Sunteți pe pagina 1din 11

Osciloscopul E-0104M

Romanian Scope E-0104M


Functiunile butoanelor de pe panoul frontal
1.
POZITIE Y - deplasarea pe verticala a imaginii.
2.
RETEA (impins oprit) - conectare / deconectare de la retea.
3.
V/DIV - alegerea in trepte a coeficientilor de deviatie verticala.
4.
CA-0-CC - alegerea modului de cuplare: tensiune alternativa sau continua
. In pozitia 0 intrarea amplificatorului e pusa la masa, dar nu si sursa de semn
al.
5.
Y - mufa BNC pentru aplicarea semnalului la amplificatorul vertical.
6.
FOCALIZARE - reglarea dimensiunilor spotului sau trasei.
7.
1,2V - semnal dreptunghiular pentru compensarea sondei.
8.
LUMINOZITATE - reglarea luminozitatii trasei sau a spotului.
9.
X-EXT(SINCRO-EXT) - mufa BNC pentru aplicarea semnalului extern de sincr
onizare sau de deviatie orizontala.
10.
NIVEL - reglarea nivelului de comanda pentru sincronizare.
11.
CA AUTO - CC DECL - comutatorul cumuleaza doua functiuni: alegerea modul
ui de cuplare (CC-CA) cu modul de functionare a bazei de timp (AUTO-DECL).
12.
TIMP/DIV - alegerea in trepte a coeficientului de baleiaj.
13.
SINCRONIZARE INT-EXT - alegerea sursei semnalului de cmanda de sincroniz
are - intern sau extern.
14.
SINCRONIZARE -/+ - alegerea pantei pozitive sau negative a semnalului de
sincronizare.
15.
POZITIE X - deplasarea pe orizontala a imaginii.
16.
EXTINDERE X1 X5 - comutator pentru extindera coeficientului de baleiaj s
au a coeficientului de deviatie orizontala (in pozitia X5 acestia se micsoreaza
de 5 ori).
Elementele de pe panoul spate
1.
Ansamblu suport siguranta (2 buc.).
2.
Priza de alimentare de la retea.
3.
Borne pentru conectarea sursei externe de CC *Aparatul este protejat la
conectarea sursei externe cu polaritatea invers decat cea indicata pe panou.
4.
Borna de impamantare.
Schema electrica a circuitelor amplasate pe acest panou este urmatoarea:
Subansambluri sasiu
Vedere de sus, cu capacele demontate:

Placa P3 - vedere spre fata cu lipituri:

Sursa de alimentare
Tensiunile de alimentare necesare functionarii sunt furnizate de un convertor st
abilizat DC-DC care lucreaza pe principiul stocarii de energie, astfel ca este p
osibila alimentarea aparatului cu o sursa externa de tensiune continua, de exemp
lu o baterie de acumulatoare de 12V.
La pornire, aparatul cere un curent mare, 4-5A, de aceea sursa externa de tensiu
ne continua trebuie sa poata furniza acest curent.
Daca sursa externa este izolata fata de masa, atunci sasiul aparatului trebuie c
onectat la pamant daca se doreste sa se masoare tensiuni mai mari de 24V.
Schema electrica a sursei de alimentare, scanata din documentatia producatorului
:

Schema electrica a sursei de alimentare, cu forme de unda:


Circuitele de alimentare sunt amplaste pe placa de circuit imprimat dublu placat
P3, dispusa orizontal la partea inferioara a aparatului. Pe aceeasi placa se ma
i gasesc amplificatoarele de stingere si calibratorul. Intrucat o parte din circ
uitele de alimentare sunt amplasate pe panoul posterior, intre placa P3 si compo
nentele de pe panoul spate exista 6 conexiuni, conform schemei din desenul urmat
or:
Osciloscopul E-0104M
Romanian Scope E-0104M
1. CARACTERISTICI TEHNICE
Osciloscopul tip E0104-M2 este un aparat destinat masurarii semnalelor electrice
in domeniul 0-10MHz. Aparatul este complet tranzistorizat si este echipat cu un
tub aluminizat cu ecran rectangular. Aparatul poate fi alimentat de la reteaua
de 220V 50Hz sau de la o sursa externa de curent continuu de 10-15V.
Tubul catodic
Ecran rectangular aluminizat
Dimensiunile retelei reticulare: 8x10div.; 1div=5mm
Tensiune de accelerare: 1kV
Sistemul de deflexie verticala
Banda de trecere:
o
0-10MHz pentru intrarea de c.cc
o
10Hz-10MHz pentru intrarea de c.a.
Coeficient de deviatie:
o
10mV/div la 20V/div in 11 trepte scara 1,2,5.
o
Eroarea de baza +/-5%
Impedanta de intrare: 1MOhmi in paralel cu Cmax=36pF.
Tensiunea maxim admisa la intrarea Y:
o
cuplare c.c. 250Vvv, 50Hz
o
cuplare c.a.
250Vcc
250Vvv, 50Hz.
Baza de timp
Mod de functionare: automat, declansat
Coeficient de baleiaj: 0.5us/div la 0.5s/div in 10 trepte scara 2-10-50.
Coeficient de baleiaj in pozitia EXTINS x5 : 0.1us/div la 0.1s/div.
Eroarea de baza: +/-5%.
Sincronizarea bazei de timp
Sursa:
o
Intern
1.
10Hz-10MHz pentru un semnal corespunzator unei diviziuni si in regim dec
lansat
2.
100Hz-10MHz pentru un semnal corespunzator unei diviziuni si in regim au
tomat
o
Extern
1.
10Hz-10MHz pentru 0.2Vvv si in regim declansat
2.
100Hz-10MHz pentru 2.0Vvv si in regim automat
Panta: pozitiva sau negativa
Cuplaj: curent continuu sau curent alternativ
Impedanta de intrare: minim 100KOhmi in paralel cu Cmax=36pF
Tensiunea maxima admisa la intrare: 50V( cc+ca varf)
Sistem de deflexie orizontala
Banda de trecere: 0 la 500 KHz
Coeficient de deviatie: 1V/div si 0.2V/div
Impedanta de intrare: minim 100KOhmi in paralel cu Cmax=36pF

Tensiunea maxima admisa la intrare: 50V( cc+ca varf)


Semnal pentru compensarea sondei 1:10
Unda dreptunghiulara: frecventa in jur de 1 KHz;
Amplitudine: 1.2V +/-2%
Puterea consumata
Retea: 22VA - 220V, 50Hz
Sursa externa de cc: max. 15W
Domenii nominale de functionare
Tensiune de alimentare
o
retea: 220V +/-10%
o
sursa externa de tensiune continua: 10V-15V
Temperatura mediului ambiant: +5C la +40C
Dimensiuni de gabarit si greutate
inaltime: 140mm
adancime: 320mm
latime: 235mm
masa: 6kg
Accesorii - Set sonda de masura
Anexe
o
siguranta 1.3A
o
siguranta 0.16A
o
carte tehnica
2. INSTRUCTIUNI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
2.1 Verificari preliminare si alimentare
La dezambalarea aparatului se verifica:
- existenta anexelor si accesoriilor;
- integritatea tuturor organelor de comanda;
- punctele marcate pe butoanele comutatoarelor rotative in trepte rotite intr-o
pozitie extrema sa coincida cu indicatia extrema;
- existenta sigurantelor fuzibile la valoarea prescrisa. Alimentarea aparatului
se face fie de la reteaua de 220V +/-10% fie de la o sursa de tensiune continua
cuprinsa in domeniul +10V... +15V.
In cazul alimentarii de la o sursa externa, aceasta trebuie sa poata furniza un
curent de 5A, cat este necesar pornirii aparatului.
In cazul alimentarii aparatului de la o sursa externa fara conductor de protecti
e legat la pamant, tensiunile maxime admisibile care pot fi aplicate la bornele
de intrare ale aparatului sunt de 24V.
2.2 Functiunile butoanelor de pe panoul frontal
1.
POZITIE Y - deplasarea pe verticala a imaginii.
2.
RETEA (impins oprit) - conectare / deconectare de la retea.
3.
V/DIV - alegerea in trepte a coeficientilor de deviatie verticala.
4.
CA-0-CC - alegerea modului de cuplare: tensiune alternativa sau continua
. In pozitia 0 intrarea amplificatorului e pusa la masa, dar nu si sursa de semn
al.
5.
Y - mufa BNC pentru aplicarea semnalului la amplificatorul vertical.
6.
FOCALIZARE - reglarea dimensiunilor spotului sau trasei.
7.
1,2V - semnal dreptunghiular pentru compensarea sondei.
8.
LUMINOZITATE - reglarea luminozitatii trasei sau a spotului.
9.
X-EXT(SINCRO-EXT) - mufa BNC pentru aplicarea semnalului extern de sincr
onizare sau de deviatie orizontala.
10.
NIVEL - reglarea nivelului de comanda pentru sincronizare.
11.
CA AUTO - CC DECL - comutatorul cumuleaza doua functiuni: alegerea modul
ui de cuplare (CC-CA) cu modul de functionare a bazei de timp (AUTO-DECL).
12.
TIMP/DIV - alegerea in trepte a coeficientului de baleiaj.
13.
SINCRONIZARE INT-EXT - alegerea sursei semnalului de cmanda de sincroniz
are - intern sau extern.
14.
SINCRONIZARE -/+ - alegerea pantei pozitive sau negative a semnalului de
sincronizare.

15.
POZITIE X - deplasarea pe orizontala a imaginii.
16.
EXTINDERE X1 X5 - comutator pentru extindera coeficientului de baleiaj s
au a coeficientului de deviatie orizontala (in pozitia X5 acestia se micsoreaza
de 5 ori).
2.3 Elementele de pe panoul spate
1.
Ansamblu suport siguranta (2 buc.).
2.
Priza de alimentare de la retea.
3.
Borne pentru conectarea sursei externe de CC *Aparatul este protejat la
conectarea sursei externe cu polaritatea invers decat cea indicata pe panou.
4.
Borna de impamantare.
3. INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE
3.1 Punerea in functiune
Aparatul se alimenteaza de la reteaua de 220V numai de la o priza cu contact de
protectie sau de la o sursa externa de tensiune continua de 10V...15V care poate
furniza la pornirea aparatului un curent de cel putin 5A. Inainte de a porni ap
aratul se recomanda ca elementele de reglare de pe panoul frontal sa se gaseasca
in urmatoarele pozitii:
Elementul de pe panoul frontal Pozitia
POZITIE Y SI POZITIE X mediana
V / DIV 0.2V/div
CA-0-CC 0
FOCALIZARE

mediana

EXTINDERE

x1

SINCRO INT, EXT EXT


TIMP/DIV
SINCRO AUTO-DECL

1ms/div

NIVEL

AUTO

mediana

Pornirea aparatului se face prin tragerea butonului RETEA; dupa cateva minute ne
cesare pentru incalzirea filamentului tubului catodic trebuie sa apara trasa.
Osciloscopul este practic un multimetru cu care se pot masura tensiuni continue
si alternative si frecventa semnalelor periodice.
3.2 Masurarea tensiunilor continue
Se trece CA-0-CC in pozitia CC.
Se trece V/DIV in pozitia 20V/div.
Se aplica semnalul la intrarea Y. Daca semnalul de tensiune continua este mai mi
c ca +/-80V, trasa se va regasi pe ecran, deplasata deasupra sau dedesubtul axei
de referinta in functie de polaritatea semnalului. Semnalele mai mari ca +/-80V
se aplica prin intermediul sondei 1:10. Tensiunea maxim admisa la intrarea sond
ei este de 500Vvv.
Exemplu: Se doreste sa se masoare o tensiune continua de +30mV.
Se procedeaza astfel: Se trece CA-0-CC in pozitia CC si V/DIV in pozitia 10mV/di
v.
Trasa se va deplasa deasupra axei de referinta cu 3 div.
3.3 Masurarea tensiunilor instantanee fara componenta de tensiune continua

Se trece CA-0-CC in pozitia CA.


Se aplica semnalul la intrarea Y.
Exemplu: Se doreste masurarea unui semnal sinusoidal cu frecventa 1KHz si amplit
udinea 2V.
Se procedeaza astfel:
Se trece TIMP/DIV in pozitia 1ms/div sau 0.2 ms/div.
Se trece V/DIV in pozitia 0.5V/div sau 1V/div.
Amplitudinea se va incadra in 4 diviziuni sau 2 diviziuni, dupa cum comutatorul
V/DIV se gaseste pe treapta de 0.5V/div sau 1V/div.
3.4 Masurarea tensiunilor instantanee cu componenta de tensiune continua
Aceasta situatie se intalneste foarte des cand se masoara brumul unei surse cont
inue de alimentare. In cazul in care brumul are frecventa de 50Hz, comutatorul A
UTO-DECL se pune in pozitia DECL.
Pentru frecvente mai mari ca 100Hz, comutatorul poate ramane in pozitia AUTO.
Se trece CA-0-CC in pozitia CA;
V/DIV se trece intr-o pozitie convenabila;
TIMP/DIV se trece intr-o pozitie convenabila;
Exemplu: Se doreste masurarea brumului unei surse de tensiune continua de +100V
cu un brum de 10mVvv si frecventa de 100Hz.
Se procedeaza astfel:
Se trece TIMP/DIV in pozitia 5ms/div.
Se trece V/DIV in pozitia 10mV/div.
Se actioneaza NIVEL pentru o imagine stabila.
3.5 Utilizarea functiunilor realizate de comutatorul AUTO-DECL
In regim AUTO, generatorul bazei de timp este declansat de semnalul de studiat,
iar in lipsa acestuia generatorul bazei de timp lucreaza relaxat cu frecventa de
terminata de constanta de timp de temporizare.
Regimul AUTO are avantajul ca pe ecranul tubului catodic, in lipsa semnalului, s
e afiseaza trasa de referinta fata de care se masoara amplitudinile semnalului a
fisat.
In regim declansat, trasa de referinta nu apare in lipsa semnalului dar baza de
timp poate fi declansata cu un semnal in banda 10Hz-10MHz.
In cazul masurarii unor semnale formate din componenta de cc si componente alter
native de forma celei din fig.3 la care masurarea amplitudinii de o anumita pola
ritate nu se poate face decat fata de o referinta, functionarea AUTO este deoseb
it de utila: comutatorul AUTO-DECL fiind in pozitia AUTO se regleaza pozitia Y a
stfel ca trasa de referinta sa coincida cu una din reticulele orizontale (CA-0-C
C in pozitie 0) aleasa ca referinta.
Se aplica semnalul la intrarea Y, se pune CA-0-CC in pozitia CC si se trece V/DI
V in pozitia 1V/div.
Se regleaza NIVEL pentru o imagine stabila, iar TIMP/DIV pe o treapta convenabil
a.
Acum amplitudinea semnalului poate fi masurata fata de trasa de referinta. Refer
inta poate fi rememorata in cursul masuratorilor prin trecerea CA-0CC in pozitia
0.
3.6 Masurarea timpilor
Se aplica semnalul de studiat la intrarea Y.
Se regleaza V/DIV si TIMP/DIV astfel ca imaginea sa se incadreze in dimensiunile
utile ale ecranului.
Se masoara distanta intre doua evenimente dorite ale semnalului.
Se multiplica numarul de diviziuni cu coeficientul de baleiaj indicat de comutat
orul TIMP/DIV.
Exemplu: Distanta intre doua evenimente ale unei curbe afisate pe ecran este de

2.5 div.
TIMP/DIV indica 50us/div, deci timpul intre cele doua evenimente este de 125us.
ATENTIUNE masurarea timpilor se poate face si cu EXTINDERE in pozitia x5. In ace
st caz coeficientii de baleiaj se impart cu 5.
3.7 Masurarea frecventelor
Frecventa unui semnal periodic poate fi cunoscuta daca intervalul de timp al unu
i ciclu complet este cunoscuta. Durata unui ciclu poate fi masurata cu procedeul
descris in paragraful precedent. Frecventa se calculeaza cu relatia f=1/T, unde
T este timpul masurat.
3.8 Utilizarea functiunilor realizate de comutatorul EXTINDERE
Cu EXTINDERE in pozitia x5 este posibila dilatarea oricarei portiuni a semnalulu
i afisat de 5 ori. Se obtin astfel detalii ale formei de unda mai usor de remarc
at si se pot masura fronturile semnalelor unghiulare periodice.
Modul de lucru este urmatorul:
Se aplica semnalul de studiat la intrarea Y.
Se alege un coeficient de baleiaj convenabil, astfel ca perioada semnalului sa c
oincida cu o diviziune (daca este posibil)
Se regleaza POZITIE X astfel ca portiunea semnalului care urmeaza sa fie dilatat
a sa fie adusa in centrul ecranului reticular.
Se trece EXTINDERE in pozitie x5. Coeficientii de baleiaj inscrisi in jurul comu
tatorului TIMP/DIV se impart cu 5 (fig.4)
Intervalul de timp intre doua puncte ale semnalului vizualizat se gaseste inmult
ind numarul de diviziuni cuprins intre cele doua evenimente, cu coeficientul de
baleiaj divizat cu 5.
3.9 Alegerea sursei pentru sincronizare
Pentru a putea exploata cu cel mai mare folos osciloscopul E0104M este necesar s
a se aleaga sursa de sincronizare in concordanta cu particularitatile aplicatiei
. Comanda bazei de timp cu semnal intern este metoda cea mai utilizata, deoarece
nu necesita o conexiune suplimentara.
Comanda bazei de timp de la o sursa externa are anumite avantaje:
1.
semnalul extern ramane constant ca forma si amplitudine si deci sincroni
zarea este stabila pentru orice forma de semnal afisat pe ecran, fara a mai fi n
evoie de a a umbla la NIVEL
2.
se pot vizualiza relatiile de timp si faza intre doua forme de unda, din
tre care una este afisata pe ecran iar cealalta este utilizata pentru sincroniza
re.
3.10 Utilizarea sondei pasive
Conectarea intrarii unui osciloscop direct la o sursa de semnal poate sa reprezi
nte pentru o sursa o sarcina, suficient de mare incat forma semnalului afisat sa
fie eronata. In astfel de cazuri intre sursa de semnal si osciloscop se conecte
aza o sonda pasiva 1:10 care scade atat capacitatea cat si rezistenta de sarcina
la o valoare care poate fi considerata neglijabila.
Sonda pasiva 1:10 permite cresterea coeficientului de deflexie verticala pentru
a observa semnale cu amplitudine mare dincolo de limitele normale ale aparatului
.
Amplitudinea semnalului nu trebuie insa sa depaseasca limita admisibila a sondei
.
Pentru vizualizarea unor semnale de frecventa ridicata este util ca conductorul
de masa al sondei sa fie conectat la sasiu sau la masa cat mai aproape de punctu
l de masurare.
Inainte de utilizare, sonda 1:10 trebuie compensata. Pentru aceasta se procedeaz
a astfel:
Se aplica la intrarea Y prin sonda 1:10 semnalul furnizat de aparat de 1.2V.
Se regleaza V/DIV si TIMP/DIV pentru o imagine convenabila.
Se regleaza trimmerul sondei pentru o compensare optima.
3.11 Alimentarea aparatului de la o sursa externa de tensiune continua
La pornire, aparatul cere un curent mare 4-5A, de aceea sursa externa de tensiun
e continua trebuie sa poata furniza acest curent.
Daca sursa externa este izolata fata de masa, atunci sasiul aparatului trebuie c

onectat la pamant daca se doreste sa se masoare tensiuni mai mari de 24V, care e
ste nivelul maxim admis ca tensiune nepericuloasa. Conectarea la pamant se face
utilizand borna de masa montata pe panoul spate al aparatului, cu respectarea pr
escriptiilor standardului in vigoare.
Schema electrica a circuitelor amplasate pe acest panou este urmatoarea:
4. Descrierea schemei bloc
Afisarea semnalului pe ecranul tubului catodic se face cu ajutorul sistemului de
deflexie verticala si orizontala.
Pentru afisarea pe verticala, semnalul se aplica la intrarea amplificatorului Y
(fig.5). Acesta se compune din: comutatorul de alegere CA-0CC, atenuatorul reali
zat din trei celule, preamplificatorul al carui coeficient de amplificare este a
les cu ajutorul lui V/DIV (comutatorul V/DIV alege atat coeficientul de amplific
are al preamplificatorului cat si trepte de atenuare ale atenuatorului) si ampli
ficatorul final.
Afisarea pe orizontala se realizeaza cu amplificatorul X la intrarea caruia se a
plica un semnal fie de la generatorul bazei de timp, fie de la borna X EXT.
Generatorul bazei de timp furnizeaza un semnal in dinte de fierastrau. Frecventa
acestui semnal este aleasa cu comutatorul TIMP/DIV si se aplica amplificatorulu
i X.
Generatorul bazei de timp este comandat fie de la iesirea amplificatorului Y, fi
e de la un semnal exterior aplicat la intrarea SINCRO-EXT.
Circuitul poarta comanda atat baza de timp cat si amplificatorul de stingere. Se
mnalul furnizat de amplificatorul de stingere se aplica pe grila tubului catodic
, negativand grila in perioada de intoarcere a spotului.
Alimentarea este furnizata de un convertor care lucreaza pe principiul stocarii
de energie.
5. Lista componentelor
5.1. Placa P1 - Amplificator Y
Nr.crt Simbol Tip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Caracteristici Cantitate

T1,T2 BFW11 imperecheati


2 per CCSITS
T3,T4,T5,T6,T7,T8
BF215 6 buc
T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17
BF173
D1
ROD02 1 buc CCSITS
D2,D3,D4,D5,D6 1N4149 5 buc IPRS
D7
PL24Z 1 buc IPRS
R1,R59,R62
RCG2025 100 Ohm;5%
3 buc
R2
RCG2025 820 KOhm;5%
1 buc IPRS
R3
RMP3050 796 KOhm;0.5% 1 buc IPEE
R4
RMP3050 249 KOhm;0.5% 1 buc IPEE
R5
RMP3050 976 KOhm;0.5% 1 buc IPEE
R6
RMP3100 25.5 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc
R7,R12,R60,R61 RCG2025 39 Ohm;5%
4 buc
R8
RMP3100 88.7 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc
R9
RMP3100 10 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc
R10
RMP3050 1 MOhm;0.5%
1 buc IPEE
R11
RCG2025 560 KOhm;5%
1 buc IPRS
R13,R18 RCG2025 7.5 KOhm
2 buc IPRS
R14,R17 RCG2025 2 KOhm 2 buc IPRS
R15,R16 RCG2025 220 Ohm;5%
2 buc IPEE
R19,R46,R47,R51,R52
RCG2025 10 KOhm;5%
R20,R21 RCG2025 39 KOhm;5%
2 buc IPEE

Furnizor
IPRS
-

9 buc

IPRS

IPEE
IPRS
IPEE
IPEE

5 buc

IPEE

IPRS

23
R22,R23,R35,R36 RMP3100 15 KOhm;5%
4 buc IPEE
24
R24
RMP3100 562 Ohm;1%;100ppm
1 buc IPEE
25
-----26
R26
RMP3100 887 Ohm;0.5%;50ppm
1 buc IPEE
27
R27
RMP3100 2 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc IPEE
28
R28,R29,R53,R54 RCG2025 820 Ohm;5%
4 buc IPRS
29
R30
RCG2025 1.1 KOhm;5%
1 buc IPRS
30
R31,R33 RMP3100 3.3 KOhm;1%;100ppm
2 buc IPRS
31
R32,R34 RCG2025 1.5 KOhm;5%
2 buc IPRS
32
R38
RMP3100 220 Ohm;1%;100ppm
1 buc IPRS
33
R39
RMP3100 1.5KOhm;1%
1 buc IPRS
34
R40
RCG2025 1 KOhm;5%
1 buc IPRS
35
R41,R42 RCG2025 82 KOhm;5%
2 buc IPRS
36
R43,R44,R48,R49 RMP3100 10 KOhm;1%;100ppm
4 buc IPEE
37
R45,R50 RCG2025 270 Ohm;5%
1 buc IPRS
38
R55
RCG2025 12 KOhm;5%
1 buc IPRS
39
R56
RCG2025 15 KOhm;5%
1 buc IPRS
40
R57
RCG2025 3.3 KOhm;5%
1 buc IPRS
41
R58
RCG2025 5.1 KOhm;5%
1 buc IPRS
42
C1
Cond Mylar PMP0802
0,1uF/250V
1 buc IPRS
43
C2,C3,C5,C6.C8 CTH2102 Cond semireglabil 2.5-13pF
5 buc IPRS
44
C4
CGH2133 Cond ceramic tubular 15pF 5%
1 buc IPRS
45
C7
PS0012 Cond styroflex 200pF;5%;250V
1 buc IPRS
46
C9
PS0012 Cond styroflex 300pF;5%;250V
1 buc IPRS
47
C10
CGA1206 Cond ceramic disc 1.5pF 0.5%
1 buc IPRS
48
C11
CLZ1219 Cond ceramic disc 3.9nF 10%
1 buc IPRS
49
C12,C14 CTS-P 4.7uF/35V
2 buc Tehnoton
50
C13,C16 CGH1219 Cond ceramic disc 100pF 5%
2 buc IPRS
51
C15,C22,C23,C25 CLY3215 Cond placheta 100nF 30V 4 buc IPRS
52
C18
PS0012 Cond styroflex 390pF;250V
1 buc IPRS
53
C19,C21,C24
EG6125 Cond electrolitic 50uF/25V
3 buc IPRS
54
P1,P2 P415.00 Potentiometru CERMET 1 KOhm;10% 2 buc IPEE
55
P3
P34534 Potentiometru chimic liniar 2.5 KOhm;0.15W
1 buc
Electronica
56
P4
P415.00 Potentiometru CERMET 2 KOhm;10% 1 buc IPEE
57
K2
320.635 Comutator rotativ 3 galeti;1x11 pozitii; fara scurtcircu
itare 1 buc Conect
5.2. Placa P2 - Baza de timp, Amplificator X si circuitele de sincronizare
Nr.crt Simbol Tip
1
2
3
4
5
6
1N4149
7
8
9
10
1 buc
11
12
13
14
15
16

Caracteristici Cantitate

Furnizor

T1, T2, T5, T6, T11, T12, T13, T26


BC109C
8 buc IPRS
T3, T4, T7, T8, T20, T21
BF173
6 buc IPRS
T9, T16 BC107
2 buc IPRS
T10, T14, T15, T17, T18, T23, T24, T25 BC177
8 buc IPRS
T19, T22
BF257
2 buc IPRS
D2, D3, D5,D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D15, D16, D17, D18
14 buc IPRS
D4
DZ3V3
1 buc IPRS
D12
PL24Z
1 buc IPRS
D14, D19
DZ5V6
2 buc IPRS
CI1
CDB409 Operator cuadruplu cu doua intrari cu colectorul in gol
IPRS
R1, R9,R11
RCG2025 1.2 KOhm;5%;0.25W
3 buc IPEE
R2, R20 RCG2025 330 Ohm;5%;025W 2 buc IPEE
R3, R66, R15
RCG2025 22 KOhm;5%;0.25W
3 buc IPEE
R4, R21, R40, R41
RCG2025 2 KOhm;5%;0.25W 4 buc IPEE
R5, R44 RCG2025 3 KOhm;5%;0.25W 2 buc IPEE
R6, R39 RCG2025 8.2KOhm;5%;0.25W
2 buc IPEE

17
R7, R65 RCG2025 560 Ohm;5%;0.25W
2 buc IPEE
18
R8, R22, R24, R37, R50, R57, R70, R88, R92
RCG2025 10KOhm;5%;0.25W
9 buc IPEE
19
R10
RCG2025 13 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
20
R12, R43
RCG2025 820 Ohm;5%;0.25W
2 buc IPEE
21
R13, R25, R38, R68, R91 RCG2025 22 Ohm;5%;0.25W 5 buc IPEE
22
R14, R87
RCG2025 12 KOhm;5%;0.25W
2 buc IPEE
23
-----24
R16
RCG2025 430 Ohm;5%;0.25W
1 buc IPEE
25
R17
RCG2025 5.6 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
26
R18
RCG2025 360 Ohm;5%;0.25W
1 buc IPEE
27
R19
RG2025 2.4 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
28
R23, R54, R95 RCG2025 4.7KOhm;5%;0.25W
3 buc IPEE
29
R26, R28, R31, R34, R36, R42, R51, R0, R62, R93 RCG2025 1KOhm;5%;0.25W
10 buc IPEE
30
R27, R45, R69 RCG2025 220 Ohm;5%;0.25W
3 buc IPEE
31
R29, R30, R58 RCG2025 470 Ohm;5%;0.25W
3 buc IPEE
32
R32, R33, R35, R71, R77, R89, R90
RCG2025 100 Ohm;5%;0.25W
7 buc IPEE
33
R46,A RMP3050 715 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc ICEP
34
R46,B RMP3100 15 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc IPEE
35
R47
RMP3050 150 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc ICEP
36
R48
RMP3100 30 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc IPEE
37
R49
RMP3100 7.5 KOhm;0.5%;50ppm
1 buc IPEE
38
R53, R52
RMP3100 4.7 KOhm;1%;100ppm
2 buc IPEE
39
R55, R63
RCG2025 6.8 KOhm;5%;0.25W
2 buc IPEE
40
R56
RCG2025 82 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
41
R59, R67
RCG2025 150 KOhm;5%;0.25W
2 buc IPEE
42
R64, R79
RCG2025 1.5 KOhm;5%;0.25W
2 buc IPEE
43
R72, R76
RMP3100 100 KOhm;1%;100ppm
2 buc IPEE
44
R73, R75
RCG1100 18 KOhm;5%;1W 2 buc IPEE
45
R74
RCG2025 182 Ohm;5%;0.25W
1 buc IPEE
46
R78
RCG2025 16 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
47
R81, R82
RMP3100 15 KOhm;1%;100ppm
2 buc IPEE
48
R83
RMP3100 1.8 KOhm;1%;100ppm
1 buc IPEE
49
R84
RMP3100 10 KOhm;1%;100ppm
1 buc IPEE
50
R85, R86
RMP3100 2 KOhm;1%;100ppm
2 buc IPEE
51
R94
RCG2025 470 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
52
R96
RCG2025 56 KOhm;5%;0.25W
1 buc IPEE
53
C1
Mylar PMP0302 0.47uF;100V
1 buc IPRS
54
C2
Styroflex PS0011
1nF;25V;10%
1 buc IPRS
55
C3
Mylar PMP0302 220nF/100V
1 buc IPRS
56
C4
CTSP
22uF/16V
1 buc Tehnoton
57
C5, C6, C13, C14, C19, C21, C24 CLY3215 100nF/30V
7 buc IPRS
58
C7
EG6121 200uF/6V
1 buc IPRS
59
C8
policarbonat PMP11.00 10uF;1%;40V
1 buc IPEE
60
C9
policarbonat PMP11.00 0.1uF;1%;63V
1 buc IPEE
61
C10
PS00.11 1000pF;1%;63V 1 buc IPEE
62
C11
Mylar PMP0404 1uF;100V
1 buc IPRS
63
C12
Styroflex PS0013
10nF;5%;25V
1 buc IPRS
64
C15
ceramic tubular CGH2114 47pF;5% 1 buc- IPRS
65
C17
ceramic tubular CGU2133 100pF;5%
1 buc IPRS
66
C18, C23
Mylar PMP0802 0.1uF;250V
2 buc IPRS
67
C20
EG6177 12uF;50V
1 buc IPRS
68
C22
ceramic disc CGH1211
47pF;5% 1 buc IPRS
69
C25, C26
CTSP
4.7uF/35V
2 buc Tehnoton
70
P1
potentiometru chimic P34534 liniar
25K;0.15W
1 buc
Electronica
71
P2
rezistenta semireglabila CERMET P415.00 10K;10% 1 buc IPEE
72
P3
rezistenta semireglabila P32824 2.5K;0.1W
1 buc Electron

ica
73
P4
rezistenta semireglabila P32824 1K;0.1W 1 buc Electronica
74
P5
potentiometru chimic P34534 liniar
10K;0.15W
1 buc
Electronica
75
P6
rezistenta semireglabila CERMET P415.00 20K;10% 1 buc IPEE
76
P7
rezistenta semireglabila CERMET P415.00 2K;10% 1 buc Electron
ica
77
P8
rezistenta semireglabila cu montare orizantala P32824 5K;0.1W
1 buc Electronica
78
L1
bobina soc
-1 buc IEMI
79
K4
comutator rotativ 320.636
4 galeti 1x11pozitii fara scurtc
ircuitare
1 buc CONECT
5.3. Placa P3 - Circuite de alimentare, amplificatoare de stingere, calibrator.
Nr.crt Simbol Tip
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Caracteristici Cantitate

T1,T2,T4,T5,T10,T11,T15,T18
BC171A
T3,T16,T17
BC251A -3 buc
T6,T8 2N2369A -2 buc IPRS
T7
2N2219A -1 buc IPRS
T12
BFW45 -1 buc ICCE
T13,T14 BF173 -2 buc IPRS
D1,D3,D19,D20,D22,D23 1N4148 -D2
DZ6V8 -1 buc IPRS
D4
PL12Z -1 buc IPRS
D5
F107
-1 buc IPRS
D6
DZ5V1 -1 buc IPRS
D7,D8,D9,D10,D11,D13,D21
BA157
D12,D14,D15,D16,D17,D18 BA159 -R1,R13,R40
RCG2025 3.6K;5%;0.25W
R2
RCG2025 56K;5%;0.25W
1 buc
R3
RCG2025 22K;5%;0.25W
1 buc
R4
RCG1050 2.7M;5%;0.5W
1 buc
R5,R7 RCG2025 18K;5%;0.25W
2 buc
R8,R21,R26,R42 RCG2025 10K;5%;0.25W
R9
RCG2025 1.5K;5%;0.25W 1 buc
R10,R53,R54
RCG2025 39K;5%;0.25W
R11
RCG2025 150K;5%;0.25W 1 buc
R12
RCG2025 470 ohm;5%;0.25W
R14
RCG2025 220 ohm;5%;0.25W
R15
RMP3100 27 ohm;5%;0.25W 1 buc
R16,R22 RCG2025 1.2K;5%;0.25W 2 buc
R17,R19 RCG2025 330 ohm;5%;0.25W
R18
RMP3050 15 ohm;5%;0.25W 1 buc
R4
RCG2025 56K;5%;0.25W
1 buc
R20
RCG2025 12K;5%;0.25W
1 buc
R23
RCG2025 6.8K;5%;0.25W 1 buc
R24
RMP3100 15 ohm;5%;1W
1 buc
R25
RCG2025 100 ohm;5%;0.25W
R27,R30 RCG2025 2K;5%;0.25W
2 buc
R28,R29 RCG2025 15K;5%;0.25W
2 buc
R31
RCG2025 1.3K;5%;0.25W 1 buc
R33
RCG2025 6.2K;5%;0.25W 1 buc
R34
RCG2025 680K;5%;0.25W 1 buc
R35,R36 RCG2025 1M;5%;0.25W
2 buc
R38,R44 RCG2025 30K;5%;0.25W
2 buc
R43
RCG1050 4.3M;5%;0.25W 1 buc
R46,R47 RMP3100 10 ohm;5%;1W
2 buc
R49
RCG2025 180 ohm;5%;0.25W

Furnizor

-IPRS

8 buc

6 buc

IPRS

-6 buc
3 buc
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
4 buc
IPEE
3 buc
IPEE
1 buc
1 buc
IPEE
IPEE
2 buc
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
1 buc
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
IPEEIPEE
IPEE
IPEE
1 buc

7 buc
IPRS
IPEE

IPEE
IPEE
IPEE
IPEE
IPEE

IPEE

IPEE

IPRS

IPRS

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

R50
RCG2025 24K;5%;0.25W
1 buc IPEE
R51
RCG2025 560 ohm;5%;0.25W
1 buc
R52
RCG2025 430 ohm;5%;0.25W
1 buc
R55
RCG2025 43K;5%;0.25W
1 buc IPEE
R56
RCG2025 68K;5%;0.25W
1 buc IPEE
R57
RCG2025 56K;5%;0.25W
1 buc IPEE
R58
RCG2025 56 ohm;5%;0.25W 1 buc IPEE
R59
RCG2025 120K;5%;0.25W 1 buc IPEE
C1
Mylar PMP0801 0.022uF;10%;250V
C2,C12,C13,C35 ECG116 10uF;40V
4 buc
C3,C5 polistiren PS0011
1nF;5%;35V
C4
polistiren PS0012
--C6,C7,C8,C9,C10,C11
EG6135 --C14,C15,C16
EG4061 ---C17
EG6132 ---C18,C19,C20,C21,C22,C28,C36
Mylar PMP0802
C23
EG6113 ---C24,C25,C29,C31 Mylar PMP0802 --C26,C30 ceramic CBX1211 ---C27,C32 ceramic CAX1211 ---C33
ceramic CGA1206 ---C34
Trimmer CTH 2102
--R6
Rez. semireglabila P32824
-R2
Rez. semireglabila P32824
-R39
Rez. semireglabila P32824
-R45
Rez. semireglabila P32824
-TR1
Traf convertor F33759 --L1,L4 Bobina soc as. F46173 --L2,L3 Bobina soc as. F46174 ---

IPEE
IPEE

1 buc
IPRS
2 buc
---

IPRS

--

--

IPEE

--

--

---------

-----

5.4. Piese montate pe sasiu.


Nr.crt Simbol Tip
1
2
3
4
5

Caracteristici Cantitate

Siguranta fuzibila
Siguranta fuzibila
Punte redresoare
Intrerupator basculant
TR1
---

------

------

-----

Furnizor
-----

Scheme de principiu
Sursa de alimentare
Tensiunile de alimentare necesare functionarii sunt furnizate de un convertor st
abilizat DC-DC care lucreaza pe principiul stocarii de energie, astfel ca este p
osibila alimentarea aparatului cu o sursa externa de tensiune continua, de exemp
lu o baterie de acumulatoare de 12V.
La pornire, aparatul cere un curent mare, 4-5A, de aceea sursa externa de tensiu
ne continua trebuie sa poata furniza acest curent.
Daca sursa externa este izolata fata de masa, atunci sasiul aparatului trebuie c
onectat la pamant daca se doreste sa se masoare tensiuni mai mari de 24V.