Sunteți pe pagina 1din 6

Trasaturi Societatea cu Raspundere Limitata

Conform art. 3 din Legea nr. 31/1990, societatea cu raspundere limitata este acea
societate ale carei obligatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai
pana la concurenta capitalului social subscris. Asa cum s-a sesizat in literatura de specialitate
criteriul dupa care art. 2 al Legii nr. 31/1990 a facut enumerarea societatilor comerciale ce pot
exista in Romania a fost cel al raspunderii asociatilor fata de obligatiile asumate de societate.
Avand in vedere definitia generala a societatii comerciale si dispozitiile legale
mentionate, societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate constituita pe baza
deplinei increderi de doua sau mai multe persoane care pun in comun anumite bunuri,pentru a
desfasura o activitate comerciala in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru
obligatiile sociale in limita aportului lor
In art. 34 al Legii franceze din 1966 (modificat prin Legea nr. 85-697 din 11 iulie 1985),
prevede ca limitarea raspunderii asociatilor este inlaturata in cazul redresarii sau lichidarii
judiciare, cand se poate pune in cauza raspunderea asociatilor pentru pasivul social, sau chiar
extinde redresarea judiciara la anumiti asociatinu suporta pierderile decat la concurenta
aporturilor lor.
In cadrul societatii cu raspundere limitata, asocierea are la baza cunoasterea reciproca si
increderea dintre asociati. Prin aceasta trasatura intuitu personae, societatea cu raspundere
limitata se aseamana cu societatea in nume colectiv in functionarea careia personalitatea fiecarui
asociat are un rol deosebit.
Cautandu-se surprinderea specificului societatii cu raspundere limitata, ea a fost
comparata uneori cu o societate in nume colectiv, in care raspunderea membrilor este insa
limitata de valoarea aporturilor ca in societatea pe actiuni, alteori cu o societate in comandita,
formata numai din comanditari, care imprumuta un anumit numar de reguli de la societatea pe
actiuni, pentru a se trage concluzia ca este o specie hibrida care apartine in unele privinte
societatilor de persoane, iar in alte privinte societatilor de capitaluri.
Deosebirile dintre aceste doua forme de societate se refera la intinderea raspunderii
asociatilor, cei din societatea in nume colectiv fiind raspunzatori solidar si nelimitat pentru
datoriile societatii.
In practica s-a constatat ca sunt situatii cand asociatii, in special in cazul societatilor de
dimensiuni reduse ori cu caracter familial, constituie fidejusiuni ori alte garantii personale in
raporturile cu bancile, care cu greu acorda imprumuturi societatilor care nu au un patrimoniu de

o certa consistenta, fara garantii personale ale asociatilor. Consecinta acestor garantii personale a
asociatilor este nasterea responsabilitatii fata de banci (in principal a celor care au garantat cu
bunuri proprii) in ceea ce priveste datoriile societatii. Aceasta nu inseamna insa ca asociatii devin
nelimitat responsabili, in sensul ca ei nu vor fi supusi personal falimentului, dar in eventualitatea
unor datorii asumate de societate in raporturile cu banca (ori cu alte subiecte) ei vor garanta
indeplinirea obligatiilor.
O alta caracteristica esentiala a societatii cu raspundere limitata o reprezinta divizarea
capitalului social in parti egale, numite parti sociale ce nu pot forma, in principiu, obiect de
transfer catre terte persoane. Motivatia consta in caracterul intuitu personae al societatii cu
raspundere limitata, inlocuirea unuia dintre asociati incalcand principiul cunoasterii si increderii
reciproce pe care se bazeaza societatea. inscrisurile in baza carora asociatii dobandesc fractiuni
din capitalul social se numesc certificate de parti sociale.
Societatea cu raspundere limitata prezinta sub acest aspect un caracter de societate
inchisa; cesiunea partilor sociale se poate efectua numai cu acordul - sub forma de consimtamant
la cesiune - exprimat de majoritatea asociatilor, reprezentand cel putin trei sferturi din capitalul
social (art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31/1990).
Societatea cu raspundere limitata este favorabila exploatarii unei activitati comerciale
intre soti, iar practica in domeniu demonstreaza ca numeroase forme societare de acest gen sunt
constituite de o singura familie. Doi soti pot intradevar sa infiinteze intre ei o societate cu
raspundere limitata chiar daca nu folosesc numai bunuri comune pentru aporturile sau
subscrierea partilor sociale. Particularitatile acestei societati comerciale, data fiind comunitatea
de bunuri a asociatilor, au generat o serie de controverse. Consideram ca solutiile instantelor
judecatoresti care accepta atat bunurile proprii, cat si bunurile comune ca valabile contributii la
constituirea patrimoniului viitoarei societati cu raspundere limitata sunt pe deplin justificate.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

Un avantaj incontestabil al societatii cu raspundere limitata consta in posibilitatea


constituirii de tipuri societare cu asociat unic (unipersonale). Practic, aceasta este singura
societate comerciala care permite constituirea unui asemenea subiect de drept prin vointa unei
singure persoane. Potrivit art. 5 alin.2 din Legea nr. 31/1990, societatea cu raspundere limitata se
poate constitui prin aportul unui singur asociat (spre deosebire de societatea cu raspundere
limitata de tip clasic, constituita din doi sau mai multi asociati) care va fi detinatorul tuturor

partilor sociale, in calitate de asociat unic. In acest caz, se incheie un singur act constitutiv statutul.
Notiunea in sine de asociat unic' este lipsita de logica, intrucat, din punct de vedere
etimologic, asocierea presupune cel putin doua persoane, nimeni neputand sa se asocieze cu sine
insusi.
Statutul (actul constitutiv) al acestei societati nu are natura contractuala, ci este un act
unilateral de vointa generator de drepturi si de obligatii. De remarcat ca, in dreptul comun, se
accepta ca actul juridic unilateral este generator numai de obligatii, nu si de drepturi pentru
autorul acestuia.
In Franta, societatea cu raspundere limitata cu asociat unic poarta denumirea de
intreprindere unipersonala cu raspundere limitata.
In dreptul comercial al altor state europene, legea prevede expres ca raspunderea unicului
asociat devine nelimitata si in conecinta este extinsa asupra intregului sau patrimoniu, atunci
cand se verifica una din urmatoarele ipoteze:
a) asociatul este o persoana juridica (de exemplu o alta societate de capitaluri);
b) asociatul, chiar persoana fizica, este asociat unic intr-o alta societate de capitaluri;
c) nu a fost varsat integral, din momentul constituirii societatii cu unic asociat, capitalul
subscris in numerar;
d) in cazul majorarii de capital nu a fost varsat integral capitalul, din momentul
subscrierii;
e) in termen de 3 luni de cand societatea are asociat unic nu au fost efectuate
varsamintele inca datorate in baza capitalului subscris;
f) nu au fost depuse la registrul comertului datele privind pe asociatul unic.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic este o societate comerciala, dobandind


calitatea de comerciant prin constituirea sa in conditiile legii. Obligatiile sociale sunt garantate cu
patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau.
Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic este considerata, din punct de vedere al
naturii juridice, o varianta a societatii cu raspundere limitata. Ea are aceleasi caracteristici

-comercialitate, autonomie si calitate de subiect de drept de nationalitate romana - si se supune


acelorasi reglementari ale Legii nr. 31/1990 ca si celelalte forme de societate comerciala.
Calitatea de asociat unic, ce poate fi detinuta de orice persoana fizica sau juridica, se
dobandeste cu o singura conditie: persoana respectiva nu poate fi asociat unic decat intr-o
singura societate cu raspundere limitata cu asociat unic. In plus, o societate cu raspundere
limitata cu asociat unic nu poate avea ca singur asociat o societate cu raspundere limitata
unipersonala.
Aceste dispozitii sunt destinate evitarii unei fractionari excesive sau chiar frauduloase a
activitatii de catre comerciant, putand sa aiba ca efect reducerea garantiei oferite creditorilor; ele
trebuie interpretate restrictiv. Principiul autonomiei de vointa ramane totusi valabil pentru toate
cazurile care nu sunt interzise in mod expres de lege si, in consecinta:
- o societate cu raspundere limitata cu asociat unic poate fi asociata in una sau mai
mullte societati cu raspundere limitata pluripersonale, ori in orice alt fel de societate cu exceptia
altei societati cu raspundere limitata unipersonala.
- asociatul unic (persoana fizica sau persoana juridica) al societatii cu raspundere
limitata se poate asocia in nume personal in orice alt fel de societate cu exceptia altei societati cu
raspundere limitata unipersonala.
Cu respectarea acestei conditii, orice persoana va putea constitui o astfel de societate.
Nationalitatea persoanelor fizice sau juridice care constituie o societate cu raspundere
limitata cu asociat unic nu prezinta relevanta, deoarece legea nu conditioneaza crearea de
societati comerciale cu capital integral strain de respectarea anumitor forme de societate.
Unii autori contesta posibilitatea persoanelor juridice de a constitui societati
unipersonale, pe considerentul ca aceste subiecte de drept sunt o creatie a legii, o forma de
organizare colectiva care ar deveni in acest mod propriul sau asociat. Singurele persoane care ar
putea infiinta societati de tipul celor prevazute in art. 2 din Legea nr. 31/1990 ar fi in aceasta
opinie, persoanele fizice.

Caracterele societatii
Din analiza societatii cu raspundere limitata doctrina a retinut caracterele acesteia:
a) caracterul intuitu personae, specific societatilor de persoane, conform caruia asocierea
are la baza increderea dintre asociati;

b) divizarea capitalului social in fractiuni numite parti sociale si care nu pot fi


reprezentate prin titluri negociabile;
c) raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata la aportul lor.
La acestea pot fi adaugate si alte caracteristici care o disting de orice alta societate:

numarul cuprins intre 1 si maximum 50 al persoanelor care se pot asocia si deplina


incredere existenta intre acestea;

valoarea capitalului social de cel putin 200 lei si divizarea acestuia in parti sociale
egale de minimum 10 lei; partile sociale nu sunt reprezentate de titluri negociabile;

sotii pot constitui o societate cu raspundere limitata impreuna, contribuind la


formarea capitalului social atat cu bunuri proprii, cat si cu bunuri comune;
orice persoana fizica sau juridica poate constitui fara nici un alt asociat, o societate cu
raspundere limitata, sub conditia respectarii prevederilor art. 14 din Legea nr. 31/1990;

administrarea societatii se face in principal de asociati.

Avantajele incontestabile pe care aceasta forma hibrida de soietate comerciala le prezinta


fata de alte tipuri societare, determina numerosi intreprinzatori sa opteze pentru constituirea unei
asemenea societati.Limitarea raspunderii, pe de o parte, si conservarea caracterului intuitu
personae care permite asociatilor sa ramana intre ei pe de alta parte, sunt tentante.
Societatea cu raspundere limitata este cea mai populara si mai raspandita forma de
societate intalnita azi in Romania. Acest lucru se datoreaza avantajelor sale privind raspunderea
limitata a asociatilor.

Matei Anamaria
FABBV ID Anul I

Grupa 1564

S-ar putea să vă placă și