului se exprim prin clauze, dintre care multe fiind impuse de mprejurri
care scap incidenei dreptului intern, iar altele sunt menite s exprime soluii diferite de acelea
adoptate de dreptul intern cum ar fi: pactum de lege utenda prin care prile aleg legea care va
guverna raportul lor juridic obligaional (electio iuris) sau clauza de arbitraj etc.34
Conform unei clasificri, coninutul contractului cuprinde att clauze de drept comun, ct i
clauze specifice determinate de particularitile caracteristice ale acestui contract, care la rndul lor
pot fi comune tuturor contractelor de comer internaional sau particulare, folosite numai n anumite
contracte35.
Chiar dac clauzele contractuale sunt foarte multe i diverse, acestea pot fi grupate dup
importana lor n clauze necesare (generale) sau care nu pot lipsi din coninutul oricrui contract,
de care depinde nsi valabilitatea lui i clauze opionale care pot lipsi fr s impieteze asupra
valabilitii raportului juridic n sine; singura consecin ar fi riscurile contractuale fa de care
prile rmn mai puin protejate.
2. Clauzele necesare (generale) n contractele comerciale internaionale
Potrivit legislaiei Republicii Moldova, sunt necesare (eseniale) clauzele care sunt stabilite
ca atare prin lege, care reies din natura contractului sau asupra crora, la cererea uneia din pri,
trebuie realizat un acord.
Coninutul clauzelor necesare. n doctrina juridic s-au conturat cteva repere pentru
determinarea, n linii generale, a coninutului clauzelor necesare dup cum urmeaz:
Clauza privind prile contractante. Este o clauz esenial care constituie o condiie de
validitate a actului juridic respectiv i ca urmare cuprinsul contractului trebuie s precizeze
Dumitru Mazilu, Dreptul Comer ului Interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,
pag. 69-72.
34
Radu Gheorghe Geamnu, Dreptul Comer ului Interna ional, partea special, Ed. Hamangiu, Bucure ti,
2008, pag. 91.
35
Ibidem.
40
33

atributele de identificare a prilor: nume, prenume, domiciliu pentru persoanele fizice, sau
denumire, sediul i forma juridic n cazul persoanelor juridice. Se cer precizate de asemenea
datele de identitate i calitatea reprezentanilor partenerilor ori de cte ori acetia dau mputernicire
de reprezentare a lor la perfectarea contractului altor subieci de drept.
Clauze referitoare la obiectul contractului. n cazul n care contractul are ca obiect o marf,
este necesar ca prile s precizeze n coninutul lui elemente suficiente pentru identificarea i
determinarea acelei mrfi, cum ar fi: denumirea exact i complet a ei, tipul, seria, caracteristici
specifice de identificare n genul cruia i aparin.
Lipsa acestor elemente duc la o consecin grav contractul nu este valabil lipsindu-i un
element esenial.
Clauze referitoare la cantitatea mrfii. n coninutul contractului de comer internaional
avnd ca obiect bunuri n natur, trebuie ca prile s stipuleze cel puin o clauz prin care s indice
cantitatea de marf care se are n vedere i s arate unitatea de msur pe baza creia s-a fcut (sau
urmeaz s se fac) determinarea cantitativ a mrfii vizate, locul unde se va cntri, msura sau
numra acea marf, precum i documentul constatator al cantitii. Se poate stipula i o clauz de
toleran cantitativ, n funcie de specificul mrfii i de particularitile mijloacelor de transport
utilizate.
Clauze referitoare la calitate. Din coninutul contractului de comer internaional nu pot
lipsi clauze referitoare la calitatea mrfii i la modurile de determinare a acelei caliti, a locului,
momentului i modului de determinare a acesteia precum i documentul care o atest.
Pentru a se proteja mpotriva riscurilor unei livrri ne conforme calitativ cu prevederile
contractului, prile stipuleaz de regul obligaia exportatorului de a altura mrfii livrate atestate
de calitate, de garanie, buletin de analiz, carte tehnic a produsului sau alte documente de
certificare a calitii.
Clauze referitoare la reclamaiile de cantitate i calitate. Stipularea clauzelor de cantitate i
calitate a mrfii necesit ntregirea lor cu alte clauze referitoare la condiiile, termenele i
modalitile de rezolvare a reclamaiilor ce vizeaz lipsurile cantitative i calitative. Aceste clauze
vor preciza n esen coninutul care se cere s-l aib reclamaia, documentele care trebuie s o
nsoeasc, obligaia ce incumb cumprtorului pn la soluionarea reclamaiei, procedura de
comunicare a reclamaiei, ct i termenul acordat vnztorului pentru a comunica rspunsul su cu
privire la reclamaia formulat de cumprtor.
Clauze ce vizeaz ambalarea i marcarea. Prile trebuie s stipuleze o clauz din care s
rezulte felul ambalajului, dac acesta trece n proprietatea cumprtorului caz n care se va
specifica preul acestuia sau ambalajul este proprietatea vnztorului caz n care se va meniona
termenul de returnare i n sarcina cui se afl cheltuielile ocazionate cu returnarea -, precum i
msurile de protecie a mrfii care se livreaz vrac ( ne ambalat).
Ct privete marcarea ambalajului, se va preciza coninutul marcajului i limba sau codul n
care se face marcajul.
Clauze prin care se stabilesc obligaia de livrare a mrfii i termenele de livrare. Predarea
mrfii ctre cumprtor fiind principala obligaie a vnztorului, este necesar ca n contract s se
stipuleze clauze precise cu privire la executarea acestei obligaii, menionndu-se: termenul de
livrare, iar dac livrarea urmeaz a se face n trane vor fi artate termenele intermediare, ca i
termenul final de livrare. Vor fi precizate condiiile n care devine posibil modificarea termenelor
de livrare convenite precum i documentele prin care se confirm efectuarea livrrii i data la care a
avut loc menionndu-se condiiile n care livrarea poate fi refuzat de cumprtor i legat de
aceasta se va stabili rspunderea furnizorului pentru nerespectarea termenelor de livrare. Totodat

41

prile pot stipula i o clauz rezolutorie indicnd condiiile n care partea ndreptit poate
promova aciunea n rezoluiune.
Alte clauze prin care se reglementeaz diverse aspecte privind livrarea mrfii. Este
recomandabil s se clarifice printr-o clauz adecvat i modalitile de livrare, locul unde se face,
cui revine obligaia de a suporta cheltuielile de livrare, cine suport riscurile livrrii, momentul
transmiterii dreptului de proprietate al mrfii de la vnztor la cumprtor etc.
Clauze cu privire la expediia, transportul i asigurarea mrfii n timpul transportului.
ncrcarea mrfii n mijlocul de transport la locul de expediie, descrcarea ei la locul de destinaie,
ca i transportul acesteia la destinaia stabilit, precum i asigurarea sa pe timpul transportului
comport importante cheltuieli i ca urmare trebuie s se precizeze modul de distribuire a acestor
cheltuieli fie stipulnd o clauz distinct n acest sens, fie trimind la o uzan standardizat care
rezolv o atare problem cum ar fi regulile INCOTERMS.
Clauze referitoare la obligaia de preluare a mrfii. Trebuie clarificate printr-o clauz,
diferitele aspecte legate de ndeplinirea de ctre cumprtor a obligaiei de preluare a mrfii precum
i o clauz prin care s se stabileasc condiiile n care cumprtorul poate refuza executarea acestei
obligaii.
Clauze referitoare la pre. De regul partenerii determin prin contractul lor preul ca
valoare total, dar i pe unitate de produs. Destul de frecvent preul este considerat ca fiind numai
determinabil, ipotez n care trebuie s se precizeze criteriile pe baza crora urmeaz a se calcula
ulterior preul, stabilindu-se o limit inferioar i una superioar ntre care trebuie s se situeze
preul definitiv.
Prile sunt libere s stipuleze n contract orice clauze privind stabilirea i plata preului, a
condiiilor de executare a acestei obligaii precizndu-se: modalitatea de plat (acreditiv
documentar, incaso etc.); modul de garantare a plii; data i locul plii; documentele necesare
efecturii acesteia; instrumentele de plat.
3. Clauze asiguratorii menite s contracareze riscurile valutare
Clauzele valutare sunt stipulaii contractuale care fac parte din grupa clauzelor de meninere
a valorii contractului i urmresc protejarea prilor mpotriva riscului aferent variaiei paritii
monedei de plat n raport cu moneda de cont aleas, clauze pe care doctrina le mai numete i
clauze de consolidare valutar36. De specificul acestor clauze este faptul c ele presupun stabilirea
de ctre pri a dou monede una de plat, iar alta de cont prin corelarea crora se determin
reperul principal al echilibrului contractual.
Se disting trei varieti de clauze valutare i anume:
monovalutare,
multivalutare bazate pe un co valutar stabilit de pri,
multivalutare bazate pe un co valutar instituionalizat (sau unitate de cont instituionalizat).
Clauza monovalutar presupune luarea n considerare de ctre pri a dou monede
diferite: una de plat i alta de cont.
Moneda de plat este acceptat de pri n vederea executrii de ctre debitor a obligaiei de
plat. Debitorul va face plata valabil achitnd creditorului cantitatea de nsemne monetare
convenit de pri ca pre n moneda de plat.
Moneda de cont este etalonul la care se raporteaz moneda de plat i n raport de care se
stabilete la scaden cantitatea de nsemne monetare din moneda de plat (ntre timp depreciat)
Pentru detalii, Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea general, Ed.
Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 465-474.
42
36

care trebuie achitate cu titlu de pre de ctre debitor creditorului. Aa fiind, moneda de cont devine
instrumentul de exprimare al preului i, totodat, de evaluare a prestaiei pecuniare asumat de
debitor fa de creditor.
Clauza multivalutar bazat pe un co valutar convenit de pri. Sintagma co valutar
desemneaz modalitatea de a crea un etalon artificial de valoare i, totodat, un instrument de
rezerv menit s nlocuiasc att etalonul aur (care nu mai poate fi utilizat datorit demonetizrii
aurului) ct i etalonul dolar SUA (care nici el nu mai este agreat deoarece manifest instabilitate)
pentru msurarea valorii altor monede.
Operaia de stabilire a coului valutar poate fi ndeplinit de ctre pri printr-o clauz
contractual, sau de ctre un organ internaional specializat. n toate cazurile ns ea presupune
alegerea valutelor care urmeaz s fie cuprinse n coul valutar i determinarea ponderii care
urmeaz s fie cuprinse n coul valutar i determinarea ponderii pentru fiecare valut n coul
valutar.
Valoarea de ansamblu a coului valutar este n funcie de cursurile valutelor componente.
Astfel, pentru a stabili valoarea coului valutar n dolari SUA (presupunnd c n componena lui
intr dolari SUA, lire sterline, franci elveieni, yenul japonez,) fiecare component se mparte la
cursul dolarului de pe piaa rii respective sau se nmulete cu cursul bursier de la New York al
valutelor componente.
Clauza multivalutar bazat pe un co valutar instituionalizat. (sau unitate de cont
instituionalizat). Aceast clauz este o construcie juridic definit sub aspectul coninutului ei ca
i al modului n care opereaz, de ctre un organ internaional specializat care stabilete att valutele
care se includ n cont ct i metodologia de calcul a modificrilor de curs. Prile contractante nu au
nici un rol sub acest aspect. Intervenia organului internaional specializat n stabilirea coninutului
coului valutar i a modului de determinare a unitii de cont, instituionalizeaz unitatea de cont i
i atribuie calitatea de unitate de cont instituionalizat, care nu reprezint n esen bani
internaionali.
Dintre aceste uniti de cont se menioneaz:
DST (Drepturi Speciale de Tragere) este un ban de cont care nu are acoperire real.
AMU (Asian Monetary Unity) care are valoarea egal cu DST.
Clauza aur este o stipulaie contractual n virtutea creia preul contractual se exprim
ntr-o valut care are o paritate oficial n aur la momentul ncheierii contractului i se va modifica
n mod corespunztor dac aceast paritate va cre te sau va scade pn la data pl ii pre ului.
Dup suspendarea convertibilit ii n aur a dolarului SUA (1971), dar mai ales, dup
renun area oficial la func iile monetare ale aurului n 1978, cnd aurul a ncetat s mai fie etalon
de valoare pentru monedele na ionale, devenidn o simpl marf, supus legilor pie ei, a fcut ca
aceast clauz, n forma ei clasic, s- i piard utilitatea, ea disprnd practic din categoria
modalit ilor de men inere a echilibrului contractual.
n prezent, aceast clauz ar putea fi folosit ntr-o form nou, prin legarea pre ului
contractual de pre ul aurului pe pia a liber, dar acest clauz asigur numai o aprare par ial
mpotriva riscului valutar deoarece pre ul aurului, el nsu i, cunoa te fluctua ii de pre pe
pia a mondial37.
Clauza aur prevzut n conven iile interna ionale privind contractele de transport
interna ional i-a pierdut aplicabilitatea practic, locul aurului ca etalon monetar fiind luat de
Drepturile Speciale de Tragere (D.S.T), ca urmare a modificrilor aduse conven iilor respective.
Clauza de opiune a monedei liberatorii (sau clauza de monede multiple). Este stipulaia n
virtutea creia prile exprim preul convenit n dou sau mai multe monede de plat avnd n
37

Ibidem, pag. 461 i urm.


43

vedere paritatea existent ntre ele la data contractrii i prin care se autoriz creditorul ca la
scaden s aleag ntre acele monede pe cea liberatorie i s pretind debitorului s fac plata n
moneda astfel aleas.
Clauza de opiune a locului de plat. Este o variant a clauzei monovalutare i se
caracterizeaz prin aceea c n virtutea ei creditorul dobndete dreptul de a ncasa la scaden
valoarea prestaiei sale calculat pe baza unei valute de cont prestabilit prin contract n locul ales
de acesta dintre cele convenite ntr-un atare scop, iar debitorul i asum obligaia de a satisface
opiunea astfel exprimat pltind n moneda locului ales de creditor.
4. Clauze asiguratorii menite s contracareze riscurile nevalutare
Riscurile nevalutare se manifest cel mai frecvent sub forma riscului de pre determinat de
modificarea raportului cererii i ofertei pe pia ori fluctuaia monetar.
Astfel de riscuri pot fi evitate prin nserarea n contract a unor clauze de adaptare a acestuia
la noile mprejurri, precum: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai favorizat, clauza de
hardship (sau de impreviziune), clauza de for major, precum i clauze preventive fa de diverse
msuri de protecie a concurenei.
Clauze de recalculare sau de revizuire a preului (sau clauze de indexare a preului) este
stipulaia contractual prin care prile convin ca atunci cnd ntre momentul perfectrii contractului
lor i acela al executrii lui survin modificri semnificative ale preului materiilor prime, energiei,
forei de munc sau alte elemente avute n vedere la stabilirea preului contractual, oricare dintre
pri s fie ndreptit s procedeze la recalcularea preului.
Clauze de postcalculare a preului. Sunt mai rar utilizate n practic. Cnd prile includ n
coninutul contractului lor o clauz de postcalculare a preului, aceasta are o finalitate de meninere
a preului mrfii la parametrii conjuncturii existente pe pia n momentul finalizrii executrii
prestaiei asumate de debitor.
Dintre aceste clauze, acea denumit cost + fee pare s aib cea mai larg utilizare
practic. Termenul de cost primete semnificaia de pre de producie (format din costurile
materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor etc., consumate n procesul de producie) iar
termenul de cheltuieli este utilizat pentru desemnarea valorii manoperei (incluznd salariile, profitul i
n general, orice alte adaosuri la preul de producie). Contractele n care se stipuleaz clauza cost +
fee sunt denumite n doctrin contracte cu costuri rambursabile.
Clauza clientului cel mai favorizat este o stipulaie contractual prin care vnztorul sau
furnizorul de bunuri sau servicii se oblig s acorde celuilalt contractant (cumprtor, beneficiar)
cele mai favorabile condiii pe care le-ar acorda eventual altor parteneri cu privire la contracte
avnd acelai obiect.
Clauza ofertei concurente este stipulaia contractual prin care vnztorul i asum
obligaia de a acorda cumprtorului aceleai condiii pe care le-ar oferi acestuia din urm, pentru
aceeai marf, ali furnizori concureni n materie.
Clauza de hardship (sau de impreviziune) este stipulaia contractual graie creia devine
posibil modificarea coninutului contractului atunci cnd pe parcursul executrii lui se produc, fr
culpa contractanilor, evenimente ce nu puteau fi prevzute n momentul stabilirii raportului juridic
de obligaie, dar care schimbnd substanial datele i elementele avute n vedere de pri n
momentul perfectrii contractului, creeaz pentru unul dintre contractani consecine mult prea
oneroase pentru a fi echitabil ca acesta s le suporte singur.
Potrivit art. 623 din Codul Civil al R. Moldova, dac mprejurrile care au stat la baza
ncheierii contractului s-au schimbat n mod considerabil dup ncheierea acestuia, iar prile,
44

prevznd aceast schimbare, nu ar fi ncheiat contractul sau l-ar fi ncheiat n alte condiii, se poate
cere ajustarea contractului n msura n care nu se poate pretinde unei pri, lund n considerare
toate mprejurrile acelui caz, n special repartizarea contractual sau legal a riscurilor, meninerea
neschimbat a contractului.
Clauza de for major este stipulaia contractual avnd caracterul unui succedaneu sau
substitut de clauz de adaptare, atunci cnd conine prevederea potrivit creia contractul se
suspend n caz de for major, urmnd ca el s continue dup perioada de suspendare, n noile
condiii, care vor fi negociate ntre timp.
Prin includerea clauzelor de for major n contractele de comer internaional, prile i
propun s previn dificultile ce decurg din concepiile legislative diferite n materie, consacrate n
sistemele lor juridice naionale. De asemenea, n pofida varietii formelor n care aceste clauze apar
redactate, se remarc totui tendina de a se atenua, pe cale convenional, cerinele imprevizibilitii i a invincibilitii, de a nlocui efectul extinctiv al mprejurrii de for major cu acela
suspensiv, de a organiza procedura renegocierii contractului, dup un anumit interval de timp de la
momentul survenirii evenimentului exonerator de rspundere.
Evenimentele de for major se aseamn cu cele de hardship mai ales prin caracterul lor
de imprevizibilitate. Totu i aceste dou institu ii juridice se deosebesc esen ial prin urmtoarele
elemente: a) prin con inutul lor, n sensul c for a major implic i condi ia
insurmontabilit ii; b) prin scopul urmrit de pr i la ncheierea clauzei, adic: la hardship se
urmre te adaptarea contractului la noile mprejurri, pe cnd la for a major scopul este cel de a
reglementa suspendarea sau ncetarea efectelor acestuia n cazul survenirii evenimentului; c) prin
efectele lor i anume, n timp ce clauzele de hardship fac numai n mod substan ial mai oneroas
obliga ia uneia din pr i i atrag , prin natura lor, adaptarea contractului, cele de for major
atrag de regul imposibilitatea (absolut) a executrii contractului i constituie, n primul rnd,
cauze exoneratoare de rspundere a pr ii care le-a suferit.
Exist situa ii de fapt care pot fi considerate n acela i timp cazuri de hardship i de
for major. n aceste situa ii, partea afectat va stabili mijlocul juridic pe care l va folosi,
ambele clauze putnd fi inserate n contract. Dac invoc for a major, partea urmre te
justificarea neexecutrii presta iilor sale; dac va invoca ns clauza de hardship, ea urmre te
renegocierea clauzelor contractului astfel nct s permit men inerea acestuia cu clauzele
revizuite.
5. Clauzele prestabilite n contractele comerciale interna ionale
Anumite tipuri de contracte n comer ul interna ional se ncheie cu o frecven ridicat.
Acest fapt a determinat pr ile contractante, unele asocia ii (organiza ii) profesionale i
organisme neutre s purcead la concentrarea clauzelor repetabile care apar n aceste contracte n
cadrul unor documente care s constituie modele pentru viitoarele contracte de acela i tip38. Aceste
modele prestabilite pot mbrca forme foarte diferite, cele mai frecvente fiind contractele tip
(model), condi iile generale, contractele cadru etc.
Modele prestabilite cuprind, n mod firesc, numai clauzele care au un grad ridicat de
repetabilitate n cadrul tipului respectiv de contract sunt practic invariabile i implicit au un
caracter general sunt generice , n sensul c exprim acele elemente care, fiind cel pu in de
natura contractului, nu pot lipsi n principiu, din curpinsul su.
Clauzele prestabilite sunt elaborate, fie de una din pr i, de obicei, cea care i asum
presta ia caracteristic, fie de o asocia ie profesional, o burs de comer sau o organiza ie
38

Idem, pag. 434-441.


45

comercial ( de ex. asocia ia vnztorilor, cumprtorilor, antreprenorilor sau prestatorilor de


servicii armatorilor, transportatorilor, expeditorilor, inginerilor consultan i etc. dintr-un anumit
domeniu de activitate), la care una din pr i este membru sau care este comun pentru ambele
pr i contractante, fie de o organiza ie interna ional neutr.
Principiile UNIDROIT folosesc no iunea de clauze standard, pe care le definesc n art.
2.1.19 alin. 2. Astfel, clauzele standard sunt prevederi care sunt pregtite n avans pentru uzul
general i repetat de ctre o parte i care sunt folosite de fapt fr negociere cu cealalt parte.
Tipurile clauzelor prestabilite
Contractele tip (contractele model, formulare de contract)
Contractele tip sunt formulare redactate n form contractual, care cuprind clauzele uzuale
pentru tipul respectiv de contracte, precum i spa ii albe corespunztoare elementelor specifice
acelei opera iuni. De regul, pr ile ncheie contractul chiar pe formular, completnd spa iile
albe, dar ele pot s-l ncheie i separat, caz n care formularul este utilizat ca model.
Cele mai cunoscute contracte tip sunt cele elaborate de organiza ii neutre. Trebuie
men ionate, n primul rnd, contractele tip (model) adoptate de CCI pentru vnzarea
interna ional, pentru agen ia comercial, pentru intermedierea ocazional, pentru franchising
interna ional i pentru distribu ie (unic importator distribuitor). n transporturile
interna ionale sunt, de asemenea, pe larg utilizate contractele tip, n comer ul cu cereale de ex.
cele ntocmite de Asocia ia pentru Comer ul cu Cereale i Nutre uri (GAFTA), precum i n
cel cu mrfuri comune (commodities) n acest caz fiind elaborate de bursele de specialitate.
Condi ii generale
Deosebirea dintre contractele tip i condi iile generale este, preponderent de form i
anume n timp ce primele constituie de regul chair formularul (nscrisul) pe care se ncheie
contractul, clauezele lor urmnd structura specific unui contract, cele din urm sunt distincte de
contracte ca instrumentum, fiind, de regul, fie anexate contractului, mai ales atunci cnd au un
con inut mai amplu, fie men ionate pe versoul contractului tip.
Condi iile generale sunt nglobate n contract, n principiu, prin tehnica recep iunii
contractuale, care const n inserarea de ctre pr i n contract a unei clauze exprese prin care
acestea i declar voin a de a considera respectivele condi ii generale ca parte integrant a
contractului, men ionnd, totodat, ca o formul de stil, c au luat cuno tin de con inutul lor.
n lipsa unei acceptri exprese, anumite condi ii generale trebuie considerate ncorporate
contractual numai dac ntre pr i exist o obi nuin sau n ramura comercial respectiv
ac ioneaz o uzan , n acest sens, iar pr ile nu le-au exclus n mod explicit.
Condi iile generale sunt elaborate cel mai adesea de partea care, n tipul respectiv de
contract, execut presta ia caracteristic (vnztorul, executantul de lucrri, prestatorul de servicii).
Ele pot fi i opera unor asocia ii profesionale ca, de ex., Condi iile de contractare ntocmite de
Federa ia Interna ional a Inginerilor Consultan i (FIDIC) sau a unor organisme interna ionale
neutre ca de ex. condi iile generale ntocmite sub egida CEE/ONU .
Clauzele prestabilite prin condi ii generale au un caracter facultativ.
Contractlele cadru
Contractele cadru sunt contracte propriu zise (negotii), ceia ce le caracterizeaz fiind faptul
c ele con in, n principiu, dou categorii de clauze.
n primul rnd, clauze generale, care stabilesc principiile rela iei contractuale ntre pr i,
fiind nso ite sau urmate de unul sau mai multe contracte speciale, ncheiate ntre acelea i pr i
sau ntre acestea i ter i, care detaliaz elementele contractuale pentru o anumit opera iune
juridic sau pentru o anumit perioad de timp. Contractele cadru au un caracter de clauze
prestabilite fa de contractele speciale subsecvente, n sensul c acestea din urm se raporteaz la
46

cele dinti, contractele cadru con innd clauze de coordonare i armonizare a celor subsecvente n
vederea realizrii scopului lor economic comun.
n al doilea rnd, contractele cadru con in clauze care au ca obiect o obliga ie de a face in
contrahendo, i anume obliga ia pr ilor contractante de a ncheia contractele speciale
men ionate, spre deosebire de aceste din urm contracte care au ca obiect o obliga ie de a da, a
face sau nu face, dup caz.
Contractele cadru sunt utilizate frecvent n opera iunile complexe i de durat, precum
cele de contrapartid, de cooperare economic interna ional, exporturile complexe etc.
Contractele de adeziune
Contractele de adeziune mbrac haina contractelor tip, a condi iilor generale, contractelor
cadru etc., mai ales atunci cnd ele sunt elaborate de una din pr i sau de o asocia ie profesional
din care aceasta face parte. Particularitatea lor const n faptul c sunt impuse ca obligatorii de ctre
una din pr i, ceea ce echivaleaz cu o limitare a libert ii contractuale pentru cealalt parte care
nu are alternativa de a le accepta ca atare sau de nu ncheia contractul.
Contractele de adeziune se ntlnesc relativ frecvent, mai ales sub forma contractelor
bancare, de asigurri, unor contracte de transport de mrfuri etc.

47

TEMA V. EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNA IONALE

1. Principiile efectelor contractelor comerciale interna ionale


A. Principiul for ei obligatorii (pacta sunt servanda) i principiul irevocabilit ii
contractelor comerciale interna ionale.
Principiul for ei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda), reglementat de art. 668
alin. 1 i 3, C. Civil al R.M. i cel al irevocabilit ii contractelor comerciale interna ionale (art.
668 alin. 3, C. Civil al R.M., sunt n totalitate aplicabile, innd cont de unele particularit i,
contractelor comerciale interna ionale.
n virtutea acestor principii un contract comercial interna ional poate fi modificat numai
prin acordul pr ilor contractante i nu prin voin a unilateral a uneia dintre pr i.
De asemenea, un contract comercial interna ional nu poate fi revocat (desfcut) dect prin
acordul pr ilor, cu excep ia cazului cnd exist o clauz contractual sau o dispozi ie legal
care permit revocarea unilateral a contractului.
Principiul for ei obligatorii a contractului i cel al irevocabilit ii prezint cteva aspecte
specifice. Astfel, datorit faptului c majoritatea contractelor comerciale interna ionale sunt pe
termen mediu sau lung i cu execuatare succesiv, apari ia unui caz de for major nu are drept
efect imediat ncetarea efectelor contractului (cum se ntmpl n dreptul comun), ci suspendarea
temporar a for ei obligatorii a contractului39.
ncetarea for ei obligatorii a contractelor comerciale interna ionale ca urmare a unor cauze
intuitu personae (de ex. reorganizarea unei persoane juridice sau decesul unui comerciant persoan
fizic) sunt mai rar ntlnite n rela iile comerciale interna ionale dect n dreptul intern40.
Efectele principiilor n discu ie sunt deseori restrnse sau nlturate de pr i, mai ales n
contractele pe termen mediu i lung, prin inserarea n cuprinsul acestora a unor clauze asigurtorii
mpotriva riscurilor valutare i nevalutare. De asemenea, aplicarea efectului obligatoriu al
contractului comercial interna ional este restrns sau nlturat cnd legea sau o hotrre
judectoreasc sau arbitral aplic principiul impreviziunii41.
Principiul for ei obligatorii a contractului este conscrat n art. 1.3 din Principiile
UNIDROIT, precum i n legisla iile altor state de ex. art. 1372 C. Civil italian.
B. Principiul relativit ii efectelor contractelor comerciale interna ionale
Este prevzut de art. 668 alin. 2, C. Civil al R.M. Conform acestui principiu, aplicabil pe
larg n rela iile comerciale interna ionale, efectele contratului se produc numai ntre pr ile
contractante, nu ns i fa de ter i.

39

Idem, pag. 529.


Idem.
41
Idem, pag. 530.
40

48

Ca excep ie de la principiul relativit ii efectelor contractului, trebuie men ionat


stipula ia pentru altul, care sub aspectul drepturilor dobndite de ter , este perfect compatibil cu
contractele comerciale interna ionale i relativ frecvent ntlnit mai ales, de ex., n contractele de
asigurare a mrfurilor, de transport interna ional al mrfurilor, n unele clauze privind continuarea
raporturilor contractuale (clauzele de op iune).
Principiile UNIDROIT consacr aceast institu ie n art. 5.2.1 5.2.6 ntr-o sec iune
special (Drepturile ter ului). Astfel stipula ia pentru altul este reglementat sub denumirea de
contract n favoarea ter ilor (contract in favor of third parties).
2. Efectele specifice contractelor sinalagmatice n comer ul interna ional
Excep ia de neexecutare a contractului (execptio non adimplenti contractus)
Excepia de neexecutare se analizeaz ca fiind un mijloc juridic cu dubl valen: pe de o
parte ea reprezint un mod de sancionare a contractantului care nu i-a executat prestaia asumat,
iar pe de alt parte aceasta constituie un mijloc de aprare de care se poate prevala contractantul
cruia i se pretinde executarea prestaiei pe care i-a asumat-o de ctre partenerul su contractual
ntr-un moment cnd nici acesta nu-i executase propria lui prestaie.
Excepia de neexecutare devine operant n prezena urmtoarelor condiii cumulative:
s existe o neexecutare, fie ea chiar parial, dar important a obligaiilor contractualmente
stabilite;
obligaiile neexecutate s fie reciproce i s-i aib temeiul n acelai contract;
neexecutarea lor (adic a obligaiilor) s nu se datoreze faptei celui care invoc excepia de
neexecutare, ci s fie determinat de o alt mprejurare (precum: fora major sau culpa debitorului)
care nu-i este imputabil lui;
prin natura sa, raportul contractual s comporte aplicarea regulii executrii simultane a
obligaiilor celor dou pri.
Invocarea excepiei de neexecutare are ca efect suspendarea executrii contractului care
rmne operant pn cnd partea care pretinde executarea obligaiei de ctre partenerul su
contractual, fr s-i fi executat propria sa obligaie, i modific atitudinea trecnd la executarea
prestaiei ce-i incumb.
Rezolu iunea contractului comercial interna ional
n caz de neexecutare de ctre una din pri a obligaiilor contractualmente asumate, cealalt
parte, care i-a executat propriile sale obligaii poate cere rezoluiunea sau dup caz, rezilierea
contractului.
Rezoluiunea. Se concretizeaz n desfiinarea contractului de comer internaional cu titlu
de sanciune, la cererea uneia din pri (cea care i-a executat prestaia) pe motivul c cealalt parte
nu i-a executat culpabil obligaiile ce-i incumb.
Sfera de aplicare a rezoluiunii n raporturile de comer internaional este mai restrns dect
n circuitul civil lipsit de elementele de extraneitate, deoarece rezoluiunea vizeaz prin excelen
contractele sinalagmatice cu executare simultan, iar n comerul internaional ponderea
covritoare o au contractele de lung durat cu executare succesiv i ca urmare acestea sunt
supuse rezilierii, iar nu rezoluiunii care este restrns la contractele cu executare imediat, uno ictu.
n doctrin, unii autori sus in c rezoluiunea contractului de comer internaional se face
prin simpla declaraie notificat celeilalte pri42.
Ali autori rein c rezoluiunea contractelor de comer internaional are caracter judiciar,
ceea ce implic pe de o parte necesitatea pronunrii sale de ctre organul de jurisdicie, iar pe de
Radu Gheorghe Geamnu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Hamangiu, Bucure ti,
2008, pag. 122.
49
42

alt parte recunoaterea n beneficiul creditorului a unui drept de opiune ntre a cere obligarea
debitorului la executarea n natur a contractului i a cere obligarea acestuia la despgubiri. Aceast
opinie este nsuit i n unele hotrri arbitrale ( de ex. Curtea de Arbitraj Comercial Internaional
Bucureti).
n sprijinul celei de a doua opinii se nvedereaz 43 c din punct de vedere practic,
rezoluiunea oricrui contract comport inevitabil i obligarea prii n culp la plata de despgubiri
n favoarea contractanilor care au cerut rezoluiunea, precum i napoierea de ctre prt ctre
reclamant a prestaiei executate de acesta din urm. Dar aceste consecine se pot produce numai prin
efectul unei hotrri arbitrale sau judectoreti, care, constatnd neexecutarea contractului de ctre
prt, dispune rezoluionarea contractului i repunerea prilor n situaia anterioar perfectrii lui
(restitutio in integrum). Fr o sentin judiciar susceptibil de executare silit chiar ntr-o ar
strin ar fi greu de imaginat realizarea n fapt a unui veritabil restitutio in integrum.
Este de remarcat ns c n cazul contractelor de comer internaional rezoluiunea comport
ca not de specificitate faptul c debitorul se afl, prin simpla ajungere la scaden, de plin drept n
ntrziere. Prile au libertatea s evite soluionarea diferendului lor pe cale jurisdicional
convenind un pact comisoriu prin care s prevad c n caz de neexecutare la termen a prestaiei
uneia dintre ele rezoluiunea contractului opereaz de plin drept, fr a fi nevoie de ndeplinirea
vreunei formaliti n acest sens. Dar un asemenea pact comisoriu nu-l ndreptete pe cel pgubit
prin rezoluiunea contractului s se ob in despgubiri de la partenerului su contractual prin
propria sa putere. ntr-o astfel de ipotez (presupunnd c diferendul ntre pri persist n ce
privete consecinele desfiinrii contractului lor) n final este necesar intervenia organului de
jurisdicie la cererea reclamantului interesat pentru a reglementa repunerea partenerilor contractuali
n situaia anterioar.
Efectele rezoluiunii, indiferent dac aceasta este judiciar sau convenional, pot fi
sintetizate astfel:
contractul se desfiineaz retroactiv (ex tunc) din chiar momentul perfectrii lui;
prile sunt repuse n situaia anterioar;
contractantul care i-a executat prestaia asumat ori s-a declarat gata s o execute i poate
proba aceast mprejurare are ndreptirea s pretind i s obin despgubiri de la cealalt parte
contractant pentru acoperirea prejudiciului suferit datorit neexecutrii contractului de ctre
partenerul su.
Rezilierea contractului comercial interna ional. Constituie sanciunea, concretizat n
desfiinarea cu efecte numai pentru viitor (ex nunc) a contractelor sinalagmatice cu executare
succesiv care primete aplicarea n caz de neexecutare culpabil a obligaiei de ctre una din pri.
Ca i rezoluiunea, rezilierea poate opera fie de plin drept, fie n temeiul unui pact comisoriu
convenit de pri. n primul caz ea trebuie constatat i pronunat de ctre organul de jurisdicie, iar
n cel de-al doilea caz opereaz n puterea conveniei prilor, intervenia organului de jurisdicie
fiind necesar numai dac exist diferend ntre pri cu referire la modul de interpretare sau n ce
privete executarea acelei convenii.
Producnd efecte numai pentru viitor, rezilierea nu vizeaz ceea ce s-a executat pn la
momentul consumrii ei. Prestaiile executate pn la acel moment nu sunt supuse restituirii. Ele
sunt pierdute. n urma rezilierii nu se mai execut prestaii n baza contractului desfiinat. Dac
totui s-ar ndeplini acte de executare de ctre una dintre pri i dup acest moment, prestaiile
respective sunt supuse restituirii celui care le-a executat.

43

Mircea N. Costin i Sergiu Deleanu, Dreptul comerului internaional, vol. II, Partea Special, Ed. Lumina
Lex, Bucureti, 1995, pag. 224.
50

3. Riscurile n contractele comerciale interna ionale


Executarea contractelor sinalagmatice poate fi afectat de anumite evenimente care
fac imposibil sau prea oneroas presta ia uneia dintre pr ile contractante. Denumite de
doctrin riscuri contractuale, asemenea evenimente se ntlnesc att n dreptul comun, ct i n
contractele comerciale interna ionale, mai ales n contractele ncheiate pe termen lung.
Riscul contractual a fost definit ca fiind un eveniment care poate sa se produca dupa
incheierea contractului, independent de culpa vreuneia dintre parti si care, daca se realizeaza, poate
provoca pierderi pentru cel putin una dintre parti, afectand echilibrul stabilit la data incheierii
contractului.
Avand n vedere natura lor, riscurile pot fi economice, politico-administrative, evenimente
naturale.
La rndul lor, riscurile economice se mpart n riscuri valutare i riscuri nevalutare.
Riscurile economice valutare constau n modificarea cursului de schimb al monedei de plata
fa de moneda de referin (de calcul, de cont).
Riscurile economice nevalutare constau, n principal, n modificri ale conjuncturii
economice pe o anumit pia comercial, care pot s afecteze presta ia unei pri mai ales n
contractele pe termen lung (de ex., modificarea pre urilor materiilor prime, materialelor, energiei,
forei de munc, tarifelor de transport, primelor de asigurare, comisioanelor, dobnzilor bancare,
taxelor vamale, schimbarea condi iilor privind transferul de tehnologie i transferul drepturilor de
proprietate industrial n general, schimbarea raportului dintre cerere i ofert cu privire la bunurile
care fac obiectul contractului etc.).
Alte categorii de riscuri economice nevalutare (de ex., insolvabilitatea sau falimentul
debitorului, neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obliga iilor contractuale) vizeaz
orice contract de comer international (nu numai contractele pe termen lung) i pot fi contracarate
de pr i prin stipularea unor clauze contractuale sau prin alte mijloace juridice de
general aplicare (de ex., constituirea gajului, ipotecii). Asemenea riscuri economice nevalutare se
pot produce ca urmare a voin ei debitorului sau independent de voin a lui, datorit unor cauze
strine; de aceea n doctrin s-a remarcat c aceste mprejurri vor fi luate n considerare ca riscuri
contractuale doar dac s-au produs datorit unei cauze straine. Dac s-au produs din culpa
debitorului obliga iei contractuale, este exclus ideea de risc i se angajeaz rspunderea civil a
acestuia.
Riscurile politico-administrative sunt generate de unele msuri adoptate de state sau de
organizaii internaionale ntre momentul ncheierii contractului i cel al finalizrii executrii lui (de
ex., blocada economica, conflictele militare, embargoul, insurecia, adoptarea de msuri restrictive
antidumping sau alte masuri de protecie a concurenei etc.).
Evenimentele naturale (cutremure, inundatii sau alte calamitati) prezint interes pentru
regimul juridic al contractelor cu executare succesiv mai ales cnd au caracteristicile forei majore.
Riscurile politico-administrative i calamitile naturale, mpreuna cu riscurile economice
nevalutare formeaz, lato sensu, categoria riscurilor nevalutare, privite ca alternativ la riscurile
valutare. Riscurile valutare si nevalutare, prin specificul lor, sunt imprevizibile, dar nu i
insurmontabile. Numai forta majora este invincibil.
n ceia ce prive te suportarea riscurilor n contractele translative de drepturi reale, care
constituie majoritatea n comer ul interna ional, sunt aplicabile cel pu in urmtoarele solu ii:
a) deoarece aceste contracte au ca obiect bunuri generice (mrfuri), transferul riscurilor
opereaz n momentul prelurii mrfii de ctre cumprtor;

51

b) pr ile pot stabili ca transferul riscurilor s aib loc ntr-un moment ulterior ncheierii
contractului, fie n mod direct prin clauze explicite n acest sens, fie n mod indirect, prin
ncorporare contractual a unor reguli sau uzan e codificate care prevd o asemenea solu ie;
c) transferul riscurilor nu este neaprat legat de transferul propriet ii, ci sunt frecvente
situa iile n care marfa circul pe riscul cumprtorului, rmnnd ns n proprietatea
vnztorului, de ex. la vnzarea CFR sau CIF INCOTERMS 2010.

4. Interpretarea contractelor comerciale interna ionale


Interpretarea ca institu ie juridic cuprinznd ansamblul de reguli pentru determinarea
n elesului exact i complet al con inutului contractului, prezint o deosebit importan i n
cadrul contractelor comerciale interna ionale, deoarece constituie o opera iune indispensabil n
procesul executrii acestor contracte, att de ctre pr ile contractante, ct i, n cazul ivirii unui
litigiu ntre ele, pentru pronun area unei hotrri judectore ti sau arbitrale n cauz.
Principalele reguli de drept comun de interpretare a contractelor comerciale
interna ionale, cu aplica ii specifice pentru a a contracte sunt urmtoarele44:
Interpretarea contractelor dup inten ia comun a pr ilor
Aceast regul consacrat i n art. 725 alin. 2, C. Civil al R. M. i gse te o larg
aplicare la nivelul contractelor comerciale interna ionale.
Este expres stabilit n art. 8 alin. 1 al Conven iei de la Viena din 1980, n Principiile
UNIDROIT (art. 4.1 alin. 1 i art. 4.2 alin. 1) i n art. 5.101 din Principiile Dreptului European al
Contractelor.
n cazul n care inten ia comun a pr ilor nu poate fi stabilit, n practica interna ional
comercial s-au consacrat unele criterii cu ajutorul crora s-ar putea identifica manifestarea de
voin respective. Astfel un criteriu care s-a impus (preluat din sistemul de drept anglo-saxon) este
cel al no iunii de persoan rezonabil, adic inten ia pe care ar putea s-o aib orice alt parte
contractant rezonabil din lumea afacerilor comerciale interna ionale, avnd aceia i pregtire
i aflat n aceia i situa ie ca cealalt parte contractant45.
Acest concep ie este utilizat n art. 8 alin. 2 din Conven ia de la Viena din 1980 i n
Principiile UNIDROIT (art. 4.1 alin. 2 i art. 4.2 alin. 2).
n ipoteza n care inten ia comun a pr ilor nu se poate suficient stabili din prevederile
contractului, urmeaz ca aceasta s fie stabilit prin recurgerea la alte criterii care pot fi obiective
sau subiective, ca de ex. mprejurrile n care a fost ncheiat contractul, categoria profesional din
care fac parte pr ile, uzan ele comerciale n domeniul de activitate respectiv, comportarea
pr ilor dup ncheierea contractului, obi nuin ele care s-au stabilit ntre pr i etc. n acest sens,
sunt stipulate prevederi n art. 8 alin. 2 din Conven ia de la Viena din 1980 i n Principile
UNIDROIT (art. 4.3).
Principiul bunei credin e i al loialit ii comerciale
Contractele urmeaz a fi interpretate potrivit principiului bunei credin e. Acest principiu
este consacrat n art. 725 alin. 1, C. Civil al R. M. i cunoa te o aplicare constant i n privin a
Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea general, Ed. Universul
Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 514 - 515.
45
Ibidem, pag. 516.
52
44

interpretrii contractelor comerciale interna ionale. ntruct buna credin se prezum, rezult c
reaua credin trebuie dovedit orice mijloc de prob fiind admis. Principiul bunei credin e este
consacrat i de ctre Conven ia de la Viena (1980), n art. 7 alin. 1.
n domeniul contractelor comerciale interna ionale acest principiu se coroboreaz cu cel al
loialit ii comerciale. Loialitatea comercial se apreciaz obiectiv (abstract), n func ie de
comportamentul unui comerciant rezonabil, aflat n aceia i situa ie46. Este vorba de loialitatea
care trebuie s existe n rela iile comerciale interna ionale i nu de cea care exist.
Acest principiu este consacrat i n art. 1.7 al Principiilor UNIDROIT, fiind unul imperativ,
textul preciznd c fiecare parte trebuie s ac ioneze conform bunei credin e i loialit ii
comerciale n comer ul interna ional, iar pr ile nu pot exclude sau limita aceast obliga ie.
Principiul dat urmre te i reprimarea abuzului de drept n contractele comerciale
interna ionale, abuzul de drept fiind acea comportare ruvoitoare, care are loc mai ales atunci cnd
una dintre pr i exercit un drept urmrind doar prejudicierea celeilalte pr i sau n alt scop dect
cel pentru care dreptul i-a fost acordat sau cnd exercitarea dreptului este dispropor ionat fa de
rezultatul avut n vedere ini ial47.
Interpretarea literal a contractului sau principiul parol evidence rule
Conform acesteia, ntlnit n dreptul englez, instan ei sesizat nu i este permis s recurg
la interpretarea contractului, atunci cnd studiind textul contractului rezult fr echivoc voin a
comun a pr ilor. Corespunde regulii latine in claris non fit interpretatio, utilizat i n alte
sisteme de drept, de ex. cel italian.
Prin urmare nu vor fi supuse interpretrii acele clauze contractuale din care rezult cu
claritate inten ia comun a pr ilor, indiferent de faptul c de ex. n dreptul englez voin a
pr ilor poate fi dedus prin prisma a dou criterii: obiectiv i subiectiv.
Interpretarea contractelor pe baza de obicei (uzan e), echitate i lege
Consacrat n art. 726 i 727 C. Civil al R. M., acest principiu de interpretare este recunoscut
i aplicat, n mod explicit sau implicit, n contractele comerciale interna ionale i n practica
arbitral.
n comer ul interna ional interpretarea dup uzan ele comerciale interna ionale
reprezint un criteriu specific.
n ceia ce prive te Principiile UNIDROIT, aceast regul de interpretare este consacrat n
art. 4.3 lit. b) i f) deopotriv cu principiul inten iei comune a pr ilor.
Potius ut valeat sau clauzele contractuale ndoielnice se intepreteaz n sensul de a
produce efecte juridice, i nu n sensul de a nu produce
Acest principiu este prevzut n art. 729 C. Civil al R. M. i este expresia adagiului latin
actus interpetandus est potius ut valeat quam ut pereat. Se aplic n cadrul rela iilor comerciale
interna ionale, avnd la baz considerentul conform cruia nu este de conceput ca participan ii la
aceste rela ii fiind comercian i profesioni ti, s fi inserat n contractul lor clauze fr inten ia
ca ele s produc efecte juridice48.
Acest principiu este consacrat n art. 4.5 din Principiile UNIDROIT, precum i n
legisla iile unor state ( de ex. art. 1367 C. Civil italian; art. 1157 C. Civil francez ).
Interpretarea potrivit naturii contractului

46

Idem, pag. 517.


Comentariul art. 1.7 al Principiilor UNIDROIT 2010. http://www.unidroit.org/instruments/commercialcontracts/unidroit-principles-2010/414-chapter-1-general-provisions/869-article-1-7-good-faith-and-fair-dealing.
48
Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Prvu, Contractele de comer interna ional, Edi ia a II-a, revzut
i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2009, pag. 59 i urm.
53
47

Acest principiu este prevzut n art. 729 alin. 2, C. Civil al R.M termenii polisemantici se
interpreteaz n sensul care corespunde mai mult naturii contractului, i este aplicat inclusiv n
cadrul contractelor comerciale intena ionale. Avnd in vedere evolu ia rela iilor comerciale
interna ionale n care se manifest tot mai des standartizarea i uniformizarea contractelor, prin
intermediul condi iilor generale, a modelelor specifice pentru unele ramuri de activitate, a
contractelor-tip etc., se impune astfel, cu att mai mult, aplicarea acestui principiu.
Principiile UNIDROIT prevd acest principiu de interpretare n art. 4.3 lit. d)., mpreun cu
principiul inten iei comune a pr ilor. Este stipulat i n art. 5.105 din Principiile Dreptului
European al Contractelor, inclusiv n legisla iile altor state de ex. art. 1268 ali. 1 i 2 C. Civil
romn, art. 1158 C. Civil francez, art. 1369 C. Civil italian.
Interpretarea coordonat a clauzelor contractelor
Este prevzut de art. 728 C. Civil al R.M. potrivit creia clauzele contractuale se
interpreteaz n contextul ntregului contract. Aceast regul este aplicabil inclusiv atunci cnd
pr ile au prevzut explicit n contract c anumite clauze de o importan deosebit sunt
esen iale, drept urmare clauzele esen iale ar putea s fie ca baz de interpretare pentru ntregul
contract, iar ulterior s fie folosite i la interpretarea celorlalte clauze secundare.
n acest sens Principiile UNIDROIT prevd c termenii i expresiile vor fi interpretate prin
raportare la contractul sau declara ia n care apar, n ansamblul lor (art. 4.4)
Regula in dubio pro reo
Regula este consacrat de art. 732 alin. 2 C. Civil al R.M. n caz de dubiu, contractul se
interpreteaz n favoarea celui care a contractat obliga ia i n defavoarea celui care a stipulat-o.
A fost aplicat n numeroase cazuri i de ctre practica arbitral de comer interna ional.
n acela i timp, este frecvent aplicat excep ia de la acest principiu, care func ioneaz n
materia contractului de vnzare, inclusiv a contractului de vnzare comercial interna ional,
potrivit creia orice clauz obscur sau insidioas se interpreteaz n contra vnztorului.
Interpretarea i adugarea clauzelor omise
Principiile UNIDROIT adopt o regul special de interpretare a clauzelor omise ntr-un
contract, n art. 4.8.
Potrivit acestuia, atunci cnd pr ile contractante nu au convenit n privin a unei prevederi
importante pentru determinarea drepturilor i obliga iilor lor, lipsa poate fi suplinit printr-o
clauz asemntoare. Pentru a se determina ceia ce reprezint o clauz asemntoare trebuie avute
n vedere, printre al i factori, urmtoarele: a) inten ia pr ilor; b) natura i scopul contractului;
c) buna credin ; d) ceea ce este rezonabil.
Acest articol consacr de fapt argumentul de analogie ubi eadem est ratio eadem solutio esse
debet (unde se aplic acela i ra ionament, se aplic aceia i solu ie).
Principalele reguli de interpretare a contractelor comerciale interna ionale dup
reguli specifice sunt:
Interpretarea innd seama de caracterul interna ional al contractului
La interpretarea contractelor comerciale interna ionale trebuie s se in seam de
caracterul lor interna ional i de necesitatea de a se promova solu ii pe ct posibil unitare de
interpretare a acestora.
Aceast regul de interpretare este prevzut n art. 7 din Conven ia de la Viena (1980) cu
referire la interpretarea propriilor norme, dar ea se extinde i asupra contractelor de vnzare
interna ional de mrfuri pe care conven ia le reglementeaz.
Interpretarea contractelor pe baza uzan elor comerciale interna ionale i a
obi nuin elor care s-au stabilit ntre pr i
54

Acest principiu este de foarte mare importan i de o aplicare general, fiind consacrat
explicit n art. 9 din Conven ia de la Viena (1980), precum i de Principiile UNIDROIT (art. 4.3
lit. b) i f), coroborat cu art. 1.9.
Exemple de aplicare a acestui principiu:
n cazul unui conflict dintre o uzan sau o obi nuin stabilit ntre pr i i o clauz
contractual expres prevaleaz clauza contractual;
Atunci cnd pr ile utilizeaz n contracte expresii, formule sau clauze tipice (terms n
limba englez), obi nuite n comer , interpretarea acestora se face dup sensul n care sunt folosite
n practica larg recunoscut i respectat n comer ul interna ional. Aceast regul se deduce din
prevederile art. 9 alin. 2 din Conven ia de la Viena (1980).
n cazul n care termenii folosi i de pr i au corespondent n uzan e codificate pe plan
interna ional ca, de ex., Incoterms 2010, ei vor fi interpreta i n conformitate cu aceste uzan e.
Uzan ele codificate pe plan interna ional prevaleaz, n principiu, ca reguli de intepretare
asupra uzan elor locale.
Neconcordan a existent ntre exemplarul de contract aflat n mna vnztorului i cel aflat
n mna cumprtorului se interpreteaz n defavoarea vnztorului, deoarece ntocmirea proiectului
de contract revine n mod uzual, n practica intena ional vnztorului.
Dac n contract suma de plat este scris n cifre i litere, n caz de neconcordan
primeaz cea men ionat n litere. Dac suma de plat este scris de mai multe ori, fie n cifre, fie
n litere, n caz de neconcordan se va ine seama de suma cea mai mic (in dubio pro debitori).
Principiul cooperrii pr ilor contractante
Acest principiu, care constituie o aplica ie specific a ideii de bun credin i a
principiului nemo auditur propriam tupitudinem allegans (nimeni nu poate invoca in sustinerea
intereselor sale propria sa culpa, adagiu latin potrivit cruia nimeni nu poate s ob in foloase
invocand propria sa vina, incorectitudine, necinste, si nici sa se apere valorificnd un asemenea
temei) din dreptul comun, este n mod constant recunoscut n practica contractual i arbitral de
comer interna ional, fiind valabil att pentru faza ncheierii contractului, ct i pe tot parcursul
executrii acestuia, inclusiv n domeniul rspunderii contractuale 49 . De exemplu, pe trmul
rspunderii contractuale, este admis n mod constant n comer ul interna ioanl c partea care
invoc o nclcare a contractului de ctre cealalt parte trebuie s i-a msurile rezonabile, n
func ie de mprejurri, pentru a limita pierderea i c tigul nerealizat ca urmare a nclcrii. Dac
ea neglijeaz s fac acest lucru, cealalt parte poate cere o reducere a daunelor-interese egal cu
mrimea pierderii care ar fi putut fi evitat.
Atare prevedere exist n art. 77 al Conven iei de la Viena (1980). Principiile UNIDROIT
consacr principiul cooperrii n art. 5.1.3
Reguli specifice de interpretare pentru contractele ncheiate pe baz de clauze
prestabilite
Contractele comerciale nterna ionale care se ncheie pe baz de clauze prestabilite ridic
ridic anumite probleme specifice de interpretare.
a) Clauzele prestabilite sunt considerate ncorporate n contract numai dac o parte contractant
s-a referit la ele i cealalt parte le-a acceptat n mod explicit sau n lipsa unei asememenea
aceptri, dac aplicarea acestor clauze constituie o obi nuin ntre pr i ( n sensul c au fost
acceptate n mod explicit n rela iile anterioare dintre pr i) sau sunt utilizte n mod curent (ca
uzan e) n ramura de comer interna ional la care se refer contractul, iar pr ile nu le-au exclus
n mod expres.
Drago -Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea general, Ed. Universul
Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 525-526.
55
49

Principiile UNIDROIT prevd aceast regul n contextul reglementrii clauzelor standard


(art. 2.1.19).
b) Atunci cnd o clauz prestabilit, prin con inutul sau prin exprimarea sa, prezint un
caracter neuzual, astfel nct cealalt parte contractant (aderentul) nu se putea a tepta la ea n mod
rezonabil, aceast clauz nu este incorporat contractual dect dac a fost acceptat de aderent n
mod expres.
Principiile UNIDROIT adopt o reglementare similar n art. 2.1.20.
c) n caz de ambiguitate clauzele prestabilite (mai ales, condi iile generale) propuse de una din
pr i sunt interpretate n defavoarea acesteia. Aceast regul de interpretare exprimat prin adagiul
in dubio contra stipulantem, care i are izvorul principal n prinipiul de de general aplicare din
materia proba iunii, conform cruia sarcina probei incumb celui care afirm (un drept, o
preten ie), iar nu celui care neag (onus probandi incumbit ejus qui dicit, non qui negat), i
gse te o larg aplicare i n materia contractelor comerciale interna ionale.
Art. 4.6 din Principiile UNIDROIT consacr aceast regul n urmtorii termeni: n caz de
ambiguitate, clauzele unui contract se interpreteaz, de preferin , mpotriva pr ii care le-a
propus.
d) Atunci cnd exist neconcordan ntre o clauz convenit expres de pr i (scris de mn
sau dactilografiat i semnat de acestea) i una prestabilit, prevaleaz cea dinti.
Principiile UNIDROIT prevd aceast regul astfel: n caz de conflict ntre o clauz
standard i o clauz care nu este standard, aceasta din urm prevaleaz (art. 2.1.2).
e) Pentru situa ia n care ambele pr i propun propriile lor condi ii generale, iar ntre acestea
exist neconcordan e, principiile UNIDROIT n art. 2.1.22 prevede c, totu i, contractul se
ncheie pe baza clauzelor convenite i a oricror clauze standard comune pr ilor n ceia ce
prive te con inutul cu excep ia cazului n una dintre pr i fie anterior, fie ulterior i fr
ntrziere notific cealalt parte c nu inten ioneaz s fie inut de un astfel de contract.
O alt solu ie n atare caz, ar fi aceia n care se va ine seama cu precdere de clauzele
prestabilite propuse de cumprtor, dac din mprejurri nu rezult altfel. Aceast regul constituie
o consecin fireasc a mecanismului ncheierrii conractului, i anume a faptului c propunerea
cumprtorului (la care se anexeaz de regul, condi iile sale generale) este ulterioar celei a
vnztorului i are valoarea unei noi oferte (contraoferte), pe care vnztorul, dac nu a respins-o
n termen rezonabil, nseamn c a acceptat-o. O asemenea solu ie se deduce i prin aplicarea pe
cale de analogie, n materia clauzelor prestabilite, a dispozi iilor art. 19 din Conven ia de la Viena
(1980).
5. Executarea contractelor comerciale interna ionale
Executarea voluntar n natur a obliga iilor contractuale
De regul, executarea obligaiei se face n mod voluntar de ctre debitor prin aducerea la
ndeplinire a oricrei presta ii liberatorii indiferent de obiectul ei. Obliga ia trebuie execuat n
mod corespunztor, cu bun credin , la locul i n momentul stabilit.
Pr ile i aleg locul executrii obliga iei de plat, prin stipularea acesteia n contract sau
executarea n locul care ar rezulta din natura opera iunii ori din inten ia pr ilor. Executarea
obliga iei contractuale are loc, n absen a unei stipula ii exprese a locului n contract, n locul
unde cel ce s-a obligat i avea stabilimentul sau, cel pu in, domiciliul ori reedin a, la formarea
contractului.
Plata trebuie fcut:
imediat, la data facturrii mrfii;
56

la expirarea termenului suspensiv, n situa ia n care obliga ia este astfel afectat(termenul


uzual este regula, iar excep ia termenul esen ial);
n cazul decontrilor bancare prin incasso documentar, termenul de plat curge de la data cnd
factura i documentele nso itoare ale mrfii au ajuns la cumprtor;
n situa ia n care plata se face prin acreditiv documentar, termenul este data nscris pe el.
Executarea silit n natur a obliga iilor contractuale
Se recurge de ctre creditor la executarea silit a obliga iilor asumate, dac acestea nu sunt
executate n mod voluntar. Executarea silit, specific obiectului fiecrui contract, este dispus de
ctre o instan de judecat, creditorul primind astfel presta ia datorat ori, dac prefer,
despgubiri. n situa ia n care obiectul obliga iei este o sum de bani, ea va fi executat n natur.
Creditorul este ndrept it s cear executarea silit n natur a obliga iei, dac obiectul acesteia
const n a da bunuri de gen, pe care debitorul le de ine, dar refuz s le individualizeze i s le
predea.
Principiile UNIDROIT consacr o sec iune special, numit Dreptul la executare n art.
7.2.1 - 7.2.5, executrii n natur a obliga iilor.
Astfel, atunci cnd debitorul care este obligat s plteasc o sum de bani nu face acest
lucru, creditorul poate cere plata (art. 7.2.1). Aceast prevedere reflect principiul general acceptat
conform cruia plata unei sume de bani datorat n baza unei obliga ii contractuale poate fi cerut
oricnd, i dac nu este executat, poate fi intentat o ac iune n justi ie.
Atunci cnd debitorul datoreaz o obliga ie diferit de cea de a plti o sum de bani i nu
execut aceast obliga ie, creditorul poate cere executarea, cu excep ia n care: a) executarea
obliga iilor este imposibil n drept sau n fapt; b) executarea obliga iilor sau, atunci cnd este
relevant, executarea silit este nerezonabil de oneroas sau de scump; c) creditorul poate ob ine
executarea n mod rezonabil din alt surs; d) executarea are un caracter exclusiv personal; e)
creditorul nu cere executarea ntr-un termen rezonabil dup ce a luat cuno tin sau ar fi trebuit s
ia cuno tin de neexecutare (art. 7.2.2).
Dreptul la executare include, dac este cazul, dreptul de a cere repararea sau nlocuirea
obiectului, precum i orice alt mijloc legal de remediere a unei executri defectuoase. Dispozi iile
articolelor 7.2.1 7.2.2 se aplic n consecin (art. 7.2.3). Acest articol reproduce n esen
prevederile art. 46 din Conven ia de la Viena din 1980.
Art. 7.2.4 prevede posibilitatea instan ei de a aplica debitorului o penalitate judiciar.
Atunci cnd instan a dispune ca debitorul s execute contractul, aceasta poate de asemenea s
decid ca partea s plteasc o penalitate dac nu respect hotrrea. Penalitatea va fi pltit
creditorului, n afar de cazul n care dispozi iile imperative ale legii forului nu stabilesc altfel.
Plata penalit ii ctre creditor nu exclude dreptul acestuia din urm de a solicita plata de
despgubiri.
Creditorul care a solicitat executarea unei obliga ii nepecuniare, dar care nu a primit
respectiva executare n termenul stabilit sau, n lipsa stabilirii unui astfel de termen, ntr-un termen
rezonabil, se poate prevala de orice alt remediu contractual.
Dac hotrrea unei instan e statale sau a unui tribunal arbitral cu privire la executarea unei
obliga ii nepecuniare nu poate fi executat silit, creditorul se poate prevala de orice alt remediu
contractual (art. 7.2.5).
6. Rspunderea contractual n comer ul interna ional
n cazul n care ne gsim n fa a neexecutrii voluntare a obliga iilor stipulate, n
contractele comerciale interna ionale se recurge la executarea prin echivalent. n aceast situa ie
57

sunt aplicabile regulile rspunderii contractuale50, dac sunt ntrunite condi iile acesteia, adic:
existen a faptului ilicit, producerea prejudiciului, raport de cauzalitate ntre faptul ilicit i
prejudiciul cauzat i existen a vinov iei debitorului.
n contractele comerciale interna ionale fapta ilicit const n:
a) neexecutarea de ctre debitor a obliga iilor contractuale;
b) executarea acestor obliga ii ntr-un mod necoresunztor;
c) executarea lor cu ntrziere;
n cazul executrii cu ntrziere a obliga iilor, debitorul poate fi obligat la plata unor
despgubiri (daune-interese).
Despgubirile se pot solicita i n alte cazuri, de ex., n situa iile n care creditorul
apeleaz la executarea silit n natur a obliga iei, la executarea coactiv, n caz de executare
necorespunztoare a obliga iilor contractuale de ctre debitor.
Conven ia de la Viena (1980) prevede c o parte a contractului de vnzare-cumprare nu
pierde dreptul de a cere daune-interese dac i exercit dreptul de a recurge la un alt mijloc n
cazul nclcrii obliga iilor de ctre cealalt parte.
Principiile Unidroit n art. 7.4.1 stipuleaz c orice neexecutare a unei obliga ii d
creditorului dreptul la daune-interese, cu titlu exclusiv sau complementar cu alte mijloace legale de
sancionare, cu excep ia cazurilor exoneratoare de rspundere.
Daunele-interese sunt compensatorii dac se acord pentru neexecutarea total sau numai
parial a prestaiei. Acest gen de daune are menirea de a nlocui executarea n natur i de aceea nu
pot fi cumulate cu o astfel de executare.
Daunele-interese sunt moratorii atunci cnd se acord pentru ntrzierea debitorului n
executarea obligaiei sale. Acest gen de daune avnd caracterul unei sanciuni aplicat datornicului,
pot fi cumulate cu executarea obligaiei n natur.
Evaluarea daunelor-interese se poate face pe trei ci i anume: legal (adic prin lege),
judiciar (adic de ctre tribunalul arbitral sau de ctre instana judectoreasc de drept comun) i
convenional (adic de pri prin convenia lor).
Pr ile contractante pot, prin conven iile pe care le ncheie, s modifice clauzele privind
rspunderea contractual, agravnd sau mic ornd ntinderea rspunderii debitorului51. De regul,
se procedeaz la limitarea rspunderii contractuale.
Pr ile pot stipula clauze privind limitarea n timp a rspunderii, clauze privind limitarea
daunelor pentru care se va rspunde, clauze referitoare la limitarea rspunderii la un cuantum
predeterminat, clauze privind reducerea nivelului rspunderii, clauze referitoare la suprimarea
solidarit ii pasive.
Legisla iile unor state 52 , precum i unele conven ii interna ionale interzic anumite
clauze limitative de rspundere pentru a nu ngdui abuzul pr ilor i a periclita principiul
egalit ii juridice ntre ele.
7. Exonerarea de rspundere n comer ul interna ional
For a major este principala cauz strin exoneratoare de rspundere n contractele civile
i comerciale, fiind frecvent ntlnit n practica rela iilor comerciale interna ionale.

50

Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,

pag. 128.
51
52

Ibidem, pag. 129.


Codul comercial romn, de ex.
58

Un regim special al for ei majore este reglementat de art. 79 din Conven ia de la Viena
(1980), fr ns ca termenul de for major s fie utilizat explicit n conven ie.
Principiile UNIDROIT reglementeaz for a major n art. 7.1.7.
Cazul fortuit este o alt cauz exoneratoare de rspundere n comer ul interna ional.
Pentru a produce efectele specifice, cazul fortuit trebuie s ndeplineasc acelea i condi ii ca i
for a major. Cazul fortuit, ca i for a major trebuie interpretate restrictiv, a a nct, dac
pr ile au prevzut n contract numai for a major drept cauz exoneratoare de rspundere, acest
efect nu se poate conferi i unui caz fortuit.
O alt cauz de exonerare de rspundere este culpa creditorului (art. 80 Conven ia de la
Viena din 1980).
De asemenea, este cauz exoneratoare de rspundere i fapta ter ului subcontractant (art.
79 alin. 2 Conven ia de la Viena din 1980).
TEMA VI. CONTRACTUL DE VNZARE CUMPRARE INTERNA IONAL

1. Noiunea i caracteristica general a contractului de vnzare cumprare


internaional
Vnzarea - cumprarea este un contract prin care prile, vnztor i cumprtor, se oblig,
reciproc, s transmit proprietatea unui bun n schimbul unui pre.
Principala reglementare n materie o formeaz Convenia Naiunilor Unite asupra
contractelor de vnzare internaional de mrfuri ncheiat la Viena, la 11 aprilie 1980, care a intrat
n vigoare la 1 ianuraie 1988.
Caracterele juridice comune ale contractului de vnzare cumprare sunt urmtoarele:
bilateral sau sinalagmatic;
cu titlu oneros;
comutativ;
translativ de proprietate.
Caracterele juridice specifice sunt: comercialitatea i internaionalitatea.
Pentru determinarea caracterului internaional, Convenia Naiunilor Unite asupra
contractelor de vnzare internaional de mrfuri din 1980 prevede c dispoziiile acesteia se aplic
contractelor de vnzare de mrfuri n care pr ile contractante i au sediul n state diferite.
2. Obligaiile vnztorului
Art. 34 din Convenia de la Viena enumer obligaiile vnztorului:
s predea mrfurile
s transfere proprietatea asupra mrfurilor
s remit documentele referitoare la mrfuri
obligaia de conformitate
obligaia de garanie pentru eviciune
obliga ia de conservare a mrfurilor
Obligaia de predare a mrfurilor
Locul predrii mrfurilor
Convenia de la Viena reglementeaz locul predrii mrfii prin mai multe soluii, aplicabile
n scar:
59

a) marfa se socotete predat n cazul n care ea este pus la dispoziia cumprtorului n locul
prevzut n contract (se respect voina ptilor);
b) n cazul n care contractul nu prevede nimic n ceea ce privete locul predrii mrfii, marfa se
socotete predat n momentul n care ea este remis primului transportator;
c) n cazul n care este vorba de un bun individualdeterminat sau de un bun determinat prin
caractere generice, dar care trebuie prelevat dintr-o mas aflat ntr-un anumit loc special, marfa se
socotete predat n momentul n care este pus la dispoziia cumprtorului n acel loc special;
d) dac nu ne aflm n niciuna din situaiile anterioare, marfa se socotete predat la sediul
vnztorului din momentul ncheierii contractului (ea este pus la dispoziia cumprtorului).
Din punct de vedere al predrii mrfurilor, Convenia de la Viena prevede principiul c
marfa este cherabil, iar nu portabil (cumprtorul trebuie s vin la sediul vnztorului).
Momentul predrii mrfurilor.
Exist mai multe soluii, aplicabile:
a) n cazul n care o asemenea dat este prevzut n contract sau este determinabil n funcie
de contract, momentul predrii este la acea dat;
b) n cazul n care n contract este prevzut ca dat a predrii o perioad de timp de ex.: luna
decembrie 2006, trimestrul I din 2007 prin contract trebuie s se prevad creia dintre pri i
revine dreptul de a alege ziua exact pentru predare. Dac prin contract nu se prevede acest lucru,
vnztorului i revine dreptul de a alege data exact, cu obligaia de a-l anuna din timp pe
cumprtor;
c) n cazul n care nu este prevzut o dat i nici printr-o perioad, conform Conveniei de la
Viena predarea trebuie fcut ntr-un termen rezonabil din momentul ncheierii contractului.
Obligaia de transfer a proprietii
Art. 34 menioneaz explicit aceast obligaie, dar ea nu este reglementat n coninutul
Conveniei de la Viena. Acest lucru se datoreaz faptului c statele care au participat la elaborarea
Conveniei de la Viena nu s-au neles n ceea ce privete momentul i modul de transmitere a
proprietii. Astfel, rezult c se vor aplica normele de drept internaional privat, norme
conflictuale, i se va trimite la normele unui stat la care normele conflictuale trimit.
Obligaia de remitere a documentelor referitoare la marf
Vnztorul este obligat s remit cumprtorului documentele prevzute n contract. Dac
nu exist o prevedere n acest sens, el trebuie s remit documentele care, n mod rezonabil i
potrivit uzanelor, nsoesc mrfurile respective.
Obligaia de conformitate
Convenia de la Viena adun n aceast noiune toate elementele ce in de marf. Astfel, prin
obligaia de conformitate se neleg cantitatea, calitatea, tipul, ambalajul i conformitatea mrfii.
Conform acestei obligaii, marfa trebuie s respecte anumite condiii. Ea trebuie s fie
conform prevederilor contractului. n lips de o prevedere privind aceste elemente, marfa se
socotete conform dac ea este adecvat ntrebuinrilor la care servesc n mod obinuit mrfuri de
acelai tip sau, n cazul n care vnztorul a cunoscut c marfa urmeaz a avea o ntrebuinare
special, dac ea este adecvat acelei ntrebuinri.
Obligaia de garanie pentru eviciune
Conform Conveniei de la Viena vnztorul trebuie s predea mrfurile libere de orice drept
sau pretenie a unui ter, exceptnd cazurile n care cumprtorul accept s preia mrfurile chiar i
n aceste condiii.
Regula este deci c vnztorul trebuie s predea mrfurile libere de orice drept sau pretenie
a unui ter.

60

Excepia permite cumprtorului s cumpere o marf chiar dac exist o pretenie din partea
unui ter i, ntruct textul nu distinge, poate fi vorba chiar de o aciune n revendicare. Rezult c,
teoretic, se poate vinde i bunul altuia, fr ca prin aceasta contractul s aib vreo problem privind
valabilitatea lui. Acest lucru se ntmpl pentru c n comerul internaional majoritatea bunurilor
sunt generice i fungibile sau pentru c, teoretic, vnztorul poate cumpra o marf de pe pia i o
poate revinde.
Obligaia de conservare a mrfurilor. Aceast obligaie este comun ambelor pri i este
reglementat n Capitolul V, Seciunea VI a Conveniei de la Viena din 11 aprilie 1980. Obligaia
de conservare a mrfurilor constituie o aplicare a principiului colaborrii care trebuie s existe ntre
pri. Conform art. 85, cnd cumprtorul ntrzie s preia mrfurile predate sau nu pltete preul,
n cazul n care plata preului i predarea trebuie s se fac simultan, vnztorul dac are mrfurile
n posesia sau sub controlul su, trebuie s ia msuri rezonabile pentru ale asigura conservarea,
innd seama de mprejurri. El este ndreptit s le rein pn ce va obine de la cumprtor
rambursarea cheltuielilor sale rezonabile.
3. Obligaiile cumprtorului
Art. 53 din Convenia de la Viena prevede dou obligaii ale cumprtorului:
obligaia de plat a preului;
obligaia de preluare a mrfii.
Mai exist o obligaie a cumprtorului, pe care art. 53 nu o prevede: cumprtorul este
obligat s precizeze caracteristicile mrfii, n cazul n care marfa se produce dup aceste
caracteristici.
Obligaia de plat a preului
n ceea ce privete ntinderea acestei obligaii, Convenia de la Viena definete plata preului
ca fiind ndeplinirea de ctre cumprtor a oricrui act care s permit transferul preului ctre
vnztor.
n legtur cu determinarea preului, Convenia de la Viena prevede o regul i o situaie
special.
Regula, prevzut n art. 14 al conveniei, este c preul trebuie s fie determinat sau cel
puin determinabil.
Situaia special (sub influena dreptului anglo-saxon i a particularitilor comerului
internaional) este prevzut de art. 55, care menioneaz c vnzarea este valabil ncheiat chiar
dac preul nu este determinat i nici determinabil. n aceast ipotez se procedeaz la determinarea
preului de ctre un ter, care este de regul un expert, dar poate fi i un judector sau un arbitru.
Convenia instituie o prezumie legal relativ de determinare a preului: dac preul nu este
determinat i nici determinabil, se prezum c prile s-au referit n mod tacit la preul practicat n
mod obinuit n momentul ncheierii contractului n ramura comercial respectiv pentru aceleai
mrfuri vndute n mprejurri comparabile. Ideea este in favori negotii, adic pentru salvarea
contractului.
Locul plii preului:
a) la locul stabilit n contract (prevaleaz voina prilor);
b) n cazul n care nu este nimic prevzut n contract, la sediul vnztorului;
c) n cazul n care n contract s-a prevzut c plata se face contra documentelor (payment
against documents) plata trebuie fcut la locul remiterii mrfurilor sau documentelor. De ex.: n
cazul mrfurilor ncrcate pe un vas documentul este conosamentul.
Momentul plii preului:
a) preul trebuie pltit la momentul prevzut n contract
61

b) n lips de prevedere, preul trebuie pltit n momentul n care, conform contractului,


vnztorul pune la dispoziia cumprtorului fie mrfurile, fie documentele reprezentative ale
acestora (ex.: conosamentul)
c) dac nu ne aflm n situaiile anterioare, vnztorul poate face din plat o condiie a remiterii
mrfurilor sau documentelor i n acest caz plata trebuie s fie anterioar remiterii mrfurilor sau
documentelor.
Obligaia de preluare a mrfurilor
Conform Conveniei de la Viena cumprtorul trebuie s ndeplineasc orice act, care n
mod rezonabil permite vnztorului s predea marfa.
Obligaia de precizare a caracteristicilor mrfii
n cazul n care marfa se produce pe baza specificaiilor precizate de cumprtor (ex.:
model, mostr, comand), cumprtorul este obligat s transmit specificaiile respective pentru a
permite vnztorului s produc marfa.
4. Rspunderea pr ilor n contractul de vnzare-cumprare interna ional
Mijloacele de care dispune cumprtorul n caz de neexecutare a obliga iilor de ctre
vnztor
Convenia de la Viena prevede n primul rnd faptul c n cazul nclcrii obligaiilor de
ctre vnztor, cumprtorul are dou posibiliti:
s-i exercite drepturile pe care Convenia de la Viena le prevede la art. 46 52;
s cear daune interese prevzute la art. 74 -77.
Drepturile prevzute de art. 46 52:
Exist o prevedere prealabil Convenia de la Viena interzice judectorului sau arbitrului,
adic autoritii nsrcinate cu soluionarea litigiului, s acorde vnztorului un termen de graie. n
schimb, Convenia de la Viena reglementeaz posibilitatea i chiar obligaia n anumite cazuri a
cumprtorului de a acorda vnztorului un termen suplimentar pentru executare.
Drepturile cumprtorului
a) cumprtorul poate s cear executarea n natur a obligaiilor de ctra vnztor;
b) cumprtorul poate s cear anumite drepturi speciale n cazul n care vnztorul a nclcat
obligaia de conformitate;
c) cumprtorul poate s cear rezoluiunea contractului.
n continuare vom analiza pe rnd aceste drepturi ale cumprtorului.
a) Convenia prevede la art. 46: cumprtorul poate cere vnztorului executarea oricreia
dintre obligaiile sale, cu excepia cazului n care cumprtorul s-a prevalat de un mijloc
incompatibil cu o asemenea cerere (ex.: a cerut rezoluiunea contractului).
b) n cazul n care vnztorul nu i-a respectat o obligaie specific obligaia de
conformitate cumprtorul are la dipoziie anumite drepturi speciale:
1. cumprtorul poate cere vnztorului predarea unor mrfuri de nlocuire n cazul n care
lipsa de conformitate constituie o contravenie esenial la contract i dac a fost cerut de
cumprtor ntr-un termen rezonabil.
n acest context, constatm introducerea unei noiuni specifice noi n Convenia de la Viena,
i anumea, cea de contravenie esenial. Convenia folosete noiunea de contravenie la
contract, care semnific o nclcare la contract.
Art. 25 din Convenia de la Viena ofer defini ia contraveniei eseniale, preciznd c o
contravenie la contract svrit de una din pri este esenial atunci cnd cauzeaz celeilalte pri
un prejudiciu prin care o priveaz n mod substanial de ceea ce aceasta era n drept s atepte de la

62

contract, n afar de cazul n care partea n culp nu a prevzut un astfel de rezultat, iar o persoan
rezonabil, cu aceeai pregtire i aflat n aceeai situaie nu l-ar fi prevzut nici ea53.
Elementele definiiei:
se consider o nclcare esenial la contract contravenia svrit de una din pri atunci
cnd cauzeaz un prejudiciu celeilalte pri;
prejudiciul const n faptul c cealalt parte este lipsit n mod substanial de ceea ce ea era n
drept s se atepte de la contract. Aceast idee este asemntoare cu ideea de cauz din dreptul
nostru. Noiunea acoper att noiunea de cauz din dreptul romanist, ct i pe cea de consideration
din dreptul anglo-saxon. Cele dou noiuni nu sunt identice ns;
excepie: partea n culp, dei sunt ndeplinite primele dou condiii, nu va fi socotit n
contravenie esenial dac ea nu a prevzut rezultatul pgubitor pentru cealalt parte i o persoan
rezonabil, cu aceeai pregtire i aflat n aceeai situaie nu l-ar fi prevzut nici ea. Deci, partea
care nu l-a executat este considerat exonerat de rspundere dac nu a prevzut rezultatul, iar
atitudinea ei este analizat dup un criteriu obiectiv, iar nu subiectiv, personal.
2. cumprtorul poate cere vnztorului repararea lipsei de conformitate, n afar de cazul n
care aceast soluie ar fi nerezonabil n funcie de mprejurri.
3. cumprtorul poate cere o reducere de pre, proporional cu diferena dintre valoarea
mrfii care a fost predat i valoarea pe care marfa ar fi trebuit s o aib, dac nu ar fi existat lipsa
de conformitate.
4. vnztorul poate cere ca nsui cumprtorul s repare lipsa de conformitate pe cheltuiala
vnztorului; cumprtorul trebuie ns s accepte.
c) rezoluiunea contractului este reglementat dup sistemul anglo-saxon, printr-o distincie
ntre obligaia de predare a mrfii i celelalte obligaii. Exist dou ipoteze:
dac vnztorul nu a executat oricare dintre obligaiile sale, cu excepia obligaiei de predare a
mrfii, contractul va fi rezolvit dac nclcarea este esenial.
dac vnztorul nu i-a respectat obligaia de predare a mrfii, cumprtorul este obligat s
acorde vnztorului un termen suplimentar pentru executare. Dac vnztorul nu pred marfa nici n
termenul suplimentar acordat de cumprtor, contravenia se socotete esenial i contractul va fi
rezolvit.
Rezult astfel c rezoluiunea se leag de contravenia esenial.
Mijloacele de care dispune vnztorul n cazul neexecutrii obligaiilor de ctre
cumprtor
Vnztorul are la dispoziie 3 instrumente de angajare a rspunderii cumprtorului:
1. vnztorul poate cere plata preului (executarea n natur), cu excepia cazului n care s-a
prevalat de un mijloc incompatibil cu respectiva cerere;
2. vnztorul poate declara contractul rezolvit, n primul rnd n caz de neexecutare de ctre
cumprtor a oricrei obligaii contractuale constituind o contravenie esenial la contract, iar n al
doilea rnd, dac cumprtorul nu-i execut obligaia de plat a preului sau nu preia marfa predat
n termenul suplimentar acordat de ctre vnztor (nclcarea acestui termen reprezint o
contravenie esenial la contract);
3. vnztorul dispune de anumite drepturi speciale dac cumprtorul nu-i execut obligaia de
a specifica elementele caracteristice ale mrfii. n acest caz vnztorul poate efectua singur
specificarea potrivit nevoilor cumprtorului care i sunt cunoscute.
Amnarea executrii obliga iilor contractuale
Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erban-Alexandru Stnescu, Dreptul comer ului
interna ional, Tratat, partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 65-66.
63
53

Institu ia amnrii executrii obliga iilor, de sorginte anglo-saxon, este asemntoare cu


excep ia de neexecutare a contractului (exceptio non adimplenti contractus) din dreptul romanist
(romano-germanic). ntre cele dou institu ii exist importante asemnri, dar i deosebiri.
Asemnrile constau mai ales n faptul c ele se aplic n mprejurri similare i au efecte similare,
i anume amndou permit pr ii care le invoc s ob in, fr interven ia instan ei de
judecat sau de arbitraj, o suspendare a executrii obliga iilor sale pn n momentul n care
cealalt parte i va ndeplini obliga iile sale sau va acorda garan ii suficiente de bun executare.
Deosebirile constau n faptul c n timp ce excep ia de neexecutare este un mijloc de aprare aflat
la dispozi ia pr ii creia i se pretinde executarea obliga iilor ce i revin fr ca cealalt parte s
le fi executat pe ale sale, amnarea executrii obliga iilor n reglementarea Conven iei este o
modalitate prin care o parte ia ini iativ suspendrii executrii obliga iilor care i incumb atunci
cnd exist indicii serioase c cealalt parte nu va executa o msur esen ial a propriilor
obliga ii, ini iativ care trebuie urmat de o notificare adresat celeilalte pr i54.
n conformitate cu art. 71, alin. 1, o parte poate s amne executarea obligaiilor sale cnd,
dup ncheierea contractului, rezult c cealat parte nu va executa o parte esenial a obligaiilor ce
i revin din cauza:
a) unei grave insuficien e a capacit ii de executare a acestei pr i sau a insolvabilit ii
sale;
b) modului n care se pregte te s execute sau execut contractul;
Conform art. 71, alin. 2 vnztorul care se afl n situa ia prevzut la alin. 1 al art. 71, are
dreptul de a stopa mrfurile aflate n curs de transport ctre cumprtor.
Conform art. 71 alin. 3, partea care amn executarea, nainte sau dup expedierea
mrfurilor, trebuie s adreseze o notificare n acest scop celeilalte pr i i trebuie s procedeze la
executare dac cealalt parte d garan ii suficiente de bun executare a obliga iilor sale.
Notificarea este supus sistemului expedi iei, potrivit art. 27 din Conven ie.
Neefectuarea notificrii nu afecteaz dreptul pr ii de a amna executarea obliga iilor sale
dac sunt ntrunite condi iile exercitrii acestui drept, ci atrage numai suportarea prejudiciului pe
care cealalt parte le-ar fi putut evita dac ar fi fost notificat.
Transferul riscurilor de la vnztor la cumprtor
n privin a momentului transferului riscrurilor trebuie fcut o distincie dup cum
contractul implic sau nu transportul mrfurilor.
Dac contractul implic transportul mrfurilor, avem urmtoarele dou situa ii:
a) dac vnztorul trebuie s remit marfa transportatorului ntr-un loc determinat, atunci
riscurile se transfer de la vnztor la cumprtor n momentul n care marfa este remis n acel loc;
b) dac vnztorul nu trebuie s remit marfa ntr-un loc determinat, atunci transmiterea
riscurilor are loc n momentul remiterii mrfii primului transportator.
Dac contractul nu implic transportul mrfurilor, atunci sunt posibile urmtoarele dou
ipoteze:
a) dac cumprtorul este inut s preia marfa ntr-un alt loc dect la sediul vnztorului,
riscurile se transmit n momentul n care predarea este fcut n acel loc;
b) n toate celelalte cazuri transferul riscurilor are loc n momentul n care marfa este pus la
dispoziia cumprtorului.
n toate cazurile, pentru a opera transferul riscurilor, este necesar ca marfa s fie
individualizat ca fiind pentru acel cumprtor.
Daunele-interese
Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,
pag. 170-171.
64
54

Daunele-interese pot fi acordate pentru neexecutarea oricror obligaii contractuale.


Daunele-interese pot fi cumulate cu celelalte mijloace de care dispune dup caz vnztorul sau
cumprtorul55.
Potrivit art. 74 din Convenia de la Viena, daunele-interese acoper att pierderea suferit
damnum emergens, ct i ctigul nerealizat lucrum cessans.
Potrivit art. 74 aceste daune-interese nu pot fi superioare pirderii suferite i ctigului
nerealizat pe care partea n culp le-a prevzut sau ar fi trebuit s le prevad la momentul ncheierii
contractului. Deci, potrivit Conveniei de la Viena sunt reparabile doar daunele previzibile.
Convenia de la Viena reglementeaz anumite modaliti specifice da calcul a daunelorinterese. Astfel, art. 75 reglementeaz executarea coactiv: atunci cnd contractul este rezolvit, iar
cumprtorul, ntr-o manier rezonabil i ntr-un termen rezonabil dup rezolvire a procedat la o
cumprare de nlocuire sau la o vnzare compensatorie, partea care cere daune poate obine
diferena dintre preul contractual i preul cumprrii de nlocuire sau a vnzrii compensatorii.
Dac contractul este rezolvit, iar mrfurile au un pre curent pe pia, atunci se pot cere
daune echivalente cu diferena dintre preul contractual i preul curent al respectivelor mrfuri.
n ceia ce prive te dobnzile, acestea sunt datorate n cazul neexecutrii unei obligaii
avnd ca obiect o sum de bani. Potrivit art. 78, dac o parte nu pltete preul sau oricare alt
sum datorat, cealalt parte are dreptul la dobnzi asupra sumei respective.
Exercitarea dreptului la dobnzi nu prejudiciaz asupra daunelor interese pe care partea
ndreptit are posibiltaatea s le cear sub forma despgubirilor, posibilitatea cumulrii fiind
admis.
Exonerarea de rspundere. For a major.
Fora major este reglementat n art. 79 din Convenia de la Viena, text care nu utilizeaz
ns sintagma de for major.
Potrivit art. 79, o parte este exonerat de rspundere pentru neexecutarea oricrei obligaii
contractuale, dac dovedete c neexecutarea a fost determinat de o piedic ndeplinind
urmtoarele condiii cumulative:
a) s fie independent de voina prii care o invoc;
b) partea s nu se fi putut atepta n mod rezonabil n momentul ncheierii contractului la
apariia unei asemenea piedici;
c) s fie imprevizibil i insurmontabil, adic partea nu o poate preveni i nici depi, nici nu
poate s-i previn sau s-i depeasc efectele.
n ceia ce prive te invocarea for ei majore, partea care a suferit mprejurarea de for
major trebuie s-l avertizeze pe cocontractant despre obstacolul aprut i despre efectele pe care
acesta le are asupra capacitii sale de executare a contractului.
n lipsa notificrii ntr-un termen rezonabil din momentul n care partea care nu i-a executat
obligaia cunotea sau ar fi trebuit s cunoasc respectivul obstacol, aceast parte va datora dauneinterese, dar care nu sunt datorate pentru neexecutarea obligaiei contractuale, ci pentru prejudiciul
cauzat prin lipsa notificrii respectivului obstacol. Deci, lipsa notificrii nu implic decderea din
dreptul de a invoca fora major, dar partea va suporta daune-interese pentru prejudiciul pe care
cocontractantul l-ar fi putut evita dac ar fi fost notificat la timp.
5. Prescripia extinctiv n materie de vnzare interna ional
Prescripia extinctiv n materie de vnzare interna ional este reglementat de Convenia
asupra prescripiei n materie de vnzare internaional de mrfuri, adoptat la New York n 1974.
55

Ibidem, pag. 173-174.


65

Convenia a fost adoptat sub auspiciile ONU, ca i Convenia de la Viena. ntruct Convenia de la
New York este anterioar Conveniei de la Viena, n 1980 ea a fost amendat cu un Protocol pentru
armonizarea prevederilor sale cu prevederile Conveniei de la Viena.
R. Moldova a aderat la Convenia de la New York i la Protocolul de amendare a acestei
Convenii la 01.03.1998.
Prevederile Conveniei de la New York, ca i cele ale Conveniei de la Viena, au un caracter
supletiv. Deci prile pot nltura de la aplicare total sau parial prevederile Conveniei de la New
York.
Domeniul de aplicare al Conveniei este corespunztor domeniului de aplicare al Conveniei
de la Viena, pentru c reglementeaz prescripia n materie de vnzare internaional de mrfuri.
Din punct de vedere personal, Convenia de la New York se aplic atunci cnd prile i au
sediul n state contractante diferite sau atunci cnd regulile de drept internaional privat conduc la
aplicarea legii unui stat parte la Convenie.
Din punct de vedere material, potrivit art. 1 din Convenia de la New York, prin prezenta
Convenie sunt determinate condiiile n care drepturile i aciunile reciproce ale unui cumprtor i
ale unui vnztor, nscute dintr-un contract de vnzare internaional de mrfuri, nu mai pot fi
exercitate ca urmare a expirrii unui interval de timp, numit termen de prescripie (limitation n
limba englez)56.
Potrivit art. 8 din Convenia de la New York, termenul de prescripie este de 4 ani.
Potrivit art. 23 din Convenie, se prevede o limitare general a termenului de prescripie.
Astfel, indiferent de cauzele de ncetare a curgerii termenului de prescripie sau de prelungire a
termenului de prescripie, termenul general de prescripie expir cel mai trziu la 10 ani de la
momentul la care a nceput s curg.
nceputul prescripiei
Convenia de la New York reglementeaz o regul general i o serie de reguli speciale.
Regula general este consacrat n art. 9 din Convenie, potrivit cruia, termenul de
prescripie ncepe s curg de la data la care aciunea poate fi exercitat.
Convenia de la New York instituie de asemenea o serie se reguli speciale, care, ca i n
dreptul intern, nu constituie excepii de la regula general, ci aplicaii ale regulii generale n anumite
cazuri particulare57.
n primul rnd, n cazul aciunii rezultate din nclcarea contractului, termenul de prescripie
ncepe s curg de la data nclcrii.
n al doilea rnd, n cazul aciunii ntemeiate pe neconformitatea mrfii, termenul de
prescripie ncepe s curg de la data la care marfa a fost n mod efectiv remis cumprtorului sau
de la data la care oferta de remitere a fost refuzat de cumprtor. Aciunea are n vedere aciunile
bazate pe vicii aparente ale mrfii.
n al treilea rnd, n cazul aciunii ntemeiate pe dol, termenul de prescripie ncepe s curg
de la data la care dolul a fost descoperit sau n mod raional trebuia s fie descoperit. Deci,
Convenia de la New York fixeaz dou momente de la care termenul de prescripie poate s
nceap s curg:
un moment subiectiv data de la care dolul a fost descoperit;
un moment obiectiv data de la care dolul trebuia, n mod raional, s fie descoperit.
Acest moment obiectiv se determin prin raportare la o persoan rezonabil, aflat n aceeai
situaie.
Pentru detalii, Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erban-Alexandru Sitaru, Dreptul
comer ului interna ional, Tratat, partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 152-160.
57
Ibidem, pag. 162-166.
66
56

n al patrulea rnd, dac exist o garanie expres pe durata unui termen determinat, atunci
termenul de prescripie ncepe s curg de la data la care cumprtorul notific vnztorului faptul
c motiveaz exercitarea aciunii, ns cel mai trziu de la data expirrii garaniei. Prin urmare avem
2 momente:
primul moment este cel la care se constat viciile;
cel de-al doilea moment este cel al datei expirrii garaniei.
n al cincilea rnd, n materia rezoluiunii contractului (dac o parte declar rezoluiunea
contractului). Putem ntlni alte dou ipoteze:
a) dac declararea rezoluiunii intervine naintea datei de executare a contractului, data
scadenei, atunci termenul de prescripie curge de la data la care declaraia este notificat celeilalte
pri;
b) dac rezoluiunea este declarat dup data fixat pentru executare, atunci termenul de
prescripie curge de la data fixat pentru executare.
ncetarea curgerii termenului de prescripie
Aceast instituie este cunoscut n dreptul na ional ca ntreruperea cursului prescripiei.
Cazurile de ncetare a curgerii termenului de prescripie58:
a) Termenul nceteaz s curg la ndeplinirea de ctre creditor a unui act introductiv al oricrei
proceduri mpotriva debitorului. Poate fi vorba de o procedur judiciar, arbitral sau
administrativ. Potrivit Conveniei de la New York este necesar ca procedura s se finalizeze printro hotrre asupra fondului cauzei. Nu intervine un asemenea caz de ncetare a termenului de
prescripie dac creditorul renun la proces, dac procedura se perim, dac procedura este
anulabil sau dac instana dispune ncetarea procesului.
b) Termenul nceteaz s curg la ndeplinirea de ctre creditor a oricrui alt act cu efect
ntreruptiv potrivit legii statului unde debitorul i are sediul. Acest caz este prevzut n completarea
primului.
c) Termenul nceteaz s curg n cazul recunoaterii de ctre debitor a obligaiei pe care acesta
o are fa de creditor. Potrivit art. 20 din Convenia de la New York termenul de prescripie
nceteaz atunci cnd, nainte de expirarea acestuia, debitorul recunoate datoria pe care o are fa
de creditor. Potrivit acestui articol, recunoaterea trebuie fcut, ca regul, n scris. Totui, acelai
text accept valoarea unei recunoateri tacite, dac este vorba de plata dobnzilor sau de executarea
parial a unei obligaii de ctre debitor.
Prelungirea termenului de prescripie
Este o situaie similar cu cea din dreptul intern numit suspendarea cursului prescripiei.
Convenia de la New York reglementeaz o singur cauz de prelungire a termenului
prescripiei, n art. 21. Aceast cauz vizeaz ipoteza forei majore.
Nici Convenia de la New York nu folosete noiunea de for major, dup cum nu o face
nici Convenia de la Viena. ns, din condiiile prevzute de art. 21 rezult c este vorba de o cauz
de for major definit sintetic, adic prin elementele constitutive ale forei majore.
Termenul de prescripie se prelungete cu 1 an din momentul n care anumite mprejurri ce
au intervenit au ncetat s existe, mprejurri ce trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
condi ii:
nu sunt imputabile creditorului;
creditorul nu le putea evita i nici nvinge;
aceste mprejurri l aduc pe creditor n imposibilitatea de a face s nceteze cursul
prescripiei.
58

Idem, pag. 166-172.


67

Efectele expirrii termenului de perscripie


Potrivit art. 25 din Convenia de la New York, niciun drept nu este recunoscut i nici nu
devine executoriu n nicio procedur nceput dup expirarea termenului de prescripie.
Potrivit art. 26, dac debitorul execut obligaia dup expirarea termenului de prescripie, el
nu are dreptul s cear restituirea, chiar dac n momentul executrii ignora faptul c termenul de
prescripie era expirat. Deci, expirarea termenului de prescripie nu stinge i dreptul subiectiv, ci
doar dreptul la aciune.
6. Forme speciale ale vnzrii interna ionale de mrfuri59
Vnzarea-cumprarea prin burs
Bursa este o pia specializat, care func ioneaz conform unor proceduri sub
supravegherea i controlul statului. Bursa este o institu ie specific economiei de pia , care
intermediaz tranzac iile comerciale, avnd un rol recunoscut n formarea pre urilor mondiale i
extinderea comer ului interna ional. Cele mai importante func ii ale burselor sunt:
Pia principal de mrfuri i valori. Bursele reprezint un loc de ntlnire a intereselor
comercian ilor, care i intermediaz afacerile pe baza cererii i ofertei;
De influen are a pre urilor i formare a acestora la nivel mondial;
Facilitarea acoperirii a necesit ilor de materii prime, contribuind la ncheierea rapid a
tranzac iilor;
Informarea comercian ilor. n ultimele decenii a sporit rolul buirselor n colectarea
informa iilor n domenii importante, precum cel economic i juridic;
Stimularea i realizarea opera iunilor speculative. Aceast func ie a caracterizat i
continu s defineasc ntreaga activitate desf urat la burs, constituind una din ra iunile
majore de a fi a acestor institu ii n lumea afacerilor.
Bursel pot fi clasificate dup mai multe criterii:
A. Din punct de vedere juridic:
a) Burse publice institu ii cu caracter nelucrativ, organizate i administarte de stat. La
etapa actual numrul acesta este redus;
b) Burse private sub form de societ i pe ac iuni cu capital privat, cu caracter
nelucrativ, cum sunt de ex. bursele din SUA sau cu caracter lucrativ care se ntlnesc n diferite
ri din Europa.
B. Din puct de vedere al numrului de membri:
a) Burse nchise limitate la numrul de membri fondatori;
b) Burse deschise n care numrul membrilor fondatori poate fi suplimentat ntr-o anumit
propor ie.
C. Din punct de vedere al obiectului lor:
a) Burse de mrfuri specializate pe mrfuri individuale, grupuri de mrfuri din aceia i
categorie economic sau pe mrfuri generale;
b) Burse de valori la care se negociaz titluri financiare (valori mobiliare), n principal
ac iuni i obliga iuni;
c) Burse maritime la care se negociaz ncheierea contractului de transport maritim pentru
mrfuri (charter party), stabilindu-se, n principal, chiria transportului, cunoscut cu denumirea de
navlu (freight);
59

Lilia Gribincea, Dreptul comer ului interna ional, Ed. RECLAMA S.A., Chi inu, 1999, pag. 203 i

urm.
68

d) Burse de asigurri la care se negociaz ncheierea poli elor de asigurare stabilinduse, n principal, primele de asiguare i cuantumul despgubirilor la care se angajaeaz pr ile
semnatare.
D. Din punct de vedere al modalit ilor fizice de ncheiere a tranzac iilor:
a) Burse tradi ionale (clasice) la care negocierile pot avea loc prin strigare (open outcry)
n zone speciale ale cldirii bursei, prin nscriere pe tabl, afi aj electronic i alte metode
asemntoare;
b) Burse moderne burse de mrfuri sau de valori cu un sistem func ional, bazat pe
sistemul de comunica ii i informa ional computerizat.
Bursa bazat pe conferin a telefonic, de ex. ntre Londra i Wellington, privind comer ul
cu ln;
Bursa computerizat, de ex. NASDAQ;
c) Burse mixte la care negocierile se desf oar dup ambele metode, n func ie de tipul
activului negociat, de ex. European Exchange din Amsterdam.
Vnzarea-cumprarea prin licita ie
Licita ia este definit ca o pia de mrfuri sau servicii care concentreaz cererea i oferta
n timp i spa iu, cu specificul c oferta se concentreaz ntr-un timp foarte scurt fie ca o ofert
efectiv de mrfuri, fie scriptic sub form de documenta ie. Al i autori consider licita ia o
vnzare ctre cel care ofer pre ul cel mai mare sau invers, o cumprare de la cel care i ofer
marfa la pre ul cel mai mic.
Licita iile pot fi clasificate dup mai multe criterii:
A. n func ie de aria geografic:
a) Licita ii locale, la care particip firme dintr-o singur ar;
b) Licita ii interna ionale, la care particip firme din dou sau mai multe ri. Acestea
pot fi, la rndul lor, licita ii de export, care sunt organizate de exportator i licita ii de import,
care sunt organizate de importantor.
B. n func ie de obiectul lor, distingem:
a) Licita ii de mrfuri;
b) Licita ii de investi ii;
c) Licita ii de servicii.
C. n func ie de numrul participan ilor:
a) Licita ii deschise, la care numrul participan ilor este nelimitat;
b) Licita ii nchise, la care participarea se face numai pe baz de invita ie special.
D. n func ie de modul de organizare:
a) Licita ii periodice, organizate de ntreprinderi specializate n licita ii;
b) Licita ii ocazionale, organizate direct de vnztor sau de cumprtor.
E. Conform naturii opera iunii, exist:
a) Licita ii organizate de vnztor;
b) Licita ii organizate de cumprtor.
Procedura licita iei
Licita iile pentru vnzarea mrfurilor pot fi organizate direct de productor, de ctre
vnztor sau de organiza ii specializate de comer (agen i specializa i, numi i auctionbrokers), iar unele cazuri, organizarea se realizeaz cu participarea bncilor.
Cumprtorii, odat cu nscrierea de participare la licita ie, sunt obliga i s depun o
cau iune sub form de garan ie bancar sau o sum n numerar. Cau iunea are drept scop
asigurarea participrii la licita ie a persoanelor nscrise, precum i s-l determine pe cel care

69

c tig licita ia s preia marfa. Renun area la participare i refuzul de a prelua marfa se
soldeaz cu pierderea cau iunii. Cau iunea se restituie celor care nu au c tigat licita ia.
O form practicat de participan ii la licita iile interna ionale const n prezentarea
ofertelor lor prin intermediul unor societ i din ara unde se organizeaz licita ia, mai ales c n
unele ri aceast form de ofert (brokeraj) este obligatorie prin lege.
n cursul desf urrii licita iei se pot utiliza 2 metode:
Metoda strigrii pre ului pornind de la nivelul minim;
Metoda strigrii pre ului maxim ca pre de pornire.
Principalele etape de desf urare a unei licita ii sunt: publicitatea; pregtirea ofertelor;
plata de ctre ofertant a garan iei de participare.

TEMA VII. CONTRACTUL INTERNAIONAL DE ASIGURARE

1. No iunea i caracteristica general a contractului interna ional de asigurare


Contractul de asigurare este definit ca un act juridic prin care asiguratul se oblig s
plteasc o prim asigurtorului, iar acesta s ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment,
obligndu-se ca la producerea evenimentului s plteasc asiguratului sau unei tere persoane,
denumit beneficiar, o indemnizaie (despgubire sau sum asigurat) n limitele convenite60.
Contractul interna ional de asigurare are urmtoarele caractere juridice:
a) Contractul de asigurare internaional este un contract consensual deoarece, pentru formarea
i existena sa valabil este necesar simpla exprimare a voinei juridice a prilor, nensoit de
vreo form de publicitate juridic. Ca urmare, lipsa formei scrise nu va atrage nulitatea contractului
dar va determina numai limitarea posibilitii de a dovedi existena i coninutul acestuia. n
practic, polia sau certificatul de asigurare, precum i decontul de prim trimis asiguratului fac
dovada contractului de asigurare.
b) Contractul de asigurare internaional este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece
esenial n componen este reciprocitatea drepturilor i obligaiilor. Astfel, obligaiei asiguratului
de a plti prima de asigurare, i corespunde obligaia asigurtorului de a plti indemnizaia de
asigurare pentru pierderea ce a nregistrat-o ca urmare a producerii evenimentului asigurat, iar sub
aspectul drepturilor, se constat c asiguratul care a pltit prima de asigurare este ndreptit s fie
indemnizat de asigurtor n caz producere a pierderilor. La rndul sau, asigurtorul nu este inut de
obligaia de a plti vreo indemnizaie pn la plata primei de asigurare aferente riscului i este n
drept a o pretinde de la asigurat.
c) Contractul de asigurare internaional este un contract cu titlu oneros, deoarece, n esen,
fiecare parte i dorete obinerea unui avantaj. Caracterul oneros este evident la contractul de
asigurare din reciprocitatea prestaiilor, respectiv, la asigurat, plata primei de asigurare cu scopul de
a obine protecie i n final indemnizarea pentru pierderea nregistrat ca urmare a producerii

60

Ibidem, pag. 221.


70

evenimentului asigurat, respectiv, pentru asigurtor, primirea de prime de asigurare n schimbul


proteciei acordate asiguratului i a plii indemnizaiei de asigurare.
d) Contractul de asigurare este un contract de tip aleatoriu, deoarece existena sau ntinderea
prestaiei prilor depinde de un eveniment incert. Astfel, la ncheierea contractului de asigurare nu
se poate calcula ntinderea prestaiilor, nu se poate cuantifica ctigul sau pierderea i uneori nu se
tie nici mcar dac va exista un ctig sau o pierdere
e) Contractul de asigurare este un contract afectat de modaliti, att de termen ct i de
condiie. Modalitatea termenului se materializeaz n sensul c un contract de asigurare este
ntotdeauna marcat de o dat de ncepere a rspunderii asigurtorului pentru consecinele producerii
riscului subscris iar n ceea ce privete materializarea condiiei, acesta ncepe s produc efecte
numai odat cu ndeplinirea condiiei producerii evenimentului asigurat.
f) Sub aspectul efectelor produse, contractul de asigurare este un contract generator de drepturi
de crean deoarece acesta este constituit din drepturi i obligaii reciproce materializate n bani.
g) Contractul de asigurare este un contract de adeziune deoarece se ncheie pe bazele
contractuale oferite de asigurtor. Caracteristica unui asemenea contract o constituie faptul, c
clauzele sunt stabilite numai de una din pri - asigurtorul - cealalt parte avnd doar facultatea de
a le accepta ca atare sau s nu contracteze. n condiiile economiei de pia asiguratul are
posibilitatea de a alege acele societi i condiii pe care le consider ca fiind cele mai avantajoase
pentru el, la un moment dat.
h) Caracterul de unicitate a contractului de asigurare nseamn c acesta se menine unic pentru
ntreaga sa durat, chiar i atunci cnd ar suferi o mprire pe termene periodice (aceast divizare
intereseaz numai modul de plat al primei). n cadrul unei perioade de asigurare determinat,
contractul poate fi modificat prin cererea asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar.
i) Caracterul de executare succesiv const n aceea, c executarea nu are loc dintr-o dat,
printr-o singur prestaie, ci asiguratul este obligat s plteasc primele n termenele stabilite, iar
asigurtorul s acorde continuu protecie asiguratului prin asigurarea riscului.
Elementele esen iale ale contractului de asigurare interna ional
Contractul de asigurare conine elemente eseniale, care prin efectele juridice pe care le
produc, pot afecta chiar existena contractului sau clauze obinuite ce nu afecteaz contractul sub
aspectul existenei sale. De regul, contractul de asigurare cuprinde dou pri principale61.
Prima parte conine clauzele imprimate, sub forma unor extrase din condiiile generale care
reglementeaz raporturile dintre asigurat i asigurtor, care sunt menite s atrag atenia asiguratului
asupra drepturilor i obligaiilor sale.
A doua parte reprezint prile neimprimate ale documentului, care se refer, n principal, la
indicarea prilor contractante, denumirea riscurilor, prima, suma asigurat i durata contractului,
indicndu-se data intrrii n vigoare.
Pe lng aceste dou pri principale, contractul de asigurare mai cuprinde i alte meniuni
specifice fiecrei ramuri de asigurare.
Sub aspect normativ, clauzele eseniale ale contractului de asigurare sunt menionate la
articolul 1308, alin. 3 Cod civil al R. Moldova i n art. 13 alin. 2 al Legii nr. 407 din 21.12.2006
cu privire la asigurri. Astfel contractul de asigurare trebuie s cuprind urmtoarele elemente
eseniale:
a) numele sau denumirea prilor contractante, numrul de identificare de stat, domiciliul sau
sediul lor;
b) obiectul asigurrii;
c) riscurile care se asigur;
61

Idem, pag. 223-225.


71

d) nceputul i durata asigurrii;


e) suma asigurat;
f) prima de asigurare, locul i termenele de plat;
g) modalitatea de modificare, reziliere i ncetare a contractului;
h) condiiile de plat a despgubirii de asigurare i/sau a indemnizaiei de asigurare;
i) drepturile i obligaiile prilor;
j) rspunderea prilor;
k) jurisdicia soluionrii litigiilor;
l) alte clauze stabilite prin lege sau prin acordul prilor.
Nerespectarea unora din clauzele privitoare la descrierea prilor sau cele referitoare la plata
primei, existena sau nu a riscului la data ncheierii contractului de asigurare, d dreptul prii
afectate de a cere rezilierea sau chiar rezoluiunea contractului dac nclcarea este culpabil i de
aa manier nct existena contractului nu mai poate fi meninut.

2. Efectele contractului de asigurare interna ional.


Ca orice contract sinalagmatic, contractul de asigurare d natere la drepturi i obligaii
corelative ntre pri, care pot fi delimitate n func ie de perioada scurs pn la apari ia
evenimentului asigurat i dup apari ia acestuia.
Drepturile i obligaiile prilor pn la apari ia evenimentului asigurat.
Obligaiile asiguratului.
n aceast perioad asiguratul este obligat:
s plteasc primele de asigurare;
s ntrein bunul asigurat n bune condiii;
s ia msurile necesare pentru prevenirea pagubelor;
s comunice asigurtorului mprejurrile care apar n cursul executrii contractului i care
modific avizarea iniial a riscului de ctre asigurat.
Drepturile asiguratului.
Principalele drepturi ale asiguratului intervin n momentul producerii cazului asigurat i pe
parcursul executrii contractului, ntre acestea menionm:
dreptul de a modifica contractul, de exemplu posibilitatea de a schimba numele beneficiarului
asigurrii sau modul de plat pentru prime, cnd ele se achit n rate;
dreptul de a ncheia asigurri suplimentare;
dreptul de rscumprare;
dreptul de a obine mprumuturi asupra polielor de asigurare pn la 75 % din suma de
rscumprare, calculat n raport de timpul n care s-au pltit primele i, cel mult pn la data cererii
mprumutului.
Drepturile i obligaiile asigurtorului.
Pe timpul executrii contractului, pn la producerea cazului asigurat, asigurtorul are cu
precdere drepturi. Astfel, fiecrei obligaii a asiguratului i corespunde un drept al asigurtorului:
dreptul de a verifica existena bunului asigurat i a modului n care acesta este ntreinut;
dreptul de a aplica sanciuni legale cnd asiguratul a nclcat obligaiile privind ntreinerea,
folosirea i paza bunurilor asigurate.
Obligaiile asigurtorului:
72

obligaia de a elibera, la cererea asiguratului, certificate de confirmare a asigurrii, n cazul


asigurrii de rspundere a cruului fa de pasageri pentru bagajele i mrfurile transportate,
precum i fa de teri, cu indicarea sumelor asigurate;
obligaia de a elibera, la cerere, duplicatul documentului de asigurare, dac asiguratul l-a
pierdut pe cel original.
Drepturile i obligaiile prilor dup apari ia evenimentului asigurat.
Obligaiile asiguratului constau n:
combaterea calamitilor pentru limitarea pagubei i salvarea bunurilor asigurate, pstrarea i
paza bunurilor rmase pentru prevenirea degradrilor ulterioare;
notificarea asigurtorului n termenele prevzute n condiiile de asigurare, cu privire la
producerea evenimentului asigurat;
participarea la constatarea cazului asigurat produs i a pagubei rezultate;
furnizarea de date i acte referitoare la evenimentul asigurat.
Obligaiile asigurtorului
Principala obligaie a asigurtorului const n achitarea indemnizaiei ctre asigurat.
Asigurtorul va proceda la constatarea producerii evenimentului asigurat i la evaluarea pagubelor,
precum i la stabilirea i plata indemnizaiei de asigurare. Evaluarea daunelor se face n funcie de
preurile de pe pia ale unor bunuri asemntoare, inndu-se seama de uzura lor (vechime, grad de
utilizare i starea de ntreinere). Despgubirea este limitat de suma asigurat i mrimea pagubei,
n funcie de sistemul de acceptare: sistemul acoperirii primului risc, sistemul acoperirii
proporionale, sistemul acoperirii limitate.
Sistemul acoperirii primului risc se caracterizeaz prin aceea, c despgubirea se stabilete
n limita sumei asigurate i nu poate depi cuantumul pagubei i nici valoarea bunului din
momentul producerii riscului asigurat.
Sistemul acoperirii proporionale se practic n situaiile n care suma asigurat este mai
mic dect valoarea bunului la data producerii evenimentului asigurat.
Sistemul acoperirii limitate este acela, potrivit cruia despgubirea se pltete numai dac
paguba depete o anumit limit, numit franiz.
3. Contractul de asigurare internaional auto pentru avarii i furt (CASCO)
Defini ia i trsturile contractului CASCO
Asigurrile de transport sunt denumite, n general, asigurri maritime, dei sub aceast
denumire sunt cuprinse i asigurrile terestre, fluviale i aeriene. Explicaia const n faptul c
asigurrile maritime au fost primele din punct de vedere istoric i c n transportul maritim sunt
riscurile cele mai mari62.
Asigurarea mijloacelor de transport se contracteaz pentru mijloacele de transport, apte de a
transporta mrfuri i care sunt implicate la momentul asigurrii n procesul de transportare a
mrfurilor. n decursul timpului, asigurarea de transport a mbrcat forme deosebit de complexe,
pentru a putea face fa n condiii optime cerinelor pieei. Ea se bazeaz, n linii generale, pe legea
statistic-matematic a numerelor mari, adic probabilitatea ivirii unor riscuri este strns legat de
concluziile care se desprind din cercetarea numeroaselor cazuri asemntoare. n timpul
transportului, mai ales al celui maritim, mrfurile destinate comerului exterior sunt expuse unor
degradri sau pierderi, datorate unor factori diferii. Aceti factori, denumii n general riscuri de
transport, pot fi calamitile naturale, vina sau neglijena celor ce manipuleaz mrfurile, defectarea
62

Idem, pag. 232-233.


73

mijloacelor de transport i altele. Contractul de asigurare (polia) se ntlnete cel mai des sub forma
a trei categorii:
asigurarea costului navei i a ncrcturii, n cazul unei avarii comune;
asigurarea costului navei pentru orice categorie de avarie;
asigurarea n mrimea cheltuielilor de salvare n cazul pierderii totale a navei.
n practic sunt utilizate i alte categorii de asigurri, care permit recuperarea daunei de la
societile de asigurare i n cazurile pierderii pariale a navei n urma avariilor de diferite tipuri.
Contractul de asigurare internaional CASCO este o varietate a contractului internaional
de asigurare i are ca obiect nave comerciale, nave de pescuit oceanic i nave colectoare, precum i
alte ambarcaiuni, instalaii i utilaje plutitoare asimilate navelor (remorchere, macarale plutitoare,
alupe, lepuri etc.). La ncheierea contractului se ia n considerare valoarea bunurilor asigurate, dar
n asigurare pot fi cuprinse i navlul i cheltuielile prilejuite de exploatarea navei. Contractul de
asigurare internaional CASCO este cel mai rspndit tip de contract din Europa.
Putem formula urmtoarea defini ie a a acestuia: contractul de asigurare internaional
CASCO pentru avarii i furt este contractul n care una din pr i, numit asigurtor, se angajeaz,
n schimbul primiri unei prime de asigurare, ca, la producerea unuia din riscurile asigurate, s
indemnizeze cealalt parte, numit asigurat pentru prejudiciul suferit de acesta ca urmare a
producerii acestui risc.
Condiii de asigurare
Asigurarea CASCO de nave se poate ncheia pentru pagubele cauzate acestora de
accidentele, evenimentele i pericolele navigaiei i exploatrii, n una din urmtoarele condiii:
W.PA.: with particular average sau W.A.: with average (cu rspundere pentru pierdere i
avarii);
F.PA.: free from particular average (fr rspundere pentru avarii), cu excepia cazurilor de
naufragiu, euare, ciocnire, incendiu sau explozie la bordul navei;
T.L.S.: total loss of the ship (cu rspundere numai pentru pierderea total a navei).
4. Contractul de asigurare internaional a mrfurilor (CARGO)
Defini ia i trsturile contractului CARGO
Contractul de asigurare internaional CARGO este o varietate a contractului internaional de
asigurare, care se distinge prin aceea c are ca obiect mrfurile, n general ncrcturile aflate n
transport n trafic internaional. Asigurarea se ncheie pentru valoarea ncrcturii, inclusiv
cheltuielile de transport, iar uneori i un beneficiu sperat care, de obicei, nu depete 10% din
valoarea bunurilor asigurate. n contractele de asigurare CARGO pot fi cuprinse i taxele vamale, n
funcie de reglementrile vamale ale statelor implicate n traficul internaional63.
Polia de asigurare CARGO poate fi:
poli de abonament sau general, prin care se asigur mrfurile transportate cu un anumit
mijloc de transport ntr-un interval de timp determinat;
poli flotant (floating policy), utilizat, n principal, la asigurrile ncheiate de transportator
i prin care se stabilete un plafon valoric de acoperire, care scade pe msura executrii
transporturilor pn la epuizarea sumei asigurate.
Sub un alt aspect, polia CARGO poate fi:
poli evaluat, utilizat mai ales n asigurrile ncheiate de proprietarul mrfii transportate i
n care valoarea mrfurilor respective este determinat de la ncheierea contractului de asigurare;
63

Idem, pag. 230-231.


74

poli neevaluat, n situaia n care valoarea mrfurilor transportate nu este determinat,


evaluarea fcndu-se pe baza facturilor, dup producerea avariei.
Durata asigurrii CARGO este de la magazie la magazie, n sensul c acoper intervalul
de timp scurs din momentul n care ncrctura prsete magazia expeditorului i pn la intrarea
acesteia n magazia destinatarului sau la destinaia indicat n contractul de transport.
Condiii de asigurare
Asigurrile CARGO se ncheie sub una din urmtoarele condiii de asigurare:
F.P.A.: free from particular average (fr avarie particular), adic marfa este asigurat
numai mpotriva riscurilor generale.
W.P.A.: with particular average (cu avarie particular), adic marfa este asigurat att pentru
riscuri generale, ct i pentru riscuri speciale.
A.R.: all risks (toate riscurile). n cazul asigurrii A.R., se acoper riscurile generale, riscurile
speciale i fapta mrfii.

5. Contractul de asigurri mutuale


n practica interna ional se utilizeaza i asigurrile mutuale, cunoscute sub
denumirea de Protec ie i Indemniza ie (P and I). Ele au drept scop acoperirea pagubelor
suportate de asigurat in temeiul raspunderii civile, antrenate de prejudicii cauzate de
nava ter ilor, Capitolul Protectie acopera riscurile legate de raspunderea armatorului ca
proprietar al navei, iar capitolul Indeminiza ie - pe cele privind rspunderea pentru
exploatarea navei64.
Protec ia se refer la:
avarierea unei alte nave sau obiecte fixe, in masura in care nu a fast inclusa in
asigurarea CASCO, ori a incarcaturii aflate pe acestea ca urmare a coliziunii;
avarierea unei alte nave sau a obiectelor fixe prin coliziune (n lan ), fr contact
direct;
cheltuielile legate de ridicarea navei scufundate intr-un lac ce pune in pericol
naviga ia:
raspunderi pentru pierderea vietii, ranirea sau imbolnavirea persoanelor aflate la
bordul navei etc.
Indemniza ia cuprinde:
pagubele provocate din culpa sau neglijen a cru ului n legtur cu marfurile
transportate;
devierea nepermis a navei;
amenzi si penalizri stabilite de autorit i sau taxe vamale privind transportul
mrfurilor:
contrabanda, nclcarea regulilor de naviga ie sau orice neglijen sau gre eal a
echipajului pentru care ar putea fi rspunzator armatorul n calitate de comitent;
contribu ia la avaria comun, dac este depa it valoarea asigurata n poli a CASCO.
Asigurrile mutuale se realizeaz prin intermediul cluburilor de armatori, n cadrul
crora ace tia particip la acoperirea tuturor pagubelor propor ional cu flota proprie
nscris n club, pltind, de obicei, cotiza ii variabile n avans pentru acoperirea daunelor

64

Idem, pag. 234-235.


75

obi nuite i cotiza ii suplimentare pentru acoperirea daunelor excep ionale i doar cu
titlu excep ional cotiza ii fixe, raportate la fiecare ton nregistrat pe categorii de nave65.
6. Contractul interna ional de reasigurare
Reasigurarea este un acord ncheiat ntre doua par i: compania cedent i
reasigurator, prin care prima consimte s cedeze, iar cea de-a doua accept s preia o
anumit parte a riscurilor, sau ntregul risc, conform condiiilor stabilite n acord, n
schimbul pl ii de ctre compania cedent reasigurtorului a unei anumite sume, denumit
prim de asigurare, care reprezint o cot din prima originar de asigurare66.
Contractul de reasigurare reprezint un acord ntre dou companii dintre care una
accept s cedeze, iar alta accept s preia o afacere de reasigurare n conformitate cu
prevederile stipulate n contract.
Pr ile n contractul de reasigurare sunt compania cedent i reasiguratorul.
Compania cedent este asigurator n contractul de asigurare ini ial, care accept
riscul de la asiguratul su i cedeaza o parte din acest risc unei alte companii de asigurare
sau reasigurare.
Reasigurtorul este cel care accept o reasigurare de la un asigurator direct. El poate
fi o companie de asigurri sau o companie specializat de reasigurri.
n esen , diferen a dintre reasigurare i asigurare direct const n urmtoarele67:
a) Prtile. Un asigurator direct poate ncheia un contract de asigurare cu o persoan fizic
sau juridic n calitate de asigurat. Un contract de reasigurare poate fi ncheiat numai ntre
companii de asigurare i reasigurare.
b) Obiectul. Acesta poate fi o proprietate, o persoan sau un profit expuse pierderilor sau
avariilor pe care le poate suporta asiguratul n afara activit ii ntreprinse de el nsu i sau
de agen ii ori functionarii si, pe cand reasiguratorul este indirect interesat n
pierderile suportate de asiguratul originar, el compensnd par ial sumele pltite de
reasiguratul su.
c) Forma. Contractul de asigurare mbrac forma unei poli e de asigurare, n timp ce
contractul de reasigurare mbrac forme diferite, n functie de tipul reasigurrii, rareori
aparand n forma unei poli e de asigurare.
d) Teritorialitatea. Majoritatea asigurrilor directe, cu exceptia celor maritime i
aeriene, sunt, n principal, interne, n timp ce reasigurarea este prin natura sa o activitate
intera ional.

65

Idem.
Idem, pag. 236.
67
Idem, pag. 237.
66

76

TEMA VIII. CONTRACTUL INTERNA IONAL DE TRANSPORT

1. Contractul interna ional de transport auto de mrfuri


Defini ie i cadru legal aplicabil
Contractul interna ional de transport auto de mrfuri este un contract de transport de
mrfuri pe osele, efectuat cu titlu oneros, cu vehicule, atunci cnd locul primirii mrfii de la
expeditor i locul predrii lor destinatarului sunt situate n ri diferite, dintre care cel pu in una
este parte contractant, independent de domiciliul sau sediul i de na ionalitatea pr ilor
contractante.
Conven ia referitoare la contractul interna ional de mrfuri pe osele CMR, ncheiat la
Geneva n anul 1956, care a intrat n vigoare la 2 iulie 1961, modificat prin protocolul din 5 iulie
1978, pr i fiind 44 de state.
Dispozi iile acestei Conven ii se completetaz cu urmtoarele reglementri
interna ionale:
Conven ia vamal referitoare la transportul interna ional al mrfurilor sub acoperirea T.I.R.,
adoptat la Geneva la 15 ianuarie 1959 i renegociat la 14 noiembrie 1975;
Conven ia vamal relativ al carnetului A.T.A. pentru admiterea temporar a mrfurilor,
Bruxelles, 6 decembrie 1961;
Conven ia asupra circula iei rutiere, Viena, 8 decembrie 1968, completat prin Acordul
European, Geneva 1 mai 1971;
Conven ia referitoare la admiterea temporar, Istanbul, 26 iunie 1990.
Prevederile referitoare la aceste conven ii con in i numeroase acorduri bilaterale. Aceste
prevederi sunt aplicabile pentru anumite elemente i contractelor de transport auto de mrfuri.
Domeniul de aplicare al conven iei CMR
Conven ia se aplic oricrui contract de transport de mrfuri pe osele, cnd locul primirii
mrfii i locul pentru eliberare sunt situate n dou ri diferite, dintre care cel pu in una este
parte contractant la CMR. Conven ia nu ine cont de domiciliul sau na ionalitatea pr ilor
contractante68.
Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erban-Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului
interna ional, Tratat, partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 384-386.
77
68

Contractul trebuie s fie interna ional i interna ional i cu titlu oneros, iar transportul s
se efectuieze pe o cale rutier i cu un vehicul specific.
Pentru determinarea caracterului interna ional relevant este inten ia ini ial a pr ilor.
Dac punctul de plecare i punctul de destina ie se afl n state diferite, sediul pr ilor
contractante poate fi pe teritoriul aceluia i stat. Acest caracter se men ine chiar dac dac, n urma
ntreruperii transportului, marfa nu prse te teritoriul statului de plecare.
Conven ia are n vedere automobilele, vehiculele articulate, remorcile i semiremorcile.
Defini iile acestor mijloace de transport sunt consacrate de Conven ia de la Viena privind
circula ia rutier.
Conven ia se aplic ntregului transport, cnd este vorba de transporturi combinate, adic
cnd vehiculul este transportat pe mare, pe calea ferat, cale navigabil interioar sau aerian, fr
descrcarea mrfii.
Conven ia nu se aplic atunci cnd marfa este deplasat cu mijloace de transport ce
apar in unor ci de transport diferite, fiind ncrcat i descrcat.
Sunt excluse transporturile po tale interna ionale, transporturile funerare i transportul
efectelor de strmutare. Aceste dispozi ii sunt imperative, ns statele pot deroga de la ele prin
acorduri speciale.
Obliga iile expeditorului
a) Obliga ia de ambalare a mrfii;
b) Obliga ia de predare a mrfii;
c) Obliga ia de a suporta cheltuielile de verificare a mrfii;
d) Obliga ia de a-l informa pe transportator despre natura exact a pericolului i a indica
eventual msurile de precau ie care trebuie luate atunci cnd pred la transport mrfuri
periculoase, indicnd n documentul de transport i denumirea lor general recunoscut;
e) Obliga ia de ncrcare a mrfii;
f) Obliga ia de a furniza transportatorului documentele necesare i informa iile solicitate n
vederea ndeplinirii formalit ilor vamale;
g) Obliga ia de plat a pre ului de transport.
Obliga iile transportatorului
a) Obliga ia de ncrcare i descrcare a mrfii din vehicul;
b) Obliga ia de verificare a mrfii;
c) Obliga ia de a transporta marfa n termenele convenite;
d) Obliga ia de ndeplinire a formalit ilor vamale;
e) Obliga ia de conservare a mrfurilor;
f) Obliga ia de predare a mrfurilor i a scrisorii de trsur;
g) Obliga ia de a cere instruc iuni n cazul unor impedimente la transport sau la livrare.
Obliga iile destinatarului
a) Obliga ia de descrcare a mrfurilor;
b) Obliga ia de plat a cheltuielilor aferente transportatorului;
c) Obliga ia de plat a sumelor ramburs indicate n scrisoarea de trsur.
Rspunderea transportatorului
Transportatorul este rspunztor pentru pierderea total sau par ial, precum i pentru
avariera mrfurilor din momentul primirii pn n momentul predrii lor. De asemenea, este
rspunztor pentru ntrziere n predarea mrfurilor.
Transportatorul este exonerat de rspundere n cazul n care pierderea, avarierea sau
ntrzierea a avut drept cauz o culp a persoanei care are dreptul s dispun de marf sau din cauza

78

unui ordin al acesteia, precum i dac s-a datorat unui viciu propriu al mrfii sau unor mprejurri
pe care transportatorul nu putea s le evite i ale cror consecin e nu le putea prevedea.
Calculul despgubirii datorate de transportator pentru pierderea total sau par ial a mrfii
se va face conform valorii mrfii la locul i n momentul primirii pentru a fi transportat.
Dac marfa a fost avariat n timpul transportului, transportatorul este obligat s suporte
costul deprecierii mrfii, care se calculeaz n baza regulilor stipulate n Conven ie.
2. Contractul interna ional de transport maritim de mrfuri
Defini ie i cadru legal aplicabil
Contractul interna ional de transport pe mare este contractul prin care transportatorul
(cru ul) se oblig contra unei pl i numit navlu, s transporte mrfuri pe mare de la un port la
altul.
n materia transporturilor maritime organizate, reglementarea de baz este Conven ia ONU
privind transportul de mrfuri pe mare, adoptat la Hamburg (denumit Regulile de la Hamburg), la
31 martie 1978, care con ine n principal reguli uniforme de drept material aplicabile contractului
de transport maritim.
Statele care devin pr i contractante trebuie s denun e Regulile de la Haga adoptate prin
Conven ia de la Bruxelles din 25 august 1968.
Nici o rezerv de la prevederile Conven iei nu este admis.
Domeniul de aplicare a Regulilor de la Hamburg
Conven ia de la Hamburg se aplic transportului interna ional de mrfuri pe mare, fiind
incluse toate contractele de transport de mrfuri pe mare ntre state diferite69.
Condi iile de aplicare a Regulilor de la Hamburg sunt:
Portul de ncrcare, portul de descrcare sau portul facultativ de descrcare care este portul
efectiv de descrcare s fie situat pe teritoriul unui stat contractant;
Conosamentul sau alt document care face dovada contractului de transport pe mare s fie emis
ntr-un stat contractant;
Conosamentul sau un alt document care face dovada contractului de transport pe mare
prevede c stipula iile contractuale s fie guvernate de Conven ia de la Hamburg sau de
legisla ia unui stat contractant;
Dispozi iile n cauz se aplic indiferent de na ionalitatea navei, a cru ului, a
cru ului efectiv, a ncrctorului, a destinatarului sau a oricrei persoane interesate.
Categoriile contrctului interna ional de transport maritim de mrfuri
Transportul de mrfurl pe mare se realizeaz, preponderent, pe baza contractului de
navlosire.
Contractul de navlosire este contractul prin care armatorul, numit navlosant, se oblig
ca, n schimbul unei chirii numit
navlu, s pun la dispozi ia celeilalte pr i,
navlositorul, nava apt pentru transport sau o anumit capacitate a acesteia, n vederea
deplasrii mrfii pe mare pn la destina ie.
Contractul de navlosire poate avea urmtoarele forme:
a) Contractul de navlosire voyage charter. Acest contract se nche ntre armator i
navlositor pentru transportul de mrfuri pentru o cltorie sau anumite cltorii succesive,
contra unui navlu, calculat, de regul, n raport cu cantitatea ncarcaturii.

69

Ibidem, pag. 446 - 448.


79

b) Contractul de navlosire time-charter. Prin acest contract, navlositorul nchiriaz nava


de la armator pentru o perioad de timp determinat contra unui navlu, numit hire i calculat
la capacitatea de ncarcare de var a navei, i stabilit, de regul, la bursele de navlu.
c) Contractul de navlosire demise charter. n baza acestui contract, armatorul se oblig,
n schimbul unui navlu mai ridicat ca valoare (hire), s pun la dispozi ia
navlositorului ntreaga nav pentru un anumit timp. n acest caz, navlositorul devine
armator chiria , dobndind posesia i controlul deplin asupra vasului respectiv.
Con inutul contractului charter-party este exprimat prin clauzele exprese stipulate
de pr i, dar i prin clauze subn elese, care sunt luate n considerare ori de cte ori pr ile
nu stabilesc altfel prin conven ia lor.
Clauzele i obliga iile subn elese sunt stabilite pe cale cutumiar i sunt
angajante pentru armator i navlositor deopotriv. Dac, prin nclcarea obliga iilor
subn elese scopul comercial este prejudiciat, navlositorul poate cere rezilierea contractului
i l poate obliga pe navlosant la plata daunelor. Clauzele subn elese n contract au n
vedere att obliga ii ale navlositorulul, ct i ale armatorului.
Conosamentul este documentul care face dovada unui contract de transport de
mrfuri pe mare i constat preluarea i ncarcarea marfurllor de catre cru , precum i
obliga ia acestuia de a livra mrfurile contra prezentrii documentului.
Conosamentul se ntocme te n mai multe exemplare originale, cu un con inut
absolut identic, care formeaz un set sau un joc. Atunci cand un exemplar este executat,
celelalte exemplare devin nule i fr valoare.
Conosamentul se elibereaz de comandantul navei care transport marfa i
ndepline te o func ie dubl, i anume:
a) face dovada ncheierii contractului de transport ntre cru i ncrctor, atestnd
ambarcarea mrfii la bord;
b) totodat ncorporeaza aceast marf, fiind un titlu reprezentativ al ei.
Dac nu s-a ncheiat mai nti un charter-party ntre
armator
i
ncrctor, conosamentul ntocmit de cpitan ine loc i de contract.
Conosamentul se redacteaz n form scris, pe documente imprimate, uneori tipizate,
n raport cu practica anumitor armatori cu servicii de linie. El trebuie sa cuprinda
urmtoarele men iuni:
numele i sediul cruului;
denumirea navei;
numele i sediul proprietarului ncrctor al mrfii;
numele i sediul destinatarului, dac este nominalizat de ncrctor;
denumirea i natura general a mrfurilor i starea lor aparent;
parametrii calitativi eseniali;
cantitatea exprimat n unitati de msur specifice naturii mrfurilor (tone, metri
cubi, buci, colete etc.);
modul de ambalare a mrfii, marcarea ambalajului;
portul de ncrcare, portul de descrcare i, dup caz, portul sau porturile de
transbordare;
locul i data emiterii conosamentului;
menionarea navlului;
perioada sau data livrrii mrfurilor n portul de descrcare, dac acest lucru s-a
convenit ntre pri;
80

numrul de exemplare negociabile, semnate de comandantul navei (de regula, trei


exemplare originale );
principalele clauze i condi ii de transport;
declara ia ncratorului, dup caz, c marfurile pot fi ncarcate pe punte;
data ncrcrii mrfurior pe nava, nsoit de expresia shipped on board;
denumirea conveniilor internaionale care guverneaz conosamentul;
limita rspunderii cruului, dac prile au convenit ca aceasta s fie mai mare
dect cea prevazut n conventie.
Obliga iile ncrctorului
a) Obliga ia de predare a mrfurilor;
b) Obliga ia de marcare a mrfurilor periculoase;
c) Obliga ia de garan ie referitoare la exactitatea indica iilor inserate n conosament;
d) Obliga ia de plat a navlului.
Obliga iile transportatorului (cru ului)
a) Obliga ia de luare n primire a mrfurilor;
b) Obliga ia de ncrcare i descrcare a mrfurilor;
c) Obliga ia de a transporta mrfurile;
d) Obliga ia de conservare a mrfurilor;
e) Obliga ia de livrare a mrfurilor.
Obliga iile destinatarului
a) Obliga ia de a prelua mrfurile de la transportator;
b) Obliga ia de plat a navlului;
c) Obliga ia de plat a contrastaliilor la portul de ncrcare n msura n care au fost
men ionate n conosament.
Rspunderea pr ilor n contractul de transport maritim
Conform conven iei, ncrctorul nu este rspunztor de prejudiciul suferit de cru sau
de cru ul efectiv, nici de avarierea navei, dect dac prejudiciul sau avarierea a fost provocat
din culpa sau neglijen a ncrctorului, a prepu ilor sau a mandatarilor acestuia.
n cazul n care cru ul nu a fost informat despre caracterul periculos al mrfurilor, iar
acestea devin un pericol efectiv pentru persoane sau bunuri ele pot fi descrcate, distruse sau
fcute inofensive, dup cum o cer mprejurrile, fr plata unei compensa ii.
ncrctorul este rspunztor de corectitudinea i exactitatea datelor furnizate de el pentru a
fi inserate n conosament. Va fi obligat s despgubeasc pe cru pentru inexactitatea datelor
furnizate , n caz de prejudiciu.
Cru ul poart rspundere pentru mrfuri pentru toat perioada n care acestea sunt n grija
sa. Conven ia prevede c mrfurile se af n grija cru ului din momentul n care, acesta le
preia de la ncrctor sau de la o persoan care ac ioneaz n numele ncrctorului sau de la o
autoritate sau alt ter persoan creia mrfurile trebuie predate pentru ncrcare, pn n
momentul n care cru ul livreaz mrfurile.
Cru ul este rspunztor pentru pierderea, avarierea sau ntrzierea n predarea mrfurilor,
dac mprejurarea care le-a cauzat s-a produs n perioada cnd mrfurile se aflau n grija sa.
Cru ul este rspunztor pentru ntrziere n livrarea mrfurilor, cnd livrarea nu a avut loc n
termenul stipulat n contract.
Cru ul rspunde i pentru avarierea sau pierderea mrfurilor, sau pentru ntrziere n
livrare cauzat de incendiu, atunci cnd reclamantul probeaz c incendiul a rezultat dintr-o
gre eal sau neglijen a cru ului.
81

Dac transportul se refer la animale vii, cru ul nu este rspunztor de pierderile, daunele
sau ntrzierea n livrare rezultate din riscuri inerente agestui gen de transport, dac nu se probeaz
c pierderile, daunele sau ntrzierea sunt rezultatul culpei sau neglijen ei cru ului.
Cu excep ia cazurilor de avarie comun, cru ul nu este rspunztor dac pierderea,
avarierea sau ntrzierea n livrare s-au datorat msurilor luate pentru salvarea de vie i omene ti
sau msurilor luate rezonabil n scopul salvrii bunurilor pe mare.
3. Contractul interna ional de transport de mrfuri pe calea ferat
Defini ie i cadru legal aplicabil
Este contractul efectuat cu titlu oneros, cnd locul primirii mrfurilor de la expeditor i
locul predrii mrfurilor destinatarului sunt situate n ri diferite, dintre care cel pu in una este
parte contractant.
Actul normativ de baz n acest sector este Conven ia privind transporturile interna ionale
feroviare COTIF, ncheiat la Berna, 9 mai 1980, prin care s-a constituit Organiza ia
Interguvernamental pentru Transporturile Interna ionale Feroviare.
Conven ia are ca scop stabilirea unui regim de drept uniform aplicabil transporturilor de
mrfuri, precum i transporturilor de cltori i bagaje, n trafic interna ional direct ntre statele
membre.
Dup adoptarea sa n anul 1990, Conven ia a fost modificat n 2 etape: Prima modificare
prin Protocolul de la Berna din 1990, iar a doua prin Protocolul de la Vilnius din 1999. Ambele
protocoale aduc modificri Apendicei B al Conven iei ntitulat Regulile uniforme privind
Contractul de Transport Interna ional Feroviar al Mrfurilor (CIM).
Domeniul de aplicare a Regulilor uniforme CIM
Regulile uniforme se aplic oricrui contract de transport interna ional feroviar de mrfuri,
dac locul de luare n primire i locul de livrare a mrfurilor sunt situate n dou state membre
diferite. Sediul i na ionalitatea pr ilor nu sunt relevante70.
Dac locul de ncrcare, respectiv de predare a mrfurilor, se numai pe teritoriul unui stat
contractant, Regulile uniforme se vor aplica contractului de transport prin consensul pr ilor.
Urmtoarele excep ii sunt admise de la Regulile uniforme:
Prima este c fiecare stat membru poate declara c nu va aplica Regulile uniforme dect
transporturilor efectuate pe o parte a infrastucturii sale feroviare. Declara ia va cuprinde definirea
precis a infrastructurii feroviare, care trebuie legat la infrastructura unui stat membru;
A doua este c pentru transporturile efectuate ntre state limitrofe, Regulile uniforme nu se
aplic, dac infrastructura sta iilor respective este gestionat de unul sau mai mul i gestionari
apar innd aceluia i stat membru.
Regulile uniforme se aplic i atunci cnd n baza unui contract unic, transportul
interna ional se completeaz cu un transport auto sau pe ci navigabile interioare n trafic intern al
unui stat membru la conven ie. Dac transportul feroviar se completeaz, n temeiul unui contract
unic, cu un transport maritim sau cu un transport transfrontalier pe ci navigabile interioare, CIM
rmne aplicabil numai dac transporturile fcute n completarea transportului feroviar sunt
efectuate pe liniile nscrise pe lista prevzut de art. 24 alin. 1 din Conven ia de la Berna.
Scrisoarea de trsur
Contractul de transport de mrfuri pe calea ferat trebuie s fie constatat printr-o scrisoare
de trsur, potrivit unui model uniform. Conform art. 6, par. 2 al Regulilor Uniforme, lipsa,

70

Idem, pag. 360-362.


82

inexactitatea sau pierderea scrisorii de trsur nu afecteaz nici existen a, nici valabilitatea
contractului care rmne supus prezentelor Reguli Uniforme.
Conform art. 7 al Regulilor Uniforme, scrisoarea de trsur con ine trei tipuri de men iuni:
obligatorii, circumstan iale i facultative. Men iunile obligatorii trebuie s figureze n scrisoarea
de trsur n cazul oricrui contract de transport interna ional de mrfuri pe cale ferat i se refer
la urmtoarele:
numele i adresa pr ilor (expeditorul i cru ul) i destinatarului;
data i locul ntocmirii sale, precum i cele ale lurii n primire a mrfii;
locul de livrare;
elementele de identificare a mrfii: denumirea, natura mrfii, cantitatea, modul de ambalare
etc.;
documentele anexate la scrisoarea de trsur sau inute la dispozi ia transportatorului;
tarifele aferente transportului (pre ul de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale .a.;
men iunea c transportul este supus, indiferent de orice clauz contrar, Regulilor uniforme
CIM;
Men iunile circumstan iale sunt de asemenea obligatorii de completat, dar nu n cazul
oricrui transport, ci numai atunci cnd sunt ndeplinite ipotezele la care aceste men iuni se refer:
transportatorul care trebuie s livreze marfa, n cazul transportatorilor succesivi;
tarifele aferente contractului de transport pe care expeditorul le ia n sarcina sa;
suma rambursului de perceput la livrare. Suma dat prive te raporturile dintre vnztorulexpeditor i cumprtorul-destinatar, iar nu raporturile decurgnd din contractul de transport;
valoarea declarat a mrfii i suma reprezentnd interesul special la eliberare;
termenul de livrare i itinerariul cuvenit;
numrul i descrierea sigiliilor;
Men iunile facultative pot fi inserate n scrisoarea de trsur, n msura n care pr ile
consider c aceste men iuni sunt utile, de ex. men iunea ca marfa s fie returnat expeditorului
n cazul mpiedicrii la livrare sau c destinatarul nu are dreptul s modifice n mod unilateral
contractul.
Obliga iile expeditorului
a) Obliga ia de ambalare a mrfurilor;
b) Obliga ia de predare a mrfurilor;
c) Obliga ia de ncrcare a mrfurilor;
d) Obliga ia de plat a tarifelor de transport;
e) Obliga ia de remitere a documentelor necesare pentru ndeplinirea formalit ilor
administrative.
Obliga iile transportatorului
a) Obliga ia de ncrcare i descrcare a mrfurilor;
b) Obliga ia de a transporta mrfurile n cadrul termenelor de livrare;
c) Obliga ia de ndeplinire a formalit ilor administrative;
d) Obliga ia de conservare a mrfurilor;
e) Obliga ia de livrare a mrfurilor i de remitere a scrisorii de trsur;
f) Obliga ia de a solicita instruc iuni.
Obliga iile destinatarului
a) Obliga ia de descrcare a mrfurilor dup livrare;
b) Obliga ia de plat a tarifelor;
c) Obliga ia de plat a rambursului indicat n scrisoarea de trsur.
Rspunderea transportatorului
83

Transportatorul rspunde pentru dep irea termenului de executare a contractului, pentru


daunele provocate prin pierderea total sau par ial a mrfii, precum i pentru avariile suferite de
marf din momentul n care a fost luat n primire pn n momentul n care a fost predat
destinatarului.
Transportatorul este exonerat de rspundere cnd dep irea termenului de executare a
contractului de transport, pierderea sau avarierea mrfii au avut loc dintr-o culp a persoanei
ndrept ite s dispun de marf, dintr-un ordin ala acesteia, dintr-un viciu propriu al mrfii, cum
ar fi pierderea n greutate, sau unor mprejurri pe care transportatorul nu putea s le evite i ale
cror urmri nu le putea nltura.
Despgubirea pentru pierderea total sau par ial a mrfii, ca i n cazul avariilor, de la
primirea pn la predarea mrfii se calculeaz dup cursul bursei, iar n absen a acestui curs, dup
pre ul curent al pie ei. n cazul n care nu sunt posibile calculele n baza cursului bursei i nici
potrivit pre ului curent, se inea seama de pre ul uzual al mrfurilor de acela i fel de aceia i
calitate.
4. Contractul internaional de transport fluvial de mrfuri
Defini ie i cadru legal aplicabil
Este contractul prin care se efectuiaz transportul de mrfuri, cu titlu oneros, cnd locul
primirii mrfurilor de la expeditor i cel al predrii acestora la destinatar sunt situate n state
diferite, dintre care cel pu in una este parte contractant.
Statele riverane Dunrii au adoptat la Siofok (Ungaria), la 2 septembrie 1989, Convenia
privind condiiile generale de transport de mrfuri n trafic internaional pe Dunre, fiind modificat
i completat de Convenia de la Viena din 3 septembrie 1994 i este n vigoare cu aceste
modificri de la 01.01.1995. Conven ia de la Siofok nlocuie te ntre pr ile contractante,
Conven ia de la Bratislava din 1955.
La 03.10.2000 a fost adoptat la Budapesta Conven ia privind contractul de transport de
mrfuri n naviga ia interioar (CNMI).
Domeniul de aplicare al Conveniei
Aceasta este aplicabil transportului internaional de mrfuri ntre porturile dunrene de
ncrcare i descrcare Nu include transportul de persoane i nici transportul intern de mrfuri pe
Dunre.
Nu sunt primite la transport.
mrfurile care necesit expedierea obligatorie prin pot;
armele, cu excepia celor sportive i de vntoare .a.;
Transportul mrfurilor explozive, otrvitoare, toxice, inflamabile, cu autoaprindere i a ltor
mrfuri periculoase, ct i al animalelor se efectueaz numai pe baza nelegerii ntre navlositor i
cru.
Convenia are o natur contractual, transportul putndu se desfura numai cu respectarea
prevederilor acesteia.
Obligaiile expeditorului
Obligaia de predare a mrfii;
Obligaia de remitere a documentelor care nsoesc marfa;
Obligaia de suportare a cheltuielilor de ncrcare i descrcare a navei;
Obligaia de plat a navlului.
Obligaiile cruului
obligaia de preluare a mrfii;
84

obligaia dea transporta marfa la timp n portul de destinaie;


obligaia de conservare a mrfii;
obligaia de predare a mrfii;
obligaia de a solicita instruciuni.
Obligaiile primitorului
obligaia de preluare a mrfii de la cru;
obligaia de plat a cheltuielilor de descrcare i de depozitare a mrfii n magazia cruului.
Rspunderea transportatorului
Transportatorul este rspunztor pentru respectarea termenelor convenite de pr i n
vederea livrrii mrfii.
Transportatorul rspunde pentru pierderile i avarierea mrfii din momentul primirii de la
expeditor pn n momentul predrii mrfii destinatarului n portul de destina ie.
Transportatorul este exonerat de rspundere dac pierderea, avarierea sau ntrzierea n
executarea contractului de transport au avut drept cauz o culp a expeditorului, o dispozi ie a
acestuia, un viciu propriu al mrfii sau mprejurri pe care transportatorul nu le putea evita i ale
cror urmri nu le putea nltura.
Pentru orice pretenii, primitorul mrfii se adreseaz, n scris, cruului, cu anexarea
documentelor necesare, precum i scrisoarea de trsur, actul de predare a mrfii, factura, calculul
pierderilor constatate. Dac pretenile se refer la cantitatea mrfii livrate, va fi avizat i
expeditorul71.
5. Contractul internaional de transport aerian de mrfuri
Defini ie i cadru legal aplicabil
Este contractul de transport ncheiat ntre pr i, n care locul de plecare i locul de sosire,
indiferent de ntreruperi, sunt situate n interiorul teritoriului a dou pr i contractante.
Principala reglementare este cuprins n Convenia pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la transportul aerian internaional, ncheiat la Montreal, la 28 mai 1999.
Alte reglementri n materie sunt:
Convenia pentru unificarea anumitor reguli privitoare la sechestrul asigurrilor asupra
aeronavelor, semnat la Roma, la 29 mai 1933;
Convenia pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de ctre aeronave
terilor pe pmnt, semnat la Roma, la 29 mai 1933;
Convenia privind navigaia civil internaional, semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944.
Domeniul de aplicare al Conveniei de la Montreal
Sfera de aplicare a Conveniei de la Montreal cuprinde transporturile aeriene, cu caracter
internaional, de persoane, bagaje, sau mrfuri efectuate cu o aeronav i oneros.
Caraterul internaional al transportului aerian se definete prin situarea punctului de plecare
i a punctului de destinaie pe teritoriul a dou state membre ale Conveniei, indiferent dac exist
sau nu o ntrerupere a transportului sau o transbordare. De asemenea, punctul de plecare i cel de
destinaie se pot afla pe teritoriul unui singur stat, n cazul n care exist o escal stabilit pe
teritoriul unui alt stat, chiar dac acesta nu este parte la Convenie72.

71

Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,

pag. 238.
Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erban-Alexandru Sitaru, Dreptul comer ului
interna ional, Tratat, partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 413-416.
85
72

Fac parte, din domeniul de aplicare, i transportul efectuat de transportatorii succesivi,


transportul combinat i transportul ndeplinit de un transportator de fapt. Sunt exceptate
transporturtile de expediii potale.
Convenia limiteaz voina prilor, clauzele coninute n contractul de transport i
nelegerile speciale aplicate nainte de producerea daunei, prin care prile se abat de la regulile
Conveniei, stabilind c legea aplicabil sau regulile referitoare la jurisdicie, sunt nule i neavenite.
Transportatorul poate s stabileasc condiii care nu contravin Conveniei.
Scrisoarea de transport aerian
Contractul de transport aerian interna ional de mrfuri este un contract consensual, acesta
luand na tere prin simplul acord de voin al pr ilor, fr remiterea mrfii i fr a fi necesar
forma scris ad validitatem. Lipsa scrisorii de transport aerian, prevzut la art. 4 nu afecteaz ns
existen a i valabilitatea contractului de transport care rmne supus regulilor Conven iei. n
lipsa scrisorii de trsur, expeditorul poate solicita o chitan de primire a mrfii, cu aceia i for
probatorie ca i a scrisorii de transport aerian.
Conven ia de la Montreal nu cuprinde o enumerare a men iunilor pe care scrisoarea de
trsur aerian sau, n lips, chitan a de primire a mrfii, trebuie s le con in. Totu i, conform
art. 5 documentul de transport trebuie s cuprind:
indicarea punctelor de plecare i de destina ie;
n cazul n care punctele de plecare i de destina ie sunt situate pe teriotriul aceluia stat
parte, indicarea cel pu in a unui punct de escal pe teritoriul unui alt stat;
indicarea greut ii expedi iei.
n afara acestor men iuni, prevzute expres la art. 5, documentele de transport pot s mai
con in indica ii referitoare la: dimensiunile i ambalajul mrfii sau la numrul de colete i de
asemenea cu privire la cantitatea, volumul i starea mrfii.
Scrisoarea de transport aerian se ntome te n 3 exemplare: primul poart men iunea
pentru transportator i este semnat de expeditor; al doilea poart men iunea pentru destinatar
i este semnat att de expeditor, ct i de transportator; al treilea este semnat de transportator i
este nmnat expeditorului dup acceptarea mrfii.
Obligaiile expeditorului
a) obligaia de predare a mrfii;
b) obligaia de furnizare a informaiilor i documentelor necesare ndeplinirii formalitilor
cerute de autoriti;
c) obligaia de plat a preului de transport.
Obligaiile transportatorului
a) obligaia dea transporta marfa n termenul prevzut n contract;
b) obligaia de ndeplinire a formalitilor cerute de autoriti;
c) obligaia de conservare a mrfii;
d) obligaia de livrare a mrfii.
Obligaiile destinatarului
a) plata preului de transport, n cazul n care nu este achitat de expeditor;
b) suportarea costurilor aferente transportului.
Rspunderea transportatorului (cru ului)
Transportatorul este rspunztor pentru distrugerea, pierderea sau pentru orice daune
provocate bagajelor sau mrfurilor.
Transportatorul este rspunztor pentru pierderile provocate de ntrzierea n transportul
aerian al pasagerilor, bagajelor sau mrfurilor.
86

Transportatorul nu este rspunztor n cazul n care probeaz c el i agen ii si au luat


toate msurile necesare s evite pierderea ori c a fost imposibil pentru el i pentru agen ii si s
ia asemenea msuri.
Potrivit Conven iei, dac transportatorul probeaz c pierderea a fost provocat din
neglijen a sau culpa unei persoane, instan a poate s exonereze transportatorul n tot sau n parte
de rspunderea sa.
6. Contractul interna ional de transport multimodal de mrfuri
Sediul materiei l reprezint Conven ia Na iunilor Unite cu privire la transportul
multimodal interna ional de mrfuri adoptat la Geneva la 24 mai 1980.
Transportul multimodal este transportul de mrfuri efectuat cu, cel putin, dou moduri
de transport diferite, n temeiul unui contract de transport multimodal, pornind de la un loc
situat n statul unde marfurile sunt preluate de catre antreprenorul de transport
multimodal pana la locul desemnat pentru livrare ntr-un stat diferit73.
Contractul de transport multimodal este contractul n baza cruia un antreprenor de
transport multimodal se oblig, n schimbul pl ii unui navlu, s execute sau s fac s se
execute un transport multimodal.
Contractul de transport multimodal se ncheie ntre expeditor si antreprenorul de
transport multimodal care ac ioneaza n numele i pe contul su, asumandu- i rspunderea
executrii contractului.
Un contract de transport multimodal va fi supus reglementrii Conven iei de la
Geneva, dac locul de preluare a mrfii de catre antreprenorul de transport sau locul de
predare a mrfii de catre acesta, stabilite conform acordului partilor, sunt situate ntr-un stat
parte la Conventie.
Antreprenorul de transport multimodal este obligat s livreze marfa preluat de
la expeditor la locul stabilit i destinatarului indicat n contract. El poart rspundere pentru
prejudiciul ce rezult din pierderea sau avarierea mrfii, precum i din ntrzierea n
livrare.
Preciznd condi iile n care marfa se poate considera pierdut, avariat sau se
poate vorbi de intrziere n livrare, Conven ia stabile te i limitele minime ale
rspunderii antreprenorului, prevznd c prtile contractante pot stabili i limite mai
ridicate ale acesteia.
Rspunderea pr ilor
Expeditorul este obligat s garanteze antreprenorului de transport multimodal exactitatea
tuturor particularit ilor privind natura general a mrfurilor, numrul, greutatea, volumul i
cantitatea, semnele dinstinctive, i cnd e cazul, caracterul periculos al mrfurilor.
Expeditorul trebuie s-l despgubeasc pe operatorul de transport multimodal pentru
pierderea rezultat din inexactitatea ori imprecizia datelor referitoare la mrfuri predate spre
transport.
Antreprenorul de transport multimodal este rspunztor pentru pierderi sau daune
provocate mrfurilor n perioada de la preluarea pn la livrarea acestora, a a cum aceast
perioad este definit n contract.
De asemenea, este rspunztor pentru livrarea cu ntrziere a mrfurilor, cnd termenele
de livrare stipulate n contract nu au fost respectate sau n lipsa unor asemenea prevederi

73

Ibidem, pag. 477 i urm.


87

contractuale, dac mrfurile nu au fost livrate ntr-un timp rezonabil cerut, avnd n vedere
circumstan ele concrete.
Condi iile n care antreprenorul de transport multimodal poate beneficia de o limitare a
rspunderii sale sunt similare celor stipulate pentru transportatori n celelalte contracte de
transport.
n sistemul de transport multimodal, rolul antreprenorului de transport multimodal este
similar celui ce revine transportatorului (cru ului) n celelalte contracte de transport.

TEMA IX. CONTRACTELE DE INTERMEDIERE N DREPTUL COMER ULUI


INTERNA IONAL

1. Contractul interna ional de mandat comercial


No iunea i caracterele juridice ale contractului interna ional de mandat comercial
Contractul international de mandat comercial este n primul rand un contract de
intermediere. Acest tip de contract a aprut datorit faptului c, complexitatea si frecven a
tranzac iilor interna ionale, precum i aria geografic ntins n care se deruleaz, au determinat
folosirea unor intermediari (peroane fizice sau juridice), pentru a grbi, a facilita i realiza
contractele n condi ii mai eficiente.
No iunea de intermediere reprezint o activitate depus de ctre o alt persoana dect cea a
titularului interesului, interpunandu-se ntre titular i ter i74.
Astfel opera iunile de intermediere au fost efectuate la nceput prin mandatul din dreptul
civil, care a fost adaptat, treptat necesit ilor rela iilor comerciale, devenind cu timpul, unul din
instrumentele juridice n msur s nlesneasc desf urarea opera iunilor comerciale, ce au
devenit mai complexe, n special pe plan interna ional.
Contractul de mandat comercial are originea n dreptul roman. Conform art. 1030 Cod
Civil al R. Moldova, prin contractul de mandat o parte (mandant) mputernice te cealalt parte
(mandatar) de a o reprezenta la ncheierea de acte juridic, iar acesta prin acceptarea mandatului, se
oblig s ac ioneze n numele i pe contul mandantului.
Caracterele juridice ale contractului interna ional de mandat comercial sunt:
a) reprezentarea, n cazul mandatului comercial reprezentarea acestuia se face n functie de
natura acestuia i nu de esenta lui;
b) mandatul comercial este n toate cazurile, un contract cu titlu oneros, mandatarul fiind
Referitor la no iunea de intermediere a se vedea Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erbanAlexandru Stnescu, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, Partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti,
2008, pag. 305-306, inclusiv bibliografia acolo citat.
88
74

renumerat printr-o sum ferm sau forfetar, ori sub forma unui procent calculate la cifra de afaceri.
Mandatul comercial fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat n mod unilateral.
c) mandatul comercial are caracter conventional, pr ile fiind n msur s stabileasc limitele
lui;
d) revocarea acestui mandat se poate face numai pentru motive temeinice;
e) este contract intuitu personae.
Cadrul legal aplicabil
Conven ia de la Geneva privind intermedierea din 17 februarie 1983 elaborat sub
auspiciile UNIDROIT, Conven ia asupra legii aplicabile contractelor de intermediere i
reprezentare, adoptat la 16 iunie 1977 sub egida Conferin ei de drept interna ional privat de la
Haga. R. Moldova nu este parte la aceste conven ii. De asemenea, pot fi aplicate i Principiile
UNIDROIT privind contractele comerciale interna ionale.
Forma contractului interna ional de mandat comercial
Contractul interna ional de mandat se ncheie prin simplul acord de voin al partilor (solo
consensus), avnd de regul un caracter consensual.
Mandatul se exteriorizeaz de obicei printr-un nscris numit procur. Procura are o dubl
semnifica ie:
n primul rand procura reprezint opera iunea juridica numit negotium, prin care o persoana
mputernice te o alta persoan (mandatar, procurator) s ncheie acte juridice n numele i pe
seama ei. De aici putem trage concluzia c procura este un act juridic unilateral care urmeaz a fi
acceptat de ctre mandatar prin executarea mputernicirii;
n al doilea rnd, procura reprezint mijlocul juridic numit instrumentum, prin care se
dovede te existen a, sau mai bine spus con inutul mandatului, categoriile de acte juridice care
vor fi ncheiate dar i limitele puterilor conferite mandatarului.
Procura poate fi realizat sub doua forme: fie ca un nscris sub semnatur privat, fie sub
forma nscrisului autentic. Trebuie precizat faptul ca aceast form autentic a procurii este
necesar ori de cte ori actul juridic pe care-l va ncheia mandatarul cu ter a persoana este ntocmit
n form autentic.
n situatia n care mandatul este bilateral, adic exist obliga ii de ambele pr i i cu titlu
oneros, este necesar s se ntocmeasca un contract de mandat n care se vor stipula obliga iile
ambelor pr i, urmnd s fie semnat de acestea.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile mandatarului
a) s primeasc comisionul stabilit de contract;
b) s primeasc toate despgubirile care constau din cheltuielile suportate pentru ndeplinirea
aciunilor ce au constituit obiectul contractului.
Obliga iile mandatarului
a) Mandatarul este obligat s execute mandatul n conformitate cu mputernicirea dat
i cu instruc iunile mandantului, ndepartandu-se de la ele sau depa indu-le numai
dac nu poate ob ine indica ii suplimentare n timp util i dac aceast dep ire este
n interesul mandantului;
b) Mandatarul trebuie s execute personal mandatul ncredin at, cu excep ia cazului
cnd prin contract s-a prevzut posibilitatea substituirii mandatarului cu o alt persoan;
c) Mandatarul este obligat s informeze ter ul cu care ncheie contractul despre
mputernicirea n temeiul creia ac ioneaza.
Drepturile mandantului
89

a) de a cere de la mandatar un raport privind aciunile svrite;


b) de a cere transmiterea a tot ceea ce a primit mandatarul n urma executrii obligaiilor sale.
Obliga iile mandantului
a) Mandantul este obligat s pun la dispozi ia mandatarului mijloacele necesare
pentru executarea mandatului.
Astfel, mandantul trebuie
s pun la dispozi ia
mandatarului toate informatiile i documenta iile de inute de el, care ar fi utile
mandatarului
pentru ndepltnlrea mputernicirii sale. Dac pentru
executarea
mandatului sunt necesare unele cheltuieli, mandantul trebuie s avanseze sumele de bani
n cauz, neputandu-le lsa pe seama mandatarului;
b) Mandantul are obliga ia s plteasc mandatarului remunera ia datorat
pentru executarea mandatului. Remunera ia datorat este prevazut n contract;
c) Mandantul este obligat s restituie cheltuielile efectuate de mandatar pentru
executarea mandatului.
2. Contractul interna ional de comision
No iunea contractului interna ional de comision
Contractul de comision este contractul prin care o parte, numit comisionar, se
oblig fa de cealalt parte, numita comitent, sa ncheie acte juridice n nume propriu,
dar n contul comitentului, n schimbul unei remunera ii, calculat procentual la
cifra de afaceri i numit comision.
Caracteristic contractului de comision este, nainte de toate, faptul c, spre deosebire de
mandatar, comisionarul ncheie acte juridice cu ter ul din nume propriu, dar n contul
comitentului, care nu este cunoscut ter ului ca, de altfel, nici rela ia de intermediere dintre
comitent i comisionar.
Caracterele juridice
Contractul de comision este un contract sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros i
nu poate fi revocat pe cale unilateral.
Comitentul trebuie sa aib capacitate comercial, deoarece comisionarul ncheie acte de
comer cu ter ul din mputernicirea sa i pe contul su, ac ionnd fa de ter n nume
propriu, comisionarul este un comerciant i trebuie s justifice capacitatea necesar
ncheierii de acte de comer . De regul, comisionarul i face o profesie din opera iile de
intermediere, adesea foarte rentabile prin comisionul pe care l produc.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Obligaiile comitentului:
ntocmirea cererilor de ofert sau artarea indicilor pentru ntocmirea ei;
punerea la dispoziia comisionarului a documentaiei marfa sau serviciile, certificate de
calitate, tehnica etc.;
indicaia condiiilor dorite de comercializare a mrfii;
pronunarea asupra proiectului de contract elaborate de comisionar;
participarea la soluionarea reclamaiilor parvenite de la participani;
s achite comisionul stabilit.
Obligaiile comisionarului
s ntocmeasc cererea de ofert sau proiectul viiorului contract i s le transmit
comitentului spre aprobare;
s negocieze i s semneze n nume propriu contractul de vnzare cumprare de mrfuri sau
90

prestaiile de servicii;
s obin n cazurile necesare licene, permise i alte nvoiri, s efectueze procedura vamal,
s asigure marfa;
s ntocmeasc documentele necesare pentru ca comitentul s ncaseze suma necesar;
s fie ca parte n cazurile necesare pentru soluionarea litigiilor.
Drepturile comitentului
s examineze cererile de ofert;
s avizeze proiectul de contract;
s nainteze reclamaiile necesare fa de expeditor;
Drepturile comisionarului
s negocieze i s ncheie contract de cumprare a mrfurilor sau serviciilor;
s prezinte pentru aviz proiectul acestui contract;
s asigure marfa;
s transmit instruciunile de vmuire comitentului;
s acorde asisten comitentului pentru soluionarea reclamaiilor i aprarea intereselor.
3. Contractul interna ional de curtaj
No iunea contractului interna ional de curtaj
Contractul international de curtaj este contractul prin care o persoan, numit curtier,
se oblig ca n schimbul unei sume de bani, numita curtaj, s procure celeilalte par i,
numita client, un contractant.
Curtierul este, ntotdeauna, un comerciant independent, care ac ioneaz n nume
propriu i al crui comer const din intermedierea ce o execut cu titlu de profesie. Rolul
curtierului este de a pune n legatur pe client cu un partener comercial, scopul fiind ncheierea
unui contract75.
Curtierul nlesneste afaceri fr a interveni n contract i nu poart nici o
rspundere referitor la executarea sau neexecutarea contractului a carui ncheiere a
intermediat-o.
Pentru serviciile acordate clientului, curtierul prime te o indemniza ie numit
curtaj. Conform practicii comerciale, curtajul se datoreaz, n principiu, din momentul
ncheierii contractului respectiv.
n practica comercial interna ional, n majoritatea cazurilor, curtierul
dobnde te dreptul de a fi remunerat numai prin ncheierea contractului ntre client i
ter , chiar dac acesta nu a fost executat.
mprejurarea c clientul i curtierul au sediul n state diferite confer contractului de
curtaj caracter interna ional.
n cazul contractului interna ional de curtaj, capacitatea clientului i a curtierului
este guvernat de lex personalis sau legea na ional. Fondul i efectele acestui contract cad
sub inciden a legii determinate de par i potrivit principiului lex voluntatis.
Caracterele juridice:
este un contract nenumit;
este un contract sinalagmatic, ntruct ncheierea sa creeaz obligaii reciproce n sarcina
ambelor pri: curtierul are obligaia de a gsi pentru client un contractant, iar clientul are obligaia
75

Lilia Gribincea, Dreptul comer ului interna ional, Ed. RECLAMA S.A., Chi inu, 1999, pag. 285;
91

de a plti remuneraia stabilit numai n cazul n care curtierul i-a ndeplinit obligaia; rezult c
aceast obligaie este afectat de o condiie suspensiv, ea neexistnd pn n momentul gsirii unui
contractant; aadar drepturile i obligaiile pe care le creeaz contractul de curtaj sunt condiionale;
este cu titlu oneros; ntruct afacerile comerciale nu sunt gratuite, se prezum caracterul
oneros al contractului; astfel, dac prile nu stabilit remuneraia, acesta se datoreaz, iar cuantumul
su va fi stabilit de ctre instan prin analizarea activitatii curtierului;
este un contract comutativ, ntruct din chiar mometul ncheierii prile cunosc existena i
ntinderea obligaiilor.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Contractul interna ional de curtaj d na tere la drepturi i obliga ii n sarcina pr ilor.
Curtierul are mai multe drepturi, cele mai importante fiind dreptul la remunera ie pentru actvitatea
desf urat i dreptul la restituirea contravalorii cheltuielilor fcute, dac acest lucru a fost
prevzut n contract.
Obligaiile curtierului
Principala obligaie a curtierului este de a gsi pentru client un contractant n vederea ncheierii
unui contract; aceast obligaie este de rezultat, iar nu de diligen, ntruct gsirea unui contractant este
de esena contractului de curtaj. Numai obinerea acestui rezultat face s se nasc dreptul curtierului la
remuneraie, respectiv obligaia clientului de a plti aceast remuneraie.
Curtierului i revin anumite obligaii care rezult din exercitarea cu caracter profesional a
atribuiilor sale; n ndeplinirea acestor obligaii curtierul trebuie s se comporte cu bun credin i s
depun diligena unui bonus pater familias.
Astfel, curtierul are urmtoarele obligaii:
de a garanta identitatea celor dou pri contractante;
de a da informaii exacte cu privire la operaiunea ce constituie obiectul contractului;
de a nu divulga informaii cu privire la clientul su;
de a fi imparial, adic de a fi neprtinitor, aducnd la cunotina contractanilor toate
amnuntele care pot influena ncheierea contractului.
Drepturile clientului
dreptul la garantarea identit ii pr ilor contractante;
dreptul la informa ii exacte cu privire opera iunea ce constituie obiectul contractului;
de a nu-i fi divulgate informa iile referitoare la el;
de a cere curtierului s fie impar ial, adic s ceara curtierului s aduc la cuno tin a
contractan ilor toate detaliile care pot influen a ncheierea contractului;
Obligaiile clientului
Clientul are urmtoarele obligaii:
s plteasc ctre curtier remuneraia stabilit; dac prin contract nu s-a prevzut nici o clauz
referitoare la remuneraia acordat curtierului, acesta se datoreaz plecnd de la caracterul oneros al
contractului, iar cuantumul su va fi stabilit de ctre instan prin raportare la activitatea efectiv
realizat de ctre curtier.
s restituie curtierului contravaloarea cheltuielilor fcute, ns numai dac acest lucru a fost
prevzut n contract; n lipsa unei astfel de clauze toate cheltuielile sunt suportate de ctre curtier.
4. Contractul interna ional de agent
No iunea contractului interna ional de agent
92

Contractul de agent (agency) este contractul ncheiat de ctre o parte, numit agent, care
se oblig, n schimbul unui comision, s trateze afaceri n numele i pe seama altei pr i,
numit principal.
Agentul comercial este intermediarul care, cu titlu de profesie obi nuit, negociaz
i ncheie vnzri, cumprri, nchirieri, prestari de servicii n numele i pe contul
productorlior sau comercian ilor76.
Pentru serviciile de interrnediere, agentul este pltit printr-o sum procentual,
calculat la cifra de afaceri, realizat n contul reprezentatului.
Caracterele juridice
Contractul interna ional de a g e n t este un contract sinalagmatic, consensual i cu
titlu oneros.
Contractul de agent se ncheie, de regul, n form scrisa i pentru o
perioad determinat. Daca contractul a fost ncheiat pe o durata nedeterminat, oricare dintre
par i l poate denun a n scris.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile Agentului
a) dreptul la respectarea exclusivit ii contractului;
b) dreptul la plata comisionului;
c) dreptul de a primi informa ii de la principal;
Obliga iile Agentului
a) Obliga ia de a promova vnzarea mrfurilor principalului, prin ob inerea de oferte i
negocierea contractelor, potrivit instruc iunilor primite de la acesta i cu diligen a specific unui
comerciant;
b) Obliga ia de neconcuren ;
c) Obliga ia de a organiza promovarea vnzrilor;
d) Obliga ia de a asigura un volum minim de vnzri;
e) Obliga ia de a-l informa pe principal;
f) Obliga ia de a verifica solvabilitatea ter ilor ale cror oferte le transmite principalului;
g) Obliga ia de a utiliza numele comercial al principalului, mrcile i alte simboluri ale
acestuia exclusiv n scopul executrii contractului de agen ie
Drepturile Principalului
a) de a fi informat de ctre agent;
b) de a cere date privind solvabilitatea ter ilor ale cror oferte le prime te;
c) de a solicita promovarea vnzrilor de ctre agent;
d) de a solicita asigurarea unui volum minim de vnzri de ctre agent.
Obliga iile Principalului
a) Obliga ia de a respecta exclusivitatea acordat agentului;
b) Obliga ia de al informa pe agent;
c) Obliga ia de plat a comisionului cuvenit agentului.
5. Contractul interna ional de consigna ie
No iunea contractului de consigna ie
Contractul de consigna ie este un contract n baza cruia o persoan numit
consignant, ncredin eaz altei persoane, numit consignatar, anumite bunuri mobile
76

Ibidem, pag. 286.


93

pentru a fi vndute la un anumit pre , ntr-un termen determinat, pltindu-i pentru aceast
activitate o sum stabilit sub form de cot procentual din pre ul vnzrii, numit
comision.
Consigna ia se analizeaz ca o specie a contractului
de comision, unde
consignantul, prin analogie, detine pozitia de comitent, iar consignatarul pe cea a unui
comisionar. Spre deosebire, ns, de acesta, consignatarul are atribu ii mai limitate, n
sensul c ncheie numai acte de vnzare, nu i de cumparare. Pe de alta parte, el i asum o
serie de obliga ii, decurgnd din faptul c devine i depozitar al mrfurilor pe care se
angajeaza s le desfac propriilor si clien i77.
Vinderea bunurilor se face la un pre stabilit anticipat de consignant.
Consignantul trebuie s aib capacitatea de a ncheia acte de comer , deoarece
actele juridice de vnzare se ncheie pe seama sa. Consignatarul trebuie sa aib capacitate
deplin de exerci iu, deoarece el incheie contractele n nume propriu. De regul, consignatarul
este un comerciant, care ncheie asemenea acte juridice cu caracter profesional.
Caractere juridice
Contractul de consigna ie este un contract sinalagmatic, consensual i cu titlu oneros.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile Consignantului
s solicite consignatarului luarea msurilor necesare pentru pstrarea i conservarea
mrfurilor;
s solicite returnarea bunului ncredin at n consigna ie, cnd nu a fost vndut n termenul
cuvenit;
s solicite prezentarea unui raport de ctre consignatar privind ndeplinirea contractului;
Obliga iile Consignantului
s predea consignatarului mrfurile la termenele de livrare i n conditiile convenite. El
rspunde pentru cantitatea i calitatea produselor;
sa plteasc remunera ia cuvenit consignatarului;
s restituie cheltuielile fcute de consignatar n legtur n legtur cu ndeplinirea
sarcinilor primite.
Drepturile Consignatarului
de ai fi prezentate mrfurile n termenele i condi iile convenite;
dreptul la remunera ia cuvenit;
dreptul la restituirea cheltuielilor legate de executarea contractului.
Obliga iile Consignatarului
s ia msurile necesare pentru pstrarea i conservarea mrfurilor primite;
s execute mandatul dat de consignant;
s prezinte raport consignantului asupra ndeplinirii mandatului su.
Consignatarul este obligat s restituie consignantului bunul ncredin at n
consigna ie, dac acesta nu a fast vndut n termenul convenit. n caz de faliment
(insolvabilitate) al consignatarului, consignantul va putea revendica bunurile ncredin ate sau
pre ul lor neachitat.
6. Contracte comerciale cu func ii apropiate de intermediere.

77

Idem, pag. 289.


94

Contractul internaional de concesiune comercial


No iune i trsturi specifice
Contractul de concesiune comercial exclusiv este contractul prin care un comerciant
independent, numit concesionar, ob ine dreptul de a fi aprovizionat cu anumite mrfuri ale
unui productor, denumit concedent, pe care le comercializeaz n nume i n cont propriu78.
Trsturile specifice ale contractului de concesiune comercial sunt:
a) Concesiunea are ca obiect mrfuri determinate, pe care concedentul se oblig s le
vnd numai concesionarului, care activeaz pe un teritoriu determinat prin contract.
Concesionarul i asum obliga ia s comercializeze mrfurile respective pe raza teritoriului
stabilit n contract i s nu cumpere mrfuri similare de la un alt productor;
b) Concesionarul e desf oar activitatea n calitate de comerciant independent, n
nume i pe cont propriu, cumprnd mrfurile i revnzndu-le clientelei locale pe care
trebuie s i-o formeze;
c) Profitul concesionarului
se ob ine din diferen a de pre
dintre cel de
cumprare i cel de vnzare i ncasarea unui comision, asa cum se practic i n cadrul
altor forme de intermediere;
d) n practica comercial durata contractului de concesiune este scurt, de obicei, un an,
i n func ie de rezultate poate fi rennoit.
Caractere juridice
Contractul de concesiune exclusiv este un contract bilateral, consensual, intuitu personae,
comutativ i cu titlu oneros. Acest contract prezint un caracter complex datorit structurii sale ce
cuprinde elemente de la alte opera iuni juridice.
Contractul de concesiune exclusiv cuprinde unele elemente ale opera iunilor de vnzare
i intermediere. Prin acest contract sunt reunite dou opera iuni de vnzare-cumprare ntr-o
anumit succesiune. Concesionarul are o dubl calitate de cumprtor i revnztor lucrnd n
nume i pe cont propriu.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile concedentului
a) de a primi pre ul;
b) de a solicita promovarea vnzrilor n zona teritorial respectiv;
c) de a solicita realizarea gestiunii comerciale.
Obliga iile concedentului
a) s livreze mrfurile ctre concesionar;
b) s acorde concesionarului o exclusivitate de vnzare;
c) s respecte exclusivitatea teritorial a concesionarului.
Concedentul are ndatorirea de a livra concesionarului mrfurile care formeaz obiectul
contractului, cu excep ia rezervelor privind unele vnzri directe anumitor clien i. Potrivit clauzei
de exclusivitate, concedentul se oblig s vnd produsele sale numai concesionarului n zona
teritorial determinat. El trebuie s asigure o aprovizionare ritmic, precum i condi ii de credit
avantajoase. Datorit integrrii concesionarului, concedentul este inut s respecte i s men in
exclusivitatea teritorial acordat, s-i retransmit comenzile primite de la clien i, s-i permit
folosirea mrcii sale de fabric i s-l informeze asupra posibilit ilor sale de livrare.
Drepturile concesionarului
a) de la livrarea mrfurilor de ctre concedent;
b) dreptul la exclusivitate de vnzare;
78

Idem, pag. 291.


95

c) dreptul de a solicita respectarea exclusivit ii teritoriale de ctre concedent.


Obliga iile concesionarului
a) de a primi mrfurile livrate de concedent;
b) de a plti pre ul;
c) de a promova vnzrile n zona teritorial convenit;
d) de a realiza gestiunea comercial.
Concesionarul trebuie s comercializeze mrfurile stabilite n contract. Pentru realizarea
unei concesiuni eficiente, concesionarul este inut s cumpere o anumit cantitate de mrfuri ntr-o
perioad de timp determinat. Clauza de exclusivitate poate fi dubl, concesionarul se oblig s
cumpere i s revnd mrfurile concedate, fr a face acte de concuren prin vnzarea de
produse similare ale altor productori.
Contractul internaional de franchising
No iune i caractere juridice
Contractul de franchising este opera iunea prin care o persoan, franchisor,
acord unei alte persoane, franchisee, dreptul de a produce i/sau comercializa anumite
mrfuri sau de a presta anumite servicii, utiliznd numele comercial i marca franchisor-ului,
precum i dreptul de a beneficia de asisten din partea acestuia din urm, n schimbul unei
remunera ii, numit redeven .
Contractul de franchising este un contract bilateral, consensual, intuitu
personae, comutativ i cu titlu oneros. Acesta se caracterizeaz prin urmatoarele trsturi79:
colaborarea continu dintre pr i pe toat durata contractului;
partenerii nu se afl n raporturi de subordonare; activitatea franchisee-ului se
desfasoara n mod independent, pentru el i n contul su:
folosirea numelui comercial i a mrcii franchisor-ului pentru mrfurile produse si
comercializate sau serviciile prestate;
plata unei remunera ii de ctre franchisor.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile Franchisor-ului
a) dreptul la redeven ;
b) dreptul de control privind respectarea strict a metodelor, tehnicilor de comercializare
sau de prestare de servicii i privitor la calitatea publicit ii efectuat pe plan local;
c) dreptul la ncasarea penalizrilor, n caz de nerealizare a unei anumite cifre de afaceri de ctre
franchisee ;
d) dreptul de a stabili politici i reguli pentru franchisee.
Obligatiile Franchisor-ului sunt:
a) sa puna la dispozitia franchisee-ului o marca de fabric, de comer sau de servicii,
dup caz;
b) sa pun la dispozi ia franchisee-ului licen a i know-how-ul, sau a unui proces deja
existent de fabrica ie i de distribu ie:
c) s acorde partenerului asisten tehnic n domeniile pregtirii profesionale,
instalrii, conducerii etc.;
d) s se ocupe de publicitatea produsului sau serviciului respectiv, scutind pe
franchisee de cheltuieli de publicitate;
Drago -Alexandru Sitaru, Claudiu-Paul Buglea, erban-Alexandru Stnescu, Dreptul comer ului
interna ional, Tratat, Partea special, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008, pag. 329-331.
96
79

e) s stabileasc i s asigure sortimentul mrfurilor sau serviclilor, s asigure


aprovizionarea ritmic, constituirea stocurilor, completarea colec iilor, modelelor:
Drepturile Franchisee-ului
a) de ai fi puse la dispozi ie licen a i know-how-ul sau a unui proces deja existent de
fabrica ie i de distribu ie;
b) dreptul la asisten tehnic n domeniile pregtirii profesionale, instalrii, conducerii etc.;
c) de ai fi puse la dispozi ie marca de fabric, de comer sau de servicii, dup caz.
Obliga iile Franchisee-ului
a) obliga ia de plat a redeven ei ctre franchisor;
b) s se conformeze unor politici i unor reguli stabilite de franchiser, renun nd, ntr-o
anumita msur, la independen a sa;
c) s desfac produsele sau s presteze serviciile n cauza, cu respectarea strict a
condi iilor contractuale;
d) s respecte zona teritoriala n care activeaz, potrivit contractului;
e) s investeasca mijloacele materiale i bne ti pentru a putea pune n aplicare
formula de lucru a franchiser-ului;
f) s acorde dreptul de control franchiser-ului, privind respectarea strict a metodelor,
tehnicilor de comercializare sau de prestare de servicii i privitor la calitatea publicit ii
efectuat pe plan local;
g) s realizeze o anumit cifr de afaceri, n caz contrar suportnd unele penalizri.

97

TEMA X. CONTRACTE MODERNE I COMPLEXE

1. Contractul interna ional de leasing


No iune i caractere juridice
Contractul de leasing reprezint operaiunea prin care o parte, numit finanator, cumpr un
bun de la o alt persoan, numit furnizor, pentru a-l nchiria unei persoane, denumit utilizator.
La nivel interna ional cea mai larg ntrebuin are o are leasing-ul financiar. Importan a
leasing-ului financiar n rela iile comerciale interna ionale a determinat UNIDROIT s
promoveze necesitatea unei reglementri uniforme a leasingul-ui financiar interna ional. Aceste
ac iuni ale UNIDROIT au dus la ncheierea Conven iei de la Ottawa din 1988 privind leasing-ul
fianciar interna ional. R. Moldova nu este parte la aceast conven ie.
Contractul de leasing are caracter bilateral, sinalagmatic, oneros, consensual, intuitu
personae, de adeziune. n privin a caracterului bilateral sau multilateral al contractului de leasing,
n literatura de specialitate prerile sunt mpr ite. Conform legii R. Moldova nr. 59 din
28.04.2005 cu privire la leasing, sunt 3 pr i ale contractului de leasing, deci are caracter
multilateral.
Opera iunile componente ale leasing-ului
Contractul de leasing implic mai multe operaiuni. Contractul de vnzare-cumprare se
ncheie ntre vnztor-furnizor, i cumprtor-finanator. Din momentul n care vnzareacumprarea s-a ncheiat, vnztorul rmne rspunztor pentru eviciunea i viciile bunului, dreptul
la aciune fiind la dispoziia utilizatorului80.
Contractul de locaie ntre finanator i utilizator este supus regulilor dreptului comun. n
general, contractul de locaie este precedat de o promisiune sinalagmatic de locaie. Riscurile
pierderii bunului, chiar pentru caz fortuit, n perioada nchirierii acestuia, sunt n sarcina
utilizatorului care trebuie s asigure bunul i s plteasc primele de asigurare.
Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,
pag. 298-299.
98
80

Promisiunea unilateral de vnzare ntre finanator i utilizator la nceputul contractului de


leasing. n conformitate cu aceast promisiune, la ncetarea contractului, utilizatorul poate opta fie
pentru restituirea bunului finanatorului, fie pentru rennoirea locaiei, fie pentru cumprarea
bunului la un pre din care se deduc ratele pltite pe timpul locaiei.
Formele de leasing81
n raport de prile contractante, contractul de leasing este leasing direct i leasing indirect.
Leasingul direct presupune ncheierea nemijlocit a contractului ntre furnizor i utilizator.
Leasingul indirect se realizeaz prin societi specializate.
n raport de bunul ce constituie obiectul contractului este leasing mobiliar i leasing
imobiliar. n activitatea de comer internaional este folosit numai leasing-ul mobiliar, care se refer
la echipamente industriale. Aceast form se caracterizeaz prin garania dat utilizatorului c va
putea utiliza echipamentul pe o durat mai mare de un an i prin posibilitatea de a obine un credit,
locatarul pltind n rate lunare o sum care acoper costul bunului.
n funcie de coninutul ratelor:
leasing financiar n perioada de baz a locaiei se recupereaz ntregul pre de cumprare al
obiectului. Perioada de baz, prevzut n contract, este mai scurt dect durata de folosin a
bunului. n aceast perioad, prile nu pot rezilia unilateral contractul, iar riscurile sunt suportate
de ctre utilizator;
leasing funcional n perioada de baz a locaiei se recupereaz numai o parte din costul
obiectului. Riscurile sunt n sarcina finanatorului. Durata de valabilitate a contractului este redus,
ratele sunt mai mari i riscurile revin finanatorului sau furnizorului. Finanatorul operaiunii este
productorul sau distribuitorul bunului. Dup expirarea perioadei de baz, prile au facultatea de a
prelungi durata nchirierii sau de a restitui bunul.
n funcie de baza de calcul a ratelor: leasing net cuprinde preul net de vnzare i
beneficiul; leasing brut cuprinde preul net de vnzare, beneficiul i cheltuielile generate de
ntreinere, reparaii i servicii.
Avnd n vedere particularitile tehnice de realizare: renting const n nchirierea pe
termen scurt a unor mijloace de transport, utilaje i aparate; timesharing const n nchirierea de
utilaje concomitent la mai muli utilizatori. Prin folosirea utilajului nchiriat n mod concomitent de
ctre mai muli utilizatori, ratele pltite lunar vor fi mai reduse; master leasing este o form
special de leasing folosit de societ ile de transport pentru nchirierea containerelor pe termen
lung (term leasing) sau numai pentru o cltorie (trip leasing); lease back operaiunea prin care
finanatorul cumpr bunul de la utilizator dup care l las acestuia n locaie cu promisiunea de
revnzare la ncetare locaiei. Contractul de lease back se ncheie numai ntre dou persoane,
finanatorul operaiunii i utilizatorul bunului. Proprietarul bunului are o dubl calitate, de furnizor
i utilizator. Obiectul contractului l formeaz bunurile imobile i mai rar bunurile mobile de mare
valoare, care servesc drept garanie. Lease back este un contract de vnzare combinat cu un contract
de locaiune, care permite o finanare pe termen lung, n condiii simple i avantajoase.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile furnizorului
Furnizorul are n principal dreptul de a primi pre ul pentru bunul predat.
Obliga iile furnizorului
S livreze bunul; s asigure instalarea i asistena tehnic necesar; s garanteze pentru vicii
i eviciune.
Drepturile finan atorului
81

Ibidem, pag. 299-304.


99

De a primi bunul, dreptul la instalarea i asisten tehnic necesar, dreptul la garan ie


contra viciilor i evic iunii, dreptul la plata chiriei, la respectarea dreptului de proprietate, de a fi
informat de utilizator privind orice accident sau defec iune a bunului, de a verifica modul n care
este exploatat bunul, de a rezilia de plin drept contractul n cazul n care nu se plte te chiria.
Obliga iile finan atorului
S plteasc preul bunului; de a fixa durata locaiunii; de a vinde bunul la sfritul perioadei
utilizatorului; de a controla periodic starea bunului i modul de utilizare. Finanatorul poate vinde
bunul nchiriat, fiind ns inut s garanteze pe utilizator c noul proprietar va respecta contractul de
locaie i promisiunea de vnzare.
Drepturile utilizatorului
De a ob ine bunul de la furnizor, de a utiliza bunul.
Obliga iile utilizatorului
S plteasc chiria; s respecte dreptul de proprietate al finanatorului; de a asigura bunul; de
a informa pe finanator despre orice accident sau defeciune care l face inutilizabil.
Ratele de chirie se determin prin acordul prilor, n funcie de durata vieii economice a
bunului. Elementele cu caracter general utilizate n calculul unei rate sunt preul real de achiziie a
bunului, cotele de amortizare, ajutorul financiar acordat clientului, nivelul comisionului. De regul,
ratele de chirie se pltesc lunar. Utilizatorului i revin, de asemenea, i unele obligaii care reflect
poziia sa special n operaiunea de leasing. Astfel, utilizatorul trebuie s obin de la furnizor, la
data i locul indicat, bunul nchiriat de finanator; s ntrein i s repare bunul nchiriat,
meninndu-l n stare de funcionare i folosindu-l potrivit destinaiei convenite i indicaiilor
tehnice; de a informa pe finanator despre orice accident sau ntrerupere a funcionrii utilajului; de
a asigura i rspunde pentru pierderea, furtul, distrugerea sau prejudiciul suferit de bunul nchiriat.
2. Contractul interna ional de factoring
Noiune i trsturi juridice
Contractul de factoring este operaiunea prin care o persoan, aderent, cedeaz dreptul
asupra creanelor sale comerciale unei alte persoane, factor, ce se oblig s preia activitatea de
ncasare, n schimbul unei remuneraii.
Marea diversitate dintre legisla iile na ionale cu privire la transmiterea crean elor i mai
cu seam formalit ile cerute pentru a face opozabil cesiunea constituie nc un puternic obstacol
n calea dezvoltrii opera iilor de factoring, datorit problemelor conflictuale care se nasc. Pentru a
nltura asemenea obstacole n calea opera iilor interna ionale, practica i-a creat unele uzan e
menite s faciliteze opera iile de factoring, mai cu seam ct prive te opozabilitatea cesiunii.
Uzan ele cu aplicabilitatea cea mai rspndit sunt cuprinse n Regulile generale privind
factoringul interna ional, elaboratea de cea mai mare asocia ie de factori din lume, Factors
Chain International.
Sub auspiciile UNIDROIT, a fost ncheiat la Ottawa n 1988, Conven ia privind
contractul interna ional de factoring, iar n 2001 la New York sub auspiiciile Adunrii generale a
ONU, Conven ia ONU privind cesiunea de crean n comer ul interna ional. R. Moldova nu
este parte la nici una din conven ii.
Contractul de factoring implic trei persoane: aderentul, vnztor de bunuri sau furnizor de
servicii; factorul sau cesionarul creanelor, care este o ntreprindere specializat; clientul,
cumprtorul mrfii sau beneficiarul serviciilor.
n factoring-ul internaional, la operaiune particip un factor din ara exportatoare i un
factor din ara importatoare. Factorul la export cedeaz corespondentului su creanele pe care
100

aderentul le are asupra importatorilor din strintate, n msura n care sunt acceptate n prealabil.
Factorul la import preia n proprietate creanele transmise i procedeaz la ncasarea lor82.
Contractul de factoring este bilateral, consensual, cu titlu oneros i cu executare succesiv.
Factoring-ul este un contract de adeziune la clauzele impuse de factor, precum i intuitu
personae n ce privete persoana aderentului. Tot contractul de factoring cuprinde i o clauz de
exclusivitate, aderentul cednd creanele clientului n totalitatea lor, integral sau global.
Contractul de factoring ndeplinete un dublu rol. n primul rnd, factoring-ul este un
instrument de finanare pe termen scurt. Prin transmiterea creanelor sale unui factor, aderentul
ncaseaz imediat valoarea facturilor cedate. El va beneficia de capitalul necesar pentru
desfurarea activitii i de o cretere a cifrei de afaceri. n al doilea rnd, factoring-ul este un
instrument de gestiune comercial. Prin simplificarea activitii contabile, aderentul ine numai
evidena contului de factoring.
Particularit ile contractului interna ional de factoring
Operaiunea de factoring are elemente comune cu cesiunea de crean i preluarea datoriei.
Tot astfel, factoring-ul prezint asemnri cu mprumutul, mandatul comercial, operaiunea de
asigurare-credit83.
Factoring-ul este un contract original i complex, configurat de intercondiionarea mai
multor operaiuni juridice. Ele formeaz un ansamblu unitar, care implic o reglementare specific.
Contractul de factoring reprezint o form special de creditare pe termen scurt. Factoring-ul
presupune vnzarea unor bunuri sau prestri de servicii, o clientel stabil, creane pe termen scurt
i creditul acordat de factor.
Transmiterea creanelor ctre factor se realizeaz prin intermediul unei subrogri
convenionale. Prin simpla transmitere a facturilor, fr alt formalitate dect notificarea ctre
debitor, factorul devine proprietarul creanelor. El dobndete toate drepturile i garaniile aferente,
fr a avea o aciune n regres mpotriva aderentului. Prin excepie, n situaia inexistenei totale sau
pariale a creanei, factorul are o aciune n repetiiune a plii nedatorate.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile factorului
Factorul are urmtoarele drepturi: dreptul la comision, de ai fi transmise n proprietate
crean ele comerciale de ctre aderent, de a revinde crean ele unui alt factor, dreptul de a intenta o
ac iune n plat contra debitorului.
Obliga iile factorului
Factorul are obligaia de a plti aderentului valoarea creanelor cedate. El achit numai
creanele care au fost acceptate n prealabil, innd cont de garaniile care le prezint. Dac facturile
nu sunt acceptate, factorul le poate prelua, dar cu titlu de mandatar, fiind un factoring fr
notificare. n raport de forma factoring-ului, plata creanelor se face nainte de scaden, pe msura
cedrii facturilor sau la scaden.
Pentru efectuarea plilor, facturile sau copiile lor legalizate se prezint la perioadele
stabilite prin contract. Ele sunt nsoite de un borderou, care cuprinde urmtoarele meniuni:
facturile cedate, cu toate garaniile lor i documentele justificative; declaraia aderentului c
transmite creanele n proprietatea factorului; cererea de plat a facturilor n schimbul unei chitane
subrogatorii.

Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Prvu, Contractele de comer interna ional, edi ia a II-a, Ed.
Universul Juridic, Bucure ti, 2009, pag. 187.
83
Ibidem, pag. 188-191.
101
82

Facturile primite de factor sunt contabilizate n conturile personale ale clienilor agreai. n
funcie de plafoanele stabilite, factorul deschide i aderentului un cont curent. Valoarea nominal a
facturilor cedate se nscrie la credit, iar comisionul se trece la debit. Existena contului curent ofer
garania ncasrii facturilor i permite plata prin compensaie.
Drepturile aderentului
Aderentul are n principal dreptul la plata valorii crean elor cedate.
Obliga iile aderentului
Aderentul este obligat de a transmite n proprietate factorului creanele sale comerciale i de
a meniona pe ele c plata se va face n mod obligatoriu, ctre ntreprinderea specializat. Tot
aderentul trebuie s garanteze existena creanei la data cesiunii, s coopereze cu factorul pe toat
perioada contractului i s plteasc remuneraia convenit.
n msura n care subrogarea i-a fost notificat, clientul are obligaia de a plti numai
factorului. n absena altor dispoziii contractuale, debitorul poate opune factorului toate excepiile
inerente creanei. Orice alte excepii pot fi invocate numai dac sunt preexistente subrogrii.
3. Contractul interna ional de consulting-engineering
Noiune
Consulting-ul const n studierea i cercetarea pentru beneficiar a posibilitilor tehnice i
comerciale, n baza stadiului actual al tiinei i practicii ntrun anumit domeniu i acordarea
corespunztoare de asisten tehnic.
Engineering-ul este un complex de operaiuni, prealabile sau concomitente, de concepie i
elaborare, precum i de coordonare i executare a proiectelor i lucrrilor pentru realizarea unui
obiectiv.
Contractul de consulting-engineering este contractul prin care o parte, denumit furnizor de
engineering, se oblig, n schimbul unei remunera ii s presteze n favoarea celeilalte pr i,
denumit beneficiar, diferite servicii de natur preponderent intelectual pentru conceperea,
proiectarea, realizarea i darea n folosin a unei lucrari sau instala ii n industrie, agricultur
sau alte ramuri conexe. n cazul contractului de commercial-engineering, furnizorul de engineering
i asum fa de beneficiar i obliga ia livrrii de bunuri materiale sau executarea propriu-zis
a lucrrilor de construc ii sau a celor de montaj industrial, ori obliga ia executrii ntregii
instala ii industriale sau chiar a unor livrri la cheie, subcontractnd n acest scop cu diferi i
subprestatori84.
Operaiunile de engineering se ndeplinesc n cadrul a dou faze principale:
faza de studii, ce include cercetrile n baza crora se elaboreaz un proiect;
i faza de executare, ce cuprinde realizarea sau punerea n stare de serviciu a unui obiectiv.
n raport de natura prestaiilor, activitatea de engineering implic urmtoarele operaiuni:
engineering economic, care urmrete stabilirea tiinific, pe baza unor principii economice, a
soluiei optime pentru realizarea unui obiectiv industrial; engineering de proiectare, care cuprinde
lucrrile de proiectare, necesare pentru realizarea fizic a obiectivului industrial; engineering
industrial, care se ocup cu organizarea i coordonarea activitii oamenilor, utilajelor i
materialelor, cu organizarea conducerii obiectivului industrial85.
Noiunile de consulting i engineering se utilizeaz mpreun sau separat.
84

Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,

pag. 287.
85

Lilia Gribincea, Dreptul comer ului interna ional, Ed. RECLAMA S.A., Chi inu, 1999, pag. 313;
102

Fiecare activitate prezint unele trsturi proprii, ns, prin coninutul lor, ele se aseamn.
Caractere juridice
Contractul de consulting-engineering este consensual, intuitu-personae, comutativ, cu titlu
oneros i cu executare succesiv. n mod obinuit, contractul se ncheie n form scris, care este
cerut ad probationem.
Contractul de consulting-engineering poate fi:
a) autonom, cnd se ncheie de societatea de engineering cu furnizorul general sau
antreprenorul, ori direct cu beneficiarul dintr-un contract de export complex sau de contruc ii
montaj sau
b) accesoriu, cand se ncheie ca parte a contractului de export complex sau a contractului de
antrepriza pentru contruc ii montaj sau a contractului de furnizri de utilaje i instala ii.
Obliga iile asumate de furnizorul de consulting-engineering sunt preponderent de mijloace,
iar n cazul commercial engineering obliga iile sunt preponderent de rezultat.
Efectele contractului
Drepturile i obliga iile pr ilor
Drepturile prestatorului de engineering
Prestatorul de engineering are urmtoarele drepturi: dreptul la plata pre ului, de a primi
toate datele i informa iile cerute, de a primi anumite bunuri, de a ob ine autoriza iile necesare.
Obliga iile prestatorului de engineering
Societatea sau prestatorul de engineering trebuie s-i realizeze misiunea potrivit
prevederilor menionate n contract. n raport de specificul contractului, prestatorul de engineering
poate avea urmtoarele obligaii: efectuarea de studii; conducerea realizrii obiectivului industrial;
prestarea de asisten tehnic; coordonarea activitii antreprenorilor; verificarea lucrrilor de
montaj; predarea documentaiei obiectivului; garantarea funcionrii i capacitii obiectivului;
pstrarea secretului informaiilor i realizrilor.
Drepturile beneficiarului (clientului)
Beneficiarul are urmtoarele drepturi: dreptul de a beneficia de asisten tehnic, de a primi
documenta ia obiectivului, dreptul la garantarea func ionrii i capacit ii obiectivului, de a nu i
se divulga secretele informa iilor i realizrilor.
Obliga iile beneficiarului (clientului)
Obligaiile beneficiarului sau clientului sunt de a plti preul i de a preda toate datele i
informaiile cerute. Clientul mai poate fi obligat s presteze unele servicii, s furnizeze anumite
bunuri sau s obin autorizaiile necesare.
n determinarea obligaiei principale a clientului, plata preului, se aplic urmtoarele
principii: plata se face numai de ctre client; valoarea retribuiei include i cheltuielile cu caracter
permanent, ntreprinse de societate pentru sporirea potenialului tehnico-tiinific; modul i
condiiile de efectuare a plii sunt stabilite de ctre pri.

103

TEMA XI. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNA IONAL

1. No iunea i caracteristica general a arbitrajului comercial interna ional.


Arbitrajul comercial internaional este modalitatea specific de soluionare a litigiilor din
comerul internaional caracterizat prin urmtoarele trsturi:
a) Temeiul competenei arbitrilor l constituie convenia de arbitraj (acordul prilor);
b) Arbitrii sunt persoane particulare, adic nu sunt func ionari publici cum sunt judectorii,
astfel oricine poate s fie arbitru;
c) Hotrrea pronunat este, de principiu, una definitiv i irevocabil.
La nivel interna ional putem men iona urmtorele conven ii internaionale:
Convenia European de Arbitraj Comercial Interna ional de la Geneva din 1961; se aplic
numai ntre statele care sunt pr i;
Convenia de la Washington din 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investi ii
ntre state i persoane ale altor state; se aplic n domeniul investiiilor internaionale;
Acordul de la Kiev din 20.03.1992 privind ordinea soluionrii litigiilor legate de activitatea
de producere a statelor CSI;
Regulile de Arbitraj UNCITRAL; adoptate sub egida UNCITRAL n 1976, modificate
ulterior n 2010;
Legea Model UNCITRAL privind arbitrajul comercial nterna ional adoptat n 1985,
modificat n 2006;
Convenia de la New York din 1958 pentru recunoa terea i executarea sentin elor arbitrale
strine; de asemenea, se aplic numai ntre statele care sunt pr i;
Actele normative n R. Moldova ce reglementeaz arbitrajul sunt:
Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02. 2008;
Legea cu privire la arbitrajul comercial interna ional nr. 24 din 22.02.2008;
Codul de procedur civil;
Denumirea de arbitraj interna ional a primit consacrarea prin conven ii interna ionale,
precum i n practica de comer interna ional i n doctrina de specialitate. Aceast denumire
104

apare ns i n titlul Conven iei Europene asupra arbitrajului comercial interna ional din 1961.
Denumirea este utilizat inclusiv n documentele UNCITRAL.
Analiznd aceast denumire putem concluziona c arbitrajul comercial interna ional are
urmtoarele caractere:
1) Caracterul arbitral;
2) Caracterul comercial;
3) Caracterul interna ional;
Caracterul arbitral presupune c arbitrii investi i au puterea de a judeca, de a tran a un
litigiu, de al rezolva. Arbitrii sunt investi i cu solu ionarea litigiului de ctre pr ile implicate
prin conven ia de arbitraj i nu sunt mputernici i prin for a legii, cum este n cazul instan elor
de drept comun. Puterea arbitrilor de a judeca se refer la preten iile formulate de pr i.
Caracterul comercial rezult din faptul c obiectul su l constituie litigiile care apar n
derularea opera iunilor de comer interna ional. Caracterul comercial este nuan at n art. 1 al
Conveniei Europene de Arbitraj Comercial Interna ional de la Geneva din 1961.
Caracterul interna ional este dat de prezen a unor elemente de extraneitate86. Conven ia
de la Geneva 1961 precizeaz c litigiile supuse spre solu ionare izvorsc din nen elegerile
comerciale aprute ntre pr i care i au sediul sau re edin a n state diferite. La stabilirea
caracterului interna ional trebuie avute n vedere i alte elemente ca de ex.: sediul pr ilor n
litigiu; locul desf urrii arbitrajului; transferul mrfurilor peste hotare87.
Arbitrajul comercial interna ional poate fi clasificat dup mai multe criterii.
n funcie de caracterul temporar sau permanent al arbitrajului:
1) Arbitrajul ad-hoc;
2) Arbitrajul instituional.
Arbitrajul ad-hoc are un caracter temporar, fiind organizat pentru un singur litigiu. Prile
desemneaz tribunalul arbitrilor pentru soluionarea respectivului litigiu, iar dup pronunarea
hotrrii, tribunalul i nceteaz existena.
Prezint un inconvenient ce ine de dificultatea organizrii: curile de arbitraj ofer de regul
dotrile lor pentru organizarea tribunalului ad-hoc (se pune la dispoziie sediul, personal calificat,
posibilitatea de comunicare i primire a corespondenei, de tehnoredactare a edinelor etc.). Prin
acest fapt nu nseamn c arbitrajul devine instituional.
Arbitrajul instituional are caracter permanent i este organizat de curi de arbitraj care
funcioneaz pe baza unor reguli proprii. Tribunalul arbitral nu are existen pentru un singur litigiu.
Arbitrajul instituional se clasific, din punct de vedere al obiectului n:
Arbitraj instituional cu o competen material general;
Arbitraj instituional cu o competen specializat.
Primul soluioneaz litigii de orice natur, din orice domeniu al comerului internaional; de
ex.: Curtea de Arbitraj de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei.
Cel de-al doilea se organizeaz de regul pe lng burse de mrfuri, asociaii profesionale i
judec numai litigii din respectivul domeniu.
Din punct de vedere al competenei teritoriale, arbitrajul instituional se clasific n:
Arbitraj bilateral;
Arbitraj regional;
Arbitraj cu o competen universal.

86

Dumitru Mazilu, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000,

pag. 401.
87

Ibidem, pag. 402.


105

n cazul primului instana arbitral are n competena sa litigii ntre comerciani cu sediile n
dou state diferite. De ex.: Canadian American Arbitration Comision.
n cazul arbirajului regional, competena instanelor arbitrale vizeaz o anumit zon
geografic. De ex.: Comisia scandinav de arbitraj.
n cazul celui cu competen universal, instana arbitral este competent indiferent de
ara de origine a prilor. De ex.: Curtea de Arbitraj de la Bucureti.
n func ie de puterile conferite, arbitrajul este:
1) Arbitraj n drept strict;
2) Arbitraj n echitate.
Arbitrajul n drept strict (de jure) este regula. Arbitrul judec n temeiul unui act normativ
(convenie internaional). n msura n care prile nu prevd dac arbitrajul este n drept strict sau
n echitate, arbitrii vor judeca n drept strict.
Arbitrajul n echitate (de facto) sau arbitrajul ex aque et bono.
Prile trebuie s prevad expres acest lucru. Arbitrii dispun de o mai mare libertate, ei pot
judeca n funcie de ceea ce este echitabil n respectiva spe.
Limitele arbitrajului echitabil:
Limite de procedur: arbitrul trebuie s in cont de anumite principii (principiul
contradictorialitii, principiul disponibilitii, principiul dreptului la aprare etc.)
Limite de fond: norme de ordine public de drept internaional privat din sistemul de drept
aplicabil n spe (lex cause).
2. Conven ia de arbitraj
Temeiul competenei arbitrilor l constituie voina prilor exprimat ntr-o convenie de
arbitraj. Legea model UNCITRAL define te convenia de arbitraj ca fiind un acord al prilor s
supun arbitrajului toate sau unele litigii care apar sau care vor apare ntre ele n legtur cu
rela iile lor comerciale, indiferent dac sunt sau nu contractuale.
Convenia de arbitraj are dou forme88:
1) Clauza compromisorie sau clauza de arbitraj reprezint clauza inserat n contract prin care
prile aleg ca un litigiu viitor ce va aprea n legtur cu contractul respectiv, s fie soluionat prin
arbitraj. Validitatea clauzei compromisorii (clauzei de arbitraj) este independent de valabilitatea
contractului, deoarece ea con ine actul de voin pr ilor prin care este stipulat principiul
supunerii litigiilor ce ar apare n raporturile lor de comer interna ional unei instan e de arbitraj
(elementul caracteristic al clauzei compromisorii este cerin a ca litigiul s fie viitor i eventual);
2) Compromisul de arbitraj acordul de voin al prilor privind soluionarea prin arbitraj al
unui litigiu deja nscut, artndu-se, sub sanc iunea nulit ii, obiectul litigiului, numele arbitrilor
sau modalitatea de numire a lor. Compromisul trebuie s ndeplineasc mai multe condi ii: a) s se
refere la un diferend existent ntre pr i, care s fie expus n textul acordului; b) s se exprime
voin a pr ilor de a supune litigiul respectiv arbitrajului; c) s fie desemnat arbitrul sau arbitrii
care vor solu iona litigiul; c) s precizeze organizarea fie i procedura n cazul arbitrajului ad-hoc.
Exist posibilitatea ca ambele s existe ntr-un singur contract, atunci cnd clauza
compromisorie este sumar ncheiat.
Efectele conveniei de arbitraj:
1) Efectul pozitiv;
2) Efectul negativ.

88

Idem, pag. 411.


106

Efectul pozitiv const n nvestirea Tribunalului arbitral. Regimul clauzei compromisorii e


diferit de regimul juridic al contractului principal anumite cauze de nevalabilitate al contractului
principal nu afecteaz i clauza compromisorie. Arbitrii rmn competeni n temeiul clauzei
compromisorii s pronune nulitatea actului principal. Dac clauza de nulitate ar afecta i clauza
compromisorie, atunci arbitrii nu ar mai fi competeni s pronune desfiinarea contractului.
Exist unele clauze de nevalabilitate a contractului principal care vor afecta i valabilitatea
clauzei compromisorii. Aceste cauze sunt nuliti convergente. De ex.: incapacitatea prilor sau a
uneia din pri dac respectiva parte nu a fost competent s ncheie contractul principal, atunci ea
nu a fost competent s ncheie nici clauza compromisorie; unele vicii de consimmnt.
Efectul negativ const n dezinvestirea instanei judectoreti de drept comun.
3. Procedura arbitral
Desemnarea arbitrilor
Conform Legii Model asupra Arbitrajului Comercial Interna ional pr ile sunt libere s
determine numrul de arbitri. Dac o asemenea determinare nu a fost posibil, numrul arbitrilor va
fi de trei.
Nici o persoan nu va fi mpiedicat din motive de na ionalitate s ac ioneze ca arbitru,
dac pr ile n-au convenit altfel. Pr ile sunt liber s convin asupra procedurii desemnrii
arbitrului sau arbitrilor, cu respectarea regulilor din Legea Model. Dac un atare acord nu a fost
convenit, ntr-un arbitraj cu trei arbitri fiecare parte va desemna un arbitru, iar cei doi vor desemna
al treilea arbitru.
Dac una din pr i nu a reu it s desemneze arbitrul n 30 de zile de la primirea solicitrii
celeilalte pr i de a-l numi, sau dac cei doi arbitri n-au czut de acord asupra desemnrii celui deal treilea arbitru n termen de 30 de zile de la desemnarea lor, desemnarea va fi fcut, n baza
solicitii unei pr i, de ctre Curte sau de orice alte autorit i specificate n Legea Model.
ntr-un arbitraj cu un singur arbitru, dac pr ile nu au reu it s convin asupra arbitrului,
el va fi desemnat, n baza solitrii unei pr i, de ctre Curte sau de o alt autoritate competent
indicat n Legea Model.
n cazul n care apar ndoilei justificate asupra impar ialit ii sau independen ei unui
arbitru, acesta poate fi recuzat. Conform Legii Model, dac un arbitru a devenit de jure i de facto
incapabil s- i ndeplineasc func iile sau dac pentru alte motive nu poate s ac ioneze imediat,
mandatul su se ncheie dac el se retrage sau dac pr ile sunt de acord asupra ncheierii
mandatului su.
n cazul n care apare vre-o disput legat de recuzarea sau terminarea mandatului unui
arbitru, oricare dintre pr i poate s cear Cur ii sau unei alte autorit i competente s decid
asupra terminrii mandatului. O asemenea decizie, dup adoptarea ei, nu va fi supus apelului89.
Sesizarea tribunalului arbitral
Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scris. Cererea de arbitrare
constituie mijlocul legal prin care o parte ntr-un contract comercial internaional solicit
arbitrajului protejarea dreptului i intereselor sale legitime nesocotite de ctre partenerul
contractual.
Introducerea cererii de arbitrare opereaz declanarea procedurii arbitrale. O asemenea
cerere trebuie redactat n scris de ctre reclamant i va cuprinde urmtoarele:
a) numele i domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea i sediul, pentru persoanele
juridice, sau reedina prilor;
89

Idem, pag. 416-417.


107

b) numele persoanei care reprezint partea n litigiu;


c) referina la convenia de arbitraj;
d) motivele de fapt i de drept, precum i probele pe care se ntemeiaz cererea;
e) obiectul i valoarea cererii, precum i indicarea calculului prin care s-a ajuns la determinarea
acestei valori;
f) numele i domiciliul persoanei numite n calitate de arbitru;
g) semntura prii.
Reclamantul va comunica prtului, precum i fiecrui arbitru copie de pe cererea de
arbitrare i de pe nscrisurile anexate.
n cererile cu mai multe capete, valoarea fiecrui capt trebuie s fie stabilit n mod separat;
valoarea obiectului cererii se va stabili la suma total a capetelor de cerere.
Dac reclamantul omite s stabileasc valoarea obiectului cererii sau stabilete inexact
aceast valoare, Curtea de Arbitraj din oficiu sau la cererea prtului stabilete aceast valoare pe
baza datelor privitoare la obiectul cererii.
Precizarea valorii obiectului cererii de arbitrare este necesar n vederea stabilirii taxelor de
arbitraj.
Cererea se consider introdus pe data nregistrrii acesteia la Curtea de Arbitraj; n cazul
expedierii ei prin pot este luat n considerare ca dat a nregistrrii data prevzut n tampila
oficiului potal de expediere.
Cererea de arbitrare se nsoete de toate nscrisurile invocate de reclamant n sprijinul
preteniilor formulate. Ea se redacteaz n limba romn sau n limba contractului dintre pri ori n
limba n care acestea au purtat corespondena. nscrisurile nsoitoare ale cererii se depun n original
sau n copii certificate de ctre parte. n cazul n care cererea este redactat ntr-o limb strin,
Curtea de Arbitraj poate obliga pe reclamant, din oficiu sau la cererea prtului s prezinte o
traducere a acesteia i a nscrisurilor nsoitoare n limba romn sau dac interesele examinrii
litigiului o cer ntr-o alt limb90.
Cererea de arbitraj poate fi nsoit i de probe de marf, eantioane etc. ntr-o atare ipotez
asemenea probe se vor depune ntr-un singur exemplar fcndu-se despre aceasta meniune n
cerere. Asistentul arbitral va ntocmi un proces verbal de luare n custodie care va cuprinde
descrierea amnunit a obiectelor depuse.
Referin a (ntmpinarea)
n termenul convenit de pri ori stabilit de tribunalul arbitral, n cel mult 30 de zile de la
primirea copiei de pe cererea de arbitraj, prtul trebuie s fac referina, n care expune excepiile
privind cererea reclamantului, rspunsul n fapt i n drept la aceast cerere, probele propuse n
aprare, precum i, n modul corespunztor, meniunile prevzute pentru cererea arbitral.
Excepiile i alte mijloace de aprare pe care prtul nu le-a menionat n referin trebuie
ridicate, sub sanciunea decderii, cel trziu la data primei edin e a tribunalului arbitral. n cazul
n care procedura arbitral are loc n baza nscrisurilor, documentelor i altor dovezi scrise,
prezentate de pri, fr dezbateri orale, prtul trebuie s ridice excepiile n cel mult 15 zile de la
data depunerii referinei. La o dat ulterioar, prtul este deczut din dreptul de a prezenta excepii.
Cererea reconvenional
Cererea reconvenional se analizeaz ca fiind o varietate a cererii de arbitrare prin care
prtul dintr-un litigiul arbitral pendent formuleaz pretenii proprii mpotriva reclamantului.
Regulile de procedur arbitral ale Curii de Arbitraj Comercial din Moldova nu cer ns aceast
condiie nici expres, nici implicit.

90

Idem, pag. 426.


108

Cererea reconvenional trebuie introdus n cadrul termenului pentru depunerea


ntmpinrii sau, cel mai trziu, pn la prima edin a tribunalului arbitral. Aceast cerere
trebuie s ndeplineasc aceleai condiii ca i cererea principal.
Cererea reconvenional se soluioneaz odat cu cererea principal. n cazul n care numai
cererea principal este n stare de a fi soluionat, cererea reconvenional este posibil s fie
soluionat separat.
Dezbaterea litigiului
Dezbaterile tribunalului arbitral au loc la sediul Tribunalului arbitral. Tribunalul arbitral este
n msur s dispun ca dezbaterile s se desfoare n alt loc, dac prile n litigiu nu au nimic
mpotriv.
Prile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentani i pot fi asistate
de avocai sau de alte persoane.
Oricare dintre pri poate cere n scris ca soluionarea litigiului s se fac n lipsa sa pe baza
actelor de la dosar. n baza Legii Model, n termenul convenit de pri sau determinat de tribunalul
arbitral, reclamantul trebuie s declare faptele care susin pretenia i s propun soluiile pe care le
consider potrivite. n rspuns, cealalt parte i va prezenta aprrile fa de faptele prezentate de
reclamant. Prile pot prezenta, mpreun cu declaraiile lor, toate documentele pe care le consider
relevante i s se refere la documente sau alte dovezi pe care le prezint tribunalului.
Arbitrajul trebuie s fie imparial i s abordeze cauza arbitral ntr-o manier practic i
expeditiv. Procedura arbitral trebuie s asigure prilor, sub sanciunea nulitii hotrrii arbitrale,
egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aprare i a principiului contradictorialitii91.
Comunicarea ntre pri sau ctre pri a nscrisurilor litigiului, a citaiilor, a hotrrilor
arbitrale i a ncheierilor de edin se face prin scrisoare recomandat, cu recipis de predare sau cu
confirmare de primire, excepie fcnd cazul n care s-a convenit asupra unei alte metode de
comunicare. Informaiile i ntiinrile pot fi fcute prin orice alt mijloc de comunicare ce permite
stabilirea probei comunicrii i a textului transmis.
nscrisurile pot fi nmnate i personal prilor contra semntur. Dovezile de comunicare se
depun la dosar.
Dup expirarea termenului de depunere a referinei, instituia arbitral verific stadiul
litigiului pentru dezbatere i, dac consider necesar, dispune msurile corespunztoare pentru
completarea dosarului. Dup verificare, instituia arbitral fixeaz, dup caz, termenul pentru
dezbaterea litigiului i dispune citarea prilor.
ntre data primirii citaiei i data nceperii dezbaterilor trebuie s existe un interval de cel puin 15
zile. Prii trebuie s i se asigure posibilitatea de a lua cunotin de toate documentele i
materialele legate de litigiu naintate arbitrajului de cealalt parte sau de alte persoane. Arbitrajul
trebuie s asigure prilor, n msura necesarului, posibilitatea prezentrii, n scris i oral, a
preteniilor, argumentelor i probelor.
Faptul c partea citat legal nu s-a prezentat la dezbatere nu mpiedic dezbaterea litigiului,
cu excepia cazului cnd partea lips invoc, cel trziu n preziua dezbaterii, motive temeinice de
amnare, informnd cealalt parte i arbitrii. Amnarea poate fi cerut numai o singur dat.
Litigiul este examinat, de regul, n edin nchis. Examinarea litigiului n edin deschis
se permite numai cu ncuviinarea ambelor pri. Traducerea documentelor este asigurat de pri.
Acestea pot conveni asupra limbii de lucru n proces. Dezbaterile arbitrale se consemneaz n
ncheierea edinei. Orice dispoziie a instituiei arbitrale va fi consemnat n ncheiere i va fi
Dumitru A. P. Florescu, Liviu-Narcis Prvu, Contractele de comer interna ional, edi ia a II-a, Ed.
Universul Juridic, Bucure ti, 2009, pag. 371.
91

109

motivat. Prile au dreptul s ia cunotin de coninutul ncheierii i al tuturor actelor din dosar.
Supraarbitrul stabilete ordinea audierilor i conduce dezbaterile. Dup dezbaterile orale, arbitrajul
adopt hotrri.
Arbitrajul poate adopta hotrre n cauza arbitral n baz de nscrisuri, documente i de alte
dovezi scrise, prezentate de pri, fr dezbateri orale ale cauzei, dac aa au prevzut prile sau
dac ele au renunat la dezbateri orale.
Administrarea probelor se efectueaz n edin a arbitrajului. Instituia arbitral poate
dispune ca administrarea probelor s fie efectuat n faa unui arbitru din componena sa.
Dezbaterile arbitrale se consemneaz n procesul-verbal al edinei. Orice dispoziie a
instituiei arbitrale se consemneaz n proces-verbal i va fi motivat.
4. Hotrrea arbitral
Este hotrrea prin care tribunalul arbitral se pronun asupra litigiului cu a crui soluionare
a fost investit.
Hotrrea arbitral constituie o sintez a ntregii activiti desfurate de completul de arbitri
i de pri din momentul perfectrii conveniei de arbitraj i pn la ndeplinirea ultimului act de
procedur, reflectnd rezultatul procedurii arbitrale n toat complexitatea sa92.
Deliberarea i adoptarea hotrrii de ctre tribunalul arbitral au loc n edina secret.
Hotrrea arbitral se adopt n cazul n care tribunalul arbitral solu ioneaz litigiul n fond,
admi nd integral sau par ial ac iunea i cererea reconven ional. De asemenea, se adopt
hotrrea arbitral i n cazul n care reclamantul renun la preten iile sale. Tribunalul poate
adopta o hotrre prin care s constate atingerea de ctre pr i a unui acord n privin a litigiului,
adic o tranzac ie de mpcare.
n func ie de tribunalul arbitral sesizat, pronun area hotrrii poate fi amnat pn la 30
de zile, ns nu mai trziu de un anumit termen de la data depunerii cererii de sesizare a trbunalului
arbitral respectiv.
Conform legii R. Moldova cu privire la arbitraj nr. 23 din 22.02.2008 hotrrea arbitral
trebuie s con in:
a) componena arbitrajului, data i locul pronunrii sale;
b) numele i domiciliul, pentru persoanele fizice, denumirea i sediul, pentru persoanele
juridice, sau reedina prilor;
c) referina la convenia de arbitraj n al crei temei s-a procedat la arbitraj;
d) obiectul litigiului;
e) motivele de fapt i de drept ale hotrrii, iar n cazul arbitrajului n echitate, motivele care stau
la baza soluiei;
f) semnturile arbitrilor;
g) alte prevederi.
n ceia ce prive te contestarea hotrrii arbitrale, potrivit art.477, alin.1 din Codul de
procedur civil al R. Moldova, hotrrea arbitral pronunat pe teritoriul R. Moldova poate fi
contestat n judecat de ctre prile n arbitraj, naintnd o cerere de desfiinare a hotrrii
arbitrale.
Art. 480 al Codului de Procedur Civil al R. Moldova enumer motivele n baza crora
poate fi desfiinat o hotrre arbitral. Astfel, hotrre arbitral poate fi desfiinat dac:
a) litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii obiectul dezbaterii arbitrale;
92

Ibidem, pag. 375-376.


110

b) hotrrea arbitral a fost emis dup expirarea termenului arbitrajului;


c) hotrrea arbitral nu cuprinde dispozitivul i temeiurile, locul i data pronunrii ori nu este
semnat de arbitri;
d) dispozitivul hotrrii arbitrale cuprinde dispoziii care nu pot fi executate;
e) arbitrajul nu a fost constituit n conformitate cu convenia arbitral;
f) partea interesat nu a fost ntiinat legal despre alegerea (numirea) arbitrilor sau despre
dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data i ora edinei arbitrale sau, din alte motive
ntemeiate, nu s-a putut prezenta n faa arbitrajului pentru a da explicaii;
g) arbitrajul s-a pronunat asupra unui litigiu care nu este prevzut de convenia arbitral ori care
nu se nscrie n condiiile conveniei ori hotrrea arbitral, conine dispoziii n problemele ce
depesc limitele conveniei arbitrale. Dac dispoziiile n problemele cuprinse n convenia
arbitral pot fi separate de dispoziiile care nu decurg din convenie instana judectoreasc poate
desfiina a hotrrii arbitrale n care se conin dispoziii ce nu se nscriu n convenia arbitral;
h) hotrrea arbitral ncalc principiile fundamentale ale legislaiile R. Moldova sau bunele
moravuri.
Recunoa terea i executarea hotrrilor arbitrale strine
La baza recunoa terii i executrii hotrrilor arbitrale strine este Convenia de la New
York din 10 iunie 1958 pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine. R. Moldova
este parte la aceast conven ie ncepnd cu anul 1998, n hotrrea Parlamentului R. Moldova de
ratificare men ionndu-se c se vor recunoa te i executa hotrri arbitrale strine adoptate dup
data ratificrii. Conven ia de la New York stabilete un dublu criteriu pentru definirea ca strin a
unei hotrri arbitrale:
1) sentina s fie adoptat pe teritoriul unui stat altul dect cel unde se cere recunoaterea i
executarea;
2) respectiva hotrre s nu fie considerat hotrre naional n statul n care se cere
recunoaterea i executarea.
Convenia European asupra Arbitrajului Comercial Internaional adoptat la Geneva n anul
1961 supune domeniului ei de aplicare sentinele pronunate n litigiile dintre pri ce la momentul
conveniile de arbitraj aveau sediului sau reedina n state contractante diferite.
Legislaia R. Moldova dispune c hotrrea arbitral, indiferent de ara n care a fost
pronunat, se recunoate ca fiind obligatorie i, la depunerea n instana de judecat competent a
unei cereri scrise, se execut de plin drept. Partea care solicit recunoaterea sau executarea hotrrii
arbitrale strine este obligat s prezinte n judecat hotrrea arbitral n original sau n copie
legalizat. Dac hotrrea arbitral i convenia de arbitraj snt expuse ntr-o limb strin, partea
este obligat s le prezinte n traducere n limba de stat, legalizat n modul stabilit de lege.
Conform art. 476 Cod Procedur Civil al R. Moldova, recunoaterea sau executarea unei
hotrrii arbitrale, indiferent de ara n care a fost pronunat, poate fi refuzat numai n urmtoarele
cazuri:
1) una din prile conveniei arbitrale era ntr-o msur oarecare incapabil sau c aceast
convenie este ilegal potrivit legii guvernante, iar n lipsa unei astfel de probe, c este ilegal n
conformitate cu legea rii n care a fost emis hotrrea;
2) partea mpotriva creia este emis hotrrea nu a fost ntiinat legal despre desemnarea
arbitrului sau despre dezbaterea arbitral ori nu a putut din alte motive s prezinte probe sau s dea
explicaii n faa arbitrajului;
3) hotrrea a fost pronunat asupra unui litigiu neprevzut de convenia arbitral sau nu se
nscrie n condiiile conveniei;

111

4) hotrrea conine dispoziii n probleme neprevzute de convenia arbitral; totui, dac


dispoziiile n problemele cuprinse n convenia arbitral pot fi separate de cele care nu se nscriu n
ea, partea hotrrii arbitrale care conine dispoziii referitoare la problemele ce decurg din convenia
arbitral poate fi recunoscut i pus n executare;
5) componena arbitrajului sau procedura dezbaterii arbitrale nu corespunde conveniei prilor
ori, n lipsa acestora, nu se conformeaz legii din ara n care a avut loc arbitrajul;
6) hotrrea nu a devenit obligatorie pentru pri sau a fost anulat ori executarea ei a fost
suspendat de instana judectoreasc a rii n care a fost pronunat hotrrea sau n conformitate
cu legea creia a fost pronunat.
Instana judectoreasc refuz, de asemenea, s recunoasc hotrrea arbitral strin i s o
execute, stabilind c obiectul litigiului nu poate fi dat n dezbatere arbitral conform legii Republicii
Moldova sau c recunoaterea hotrrii i ncuviinarea executrii ei este n contradicie cu ordinea
public din Republica Moldova.
Dac n judecat s-a depus o cerere privind desfiinarea sau suspendarea executrii hotrrii
arbitrale strine, instana creia i se solicit recunoaterea hotrrii arbitrale i executarea ei poate
amna emiterea unei decizii asupra cererii dac va considera c amnarea este raional.
Referin e bibliografice

1. DRAGO - ALEXANDRU SITARU, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea
general, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2008;
2. DRAGO -ALEXANDRU
SITARU,
CLAUDIU-PAUL
BUGLEA,
ERBANALEXANDRU STNESCU, Dreptul comer ului interna ional, Tratat, partea special, Ed.
Universul Juridic, Bucure ti, 2008;
3. DANIEL MIHAIL ANDRU, Dreptul comer ului interna ional, Ed. a III-a, revizuit i
adugit, Editura Universitar, Bucure ti, 2012;
4. DUMITRU MAZILU, Dreptul comer ului interna ional, partea general, Ed. Lumina Lex,
Bucure ti, 1999;
5. DUMITRU MAZILU, Dreptul comer ului interna ional, partea special, Ed. Lumina Lex,
Bucure ti, 2000;
6. MIRCEA N. COSTIN, SERGIU DELEANU, Dreptul comer ului interna ional, partea
general, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1994;
7. MIRCEA N. COSTIN, SERGIU DELEANU, Dreptul comer ului interna ional, partea
special, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1995;
8. LILIA GRIBINCEA, Dreptul comer ului interna ional, Ed. RECLAMA S.A., Chi inu,
1999;
9. GIULIO DIENA, Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto
internazionale privato commerciale, Vol. I, partea general, Ed. Casa Editrice Libraria Fratelli
Cammelli, Floren a, 1900;
10. GIULIO DIENA, Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto
internazionale privato commerciale, Vol. II, I Contratti, Ed. Casa Editrice Libraria Fratelli
Cammelli, Floren a, 1903;
11. GIULIO DIENA, Trattato di diritto commerciale internazionale ossia il diritto
internazionale privato commerciale, Vol. III, Ed. Casa Editrice Libraria Fratelli Cammelli,
Floren a, 1905;

112

12. RADU GHEORGHE GEAMNU, Dreptul comer ului interna ional, partea general,
edi ia a II-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2007;
13. RADU GHEORGHE GEAMNU, Dreptul comer ului interna ional, partea special,
Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008;
14. DUMITRU A. P. FLORESCU, LIVIU-NARCIS PRVU, Contractele de comer
interna ional, edi ia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2009;
15. MARCEL IONEL BOC A, ncheierea contractelor de comer interna ional prin
mijloace electronice, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010;
16. GABRIELA POLITIC, Dreptul comer ului interna ional, Note de curs, Ed. Funda iei
Chemarea, Ia i, 1998.

113